40 days English and Maltese conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Malti languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Maltese : Nhar it-Tnejn, xjentisti mill-Iskola tal-Mediċina tal-Università ta' Stanford ħabbru l-invenzjoni ta' għodda dijanjostika ġdida li tista' tirranġa ċ-ċelloli skont it-tip: ċippa ċkejkna li tista' tiġi stampata li tista' tiġi manifatturata bl-użu ta' inkjet printers standard għal possibilment madwar ċenteżmu tal-Istati Uniti kull waħda.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Maltese : Riċerkaturi ewlenin jgħidu li dan jista' jġib miegħu sejbien bikri ta' kanċer, tuberkulożi, HIV u malarja lil pazjenti f'pajjiżi bi dħul baxx, fejn ir-rati ta' sopravivenza għal mard bħall-kanċer tas-sider jistgħu jkunu nofs dawk ta' pajjiżi aktar sinjuri.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Maltese : JAS 39C Gripen iġġarraf fuq runway bejn wieħed u ieħor madwar id-9.30 am ħin lokali (0230 UTC) u sploda, u minħabba f´hekk, għalaq l-ajruport għal titjiriet kummerċjali.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Maltese : Il-pilota ġie identifikat bħala Squadron Leader Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Maltese : Il-midja lokali tirrapporta li vettura li titfi n-nar fl-ajruport inqalbet waqt li kienet qed tirrispondi.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Maltese : Vidal, ta´ 28 sena, kien ingħaqad ma´ Barça tliet staġuni ilu, mingħand Sevilla.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Maltese : Minn meta mar jgħix fil-belt kapitali Katalana, Vidal lagħab 49 logħba mal-klabb.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Maltese : Il-protesta bdiet għal ħabta tal-11:00 ħin lokali (UTC+1) fuq Whitehall quddiem id-daħla mgħassa mill-pulizija għal Downing Street, ir-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Maltese : Eżatt wara l-11:00, id-dimostranti mblukkaw it-traffiku fuq il-karreġġjata sejra lejn it-Tramuntana ġewwa Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Maltese : Fil-11:20, il-pulizija talbu lid-dimostranti jerġgħu jitilgħu fuq il-bankina, u ddikjaraw li kellhom bżonn isibu bilanċ bejn id-dritt li jipprotestaw u t-traffiku li kien qed jakkumula.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Maltese : Bejn wieħed u ieħor fil-11:29, il-protesta mxiet 'il fuq f'Whitehall, għaddiet minn Trafalgar Square, tul l-iStrand, għaddiet minn Aldwych u 'l fuq f'Kingsway lejn Holborn fejn il-Partit Konservattiv kien qed imexxi l-Forum tar-Rebbiegħa tiegħu fil-lukanda Grand Connaught Rooms.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Maltese : Ir-rekord ras imb'ras ta' Nadal versu l-Kanadiż huwa 7–2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Maltese : Riċentement tilef kontra Raonic fil-Brisbane Open.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Maltese : Nadal akkwista 88% tal-punti netti fil-logħba u rebaħ 76 punt fl-ewwel serve.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Maltese : Wara l-logħba, ir-Re tat-Tafal qal, ¨Jien sempliċiment eċitat li ninsab lura fir-rawnds finali tal-aktar avvenimenti importanti. Jien qiegħed hawn biex nirbaħ.¨English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Maltese : ¨Panama Papers¨ huwa terminu ġenerali għal madwar għaxar miljun dokument mill-kumpanija legali Panamanjana Mossack Fonseca, li ġew mikxufa lill-istampa fir-rebbiegħa tal-2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Maltese : Id-dokumenti wrew li erbatax-il bank għenu lill-klijenti sinjuri jaħbu biljuni ta' dollari Amerikani ta' ġid biex jevitaw taxxi u regolamenti oħra.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Maltese : Il-gazzetta Ingliża "The Guardian" issuġġeriet li d-Deutsche Bank ikkontrolla bejn wieħed u ieħor terz tal-1200 kumpanija fittizja użati biex jagħmlu dan.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Maltese : Kien hemm protesti madwar id-dinja, diversi prosekuzzjonijiet kriminali, u l-mexxejja tal-gvernijiet tal-Iżlanda u l-Pakistan it-tnejn irriżenjaw.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Maltese : Imwieled f'Hong Kong, Ma studja fl-Università ta' New York u l-Iskola tal-Liġi ta' Harvard u darba kellu ¨green card¨ ta' resident permanenti Amerikan.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Maltese : Hsieh implika matul l-elezzjoni li Ma jista' jaħrab mill-pajjiż fi żmien ta' kriżi.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Maltese : Hsieh argumenta wkoll li Ma fotogeniku kien aktar stil milli sustanza.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Maltese : Minkejja dawn l-akkużi, Ma rebaħ b´kapaċità fuq pjattaforma li tappoġġja rabtiet iktar mill-qrib mal-kontinent Ċiniż.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Maltese : Il-Plejer tal-Jum tal-lum huwa Alex Ovechkin li jilgħab mal-Washington Capitals.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Maltese : Huwa kellu 2 gowls u 2 assists fir-rebħa 5-3 ta' Washington fuq l-Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Maltese : L-ewwel "assist" tal-lejla ta' Ovechkin kienet fuq il-gowl rebbieħ tal-logħba mill-plejer il-ġdid Nicklas Backstrom;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Maltese : Dan it-tieni gowl tiegħu ta' dik il-lejla kien is-60 gowl tiegħu tal-istaġun, u sar l-ewwel plejer li skorja 60 gowl jew iktar fi staġun mill-1995-96, meta Jaromir Jagr u Mario Lemieux laħqu dak it-tragward it-tnejn li huma.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Maltese : Batten ġie kklassifikat fil-190 post fuq il-lista tal-400 Amerikani l-Iktar Sinjuri tal-2008 b'fortuna stmata ta' $2.3 biljun.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Maltese : Huwa ggradwa mill-Kulleġġ tal-Arti u x-Xjenza tal-Università ta' Virginia fl-1950 u kien donatur importanti għal dik l-istituzzjoni.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Maltese : Il-ħabs Abu Ghraib fl-Iraq ġie mqabbad bin-nar waqt rewwixta.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Maltese : Il-ħabs sar notorju wara li ġie skopert l-abbuż tal-priġunieri hemm wara li l-forzi ta-Istati Uniti ħadu r-riedni f'idejhom.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Maltese : Fil-Grand Prix ta' Singapore tal-2008, Piquet Jr. ħabat eżatt wara pit stop bikrija għal Fernando Alonso u, għalhekk, ħarġet il-karozza tas-sigurtà.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Maltese : Meta l-karozzi ta' quddiem Alonso daħlu biex jieħdu l-fjuwil taħt il-karozza tas-sigurtà, huwa qabeż 'il quddiem biex jieħu r-rebħa.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Maltese : Piquet Jr. ġie mkeċċi wara l-Grand Prix tal-Ungerija tal-2009.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Maltese : Preċiżament fit-8:46 ta' filgħodu, waqgħet ħemda madwar il-belt, li mmarkat il-mument eżatt meta l-ewwel ġett laqat il-bersall tiegħu.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Maltese : Ġew immuntati żewġ raġġi ta´ dawl immirati lejn is-sema bil-lejl.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Maltese : Bħalissa għaddejja l-kostruzzjoni ta´ ħames skyscrapers ġodda fuq is-sit, b'ċentru tat-trasport u park kommemorattiv fin-nofs.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Maltese : Ix-show tal-PBS għandu aktar minn żewġ tużżani premjijiet Emmy, u din is-sensiela hija iqsar biss minn Sesame Street u Mister Rogers´ Neighborhood.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Maltese : Kull episodju tal-ispettaklu jiffoka fuq tema fi ktieb speċifiku u mbagħad jesplora dik it-tema permezz ta' stejjer multipli.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Maltese : Kull spettaklu jipprovdi wkoll rakkomandazzjonijiet għal kotba li għandhom ifittxuhom it-tfal meta jmorru fil-librerija tagħhom.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Maltese : John Grant, minn WNED Buffalo (l-istazzjon ta' oriġini ta' Reading Rainbow) qal: ¨Reading Rainbow għallem lit-tfal ir-raġuni għaliex jaqraw,...l-imħabba għall-qari — [l-ispettaklu] ħeġġeġ lit-tfal biex jaqbdu ktieb u jaqraw.¨English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Maltese : Xi persuni, inkluż John Grant, iħossu li kemm il-kriżi tal-finanzjament kif ukoll bidla fil-filosofija tal-programmazzjoni edukattiva tat-televiżjoni wasslu biex jintemm is-serje.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Maltese : Il-maltempata, li tinsab madwar 645 mil (1040 km) fil-Punent tal-gżejjer Cape Verde, probabbilment tispiċċa fix-xejn qabel thedded iż-żoni tal-art, jgħidu dawk li jbassru t-temp.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Maltese : Fred bħalissa għandu irjieħ ta' 105 mili fis-siegħa (165 km/siegħa) u jinsb miexi lejn il-majjistral.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Maltese : Fred huwa l-iktar ċiklun tropikali b'saħħtu li qatt ġie rreġistrat s'issa fin-Nofsinhar u fil-Lvant tal-Atlantiku minn meta beda t-teħid ta' ritratti bis-satellita, u huwa biss it-tielet l-akbar uragan rreġistrat fil-Lvant ta' 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Maltese : Fl-24 ta' Settembru 1759, Arthur Guinness iffirma kera ta' 9,000 sena għall-Birrerija St James' Gate ġewwa Dublin, l-Irlanda.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Maltese : 250 sena wara, Guinness żviluppat f´negozju globali bi dħul ta´ 10 biljun euro (US$14.7 biljun) kull sena.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Maltese : Jonny Reid, ko-sewwieq għat-tim tal-A1GP ta' New Zealand, illum tniżżel fl-istorja billi saq l-iktar veloċi fuq il-Pont tal-Port ta' Auckland li għandu 48 sena, ġewwa New Zealand, legalment.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Maltese : Is-Sur Reid irnexxielu jsuq il-karozza A1GP tan-New Zealand, Black Beauty b'veloċitajiet ta' aktar minn 160km/siegħa seba' darbiet fuq il-pont.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Maltese : Il-pulizija ta´ New Zealand kellhom diffikultà biex jużaw il-pistoli tar-radar tal-veloċità tagħhom ħalli jaraw il-veloċità tas-Sur Reid minħabba li Black Beauty hija baxxa ħafna, u l-unika darba li l-pulizija rnexxielhom jieħdu qari tal-veloċità tas-Sur Reid kien meta naqqas il-veloċità għal 160km/siegħa.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Maltese : Fl-aħħar 3 xhur, iktar minn 80 persuna arrestati ġew rilaxxati mill-faċilità Central Booking mingħajr ma ġew akkużati b´mod formali.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Maltese : F'April ta' din is-sena, inħarġet ordni ta' żamma temporanja mill-Imħallef Glynn kontra l-faċilità biex jiġi rinforzat il-ħelsien ta' dawk miżmuma aktar minn 24 siegħa wara li ddaħlu u li ma rċevewx smigħ minn kummissarju tal-qorti.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Maltese : Il-kummissarju jissettja l-kawzjoni, jekk tingħata, u jifformalizza l-akkużi sottomessi mill-uffiċjal li għamel l-arrest. Wara dan, l-akkużi jiddaħħlu fis-sistema tal-kompjuter tal-istat u l-każ jiġi traċċat.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Maltese : Is-seduta ta' smigħ timmarka wkoll id-data għad-dritt għal proċess bla dewmien tal-persuna suspettata.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Maltese : Peter Costello, teżorier Awstraljan u r-raġel li x'aktarx jilħaq wara l-Prim Ministru John Howard bħala l-kap tal-partit Liberali tefa' l-appoġġ tiegħu wara industrija tal-enerġija nukleari fl-Awstralja.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Maltese : Is-Sur Costello qal li meta l-ġenerazzjoni tal-enerġija nukleari ssir ekonomikament vijabbli, l-Awstralja għandha tibda tużaha.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Maltese : ¨Jekk isir kummerċjali, għandna nieħduh. Fi kliem ieħor, m'hemm l-ebda oġġezzjoni fil-prinċipju għall-enerġija nukleari¨ qal is-Sur Costello.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Maltese : Skont l-Ansa, ¨il-pulizija kienu nkwetati b´żewġ aċċidenti ta´ qtil tal-ogħla livell li huma kellhom il-biża´ setgħu jqanqlu gwerra qalila tas-suċċessjoni.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Maltese : Il-Pulizija qalet li Lo Piccolo kellu l-vantaġġ għax kien l-assistent l-iktar qrib Provenzano ġewwa Palermo u l-esperjenza kbira tiegħu rebħitlu r-rispett tal-ġenerazzjoni iktar anzjana tal-kapijiet kif segwew il-politika ta' Provenzano li jżommu profil kemm jista' jkun baxx waqt li jsaħħu n-netwerk tal-poter tagħhom.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Maltese : Dawn il-kapijiet kienu ġew imrażżna minn Provenzano meta waqqaf il-ġwerra mmexxija minn Riina kontra l-istat u li ħasdet il-ħajja tal-ġellieda kontra l-Mafja Giovanni Falcone u Paolo Borsellino fl-1992.¨English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Maltese : Is-CEO tal-Apple, Steve Jobs, żvela t-tagħmir billi tela' fuq l-istejġ u ħareġ l-iPhone mill-but tal-jeans tiegħu.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Maltese : Matul id-diskors tiegħu ta' sagħtejn huwa ddikjara li ¨Illum Apple se terġa' tivvinta t-telefon, Se ninżlu fl-istorja llum¨.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Maltese : Il-Brażil huwa l-akbar pajjiż Kattoliku Ruman fid-Dinja, u l-Knisja Kattolika Rumana opponiet il-legalizzazzjoni taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess fil-pajjiż b'mod konsistenti.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Maltese : Il-Kungress Nazzjonali tal-Brażil iddibatta l-legalizzazzjoni għal 10 snin, u żwiġijiet ċivili bħal dawn bħalissa huma legali biss ġewwa Rio Grande do Sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Maltese : L-abbozz oriġinali ġie ddraftjat minn Marta Suplicy, l-eks sindku ta´ São Paulo. Il-leġiżlazzjoni proposta, wara li ġiet emendata, issa tinsab f´idejn Roberto Jefferson.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Maltese : Id-dimostranti jittamaw li jiġbru petizzjoni ta' 1.2 miljun firma biex jippreżentawhom lill-Kungress Nazzjonali f'Novembru.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Maltese : Wara li ħarġet fil-beraħ li ħafna familji kienu qed ifittxu għajnuna legali biex jiġġieldu l-iżgumbramenti, saret laqgħa fl-20 ta´ Marzu fiċ-Ċentru Legali tal-Komunità ta´ East Bay għall-vittmi tal-iskema qarrieqa rigward id-djar.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Maltese : Meta l-inkwilini bdew jikkondividu dak li kien ġralhom, il-maġġoranza tal-familji involuti f´daqqa waħda rrealizzaw li Carolyn Wilson tal-OHA kienet serqet id-depożiti tas-sigurtà tagħhom, u ħarbet mill-belt.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Maltese : Kerrejja f'Lockwood Gardens jemmnu li jista' jkun hemm sa 40 familja oħra jew iktar li jiffaċċjaw żgumbrament, peress li saru jafu li l-pulizija tal-OHA qed jinvestigaw ukoll proprjetajiet ta' djar tal-gvern oħra ġewwa Oakland li jistgħu jinqabdu fl-iskema qarrieqa tad-djar.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Maltese : Il-banda kkanċellat l-ispettaklu fil-War Memorial Stadium ta' Maui, li kellu jkollu attendenza ta´ 9,000 persuna, u talbet skuża lis-segwaċi tagħha.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Maltese : Il-kumpanija maniġerjali tal-banda, HK Management Inc., ma tat l-ebda raġuni inizjali meta kkanċellaw fl-20 ta' Settembru, iżda l-għada qalet li kien tort ta' raġunijiet loġistiċi.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Maltese : L-avukati Griegi famużi, Sakis Kechagioglou u George Nikolakopoulos ingħataw sentenza ta' priġunerija fil-ħabs ta' Ateni ġewwa Korydallus, peress li nstabu ħatja ta' tixħim u korruzzjoni.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Maltese : Bħala riżultat ta' dan, ħareġ skandlu kbir fil-komunità legali Griega minħabba l-esponiment ta' azzjonijiet illegali magħmulin minn imħallfin u avukati matul is-snin preċedenti.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Maltese : Ftit ġimgħat ilu, wara l-informazzjoni ppubblikata mill-ġurnalista Makis Triantafylopoulos fis-show televiżiv popolari tiegħu ¨Zoungla¨ fuq l-Alpha TV, il-membru Parlamentari u avukat, Petros Mantouvalos ġie abdikat minħabba li membri tal-uffiċċju tiegħu kienu involuti f´tixħim illegali u korruzzjoni.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Maltese : Barra minn hekk, l-imħallef ewlieni Evangelos Kalousis jinsab il-ħabs minħabba li nstab ħati ta' korruzzjoni u mġieba deġenerata.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Maltese : Roberts irrifjuta b'mod ċar milli jgħid meta jemmen li tibda l-ħajja, mistoqsija importanti meta tikkunsidra l-etika tal-abort, u qal li ma jkunx etiku li jikkummenta dwar l-ispeċifiċitajiet tal-każijiet probabbli.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Maltese : Madankollu, huwa tenna l-istqarrija li kien għamel qabel li Roe vs Wade kienet ¨ġurisprudenza stabbilita tal-pajjiż¨, u enfasizza l-importanza ta' deċiżjonijiet konsistenti tal-Qorti Suprema.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Maltese : Huwa kkonferma wkoll li jemmen fid-dritt impliċitu għall-privatezza li kienet tiddependi fuqu d-deċiżjoni Roe.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Maltese : Maroochydore kien spiċċa fil-quċċata tal-klassifika, sitt punti 'l fuq minn Noosa fit-tieni post.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Maltese : Iż-żewġ naħat kellhom jiltaqgħu fis-semi finali ewlieni fejn Noosa ħarġu rebbieħa bi 11-il punt.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Maltese : Imbagħad, Maroochydore rebaħ lil Caboolture fil-Finali Preliminari.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Maltese : Hesperonychus elizabethae hija speċi fil-familja ta´ Dromaeosauridae u kuġina tal-Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Maltese : Dan l-għasfur tal-priża miksi bir-rix u b´demm sħun kien maħsub li kien jimxi wieqaf fuq żewġ riġlejn bi dwiefer bil-ponta bħall-Velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Maltese : It-tieni difer tagħha kien ikbar, li wassal għall-isem Hesperonychus li jfisser ¨difer tal-Punent.¨English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Maltese : Minbarra t-tkissir tas-silġ, kundizzjonijiet estremi tat-temp xekklu l-isforzi ta' salvataġġ.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Maltese : Pittman issuġġerixxa li l-kundizzjonijiet mhux se jitjiebu qabel xi ħin il-ġimgħa d-dieħla.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Maltese : L-ammont u l-ħxuna tal-pakkett tas-silġ, skont Pittman, huwa l-agħar li kien għall-bastimenti tal-foki fl-aħħar 15-il sena.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Maltese : Illum ġie mħabbar fil-komunità tar-Red Lake waqt kienu qed isiru l-funerali ta´ Jeff Weise u tlieta mid-disa' vittmi, li student ieħor ġie arrestat b'konnessjoni mal-isparaturi fl-iskola li saru fil-21 ta' Marzu.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Maltese : L-awtoritajiet ma qalux wisq uffiċjalment apparti mill-konferma tal-arrest li sar illum.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Maltese : Madankollu, sors li kien jaf bl-investigazzjoni qal lill-Minneapolis Star-Tribune li kien Louis Jourdain, it-tifel tal-President tat-Tribali tar-Red Lake Floyd Jourdain, u li għandu sittax-il sena.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Maltese : Mhux magħruf f'dan iż-żmien liema akkużi se jsiru jew x'wassal lill-awtoritajiet għat-tifel iżda bdew il-proċeduri tal-minorenni fil-qorti federali.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Maltese : Lodin qal ukoll li l-uffiċjali ddeċidew li jikkanċellaw it-tieni elezzjoni sabiex lill-Afgani jiffrankawlhom l-ispejjeż u r-riskju tas-sigurtà li ġġib magħha elezzjoni oħra.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Maltese : Id-diplomatiċi qalu li sabu biżżejjed ambigwità fil-kostituzzjoni Afgana biex jiddeterminaw it-tieni elezzjoni mhix meħtieġa.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Maltese : Dan jikkontradixxi r-rapporti preċedenti, li qalu li l-kanċellazzjoni tar-runoff kienet tkun kontra l-kostituzzjoni.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Maltese : L-ajruplan kien direzzjonat lejn Irkutsk u kien operat minn truppi interni.English : An inquiry was established to investigate.

Maltese : Ġiet stabbilita inkjesta biex tinvestiga.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Maltese : L-Il-76 kien komponent ewlieni kemm tal-militar Russu kif ukoll ta' dak Sovjetiku sa mis-sebgħinijiet, u kien diġà ra inċident serju fir-Russja x-xahar li għadda.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Maltese : Fis-7 ta' Ottubru, waqt it-tluq isseparat magna, mingħajr korrimenti. Ir-Russja ma użatx Il-76s għal żmien qasir wara dak l-inċident.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Maltese : 800 mil tas-Sistema tal-Pipeline Trans-Alaska ngħalqu wara t-tixrid ta´ eluf ta´ bramel ta´ żejt mhux raffinat fin-Nofsinhar ta´ Fairbanks, fl-Alaska.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Maltese : Meta nqata' d-dawl wara li sar test ta' rutina tas-sistema tal-kontroll tan-nirien, dan ikkawża l-ftuħ ta' valvi ta' rilaxx u far żejt mhux raffinat ħdejn l-istazzjon tal-pompa Fort Greely Nru 9.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Maltese : Il-ftuħ tal-valvi ppermetta rilaxx tal-pressjoni għas-sistema u ż-żejt għadda fuq pad għal tank li jesa´ 55,000 barmil (2.3 miljun gallun).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Maltese : Sa minn nhar l-Erbgħa wara nofsinhar, il-ventijiet tat-tank kienu għadhom qiegħdin inixxu probabbilment minħabba l-espansjoni termali fit-tank.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Maltese : Żona oħra ta´ konteniment sekondarju taħt it-tankijiet li kapaċi tesa´ 104,500 barmil kienet għadha ma mtlietx kompletament.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Maltese : Il-kummenti, diretti fuq it-televiżjoni, kienu l-ewwel darba li sorsi anzjani Iranjani ammettew li s-sanzjonijiet qed ikollhom effett.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Maltese : Huma jinkludu restrizzjonijiet finanzjarji u projbizzjoni mill-Unjoni Ewropea fuq l-esportazzjoni taż-żejt mhux raffinat li minnu l-ekonomija Iranjana tirċievi 80 % tad-dħul barrani tagħha.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Maltese : Fl-iktar rapport ta' kull xahar reċenti tagħha, OPEC qalet li l-esportazzjonijiet ta' żejt mhux raffinat naqsu għall-iktar livell baxx tagħhom fl-aħħar għoxrin sena b'2.8 miljun barmil kuljum.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Maltese : Il-mexxej suprem tal-pajjiż, l-Ayatollah Ali Khamenei, iddeskriva d-dipendenza fuq iż-żejt bħala ¨nassa¨ li bdiet sa minn qabel ir-rivoluzzjoni Iżlamika tal-Iran fl-1979 u li l-pajjiż għandu jeħles lilu nnifsu minnha.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Maltese : Meta l-kapsula tasal fid-Dinja u tidħol fl-atmosfera, f´xi l-5 ta´ filgħodu (ħin tal-Lvant), mistennija li toħloq spettaklu tad-dawl sostanzjali għan-nies fil-Kalifornja tat-Tramuntana, fl-Oregon, fin-Nevada, u f´Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Maltese : Il-kapsula se tidher ħafna qisha kewkba feġġa għaddejja fis-sema.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Maltese : Il-kapsula se tivvjaġġa b'madwar 12.8 km jew 8 mili kull sekonda, veloċi biżżejjed biex tmur minn San Francisco sa Los Angeles f'minuta.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Maltese : Stardust se jistabbilixxi rekord ġdid għall-ewwel darba bħala l-iktar inġenju tal-ispazju li jirritorna fid-Dinja malajr, u kiser ir-rekord preċedenti stabbilit f'Mejju tal-1969 waqt ir-ritorn tal-modulu ta' kmand Apollo X.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Maltese : Tom Duxbury, il-maniġer tal-proġett Stardust qal: "Se tgħaddi minn fuq il-kosta tal-Punent tat-Tramuntana ta' Kalifornja u se tillumina s-sema minn Kalifornja tgħaddi minn Oregon ċentrali u tibqa' għaddejja minn Nevada u Idaho u lejn Utah".English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Maltese : Id-deċiżjoni tas-Sur Rudd li jiffirma l-ftehim ta' Kyoto dwar il-klima tiżola lill-Istati Uniti, li issa se tkun l-unika nazzjon żviluppat li ma rratifikatx il-ftehim.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Maltese : L-eks gvern konservattiv tal-Awstralja rrifjuta li jirratifika Kyoto, u qal li ssir ħsara lill-ekonomija bid-dipendenza qawwija tiegħu fuq l-esportazzjonijiet tal-faħam, filwaqt li pajjiżi bħall-Indja u ċ-Ċina ma kinux marbutin mill-miri tal-emissjonijiet.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Maltese : Dan huwa l-akbar akkwist fl-istorja ta' eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Maltese : Il-kumpanija tittama li tiddiversifika s-sorsi ta' profitt tagħha u tikseb popolarità f'żoni fejn Skype għandu pożizzjoni kbira, bħaċ-Ċina, l-Ewropa tal-Lvant, u l-Brażil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Maltese : Ix-xjentisti ssuspettaw li Enceladus huwa ġeoloġikament attiv u sors potenzjali taċ-ċirku E tas-silġ ta' Saturnu.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Maltese : Enceladus huwa l-iktar oġġett li jirrifletti fis-sistema solari, u jirrifletti bejn wieħed u ieħor 90 fil-mija tax-xemx li tolqtu.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Maltese : Il-pubblikatur tal-logħob Konami ddikjaraw illum f'gazzetta Ġappuniża li mhux se joħorġu l-logħba "Six Days in Fallujah" ("Sitt Ijiem Ġewwa Fallujah").English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Maltese : Il-logħba hija bbażata fuq it-Tieni Battalja ta' Fallujah, battalja vjolenti bejn il-forzi Amerikani u Iraqqini.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Maltese : L-ACMA sabet ukoll li minkejja li l-vidjo ġie mxandar fuq l-Internet, Big Brother ma kisritx il-liġijiet taċ-ċensura tal-kontenut onlajn peress li l-midja ma kinitx ġiet maħżuna fuq is-sit web ta' Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Maltese : L-Att dwar is-Servizzi tax-Xandir jipprovdi għar-regolamentazzjoni tal-kontenut tal-Internet, madankollu biex ikun ikkunsidrat bħala kontenut tal-Internet, għandu jirrisjedi fiżikament fuq server.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Maltese : L-ambaxxata tal-Istati Uniti li hemm f´Nairobi, fil-Kenya ħarġet twissija li ¨estremisti mis-Somalja¨ qed jippjanaw li jwettqu attakki ta´ bombi suwiċidi fil-Kenja u l-Etjopja.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Maltese : L-Istati Uniti jgħidu li rċevew informazzjoni minn sors mhux żvelat li speċifikament issemmi l-użu ta´ bombi suwiċidi biex jisplodu ¨postijiet prominenti¨ fl-Etjopja u l-Kenja.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Maltese : Ħafna qabel "The Daily Show" u "The Colbert Report", Heck u Johnson kellhom viżjoni li jagħmlu pubblikazzjoni li kienet se tkun parodija tal-aħbarijiet—u r-rappurtar tal-aħbarijiet—meta kienu studenti ġewwa UW fl-1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Maltese : Sa minn meta bdiet, The Onion saret imperu ta' parodija ta' aħbarijiet ta' vera, b'edizzjoni stampata, sit web li ġibed 5,000,000 viżitatur uniku fix-xahar ta' Ottubru, reklami personali, netwerk ta' aħbarijiet ta' 24 siegħa, podcasts, u atlas globali mniedi dan l-aħħar imsejjaħ "Our Dumb World" ("Id-Dinja Belha Tagħna").English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Maltese : Al Gore u l-Ġeneral Tommy Franks każwalment jgħidu malajr il-headlines favoriti tagħhom (ta´ Gore kien meta The Onion irrapportat li hu u Tipper kienu qed jagħmlu l-aqwa sess ta´ ħajjithom wara t-telfa tiegħu fil-Kulleġġ Elettorali tal-2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Maltese : Ħafna mill-kittieba tagħhom baqa´ jkollhom influwenza kbira fuq l-ispettakli ta' parodija tal-aħbarijiet ta' Jon Stewart u Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Maltese : L-avveniment artistiku huwa wkoll parti minn kampanja mis-Sala tal-Belt ta' Bukarest li tipprova terġa' tniedi l-immaġni tal-belt kapitali Rumena bħala metropoli kreattiva u kkulurita.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Maltese : Il-belt se tkun l-ewwel waħda fix-Xlokk tal-Ewropa li tospita CowParade, l-ikbar avveniment tal-arti pubblika fid-dinja, bejn Ġunju u Awwissu ta' din is-sena.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Maltese : It-tħabbira tal-lum estendiet ukoll l-impenn li l-gvern għamel f´Marzu ta´ din is-sena li jiffinanzja aktar vaguni.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Maltese : 300 oħra jammontaw għal 1,300 vagun li jridu jiġu miksuba biex jitnaqqas l-iffullar żejjed.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Maltese : Christopher Garcia, kelliem għad-Dipartiment tal-Pulizija ta' Los Angeles, qal li r-raġel suspettat ħati qiegħed jiġi investigat talli daħal f'postijiet mingħajr permess pjuttost milli għal vandaliżmu.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Maltese : It-tabella ma saritilhiex ħsara fiżika; il-modifika saret bl-użu ta´ tarpolini suwed iddekorati bis-sinjali tal-paċi u qalb biex tinbidel l-¨O¨ u issir ¨e¨ żgħira.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Maltese : Il-marea ħamra hija kkawżata minn konċentrazzjoni ogħla min-normal ta' Karenia brevis, organiżmu tal-baħar b'ċellula waħda li jseħħ b'mod naturali.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Maltese : Fatturi naturali jistgħu jidħlu fuq xulxin biex jipproduċu kundizzjonijiet ideali, u jwasslu biex din l-alka tiżdied b'mod drammatiku.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Maltese : L-alka tipproduċi newrotossina li tista' tiddiżattiva n-nervituri kemm fil-bnedmin kif ukoll fil-ħut.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Maltese : Il-ħut spiss imutu minħabba konċentrazzjonijiet għoljin tat-tossina fl-ilma.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Maltese : Il-bnedmin jistgħu jiġu affettwati billi jieħdu fin-nifs ilma affettwat meħud fl-arja mir-riħ u l-mewġ.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Maltese : Fil-quċċata tiegħu, iċ-Ċiklun Tropikali Gonu, imsemmi għal borża ta' weraq tal-palm bil-lingwa tal-Maldivi, laħaq irjieħ sostnuti ta' 240 kilometru fis-siegħa (149 mil fis-siegħa).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Maltese : Sa kmieni llum, ir-riħ kien madwar 83 km/h, u kien mistenni li jkompli jitlef il-qawwa tiegħu.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Maltese : Nhar l-Erbgħa, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Baskitbol tal-Istati Uniti (NBA) issospendiet l-istaġun professjonali tal-baskitbol tagħha minħabba tħassib rigward COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Maltese : Id-deċiżjoni tal-NBA segwiet il-fatt li plejer tal-Utah Jazz irriżulta li kien pożittiv għall-virus COVID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Maltese : Fuq il-bażi ta' dan il-fossili, dak ifisser li l-qasma hija ħafna qabel milli kien antiċipat mill-evidenza molekulari.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Maltese : Dan ifisser li kollox għandu jitqiegħed lura f'postu,¨ qal riċerkatur fis-Servizz ta' Riċerka ta' Rift Valley fl-Etjopja u ko-awtur tal-istudju, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Maltese : Sa issa, AOL kienet kapaċi ċċaqlaq u tiżviluppa s-suq tal-IM bil-pass tagħha, minħabba l-użu mifrux tagħha fl-Istati Uniti.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Maltese : B´dan l-arranġament fis-seħħ, din il-libertà tista´ tintemm.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Maltese : In-numru ta' persuni li jużaw is-servizzi ta´ Yahoo! u Microsoft flimkien se jikkompeti man-numru ta' klijenti ta' AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Maltese : Il-bank Northern Rock kien ġie nazzjonalizzat fl-2008 wara r-rivelazzjoni li l-kumpanija kienet irċeviet appoġġ ta' emerġenza mill-Gvern tar-Renju Unit.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Maltese : Northern Rock kellha bżonn appoġġ minħabba l-esponiment tagħha matul il-kriżi tal-ipoteki subprime fl-2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Maltese : Virgin Group ta' Sir Richard Branson kellha offerta għall-bank miċħuda qabel in-nazzjonalizzazzjoni tal-bank.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Maltese : Fl-2010, filwaqt li nazzjonalizzat, il-bank ewlieni attwali Northern Rock plc ġie sseparat mill-"bank ħażin", Northern Rock (Ġestjoni tal-Assi).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Maltese : Virgin xtraw biss il-´bank tajjeb´ ta´ Northern Rock, mhux il-kumpanija tal-ġestjoni tal-assi.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Maltese : Dan probabbilment huwa l-ħames darba fl-istorja li n-nies osservaw dak li rriżulta li kien materjal marzjan ikkonfermat kimikament qed jaqa´ fid-Dinja.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Maltese : Mill-madwar 24,000 meteoriti magħrufin li waqgħu fid-Dinja, madwar 34 biss ġew ivverifikati li għandhom oriġini marzjana.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Maltese : Ħmistax minn dawn il-ġebel huma attribwiti għax-xita ta' meteoriti ta' Lulju li għadda.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Maltese : Uħud mill-ħaġar, li huma rari ħafna fid-Dinja, qed jinbiegħu minn US$11,000 sa $22,500 għal kull uqija, li huwa madwar għaxar darbiet iktar mill-prezz tad-deheb.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Maltese : Wara t-tellieqa, Keselowski jibqa' l-kap tal-Kampjonat tas-Sewwieqa b'2,250 punt.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Maltese : Seba' punti wara, Johnson jinsab fit-tieni post b'2,243 punt.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Maltese : Fit-tielet post, Hamlin jinsab għoxrin punt wara, iżda ħames punti qabel Bowyer. Kahne u Truex, Jr. huma fil-ħames u s-sitt post rispettivament b'2,220 u 2,207 punt.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Maltese : Stewart, Gordon, Kenseth, u Harvick jieħdu l-aqwa għaxar pożizzjonijiet għall-Kampjonat tas-Sewwieqa filwaqt li jibqa' erba´ tlielaq fl-istaġun.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Maltese : In-Nejvi tal-Istati Uniti qalet ukoll li qed jinvestigaw l-inċident.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Maltese : Huma qalu wkoll fi stqarrija, ¨L-ekwipaġġ bħalissa qed jipprova jiddetermina l-aħjar metodu għall-estrazzjoni sikura tal-vapur¨.English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Maltese : Il-vapur, tal-klassi Avenger u speċjalizzat fil-kontromiżuri għall-mini, kien fi triqtu lejn Puerto Princesa f´Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Maltese : Huwa assenjat lis-Seba' Flotta tal-Forza Navali tal-Istati Uniti u bbażat f'Sasebo, Nagasaki fil-Ġappun.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Maltese : L-attakkanti ta' Mumbai waslu permezz ta' dgħajsa fis-26 ta' Novembru 2008, u ġabu magħhom granati, armi awtomatiċi u laqtu bosta miri inkluż l-istazzjon tal-ferrovija Chhatrapati Shivaji Terminus iffullat u l-famuż Taj Mahal Hotel.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Maltese : It-tiftix u l-ġbir ta' informazzjoni ta' David Headley għenu biex tkun tista' ssir l-operazzjoni mill-10 persuni armati mill-grupp militanti Pakistani Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Maltese : L-attakk tefa' pressjoni kbira fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Indja u l-Pakistan.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Maltese : Akkumpanjat minn dawn l-uffiċjali, huwa assigura liċ-ċittadini ta´ Texas li kienu qed jittieħdu passi biex tiġi protetta s-sikurezza tal-pubbliku.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Maltese : Perry speċifikament qal, ¨Ftit hemm postijiet fid-dinja li huma mgħammra aħjar biex jiffaċċjaw l-isfida magħmula f'dan il-każ.¨English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Maltese : Il-gvernatur iddikjara wkoll, ¨Illum sirna nafu li xi tfal ta' età skolastika ġew identifikati bħala li kellhom kuntatt mal-pazjent.¨English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Maltese : Huwa kompla jgħid, ¨Dan il-każ huwa serju. Serrħu moħħkom li s-sistema tagħna qed taħdem tajjeb kif suppost.¨English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Maltese : Jekk ikun hemm konferma, is-sejba tagħlaq it-tfittxija ta' tmien snin ta' Allen għall-Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Maltese : Wara mmappjar ta' qiegħ il-baħar, ir-relitt instab bl-użu ta´ ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Maltese : Wieħed mill-iktar nies sinjuri fid-dinja, Allen irrapporta li investa ħafna mill-ġid tiegħu fl-esplorazzjoni tal-baħar u beda t-tfittxija tiegħu biex isib il-Musashi bħala riżultat ta' interess tiegħu tul ħajtu kollha fil-gwerra.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Maltese : Hija kisbet akklamazzjoni importanti matul iż-żmien tagħha ġewwa Atlanta u ġiet rikonoxxuta għal edukazzjoni urbana innovattiva.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Maltese : Fl-2009, ingħatat it-titlu ta' Supretendent Nazzjonali tas-Sena.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Maltese : Fiż-żmien tal-premju, l-iskejjel ta' Atlanta raw titjib kbir fuq il-punteġġi tat-test.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Maltese : Ftit żmien wara dan, "The Atlanta Journal-Constitution" ippubblikaw rapport dwar il-problemi bir-riżultati tat-test.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Maltese : Ir-rapport wera li l-marki tat-testijiet kienu żdiedu b´mod rapidu li ma jitwemminx, u allega li l-iskola internament sabet xi problemi imma m´aġixxietx fuq dak li sabet.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Maltese : Wara dan, l-evidenza uriet li l-karti tat-test kienu mbagħbsa u Hall, u 34 uffiċjali oħra tal-edukazzjoni, ġew akkużati fl-2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Maltese : Il-gvern Irlandiż qed jenfasizza l-urġenza tal-leġiżlazzjoni parlamentari biex tirranġa s-sitwazzjoni.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Maltese : ¨Issa huwa importanti kemm mill-perspettiva tas-saħħa pubblika kif ukoll minn dik tal-ġustizzja kriminali li l-leġiżlazzjoni tiġi promulgata kemm jista' jkun malajr¨, qal kelliem għall-gvern.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Maltese : Il-Ministru tas-Saħħa esprima tħassib kemm għall-benesseri tal-individwi li jieħdu vantaġġ mil-legalità temporanja tas-sustanzi involuti, kif ukoll għall-kundanni relatati mad-droga mogħtija minn meta daħlu fis-seħħ il-bidliet li issa mhumiex kostituzzjonali.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Maltese : Jarque kien qed jipprattika waqt taħriġ ta' qabel l-istaġun ġewwa Coverciano fl-Italja aktar kmieni fil-ġurnata. Huwa kien qed joqgħod fil-lukanda tat-tim qabel logħba ppjanata għal nhar il-Ħadd kontra Bolonia.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Maltese : Huwa kien qed joqgħod fil-lukanda tat-tim qabel logħba ppjanata biex tintlagħab nhar il-Ħadd kontra Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Maltese : Il-karozza tal-linja kienet direzzjonata lejn Six Flags St. Louis ġewwa Missouri biex il-banda ddoqq f'kunċert li l-biljetti kollha tiegħu kienu nxtraw.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Maltese : Is-Sibt fis-1:15 ta' filgħodu, skont ix-xhieda, il-karozza tal-linja kienet għaddejja minn dawl aħdar meta l-karozza kisret quddiemha.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Maltese : Sa mil-lejl tad-9 ta' Awwissu, l-għajn ta' Morakot kienet madwar sebgħin kilometru 'l bogħod mill-provinċja Ċiniża ta' Fujian.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Maltese : It-tifun huwa stmat li miexi lejn iċ-Ċina bi ħdax-il kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Maltese : Il-passiġġieri ġew mogħtija l-ilma waqt li stennew f´temperatura sħuna ta' 90 grad (F).English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Maltese : Il-kaptan tan-nirien Scott Kouns qal, ¨Kienet ġurnata taħraq ġewwa Santa Clara bit-temperaturi fid-90ijiet.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Maltese : Kwalunkwe tul ta´ ħin li wieħed iqatta´ maqbud fuq roller coaster ikun skomdu, tal-anqas, u għaddiet mill-inqas siegħa biex iniżżlu lill-ewwel persuna mir-rikba.¨English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Maltese : Schumacher li rtira fl-2006 wara li rebaħ il-kampjonat tal-Formula 1 seba' darbiet, kellu jieħu post il-midrub Felipe Massa.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Maltese : Il-Brażiljan sofra ġrieħi serji f'rasu wara li ħabat waqt il-Grand Prix tal-Ungerija tal-2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Maltese : Massa għandu jibqa' barra għal mill-inqas il-kumplament tal-istaġun tal-2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Maltese : Il-Ministru Presidenzjali Rodrigo Arias qal li Arias irriżulta pożittiv għal każ ħafif tal-virus.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Maltese : Il-kundizzjoni tal-president hija stabbli, għalkemm huwa se jkun iżolat id-dar għal diversi jiem.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Maltese : Apparti d-deni u l-uġigħ fi ġriżmejja, jiena nħossni tajjeb u kapaċi nwettaq ix-xogħol tiegħi bit-telexogħol.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Maltese : Nistenna li nirritorna għad-dmirijiet kollha tiegħi nhar it-Tnejn,¨ qal Arias fi stqarrija.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Maltese : Felicia, li darba kienet maltempata tal-Kategorija 4 fuq l-Iskala tal-Uragani Saffir-Simpson, iddgħajfet għal depressjoni tropikali qabel ma sfat fix-xejn nhar it-Tlieta.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Maltese : Il-fdalijiet tiegħu pproduċew xita fil-biċċa l-kbira tal-gżejjer, għalkemm s'issa, ma ġiet irrappurtata l-ebda ħsara jew għargħar.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Maltese : Il-preċipitazzjoni, li laħqet 6.34 pulzieri f´gejġ f´Oahu, kienet deskritta bħala ¨benefiċjarja¨.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Maltese : Ftit mix-xita kienet akkumpanjata minn maltempati bir-ragħad u sajjetti frekwenti.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Maltese : It-Twin Otter kien qed jipprova jillandja f´Kokoda lbieraħ bħala t-Titjira CG4684 ta´ Airlines PNG, imma kien diġà abortixxa darba.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Maltese : Madwar għaxar minuti qabel ma kellha tillandja wara t-tieni approċċ tagħha, sparixxiet.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Maltese : Il-post tal-ħabta ġie lokalizzat illum u tant huwa inaċċessibbli li żewġ pulizija ġew imniżżlin fil-ġungla biex jagħmlu hike sal-post u jaraw jekk isibux xi superstiti.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Maltese : It-tfittxija kienet imxekkla mill-istess temp ħażin li kkaġuna l-inżul abortit.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Maltese : Skont ir-rapporti, appartament fi Triq Macbeth sploda minħabba tnixxija ta´ gass.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Maltese : Uffiċjal mal-kumpanija tal-gass kien qed jirrapporta fil-post wara li ġar ċempel rigward tnixxija tal-gass.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Maltese : Meta wasal l-uffiċjal, l-appartament sploda.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Maltese : Ma ġewx irrappurtati korrimenti serji, iżda mill-inqas ħames persuni li kienu fuq il-post waqt l-isplużjoni ġew trattati għal sintomi ta' xokk.English : No one was inside the apartment.

Maltese : Ma kien hemm ħadd fl-appartament.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Maltese : Dak iż-żmien, kważi 100 resident ġew evakwati miż-żona.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Maltese : Kemm il-golf kif ukoll ir-rugby huma mistennija li jirritornaw fil-Logħob Olimpiku.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Maltese : Il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali vvota biex jinkludi l-isports fil-laqgħa tal-bord eżekuttiv tiegħu ġewwa Berlin illum. Ir-rugby, b´mod speċifiku r-rugby union, u l-golf intgħażlu fuq ħames sports oħra biex jitqiesu sabiex jipparteċipaw fl-Olimpjadi.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Maltese : L-isquash, il-karate u l-isports fuq ir-roti ppruvaw jidħlu fil-programm Olimpiku, bħalma għamlu l-baseball u s-softball, li ġew ivvutati barra mill-Logħob Olimpiku fl-2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Maltese : Il-vot għad irid jiġi rratifikat mill-IOC sħiħ fil-laqgħa tiegħu ta´ Ottubru f´Copenhagen.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Maltese : Mhux kollha appoġġjaw l-inklużjoni tal-karigi tan-nisa.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Maltese : Amir Khan, rebbieħ ta´ midalja tal-fidda fl-Olimpijadi tal-2004, qal, ¨Fil-fond ta´ qalbi nħoss li n-nisa m´għandhomx jiġġieldu. Dik l-opinjoni tiegħi.¨English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Maltese : Minkejja l-kummenti tiegħu, huwa qal li se jkun qed jappoġġja lill-kompetituri Ingliżi fl-Olimpjadi tal-2012 li jsiru f'Londra.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Maltese : Il-proċess tal-qorti sar fil-Qorti tal-Kuruna ta´ Birmingham u ntemm fit-3 ta´ Awwissu.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Maltese : Il-preżentatur, li kien arrestat fuq il-post, ċaħad l-attakk u stqarr li uża l-arblu biex jipproteġi lilu nnifsu mill-fliexken li bdew jintefgħu lejh minn kważi tletin persuna.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Maltese : Blake huwa ħati wkoll li pprova jostakola l-ġustizzja.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Maltese : L-imħallef qal lil Blake li kien ¨kważi inevitabbli¨ li se jintbagħat il-ħabs.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Maltese : L-enerġija mudlama hija forza totalment inviżibbli li għandha azzjoni kontinwa fuq l-univers.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Maltese : L-eżistenza tiegħu hija magħrufa biss minħabba l-effetti tiegħu fuq l-espansjoni tal-univers.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Maltese : Ix-xjentisti skoprew forom ta' art mifruxin mal-wiċċ tal-qamar imsejħa skarpi tal-lobat li apparentement irriżultaw mit-tnaqqis bil-mod ħafna fid-daqs tal-qamar.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Maltese : Dawn l-iskarps kienu nstabu madwar il-qamar kollu u jidher li ġew affettwati minimament mit-temp, li jindika li l-avvenimenti ġeoloġiċi li ħolquhom kienu pjuttost reċenti.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Maltese : Din it-teorija tikkontradixxi l-asserzjoni li l-qamar huwa kompletament nieqes mill-attività ġeoloġika.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Maltese : Huwa allegat li Ir-raġel saq vettura ta' tliet roti armata bi splussivi ġol-folla.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Maltese : Ir-raġel suspettat li sploda l-bomba ġie detenut, wara li ġarrab ġrieħi minħabba l-isplużjoni.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Maltese : Ismu għadu mhux magħruf mal-awtoritajiet, għalkemm jafu li huwa membru tal-grupp etniku Uighur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Maltese : Nadia, imwielda fis-17 ta' Settembru 2007 permezz ta' sezzjoni Ċesarja ġewwa klinika tal-maternità f´Aleisk, ir-Russja, kienet tiżen piż kbir ħafna ta' 17-il libbra u uqija.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Maltese : ¨Konna kollha sempliċement f´xokk,¨ stqarret l-omm.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Maltese : Meta ġiet mistoqsija x´qal il-missier, hija wieġbet ¨Ma seta´ jgħid xejn - qagħad biss wieqaf ipetpet għajnejh.¨English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Maltese : Dan se jġib ruħu bħall-ilma. Huwa trasparenti bħall-ilma.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Maltese : Allura kieku kellek tkun bil-wieqfa max-xatt, tkun tista' tara 'l isfel lejn kwalunkwe ċagħaq jew imbarazz li kien hemm fil-qiegħ.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Maltese : Stofan żied jgħid, Sa fejn nafu, hemm korp planetarju wieħed biss li juri iktar dinamiżmu minn Titan, u din hija d-Dinja¨.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Maltese : Il-kwistjoni bdiet fl-1 ta' Jannar meta għexieren ta' residenti lokali bdew jilmentaw mal-Uffiċċju Postali ta' Obanazawa li ma rċevewx il-kards tas-Sena l-Ġdida tradizzjonali u regolari tagħhom.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Maltese : Ilbieraħ, l-uffiċċju postali ta l-apoloġija tiegħu liċ-ċittadini u l-midja wara li ndunaw li t-tifel kien ħeba aktar minn 600 dokument postali, inklużi 429 kartolina ta´ Awguri għas-Sena l-Ġdida, li ma twasslux għand min kellu jirċevihom.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Maltese : L-orbiter lunari mingħajr ekwipaġġ Chandrayaan-1 ħareġ is-Sonda tal-Impatti Lunari (MIP) tiegħu, li niżlet b´veloċità ta´ 1.5 kilometru kull sekonda (3,000 mil kull siegħa) fuq wiċċ il-qamar, u llandjat b´suċċess b´ħabta qrib il-pol tan-Nofsinhar tal-Qamar.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Maltese : Minbarra li ġġorr tliet strumenti xjentifiċi importanti, is-sonda tal-qamar ġarret ukoll l-istampa tal-bandiera nazzjonali Indjana, miżbugħa fuq in-naħat kollha.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Maltese : Grazzi lil dawk li appoġġjaw ħabsi bħali,¨ ġie kkwotat jgħid Siriporn f'konferenza stampa.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Maltese : Xi wħud jistgħu ma jaqblux imma jien ma jimpurtanix.English : I am happy that there are people willing to support me.

Maltese : Ninsab ferħan li hemm min hu lest li jappoġġjani.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Maltese : Sa mill-indipendenza Pakistana mill-ħakma Ingliża fl-1947, il-President Pakistani ħatar ¨Aġenti Politiċi¨ biex jirregolaw lil FATA, li jeżerċitaw kontroll awtonomu kważi komplut fuq iż-żoni.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Maltese : Dawn l-aġenti għandhom responsabbiltà biex jipprovdu servizzi governattivi u ġudizzjarji skont l-Artikolu 247 tal-Kostituzzjoni Pakistana.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Maltese : Għal ħabta tal-10 ta´ filgħodu ħin lokali ġġarfet ħostel f´Mekka, il-belt qaddisa tal-Iżlam.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Maltese : Il-bini kien fih għadd ta' pellegrini li ġew iżuru l-belt qaddisa lejliet il-pellegrinaġġ ta' hajj.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Maltese : Il-mistednin tal-ħostel kienu l-iktar ċittadini tal-Emirati Għarab Magħquda.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Maltese : In-numru ta´ mwiet huwa mill-inqas 15, u dan in-numru mistenni li jiżdied.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Maltese : Leonov, magħruf ukoll bħala ¨kosmonawta Nru 11¨, kien parti mit-tim oriġinali tal-kosmonawti tal-Unjoni Sovjetika.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Maltese : Fit-18 ta' Marzu 1965, huwa wettaq l-ewwel attività ekstraveikulari ekwipaġġata (EVA), jew ¨mixja fl-ispazju¨, u baqa' waħdu barra l-vettura spazjali għal ftit iktar minn tnax-il minuta.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Maltese : Huwa rċieva l-"¨Hero of the Soviet Union¨" (Eroj tal-Unjoni Sovjetika), l-ogħla unur tal-Unjoni Sovjetika, għal xogħlu.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Maltese : Għaxar snin wara, huwa mexxa l-parti Sovjetika tal-missjoni Apollo–Soyuz li tissimbolizza li t-Tiġrija Spazjali kienet tlestiet.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Maltese : Hija qalet li, ¨M'hemm ebda intelligence li tissuġġerixxi li huwa mistenni attakk b'mod imminenti.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Maltese : Madankollu, it-tnaqqis tal-livell ta' theddida għal sever ma jfissirx li t-theddida ġenerali marret.¨English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Maltese : Waqt li l-awtoritajiet m´humiex żguri dwar il-kredibilità tat-theddida, l-Awtorità tat-Trasport ta´ Maryland għamlet l-għeluq imħeġġa mill-FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Maltese : Intużaw dump trucks biex jimblukkaw l-entrati tat-tube u l-assistenza ta' 80 pulizija kienet disponibbli biex jidderieġu lis-sewwieqa lejn id-devjazzjonijiet.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Maltese : Ma kienx hemm rapporti ta´ dewmien ikkaġunat minn traffiku qawwi fil-beltway, ir-rotta alternattiva tal-belt.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Maltese : Qabel, in-Niġerja kienet ħabbret li ppjanat li tingħaqad mal-AfCFTA fil-ġimgħa ta' qabel is-summit.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Maltese : Il-kummissarju għall-kummerċ u l-industrija tal-UA Albert Muchanga ħabbar li Benin kellu jingħaqad.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Maltese : Il-kummissarju qal, ¨Għadna ma qbilniex dwar ir-regoli tal-oriġini u l-konċessjonijiet tat-tariffi, imma l-qafas li għandna huwa suffiċjenti biex nibdew in-negozju fl-1 ta' Lulju 2020¨.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Maltese : L-istazzjon żamm l-attitudni tiegħu, minkejja t-telf tal-ġiroskopju aktar kmieni fil-missjoni tal-istazzjon spazjali, sat-tmiem tal-mixja fl-ispazju.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Maltese : Chiao u Sharipov irrappurtaw li jinsabu f'distanza sigura 'l bogħod mill-propulsuri għall-aġġustament tal-attitudni.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Maltese : Il-kontroll mill-art Russu attiva l-ġettijiet u reġgħet inkisbet l-attitudni normali tal-istazzjon.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Maltese : Il-każ ġie pproċessat ġewwa Virginia minħabba li fiha hemm il-fornitur ewlieni tas-servizz tal-internet AOL, il-kumpanija li instigat l-akkużi.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Maltese : Din hija l-ewwel darba li nkisbet kundanna bl-użu tal-leġiżlazzjoni ppromulgata fl-2003 biex titrażżan il-posta elettronika bil-kwantità, minn distribuzzjoni mhux mitluba għall-kaxxi tal-ittri tal-utenti.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Maltese : Is-sena l-oħra, f´Jannar tal-2017, Jesus li għandu 21 sena ngħaqad ma´ Manchester City mingħand il-klabb Brażiljan Palmeiras għas-somma, skont ir-rapporti, ta´ £27 miljun.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Maltese : Sa minn dakinhar, il-Brażiljan deher fi 53 partita għall-klabb fil-kompetizzjonijiet kollha u skorja 24 gowl.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Maltese : Dr Lee esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar rapporti li t-tfal fit-Turkija issa ġew infettati bil-virus tal-influwenza tat-tjur A(H5N1) mingħajr ma mardu.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Maltese : Huwa nnota li, Xi studji jissuġġerixxu li l-marda trid issir inqas letali qabel tkun tista' tikkawża epidemija globali.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Maltese : Hemm tħassib li l-pazjenti jistgħu jkomplu jinfettaw aktar nies billi jibqgħu jagħmlu r-rutina tagħhom ta´ kuljum jekk is-sintomi tal-influwenza jibqgħu ħfief.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Maltese : Leslie Aun, kelliem għall-Fondazzjoni Komen, qal li l-organizzazzjoni adottat regola ġdida li ma tippermettix li jingħataw għotjiet jew fondi lil organizzazzjonijiet li jinsabu taħt investigazzjoni legali.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Maltese : Il-politika ta' Komen skwalifikat lil Planned Parenthood minħabba investigazzjoni pendenti dwar kif Planned Parenthood tonfoq u tirrapporta l-flus tagħha li qiegħda ssir mir-Rappreżentant Cliff Stearns.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Maltese : Stearns qed jinvestiga jekk it-taxxi jintużawx biex jiffinanzjaw l-abort permezz ta' Planned Parenthood fir-rwol tiegħu bħala president tas-Sottokumitat ta' Sorveljanza u Investigazzjonijiet, li jaqa' taħt il-qafas tal-Kumitat għall-Enerġija u l-Kummerċ tad-Dar.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Maltese : L-eks gvernatur ta' Massachusetts Mitt Romney rebaħ l-elezzjoni primarja presidenzjali tal-Partit Repubblikan ta' Florida nhar it-Tlieta b'aktar minn 46 fil-mija tal-voti.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Maltese : L-eks Speaker tal-Kamra tal-Istati Uniti Newt Gingrich ġie t-tieni bi 32 fil-mija.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Maltese : Bħala stat fejn ir-rebbieħ jirbaħ kollox, Florida tat il-ħamsin delegati kollha tagħha lil Romney, u b'hekk tagħtu spinta 'il quddiem bħala kandidat fuq quddiem nett fin-nomina tal-Partit Repubblikan.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Maltese : L-organizzaturi tal-protesta qalu li kien hemm madwar 100,000 persuna fi bliet Ġermaniżi bħal Berlin, Cologne, Hamburg, u Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Maltese : F'Berlin, il-pulizija stmat li kien hemm madwar 6,500 dimostrant.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Maltese : Saru protesti wkoll ġewwa Pariġi, Sofia fil-Bulgarija, Vilnius fil-Litwanja, Valletta f'Malta, Tallinn fl-Estonja, u Edinburgh u Glasgow fl-Iskozja.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Maltese : F'Londra, madwar 200 persuna pprotestaw quddiem xi uffiċċji ewlenin tad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Maltese : Ix-xahar li għadda, kien hemm protesti kbar fil-Polonja meta dak il-pajjiż iffirma ACTA, li wassal biex il-gvern Pollakk jiddeċiedi li ma jirratifikax il-ftehim, għalissa.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Maltese : Kemm il-Latvja kif ukoll is-Slovakkja dewwmu l-proċess biex jissieħbu fl-ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Maltese : L-għaqda tal-Liberazzjoni tal-Annimali u s-Soċjetà Rjali għall-Prevenzjoni tal-Moħqrija tal-Annimali (RSPCA) qed terġa´ ssemma´ leħinha rigward l-installazzjoni obbligatorja tal-kameras tas-CCTV fil-biċċeriji Awstraljani kollha.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Maltese : L-ispettur ewlieni tal-RSPCA ta' New South Wales David O'Shannessy qal lill-ABC li s-sorveljanza u l-ispezzjonijiet tal-biċċeriji għandhom ikunu komuni fl-Awstralja.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Maltese : ¨Is-CCTV ċertament jibgħat sinjal ċar lil dawk in-nies li jaħdmu mal-annimali li l-benesseri tagħhom huwa l-ikbar prijorità.¨English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Maltese : Il-mappa tat-terremoti internazzjonali tas-Servej Ġeoloġiku tal-Istati Uniti m´uriet l-ebda terremot fl-Iżlanda fil-ġimgħa ta´ qabel.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Maltese : L-Uffiċċju Meteoroloġiku Iżlandiż ukoll ma rrapportax attività ta' terremot fiż-żona ta' Hekla fl-aħħar 48 siegħa.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Maltese : L-attività sinifikanti tat-terremoti li rriżultat fil-bidla tal-fażi kienet seħħet fl-10 ta´ Marzu fin-naħa tal-Grigal tal-kaldera tal-quċċata tal-vulkan.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Maltese : Ġie rrappurtat sħab skur mhux konness ma' attività vulkanika fil-bażi tal-muntanja.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Maltese : Is-sħab ippreżenta l-potenzjal għal konfużjoni dwar jekk saritx eruzzjoni attwali jew le.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Maltese : Il-Luno kellu 120–160 metru kubu ta' karburant fuqu meta nkiser u rjieħ qawwija u mewġ imbuttawh fid-diga.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Maltese : Il-ħelikopters salvaw it-tnax-il membru tal-ekwipaġġ u l-unika ferita kienet imnieħer miksur.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Maltese : Il-vapur ta' 100 metru kien fi triqtu biex jiġbor il-merkanzija tas-soltu tal-fertilizzant u, għall-ewwel, l-uffiċjali beżgħu li l-bastiment jista' jxerred tagħbija.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Maltese : L-emenda proposta diġà għaddiet miż-żewġ kmamar fl-2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Maltese : Saret bidla f´din is-sessjoni leġislattiva meta t-tieni sentenza l-ewwel ġiet imħassra mill-Kamra tar-Rappreżentanti u mbagħad it-Tnejn ġiet mgħoddija f´forma simili mis-Senat.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Maltese : Il-falliment tat-tieni sentenza, li tipproponi l-projbizzjoni ta' unjonijiet ċivili tal-istess sess, jista' possibilment jiftaħ il-bieb għal unjonijiet ċivili fil-futur.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Maltese : Wara l-proċess, l-HJR-3 se jerġa' jiġi rivedut mil-leġiżlatura eletta li jmiss fl-2015 jew fl-2016 biex jibqa' fil-proċess.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Maltese : Il-kisbiet ta´ Vautier barra mid-direzzjoni jinkludu strajk tal-ġuħ fl-1973 kontra dak li kien iqis bħala ċensura politika.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Maltese : Il-liġi Franċiża nbidlet. L-attiviżmu tiegħu mar lura għal meta kellu 15-il sena fejn ingħaqad mar-Reżistenza Franċiża matul it-Tieni Gwerra Dinjija.English : He documented himself in a 1998 book.

Maltese : Huwa ddokumenta lilu nnifsu ġo ktieb tal-1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Maltese : Fis-sittinijiet huwa mar lura lejn l-Alġerija li kienet għadha kemm saret indipendenti biex jgħallem id-direzzjoni tal-films.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Maltese : Il-judoka Ġappuniż Hitoshi Saito, li rebaħ żewġ medalji Olimpiċi tad-deheb, miet tal-età ta' 54 sena.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Maltese : Il-kawża tal-mewt tħabbret bħala kanċer tal-kanal tal-bili intraepatiku.English : He died in Osaka on Tuesday.

Maltese : Huwa miet f'Osaka nhar it-Tlieta.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Maltese : Apparti eks-champion Olimpiku u Dinji, Saito kien il-president tal-kumitat tat-taħriġ tal-Federazzjoni Ġappuniża tal-Ġudo "All Japan Judo Federation" fil-ħin tal-mewt tiegħu.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Maltese : Mill-inqas 100 persuna attendew il-party, biex jiċċelebraw l-ewwel anniversarju ta' koppja li t-tieġ tagħhom kien sar is-sena ta' qabel.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Maltese : Avveniment formali tal-anniversarju kien skedat għal data aktar tard, qalu l-uffiċjali.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Maltese : Il-koppja kienu żżewġu f'Texas sena ilu u ġew Buffalo biex jiċċelebraw mal-ħbieb u l-qraba.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Maltese : Ir-raġel ta' 30 sena, li twieled Buffalo, kien wieħed mill-erba' persuni maqtulin fl-isparatura, imma martu ma nlaqtitx.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Maltese : Karno huwa tutur Ingliż magħruf iżda kontroversjali li għallem taħt Modern Education u King's Glory li ddikjara li kellu 9,000 student fl-aqwa tal-karriera tiegħu.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Maltese : Fin-noti tiegħu huwa uża diskors li xi ġenituri kkunsidrawh vulgari, u huwa rrappurtat li uża l-profanità fil-klassi.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Maltese : Modern Education akkużatu li stampa riklami kbar fuq karozzi tal-linja mingħajr permess u li gideb billi qal li kien tutur ewlieni tal-Ingliż.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Maltese : Preċedentement, ġie akkużat ukoll bi ksur tad-drittijiet tal-awtur, iżda mhux imputat.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Maltese : Wieħed li qabel kien student qal li huwa ´uża s-slang fil-klassi, għallem il-ħiliet tad-dating f´noti, u kien qisu l-ħabib tal-istudenti´.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Maltese : Matul l-aħħar tliet deċennji, minkejja li uffiċjalment baqgħet stat komunista, iċ-Ċina żviluppat ekonomija tas-suq.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Maltese : L-ewwel riformi ekonomiċi saru taħt it-tmexxija ta' Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Maltese : Sa minn dakinhar, id-daqs ekonomiku taċ-Ċina kiber b'90 darba.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Maltese : Għall-ewwel darba, is-sena li għaddiet iċ-Ċina esportat aktar karozzi mill-Ġermanja u qabżet lill-Istati Uniti bħala l-ikbar suq f'din l-industrija.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Maltese : Il-PDG taċ-Ċina jista' jiġi akbar mill-Istati Uniti fi żmien għoxrin sena.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Maltese : Il-Maltempata Tropikali Danielle, ir-raba´ maltempata b´isem tal-istaġun tal-uragani tal-Atlantiku tal-2010, iffurmat fl-Oċean Atlantiku tal-Lvant.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Maltese : Il-maltempata, li tinsab madwar 3,000 mil minn Miami, fi Florida, għandha irjieħ sostnuti massimi ta´ 40 mph (64 kph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Maltese : It-tbassir tax-xjentisti fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani huwa li Danielle se titqawwa u ssir uragan sa nhar l-Erbgħa.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Maltese : Peress li l-maltempata hija 'l bogħod mill-art, jibqa' jkun diffiċli li wieħed jevalwa l-impatt potenzjali fuq l-Istati Uniti jew il-Karibew.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Maltese : Imwieled fil-belt kapitali Kroata, Żagreb, Bobek kiseb fama waqt li kien jilgħab għal Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Maltese : Huwa ngħaqad magħhom fl-1945 u dam sal-1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Maltese : Matul iż-żmien tiegħu mat-tim, huwa skorja 403 gowl f'468 dehra.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Maltese : Ħadd ieħor qatt ma deher iktar jew skorja iktar gowls għall-klabb minn Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Maltese : Fl-1995, ġie vvutat bħala l-aqwa plejer fl-istorja ta' Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Maltese : Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew bi spettaklu speċjali mill-grupp magħruf mad-dinja kollha Cirque du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Maltese : Ġie segwit mill-Orkestra Sinfonika tal-Istat ta' Istanbul, banda Janissarja, u l-kantanti Fatih Erkoç u Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Maltese : Wara, id-Dirwixi tad-Tidwir telgħu fuq il-palk.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Maltese : Id-diva Torka Sezen Aksu għamlet esibizzjonijiet mat-tenur Taljan Alessandro Safina u l-kantanta Griega Haris AlexiouEnglish : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Maltese : Bħala għeluq, il-grupp taż-żfin Tork Nar ta´ Anatolja ppreżentaw l-ispettaklu ¨Troy¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Maltese : Peter Lenz, sewwieq tal-muturi ta' 13-il sena, miet wara li kien involut f'ħabta fl-Indianapolis Motor Speedway.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Maltese : Waqt li kien qed idur id-dawra ta´ tħejjija għat-tellieqa, Lenz waqa´ minn fuq ir-rota tiegħu, u mbagħad intlaqat minn Xavier Zayat, li wkoll kien se jtellaq fit-tellieqa.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Maltese : Huwa ngħata attenzjoni immedjata mill-istaff mediku fuq it-track u ġie ttrasportat lejn sptar lokali fejn, wara, miet.English : Zayat was unhurt in the accident.

Maltese : Zayat ma weġġax fl-inċident.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Maltese : Rigward is-sitwazzjoni finanzjarja globali, Zapatero kompla billi qal li ¨s-sistema finanzjarja hija parti mill-ekonomija, parti kruċjali.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Maltese : Għandna kriżi finanzjarja li ilha sena, li kellha l-aktar mument akut tagħha fl-aħħar xahrejn, u naħseb li issa s-swieq finanzjarji qed jibdew jirkupraw.¨English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Maltese : Il-ġimgħa li għaddiet, Naked News ħabbru li se jżidu drammatikament il-mandat tal-lingwa internazzjonali tagħhom għar-rappurtar tal-aħbarijiet, bi tliet xandiriet ġodda.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Maltese : Wara li kienet diġà qed tirrapporta bl-Ingliż u l-Ġappuniż, l-organizzazzjoni globali issa qed tniedi programmi bl-Ispanjol, it-Taljan u l-Korean, għat-televixin, il-web, u l-apparat mobbli.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Maltese : Fortunatament ma ġrali xejn, imma rajt xena makabra, meta n-nies ippruvaw ikissru t-twieqi biex joħorġu.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Maltese : In-nies kienu qed jolqtu l-ħġieġ bis-siġġijiet, iżda t-twieqi ma kinux jinkisru.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Maltese : Waħda mill-ħġiġiet fl-aħħar inkisret, u bdew ħerġin mit-tieqa,¨ qal is-superstitu Franciszek Kowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Maltese : L-istilel jitfgħu d-dawl u s-sħana minħabba l-enerġija magħmula meta l-atomi tal-idroġenu jingħaqdu (jew iġonġu) flimkien biex jiffurmaw elementi itqal.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Maltese : Ix-xjentisti qed jaħdmu biex joħolqu reattur li jista' jagħmel l-enerġija bl-istess mod.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Maltese : Din, iżda, hija problema diffiċli ħafna biex insolvuha u jridu jgħaddu ħafna snin qabel naraw reatturi ta´ fużjoni utli mibnijin.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Maltese : Il-labra tal-azzar titla´ fil-wiċċ tal-ilma minħabba t-tensjoni tas-superfiċje.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Maltese : It-tensjoni tal-wiċċ isseħħ minħabba li l-molekuli tal-ilma fil-wiċċ tal-ilma huma attirati b'mod qawwi lejn xulxin aktar milli huma attirati lejn il-molekuli tal-arja ta' fuqhom.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Maltese : Il-molekuli tal-ilma jagħmlu ġilda inviżibbli fuq il-wiċċ tal-ilma li tippermetti li affarijiet bħal labra jifflowtjaw fuq l-ilma.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Maltese : Ix-xafra fuq skejt tas-silġ moderna għandha tarf doppju b'ħofra konkava bejniethom. Iż-żewġt itruf jippermettu kontroll aħjar tas-silġ, anke meta jkunu mmejjlin.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Maltese : Minħabba li l-parti t'isfel tax-xafra hija kemmxejn mgħawwġa, meta x-xafra tiġi mmejla fuq naħa waħda jew oħra, it-tarf li jkun f'kuntatt mas-silġ jitgħawweġ ukoll.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Maltese : Dan jikkawża lill-iskejter idur. Jekk l-iskejts ixeqilbu lejn il-lemin, l-iskejter idur lejn il-lemin, jekk l-iskejts ixeqilbu lejn ix-xellug, l-iskejter idur lejn il-xellug.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Maltese : Biex imorru lura għal-livell ta´ enerġija preċedenti tagħhom, huma jridu jeħilsu mill-enerġija addizzjonali li ħadu mid-dawl.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Maltese : Huma jagħmlu hekk billi jirilaxxaw partikula żgħira tad-dawl imsejħa ¨foton¨.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Maltese : Ix-xjentisti jsejħu dan il-proċess ¨emissjoni ta' radjazzjoni stimulata¨ minħabba li l-atomi huma stimulati mid-dawl qawwi, u jikkawżaw l-emissjoni ta' foton ta' dawl, u d-dawl huwa tip ta' radjazzjoni.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Maltese : L-istampa li jmiss turi l-atomi jarmu l-fotoni. Naturalment, fir-realtà, il-fotoni huma ħafna iżgħar minn dawk fl-istampa.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Maltese : Il-fotoni huma saħansitra iżgħar mill-affarijiet li huma magħmulin minnhom l-atomi!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Maltese : Wara mijiet ta´ sigħat ta´ tħaddim il-filament fil-bozza eventwalment jinħaraq u l-bozza tad-dawl ma taħdimx aktar.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Maltese : Il-bozza tad-dawl imbagħad trid tinbidel. Jeħtieġ li toqgħod attent meta tibdel il-bozza tad-dawl.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Maltese : L-ewwel, l-iswiċċ għall-bozza jrid ikun mitfi jew il-kejbil ikun maqlugħ.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Maltese : Dan għaliex l-elettriku li jidħol fis-sokit fejn tpoġġi l-parti metallika tal-bozza jista´ jagħtik xokk elettriku sever jekk tmiss in-naħa ta´ ġewwa tas-sokit jew il-bażi tal-metall tal-bozza waqt li tkun għadha parzjalment fis-sokit.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Maltese : Il-qalb hija l-organu ċentrali tas-sistema ċirkolatorja, li tippompja d-demm.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Maltese : Id-demm jitlaq mill-qalb permezz ta' tubi msejħa arterji u jerġa' lura fil-qalb permezz ta' tubi msejħa vini. L-iżgħar tubi jissejħu kapillari.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Maltese : Is-snien tat-triċeratops kienu kapaċi jkissru mhux il-weraq biss iżda anke fergħat u għeruq iebsin ħafna.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Maltese : Xi xjenzati jaħsbu li t-Triceratops kienu jieklu ċikadi, li huma tip ta' pjanta li kienet komuni fil-Kretaċju.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Maltese : Dawn il-pjanti jidhru qishom siġra żgħira tal-palm b´kuruna ta´ weraq b´xifer jaqta´ u bil-ponta.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Maltese : Triċeratops seta' juża l-munqar b'saħħtu tiegħu biex ineħħi l-weraq qabel jiekol iz-zokk.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Maltese : Xjentisti oħra jargumentaw li dawn il-pjanti huma velenużi ħafna u allura huwa improbabbli li kielhom xi dinosawru, anki jekk illum il-folivoru ("sloth") u annimali oħra bħall-pappagall (dixxendent tad-dinosawri) jistgħu jieklu weraq velenuż jew frott.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Maltese : X´effett ikollha fuqi l-ġibda tal-gravità ta' Io? Jekk toqgħod fuq il-wiċċ ta' Io, int tkun tiżen inqas milli tiżen fid-Dinja.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Maltese : Persuna li tiżen 200 libbra (90 kg) fuq id-Dinja jkun jiżen madwar 36 libbra (16-il kg) fuq Io. Mela l-gravità, naturalment, tiġbed inqas fuqek.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Maltese : Ix-Xemx m´għandhiex qoxra bħad-Dinja li tista´ toqgħod fuqha. Ix-Xemx kollha hija magħmula minn gassijiet, nar, u plażma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Maltese : Il-gass jitraqqaq iktar ma tmur 'il bogħod miċ-ċentru tax-Xemx.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Maltese : Il-parti ta´ barra li tidher meta nħarsu lejn ix-Xemx tissejjaħ il-fotosfera, li tfisser ¨ballun tad-dawl¨.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Maltese : Madwar tlett elef sena wara, fl-1610, l-astronomu Taljan Galileo Galilei uża teleskopju biex josserva li Venus għandha l-fażijiet, kif għandu l-qamar.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Maltese : Il-fażijiet jiġru għax in-naħa ta' Venere (jew tal-Qamar) faċċata tax-Xemx biss hija mdawla. Il-fażijiet ta' Venere sostnew it-teorija ta' Copernicus li l-pjaneti jduru max-Xemx.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Maltese : Imbagħad, ftit snin wara fl-1639, astronomu Ingliż li jismu Jeremiah Horrocks osserva transitu ta' Venere.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Maltese : L-Ingilterra kienet esperjenzat perjodu twil ta' paċi wara r-rikonkwista tad-Danelaw.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Maltese : Madankollu fid-991 Ethelred iffaċċja flotta Vikinga ikbar minn kwalunkwe waħda minn ta' Guthrum is-seklu qabel.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Maltese : Din il-flotta kienet immexxija minn Olaf Trygvasson, Norveġiż b´ambizzjonijiet li joħroġ lil pajjiżu mid-dominazzjoni Daniża.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Maltese : Wara t-telfiet militari tal-bidu, Ethelred kien kapaċi jasal fi qbil ma´ Olaf, li mar lura fin-Norveġja biex jipprova jikseb is-saltna tiegħu imma ma rnexxilux għal kollox.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Maltese : Hangeul huwa l-uniku alfabet ivvintat apposta li jintuża b'mod popolari ta´ kuljum. L-alfabet ġie ivvintat fl-1444 fi żmien ir-Re Sejong (1418 - 1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Maltese : Ir-Re Sejong kien ir-raba' re tad-Dinastija Joseon u huwa wieħed mill-aktar rejiet irrispettati.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Maltese : Oriġinarjament, huwa semma l-alfabet Hangeul Hunmin Jeongeum, li tfisser ¨il-ħsejjes korretti għall-istruzzjoni tan-nies¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Maltese : Hemm ħafna teoriji dwar kif inħoloq is-Sanskrit. Waħda minnhom hija dwar migrazzjoni Arjana mill-Punent għal ġol-Indja u l-Arjani ġabu l-lingwa tagħhom magħhom.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Maltese : Is-Sanskrit hija lingwa antika u tista´ titqabbel mal-lingwa Latina mitkellma fl-Ewropa.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Maltese : L-iktar ktieb antik magħruf fid-dinja inkiteb bis-Sanskrit. Wara li ġew ikkumpilati l-Upanishads, is-Sanskrit għeb minħabba l-ġerarkija.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Maltese : Is-Sanskrit huwa lingwa kumplessa u rikka ħafna, li serviet bħala s-sors għal ħafna lingwi Indjani moderni, l-istess bħalma l-Latin huwa s-sors għal-lingwi Ewropej bħall-Franċiż u l-Ispanjol.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Maltese : Wara li ntemmet il-battalja għal Franza, il-Ġermanja bdiet it-tħejjijiet biex tinvadi l-gżira tal-Gran Brittanja.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Maltese : Il-Ġermanja użat il-kodiċi "Operation Sealion" (Operazzjoni Iljun tal-Baħar) biex isemmi l-attakk. Ħafna mill-armi tqal u l-provvisti tal-Armata Ingliża kienu ntilfu meta evakwat minn Dunkirk, u minħabba f'hekk l-armata kienet pjuttost dgħajfa.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Maltese : Iżda l-Flotta Rjali kienet għadha ferm iktar b'saħħitha mill-Flotta Ġermaniża ("Kriegsmarine") u setgħet qerdet kwalunkwe flotta ta' invażjoni mibgħuta mill-Kanal Ingliż.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Maltese : Madankollu, kien hemm verament ftit vapuri tar-Royal Navy li kienu bbażati ħdejn ir-rotot ta' invażjoni probabbli peress li l-ammirali kienu jibżgħu li jegħrqu minħabba attakk bl-ajru Ġermaniż.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Maltese : Ejja nibdew bi spjegazzjoni dwar il-pjanijiet tal-Italja. Għall-Ġermanja u l-Ġappun, l-Italja kienet prinċipalment ¨ħuhom iż-żgħir¨.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Maltese : Kellha armata aktar dgħajfa u flotta aktar dgħajfa, għalkemm kienu għadhom kemm bnew erba' vapuri ġodda eżatt qabel bdiet il-gwerra.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Maltese : L-għanijiet ewlenin tal-Italja kienu l-pajjiżi Afrikani. Biex jaqbdu lil dawk il-pajjiżi, huma jkollhom bżonn li jkollhom post minn fejn iniedu t-truppi, sabiex it-truppi jkunu jistgħu jbaħħru madwar il-Baħar Mediterran u jinvadu l-Afrika.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Maltese : Għal dak, kellhom jeħilsu minn bażijiet u vapuri Ingliżi fl-Eġittu. Minbarra dawk l-azzjonijiet, il-vapuri tal-battalja tal-Italja ma kellhom jagħmlu xejn aktar.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Maltese : Issa għall-Ġappun. Il-Ġappun kien pajjiż gżira, l-istess bħall-Gran Brittanja.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Maltese : Is-sottomarini huma vapuri ddisinjati biex jivvjaġġaw taħt l-ilma, u jibqgħu hemm għal ammont ta' żmien estiż.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Maltese : Is-sottomarini ntużaw fl-Ewwel Gwerra Dinjija u t-Tieni Gwerra Dinjija. Dak iż-żmien kienu jimxu bil-mod ħafna u kellhom firxa ta' sparar limitata ħafna.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Maltese : Meta bdiet il-gwerra, huma vvjaġġaw l-aktar fuq il-wiċċ tal-baħar, iżda hekk kif ir-radar beda jiżviluppa u jsir aktar preċiż is-sottomarini ġew sfurzati jidħlu taħt l-ilma biex jevitaw li jidhru.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Maltese : Is-sottomarini Ġermaniżi kienu jissejħu U-Boats. Il-Ġermaniżi kienu tajbin ħafna biex jinnavigaw u jħaddmu s-sottomarini tagħhom.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Maltese : Minħabba s-suċċess tagħhom bis-sottomarini, wara l-gwerra, il-Ġermaniżi mhumiex fdati b'ħafna minnhom.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Maltese : Iva! Ir-Re Tutankhamun, kultant imsejjaħ ¨Ir-Re Tut¨ jew ¨It-Tifel Re¨, huwa wieħed mir-rejiet tal-Eġittu Antik l-aktar magħrufin fiż-żminijiet moderni.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Maltese : B'mod interessanti, hu ma kienx ikkunsidrat importanti ħafna fl-antik u ma kienx irreġistrat fuq il-biċċa l-kbira tal-listi tar-rejiet tal-qedem.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Maltese : Madankollu, l-iskoperta tal-qabar tiegħu fl-1922 għamlitu ċelebrità. Filwaqt li bosta oqbra tal-passat ġew misruqa, dan il-qabar prattikament ma ġiex disturbat.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Maltese : Ħafna mill-oġġetti midfuna ma' Tutankhamun ġew ippreservati sew, inklużi eluf ta' artefatti magħmulin minn metalli prezzjużi u ħaġar rari.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Maltese : L-invenzjoni tar-roti bil-magħżel għamlet il-karrijiet Assirjani eħfef, iktar veloċi, u mħejjija aħjar biex ikunu veloċi iktar mis-suldati u l-karrijiet l-oħra.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Maltese : Il-vleġeġ mill-qwies li joqtlu tagħhom setgħu jidħlu fl-armatura tas-suldati rivali. Madwar 1000 Q.K, l-Assirjani introduċew l-ewwel kavallerija.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Maltese : Il-kavallerija hija armata li tiġġieled fuq l-idhra taż-żwiemel. Is-sarġ ma kienx għadu ġie ivvintat, għalhekk il-kavallerija Assirjana ġġieldet fuq l-idhra għerja taż-żwiemel tagħha.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Maltese : Aħna nafu ħafna politiċi, xjenzati, u artisti Griegi. Probabbilment l-aktar persuna magħrufa ta´ din il-kultura hija Omeru, il-poeta agħma leġġendarju, li kkompona żewġ kapolavuri tal-letteratura Griega: il-poeżiji l-Iliad u l-Odissea.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Maltese : Sophocles u Aristophanes għadhom drammaturgi popolari u d-drammi tagħhom huma kkunsidrati bħala fost l-aqwa xogħlijiet tal-letteratura dinjija.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Maltese : Grieg famuż ieħor huwa l-matematiku Pitagora, l-aktar magħruf għat-teorema famuża tiegħu dwar ir-relazzjonijiet bejn il-ġnub ta´ trijangoli retti.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Maltese : Hemm stimi li jvarjaw dwar kemm hemm nies li jitkellmu bil-Ħindi. Huwa stmat li dan jiġi bejn it-tieni u r-raba´ lingwa l-aktar mitkellma fid-dinja.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Maltese : In-numru ta' kelliema nattivi ivarja skont jekk jingħaddux jew le djaletti relatati mill-qrib ħafna.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Maltese : L-istimi jvarjaw minn 340 miljun sa 500 miljun kelliema, u massimu sa 800 miljun persuna jistgħu jifhmu l-lingwa.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Maltese : Il-Ħindi u l-Urdu għandhom vokabularju simili iżda l-iskrittura hija differenti; waqt il-konverżazzjonijiet ta' kuljum, il-kelliema taż-żewġ lingwi normalment jistgħu jifhmu lil xulxin.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Maltese : Madwar is-seklu 15, l-Estonja ta' Fuq kienet taħt influwenza kulturali qawwija mill-Ġermanja.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Maltese : Xi patrijiet Ġermaniżi riedu jieħdu lil Alla iktar qrib in-nies indiġeni, u għalhekk ivvintaw il-lingwa litterali Estonjana.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Maltese : Kien ibbażat fuq l-alfabet Ġermaniż u ġie miżjud karattru wieħed ¨Õ/õ¨.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Maltese : Mal-mogħdija taż-żmien, ħafna kliem li ġew mislufa mill-Ġermaniż ingħaqdu. Dan kien il-bidu tal-illuminiżmu.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Maltese : Tradizzjonalment, il-werriet għat-tron imur dritt fil-militar wara li jispiċċa l-iskola.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Maltese : Madankollu, Charles mar l-università fi Trinity College, Cambridge fejn studja l-Antropoloġija u l-Arkeoloġija u, iktar tard, l-Istorja, u rċieva 2:2 (lawrija ta' livell baxx tat-tieni klassi).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Maltese : Charles kien l-ewwel membru tal-Familja Rjali Ingliża li ngħata lawrja.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Maltese : It-Turkija Ewropea (Thrace tal-Lvant jew Rumelia fil-peniżola tal-Balkani) tinkludi 3 % tal-pajjiż.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Maltese : It-territorju tat-Turkija huwa aktar minn 1,600 kilometru (1,000 mil) twil u 800 km (500 mil) wiesa´, b´forma bejn wieħed u ieħor rettangolari.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Maltese : L-erja tat-Turkija, inklużi l-għadajjar, tokkupa 783,562 kilometru kwadru (300,948 mil kwadru), li minnhom 755,688 kilometru kwadru (291,773 mil kwadru) qegħdin fl-Asja tal-Lbiċ u 23,764 kilometru kwadru (9,174 mil kwadru) fl-Ewropa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Maltese : L-erja tat-Turkija tagħmilha s-37 waħda fost l-akbar pajjiżi tad-dinja, u hija kważi d-daqs ta´ Franza Metropolitana u r-Renju Unit flimkien.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Maltese : It-Turkija hija mdawra bl-ibħra fuq tliet naħat: il-Baħar Eġew fil-Punent, il-Baħar l-Iswed fit-Tramuntana u l-Baħar Mediterran fin-Nofsinhar.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Maltese : Il-Lussemburgu għandu storja twila iżda l-indipendenza tiegħu tibda mill-1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Maltese : Partijiet tal-Belġju tal-lum il-ġurnata kienu parti mil-Lussemburgu fil-passat iżda saru Belġjani wara r-Rivoluzzjoni Belġjana tas-snin 1830.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Maltese : Il-Lussemburgu dejjem ipprova jibqa' pajjiż newtrali iżda kien okkupat kemm fl-Ewwel Gwerra Dinjija kif ukoll fit-Tieni Gwerra Dinjija mill-Ġermanja.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Maltese : Fl-1957, il-Lussemburgu sar membru fundatur tal-organizzazzjoni li llum hija magħrufa bħala l-Unjoni Ewropea.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Maltese : Drukgyal Dzong huma fdalijiet ta' fortizza u monasteru Buddist fil-parti ta' fuq tad-Distrett ta' Paro (ġewwa l-Villaġġ ta' Phondey).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Maltese : Jingħad li fl-1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel ħoloq il-fortizza biex jikkommemora r-rebħa tiegħu kontra l-forzi Tibetani-Mongoljani.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Maltese : Fl-1951, nar kien il-kawża li baqgħu biss uħud mill-fdalijiet tad-Drukgyal Dzong, bħall-immaġni ta' Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Maltese : Wara n-nar, il-fortizza kienet ippreservata u mħarsa, u baqgħet biex saret waħda mill-attrazzjonijiet l-aktar sensazzjonali tal-Bhutan.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Maltese : Matul is-seklu 18 il-Kambodja sabet ruħha magħfusa bejn żewġ ġirien b'saħħithom, it-Tajlandja u l-Vjetnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Maltese : It-Tajlandiżi invadew lill-Kambodja ħafna drabi fis-seklu 18 u fl-1772 qerdu lil Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Maltese : Fl-aħħar snin tas-seklu 18 il-Vjetnamiżi invadew il-Kambodja wkoll.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Maltese : Tmintax fil-mija tal-Venezwelani huma qiegħda, u ħafna minn dawk li huma impjegati jaħdmu fl-ekonomija informali.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Maltese : Żewġ terzi tal-Venezwelani li jaħdmu jagħmlu hekk fis-settur tas-servizzi, kważi kwart jaħdmu fl-industrija u wieħed minn ħamsa jaħdem fl-agrikoltura.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Maltese : Industrija importanti għal-Venezwelani hija dik taż-żejt, fejn il-pajjiż huwa esportatur nett, minkejja li wieħed fil-mija biss jaħdem fl-industrija taż-żejt.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Maltese : Fil-bidu tal-indipendenza tan-nazzjon, l-għarfien espert tal-Ġonna Botaniċi ta' Singapore għen biex jittrasforma l-gżira f'Belt Ġnien tropikali.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Maltese : Fis-sena 1981, Vanda Miss Joaquim, ibrida orkidea, intgħażlet bħala l-fjura nazzjonali tan-nazzjon.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Maltese : Kull sena lejn Ottubru kważi 1.5 miljun erbivori jivvjaġġaw lejn il-pjanuri tan-Nofsinhar, jaqsmu x-Xmara Mara, mill-għoljiet tat-Tramuntana għax-xita.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Maltese : U mbagħad lura lejn it-Tramuntana minn ġol-Punent, u għal darb´oħra tinqasam ix-xmara Mara, wara x-xita li tinżel għal ħabta ta´ April.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Maltese : Ir-reġjun tas-Serengeti fih il-Park Nazzjonali tas-Serengeti, iż-Żona ta´ Konservazzjoni ta´ Ngorongoro u r-Riserva tal-Kaċċa ta´ Maswa fit-Tanżanija u r-Riserva Nazzjonali tal-Mara tal-Maasai fil-Kenja.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Maltese : It-tagħlim biex tinħoloq midja interattiva jeħtieġ ħiliet konvenzjonali u tradizzjonali, kif ukoll għodda magħrufin sewwa fi klassijiet interattivi (ippjanar ta' stejjer, editjar tal-awdjo u l-vidjow, rakkontar ta' stejjer, eċċ.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Maltese : Id-disinn interattiv jeħtieġ li inti terġa' tivvaluta s-suppożizzjonijiet tiegħek dwar il-produzzjoni tal-midja u titgħallem taħseb b'modi mhux lineari.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Maltese : Id-disinn interattiv jeħtieġ li l-komponenti ta' proġett jikkonnettjaw flimkien, imma jridu jagħmlu sens bħala entità separata wkoll.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Maltese : L-iżvantaġġ tal-lentijiet taż-żum huwa li l-kumplessità fokali u n-numru ta' elementi tal-lenti meħtieġa biex tinkiseb firxa ta' tulijiet fokali hija ħafna ikbar milli għal lentijiet fissi.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Maltese : Din qed issir inqas problema minħabba li l-manifatturi tal-lentijiet qed jiksbu standards ogħla fil-produzzjoni tal-lentijiet.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Maltese : Dan ippermetta li l-lentijiet żum jipprovdu stampi ta´ kwalità paragunabbli ma´ dik miksuba mil-lentijiet bit-tul fokali fiss.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Maltese : Żvantaġġ ieħor tal-lentijiet żum huwa li l-apertura massima (il-veloċità) tal-lenti ġeneralment tkun aktar baxxa.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Maltese : Minħabba dan huwa diffiċli biex lentijiet żum irħas jintużaw f´kundizzjonijiet ta´ dawl baxx mingħajr flash.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Maltese : Waħda mill-iktar problemi komuni meta tipprova taqleb film għal format DVD hija l-"overscan".English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Maltese : Ħafna televiżjonijiet isiru b'tali mod li l-pubbliku ġenerali jogħġbuh.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Maltese : Għal dik ir-raġuni, dak kollu li tara fuq it-TV kellu l-borduri maqtugħin, minn fuq, isfel u l-ġnub.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Maltese : Dan isir biex jiġi żgurat li l-immaġni tkopri l-iskrin kollu. Dik tissejjaħ overscan.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Maltese : Sfortunatament, meta tagħmel DVD, il-burduri tagħha probabbilment jinqatgħu ukoll, u jekk il-vidjow kellu s-sottotitoli qrib wisq tal-qiegħ, ma jiġux murija kompletament.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Maltese : Il-kastell medjevali tradizzjonali ilu jispira l-immaġinazzjoni, u jikkonġura immaġnijiet ta´ jousts, pranzijiet u l-kavallerat Arturjan.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Maltese : Anke wieqaf f'nofs fdalijiet li għandhom elf sena, faċli li wieħed jiftakar il-ħsejjes u l-irwejjaħ ta' battalji li ilhom li għaddew, li kważi tisma' ċ-ċekċik tan-nagħal fuq iċ-ċangaturi u xxomm il-biża' tiela' mill-fosos ta' taħt l-art.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Maltese : Imma l-immaġinazzjoni tagħna hija bbażata fuq ir-realtà? Imma, qabel xejn, għal liema raġuni nbnew il-kastelli? Kif ġew iddisinjati u mibnija?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Maltese : Tipiku għall-perjodu, il-Kastell Kirby Muxloe aktar qisu dar iffortifikata milli kastell veru.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Maltese : It-twieqi kbar igglejżjati u l-ħitan irqaq tiegħu ma setgħux jirreżistu attakk determinat fit-tul.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Maltese : Fis-snin 1480, meta l-kostruzzjoni tiegħu ġie mibdija minn Lord Hastings, il-pajjiż kien relattivament paċifiku u d-difiża kienet meħtieġa biss kontra faxex żgħar ta' rejders li jduru.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Maltese : Il-bilanċ tal-poter kienet sistema li fiha n-nazzjonijiet Ewropej ippruvaw iżommu s-sovranità nazzjonali tal-istati Ewropej kollha.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Maltese : Il-kunċett kien li n-nazzjonijiet Ewropej kollha kellhom ifittxu li jimpedixxu lil nazzjon wieħed milli jsir b'saħħtu u, għalhekk, il-gvernijiet nazzjonali ħafna drabi bidlu l-alleanzi tagħhom sabiex jinżamm il-bilanċ.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Maltese : Il-Gwerra tas-Suċċessjoni Spanjola mmarkat l-ewwel gwerra li l-kwistjoni ċentrali tagħha kienet il-bilanċ tal-poter.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Maltese : Dan immarka bidla importanti, minħabba li l-potenzi Ewropej ma setax ikollhom aktar l-iskuża li jkunu gwerer reliġjużi. Għalhekk, il-Gwerra ta´ Tletin Sena tiġi l-aħħar gwerra bit-tikketta ta´ gwerra reliġjuża.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Maltese : It-tempju ta´ Artemis f´Efesu nqered fil-21 ta´ Lulju tat-356 QEK f´att ta´ ħruq imwettaq minn Herostratus.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Maltese : Skont l-istorja, il-motivazzjoni tiegħu kienet li jikseb il-fama akkost ta´ kollox. L-Efesjani, irrabjati ħafna, ħabbru li isem Herostratus ma jiġi rrekordjat qatt.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Maltese : L-istoriku Grieg Strabo iktar tard ħa nota tal-isem, li huwa kif nafu llum. It-tempju nqered fl-istess lejl li twieled Alessandru l-Kbir.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Maltese : Alessandru, bħala r-re, offra li jħallas għall-bini mill-ġdid tat-tempju, imma l-offerta tiegħu ġiet miċħuda. Aktar tard, it-tempju nbena mill-ġdid fit-323 QEK.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Maltese : Kun żgur li jdejk tkun rilassata kemm jista' jkun waqt li xorta tolqot in-noti kollha b'mod korrett - ipprova wkoll tagħmilx ħafna moviment estranju b'subgħajk.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Maltese : B´dan il-mod, se tgħejja lilek innifsek l-inqas possibbli. Ftakar li m´hemmx bżonn li tolqot it-tasti b´forza kbira għal aktar volum bħal fuq il-pjanu.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Maltese : Fuq l-accordion, biex tikseb iktar volum, tuża l-minfaħ b'iktar pressjoni jew veloċità.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Maltese : Il-mistiċiżmu huwa l-insegwiment ta' komunjoni, identità, jew għarfien konxju ta' realtà aħħarija, divinità, verità spiritwali, jew Alla.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Maltese : Dawk li jemmnu jfittxu esperjenza diretta, intwizzjoni, jew għarfien dwar ir-realtà divina/l-alla jew l-allat.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Maltese : Is-segwaċi japplikaw ċerti modi ta' kif jgħixu, jew prattiki li huma maħsuba biex irawmu dawk l-esperjenzi.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Maltese : Il-mistiċiżmu jista' jiġi distint minn għamliet oħra ta' twemmin u qima reliġjużi b´enfasi fuq l-esperjenza personali diretta ta' stat ta' kuxjenza uniku, partikolarment dawk ta' karattru paċifiku, intuwittiv, hieni, jew saħansitra estatiku.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Maltese : Is-Sikiżmu hija reliġjon li ġejja mis-subkontinent Indjan. Din oriġinat fir-reġjun tal-Punjab tul is-seklu 15 minn qasma settarja fit-tradizzjoni Ħindu.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Maltese : Is-Sikh jikkunsidraw il-fidi tagħhom bħala reliġjon separata mill-Induiżmu għalkemm jirrikonoxxu l-għeruq u t-tradizzjonijiet mill-Indu tagħha.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Maltese : Is-Sikhs isejħu r-reliġjon tagħhom Gurmat, li hija Punġabi għal ¨it-tagħlim tal-guru¨. Il-guru huwa aspett fundamentali tar-reliġjonijiet Indjani kollha iżda fis-Sikiżmu ħa importanza li tifforma l-qalba tat-twemmin Sikh.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Maltese : Ir-reliġjon ġie stabbilit fis-seklu 15 minn Guru Nanak (1469–1539). Wara ġew disa´ gurus oħra wara xulxin.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Maltese : Madankollu, f'Ġunju  1956, il-wegħdiet ta' Krushchev ġew ittestjati meta rewwixti fil-Polonja, fejn il-ħaddiema kienu qed jipprotestaw kontra nuqqas ta' ikel u tnaqqis fi-pagi, inbidlu fi protesti ġenerali kontra l-Komuniżmu.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Maltese : Għalkemm fl-aħħar, Krushchev bagħat it-tankijiet biex jerġgħu jistabbilixxu l-ordni, huwa fil-fatt ċeda għal xi talbiet ekonomiċi u aċċetta li jaħtar lil Wladyslaw Gomulka, li kien popolari, bħala l-prim ministru l-ġdid.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Maltese : Iċ-Ċivilizzazzjoni tal-Wied tal-Indus kienet ċivilizzazzjoni tal-Età tal-Bronż fil-Majjistral tas-subkontinent Indjan li kienet tinkludi ħafna mill-Pakistan modern u xi reġjuni fil-Majjistral tal-Indja u l-Grigal tal-Afganistan.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Maltese : Iċ-ċiviltà iffjorixxiet fil-baċiri tax-Xmara Indus minn fejn tieħu isimha.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Maltese : Għalkemm xi studjużi jispekulaw li minħabba li ċ-ċiviltà eżistiet ukoll fil-baċiri tax-Xmara Sarasvati li issa nixfet, b´mod xieraq għandha tissejjaħ iċ-Ċiviltà Indus-Sarasvati, waqt li xi wħud isejħulha ċ-Ċiviltà ta´ Ħarappa għal Ħarappa, l-ewwel wieħed mis-siti tagħha li ġie skavat fis-snin 20 tas-seklu għoxrin.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Maltese : In-natura militaristika tal-imperu Ruman għenet fl-iżvilupp ta' avvanzi mediċi.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Maltese : It-tobba bdew jiġu reklutati mill-Imperatur Awgustu u saħansitra ffurmaw l-ewwel Korp Mediku Ruman għal użu fil-konsegwenzi tal-battalji.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Maltese : Il-kirurgi kellhom għarfien dwar sedattivi varji inkluża morfina minn estratti taż-żerriegħa tal-peprin u skopolamina minn żrieragħ tal-herbane.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Maltese : Huma saru profiċjenti fl-amputazzjoni biex isalvaw il-pazjenti mill-kankrena kif ukoll it-turniketti u l-klampi arterjali biex iwaqqfu l-fluss tad-demm.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Maltese : Matul bosta sekli, l-imperu Ruman wassal għal kisbiet kbar fil-qasam tal-mediċina u fforma ħafna mill-għarfien li nafu llum.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Maltese : L-origami Pureland huwa origami bir-restrizzjoni li tista' ssir tinja darba biss kull darba, tinjiet iktar kumplessi bħal tinjiet b'lura mhumiex permessi, u t-tinjiet kollha għandhom postijiet sempliċi.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Maltese : Ġie żviluppat minn John Smith fis-sebgħinijiet biex jgħin lil dawk li jitwu mingħajr esperjenza jew dawk b'ħiliet motorili limitati.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Maltese : It-tfal jiżviluppaw sensibilizzazzjoni rigward ir-razza u l-isterjotipi razzjali minn meta jkunu pjuttost żgħar u dawn l-isterjotipi razzjali jaffettwaw l-aġir tagħhom.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Maltese : Pereżempju, tfal li jidentifikaw ruħhom bħala parti minn minoranza razzjali li hija sterjotipata bħala li mhix tajba fl-iskola għandhom tendenza li ma jkunux tajbin fl-iskola meta jiskopru l-isterjotip assoċjat mar-razza tagħhom.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Maltese : MySpace huwa t-tielet l-iktar sit web popolari użata fl-Istati Uniti u għandu 54 miljun profil bħalissa.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Maltese : Dawn is-siti web ingħataw ħafna attenzjoni, speċjalment fl-ambjent edukattiv.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Maltese : Hemm aspetti pożittivi għal dawn is-siti web, li jinkludu li tkun tista´ faċilment toħloq paġna tal-klassi li tista´ tinkludi blogs, vidjows, ritratti, u karatteristiċi oħra.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Maltese : Din il-paġna tista´ tiġi aċċessata faċilment billi tipprovdi indirizz web wieħed biss, li jagħmilha faċli biex jiftakruh u faċli biex jittajpjawh għal studenti li jista´ jkollhom problemi biex jużaw il-keyboard jew biex jispellu.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Maltese : Jista' jkun personalizzat biex jagħmilha faċli biex taqrah kif ukoll b'ammont ta' kulur li tixtieq.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Maltese : Id-Disturb ta' Defiċit tal-Attenzjoni ¨huwa sindromu newroloġiku li t-tliet sintomi klassiċi tiegħu jinkludu impulsività, distrazzjoni, u iperattività jew eċċess ta' enerġija¨.English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Maltese : Mhix diżabilità fit-tagħlim, hija disturb fit-tagħlim; din ¨taffettwa 3 sa 5 fil-mija tat-tfal kollha, forsi daqs 2 miljun tifel u tifla Amerikani¨.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Maltese : It-tfal bl-ADD isibuha diffiċli li jiffokaw fuq affarijiet bħax-xogħol tal-iskola, iżda jistgħu jikkonċentraw fuq affarijiet li jħobbu jagħmlu bħal jilagħbu jew jaraw il-cartoons favoriti tagħhom jew jiktbu sentenzi mingħajr punteġġjatura.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Maltese : Dawn it-tfal għandhom it-tendenza li jidħlu f´ħafna inkwiet, għax huma ¨jwettqu mġiba riskjuża, jiġġieldu, u jisfidaw l-awtoritਠsabiex jistimulaw moħħhom, peress li moħħhom ma jistax jiġi stimulat b´metodi normali.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Maltese : L-ADD taffettwa r-relazzjonijiet mat-tfal tal-istess età għax it-tfal l-oħra ma jistgħux jifhmu għaliex huma jaġixxu b´dak il-mod jew għaliex huma jispellu b´dak il-mod jew li l-livell tal-maturità tagħhom huwa differenti.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Maltese : Meta l-abbiltà li jinkiseb għarfien u tagħlim inbidel bil-mod imsemmi hawn fuq, ir-rata bażi li biha nkiseb għarfien inbidlet ukoll.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Maltese : L-approċċ għall-kisba ta´ informazzjoni kien differenti. Ma kienx baqa' pressjoni fuq il-ftakir individwali imma, pjuttost, saret enfasi fuq il-kapaċità tal-ftakir tat-test.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Maltese : Essenzjalment, ir-Rinaxximent għamel bidla sinifikanti fl-approċċ għat-tagħlim u t-tixrid tal-għarfien.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Maltese : B´kuntrast ma´ primati oħra, il-ħominidi m´għadhomx jużaw idejhom fil-lokomozzjoni jew biex iġorru piż jew jitbandlu fost is-siġar.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Maltese : L-id u s-sieq tax-ximpanżì huma simili fid-daqs u t-tul, li jirrifletti l-użu tal-id biex iġorr il-piż waqt il-mixi fuq l-għekiesi tas-swaba´.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Maltese : L-id tal-bniedem hija iqsar mis-sieq, b'falanġi iktar dritti.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Maltese : Fossili tal-għadam tal-idejn li għandhom żewġ miljun sa tliet miljun sena juru din il-bidla fl-ispeċjalizzazzjoni tal-idejn minn lokomozzjoni għal manipulazzjoni.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Maltese : Xi nies jemmnu li jekk tesperjenza ħafna ħolm luċidu kkaġunat artifiċjalment spiss biżżejjed jista' jkun eżawrjenti ħafna.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Maltese : Ir-raġuni ewlenija għal dan il-fenomenu huwa r-riżultat tal-ħolm luċidu li jespandi t-tul ta' żmien bejn l-istati REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Maltese : B´inqas perjodi fl-irqad meta jkun hemm ċaqliq rapidu tal-għajnejn (REMs), dan l-istat li fih tesperjenza l-irqad vera u l-ġisem tiegħek jirkupra jsir inqas frekwenti tant li jiżviluppa fi problema.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Maltese : Dan huwa eżawrjenti daqs li kieku kellek tqum kull għoxrin jew tletin minuta u tara t-televixin.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Maltese : L-effett jiddependi fuq kemm-il darba moħħok jipprova joħlom luċidu kull lejl.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Maltese : L-affarijiet ma marrux tajjeb għat-Taljani fl-Afrika ta´ Fuq kważi mill-bidu. Fi żmien ġimgħa mid-dikjarazzjoni tal-gwerra tal-Italja, fl-10 ta´ Ġunju tal-1940, l-11th Hussars Brittaniċi kienu ħatfu l-Fortizza Capuzzo fil-Libja.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Maltese : F'imbuska ġewwa l-Lvant ta' Bardia, l-Ingliżi kkatturaw lill-Kap Inġinier tal-Għaxar Armata Taljana, il-Ġeneral Lastucci.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Maltese : Fit-28 ta' Ġunju, il-Marixxall Italo Balbo, il-Gvernatur Ġenerali tal-Libja u eredi apparenti ta' Mussolini, inqatel permezz ta' sparar mhux ostili ("friendly fire") waqt li kien niżel f'Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Maltese : L-isport modern tal-iżgirma jintlagħab f'ħafna livelli, minn studenti li jistudjaw f'università għal kompetizzjoni professjonali u Olimpika.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Maltese : L-isport primarjament jintlagħab bħala dwell, fejn fenser jiddwella ma´ fenser ieħor.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Maltese : Il-golf hija logħba fejn il-plejers jużaw klabbs biex jitfgħu l-blalen fit-toqob.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Maltese : Waqt rawnd regolari jintlagħbu tmintax-il toqba, fejn il-plejers ġeneralment jibdew mill-ewwel toqba fil-korsa u jispiċċaw bit-tmintax-il waħda.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Maltese : Il-plejer li jagħmel l-inqas numru ta´ daqqiet, jew tixjir tal-istikka, biex ilesti l-korsa jirbaħ.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Maltese : Il-logħba tintlagħab fuq il-ħaxix, u l-ħaxix madwar it-toqba jiġi maqtugħ iqsar u jissejjaħ l-aħdar ("the green").English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Maltese : Forsi l-iktar tip ta' turiżmu komuni huwa dak li ħafna nies jassoċjawh mal-ivvjaġġar: It-turiżmu ta' rikreazzjoni.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Maltese : Dan huwa meta n-nies imorru f´post li huwa differenti ħafna mill-ħajja regolari ta´ kuljum tagħhom biex jistrieħu u jieħdu pjaċir.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Maltese : Ħafna drabi, il-bajjiet, il-parks tematiċi u l-postijiet fejn isiru l-kampijiet huma l-aktar postijiet komunement iffrekwentati minn turisti rikreazzjonali.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Maltese : Jekk l-għan taż-żjara ta' xi ħadd f'post partikolari huwa li jsir taf l-istorja u l-kultura tiegħu, dan it-tip ta' turiżmu huwa magħruf bħala turiżmu kulturali.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Maltese : It-turisti jistgħu jżuru l-attrazzjonijiet differenti ta´ pajjiż partikulari jew jistgħu sempliċement jagħżlu li jiffokaw fuq żona waħda biss.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Maltese : Meta raw din l-attività, il-Kolonisti kienu rrikjedew li jintbagħtulhom rinforzi wkoll.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Maltese : It-truppi li saħħu l-pożizzjonijiet ta´ quddiem kienu jinkludu r-riġmenti tal-1el u 3et New Hampshire b´200 suldat, taħt il-Kurunelli John Stark u James Reed (li t-tnejn aktar tard saru ġenerali).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Maltese : L-irġiel ta' Stark ħadu pożizzjonijiet tul iċ-ċint fit-tarf tat-Tramuntana tal-pożizzjoni tal-Kolonista.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Maltese : Meta l-frugħ tal-baħar fetaħ vojt tul ix-Xmara Mystic matul il-Grigal tal-peniżola, huma malajr estendew iċ-ċint b´ħajt qasir tal-ġebel lejn it-Tramuntana li ntemm fix-xifer tal-ilma fuq xatt ramli żgħir.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Maltese : Gridley jew Stark poġġew zokk ta' madwar 100 pied (30 m) quddiem ix-xatba u ordnaw li ħadd ma jispara qabel jgħaddu r-regolari.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Maltese : Il-pjan Amerikan kien jiddependi fuq it-tnedija ta' attakki kkoordinati minn tliet direzzjonijiet differenti.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Maltese : Il-Ġeneral John Cadwalder nieda attakk ta' devjazzjoni kontra l-gwarniġġjon Ingliż ġewwa Bordentown, sabiex jimblokka kwalunkwe rinforzi.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Maltese : Il-Ġeneral James Ewing ħa 700 milizzja u qasmu x-xmara fi Trenton Ferry, ħatfu l-pont fuq Assunpink Creek u impedixxew lit-truppi tal-għadu milli jaħarbu.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Maltese : Il-forza ewlenija tal-attakk ta' 2,400 raġel qasmet ix-xmara disa' mili fit-Tramuntana ta' Trenton, u mbagħad inqasmet f'żewġ gruppi, wieħed taħt Greene u wieħed taħt Sullivan, sabiex jiġi mniedi attakk qabel is-sebħ.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Maltese : Bil-bidla mill-ġirja ta´ kwart ta´ mil għal dik ta´ nofs mil, il-veloċità ssir inqas importanti u l-kapaċità li wieħed jirreżisti ssir meħtieġa b´mod assolut.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Maltese : Naturalment ġerrej tan-nofs mil tal-ewwel klassi, bniedem li jista' jagħmilha f'żewġ minuti, irid jkollu ammont ta' veloċità tajba, imma r-reżistenza trid tkun ikkultivata fil-perikli kollha.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Maltese : Xi tlielaq bejn il-pajjiżi fix-xitwa, flimkien ma' xogħol fil-ġinnażju għall-parti ta' fuq tal-ġisem, hija l-aħjar preparazzjoni għall-istaġun tal-ġiri.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Maltese : Prattiċi nutrittivi korretti waħedhom ma jistgħux jiġġeneraw prestazzjonijiet elit, iżda jistgħu jaffettwaw il-benessri ġenerali tal-atleti żgħażagħ b'mod sinifikanti.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Maltese : Iż-żamma ta' bilanċ tajjeb ta' enerġija, il-prattika ta' drawwiet effettivi ta' idratazzjoni, u l-fehim tad-diversi aspetti tal-prattiki ta' supplimentazzjoni jistgħu jgħinu lill-atleti jtejbu l-prestazzjoni tagħhom u jżidu t-tgawdija tagħhom tal-isport.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Maltese : Il-ġiri fid-distanza medja huwa sport relattivament irħis; madankollu, hemm ħafna kunċetti żbaljati rigward il-ftit biċċiet ta' tagħmir meħtieġa biex tipparteċipa.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Maltese : Il-prodotti jistgħu jinxtraw skont il-bżonn, imma l-maġġor parti se jkollhom ftit jew xejn impatt reali fuq il-prestazzjoni.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Maltese : L-atleti jistgħu jħossu li jippreferu prodott anke jekk ma jipprovdi ebda benefiċċji reali.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Maltese : L-atomu jista' jitqies bħala wieħed mill-elementi fundamentali għall-bini tal-materja kollha.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Maltese : Hija entità kumplessa ħafna li tikkonsisti, skont mudell simplifikat ta' Bohr, f'nukleu ċentrali orbitat minn elettroni, kemmxejn simili għal pjaneti li jduru madwar ix-xemx - ara l-Figura 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Maltese : In-nukleu jikkonsisti f'żewġ partiċelli - newtroni u protoni.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Maltese : Il-protoni għandhom ċarġ elettriku pożittiv filwaqt li n-newtroni m'għandhom l-ebda ċarġ. L-elettroni għandhom ċarġ elettriku negattiv.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Maltese : Biex tiċċekkja l-vittma, l-ewwel trid tistħarreġ il-post biex tiżgura s-sikurezza tiegħek.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Maltese : Trid tinnota l-pożizzjoni tal-vittma meta tersaq lejh jew lejha u awtomatikament tqis kwalunkwe sinjal ta´ periklu.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Maltese : Jekk tweġġa' waqt li tkun qed tipprova tgħin, tista' sservi biss biex tagħmel l-affarijiet agħar.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Maltese : L-istudju sab li d-dipressjoni, il-biża´ u l-katastrofiżmu intermedjaw ir-relazzjoni bejn l-uġigħ u d-diżabilità f´dawk li jbatu minn uġigħ fil-parti t´isfel tad-dahar.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Maltese : L-effetti ta' katastrofizzazzjoni biss, u mhux ta' depressjoni u biża', kienu jiddependu fuq sessjonijiet ta' PA strutturati regolarment ta' kull ġimgħa.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Maltese : Dawk li jipparteċipaw f´attività regolari jeħtieġu aktar appoġġ fir-rigward tal-perċezzjoni negattiva tal-uġigħ li tiddistingwi d-differenzi ta´ uġigħ kroniku u sensazzjoni ta´ skumdità minn moviment fiżiku normali.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Maltese : Il-vista, jew l-abilità li tara tiddependi fuq l-organi sensorjali tas-sistema viżwali jew l-għajnejn.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Maltese : Jeżistu bosta kostruzzjonijiet differenti tal-għajnejn, li jvarjaw fil-kumplessità skont il-bżonnijiet tal-organiżmu.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Maltese : Il-kostruzzjonijiet differenti għandhom kapaċitajiet differenti, huma sensittivi għal tulijiet ta' mewġ differenti u għandhom gradi differenti ta' akutezza, u jeħtieġu wkoll ipproċessar differenti biex jagħmlu sens tal-inpu u numri differenti biex jaħdmu bl-aħjar mod.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Maltese : Popolazzjoni hija kollezzjoni ta´ organiżmi ta´ speċi partikulari ġo żona ġeografika speċifika.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Maltese : Meta l-individwi kollha f´popolazzjoni huma identiċi fir-rigward ta´ karatteristika fenotipika particulari huma jkunu magħrufin bħala monomorfiċi.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Maltese : Meta l-individwi juru bosta varjanti ta´ karatteristika speċifika, ikunu polimorfiċi.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Maltese : Il-kolonji tal-armati tan-nemel jimmarċjaw u jbejtu fi stadji differenti wkoll.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Maltese : Fil-fażi nomadika, in-nemel tal-armata jimmarċjaw bil-lejl u jieqfu biex jikkampjaw tul il-ġurnata.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Maltese : Il-kolonja tibda fażi nomadika meta l-ikel disponibbli jkun naqas. Matul din il-fażi, il-kolonja tagħmel bejtiet temporanji li jinbidlu kuljum.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Maltese : Kull waħda minn dawn ir-rewwixti jew marċi nomadiċi ddum madwar 17-il jum.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Maltese : X´inhi ċellula? Il-kelma ċellula ġejja mill-kelma Latina ¨cella¨, li tfisser ¨kamra żgħira¨, u kienet użata l-ewwel darba minn mikroskopista qed josserva l-istruttura tas-sufra.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Maltese : Iċ-ċellula hija l-unità bażika tal-kreaturi kollha, u l-organiżmi kollha huma komposti minn ċellula waħda jew iktar.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Maltese : Iċ-ċelloli tant huma bażiċi u kritiċi għall-istudju tal-ħajja li, fil-fatt, spiss jissejħu ¨l-unitajiet bażiċi li fuqhom tinbena l-ħajja¨.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Maltese : Is-Sistema Nervuża żżomm l-omeostasi billi tibgħat impulsi tan-nervituri mal-ġisem kollu biex iżżomm il-fluss tad-demm għaddej kif ukoll mhux disturbat.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Maltese : Dawn l-impulsi tan-nervituri jistgħu jintbagħtu tant malajr madwar il-ġisem li jgħinu biex iżommu l-ġisem sikur minn kwalunkwe theddida potenzjali.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Maltese : It-tornadoes jolqtu żona żgħira kkomparata mal-maltempati vjolenti l-oħrajn, imma jistgħu jeqirdu kull ma jkun hemm fi triqthom.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Maltese : It-trombi tal-arja jaqilgħu s-siġar, iċarrtu t-twavel mill-bini, u jgħollu l-karozzi ´l fuq fis-sema. L-iktar tnejn fil-mija tat-trombi tal-arja vjolenti jdumu iktar minn tliet sigħat.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Maltese : Dawn il-maltempati mostrużi għandhom irwiefen sa 480 km/siegħa (133 m/s; 300 mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Maltese : Il-bnedmin ilhom jagħmlu u jużaw lentijiet għall-ingrandiment għal eluf u eluf ta' snin.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Maltese : Madankollu, l-ewwel teleskopji veri saru fl-Ewropa fl-aħħar tas-seklu 16.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Maltese : Dawn it-teleskopji użaw kombinazzjoni ta´ żewġ lentijiet biex oġġetti ´l bogħod jiġu jidhru aktar qrib u akbar.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Maltese : Ir-regħba u l-egoiżmu dejjem se jkunu jeżistu u, fin-natura inerenti tal-kooperazzjoni, meta l-maġġoranza jibbenefikaw dejjem se ikun hemm aktar x´jinkiseb fi żmien qasir billi taġixxi b'mod egoist.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Maltese : Nisperaw li ħafna nies jindunaw li l-aħjar għażla fit-tul tagħhom hija li jaħdmu flimkien mal-oħrajn.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Maltese : Ħafna nies joħolmu bil-jum meta l-bnedmin ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn stilla oħra u jesploraw dinjiet oħra, xi nies jistaqsu x'hemm hemm barra, xi wħud jemmnu li jistgħu jgħixu aljeni jew ħajja oħra fuq pjaneta oħra.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Maltese : Iżda, jekk dan qatt jiġri probabbilment ma jdumx għaddej żmien twil. L-istilel huma mifruxa b'tali mod li hemm triljuni ta' mili bejn l-stilel li huma ¨ġirien¨.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Maltese : Forsi xi darba, it-tfal tat-tfal tat-tfal tiegħek se jkunu bilwieqfa fuq dinja aljena u jistaqsu dwar l-antenati antiki tagħhom?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Maltese : L-annimali huma magħmulin minn ħafna ċelluli. Huma jieklu l-affarijiet u jiddiġerixxuhom ġewwa fihom. Il-maġġoranza tal-annimali jistgħu jiċċaqalqu.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Maltese : L-annimali biss għandhom imħuħ (għalkemm mhux l-annimali kollha għandhom; pereżempju, il-bram m'għandhomx moħħ).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Maltese : L-annimali jinstabu madwar id-dinja kollha. Huma jħaffru fl-art, jgħumu fl-oċeani, u jtiru fis-sema.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Maltese : Ċellola hija l-iżgħar unità strutturali u funzjonali ta´ organiżmu (ħaġa ħajja).English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Maltese : Il-kelma "ċellola" ġejja mill-kelma Latina "cella" li tfisser kamra żgħira.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Maltese : Jekk tħares lejn l-affarijiet ħajjin taħt mikroskopju, tara li dawn huma magħmulin minn kwadri jew blalen żgħar.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Maltese : Robert Hooke, bijologu mill-Ingilterra, ra kaxex żgħar fis-sufra taħt mikroskopju.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Maltese : Huma dehru qishom kmamar. Huwa kien l-ewwel persuna li osservat iċ-ċelluli mejtin[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Maltese : L-elementi u l-komposti jistgħu jiċċaqalqu minn stat għal ieħor u ma jinbidlux.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Maltese : In-nitroġenu bħala gass xorta għandu l-istess proprjetajiet bħan-nitroġenu likwidu. L-istat likwidu huwa iktar dens iżda l-molekuli jibqgħu l-istess.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Maltese : L-ilma huwa eżempju ieħor. L-ilma kompost huwa magħmul minn żewġ atomi tal-idroġenu u atomu wieħed tal-ossiġenu.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Maltese : Dan għandu l-istess struttura molekulari indipendenti minn jekk huwiex gass, likwidu, jew solidu.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Maltese : Għalkemm l-istat fiżiku tiegħu jista´ jinbidel, l-istat kimiku tiegħu jibqa´ l-istess.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Maltese : Iż-żmien huwa xi ħaġa li hija madwarna, u jaffettwa kull ma nagħmlu, iżda huwa diffiċli li nifhmuh.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Maltese : Iż-żmien ġie studajt minn skolari reliġjużi, filosofiċi, u xjentifiċi għal eluf ta´ snin.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Maltese : Aħna nesperjenzaw il-ħin bħala serje ta´ avvenimenti għaddejjin mill-futur għal ġol-preżent għall-passat.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Maltese : Iż-żmien huwa wkoll kif inqabblu d-durata (it-tul) tal-avvenimenti.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Maltese : Tista´ timmarka l-mogħdija taż-żmien inti stess billi tosserva r-ripetizzjoni ta´ avveniment ċikliku. Avveniment ċikliku huwa xi ħaġa li sseħħ ripetutament b´mod regolari.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Maltese : Il-kompjuters illum jintużaw biex jimmanipulaw stampi u vidjows.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Maltese : Animazzjonijiet sofistikati jistgħu jinbnew fuq il-kompjuters, u din it-tip ta' animazzjoni qed jintuża dejjem iktar fit-televiżjoni u fil-films.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Maltese : Il-mużika spiss tiġi rrekordjata permezz ta' kompjuters sofistikati li jipproċessaw u jikkombinaw il-ħsejjes flimkien.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Maltese : Għal ħafna żmien tul is-sekli dsatax u għoxrin, kien maħsub li l-ewwel abitanti ta' New Zealand kienu l-poplu tal-Maori, li kienu jikkaċċjaw għasafar enormi li jissejħu "moas".English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Maltese : It-teorija mbagħad stabbiliet l-idea li l-poplu Maori emigra mill-Polineżja fi Flotta Kbira u ħa New Zealand mingħand il-Moriori, u stabbilixxa soċjetà agrikola.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Maltese : Madankollu, evidenza ġdida tissuġġerixxi li l-Moriori kienu grupp ta' Maori kontinentali li emigraw minn New Zealand għall-Gżejjer Chatham, u żviluppaw il-kultura paċifika u distintiva tagħhom stess.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Maltese : Kien hemm ukoll tribù ieħor fil-gżejjer Chatham u dawn kienu l-Maori li emigraw minn New Zealand.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Maltese : Huma kienu jsejħu lilhom infushom il-Moriori, kien hemm xi ftit ġlidiet u fl-aħħar, il-Moriori ġew meqruda.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Maltese : Individwi li kienu ilhom involuti għal ħafna deċennji għenuna napprezzaw il-punti pożittivi u l-passjonijiet tagħna waqt li nevalwaw id-diffikultajiet u anke l-fallimenti b´mod ċar.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Maltese : Waqt li konna qed nisimgħu lill-individwi jikkondividu l-istejjer individwali, familjari u organizzazzjonali tagħhom, ksibna għarfien prezzjuż dwar il-passat u xi wħud mill-personalitajiet li influwenzaw għat-tajjeb jew ħażin il-kultura tal-organizzazzjoni.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Maltese : Waqt li l-fehim tal-istorja tal-persuna ma jassumix li wieħed jifhem il-kultura, għall-inqas dan jgħin lin-nies biex jiksbu sens ta´ fejn jinsabu fi ħdan l-istorja tal-organizzazzjoni.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Maltese : Waqt li jivvalutaw is-suċċessi u jsiru konxji tal-fallimenti, l-individwi u l-persuni parteċipanti kollha jiskopru b´mod aktar profond il-valuri, il-missjoni, u l-forzi li jmexxu l-organizzazzjoni.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Maltese : F'dan il-każ, it-tfakkir ta' każijiet preċedenti ta' mġieba intraprenditorjali u s-suċċessi li rriżultaw għenu lin-nies ikunu miftuħa għal bidliet ġodda u direzzjoni ġdida għall-knisja lokali.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Maltese : Stejjer ta' suċċess bħal dawn naqqsu l-biżgħat tal-bidla, filwaqt li ħolqu inklinazzjonijiet pożittivi lejn il-bidla fil-futur.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Maltese : Tendenzi ta' ħsibijiet konverġenti huma tekniki ta' soluzzjoni ta' problemi li jgħaqqdu ideat jew oqsma differenti flimkien sabiex tinstab soluzzjoni.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Maltese : L-enfasi ta' din il-mentalità hija l-veloċità, il-loġika u l-preċiżjoni, kif ukoll l-identifikazzjoni tal-fatti, l-applikazzjoni mill-ġdid ta' tekniki eżistenti, il-ġbir ta' informazzjoni.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Maltese : L-iktar fattur importanti f'din il-mentalità huwa li: hemm risposta tajba waħda biss. Tista' taħseb biss f'żewġ risposti, jiġifieri t-tajba jew il-ħażina.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Maltese : Dan it-tip ta´ ħsieb huwa assoċjat ma´ ċerti proċeduri standard jew tax-xjenza.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Maltese : Nies b'dan it-tip ta' raġunament għandhom raġunament loġiku, huma kapaċi jimmemorizzaw mudelli, isolvu problemi u jaħdmu fuq testijiet xjentifiċi.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Maltese : Il-bnedmin huma bil-kbir l-iktar speċi b'talent biex jaqra moħħ ħaddieħor.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Maltese : Dak ifisser li nkunu nistgħu nipprevedu b'suċċess dak li jipperċepixxu nies oħra, dak li beħsiebhom jagħmlu, dak li jemmnu, jafu jew jixtiequ.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Maltese : Fost dawn l-abbiltajiet, il-fehim tal-intenzjoni tal-oħrajn huwa kruċjali. Huwa jippermettilna li nirriżolvu l-ambigwitajiet potenzjali tal-azzjonijiet fiżiċi.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Maltese : Pereżempju, kieku kellek tara lil xi ħadd ikisser tieqa ta' karozza, probabbilment tassumi li kien qed jipprova jisraq karozza ta' xi ħadd li ma jafx.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Maltese : Huwa jkun meħtieġ li jiġi ġġudikat b'mod differenti kieku tilef iċ-ċwievet tal-karozza tiegħu u l-karozza li kien qed jipprova jidħol fiha kienet tiegħu stess.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Maltese : L-MRI hija bbażata fuq fenomenu tal-fiżika msejjaħ reżonanza manjetika nukleari (nuclear magnetic resonance - NMR), li ġiet skoperta fis-snin tletin minn Felix Bloch (li jaħdem fl-Università ta' Stanford) u Edward Purcell (mill-Università ta' Harvard).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Maltese : F'din ir-reżonanza, il-kamp manjetiku u l-mewġ tar-radju jikkawżaw lill-atomi jagħtu sinjali tar-radju żgħar.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Maltese : Fis-sena 1970, Raymond Damadian, tabib u xjenzat tar-riċerka, skopra l-bażi għall-użu tal-immaġni tar-reżonanza manjetika bħala għodda għad-dijanjosi medika.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Maltese : Erba' snin wara ngħatat privattiva, li kienet l-ewwel privattiva tad-dinja maħruġa fil-qasam tal-MRI.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Maltese : Fl-1977, Dr Damadian temm il-kostruzzjoni tal-ewwel skener tal-MRI "tal-ġisem kollu", li huwa sejħu "Invinċibbli".English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Maltese : Komunikazzjoni mhux sinkronika tħeġġeġ ħin ta´ riflessjoni u reazzjoni għall-oħrajn.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Maltese : Dan jagħti lill-istudenti l-abbiltà li jaħdmu bil-pass tagħhom u jikkontrollaw il-veloċità tal-informazzjoni ta' struzzjoni.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Maltese : Barra minn hekk, hemm inqas restrizzjonijiet ta' ħin bil-possibbiltà ta' ħinijiet tax-xogħol flessibbli. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Maltese : L-użu tal-internet u l-World Wide Web jippermetti lill-istudenti li jkollhom aċċess għall-informazzjoni l-ħin kollu.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Maltese : L-istudenti jistgħu wkoll jibagħtu mistoqsijiet lill-għalliema fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata u jistennew tweġibiet raġonevolment malajr, pjuttost milli jistennew sal-laqgħa wiċċ imb' wiċċ li jmiss.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Maltese : L-approċċ postmodern għat-tagħlim joffri l-ħelsien mill-assoluti. M´hemmx mod wieħed biss tajjeb biex titgħallem.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Maltese : Fil-fatt, m'hemmx ħaġa waħda tajba x'titgħallem. It-tagħlim isir fl-esperjenza bejn l-istudent u l-għarfien ippreżentat.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Maltese : L-esperjenza kurrenti tagħna bl-ispettakli kollha tat-televiżjoni bbażati fuq it-tagħlim dwar kif tagħmel l-affarijiet int stess u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni turi dan il-punt.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Maltese : Ħafna minna nsibu lilna nfusna qed naraw programm televiżiv li jagħtina informazzjoni dwar proċess jew esperjenza li m´aħna se nipparteċipaw fihom qatt jew li qatt mhux se napplikaw dik l-informazzjoni.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Maltese : Aħna qatt ma nagħmlu overhaul ta´ karozza, nibnu funtana fil-bitħa ta´ wara tagħna, nivvjaġġaw għall-Peru biex neżaminaw fdalijiet qodma, jew nirrimudellaw id-dar tal-ġar tagħna.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Maltese : Grazzi għal konnessjonijiet ta´ kejbils tal-fibra ottika taħt il-baħar mal-Ewropa u s-satellita tal-broadband, Greenland hija konnessa sew u 93% tal-popolazzjoni tagħha għandha aċċess għall-internet.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Maltese : Il-lukanda jew l-ospiti tiegħek (jekk se tkun toqgħod f´dar privata li takkomoda l-mistednin bi ħlas jew f´dar privata) probabbilment ikollhom il-wifi jew PC ikkonnettjat mal-internet, u l-komunitajiet kollha għandhom stabbiliment bl-aċċess għall-internet jew xi post bil-wifi pubbliku.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Maltese : Kif imsemmi hawn fuq, għalkemm il-kelma ¨Eskimo¨ għadha aċċettabbli fl-Istati Uniti, din hija meqjusa bħala mhux rispettuża minn ħafna popli tal-Artiku mhux tal-Istati Uniti, speċjalment fil-Kanada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Maltese : Waqt li tista´ tisma´ l-kelma użata mill-Indiġeni Greenlandiżi, l-użu tagħha għandu jiġi evitat mill-barranin.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Maltese : L-abitanti indiġeni ta' Greenland isejħu lilhom infushom Inuit fil-Kanada u Kalaalleq (plural Kalaallit), Greenlander, ġewwa Greenland.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Maltese : Il-kriminalità, u l-barranin b'intenzjonijiet ħżiena b'mod ġenerali, prattikament ma jeżistux fi Greenland. Anke fil-bliet, m'hemmx ¨partijiet mhux sikuri.¨English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Maltese : Forsi l-kesħa hija l-uniku periklu reali li se jiffaċċjaw dawk li ma jkunux ippreparati għalih.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Maltese : Jekk iżżur Greenland matul l-istaġuni kesħin (meta tqis li iktar ma tersaq lejn it-Tramuntana, iktar ikun hemm kesħa), importanti li tieħu miegħek ħwejjeġ isaħħnu biżżejjed.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Maltese : Il-ġranet twal ħafna fis-sajf jistgħu joħolqu problemi biex torqod biżżejjed u kwistjonijiet tas-saħħa assoċjati.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Maltese : Fis-sajf, oqgħod attent ukoll għan-nemus Nordiku. Għalkemm ma jittrażmettu ebda mard, jistgħu jkunu irritanti.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Maltese : Waqt li l-ekonomija ta´ San Francisco hija marbuta mal-fatt li hija attrazzjoni turistika fost l-aqwa fid-dinja, l-ekonomija tagħha hija ddiversifikata.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Maltese : L-ikbar setturi tal-impjiegi huma s-servizzi professjonali, il-gvern, il-finanzi, il-kummerċ u t-turiżmu.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Maltese : Ir-rappreżentazzjoni frekwenti tagħha fil-mużika, films, letteratura u kultura popolari għenet biex tagħmel il-belt u l-postijiet famużi tagħha jkunu magħrufa mad-dinja kollha.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Maltese : San Francisco żviluppat infrastruttura turistika kbira b'bosta lukandi, ristoranti, u faċilitajiet għal konvenzjonijiet ta' livell għoli.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Maltese : San Francisco hija wkoll wieħed mill-aħjar postijiet fin-nazzjon għal kċina Asjatika oħra: Korean, Tajlandiż, Indjan, u Ġappuniż.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Maltese : L-ivvjaġġar għad-Dinja ta´ Walt Disney jirrappreżenta pellegrinaġġ ewlieni għal ħafna familji Amerikani.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Maltese : Iż-żjara ¨tipika¨ tinvolvi titjira sal-Ajruport Internazzjonali ta´ Orlando, vjaġġ bix-xarabank għal-lukanda ta´ Disney fuq il-post, tqatta´ madwar ġimgħa mingħajr ma titlaq mill-proprjetà ta´ Disney, u tirritorna d-dar.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Maltese : Hemm numru infinit ta´ varjazzjoniiet possibbli, imma din tibqa´ dak li jfissru ħafna nies meta jgħidu li ¨sejrin Disney World¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Maltese : Bosta biljetti li jinbiegħu onlajn permezz ta' siti web ta´ rkant bħal eBay jew Craigslist huma biljetti li parzjalment diġà huma użati għal żjarat ġewwa parks differenti fuq ħafna ġranet differenti.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Maltese : Waqt li din hija attività komuni ħafna, hija pprojbita minn Disney: il-biljetti mhumiex trasferibbli.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Maltese : Kwalunkwe kkampjar taħt ix-xifer tal-Grand Canyon jirrikjedi permess taż-żoni rurali.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Maltese : Il-permessi huma limitati biex jipproteġu l-kanjon, u jsiru disponibbli fl-ewwel jum tax-xahar, erba' xhur qabel ix-xahar tal-bidu.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Maltese : Għalhekk, permess taż-żoni rurali għal xi data tal-bidu f´Mejju jsir disponibbli fl-1 ta´ Jannar.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Maltese : L-ispazju għaż-żoni l-iktar popolari, bħall-Bright Angel Campground maġenb Phantom Ranch, ġeneralment jimtlew b'talbiet għal prenotazzonijiet li jaslu mal-ewwel data li jinfetħu għall-prenotazzjonijiet.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Maltese : Hemm numru limitat ta´ permessi rriservati għal talbiet minn persuni bla appuntament disponibbli fuq il-bażi ta´ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Maltese : Id-dħul fl-Afrika t'Isfel bil-karozza huwa mod fenomenali kif tara s-sbuħija kollha tar-reġjun kif ukoll biex tmur f'postijiet li mhumiex fir-rotot turistiċi normali.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Maltese : Dan jista´ jsir f´karozza normali b´ippjanar bir-reqqa imma 4x4 huwa rrakkomandat ħafna u bosta postijiet huma aċċessibbli biss b´bażi 4x4 ta´ roti għoljin.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Maltese : Waqt li tkun qed tippjana, żomm f'moħħok li għalkemm l-Afrika t'Isfel hija pajjiż stabbli mhux il-pajjiżi ġirien tagħha kollha huma stabbli bħalha.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Maltese : Il-ħtiġijiet u l-ispejjeż tal-viża jvarjaw bejn nazzjon u ieħor u huma affettwati mill-pajjiż li tiġi minnu.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Maltese : Kull pajjiż għandu wkoll liġijiet uniċi li jkollhom rekwiżiti ta' liema oġġetti ta' emerġenza għandhom ikunu fil-karozza.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Maltese : Victoria Falls hija belt fil-parti tal-Punent taż-Żimbabwe, kif taqsam il-fruntiera minn Livingstone, fiż-Żambja, u qrib il-Botswana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Maltese : Il-belt tinsab immedjatament ħdejn il-kaskati, u huma l-attrazzjoni ewlenija, imma din id-destinazzjoni turistika popolari toffri ħafna opportunitajiet għal soġġorn itwal kemm lil dawk li jfittxu l-avventuri kif ukoll lil dawk li jħobbu jaraw il-veduti u l-postijiet ta´ interess.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Maltese : Fl-istaġun tax-xita (Novembru sa Marzu), il-volum tal-ilma se jkun ogħla u l-Kaskati se jkunu aktar drammatiċi.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Maltese : Għandek garanzija li tixxarrab jekk taqsam minn fuq il-pont jew timxi matul il-mogħdijiet qrib il-Kaskati.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Maltese : Min-naħa l-oħra, huwa preċiżament minħabba li l-volum tal-ilma huwa tant kbir li l-veduta tiegħek tal-Falls attwali se jkun mgħottija—minħabba l-ilma kollu!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Maltese : Il-Qabar ta´ Tutankhamun (KV62). KV62 jista´ jkun l-aktar famuż mill-oqbra fil-Wied, il-post tal-iskoperta ta´ Howard Carter fl-1922 tad-dfin irjali kważi intatt tar-re żagħżugħ.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Maltese : Meta mqabbel mal-maġġor parti tal-oqbra rjali l-oħra, madankollu, il-qabar ta' Tutankhamun kważi qas jiswa l-isforz biex iżżuru, minħabba li huwa ħafna iżgħar u mhux dekorat wisq.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Maltese : Kull min huwa interessat li jara l-evidenza tal-ħsara li saret lill-mumja meta ppruvaw ineħħuha mit-tebut se jkun iddiżappuntat għax ir-ras u l-ispallejn biss huma viżibbli.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Maltese : Ir-rikkezzi favolużi li kien hemm fil-kripta m'għadhomx fih, iżda ttieħdu fil-Mużew Eġizzjan ġewwa Kajr.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Maltese : Il-viżitaturi b´ħin limitat jaqblilhom iqattgħu il-ħin tagħhom x´imkien ieħor.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Maltese : Phnom Krom, 12 km fil-Lbiċ ta' Siem Reap. Dan it-tempju fuq l-għoljiet inbena fl-aħħar tas-seklu 9, matul ir-renju tar-Re Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Maltese : L-atmosfera melankolika tat-tempju u l-veduta fuq il-lag Tonle Sap jagħmluha utli li titla' t-telgħa mal-għolja.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Maltese : Żjara lis-sit tista' tkun kkombinata b'mod konvenjenti ma' dawra bid-dgħajsa fil-lag.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Maltese : Il-Pass tal-Angkor huwa essenzjali biex tidħol fit-tempju, mela tinsiex tieħu l-passaport tiegħek meta tkun sejjer Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Maltese : Ġerusalemm hija l-belt kapitali u l-ikbar belt ta' Iżrael, għalkemm ħafna pajjiżi oħra u n-Nazzjonijiet Uniti ma jirrikonoxxuhiex bħala l-belt kapitali ta' Iżrael.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Maltese : Il-belt antika fl-Għoljien Ġudeani ("Judean Hills") għandha storja affaxxinanti li hija twila eluf ta' snin.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Maltese : Il-belt hija sagra għat-tliet reliġjonijiet monoteistiċi - il-Ġudaiżmu, il-Kristjaneżmu u l-Islam, u sservi bħala ċentru spiritwali, reliġjuż u kulturali.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Maltese : Minħabba s-sinifikat reliġjuż tal-belt, u b'mod partikolari l-ħafna siti taż-żona tal-Belt il-Qadima, il-Ġerusalemm hija waħda mid-destinazzjonijiet turistiċi ewlenin fl-Iżrael.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Maltese : Ġerusalemm għandha bosta siti storiċi, arkeoloġiċi u kulturali, kif ukoll ċentri tax-xiri, kafetteriji, u ristoranti vibranti u mimlijin bin-nies.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Maltese : L-Ekwador jirrikjedi li ċ-Ċittadini Kubani jirċievu ittra ta' stedina qabel jidħlu fl-Ekwador permezz ta' ajruporti internazzjonali jew punti ta' dħul fil-fruntiera.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Maltese : Din l-ittra trid tiġi llegalizzata mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Ekwador, u tkun konformi ma´ ċerti rekwiżiti.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Maltese : Dawn ir-rekwiżiti huma mfasslin biex jipprovdu fluss migratorju organizzat bejn iż-żewġ pajjiżi.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Maltese : Ċittadini Kubani li għandhom kard ħadra tal-Istati Uniti għandhom iżuru l-Konsulat Ekwadorjan biex jiksbu eżenzjoni għal dan ir-rekwiżit.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Maltese : Il-passaport tiegħek irid ikun validu għal mill-inqas 6 xhur lil hinn mid-dati tal-ivvjaġġar tiegħek. Biljett tal-vjaġġ bir-ritorn/li jkompli għal postijiet oħra huwa meħtieġ bħala prova tat-tul tas-soġġorn tiegħek.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Maltese : Il-vjaġġi huma orħos għal gruppi aktar kbar, għalhekk jekk inti waħdek jew ma´ ħabib wieħed biss, ipprova ltaqa´ ma´ nies oħra u fforma grupp ta´ minn erba´ sa sitta għal rata aħjar kull persuna.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Maltese : Madankollu, dan m'għandux ikun sors ta' tħassib tiegħek fir-realtà, għax ħafna drabi t-turisti jitħalltu biex jimlew il-karozzi.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Maltese : Fil-fatt jidher li dawn huwa aktar mod kif wieħed jinganna lin-nies biex jaħsbu li jridu jħallsu iktar.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Maltese : Tiddomina t-tarf tat-Tramuntana ta´ Machu Picchu hemm din il-muntanja wieqfa, ta´ spiss l-isfond ta´ ħafna ritratti tal-fdalijiet.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Maltese : Tidher daqsxejn intimidanti minn taħt, u hija telgħa wieqfa u diffiċli, iżda ħafna mill-persuni li huma b'saħħithom b'mod raġonevoli għandhom ikunu jistgħu jagħmluha f'madwar 45 minuta.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Maltese : Turġien tal-ġebel huma mqiegħda tul il-biċċa l-kbira tal-mogħdija, u fis-sezzjonijiet aktar wieqfa kejbils tal-azzar jipprovdu poġġaman ta' appoġġ.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Maltese : B'kunsiderazzjoni ta' dan, stenna li taqta' nifsek, u oqgħod attent fil-porzjonijiet iktar weqfin, speċjalment meta jkunu mxarrbin, għax is-sitwazzjoni tista' malajr issir perikoluża.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Maltese : Hemm għar ċkejken ħafna qrib il-quċċata li trid tgħaddi minnu, li huwa pjuttost baxx u dejjaq.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Maltese : L-aħjar mod biex tara s-siti u l-annimali slavaġ tal-Galapagos huwa bid-dgħajsa, kif għamel Charles Darwin fl-1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Maltese : Iktar minn 60 vapur tal-kruċieri jaħdmu fl-ilmijiet tal-Galapagos - li jvarjaw fid-daqs ta' bejn 8 sa 100 passiġġier.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Maltese : Bosta nies jibbukkjaw il-post tagħhom ħafna qabel (peress li d-dgħajjes normalment ikunu mimlijin tul l-iktar staġun popolari).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Maltese : Kun żgur li l-aġent li qed tibbukkja miegħu jkun speċjalista tal-Galapagos u jkun infurmat sew dwar il-varjetà kbira ta' vapuri.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Maltese : Dan se jiżgura li l-interessi u/jew il-limitazzjonijiet partikulari tiegħek jiġu mqabbla mal-vapur l-aktar xieraq għalihom.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Maltese : Qabel il-wasla tal-Ispanjoli fis-seklu 16, iċ-Ċilì ta' Fuq kien maħkum mill-Inca filwaqt li l-Arawċani indiġeni (Mapuche) kienu jgħixu fiċ-Ċentru u fiċ-Ċilì ta' Isfel.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Maltese : Il-Mapuche kienu wkoll wieħed mill-aħħar gruppi indiġeni Amerikani indipendenti, li ma ġewx kompletament assorbiti fil-ħakma ta' dawk li jitkellmu bl-Ispanjol qabel l-indipendenza taċ-Ċilì.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Maltese : Għalkemm iċ-Ċili ddikjara l-indipendenza fl-1810 (f´nofs il-gwerer Napoleoniċi li għal ftit snin ikkaġunaw li Spanja tkun mingħajr gvern ċentrali li jiffunzjona), ir-rebħa deċiżiva fuq l-Ispanjoli ma nkisbitx qabel l-1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Maltese : Ir-Repubblika Dominikana (bl-Ispanjol: República Dominicana) huwa pajjiż tal-Karibew li jokkupa n-nofs tal-Lvant tal-gżira ta' Hispaniola, li jaqsam ma' HaitiEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Maltese : Apparti bajjiet bir-ramel abjad u pajsaġġi muntanjużi, il-pajjiż fih l-iktar belt Ewropea antika fl-Amerki, li issa tifforma parti minn Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Maltese : Il-gżira kienet l-ewwel waħda abitata mit-Taínos u l-Karibes. Il-Karibes kienu nies li jitkellmu bl-Arawakan u li waslu bejn wieħed u ieħor fl-10,000 Q.E.K.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Maltese : Wara ftit snin mill-wasla tal-esploraturi Ewropej, il-popolazzjoni ta´ Tainos kienet tnaqqset b´mod sinifikanti mill-konkwistaturi Spanjoli.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Maltese : Fuq il-bażi ta' Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) bejn l-1492 u l-1498 il-konkwistaturi Spanjoli qatlu madwar 100,000 Taínos.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Maltese : Jardín de la Unión. Dan l-ispazju nbena bħala l-atriju għal kunvent tas-seklu 17, li l-uniku bini li jifdal minnu huwa t-Templo de San Diego.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Maltese : Issa tiffunzjona bħala l-pjazza ċentrali, u dejjem hemm ħafna affarijiet għaddejjin fiha, lejl u nhar.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Maltese : Hemm numru ta´ ristoranti li jdawru l-ġnien u hemm, ħafna drabi wara nofsinhar u flgħaxija, ikun hemm kunċerti bla ħlas mill-gazebo ċentrali.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Maltese : Callejon del Beso (is-Sqaq tal-Bewsa). Żewġ galleriji 69 ċentimetri biss ´il bogħod minn xulxin jiffurmaw parti minn leġġenda antika tal-imħabba.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Maltese : Jekk tagħtihom xi muniti hemm tfal li jirrakkontawlek l-istorja.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Maltese : Il-Gżira Bowen hija magħrufa għal vjaġġ ta' jum jew bħala eskursjoni ta' tmiem il-ġimgħa li toffri dawriet bil-kayak, hikes, xiri, ristoranti, u aktar.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Maltese : Din il-komunità awtentika tinsab f´Howe Sound ftit ´il bogħod minn Vancouver, u hija aċċessibbli faċilment permezz tat-taksis tal-ilma skedati li jitilqu mill-Gżira ta´ Granville fiċ-ċentru ta´ Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Maltese : Għal dawk li jħobbu l-attivitajiet fil-beraħ, huwa essenzjali li jagħmlu trek tul il-kuritur "Sea to Sky".English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Maltese : Whistler (1.5 siegħa sewqan minn Vancouver) huwa għali imma huwa magħruf ħafna minħabba l-Olimpijadi tax-xitwa tal-2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Maltese : Fix-xitwa, gawdi wieħed mill-aqwa post ta´ skijar fl-Amerika ta' Fuq, u fis-sajf ipprova ċ-ċikliżmu awtentiku tal-muntanji.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Maltese : Il-permessi għandhom jiġu prenotati minn qabel. Irid ikollok permess biex tqatta' lejl ġewwa Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Maltese : Sirena huwa l-uniku stazzjon tal-gwardjani tal-foresti li joffri alloġġ fid-dormitorju u ikel sħun flimkien mal-ikkampjar. La Leona, San Pedrillo, u Los Patos joffru kkampjar biss mingħajr servizz ta' ikel.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Maltese : Huwa possibbli li jiġu miksuba permessi tal-park direttament mill-Istazzjon tar-Rangers fi Puerto Jiménez, iżda dawn ma jaċċettawx karti ta' kredituEnglish : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Maltese : Is-Servizz tal-Park (MINAE) ma joħroġx permessi tal-park aktar minn xahar qabel il-wasla antiċipata.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Maltese : CafeNet El Sol joffri servizz ta' prenotazzjonijiet għal tariffa ta' US$30, jew $10 għal passes ta' ġurnata; iktar dettalji fuq il-paġna Corcovado tagħhom.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Maltese : Il-Gżejjer Cook huma pajjiż ta' gżejjer f'assoċjazzjoni ħielsa ma' New Zealand, li jinsabu fil-Polineżja, f'nofs l-Oċean Paċifiku tan-Nofsinhar.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Maltese : Huwa arċipelagu bi 15-il gżira mifruxin fuq 2.2 miljuni km2 ta' oċean.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Maltese : Minħabba li jinsabu fl-istess żona tal-ħin bħall-Hawaii, il-gżejjer kultant iqisuhom bħala ¨Hawaii tan-Nofsinhar¨.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Maltese : Għalkemm iżgħar, din tfakkar lil xi viżitaturi anzjani f´Hawaii qabel saret stat mingħajr il-ħafna lukandi kbar tat-turisti u żvilupp ieħor.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Maltese : Il-Gżejjer Cook m'għandhom ebda bliet iżda huma magħmulin minn 15-il gżira differenti. Dawk ewlenin huma Rarotonga u Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Maltese : Fil-pajjiżi żviluppati llum, il-provvediment ta' "bed and breakfast" (sodda u kolazzjon) ta' lussu ttella' fuq livell ta' forma ta' arti.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Maltese : Fil-medda għolja, il-B&Bs ovvjament jikkompetu l-aktar fuq żewġ affarijiet ewlenin: is-sodod u l-kolazzjon.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Maltese : Għaldaqstant, fl-ifjen stabbilimenti ta´ dan it-tip wieħed xieraq li jsib l-aktar affarijiet tas-sodda lussużi, forsi xi kwilt magħmula bl-idejn jew sodda antika.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Maltese : Il-kolazzjon jista' jinkludi delizzji staġjonali tar-reġjun jew il-platt ta' speċjalità tal-ospitant.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Maltese : L-ambjent jista´ jkun bini storiku antik bl-għamara antika, ġonna miżmumin sbieħ u pixxina.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Maltese : Li tidħol fil-karozza tiegħek stess u tagħmel vjaġġ twil bit-triq huwa appellanti fih innifsu minħabba s-sempliċità tiegħu.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Maltese : B´kuntrast ma´ vetturi akbar, inti probabbilment diġà familjari mas-sewqan tal-karozza tiegħek u taf il-limitazzjonijiet tagħha.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Maltese : It-twaqqif ta' tinda fuq proprjetà privata jew f'belt ta' kwalunkwe daqs jista' faċilment jiġbed attenzjoni mhux mixtieqa.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Maltese : Fil-qosor, l-użu tal-karozza tiegħek huwa mod tajjeb ħafna biex tagħmel vjaġġ twil bit-triq imma, fih innifsu, rari huwa mod biex ¨tikkampja¨.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Maltese : Possibbli li tikkampja bil-karozza jekk ikollok minivan kbir, SUV, Sedan jew Station Wagon b'sits li jinżlu kompletament.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Maltese : Ċerti lukandi għandhom wirt mill-epoka tad-deheb ta´ ferroviji tal-fwar u bastimenti tal-passiġġieri fl-oċean; qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, fis-seklu 19 jew fil-bidu tas-seklu 20.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Maltese : Dawn il-lukandi kienu l-postijiet li jienu joqogħdu fihom is-sinjuri u n-nies famużi ta´ dak iż-żmien, u spiss kellhom ikel tajjeb u divertiment tul il-lejl.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Maltese : L-aċċessorji antiki, in-nuqqas ta´ kumditajiet moderni, u ċerta antikità grazzjuża huma wkoll parti mill-karattru tagħhom.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Maltese : Waqt li ġeneralment huma ta´ sjieda privata, xi kultant huma jakkomodaw lill-kapijiet tal-istat u dinjitjarji oħra li jkunu fuq żjara.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Maltese : Vjaġġatur sinjur ħafna jista' jikkunsidra titjira madwar id-dinja kollha, maqsuma f'soġġorni ġewwa ħafna minn dawn il-lukandi.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Maltese : Netwerk ta´ skambju tal-ospitalità hija organizzazzjoni li tikkonnettja l-vjaġġaturi man-nies tal-lokal fil-bliet li huma se jżuru.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Maltese : Biex tidħol f´netwerk bħal dan, normalment trid biss timla formola onlajn; għalkemm xi netwerks joffru, jew jirrikjedu, verifika addizzjonali.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Maltese : Lista tal-ospiti disponibbli imbagħad tiġi pprovduta pprintjata u/jew online, xi kultant bir-referenzi u l-opinjoni dwarhom ta´ vjaġġaturi oħra.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Maltese : Il-couchsurfing ġie mwaqqaf f'Jannar 2004 wara li l-programmatur tal-kompjuter Casey Fenton sab titjira rħisa lejn l-Iżlanda iżda ma kellux fejn joqgħod.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Maltese : Huwa bagħat email lill-istudenti tal-università lokali u rċieva għadd kbir ħafna ta' offerti għal akkomodazzjoni mingħajr ħlas.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Maltese : Il-ħostels, primarjament, huma maħsubin għaż-żgħażagħ – viżitatur tipiku jkun fl-għoxrinijiet – imma ħafna drabi tista' ssib vjaġġaturi ikbar fl-età ukoll.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Maltese : Ma tantx tara familji bit-tfal, iżda xi ħostels jaċċettawhom fi kmamar privati.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Maltese : Il-belt ta' Beijing fiċ-Ċina se tkun il-belt li tospita l-Logħob Olimpiku tax-Xitwa fl-2022, li se jagħmilha l-ewwel belt li ospitat kemm l-Olimpjadi tas-sajf kif ukoll dawk tax-xitwa.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Maltese : Beijing se tospita ċ-ċerimonji tal-ftuħ u tal-għeluq u l-avvenimenti tas-silġ fuq ġewwa.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Maltese : Avvenimenti oħra tal-iskijjar se jkunu fiż-żona tal-iskijjar ta' Taizicheng ġewwa Zhangjiakou, madwar 220 km (140 mil) minn Beijing.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Maltese : Bosta tempji għandhom festival Annwali li jibda minn Novembru sa nofs Mejju, dan ivarja skont il-kalendarju annwali ta' kull tempju.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Maltese : Il-biċċa l-kbira tal-festivals tat-tempji huma ċċelebrati bħala parti mill-anniversarju tat-tempju jew għeluq snin tal-alla li jippresjedi jew kwalunkwe avveniment maġġuri ieħor assoċjat mat-tempju.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Maltese : Il-festivals tat-tempji ta' Kerala interessanti ħafna biex tarahom, b'purċissjoni regolari ta' iljunfanti mżejnin, orkestra tat-tempju u ċelebrazzjonijiet oħrajn.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Maltese : Fiera Dinjija (komunement imsejħa Espożizzjoni Dinjija, jew sempliċement "Expo") hija festival internazzjonali kbir tal-arti u x-xjenzi.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Maltese : Il-pajjiżi parteċipanti jippreżentaw wirjiet artistiċi u edukattivi f'paviljuni nazzjonali biex juru kwistjonijiet tad-dinja jew il-kultura u l-istorja ta' pajjiżhom.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Maltese : Eżibizzjonijiet Internazzjonali tal-Ortikultura huma avvenimenti speċjalizzati li jinkludu wirjiet tal-fjuri, ġonna botaniċi u kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-pjanti.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Maltese : Għalkemm fit-teorija huma jistgħu jsiru kull sena (sakemm isiru f´pajjiżi differenti), fil-prattika ma jsirux.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Maltese : Dawn l-avvenimenti normalment idumu bejn tlieta u sitt xhur, u jiġu organizzati f´siti mhux iżgħar minn 50 ettaru.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Maltese : Hemm ħafna formati differenti ta´ films li ntużaw matul is-snin. Il-film standard ta´ 35 mm (in-negattivi 36 b´24 mm) huwa żgur l-aktar komuni.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Maltese : Normalment jista' jerġa' jimtela pjuttost faċilment jekk jispiċċalek, u jagħti riżoluzzjoni bejn wieħed u ieħor paragunabbli ma' DSLR kurrenti.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Maltese : Xi kameras ta' films b'format medju jużaw format ta' 6 cm b'6 cm, b'mod iktar preċiż negattiv ta' 56 mm b'56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Maltese : Dan jipprovdi riżoluzzjoni kważi erba´ darbiet ikbar minn dik ta´ negattiva ta´ 35 mm (3136 mm2 kontra 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Maltese : Il-ħlejjaq selvaġġi huma fost il-motifi li joffru l-akbar sfida lill-fotografu, u teħtieġ taħlita ta´ xorti tajba, paċenzja, esperjenza u tagħmir tajjeb.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Maltese : Il-fotografija tal-ħlejjaq selvaġġi ħafna drabi ma nagħtux kasha, imma bħall-fotografija b´mod ġenerali, stampa waħda tiswa daqs elf kelma.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Maltese : Il-fotografija tal-ħlejjaq selvaġġi ħafna drabi teħtieġ lenti telefoto twila, għalkemm affarijiet bħal qatta għasafar jew ħlejqa ċkejkna jeħtieġu lentijiet oħrajn.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Maltese : Ħafna annimali eżotiċi diffiċli ssibhom, u l-parks kultant ikollhom regoli dwar it-teħid ta' ritratti għal skopijiet kummerċjali.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Maltese : L-annimali selvaġġi jistgħu jistħu jew ikunu aggressivi. L-ambjent jista´ jkun kiesaħ, sħun, jew ostili b´xi mod ieħor.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Maltese : Id-dinja għandha aktar minn 5,000 lingwi differenti, inklużi iktar minn għoxrin b´50 miljun persuni li jitkellmuhom jew iktar.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Maltese : Il-kliem miktuba ta´ spiss huma aktar faċli biex jiġu mifhuma milli l-kliem mitkellma, ukoll. Dan huwa partikularment vera għall-indirizzi, li ħafna drabi huma diffiċli biex tippronunzjahom b´mod li tiġi mifhum.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Maltese : Ħafna nazzjonijiet sħaħ huma kompletament fluwenti bl-Ingliż, u f'saħansitra ħafna iktar tista' tistenna għarfien limitat - speċjalment fost iż-żgħażagħ.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Maltese : Immaġina, jekk trid, xi Mancunian, Bostonian, Ġamajkan u Sydneysider bilqiegħda madwar mejda jieklu ġewwa ristorant f'Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Maltese : Qed iferrħu lil xulxin bi stejjer mill-ibliet tagħhom, imlissna bl-aċċenti distinti u l-lingwaġġ partikulari lokali tagħhom.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Maltese : Ix-xiri tal-ikel fis-supermarkits ġeneralment huwa l-irħas mod kif tista' titma' lilek innifsek. Mingħajr opportunitajiet ta' tisjir, l-għażliet madankollu huma limitati għal ikel lest.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Maltese : Dejjem aktar, is-supermarkits qed ikollhom sezzjoni aktar varjata ta' ikel lest. Xi wħud saħansitra jipprovdu majkrowejv jew mezzi oħra biex isaħħan l-ikel.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Maltese : F'xi pajjiżi jew tipi ta' ħwienet hemm mill-inqas ristorant wieħed fuq il-post, ħafna drabi wieħed pjuttost informali bi prezzijiet raġonevoli.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Maltese : Ħu kopji tal-polza tiegħek u tad-dettalji tal-kuntatt tal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek u ġorrhom miegħek.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Maltese : Iridu juru l-indirizz elettroniku tal-assiguratur u n-numri tal-telefon internazzjonali għall-pariri/awtorizzazzjonijiet u biex jagħmlu l-klejms.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Maltese : Żomm kopja oħra fil-bagalja tiegħek u waħda online (ibgħat email lilek innifsek bl-anness, jew aħżinha fuq il-¨cloud¨).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Maltese : Jekk tkun qed tivvjaġġa b'laptop jew tablet, aħżen kopja fil-memorja jew id-diska tiegħu (aċċessibbli mingħajr l-internet).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Maltese : Ukoll agħti kopji tal-politika/kuntatt lill-imsieħba vjaġġaturi u qraba jew ħbieb f´pajjiżek li lesti jgħinu.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Maltese : Il-"moose" (ċriev kbar tal-Amerika tat-Tramuntana) (magħrufin ukoll bħala elk) mhumiex aggressivi b'mod inerenti, iżda jiddefendu lilhom infushom jekk jipperċepixxu theddida.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Maltese : Meta n-nies ma jqisux lill-elk bħala potenzjalment perikoluż, jistgħu jersqu qrib wisq u jpoġġu lilhom infushom f´riskju.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Maltese : Ixrob alkoħol b'moderazzjoni. L-alkoħol jaffettwa lil kulħadd differenti, u li tkun taf il-limitu tiegħek huwa importanti ħafna.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Maltese : Avvenimenti tas-saħħa fit-tul possibbli minħabba xorb eċċessiv jistgħu jinkludu ħsara fil-fwied u anke għama u mewt. Il-periklu potenzjali jiżdied meta tikkonsma alkoħol prodott illegalment.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Maltese : L-ispirti illegali jista' jkun fihom diversi impuritajiet perikolużi inkluż il-metanol, li jista' jikkawża għama jew mewt anke f'dożi żgħar.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Maltese : In-nuċċalijiet jistgħu jkunu orħos f'pajjiż barrani, speċjalment f'pajjiżi bi dħul baxx fejn l-ispejjeż tax-xogħol ikunu aktar baxxi.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Maltese : Ikkunsidra li tagħmel eżami tal-għajnejn id-dar, speċjalment jekk l-assigurazzjoni tkopriha, u ġġib ir-riċetta miegħek biex tiġi ppreżentata x'imkien ieħor.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Maltese : Frejms tad-ditta tal-ogħla livell disponibbli f'oqsma bħal dawn jista' jkollhom żewġ problemi; xi wħud jistgħu kopji, u dawk importati reali jistgħu jkunu jiswew aktar milli d-dar.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Maltese : Il-kafè huwa wieħed mill-aktar prodotti nnegozjati fid-dinja, u probabbilment tista' ssib ħafna tipi differenti fir-reġjun tad-dar tiegħek.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Maltese : Madankollu, hemm ħafna modi differenti kif tixrob il-kafè fid-dinja li sabiħ tesperjenzahom.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Maltese : Il-canyoning (jew canyoneering) jinvolvi li tmur f'qiegħ ta' canyon, li huwa jew niexef jew mimli ilma.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Maltese : Il-canyoning jikkombina elementi mill-għawm, it-tixbit u l-qbiż--iżda jeħtieġ relattivament ftit taħriġ jew forma fiżika biex tkun tista' tibda (meta mqabbel ma' tixbit mal-blat, scuba diving jew ski alpin, pereżempju).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Maltese : Il-mixi fuq hikes huwa attività fil-beraħ li tikkonsisti f'mixi ġewwa ambjenti naturali, ħafna drabi fuq mogħdijiet għall-hikes.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Maltese : Il-hikes ta' ġurnata jinvolvu distanzi li jibdew minn inqas minn mil sa distanzi itwal li jistgħu jsiru f'ġurnata waħda.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Maltese : Għal hike ta' ġurnata fuq perkors faċli m'hemmx bżonn ta' wisq preparamenti, u kwalunkwe persuna f'saħħa moderatament tajba tista' tagħmilha.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Maltese : Il-familji bi tfal żgħar jista' jkollhom bżonn aktar preparamenti, iżda ġurnata barra hija possibbli faċilment anke bi trabi u tfal żgħar.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Maltese : Internazzjonalment, hemm kważi 200 organizzazzjoni ta' turs għall-ġiri. Ħafna minnhom jaħdmu b'mod indipendenti.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Maltese : Is-suċċessur ta' Global Running Tours, Go Running Tours tgħaqqad netwerks ta' għexieren ta' fornituri ta' tlielaq bil-veduti ("sightrunning") fuq erba' kontinenti.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Maltese : B´rabtiet mat-Tours tal-Ġiri f´Barċellona ta´ Barċellona u l-Ġiri f´Copenhagen ta´ Copenhagen, malajr ingħaqdu miegħu t-Tours tal-Ġiri f´Praga bbażat fi Praga u oħrajn.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Maltese : Hemm ħafna affarijiet li trid tqis qabel u meta tivvjaġġa għal x´imkien.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Maltese : Meta tivvjaġġa, stenna affarijiet li ma jkunux bħal ma huma ¨f´pajjiżek¨. Il-manjieri, il-liġijiet, l-ikel, it-traffiku, il-loġing, l-istandards, il-lingwa u affarijiet bħal dawn se jkunu sa ċertu punt differenti minn dawk ta´ fejn tgħix.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Maltese : Din hija xi ħaġa li dejjem trid iżżomm f´moħħok, biex tevita diżappunt jew forsi anki stmellija dwar il-modi lokali ta´ kif tagħmel l-affarijiet.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Maltese : L-aġenziji tal-ivvjaġġar ilhom jeżistu mis-seklu 19. Aġent tal-ivvjaġġar huwa ħafna drabi għażla tajba għal vjaġġ li jestendi lil hinn mill-esperjenza preċedenti tal-vjaġġatur tan-natura, il-kultura, il-lingwa jew il-pajjiżi bi dħul baxx.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Maltese : Għalkemm il-maġġoranza tal-aġenziji lesti li jaċċettaw il-maġġoranza tal-bookings regolari, ħafna aġenti jispeċjalizzaw f´tipi partikulari ta´ vvjaġġar, firxiet tal-baġit jew destinazzjonijiet.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Maltese : Jista' jkun aħjar li tuża aġent li s-soltu jibbukkja vjaġġi bħal tiegħek.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Maltese : Agħti ħarsa lejn liema vjaġġi qed jippromwovi l-aġent, kemm jekk fuq sit web jew f'vetrina ta' ħanut.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Maltese : Jekk trid tara d-dinja mingħajr ma tonfoq ħafna, għal bżonn, stil ta' ħajja jew sfida, hemm xi modi kif tista' tagħmel dan.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Maltese : Bażikament, dawn jaqgħu f'żewġ kategoriji: Jew aħdem waqt li tivvjaġġa jew inkella ipprova llimita l-ispejjeż tiegħek. Dan l-artikolu jiffoka fuq dik tal-aħħar.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Maltese : Għal dawk li huma lesti li jissagrifikaw il-kumdità, il-ħin u l-prevedibbiltà biex jifrrankaw tant spejjeż li kważi ma jonfqu xejn, ara l-ivvjaġġar fuq baġit minimu.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Maltese : Il-parir jassumi li l-vjaġġaturi ma jisirqux, ma jidħlux fi proprjetà ta' ħaddieħor mingħajr permess, ma jipparteċipawx fis-suq illegali, ma jittallbux, jew jisfruttaw lil nies oħra għall-profitt tagħhom stess.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Maltese : Checkpoint tal-immigrazzjoni huwa ġeneralment l-ewwel waqfa meta wieħed jinżel minn ajruplan, vapur, jew vettura oħra.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Maltese : F'xi ferroviji transkonfinali, l-ispezzjonijiet isiru waqt li l-ferrovija tkun għaddejja u jrid ikollok ID valida miegħek meta titla' fuq waħda minn dawk il-ferroviji.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Maltese : Fuq ferroviji tal-irqad, il-passaporti jistgħu jinġabru mill-konduttur biex l-irqad tiegħek ma jiġix interrott.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Maltese : Ir-reġistrazzjoni hija ħtieġa addizzjonali għall-proċess tal-viża. F'xi pajjiżi, trid tirreġistra l-preżenza tiegħek u l-indirizz fejn qed toqgħod mal-awtoritajiet lokali.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Maltese : Dan jista´ jirrikjedi li timla formola tal-pulizija lokali jew iżżur l-uffiċċji tal-immigrazzjoni.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Maltese : F'ħafna pajjiżi b'liġi bħal din, il-lukandi lokali se jieħdu ħsieb ir-reġistrazzjoni (kun żgur li tistaqsi).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Maltese : F'każijiet oħra, dawk li joqogħdu barra mill-akkomodazzjonijiet turistiċi biss għandhom bżonn jirreġistraw. Madankollu, dan jagħmel il-liġi ħafna iktar oskura, allura tgħallem dwaru minn qabel.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Maltese : L-arkitettura tikkonċerna d-disinn u l-kostruzzjoni tal-bini. Ħafna drabi, l-arkitettura ta' post hija attrazzjoni turistika fiha nfisha.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Maltese : Hemm ħafna bini sabiħ biex tħares lejh u l-veduta minn bini għoli jew minn tieqa ppożizzjonata sew tista' tkun verament bellezza biex taraha.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Maltese : L-arkitettura titrikkeb b'mod konsiderevoli fuq oqsma oħra inkluż l-ippjanar urban, l-inġinerija ċivili, l-arti dekorattiva, id-disinn intern u d-disinn tal-pajsaġġ.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Maltese : Minħabba l-fatt li ħafna mill-pueblos huma remoti ħafna, mhux se tkun tista' ssib ammont sinifikanti ta' ħajja bil-lejl sakemm ma tivvjaġġax lejn Albuquerque jew Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Maltese : Madankollu, kważi l-każinòs kollha elenkati hawn fuq iservu x-xorb, u bosta minnhom iġibu divertiment ta' ditti magħrufin (primarjament dawk kbar immedjatament madwar Albuquerque u Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Maltese : Moħħok hemm: il-bars fil-bliet iż-żgħar mhumiex dejjem postijiet ideali biex jidħol fihom xi ħadd li ma joqgħodx f'dak l-istat.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Maltese : Minn naħa waħda, it-Tramuntana ta' New Mexico għandha problemi kbar bis-sewqan fis-sakra, u l-konċentrazzjoni ta' sewwieqa xurbana hija għolja qrib il-bars tal-ibliet żgħar.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Maltese : Murali jew taħżiż li mhumiex mixtieqa huma magħrufa bħala graffiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Maltese : Waqt li bl-edba mod mhu fenomenu modern, il-maġġoranza tan-nies probabbilment jassoċjawh maż-żgħażagħ li jivvandilizzaw il-proprjetà pubblika u privata bl-użu taż-żebgħa sprejjata.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Maltese : Madankollu, bħalissa hemm artisti tal-graffiti stabbiliti sew, avvenimenti tal-graffiti u ħitan ¨legali¨ . F´dan il-kuntest, il-pitturi tal-graffiti ħafna drabi huma bħal xogħlijiet artistiċi pjuttost milli affarijiet li ma jinqrawx.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Maltese : It-tfigħ tal-boomerangs hija ħila popolari li ħafna turisti jixtiequ jiksbuha.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Maltese : Jekk trid titgħallem titfa' boomerang li terġa' tiġi lura f'idejk, kun żgur li jkollok boomerang adattata għar-ritorn.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Maltese : Ħafna boomerangs disponibbli fl-Awstralja fil-fatt ma jirritornawx. Aħjar li dawk li jkunu għadhom ħa jibdew ma jippruvawx jitfgħu fir-riħEnglish : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Maltese : Ikla Hangi tiġi msajra ġewwa ħofra sħuna fl-art.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Maltese : Il-ħofra hija jew imsaħħna b´ġebel jaħraq minn nar, jew f´xi postijiet is-sħana ġeotermali tagħmel xi rqajja´ tal-art sħan b´mod naturali.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Maltese : Il-hangi spiss jintuża biex xi ħadd isajjar ikla mixwija fi stil tradizzjonali.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Maltese : Diversi postijiet ġewwa Rotorua joffru hangi ġeotermali, filwaqt li jistgħu jittieħdu kampjuni ta´ hangi oħra ġewwa Christchurch, Wellington u postijiet oħrajn.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Maltese : MetroRail għandha żewġ klassijiet fuq ferroviji tal-vjaġġaturi ġewwa Cape Town u madwarha: MetroPlus (imsejħa wkoll "First Class" ("Ewwel Klassi")) u Metro (imsejħa "Third Class" ("Tielet Klassi")).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Maltese : MetroPlus hija iktar komda u inqas iffullata imma tiswa ftit iktar, għalkemm xorta irħas mill-biljetti normali tal-metro fl-Ewropa.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Maltese : Kull ferrovija għandha kemm kowċis MetroPlus kif ukoll kowċis Metro; il-kowċis MetroPlus huma dejjem fit-tarf tal-iktar ferrovija qrib Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Maltese : Il-ġarr għal ħaddieħor - Titlaqx il-basktijiet tiegħek minn taħt għajnejk, b´mod speċjali jekk tkun qed taqsam il-konfini internazzjonali.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Maltese : Tista´ ssib lilek innifsek qed tintuża bħala kurrier tad-drogi mingħajr ma tkun taf, u dan idaħħlek f´inkwiet kbir.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Maltese : Dan jinkludi l-istennija f´linja, minħabba li klieb li jxommu d-drogi jistgħu jintużaw fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Maltese : Ċerti pajjiżi għandhom pieni drakonjani b´mod eċċessiv anke jekk reat jitwettaq għall-ewwel darba; dawn jistgħu jinkludu sentenzi ta' ħabs ta' iktar minn 10 snin jew mewt.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Maltese : Basktijiet waħedhom huma mira għas-serq u jistgħu wkoll jiġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet li huma attenti għat-theddid ta´ bombi.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Maltese : Minħabba dan l-esponiment kostanti għall-mikrobi lokali fid-dar, hemm ċans kbir ħafna li inti diġà għandek immunità għalihom.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Maltese : Imma f'partijiet oħra tad-dinja, fejn il-fawna batterjoloġika tkun ġdida għalik, iktar għandek ċans li ssib problemi.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Maltese : Apparti hekk, fi klimi iktar sħan il-batterji jikbru aktar malajr u jdumu iktar ħajjin barra mill-ġisem.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Maltese : U għalhekk it-tbatijiet ta´ Delhi Belly, is-Saħta tal-Faragħuni, il-vedetta ta´ Montezuma, u l-ħafna ħbieb tagħhom.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Maltese : B´mod simili għall-problemi respiratorji fi klimi kesħin, il-problemi intestinali fi klimi sħan huma pjuttost komuni u, ħafna drabi, huma tedjanti ħafna imma mhumiex perikolużi fir-realtà.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Maltese : Jekk tkun qed tivvjaġġa f'pajjiż li qed jiżviluppa għall-ewwel darba – jew f'parti ġdida tad-dinja – tissottovalutax ix-xokk kulturali potenzjali.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Maltese : Kienu ħafna l-vjaġġaturi stabbli u kapaċi li ġew megħluba bin-novità tal-ivvjaġġar fid-dinja li qed tiżviluppa, fejn ħafna aġġustamenti kulturali żgħar jistgħu jakkumulaw malajr.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Maltese : Speċjalment fil-ġranet inizjali tiegħek, ikkunsidra li tgawdi l-lukandi, ikel, u servizzi ta' stil tal-Punent u ta' kwalità biex tgħin l-akklimatizzazzjoni.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Maltese : Torqodx fuq saqqu jew kuxxinett mal-art f'żoni fejn m'intix familjari mal-fawna lokali.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Maltese : Jekk se tagħmel kampeġġ barra, ġib kot tal-ikkampjar jew hammock biex iżommok 'il bogħod minn sriep, skorpjuni u annimali oħrajn.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Maltese : Imla darek b'kafè qawwi filgħodu u te tal-kamomilla rilassanti filgħaxija.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Maltese : Meta tkun fi staycation, inti għandek il-ħin għal xi ħaġa li tagħtik gost u biex tuża ftit minuti żejda ħalli tagħmel xi ħaġa speċjali.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Maltese : Jekk qed tħossok trid iktar avventura, aħtaf l-opportunità biex tagħmel juice jew tibblendja xi smoothies:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Maltese : forsi se tiskopri xarba sempliċi li tista' tagħmilha għall-kolazzjon meta terġa' lura għar-rutina ta' kuljum tiegħek.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Maltese : Jekk tgħix f'belt b'kultura tax-xorb varjata, mur f'bars jew pubs fil-viċinat li ma tiffrekwentax.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Maltese : Għal dawk li mhumiex familjari mal-lingwaġġ mediku, il-kliem "infettiv" u "kuntaġġuż" għandhom tifsiriet differenti.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Maltese : Marda li tittieħed hija dik ikkawżata minn patoġenu, bħal virus, batterju, fungu, jew parassiti oħrajn.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Maltese : Marda li tittieħed hija marda li tiġi trasmessa faċilment billi wieħed ikun fil-viċinanza ta´ persuna infettata.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Maltese : Ħafna gvernijiet jeħtieġu li viżitaturi li jidħlu, jew residenti li jitilqu, mill-pajjiżi tagħhom jiġu mlaqqma għal firxa ta' mard.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Maltese : Dawn ir-rekwiżiti jistgħu ħafna drabi jiddependu fuq liema pajjiżi jkun żar jew biħsiebu jżur il-vjaġġatur.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Maltese : Wieħed mill-punti b'saħħithom ta' Charlotte, North Carolina, huwa li għandha abbundanza ta' għażliet ta' kwalità għolja għall-familji.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Maltese : Residenti minn żoni oħrajn ħafna drabi jsemmu l-faċilitajiet favur il-familja bħala raġuni primarja biex jiċċaqilqu hemm, u l-viżitaturi spiss isibu li l-belt faċli tgawdiha bit-tfal magħhom.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Maltese : Fl-aħħar 20 sena, l-ammont ta' għażliet favur it-tfal ġewwa Uptown Charlotte kiber b'mod esponenzjali.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Maltese : It-taksis ġeneralment ma jintużawx mill-familji f'Charlotte, għalkemm jistgħu jkunu utli f'ċerti ċirkostanzi.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Maltese : Hemm soprataxxa talli jkollok aktar minn 2 passiġġieri, għalhekk din l-għażla tista´ tkun aktar għalja milli hemm bżonn.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Maltese : L-Antartika hija l-aktar post kiesaħ fid-Dinja, u hija mdawra mal-Pol tan-Nofsinhar.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Maltese : Iż-żjajjar turistiċi huma għaljin, jirrikjedu saħħa fiżika, jistgħu jseħħu biss fis-sajf f´Novembru-Frar, u fil-maġġoranza huma limitati għall-Peniżola, il-Gżejjer u l-Baħar Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Maltese : Xi elfejn impjegat jgħixu hawn fis-sajf f´xi erba´ tużżani bażijiet l-aktar f´dawk iż-żoni; numru żgħir minnhom jibqa´ hawn anki fix-xitwa.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Maltese : L-Antartika Interna hija pjanura deżolata miksija b'2-3 km silġ.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Maltese : Turs bl-ajru speċjalizzati okkażjonali jmorru ġewwa fuq l-art, għat-tixbit mal-muntanji jew biex jintlaħaq il-Pol, li għandu bażi kbira.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Maltese : It-Traversa tal-Pol tan-Nofsinhar (jew Awtostrada) hija mogħdija ta´ 1600 km mill-Istazzjon McMurdo fuq il-Baħar Ross sal-Pol.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Maltese : Din hija borra kumpattata b'fetħiet fondi fis-silġ tal-glaċieri mimlijin u mmarkati bi bnadar. Wieħed jista' jgħaddi fuqhom biss jekk ikollu tratturi speċjalizzati, li jiġbdu l-islitti bi fjuwil u provvisti.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Maltese : Dawn mhumiex ħfief ħafna għalhekk il-mogħdija jkollha tagħmel dawra twila madwar il-Muntanji Transantartiċi biex jaslu fuq il-wita.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Maltese : L-iktar raġuni komuni għall-inċidenti fix-xitwa huma toroq, bankini (pavimenti) u partikolarment turġien li jiżolqu.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Maltese : Bħala minimu, għandek bżonn żarbun b'pett adattat. Iż-żraben tas-sajf ġeneralment jiżolqu ħafna fuq is-silġ u l-borra, anke xi boots tax-xitwa mhumiex tajbin biżżejjed.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Maltese : Il-mudell irid ikun fond biżżejjed, 5 mm (1/5 ta´ pulzier) jew aktar, u l-materjal irid ikun artab biżżejjed f´temperaturi kesħin.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Maltese : Xi stivali għandhom tappini u hemm tagħmir addizzjonali bit-tappini għal kundizzjonijiet ta´ żliq, adattati għall-biċċa l-kbira taż-żraben u l-istivali, għall-għarqbejn jew għarqbejn u l-pett.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Maltese : L-għarqbejn iridu jkunu baxxi u wiesgħin. Ramel, żrar jew melħ (klorur tal-kalċju) spiss jixxerrdu fit-toroq jew passaġġi biex ikun hemm trazzjoni aħjar.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Maltese : Il-valangi mhumiex anormalità; l-għoljiet weqfin jistgħu jżommu biss ammont limitat ta' silġ, u l-volumi f'eċċess jaqgħu bħala valangi.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Maltese : Il-problema hi li l-borra teħel, allura trid xi ħaġa li twaqqagħha, u jekk xi borra taqa´ tista´ tkun l-avveniment li jiskatta l-bqija.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Maltese : Kultant l-avveniment oriġinali skattatur huwa li x-xemx issaħħan il-borra, xi drabi xi ftit iktar borra, kultant avvenimenti naturali oħra, ħafna drabi bniedem.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Maltese : Tromba tal-arja hija kolonna li ddur fuqha nfisha magħmula minn arja bi pressjoni baxxa ħafna, li tiġbed l-arja ta' madwarha 'il ġewwa u 'l fuq.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Maltese : Huma jiġġeneraw irjieħ qawwijin (ħafna drabi 100-200 mil/siegħa) u jistgħu jgħollu oġġetti tqal fl-arja, u jġorruhom hekk kif jiċċaqlaq it-tornado.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Maltese : Huma jibdew bħala lenbut nieżel mis-sħab tal-maltempata, u jsiru ¨tornadoes¨ meta jmissu mal-art.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Maltese : Fornituri ta' VPN (netwerk privat virtwali) personali huma mod eċċellenti kif tiġi evitata kemm iċ-ċensura politika kif ukoll il-ġeofiltrazzjoni tal-IP kummerċjali.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Maltese : Huma superjuri għall-proxies tal-web għal diversi raġunijiet: Huma jbiddlu r-rotta tat-traffiku kollu tal-internet, mhux biss l-http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Maltese : Normalment huma joffru bandwidth ogħla u kwalità aħjar tas-servizz. Huma kkriptati u għalhekk aktar diffiċli biex jispjunawhom.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Maltese : Il-kumpaniji tal-midja bħala jigdbu regolarment dwar l-iskop ta' dan, u jsostnu li dan isir biex ¨jipprevjenu l-piraterija¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Maltese : Fil-fatt, il-kodiċijiet tar-reġjun m'għandhom assolutament ebda effett fuq l-ikkupjar illegali; kopja "bit-for-bit" ta' disk taħdem tajjeb fuq kwalunkwe apparat fejn taħdem il-verżjoni oriġinali.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Maltese : L-iskop attwali huwa li dawk il-kumpaniji jingħataw iktar kontroll fuq is-swieq tagħhom; kollox jikkonċerna d-dawrien ta' flus.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Maltese : Minħabba li t-telefonati jiġu mgħoddija minn fuq l-Internet, m'għandekx bżonn tuża kumpanija telefonika li tinsab fil-post fejn tgħix jew fejn tivvjaġġa.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Maltese : M´hemm ukoll ebda rekwiżit li inti tikseb numru lokali mill-komunità li tgħix fiha; inti tista´ tikseb konnessjoni tal-internet bis-satellita fl-artijiet remoti ta´ Chicken, fl-Alaska u tagħżel numru li jikklejmja li inti qiegħed f´Arizona xemxija.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Maltese : Spiss, ikollok tixtri numru globali separatament li jippermetti lit-telefowns PSTN iċemplulek. Il-post li ġej in-numru minnu jagħmel differenza għan-nies li jċemplulek.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Maltese : Apps għat-tradutturi tat-testi f'ħin reali – applikazzjonijiet li kapaċi jittraduċu segmenti sħaħ ta' test minn lingwa għal oħra awtomatikament.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Maltese : Uħud mill-applikazzjonijiet f'din il-kategorija jistgħu saħansitra jittraduċu testi f'lingwi barranin fuq sinjali jew oġġetti oħra fid-dinja reali meta l-utent jipponta l-ismartphone lejn dawk l-oġġetti.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Maltese : Il-magni tat-traduzzjoni tjiebu drammatikament, u issa ħafna drabi jagħtu traduzzjonijiet ftit jew wisq korretti (u aktar rari tgerwil), imma xi attenzjoni hija dovuta, għax huma xorta jistgħu jiżbaljaw kollox.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Maltese : Waħda mill-aktar apps prominenti f'din il-kategorija hija "Google Translate", li tippermetti traduzzjoni offline wara li tniżżel id-dejta tal-lingwa mixtieqa.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Maltese : L-użu tal-apps tan-navigazzjoni bil-GPS fuq l-ismartphome tiegħek jista´ jkun l-aktar mod faċli u konvenjenti biex tinnaviga meta tkun barra minn pajjiżek.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Maltese : Jista' jiffrankalek il-flus flok tixtri mapep ġodda għal GPS, jew apparat tal-GPS awtonomu jew tikri wieħed mingħand kumpanija tal-kiri tal-karozzi.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Maltese : Jekk m'għandekx konnessjoni tad-dejta għat-telefon tiegħek, jew meta tkun barra mill-firxa ta' konnessjoni, il-prestazzjoni tagħhom tista' tkun limitata jew mhux disponibbli.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Maltese : Kull ħanut tal-merċa huwa mimli b'serje konfondenti ta' kards tat-telefown imħallsin minn qabel li jistgħu jintużaw minn telefowns pubbliċi jew telefowns normali.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Maltese : Waqt li l-maġġoranza tal-kards jistgħu jintużaw biex iċċempel fejn trid, uħud huma speċjalizzati biex jipprovdu rati tat-telefonati favorevoli għal gruppi speċifiċi ta´ pajjiżi.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Maltese : L-aċċess għal dawn is-servizzi ta´ spiss ikun permezz ta´ numru tat-telefon bla ħlas li tista´ ċċemplu bla ħlas mill-maġġoranza tal-telefons.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Maltese : Regoli dwar fotografija regolari huma applikabbli wkoll għall-irrekordjar bil-vidjow, possibbilment saħansitra iktar.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Maltese : Jekk mhux awtorizzat li tieħu ritratt ta' xi ħaġa, allura lanqas biss għandek taħsibha li tirrekordja vidjow tagħha.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Maltese : Jekk tkun qed tuża drone, iċċekkja sew minn qabel dwar x'tista' tiffilmja u liema permessi jew liċenzji addizzjonali huma meħtieġa.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Maltese : Kważi qatt ma tkun idea tajba li ttajjar drone viċin ajruport jew fuq folla nies, anke jekk dan ma jkunx illegali fl-inħawi tiegħek.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Maltese : Illum il-ġurnata l-ivvjaġġar bl-ajru rari jiġi bbukkjat direttament permezz tal-linja tal-ajru mingħajr ma l-ewwel isir tiftix u paragunar tal-prezzijiet.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Maltese : Kultant l-istess titjira jista' jkollha prezzijiet differenti ħafna f'aggregaturi varji u huwa utli li tqabbel ir-riżultati tat-tiftix u tħares ukoll lejn is-sit web tal-linja tal-ajru stess qabel tibbukkja.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Maltese : Waqt li jista´ ma jkollokx bżonn viża għal żjarat qosra bħala turist jew għan-negozju f´ċerti pajjiżi, meta tmur hemm bħala student internazzjonali ġeneralment teħtieġ soġġorn itwal milli meta tmur hemm bħala turist każwali.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Maltese : Ġeneralment, jekk toqgħod f´xi pajjiż barrani għal perjodu ta' żmien estiż se jkollok bżonn takkwista viża minn qabel.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Maltese : Il-viżi tal-istudenti ġeneralment ikollhom rekwiżiti u proċeduri ta' applikazzjoni differenti minn viżi normali ta' turisti jew ta' negozju.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Maltese : Għal ħafna pajjiżi, se jkollok bżonn ittra ta' offerta mill-istituzzjoni li tixtieq tistudja fiha, kif ukoll prova li għandek fondi biex tmantni lilek innifsek għal mill-inqas l-ewwel sena tal-kors tiegħek.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Maltese : Iċċekkja mal-istituzzjoni, kif ukoll mad-dipartiment tal-immigrazzjoni għall-pajjiż li tixtieq tistudja fih għal ħtiġijiet dettaljati.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Maltese : Sakemm m´intix diplomatiku, meta taħdem barra mill-pajjiż ġeneralment ifisser li inti jkollok tippreżenta t-taxxa tad-dħul fil-pajjiż li inti bbażat fih.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Maltese : It-taxxa fuq id-dħul hija strutturata b'mod differenti f'pajjiżi differenti, u r-rati u s-saffi tat-taxxa jvarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Maltese : F'xi pajjiżi federali, bħall-Istati Uniti u l-Kanada, it-taxxa fuq id-dħul hija imposta kemm fil-livell federali kif ukoll fil-livell lokali, għalhekk ir-rati u l-parentesi jistgħu jvarjaw minn reġjun għal ieħor.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Maltese : Waqt li l-kontroll tal-immigrazzjoni ġeneralment huwa assenti jew formalità biss meta tasal f´pajjiżek, il-kontrolli doganali jistgħu jkunu ta´ inkonvenjenza.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Maltese : Kun żgur li tkun taf x'tista' u x'ma tistax iddaħħal u tiddikjara kwalunkwe oġġett li jaqbeż il-limiti legali.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Maltese : L-eħfef mod biex tibda fin-negozju tal-kitba dwar l-ivvjaġġar huwa li ttejjeb il-ħiliet tiegħek fuq sit web stabbilit ta' blog tal-ivvjaġġar.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Maltese : Wara li tidra l-ifformattjar u l-editjar fuq il-web, imbagħad aktar tard, forsi toħloq is-sit web tiegħek.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Maltese : Il-volontarjat waqt l-ivvjaġġar huwa mod eċċellenti kif tagħmel differenza imma m´huwiex biss dwar li tagħti.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Maltese : Li tgħix u tagħmel volontarjat f'pajjiż barrani huwa mod tajjeb ħafna kif titgħallem dwar kultura differenti, tiltaqa' ma' nies ġodda, titgħallem dwarek innifsek, tikseb sens ta' perspettiva u anke tikseb ħiliet ġodda.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Maltese : Jista' jkun ukoll mod tajjeb biex testendi l-baġit ħalli ttawwal is-soġġorn x'imkien peress li bosta impjiegi ta' volontarjat jipprovdu kamra u sodda u ftit minnhom iħallsu paga żgħira.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Maltese : Il-Vikingi użaw ir-rotot fuq l-ilma Russi biex jaslu sal-Baħar l-Iswed u l-Baħar Kaspju. Partijiet minn dawn ir-rotot għadhom jistgħu jintużaw. Iċċekkja jekk potenzjalment hemmx bżonn ta´ permessi speċjali, li jistgħu jkunu diffiċli biex jinkisbu.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Maltese : Il-Kanal Baħar Abjad-Baltiku jikkonnettja l-Oċean Artiku mal-Baħar Baltiku, pemezz tal-Għadira Onega, l-Għadira Ladoga u San Pietruburgu, ġeneralment permezz ta´ xmajjar u għadajjar.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Maltese : Il-Lag Onega huwa marbut ma' Volga wkoll u, allura, għadu possibbli li wieħed jasal mill-Baħar Kaspju permezz tar-Russja.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Maltese : Kun żgur li ladarba tasal fil-marini kollox ikun pjuttost ċar. Inti se tiltaqa' ma' hitchhikers oħra tal-vapuri u dawn se jaqsmu l-informazzjoni tagħhom miegħek.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Maltese : Bażikament se tkun qed tagħmel avviżi fejn toffri l-għajnuna tiegħek, tippassiġġa fil-baċiri, tkellem lil nies li jkunu qed inaddfu l-jottijiet tagħhom, tipprova tikkuntattja baħrin fil-bar, eċċ.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Maltese : Ipprova tkellem mal-akbar numru ta´ nies possibbli. Wara ftit kulħadd ikun jafek u jagħtik pariri dwar liema dgħajsa qiegħda tfittex għal xi ħadd.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Maltese : Trid tagħżel b´attenzjoni liema linja tal-ajru f´alleanza se tuża bħala Vjaġġatur Frekwenti.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Maltese : Għalkemm tista´ taħseb li huwa intuwittiv li tingħaqad mal-linja tal-ajru li ttir biha l-iżjed, għandek tkun taf li l-privileġġi offruti ħafna drabi huma differenti u l-punti tal-vjaġġaturi frekwenti jistgħu jkunu aktar ġenerużi mingħand linja tal-ajru differenti fl-istess alleanza.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Maltese : Il-linji tal-ajru bħall-Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways u Turkish Airlines kabbru ħafna s-servizzi tagħhom lejn l-Afrika, u joffru konnessjonijiet għal ħafna bliet ewlenin Afrikani b´rati aktar kompetittivi minn linji tal-ajru oħra Ewropej.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Maltese : Turkish Airlines itiru lejn 39 destinazzjoni ġewwa 30 pajjiż Afrikan mill-2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Maltese : Jekk għandek aktar ħin għall-ivvjaġġar, iċċekkja biex tara kif il-kwotazzjoni totali tan-noll tiegħek lejn l-Afrika tista' titqabbel ma' noll għal madwar id-dinja.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Maltese : Tinsiex iżżid l-ispejjeż żejda ta' viżi addizzjonali, taxxi tat-tluq, trasport bl-art, eċċ. għal dawk il-postijiet kollha barra l-Afrika.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Maltese : Jekk trid ittir madwar id-dinja totalment fl-Emisferu tan-Nofsinhar, l-għażla tat-titjiriet u tad-destinazzjonijiet hija ristretta minħabba n-nuqqas ta' rotot transoċeaniċi.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Maltese : Ebda alleanza tal-linja tal-ajru ma tkopri t-tliet traversati tal-oċean fl-Emisferu tan-Nofsinhar (u SkyTeam ma tkopri l-ebda wieħed mill-traversati).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Maltese : Madankollu, Star Alliance tkopri kollox ħlief il-Lvant tan-Nofsinhar tal-Paċifiku minn Santiago de Chile sa Tahiti, li hija titjira LATAM Oneworld.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Maltese : Din it-titjira mhijiex l-unika għażla jekk trid taqbeż il-Paċifiku tan-Nofsinhar u l-kosta tal-Punent tal-Amerka t´Isfel. (ara hawn taħt)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Maltese : Fl-1994, ir-reġjun tal-Ażerbajġan ta' Nagorno-Karabakh etnikament Armenjan iddikjara gwerra kontra l-Ażeri.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Maltese : Bl-appoġġ tal-Armeni, inħolqot repubblika ġdida. Madankollu, l-ebda nazzjon stabbilit - lanqas l-Armenja - ma jirrikkonoxxiha uffiċjalment.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Maltese : Argumenti diplomatiċi dwar ir-reġjun ikomplu jħassru r-relazzjonijiet bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Maltese : Id-Distrett tal-Kanal (bl-Olandiż: Grachtengordel) huwa d-distrett famuż tas-seklu 17 li jdawwar il-Binnenstad ta' Amsterdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Maltese : Id-distrett kollu huwa nnominat bħal Sit ta´ Wirt Dinji tal-UNESCO minħabba l-valur storiku u kulturali uniku tiegħu, u l-valuri tal-proprjetà tiegħu huma fost l-ogħla fil-pajjiż.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Maltese : Cinque Terre, li tfisser Ħames Artijiet, tinkludi l-ħames villaġġi żgħar tal-kosta ta' Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza u Monterosso li jinsabu fir-reġjun Taljan tal-Liguria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Maltese : Dawn huma elenkati fil-Lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Maltese : Matul is-sekli, in-nies bnew bir-reqqa terrazzi fuq il-pajsaġġ imħatteb u wieqaf eżatt sa truf l-irdumijiet li jagħtu fuq il-baħar.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Maltese : Parti mill-karetteristiċi inkantevoli tagħha huwa n-nuqqas ta' żvilupp korporattiv viżibbli. L-irħula huma konnessi permezz ta´ mogħdijiet, ferroviji u dgħajjes, u l-karozzi ma jistgħux jidħlu fihom minn barra.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Maltese : Il-varjetajiet tal-Franċiż li huma mitkellma fil-Belġju u l-Iżvizzera huma kemmxejn differenti mill-Franċiż mitkellem fi Franza, għalkemm huma simili biżżejjed li jistgħu jinftehmu reċiprokament.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Maltese : Partikolarment, is-sistema ta' numerazzjoni fil-Franċiż mitkellem fil-Belġju u fl-Iżvizzera għandha xi partikolaritajiet żgħar li huma differenti mill-Franċiż mitkellem fi Franza, u l-pronunzja ta' xi kliem hija ftit differenti.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Maltese : Madankollu, il-Belġjani u l-Iżvizzeri kollha li jitkellmu bil-Franċiż tgħallmu l-Franċiż standard fl-iskola, u allura jkunu jistgħu jifhmuk anke jekk tuża s-sistema ta' numerazzjoni Franċiża standard.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Maltese : F'bosta inħawi fid-dinja, tixjira hija ġest ta' ħbiberija, li turi ¨ħellow.¨English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Maltese : Madankollu, fil-Malasja, mill-inqas fost il-Malasjani f'żoni rurali, dan ifisser ¨ejja 'l hawn,¨ , simili għal meta s-saba' tal-indiċi jkun mgħawweġ lejn il-ġisem, ġest li jintuża f'ċerti pajjiżi tal-Punent, u għandu jintuża biss għal dak l-iskop.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Maltese : B'mod simili, vjaġġatur Ingliż fi Spanja jista' jagħmel l-iżball li jaħseb li tixjira ta' addiju li tinvolvi l-pala tal-id tħares lejn min qed ixejjer (pjuttost milli lejn il-persuna li jkun qed ixejjer lilha) hija ġest biex il-persuna terġa' tiġi lura.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Maltese : Lingwi awżiljarji huma lingwi artifiċjali jew ivvintati maħluqa bl-intenzjoni li jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn popli li altrimenti jkollhom diffikultà biex jikkomunikaw ma' xulxin.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Maltese : Huma separati mil-lingwa franka, li huma lingwi naturali jew organiċi li saru dominanti għal raġuni jew oħra bħala mezz ta´ komunikazzjoni bejn kelliema ta´ lingwi oħra.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Maltese : Fis-sħana tal-ġurnata, il-vjaġġaturi jistgħu jesperjenzaw miraġġi li jagħtu l-illużjoni ta' ilma (jew affarijiet oħra).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Maltese : Dawn jistgħu jkunu perikolużi jekk il-vjaġġatur isegwi l-miraġġ, u jaħli enerġija prezzjuża u l-ilma li jkun baqa´.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Maltese : Anki l-iktar deżert jaħraq jista' jsir estremament kiesaħ bil-lejl. L-ipotermja hija riskju serju jekk ma jkollokx ħwejjeġ sħan.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Maltese : Fis-sajf, speċjalment, trid toqgħod attent għan-nemus jekk tiddeċiedi li tmur hike fil-foresta tropikali.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Maltese : Anke jekk qed issuq mill-foresta tropikali subtropikali, ftit sekondi bil-bibien miftuħa sakemm tidħol fil-vettura huwa biżżejjed ħin biex jidħol in-nemus fil-vettura miegħek.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Maltese : L-influwenza tat-tjur jew, it-terminu iktar formali, l-influwenza avjarja, tista' tinfetta lit-tjur kif ukoll lill-mammiferi.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Maltese : Inqas minn elf każ ġew irrappurtati fil-bnedmin, iżda wħud minnhom kienu fatali.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Maltese : Ħafna minnhom involvew nies li jaħdmu mat-tjur, iżda hemm ukoll xi riskju għall-osservaturi tal-għasafar.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Maltese : Tipiċi għan-Norveġja huma l-fjords u l-widien wieqfa li f´daqqa waħda jinbidlu fi platò għolja, ftit jew wisq witja.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Maltese : Dawn il-plateaus ħafna drabi jissejħu ¨vidde¨ li tfisser spazju wiesa´ u miftuħ mingħajr siġar, wesgħa kbira mingħajr tarf.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Maltese : Ġewwa Rogaland u Agder dawn ġeneralment jissejħu ¨hei¨ li tfisser art mistagħdra mingħajr siġar ħafna drabi miksija b'ħaxix tax-xagħri.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Maltese : Il-glaċieri mhumiex stabbli, iżda jinżlu mal-muntanja. Dan se jikkawża xquq, fetħiet fondi fis-silġ tal-glaċieri, li jistgħu jiġu moħbijin minn pontijiet tas-silġ.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Maltese : Il-ħitan u s-soqfa tal-għerien tas-silġ jistgħu jċedu u x-xquq jistgħu jingħalqu.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Maltese : Fit-tarf tal-glaċieri jinqalgħu blokok kbar, jaqgħu u forsi jaqbżu jew jitremblu lil hinn mit-tarf.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Maltese : L-istaġun turistiku għall-istazzjonijiet tal-għoljiet ġeneralment jilħaq il-quċċata matul is-sajf Indjan.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Maltese : Madankollu, għandhom tip ta' sbuħija u ta' seħer differenti fix-xitwa, fejn ħafna stazzjonijiet tal-għoljiet jirċievu ammonti normali ta' borra u joffru attivitajiet bħal skijar u snowboarding.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Maltese : Għad fadal ftit biss linji tal-ajru li joffru nollijiet għall-mewt, li jnaqqsu ftit l-ispiża tal-ivvjaġġar għal funeral fl-aħħar minuta.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Maltese : Il-linji tal-ajru li qed joffru dawn jinkludu Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa għal titjiriet li jitilqu mill-Istati Uniti jew il-Kanada, u WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Maltese : Fil-każijiet kollha, trid tibbukkja mal-linja tal-ajru direttament bit-telefon.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.