40 days English and Macedonian conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Македонски (Македонски) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Macedonian : Во понеделникот научниците од медицинскиот факултет на Универзитетот Стенфорд објавија дека измислиле нова алатка за дијагностицирање со којашто се подредуваат клетките според типови: се работи за мал чип за печатење кој може да се произведе со помош на стандардни инк-џет печатачи, и тоа по цена од околу еден американски цент.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Macedonian : Водечките истражувачи сметаат дека ова може да доведе до рано откривање на рак, туберколоза, ХИВ и маларија кај пациенти кои живеат во земји со низок животен стандард, каде стапката на преживување од болести како рак на дојка може да биде двојно пониска отколку во побогатите држави.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Macedonian : JAS 39C Грипен се сруши на писта околу 9:30 am по локално време (2:30 UTC) и експлодираше, поради што аеродромот е затворен за комерцијални летови.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Macedonian : Утврдено е дека пилот бил Дилокрит Патави, водачот на ескадрилата.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Macedonian : Локалните медиуми известуваат за аеродромско противпожарно возило кое се превртело додека пожарникарите во него одговарале на повик.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Macedonian : 28-годишниот Видал од Севиља се придружи на екипата на Барселона.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Macedonian : Откако се пресели во главниот град на Каталонија Видал одигра 49 натпревари за клубот.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Macedonian : Протестот започна околу 11:00 часот по локално време (UTC+1) во Вајтхол, на спротивната страна од влезот чуван од полицијата на Даунинг Стрит, службената резиденција на премиерот.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Macedonian : Веднаш по 11:00 часот демонстрантите го блокираа сообраќајот кон север во Вајтхол.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Macedonian : Во 11:20 часот, полицијата побара од протестантите да повлечат на тротоарот, наведувајќи дека тие треба да ги урамнотежат правото на протестирање со застојот во сообраќајот.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Macedonian : Околу 11:29 ч. протестот се префрлил кон Вајтхол, покрај плоштадот Трафалгар, покрај Странд, поминувајќи покрај Алдвич и низ Кингсвеј кон Холборн, каде Конзервативната партија го одржувала својот Пролетен форум во хотелот Гранд Конот Румс.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Macedonian : Личниот рекорд на Надал против Канаѓанецот е 7 - 2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Macedonian : Неодамна изгуби од Раониќ на Бризбејн Опен.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Macedonian : Надал освои 88 % од поените на мрежа во мечот, освојувајќи 76 поени во првиот сервис.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Macedonian : По натпреварот, Кралот на земјината подлога рече: „Едноставно многу сум возбуден што се вратив во последните рунди од најважните настани. Тука сум за да се обидам да победам".English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Macedonian : „Документи од Панама" е сеопфатен термин за скоро десет милиони документи од панамската адвокатска фирма Мосак Фонсека, кои беа обелоденети во печатот во пролетта 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Macedonian : Според документите, четиринаесет банки им помогнале на богатите клиенти да сокријат богатство од милијарди американски долари со цел притајување даноци и избегнување други закони.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Macedonian : Британскиот весник „Д´Гардијан" наведе дека „Дојче Банк" контролирала приближно една третина од 1200-те провизорни компании што се користеле за да се постигне тоа.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Macedonian : Тоа доведе до организирање протести низ целиот свет, одреден број кривични гонења, а премиерите на Исланд и Пакистан си поднесоа оставка.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Macedonian : Роден во Хонг Конг, Ма студирал на Универзитетот во Њујорк и на Правниот факултет на Харвард, а имал и американска трајна „зелена карта".English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Macedonian : Хсие имплицираше за време на изборите дека Ма може да побегне од земјата во случај на криза.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Macedonian : Хсие исто така тврдеше дека фотогеничниот Ма бил повеќе за стил, отколку за суштина.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Macedonian : И покрај овие обвинувања, Ма лесно победи со платформа којашто застапува поблиски врски со континентална Кина.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Macedonian : Денес, играч на денот е Алекс Овечкин од тимот на Вашингтон Капиталс.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Macedonian : Имаше 2 гола и 2 асистенции во победата од 5-3 на Вашингтон против Атланта Трешерс.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Macedonian : Првата асистенција на Овечкин вечерта беше за голот за победа на почетникот Никлас Бeкстрем;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Macedonian : неговиот втор гол вечерта беше 60-ти во сезоната, со што стана првиот играч што постигнал 60 или повеќе голови во сезона од 1995-96 година наваму, кога тој рекорд го постигнаа Јаромир Јагр и Марио Лемју.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Macedonian : Батен беше рангиран како 190ти на листата на 400 најбогати американци за 2008 година со богатство кое се проценува на $2,3 милијарди.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Macedonian : Дипломираше на Колеџот за уметности и науки на Универзитетот Вирџинија во 1950 година и се издвои како важен донатор на институцијата.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Macedonian : Ирачкиот затвор „Абу Граиб" бил запален за време на бунт.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Macedonian : Затворот стана неславно познат откако се откри злоупотреба на затворениците откако беше презеден од страна на американските воени сили.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Macedonian : Пике Јуниор се судри во Сингапурскиот Гранд При 2008 веднаш по предвремен питстоп на Фернандо Алонсо, по што беше изнесено безбедносното возило.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Macedonian : Додека болидите пред Алонсо отидоа да наполнат гориво по безбедносната кола, тој го презеде водството за да дојде до победа.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Macedonian : Пике Помладиот беше отпуштен по унгарското Гран При во 2009 година.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Macedonian : Во точно 8:46 часот наутро, се створи метеж низ градот, што го означи точно моментот кога првиот авион ја погодил својата цел.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Macedonian : Два зрака светлина беа поставени да покажуваат ноќе кон небото.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Macedonian : Изградбата е тековна за пет нови облакодери на локацијата, со транспортен центар и меморијален парк во средината.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Macedonian : ПБС-серијата има повеќе од две дузини Еми награди и е пократко се емитува само од Улицата Сезам и Соседството на господин Роџер.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Macedonian : Секоја епизода од емисијата се фокусирше на тема од одредена книга, а потоа се истражуваше таа тема преку повеќе приказни.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Macedonian : Исто така, секое шоу ќе обезбеди препораки за книги што секое дете би требало да ги побара кога оди во библиотека.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Macedonian : Џон Грант, од WNED Buffalo („Reading Rainbow´s станицата домаќин), рече: „Reading Rainbow´s ги научи децата зошто треба да читаат... љубовта кон читањето — [серијата] ги охрабри децата да земат книга и да читаат".English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Macedonian : Некои лица, меѓу кои и Џон Грант, веруваат дека црквата-финансиер и промената на филозофијата за програмите со едукативна содржина придонеле кон прекинот на емисијата.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Macedonian : Невремето лоцирано на 645 милји (1040 км) западно од островите на Зелениот ´Рт, веројатно ќе се растера пред да претставува опасност на која било копнена област, велат метереолозите.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Macedonian : Во моментов, Фред опфаќа ветрови што дуваат со брзина од 105 милји на час (165 км/ч) и се движи кон северозападот.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Macedonian : Фред е најсилниот тропски циклон што некогаш бил регистриран толку јужно и источно во Атлантикот од пронајдокот на сателитските снимања, но е само трет поголем ураган регистриран источно од 35° W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Macedonian : На 24 септември 1759 год., Артур Гинис потпишал 9.000-годишен договор за Пиварницата Сент Џејмс Гејт во Даблин, Ирска.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Macedonian : 250 години подоцна, „Гинис" израсна во глобален бизнис што има годишен обрт од 10 милијарди евра (14.7 милијарди долари).English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Macedonian : Џони Рид, совозач на тимот на А1ГП од Нов Зеланд, денес создаде историски настан најбрзо поминувајќи преку 48-годишниот Оклендски пристанишен мост во Нов Зеланд и тоа легално.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Macedonian : Г-дин Рид успеа да го вози новозеландскиот А1ГП автомобил, Црна убавица со брзина над 160 км/ч седум пати преку мостот.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Macedonian : Новозеландската полиција се соочи со проблем при користење на радарот за утврдување брзини за да види колку брзо се движи г. Рид, поради висината на Црната Убавица, а единствен пат кога полицијата успеа да го фати г. Рид беше кога тој забави на 160 км на час.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Macedonian : Во последните 3 месеци, над 80 притвореници беа ослободени од Центарот за притвор без да бидат формално обвинети.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Macedonian : Во април годинава, наредбата за привремено ограничување ја издаде судијата Глин против установата за забрзано ослободување на оние што се задржани повеќе од 24 часа по приведувањето, кои не добиле сослушување од страна на судски комесар.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Macedonian : Комесарот одредува кауција, доколку се дозволи, и ги формализира обвиненијата поднесени од службеникот кој ги извршил апсењата. Потоа обвиненијата се внесуваат во државниот компјутерски систем каде што се следи случајот.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Macedonian : На ова сослушување ќе се одреди и датумот за правото на осомничениот за брзо донесување пресуда.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Macedonian : Питер Костело, австралискиот министер за финансии и човекот со најголем потенцијал да го замени премиерот Џон Хауард како лидер на Либералната партија ја искажа својата поддршка за индустрија за нуклеарна енергија во Австралија.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Macedonian : Г. Костело рече дека кога нуклеарните реактори ќе бидат економски одржливи, Австралија ќе почне да ги употребува.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Macedonian : „Ако станува комерцијално, треба да го имаме. Т.е., во принцип нема приговор кон нуклеарната енергија", рече г. Костело.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Macedonian : Според Анса, „полицијата беше загрижена од неколку атентати од високо ниво за кои се плашеа дека може да предизвикаат војна за наследник во полн замав".English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Macedonian : Полицијата соопшти дека Ло Пиколо ја имал контролата бидејќи тој му бил десна рака на Провенцано во Палермо, а неговото поголемо искуство ја освоила почитта од постарата генерација шефови бидејќи тие ја следеа политиката на Провенцано за останување колку е можно поскриено додека ја зајакнувале нивната мрежа на авторитет.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Macedonian : Овие босови беа зауздани од Провенцано кога ѝ стави крај на војната поттикната од Риина против државата која ги одзеде животите на „крстоносците" на мафијата, Џовани Фалконе и Паоло Борселино во 1992 година."English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Macedonian : Извршниот директор на Ејпл, Стив Џобс, го разоткри уредот застанувајќи на сцена и вадејќи го iPhone-от од неговиот џеб на фармерките.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Macedonian : За време на неговиот говор од 2 часа, тој изјави дека „Епл одново ќе го измисли телефонот, Денес ќе создадеме историја".English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Macedonian : Бразил е најголемата Римокатоличка држава на Земјата и Римокатоличката црква е постојано против легализација на истополов брак во државата.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Macedonian : Државниот Конгрес на Бразил расправа за легализацијата веќе десет години; и покрај тоа, таквите граѓански бракови моментално се легални само во Рио Гранде до Сул.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Macedonian : Оригиналниот предлог-закон беше изготвен од Марта Суплиси, поранешната градоначалничка на Сао Пауло. Предложената легислатива, по нејзиното изменување, е сега во рацете на Роберто Џеферсон.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Macedonian : Протестантите се надеваат да соберат 1,2 милиони потписи за петицијата што ќе ја претстават пред Националниот конгрес во ноември.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Macedonian : Откако стана очигледно дека многу семејства бараат правна помош за да се изборат со иселувањата, на 20 март беше одржана средба во Правниот центар на заедницата во Ист Беј, за жртвите на станбена измама.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Macedonian : Кога станарите почнаа да споделуваат што им се случило, на поголемиот дел од инволвираните семејства одненадеж им стана јасно дека Каролин Вилсон од ОХА им ги има украдено безбедносните депозити и има избегано од градот.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Macedonian : Станарите во Локвуд Гарденс сметаат дека може да има 40 семејства или повеќе кои се соочуваат со иселување, бидејќи дознале дека полицијата ОХА истражува и други недвижнини за јавно домување во Оукленд, кои може да се вмешани во станбената измама.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Macedonian : Бендот го откажа настапот што требаше да се одржи на воениот меморијален стадион на Мауи, каде што требаше да присуствуваат 9000 лица, и им се извини на фановите.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Macedonian : Менаџерската компанија на бендот, HK Management Inc., не даде официјална изјава за причините на откажувањето на 20 септември, но следниот ден изјави дека се работи за логистички проблем.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Macedonian : Познатите грчки адвокати, Сакис Кехајиоглу и Џорџ Николакопулос, се затворени во затворот Коридалус во Атина, откако беа прогласени за виновни за мито и корупција.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Macedonian : Поради тоа, настана голем скандал во грчката правна заедница со обелоденувањето на нелегалните дејства што ги вршеле судии, правници, адвокати и правобранители во текот не претходните години.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Macedonian : Пред неколку седмици, по објавените информации од страна на новинарот Макис Триантафилопулос во неговото популарно телевизиско шоу „Зоунгла" на Алфа ТВ, пратеникот и адвокат Петрос Мантувалос поднесе оставка бидејќи членови на неговиот кабинет биле вмешани во примање мито и корупција.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Macedonian : Покрај тоа, врвниот судија Евангелор Калусис е во притвор поради корупција и изопачено однесување.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Macedonian : Робертс безизразно одби да разговара околу неговото верување за тоа кога почнува животот, што е важно прашање имајќи ја предвид етиката на абортусот, велејќи дека би било неетички да се коментира за конкретните детали на потенцијалните случаи.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Macedonian : Меѓутоа, ја потврди својата претходна изјава дека Ро против Веј е „главен стандард", истакнувајќи ја важноста на доследни одлуки на Врховниот суд.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Macedonian : Исто така, тој потврди дека верува во неспорното право на приватност, од кое зависеше одлуката на Роу.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Macedonian : Маручидоре заврши на врвот на скалата, со шест поени предност пред Нуса, кој е второпласиран.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Macedonian : Двете екипи се сретнаа во големото полуфинале, каде Нуса дојде до победа со 11 поени разлика.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Macedonian : Тогаш Маручидор го порази Кабултур во прелиминарното финале.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Macedonian : Hesperonychus elizabethae е вид од фамилијата Dromaeosauridae што е во блиско сродство со велосирапторот.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Macedonian : Се верува дека оваа топлокрвна птица-грабливка со пердуви по цело тело одела исправено на две нозе, со канџи како на велоцирапторот.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Macedonian : Неговата втора канџи била поголема, по што се добило името Хесперонихус што значи „западна канџа".English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Macedonian : Екстремните временски услови, вклучувајќи го и мразот што се крши, ги отежнуваат напорите за спасување.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Macedonian : Питман навести дека условите нема да се подобрат сѐ до наредната недела.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Macedonian : Количината и дебелината на сантата мраз, според Питман, е најлоша досега за ловците на фоки во изминативе 15 години.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Macedonian : Денес, во општината Ред Лејк, откако се одржаа погребите на Џеф Вајс и три од деветте жртви, се проширија вести дека бил уапсен друг ученик во врска со пукањето во училиштето од 21 март.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Macedonian : Органите на власта официјално не изјавија многу, освен што го потврдија денешното апсење.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Macedonian : Сепак, извор со познавања од истрагата за „Минеаполис Стар-Трибјун" изјави дека се работи за Луис Журден, 16-годишниот син на племенскиот претседател на Ред Лејк, Флојд Журден.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Macedonian : Во моментов не е познато кои обвиненија ќе бидат поднесени, ниту што ги довело властите до момчето, но постапката против малолетникот е започната во сојузен суд.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Macedonian : Исто така, Лодин кажа дека функционерите одлучиле да го откажат вториот круг избори за да ги поштедат Авганистанците од трошоци и за да нема безбедносен ризик од уште едно гласање.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Macedonian : Дипломатите рекоа дека нашле доволно нејаснотии во авганистанскиот Устав за да утврдат дека втор круг избори се непотребни.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Macedonian : Ова е контрадикторно на претходните изјави, што велеа дека откажувањето на вториот круг би било противуставно.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Macedonian : Авионот се беше упатил кон Иркутск и бил управуван од внатрешни трупи.English : An inquiry was established to investigate.

Macedonian : Беше отпочната истрага со цел да се испита.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Macedonian : II-76 беше најголемата компонента и на руската и на советската војска уште од 1970-ите години, која последниот месец доживеа сериозна незгода во Русија.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Macedonian : На 7-ми октомври моторот се одвои при полетување, без повреди. По таа несреќа, Русија накратко го приземји II-76s.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Macedonian : 800 милји од нафтениот систем Транс-Алјаска биле затворени по истекот на илјадници буриња сурова нафта јужно од Фербенкс, Алјаска.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Macedonian : По рутинскиот тест на системот за управување со пожари, се случил прекин во електричното напојување што предизвикал вентилите за притисок да се отворат и сурова нафта да се прелее во близина на пумпната станица 9 на Форт Грили.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Macedonian : Отворањето на вентилите овозможило ослободување на притисок во системот и нафтата се излила на подлога до резервоар што може да собере 55.000 барели (2,3 милиони галони).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Macedonian : Од средата попладне, резервоарите сѐ уште протекуваа, најверојатно од зголемената температура внатре во резервоарот.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Macedonian : Друг секундарен простор под резервоарите којшто собира 104.500 барели, не бил исполнет во полн капацитет.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Macedonian : Со коментарите во живо на телевизија, виши ирански извори за првпат признаа дека санкциите имаат некаков ефект.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Macedonian : Во нив спаѓаат и финансиски рестрикции и забрана од Европската унија за извоз на сурова нафта, од што иранската економија добива 80 % од својот приход од странство.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Macedonian : Според најновиот месечен извештај на ОПЕК, извозот на сурова нафта паднал на најниско ниво во две децении на 2,8 милиони барели дневно.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Macedonian : Врховниот лидер на државата, Ајатолахот Али Хаменеи, ја нарече зависноста од нафта „стапица" што датира од пред Исламската револуција во Иран во 1979 и од којашто државата треба да се ослободи.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Macedonian : Кога капсулата ќе стаса до Земјата и ќе влезе во атмосферата, отприлика во 5 часот наутро (источно време), од неа се очекува да направи извонредно светлосно шоу за луѓето во Северна Калифорнија, Орегон, Невада и Јута.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Macedonian : Капсулата ќе личи на ѕвезда што паѓа додека се движи преку небото.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Macedonian : Капсулата ќе се движи со околу 12,8 km или 8 милји во секунда, што е доволно брзо за да се стигне од Сан Франциско до Лос Анџелес за само една минута.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Macedonian : „Стардаст" ќе постави нов светскирекорд за најбрзо вселенско летало коешто се вратило на Земјата, рушејќи го претходниот рекорд поставен во мај 1969 година, кога се враќал командниот модул на Аполо X.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Macedonian : "Ќе се движи над западниот брег на Северна Калифорнија и ќе го осветли небото од Калифорнија до централен Орегон и потоа преку Невада и Ајдахо и во Јута", рече Том Даксбари, проектен менаџер на Стардаст.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Macedonian : Одлуката на г. Руд да го потпише Договорот од Кјото за климатски промени ги изолира САД, која ќе остане единствената развиена нација која нема да го ратификува договорот.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Macedonian : Претходната конзервативна влада на Австралија одби да го ратификува Кјото, велејќи дека тоа би ја оштетило економијата која многу зависи од извозот на јаглен, додека државите како Индија и Кина немаа обврска да постигнат одредени цели во однос на емисиите.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Macedonian : Тоа е најголемото преземање во историјата на иБеј.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Macedonian : Компанијата се надева на различни извори на заработка и стекнување популарност во области каде што Skype одлично котира, како што се Кина, Источна Европа и Бразил.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Macedonian : Научниците се сомневаат дека Енцелад е геолошки активен и дека е можен извор на мразовитиот прстен Е на Сатурн.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Macedonian : Енцелад е најрефлективното тело во сончевиот систем, рефлектирајќи околу 90 отсто од сончевата светлина што го погодува.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Macedonian : Од издавачот на игри „Конами" денес во јапонски весник изјавија дека нема да ја објават играта „Six Days in Fallujah".English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Macedonian : Играта е направена врз основа на Втората битка за Фалуџа, брутална битка помеѓу американските и ирачките сили.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Macedonian : Исто така, „ACMA" откри дека и покрај тоа што видеото се пренесувало на интернет, Големиот Брат не ги прекршил законите за цензурирање на онлајн содржина бидејќи медиумските содржини не биле складирани на веб-локацијата на Големиот Брат.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Macedonian : Законот за радиодифузни услуги ја регулира интернет-содржината, но за да се смета за интернет-содржина, таа мора физички да биде присутна на сервер.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Macedonian : Амбасадата на САД во Најроби, Кенија објави предупредување дека „екстремисти од Сомалија" планираат да извршат самоубиствени бомбашки напади во Кенија и Етиопија.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Macedonian : САД велат дека добиле информации од неоткриен извор што конкретно ја спомнува употребата на бомбаши-самоубијци кои ќе ги дигнат во воздух „значајните знаменитости" во Етиопија и Кенија.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Macedonian : Долго време пред „Дејли шоу" и „Извештајот на Колберт", Хек и Џонсон замислувале публикација која ќе биде пародија на вестите - и на известувањето во вестите - кога биле студенти на УВ во 1988 година.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Macedonian : Од неговиот почеток, Онион стана вистинска империја за пародиски вести, со печатено издание, веб-страница која привлекувала 5.000.000 уникатни посетители во месец октомври, лични реклами, 24 часа вести, поткастови и неодамна лансираниот светски атлас наречен Our Dumb World (Нашиот глупав свет).English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Macedonian : Ал Гор и генералот Томи Франкс безгрижно ги раскажуваат своите омилени наслови (тој на Гор беше кога Онион објави дека тој и Типер го имале најдобриот секс во нивните животи после неговиот пораз пред Изборниот колегиум во 2000 година).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Macedonian : Многумина од нивните сценаристи и понатаму многу влијаеа врз емисиите на Џон Стјуарт и Стивен Колберт за пародични вести.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Macedonian : Уметничкиот настан е исто така дел од кампањата од Градското собрание на Букурешт кое се обидува одново да ја претстави сликата за романскиот главен град како креативна и разнобојна метропола.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Macedonian : Градот ќе биде прв во југоисточна Европа што ќе организира Парада на кравата, најголемиот јавен уметнички настан во светот, од јуни до август оваа година.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Macedonian : Денешното соопштение исто така ја искажува и обврската на Владата што ја презеде во март годинава за финансирање на повеќе колички.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Macedonian : Со дополнителните 300, вкупно ќе бидат набавени 1300 вагони за да се намалат големите гужви.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Macedonian : Кристофер Гарсија, портпарол на полицијата на Лос Анџелес, изјави дека против осомничениот престапник се води истрага за провала, а не за вандализам.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Macedonian : Знакот не беше физички оштетен; промената беше направена со црна церада декорирана со знаци на мир и срце, за да се измени „О" и да се чита како мало „е".English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Macedonian : Црвената плима е предизвикана од поголема концентрација од вообичаената на Карениа бревис, едноклеточен морски организам кој настанува природно.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Macedonian : Природните фактори можат да се преплетуваат за да создадат идеални услови, овозможувајќи им на алгите енормно да се размножат.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Macedonian : Алгите произведуваат неуротоксин кој може да ги онеспособи нервите и кај човекот и кај рибите.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Macedonian : Рибите често изумираат заради високата концентрација на токсини во водата.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Macedonian : Луѓето може да бидат негативно засегнати од вдишувањето на загадена вода која се внесува од воздухот преку ветрови и бранови.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Macedonian : Во својата кулминација, тропскиот циклон Гону, наречен по кеса палмини лисја во јазикот на Малдивите, достигна ветар со брзина од 240 километри на час (149 милји на час).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Macedonian : Денес, рано наутро, ветровите беа со брзина од 83 km/h и се очекуваше да слабеат.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Macedonian : Во средата, Националната кошаркарска асоцијација на Соединетите Американски Држави (НБА) ја прекина професионалната кошаркарска сезона поради загриженост предизвикана од КОВИД-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Macedonian : Одлуката на НБА следеше по резултатот од тестот на играч од Јута Џез, кој излезе позитивен на КОВИД-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Macedonian : „Според овој фосил, значи дека делбата е постара отколку што е предвидено со молекуларниот доказ.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Macedonian : Тоа значи дека сѐ мора да се врати назад", рече Берхане Асфав, истражувач во истражувачкиот сервис „Рифт Вели" во Етиопија и коавтор на студијата.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Macedonian : Досега АОЛ можеше да го движи и развива ИМ-пазарот со свое темпо, како резултат на неговата широка употреба во Соединетите Американски Држави.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Macedonian : Со склучувањето на овој договор, на таа слобода може да ѝ дојде крај.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Macedonian : Бројот на корисници на услугите на Yahoo! и Microsoft комбинирано му конкурираат на бројот на клиенти на AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Macedonian : Банката Нордерн Рок беше национализирана во 2008 г., откако се откри дека компанијата примала поддршка при итни ситуации од Владата на Обединетото Кралство.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Macedonian : Нордерн Рок имала потреба од поддршка поради нејзината изложеност за време на хипотекарната криза во 2007 година.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Macedonian : Групацијата Вирџин на сер Ричард Бренсон одбила понуда за банката пред нејзината национализација.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Macedonian : Во 2010 година, додека се национализираше, актуелната голема банка „Нортерн рок плц" се оддели од ´лошата банка´ „Нортерн рок (Управување со капитал)".English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Macedonian : Вирџин само ја купиле „добрата банка" на Нортерн Рок, а не компанијата за управување со средства.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Macedonian : Се верува дека ова е петти пат во историјата луѓето да го посматраат тоа што се покажало како хемиски потврден марсовски материјал што паднал на Земјата.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Macedonian : Од приближно 24.000 познати метеорити кои паднале на Земјата, за само околу 34 е потврдено дека се по потекло од Марс.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Macedonian : Петнаесет од овие карпи му се припишуваат на метеорскиот дожд од јули минатата година.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Macedonian : Некои од карпите, кои се многу ретки на Земјата, се продадваат за цена од 11 000 американски долари до 22 500 американски долари за унца, што е околу десетпати повеќе од цената на златото.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Macedonian : По трката, Кеселовски и понатаму води на табелата на шампионатот на возачи со 2250 поени.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Macedonian : Со заостанување од седум поени, Џонсон е втор со 2,243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Macedonian : На третото место, Хамлин заостанува со дваесет поени, но пет пред Боујер. Кејн и Трукс џуниор се петто и шесто, соодветно, со 2220 и 2207 поени.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Macedonian : Стујарт, Гордон, Кенсет и Харвик ги добија првите десет позиции за Возачкиот шампионат со преостанати четири трки во сезоната.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Macedonian : И од американската морнарица рекоа дека го истражуваат инцидентот.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Macedonian : Исто така, изјавија и дека „Екипажот моментално работи на утврдување на најдобриот метод за безбедно извлекување на бродот".English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Macedonian : Противмински брод од класа „Авенџер" тргнал кон Пуерто Принсеса во Палаван.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Macedonian : Распределен е во Седмата флота на Американската морнарица и стациониран во градот Сасебо, во Нагасаки, Јапонија.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Macedonian : Напаѓачите од Мумбај пристигнале со брод на 26 ноември 2008 г., а со себе носеле гранати, автоматско оружје и погодиле неколку цели меѓу кои и преполната железничка станица Чатрапати Шиваџи Терминус и познатиот хотел Таџ Махал.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Macedonian : Со разузнавање и прибирање информации, Дејвид Хедли им помогнал на 10-те вооружени лица од пакистанската милитантна група Лашкар-е-Таиба да ја спроведат операцијата.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Macedonian : Нападот изврши неверојатен притисок врз меѓусебните односи на Индија и Пакистан.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Macedonian : Во придружба на одговорните лица, ги увери жителите на Тексас дека се преземаат чекори за заштита на јавната безбедност.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Macedonian : Пери конкретно изјави: „Нема многу места во светот подобро опремени да се соочат со предизвикот поставен во овој случај".English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Macedonian : Гувернерот, исто така, изјави: „Денес дознавме дека некои деца од училишна возраст се идентификувани дека имале контакт со пациентот".English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Macedonian : Потоа продолжи: „Ова е сериозен случај. Верувам дека системот работи како што треба."English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Macedonian : Ако се потврди, со овој наод се комплетира осумгодишната потрага на Ален по Мусаши.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Macedonian : По мапирањето на морското дно, потонатиот брод бил најден со помош на далечински управувана подморница.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Macedonian : Еден од најбогатите луѓе во светот, Ален, наводно го инвестирал најголемиот дел од неговото богатство во морски истражувања и ја започнал својата потрага за да го пронајде Мусаши преку доживотниот интерес за војната.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Macedonian : Славата ја стекнала додека работела во Атланта, а била позната како иновативен урбан едукатор.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Macedonian : Во 2009 година, ѝ ја доделија титулата „Државен началник на годината".English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Macedonian : Во периодот на наградата, училиштата во Атланта забележаа големо подобрување во оценките на тестовите.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Macedonian : Кратко потоа, Атланта Журнал-Конститушн објави извештај прикажувајќи ги проблемите со резултатите од тестот.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Macedonian : Извештајот покажа дека резултатите од тестот се зголемиле неверојатно брзо и утврди дека училиштето открило внатрешни проблеми, но не реагирало на наодите.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Macedonian : Согласно доказите дека со тестовите било манипулирано, против Хол и други 34 образовни службеници беше поднесено обвинение во 2013 година.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Macedonian : Ирската влада ја акцентира важноста парламентот да донесе закон за да се реши ситуацијата.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Macedonian : „Сега е важно од гледиште на јавното здравје и кривичното право законот да биде воведен што е можно поскоро", вели владиниот гласноговорник.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Macedonian : Министерот за здравство изрази загриженост и за благосостојбата на поединците кои ја користат привремената легалност на вклучените супстанции и за пресудите поврзани со дрога донесени откако стапија во сила сега неуставните промени.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Macedonian : Харке вежбаше при претсезонскиот тренинг на Коверчиано во Италија рано тој ден. Престојувал во тимскиот хотел пред натпреварот планиран за во неделата против Болонија.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Macedonian : Престојуваше во хотелот на тимот пред натпреварот планиран за во недела, против Болоња.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Macedonian : Автобусот одеше кон „Six Flags St. Louis" во Мисури за бендот да свири на распродаден концерт.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Macedonian : Во 01:15 часот, во саботата, според сведоците, автобусот поминувал на зелено светло кога автомобилот се завртел пред него.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Macedonian : Од ноќта на 9 август, растојанието меѓу окото на Моракот и кинеската провинција Фуџијан било приближно седумдесет километри.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Macedonian : Се проценува дека Тајфунот се движи накај Кина со брзина од единаесет километри на час.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Macedonian : На патниците им се даваше вода, бидејќи чекаа на жештина од 90 Фаренхајтови степени.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Macedonian : Капетанот на пожарникарите, Скот Кунс изјави: „Беше топол ден во Санта Клара со температури до 90°F".English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Macedonian : Заглавувањето на луда железница би било непријатно, колку и долго да трае, а требаше барем еден час за да се извлече првиот човек од неа".English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Macedonian : Повредениот Фелипе Маса требаше да го замени Шумахер којшто се пензионираше во 2006 година откако седумпати победи на Првенството на Формула 1.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Macedonian : Бразилецот претрпе сериозна повреда на главата по судир за време на Унгарското Гран прито во 2009 година.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Macedonian : Маса нема да се натпреварува барем до крајот на сезоната 2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Macedonian : Ариас испадна позитивен на тестот како слаб случај на појава на вирусот, рече претседателскиот министер Родриго Ариас.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Macedonian : Состојбата на претседателот е стабилна, но тој ќе помине неколку дена во изолација дома.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Macedonian : „Освен треската и сувото грло, се чувствувам добро и во добра состојба сум да ја извршам мојата работа од дома.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Macedonian : „Очекувам да им се вратам на сите мои должности во понеделник", рече Ариас во изјава.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Macedonian : Фелиција, претходно бура од категорија 4 според скалата на урагани на Сафир-Симпсон, ослабна до тропска депресија пред целосно да се растера во вторникот.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Macedonian : Остатоците предизвикаа дождови во поголемиот дел од островите, иако досега не се пријавени никаква штета или поплава.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Macedonian : Врнежите, што според мерачот на Оаху достигнаа 6,34 инчи, добија епитет „корисни".English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Macedonian : Дел од дождовите биле пропратени со грмотевици и чести молњи.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Macedonian : Твин Отер се обидувал да слета вчера во Кокода како Ерлајнс ПНГ Лет ЦГ4684, но еднаш веќе го откажа слетувањето.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Macedonian : Околу десет минути пред да требало да слета со вториот пристап, тој исчезнал.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Macedonian : Денес беше пронајдено местото на несреќата и е толку непристапно што двајца полицајци беа „фрлени" во џунглата со цел да се искачат до местото и да бараат преживеани лица.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Macedonian : Потрагата била спречена поради истото лошо време што го предизвика одложеното слетување.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Macedonian : Според извештаите, станот на ул. Магбет експлодирал заради протекување на гас.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Macedonian : Службеник од компанијата за гас дошол на местото на настанот oткако еден сосед пријавил истекување на гас.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Macedonian : Кога дошол службеникот, станот експлодирал.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Macedonian : Не се пријавени потешки повреди, но на најмалку пет лица на местото во моментот на експлозијата им била пружена лекарска помош за симптоми на шок.English : No one was inside the apartment.

Macedonian : Немаше никој во апартманот.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Macedonian : Во тој перод, речиси 100 жители биле евакуирани од областа.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Macedonian : Закажано е голфот и рагбито повторно да се играат на Олимписките игри.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Macedonian : Меѓународниот олимписки комитет гласаше да се вклучат спортовите на состанокот на извршниот одбор во Берлин денес. Рагбито, поточно рагби 15, и голфот беа избрани наместо пет други спортови, за да бидат разгледани за учество на Олимпијадата.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Macedonian : Сквош, карате и спортовите со ролери пробаа да влезат во олимписката програма, како и бејзбол и софтбол, кои не беа изгласани за Олимписките игри во 2005 год.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Macedonian : Сепак, целиот ИОК мора да ги ратификува гласовите на состанокот во Копенхаген во октомври.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Macedonian : Вклучувањето на женските редови не било поддржано од сите.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Macedonian : Амир Кан, добитник на сребрен медал на Олимписките игри од 2004 г. рече: „Потајно сметам дека жените не треба да се борат. Тоа е мое мислење".English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Macedonian : И покрај неговите коментари, тој рече дека ќе ги поддржува британските натпреварувачи на Олимпијадата 2012 што се одржуваше во Лондон.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Macedonian : Судењето се одвиваше во Кралскиот суд во Бирмингем и заврши на 3-ти август.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Macedonian : Водителот, кој беше уапсен на лице место, го одрекуваше нападот и тврдеше дека го користел стапот за да се заштити од шишињата кои скоро триесет луѓе ги фрлале кон него.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Macedonian : Блејк беше осуден и за обид за искривување на текот на правдата.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Macedonian : Судијата му рекол на Блејк дека е „речиси неизбежно" дека ќе биде пратен во затвор.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Macedonian : Мрачната енергија е сосема невидлива сила што постојано влијае врз универзумот.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Macedonian : Нејзиното постоење е познато само заради ефектот на ширење на вселената.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Macedonian : Научниците открија земјени формации расфрлани низ површината на месечината, наречени ресести стрмини, кои очигледно произлегле од многу бавното намалување на месечината.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Macedonian : Овие стрмнини биле пронајдени низ целата површина на месечината и се чини дека се минимално оштетени од временските услови, што укажува дека геолошките настани кои ги создале биле релативно неодамна.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Macedonian : Оваа теорија му противречи на тврдењето дека месечината е целосно без никаква геолошка активност.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Macedonian : Човекот наводно влетал во толпа народ со возило со три тркала наполнето со експлозив.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Macedonian : Човекот осомничен за детонирање на бомбата бил приведен, по претрпување повреди од експлозијата.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Macedonian : Неговото име е сѐ уште непознато на властите, меѓутоа знаат дека тој е член на етничката група Уигур.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Macedonian : Надја, родена на 17-ти септември 2007 година, со царски рез во клиниката за трудници во Алејск, Русија, тежела масивни 17 фунти и 1 унца.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Macedonian : „Едноставно сите бевме во шок", изјави мајката.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Macedonian : Кога го прашале што рекол татко му, тој одговорил: „Не можеше ништо да каже - само стоеше и трепкаше."English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Macedonian : „Ќе почне да се однесува како вода. Транспарентен е исто како и водата.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Macedonian : Така, ако стоите покрај брегот, можете да го видите секое камче или трошка на дното.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Macedonian : Колку што ни е познато, постои само едно планетарно тело кое прикажува повеќе динамика од Титан, а неговото име е Земја", додаде Стофан.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Macedonian : Проблемот се јавил на 1 јануари, кога некои од локалните жители се пожалиле во поштата во Обаназава дека не ги примиле нивните традиционални и стандардни новогодишни честитки.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Macedonian : Вчера, поштенската канцеларија го објави нејзиното извинување до граѓаните и медиумите по откритието дека момчето криело повеќе од 600 поштенски документи, вклучувајќи 429 новогодишни честитки кои не биле доставени до нивните примачи.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Macedonian : Лунарниот орбитер без екипаж, Чандрајан-1, ја исфрли неговата Месечева ударна сонда (МИП), која брзо се движеше преку површината на Месечината со 1,5 километри во секунда (3000 милји на час) и успешно слета со удар близу јужниот пол на Месечината.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Macedonian : Покрај трите важни научни инструмента, месечевата сонда ја носеше и сликата на државното знаме на Индија, насликано на сите страни.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Macedonian : „Им благодарам на сите кои поддржаа осуденик како мене," изјави Сирипорн на конференцијата за печат.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Macedonian : „Некој можеби не се согласува, но не ми е грижа.English : I am happy that there are people willing to support me.

Macedonian : Среќна сум што постојат луѓе спремни да ми помогнат.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Macedonian : Откако независноста на Пакистан од британската управа во 1947 година, претседателот на Пакистан назначи „Политички агенти" за да управуваат со ПОФУ коишто имаат речиси целосно самостојна контрола над областите.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Macedonian : Агентите се одговорни за обезбедување владини и правни услуги согласно Член 247 од Уставот на Пакистан.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Macedonian : Утрово, околу 10 часот по локално време, се срушил хостел во Мека, светиот град на исламот.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Macedonian : Во објектот биле сместени голем број аџии кои дошле да го посетат светиот град за аџилакот.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Macedonian : Гостите во хостелот беа во најголем дел граѓани на Соединетите Арапски Емирати.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Macedonian : Бројот на смртни случаи е најмалку 15, број што се очекува да се зголеми.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Macedonian : Познат и како „космонаут бр. 11", Леонов бил дел од првиот тим космонаути на Советскиот Сојуз.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Macedonian : На 18 март 1965 г. ја извршил првата активност надвор од леталото (ЕВА) со екипаж, или „шетање низ вселената", при што останал сам надвор од вселенското летало за нешто повеќе од дванаесет минути.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Macedonian : За својата работа ја добил наградата „Херој на Советскиот Сојуз", што претставува највисока заслуга на Советскиот Сојуз.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Macedonian : Десет години подоцна го водел тимот на Советскиот Сојуз во мисијата Аполо-Сојуз, што го означувала крајот на трката за освојување на Вселената.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Macedonian : Таа изјави, „Нема податоци кои укажуваат дека веднаш се очекува напад.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Macedonian : Сепак, намалувањето на нивото на закана во „сериозна" не значи дека општата закана е исчезната".English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Macedonian : Додека властите не се сигурни во веродостојноста на заканата, надлежното тело за превоз од Мериленд го спроведе затворањето по поттик од ФБИ.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Macedonian : Камионите за отпад се користеле за блокирање на влезовите на тунелите и тука помагале 80 полицајци кои ги насочувале возачите да заобиколуваат.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Macedonian : Немаше пријавено сериозни сообраќајни задржувања по обиколницата, алтернативната рута на градот.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Macedonian : Нигерија претходно најави дека планира да стане дел од Африканската континентална зона на слободна трговија во неделата пред самитот.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Macedonian : Алберт Мучанга, комесарот за трговија и индустрија на АУ (Афричката Унија), најави дека ќе се придружи и Бенин.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Macedonian : Комесарот рече, „Сѐ уште не сме се договориле за правилата за потекло и тарифните концесии, но рамката која ја имаме е доволна за да започнеме со тргување на 1 јули, 2020".English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Macedonian : Станицата ја задржа својата позиција, и покрај загубата на гироскопот на почетокот на мисијата на вселенската станица, до крајот на вселенската прошетка.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Macedonian : Чиао и Шарипов изјавија дека се на безбедна дистанца од моторите за прилагодување на позиција.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Macedonian : Руската контрола на летање ги активираше авионите и состојбата во станицата се врати во нормала.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Macedonian : Предметот бил воден во Вирџинија, бидејќи тоа е домот на водечкиот интернет давател на услуги АОЛ, компанијата што ги поткренала обвиненијата.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Macedonian : Ова е прв пат да се добие пресуда со примена на закон донесен во 2003 за намалување на рекламните е-пошти или спам, од ненарачана дистрибуција до поштенските сандачиња на корисниците.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Macedonian : 21-годишниот Хесус се приклучи на Манчестер Сити лани во јануари 2017 г. од бразилскиот клуб Палмеирас за наведен износ од 27 милиони фунти.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Macedonian : Оттогаш, Бразилецот настапуваше на 53 натпревари за клубот на сите првенства и постигна 24 голови.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Macedonian : Д-р Ли исто така изрази загриженост за изјавите дека деца во Турција сега се заразени со птичји грип од типот A(H5N1) без да се разболат.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Macedonian : Тој забележа дека според некои истражувања, заболувањето мора да стане помалку смртоносно пред да може да предизвика глобална епидемија.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Macedonian : Постои загриженост дека пациентите може да продолжат да ги заразуваат луѓето додека ги извршуваат своите дневни рутини во случај кога симптомите на грип се слаби.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Macedonian : Лесли Аун, портпарол на Фондацијата Комен, истакна дека организацијата усвоила ново правило според кое не се дозволува доделување грантови или финансирање организации што се под правна истрага.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Macedonian : Политиката на Комен ја дисквалификуваше „Планирано родителство" поради тековната истрага за тоа како „Планирано родителство" ги троши и пријавува своите пари, којашто ја спроведува конгресменот Клиф Стернс.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Macedonian : Старнс истражува дали даноците се користат за финансирање абортуси преку Планирано родителство, додека е во улога на претседател на Поткомитетот за надзор и истражувања, кој е во составот на Внатрешната комисија за енергија и трговија.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Macedonian : Поранешниот градоначалник на Масачусетс Мит Ромни победи на примарните претседателски избори за Републиканската партија во вторникот со над 46 проценти од гласовите.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Macedonian : Поранешниот претседател на Претставничкиот дом на САД, Њут Гингрич, беше втор со 32 проценти.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Macedonian : Како држава каде победникот зема сѐ, Флорида му ги додели сите свои педесет делегати на Ромни, истакнувајќи го како предводник за номинацијата на Републиканската партија.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Macedonian : Според организаторите, на протест излегле околу 100.000 луѓе во градовите Берлин, Келн, Хамбург и Хановер во Германија.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Macedonian : Во Берлин, полицијата објави проценка од приближно 6.500 демонстранти.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Macedonian : Се одвивале протести и во Париз, во Софија, Бугарија, во Вилнус, Литванија, во Валета, Малта, Талин, Естонија и во Единбург и Глазгов, Шкотска.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Macedonian : Во Лондон, можеби 200 луѓе излегоа на протест пред канцелариите на некои од водечките сопственици на авторски права.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Macedonian : Минатиот месец во Полска се одржаа големи протести откако државата го потпиша договорот АКТА, што доведе до тоа полската влада засега да одлучи да не го ратификува договорот.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Macedonian : И Латвија и Словачка го одложија приклучувањето кон договорот АКТА.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Macedonian : „Животинско ослободување" и Кралското здружение за спречување суровост спрема животни (RSPCA) повторно бараат задолжително инсталирање камери за надзор во сите австралиски кланици.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Macedonian : Главниот инспектор на RSPCA на нов Јужен Велс, Дејвид Ошанеси, изјави за Еј-Би-Си дека надзорот и инспекциите на кланиците треба да бидат вообичаена пракса во Австралија.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Macedonian : "CCTV со сигурност ќе испрати силен сигнал до оние лица кои работат со животни дека нивната благосостојба е од највисок приоритет."English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Macedonian : Меѓународната мапа на земјотреси на Геолошкиот топографски институт на САД не покажала земјотреси во Исланд во претходната недела.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Macedonian : Метеоролошката служба на Исланд исто така изјави дека немало земјотреси околу Хекла во последните 48 часа.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Macedonian : Значајната активност на земјотреси што резултираше со фазната промена настана на 10-ти март на североисточната страна од калдерата на врвот на вулканот.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Macedonian : Пријавено е дека на дното на планината се појавиле темни облаци кои не се поврзани со вулканска активност.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Macedonian : Облаците предизвикаа потенцијална забуна во врска со тоа дали навистина се случила ерупција.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Macedonian : Луно содржеше 120-160 кубни метри гориво кога се расипа и силните ветрови и бранови го турнаа во насипот.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Macedonian : Дванаесетте членови на екипажот се спасија со помош на хеликоптери и скршен нос беше единствената повреда.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Macedonian : 100-метарскиот брод одел да ја земе вообичаениот товар со вештачко ѓубриво и првично властите стравувале дека бродот може да испушти од товарот во водата.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Macedonian : Предложениот амандман веќе се усвои во двата дома во 2011 г.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Macedonian : Се направи промена на оваа законодавна седница со што втората реченица се избриша прво од страна на Претставничкиот дом, а потоа Сенатот ја усвои во слична форма во понеделникот.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Macedonian : Неуспехот на втората пресуда, со која се предлага забрана за граѓански заедници од ист пол, можно е да ја отвори вратата за граѓанските заедници во иднина.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Macedonian : После процесот, HJR-3 повторно ќе се разгледува од следниот избран законодавен дом или во 2015 г. или во 2016г. за да остане во постапка.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Macedonian : Постигнувањата на Вотје надвор од режисерските води, вклучуваат и штрајк со глад во 1973 год. против она за што сметал дека е политичка цензура.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Macedonian : Се промени законот во Франција. Тој е активист од 15-годишна возраст кога се приклучил на францускиот отпор во текот на Втората светска војна.English : He documented himself in a 1998 book.

Macedonian : Сам се запишал во книга од 1998 година.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Macedonian : Во 1960 година, се вратил назад во Алжир кој штотуку се здобил со независност за да подучува филмска режија.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Macedonian : Јапонскиот џудист Хитоши Саито, добитник на два олимписки златни медали, почина на 54-годишна возраст.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Macedonian : Причината на смрт беше одредена како рак на интрахепаталниот жолчен канал.English : He died in Osaka on Tuesday.

Macedonian : Тој почина во вторникот во Осака.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Macedonian : Освен поранешен олимиски и светски шампион, Саито беше претседател на комитетот за тренинг на Јапонската федерација за џудо во време на неговата смрт.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Macedonian : Најмалку 100 луѓе присуствувале на забавата за прославата на првата годишнина на двојката чија свадба се одржала минатата година.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Macedonian : Надлежните објавија дека формалната годишна забава е закажана за подоцнежен датум.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Macedonian : Двојката стапи во брак во Тексас, една година претходно, и дојде во Бафало да слави со пријателите и роднините.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Macedonian : Еден од четворицата убиени во пукањето беше 30-годишниот сопруг, роден во Бафало, а неговата сопруга не беше повредена.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Macedonian : Карно е добро познат, но контроверзен англиски воспитувач, кој предавал согласно модерното образование и Славата на кралот и кој тврдел дека имал 9000 ученици во екот на неговата кариера.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Macedonian : Во неговите забелешки користел зборови кои некои родители ги сметале за вулгарни и наводно користел пцовки на часовите.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Macedonian : Современото образование го обвини дека без одобрение печател големи реклами на автобуси и за лажење со тоа што велел дека тој бил одговорен тутор по Англиски јазик.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Macedonian : Тој и претходно беше обвинет за кршење на авторски права, но тогаш помина без казнет.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Macedonian : Поранешен студент рече дека „тој користел сленг на час, предавал вештини за состанување преку белешки и се однесувал како пријател со учениците".English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Macedonian : Иако официјално и понатаму е комунистичка држава, во текот на изминатите три децении Кина разви пазарна економија.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Macedonian : Првите реформи во економијата се извршија под раководството на Денг Ксијаопинг.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Macedonian : Оттогаш, економската големина на Кина порасна за 90 пати.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Macedonian : Лани за прв пат Кина извезе повеќе коли од Германија и ги надмина Соединетите Американски Држави како најголем пазар во оваа индустрија.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Macedonian : БДП на Кина може да биде повисок од Соединетите Американски Држави во рок од две декади.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Macedonian : Тропската бура Даниел, четврта именувана бура во периодот на урагани во Атлантскиот Океан во 2010 година, се формираше во источниот дел на Атлантскиот Океан.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Macedonian : Бурата, лоцирана приближно 3,000 милји од Мајами, Флорида, беше придружена од ветрови со 40 mph (64 kph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Macedonian : Научниците во Државниот центар за урагани предвидуваат дека до среда, Даниел ќе се засили во ураган.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Macedonian : Со тоа што бурата е далеку од копно, тешко е да се оцени каде може да удри во САД или на Карибите.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Macedonian : Роден во главниот град на Хрватска, Загреб, Бобек се прославил додека играл за белградски Партизан.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Macedonian : Им се приклучил во 1945 година и останал до 1958 година.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Macedonian : Додека беше во тимот, даде 403 голови во 468 појавувања.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Macedonian : Никој досега немал толку настапи и не постигнал толку голови за клубот колку Бобек.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Macedonian : Во 1995 година ја освои титулата најдобар играч во историјата на екипата на Партизан.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Macedonian : Прославите започнаа со специјално шоу од страна на светски познатата група Сирк де Солеиј.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Macedonian : Потоа следеа Државниот симфониски оркестар на Истанбул, јаничарскиот бенд и пејачите Фатих Еркоч и Муслум Ѓурсес.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Macedonian : Потоа Мевлевите излегоа на сцена.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Macedonian : Турската поп-ѕвезда Сезен Аксу имаше настап со познатиот италијанскиот тенор Алесандро Сафина и пејачот Харис Алексиу од Грција.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Macedonian : За крај, турската танцувачка група Fire of Anatolia го изведе шоуто „Троја".English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Macedonian : 13-годишниот тркач на мотоцикл Питер Ленц, почина во сообраќајна несреќа на автопатот во Индијанаполис.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Macedonian : Додека го возеше својот круг за загревање, Ленц падна од моторот и беше удрен од колегата тркач Ксавиер Зајат.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Macedonian : Веднаш му била пружена нега од страна на медицинскиот персонал и бил транспортиран до локалната болница каде што подоцна починал.English : Zayat was unhurt in the accident.

Macedonian : Зајат не беше повреден во инцидентот.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Macedonian : Во однос на глобалната финансиска ситуација, Запатеро продолжи, велејќи дека, „финансискиот систем е дел од економијата, суштински дел.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Macedonian : Имаме целогодишна финансиска криза, којашто својот најакутен момент го имаше во последните два месеца, а мислам дека сега финансиските пазари започнуваат да се обновуваат".English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Macedonian : Минатата недела, Голите Вести прогласија дека драматично ќе го зголемат нивното емитување на интернационални јазици, со три нови преноси.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Macedonian : Глобалната организација веќе известува на англиски и јапонски, а во меѓувреме стартува и програми на шпански, италијански и корејски јазик, за телевизија, интернет и мобилни уреди.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Macedonian : „За среќа, мене ништо не ми се случи, но ја видов грозната сцена, како луѓето се обидуваа да ги скршат прозорците за да излезат.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Macedonian : Луѓето ги удираа стаклата со столови, но прозорците беа непробојни.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Macedonian : Едно од стаклата конечено се скрши, и луѓето почнаа да излегуваат низ прозорец", рече преживеаниот Францишек Ковал.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Macedonian : Ѕвездите испуштаат светлина и топлина поради енергијата создадена кога атоми на водород се спојуваат (или фузираат) за да создадат потешки елементи.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Macedonian : Научниците работат на тоа да направат реактор кој може да создава енергија на ист начин.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Macedonian : Сепак, ова е прилично тежок проблем за решавање и ќе поминат уште многу години пред создавањето корисни фузиски реактори.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Macedonian : Челичната игла плута на водата поради површинскиот притисок.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Macedonian : Површински притисок настанува бидејќи молекулите на водата на површината на водата силно се привлекуваат едни со други, многу повеќе отколку што е тоа случајот со молекулите на воздухот над нив.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Macedonian : Молекулите од водата создаваат невидлива обвивка на површината на водата што дозволува работи како иглата да плутаат на водата.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Macedonian : Сечилото на модерната лизгалка за мраз има двоен раб со конкавна празнина помеѓу нив. Двата раба дозволуваат подобар дофат на мразот, дури и кога се закосени.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Macedonian : Ако се знае дека дното на сечилото е малку накосено, како што сечилото се накосува кон едната или другата страна, се накосува и работ што го допира мразот.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Macedonian : Ова прави лизгачот да врти. Ако лизгалките се навалуваат надесно, лизгачот врти десно, а ако лизгалките се навалуваат налево, лизгачот врти лево.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Macedonian : За да го вратат претходното ниво на енергија, мора да се ослободат од вишокот енергија што го добиваат од светлината.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Macedonian : Ова го постигнуваат со емитирање на мала честичка на светлина, наречена „фотон".English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Macedonian : Научниците процесов го нарекуваат „стимулирана емисија на радијација" затоа што силната светлина ги стимулира атомите, при што се предизвикува емисија на фотон на светлина, а светлината е вид на радијација.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Macedonian : На следната слика се прикажани атоми што испуштаат фотони. Секако, реално фотоните се многу помали од оние на сликата.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Macedonian : Фотоните се помали и од честичките кои ги формираат атомите!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Macedonian : По стотици часови работа влакното во светилката прегорува и светилката не работи повеќе.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Macedonian : Тогаш сијалицата треба да се смени. Мора да се биде внимателен кога се менува сијалица.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Macedonian : Најпрво потребно е да се исклучи прекинувачот за светилката или пак кабелот.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Macedonian : Ова е поради тоа што струјата која тече во електричниот приклучок, каде што се наоѓа металниот дел од сијалицата може да Ви зададе сериозен струен удар ако ја допрете внатрешноста на приклучокот или металната основа на сијалицата, додека сè уште е делумно во приклучокот.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Macedonian : Најголемиот орган во циркулаторниот систем е срцето, кое ја испумпува крвта.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Macedonian : Крвта заминува од срцето преку садови наречени артерии и се враќа до срцето преку садови наречени вени. Најмалите крвни садови се нарекуваат капилари.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Macedonian : Забите на трицератопсите можеле да здробат не само лисја, туку и пожилави гранки и корења.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Macedonian : Некои научници сметаат дека трицератопите јаделе цикада, кое претставува тип на растение вообичаено за доцната креда.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Macedonian : Овие растенија наликуваат на мала палма со крошна од остри, зашилени ливчиња.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Macedonian : Трицератопсот можел да го користи силниот клун за да ги соголува листовите од трупот пред да го изеде.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Macedonian : Други научници сметаат дека растенијава се многу отровни, па постои мала веројатност дека ги јаделе диносаурусите, иако денес мрзливецот и други животни како што е папагалот (потомок на диносаурусите) може да јадат отровни лисја или овошје.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Macedonian : Како би влијаела гравитацијата на Ија на мене? Ако застанете на површината на Ија, ќе тежите помалку отколку на Земјата.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Macedonian : Човек којшто тежи 200 фунти (90 килограми) на Земјата, би тежел околу 36 фунти (16 килограми) на Ија. Секако, тоа значи дека гравитацијата помалку ве влече таму.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Macedonian : Сонцето нема кора како Земјата на којашто може да се застане. Сонцето во целост е сочинето од гасови, оган и плазма.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Macedonian : Гасот станува поредок како што се оддалечувате од центарот на Сонцето.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Macedonian : Надворешниот дел што се гледа кога ќе се погледне во Сонцето се вика фотосфера, што всушност значи „топка од светлина".English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Macedonian : Во 1610 година, отприлика три илјади години подоцна, италијанскиот астроном Галилео Галилеј со помош на телескоп забележал дека исто како Месечината, и Венера има фази.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Macedonian : Фазите се јавуваат бидејќи само страната на Венера (или на Месечината), која е свртена кон Сонцето, е осветлена. Фазите на Венера ја поддржаа теоријата на Коперник, дека планетите се движат околу Сонцето.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Macedonian : Потоа, неколку години подоцна, во 1639 г., англискиот астроном, Џеремаја Хорокс, го набљудуваше транзитот на Венера.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Macedonian : Во Англија долго време владеел мир, по повторното освојување на Данелаг.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Macedonian : Како и да е, во 991 г. Етелред се соочил со викингшка флота поголема од сите од времето на Гутрам еден век порано.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Macedonian : Оваа флота ја водел Олаф Тригвасон, норвежанец со амбиции да ја поврати својата земја од данското владеење.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Macedonian : По првичните воени порази, Етелред можел да се договори со Олаф, кој се вратил во Норвешка и се обидел да го добие неговото кралство со променлив успех.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Macedonian : Хангул е единствената наменски измислена азбука со популарна секојдневна употреба. Азбуката била измислена во 1444 г. за време на владеењето на кралот Сеџонг (1418-1450 г.)English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Macedonian : Кралот Сеџонг бил четврти крал на динасијата Џосеон и е еден од најценетите кралеви.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Macedonian : Тој првично ја именувал азбуката Хангул како Хунмин Јеонгеум, што значи „правилни звуци за подучување на луѓето".English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Macedonian : Има голем број теории за тоа како настанал санскритот. Една од нив е дека јазикот дошол со арјанската миграција од запад кон Индија.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Macedonian : Санскрит е древен јазик и може да се спореди со латинскиот кој се говори во Европа.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Macedonian : Најстарата позната книга во светот била напишана на Санскрит. По создавањето на Упанишадите, Санскритот полека замрел поради хиерархијата.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Macedonian : Санскрит е прилично сложен и богат јазик и бил основа за многу модерни индиски јазици, исто како што латинскиот е основа за европските јазици, како што се француски и шпански.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Macedonian : Кога заврши борбата со Франција, Германија започна да се подготвува за напад на островот Британија.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Macedonian : Нападот бил наречен Операција „Морски лав" од страна на Германија. Повеќето британски армиски тешки оружја и намирници биле загубени при евакуацијата од Данкирк, така што армијата била прилично слаба.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Macedonian : ¨Но, Кралската морнарица и понатаму била посилна од Германската морнарица („Kriegsmarine¨) и ќе можела да ја уништи која било инвазиска флота испратена по Англискиот Канал.¨English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Macedonian : Сепак, многу малку бродови од Кралската морнарица биле поставени во близина на можните маршрути за напад затоа што адмиралите се плашеле дека ќе потонат од германскиот воздушен напад.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Macedonian : „Може да започнеме со објаснување за плановите на Италија. Во суштина, Италија била „помалиот брат" на Германија и Јапонија."English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Macedonian : Имаа послаба војска и послаба морнарица, иако токму пред почетокот на војната изградија 4 нови бродови.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Macedonian : Главните цели на Италија биле африканските земји. За да ги освојат, требало да имаат зона за лансирање трупи коишто би можеле да пловат низ Средоземното Море и да ја нападнат Африка.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Macedonian : За тоа, морале да се ослободат од британските бази и бродови во Египет. Освен тие акции, воените бродови на Италија не требало да прават ништо друго.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Macedonian : За Јапонија, исто како за Велика Британије, може да се каже дека е островска земја.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Macedonian : Подморниците се бродови создадени да се движат под вода и да остануваат таму подолг временски период.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Macedonian : Подморниците се користеле во Првата и Втората светска војна. Тогаш биле многу бавни и имале многу ограничен опсег на пукање.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Macedonian : На почетокот на војната најчесто патуваа на површината на морето, но откако беше откриен радарот и стануваше сѐ поточен, подморниците беа принудени да се движат под вода за да не можат да бидат видени.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Macedonian : Германските подморници се нарекувале U-Boats (подводни бродови). Германците биле добри во пловењето и ракување со нивните подморници.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Macedonian : Заради нивниот успех со подморниците, по војната, не се верува дека Германците имаат многу од нив.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Macedonian : Така е! Кралот Тутанкамон, познат и како „Кралот Тут" или „Кралот момче" е еден од најпознатите антички египетски кралеви во модерното доба.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Macedonian : Интересно, тој не се сметаше како многу важен во антички времиња и не беше забележан на поголемиот број списоци на древни кралеви.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Macedonian : Како и да е, откритието на неговата гробница во 1922 г. го направи славен. Додека многу гробници од минатото биле ограбувани, оваа гробница е оставена скоро недопрена.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Macedonian : Поголемиот дел од предметите закопани со Тутанкамон се прилично добро зачувани, а тоа опфаќа и илјадници артефакти направени од скапоцени метали и ретки камења.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Macedonian : Измислувањето на тркала со спици ги направи асирските кочии полесни, побрзи и подобро подготвени да ги престигнуваат војниците и нивните кочии.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Macedonian : Стрелите од нивните смртоносни самострели можеле да го пробијат оклопот на противниците. Околу 1000 година пр. н. е., Асирците први вовеле коњаница.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Macedonian : Коњаницата е војска што војува на коњи. Седлата сѐ уште не биле измислени, па асирските коњаници се бореле седнати на самите грбови на коњите.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Macedonian : Знаеме голем број грчки политичари, научници и уметници. Можеби најпознатата личност во оваа култура е Хомер, легендарниот слеп поет којшто создал две ремек-дела на грчката литература: поемите „Илијада" и „Одисеја".English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Macedonian : Софокле и Аристофан сѐ уште се популарни драматурзи, а нивните драми се вбројуваат меѓу најдобрите дела во светската литература.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Macedonian : Друг познат Грк е математичарот Питагора, најпознат по неговата славна теорема за односот на страните кај рамностран триаголник.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Macedonian : Постојат различни процени за тоа колку луѓе зборуваат хинди. Се смета дека хинди е меѓу вториот и четвртиот најзборуван јазик во светот.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Macedonian : Бројот на родени говорници варира во зависност дали се сметаат и блиските дијалекти.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Macedonian : Процените се движат од 340 до 500 милиони говорители, а дури 800 милиони луѓе го разбираат јазикот.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Macedonian : Хинди и Урду се слични по вокабулар но различни по ракопис; во секојдневните разговори, говорителите на двата јазици обично може меѓусебно да се разберат.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Macedonian : Околу 15-от век, северните делови на Естонија биле под огромно културно влијание од Германија.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Macedonian : Некои германски монаси сакале да го приближат Господ до староседелците, па го измислиле основниот естонски јазик.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Macedonian : Заснована е на германската азбука, а додадена е буквата „Õ/õ".English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Macedonian : Како што времето одминува, многу зборови коишто биле позајмени од германскиот јазик се сраснале со јазикот. Тоа бил почетокот на просветлувањето.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Macedonian : Традиционално, наследникот на тронот оди директно во војска по завршување со училиштето.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Macedonian : Како и да е, Чарлс учеше факултет на Тринити Колеџ, Кембриџ, каде студираше антропологија и археологија, а потоа и историја, стекнувајќи 2:2 (диплома од пониска втора класа).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Macedonian : Чарлс е првиот член на Британското Кралско семејство кој добил диплома.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Macedonian : Европскиот дел на Турција (источна Тракија или Румелија на Балканскиот Полуостров) опфаќа 3 % од земјата.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Macedonian : Територијата на Турција е долга повеќе од 1.600 километри (1.000 mi), а широка 800 km (500 mi), со груба правоаголна форма.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Macedonian : Површината на Турција, вклучително и езера, зафаќа 783,562 километри квадратни (300,948 sq mi), од кои 755,688 километри квадратни (291,773 sq mi) се во југозападна Азија, а 23,764 километри квадратни (9,174 sq mi) во Европа.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Macedonian : Турција по површина е 37-ма земја на светот и има големина колку континентална Франција и Обединетото Кралство заедно.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Macedonian : Турција е заобиколена со мориња од три страни: на запад со Егејското Море, на север со Црното Море, а на југ со Средоземното Море.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Macedonian : Луксембург има богата историја, но е независна држава од 1839 г.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Macedonian : Денешни делови на Белгија биле дел од Луксембург во минатото, но станале белгиски по Белгиската револуција во 1830-тите години.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Macedonian : Луксембург секогаш се обидувал да остане неутрална земја, но бил окупиран од Германија и во Првата и во Втората светска војна.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Macedonian : Во 1957 година, Луксембург стана член основач на организацијата што денес е позната како Европска Унија.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Macedonian : Друкгал Ѕонг, разурната тврдина и будистички манастир, се наоѓа во горниот дел од округот Паро (во селото Фондеј).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Macedonian : Се смета дека Жабдрунг Нгаванг Намгел ја создал тврдината во 1649 г. во знак на одбележување на неговата победа против тибетско-монголските сили.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Macedonian : Во 1951 год., од пожарот биле спасени само некои остатоци од Друкгиал Џонг, како сликата од Жабдрунг Нгаванг Намгиал.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Macedonian : По пожарот, тврдината била реставрирана и заштитена со што и понатаму е една од највосхитувачките атракции на Бутан.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Macedonian : За време на 18-тиот век, Камбоџа се нашла притисната помеѓу два силни соседа, Тајланд и Виетнам.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Macedonian : Тајланѓаните ја нападнаа Камбоџа неколку пати во 18-от век, а во 1772 г. го уништија Пном Пен.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Macedonian : Во последните години од 18тиот век, и Виетнамците ја нападнале Камбоџа.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Macedonian : Осумнаесет насто од Венецуелците се невработени, а најголемиот дел од вработените работат во сивата економија.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Macedonian : Две третини од вработените Венецуелци работат во услужниот сектор, речиси четвртина работат во индустријата и една петтина работат во земјоделството.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Macedonian : Важна индустрија за венецуелците е нафтената индустрија, во којашто работи само еден процент од населението, иако земјата е извозник со суфицит.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Macedonian : Брзо по независноста на нацијата, експертите од Ботаничката градина на Сингапур помогнаа островот да се претвори во тропски Гарден сити.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Macedonian : Во 1981 година, Ванда Мис Жоаким, хибрид од орхидеја, е избрано за национално цвеќе на нацијата.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Macedonian : Секоја година, кон октомври, околу 1,5 милиони хербивори патуваат кон јужните падини, преминувајќи ја реката Мара, од северните ридови поради дождовите.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Macedonian : Потоа, назад кон север преку запад, при што по уште еднаш треба да се премине реката Мара по априлските дождови.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Macedonian : Серенгети регионот го содржи Националниот парк Серенгети, конзерваторската област Нгоронгоро и Масва резерватот за диви животни и Масаи Мара националниот резерват во Кенија.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Macedonian : За да научиш да создаваш интерактивни медиуми потребни се конвенционални и традиционални вештини, како и алатки кои доминираат на интерактивните часови (скицирање на содржина, аудио- и видео уредување, раскажување приказни, итн.).English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Macedonian : Интерактивниот дизајн бара да ги преиспитате вашите претпоставки за медиумската продукција и Ве учи да размислувате на нелинеарен начин.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Macedonian : Интерактивниот дизајн бара компонентите на еден проект меѓусебно да се поврзуваат, но и да бидат логични како посебен ентитет.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Macedonian : Недостатокот на телеобјективите е што сложеноста на фокусот и бројот на елементи на леќите потребни за да се постигне опсегот на фокусни должини се многу поголеми отколку кај примарните леќи.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Macedonian : Ова станува сѐ помал проблем, бидејќи производителите на леќи достигнуваат високи стандарди во нивното производство.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Macedonian : Ова им овозможи на телеобјективите да создаваат слики со квалитет сличен на тој добиен од леќи со фиксна фокусна должина.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Macedonian : Уште еден недостаток на телеобјективите e тоа што максималниот отвор (брзината) на леќата е обично помал.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Macedonian : Затоа евтините телеобјективи се тешки за користење при услови на слаба светлина без блиц.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Macedonian : Еден од најчестите проблеми при конвертирање филм во DVD-формат е преголемиот размер.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Macedonian : Повеќето телевизии се создадени за да ја задоволат општата публика.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Macedonian : Од таа причина, сѐ што гледате на телевизија е со пресечени рабови горе, долу и отстрана.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Macedonian : Ова е направено за да се загарантира дека сликата го опфаќа целиот екран. Тоа се нарекува „overscan".English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Macedonian : За жал, кога сниматe DVD најверојатно ќе се скратат и неговите граници, а ако видеото имало превод близу до дното, истиот нема да биде целосно прикажан.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Macedonian : Традиционалниот средновековен замок долго време ја инспирира имагинацијата, будејќи слики на двобои, банкети и артурско витештво.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Macedonian : Со самото стоење меѓу руините стари илјадници години, лесно е да ги замислиме звуците и миризбите од оддамна завршените битки, речиси се слуша топотот на потковиците на калдрмите и се помирисува стравот од подземните ќелии.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Macedonian : Но дали нашата фантазија се темели врз реалноста? Зошто првично биле изградени замоци? На кој начин ги дизајнирале и граделе?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Macedonian : Замокот Кирби Макслоу повеќе е како утврдена куќа отколку вистински замок, што е вообичаено за тој период.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Macedonian : Големите вградени прозорци и тенките ѕидови не би можеле долго да издржат упорен напад.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Macedonian : Во 1480-тите, кога изградбата ја започнал лордот Хејстингс, земјата била релативно мирна и имало потреба за одбрана само од мали банди од патувачки пљачкаши.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Macedonian : Системот со којшто европските нации настојувале да го одржат националниот суверенитет на сите европски држави бил урамнотежување на моќта.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Macedonian : Концептот бил сите европски нации да спречуваат една нација да стане моќна и оттука националните влади често ги менувале нивните сојузници со цел да ја зачуваат рамнотежата.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Macedonian : Војната за шпанската круна ја одбележа првата војна чие главно прашање беше балансот на моќ.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Macedonian : Ова означило една важна промена, затоа што европските сили повеќе немале изговор да бидат во религиозни војни. Со тоа, Триесетгодишната војна е последната војна обележана како религиозна војна.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Macedonian : Храмот на Артемида во Ефес бил уништен на 21-ви јули 356 г. п.н.е. во пожар подметнат од Херострат.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Macedonian : Според приказната, мотивот му бил слава по секоја цена. Разбеснетите Ефесјани изјавиле дека името на Херострат никогаш нема да се запише.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Macedonian : Името го запишал грчкиот историчар Страбон подоцна, а оттаму го знаеме и денес. Храмот бил уништен ноќта кога се родил Александар Велики.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Macedonian : Како крал, Александар понудил да плати за повторна изградба на храмот, но понудата била одбиена. По смртта на Александар, храмот бил повторно изграден во 323 година пр. н. е.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Macedonian : Гледајте раката да ви е што е можно поопуштена додека точно ги погодувате сите ноти - исто така обидете се да не правите многу непотребни движења со прстите.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Macedonian : Вака ќе се уморувате што е можно помалку. Запомнете дека нема потреба да ги стискате клавишите со поголема сила за поголема јачина како на клавирот.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Macedonian : За дополнителен волумен на хармоника, се користат мевови со поголем притисок или брзина.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Macedonian : Мистицизмот всушност ја означува потрагата по еднодушност, поистоветување или јасна свесност за врвна реалност, божественост, духовна вистина или Бог.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Macedonian : Верникот бара непосредно искуство, интуиција или проникнување во божествена реалност/божеството или божествата.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Macedonian : Следбениците живеат на одредени начини или применуваат практики наменети да ги поттикнуваат тие искуства.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Macedonian : Мистицизмот се разликува од другите форми на религиозно верување и наклонетост по неговото истакнување на директното лично искуство на единствената состојба на свест, особено онаа на смирен, прониклив, неизмерно среќен, па дури и занесен карактер.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Macedonian : Сикизмот е религија од Индискиот Потконтинент. Се појавил во регионот Пенџаб за време на 15-тиот век поради раскол во хиндуистичката традиција.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Macedonian : Иако признаваат дека влече хиндуистички корени и традиции, Сиките сметаат дека нивната вера се разликува од хиндуизмот.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Macedonian : Сиките ја нарекуваат нивната религија Гурмат, што на Пенџапски јазик значи „начинот на гуруто". Гуруто е основен аспект на сите индиски религии, но во сикизмот е од толку големо значење што го оформува јадрото на сикиските верувања.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Macedonian : Религијата е создадена во 15-тиот век од Гуру Нанак (1469-1539). Потоа следеле девет гуруа еден по друг.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Macedonian : Меѓутоа, во јуни 1956 година, ветувањата на Хрушчов биле ставени на испит кога немирите во Полска што ги започнале работниците поради недостигот на храна и намалувањето на платите, се претвориле во општ протест против комунизмот.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Macedonian : Иако на крајот Крушчев испратил тенкови за да се поврати мирот, исполнил и неколку економски барања и се согласил да го назначи популарниот Владислав Гомулка за нов премиер.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Macedonian : Цивилизацијата во долината на реката Инд потекнувала од бронзеното доба во северозападниот индиски потконтинент што го опфаќал поголемиот дел од денешен Пакистан и некои региони во северозападна Индија и североисточен Авганистан.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Macedonian : Цивилизацијата просперирала долж речната долина на реката Инд, од каде што ѝ доаѓа името.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Macedonian : Иако некои стручњаци шпекулираат дека бидејќи цивилизацијата постоела и во сливовите на сега пресушената река Сарасвати, треба поточно да се нарече Индско-сарасватска цивилизација, додека некои ја нарекуваат само Харапска цивилизација според Харапа, првиот локалитет што е ископан во 1920тите години.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Macedonian : Милитаристичката природа на Римската Империја го помогнала развојот и напредокот на медицината.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Macedonian : Императорот Август почнал да регрутира доктори и дури го формирал првиот римски Медицински корпус кој служел по исходот на битките.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Macedonian : Воените лекари знаеле за разни седативи, како морфиумот од екстракти од афионови семиња и скополаминот од семиња на буника.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Macedonian : Станале вешти во ампутирање при спасување пациенти од гангрена, како и во ставање тврди завои и артериски фаќалки за запирање на крвотокот.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Macedonian : Низ повеќе векови, Римската империја донесе големи придобивки во полето на медицината, коишто денес го формираат најголемиот дел од она знаење што го имаме денес.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Macedonian : Основното оригами е оригами со ограничување дека само едно свиткување може да се направи во исто време, а посложени свиткувања како обратни свиткувања не се дозволени и сите свиткувања имаат јасни локации.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Macedonian : Ова го развил Џон Смит во 1970-тите како помош за неискусните виткачи или лицата со ограничени моторни вештини.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Macedonian : Свеста за расата и расните стереотипи кај децата се развива од многу рана возраст и таквите расни стереотипи влијаат врз нивното однесување.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Macedonian : На пример, децата кои се поистоветуваат со расно малцинство што е подложено на стереотипот дека не им оди добро во училиште, склони се да не постигнуваат успех во училиштето откако ќе дознаат за стереотипот поврзан со нивната раса.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Macedonian : MySpace е третата најпопуларна веб-локација во Соединетите Американски Држави и моментално има 54 милиони профили.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Macedonian : Овие веб-страници имаат добиено големо внимание, особено во образовното опкружување.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Macedonian : Има и позитивни аспекти на овие веб-локации, меѓу кои можноста лесно да се направи класна страница на која може да се содржат блогови, видеа, слики и други елементи.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Macedonian : До оваа страница може лесно да се пристапи само со давање на една веб-адреса, со што е лесно да се запомни и лесно се внесува за ученици кои може да имаат проблеми со користењето тастатура или со правописот.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Macedonian : Може да се прилагоди за полесно читање, а исто и со толку боја колку што посакувате.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Macedonian : Нарушувањето со недостиг на внимание (ADD) „е невролошки синдром чија класична главна тријада на симптоми, вклучувајќи импулсивност, расеаност и хиперактивност или вишок енергија".English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Macedonian : Тоа не е попреченост во учењето, туку нарушување во учењето; „погодува 3 до 5 отсто од сите деца, а можеби дури 2 милиони американски деца".English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Macedonian : На децата со хиперкинетичко нарушување им е тешко да се концентрираат на нешта како училишна работа, но можат да се концентрираат на нештата во коишто уживаат, како што се играње игри, гледање на омилените цртани филмови или пишување реченици без интерпункциски знаци.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Macedonian : Овие деца обично запаѓаат во големи неволји бидејќи „прикажуваат ризични однесувања, започнуваат тепачки и ги предизвикуваат властите", со цел да го стимулираат нивниот мозок, бидејќи нивниот мозок не може да се стимулира преку нормални методи.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Macedonian : ADD влијае врз односите со другите врсници бидејќи другите деца не разбираат зошто тие се однесуваат така или зошто пишуваат така, или зошто тие имаат различно ниво на зрелост.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Macedonian : Со промена на способноста да се стекне знаење и да се учи на начин како што е споменато погоре во текстот, се променила и основната стапка врз која се добива знаењето.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Macedonian : Пристапот за добивање информации беше различен. Притисокот не беше врз индивидуално потсетување, туку можноста за текстуално потсетување стана поголем фокус.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Macedonian : Во суштина, Ренесансата предизвикала значителни промени во пристапот кон учењето и ширењето на знаењата.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Macedonian : За разлика од другите примати, големите човеколики мајмуни веќе не ги користат своите раце при локомотивност или за носивост или за нишање низ дрвјата.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Macedonian : Раката и стапалото на шимпанзото се слични по големина и должина, што укажува на користењето на раката за носење на тежината при одење на зглобови.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Macedonian : Раката кај човекот е пократка од стапалото, со поправи фаланги.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Macedonian : Фосилните коски од раце стари два до три милиони години ја откриваат оваа промена во усовршување на раката од движење во обработка.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Macedonian : Некои луѓе веруваат дека доволно честото доживување на голем број вештачко поттикнати луцидни соништа може да биде многу исцрпувачко.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Macedonian : Главната причина за појавава е резултатот од луцидните соништа што го продолжуваат времето меѓу состојбите на REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Macedonian : Со помалку РЕМ-фази од вечер, оваа состојба, во која доживувате вистинско спиење и вашето тело закрепнува, е доволно ретка за да стане проблем.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Macedonian : Со ова ќе се изморите исто како да се будите на секои дваесет или триесет минути и потоа гледате телевизија.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Macedonian : Ефектот зависи од тоа колку често мозокот се обидува да сонува луцидно во текот на една ноќ.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Macedonian : Речиси уште од почетокот, работите не оделе во прилог на Италијаните во Северна Африка. Во рок од една недела по проглаувањето на војна од страна на Италија на 10-ти јуни 1940 год., британскиот 11-ти Хусарски полк го зазел Форт Капузо во Либија.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Macedonian : Источно од Бардија, Британците во заседа го заробиле генералот Ластучи, главниот инженер на Десеттата италијанска армија.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Macedonian : Маршалот Итало Балбо, генерал губернатор на Либија и очигледен наследник на Мусолини, бил убиен во пријателски оган при слетувањето во Тобрук на 28 јуни.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Macedonian : Модерниот спорт на мечување се игра на многу нивоа, од студенти кои го учат на универзитети до професионално и олимписко натпреварување.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Macedonian : Спортот главно се игра како дуел, кога еден мечувалец влегува во дуел со друг мечувалец.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Macedonian : Голф е игра во којашто играчите користат палки за да стават топче во дупка.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Macedonian : При регуларна рунда се играат осумнаесет дупки, каде играчите обично почнуваат од првата дупка на теренот и завршуваат на осумнаесеттата.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Macedonian : Играчот која има најмалку удари, или замавнувања со палката, и кој ќе го заврши кругот, победува.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Macedonian : Се игра на трева, а тревата околу дупката е пократко искосена и се вика зелен појас.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Macedonian : Веројатно најзастапен вид туризам е оној што поголемиот дел од луѓето го поврзуваат со патување: рекреативен туризам.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Macedonian : Тогаш луѓето одат на место кое е многу поразлично од нивниот нормален секојдневен живот за да се релаксираат и забавуваат.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Macedonian : На плажите, во тематските паркови и во камповите најчесто има голема фреквенција на рекреативни туристи.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Macedonian : Ако целта на посетувањето конкретно место е да се запознае неговата историја и култура, тогаш овој вид туризам е познат како културен туризам.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Macedonian : Туристите може да посетат различни обележја од некоја држава или може едноставно да се одлучат да се фокусираат само на една област.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Macedonian : Колонистите исто така побарале засилувања откако ја виделе оваа активност.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Macedonian : Трупите кои ги зајакнале предните позиции ги вклучувале 1-та и 3-та дивизија на Њу Хемпшир од 200 војници, под команда на полковниците Џон Старк и Џејмс Рид (кои подоцна станале генерали).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Macedonian : Луѓето на Старк зазеле позиции покрај оградата на северниот крај од позицијата на Колонистите.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Macedonian : Кога осеката создала празнина долж реката Мистик, долж североистокот на полуостровот, тие брзо ја продолжиле оградата со краток камен ѕид кон север, завршувајќи на брегот на реката, на мала плажа.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Macedonian : Гридли или Старк поставија столб околу 100 стапки (30 метри) пред оградата и наредија никој да не пука додека не поминат редовниците.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Macedonian : Планот на Американците се состоеше од започнување синхронизирани напади од три различни насоки.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Macedonian : Генерал Џон Кадвалдер ќе започне напад за диверзија против британскиот гарнизон во Бордертаун, со цел да блокира какво било засилување.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Macedonian : Генералот Џејмс Евинг пренел 700 војници преку реката кај Трентон Фери, го затворил мостот над Асунпинк Крик и спречил непријателските трупи да побегнат.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Macedonian : Главната ударна сила од 2400 луѓе ќе ја премине реката на девет милји северно од Трентон, а потоа ќе се подели на две групи, една под команда на Грин, а другата под команда на Саливан, за да започнат напад пред зори.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Macedonian : Со промена на трката од четвртина во половина милја, брзината станува многу помалку важна, а издржливоста станува апсолутна неопходност.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Macedonian : Се разбира, од трчач на половина милја од прва класа, човек кој е побрз од две минути, мора да поседува доволно добра брзина, но по секоја цена мора да се култивира и издржливоста.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Macedonian : Малку крос-кантри трчање во зима заедно со гимнастичко вежбање за горниот дел од телото е најдобра подготовка за сезоната за трчање.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Macedonian : Правилните навики на исхрана сами по себе не може да имаат неверојатен учинок, но може значително да влијаат на општата благосостојба на младите спортисти.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Macedonian : Одржување здрав енергетски баланс, практикување ефективни навики за хидратација и разбирање на различните аспекти на практиките за суплементација може да им помогнат на спортистите да го подобрат својот перформанс и да го зголемат уживањето во спортот.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Macedonian : Трчањето на средно растојание е релативно евтин спорт; како и да е, постојат низа погрешни сфаќања во однос на неколкуте парчиња опрема кои се потребни за учество.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Macedonian : По потреба, производите може да се купат, но повеќето ќе имаат мало или занемарливо влијание на учинокот.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Macedonian : Спортистите можеби сметаат дека претпочитаат некој производ, дури и кога тој не дава вистински придобивки.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Macedonian : Атомот може да се смета како една од основните составни компоненти на сета материја.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Macedonian : Тоа е многу комплексен ентитет што, според поедноставениот Боров модел, се состои од централно јадро околу кое кружат електорни, слично како планетите кои орбитираат околу сонцето - види Слика 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Macedonian : Јадрото содржи две честички: неутрони и протони.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Macedonian : Протоните имаат позитивен електричен полнеж додека неутроните немаат полнеж. Електроните имаат негативен електрилчен полнеж.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Macedonian : За проверка на жртвата, мора прво да го испитате местото на настанот за да се уверите дека сте безбедни.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Macedonian : Треба да ја забележите позицијата на жртвата кога му или ѝ се приближувате и какви било автоматски знаци за предупредување.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Macedonian : Ако се повредиш додека се обидуваш да помогнеш, може само да ги влошиш работите.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Macedonian : Според студијата, депресијата, стравот и катастрофирањето го зголемиле односот помеѓу болката и инвалидизираноста кај лицата кои страдале од болки во долниот дел од грбот.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Macedonian : Само ефектите на катастрофизирање, не депресија и страв, биле условени на редовните неделни структурирани сесии по физичка активност.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Macedonian : Учесниците во редовни активности имаа потреба од поголема поддршка во поглед на негативната перцеција на болката за да направат разлика помеѓу хроничната болка и неугодноста што ја чувствуваат од нормално физичко движење.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Macedonian : Видот или способноста за гледање зависи од сетилните органи на системот за вид, односно очите.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Macedonian : Постојат различни видови конструкции на очи, со различна сложеност во зависност од потребите на организмот.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Macedonian : Различните конструкции имаат различни можности, чувствителни се на различни бранови должини и имаат различен степен на острина, а исто така бараат и различна обработка за да се разберат оптимално внесот и различните броеви.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Macedonian : Популација е збир од огранизми од одреден вид во одредена географска површина.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Macedonian : Кога сите поединци во популацијата се идентични во однос на конкретна фенотипска карактеристика се викаат мономорфски.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Macedonian : Кога поединечни луѓе покажуваат различни варијанти на одредена особина, за нив се смета дека се полиморфни.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Macedonian : Колониите на армиски мравки маршираат и исто така се вгнездуваат во различни фази.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Macedonian : Во номадската фаза, армиските мравки се движат ноќе, а одмораат дење.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Macedonian : Колонијата ја почнува номадската фаза кога се намалуваат залихите од храна. За време на оваа фаза, колонијата прави привремени легла кои се менуваат секој ден.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Macedonian : Секој од овие номадски походи или маршеви трае околу 17 дена.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Macedonian : Што е клетка? Зборот клетка потекнува од латинскиот збор „cella" што знали „мала соба", а бил за првпат искористен при микроскопско набљудување на структурата на плутата.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Macedonian : Основна единица на сите живи суштества е клетката, а тоа значи дека сите организми се составени од една или повеќе клетки.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Macedonian : Клетките се така основни и клучни за проучувањето на животот, што всушност тие често се именуваат како „главни елементи на животот".English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Macedonian : Нервниот систем ја одржува правилната хомеостаза со испраќање нервни импулси низ телото со цел овозможување слободен и непречен проток на крв.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Macedonian : Овие нервни импулси може да се испратат толку брзо низ телото што помага телото да се одржува безбедно од каква било потенцијална закана.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Macedonian : Торнадата напаѓаат помали области за разлика од други жестоки бури, но тие можат да уништат се` што им е пред патот.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Macedonian : Торнадата корнат дрвја, туркаат блокови од згради и креваат автмобили во воздух. Најстрашните два проценти од торнадата траат повеќе од три часа.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Macedonian : Овие чудовишни бури се со ветрови од 480 km/h (133 m/s; 300 mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Macedonian : Луѓето правеле и користеле леќи за зголемување илјадници години наназад.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Macedonian : Како и да е, првите вистински телескопи биле изработени во Европа кон крајот на 16-тиот век.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Macedonian : Овие телескопи користеле комбинација на два вида леќи за да можат далечните предмети да изгледаат дека се поблиску и поголеми.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Macedonian : Алчноста и себичноста секогаш ќе бидат со нас и таква е природата на соработката што кога мнозинството добива, на краток рок секогаш ќе може повеќе да се искористи со себично однесувањеEnglish : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Macedonian : Можеби повеќето луѓе ќе сфатат дека нивна најдобра долгорочна опција е да работат заедно со другите.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Macedonian : Многумина сонуваат за денот кога луѓето ќе можат да патуваат до друга ѕвезда и да истражуваат нови светови, некои се прашуваат што има таму, а некои веруваат дека на друга планета можеби живеат вонземјани или некој друг вид на живот.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Macedonian : Но, ако воопшто некогаш се случи веројатно нема да настане уште долго време. Ѕвездите се толку распространети што има билиони милји меѓу ѕвездите кои се „сосетки".English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Macedonian : Можеби еден ден, вашите правнуци ќе стојат на туѓ свет прашувајќи се за нивните древни предци?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Macedonian : Животните се составени од голем број клетки. Јадат работи и ги варат во себеси. Најголемиот дел од животните може да се движат.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Macedonian : Само животните имаат мозок (иако немаат ни сите животни; на пример, медузите немаат мозок).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Macedonian : Животно има насекаде на Земјата. Копаат во почвата, пливаат во океаните и летаат на небото.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Macedonian : Клетка е најмалата структурна и функционална единица во живи (нешта) организми.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Macedonian : Зборот „клетка" доаѓа од латинскиот збор cella што значи мала просторија.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Macedonian : Ако погледнете живи нешта под микроскоп, ќе видите дека тие се составени од мали квадратчиња или топчиња.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Macedonian : Роберт Хук, биолог од Англија, со микроскоп видел мали квадратчиња во плутата.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Macedonian : Личеле на соби. Тој бил првиот човек кој набљудувал мртви клетки[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Macedonian : Елементите и соединенијата може да преминуваат од една состојба во друга и притоа да не се променуваат.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Macedonian : Азотот како гас ги има истите својства како и течниот азот. Во течна состојба е погуст, но молекулите сепак се исти.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Macedonian : Водата е друг пример. Соединението „вода" е составено од два атома на водород и еден атом на кислород.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Macedonian : Ја има истата молекуларна структура независно од тоа дали е во гасовита, течна или цврста состојба.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Macedonian : Иако физичката состојба може да се промени, хемиската состојба останува иста.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Macedonian : Времето е нешто што е насекаде околу нас и влијае на сѐ што правиме, а сепак е тешко да се разбере.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Macedonian : Времето било проучувано од страна на религиозни, филозофски и научници илјадници години.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Macedonian : Времето го доживуваме како серија настани што преминуваат од иднината преку сегашноста во минатото.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Macedonian : Време е исто така начинот на кој го споредуваме траењето (должината) на случувањата.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Macedonian : И самите можете да го забележите поминувањето на времето преку набљудување на повторувањето на еден цикличен настан. Цикличен настан е нешто што се случува постојано и редовно.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Macedonian : Во денешно време, компјутерите се користат за изменување слики и видеа.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Macedonian : Префинетите анимации може да се прават на компјутери, а овој вид анимација сѐ повеќе се користи во телевизијата и филмовите.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Macedonian : Музиката честопати се снима со модерни компјутери за обработка и миксање на звук.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Macedonian : Долг период во деветнаесеттиот и дваесеттиот век се веруваше дека првите жители на Њу Зеланд биле Маорите кои ловеле џиновски птици наречени моа.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Macedonian : Тогашната теорија ја воспоставила идејата дека луѓето Маори мигрирале од Полинезија во голема флота и го превзеле Нов Зеланд од Мориорите, при што воспоставиле земјоделско општество.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Macedonian : Меѓутоа, новите докази посочуваат кон тоа дека Мориорите биле група од копнените Маори кои мигрирале од Нов Зеланд на Четемските Острови, каде развиле сопствена својствена, мирољубива култура.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Macedonian : Имало и друго племе на Чатамските Острови, кои биле Маори што емигрирале од Нов Зеланд.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Macedonian : Тие се нарекувале себеси Мориори, притоа имало неколку судири и на крај Мориорите биле уништениEnglish : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Macedonian : Поединците, кои биле вклучени неколку декади претходно, ни помогнаа да ги цениме нашите јаки страни и страсти додека искрено ги проценуваме тешкотиите, па дури и неуспесите.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Macedonian : Слушајќи поединци кои ги споделуваа своите, приказните на своето семејство и на организацијата, се здобивме со вредни сознанија за минатото и за некои од личностите кои влијаеле добро или лошо на културата на организацијата.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Macedonian : Иако разбирањето на сопствената историја не подразбира и разбирање на културата, сепак им помага на луѓето да се стекнат со чувство за тоа каде припаѓаат во рамките на историјата на организацијата.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Macedonian : Со процената на успесите и стекнувањето свесност за неуспесите, поединците и групата учесници подлабоко ги откриваат вредностите, мисијата и двигателите на организацијата.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Macedonian : Досега, разгледувајќи претходни случаи на претприемничко однесување што резултирало со успех, им помогнало на луѓето да бидет поотворени кон нови промени и нови насоки за локалната црква.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Macedonian : Таквите успешни приказни го намалиле стравот од промена, притоа создавајќи позитивна наклоност спрема промена во иднина.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Macedonian : Конвергентните шеми на размислување се техники на решавање проблеми кои обединуваат различни идеи или полиња за изнаоѓање решение.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Macedonian : Фокусот на овој начин на размислување е брзина, логика и прецизност, како и препознавање на факти, повторна употреба на постојни техники и собирање на информации.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Macedonian : Најважниот фактор на овој начин на мислење е: има само еден точен одговор. Мислите само на два одговора, односно точен или погрешен.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Macedonian : Ваквото размислување сe поврзува со одредени научни или стандардни процедури.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Macedonian : Луѓето со овој вид на размислување размислуваат логично, можат да меморираат шеми, да решаваат проблеми и да работат на научни тестови.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Macedonian : Луѓето се убедливо најталентираниот вид во читањето мисли на другите.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Macedonian : Тоа значи дека може успешно да предвидиме што другите луѓе согледуваат, планираат, веруваат, знаат или посакуваат.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Macedonian : Меѓу овие способности, клучна е разбирањето на намерата на другите. Ни овозможува да решаваме можни двосмислености на физички дејства.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Macedonian : На пример, ако би виделе некој како крши прозорец на автомобил, веројатно би претпоставиле дека се обидува да го украде автомобилот на некој непознат.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Macedonian : Ќе требаше да му се суди поинаку ако ги изгубеше клучевите од сопствениот автомобилот и се обидеше да го разбие.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Macedonian : Магнетната резонанца е базирана на физички феномен со име нуклеарна магнетна резонанца (НМР), кој беше откриен во 1930-те години на XX век од Феликс Блох (кој работеше на Универзитетот Стенфорд) и Едвард Персел (од Универзитетот Харвард).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Macedonian : Во оваа резонанца, магнетното поле и радиобрановите прават атомите да испуштаат многу мали радиосигнали.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Macedonian : Во 1970 година, Рејмонд Дамадиан, медицински доктор и истражувач, ја пронашол основата за користење на магнетната резонанца како алатка за медицински дијагнози.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Macedonian : После четири години беше доделен патент, кој беше првиот патент во светот издаден во полето на МР.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Macedonian : Во 1977 година д-р Дамадиан го заврши составувањето на првиот скенер за магнетна резонанца за цело тело, што го нарече „Нескротливиот".English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Macedonian : Асинхроната комуникација потпомага да се одвои време за размислување и реакција на другите.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Macedonian : Им овозможува на студентите да работат по свој ритам и да го контролираат ритамот со инструкциски информации.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Macedonian : Освен тоа, има помалку временски ограничувања со можност за флексибилно работно време. (Бремер, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Macedonian : Користењето на интернетот и глобалната интернет мрежа им овозможува на учениците пристап до информации во секое време.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Macedonian : Студентите можат исто така да испратат прашања до инструкторите во кое било време од денот и да очекуваат одговор во разумен рок, наместо да чекаат до следната средба лице в лице.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Macedonian : Постмодерниот пристап кон учењето нуди ослободување од условноста. Не постои само еден добар начин за учење.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Macedonian : Всушност, нема ниту една добра работа што може да се научи. Учењето се одвива во рамки на искуството помеѓу оној што учи и претставеното знаење.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Macedonian : Нашето сегашно искуство со сите „направи сам" и информативни телевизиски шоуа базирани на учење ја илустрира оваа поента.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Macedonian : Многумина од нас често гледаат телевизиска програма која нѐ информира за некој процес или искуство кои никогаш нема да ги доживееме или примениме.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Macedonian : Никогаш нема да правиме ремонт на кола, да изградиме фонтана во двор, да одиме во Перу да истражуваме древни урнатини, или да ја реновираме куќата на соседите.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Macedonian : Благодарение на подземните кабелски оптички врски со Европа и широкопојасниот сателит, Гренланд е добро поврзан со 93% од популацијата која има пристап до интернет.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Macedonian : Вашиот хотел или домаќини (ако сте сместени во гостинска куќа или приватен дом) најверојатно ќе има безжичен интернет или компјутер поврзан на интернет, а сите населби имаат интернет-кафе или одредена локација со јавен безжичен интернет.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Macedonian : Како што е споменато погоре, иако зборот „Еским" е сѐ уште прифатлив во Соединетите Држави, тој се смета за пејоративен од страна на многу арктички народи кои не припаѓаат на САД, особено во Канада.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Macedonian : Иако можеби ќеја слушнете употребата на зборот од страна на Гренландските домородци, странците треба да ја одбегнуваат неговата употреба.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Macedonian : Домородните жители на Гренланд себеси се нарекуваат Инуити во Канада, а Калаалек (множина Калаалит), односно Гренланѓанец, во Гренланд.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Macedonian : Криминалот и злонамерата кон странците се речиси непостоечки во Гренланд. Дури и во градовите, каде што нема „опасни делови".English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Macedonian : Ладното време можеби е единствената вистинска опасност со која ќе се соочат неспремните.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Macedonian : Ако го посетите Гренланд за време на ладната сезона (ако се земе предвид дека колку патувате подалеку северно, толку би било постудено), неопходно е да понесете доволно топла облека.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Macedonian : Многу долгите денови во лето може да доведат до недоволно спиење и поврзани здравствени проблеми.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Macedonian : Во текот на летото, исто така пазете се од нордиски комарци. Иако не пренесуваат никаква болест, може да бидат здодевни.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Macedonian : Иако економијата на Сан Франциско е поврзана со фактот што градот е првокласна туристичка атракција, неговата економија е разновидна.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Macedonian : Најголемите сектори за вработување се професионалните услуги, владата, финансиите, трговијата и туризмот.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Macedonian : Неговиот чест приказ во музика, филмови, литература и популарна култура помогна на градот и неговите знаменитости да бидат познати ширум светот.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Macedonian : Сан Франциско се карактеризира со голема туристичка инфраструктура што опфаќа мноштво хотели, ресторани и врвни објекти за одржување конференции.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Macedonian : Сан Франциско исто така е едно од најдобрите места во земјата за други азиски кујни: корејска, тајландска, индиска и јапонска.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Macedonian : Одењето во „Волт Дизни Ворлд" претставува значаен аџилак за многу американски семејства.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Macedonian : „Вообичаената" посета вклучува летање во меѓународниот аеродром во Орландо, автобус до хотел на Дизни во самото место, минување една недела без напуштање на имотот на Дизни и враќање дома.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Macedonian : Овде се можни бесконечни варијанти, но ова е тоа на кое повеќето луѓе мислат кога говорат за „одењето во Светот на Дизни".English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Macedonian : Многу од билетите продадени онлајн преку аукциски веб-страници, како што се eBay или Craigslist, се делумно искористени повеќедневни билети за во повеќе паркови.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Macedonian : Иако ова е доста вообичаена активност, тоа е забрането од Дизни: билетите не смеат да се префрлаат.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Macedonian : За секое кампување под работ на Големиот Кањон потребна е дозвола за внатрешноста.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Macedonian : Дозволите се во ограничен број за да се заштити кањонот, а достапни се од првиот ден во месецот, четири месеци пред месецот на отворање.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Macedonian : На тој начин, дозволата за внатрешноста за кој било почетен датум во мај станува достапна на 1-ви јануари.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Macedonian : Просторот за најпопуларните места, како местото за кампување Брајт Ејнџел веднаш до „Фантом ранч", обично се пополнува со барањата добиени на првиот датум кога се отворени за резервации.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Macedonian : Има ограничен број на дозволи коишто се резервирани за барања за влегување, достапни врз основа „прв дојден, прв послужен".English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Macedonian : Одењето во Јужна Африка со автомобил е одличен начин да ја видите сета убавина на регионот, како и да одите на места што се надвор од вообичаените туристички маршрути.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Macedonian : Ова е изводливо и во обичен автомобил со внимателно планирање, но топло се препорачува погон на 4 тркала, а многу локации се пристапни само со возило со погон на 4 тркала со високо подвозје.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Macedonian : При планирањето, имајте на ум дека иако Јужна Африка е стабилна, не е така и за сите нејзини соседни земји.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Macedonian : Барањата и трошоците за виза се разликуваат од земја до земја и зависат од тоа од која земја доаѓате.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Macedonian : Секоја држава исто така има особени закони со кои е утврдено кои предмети во случај на опасност треба да ги има во колата.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Macedonian : Викториини водопади е град во западниот дел на Зимбабве, се наоѓа на границата со Ливингстон и Замбија и е во близина на Боцвана.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Macedonian : Градот се наоѓа веднаш до водопадите, кои се главна атракција и оваа популарна туристичка дестинација им нуди на авантуристите и посетителите на знаменитости многу можности за подолг престој.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Macedonian : Во периодот на дождови (ноември-март), количината на водата ќе биде многу поголема и водопадите ќе бидат подраматични.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Macedonian : Сигурно ќе се измокрите ако го преминете мостот или ако одите по кривулестите патеки близу Водопадите.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Macedonian : Од друга страна, тоа е токму затоа што количината на вода е толку голема што погледот на вистинските водопади ќе биде попречен - од сета таа вода!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Macedonian : Гробница на Тутанкамон (KV62). KV62 можеби е најпознатата гробница во Долината, местото каде во 1922 година Хауард Картер го открил речиси недопреното кралско погревно место на младиот крал.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Macedonian : Меѓутоа, во споредба со повеќето од другите кралски гробници, гробот на Тутанкамун речиси и не вреди да се посети, бидејќи е многу помал и со малку украси.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Macedonian : Секој кој е заинтересиран да види доказ од штетата на мумијата направена во текот на обидите за нејзино отстранување од ковчегот ќе биде разочаран бидејќи видливи се само главата и рамената.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Macedonian : Чудесните богатства на гробот повеќе не се во него, туку се преместени во Египетскиот музеј во Каиро.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Macedonian : На посетителите со ограничено време би било најдобро да го поминат своето време на друго место.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Macedonian : Пном Кром, на 12 km јужно од Сием Реап. Овој храм на рид е изграден кон крајот од 9-тиот век, во време на владеењето на крал Јасоварман.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Macedonian : Меланхоличната атмосфера на храмот и глетката над Тонле Сап прават да вреди искачувањето на ридот.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Macedonian : Посетата на местото може убаво да се комбинира со патување со брод до езерото.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Macedonian : Потребна е Ангкорска пропусница за да влезете во храмот, но не заборавајте да го понесете пасошот кога ќе одите до Тонле Сап.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Macedonian : Иако Ерусалим е главниот и најголемиот град во Израел, поголемиот дел од другите земји и Обединетите Нации не го признаваат како главен град на Израел.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Macedonian : Древниот град во Јудејските Ридови има фасцинантна историја од илјадници години.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Macedonian : Градот е свет што ги опфаќа трите монотеистички религии: јудаизам, христијанство и ислам, а воедно е и духовен, верски и културен центар.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Macedonian : Поради верското значење на градот, особено мноштвото локалитети во реонот на Стариот град, Ерусалим е една од најважните туристички дестинации во Израел.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Macedonian : Ерусалим располага со мноштво историски, археолошки и културни локалитети, како и динамични и преполни трговски центри, кафулиња и ресторани.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Macedonian : Во Еквадор потребно е кубанските државјани да добијат писмо за покана пред да влезат во Еквадор преку меѓународни аеродроми или гранични премини.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Macedonian : Дописот мора да биде одобрен од страна на Министерството за надворешни работи на Еквадор и да биде во согласност со одредени услови.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Macedonian : Овие барања се наменети да донесат организиран тек на миграции меѓу двете земји.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Macedonian : Кубанските државјани кои имаат зелена карта од САД треба да одат во еквадорски конзулат за да добијат изземање од ова барање.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Macedonian : Пасошот мора да ви биде важечки најмалку 6 месеци по датумите на патувањето. Потребен е повратен билет/билет за натамошно патување за да се докаже траењето на вашиот престој.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Macedonian : Турите се поевтини за поголеми групи, па ако сте сами или само со еден пријател, обидете се да запознаете други луѓе и да создадете група од пет-шестмина за подобра цена по лице.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Macedonian : Сепак, ова не треба да биде ваша грижа, зашто најчесто туристите се мешаат за да се наполнат сите коли.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Macedonian : Всушност изгледа дека повеќе е начин да се прелажат луѓето за да веруваат дека треба да плаќаат повеќе.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Macedonian : Над северниот крај на Мачу Пикчу се издига една стрмна планина, која често е позадина на многу фотографии од урнатините.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Macedonian : Одоздолу изгледа по малку застрашувачки, а угорнината е стрмна и тешка, но повеќето разумно подготвени луѓе би можеле да ја искачат за околу 45 минути.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Macedonian : Долж поголемиот дел од патеката се протегаат камени скали, а на пострмните делови челичните кабли претставуваат ограда за потпора.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Macedonian : Имајќи го тоа предвид, очекувајте да ви снемува здив и внимавајте на пострмните делови, особено кога е влажно, зашто брзо може да стане опасно.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Macedonian : Близу врвот има една малечка пештера низ којашто мора да се помине, а е доста ниска и прилично тесна.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Macedonian : Обиколката на локалитетите и животинскиот и растителниот свет на Галапагос е најдобра со брод, како што направил Чарлс Дарвин во 1835 година.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Macedonian : Над 60 бродови за крстарење ги минуваат водите на Галапагос - големи од 8 до 100 патници.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Macedonian : Повеќето луѓе прилично предвреме си резервираат место (затоа што бродовите обично се полни додека трае сезоната).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Macedonian : Погрижете се агентот преку кого резервирате да е стручен за Галапагос и да има добро познавање на мноштвото видови бродови.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Macedonian : Вака ќе се осигурате дека ќе одите со брод кој ги исполнува вашите интереси и/или ограничувања.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Macedonian : Пред да дојдат Шпанците во 16-тиот век, Северно Чиле било под власт на Инките, додека домородните Арауканци (Мапуче) го населувале Централно и Јужно Чиле.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Macedonian : Мапуче биле и меѓу последните независни американски домородни групи, кои потпаднале целосно под хиспанофона власт дури по независноста на Чиле.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Macedonian : Иако Чиле прогласило независност во 1810 година (среде Наполеонските војни кои ја оставиле Шпанија неколку години без функционална централна влада), решавачка победа над Шпанците била извојувана дури во 1818 година.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Macedonian : Доминиканската Република (Шпански: República Dominicana) е земја на Карипските Острови што се протега на источната половина од Островот Хиспањола којшто го дели со ХаитиEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Macedonian : Освен плажите со бел песок и планинските пејзажи, во земјата се наоѓа и најстариот европски град во Северна и Јужна Америка, што сега е дел од Санто Доминго.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Macedonian : Островот прво бил населен од Таино и Кариби. Карибите беа луѓе кои говореле аравакан и пристигнале во 10 000 г. п.н.е.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Macedonian : За само неколку години по пристигнувањето на европските истражувачи, населението на народот Таино било значајно намалено од страна на шпанските освојувачиEnglish : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Macedonian : Според калуѓерот Бартоломе де лас Касас (Договор за Индија), меѓу 1492 и 1498 шпанските освојувачи убиле околу 100.000 Таиноси.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Macedonian : Хардин де ла Унион. Овој простор бил изграден како атриум за манастирот од 17-тиот век, од кој само Темпло де Сан Диего е единствена останата зграда.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Macedonian : Сега функционира како главен плоштад на којшто деноноќно постојано се случуваат многу работи.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Macedonian : Има неколку ресторани околу градината и на попладне и навечер има бесплатни концерти кои се изведуваат од централниот белведер.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Macedonian : Callejon del Beso (Алеја на бакнежот). Два балкона одвоени само 69 сантиметри се дом на стара љубовна легенда.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Macedonian : Има деца кои за некоја паричка ќе ви ја раскажат приказната.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Macedonian : Островот Боуен е популарен за дневни патувања или екскурзии за викенд што нудат кајакарење, планинарење, шопинг, ресторани и друго.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Macedonian : Оваа автентична населба се наоѓа на заливот Хау близу Ванкувер, и до неа лесно се пристапува преку водени таксија по распоред кои поаѓаат од островот Гранвил во центарот на Ванкувер.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Macedonian : Тие што уживаат во активности на отворено не треба да ја пропуштат прошетката низ коридорот „Од морето до небото".English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Macedonian : Вислер (сместен на 1,5 часа возење од Ванкувер) е скап, но добро познат град поради Зимската Олимпијада 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Macedonian : Во зима, уживајте во најубавото скијање во Северна Америка, а во лето пробајте автентичен планински велосипедизам.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Macedonian : Дозволи мора да се резервираат однапред. Мора да имате дозвола за да преноќите во Сирена.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Macedonian : Сирена е единствената шумска станица која дополнително нуди соби за преспивање и топли оброци за кампувањето. Ла Леона, Сан Педрилјо и Лос Патос нудат само кампување без услуги за храна.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Macedonian : Дозволи за паркот може да се добијат директно од ренџерската станица во Пуерто Хименес, но таму не примаат кредитни картичкиEnglish : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Macedonian : Службата од паркот (MINAE) не издава дозволи за паркот во период подолг од еден месец пред очекуваниот ден на пристигнување.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Macedonian : „КафеНет Ел Сол" нуди услуги за резервирање по цена од 30 американски долари, или 10 долари за еднодневни пропусници; деталите се на нивната страница за Корковадо.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Macedonian : Куковите Острови се островска земја во слободно здружување со Нов Зеланд, лоцирана во Полинезија, во средината на Јужниот Тихи Океан.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Macedonian : Тоа е архипелаг од 15 острови распространети низ 2,2 милиони km2 океан.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Macedonian : Бидејќи се на иста временска зона како Хаваи, островите се нарекуваат и „Хаваи кај Австралија".English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Macedonian : Иако помал, некои повозрасни посетители на ги потсетува на Хаваи од пред сувереноста, без огромните туристички хотели и други видови развој.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Macedonian : Куковите Острови немаат градови, но се сочинети од 15 различни острови. Главните се Раротонга и Аитутаки.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Macedonian : Во развиените земји денес обезбедувањето луксузен пансион е станато своевидна уметност.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Macedonian : Најмногу, сместувањата со Б&Б очигледно се натпреваруваат главно во две нешта: сместување и појадок.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Macedonian : Според тоа, во најдобрите такви установи може да се најде луксузна постелнина, а можеби и рачно изработен јорган или антички кревет.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Macedonian : Појадокот може да вклучува сезонски деликатеси од регионот или пак специјалитетот на домаќинот.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Macedonian : Сместувањето може да биде во историска стара зграда со старински мебел, уреден двор и базен.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Macedonian : Влегувањето во својата кола и тргнувањето на долг пат има некаква внатрешна привлечност со својата едноставност.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Macedonian : За разлика од поголемите возила, веројатно веќе знаете како да го возите Вашиот автомобил и запознаени сте со неговите ограничувања.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Macedonian : Подигнувањето шатор на приватен имот или во колкав и да е град лесно може да привлече несакано внимание.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Macedonian : На кратко, вашиот автомобил е одличен начин за одење на патување , но сам по себе ретко е начин за „кампување".English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Macedonian : Кампување во автомобил е возможно ако имате голем караван, теренец, лимузина или караван со седишта за спуштање.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Macedonian : Некои хотели имаат традиција од златното доба на парни возови и прекуокеански бродови; пред Втората светска војна, во XIX или на почетокот од XX век.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Macedonian : Во овие хотели престојувале богатите и славните и честопати се служела префинета храна и имало ноќен живот.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Macedonian : Старомодните додатоци, недостатокот на најмодерен комфор и одредена благодатна старост се исто така дел од нивниот карактер.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Macedonian : Иако обично се во приватна сопственост, понекогаш угостуваат шефови на држави и други достоинственици, при нивна посета.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Macedonian : Патник со многу пари можеби би земал предвид лет околу целиот свет, со попатни престојувања во многу од овие хотели.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Macedonian : Организацијата „Мрежата за размена на гостопримство" ги поврзува патниците со локалното население во градовите што планираат да ги посетат.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Macedonian : Придружувањето на таква мрежа вообичаено бара само пополнување на онлајн-образец; иако некои мрежи нудат или бараат дополнителна верификација.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Macedonian : Тогаш се дава список од достапни домаќини или во печатена форма и/или онлајн, понекогаш со препораки и рецензии од други патници.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Macedonian : Каучсурфингот е откриен во јануари, 2004 г. кога компјутерскиот програмер Кејси Фентон најде евтин лет до Исланд, но немаше каде да се смести.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Macedonian : Тој им пиша по електронска пошта на студентите во локалниот универзитет и доби преголем број понуди за бесплатно сместување.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Macedonian : Хостелите угостуваат главно млади луѓе - вообичаениот гостин е до дваесет години - но, може да сретнете и постари туристи, исто така.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Macedonian : Семејства со деца може ретко да се видат, но некои хостели ги примаат во приватни соби.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Macedonian : Градот Пекинг во Кина ќе биде домаќин на Зимските олимписки игри во 2022 година, со што ќе биде првиот град кој бил домаќин и на Летните и на Зимските олимписки игри.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Macedonian : Пекинг ќе биде домаќин на церемониите за отворање и затворање, како и на настаните на мраз на затворено.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Macedonian : Другите скијачки настани ќе бидат во скијачката област Таициченг во Џангџијакоу, на околу 220 km (140 милји) од Пекинг.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Macedonian : Повеќето храмови имаат Годишен фестивал кој почнува од крајот на ноември до средината на мај, зависно од годишниот календар на секој храм.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Macedonian : Повеќето од фестивалите на храмот се прославуваат како дел од годишнината на храмот или роденден на главниот бог или некој друг голем настан поврзан со храмот.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Macedonian : Фестивалите во храмовите во Керала се многу интересни за посетување, со редовна поворка на украсени слонови, оркестар од храмот и други свечености.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Macedonian : Светски саем (познат и како „Светска изложба" или само „Експо") е голем меѓународен фестивал на уметности и науки.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Macedonian : Земјите-учеснички имаат уметнички и образовни претстави во националните павилјони за да ги прикажат светските проблеми или културата и историјата на својата земја.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Macedonian : Меѓународните изложби за хортикултура се специјализирани настани каде се изложуваат цветни аранжмани, ботанички градини и сѐ друго поврзано со растенија.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Macedonian : Иако во теорија може да се одржуваат годишно (ако се во различни држави), во пракса не може.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Macedonian : Настаниве најчесто траат меѓу три и шест месеци каде било, а се одржуваат на места со површина над 50 хектари.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Macedonian : Има многу различни формати на филмови што се користеле со текот на годините. Стандардниот 35-милиметарски филм (негатив од 36 на 24 милиметри) е многу повообичаен.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Macedonian : Ако ви се потроши, обично може да се надополни прилично лесно и дава резолуција што приближно може да се спореди со модерен DSLR-фотоапарат.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Macedonian : Одредени фотоапарати со филм од среден формат користат формат од 6 на 6 cm, попрецизно негатив од 56 на 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Macedonian : Со ова се добива резолуција која е скоро четири пати подобра од 35-милиметарскиот негатив (3136 мм2 наспроти 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Macedonian : Дивиот свет е помеѓу најкомплицираните мотиви за еден фотограф и потребна е комбинација од среќа, трпение, искуство и добра опрема.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Macedonian : Фотографирањето на дивиот свет често се зема здраво за готово, но како и со фотографирањето генерално, сликата вреди илјада зборови.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Macedonian : Фотографирањето на дивиот свет често бара долги фотографски леќи, иако нештата како јато птици или мали суштества бараат други леќи.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Macedonian : Мноштво од егзотичните животни тешко се наоѓаат, па парковите понекогаш поставуваат забрана за фотографирање за комерцијални цели.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Macedonian : Дивите животни можат да бидат или срамежливи или агресивни. Животната средина може да биде ладна, топла или на друг начин непријатна.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Macedonian : Светот има над 5000 различни јазици, меѓу кои над дваесет со над 50 милиони говорители.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Macedonian : Исто така, пишаните зборови се полесни за разбирање од изговорените зборови. Тоа е особено точно при јавни обраќања, кои често пати се тешки да се изговорат разбирливо.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Macedonian : Многу народи имаат целосно познавање на англискиот јазик, a останатите се со ограничено познавање - особено помладите луѓе.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Macedonian : Доколку сакате, замислете жители на Манчестер, на Бостон, на Јамајка и на Сиднеј да седнат на една маса за вечера во ресторан во Торонто.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Macedonian : Меѓусебно се забавуваат раскажувајќи приказни од своите родни градови, искажани со нивните посебни акценти и локален жаргон.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Macedonian : Купувањето храна во супермаркетите е обично најевтин начин за да се нахраните. Без можности за готвење, изборот е сепак ограничен на готова храна.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Macedonian : Супермаркетите имаат сѐ поразновиден дел со готова храна. Некои дури имаат и микробранова печка или други начини за стоплување храна.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Macedonian : Во некои држави или типови на продавници има барем еден ресторан на самото место, кој е често доста неформален со достапни цени.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Macedonian : Направете и имајте со себе копии од осигурувањето и контактите од осигурителот.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Macedonian : Треба да ја покажат адресата од е-пошта на осигурителот и меѓународните телефонски броеви за совет/авторизација и поднесување барања.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Macedonian : Имајте друга копија во Вашиот багаж и онлајн (е-пошта испратена до сами себе, со прилог или зачувана на „облак").English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Macedonian : Ако патувате со лаптоп или таблет, зачувајте копија во меморијата или дискот (достапен без интернет).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Macedonian : Исто така, даjте им копии од полисата/контактите на вашите сопатници и роднини или на пријатели од родниот крај кои би сакале да помогнат.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Macedonian : Лосот (исто познат како елен) не е агресивен по природа, но ќе се одбрани ако осети закана.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Macedonian : Кога луѓето не го гледаат лосот како потенцијална опасност, може да се приближат премногу и да се изложат на ризик.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Macedonian : Пијте алкохолни пијалаци умерено. Алкохолот влијае на сите различно и познавањето на вашите граници е многу важно.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Macedonian : Можните долготрајни здравствени проблеми од претерано конзумирање на алкохол може да вклучуваат оштетување на црниот дроб, па дури и слепило и смрт. Можната опасност е зголемена кога се конзумира нелегално произведен алкохол.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Macedonian : Нелегалните алкохолни пијалаци може да содржат различни опасни примеси како метанол, којшто може да предизвика слепило или смрт дури и во мали дози.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Macedonian : Очилата за корегирање вид може да бидат поевтини во странска држава, посебно во државите со низок приход каде трошоците за работна сила се помали.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Macedonian : Размислете да направите очен преглед дома, особено ако осигурувањето го покрива, и да го однесете рецептот да го пополнат на друго место.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Macedonian : Рамките од скапи брендови во тие места може да имаат два проблеми; некои може да бидат имитации, а вистинските увезени може да бидат поскапи од тие дома.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Macedonian : Кафето е еден од најтргуваните артикли и сигурно можете да најдете многу видови кафе во вашето место на живеење.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Macedonian : Во секој случај, низ светот има многу карактеристични начини на пиење кафе што вреди да се доживеат.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Macedonian : Кањонирањето (или: кањонерството) во суштина значи одење по дното на еден кањон што е или сув или полн со вода.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Macedonian : Кањонирањето комбинира елементи на пливање, искачување и скокање -- но бара релативно мал тренинг или физичка подготвеност за да се започне (во споредба со искачување по карпи, нуркање во вода или алпско скијање, на пример).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Macedonian : Пешачењето е активност на отворено која се состои од шетање во природна средина, често по пешачки патеки.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Macedonian : За еднодневно планинарење се организираат тури на помалку од една милја или на поголеми далечини кои можат да се изодат за еден ден.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Macedonian : За цел ден планинарење по едноставна патека потребно е многу малку подготовка, и секое средно физички подготвено лице може да ужива во тоа.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Macedonian : На семејствата со мали деца може да им бидат потребни повеќе подготовки, но денот на отворено е лесно изводлив дури и со бебиња и деца на претшколска возраст.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Macedonian : На меѓународно ниво, постојат околу 200 организации за тури за разглед со трчање. Повеќето од нив работат независно.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Macedonian : Наследникот на „Глобал Ранинг Турс", наречен „Го Ранинг Турс", има мрежа од десетици даватели на услуги на четири континенти кои нудат разгледување знаменитости со трчање.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Macedonian : Со своите почетоци во Running Tours Barcelona од Барселона и Running Copenhagen од Копенхаген, брзо им се придружиле и од Running Tours Prague од Прага и многу други.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Macedonian : Постојат многу нешта кои треба да ги земете во предвид пред и кога патувате некаде.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Macedonian : Кога патувате, очекувајте нештата да не бидат како "дома". Манирите, законите, храната, сообраќајот, сместувањето, стандардите, јазикот и слично до некој степен ќе се разликуваат од местото каде живеете.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Macedonian : Ова е нешто што секогаш треба да го знаете, за да избегнете разочарувања или можеби отпор кон локалните начини да се вршат работите.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Macedonian : Туристичките агенции постојат од 19-тиот век. Туристички агент е обично добра опција за патување кое опфаќа повеќе од претходното искуство на патникот во однос на природа, култура, јазик или држави со низок приход.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Macedonian : Иако повеќето агенции се спремни за најголем дел од обичните аранжмани, многу агенти се специјализирани за конкретни видови патувања, буџети или дестинации.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Macedonian : Подобро да користите агент кој често букира слични вакви патувања.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Macedonian : Погледнете какви патувања промовира агенцијата, без разлика дали е на веб-локација или на излог.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Macedonian : Ако сакате да го видите светот на поевтин начин, заради потреба, стил на живот или предизвик, постојат одредени начини како да го сторите тоа.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Macedonian : Во основа, тие спаѓаат во две категории: или работиш додека патуваш или се обидуваш да ги ограничиш твоите трошоци. Овој е напис е фокусиран на второто.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Macedonian : За оние кои се подготвени да жртвуваат од удобноста, времето и предвидливоста за да ги намалат трошоците скоро до нулата, видете патување со минимален буџет.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Macedonian : Советот се состои од тоа патниците да не крадат, недозволено да влегуваат, учествуваат на нелегален пазар, да просат или поинаку да експлоатираат други луѓе за нивна добивка.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Macedonian : Местото за проверка за влез е најчесто првата попатна станица кога се симнувате од авион, брод или друго возило.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Macedonian : Во некои прекугранични возови се вршат проверки за време на патувањето и треба да имате валидна идентификација кога се качувате на таков воз.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Macedonian : На воз со ноќевање, пасошите може да ги земе кондуктерот за да не ви се прекине спиењето.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Macedonian : Дополнително барање во постапката за издавање виза е регистрацијата. Во одредени земји, мора да го регистрирате вашето присуство и адресата каде што престојувате кај локалните власти.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Macedonian : За ова може ќе треба да се пополни образец во локалната полициска станица или да се појде во канцелариите на агенцијата за иселеништво.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Macedonian : Во многу земји со такво законодавство, локалните хотели ќе се погрижат за пријавувањето (секако прашајте).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Macedonian : Во други случаи, треба да се регистрираат само луѓето што не престојуваат во туристичките капацитети за сместување. Како и да е, тоа прави законот да биде уште понејасен, па информирајте се однапред.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Macedonian : Архитектурата се занимава со дизајн и конструкција на згради. Архитектурата на одредено место е често туристичка атракција сама по себе.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Macedonian : Многу градби се прекрасни на изглед, а погледот од висока зграда или убаво позициониран прозорец е рај за очи.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Macedonian : Архитектурата значително се прекопува со други области меѓу кои и урбанистичко планирање, градежништво, декоративни уметности, внатрешно уредување и пејзажно уредување.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Macedonian : Ако се има предвид оддалеченоста меѓу повеќето местенца, нема да може да најдете добар ноќен живот без да отидете до Албакерки или Санта Фе.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Macedonian : Сепак, речиси сите казина наведени горе служат пијалаци, а неколку од нив нудат брендирана забава (главно големите во непосредната околина на Албакерки и Санта Фе).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Macedonian : Внимавајте: баровите во малите градови не се секогаш добро место за излегување за посетители кои се од надворешноста на државата.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Macedonian : Но, северниот дел на Ново Мексико има значајни проблеми со возење во пијана состојба, а бројот на пијани возачи е висока близу до баровите во малите градови.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Macedonian : Непотребните мурали или чкртки се викаат графити.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Macedonian : Иако е далеку од модерните феномени, многу луѓе веројатно го асоцираат со млади лица што вандализираат јавни простори или приватен имот со спреј боја.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Macedonian : Сепак, денес има познати уметници на графити, настани за графити и „легални" ѕидови. Сликите со графити во овој контекст често личат на уметнички дела наместо на нечитливи ознаки.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Macedonian : Фрлањето бумеранг е популарна вештина со којашто сакаат да се стекнат многу туристи.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Macedonian : Ако сакате да научите да фрлате бумеранг кој ќе Ви се врати во рака, проверете дали имате соодветен бумеранг за враќање.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Macedonian : Повеќето бумеранзи што ги има во Австралија всушност не се враќаат. За почетници, најдобро е да не пробуваат да фрлаат во ветровито времеEnglish : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Macedonian : Јадењето ханги се готви во врела голема дупка во земјата.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Macedonian : Ложиштето се затоплува или со врели камења од огнот или, на некои места, геотермалната топлина природно ги затоплува деловите од почвата.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Macedonian : Ханги често се користи за готвење традиционална вечера со печено месо.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Macedonian : Неколку места во Роторуа нудат геотермални ханги, додека другите ханги може да се пробаат во Крајстчрч, Велингтон и на други места.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Macedonian : МетроРеил опфаќа две класи патнички возови во и околу Кејптаун: МетроПлус (позната и како прва класа) и Метро (позната и како трета класа).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Macedonian : МетроПлус е поудобна и со помал метеж, но за нијанса поскапа, а сепак поевтина од вообичаените билети за метро во Европа.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Macedonian : Секој воз има и МетроПлус и Метро економска; МетроПлус економските секогаш се наоѓаат на крајот од возот, најблиску до Кејптаун.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Macedonian : Носејќи за други - Никогаш не ги губете торбите од вид, особено кога преминувате меѓународни граници.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Macedonian : Може да Ви се случи да бидете искористени како пренесувач на дрога без Ваше знаење, што ќе Ви направи многу проблеми.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Macedonian : Тоа вклучува чекање во ред бидејќи кучињата трагачи може да се употребат во секое време без претходна најава.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Macedonian : Некои земји имаат мошне драконски казни дури и за оние кои првпат прават престап; тука може да спаѓаат и затворски казни од над 10 години или смртна казна.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Macedonian : Незаштитените торби се цел за крадци и може да привлечат внимание од органите на власт кои се претпазливи од закани од бомби.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Macedonian : Поради постојана изложеност на постојните бактерии дома, шансите се многу високи да сте веќе имуни на нив.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Macedonian : Но во другите делови од светот, каде бактериолошката фауна Ви е нова, многу поверојатно е да наидете на проблеми.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Macedonian : Исто така, на потопли клими бактериите и побрзо растат и подолго преживуваат надвор од телото.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Macedonian : Оттука и казните на „делхискиот стомак", „проклетството на фараонот", „одмаздата на Монтезума" и многу нивни сродници.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Macedonian : Исто како со респираторните проблеми во поладните клими, стомачните проблеми во потоплите клими се прилично чести и во поголемиот број од случаите се неверојатно непријатни, но не и навистина опасни.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Macedonian : Доколку прв пат патувате во земја во развој или во некој нов дел од светот, не потценувајте го можниот културен шок.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Macedonian : Многу стабилни, способни патници биле преплавени од новостите во патувањето во светот во развој, каде многу мали културни прилагодувања може брзо да се насоберат.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Macedonian : Особено во првите денови, размислете за трошење на парите во хотели, храна и услуги со западен стил и квалитет, за полесно да се аклиматизирате.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Macedonian : На местата каде што немате информации за локалната фауна, избегнувајте спиење на душек или подлога на земја.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Macedonian : Ако одите да кампувате надвор, земете лежалка или хамок за да ве чуваат подалеку од змии, скорпии и слично.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Macedonian : Исполнете го вашиот дом со мирис на јако кафе наутро и на релаксирачки чај од камилица навечер.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Macedonian : Кога сте на одмор дома, имате време да се почестите себеси и да одвоите неколку минути да сварите нешто посебно.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Macedonian : Ако сте поавантуристички расположени, искористете ја можноста да се напиете сокови или да направите по некое смути:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Macedonian : можеби ќе откриете едноставен пијалок што ќе можете да го правите за појадок кога ќе се вратите на старата дневна рутина.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Macedonian : Ако живеете во град со поинаква култура на пиење, посетете ги баровите или пабовите во деловите во коишто не се движите често.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Macedonian : За оние кои не се запознаени со медицинскиот жаргон, зборовите „инфективен" и „заразен" имаат различни значења.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Macedonian : Заразна болест е болест предизвикана од патоген, како вирус, бактерија, габа или други паразити.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Macedonian : Заразна болест е болест што лесно се пренесува преку близок контакт со заразено лице.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Macedonian : Многу влади, при влегување на посетители или излегување на локалното население од и во нивните земји, бараат да бидат вакцинирани од низа болести.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Macedonian : Овие барања често може да зависат од тоа кои земји патникот ги посетил или планира да ги посети.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Macedonian : Една од силните страни на Шарлот, Северна Каролина, е мноштвото висококвалитетни опции за семејства.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Macedonian : Жителите од други области често кажуваат дека пријателската настроеност кон семејствата е примарна причина за преселувањето таму, а посетителите често изјавуваат дека градот е добар за уживање со деца.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Macedonian : Во изминатите 20 години, бројот на можности кои се прилагодени за деца во бизнис областа на градот Шарлот се зголеми забрзано.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Macedonian : Семејствата во Шарлот обично не користат таксија, иако можат да бидат корисни во одредени околности.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Macedonian : Се доплаќа за повеќе од 2 патника, па оваа опција може да е повеќе скапа отколку потребна.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Macedonian : Антарктикот е најладното место на Земјата и го заобиколува Јужниот Пол.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Macedonian : Посетите на туристите се скапи, потребно е да се има физичка подготвеност, може да се случат само во летото, од ноември до февруари, и се значително ограничени на Полуостровот, островите и Росовото Море.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Macedonian : Две илјади вработени лица живеат овде преку летото во четири дузини бази, главно во тие области; мал број останува и преку зима.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Macedonian : Континенталниот дел на Антартикот е пуста ледина покриена со 2-3 км мраз.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Macedonian : Повремено, посебните воздухопловни тури влегуваат во внатрешноста, за планинарење или за да стигнат до Полот, каде има голема база.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Macedonian : Преминот до Јужниот пол (или автопат) е патека од 1600 km од станицата МекМурдо на Росово Море до Полот.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Macedonian : Тоа е компресиран снег со пополнети процепи одбележани со знамиња. По него може да се патува и со специјализирани трактори што влечат санки со гориво и залихи.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Macedonian : Не се многу вешти, па по патеката треба да се направи долго скршнување околу Трансантарктичките планини, за да се дојде до висорамнината.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Macedonian : Најчестата причина за несреќи во зима се лизгавите патишта, тротоари (странични патеки), а осебно скалите.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Macedonian : Потребни ви се најмалку обувки со соодветни ѓонови. Летните обувки обчно се многу лизгави на мраз и снег, дури и некои зимни обувки се несоодветни.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Macedonian : Калапот треба да биде доволно длабок, 5 мм (1/5 инчи) или повеќе, а материјалот доволно мек за обработување при ниски температури.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Macedonian : Некои чизми имаат крампони и има опрема за додавање крампони за лизгави услови, соодветна за повеќето обувки и чизми, за потпетиците или и за потпетиците и за ѓонот.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Macedonian : Потпетиците треба да бидат ниски и широки. По улиците и патиштата често се истура песок, ситни каменчиња или сол (калциум хлорид) за подобра влечна сила.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Macedonian : Лавините не се невообичаени; стрмните падини може да задржат само толку снег, а остатокот ќе се спушти надолу како лавина.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Macedonian : Проблемот е што снегот е леплив, па му треба одреден поттик да падне, а одредениот снег кој паѓа може да биде поттикнувачки за останатите.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Macedonian : Понекогаш оригиналниот предизвикувачки настан е затоплувањето на снегот од сонцето, понекогаш поголеми врнежи снег, понекогаш други природни настани, но многу често е човекот.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Macedonian : Торнадото е вртлив столб од воздух со исклучително низок притисок што го вшмукува околниот воздух навнатре и нагоре.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Macedonian : Тие создаваат силни ветрови (често со брзина од 100-200 милји/час) и може да креваат тешки објекти во воздух и да ги носат со движењето на торнадото.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Macedonian : Почнуваат како инки што се спуштаат од олујните облаци, па стануваат „торнада" кога ќе допрат до земјата.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Macedonian : Давателите на сопствена VPN-мрежа (виртуелна приватна мрежа) се одличен начин на заобиколување, како и политичка цензура и комерцијално геофилтрирање на IP.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Macedonian : Супериорни се во однос на веб прокси поради неколку причини: го ре-рутираат целиот интернет сообраќај, не само http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Macedonian : Вообичаено нудат повисок проток и подобар квалитет на услуга. Шифрирани се и оттука потешки за шпиoнирање.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Macedonian : Медиумските компании редовно лажат за целта на ова, тврдејќи дека е за „спречување пиратерија".English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Macedonian : Всушност, регионалните кодови немаат апсолутно никакво влијание врз нелегалното копирање; копијата на диск бит-по-бит ќе функционира еднакво добро на кој било уред каде што ќе функционира и оригиналот.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Macedonian : Главната цел е да им се овозможи на претпријатијата поголема контрола врз нивните пазари; сѐ е до обртот на парите.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Macedonian : Бидејќи повиците одат преку интернет, не Ви треба телефонски оператор таму каде што живеете или каде што патувате.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Macedonian : Исто така, не е потребно ни да земете локален број од местото каде живеете; можете да приклучите сателитска интернет врска во дивините на Чикен, Алјаска и да одберете број според којшто сте во сончевата Аризона.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Macedonian : Често треба одделно да купите глобален број со кој ќе можат да Ве бираат од PSTN телефон. Од каде е бројот им прави разлика на луѓето што Ве бараат.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Macedonian : Апликации за превод во реално време - апликации што можат автоматски да преведат цели сегменти текст од еден јазик на друг.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Macedonian : Некои од апликациите во категоријава може дури и да преведуваат текстови на странски јазици на знаци или други предмети во реалниот свет кога корисникот ќе покаже со својот паметен телефон кон предметите.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Macedonian : Системите за превод се прилично подобрени и сега давааат горе-долу точни преводи (а поретко неразбирливи), но потребно е внимание, бидејќи сѐ уште е можно целосно да погрешат.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Macedonian : Една од најистакнатите апликации во таа категорија е Google Translate, кој овозможува офлајн превод по преземање на потребните јазични податоци.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Macedonian : Користењето на апликации за GPS навигација на Вашиот паметен телефон е најлесен и најпрактичен начин за наоѓање пат кога сте надвор од Вашата земја.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Macedonian : Можете да заштедите пари наместо да купувате нови мапи за GPS, или самостоен GPS уред, или да изнајмите таков од компанија за изнајмување коли.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Macedonian : Ако немате интернет на телефонот или не сте достапни, нивната функционалност може да биде ограничена или недостапна.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Macedonian : На секој агол продавниците се полни со збунувачки асортиман од припејд картички за телефон што можат да се користат од говорници или обични телефони.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Macedonian : Иако повеќето картички може да се користат каде било, кај некои има поволни тарифи за повици до конкретни групи земји.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Macedonian : До услугиве честопати може да се пристапи преку бесплатен телефонски број што може да се повика од поголемиот дел телефони бесплатно.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Macedonian : Правилата што се однесуваат на обичната фотографија се применуваат и за снимање на видео, можеби и во нешто друго.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Macedonian : Ако не е дозволено обично фотографирање на што било, тогаш не треба ни да помислите да снимате видео од истото.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Macedonian : Ако користите дрон, проверете претходно што е дозволено да снимате и кои дозволи или дополнителни лиценци ви се потребни.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Macedonian : Летањето дрон близу аеродром или над толпа речиси секогаш е лоша идеја, дури и да не е незаконско во вашата област.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Macedonian : Денес, патувањето по воздушен пат ретко се резервира директно преку воздухопловната компанија без претходно истражување и споредување цени.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Macedonian : Понекогаш истиот лет може да има доста различни цени со различни агрегатори и вреди да се споредат резултати од пребарување и да се погледне на веб-локацијата на самата авиокомпанија пред резервирање.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Macedonian : Иако не Ви треба виза за кратки посети на одредени земји како турист или деловно, одењето како меѓународен студент најчесто бара подолг престој одошто како обичен турист.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Macedonian : Вообичаено, престојот во странска земја за подолг временски период бара стекнување виза однапред.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Macedonian : Студентските визи обично имаат различни услови и процедури за апликација од обичните туристички или бизнис визи.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Macedonian : За повеќето земји ќе ви треба само писмо со понуда од институцијата во којашто сакате да студирате, како и доказ дека имате средства да се издржувате барем првата година од студирањето.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Macedonian : Проверете во установата, како и во одделот за странци во земјата каде што сакате да учите за да добиете детални барања.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Macedonian : Освен ако сте дипломат, прекуокеанската работа генерално значи дека ќе мора да платите данок на приход во земјата во која се наоѓате.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Macedonian : Данокот на приход има различна структура во различни земји, а даночните стапки и категории доста се разликуваат од една земја до друга.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Macedonian : Во некои федерални земји, како што се САД и Канада, данок на доход се наметнува и на федерално и на локално ниво, па стапките и заградите може да се разликуваат од регион до регион.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Macedonian : Иако кога се враќате во татковината обично нема проверка за влез или е само формалност, царинските контроли можат да бидат малтретирање.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Macedonian : Гледајте да знаете што можете и што не можете да внесете, како и да пријавите сѐ што е над законските ограничувања.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Macedonian : Најлесен начин да започнете бизнис со патеписи е да ги усовршите вештините на етаблиран блог за патувања.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Macedonian : Откако ќе се запознаете со форматирање и уредување на интернет, потоа ќе можете да креирате сопствена веб-страница.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Macedonian : Волонтирањето при патување е одличен начин да направите разлика, но не е сѐ во давањето.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Macedonian : Живеењето и волонтирањето во странска земја е одличен начин да се запознае различна култура, да се сретнат нови луѓе, да се научи за себеси, да се добие чувство за перспектива и дури и да се стекнат нови вештини.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Macedonian : Тоа е и добар начин да си го зголемите буџетот за да останете подолго некаде, бидејќи многу волонтерски работни места нудат сместување и храна, а некои даваат и мала плата.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Macedonian : Викинзите ги користеле руските водни патеки за да стигнат до Црното море и Каспиското море. Делови од овие рути можат сѐ уште да се користат. Проверете да не е потребна посебна дозвола, која тешко се добива.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Macedonian : Беломорско-Балтичкиот канал го поврзува Северниот Леден Океан со Балтичкото Море, преку езерото Онега, езерото Ладога и Сенкт Петерсбург, главно со реки и езера.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Macedonian : Езерото Онега е поврзано и со Волга, што значи дека сѐ уште може да се дојде од Каспиското Море преку Русија.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Macedonian : Бидете сигурни дека откако еднаш ќе тргнете кон марината, сѐ ќе биде прилично очигледно. Ќе сретнете други бродски автостопери и тие ќе ги споделат нивните информации со вас.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Macedonian : Во суштина, ќе поставувате огласи со кои нудите помош, ќе шетате по пристаништето, ќе разговарате со луѓе кои си ги чистат јахтите, ќе се обидувате да воспоставите контакт со морнари во барот итн.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Macedonian : Обидете се да поразговарате со колку може повеќе луѓе. По извесно време сите ќе ве знаат и ќе ви даваат сугестии за тоа кој брод бара некого.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Macedonian : Треба внимателно да ја изберете воздухопловна компанија како Чест летач во унијата.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Macedonian : Иако мислите дека е логично да се зачлените во авиокомпанијата со која најчесто летате, треба да имате на ум дека привилегиите што се нудат често се различни и дека поените за често летање може да се поповолни кај друга авиокомпанија во истата алијанса.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Macedonian : Авиокомпаниите како што се „Емирејтс", „Етихад ерлајнс", „Катар ервејс" и „Туркиш ерлајнс" значително ја зголемија својата понуда на услуги за Африка, а нудат и поврзувања со многу поголеми африкански градови по поповолни цени од други европски авиокомпании.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Macedonian : „Туркиш ерлајнс" лета до 39 дестинации во 30 африкански земји од 2014 година наваму.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Macedonian : Ако имате дополнителни временски попусти за лет, проверете каква е споредбата помеѓу вкупната пресметка за лет до Африка и цената за лет околу светот.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Macedonian : Не заборавајте да ги пресметате и додатните трошоци за додатни визи, такси за поаѓање, копнен транспорт итн. за сите тие места надвор од Африка.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Macedonian : Ако сакате целосно да летате околу светот во Јужната Хемисфера, изборот на летови и дестинации е ограничен како резултат на недостигот од трансокеански маршрути.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Macedonian : Ниту една алијанса на авиокомпании не ги покрива сите три океански премини во Јужната Хемисфера (а СкајТим не покрива ниту еден премин).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Macedonian : Сепак, Star Alliance покрива се освен источниот Јужен Пацифик од Сантијаго де Чиле до Тахити, кој е лет на LATAM Oneworld.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Macedonian : Ако сакате да ги прескокнете Јужниот Пацифик и западниот брег на Јужна Америка, летов не е единствената опција за вас. (види подолу)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Macedonian : Во 1994 година, етнички ерменскиот регион Нагорно-Карабах во Азербејџан војувал против Азерите.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Macedonian : Со поддршка од Ерменија, се создаде нова република. Сепак, нема поставена нација, па ни Ерменија не ја признава официјално.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Macedonian : Дипломатските расправи за регионот и понатаму ги нарушуваат односите меѓу Ерменија и Азербејџан.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Macedonian : Каналската Област (холандски: Grachtengordel) е позната област од 17-ти век која го обиколува Биненстад во Амстердам.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Macedonian : Целото подрачје е прогласено за Светско наследство на УНЕСКО поради неговата исклучителна културна и историска вредност, а неговите вредности на надвижностите се меѓу највисоките во земјата.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Macedonian : Чинкве Тере, што значи Пет Земји, се состои од петте крајбрежни села: Риомаџоре, Манарола, Корниља, Вернаца и Монтеросо, кои се наоѓаат во италијанскиот регион Лигурија.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Macedonian : Наведени се во списокот на светско наследство на УНЕСКО.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Macedonian : Со векови луѓето внимателно граделе тераси врз необработен, стрмен пејзаж, точно пред гребените кои се надвиснуваат над морето.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Macedonian : Дел од нејзиниот шарм е недостигот од видлив урбан развој. Селата се поврзани со патеки, возови и бродови, а колите не можат да пристапат до нив однадвор.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Macedonian : Варијантите на францускиот јазик што се зборуваат во Белгија и Швајцарија минимално се разликуваат од францускиот јазик што се зборува во Франција, но доволно се слични за да бидат меѓусебно разбирливи.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Macedonian : Особено, бројниот систем на францускиот јазик што се зборува во Белгија и Швајцарија има некои мали разлики од францускиот јазик во Франција, а изговорот на некои зборови е малку поразличен.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Macedonian : Како и да е, сите Белгијци и Швајцарци кои го говорат францускиот јазик го имаат научено стандардниот француски на училиште, така што би биле во можност да ве разберат дури и ако го користите стандардниот француски систем за нумерација.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Macedonian : Во мноштво делови во светот, мавтањето со рака е пријателски гест што значи „здраво".English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Macedonian : Како и да е, во Малезија, барем меѓу Малајците во рурални места, тоа значи „дојди ваму", слично на виткањето на показалецот кон телото, што како гест се користи во одредени западни земји, а и треба да се користи само за таа цел.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Macedonian : Слично, британски патник во Шпанија може погрешно да го протолкува замавнувањето за збогум со дланката завртена кон оној што замавнува (наместо кон оној на кој се замавнува) како гест да се врати назад.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Macedonian : Помошните јазици се вештачки или направени јазици создадени за да помогнат во комуникацијата меѓу народите што инаку би имале тешкотии во комуницирањето.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Macedonian : Тие се одделени од лингва франка јазиците, кои се природни или органски јазици што од некоја причина станале доминантен јазик како средство за комуникација помеѓу говорители на други јазици.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Macedonian : За време на дневната жега, патниците може да доживеат халуцинации кои даваат привидение на вода (или други работи).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Macedonian : Може да биде опасно ако патникот ја следи фатаморганата, трошејќи скапоцена енергија и преостанатата вода.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Macedonian : Дури и во најжешките пустини може да стане исклучително ладно навечер. Хипотермијата е вистински ризик без топла облека.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Macedonian : Треба да внимавате на комарците одобено во лето, доколку решите да пешачите низ прашумата.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Macedonian : Дури и кога возите низ суптропска дождовна шума, неколку секунди со отворени врати додека да влезете внатре во возилото се доволни за и комарците да влезат со вас.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Macedonian : Птичјиот грип, формално познат како авијарна инфлуенца, може да ги зарази и птиците и цицачите.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Macedonian : Пријавени се помалку од илјада случаи кај луѓе, но некои од нив завршиле со смрт.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Macedonian : Повеќето вклучуваат луѓе кои работат со живина, но постои и ризик за набљудувачите на птици.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Macedonian : Карактеристично за Норвешка се стрмни фјордови и долини кои одеднаш преминуваат во високи, повеќе или помалку рамни висорамнини.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Macedonian : Често, ваквите висорамнини се нарекуваат „виде" што значи широк, отворен простор без дрвја, неограничено пространство.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Macedonian : Во Рогаланд и Агдер обично се нарекуваат „хеи", што значи мочуриште без дрвја обично покриено со врес.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Macedonian : Глечерите не се стабилни, туку течат надолу по планината. Ова ќе предизвика пукнатини, бездни, кои може да бидат покриени од снежни мостови.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Macedonian : Ѕидовите и покривките на пештерите од мраз може да се срушат и да се затворат пукнатините.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Macedonian : На работ од глечерите, огромни парчиња се откршуваат, паѓаат и веројатно отскокнуваат или се тркалаат подалеку од работ.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Macedonian : Туристичката сезона на ридските станици во главно го достигнува врвот во текот на индиското лето.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Macedonian : Меѓутоа, имаат поинаква убавина и шарм во зима, каде многу ридски места добиваат добра количина снег и нудат активности како скијање и сноубординг.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Macedonian : Само неколку авиокомпании сѐ уште нудат тарифи за смртен случај, со кои има мал попуст за патување за погреб во последен момент.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Macedonian : Меѓу авиокомпаниите што го нудат тоа се „Ер Канада", „Делта ер лајнс", „Луфтханза" за летови кои поаѓаат од САД или Канада, како и „Вестџет".English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Macedonian : Во секој случај, мора да резервирате преку телефон директно во авиокомпанијата.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.