40 days English and Kimbundu conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Kimbundu languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Kimbundu : Mu xikunda, ngijiye wa Xikola ya Medicina wa Xikola Yakatunda ya Stanford akola o utungununu wa kiselekete kya ubhe wa kuzambula utena kuta o jiselula mu kifwa: shipi yofele atena kuyikatula atena kuyibanga ni impelesola ya jatu ya tinda ye mwene ni kitalu kya sentimu imoxi americano mu kimoxi.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Kimbundu : Atokwexi abetakota exi kiki kitena okubhekesa Owusambukilu mundenge wa kisongo, uhaxi wa thulu, HIV ni dibwabwa mu jixi jya kizabu kyofele, jya kala ni ulwevu wa kufwa mukonda dya mawuhaxi kala kisongo kya dyele kitena kukala mbandu ya kitangu kya jixi jya umvwama.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Kimbundu : JAS 39C Gripen yalwezuka mu kikoka kya kutudila mu ithangana ya 9:30 ja ola mu kididi kyokyo (0230 UTC) ni yabaze, yajikisa ditudilu dya jinjila ja utadi.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Kimbundu : Piloto amusange mutumina kibhuka Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Kimbundu : Oyitutu ya jihundu ja ixi jazwela kuma dikalu dimoxi kya kujima matubhia mu sukilu ya jinjila ja utadi dyakundumuka kyoso ngexile mu taya.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Kimbundu : Vidal, mukwa 28 dya mivu, wadibundile ku Barça mu mivu itatu, mu kutunda ku Sevilha.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Kimbundu : Tunde kya tundu phala kuya mu mbanza ya Catala, Vidal wabangele 49 a izoku ku mbandu ya kibhuka kye.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Kimbundu : Kuloka kwamateka mu kitangana kya 11.00 kitangana kya kitangana kyenyokyo (UTC +1) mu Whitehall, ku pholo mu kubhokona kwobhakela ku pudixa ya Downing Street, ku inzu ya ngana kisengele kyadyanga.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Kimbundu : Mu kithangana kya 11:00, akwa kudikola ajika wendelu wa makalu yakexile muya kutandu ku Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Kimbundu : Ku 11:20, pudixa wabhingi kwa afutuki phala avutuke mu ikoka, wambe kuma andalele kusokesa o utokalelu wa kutena kufutuka mukonda dya kuweza makalu mu ikoka.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Kimbundu : Mu ithangana ya 11:29, ufutukilu wabhande Whitehall, wabhiti ku Trafalgar Square, ku mbaji ya Strand, mu kubhita ku Aldwych ni kubhanda Kingsway ku mbandu ya Holborn kwosookibhuka kya wanji Kyokulu kyexile mubhangaKyonge kye mu izuwa ya mvula mu kijima Grand Connaught Rooms.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Kimbundu : Okisoneku kya Nadal kyazoko ni Canadyano kyeniki: 7- 2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Kimbundu : Wabele mu kindala ni Raonic ku Brisbane Open.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Kimbundu : Nadal wakexile ni 88% ya jipondo ku dilunda, watolola 76 dya jipondo mu kikalakalu kyadyanga.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Kimbundu : Kyoso kizoko kibwa, Soba Clay wixi: "Ngala ngo ni kisangusangu mukonda ngavutukila ku izoku yasukuku ya malunda amakota. Ngala baba phala kufikisa kufuna kiki."English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Kimbundu : "Panama Papers" kizwelu kimoxi kyala ni ukexilu wavulu mu itangu ya kwinyi ya jihulakaji mu mikanda ya jinzo ja usonekenu ja jimbangi ja utumu ja akwa Panama Mossack fonseca, jabhixila mu kaswekele mu inzo ya jihundu mu mbeji ya mvula ya muvu wa 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Kimbundu : Mikanda yakexi mudikisa kwila kwinyi ni wana dya mindele akwatesa jimvwama asweka jkszunda ya jidolale ja ixi ya America ya umvwama phala kulembwesa dijimu ni itumu ya kamukwa.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Kimbundu : Mukanda wa jihundu ya ixi ya Grã-Bretanha The Guardian yambe kuma Deutsche Bank yakexi ilanga mbandu ya katatu ya 1200 ya matenda ma makutu jajikula phala kuyitena.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Kimbundu : Kwexile jibhuya mu kaxi ka ngongo, mikanda yavulu ya ufundisu, anga atumini a ixi ya Islandia ni ya Paquistao aditakanesa mu kyonge.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Kimbundu : Wavwalukila mu mbanza ya Hong Kong, Ma wadilongo mu Universidade ya Nova Iorque ni mu Faculdade ya Direito ya Harvard ni wakaxile kya ni "green card" mukwa ixi ya America mutungi.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Kimbundu : Hsieh wambata athu mu kubanza mu kithangana kya kyela kuma Ma wendele kulenga mu ixi kyoso kikumoneka ithangana yabonzo ya itateku.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Kimbundu : Hsieh we wakitange kuma Ma utunda kyambote mu jifoto maji phe utoko we kikula ni mukutu wambote.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Kimbundu : Nyi okwila atange o kubhanga yoso yiyi, Ma walungu ni kuleluka kwoso mu salalu izokelelela o kudibana kwabuti dingi ni ngongo ixi ya China.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Kimbundu : Mukwa malunda a kizuwa kya lelu Alex Ovechkin, ya Washington Capitais.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Kimbundu : Wate jingolo 2 yuwabange itambwisu 2 mu utololwelu wa Washinton ku 5-3 kutandu dya Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Kimbundu : Utalesu wadyanga wa usuku wa Ovechkin yexile mu ngolo yatolola mujoko yate kwala Nicklas Backstrom mu kizokola kye kya dyanga;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Kimbundu : Odisukinu dye dya kayadi mu usuku wakekexile o 60º kye kya kithangana, wabiluka mukwa malunda wadyanga kuta 60 mba jingolo dingi mu kithangana kimoxi tunde 1995-96, kyoso Jaromir Jagr ni Mario Lemieux ate ene mudya okijimbwete kiki.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Kimbundu : Batten waxala mu kibuta kya 190º mu kixindu kya 400 akwa America atundu m'ukexilu wa Itanji mu muvu wa 2008, ni kitadi kyakala mu kitangu kya 2,3 kya tuzunda twa jidolare.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Kimbundu : Watambula disesa mu xikola ya katunda ya mawufunu ni ungijiye ya ixi ya Virginia mu muvu wa 1950 anga wexile we mubakwili wa ilumbwisu ku xikola yiyi.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Kimbundu : Kaleya ka ixi ya Iraque ya Abhu Ghara ayiwamesa mu kitangana kya mvunda.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Kimbundu : Dikutilu adijiya dingi kyoso kyatongininamu umbombo wa athu akutu kyoso makwenze a ixi ya America ya Thunda alangidila yoso.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Kimbundu : Piquet Jr. wabhelesa ku Utolwelu wa Futu Yakatunda ya ixi ya Singapura mu muvu wa 2008 k'ubhitilu wa kithangana kimoxi kya kunyoha mu Jiboxe kwa Fernando Alonso, mu kubheka o Safety Car.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Kimbundu : Kyoso makalu ku pholo ya Alonso ayi mu sumba phete kyoso akexile ku safety car, mwene wasomboka mu kibhuka phala kwambata kifutu.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Kimbundu : Piquet Jr. Amukyi kyoso Kifutu kyadikota kya Hungria mu muvu wa 2009.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Kimbundu : Mu kithangana kya 8:46 ya kamene mwene, hudi imoxi yadibale kutandu ya mbanza, waxindi okithangana kyene onjila ya utadi yadyanga kukwata odisukinu dye.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Kimbundu : Itha iyadi ya mukengeji ayijingulukisa phala kumwika ku dyulu mu usuku.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Kimbundu : Ikalakalu amuyendesa mu kayula ka kutunga kitanu kya jisabalalu ja ubhe jy-dyuluaza bhu kibuta, ni kididi kimoxi kya kyambetelu ni kibhela kya musoso bhu kaxi.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Kimbundu : Onjila yoxinde ya PBS kitangu kye kibhita mu kwinyi ni kiyadi mu luyadi kya ifututilu ya Emmy, anga mwenyu we ubhuta lwavulu lwa Sesame Street ni Mister Rogers ´Neighborhood kota.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Kimbundu : Oyizuzumbya ya undonda yakala mu kayula ka maka mu dibhuku dimoxi dyasangula kyoso kyendele kulonda maka ya mukonda dya misoso.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Kimbundu : Kilondekesu ni kilondekesu kyendele kubhana we milongi yatokala ku mabhuku kwa anandenge phala kwisota kyoso kyenda mu inzo ya mabhuku.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Kimbundu : John Grant, dya WNED Buffalo (oditudilu dya bhata dya Reading Rainbow ) wixi kmua "Reading Rainbow walombolola kwa twana mukonda dyahi ene atokala kutanga, ... Uzolelu wa kutanga — [kikalakalu] waswinisa anandenge mukwata divulu phala kutanga."English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Kimbundu : Amoxi, tuweza we John Grant, axikana kwila kikale ukambelu wa ikwatekesu kala ulungulwilu wa filosofia ya kusokesa munangu wa kitalesela kanga kya kulonga yakwatekesa phala ujikilu wa kizuzumbya.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Kimbundu : kitembu, kya zukama mu 645 ya jikazunda (1040 km) ku lwiji dya senga Cabo Verde, kitena kudifikidila ku yoso, twila ngolokela ya mutangedi a itembu.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Kimbundu : Fred wala mu lelu ni itembwe ya 105 ya jimilha mu ola (165 km/h) ni yala mu kwenda ku mbandu ya thunda ya tundila kumbi.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Kimbundu : Fred mvula yakatunda yanoko ku mbandu ya lwiji ni kumbandu kuvalukila-kumbi ya Atlântico tunde kyabhixila izuzumbya ya satelite, ni kitembwe kyonenene kya katatu kyamoneka ku mbandu kuvwalela-kumbi mu 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Kimbundu : Mu kizuwa kya 24 mbeji ya katutu ya 1759, Arthur Guinness wasoneka kimunu kya kulukala mu 9.000 ku muvu phala inzo ya uholwa (celeveja) St James Gate mu Dublin, Irlanda.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Kimbundu : Kwabiti 250 ya mivu, Guinness yakulu phala wenji ya ngongo yamubana swilu ya 10 hulakaji ya jihulakaji ja jyelo dingi (14,7 hulakaji ya jihulakaji ya jidolale) mu muvu.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Kimbundu : Jonny Reid, mukwa kwendesa ni akwawu mu phunga ya A1GP Nova Zelândia, wabhange lelu musoso wa kwendesa ni lusolo lwoso ku thandu dya mulonde wa Auckland Harbour Bridge, wa 48 dya mivu, Nova Zelândia, mu luxilu lwa ijila.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Kimbundu : Ngana. Reid watena okwendesa odikalu A1GP dya ixi ya Nova Zelandia, o Black Beaut mu lusolo lusomboka 160km/h mu lusambwadi mu mulonde.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Kimbundu : Xiku dya ngoji dya Nova Zelândia wakexile ni itateku ya kukalakala ni mawuta ma ya ladale ma lusolo phala kumona lusolo kuma ngana Reid wayile mukonda dya kubuta kwa Black Beauty, anga okithangana kimoxi kuma oxiku dya ngoji watena kutanga ngana Kyene Reid kyazozoka phala 160km/h.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Kimbundu : Mu jimbeji 3 jabhiti, kisomboka 80 dya athu alasele mu Dixilu dya Ukutilu atula m'ufwolo se kusangaku ikuma yatonginina phala kwaxitala.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Kimbundu : Mu Mbeji ya Kasamanu ka muvu yu, ate ngolokela ya kitumu kimoxi kya kwimanesa mu ithangana kyoxinde kwala Mufundixi Glynn kuthandu dya kibhatu kya kikalakalu, phala kujijidika ufolu wa athu aakutile mu ithangana ibhita 24 ya jola kyoso kyamutaya ni kuma katambula kividilu ku mbandu ya mukunji wa ufundisu.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Kimbundu : Mutumini wate futu, se ayebhela, ni kubhanga itatelesu yalondekesa kwala dikwenze dya kukuta. Kayula ka ufutilu akukabhanga mu undonda wa komputadolo kwa nguvulu kwamwikayela.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Kimbundu : Owividilu isola we okizuwa phala kitokalelu kya yo amutatela maka phala kumufundisa ni lusolo.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Kimbundu : Peter Costello, Kisengele kya Jimbongo kya ixi ya Australia mwene o diyala dyamono dingi kuma wanda bhinganesa o Kisengele-Kyadyanga John Howard bhu kibuta kya mutwameni wa kibuka kya wanji kya ufwolo, wene mu kubhana odikwatekesu dye ku ditenda dya mukengeji wa nguzu mu ixi ya Austrália.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Kimbundu : Ngana Costelo wixi kuma kyoso ubangelu wa energya nuclear andayitema ku mamena, Australia watokala usuluka ni kukalakala nayu.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Kimbundu : "Se ikituka yakusumbisa, twatokala kukala nayu. Inga, kikwala udituninu wa milongi ku mbandu ya enelejiya ya jyatomo", Costelo wakitange.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Kimbundu : Mu ibanzelu ya Ansa, "o akwa pudixa asakamene ni ubetelu wamoxi wakatunda akexile ni woma we kubambuka kwa ita ya kudilundula ku yoso.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Kimbundu : Pudixa wixi kuma Lo Picolo wexile mu kadyangi mukonda mwene wexile lukwaku lwa kadilu ni Provenzano ku Palermo ni wijidilu we wawukulu lwamubhekela kilunji kwa mwiji wajixahulu jaatumini, mukonda akayela wanji wa Provenzano wa kukala bhu kididi kyofele kyatena kukala suke kyoso akudisa wanda we.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Kimbundu : Atumini ya akutile kwala Provenzano kyoso mwene kyatele disukilu ku ita yendesa kwala Riena mu mvunda ni Ixi yajibha myenyu ya athu aphaphele ku makulusu kala Giovanni Falcone ni Paolo Borsellino mu muvu wa 1992."English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Kimbundu : O CEO ya Apple, Steve Jobs, walondekesa okiselekete mukusambela mu kibuna ni kukatula iPhone ku jibela ja jeans ye.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Kimbundu : Mu kithangana kya uzwelelu we wa ola jiyadi (2), mwene wixi kuma "Lelu o Apple wandabanga dingi lwakamukwa o mutelembe wakaswekele, Lelu twandabanga sabhu".English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Kimbundu : Brasil dyene dingi ixi yadikota Ya Katolika Romano mu Ngongo, anga Ngeleja ya Katolika Romana kyamukalakala kyengi mukuyukisa ukaza mukaxi ka athu adifu kala, diyala ni diyala, muhatu ni muhatu ku ixi.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Kimbundu : Congresso Nacional do Brasil kuta mu ituminu ya ixi tunde mu 10 a mivu, kuma kilembu lelu kyene kya ukaza maji phe ku Rio Grande ya Lwiji ngo.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Kimbundu : Okidikisu kya kijila kyadyanga kyobange kwala mukalakadi wa difundisu wexileku ku São Paulo, Marta Suplicy. Kijila kyokanene, kyoso kyayilungulwile, yala kya bhu maku ma Roberto Jefferson.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Kimbundu : Afutuki akinga kunona kibingilu kimoxi mu 1,2 kya jihulakaji ja asoneki phalakulondekesa ku Kongelesu ya ixi mu mbeji ya kamoxi.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Kimbundu : Kyoso kyabhiluka kidi kuma miji yavulu akexile mu kusota dikwatekesu dya akwa kufundisa kwa madimanda phala kuzubha utambwilu wa ima, wabhange, endesa kyonge kimoxi mu kizuwa kya 20 ku mbeji ya katanu mu Centro de Direito Comunitário ya East Bay ku athu abhitisa mu kayula ka jinzo.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Kimbundu : Kyoso akwa kusoba andeka ni kuzwela yoso abhite, ibhuka yavulu ya jindandu jatalele hadi akivu ni lusolu lwoso kuma Carolyn Wikson wa OHA yanyanene dibhakelu dya dikwatekesu, yu walengele mu mbanza.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Kimbundu : Akwa kusoba ala mu Lockwood Gardens ataya kuma kwasoku kukala dingi 40 a jindando mba avulu dingi ala mu akaya, mu kwila akijiya kuma o pudixa ya OHA yala we musota jinzo jamukwa ja ixi ya Oakland jyatena kukwata mu kayula ka jinzo.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Kimbundu : Kibhuka kya jingibhidi ya jika okizomba mu kididi kya xinganeka mvunda ya maui, kya xindi phala kukitala ku 9.000 dya athu, wabhingi muloloke ku akayedi.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Kimbundu : Ditenda dya utuminu wa kibuka, HK Management Inc., kabana umbangi wa kima kima kyoso-kyoso kyabhangesa kujika mu 20 a mbeji ya katutu, maji phe watatela ukambelu wa kudya mu ithangana yakayela.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Kimbundu : Azokedi afumana mwaxaxe ka ixi ya Grécia, Sakis Kechagioglou ni George Nikolakopoulos, alase mu dikutilu dya Korydallus, mu mbanza ya Atenas, mukonda dya kwamona kuma abhange mbandu ku makutu ni kabodya-bodya.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Kimbundu : Kala kayula kaka, kavanza kadikota kibuka kya afundixi kya Grécia ayibalumuna mukaxi ka utadiku wa ibangelu ya iba kuma afundixi, azokedi, akwa kubinga ni azokedi ene mubanga mu mivu ni mivu.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Kimbundu : Mu jisona jatundumu, kyoso hundu ayikopla kwala mukwa jihundu Makis Triantafylopoulos mu munangu we wa kitalesela kanga kwa mundu "Zoungla" ku Alpha TV, ngamba umoxi inzo ya ijila ni muzokedi, Petros Mantouvalos amusetwisa, mukonda jingamba ja dixilu dye dya kukalakala adite mu maka akambe okuyuka.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Kimbundu : Kikyene ngo, omufundisi wakatunda Evangelos Kalousis amukutu mukonda dya wiyi ni kilunji kyayibha.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Kimbundu : Roberts waditunu ni katunda koso wixi kuma kyoso kyabhanza kuma mwenyu wandeka, dibudisu dya dikota dyatokala ku ndungi ya kujiba mona mu mala, yeji kala ndungi ya ufusa kukibhanga.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Kimbundu : Wazwela, mu kusuka, okizwelu kye kyadyanga kyame kyambe kumaRoe V. Wade wexile "utuminu wosoneke mu ngongo", walondekesa ukexilu wasunga wa kubatula maka afamena ku inzo ya katunda ya Utumu.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Kimbundu : Mwene we waxikina kuma waxikanene mu kitenenu kikyajimbuluka ku ubeka ya kwila odituminu Roe wadyelele.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Kimbundu : Maroochydore wazubhile mu thunda dya ujingu, jiphondu jisamanu ku pholo ya ya Noosa mu kididi kya kayela.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Kimbundu : Jimbandu jene kiyadi anda kujisanga ku disukilu dya kaxaxe, bhene Noosa watolola 11 dya jiphondo.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Kimbundu : Marrochydore watolola Caboolture ku Sukilu ya Kadyang.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Kimbundu : Hesperonychus elizabethae kyama kimoxi kyakala mwiji wa Dromaeosauridae ni ndandu ya Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Kimbundu : Akitaya kuma, okinjila kijibha kiki kyaka ni manyinga ateme ni jindemba javulu, afika kuma kyenda kala kyemana ni mikoto iyadi ni yala kala Velosilaptolo.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Kimbundu : Ita ye yakayadi yexi yadikota, yabhangesa kukala ni dijina Hesperonychus dijina dyalombwelela "ita ya fwila kumbi."English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Kimbundu : Katuku owubudilu wa jelu, ukexilu wa kuma wene mu kubhekesa ibhidi ku kayula ka nguzu ya kubhulula.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Kimbundu : Pittman walondekesa kuma ukexilu wendele ngo kusanga kasembele mu sona izamu.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Kimbundu : Kitangu ni ukomenu wa ditadi dya jelu, Pittman wixi yatundu dingi mu kwisokelesa ni yene mu kubhana kwa akalakadi a menya a kalunga mwaxaxe ka 15 kya mivu.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Kimbundu : Nzimbu yotange lelu bhu sanzala ya Red Lak kala mawufundilu a Jeff Weise ni kitatu kyatokala ku divwa dyafu dyofunde mudilongi wamukwa amukutu mukonda dya fundanga ya mata mu xikola ya 21 ya katanu.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Kimbundu : Atumini azwela ngo lwofele, mu kilunga kyoso, axikina ukutilu wa lelu.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Kimbundu : Mu kiki, mbangi imoxi wejidile wendelu wa kisote wazwela mu Minneapolis Star-Tribune kwila amwixana Louis Jourdain, mona wa 16 kya mivu wa Kyunde Tribal ya Red Lake Floyd Jourdain.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Kimbundu : Mu kithangana kiki, kitwakijiya ubhangi anda tatela mba yabhekela jinguvulu kutatesa munzangala, maji phe owukexilu wa minzangala yandeka kya mu inzo ya ufundisu.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Kimbundu : Lodin wazwela we kuma atumini adibakanesa kujika uvutukilu wa kayadi, mu kayula ka kukandumina akwa Afeganistão ku ngasu ni ku itateku ya kukondamesa okyela kyengi.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Kimbundu : Oyitanji ya ixi exi asange ufusa wavulu mu ijila ya utuminu wa ixi ya afeganista phala kuzwela kuma kulenga kikyatokala.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Kimbundu : Kiki kizwela kyengi kyatokala ni mikanda yadyanga, yazwelele kuma kujika owunzunzilu hinu yakexi mbandu yengi ya kituminu.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Kimbundu : Kiphululu kyayile ku Irkutsk ni exile mu kyendesa kwa disoladi dya bhata.English : An inquiry was established to investigate.

Kimbundu : Ate kitokwesu kimoxi phala kwatokwesa.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Kimbundu : A II-76 yene mukala kidyandu kyasunga kikale kya masoladi ma Russia kikale ma Sovietica tunde mu mivu ya 70, ni amonene kya kilwezu kimoxi kysdikota ku Russia mu mbeji yabiti.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Kimbundu : Ku 7 mu mbeji ya Katutu motolo imoxi yadiwangununa mukutunda se mabute. Rússia watula Il-76s kindala kyabite okilwezu.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Kimbundu : 800 a jimilha ja ukexilu wa jinjila ja phete Trans-Alasca ajijika kyoso jihulakaji ja itutu ya phete yokwatenene yalundumukine mu menya a lwiji ya Fairbanks, Alasca.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Kimbundu : Ukambu umoxi wa inelejiya kyoso kyabange muzambu wa kufikidila wa kayula ka kujima tubya yabange kuma jivavula ja utunwini jijukule anga piti yaneme ikunduke mu dizukamenu dya dimanenu dya fixi ya piti 9 ya Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Kimbundu : Ujikwilu wa jivavula wabhekesa utundilu wa nguzu ni ubhitilu wa maji mu salalu phala kwita mu fixi itena kukala ni 55.000 kya izongelu (2,3 tuzunda twa jimbinda).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Kimbundu : Tunde kya kwalata mu ngoloxi, omawubokwesu ma ditangi akexile mububa mukonda dya usanzumunu watema wa ditangi.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Kimbundu : Kididi kyamukwa kya kayadi kya mvunda yakala boxi ya matangi atena kubaka 104.500 ya jibalili kiluwa ajizalesa ndu mu utenenu we.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Kimbundu : Oyizwelu, mu kindawula ku kitalesela kanga, kima kyadyanga kuma atumini amakota ya ixi ya Irão axikina kuma owutaleselu wa hadi yamubanga kima kyoso kyoso.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Kimbundu : Kwala mawufudisu ya kitadi ni ujijidiku ku mbandu wa Kisangela kya Jixi ja Ngongo Ja Europa wa utumikisu wa piti ya hatu, mu kiki owumoni wa ixi wa Irão utambula 80% wa isungu ye wa jixi jengi.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Kimbundu : Mu isoneku ye ya muvu wasukuku, OPEP ya tange kuma usumbisilu wa kulude wa sosolokele mu kitala kya tolu mu mivu iyadi, mu swilu ya 2,8 ya jihulakaji ya jibaridi ku kizuwa.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Kimbundu : Omutumini wakatunda wa ixi, Ayatollah Ali Khamenei, wazwela mukaxi ka ubhika mu piti kala "mubhetu umoxi" yamateka mu ubangelu wa ita ya akwa Islão ya Irão mu muvu wa 1979 kyene okwila ixi yexikala ni ufolo.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Kimbundu : Kyoso kivungilu kyandatula mu Ngongo ni ibokona kuma, mu kithangana kya 5 ya kamene (ola kwoso kutundila odikumbi), akingila kuma ibana munangu wambote wa imwikinu phala oathu ya Thunda ya Califórnia, Oregon, Nevada, ni Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Kimbundu : Kixitilu kyandadifangana lwavulu ni thethembwa yonene ixinda ku dyulu.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Kimbundu : Kyambateu yandokweda njila itenesa 12,8 km mba 8 mile mu ka ithangana kitena kuya ku San Francisco a Los Angeles mu kithangana kimoxi.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Kimbundu : Stardust wanda bhixila mu kididi kyadyanga mu jisabhu ja ngongu mukonda kyene njila ya utadi ya koxi ya dyulu mu lusolu mu vutuka boxi, kyasomboka ukexilu wakatunda wa jingendese ja Apollo X, kyoso kyavutukile mu mbeji ya Kasambwadi ya 1969.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Kimbundu : "Mwene wandadizambesa kuthandu dya kibumu kufila kumbi ya thunda ya Califórnia yanga yandamwika odyulu ya Califórnia bu kaxi ka Oregon ya kaxi ni bu kaxi ka Nevada ni Idalo ni phala Utah", wixi Tom Duxbury, dimixi dya kayula ya Stardust.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Kimbundu : Okitumu kya Ngana Rudd kya kusoneka kixikinu kya Quioto yatokala ni kuma kisetwisa Estados Unidos, andakala kindala ene ngo akulu akambe kusoneka okixikinu.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Kimbundu : Utuminu wawukulu wa ifwa ya akwa Australia yaditunu kutaya Quioto, watange kuma yanda bhekela dikwatu ku umamenu mukonda ala ngo mu dyelela ufunu wa wakusumbisa makala, maji phe jixi jakwa kala India ni China kexilya mu kisangela ni ibhatu ya kutumikisa.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Kimbundu : Kyene kisumbu kyadikota mu jisabhu ja eBay´s.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Kimbundu : Oditenda dikingila kuvudisa jifixi je ja ngasu ni kutena kulunga akayedi mu ididi kwene Skype wakala mu ukexilu wa nguzu, kala China, Europa ya Mbandu Kutundila Kumbi ni Brasil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Kimbundu : O Jingijiye afika kuma Enceladus mu ufunu wa geologiya wexile ni usunga ni fixi ya yatalala ya Saturnu.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Kimbundu : Encelado kyene kima kyamubhenya dingi lwavulu mu kibabala-kumbi, mu kubhenya mu 90 a mbandu ya hama ya mukengeji wa mwanya wamutuwama ku mikutu.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Kimbundu : Ditenda dya malunda Konami wazwela lelu mu mukanda umoxi wa jihundu wa ixi ya Japão kuma kandatakula dilunda Six Days ku Fallujah.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Kimbundu : Owutonokenu watokala ku Mvunda ya Kayadi ya Fallujah, mvunda ya umbombo mwaxaxe ka masoladi a jixi jya America ni Iraque.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Kimbundu : Akwa ACMA atonginina we kuma katuku oyizuzumbya yalondekesa mu wanda wa Internet, o Big Brother koyakatul'e kijingu ku ijila ya kulongoloka oyizuzumbya k'utalelu wa athu mu wanda wa Internet, kuma omitelembe ya kuhandekela ojisangu k'ajibhakele mu website ya Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Kimbundu : Okijila kya Ikalakalu ya Mutelembe wandayukisa omaka ma Intelenete, maji phala kwaxikinisa kala maka ma Intelenete, kale utunga mu kikexilu kibana kudilunga ku Intelenete.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Kimbundu : Osabalalu ya mukunji wa ixi ya America, yakexila mu mbanza ya Nairobi, ixi ya Kenya, yabana ongolokela ya kwila "jimbalanga ja ixi ya Somália" amubanza phangu ya kumateka owutokwilu wa jibujinganga phala kujibha omundu mu jixi ja Kenya ni Etiópia.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Kimbundu : Akwa ixi ya EUA exi atambula jihundu ja fixi imoxi yakambe kutumbula dijina, izwela benge-benge kyalungu ni utumikisu wa ijibhanganga ya jifungete phala n´abazesa "ididi ya axahulu yabeta kota" mu jixi ja Etiópia ni Quénia.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Kimbundu : Kyadyangele kyavulu The Daily Show ni The Colbert Report, Heck ni Johnson abanze hudu imoxi yolelesa ni usotelu wa jihundu- kyoso exile maxibhulu mu xikola ya UW mu muvu wa 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Kimbundu : Tunde mu izuwa akitungu, The Onion yakituka Mbonge yonene ya jihundu ja matonokenu, ni kikalakalu kimoxi kyosoneke, kididi kimoxi kixana 5.000.000 ja asonyi ene ngo mu mbeji ya Kamusasadi, jinjimbu, wanda umoxi wa jihundu 24 dya jyola, ni mukanda wa jixi ja ngongo kobange kindala awixana Ngongo yetu yatobho.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Kimbundu : Al Gore ni Jenelale Tommy Franks abhanga maka awu awabhela (a Gore kyoso The Onion kyazwela kuma mwene ni akexile ni kudibhana kwakatunda kwa diyala ni muhatu kyoso kyabele mu Kizokola kya Ky ela kya 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Kimbundu : Asoneke a mwene avulu ene mubangesa minangu ya jihundu jakutonoka ja Jon Stewart ni Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Kimbundu : Okifwandu kya umesene mbandu we ya Undonda wa Dimixi dya Mbonge ya Bucareste mu kusota okufwamesa ombanza ya Romena kala kilombo kyawabha.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Kimbundu : Mbanza yakadyangela ku Lwiji dya tundila kumbi ya Europa mu tumina Cow Parade, kizoku kyakatunda kya mawufunu ma mundu woso wa ngongo, mu kaxi ka mbeji ya Kanake ni Kakwinyi ka muvu yu.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Kimbundu : Ongolokela ya lelu waneka we kitendelu kya nguvulu, kyaxikina mu mbeji ya katanu wa muvu yu, jakubana kusumba jikaluwaji dingi.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Kimbundu : Kibandekesu kimoxi kya 300 kibeka kithangu kyoso kya 1.300 ya makalu jandasumba phala kukwatekesa mu kikexilu kya mundu wavulu.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Kimbundu : Christopher Garcia, mukunji wa Ditenda dya Xiku dya Ngoji ya Los Angeles, wixi kuma muthu amukwata ohele yakuta kituxi amumutokwesa mu kaxi ka ubokwesu ni nguzu mu inzo, kanaku mukonda dya uzangelu.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Kimbundu : Kidimbu kakizange iselekete; ubhilulukilu obhange mukonda dya utelu wa jilona jaxiketela jafwamesa ni idimbu ya wembu ni muxima phala kubhinga bhu kibuta kya "O" n'ekitange "e" mu isoneku y'ofele.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Kimbundu : Disubhaleku dyakusuka adibhekesa kwala umwangenu wakambe kulangela wa Karenia brevis, kyama kya musanza wa kalunga kyakala ngo ni selula imoxi imoneka ubheka we.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Kimbundu : Ubhilulukilu wa kuma utena kuvunza ni kubhekesa ukexilu wafwama, mu kwebhela kudibandekesa kwakatunda kwa kitangu kya yama mu menya.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Kimbundu : Jinzebu jibhana newolotoxina ikambesa onguzu ku mixiba ya mukutu wa athu mba ku jimbiji.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Kimbundu : Jimbiji jifwa jinga mukonda dyakuvula ima ikola mu menya.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Kimbundu : Athu atena kwasambukisa kwala ubhwiminu wa menya mavulu masambuka mawutakule kwalo kitembwe ni ku matuta.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Kimbundu : Mu uzangelu we, Kitembwe kyadikota kya Tolopiku Gonu, amuluka mu usakidilu wa kibhutu kimoxi kya mafe ma maye mu dizwi dya akwa Maldiva, kyabhixila mu itembwejinga mu 240 ya ilometulu mu ola (149 milhas mu ola).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Kimbundu : Lelu mu ithangana yadyanga, oyitembwe yexile mu lusolu lwa 83 Km/h, ni exile mu kinga phala kisuluke ni kutululuka.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Kimbundu : Mu kizuwa kya kwalata, okisangela kya baxiketebola kya ixi ya America (NBA) kya kyavunzu okusuluka ni malunda a baxiketebola mu konda dya woma wa uhaxi wa COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Kimbundu : Kixikanesu kya NBA kyobhange kyoso muzokedi umoxi wa Utah Jazz wakwata vilu ya COVID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Kimbundu : Mu utaleselu wa kima kyokulu kiki, kyalombolola kuma uwanenu umoneka ni lusolu, maji phe kidi kya jimolekula akidyangesa.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Kimbundu : "Kiki kyalomboloka kwila yoso yatokala kuyita mu kijinguluku", wakitange musotedi wa Ikalakalu ya Kusota ya Vale do Rift ku Etópia ni mukwatekese umoxi wa dilongesu, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Kimbundu : Ndu mu kindawula, AOL yakala ni kutena kwa kuzambesa ni kusokolokesa o kitanda IM mu wendelu we mwenene, mu konda dya utelu woso mwaxaxe ka ixi ya America.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Kimbundu : Ni wendelu wa kixikinu kiki, ufolo yu itena kubwa.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Kimbundu : Kitangu kya athu akala ni ikalakalakalu ya Yahoo! Ni Microsoft yadibakana yanda bhekesa unzokiwe ni kitangu kya asumbi a ikalakalu ya AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Kimbundu : Odizaku dya jimbongo Northern Rock adibhange dya ixi mu muvu wa 2008 mu kayula ka ulondekesu wa kwila oditenda dyatambwile odikwatekesu dya Unguvulu wa ixi ya Inglaterra ni lusolo.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Kimbundu : Northern Rock wajijile okutambula odikwatekesu mu kayula ka ulondekesu we mu izuwa ya windwa wabhiti mu muvu wa 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Kimbundu : Sir Richard Branson´s Virgin Group wate phangu phala odizaku yaditunu kiluwa kya kitulula odizaku mu kimuna kya ixi.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Kimbundu : Ku 2010, kyamute mukwa ixi, ongonga ya kitadi ya wenji ya kindala Northern Rock plc yakexile ya "bad bank", Northern Rock (Kilandilu kya Kitadi).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Kimbundu : Virgin wasumbu ngo "good bank" ya Northern Rock, kana oditenda dya kwendesa jimbongo.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Kimbundu : Kyoxikane kwila kithangana kiki kya katanu mu jisabhu kuma athu amonu ima yoso athu atange kwila ya jimarsiyanu (akwa marte) kimika wayimono kyoso kiyasonoka bhoxi.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Kimbundu : Kitangu kyazukama ku 24.000 twa jimeteyolitu jejiya kuma jabhu mu Ngongo, sayiku ngo kitangu kyazukama ku 34 kyatalesa kuma yatundu mu kibala-kumbu kya Marte.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Kimbundu : Kwinyi ni kitanu kya matadi atokala ku mvula ya matadi yabhiti mu mbeji ya kavwa.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Kimbundu : Sayimu matadi, kamoneka lwavulu Mungongo, amwasumbisila mu 11.000 mba mu 22.500 yajidolare mu onça, kyabeta kota mukuta kitadi ulu ndenge.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Kimbundu : Kyoso azubha kulenga, Keselowski hanji wakala ku pholo ya Kizoku kya Jipilotu ni 2.250 dya jiphondo.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Kimbundu : Sambwadi dya jipondu kudima, Johnson wala mu kayadi ni 2.243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Kimbundu : Kya katatu, Hamilton wala ni 20 a jipondu kudima, maji phe wala ku pholu ya Bowyer. Kahne ni Trex, Jr. ala mu katanu ni 2220 ya jipondu, mukwa mu 2207 ya jipondu we.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Kimbundu : Stewart, Gordon, Kenseth, ni Harvick atenesa omakwinyi ma dyanga ma mawukexilu, phala Kifwandu kya Endexi ni ni mawulengelu mawana masubuka mu kithangana.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Kimbundu : Masoladi ma menya ma EUA wambe we kwila wamutokwesa we okilwezu.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Kimbundu : Azwela we mu kitumu kimoxi: "Jingendesi ala mukindala kiki mukalakala phala kusanga ndungi ya-mbote ya kusunga ulungu".English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Kimbundu : Owulungu wa unyanga a ibujinganga mu kayula ka Avenger, owulungu wakexile mu njila ya Puerto Princesa, mu Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Kimbundu : Akibhana ku Kibhuka kya Kasambwadi kya Yambetelu ya Kalunga yatokala ku ixi ya EUA yakala ni mbanza mu Sasebo, Nagasaki mu ixi ya Japão.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Kimbundu : Ojingulungumba ja Mumbai abixila ku ulungu mu kizuwa kya 26 mu mbeji yadyanga mu muvu wa 2008. eza ni jingalanada, mata mafundangana ijiba mukivule, kwadite we dimanenu dya kumboyo Chhatrapati Shivaj Terminus anga ni kijima kyafumana Taj Mahal.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Kimbundu : Okuzongola ni ukongelu wa jihundu kwala David Headley kwakwatekesa owubhangelu wa kayula ka 10 dya akwa kuloza atokala ku idyandu yatokala ku kibhuka kya wanji kya ixi ya Pakistão Laskhar ni Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Kimbundu : Mvunda yate njinda yadikota mu kudilunga mukaxi ka Índia ni Paquistão.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Kimbundu : Mu kumubatesa kwala atumini ya, wazwela kwa atungi a mbanza ya Texas kuma akexile mu kutaku phangu ya kufikidila w ulangidilu wa mundu.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Kimbundu : O Perry azwela ni hanji yoso: "Kwakala ibuta yofelemu ngongo yatundu mu ukexilu wa imuna phala kubhanga mbandu ku kizokola kidita ku maka ya."English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Kimbundu : Nguvulu watumu we: "Lelu, twejiya kuma sayi anandenge mu kitala kya kudilonga amonu kuma adisange ni jihaxi."English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Kimbundu : Mwene wasuluka mukuzwela: "Maka ya a kidi. Kala ni kixikanu kyakwila njila yetu yamukalakala kyambote kala kyexikala."English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Kimbundu : He axikana, utungunwinu woso utakanenu wa dinake dya mivu ya Allen kwa Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Kimbundu : Kyoso kyatalesa ukexilu wa musanza wa kalunga, kubhobha kwa ulungu kwasange mwaxaxe ka ROV imoxi.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Kimbundu : Muthu umoxi mwaxaxe ka itanji mu ngongo, Allen wate mbandu ya wenji we mu kubhunda mu kalunga ni wamateka owusotelu we mu kayula ka kusanga Musashi mu konda dya kumesena okunakinisa oyita.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Kimbundu : Mwene amute kikowe kya kufudisa mu kithangana kya ukexilu we mu Atlanta anga amutumbula dijina mukonda dya ulongelu wa ubhe wa mbanza.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Kimbundu : Mu 2009 amubhana kijimbu kya Superitrndente ya Ixi ya Muvu wenyo.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Kimbundu : Mu kithangana kya kifutu, jixikola ja Atlanta kyamwene ukexilu wambote mu ikalakalu ya madilongi ezile mu ufikisu.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Kimbundu : Mu kithangana kyofele, The AtlantaJournal-Constitution wapubilikala kisoneku killondekesa maka ni isukilu yakuyala mawuhaxi.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Kimbundu : Omikanda yalondekesa kuma okayula ka mizambu kabandekesa kyavulu ni lusolo ni azwela kuma xikola yatonginina maka mwaxaxe ikalakalu anga kakibhange mu kukayela okayula.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Kimbundu : Mu kukayela, oyifika yalondekesa kwila omuzambu awulungulula ni Hall, kumoxi ni 34 aakalakadi amukwa akwa kulonga, ya aatatela umbangi mu muvu wa 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Kimbundu : Nguvulu ya ixi ya Irlanda wazwela kyalungu ni lusolo lwa kijila kyabhange kwala akujin a mundu phala kubhilula ukexilu yu.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Kimbundu : "Kindala kyabeta kota, ha mu umonenu wa kudisanza kwa mundu kala kya ufundisu wa ikuma, kuma kijila akixikine ni lusolo lwoso", wixi ngolokela imoxi wa nguvulu.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Kimbundu : Kisengele kya Sawidi walondekesa kulalama kyexi mu ukexilu wambote wa athu andala kusokelela mu ithangana itwala, kala muwunfudisilu walungu ku ima yokolese kala ima ikola tunde mu ubokwesu wa ukalakalu wa ibhilulu mu kindala yakala mu kitumu.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Kimbundu : Jarque wexile mudisokesa mu ithangana yadyangela kwandeka malunda mu kibhuka kya Coversiano, ku Italia, mu kwandekelu kwa kizuwa. Wexile muzeka mu kijima kya kibhuka mu kizuwa kyadyangela kizuwa kya Lumingu kya xindi phala kuta malunda ni Bolonya.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Kimbundu : Wadyangele kya kuzeka mu kijima kya kibhuka kyosokyabhixila okizuwa kya Lumigu kyoxinde phala kizoku ni Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Kimbundu : Diximba dyakexile mu njila ya Six Flags St. Louis mu Missouri phala kwehe phunga ya jingimbidi kuxika ni kwimbila bhu kididi kyos kyazala ni mundu.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Kimbundu : Mu ola ya 1:15 ya ithangana mu kimene kya Sabhalu, jimbangi jatutangela kuma, maximba yabhiti kyoso kalumwenu kadifangene ni kyangu kya wisu kyoso dikalu dyajinguluka ku pholo ya maximba.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Kimbundu : Eye tunde m´usuku wa kizuwa kya 9 ku mbeji ya katutu, dyesu dya o Morakot dyakexile mu dikanga dya makwinyi a sambwadi dya maleka a ikoka ndu mu kibatu kyaixi ya China kya Fujian.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Kimbundu : Twakifika kuma kitembwe kyadikota kyala mu kwenda ku mbandu ya China mu kwinyi ni kimoxi kya kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Kimbundu : O athu abhita akexile mu kutamula o menya kyoso kyemana mu dyunza dya 90(F)-kutema.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Kimbundu : Capita ya kujima matubhya Skott Kouns wixi: "Kizuwa kyatemene ku Santa Clara ni utemenu wa 90º F (32ºC).English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Kimbundu : Kithangana kyoso-kyoso kya kunamina mu mulundu-wa-Rússia kyendele kukala, nangene, m'ukexilu wayibha ni kyendele kibhanga nangene ola imoxi ya kukatula muthu wadyanga mu muphasa."English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Kimbundu : Schumacher waditula mu kunyoha mu muvu wa 2006 kyoso kyalungu mijoko ya Fórmula 1 mu sambwadi dya ithangana, wendele kubhingana bhu kibuta kya Felipe Massa, wadikwama mu mijoko.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Kimbundu : Mukwa Brasil wadikwama lwavulu ku mutwe kyoso kyadibhale ku kilwezu mu kithangana kya Kifutu Kyadikota kya Hungaro ya muvu wa 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Kimbundu : Massa wakakala bhukanga nyi kikala ngo mu wendelu wa izoku ya muvu wa 2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Kimbundu : Arias amuzanza wala ni tubamba twa vilu, akitange kwala Kyunde kya Kibhuka kya Isengele Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Kimbundu : Ukexilu wa kyunde wa kasembele, anga kyabhingi ukala mukankonde ka izuwa.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Kimbundu : Ngikatula ngo febele ni misusu ya dikelengo, ngala kyambote ni mu ukexilu wambote phala kubhanga ikalakalu yami mu kikalakalu kya izuzumbia.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Kimbundu : "Eme Ngamukinga kuvutuka ku ikalakalu yami yoso kya xikuna", Arias wakitange mu dyambu dimoxi.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Kimbundu : Felicia, mu kithangana kyengi kitembwe kya kitala 4 ku muxinda wa Kitembwe kya Swina Saffir-Simpson, yabu nguzu mukonda dya kibetamu kyateme mu kithangana kya kudijikinina mu telesa.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Kimbundu : Mixinda ye yabange tusuminu mu tuzanga twoso, ha mwene, ndu kindala, ki a zwela izanganuy oso-oso mba ibobelu.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Kimbundu : Kulangumuka, kabixila mu 6,34 ya dikanga mu kitangesu, akyambe "kyambote".English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Kimbundu : Jimvula jamukwa jeza ni kinuminu ni jinzaji javulu.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Kimbundu : Twin Otter yafikisa okutuluka mu mavu maza mu mbanza ya Kokoda kuma o Airlines PNG Flight CG4684, avunzile kya lumoxi.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Kimbundu : Mu ithangana ya kakwinyi kiphululu kikyatulukile luwa mu njila ya yakayadi, yajimbidila.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Kimbundu : Kididi kya kilwezu akisange mu kizuwa kya lelu, kiki kyabhonzo kubokona, kyenyiki, jipudixa jiyadi ajixisa mu yangu phala kwendela bhoxi ndu bhu kididi kya kilwezu phala kusota oso akala hanji ni mwenyu.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Kimbundu : Okayula ka kusota kasangele ibhidi mwaxaxe ka kithangana kyayibha kyavunzisa owutulukilu wa njila ya utadi.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Kimbundu : Mu utalelu wa wambangi wa mikanda, inzo imoxi mu njila Macbeth yabaze mukonda dya ububilu wa ngaji.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Kimbundu : Mukalakadi umoxi wa kisangela kya Ngaz wexile bhu kididi kyoso kixanenu kya nzukame wazwela ububilu wa ngaz.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Kimbundu : Kyoso mukalakadi kya bhixila, o inzo yabaze.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Kimbundu : Ki azwela he kwakala adikwama kyavulu, maji kitanu kya athu akexile mu kididi mu kithangana kya kibazelu aasake ni kijimbwete kya kibukanu.English : No one was inside the apartment.

Kimbundu : Seku muthu wakexile monzo.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Kimbundu : Mu kithangana kyenyokyo, 100 dya atungi akatula mu ididi mwakexile.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Kimbundu : Kikale golfe kikale rugby mwadisokesa phala kuvutukila ku izoku ya Olimpo.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Kimbundu : Comité Olímpico Internacional wasolo kubunda oyela mu kyonge kye kya Kyonge kya akalakadi ku Berlim, lelu. Rugbi, mu ulombolwelu rugbyunion, ni golf asolo mu yela itanu yatumbika phala kuyibunda ku Jogos Olímpicos.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Kimbundu : Squash, kalate ni malunda ma kujunguluka afikisa kubokona mu munangu olimpiku, kiki kala beyizibol ni sofitibol, ajisolo bukanga dya Malunda ma Olimpiku mu muvu wa 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Kimbundu : Kyela anda kukixikinisa kwala COI mu ukexilu woso we woso mu kyonge kya mbeji ya kamusasadi mu mbanza ya Copenhaga.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Kimbundu : Akamukwa kikyawabhela okubokwesa ahatu mu usoladi.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Kimbundu : Mukwa idimbu ya phalata olimpico ya 2004 Amit Khan wixi: "Kwoxi, ngafika kuma ahatu katena kudibeta. Didi dyene okibanzelu kyami."English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Kimbundu : Katuku kuzwela kwe, mwene wambe wixi wanda kwatekesa akwa kuta mijoko a ixi ya Inglaterra mu Mijoko ya Olímpicos ya muvu wa 2012, ya bhitisa mu mbanza ya Londres.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Kimbundu : Ufundisu obhitisa mu Sabalalu ya Kufundisa kwa Madimanda ya Birmingham Crown ni ezubha mu kizuwa kya 3 mu mbeji ya kakwinyi.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Kimbundu : Mukwa jihundu, amukutile bhu kididi, waditunu ufumbi yu wazwela kuma wasoneka kamukanda phala kudifikidila ku jingalafa exile mu mutakula kwa makwinyi atatu a athu.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Kimbundu : Blake amukutu we mukonda wandalele kulungulula onjila ya ufundisu.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Kimbundu : Mufundixi wazwela kwa Blake kuma kifa "katena kubhanga kima kivunza" mwele mu kubokona mu dikutilu.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Kimbundu : Oinelejiya yabwiyila yene nguzu kitutena kuyimona...English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Kimbundu : Mwenyu we awijiya ngo mukonda dya ibhangeluye ku mbandu ya usanzumukinu wa ngongu.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Kimbundu : Jingijiye asange ukexilu wa mavu awumwangunune kuthandu dya dyeji akixana jeskalapa jalobada jatundila mu udikwatenenu wa dyeji bwofele-bwofele.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Kimbundu : Mawuzendalelu mama awusange mu jimbandu joso ja mbeji anga jikala ni ukukilu, mulondekesa kwila ikalakalu ya matadi yabhanga ya ubhe.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Kimbundu : Kibanzelu kiki kikyadifangana ni uzwelu kya kwila kuma odyeji kiyakala ni kibangelu kya jeyolojika.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Kimbundu : Diyala twafika wendeseledikalu dimoxi dya malola atatu dyozakele ni ibazelu ya fundanga ku mundu.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Kimbundu : Diyala dyakwata hele ya kutakula bomba amulase, kyoso kyamubhisa mu italakanya yabhekesa kwala kubaza kwa bomba.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Kimbundu : dijina dye kadijiya hanji kwala atumine, nyi kuma ejiya kwila mwene watokala ku kibhuka kya Uigur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Kimbundu : Nadya, wavaluka mu kizuwa kya 17 mu mbeji ya Katutu ya muvu wa 2007, mu sezaliyana, mu inzo ya ivadi ku Aleisk, Russia, wanemene 17 yajilibala onça 1.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Kimbundu : Mama wixi: "twakexile etu oso twakexile ngo mu kikexilu kya kubuwama".English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Kimbundu : Kyoso kyamwibula ihi wazwela kwa tata ye, mwene watambwijila "Mwene katenene kuzwela kima-mwene waxala ngo mu toka mesu."English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Kimbundu : Wandalenduka kala menya. Yazele, kala menya.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Kimbundu : Mu kusuka, he wemanene ku mbanji ya kizanga, wejitena kumona ubhetelu woso-woso mba malowa wxile koxa.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Kimbundu : "Kala kitwkijiya kya, kwakala ngo mukutu umoxi watenena ulondekesa dingi owuhete o Titã ndenge, odijina dye Ngongo", wabandekesa Stofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Kimbundu : Maka andeka mu kizuwa kya 1 ya mbeji ya katatu kyoso makwinyi avulu a athu akwa bhata andeka kuzoka ni jikoleyu ja Obanazawa kuma katambwile mikanda ya yamuvu wawubi ene kya mutambula mivu yoso.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Kimbundu : Maza, inzo ya mikanda yabhingi muloloke ku akwa dyembu ni ku akwa jihundu ja ixi kyoso amonu kwila munzangala waswekele mikanda mu kitangu kya 600 mu kaxi mwexile we 429 ya mikanda ya Muvu wa ubhe, akambe kuyibhana kwa jingana ja.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Kimbundu : Kiphululu kya dyeji kyenda ubeka Chandrayaan-1 yatakula Usotelu we kya Nguzu kya Dyeji (MIP), kyasomboka oditala dya dyeji ku moxi ni kaxaxi (1,5) dya kilometulu mu ka ithangana midi jitatu (3.000) a lékwa mu kithangana ya bixila kyambote bhu kaxi ka polo ya lwiji ya dyeji.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Kimbundu : Kyambata ngo ima itatu yasunga ya jingijiye, odikungu dya mbeji dyambetele we kizuzumbya ku diphanda dya ixi ya India, dyazangeleka ku jimbandu joso.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Kimbundu : "Ngasakidila ku athu oso yana akwatekesa konde imoxi kala eme", Siriporn amutumbula kuma wakitange mu kyonge kya jihundu.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Kimbundu : Sayi bhabha amoxi atena kuditunakyu, anga eme kongalami ni kyakuzwela.English : I am happy that there are people willing to support me.

Kimbundu : Ngasanguluka mukonda ngakala ni athu alondekesa hanji ya kungikwatekesa.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Kimbundu : Tunde Paquistanesa kyatambuala ufolo ku ubhikisilu wa Britânico mu 1947, o Muklundu Paquistanês watumbika "Akalakadi a Mundu" phala kutumina ji FATA, amukwinga o ixi yoso.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Kimbundu : Athu ya akala ni kitenenu kya kubhanga ikalakalu ku unguvulu ni madimanda ku kikexilu kya kitumu 247 wa Mukanda wa ixi ya Paquistão.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Kimbundu : Kithangana kimoxi kya kunyoha akizanga mu mbanza ya Meca, okilombo kyakolo kya islão, mu kithangana kya 10 dya ola dya kamene kaka, ola ya kibuta kyenyokyo.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Kimbundu : Mu sabalalu mwa zekele axikani avhulu ejile mu kithangana kya ukundilu wa mbanza wakolo wa hajj.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Kimbundu : Asonyi avulu a kijima exile akwa Emirados Arabes Unidos.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Kimbundu : Okitangu kya imbi kya 15, kitangu kyokingile kwila yandabanda.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Kimbundu : Leonov, amwijiya we kala "ngendexi ya iphululu ya dyeji Nº 11", wexile we ku kibhuka kya kyadyanga kya jingendexi já iphululu ya União Sovietica.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Kimbundu : Mu kizuwa kya 18 mu mbeji ya Katanu mu muvu wa 1965, endesa okifwandu kya dyanga yambetelu ya vulu owukexilu (EVA), mba "uzungilu bhulu", mu kukalala ubheka we bhukanga dya kiphululu kya bhulu mu kitangu kya dikwinyi ni kiyadi kya ithangana.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Kimbundu : Watambula "kilamba kya União Soviética", kiximanenu kya katunda kya Uniao Sovietica, mukonda dya ikalakalu ye.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Kimbundu : kwabhite makwinyi a mivu, wexile mutumini wa mbandu ya jisovietiku mu ukalakalu wa Apollo-Soyuz mu kifika kya Lusolu lwa Bulu lwabwile.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Kimbundu : Mwene wixi: "Seku unjimu yandakwiza kuma kilokalalu kyokingile kya.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, o usoswelu wa ukexilu wa kuzeya kowalombolok'e kuma okuzeya kwoso kwabhu."English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Kimbundu : Nyi kuma jinguvulu kijadyelela okixikanu ku ukusilu, omutumini wa kututa ima wa Maryland wabhange okijiku ni ujijilu wa FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Kimbundu : Akwata makalu ma makota phala kujika omabokwesu ma jingenda ni ukwatekesu wa 80 ya xiku dya ngoji akexile phala kwendesa akwa kwendesa omakalu phala ojiphambu.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Kimbundu : Katutangela kwila kwexile ibhidi yamakota mu kikoka phala kusota jinjila jya kapholo boxi ja mbanza.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Kimbundu : Nigéria wadyanga kwijidisa kuma wandalele kudibunda ku AFCFTA mu sona yadyangesa okyonge.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Kimbundu : Mutumini wa UA phla wenji e Matenda, Albert Muchanga, wambe kuma Benin wanda kayela.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Kimbundu : Okabinganu wixi: "kiluwa tubixila mu ubakanesu watokala ku jindungi ja utundilu ni ja kubhana swilu, maji phe ophangu yitwalanayu yatena phala kwandeka ni wenji wa kusumbisa tunde mu 1 ya mbeji ya Kavwa ya 2020".English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Kimbundu : Kithangana kya suluka ni ukexilu we, sumbala kwatexika giroscópio mu dimatekenu dya ikalakalu ya kithangana kya dyulu, kate kusukilu dya unyunginu ku dyulu.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Kimbundu : Chiao ni Sharipov azwela akala ku kilebelelu kya kikondejeku kya ukudisu kya usokeku wa masunga.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Kimbundu : Alangelu a mavu a ixi ya Russia exana omaulungu, ku mbandu ya m ukwa, oyikalakalu wasoko atena okwivutula.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Kimbundu : Maka ya atalesa mu kilombo kya Virgínia mukonda yene mbanza ya matenda abhana ikalakalu ya Internet AOL, ditenda dyaxitala mu kutukumwisa kwa maka ya.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Kimbundu : Yiyi yene njila yadyanga yala ni kituxi kikwatekesa utuminu kijidisa mu 2003 phala kubhaka mu kaleya mukanda wala ni njimbu ya lusolo mu kivule, yo ayejiya kuma spam, tunde mu kwiwana kaibhingi.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Kimbundu : Ni kwinhi ayadi ni moxi Jesus mivu ya bhite wa dibundu ku mbeji ya katatu midi jiyadi kwinhi sambwadi mu ku tunda ku Palmeiras Brazil a futu makwinhi ayadi dya hama a ji £27 million.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Kimbundu : Tunde mu kithangana kyenyokyo, mukwa ixi ya Brasil wabhange mbandu ku 53 dya malunda bhu kaxi ka kibuka kya kuzoka mu mijoko yoso ni wate 24 kya jingolo.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Kimbundu : Dr. Lee wazwela we owusakamenu we ni jihundu ja kwila anandenge ku Turquia aasambwisa kindala ni kibamba kya uhaxi wa kixinda kya jinjila A(H5N1), se kukata.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Kimbundu : Sayi mawulongesu azwela kuma owuhaxi yatokala yandakituka yandafisa bofele mu dimatekenu dya kukala uhaxi wa ngongo, watalesa mwene.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Kimbundu : Sayi kiyangalalu mukwila ojihaxi janda kusuluka ni kusambwisa uhaxi kwa akwa, kyoso anda bhita mu jinjila ja izwa izwa, maji phe kyoso ngo ilondekesu ya kixinda yala hanji mu moneka bhofele.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Kimbundu : Leslie Aun, mukwa ngolokela ya kisangela Komen, wazwela kuma kibhuka kyamonu ndungi yengi ya kufudisa kubhana kitadi mba kusobhesa ku ibhuka yala mu difundisu dya utumu.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Kimbundu : Wanji wa Komen welesa Planned Parenthood mukonda dya kusota-sota ina yatukika kwa Planned Parenthood izubha ni ibindumuna ukexilu kyoso kyala kitadi kye makyendesa kwa mutumini wa Cliff Steams.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Kimbundu : Stearns wamutokwesa he jidijimu amujibanga phala kufuta iselu mukaxi dya Planned Parenthood mu kitumu kya kyunde kya Kisangela kya Kabinganu kya Kikondejeku ni Itokwesu, kyakala mu utenenu wa Kisangela kya Enelejiya ni Wenji ya Sengu.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Kimbundu : Onguvulu y'okulu ya Massachusetts Mitt Romney walungu okyela kyadyanga kya kyunde kya kibuka kya wanji kyexana Partido Republicano ya mbanza ya Florida mu kizuwa kya telesa ni kitangu kisomboka 46 kya mbandu ya hama ya asoli.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Kimbundu : Mukwa ngolokela ya ukulu mu Camara ya EUA Newt Gingrich waxala mu kitala kya 32 mu uhama.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Kimbundu : Kuma Kibatu kyatolola, Florida, kyaban futu ku makwinyi a tanu oso dya akunji a Romney, mu kumutakula ku pholo mu kibuta kyadyanga m'usolelu wa Kibuka kya Wanji kya Republicano.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Kimbundu : Athu asokesa mukanda wa kudituna exi kuma kitenesa 100.000 dya athu amoneka mu mbonge ya Alemanha, tutonamu Berlin, Kolonya, Hamburgo ni Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Kimbundu : Mu mbanza ya Berlim, ojipodixa jatalesa 6.500 dya dya isulukutu ya kudikalnganza.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Kimbundu : Mawudituninu we amonekene mu kididi kya Paris, Sofia ku Bulgaria, Vilnius ku Lituania, Valetta ku Malta, Tallinn ku Estonia, ni Edimbuego ni Glasgow ku Escocia.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Kimbundu : Ku Londres, mu kibhatu kya 200 ja athu adikola ni kifutu bhukanga dya maxilu ma asoneke ma athu atokala kutambula utokalelu wa asoneke.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Kimbundu : Mu mbeji yatundumu, kwexile kuthathana ku Polonia kyoso ixi yiyi yaxinde ACTA, yene yambatesa utumu wa Polonia kulembwa kutaya kidibakanesu, mu kindala.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Kimbundu : Letonia ni Eslovaquia aximbidila ni mikanda ya kuxamanena ku ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Kimbundu : Ubulwilu Wa Ibhaku ni Kisangela kya Ungana kya Kukandwinina ujibhanganga ya ibhaku (SRPCA) atubhingi atudyondu lwa mukwa phala kuta ni lusolu kamala ya kulangidila oyididi ene mujibhila ibhaku ya Australya.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Kimbundu : Omutalexi utumina wa RSPCA New South Wales, David O'Shannessy, wambela kwa ABC o kwila okulangidilu ni utalesu wa ididi ya kujibhila oyibhaku yendele kukituka ya hatu mu Australia.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Kimbundu : "CCTV yendele kukala, ni kidi kyoso, mu kutumikisa kidimbu kya nguzu ku athu amukalakala ni yama mu kwijidisa kuma ombote ya ukexilu wa ene yene okima kyatundu ku yoso."English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Kimbundu : Omapa ya jixi jengi ya kululuma kwa mavu ya Serviço Geológico ya Estados Unidos kiyalondekesa kululuma kwa mavu ku Islândia ku sona yadyanga.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Kimbundu : Dixilu dya Meteyolojiya dya ixi ya Isalândia kodyejidisa we ubhilulukilu woso-woso walungu ni kumoneka kwa ubhilulukilu wa mavu mu kididi kya Hekla mu 48 dya jiwola jasukuku.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Kimbundu : Kibhiluluke kya mavu kyabhekesa ubhilulukilu wa kithangana kyabhiti mu kizuwa kya 10 ku mbeji ya katanu, ku mbandu ya thunda ya kitemesenu kya Kibhiluluke kya mavu.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Kimbundu : Akolaku matuta avundu akambe o kusokesa ni kisunji kyoso-kyoso kya ubhilulukilu wa mavu bhoxi dya mulundu.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Kimbundu : Omatuta alondekesele onguzu wakavanza yatokala ni kutunda ni nguzu mba kana.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Kimbundu : Luno wakexile ni 120-160 dya jimetulu ja uzongelu wa phiti ya mbata kyoso kiyazanganya ni kithembwe kya nguzu ni mafuta elundula ku k'ubudikilu wa kalunga.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Kimbundu : Iphululu yabhulula kwinyi ni kiyadi kya endexi ya kiphululu anga kitalakanyu ngo dizulu dimoxi dyobukule.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Kimbundu : Owulungu wa 100 ya jimetulu wakexile mu njila ya kukonga okinemenu kye k kya jingelele jya izuwa yoso ni mu dimatekenu akalakadi akexile ni woma wa kufika nangene owulungu wandele kukundula owenji.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Kimbundu : Ulungulukilu wabhana wabhiti kya mu jicamala jiyadi mu 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Kimbundu : Kilungululu kimoxi akibhange mu kibhuka kiki kya ijila kyoso phunga yakayadi ayifudisa mu kudyanga kwala Inzu ya akunji mukayadi ayitaya mu kifwa kwa kibhuka kya akunji kya Xikunda.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Kimbundu : Owuximba wa kizwelu kya kayadi, kifudisa kusakana diyala ni diyala mba muhatu ni muhatu, ha atena, hinu akijikula phala mu hadya.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Kimbundu : Mu kusuluka ni mikanda, HJR-3 akayitalujula lwamukwa mu utuminu wakeza wosole mu 2015 mba 2016 phala kusuluka mu mikanda.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Kimbundu : Kutena kwa Vautier bhu kanga dya dixilu dya utuminu kwabhekesa kuluwala ni kukamba kudya mu muvu wa 1973 mu kudikalanganza mukonda dya yoso yamwene kuma kulongolola kwa wanji.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Kimbundu : Utumu wa akwa França awulungulula- Ukwatekesu we wandeka kyoso akexile mu 15 kya mivu kyoso kyabhokona mu mvunda ya França mu kaxi ka Ita yakayadi ya ngongo.English : He documented himself in a 1998 book.

Kimbundu : Mwene wadikwatekesele mu ndunda imoxi ya 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Kimbundu : Mu dikwinyi dya mivu tunde 1960, mwene wavutukile ku ixi yazubhile kutambula diphanda Argélia phala kulonga kwendesa kwa jifilime.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Kimbundu : Omesene ya judoka ku ixi ya Japão Hitoshi Saito, watolola mabele ayadi a wulu ku kizokola kya Olimpiadas, wafu ni 54 kya mivu ya uvwalukilu.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Kimbundu : Yamubhangesa kufwa akitange kwila kijimbu mu njila ya ndule-ndule ku lwiji ya mixima.English : He died in Osaka on Tuesday.

Kimbundu : Mwene wafila mu mbanza ya Osaka mu kizuwa kya telesa.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Kimbundu : Katuku kampiya y'okulu ya Olímpico ni Kzokola kya Ngongo, Saito wakexile kyunde kya komite ya usokejeku wa Federação Japonesa de Judo mu kithangana lya ufilu we.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Kimbundu : Kala kitena 100 dya athu amonene kizokoza, mu kizomba kyadyanga kya ukaza ngimijabulukisa kuma ukaza wabhiti mu muvu wabhiti.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Kimbundu : Kyonge kimoxi kya uvwalukilu akixinde phala kizuwa kimoxi kya ximbidila, akalakadi akitange.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Kimbundu : Odikaza asokana mu muvu watundumu ku Texas ya eza ku Buffalo phala kudya nzangu ni makamba ni jindadu.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Kimbundu : Mwadi wa 30 mivu, wavwalukila mu mbanza ya Buffalo, wakexile mu kibuka kya kiwana kya athu ajibha mu ulozelu, anga muhatu kamukwama.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Kimbundu : Karno amwijiya maji mukwa maka mulongexi wa inglês walongesa mu Educação Moderna e Glória do Rei wazwela kwila wakala ni 9.000 ya maxibulu mu kitala kya ufunu we.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Kimbundu : Mu madiba mamwene, wasoneka jimbimbi jimoxi kijafamena kwa adyakimi, ajimonu kwila jindaka, anga jihundu jajimbula kwila mwene wabhange ituxi mu milongi.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Kimbundu : Ulongesu wa ubhe wamutatela mukukatula mukukola jinjimbu jamakota mu maximba se kituminu ni ktanga makutu, kuzwela kuma mwene mutumini wakatunda wa ingileji.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Kimbundu : Mu kima kyadyanga amutatela we uxibakelu wa ijila ya musoneki, maji kamufundisa.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Kimbundu : Dixibhulu dimoxi dyokulu dyazwela kuma mwene ´wexile muzwela jimbimbi mu kibhidi mu xikola, wexile mulonga unjimu wa kukwata jisayi mu ifikisu anga wexile kala dikamba dya maxibhulu.´English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Kimbundu : Mu kaxi ka makwinyi matatu ma mivu yabhiti, nyi kwila ixi yexile ni uyuminu wa kisangela, China ukudisa umamanenu wa wenji.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Kimbundu : Uyukisu wa umamanenu wadyanga wa ima ayibange mu utuminu wa Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Kimbundu : Tunde mu kithangana kenyokyo, Umvwama wa umuni wa ixi ya China wakulu mu 90.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Kimbundu : Ku kithangana kyadyanga, mu muvu watundumu, ixi ya China watundisa makalu dingi ixi ya Alemanha ndenge yuwabiti ixi ya Estados Unidos kala kitanda kyadikota phala ditenda didi.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Kimbundu : PIB ya China yanda tena kutsomboka ya EUA mwaxaxe ka makwinyi a yadi dya mivu.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Kimbundu : Okitembwe kya jitolopiku Danielle, kitembwe kyawana kya kithangana kitembwe kya Kalunga kya 2010, kyatundu ku thunda ya Menya a Kalunga.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Kimbundu : Okitembu kyadikota kyala ku 3.000 jihulakaji ya Mayami, Florida, kyala ni itembwe ya nguzu ya 40 mph (64km/h).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Kimbundu : Jingijiye ja Centro Nacional de Furacões akala ni dikingilu dya kwila Danielle ubhiluka kithembwe ndu mu kizuwa kya Kwalata.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Kimbundu : Mu kwila kitembu kyonene kyala dikanga phala kubhixila ku izanga, tusuluka hanji ni kulembwa kuzonga nguzu yatena phala Estados Unidos mba Caribe.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Kimbundu : Wavwalukila mu ixi ya Croácia, mbanza ya Zagreb, Bobek wabokona mu ngongo ya fuma kyoso kyakexile mu kuta mijoko ku mbanjilu ya kibuka kya Partizan Belgrado.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Kimbundu : Mwene wadibundu kokwa ku midi hama vwa makwinhi awana ni tanu (1945) anga wakala ndu midi hama vwa makwinhi a tanu ni nake (1958).English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Kimbundu : Mu ithangana ye yakexile ni kibuka, wate 403 kya jingolo mwaxaxe ka 468 dya malunda.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Kimbundu : Kikwale muthu wamoneka lwavulu mba watakula jindundu javulu phala kukwatekesa kibhuka kye kala Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Kimbundu : Mu 1995, amusolo mukwa kizoko wabeta kota wa sabhu wa Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Kimbundu : Jimbwenze jamateka ni kifwandu kyadiwanguna kya phunga ya dijina dia mundial Cirque du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Kimbundu : Kwadikayela Olokexitala Sinfonika ya Mbanza ya Istambul, kibuka kimoxi kya Janissary, ni jingimbidi Fatih Erkoç ni Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Kimbundu : Anga Whirling Dervishes wasambela mu kididi kya ulondekesu.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Kimbundu : Muzeletete wa Turquia Sezen Aksu wadi wadilondekesa ni tenolu ya Italia Alessandro Safina ni ngimbidi Grego Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Kimbundu : Phala kuzubha, phunga ya akini a ixi ya Turkia, Fire of Anatolia, yendesa kilondekesu "Troy" ye.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Kimbundu : Peter Lenz, ngendesi ya manyunyu wala mu 13 a mivu, wafila mu kilwezu kya ikoka mu Indianapolis Motor Speedway.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Kimbundu : Kyoso mwene wexile bhu kijinguluku kyakutema, Lenz wadibhale bhu bisi ya amubhitula kwala soko dyakulenga Xavier Zayat.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Kimbundu : Amusake ni lusolo lwoso kwala kibhuka kya imbanda kyexile mu kalakala anga amwambata ku inzo ya kusakela ya mbanza, bhwoso mu usulukilu bwafila.English : Zayat was unhurt in the accident.

Kimbundu : Zayat kamukwama ku kilwezu.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Kimbundu : Yatokala ni kikexilu kya kitado kya ngongo, Zapatero wasuluka ni kuzwela kuma, "okikexilu kya kitadi mbandu imoxi ya umoni, mbandu imoxi yakatunda.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Kimbundu : Twakala ni itateku ya ukambu wa jimbongo ja muvu umoxi, yasange kithangana kya katunda mu jimbeji jiyadi jabhiti, ngibanza kuma mu kindawula itanda ya jimbongo yamusanga kya kasembele."English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Kimbundu : Mu sona yatundu, Naked News wazwela kuma wandabandesa kyavulu okitumu kye kya mazwi ma jixi jengi phala usotelu wa jihundu, ni mawutumikisi matatu ma ubhe.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Kimbundu : Mu hundu ymu dizwi dya Ingles ni Japones, okisangela kya ngongo kya mu tumikisa jihundu mu dizwi dya akwa Espanha, Italia ni dya Coreia, phala televiza, web, ni iselekete yalela bhu kididi kimoxi.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Kimbundu : Ni kisangu-sangu, kokwabhiti kima, ku mbandu ya mukwa, ngamono kima kyayibha, kyoso o athu afikisa okubhitila mu jimbangula phala kutunda.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Kimbundu : Athu akexile mubeta ku mabaya ni yalu, maji phe jimbangula kijabudikile.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Kimbundu : "Sayiku vidulu imoxi yabudika, ene amateka kundila mu mbangula", wazwela Franciszek Kowal wabhuluka ku kilwezu.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Kimbundu : Ojithethembwa amwanga mukengeji ni kisemukinu ku inelejiya yobange kyoso jyatomo ja hidolojenyu jobunde (mba jolungise) phala kubanga jingamba janeme dingi.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Kimbundu : Jingiji jikalakala phala kubhanga leyatolo itena kubhana mukeji mukifwa kimoxi.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Kimbundu : Utolwelu wa futu ya Oxford-Weindenfeld ya kilombolwelu.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Kimbundu : Kitomenu kya utadi kikibhobha mu menya mukonda dya nguzu ya thandu a menya.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Kimbundu : Kixinu kya makutu kibita mukonda jimolekula ja menya kutandu ya menya amwabangesa kuyila kwengi kwa akwa ku jimolekula ja mulenge kutandu dya.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Kimbundu : Ojimolekula ja menya jibhanga kikonda kikimoneka bhu thandu a menya jibhangesa tuma twofele kala nguya kukala ku thandu a menya.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Kimbundu : Olamina mu jipati jya jelu ya ubhe yakala ni jimbanjilu jiyadi ni dikungu dyabhange mwaxaxe ka ene. Ojimbandu jyene kiyadi jibhana owufwamenu wambote wa kwendela ku thandu dya jelu, nyi kyoso kya hetama.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Kimbundu : Kuma kivongo kya lamina kyahengala lwofele, kyoso lamina ihengala ku mbandu imoxi mba ku mbandu yengi, mbandu ya ulungu yazukama ku jelu yahengala we.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Kimbundu : Yiyi ibhangesa mukwa malola kudibhala. Eye malola mazendalala ku mbandu ya kadilu, mukwa malola ulunguluka ku mbandu ya kadilu, ya malola mazendalala ku mbandu ya kyasu, mu kwa malola ulunguluka ku kya su.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Kimbundu : Phala avutuke mu kitala kya mwene kya Energia, watokala kweha energia yosweke kyoso atambula mukengeji.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Kimbundu : Ayibanga mukutundisa mbandu yofele ya mukengeji ixana "fotan".English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Kimbundu : Jingijiye exana mikanda yiyi kwila "widikisu wobhange kwa enelegiya" mukonda jyatomo ajibhangesa utemesu kwala mukengeji wabhenya, ubekesa utumikisu wa kijiminu kya mukengeji, anga mukengeji ukexilu wa utumikisu wa enelejiya.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Kimbundu : Kizunzumbya kyakayela ilondekesa ojyatomo atundisa jifoton. Kyene mwene, mu kidi, jifoton atolo kyavulu dingi ya kizunzumbya ndenge.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Kimbundu : Tufufutlila twatolu dingi mu tuzongesa ni jisekenene jitenesa jatomo!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Kimbundu : Kyoso kyabiti jihama ja jiwola ja kikalakalu, kamudya ka kimwikinu anga izuba kudijima anga okimwikinu ixisa okukalakala.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Kimbundu : Lampada yabingi kwibhinganesa. Kyabingi kudilanga mu kubhinganesa kwa lampada.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Kimbundu : Kyadyanga, kivunzisu kya kimwikinu kyabingi kukijima mba kukijima.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Kimbundu : Kiki kibhita mukonda eletelesidade yiya ku tomada kwoso mbandu ya utadi ya kimwikinu ixala kukanga yasoku kukubhana kilutwilu kya eletelesidade kyadikota he ukwata moxa tomada mba sukilu ya utadi ya kimwikinu kyoso kyene yala hanji ni mukila ku tomada.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Kimbundu : Kidyandu kyakatunda kya ukungulukilu wa manyinga phumbulu imwanga manyinga.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Kimbundu : Manyinga atunda mu phumbulu mu dibitilu exana lumbungu ni mavutuka mu phumbulu mu kaxi ka ididi exana mixiba. Tulumbungu twofele atwixana tumuxiba twa manyinga.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Kimbundu : Mazu ma triceratops kimoxi atena kututula ki mafe ngo, maji jithangu ni jindanji jakolo kyavulu.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Kimbundu : Sayi jingijiye jibanza kuma Triceratops akexile mu kudya cicadáceas, ibundu ya mixi yakexile dingi mu kumoneka mu Cretáceo.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Kimbundu : Omixi iyi yadifu ni diye dyofele ni kilanda kya mafe azwika ni asongo.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Kimbundu : Triceratops kimoxi hinu yabange ni muzumbu we yakala ni nguzu phala kukatula omafe mukudyanga kudya omuxi.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Kimbundu : Jingiji jamukwa amba kwila isasa yiyi ifwisa kyavhulu, kyene kibhangesa kwila kyama kakidi, sumbala lelu luzebuku ni ni yama yamukwa kala kaphakayu (abhinganu a lezebuku) atena kudya yangumba mba ibundu ifwisa.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Kimbundu : Kyebhi ukondamenu wa Io ungikwata? A ngexile kuthandu ya Io, kiyejinema lwavulu kyoso inema mu Mgongo.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Kimbundu : Muthu umoxi unema 200 dya jlibra (90kg) bhu Mavu wendele kunema 36 jilibra (16kg) mu Mbeji. Mu kilunga kyoso, onguzu, ni kidi, yamusungu lwofele.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Kimbundu : Dikumbi kidyala ni kikonda kitena kumukwatekesa kala ngongo. Dikumbi dyobhange ni jingaji, tubhya ni pilajima.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Kimbundu : ngaji ikituluka dingi yaleluka kyoso kisanduka bhu kaxi ka Dikumbi.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Kimbundu : Obhu kanga dya mbandu itwamumona kyoso kituyala ku Mwanya tuyixana fotosfera, ilomboloka "ndundulu ya tubhya".English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Kimbundu : Mu kifika kya tuzunda tutatu twa mivu izamu, mu 1610, ngijiye ya jithembwa ni dyeji ya Italia Galileo Galilei wakalakala ni telescopio phala kumona kwila Vénus yala ni ithangana, kyene kimoxi ni mbeji.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Kimbundu : Oyithangana abita mukonda mbandu imoxi ngo ya Vénus (mba ya dyeji) yolungulule ku mwanya yene ayimwikina. Oyithangana ya Vénus axikinisa okizwelu kya Copérnio ya kwila ojipalaneta ajingululaku mwaxaxe ka Lwanya.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Kimbundu : Mu usulukilu, kwabhiti mivu, mu muvu wa 1639, ngijiye ya jithethembwa ya Inglaterra amwixana Jeremiah Horrocks wamono mukalakata wa Vénus.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Kimbundu : ixi ya Inglaterra yalayele kibatu kya dikota ni kutululuka kyoso Danelaw watambula lwamukwa ufolu.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Kimbundu : Mu yoso, ku 991, Ethelred wabale ndumba ya mawulungu viking yonene dingi tunde Guthrum, mu hama imoxi ya mivu ya dyanga.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Kimbundu : Phunga yiyi yakexile mu utuminu wa Olaf Trygvasson, mukwa ixi ya Noruega ni lwimbi lwa kukwata ixi ye yakexile mu kituminu kya ixi ya o Dinmarca.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Kimbundu : Kyoso kyabhiti itateku ya masoladi mu dimatekenu, Ethelred watena kuxikina omabha ni Olaf, wavutuka ku ixi ya Noruega mu kayula ka kufikisa kutolola utuminu we ni kutena kwadibundu.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Kimbundu : Hangeul yene ngo itote yohabike mulwelu phala usonekenu wa mundu wa lelu. Oyitote yohabike mu muvu wa 1444 kyoso Sejong (1418-1450) kyahinga ungana.English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Kimbundu : Soba Sejong wakexile soba yakawana ya Dinastia Joseon anga mwene we katunda mu jisoba.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Kimbundu : Mwene, mu dimatekenu, watumbula lufabetu mu dijina dya Hangeul Hunmin Jeongeum, kilomboloka "jimbimbi jayuka phala ulongesu wa mundu".English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Kimbundu : Kwala ilongesu yavulu yatokala mu ulombolelu wa umonekenu wa sânscrito. Mudya umoxi phala utundilu wa Ariana mu Fwila Kumbi ndu ku Índia yu weza ni dimi dye ni ene.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Kimbundu : Sanscrito dimi dya ukulu, adisokesa ni Latim yozwele ku Europa.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Kimbundu : Ondunda (divulu) yokulu ya mundu yosonekene mu dizwi dya sanscrito. Kyoso kyabhiti ubhonzeselu wa Upanishade, sanscrito yabhu mukonda dya ungana.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Kimbundu : Sancristo dizwi dimoxi dyatenena ni dyakala ni kijingu kyoso, kwamutunda odikwatekesu dya mazwi a lelu atokala ku ixi ya India, kala we odizwi dya Latim dibhana o ikwetekesu ku mazwi a jixi ja ngongo ya Europa kala Frances ni Espanhol.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Kimbundu : Ku disukilu dya Mvunda ni ixi ya França, oyixi ya Alemanha yamateka okudisokejeka phala kutambula okizanga kya Grã-Bretanha.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Kimbundu : Alemanha kaloloka oyita ya "Kisotelu Sealion". Mawuta mavulu madikota ni ukexilu wa masoladi ma Britania atexikile kyoso mwene amutumikisile ku Dunquerque, kyene kiki o kibhuka kya masoladi kyexile ni nguzu yatolu.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Kimbundu : Makwenze a Mwenexi ma Menya ma Kalunga makexile dingi ni nguzu yasoko phala kubhanga ni Makwenze ma menya ma Kalunga ka Alemanha ("Kriegsmarine") ni endele kubhanga ujibhanganga kwa oso atumikisa Mu mukungulukilu wa Mancha.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Kimbundu : Mu yoso, mawulungu matolo ma Marinha Real emanene mu mazukame ma jinjila ja kavanza, mukonda omalumilante akexile ni usudi wakwabobesa ku mawuta atundila bulu ya akwa Alemanha.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Kimbundu : Tumateke ni kulombolola yalungu ku ixinde ya Itália. Itália yabetelekota mukala "phange" ya Alemanha ni ya Japão.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Kimbundu : Exile ni kibhuka kya masoladi kya kambe nguzu yatena ni makwenze ma menya, nyi kwila azubhile kutunga mawulungu awana awubhe kyoso haji ita kiyandekele lwa.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Kimbundu : Owandalelu wabhindamena akwa Italia jixi ja Africa. Phala kukutisa jixi jiji, atokalele kukala ni musanzu wa kididi kya masoladi, phala masoladi natena kwendela mu menya mu kaxi ka kalunga ka Mwditeraneo anga aditakula mu Africa.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Kimbundu : Ku kiki, abingile kudikula ku maulungu a ixi ya Inglaterra mu ixi ya Egipto. Katuku hanji oubhangelu yu, omaulungu a ita a ixi ya Italia k'atenene kubhanga dingi nyi kima kimoxi.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Kimbundu : Kindala phala Japá. Japá yexile ixi mu menya, kyene we kyala Gra-Bretanha.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Kimbundu : Submarinos maulungu ayudika phala kwendela bhoxi dya menya ni kukalamu mu ithangana ya vulu.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Kimbundu : Mawulungu a koxi menya abhangelanawu mu mvunda yadyanga ni yakayadi ya mundu. Mu kitangana kiki, akokolokele kyavulu ni akexi ni kibela kya kuloza kyo phopheke kyavulu.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Kimbundu : Mu dimatekenu dya ita, enda bhu uvule ku tandu a menya a kalunga, mu kitangana kimateka kitalesu kutala kibhinga o atumini kubhitila moxi a menya phala kamone.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Kimbundu : Akwa ixi ya Alemanha endela koxyamenya aexanene U-Boats. Akwa ixi ya Alemanha akexile athu ambote mukutabhula ni kwendesa endela koxi ya menya. Tubamba tutu atwixana tulembyatubhya.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Kimbundu : Mukonda wa jimbote je ni mawulungu akoxi a menya, kyabite oyita, kitudyelela akwa Alemanha phala kukala ni yavulu ya ene.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Kimbundu : Xe! Sobha Tutancamon, sayi izuwa amutumbula kala "Sobha Tut" mba "Sobha Munzangala", Sobha imoxi mu jisobha ja Egito jokulu ajijiya mu izuwa ya lelu.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Kimbundu : Mu hanji ya kwijiya, mwene kamukitile kuma muthu wakatunda mu ithangana y'okulu ni kamusonekesa we ni dijina mu kixindu kyonnene kyokulu kya enexi.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Kimbundu : Mu kiki, usangelu wa mbila ya mwene mu 1922 yamubangesa kukala ni fmua. Jimbila javulu jaxahulu anyana, o mbila iyi ayixi yatenena.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Kimbundu : Itumu yavulu yofunde ni Tutankhamun ajibake kyambote, ni ima yakamukwa ajibange ni utadi yakatunda ni matadi kiyidimonekena.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Kimbundu : Ubhangelu wa dyanga malola ma itomenu yabhangesa ibatu ya komboio ya akwa Siria kubebuluka, kwenda ni lusolo ni usokeselu wa mbote phala kubhita masoladi ni ibhatu yamukwa.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Kimbundu : Madyonga ma mifula makufwa exibokona ku mawuta ma masoladi madizembe. Mu muvu wa 1000 A.C., akwa Assírio ate kibuka kya tubalu kyadyanga.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Kimbundu : Eye Kyene kibuka kimoxi kya masoladi azoka ni tubalu. Ombenza ya kaleya ki ayitungunine hanji, mu kiki okibuka kya masoladi ya kabalu assíria wazoko kutandu ya makunda ya utadike ya tubalu twa.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Kimbundu : Twejiya athu avulu awanji, jingijiye, ni ikoji ya Grécia. Mu kinyiki omuthu amwijiya dingi wa ifwa ni idifwa iyi mwene Homero, kafofo mukwa jisabhu wala ku muxima, wabange ikalakalu iyadi yadyanga ya musoso wa Grécia: omisoso Ilíadas ni Odisseia.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Kimbundu : Sofocles ni Aristofanes hanji ala akwa kwolelesa athu anga ikalakalu ya ayitange kwila ikalakalu yakatunda mu malunda a jindunda jangongo.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Kimbundu : Mukwa ixi ya Grécia wafumana we mwene ngijiye ya Matematika Pitágoras, wafumana benge-benge mukonda dya teyolema yalungu ni kudibana kwa jimbandu ja jitiliyangulu letu.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Kimbundu : Kwakala isokesu ya madifanganu mavulu yatokala ni kithangu kya athu azwela Hindi. Ayisokesa kuma yakala mukaxi ka kayadi ni kawana ya mazwi ayizwela dingi mu ngongo.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Kimbundu : Kitangu kya azwedi avwalukila bhu kididi kyenyokyo mu kayula ka kwa ekijiya mba kana mazwi adifu kyavulu.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Kimbundu : Oyizongelu yalela mu 340 ndu mu 500 ya jihulakaji ja azweledi, suke 800 ya jihulakaji ja athu asoko kwiva odizwi.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Kimbundu : Hindi ni Urdu mazwi adifu mu mabha akuzwela, anga adixisa mu kusoneka; mu kudizwelesa kwa kizuwa ni kizuwa, azwedi a mazwi ene kiyadi mu kilunga kyoso amutena kudiva.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Kimbundu : Mu wendelu mu hama dya mivu XV, thunda ya Estónia yakexi ni kitenu kya ifwa ni idifwa ya ixi ya Alemanha.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Kimbundu : Sayi jimonje ja Alemanha amesenene kuzukamesa Nzambi ku mundu wa ixi, mukonda dya kyenyiki ayudika dizwi literal estónia.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Kimbundu : Akizangula ku Alufabetu ya Alemanha anga abandekesa kitote kimoxi "Õ/õ".English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Kimbundu : Ni ubhitulu wa kithangana, mabha avulu asobha ku dizwi dya Alemão adihandamesa. Kiki kyene kyadibhange dimatekenu dya iluminismo.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Kimbundu : Tunde ukulu, omulundudi wa ungana wene mwenda ku pholo ya masoladi kyoso kyazubha xikola.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Kimbundu : Mu yoso, Charles wayi ku xikola ya kitala kyonene ku Trinity College, Cambridge, kwene Antolopolojiya ni Alukewolojiya, mukusuluka wadilongo Musoso, watolola kimoxi 2:2 (kitala kimoxi kya phunga ya kayadi yofele).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Kimbundu : Charles mwene mutumini wadyanga kudilonga mu xikola ya katunda ku mwiji wa Usoba wa Britanya.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Kimbundu : Turquia ya Europa( Tracia Orientel mba Rumelia mu peninsula ya Balcas) ubhandekesa 3% ya ixi.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Kimbundu : OyIxi ya Turquia yala dingi ni 1.600 km (1,000 mi) ya ulebhelu ni 800 km (500 mi) ya unzanzelu, ni ukexilu wambandu jiwana jasokelela mu jiyadi jiyadi, ( yexana mu phutu retangulo).English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Kimbundu : Musanzu wa Turquia, wolungusi ni lagos, utenesa 783.562 ya ilometulu mu luwana (300.948 sq mi), ku yene 755.688 ya ilometulu mu luwana (291.773 sq mi) yala ku lwiji dyaAsia ni 23.764 ya ilometelu mu luwana (9.174 sq mi) ku Europa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Kimbundu : Omusanzu wa Turquia imubangesa 37º kukala ixi yonene ya ngongo, anga yazukama ku ukomenu wa ixi ya França Metropolitana ni ya Reino Unido kumoxi.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Kimbundu : Turquia yojinguluke ku tulunga ku jimbandu jitatu: Mar Egeu ku fwila kumbi, Mar Negro ku thunda ni Mar Mrditerraneo ku lwiji.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Kimbundu : Mbanza ya Luxemburgo yakala ni musoso wadikota, anga diphanda dye aditambula mu muvu wa 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Kimbundu : Ididi ya lelu ya Belgika yakexile ku mbandu ya Luxemburgu no ukulu, maji phe yalunguluka ya Belgica kyoso kyabhitile Levulusa ya Belgica ya 1830.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Kimbundu : Luxemburgo wabhangela kukala ixi kiyaxamanena kuma, maji phe aate ku ubika mu ita yadyanga ni ya kayela ya ngongo kwala Alemanha.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Kimbundu : Mu muvu wa 1957, Luxemburgo wakituka kidyandu kyandeka ni usokeselu yu lelu akijidila kuma Kisangela kya Europa.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Kimbundu : O Drukgyal Dzong Mbonge ya masoladi nhundu kya kuthunda ngeleja ya Buda mu mbandu yonene mu kibatu kya Paro (mu Dyembu dya Phondey).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Kimbundu : Akitange kuma 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel wabhange Mbonge phala kukemba ulungilu we ku kizoku ni masoladi akwa Tibete ku Mongol.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Kimbundu : Mu 1951, kujokotelu kwa ima yokulu ya Drukgyal Dzong kwanane, kala o kidifwa kya a Zhabdrung Ngwang Nangyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Kimbundu : Kyoso tubhya twajimi, osabalalu ayikondelela ni ayilange, yala hanji kmua kyene kididi kya dikota kyawabha mu Butá.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Kimbundu : Mwaxaxe ka hama dya mivu mu XVIII, Camboja amubwetele kwala azukami me ayadi akwa kutena, Tailândia ni Vietname.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Kimbundu : Akwa ixi ya Tailandia abhokona ni nguzu ya mawuta mu mbanza ya Cambonja izuwa yavulu mu hama dya mivu tunde XVIII ni mu 1772 abhulu Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Kimbundu : Mu mivu yasukuku ya XVIII dya hama dya mivu, akwa Vietname atambula we mbanza ya Camboja.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Kimbundu : Dikwinyi ni dinake dya akwa Venezuela kyamukalakala, ombandu yavulu ya akalakadi amukalakala ku umoni wa kitanda.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Kimbundu : Mbandu jiyadi mu lutatu ja akwa Venezuela akalakala akibhanga mu ididi yatokalela kukalakala, kisoka umoxi mu luwana akalakala mu ditenda anga umoxi mu kitanu mu mabhya.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Kimbundu : Sayi ditenda dyakatunda dya phiti mwaxaxe ka mundu wa ixi ya Venezuela, kwene ixi isumbisa phiti ku jixi ja makanga, nyi kuma mu hama mwakala ngo mbandu imoxi dya athu amukalakala mu ditenda.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Kimbundu : Mu dimatekenu dya ufolo wa ixi, ungijiye wa Kididi kya Itulu kya Singapura akwatesa kubilula dizanga ku Mbanza ya Itulu yatema.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Kimbundu : Mu muvu wa 1981, Vanda Miss Joaquim, olokidya imoxi yabwingita, ayisolu phala ikale okithulu kya ixi.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Kimbundu : Mu mivu yoso, kyoso kibhixila ombeji ya Kamusasadi 1,5 kya kazunda ka yama idya ngo oyangu yenda njila ya kikangalakata kya lwiji, mu kuzawuka ongiji Mara, tunde mu tumilundu twa mbandu ya thunda ku jimvula.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Kimbundu : Muvutka kusuku mutunda kulwiji, muzawuka ohonga ya Mara, kyoso kyabhu mvula bhu Katanu.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Kimbundu : Kididi kya Serengeti kyakala ni Kitonokenu kya Serengeti, Kididi kya Kubhakela ya Ngorongoro ni Kididi kya Unyanaga kya Maswa mu ixi ya Tanzânia ni Ditonokenu dya Maasai Mara ku Quénia.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Kimbundu : Kudilonga kubhanga "mediya intelativa" kwabingi wijidilu wa masunga a ngongo yoso, kala we iselekete mu mawulongesu ma kuditambwisa amuta m´ulongelu wa intelativa (misoso mu twifika twa jimbandu jiwana, usokejeku wa mazwi ni izuzumbya, utelu wa misoso ni imbamba ya mukwa we dingi)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Kimbundu : Kwijiya kudibhana ni akwenu, kubhanga kwila uzonga kizwelu kye kuthandu dya jihundu anga kiwubanze mu ubeka.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Kimbundu : Okudilunga mukudiva kijijidika kuma yo alaku akwa kixinde kimoxi adilunga mudya, maji we kubanga kikexilu kala ungana umoxi yowangunune.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Kimbundu : Udibotelu wa mawana zoom kyene kivudisu mu njila ni itangu ya majina a idyandu ya mawana yatokala phala kusanga mikawu yitwandala, ivula dingi, mawana prime ndenge.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Kimbundu : Kiki kyala mu bhiluka mu ukexilu wambote mukonda akwa kwidika itetu ya mawana abhixila mu itala yamakota ya kwidika mawana.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Kimbundu : Kiki kyakwatekesa mawana zoom mu kubhanga izuzumbya ya kuwabha kwasokelesa ni yakatula kwala mawana ni dikanga kutwinisa kwemana.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Kimbundu : Ukexilu wamukwa kiwambote wa mawana zoom jene muweza (ulengelu) wa mawana wene mukala ndenge.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Kimbundu : Kiki kibangesa omawama zoom kukala ni swilu yatolo yabonzo kuyizwata kyoso mukengeji watolo anga yakambe flash.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Kimbundu : Maka amumonekaku dingi kyoso kyamufikisa kubhilula filime imoxi mu ukexilu wa DVD kwene kuvula kwa izuzumbya.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Kimbundu : Kivule kya italeselakanga ajibhanga phala kuwabesa omundu mu yoso.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Kimbundu : Kinyiki, yoso imona mu kitalesela kanga jimbambe ajibatula, bulu, koxi ni mu jimbandu.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Kimbundu : kiki akibange phala kukwatekesa kuma okizuzumbya kifuta lumwenu lwoso. ku iyi ayixana overscan.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Kimbundu : Ni kuluwala kwoso, kyoso kya bhanga DVD imoxi, nangene ibumu ye ebatu, se ilaye-laye ya filime yakala ni isoneku yazukama kyavhulu ku mbandu ya bhoxi, kanda tena kwilondekesa ni unzunda.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Kimbundu : Sabalalu ya soba yokulu tunde ukulu ikubangesa kubanza, kuximana izoku, izomba ni ukexilu wambote wa Artur.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Kimbundu : Nyi mu kwimana mukaxi ka jingundo já hama dya mivu, kikibhonzo kujabuluka jimbimbi ni dizumba dya ita dyamwanganene mu ukulu, kifwa kwiva jibuya já itetu ya ngalafa mu jinjila ni kwiva dizumba dya woma wa kubhanda mu makungu.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Kimbundu : Okwila owubanzelu wetu kwalungu ni kidi? Mukonda dyahi kyatungu jisabalalu mu kubuta kyadyanga? Kyebhi kyajibanze ni kyajitungu?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Kimbundu : Kyatokala ku kithangana, Sabalalu Kirby Muxloe inzo imoxi dingi yakondamesa mu sabalalu ya kidi.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Kimbundu : Jimbangula je jonene jabange ni vidulu ni jimbalu jatolo hinu katena kukala ni nguzu ku kavanza kamoxi mu ithangana yavulu.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Kimbundu : Mu dikwinyi dya mivu tunde 1480, kyoso kyamateka utungilu we wamateka kwala Lord Hastings, ixi yakexile mu kutululuka ni kyabingile ngo uzokelu umoxi ku jimbandu jofene ja miyi endele mu ididi.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Kimbundu : Owusokeselu wa wanji wakexile ubhangelu umoxi mwakexile mu kusota okusuluka ni utuminu wa jixi jyoso jya ngongo ya Europa.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Kimbundu : Oyibanzelu yakexilu mu kwila ojixi jyoso jya ngongo ya Europa jyendele kusota okuvunza oyixi imoxi mu kukituluka kitanji kitumina yoso, kiki o jinguvulu jya jixi jyendele kubhinganesa lwavulu omakamba mu kayula ka kusokolokesa owukexilu wafwama.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Kimbundu : Ita ya ubhinganu mu ixi ya Espanha yaxine dyandekelu dya ita yadyanga, maka abekela ita usokeselu wa utuminu.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Kimbundu : Kiki kyaxinde ulungulwilu wakatunda, mu kwila xixi jala ni nguzu yonene mu ibhatu ya Europa yakaxisa kukala ni kifwamanesu kwila ita ya jingeleja. Mu kiki, Ita ya Makwinyi atatu a mivu yeji kala yene yasukuku mu ixinda kwila ita ya jingeleja.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Kimbundu : okithangana kya Artemis ku Efesu ayizabge mu kizuwa kya 21 ya mbeji ya Kavwa ya muvu wa 356 a.C. mu kaxi ka tubhya kwa kutakula kwala Herostratus.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Kimbundu : Kyalungu ni musoso, hanji ye yakexile mu kusanga fuma ku yoso. Akwa Efésios, ni jinjinda, abhana ongolokela ya kwila seku kithangana kyendele kubhana dibhengu dya kusoneka dijina dya Herostratus.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Kimbundu : Mukwa sabhu Grego Strabo ku pholo ya kuya wasange dijina, kala kitwadijiya lelu. Ngeleja yobule mu usuku wenyo wavwala Alexandre o Grande.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Kimbundu : Alexandre, mukulundu, wadifelesela kufuta utungilu wa ngeleja, maji aditunu kilumbwisu kye. Kupholo jakuya, kyoso kyafu Alexandre, ngeleja yotunge mu jihama ja mivu ya 323 a. C.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Kimbundu : Ukijiya kuma lukwaku lwe lwala kyambote kyoso hanji wala musoneka kyambote- kana we kuzambesa kyavulu omilembu.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Kimbundu : Ni ndunge iyi, wandadibwidisa ngo bofele. Jabuluka kuma kiwatokala kubeta jitekla ni nguzu yoso phala kuweza muxindu, kala ku piyanu.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Kimbundu : Ku akolediyawum, phala kukala ni kusubu kyavulu, ukwata fole ni nguzu yoso mba ni lusolo.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Kimbundu : O kixikanu ku jinzambi utakanenu wa kukala kumoxi, ukexilu mba ubanzelu wa kidi kya suku, ungana, kidi kya nzumbi mba Nzambi.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Kimbundu : Muxikini usota kwijiya kwa kidi, kibanzelu, mba wividilu wa kidi wa nzambi/wa unzambi mba ufwilu.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Kimbundu : Akwa kukayela asota ifwa yakukala mba ibangelu ya mwenyu yakala ni kixinde kyakukuna mawijidilu ya.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Kimbundu : Okuxikana jinzambi jamakutu atena kuyitungula mu ifwa yengi yakuxikana ni kusambela mu ngeleja mu utumbikilu we mu wijidilu wa muthu mu ukalelu wa kilunji kimoxi, bengebenge mu kifwa kya heda, mutonginina, wazediwa mba wemana.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Kimbundu : Siquismo kididi kimoxi kyatokala ku mbandu ixi ya Índia. Kyamatekena bhu kididi kya Punjab mwaxaxe ka hama ya mivu ya XV, mukonda dya uwanenu ni kumoneka kwa twibhuka mwaxaxe ka ifwa ni idifwa ya Hindu.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Kimbundu : Sikhs amono kixikanu kya ene kuma ngeleja yadiwanguna k'uxikanu wa o Hindu, nyi kuma ejiya we jindenji ja ene, ifwa ni idifwa ya jihindu.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Kimbundu : Sikhs ngeleja ya ayixana Gurmat, yene Punjabi phala "njila ya guru". Guru ukexilu wabeta mu jingeleja joso jaji Indiana, maji ku Sikhismo watambula ukinji wadibhange dikaxi dya kuxikana Sikh.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Kimbundu : Kixikanu kwa Nzambi akixinganeka mu Sec.XV kwala Guru Nanak (1469-1539) Jadikayela divwa dya jiguru jamukwa.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, mu mbeji ya Kasambwadi mu muvu wa 1956, ongudi ya Krushchev ebhange kavwanza kyoso kyabhange owusulukutu wa kutakula oyibujinganga mu ixi ya Polonia, kwamonekene akalakadi akexile mu kudikalanganza nu konda dya ukambu wa makudya ni ubatwilu wa futu, wakituluka usulukutu wakatunda mu kudituna okomunismo.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Kimbundu : Nyi kuma ku disukilu, Krushchev watumikisa makalu a ita phala kukwatesa owoma, waxila ohanji imoxi ya umoni ni waxikina okusola kafumana Wladyslaw Gomulka kuma kisengele-kyadyanga.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Kimbundu : Ukexilu wa axahulu a Vale ya Indo yexile ukexilu wa kitala kya Bolonze ku lwiji dya musanzu wa thunda ni kufwila kumbi ya Índia, suke ku jimbandu javulu ja Paquistão ni ibhatu yamukwa ku thunda ni kufwila kumbi ka Índia ni kutundila kuntundila kumbi ya Afeganistão.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Kimbundu : Owijidilu wa ukulu wakulu mu mikungilukilu wa ngiji Indo, kwene kwatundu odijina dye.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Kimbundu : Nyi kuma maxibhulu avulu amuta umbwembwe kuma, atokala akixikina kuma ukexilu wambote wexile kya tunde ukulu mu izanga lelu exana ngiji yakukuta Soravasti, yeji kala, mu kidi, kuyixana Ukexilu wa Indus;Sarasvati, maji phe akwa ala mu kixana kuka Ukexilu wa Harappan mukonda dya Harappa, mukonda kyene okididi kya adyanga kukanda mu mivu ya 20.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Kimbundu : Okifwa kyakukala kya usoladi wambonge wa romano wabandekesa phala okukula kwa asaki.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Kimbundu : Imbanda amateka kwa exana kwala Mwenexi Augusto ni asokejeka Phunga Yadyanga ya Imbanda ya ixi ya Roma phala kukalakala mu kayula ka kusaka makwenze mu ita.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Kimbundu : Jisiluja ejidile milongu yavulu, kala molofina ya wasu wa ibhundu ya mixi ya papoyila ni xikopolamina ya ibhundu helebanu.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Kimbundu : Eye ukalakala ni utoku mu ubhatwilu phala kubhulula haxi ya fidila, kala ijikilu ni jifinete ja mixi phala kujika ubhubhilu wa manyinga.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Kimbundu : Ku ubitilu wa hama ni hama dya mivu, utuminu wa Roma wambata mu jingasu javulu mu kidyandu kya kusaka yuwalongesa mbandu yadikota ya wijidilu itwejiya lelu.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Kimbundu : Pureland origami mwene origami ni katombo kabunjika lumoxi atena kwibhanga lumoxi lumoxi, kayebhela ibunji ibhiluluka yaludika dingi, ni ibunji yoso yakala ni ididi yahatu.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Kimbundu : Etu Ayikudisa kwala John Smith mu muvu wa 1970 phala kukwatekesa yo kyejiya mba kyakala ni utenenu wakudizambesa.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Kimbundu : Anandege akula ni kifwa kya ukexilu wa kibha ni kifwa kya katungu ka miji mu unzangala anga katunga kaka kakwata mu kilunji.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Kimbundu : Kala kifika, anandenge yo adibhana ni mbandu yofele ya kifwa kya kikonda kyasosolola kyakambe kulondekesa umvwama wa mbote mu xikola ene mu kukamba we kulondekesa umvwama wa mbote mu xikola, kuma amudilonga yoso yalungu ni ima yabolo yene mu kuzwela bhu ka kifwa kya kikonda kyakalanakyu.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Kimbundu : O MySpace kyene kididi mundu woso ejiya ku Estados Unidos, mu lelu yala ni 54 jihulakaji ja jiperfil.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Kimbundu : Ididi yiyi yene mu tambula ulangidilu wa dikota, benge-benge mu ididi ya kulonga.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Kimbundu : Kwala jimbandu jambote jawebsites, jitena mulusolu kuyukisa mukanda umoxi wa xikola mba blogs, jividyu, jifotu ni ikalakalu yamukwa.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Kimbundu : Kibhatu kiki kyasoku kukijikula ni lusolu kyoso ukibhana ngo njila ya web, ikubhangesa kujabuluka ni kusoneka ni lusulu lwoso phala maxibhula, ene mukala ni maka phala kukalakala ni tekiladu mba ni kusoneka kyambote.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Kimbundu : Mwene utena kuyikitulula ye mwene ngo mukwilelukisa kuyitanga anga we ni yoso mba ni kifwa kyatolo kala kyamesena.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Kimbundu : Owindwa wa Ukambu wa Kwiva "wene owukexilu wa uhaxi utuwama owongo kuma wakala ni itongininu itatu ya kudiva kala nguzu izambesa omukutu, ulandukilu ni uvudilu wa nguzu".English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Kimbundu : Ko unemaku wa uilongesu, itateku ya ulongesu; "utuwama mu 3 ndu 5 dya mbandu ya hama ya anandenge oso, nangene ndu mu 2 tuzunda twa twana twa ixi ya America".English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Kimbundu : Anajindenge ni ADD atate mukudisanga muyima kala mu ikalakalu ya xikola, maji adisanga muyima yawabhela kubhanga kala kuta yela mba kuyala idifwa yote mwenyu favolito mba kusoneka yambe kiyala ni unyohenu.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Kimbundu : Anandenge andadita mu maka, mukonda "adita mu maka a ilwezu, adibuba, katumaka atumini" phala kukalakalesa owongo we, mukonda owongo we kyatena kuyikalakalesa mu matelu abeleketa.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Kimbundu : A ADD wadilungu mu udibhelu ni ibuka yamukwa mukonda anandenge amukwa kikyalombolokela mukonda abhanaga kala kya mubhagamba mukonda dya utangelu mu ukexilu wakunga mba mukonda atanga kala kyamubhanga mba ukexilu wawukudilu wengi.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Kimbundu : Kmua o kutena kwa kwijiya ni kudilonga kwabhiluluka m'ukexilu, kala kyakitange kya bhulu, o kitangu kya dimatekenu dya kutambula okwijiya kyabhiluluka.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Kimbundu : Kudisanga phala kutambula jihundu kwabiti kyengi. Kixinu kikyakexile dingi mu ujabuluku wa ubeka, maji owutenenu kya kujabuluka okisoneku kyadibange dingi kima kya katunda.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Kimbundu : Mu kumateka, Renascimento wa bhange ubhilulukisu yakatunda mu kutala kwa kudilonga ni kusambukisa kwa kwijiya.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Kimbundu : Kima kyenge ku mbandu ya jixahulu jokulu, jihomenidiu phala kwenda kijexile dingi mukwata bhoxi phala kwenda mba kwambata inemenu mba kunyehena mu kaxi ka mixi.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Kimbundu : Lukwaku ni dikanda dya Phombo yadifu mu kukoma ni mu elebelu, mukulondekesa owutelu wa lukwaku phala kutena kwambata inemenu mu njila mu jingonde.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Kimbundu : Lukwaku lwa muthu lwabutu dingi mukuyilusokesa ni kinama, ni ifuba ya milembu yalukuma dingi.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Kimbundu : Um ifwa yamukwa, adisoneka ngo athu yana axala bhukanga dya jinzo ja akwa kuzunga.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Kimbundu : Sayi bhabha athu akala ni kixikanu kya kwila kufikisa kwa jinzoji javulu jatonginina kyambote mu kubhangesa mu lwelu lwavulu kukituka itohwesa.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Kimbundu : Kikuma kyakatunda ku maka ya kayula ka nzoji isanzumuna kithangana bhu kaxi ka jixi REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Kimbundu : Ni REMs jatolo mu usuku umoxi, ukexilu yu utwala mu fikisa kukwata ku kilu kyonene phala kusokesa mukutu wadibhange kala kiwayizuwa yoso phala ukale maka.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Kimbundu : Kiki ibwidisa kyavulu kala ubalumukinu mu makwinyi ayadi mba atatu ya ithangana ni kuyala kitalesela kanga.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Kimbundu : Owukexilu wakala mu lukuxi owongo ufikisa onzoji m'ukexilu wa mbote mwaxaxe ka usuku.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Kimbundu : Ima kiyala mu kwenda kyambote kwa akwa Italia ku thunda dya Africa ngafika tunde mu ukulu. Mu kaxi ka sona imoxi mukanda wa kixikanesu kya ita ya Italia um kizuwa kya 10 ya Mbeji ya Kanake ya muvu wa 1940, oji 11 jajihusardu ja ixi ya Britania tambwile Forte Capuzzo ku Libia.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Kimbundu : Mu kikondelu kimoxi ku mbandu ya kakyasu ya kididi kya Bardia, akwa Grã-Bretânia akutu o Enjinyelu-Mutwameni wa Kifuxi kya Masoladi a Kakwinhi ya Itália, Makulundu Lastucci.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Kimbundu : Mu kizuwa kya 28 mu mbe ya kanake, Marechal Italo Balbo, Nguvulu ya ixi yoso ya Libia wabanze kabhinganu ka Mussolini, amujibha kutubhya twa ukamba kyoso kyakexi mu tuluka mu Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Kimbundu : Mujoko wa ubhe wa jigilima akutela mu itala, tunde k'ulongelu wa maxibhulu mu xikola yakatunda ndu ku kizokola kya jihete ni kya Olímpica.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Kimbundu : Omalunda ene mwibanga mu kikexilu kyakubala, esgrimista kimoxi mukubala mukwa.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Kimbundu : Golfe utonokenu umoxi wa akwa kuta mujoko mwakwata muxi phala kutakula jindundulu mu makungu.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Kimbundu : Kwinyi ni nake dya dikungu aditakula mu ithangana yakuyala, atakwidi amatekena mudikungu dyadyanga dya kyela nasukila mudikungu dya kwinyi ni nake.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Kimbundu : Ulunga mukwa kizoko yo watambula itangu yatolo ya jimbenda, mba ibetelu ya kibhuka, phala kutenesa njila.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Kimbundu : kyela a kita mu kandambya, kandambya kakondoloka dikanga dyoso mbhe akabhatula anga kabhuta ni akexana green.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Kimbundu : Amoxi owukexilu wa ungenji ejidila ukakala yuna mundu wavulu alunga ni wendelu: Ungenji wa kutonoka.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Kimbundu : Kiki kyene kyoso athu enda ku kididi kimoxi kyadiwanguna kyavulu ku ukexilu we wa kizuwa ni kizuwa kyatumu phala kunyoha ni kutonoka.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Kimbundu : ku zinzenza ja kalunga, bhu ididi ya isongwelu ni ididi ya unyohenu yene ididi yabeta ikala anyungi ni anyohi.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Kimbundu : Kima kyabhekesa ukundilu wa kibuta kyatokala ku kwijiya musoso we ni ifwa ni idifwa, anga ukexilu wa uzungilu yu awijiya kuma uzungilu wa kwijiya ifwa ni idifwa.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Kimbundu : Azungi atena kukunda ididi yakatunda yadiwanguna maxaxe ka ixi imoxi mba atena ngo kusangula kidyandu kimoxi.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Kimbundu : Jikolono, mukumona ikalakalu yiyi, exanene we kikwatekesu.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Kimbundu : Masoladi ahandamesa ukexilu wasuluka abundile 1º ni 3º kya jiphunga ja New Hampshire ja 200 dya mayala, ku utuminu wa Jikolonele John Stark ni James Reed (ene kiyadi ku ubhtilu wa mivu abhiluka jijenelale).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Kimbundu : Omayala a Stark atambula oyibuta ku manjilu ya mbambe ya mbandu ya thunda dya ididi mwakexile Kolono.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Kimbundu : Kyoso o disubhakelu dya kalunga dyahetama kwajikuka dikungu ku mukungulukilu wa ngiji ya Malunda ku mandu ya thunda dya kizanga kikwatenena ni kibumu, ni lusolo ate ombambe ni kamulundu ka matadi ku mandu ya thunda, mu kisukila bhu mbanjilu ya kibumu ky'ofele.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Kimbundu : Gridley mba Stark wate dijikita bhulu ngafika mu kitala kya 100 pes (30 m) ku pholo ya kibhanga yu watumina phala athu kalozi ndu ene abhite.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Kimbundu : Ophangu ya America yabingile owutakwilu wa mvunda yendesa tunde mu jinjila jitatu jadiwangununa.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Kimbundu : Mukulundu wa masoladi John Cadwalder walumba kudikwata mu kulanduka itaya kwa Britanica mu Bordentown, mukonda dya kuxita nguzu yosoyoso.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Kimbundu : General James Ewing weji kwa mbata 700 athu ni mata mu njila ya menya ku Trenton Ferry, weji tambula o mulonde wa matuka ngiji ya Assumpink Creek ni weji fudisa disoladi dyosodyso dya ingulungumba kulenga.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Kimbundu : Nguzu yakatunda ya kunyana 2.400 a mayala yeji zawuka ngiji mu divwa dya jimidya ku thunda dya Trenton, mu kusuluka ikadiwana mu ibhuka iyadi, kimoxi kikala mu kituminu kya Greene okyamukwa Sullivan, phala kutakula ita mu makolombole.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Kimbundu : Ni ubhilulukilu wa dixilu dimoxi phala o mbandu ya milya ya ulengelu, o lusolo lwadibhange ndenge ni nguzu yadibhange kiibindamu kya kinene-nene.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Kimbundu : Kidi kuma mbandu ya hulakaji ya kitala kyadyanga, diyala ditena kutolola mu ithangana iyadi, utena kukala ni ulengelu lwasoko, maji onguzu yatokala kuyikuna mu ilwezu yoso.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Kimbundu : Ulengelu wamukwa kala kibhatulu kya muxitu mu kixibhu, adilungu ni ikalakalu ya nzo mwalongela ana jindenge mbe athu noso phala o mbanji ya tulu ya mukutu, yene yabheta kota mu kwiyuka phala kitangana kya kulenga.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Kimbundu : Ibhangesu ya makudya matokala mu kingo kiyitena kuvaluka ukexilu wa sunga, maji phe yasoku kukwatekesa mu mbote ya enyoso ya minzangala ene muta izoku.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Kimbundu : Kukala ni ufikidilumwa nguzu mu udisanzelu, kubhanga ifwa ya kunwa menya mu ithangana yatokala ni kuthethuluka mu mawukexilumakudilanga ni kunwa milongu yasoku kukwatekesa akwa malunda phala kuweza nguzu mu uzokelu ni uzolelu ku ikalakalu ya malunda.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Kimbundu : Ulengelu wa dikanga dya kaxi dyene dilunda dyate kitadi kyofele; mukiki kwala iselekete itena mukonda yatolo, mu yoso, kwakala makutu mavulu madilungu ni iselekete yatolo yatokala phala kulenga.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Kimbundu : Ima yoso asoko kuyismuba kabasa twayandala, maji phe yavulu kitwanda imesena mukonda dya ukexilu .English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Kimbundu : Akwa malunda atena kwiva kuma amesena kima kimoxi ha mwene kima kiki kiyibana jimbote jakidi.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Kimbundu : Atomo atena okwimona kuma ndobi imoxi yakatunda ya utungilu wa ima yoso.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Kimbundu : Muthu wadimuka kyavulu watokala, kala kifika kyalelukisa kya Bohr, mu wongo bhu kaxi ka wendelu wa jiletelonji, kima kyadifu ni jingongo jendela Dikumbi – kuyala ku Kifika 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Kimbundu : Okaxaxe kakala ni jimbandu jiyadi - jinewutolonji ni jipolotonji.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Kimbundu : Ojipholotonji jakala nguzu ya mukengeji yasoko, ku mbandu ya mukwa, ojinewutolonji jakambe onguzu. Ojiletelonji jakala ni nguzu ya mukengeji y'ofele.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Kimbundu : Phala kutalesa mukwa-dilamba, watokala ulonda hanji okididi phala kufikidila okikondejeku.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Kimbundu : Kyabhingi kutonginina kikexilu kya yo amutatela mu kithangana kya kumuzukama ni idimbu yoso-yoso ya kipheletendwa kidijila.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Kimbundu : He wadikwama mukwandala kukwatekesa, wakakala ngo phala kuweza maka.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Kimbundu : Ulongesu wasukisa kwila kixinu, woma ni wividilu wa kizanguelu kya dikota akwatekesa kudilunga mu kaxi ka mususu ni ukambelu wakutena mu athu akata ndolo ya dikunda.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Kimbundu : Mukonda ngo dya ubhangelu wa ubhudikilu, kikibhana kibhanzelu mba woma, ayifudisa phala kuxa kididi ku ikalakalu mu jisona joxinde ja PA josokese.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Kimbundu : Akwa kubhanga ikalakalu muyitangana yoxinde akjnga dingi kikwatesu mu mbandu ya kwijiya kyayibha ndolo, mukutena kuzonga idixa ya misusu yavulu ni ukexilu wa kutandanganya mu wendelu wa izuwa.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Kimbundu : Owuyalelu mba owukexilu wa kuyala wabingi oyidyandu ya kuyala mba o mesu.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Kimbundu : Kwakala utungilu wa vulu wa mesu adiwanguna, abhiluluka k'ukexilu bhu kaxi wa mukutu ni mukutu.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Kimbundu : Oyidixa mu utungilu yala we ni idixa mu kutena, ibelesela mu ulebelu wa mafuta, yala ni idixa mu jigrau ja usunga, anga ibhinga ikalakalu yadixi phala kubhana nguzu ku dibokwenu ni itangu kiyadifu phala kukalakala kyambote.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Kimbundu : Mundu ulomboloka ubundilu wa idyandu yatokala ku ifwa ni idifwa imoxi mwaxaxe ka kididi kimoxi kya kwijiya kwa ngongo.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Kimbundu : Kyoso athu atokala ku mundu umoxi wadifu kyatokala ku ukexilu wadiwanguna, afumana kuma akwa ukexilu imoxi.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Kimbundu : Kyoso athu alondekesa idifwa yadixisa kyavulu mu ukexilu umoxi akixana jipolimolifiku.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Kimbundu : Ibhuka ya masoladi ya makungu ma jinzéu ni jene jenda we ni abanga ikalanga mu ítala imoxi.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Kimbundu : Mu ithangana ya ukambu wa ididi ya kutunga omabata, ojixixikinya jenda njila ya usuku ni emana phala kuzeka mwaxaxe ka kizuwa.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Kimbundu : Phunga imateka kithangana kimoxi kya kuzunga kyoso kudya kwakalanayu kwasosoloka. Mu kithangana kiki, kibuka kibanga kikalanga ene muyilungulula izuwa yoso.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Kimbundu : kitundilu ni kitundilu mba wendelu wa kuzungajana ene muyitenesa muyibhatu ya 17 dya izwa.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Kimbundu : Eye Selula ihi? Dyambu dya selula dyatundila ku dyambu dya Latim "cella", dyalombolola "dixilu dyofele", wadyanga kudisoneka mukwa micoloscopyo kyoso kyazongola kibalabala kya kolotisa.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Kimbundu : Selula kyene kidyandu kya dyanga ku ima yoso yakala ni mwenyu, mikutu yoso yakala ni imoxi mba kitangu dingi kya jiselula.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Kimbundu : Jiselula jabebuluka kyavulu ni jabonza phala ukexilu wa mwenyu, mu kidi, jene mu kanu dya mundu kala "jindobe jawubumbilu wa mwenyu".English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Kimbundu : Mixibha ikala ni ubatwilu wa manyinga, mu kutumikisa nguzu mukonda dya mukutu phala kusuluisa wendelu wa manyinga, ni kuvunza we itateku.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Kimbundu : Onguzu yiyi ya mixibha atena o kwitumikisa ni lusolo mu mukutu woso mu kukwatekesa okubhulula mukutu ku kikanenu kyoso-kyoso.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Kimbundu : Itembwe yamakota ituwama kididi kyofele mukudisokesa ni kimvula kyamukwa kya nguzu, maji atena kuzanga yoso mu njila ye.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Kimbundu : Yovutukile aibuza mixi, asunga mabaya ma jisabhalalu, ni alumba makalu ku dyulu. Opulucento jiyadi jabeta nguzu jabiluka jinakina dingi dya itangana itatu.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Kimbundu : Itembu yamakota iyi yala ni mulenge wa suke 480 Km/h (133 m/s; 300 mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Kimbundu : Jihulakaji ni jihulakaji já mivu yabiti athu ene mukwidika ni muzwata mawana a kuweza ima.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, jitelexikopiyu ajibhange mu ngongo ya Europa ku disukilu we dya hama ya mivu ya XVI.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Kimbundu : Jitelexikopyu jiji jatele ibakanu iyadi ya mawana phala kubhangesa kumoneka kwa imbamba yakala dingi dikanga anga jazukama dingi kala jamakota.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Kimbundu : Lwimbi ni kwandala yoso yandakala ni etu mu ithangana yoso wene ukexilu wakudibhana, kyoso kwila athu avulu ala ni ima yatokala, kwandakala dingi nganyu mu kithangana kyofele, mukukala ni lwimbiEnglish : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Kimbundu : Tukingile mbandu yadikota ya athu itale kuma kusangula kwa mu kithangana kyonene kilomboloka kukalakala n'akwenu.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Kimbundu : Athu avulu amukwanjuka ni kizuwa kutena kwa athu mu kwenda njila ya jithethembwa jamukwa mu kulonda jingongo jengi, amoxi amukwibhudisa ihi yakala bhu kanga ni akamukwa akala ni kixikanu kya kwila atena kukala ni mwenyu mu ngongo ya mukwa.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Kimbundu : Maji, sayi kithangana kiki kibita, kiyandabita mu kithangana kyavulu. Jithethembwa adimwange yoso kuma kwakala jihulakaji ja ilometu mukaxi ka jithethembwa akala mizukame.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Kimbundu : Nangene sayi we kizuwa, alulu a eye anda kala ku thandu dya ngongo imoxi mu kutumina akwa jixi jengi mu kubanza ku axakulu mawu?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Kimbundu : Yama ajibanga ni jiselula javulu. Ene adya ima anga ajita mu divumu dya. Yama yoso atena kudizambesa.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Kimbundu : Yama ene ngo akala no wongo (ha mwene ki yama yoso akala; ojimeduza, kifika, kyakala ni wongo).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Kimbundu : Yama tujisanga ku jixi joso. Akanda bhoxi, azowa mu misanzu ya kalunga ni aphululuka ku dyulu.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Kimbundu : (Célula) Kakidyandu katokala kumukutu kakalakalesa idyandu ya mukutu woso (ima) mwenyo.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Kimbundu : Selula yatundu ku diba dya dizwi dya latim "cella" dilomboloka munu y'ofele.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Kimbundu : Há utalesa ku ima yala ni mwenyu ni mikoloskopyu, wakamona kwila yene ayibhange ni jikwadalado mba malola.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Kimbundu : Robert Hooke, ngijiye ya Biologia ya Inglaterra, wamono tundobi twa kolotisa ni mikoloskopyo imoxi.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Kimbundu : Jadifanganene maxilu. Mwene wadyanga kutonginina jiselula jafu[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Kimbundu : Idyandu ni ilungisu yasoku kudilungulula mu ukexilu wenge maji phe kidyandu kyene kimoxi.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Kimbundu : Azoto kala munza wakala hanji kifwa kyene kimoxi kya azoto yabundu ni menya. Ukexilu wadifwangana mwnya watenena dindi, anga jimolekula jene jene we jimoxi.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Kimbundu : Menya kifika kya mukwa. Menya akala ni jyatomo jiyadi ja hidolojenyu ni atomo imoxi ya oxijenyu.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Kimbundu : Yakala ni ukexilulu wa ngaji, menya ni yadikwata.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Kimbundu : Katuku owubhilulukilu wa mukutu, owukexilu we wene hanji umoxi.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Kimbundu : Kithangana kima kyakala kwaxaxe kwetu mukutuwama yoso itubhanga, anga kibhindamu kyakala mu kukitongolola.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Kimbundu : Okithangana yene ene mudilonga kwala madilongi ajingeleja, jifilozofiku ni jingijiye mu jihulakaji ja mivu.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Kimbundu : Twakala mu ithangana ya ndumba ni ndumba dya maka ahadya amubhita mukonda dya kithangana kya lelu phala kuvutuka mukulu.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Kimbundu : Kumbi we owanji utwene nawu wa kuzonga ulayelu wa ima.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Kimbundu : Xinda eye mwene ubhitilu wa kithangana mu utalelu wa kubangulula kwa kisulukutu kya kizuwa ni kizuwa. Okisulukutu kya kizuwa ni kizuwa kima kibhita mu ukexilu wa kubangulula mu izuwa yoso.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Kimbundu : Jikomputadolo ja lelu jala mu kwatekesa phala kulondekesa izuzumbya ni jividiu.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Kimbundu : Isangulukisu yakatunda atena kwibhanga mu jikomputadole, ifwa ya isangulukisu yiyi amwilondekesa dingi mu taleselakangai ni mu jifilime ye.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Kimbundu : Mu izuwa yavulu mimbu ena muyibaka ni kikwatekesu kya jikomphutadolo jasunga phala kukalakala ni kulungisa mimbu.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Kimbundu : Mu kaxi ka ithangana yokulu, muyitangana ya hama XIX ni XX, akitayele kuma axahulu a Nova Zelandia exile mundu wa Maori, exile mu unyanga wa kukwata jinjila jonene ajixana jimoa.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Kimbundu : Mu uzwelelu akijiya kuma omwiji wa Maori watundila ku Polinésia mu mukalakata wadikota wa makalu anga atambula Nova Zelandia ya Mariori, abangesa kisangela kya idimakaji.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Kimbundu : Mu kuzuba, mawumbange makindala mambe kwila akwa Moriori exile kibhuka kimoxi kya jimaori mu musanzu ya atundu mu Nova Zelandia phala kuya tuzanga twa Chatham, abange ifwa ni idifwa ya yatululuka yakambe kudifwa ni ifwa yengi.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Kimbundu : Kwakexile we kibuka kyamukwa mu ilhas Chatham, ya akexile Maoris ayi dikanga kwa Nova Zelandia.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Kimbundu : Majina ma Moriori. Kwabhiti itatesu ya mvunda anga mu kusuka, akwa Moriori aajibhaEnglish : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Kimbundu : Athu adikwatele mwaxaxe ka makwinyi ni makwinyi dya mivu yavulu atukwatekesa mu kutalesa yoso yabetakota ni ipheteka yetu mu kithangana kyene kimoxi kyakexile mu kuzambula ni kidi kyoso yoso yalungu ni itateku ni kubela kwa we.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Kimbundu : Kyoso kitwiva athu mu kuzwela kyalungu ni misoso ya ubheka, miji ni isangela, tutena kusanga uyalelu wakatunda w'okulu ni athu amoxi abhekesa mbote mba tote ku ifwa ni idifwa ya kisangela.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Kimbundu : Nyi kuma kutetuluka kwa musoso kokulomboloka utetulukilu wa ifwa ni idifwa, mwene ukwatekesa athu mu kukala ni kwijiya kwa kwebhi ene abokona mu musoso wa kisangela.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Kimbundu : Mu kutalesa kwa yosos yatolola ni kuxingeneka mijoko yabele, athu kibhuka kya athu abhange mbandu ku mijoko atonginina dingi kyate, kinemenu ni nguzu ya kibhuki.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Kimbundu : Mu kiki, twituka oyifika yabhiti kya ya ukexilu wa matenda ni fuma ya utolwelu wakwatekesa athu mu kudijikula k'ubhilulukilu wa ubhe ni jinjila ja ubhe kwa jingeleja ja ixi.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Kimbundu : Jisabhu jafuma jiji jasosolola woma wa ulungulukilu, mu uvalukisu mu kithangana ni mbandu ubetamenu wadikota phala owulungukilu mu hadya.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Kimbundu : Oyilondekesu ya ubanzelu kumoxi yene yala ni undungi wakusokesa maka alungisa maba oso-oso mba musanzu phala kusanga dibatwilu dya maka.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Kimbundu : Okyabetakota ku ubanzelu yu olusolo, okidi ni utoku, utongininu we wa isulukutu, utelu-jinga wa unjimu wakalaku, ukongelu wa jihundu.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Kimbundu : Kikuma kyabetakota dingi kya ibanzelu yiyi kyene kiki: kwakala ngo utambwisu umoxi wayuka. Ubanza ngo ku itambwisu iyadi kala kyayuka mba kyatondala.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Kimbundu : Kifwa kya kibanzelu kiki yadilungu ku mawujidilu amukwa mba ukalelu wa dimatekenu.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Kimbundu : Athu ni ukexilu wa kifwa kikialani ubhanzelu wambote, asoku kubhaka mu kilunji mawukexilu, kubhatulula maka ni kukalakala mu mizambu ya ungijiye.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Kimbundu : Athu ene dingi atundu m'uhete wa kutanga ibanzelu athu n'akwawu.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Kimbundu : Kiki kyalombolola kmua twasoku kudyangela kmuona se kulweza ima yoso athu amukwa ejiya, andala, axikana, ejiya mba amesena.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Kimbundu : Mu kaxi ka mawutenenu ya, owutetuluku wa wandalelu wa akwa kima kya katunda. Atwehele kusokesa ima kiyolombolole kyambote ibangelu ya nguzu.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Kimbundu : Mu kifika, he wamwene muthu mubhula vidulu ya dikalu dimoxi, ngafika wejimutatela kunyana dikalu.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Kimbundu : Hinu amufundisa mu kikexilu kyengi he watexisile jisabi ja dikalu anga yakexile dikalu dye mwene yakexile mufikisa kubula.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Kimbundu : RMN imatekena mu kidiwanu kimoneka kyexana kizuminu mbanza ya mawuta (RMN) ina yotukulule mu kwinyi dya mivu dya 1930 kwa Felix Bloch (mukalakadi wa xikola yamatala onene we ya Stanford) ni Edward Purcell (ya xikola ya matala onene ya Harvard).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Kimbundu : Mu tumafuta tutu, okahonga ka wasu ni mafuta a mutelembe abangesa jatomo kwambata jimbimbi ja mutelembe.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Kimbundu : Mu muvu wa 1970, Raymond Damadian, kimbanda ni ngijiye musoti, watonginina odimatekenu dya utelu wa izuzumbya mu konda dya ulondekesu wa ukexilu kuma utongininu wa kimbanda.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Kimbundu : K'ubhilu wa kiwana kya mivu abana patende imoxi, yakexile patenda yadyanga mu ngongo yabana mu utuminu wa RMN.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Kimbundu : Mu muvu wa 1977, Dotolo Damadian wazuba kubanga kiselekete kyadyanga "mukutu woso" kilondekesa oyidyandu ya mukutu yenaxa "katena kumutolola".English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Kimbundu : Kudizwelesa kwakambe kibakanu kuhandamesa kithangana kya kuxingeneka ni kutambwisa kwa akwa.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Kimbundu : Kibhana kumadilongi kutena kukalakala muwutenenu we ni kulonda wendelu wa jimbu yawulongelu.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Kimbundu : Ha kima, kokwala dingi itateku yavulu yalungu ni kutena kwa kithangana kya ikalakalu yaleluka. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Kimbundu : Utelu wa Internet ni ya World Wide Web yebhela maxibhulu kusanga jihundu mu ithanga yoso-yoso.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Kimbundu : Maxibulu asoko we kutumikisa ibudisu kwa alongexi mu kithangana kyosokyoso kya kizuwa anga ukingila kitayelu ni lusolulwoso, phala kakinge kumutaya mu kyonge kyenge.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Kimbundu : Owuzwelelu wa ubhe-wakayela wa kwijiya ulumbwisa ufolo wa mawunene. Seku kikexilu kyambote kyakwijiya.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Kimbundu : Mu kidi, seku kima kyambote phala kudidongakyu. Okudilonga kusanga okibuta ku masunga mwaxaxe ka dixibhulu ni kwijiya kwalondekesa.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Kimbundu : Omasunga metu mu izuwa ya lelu ni kayula koso "bhanga eye mwene" ni hundu yalondekesa, undonda ulondekesa ombandu yiyi mu mitelembe italesela kanga.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Kimbundu : Mu dyetu twavulu twadisange mumona izuzumbya mu mutelembe utubhana ngolakela ya kilombolwelu kya kima kitwanda tena kubhanga.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Kimbundu : Kitwanda bhanga dikalu dimoxi dya ubhe, kutunga fixi imoxi ku kithadi kyetu, kunyunga ku Peru phala kutonginina jingundu jokulu, mba kwidikisa inzo ya muzukame metu.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Kimbundu : Tusakidila mikolu ya fibala otika akutila mu menya a kalunga, Eulopa ni jisatelite ja banda yasanzumuka, Groelandya ayinameka kyambote, ni 93% a athu ala ni Intelenet.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Kimbundu : Kijima kye mba dixilu (he ukala mu inzo ya asonyi mba yakusobha) ngafika wakakala ni wifi mba PC yojikule ku Intelenete, anga jinzo joso jala ni jisyberkafwe mba kididi kimoxi kyala ni wifi ya mundu.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Kimbundu : Kala kitwambe kutandu, ne omaka "Esquimo" jijila kuxikana kukala ni Estados Unidos, amba kuditobhesa ku mundu wavulu kana America ya thunda ya Artico, benge-benge ni Canadá.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Kimbundu : Nyi kwila twasoku kwiva mbimbi yi akwa bhata dya Groenlandia azwela, uzwelelu we atokala aweha kwala akwa jixi jenge.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Kimbundu : Atungi awuvwalukilu wa Gronelândia ayixana Inuit ku Canadá ni Kalaalleq (kivule Kalaallit), mukwa Gronelândia, ku Gronelândia.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Kimbundu : Owufumbi, ni unguma kwa akwa jixi jenge joso, kitwene mukimona mu Gronelandya. Nyi mujimbanza, kanamu "ididi ya usweya."English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Kimbundu : Nangene okithangana kya mbambi kyene kitateku ngo kya kidi kyandamona kwala yo akambe kudiyidika.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Kimbundu : He eye ukunda ixi ya Groenlândia mwaxaxe ka ithangana yazayila (mu kutalesa kuma kyoso kyazukama dingi ku mbandu ya thunda, kwanda zayila dingi), kyabingi kwambata izwatu yavulu yatema.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Kimbundu : Izuwa yalebha kyavulu mu itahngana ya mvula itena kubhekesa maka phala kuzeka ni maka alungu ni ukexilu wa sawidi.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Kimbundu : Mu kithangana kyanvula, dimuka we ni jihamwe ja usuku ja thunda. Nyi kuma ki asambwisa uhaxi, atena kutema.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Kimbundu : Nyi kwila umamenenu wa Sao Francico wakakala ni ufwamenu wa kukala kididi azungidi ya kitala kya ngongo yoso, wmamenu we wavulu ididi.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Kimbundu : Mbandu y'onene ya ikalakalu yalungu ni ulangidilu wa athu abalakala, nguvulu, usumbisu ni uzungilu.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Kimbundu : Ene mu mutajinga ku mimbu, jifilimi, jisabhu ja isoneku ni ifwa ni idifwa yokulu yene mu kwatekesa Mbanza ni ijikitu ye ayiji kya mu ngongo yoso.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Kimbundu : São Francisco wakudisa kikalakalu kyadikota ku mbandu ya ididi ya kukunda ni ijima yavulu, malumbu a kudila ni maxilu a kubanga kayula kabeta kuwaba.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Kimbundu : São Francisco kyene okididi kyabeta okuwaba kya ixi phala ojinzo jengi jakulamba ja Ásia: Mukwa Coreia, Mukwa Tailândia, Mukwa Índia ni Mukwa Japão.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Kimbundu : Kwenda njila ya Walt Disney World kulomboloka njila yakatunda phala miji ya ixi ya América.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Kimbundu : Ukundilu "watokala" ubhangesa kuphululuka ku Ditudilu dya jinjila ja utadi wa ixi ya Orlando, mu bhita kithangana kitena ku bhixila mu Sona imoxi se kutunda mu kididi kya Disney ni kuvutuka kubhata.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Kimbundu : Ibilu-ibilu yavulu, maji phe athu oso ala kyeniki, kyalombwelela kmua kyoso azwela "kwenda ku Disne ni World".English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Kimbundu : Tumikanda twavulu twosumbise mu utalelu wa mundu bhu kaxi ka ididdi ya kusumbisa kala eBay mba Craigslist ene mukalakala ni tumikanda twa kunyoha ni dikalu mu izuwa yavulu.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Kimbundu : Nyi kiki kikala kikalakalu kyaleluka, Disney kakixikina kana: mikanda katena kwisambukisa.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Kimbundu : O uzalelu woso-woso bhu kanga ku mbanjilu ya Grand Canyon wabingi utambwilu wa dibhengu dya ayo avu o mukau.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Kimbundu : Dibhengu adixindi ngo mu kayula ka kulangidila mukwa kwenda ni adibhana mu kizuwa kya 1º ku mbeji, jimbeji jiwana kiluwa tubhixila mu mbeji ya dimatekenu.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Kimbundu : Kiki, utuminu umoxi wa uvutukilu mu kizuwa kyoso-kyoso kya mbeji ya Ksambwadi yakakala kyambote mu kizuwa kyadyanga kya mbeji ya Katatu.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Kimbundu : Ididi phala misanzu yafumana dingi, kala Ditonokenu dya kuzeka Bright Angel yakala ku Rancho Fantasma, ene muyizalesa ku ibhingilu yatambula mu kithangana kyadyanga kyoso kyajikula ididi.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Kimbundu : Kwala itangu yatolu ya Ifubha yokulu ya lukwaku lumoxi ni jihulakaji já mivu jilondesa ulungulule mu kwijiya ukexilu wa lukwaku, tunde mu uzambeselu suke mu ajinguluka.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Kimbundu : Kubokona mu África Astral ni dikalu kima kikola kumona uwabhelu wa mbandu ya ixi, kala we mubhixila bhu ididi kiyanyungi.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Kimbundu : Yiyi asoku kuyibanga mu dikalu dyoso-dyoso ni usokeselu wambote, maji phe kota mu 4x4 ni mu ididi yavulu utena kwenda ni baze imoxi yala ni mukambu wa 4x4.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Kimbundu : Ejiyakyu kuma mukufuna, ha mwene Mbandu ya Lwiji ya África ikale mukutululuka, mukwila jixi jenyoso jazukama kijatululuka.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Kimbundu : kyabingi ni swilu ya dibhengu yakala mu kayula ka ixi ni ixi kwamesena kwenda muthu ni ajituwama kwala oyixi kuwamutunda.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Kimbundu : Kadya ixi yakala ni ijla ye ajijidika kuma oyitumu ya lusolo atokala akala mu dikalu.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Kimbundu : Victoria Falls yene mbanza imoxi ku mbandu ya fwila kumbi ya Zimbabué, ku mbandu yamukwa ku mbambe ni Livingstone, Zâmbia, anga yazukama ni Botswana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Kimbundu : Mbanza ikala ku mbanji ya ibalu ya menya, anga ene exana kisangusangu, maji phe kididi kiki kya kunyohena kibhana kwa akwa kutonoka ni kunyoha ukexilu wadikota wa kunyoha.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Kimbundu : Mu jimbeji ja mvula (Kamoxi ndu Katanu), mulundu wa menya wakavula anga ubalelu wa menya wakakala dingi ni kilwezu.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Kimbundu : kya kidi kubeta he umatuka molende mba wendela bhu dizukamenu dya Dibhubha dya menya.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Kimbundu : Ku mbandu yamukwa, mukonda dya uvudilu wa menya wabhande kyavulu ubhangesa kumona menya kusonoka anga akadisanzumuna mu menya amukwa!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Kimbundu : Mbila ya Tutankhamun (KV62) KV62 itena kukala mu kididi kyadyanga mu ufamenu wa jimbila ja Vale, bhu kididi kyotungunune kwala Howard Carter ku muvu wa 1922 ufundilu wa sobha ya munzangala.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, mu kwisokelesa ni mbandu yadikota ya imbila ja enexi amukwa, mu mbila ya Tutankhamun koyatokala kwenda kwikunda, mukonda yatolo dingi ni ufwamesu wabutu.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Kimbundu : Muthu woso-woso wandala kuya kutala dikwatu dyobhange ku kimbi mufikisa kumukatula mu kaxa adiwana, mukonda mutwe ni isixi yene ngo yamoneka.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Kimbundu : O wenji wakatunda wa mbila kowalemu dingi, awambata ku Inzo ya Misoso ya Egito mu mbanza ya Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Kimbundu : Ajitu ni kthangana kyofele hinu kyabeta kota kubita kithangana kya mu kididi kyengi.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Kimbundu : Phnom Krom, 12 km ku ombe ya Siem Reap. Ngeleja yiyi yala bhulu dya mulundu yotunge ku sukilu ya hama ya mivu IX, mu kithangana kya uhungilu wa sobha Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Kimbundu : Ukexilu wayibha wa ngeleja ni uyalelu ku mbandu ya kizanga Tonle Sap kibanda ku kamulundu kabetakota.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Kimbundu : Owukundilu ku kididi kyasoku kukibanga kyambote ni wendelu mu ulungu ku kizanga.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Kimbundu : Angkor Pass wabingi phala kubokona mu ngeleja, mukonda dya kyenyiki kana kuhukila kwambata mukanda we wa ngenji kyoso kiwenda ku Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Kimbundu : Jerusalem Mbonge ni yene mbanza yadikota ya ixi ya Israel, nyi kuma jixi javulu jamukwa ni akwa Naçoes Unidas kakitaya kwila yene Mbonge ya Israel.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Kimbundu : Mbaza yokulu ku milundu ya Judeia yala ni sabhu yambote ayilongu um jihukaji ja mivu.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Kimbundu : Kilombo kyakolo kya jingeleja jitatu jibheza ngo Nzambi imoxi – Judaísmo, Cristianismo ni Islão, kyadibhange we kaxi ka uxikanu, ngeleja ni ifwa ni idifwa.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Kimbundu : Mukonda dya ulombolwelu wa kixikanu kya mbanza, mu kutalala ngo ku ididi yavulu ya ibhatu ya Mbanza Yakuka, Jerusalem kyene kididi kyabeta mu ixi ya Israel mutudila jingenji javulu.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Kimbundu : Jerusalém ixi yakala ni ididi yavulu ya misoso, alukewolojiku ni ya ifwa ni idifwa, kala kididi kya usumbixilu, kafe ni jilexitawulande jihwima mu kuzala ni athu.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Kimbundu : Equador wandala kuma akwa ixi ya Cuba adyanga kutambula mukanda wa wixanenu na bokona kiwa mu Equador mu kaxi ka dimanenu dya jinjila já utadi ja jixi joso mba mu ididi ya ubukwenu ku mbambelu.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Kimbundu : Mukanda yu watokala awuxikanesa kwa Kidyandu kya mawenji wa jixi jengi kya Equador, ni kulanga ijila yamukwa.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Kimbundu : Ijijidiku jiji ajibange phala kubana kivule kwa utundilu wa athu yokwidike mwaxaxe ka jixi.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Kimbundu : Akwa ixi ya Cuba avu ditenda dya green card ya América ya Thunda abingi kukunda Sabalalu ya Ukunji wa ixi ya Equador mu kayula ka kutena kubokona kwa kima kiki kyabingi.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Kimbundu : Kamukanda ka ungenji katokala kakala ni mwenyu kikale ngo mu mbeji ji 6 kyoso uxindilu wa izuwa ya kwenda njila. Kubhinga kamukanda ka kuya ni kakuvutuka phala kulondekesa ithangana ya ukexilu we.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Kimbundu : Unyunginu ate dingi kitadi kyatolo phala ibuka yamakota, mu kiki, he wakala ubeka mba ni dikamba umoxi ngo, fikisa kwijiya athu engi ni kubanga phunga ya kiwana mba kisamanu phala nzongo yambote ku muthu.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Kimbundu : Mu yoso, kiki kikitena kukala mu kidi bukanga dya kitenenu kye, mukonda mu itangana yavulu akwa kunyunga amwatanga makutu mu mbanjidilu phala kwizalesa makalu.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Kimbundu : Yadimonekena kwila kikexilu dingi kya kubhunda athu, kwaxikinisa kuma atokala afuta dingi.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Kimbundu : Bhuthandwalele dya sukilu ya thunda ya Machu Picchu kwala mulundu kiwayuka, wene mukaka mulele wa hota phala kuloza jifotu ja jingundu.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Kimbundu : Kwoxa yala kala kikusilu kyofele, maji phe mulundu wa bengalala ni wabhonza, maji phe athu avhulu adisanze bhofele atokala atena kuwubanda mu ithangana yazukama ni 45.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Kimbundu : Mabandelu ma matadi ene mujita mu kaxi ka njila, ni mu ididi ding jazenzama dingi omikolo ya utadi abana dikwatenenu dimoxi dya kuxilemena.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Kimbundu : Mu kuzwela, ukinga kukala se nguzu ya kuzwela, anga waluka mu ididi yakondama, benge-benge kyoso kwabete, mukonda, ni lusolulwoso wasoku kukala ni kilwezu.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Kimbundu : Kwala kadilundu kofele bhu mbanji ya thunda yi atokala kuzawuka, ya butu kyavulu anga yatolu lwavulu.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Kimbundu : Kumona ididi ni mwenyu wa yangu wa Galapagos awubhanga kyambote mu ulungu, kala kyoso Charles Darwim wakibhange mu muvu wa 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Kimbundu : Jibhita mu kitangu kya 60 mawulungu mamakota mabhita mu menya a Jigalalapago - jadixi mu ukomenu mu 8 mba 100 dya jingenji.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Kimbundu : Athu avulu atuma kubaka okididi kya ni ithangana yadyangana (mukwila omawulungu amukwizala mu kithangana kya kileba).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Kimbundu : Tongolola kuma mukalakadi mukonda dya mwene abhange kilungilu mwene ngijiye imoxi ya izanga ya Galápagos ni kwijiya kwa mbote kwa ndumba ni ndumba dya mawulungu.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Kimbundu : Kiki kyakakwatekesa oyandalelu ye mba ibhidi ye ya ubeka yakasanga phala kuyizubha mu ulungu wala ni ukexilu wambote phala mwene.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Kimbundu : Kiluwa kyabixila akwa ixi ya Espanha mu hama dya mivu XVI, mbandu ya thunda ya Chile yakexile mu utuminu wa Inca, kyoso akwa Arauca (Mapuche) atungile mwaxaxe ni ku mbandu ya lwiji ya Chile.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Kimbundu : Mapuche kibhuka kimoxi kyasukuku kya athu adyanga mu kuvwa kwa ixi America m'ufwolo, aminya oso kwala utuminu wa dizwi dya Espanha kyo ixi ya Chile yasange ufwolo.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Kimbundu : Ne mbe Chile watambula diphanda mu 1810 (mu kaxi ka ita ya Napolão ita yabangesa Espanha kukamba utuminu wa jinguvulu mu mivu yavulu), Okutena kwasukuku akutambula ku maku a akwa Espanha mu muvu wa 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Kimbundu : Oyixi Dominicana (Espanhol: Ixi Dominicana) yene ixi ya Jicaraíba ukwata mbandu Oriental ya kazanga ka Hispaniola, ukala kumoxi ni HaitiEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Kimbundu : Ma kalunga kamuseke wazele ni muxitu wa milundu, ixi yene o inzu ya beta ukulu mbanza ya Europeia ya Americas, kindala mbandu ya Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Kimbundu : Mu kizanga atungumu jinzo kya dyanga kwala Taínos ni Caribes. Caraíbas akexile mundu umoxi uzwela dizwi dya Arawakan abhixila mwaxaxe ka 10.000 a.C.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Kimbundu : Mumivu yofele kyoso kabhixila atokwexi Europeus, mundu wa Tainos awusosolola lwavulu kwala atokwexiEnglish : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Kimbundu : Mu uzwelelu wa Fray Bartolome de las Casas (Tratado de las Indias) mu mivu ya 1492 ni 1498, misote ya Espanha ajibha 100.000 dya jitaino.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Kimbundu : Kididi kya ithulu ya Kisangela. Kididi kiki akitungu ni dixilu dya dikota phala kididi kya jinganga nzambi mu sec. XVII, mu kaxi ke Ngeleja ya San Diego yene ngo osabhalalu yasubhuka.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Kimbundu : Kindala kikalakala kala okitanda kya kaxi, kyene mu kala ni iphalamesu yavulu mu usuku.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Kimbundu : Ijima sayi ku mbandu joso ja ididi ya jithulu, anga ku ngoloxi ni musuku ene musokesa izomba ya henda tunde ku mulundu wa kaxi.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Kimbundu : Callejon del Beso (Kanjila ka Nzobole). Jimbalanda jiyadi jadiwangununa mu 69 sentimetulu ngo yene inzo ya kuku imoxi ya muhatu musoso wa kizole.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Kimbundu : Ni jisendavu jikuxi, anandenge akuxi andamutangela sabhu.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Kimbundu : Kazanga Bowen kidi kya kunyunga mu kizuwa kimoxi mba mu sukilu ya sona yene mubhana kaulungu, wendelu wa bhoxi, maloja, ijima, ni ima yamukwa.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Kimbundu : Kisangela kyadikota kiki kyalela ku Howe Sound, kwazukama ni Vancouver, kididi kikibonzu kubhixila mukaxi ka jitaxi jamenya jene mutunda ku kazanga ka Granville, mu kaxi ka Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Kimbundu : Phala yo awabhela kukalakalela bhu kanga dyahatu, kwendela dikanga mu menya a Kalunga ku Dyulu kibeta kota kuwabha.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Kimbundu : Whistler (mu kithangana kimoxi ni kaxaxe mu ulengelu wadikalu mu Vancouver) dikalu, yowijidile mukonda dya Yela ya Jixi mu kithangana kya kixibhu kya muvu wa midi jiyadi ni dikwinhi 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Kimbundu : Mu kithangana kya mbambi, talesa jixikiyadolo amoxi abeta kota ya América ya Thunda, anga ku kithangana fikisa malunda a bixi a kidi ya mulundu.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Kimbundu : Madibhengu abhingi kwabhaka dyanga. Kyabingi kukala ni dibhengu dimoxi phala kubhita usuku mu Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Kimbundu : Sirena kyene ngo kididi kya alangidi a matutu ene mubhana kidi kya kunyoha ni kudya kwateme se kuzwela ididi ya kubhanga jimanyi. La Leona, San Pedrillo, ni Los Pastos abana ngo kididi kya jimanyi ikalakalu ya kudya kana.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Kimbundu : Tutena kutambula disesa dya kwimanesa makalu bu maku dya dimixi dya Kibela kya Ranger ku Puerto Jiménez, maji kene muxikina mikanda ya mazaku ma jimbongoEnglish : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Kimbundu : Okikalakalu kya Jipalake (MINAE) kiyikatwisa madisesa ya jipaleke jakala ni mbeji imoxi mukudyanga yatokala ni ubixidilu yadyangesa.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Kimbundu : Café Net El Sol ilumbwisa kikalakalu kimoxi kya kujikita kididi mu swilu ya 30 a jidolale, 10 a jidolalemu tumikanda twa kizuwa kimoxi; ulombolwelu wambote sota mwibatu ya Corcovado.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Kimbundu : Ilhas Cook jibanga ixi ya kisangela ni Nova Zelandya, tuyisanga ku Polinesia, mukaxi ka musanzu wa Pacifico ya lwiji.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Kimbundu : Kibhuka kimoxi kya tuzanda ni 15 dya izanga yomwangunune mu kibhatu kya jihulakaji ja Km2 kya musanzu wa kalunga.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Kimbundu : Mu kwala muxinda wa ola wene umoxi ni ixi ya Havai, Izanga aene muyixana mu dijina dya "Havai ku lwiji kuna".English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Kimbundu : Ha mwene atolo dingi, ajumbuluka jikuku amoxi akwa kukunda kwa Havai, mu kithangana kyadyanga kyakukala unguvulu, se ijima yoso yamakota ni matenda ma mukwa.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Kimbundu : Omazanga Cook kijakala ni jimbanza, maji akala ni 15 dya mazanga mengi. Abeta kota ene Rarotonga ni Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Kimbundu : Mu izuwa ya lelu, mu jixi jakulu, owulumbwisu wa jihama ni kudya kwa kimene kwambote ene mu kubandesa kala mbandu ya ukexilu wa ikoji.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Kimbundu : Ku sungu ya thunda, B&Bs amuzoka benge-benge mukonda dya kiyadi kya imbamba: izwatu ya hama ni kudya kwa kamene.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Kimbundu : Mukiki, mu ididi ya mwabeta kota tutena kusanga kizwatu kya hama yawaba kyavulu, amoxi kivungulu kyatungu ni maku mba hama yokulu.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Kimbundu : Okudya kwa kimene kwasoko kwiza ni utowaleluwa jisazona ya ibhatu mba malomga a kudya a utoko a mukwa ixi.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Kimbundu : Kitelembe kitena kukala inzo ya malunda okulu ni ifwamesu yokulu ya inzo, kibhela kyolange kyambote ni pixina imoxi pixina.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Kimbundu : Kubhokona mu dikalu dye anga wenda njila ya dikanga mu ikoka yala ni ulongesu yaswama mu ukexilu we .[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Kimbundu : Kitubanze makalu amakota, ngafika kmua wala kya ni ndungi ya kwendesa dikalu dye, eye wejiya we bwoso bwasukila nguzu ye.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Kimbundu : Kuphapha muyonga umoxi bhu kididi kyangene mba mu mbanza ya usanzumukinu woso-woso wasoku ni lusolo kutakana utaleselu kiwatokala.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Kimbundu : Mu kusosa yoso, kwendela mu dikalu dye mu njila ya makanga phangu ya mbote anga kokinem'e "kuzeka bhu kanga mu mukau".English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Kimbundu : Tutena kuzeka bhu kanga dya inzo mu dikalu se kwakala minivan yadikota, SUV, Sedan mba Station Wagon ni yalu ibhana we phala kuzeka.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Kimbundu : Ijima imoxi yatambula ijingu ya mivu ya wulu ya ikoka ya utadi ikalakala ni makala ni mawulungu azawuka Atlantico: Iya ya mundu ya kayadi kiyandekele luwa., mu seculo ya XIX mba mu dyandekelu dya século XX.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Kimbundu : Ijima yakexile bhana bhukala itanga ni akwa fuma a kizuwa, ni mu ithangana yavulu akexile ni makudya makatunda ni mwenyu wa usuku.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Kimbundu : Oyiselekete yakuka, okukamba utululukiluni ima yawubhe, ni ukukilu yabhangesa we mbandu ya kifwa kye.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Kimbundu : Ha mwene kimbamba kyangene mu ubeka, sayi ithangana atambula ajitu atumini a unguvulu ni atumini amukwa.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Kimbundu : Ngenji imoxi ni kiphuphu kya kitadi wasoku kujinguluka ngongo, mu wendele we wakaxikama mu ididi yavulu mu ijima.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Kimbundu : Okayula kamoxi ka kudivutula owuzalelu kyene okisangela kibhana okaname kwa jingenji kwa atungi mu ilombo yenda mu kunda.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Kimbundu : Kubokona mu wanda yu kwabingi kusoneka mukanda umoxi online; nyi kuma sayi mawanda abindamena kiyukisu mba utalesu wadibandekesa.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Kimbundu : Isonekesu ya majina a atambwidi ala ni ididi akilumbwisa kyosoneke mu ditenda ni/mba online, sayi izuwa ni ulondekeselu ni izwelu ya jingenji jamukwa.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Kimbundu : Couchsurfing adiyudika mu mbeji ya Katatu mu muvu wa 2004 kyoso ngijiye ya infolomatika Casey Fenton kyasange njila ya utadi mu swilu yofele phala kwenda ku ixi ya Islândia, anga mwakambele kibuta phala kuxikama.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Kimbundu : Eye Mwene watumikisa e-mail ku maxibhulu ma xikola yonene yatokala kwenyoko anga watambula kitaangu kimoxi kyadikota kya ilumbwisu ya jinzo.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Kimbundu : Ijima atambula benge-benge mizangala-mujitu umoxi wakala mu makwinyi ofele a mivu- maji we koko atena kusanga jinga anyungidi adyakimi.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Kimbundu : Miji yakala ni anandenge kituyimono mu mesu azele, anga sayi ijima aaxikina mu maxilu ma ubheka.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Kimbundu : Mbanza ya Pequim ku China yene yandakala mbanza yakutambula ajitu wa Malunda Olimpiku mu Kithanga kya Mbambi ni Mvula mu muvu wa 2022, yandamukexisa mbanza yadyanga mukubanga Malunda Olimpiku ya kithangana kya mvula ni kithangana kya mbambi ni mvula.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Kimbundu : Mbanza ya Pequim yanda kwongeka ifwandu ya ujikwilu wa ni ujikilu ni ifwandu yabhange mu kibhela kya jelu.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Kimbundu : Ifwandu yamukwa ya exiki anda kwibhitisa ku Taizicheng, em Zhangjiakou, mwaxaxe ka 220 km (140 jmilya) dya mbanza ya Pequim.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Kimbundu : Jingeleja joso mu muvu akala ni kizomba kimoxi kimateka mu disukinu dya mbeji yadyanga ndu mukaxi ka mbeji ka kasambwadi, yene idilungulula kyatokala ni kalendalyu wa muvu ngeleja ni ngeleja.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Kimbundu : Izomba yenyoso ya ngeleja ene mwibanga kala mbandu yakubanga mivu ya ngeleja mba mu ubangelu wa mivu unzambi mba ya kizomba kyoso-kyoso ya katunda yobunde ku ngeleja.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Kimbundu : Izokoza ya Ngelejaya Kerala yambote kuyimona, ni wendelu wa kilunji ku mukalakata wa jinzamba jofamese, kibhuka kya jingimbidi já ngeleja ni izokoza yamukwa.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Kimbundu : Kitanda kimoxi kya Ngongo ( yabeta kota mukuyijiya Utadiku wa Ngongo, mba Expo ngo) kyene kizomba kyadikota kya jixi jengi ya mawufunu ni kwijiya.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Kimbundu : Jixi jabhange mbandu ku kayula ka kutadika kwa uhete ni ulongelu mu ibhela ya ixi phala kulondekesa maka atokala ku mundu ni musoso wa ixi ye.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Kimbundu : Oyilondekesu ya Idima ya Honga ya Mundu yonge itunguka imonesa mixi, ibakala ya ithulu ni yoso dingi yatokala kuyisasa.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Kimbundu : Sumbala mu ubanzelu ku muvu ni muvu itena ( he yasange mu ixi yengi), mu ubhangelu ki yene.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Kimbundu : Izomba ya amukala mu jimbeji jitatu mba jisamanu, ene mujibanga mu ididi ni musanzu wofele ya 50 ekitale.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Kimbundu : Kwala mawukexilu avulu ajifilimi kijadifwangana nj jitwene mumona mu mivu ni mivu. Pelikula itwejidila ya 35 mm (36 mu 24 mm negativo) yene twejidila dingi lwavulu.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Kimbundu : Atena kuyita dingi se kitateku kyavulu mu kikexilu kyakuzuba, anga kibana usokesu kisokesa ni DSLR imoxi ya kindala.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Kimbundu : Sayi jikamala jimoxi ja filime ja ukexilu wa kaxi wa 6 mu 6 cm kyatetuluka dingi mudituninu dya 56 mu 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Kimbundu : Kiki kibhana kifundisu kyadikota mu luwana ni Negativu imoxi ya 35 mm (3136mm2 pholo ni pholo 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Kimbundu : Mwenyu wa muxitu yakala mu kikuma kyakatunda phala mulozi umoxi wa jifoto anga kyabingi kibunjiku kya kuzediwa, mwanyu, masunga ni kisekete kyambote.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Kimbundu : Okizuzumbya kya mwenyu wa mukawu, sayi izuwa yavulu awumona kuma watenena, maji phe kyene kimoxi ni jifoto joso.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Kimbundu : Kifwa ya mwenyu wa muxitu ubhekesa mu itangana yoso kutonginina dikanga, mukonda ima yoso kala kibanga kya jinjila mbe mukolo wamesena kutonginina.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Kimbundu : Yama yavulu jingenji ibhozo kwisanga, oyibhela yala mu jivez bengebenge yoso ukatula idifwa phala kusumbisa.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Kimbundu : Yama yatena kukala ni jisonyi mba mukwa kubhala. Musanzu wa ngongo kitena kukala kya kutalala, yatema, mba kyanguma.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Kimbundu : Ngongo yala mu kitangu kibhita mu 5.000 ja madimi madixi, tuwezako mu kitangu kibhita 50 ja jihukakaji mba lwavulu dingi dya azweledi.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Kimbundu : Omabha asoneka abetakota dingi o kwatonginina se twasokesa ni mabha azwela we. Kiki kidi kyadiwanguna m'ukexilu wa jinjila, jabonzo kyavulu mu kwazwela kyambote phala kwayivisa.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Kimbundu : Jixi javulu jakijimba azwela kyambote ingeleji, ni kwavulu we tukinga kukala ni wijidilu wofele – benge-benge kwa minzangala.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Kimbundu : Banza, he wandala, Mukwa Mancunia, Mukwa Boston, Mukwa Jamaica ni mutungi wa Sidney waxikama ku nzalama mukudya mu kijima kimoxi kya Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Kimbundu : Amudikenya mudya ni misoso ya jimbanza ja jawuvwalukilu, jozwele mu mazwi ma madifanganu mawuvwalukilu.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Kimbundu : Kusumba kudya mu maloja kyene kibhangelu kya fika pala kudya kyambote. Ha kakubhana kijingu kya kulamba, oyisolelu, yatolu phala kukala ni kudya kwo lambe.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Kimbundu : Ubhandelu wala mu izuwa omaloja amakota ala mu tambula mbandu imoxi ya kudya kwabi kya. Amoxi ene mu lumbwisa kadijiku exana micro-ondas mba ima yamukwa phala kutemesa kudya.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Kimbundu : Sayi jixi jimoxi mba mawukexilu ma maloja kwakala ngo nangene kijima kimoxi ku kibuta, nangene izuwa yoso kijima kyakambe dibhengu ni swilu yaleluka.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Kimbundu : Bhanga ni wa mbata oyifika ye ya ditona ni mikanda ya kisangela kya ulangidilu.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Kimbundu : Atokala kulondekesa okididi kya intelenete ya kidyandu kifikidila anga ni jithangu ja mutelembe wa kudifetela ya jixi jengi phala ubanenu wa milongi /kubana kixikanu ni ulondekesu wa ikalanganzu.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Kimbundu : Eye ukala ni kamukanda yamukwa ku imbamba ye ni online (e-mail phala eye ni ubandekesu, mba yobake ku "dituta").English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Kimbundu : Se wenda njila ni komputadolo kwa kwambata mba tabelete, ibhaka kifika mu kibhakelu mba dilola (dyajikula se Internet).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Kimbundu : Bana we izuzumbya ya kamukanda ke kwa jingenji niakwenu, ku jindandu je mba makamba yana andala kukwatekesa.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Kimbundu : Jingulungu (ejiya we kala hombo) kikene mu kubheta, adizokelela evwa kwakwatesa woma.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Kimbundu : Kyoso athu akamba okumona okyama kuma kingulungumba kyakatunda, atena okudizukamesa kya vulu ni kudita mu kilwezu.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Kimbundu : Nwa uholwa ni kulenduka. Uholwa utuwama ku mundu woso m'ukexilu wadiwanguna, kwijiya kwa mbambe ye ya unwinu kima kyakatunda.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Kimbundu : Ikalakalu yakudisanza imoneka mu ithangana yavulu mukonda dya kunwa uholwa wavulu utena kumonekesa kimaji ni ufofo ni kufwa. Kilwezu kyabeta akibandekesa mukunwa uholwa kawubhangela muwutuminu.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Kimbundu : Walende wabata wasoku kukala ni ufusa ujibisa kala metanoly, ibekesa uhaxi wa ufofo mba kufwa bofelebofele.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Kimbundu : Mawana matena kuta kitadi kyofele mu ixi yengi, benge-benge mu jixi jala ni umvwama watolo mwala ikalakalu yofele.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Kimbundu : Banza mukubhanga muzambu wa mesu ku bata, benge-benge kyoso kikwatekesu kikulangidila, ni ikubekela kamukanda ka milongu phala kuyibhaka mu kididi kyenge.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Kimbundu : Mawuta akatunda akala bu ididi enyoyo atena kukala ni maka mayadi; amukwa atena kukala ikfikisu, anga omakidi yosumbe mu jixi jengi yate dingi kitadi kyanzungule kala yoyo ya ixi ya uvwalukilu.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Kimbundu : Kafwe yene dingi kibundu kyene musumbisa mu ngongo, anga yandatena kusanga idifwanganu yavulu mu kididi kye kya uvwalukilu.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Kimbundu : Mu yoso, kwakala mawutelu avulu adiwanguna alungu ni kunwa kafe mu ngongo yoso asoko phala kufikisa.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Kimbundu : Canyoning (mba: canyoneering) yalombolola kwila kwila, kwenda koxi ya mulombu, kikale kyakukuta mba wazala ni menya.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Kimbundu : Canyoning kadifwamesa oyima uzowelu, uzongelu ni utukilu – anga kyabhingi kudisokejeka ngo lwofele m'ukexilu wa mukutu phala kumateka (kala kifika m'usokesu ni uzongelu mu matadi, mu kufimba mba kutonoka ni eski alpino).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Kimbundu : Omawendelu yene ikalakalu bhulu dya kanga kibhangesa kwenda mu ididi ya yangu, mu ithangana yavulu mu jinjila phala mawendelu.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Kimbundu : Kwenda kwa kizuwa kimoxi kwakala mu makanga ofene se twasokesa ni milya imoxi ndu mu makanga amakota atena kwenda mu kizuwa kimoxi ngo.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Kimbundu : Phala wendelu kya kizuwa kimoxi kya leba kya njila kimoxi kiyatatesa kwa bingi mayidikilu mofele, anga muthu woso-woso watenena utena kutonoka.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Kimbundu : Jindandu jala ni twana twandenge asoku kwandala usokesu wadikota, maji phe mu kizuwa kimoxi bhukanga twakisoku, nyi ni tubwetele mga twana twala mu kitala kya kuya ku xikola.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Kimbundu : Mu ukexilu wangogo yoso, yala 200 dya yonge yangono yoso ni uzungilu mu kukalakala. Avulu akalakala mu ubheka.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Kimbundu : Omubhingani wa Global Running Tours networks makwinyi asumbisi ya sightrunning mu ibuma iwana.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Kimbundu : Ni jindanji ja Running ya Barcelona ni mu Running Copenhagen ya Copenhaga, mulusolo amumamika ku Running Tours Praga ni mbanza yala ku Praga ni yamukwa.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Kimbundu : Kwakala imbamba yavulu yabingi kwila eye witongola kiluwa ni kyoso kiwenda ku kididi kyoso.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Kimbundu : Kyoso kiwenda njila, kana kukinga kuma ima ikale kyoso kyala "kubhata dye". Oyibhangelu, Ijila, makudya, ijima, ifwa, dimi, etc. yandakala, twafika, kiyadifwangana ni kididi bwoso bwalaya.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Kimbundu : Kiki kima ki watokala kuta mu kilunji, phala kiwukale ni hunji mba kikotu mukonda dya ubhangelu wa ima kwa akwa ixi.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Kimbundu : Omatenda a jinjila ja ungenji jale kya tunde mu sec.XIX. Ditenda dimoxi dya kunyunga yene mu yoso usolelu wambote wa kunyunga yenda mukaxi ka kwijiya kwadyanga kwa mukwa kunyunga kya, ifwa ni idifwam dizwi mba jixi jate kitadi kyatolo.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Kimbundu : Ha mwene omatenda mavulu akala ni hanji yakuxikina omawubakelu mavulu, athu avulu abanga owufunu yatokala ya mawungenji, kakitangana kyatokala ni kitadi mba ixindilu.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Kimbundu : Kyasoku kukala kima kyambote kuya ku musumbisi wene mu kubhakela kididi kya ungeji kyadifwangana ni kididi kya mwene.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Kimbundu : Talesa jinjila ja ungenj ala mu sumbisa, kikale mu kididi (site) mba mu diloja.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Kimbundu : Se wandala kumona ngongo mu swilu y'ofele, mukonda dya kumesena, ukexilu wa mwenyu mba kuzoka, kwakala kayula kukibhanga.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Kimbundu : Mukwandeka, ajita mu matala mayadi: Mba ukalakala kyoso kyanyunga mba ufikisa kutununa oyisumbu ye. Kitumu kiki kyatokala mu yasukuku yiyi.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Kimbundu : Phala yo akala ni hanji ya kutalesa hadi okukala kwe kwambote, okithangana kya kutulukisa.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Kimbundu : Kyonge ixikana kwila ojingenji kanyana, kikabokona ni nguzu, kikala ku kitanda katitumina ku wenji, kikabhinga, he kabhuna athu amukwa mbe kubhanduluka kwe.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Kimbundu : Kididi kimoxi kya ulangidilu wa ubokwelu ni utundilu wa athu kyene kya kwima dyanga mu kutuluka mu njila ya utadi, ulungu mba kyambetelu kyengi.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Kimbundu : Mu jikumboyo jikuxi ja jimbambe, omawutokwesu ene mujibanga ku kumboyo mu kwenda watokala ukala ni mukanda wa kukwejiya kibhana mu kubhokona kwenyoko.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Kimbundu : Mu jikumboyu kwa usuku, mikanda ma unyunginu atena kujibongolola kwala mwendexi phala kilu kakifudise.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Kimbundu : Okisonekesu kibhangu kyadiweza phala omikanda ya kutena kukala ni muxinda wa kumona. Ku jixi jamukwa, watokala usoneka ukexilu we ni kididi bhwoso watungila ku atumini ya kididi.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Kimbundu : Kiki kitena kujijisa usonekenu wa mukanda ni pudixa ya kididi kyenyokyo mba ukundilu umoxi ku dixilu dya jingenji.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Kimbundu : Jixi javulu ala ni ijila kala yiyi, oyilamba yabhata akwata kusonekesa (kana kujimba kwibhula).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Kimbundu : Mu kumona, kiki kibhangesa ijila ya utumu kukala mu uvundilu, kyeniki watokala ukivungununa.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Kimbundu : Mutungi ubhinga kutunga sabhalalu. Utungilu wa kididi ni kutungajinga ubekesa jingenji mu kutena.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Kimbundu : Jisabhalalu javulu jawaba kyavulu jakumona anga owumonekesu wa sabhalalu imoxi yaleba mba ya mbangula imoxi yate ni unjimu kitena kukala ukembu kyakuyala.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Kimbundu : Adikitetula yaditundisa ku maufunu a mukwa, kumoxi ni ubanzelu wa kilombo, enjeyadiya sivile, ufunu wa kubhanga owutoko, designe ya moxi ni designe ya kitunda.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Kimbundu : Mukwila athu avulu ya ukulukulu, kyandatena kusanga mwenyu wa usuku mu nzungule yawaba se kujeta phala Albuquerque mba Santa Fé.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Kimbundu : Mu yoso, mbandu yonene ya jinzo ja mijoko yatange kuthunda amubhana kunwa, jinzo javulu we jamubhana ilayelaye ya katunda (benge-benge ya makota yendela ni lusolo ku mbanjilu ya jimbanza ja Albuquerque ni Santa Fé).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Kimbundu : Aluka: Oyijima ya jimbanza jofele baba sayi izuwa kiyididi yambote phala asonyi a jixi jenge kutonoka.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Kimbundu : Mu mbandu imoxi othunda ya Novo México yakala ni maka mavulu mukaxi ka yo akodiwa endesa omakalu, anga okidyongeku kya endexi ya makalu akodiwa yavulu mu mawuzukamenu ma jinzo jawuholwa ja jimbanza jofele.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Kimbundu : Jimbale jakambe kumesena mba isoneku yofele ajijiya kala ngalafiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Kimbundu : Nyi kwila yakala dikanga phaala kukala kimonekenu kya kindala, athu avulu akilungisa ni uzangelu wa kima kya mundu ni kya ngene kya minzangala kyoso asoneka ni mixinda ya xipalayi.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, mu izuwa ya lelu, kwakala akwa ufunu wa kuxinda izuzumbya wabhange mu jimbalu "yayuka". Ixindu ya izuzumbya mu kayula kaka yadifwangana lwavulu ni ikalakalu ya uhete bhu kibuta kya isoneku yakambe kutetuluka.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Kimbundu : Utakwilu wa kitonokenu kyadifu ni ulungu ndunge yandala kwijiya o anyungi avulu.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Kimbundu : He wandala kudilonga kutakula kibumelu kimoxi kivutuka ku maku me, wakadyelela kuma wala ni kibumelu kyawabha phala kuvutuka.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Kimbundu : Ombandu yadikota ya boomerans yakala ku ixi ya Australia, mu kidi, k'atena kuvutuka. Kyabingi okwila ayo akala bhu dimatekenu k'atena kufikisa kutakula ukexilu wa mvundaEnglish : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Kimbundu : Kudya kumoxi kwa Hangi akulambela mu fixi imoxi yatema bhoxi.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Kimbundu : Fixi ayitemesa ni matadi mateme ma dixita dya tubya, mba mu ididi yoso-yoso o munza wa kaxi dya ngongo kibangesa ididi ya bhoxi kukala ni utemenu.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Kimbundu : Hangi ene muyizuwa yavulu muyidya mu ubangelu wa kudya kwa usuku kwa kwoha.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Kimbundu : Ididi yavulu mu Rotorua abhana hangi geotérmico, kyoso hangi yamukwawu exikinisa mu Christchurch, Wellington ni mu ididi yengi.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Kimbundu : MetroRail yakala ni jiphunga jiyadi jya jikomboyo mu Mbanza ya Cabo ni yazukama: MetroPlus (yexana we Ditala Dyadyanga) ni Metro (yexana Ditala dya Katatu).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Kimbundu : Metro Plus kyene kyawaba dingi anga kwakala athu atolo, maji yate kitadi kitadi kyavulu, ha hanji kyate kitadi kyofele mukuyosokesa ni mikanda woso-woso ya kumboyo ku ngongo ya Europa.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Kimbundu : Kala kumboyo kwala o Metr oPlus kala maximbombo ya Metro; maximba Metro Plus jikala jinga ku sukilu dya comboyo bhwa beta kuzukama ni Mbanza ya Cabo.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Kimbundu : Kyambetelu phala akamukwa – Kana kulanduka kwoso kwakexila jimala je, benge-benge kyoso kyukala mu kuzawuka jimbambe mubhita athu amutundila ku jixi javulu mu ngongo.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Kimbundu : Anda tena okwita kuma njimbu ya ima ikola se kwijiya kwe mwene, mu kubhekes ibhidi yakatunda.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Kimbundu : Kiki kyabundu okukinga mu munono, mu kiki ojimbwa jinuha makanya akola atena kwakalakalesa mu kithangana kyososo se kudyangesa ngolokela.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Kimbundu : Sayi jixi jitalesa hadi kyavulu ha mwene mu ituxi yadyanga; ya atena kubokwesa mu kaleya nakalaku kwinyi dya mivu mba kutalesa hadi ya kufwa.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Kimbundu : Jibela seku woso ujilangela, amujinyana natena we kwixana kilunji kya atumini, akala ni hele ya kuzeya kwa utakwilu wa jibujanganga.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Kimbundu : Mu inzo, mukonda dya uditadikilu wavulu ku tubamba twa, ijimbwete yaleba dingi yakwila kiwandayikwata dingi.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Kimbundu : Anga, ku jimbandu jengi mu ngongo, kwakala yama ya bakiteliyolojika ya ubhe phala eye, nangene kyasoko dingi kudisangaku ni maka.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Kimbundu : Kikyene ngo, ku ididi ya teme lwavulu, ibamba ikula ni lusolu anga ilaya mu izuwa yavulu bhukanga dya mukutu.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Kimbundu : Mu kiki, ojifalajelu ya Barriga ya Deli, Divuwa dya Faraó, o Vingasa ya Montezuma, ni makamba e avulu.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Kimbundu : Kala kyalungu we ni maka a kubhwima mu ithangana yazayila dingi, maka a midya mu ithangana yatema mumoneka kitangu kyadikota kya itateku, anga koyikwatesa dikwatu dyakatunda.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Kimbundu : He uya ku ixi yakudisokololake onjila yadyanga ku mbandu ya ngongo yoso yoso kwambe okifwa kyawusokolwelu.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Kimbundu : Jingenji javulu jakala anga atenena aabiti ku jihundu ja ubhe ja kunyunga ku ngongo mu ukudisu, mawusokesu mofele ma ifwa ni idifwa atena kudibandekesa ni lusolo.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Kimbundu : Benge-benge mu izuwa ye ya kwandeka, banza uzubhilu wa kitadi mu ijima yadifangana ni ukexilu wa akwa fwila kumbi, ala ni makudya ni ikalakalu yikwatekesa mu unyohenu.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Kimbundu : Kazeka bhu dikoloxa mba pheto bhoxi mu jixi jakambe kejiya yama.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Kimbundu : He wayi kuzeka, wiza ni hama imoxi ya kampijimu mba wanda imoxi phala kusetwisa ojinyoka, mazalala ni ima yalungu.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Kimbundu : Zalesa inzo ye ni kafe kambote mu kimene ni xa ya kammula mu usuku.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Kimbundu : Kyoso kyakala mu kithangana kya kunyoha, wakala ni kithangana kya kudisaka mwene ni kukatulaku ithangana phala kubhanga kima kyadiwanguna.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Kimbundu : Ha wamudiva ubukumukinu lwavulu, andeka kya kithangana kyeniki phala kubhanga tumenya twa ibhundu mba utulungisa ni mayaki:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Kimbundu : Amoxi utungununa kinwinu kya kingo itena kubanga ku kudya kwa kamene kyoso kyandavutuka mu ibangelu ye ya izuwa ni izuwa.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Kimbundu : Se watungu mu kilombo ni kifwa kya kunwa uholwa wavulu, enda mu ijima mba pubs mu madyembu akambe kwenda.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Kimbundu : Mwoso yo kejiya odizwi dya kimbanda, omaba atokala ni kutuwama anga ni kusambukila akala ilombolwelu yengi.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Kimbundu : Uhaxi imoxi isambwisa yene yoyo ibangesa kukala ni uhaxi, kala tuyibamba tumoxi.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Kimbundu : Uhaxi usambukila utena kudimwangununa ni lusolulwoso kyoso ukala bwazukama ni muthu wala ni uhaxi.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Kimbundu : Jinguvulu ja vulu jabingi okwila asonyi abokona, mba o atungi atunda mu jixi ja ene abhana hanji o jivaxina jisaka o mauhaxi avulu o matelu.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Kimbundu : Ikexilu ya sayi baba atena kukala ya jixi yakundu kwala mukwa kunyunga mba wamesena kukunda.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Kimbundu : Kididi kimoxi kya sunga kya Charlote, Carolina ya Thunda, kyene kyala ni isolelu yavulu ya usunga wa dikota phala jindando.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Kimbundu : Atungi a ibhatu yamukwa mu izuwa yavulu atona ukamba wa jindandu kwuila phangu yadikota phala kutena kwenda ku jixi ja, anga asonyi mu izuwa yavulu amona mbanza kuma yawabha kutonokamu ni ana ndenge bhu mbandu.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Kimbundu : Mwaxaxe ka 20 dya mivu yabhiti, kitangu kya isangwilu yawabhela anandenge ku mbandu ya thunda ya mbanza ya Charlotte yene mu kukula ni lusolo lwoso.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Kimbundu : Ojikandongelu, ku Charlotte, ojindandu kene mukwelaku, ha mwene wala ni valolo mu ithangana ikuxi.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Kimbundu : Kwata kadijimu ka kuweza mukonda dya kuvudisa kiyadi kya jingenji, mu kidi phangu yiyi yabeta dingi mu swilu.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Kimbundu : Antártida kyene kididi kyatalala dingi kya Ngongo anga kyajingudisa Polo ya Lwiji.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Kimbundu : Ukundilu wa azungi wakala ni swilu yakatunda, wabhindamena ukexilu wa mbote wa mukutu, atena ngo kubokona mu Ithangana ya mvula tunde mu mbeji ya Kamoxi ndu mu mbeji ya Kawana ni akala ngo mu kivule mu Ixi ya kibumu kyazukama ku musanza wa kalunga, Izanga ni Musanza wa Kalunga ka Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Kimbundu : Hama ni jihama ja jihulakaji ja akalakadi alaya mu dimatekenu dya mvula mu makwinyi awana a miyonga, mu ididi iyi, atolo akolokota suke mu izuwa ya mbambi.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Kimbundu : Antártida ya kaxi mulundu wofute ku 2 – 3 km kya matadi ma menya.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Kimbundu : Owunyunginu wa kutuka wa jingijiye andaya mukaxi phala kubanda ku mulundu mba phala kubixila Kutandu, kyakala ni dixamenenu dyadikota.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Kimbundu : Uzawukilua wa Mbandu ya Lwiji ya Ngongo (mba Rodovia) njila imoxi ya 1600 km kya kwimanena mu McMurdo, mu Musanza wa Kalunga wa Ross, ndu ku Sungu.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Kimbundu : Mbundu yadikwatenena ni milombu yazala ni ayijikita ni mabandela. Mubhitila ngo mibabala ya utoko, ituta yambatelu ya phete ni kudya.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Kimbundu : Ene ya k'alenguka, mu kayula ka kubhana kikondoloke kyonene ku mbanjilu ya Milundu Transantárticas phala kubixila ku kidileke kya mavu.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Kimbundu : Kikuma kyoso kibhekesa dingi ilwezu mu ithangana ya mbambi ikoka, miphasa (jikalasada) ni benge-benge we ididi ya kusambela yaxanana.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Kimbundu : Mu kusosolola, watokala ukala ni jihayi jala ni idyotelu yambote. Ojihayi ja mbeji ya mvula jene muxalumuka mu matadi a menya ni mu mbundu, ni jihayi jamakota ja mbambi kijambote.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Kimbundu : Kifika kyabingi kikala kyazongo kyambote, 5 mm (1/5 polegada) mba kisomboka, ni imbamba yasoko yafwama kyambote m'ukexilu wa zayila.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Kimbundu : Kwala jihayi jamakota jala ni itomenu ni kwala izwatu yakuweza ni itomenu phala ididi yaxanana, yene yatokala phala jihayi javulu ni jihayi jamakota, phala tusende mba kitomenu ni kidyatelu.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Kimbundu : Kutuka kwabingi kukala kwabutu ni kwasanzumuka. Mavu, tumatadi mba mongwa (cloreto de cálcio) akwamwanga mu ithangana yoso mu ikoka mba mu jinjila phala kuwabhesa kwa nguzu.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Kimbundu : Oyisendumukinu twajijiya; omakungu abonza atena ngo kukwata matadi a mbundu atolu, kyoso avula isendumuka ni idibale.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Kimbundu : Omaka yene okwila mbundu yene inamuka, yene yabingi umonenu phala kutuluka, ni mbundu mukutuluka kitena kukala kibitisu kyakutuluka phala kisubu.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Kimbundu : Sayi ithangana, ifwandu ibatwisa ukexilu wa kidi mwanya mu kutemesa kwa, sayi ithangana mbundu dingi yofele, sayi ithangana ifwandu yamukwa ya yoso yatujingunu, lwavu muthu umoxi.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Kimbundu : Ubhiluka mongongo ubhilujika wamulenge ubhusa kyofele, ukatula omulenge ubilujuka moxi phala kutandu.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Kimbundu : Abanga itembwe ya nguzu (sayi itangana 100-200 ya jihulakaji/ola) anga atena kubalumuna ima yaneme bulu, mukwaambata kyoso okitembwe kyandalangu kidizambesa.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Kimbundu : Amateka kala kinzunzilu mukudibala ku matuta ma kimvula, abhiluka "kitembwe kyadikota" kyoso kyabwa boxi.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Kimbundu : Akwa kubhana mu henda ya kwa VPN (kibhuka kya umoxi kya izuzumbya) ene akwatekese a sunga mu kuzuba ufudisilu wa wanji ni kuswekesa ima ya kusumbisa ya IP.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Kimbundu : Ene kota jipoloxye ja web ndenge mukonda dya ima yavulu: Mwakamumutumikisa ni ikalakalu yoso ya Intelenet, http ngó kana.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Kimbundu : Abana mbandu yadyehelela kyavulu ni kikalakalu kyabeta kota. Ajijika anga, mu yoso, ki andatena kuzongola.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Kimbundu : Omatenda a jihundu ene mututobesa mukwila phala "kufudisa miyi ya mimbu".English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Kimbundu : Mu kidi, ijimbwete ya ixi ki yala ni kibangu ku kizuzumbya kya makutu; kizuzumbya bit mu bit ya dilola dimoxi yandaxika mwene kyambote mu kiselekete kyoso kwoso kwaxikisa dilola dya kidi.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Kimbundu : Kyandalu kya kidi kubana ku matenda kukondelele idima ya; kifa phe kujingulukisa kitadi.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Kimbundu : Mukonda dya kwila oyixanenu ene muyitumikisa mu kaxi ka Intelenet, kikyatokala dingi kusota ikalakalu ya kisangela kya mitelembe kyakalela mu kididi mwoso watungila mba kwoso wandaya.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Kimbundu : Kokyabingi we kukwata kitangu kimoxi kya dyembu mwatungu; atena kubhanga kixanu kimoxi mu Internet mukonda dya satelite mu mixitu ya Chicken, Alasca, ni kusangula kitangu kimoxi kilondekesa kuma wakala mu kididi kyatu mwanya ku Arizona.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Kimbundu : Sayi izuwa, twatokala kusumba kitangu kimoxi kya ngongo kibangesa mitelembe ya kaswekele PSTN kukuxindila. Kwoso kwatundila okitangu ukatululuka phala athu anda kuxinda.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Kimbundu : Ukexilu wa ulungulukilu wa isoneku mu ithangana yoxinde- ukexilu yo utena kulungulula ni lusolu izwelu yakavimba ya mikanda yamakota ya dimi dimoxi phala dyenge.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Kimbundu : Sayi ibangu ya kitala kiki atena mwene kubilula mikanda mu mazwi ma jixi jengi kutandu dya ijimbwete mba ima yengi mu ngongo ya kidi, kyoso omukwa kubanga ulondekesa smaletephone phala oyima yiyi.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Kimbundu : Jimotolo ja kulungulula jimbimbi jayuka kyavulu ni lusolu lwoso, mu kindala mu izuwa yavula itubhana ilunguluku yambote (algalavia ki yene mu moneka), maji phe kibhinga kudilanga kyavulu, mukonda haji asoku kuthethuluka kyayibha.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Kimbundu : Kikalakalu kimoxi kyabeta mu ikalakalu yamukwa Google Translate, ilungulula jimbibi offline kyoso ubhanga download ya izwelu ya mazwi yandala.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Kimbundu : Okukalakala ni idyandu ya kusotasota GPS mu smaletefone yasoku kukala kikalakalu kya bebuluka ni kyatokala kusotasota kyoso dikanga dya ixi ye ya uvalukilu.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Kimbundu : Wasoku kumamena kitadi kyoso usumba jimapa phala GPS imoxi, mba usumbilu wa kiselekete kya tokala ku GPS ya ubeka mba mu usobeselu wa kima kimoxi mu jinzo ja makalu jene musobesa.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Kimbundu : He kiwala ni jidadu jojikule phala mutelembe we wa kaswekele, mba kyoso ukala dikanga dya kinameku, okikalakalu kye kyasoku kwimana mba kidijika.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Kimbundu : Diloja ni diloja mu ikoka dyazala ibhuka ya tumikanda twa mitelembe ya kaswekele ya kudyanga kufuta, tumikanda tutu twasoku kutuphopheka phala mitelembe ya mundu mba mutelembe woso woso.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Kimbundu : Nyi kuma mbandu yadikota ya mikanda yambote phala kuxinda ku kididi kyoso-kyoso, amoxi adilongo ufunu wa wa kubhana swilu ya kixanu yawebhela ku ibhuka ya jixi jimoxi.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Kimbundu : Kwijiya ikalakalu yiyi sayi ithanganaya ayivwila mu kaxi kamitelembe yahenda ngo mba we kixanu kitunda mumitelembe kiyofute.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Kimbundu : Oyijila yatokala ni mwene foto ajitá we ku nglavasawu ya video, ayibanga hanji dingi.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Kimbundu : He ukatula kizuzumbya kya kima kyoso-kyoso kikyatokala, kyenyiki kiwatokala ni ngo kubhanza kumubhakesa mu vidyu.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Kimbundu : Se utaku dolone imoxi, talesa dyanga ihi yaka mu dibhengu dya kufilimala ni kuxikina mba dibhengu dyabingi kubandekesaku.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Kimbundu : Kuphululuka ni dolone bhu mbanji ya ikoka ya jinjila ja utadi mba bhutandu dya mundu wavulu ki ndungi yambote kana, ne kya se kijila kwoso mwatungila.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Kimbundu : Mu izuwa lelu kunyunga mu iphululu kyabonso abakela kididi mu matenda endesa iphululu yenyoyo he asumba mukanda.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Kimbundu : Sayi izuwa, kiphululu kyene kimoxi kyasoku kukala ni swilu jadixi kyavulu mu ididi yavulu anga, kotelele kusumba tumikanda twa kusota anga udyangela kutalela we mu ididi ya intelenet ya kisangela kya jinjila ja utadi ni ubhakesa kiwa okididi.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Kimbundu : Nyi kuma kiwandala kutambula kamukanda phala kwenda njila mu jixi jenge mubhita tuyizuwa kala muukwa kunyunga mba phala kwenda ku wenji, mba mudilonga wa jixi jenge, kyene mubhika ukexilu wa izuwa yavulu, abanga izuwa yatolu yana aya ngo mu nyunga.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Kimbundu : Mu yoso, okukala mu ixi ya dikanga mu kithangana kyavulu kyandajijidika kamukanda ka ulondekesu.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Kimbundu : Oyixindilu ya ungenji wa maxibhulu yene mukala ni ukexilu ni ilondekesu yenge mu ikalakalu yenge kiyadifwangana ni ixindilu ya ungenji yoso-yoso ya akwa kuzunga mba akwa wenji.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Kimbundu : Ku jixi javulu jamukwa, kwanda bhinga mukanda umoxi wa kulumbwisa wa ditenda kwoso wandala kuya mu dilonga, wakakala we ni kitadi phala kutena kulaya nyi ngo mu muvu wadyanga ya dilongelu dye.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Kimbundu : Tala ni mbonge, kala we ni kibhatu kya ubokwenu mu ixi mwoso wandala kudilongela phala ukale ni ima yoso yi watokala.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Kimbundu : He ukala umukunji kana, mukonda kukalakala ku jixi jengi kyalombolola kwila wakazwela dijimu kuthandu ya ifutilu ya ikalakalu ye mu ixi mu watungila.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Kimbundu : Dijimu yatokala ku ngasu yakala mu ukexilu wadixisa mu jixi jadixisa we, futu ni ditala dya usokejeku wa madijimu ubhiluluka mu ukexilu wa ixi ni ixi yengi.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Kimbundu : Ku jixi jamukwa jala ni utumu wa kisangela, kala Estados Unidos ni Canada, difutilu dya dijimu adibhinga mu ididi ya diwangununa, kyenyiki musanzu ni musanzu wala ni swilu ye ya dijimu.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Kimbundu : Ha okikondelu kyakutunda moxi dya ixi kiyatumbuluka mu mesu makumona mba kifwa kyakukala kyoso kyabixila ku ixi ye, okikondelu kya lufandeka itena kukala kya dilamba.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Kimbundu : Dixikinise he wejiya yoso utena ni yoso kiwutena kwambata ni kuzwela ima yoso-yoso kiwatokala kuzwela kima kyoso-kyoso mu usanzumunu wa isukinu yayuka.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Kimbundu : Ukexilu waleluka dingi wakumateka mu wenji wa kusoneka kwa kunyunga kyene kuyukisa mawutenenu ma mu kididi kimoxi web ya blog ya kunyunga yate.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Kimbundu : Kyoso kyadivu kyambote mukonda dya uyukisilu ni usokejeku mu web, ku ngoloxi dingi, wanda bhanga owebsite ye mwene.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Kimbundu : Kudibhakula ku wendelu wa njila kibanzelu kya mbote kyadiwanguna, kokwilaku ngo kudibhakula.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Kimbundu : Kulaya ni kukala mukwatekese mu ixi yenge ukexilu wambote phala kutena kwijiya ifwa ni idifwa ya jixi jenge, kwijiya athu enge, kudijiya we, kukala ni ukexilu wa njila mu kusuka wakakala ni ndungi jawubhi.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Kimbundu : Kikituluka we phangu yambote ya kusanzumuna kitangu kimoxi kya jimbongo phala kwebhela kukala mu kithananga kyalebha, mukonda ikalakalu kudibhakula ibhekesa kibuta, udikilu ni amoxi abhana futu imoxi y'ofele.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Kimbundu : Vikings endela mu jinjila jy jihonga ja Russa phala kubhixila ku Mar Negro ni ku Mar Cáspio. Jimbandu ja jinla jiji ajendela hanji. Muyala ubhelu wa kwandala disesa dya lumbongo lwa kwenda, dyene dibhonza kudibhana.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Kimbundu : OMukungulukilu Mar Branco-Baltico unameka oKalunga ka Arctico ku Kalunga Baltico, mukonda dya Kizanga kya Ladoga ni São Petersburgo, mu mbandu y'onene ya jingiji ni izanga.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Kimbundu : O kizanga kya Onega we kyaditakanesa we ni Volga, mu kiki, kutundila ku Kalunga Cáspio mu njila ya Rússia yasoko hanji.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Kimbundu : Walungu kwila kyoso kyandabhixila ulungu yoso yandawabhe. Kyandadisanga ni akwa amubhingila boleia mu ulungu njimbu ya andaditambwisa onjimbu ni ene we.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Kimbundu : M'ukexilu waleluka, eye wanda xisa ngolokela mu kubhana dikwatekesu, mu kwendela mu doka, mu dizukamesa kwa athu abhanga ikalakalu ya kukomba maulungu me, mu kufikisa kubhangesa kudivwa ni madinyelu mu kijima ni yamukwawu, etc.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Kimbundu : Fikisa kuzwela ni kitangu kyadikota kya athu uwatena kusanga. K'ubhitilu wa kithangana kimoxi athu oso anda kumwijiya ni anda kumubhana masunga alungu ni ulungu webhi wamusota muthu umoxi.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Kimbundu : Watokala usola kyambote kibhuka kya jinjila ja utadi jiwendela izuwa izuwa.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Kimbundu : Nyi kuma wakatena kubhanza kuma kyakubanza okutena kukala kumoxi ni kisangela kya jinjila jawutadi jiphululuka dingi, watokala ukijiya kuma owuzediwe wolumbwise wene mu dixa anga ididi ya jingenji jene kya mwenda lwavulu asoku kukala ni henda mu kaxi ka kisangela kya jinjila ja utadi kijadifwangana mu kisangela kimoxi.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Kimbundu : Isangela ya jinjila ja bhulu kala Emirates, Etihad Airways, Qatar Airwais ni Turkish Airlines aweza ikalakalu ya ndu mu Africa mba alumbwisa jinjila jaditela mu jimbanza jenge ja Africa mu jiswilu jatolu mu uzongelu ni isangela yamukwa ya Europa.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Kimbundu : Okisangela kya jinjila jya utadi ku ixi ya Turkia kyendela ku 39 dya ididi mu 30 a jixi jya ngongo ya Afidika tunde mu muvu wa 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Kimbundu : Se wakala ni kithangana kyadibandekesa phala kwenda njila, talesa kyebhi swilu yoso ya kwenda ku ngngo ya Afidika ni wisokelesa ni swilu imoxi ya kuzungila mu ngongo.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Kimbundu : Kana kuhukula kubandekesa ku ngasu ya kisubhuke ya dibhengu ya kisubuke, swilu ya utundilu, yambetelu ya bhoxi ni yamukwa ku ididi yoso bukanga dya ngongo ya Afidika.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Kimbundu : Se wamesena kutukila mwaxaxe ka Mbandu ya Lwiji ya Ngongo, usangwilu wa jinjila ja utadi ni kididi kya kwenda akute mbambe mukonda dya ukambu wa kwijiya kwa njila ya musanza wa kalunga ndu ku Oseyaniya.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Kimbundu : Kanaku kisangela kya ungenji bhulu kitena kusokela ni kuditela mu jinjila ja kalunga mu lutatu ku Hemisferio ya Lwiji (ni Sky Team katema kutena njila iyi).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Kimbundu : Kiki, o Star Alliance ivunga yoso, katuku o Pacífico Sul Oriental, ya Santiago ya Chile ndu Taiti, kubhita onjila ya utadi kya LATAM Oneworld.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Kimbundu : Kiphululu kiki kikyene ngo kitena he wandala kulenga Pacifico ya Lwiji ni mbanji ya fwila kumbi ya America ya Lwiji. (kutala ku lwiji)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Kimbundu : Ku 1994, ku kididi kya Arménia kya Nagorno-Karabakh kwa Arzebaijão wimanesa ita ni akwa azeris.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Kimbundu : Ni kikwatekesu kya Armenio, abange ixi imoxi. Mu kusuka, kanaku mbanza yadifikidila – nyi Armenia – kayijiya ku pholo ya mundu.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Kimbundu : Uzwelelu wa ukunji ku mbandu ya ixi yasuluka ni kuzanga ukexilu wa ukamba bhukaxi ka Armenia ni Azerbajão.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Kimbundu : Mbanza ya suku (wa Holanda Grachtengordel) yene ya fumana Mbanza ya hama XVII ikondoloka Binnenstad Binnenstad ya Amesterdão.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Kimbundu : Kibhatu kyoso akixinde kala Kdidi kya Ngongo ku mbandu ya UNESCO mukonda dya swilu ya ifwa ni idifwa ni mu jisabhu ja ubheka, tuwezaku jiswilu ja ididi yala mu kitala kyonene.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Kimbundu : Cinque Terre, yalombolola Jixi Jitanu, ilondekesa ibhatu itanu ya madyembu akexila ku mbandu ya Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ni Monterosso yakexila ku ididi ya Italia ya Ligúria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Kimbundu : Adisonekesa mu Mukanda wa undundu ya Ngongo ya UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Kimbundu : Ku ubhitilu wa ndumba ni ndumba dya mivu, athu ene kutunga ni uhete woso ku thandu dya jisabalalu mu ibhela yakala ni itateku ni ibhidi ndu ku umwenu wa musanza wa kalunga.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Kimbundu : Mbandu yakuwaba kwe kwene owukambelu wa ukudisu wa matenda yomonekese. Jinjila, jikumboyo ni maulungu adilunga ni madyembu, anga omakalu katena kubixila kwa ene tunde kukanga.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Kimbundu : O idifwa ya frances yene muzwela ku Beljika ni ku Suiça ne mbe yadixi bofele ni françes ya França, maji phe mudya aditakanesa mu diva.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Kimbundu : Mu kaswekele, ukexilu wa kuta itangu ku Bélgica Francófona ni ku Suíça yakala ni ukexilu wofele wadiwanguna ku Francês yamuzwela mu ixi ya França, ni uzwelelu wa mabha amoxi adixi lwofele.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Kimbundu : Mu kilunga kyoso, akwa ixi yoso ya Bélgica ni Suíça azwela dizwi dya Francês endele kudilonga Francês ya kidi mu xikola, phala kutena kuditetuluka nyi mwene mutelu wa kayula ka itangu yaxindi mu ijila ya kuzela kwa dizwi dya Francês.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Kimbundu : Ku jixi javulu jamukwa, kubhalula ukexilu wayuka wawukamba, ulondekesa "kumenekena."English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Kimbundu : Mukuzuba, ku Malasia, mukaxi ka akwa Malasia ala mu jisanzala, kyalombolola "kwiza", kyadifwangana ni mulembu wa kulondekesa mu ulondekesu wa mukutu, kibhangelu kya athu avulu mu jixi jya Fwila kumbi, anga kyatokala akibhanga ngo phala ukexilu yu.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Kimbundu : Kyene kimoxi, ngenji imoxi ya Britania ku Espanha yasoku kujimba kuxalesa ni likwaku lwolunguluke kwa muthu wamulekela (hinu wakibhange kwa muthu uwamulekela) kala kilondekesu kya uvutukilu.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Kimbundu : Omazwi mawukwatekexi mazwi ma makutu mba jotunge ni kibanzelu kya kukwatekesa owuzwelelu mukaxi ka mundu mu kikexilu kya kwila se kyengi hinu seku kudizwela.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Kimbundu : Adiwangununa ku mazwi makidi, kuma mazwi mahatu mba idyandu ikituluka ituminu mukonda dya kikuma kimoxi mba kuma kima kya kuditambwisa bhu kaxi ka azwidi a mazwi amukwa.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Kimbundu : Mu munza wa kizuwa, akwa kunyunga atena kufikisa kumona kwa izala ya menya (mba ima yengi).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Kimbundu : Yiyi yasoku kukala ni usweya he ngeji ukayela ubenya wa mukawu, mukuzanga nguzu yambote ni menya akisubhu.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Kimbundu : Nyi mwene mukawu watundu dingi mu kutema utena kuzayila kyavulu m'usuku. Hipotelemiya kitateku kya kidi m'ukammbu wa izwatu yatema.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Kimbundu : Mu mbeji ya mvula, benge benge, kala waluka ni jihamu, kyoso wandala kubhita mu ditutu dyateme.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Kimbundu : Katuku ukexilu wa kwendesa mukonda dya muxitu watema ni wa kaxi, twithangana twofele ni mabitu ojikule kyoso kyabokona mu kyambetelu kithangana kyasoko phala ubokwelu wa jihamwe mu kyabetelu ni mwene.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Kimbundu : Okixinda kya jinjila, mba ayijiya dingi kala infuluwenza kya jinjila, utena kusambwisa jinjila ni ibhaku amwa.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Kimbundu : Kikyatena kazunda ka ilwezu ku athu, maji phe amoxi kala kyambote.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Kimbundu : Ombandu yonene ya athu amukalakala ni usaselu wa jinjila, kwakala we kibinda kwa atalexi a jinjila.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Kimbundu : Ilondekesu ku Noroega makungu ni milombu yabengalala ikubhixidisa ku mulundu, wabase kyambote.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Kimbundu : Kidileke kya mavu ene mujizwela jinga kala "vidde" kyajimbuluka kididi kimoxi kyadikota anga kyajikuka kyakambe mixi, musanzu yakambe jimbambe.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Kimbundu : Mu Rogaland ni Agder aexana "hei", kilomboloka omu kizakazaka kya malowa kwakambe o mixi kyavungu kwala owurze.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Kimbundu : Jigalasiyale kojakondama kana, anga jilangumuka mu mulundu ndu bhoxi. Kiki kyanda bhekesa mamwelu, jikelevase, jatena kuxikelesa kwala milonde ya mbundu.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Kimbundu : Jimbalu ni kizambelu kya malundu ma matadi ma menya andatena kubwa anga omisula andatena kudijika.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Kimbundu : Kibumu kya matadi a menya mbandu yamakota adiwangununa, abwa amoxi atuka mba ajinguluka mu kididi kyadisanduka ku kibumu.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Kimbundu : Oyitangana ya akwa ungenji phala oyitangana ya milundu yene mu bhxila suke kuthandu mu izwa ya mvula ku Indya.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Kimbundu : Mu kiki, kwala ukexilu wengi wa kuwabha ni kuyuka mum kithangana kya mbambi, ni ithangana yavulu ya muludu itambula kudisanza kwa mbundu yanzungule ibhana ikalakalu kala ya esqui ni ya snowboarding.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Kimbundu : Isangela imoxi ngo ya jinjila ja utadi hanji alumbwisa kifutilu kya thambi, kyene kisosolola bwofele swilu ya ungenji wa jithambi ya kithangana kyasukuku.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Kimbundu : Matenda a jinjila ja utadi akwibana ene kala Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa phala jinjila ja utadi jatundu ku ixi ya EUA mba ku ixi ya Canadá ni WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Kimbundu : Mu mawukixilu moso, kyabingi kubhanga kilundilu mukonda dya mutelembe wa kudifetela ni ditenda dya jinjila ja utadi.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.