40 days English and Javanese conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Basa Jawa languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Javanese : Ing dina Senin, ilmuwan saka Fakultas Kedokteran Universitas Stanford ngumumake penemuan piranti diagnosa sing isa misah-misahake sel adhedhasar jenis: kepingan cilik sing isa dicetak sing isa diasilake kanthi nggunakake printer inkjet standar kanggo mungkin saben-saben watara saji sen AS.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Javanese : Panliti kang mimpin ngomong menawa iki bisa nyebabake deteksi awal kanggo kanker, tuberkulosis, HIV lan malaria kanggo pasien ing negara pendapatan sithik, ing ngendi tingkat kaslametan kanggo penyakit kaya kanker payudara bisa separone saka negara kang luwih sugih.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Javanese : JAS 39C Gripen tiba ing dalan kira-kira jam 9.30 esuk wektu lokal (0230 UTC) lan njeblug, nutup bendara kanggo panerbangan komersil.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Javanese : Pilot kuwi dikenali dadi Pimpinan Skuadron Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Javanese : Media lokal nglaporke montor pemadham geni ning bandhara sing nggoling nalika lagi nanggepi.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Javanese : Vidal sing umure 28 taun gabung karo Barça telung mangsa kapungkur, saka Sevilla.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Javanese : Wiwit pindhah menyang ibu kutha Catalan, Vidal wis main 49 pertandhingan kanggo tim kasebut.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Javanese : Protes kasebut diwiwiti udakara jam 11.00 wektu lokal (UTC+1) ing Whitehall sebrang penjagaan polisi mlebu menyang Dalan Downing, papan manggon resmi Perdana Menteri.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Javanese : Sawise jam 11.00, para demonstran ngalangi lalu lintas ing gerbong sing nuju sisih lor ing Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Javanese : Ing 11.20, polisi njaluk protestan supaya mundur menyang trotoar, ngomong yen polisi kudu ngimbangi hak kanggo protes lan lalu lintas sing numpuk.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Javanese : Sekitaran jam 11.29, wong sing protes mlaku menyang Whitehall, ngliwati Alun-alun Trafalgar, sadawane Strand, ngliwati Aldwych lan menyang Kingsway nuju Holborn nalika Partai Konservatif nduweni Forum Mangsa Semi ana ing hotel Kamar Grand Connaught.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Javanese : Cathethan adhep-adhepan Nadal nglawan Kanada yaiku 7-2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Javanese : Dheweke urung suwe kalah ngelawan Raonic ing Brisbane Open.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Javanese : Nadal njaluk 88% poin resik ing sajrone pertandhingan sing menangke 76 poin ing giliran sepisan.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Javanese : Sawise pertandhingan, Raja Clay kandha, "Aku mung seneng mbalik ing ronde pungkasan pertandhingan paling penting. Aku saiki ing kene kanggo nyoba menangke iki."English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Javanese : ¨Kertas Panama yaiku ukara payung kanggo sepuluh yuta dokumen saka firma hukum Panama Mossack Fonseca, sing bocor menyang pers mangsa semi 2016. ¨English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Javanese : Layange nuduhake patbelas bank ngewangi pelanggan sing sugih ndelikake banda milyaran dolar Amerika kanggo ngindhari pajek lan peraturan liyane.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Javanese : Ariwarti Inggris The Guardian ngusulake Bank Deutsche ngawasi kanthi sekabehane sapertelon saka 1200 perusahaan cangkang sing biasa ngrampungake iki.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Javanese : Ana protes ing saindenging jagad, sawetara nuntut paukuman, lan para panuntun saka pamarentah Islandia lan Pakistan wis mundur.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Javanese : Lair in Hong Kong, Ma sinau ing Universitas New York lan Sekolah Ukum Harvard lan tau duwe kertu penduduk permanen "kertu ijo".English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Javanese : Hsieh ngandhut nalika pemilihan menawa Ma bisa uga mlayu saka negara nalika wektune krisis.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Javanese : Hsieh uga mbantah menawa Ma sing fotogenik luwih menyang gaya tinimbang isine.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Javanese : Sanadyan ana turuhan iki, Ma menang kanthi gampang ing mimbar sing ngadvokasi tetalen sing luwih raket karo dharatan utama China.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Javanese : Pemain paling apik dina iki yaiku Alex Ovechkin saka Ibu Kutha Washington.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Javanese : Dheweke duwe 2 gol lan 2 umpan gol ing kamenangan Washington 5-3 nglawan Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Javanese : Pitulungan Ovechkin sing kaping pisan wengi iki yaiku gol sing menangke-tandhing iki dening rookie Nicklas Backstrom;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Javanese : Gule sing kaping pindho wengi kuwi iku gule sing ke 60 mangsa iki, dadi pemain pisanan sing ngegulake 60 utawa luwih ing sak mangsa awit 1995-96, nalika Jaromir Jagr lan Mario Lemieux saben-saben nekani titik pencapaian kuwi.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Javanese : Batten manggon ana urutan 190 nalika taun 2008 400 Wong Amerika sing Paling Sugih kanthi jumlah bandhane $2.3 milyar.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Javanese : Dheweke lulus saka Kampus Seni & Sains saka Universitas Virginia taun 1950 lan nyumbangke dhuwit sing akeh kanggo institusi kuwi.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Javanese : Kunjara Abu Ghraib Irak dibakar sajrone rerusuhan.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Javanese : Kunjara dadi kondhang sawise panyiksan tawanan ditemokake anana akana sawise direbut pasukan Amerika.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Javanese : Piquet Jr. tiba ana ing Grand Prix Singapura 2008 sabubare mandheg kanggo Fernando Alonso, nggawa montor sing luwih aman.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Javanese : Nalika mobil-mobil ing sangarepe Alonso mlebu kanggo bahan bakar sangisore keslametan mobil, dheweke (lanang) pindhah munggah kanggo menang.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Javanese : Piquet Jr. dipecat sabubare taun 2009 Grand Prix Hungaria.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Javanese : Pas jam 8:46 esuk, ana ening tiba ngliwati kutha iku, nandhani wektu persis jet sing sepisan nyerang sasarane.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Javanese : Rong sorot cahya wis dipasang kanggo ngarahake ing langit sawengi.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Javanese : Lima bangunan anyar dhuwur-dwuhur saiki lagi dibangun ana ing panggonan iki, kalebu punjer kendharaan lan taman pengeling-eling ana ing tengah.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Javanese : Pagelaran PBS nduweni luwih saka rong-lusin anugrah Emmy, lan pagelaran iki rampung luwih cepet tinimbang Dalan Sesame lan Lingkungane Pak Roger.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Javanese : Saben episode saka acarane bakal fokus marang tema ing buku tartamtu lan banjur njelajah tema kasebut liwat sawetara crita.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Javanese : Saben pagelaran uga bakal nyedhiyakake saran buku-buku sing bisa digoleki dening bocah-bocah nalika dolan menyang perpustakaan.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Javanese : John Grant, saka WNED Kebo (Maca stasiun omah Pelangi) ngujar "Maca Pelangi ngajari bocah cilik supaya maca,... katresnan marang maca — [pagelaran] nyemangati bocah-bocah supaya jukuk buku banjur maca."English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Javanese : Dipercaya dening sawetara wong, kalebu John Grant, yen gersik keuangan lan pangowahan ing filsafat program TV panggulawênthahan menehi kontribusi kanggo wusanane seri iki.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Javanese : Prahara, sing ana ing udakara 645 mil (1040 km) sisih kulon Kepuloan Cape Verde, bisa uga bakal ilang sadurunge ngincim dhaerah dharatan ngendi wae, ujare pamethek cuaca.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Javanese : Fred saiki duwe angin 105 mil per jam (165 km/j) lan mlaku menyang kulon laut.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Javanese : Fred kuwi angin lesus tropis sing paling gedhe sing tau dicathet nganti saiki ana ing kidul lan wetan ana ing Atlantik wiwitane ana gambar saka sateli, lan dadi lesus katelu sing kacathet ana sisih wetan 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Javanese : Ing 24 September 1759, Arthur Guinness nandha tangani kontrak 9.000 taun sewa kanggo panggonan gawe bir St James' Gate ing Dublin, Irlandia.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Javanese : 250 taun sawise, Guinness wis thukul dadi bisnis global sing ngluwihi 10 milyar euro (14,7 milyar Dolar Amerika Serikat) saben taun.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Javanese : Johny Reid, navigator kanggo tim Selandia Anyar A1GP, saiki gawe sejarah kanthi nyetir paling banter ing ndhuwur Jembatan Pelabuhan Auckland sing umure 48-taun, Selandia Anyar, kanthi legal.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Javanese : Mr. Reid bisa nyopir menyang Selandia Baru A1GP, Ayu.Ireng kanthi 160km/j kaping pitu ana jembatan.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Javanese : Polisi New Zealand kangelan nggunakake gegaman radar kecepatane kanggo ndeleng sepira cepet Pak Reid lunga amarga sepira alon Ayu Ireng, lan mung sepisan polisi bisa njupuk wektu yaiku nalika Pak Reid ngalon nganti 160km / jam.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Javanese : Sasuwene 3 sasi kepungkur, 80 tahanan diculke saka fasilitas Pusat Panerima lan Klasifikasi tanpa diukum kanthi resmi.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Javanese : Ing April taun iki, sawijining perintah penahanan sauntara dikabarake dening Hakim Glynn marang fasilitas iku kanggo nyelenggarakake pembebasan wong-wong sing ditahan luwih saka 24 jam sawise mlebune sing ora nampa sidhang dening pengacara pengadilan.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Javanese : Komisaris kuwi wis netepake jaminan, yen dikabulke, lan ngresmekake tuntutan sing digawe dening petugas sing katangkep. Tuntutan kuwi banjur bakal mlebu menyang sistem komputer wilayah sing bisa nemokake kasus kuwi.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Javanese : Sidang kasebut uga nandhakake tanggal kanggo hak tersangka kanggo pengadilan sing cepet.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Javanese : Peter Costello, bendahara Australia lan wong sing kemungkinan nerusake Perdana Menteri John Howard minangka pimpinan partai Liberal wis menehi dhukungan ing industri tenaga nuklir ing Australia.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Javanese : Pak Costello ngomong yen nalika generasi tenaga nuklir bisa mlaku terus sake sisih ekonomi, Australia kudu ngoyak kagunakane.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Javanese : ¨Menawa iku dadi iklan, kita kudu nduweni iku. Tegese, prinsipe ora ana kabotan marang energi nuklir kandhane Pak Castello.¨English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Javanese : Miturut Ansa, "polisi kuwatir tumrap sawetara serangan tingkat dhuwur sing diuwatirke bisa nyebabake perang turunan.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Javanese : Pulisi ujar Lo Piccolo wis misuwur amarga dheweke minangka tangan tengen Provenzano ing Palermo lan pangalaman sing luwih gedhe nggawe dheweke oleh pakurmatan saka bregada pamimpin sing luwih tuwa nalika padha ngupayakake kabijakan Provenzano supaya bisa njaga kanthi asor kambi nguwatake jaringan kuwasa.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Javanese : Bos-bos iki wis dikuwasani dening Provenzano nalika dheweke mungkasi perang kang digerakake Riina nglawan negara kang ngrebut uripe pemuka Mafia Giovanni Falcone lan Paolo Borsellino ing 1992."English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Javanese : Direktur Utama Apple Steeve Jobs ngluncurake piranti kanthi mlaku menyang panggung lan ngetokake iPhone saka njero sak kathok jine.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Javanese : Nalika pidato 2 jam iki dheweke ngujar yen ¨Saiki Apple bakal nemokake maneh telpon, Kita bakal gawe sejarah dina iki¨.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Javanese : Brasil kuwi negara sing mraktekake Katolik Roma sing paling gedhe ana ing donya, lan Gereja Katolik Roma mesthi ora ngidini yen ana wong wadon rabi karo wong wadon utawa wong lanang sing rabi karo wong lanang ning negara iki.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Javanese : Kongres Nasional Brasil wis bantah-bantahan legalisasi kanggo 10 taun, lan mantenan sipil kaya ngono saiki mung legal ing Rio Grande do Sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Javanese : Rancangan undhang-undhang sing asli kuwi dirancang dening mantan walikota São Paulo, Marta Suplicy. Undhang-undhang sing diajokne, sabubare diamandemen, saiki digawa dening Roberto Jefferson.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Javanese : Wong-wong sing protes kuwi ngarepake bisa nglumpukke petisi tandha tangan 1,2 yuta manungsa kanggo diwenehke Kongres Nasional sasi Nopember.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Javanese : Sabubare dadi cetho yen akeh kaluwarga golek pitulungan supaya ora dikon ngalih, banjur dianakke rapat tanggal 20 Maret ana ing Punjer Ukuman Paguyuban Teluk Wetan kanggo korban kapusan bab omah-omahan.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Javanese : Nalika panyewa miwiti nuduhake apa sing kedadeyan marang dheweke, umume kulawargane sing kesangkut ujug-ujug ngerti yen Carolyn Wilson saka OHA nyolong dhuwit jaminan, lan mlumpat metu saka kutha.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Javanese : Sing nyewa Taman Lockwood percaya yen ana luwih saka 40 kaluwarga utawa luwih sing kudu dikongkon minggat, amarga dheweke mangerteni yen polisi OHA uga mriksa omah umum liyane ning Oakland sing uga bisa kajebak apus-apus omah.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Javanese : Musikan kasebut wurungake pagelaran ing Stadion Memorial Perang Maui, sing bakal dirawuhi 9,000 wong, lan njaluk ngapura marang para pangareme.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Javanese : Perusahaan sing ngatur klompok iki, HK Manajemen Inc., ora menehi alesan nalika dibatalke tanggal 20 September, nanging nyalahke logistik sesuke.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Javanese : Pangacara Yunani sing misuwur, Sakis Kechagioglou lan George Nikolakopoulos wis diukum ning penjara Athena Korydallus, amarga ditetepke salah gara-gara korupsi.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Javanese : Minangka akibat saka iki, skandal gedhe ing sajroning komunitas hukum Yunani wis diangkat kanthi pembongkaran tumindak ilegal sing wis ditindakake dening hakim, pengacara, pengacara agung, lan pengacara sasuwene pirang-pirang taun sadurunge.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Javanese : Pirang minggu kepungkur, sawise informasi diterbitake dening Makis Triantafylopoulos ing pagelaran Televisine sing kawentar "Zoungla" ing TV Alpha, anggota Parlemen lan pengacara, Petros Mantouvalos dilengserake nalika anggota kantore melu nyogok lan korupsi ilegal.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Javanese : Apa maneh, hakim sing paling dhuwur Evangelous Kalousis diukum amarga dheweke dianggep salah gara-gara korupsi lan tumindak sing saya ala.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Javanese : Roberts nolak kanggo ngomong kapan dheweke percaya uripe diwiwiti, pitakonan penting nalika nimbang etis saka aborsi, ngomong menawa iki bakalan ora etis kanggo ngomong detail saka kasus sing bisa kedadean.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Javanese : Dheweke nindakake, nanging, mbaleni pitakonane dheweke sadurunge menawa Roe.v Wade iku "hukum lemah sing pesthi", negasake pentinge putusan Mahkamah Agung sing konsisten.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Javanese : Dheweke uga negesake yen dheweke percaya marang hak sing kesirat kanggo hak pribadhi sing dadi dhasar keputusane Roe.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Javanese : Maroochydore manggon ana panggon sing paling dhuwur, nem poin ana ndhuwure Noosa sing manggon nomer loro.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Javanese : Loro pihak iku bakal ketemu ing semi final utama ing ngendi Noosa mlayu metu menang kanthi 11 poin.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Javanese : Maroochydore banjur ngalahake Caboolture ing Babak Panyisihan.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Javanese : Hesperonychus elizabethae kuwi jinis kewan saka kaluwarga Dromaeosauridae lan isih seduluran karo Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Javanese : Manuk pamangsa sing duwe getih anget lan kebak wulune sing dipercaya wis mlaku-mlaku nganggo sikil loro kanthi cakar kaya Velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Javanese : Cakare sing kaping pindho luwih gedhe, satemah nyebabake jeneng Hesperonychus sing tegese "cakar kulon."English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Javanese : Sak liyane es sing ajur, kondisi hawa sing ora umum iki gawe usaha kanggo nyelametake dadi suwe.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Javanese : Pittman menehi kesan menawa kondisine ora bakal maju nganthi minggu ngarep.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Javanese : Gunggung lan kandele bungkus es, miturut Pittman, paling awon kanggo grema asu laut sing paling suwene 15 taun kepungkur.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Javanese : Pawarta sumebar ing komunitas Tlaga Abang dina iki nalika pemakaman Jeff Weise lan telu saka sanga korban sing dumadi menawa siswa liyane ditangkap gegayutan karo penembakan sekolah ing tanggal 21 Maret.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Javanese : Pihak berwenang ngomong resmi sathithik luwih saka konfirmasi penangkepan dina iki.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Javanese : Nanging, sawijining sumber kanthi wawasan investigasi ngandhakake marang Mimbar-Bintang Minneapolis menawa iku yaiku Louis Jourdain, 16 taun putra saka Kepala Suku Tlaga Abang Floyd Jourdain.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Javanese : Urung dimangerteni nganti saiki tuduhan apa sing bakal diajokke utawa apa sing nyebabake pihak sing nduweni wewenang marang bocah kuwi nanging proses kanggo bocah nom kuwi wis diwiwiti ana ing pengadilan umum.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Javanese : Lodin uga ngandhakake komisi mutuske kanggo mbatalake putaran iku kanggo nylametake wong-wong Afganistan saka resiko beya lan keamanan pemilu liyane.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Javanese : Diplomat ngomong menawa wis nemokake keambiguan sing cukup ing Konstitusi Afghan kanggo mesthekake menawa pemilihan ulang ora dibutuhne.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Javanese : Iki mbantah laporan sadurunge, sing kandha menawa mbatalake pamilihan mum bakal nglawan konstitusi.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Javanese : Montor mabur kuwi wis mabur menyang Irkutsk lan dilakokne dening prajurit njero.English : An inquiry was established to investigate.

Javanese : Penyelidikan wis dianakake kanggo nyelidhiki.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Javanese : II-76 wis dadi komponen utama militer Rusia lan Soviet wiwit taun 1970, lan wis weruh alangan wigati ing Rusia sasi kepungkur.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Javanese : Tanggal 7 Oktober ana mesin sing dipisahke nalika mabur, tanpa kacilakan. Rusia langsung ngendhegke II-76s.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Javanese : 800 mil saka Sistem Pipa Trans-Alaska ditutup sakwise wutahe ewonan tong minyak mentah ing kidule Fairbanks, Alaska.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Javanese : Gagal listrik sawise tes sistem komando kebakaran rutin nyebabake katup sing kanggo nguculke mbukak lan gawe minyak mentah kuwi amber ana cedhak stasiun pompa 9 Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Javanese : Mbukake katup ngidini ucule tekanan kanggo sistem lan minyak mili liwat bantalan menyang tangki sing bisa amot 55.000 barel (2,3 juta galon).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Javanese : Nganthi Rebo sore, bolongan tangki isih bocor bisa wae amarga ekspansi panas sajerone tangki.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Javanese : Kurungan nomer loro liyane ning ngisore tengki bisa ngadhahi 104,500 barel durung diiseni kanthi kebak.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Javanese : Komentar, langsung ana tipi, sing kaping pisan yaiku sumber senior Iran wis ngakoni yen ukuman kuwi nduweni aruh-aruh.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Javanese : Dheweke padha nglebokake pembatasan dhuwit lan sawijining larangan dening Uni Eropa babagan ekspor minyak mentah, sing saka endi ekonomi Iran nampa 80% saka penghasilan luar negrine.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Javanese : Sajroning laporan sing paling anyar sasi iki, OPEC ngendikan yen ekspor minyak mentah kuwi anjlok menyang tingkatan sing paling cendhek sasuwene rong puluh taun terakhir kira-kira 2,8 yuta barel saben dinane.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Javanese : Pimpinan utama negara kasebut, Ayatollah Ali Khamenei, nggambarake katergantungan minyak kuwi "jebakan" awit sadurunge Revolusi Islam Iran taun 1979 lan negara kasebut kudu mbebaske awake dhewe.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Javanese : Nalika kapsul tekan Bumi lan mlebu atmosfir, udakara jam 5 esuk (wektu bagean wétan), mula bakal diteksir nuduhake tontonan cahya kanggo wong-wong ing Kalifornia, Oregon, Nevada, lan Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Javanese : Kapsul kasebut bakale katon kaya lintang kemukus ngliwati langit.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Javanese : Kapsul iku bakal lelungan ing watara 12,8 km utawa 8 mil per detik, cukup cepet kanggo lunga seka San Fransisco menyang Los Angeles sajerone samenit.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Javanese : Stardust bakal gawe sejarah anyar amarga dadi montor mabur sing paling cepet nalika bali menyang Bumi, mecahke sejarah sadurunge sing digawe sasi Mei 1969 nalika modul perintah Apollo X bali.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Javanese : ¨Iku bakal mlaku sadhuwure pesisir kulon saka California lor lan bakal madhangi langit saka California liwat Oregon tengah lan liwat Nevada lan Idaho lan menyang Utah,¨ ujare Tom Duxbury, manajer proyek Stardust.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Javanese : Kaputusane Pak Rudd kanggo nandhatangani kasepakatan iklim Kyoto gawe misahke Amerika Serikat, sing saiki bakal dadi siji-sijine negara maju sing ora bakal ngadopsi kasepakatan kasebut.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Javanese : Mantan pamrentah konservatif Australia nolak kanggo ngesahne Kyoto, ngomong manawa iku bakal ngrusak ekonomi kanthi ngandhalake banget marang ekspor batu bara, dene negara-negara kaya India lan China ora dijiret dening target emisi.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Javanese : Iku akuisisi paling gedhe ing sejarahe eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Javanese : Perusahaan ngarepake kanggo diversifikasi sumber untunge lan entuk kamisuwuran ing daerah ing ngendi Skype duwe posisi kuwat, kayata Cina, Eropa etan, lan Brasil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Javanese : Ilmuwan wis ngarani Enceladus nduweni kagiyatan geologis sing aktif lan bisa dadi sumber ali-ali es E Saturnus.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Javanese : Encaladus iku obyek paling reflektif ing sistem tata surya, mantulne kira-kira 90 persen sorot srengenge sing ngeneki.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Javanese : Penerbit game Konami dina iki kandha ing sawijining kalawarti Jepang menawa dheweke padha ora bakal ngetokake game Nem Dina ing Fallujah.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Javanese : Dolanan iki didhasari saka Perang Fallujah Kapindo, perang sing ganas antarane prajurit Amerika lan Irak.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Javanese : ACMA uga nemokake, sanajan vidio diputer ing Internet, Big Brother ora nrajang undhang-undhang sensor konten online amarga vidio kasebut ora disimpen ing web Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Javanese : Undhang-Undhang Layanan Siaran kuwi nyedhiyani regulasi isi internet, nanging supaya bisa diarani isi internet, barang kuwi kudu ana ing server.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Javanese : Kedutaan Amerika Serikat ing Nairobi, Kenya wis ngetokaki peringatan menawa "ekstrimis saka Somalia" duwe rencana kanggo ngluncurake serangan bom bunuh diri ing Kenya lan Ethiopia.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Javanese : Amerika Serikat ngandharake yen pihake wis nampa informasi saka sumber rahasya sing kanthi mligi nyebutake panganggone pelaku bom bunuh dhiri kanggo njeblukake "prastawa nyolok mata" ing Ethiopia lan Kenya.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Javanese : Suwe sadurunge Tontonan Saben Dina lan Laporan Colbert, Heck lan Johnson wis nduweni impen siaran sing bakal nerokake berita—lan laporan berita—nalika dheweke isih dadi siswa ana UW taun 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Javanese : Awit awale, The Onion wis dadi kerajaan parodi warta sing sakbenere, kanthi edisi cithak, situs web sing nggeret 5.000.000 pengunjung unik ing sasi Oktober, iklan kusus, jaringan warta 24 jam, podcast, lan lagi wae nerbitake atlas donya sing diarani Donya Bodhone Dhewe.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Javanese : Al Gore lan Jenderal Tommy Franks kanthi kalem ngujarke judul kasenengane (Gore kuwi nalika The Onion nglaporke dheweke lan Tipper bebarengan sabubare kalah Pemilu Kampus 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Javanese : Akeh penulis-penulise kang banjur menehi pengaruh gedhe ana acara parodi warta Jon Stewart lan Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Javanese : Acara keseniane uga bagean saka kampanyene Balai Kutha Bucharest kang pengin nguripake maneh gambaran kuta Roma minangka kutha metropolis kang kreatif lan werna-werni.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Javanese : Kutha iki bakal dadi sing kapisan ing sisih wetan-kidul Eropa sing dadi tuwan omah CowParade, acara kagunan umum sing paling gedhe ing donya, antara wulan Juni lan Agustus taun iki.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Javanese : Pengumuman dina iki uga ndawakne komitmen pemerintah sing digawe sasi Maret taun iki kanggo mbayari gerbong tambahan.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Javanese : Tambahan 300 ndadekake jumlah 1,300 gerbong kanggo nyuda suk-sukan.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Javanese : Christopher Garcia, siji juru wicara Departemen Kepolisian Los Angeles, ngandharake tersangka tumindak pelanggaran lanang iku dipriksa amarga pelanggaran tinimbang pangrusakan.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Javanese : Tandhane ora katon rusak; owah-owahane dilakokake nganggo terpal ireng didandani nganggo tandha damai lan ati kanggo ngowahi aksara "O" kanggo maca aksara cilik "e".English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Javanese : Ombak abang kuwi disebabke dening konsentrasi Karenia brevis sing dhuwur, organisme sel-tunggal sing njedhul dhewe kanthi alami.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Javanese : Faktor alami bisa nyenggol kanggo gawe kahanan sing pas, agawe algae iki thukul kanthi cepet banget.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Javanese : Alga ngasilake sawijining neorotoxin sing isa nglumpuhake saraf ing menungsa lan iwak.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Javanese : Iwak kerep mati amarga kadar racun kang dhuwur ing banyu.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Javanese : Menungsa bisa kena pengaruh nalika nyedot banyu sing kena sing ana ing hawa kegawa dening angin lan ombak.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Javanese : Pungkasane, Tropical Cyclone Gonu, dijenengi kanggo tas godhong sawit ing basa Maladewa, nggayuh angin terus-terusan udakara 240 kilometer saben jam (149 mil saben jam).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Javanese : Ing awal dina iki, angin udakara 83 km/jam, lan iki diajab saya lemah.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Javanese : Dina Rebo kasebut, Pakumpulan Basket Nasional Amerika Serikat (NBA) nundha musim basket profesional amarga kuwatir babagan COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Javanese : Putusane NBA ngetutne pemain Utah Jazz sing dites positip ing virus COVID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Javanese : ¨Miturut fosil iki, tegese anggone misahke iki kadadeyan luwih awal tinimbang sing dikarepke dening bukti molekul. ¨English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Javanese : Iku tegese kabeh kudu dibalekake," ujar panliti ing Layanan Panlitian Lembah Rift ing Ethiopia lan rekan penulis saka panlitiane, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Javanese : Nganti saiki, AOL wis bisa ngalih lan ngembangke pasar IM kanthi carane dhewe, amarga digunakake dening akeh wong ning Amerika Serikat.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Javanese : Kanthi paugeran ing papan, kebebasan iki isa uga tamat.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Javanese : Akehe pangguna layanan Yahoo! lan Microsoft sing digabungake bakal nandhingi akehe pangguna AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Javanese : Bank Northern Rock wis dinasionalisasi ing 2008 sawise penerangan menawa perusahaane wis nampa panyengkuyung darurat saka Pamarentah Inggris.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Javanese : Bank Northern Rock mbutuhake dhukungan amarga paparan sing kadadeyan sasuwene krisis finansial taun 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Javanese : Kasepakatane Klompok Prawan Pak Richard Branson ditolak dening bank sadurunge bank kuwi digawe nasional.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Javanese : Ing taun 2010, nalika wis didadekake duweke negara, bank dalan gedhe Northern Rock Plc saiki dipisah saka ´bank ala´, Northern Rock (Pangurusan Modal).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Javanese : Virgin mung tuku 'good bank' saka Northern Rock, dudu perusahaan manajemen aset.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Javanese : Iki dipercaya dadi sing kaping lima ing sarasilah manawa wong wis mirsani apa nyatane dat sing ana ing mars sing diantepake tiba ing Bumi.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Javanese : Saka watara 24.000 watu lintang sing tiba ing Bumi, kira-kira namung 34 sing wis dibuktekake asale saka Mars.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Javanese : Limolas watu iki dadi cirine udan lintang sasi Juli kapungkur.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Javanese : Sawetara watu, sing arang banget ana ing jagad donya, diadol saka US$11.000 nganti $22.500 saben ons, yaiku kaping sepuluhe rega emas.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Javanese : Sawise balapan kasebut, Selowski terus mimpin Kampiyun Nyetir kanthi 2.250 poin.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Javanese : Pitung angka saburine Johnson iku nomer loro kanthi 2.243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Javanese : Ing posisi ketelu, Hamlin ketinggalan 20 poin, nanging isih luwih 5 poin saka Bowyer. Kahne lan Truex, Jr. masing-masing ing posisi kelima lan keenem kanthi 2.220 lan 2.207 poin.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Javanese : Stewart, Gordon, Kenseth, lan Harvick ngrampungake sepuluh posisi paling dhuwur kanggo Kampiyun Pembalap kanthi turah patang balapan ing musim iki.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Javanese : Angkatan Laut Amerika Serikat uga kandha dheweke padha nembe mriksa kedadean iku.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Javanese : Dheweke uga gawe pengumuman, "Anggotane lagi nggarap kanggo nemtokake metode sing paling apik kanggo gawe ekstraksi sing paling aman kanggo kapal".English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Javanese : Kapal panyegah ranjau kelas Avenger, kapal kasebut lagi ing tengah dalan menyang Puerto Princesa ing Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Javanese : Iki ditugasake menyang Armada Nomer Pitu saka Angkatan Laut AS lan pusate ing Sasebo, Nagasaki ing Jepang.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Javanese : Sing nyerang kutha Mumbai tekan numpak prau tanggal 26 November 2008, gawa granat, bedhil otomatis lan ngenani target sing akeh banget kalebu Terminal Stasiun sepur Chhatrapati Shivaji sing rame lan Hotel Taj Maahal sing misuwur.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Javanese : Cara mimpin lan uga cara golek informasi David Headley kasil nulung operasi iki supaya bisa dilakokne dening 10 tukang mbedhil saka klompok militan Laskhar-e-Taiba Pakistan.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Javanese : Serangan kasebut nyebabake tekanan gedhe ing hubungan India lan Pakistan.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Javanese : Dikancani dening pejabat kuwi, dheweke njamin yen masarakat Texas kabeh iki dilakoni kanggo nglindhungi kaamanane warga umum.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Javanese : Perry kanthi tegas ngujar, "Ana panggonan sing ndonya iki sing luwih siyap kanggo tantangan sing dijokne ning kasus iki."English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Javanese : Gubernur uga nyatakake, ¨Dina iki, kita ngerti menawa sawetara bocah umur sekolah uwis dikenali minangka uwis sesambungan karo pasien.¨English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Javanese : Dheweke banjur ngomong, "Kasus iki serius. Sampeyan yakin wae menawa sisteme dhewe mlaku seapik sing semesthine."English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Javanese : Wis dipastekake, asil sing ditemokake iki nggenepi wolung-taun usahane Allen nggoleki Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Javanese : Sawise dipetha ing dhasar laut, bangke kapal kasebut ditemokake kanthi nggunakake ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Javanese : Salah siji wong paling sugih, Allen dilapurake nandur modal akeh saka kasugihane ing jelajah segara lan miwiti upayane kanggo nemokake Musashi saka kawigatene tumrap paprangan.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Javanese : Dheweke nampa pangalem kritig sajrone jaman ing Atlanta lan dikenal kanggo panggulawenthah kutha sing inovatif.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Javanese : Taun 2009 dheweke dianugrahi Pimpinan Nasional Taun iki.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Javanese : Nalika acara pangaji-aji kasebut, sekolah Atlanta wis ngasilake skor tes kang mundhak akeh banget.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Javanese : Sabubare kuwi, Jurnal-Konstitusi The Atlanta nyiarake laporan sing nuduhake perkara kanthi asil ujine.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Javanese : Lapurane nuduhake biji ujian munggah cepet banget, lan nuduhake menawa sekolah ngerteni anane masalah ana jero nanging ora tumindak marang panemon kasebut.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Javanese : Bukti banjur nyiratake kertas tes diowahi karo Hall, bareng 34 petugas pendidikan liyane, didakwa ing 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Javanese : Pemerintah Irlandia negaske pentinge pilihan parlemen kanggo ngowahi kahanan supaya dadi luwih apik.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Javanese : ¨Iki saiki wigati saka perspektif kasarasan masyarakat lan pengadilan pidana menawa perundang-undangan iku digawe sacepet mungkin, kandhane juru wicara pamarentah. ¨English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Javanese : Mentri Kesehatan ngungkapake keprihatinane kanggo kasejahteraan saka wong-wong kang njupuk keuntungan saka legalitas sedhela saka zat-zat sing ketut, lan ukuman sing ana kaitane karo obat sing diwenehne awit owah-owahan saiki sing dudu konstitusional dilakokake.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Javanese : Jarque latihan sasuwene latihan pra-musim ing Coverciano ing Italia ing wiwitaning dina. Dheweke nginep ing hotel tim ngarepe pertandhingan sing direncanakake kanggo Minggu lawan Bolonia.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Javanese : Dheweke tetep ning hotel tim nyedhaki wektu sing direncanakake dina Minggu nglawan Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Javanese : Bis kuwi menyang Gendera Nem St. Louis ning Missouri kanggo klompok iki tampil ana konser sing laris.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Javanese : Jam 1:15 Setu, miturut seksi, bis lagi ngliwati lampu ijo nalika mobil menggok ing ngarepe.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Javanese : Nalika wengi tanggal 9 Agustus, matane Morakot adohe kira-kira pitung puluh kilometer saka propinsi Fujian China.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Javanese : Topane diduga pindhah menyang China ing sewelas kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Javanese : Panumpang diwenehi banyu nalika padha ngenteni ing suhu panas 90(F).English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Javanese : Kapten pemadam kebakaran Scott Kouns kandha, "Iku dina kang panas ing Santa Clara kanthi suhu 90-an.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Javanese : Kajebak suwe ing roller coaster bakal ora kepenak, ujare paling ora, lan butuh paling ora sak jam kanggo entuk wong kapisan saka laku kasebut.¨English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Javanese : Schumacher sing pensiun ing 2006 sawise menang kejuaraan Formula 1 kaping pitu, bakal nggenteni Felipe Massa sing luka.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Javanese : Wong Brazil iku nandhang cidra abot ing sirah sawise kecelakaan nalika Grand Prix Hungaria 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Javanese : Massa kaitane metu paling ora ing sisa musim 2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Javanese : Arias dinyatakake positif nandang virus entheng, ujar Menteri Presiden Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Javanese : Kahanan presiden stabil, senajan dheweke bakal diisolasi ing omah kanggo sawetara dina.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Javanese : ¨Pisah saka mriyang lan lara tenggorokan, Kula ngrasa apik lan ing wujud apik kanggo nindakake gaweanku kanthi telekomunikasiEnglish : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Javanese : Aku ngarepake bali menyang tugasku ing dina Senin," ujare Aria ing pernyataane.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Javanese : Felicia, sing sadurunge dadi badai Golongan 4 ing tataran Prahara Saffir-Simpson, nyusut dadi depresi tropis sadurunge sirna ing dina Selasa.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Javanese : Turahane ngasilake udan ing saindenging pulo, sanajan nganti saiki, ora ana keruksan utawa banjir sing dilapurake.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Javanese : Curah udan iki, kaitung nganti 6,34 inci ana ing Oahu digambarake dadi "nguntungake".English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Javanese : Sawetara udan dibarengi prahara gedhe lan asring ngaton bledhek.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Javanese : Kembar Otter wis njajal ndharat ing Kokoda wingi nalika Maskapai Penerbangan PNG CG4684, nanging wis batal sepisan.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Javanese : Kurang luwih sepuluh menit sadurunge ndharat saka percobaan medhun kapindo pesawate banjur ilang.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Javanese : Panggonan tabrakan kuwi ditemokake dina iki lan ora bisa ditekani mula ana polisi loro diudhunake ning alas supaya munggah menyang panggonan kadadeyan kuwi lan nggoleki uwong sing isih urip.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Javanese : Panlusuran kasebut diadhang dening kahanan langit sing padha sing nyebabake montor mabur wurung ndharat.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Javanese : Miturut cathetan, ana rusun ning Dalan Macbeth sing njebluk amarga gas bocor.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Javanese : Petugas saka perusahaan gas nglapur ing papan kadadean sakwise tangga teparo nilpun babagan gas bocor.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Javanese : Nalika pulisi tekan, rusun kuwi njebluk.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Javanese : Ora ana cidra gedhe sing dilapurne, nanging paling ora wong lima sing ana ing panggonan kadadeyan nalika mbledhos dirawat kanthi gejala kaget.English : No one was inside the apartment.

Javanese : Ora ana sing ana ing jero apartemen.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Javanese : Kala iku, ameh 100 warga dievakuasi saka areane.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Javanese : Golf lan rugbi diatur bakal bali ing pertandingan Olimpiade.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Javanese : Kumisi Olimpiade Internasional milih nglebokake ulahraga ing rapat dewan eksekutif ing Berlin dina iki. Rugbi, kususe rugbi pepadon, lan golf dipilih saka limang ulahraga liyane kanggo ditimbang-timbang kanggo melu sarta ing Olimpiade.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Javanese : Olahraga tenis tembok, karate lan sepatu rodha nyoba mlebu ing program Olimpiade kaya baseball lan softball, sing kapilih kanggo Olimpiade ing taun 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Javanese : Dhukungan iki isih bisa disahke dening kabeh anggota IOC sasi Oktober nalika rapat ning Kopenhagen.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Javanese : Ora kabeh gelem ndhukung urutan wanita sing dicantumke kuwi.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Javanese : Sing oleh medhali perak Olimpiade 2004, Amir Khan ujar, ¨Saka jero ati aku mikir wanita ora entuk tarung. Iku miturutku.¨English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Javanese : Sanadyan pernyataane dheweke ngomong bakal ndukung kompetitor Inggris ing Olimpiade 2012 sing dianakake ing London.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Javanese : Latihane ana ing Pengadilan Birmingham Crown lan bakal diputuske tanggal 3 Agustus.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Javanese : Pranatacara, sing dicekel ing adegan kasebut, mbantah serangan kasebut lan nyatakake yen dheweke nggunakake cagak kanggo nglindhungi awake saka botol sing diuncalake marang dheweke dening telung puluh wong.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Javanese : Blake uga dituntut amarga nyoba ngowahi dalane keadilan.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Javanese : Hakim kandha marang Blake yen ¨meh ora bisa luput¨ dheweke bakal dikirim menyang kunjara.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Javanese : Energy peteng kuwi ora tenaga sing ora katon sing terus ngaruh-aruhi jagat iki.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Javanese : Barang iki diarani nyata mung gara-gara pengaruhe marang jagat sing saya gedhe iki.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Javanese : Para ahli elmu nemokake macem-macem wujud lemah sing ana ing pasuryan rembulan sing diarani perenging godhoh sing menawa asil saka sudane rembulan sing alon banget.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Javanese : Bambing-bambing jero iku kabeh ditemokake ing bulan lan katon sethithik kena udan, nandhakake yen kedadean geologis sing dumadi iku nembe wae kanthi wajar.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Javanese : Teori iki ora mbantah pratelan yen mbulan kuwi kurang kagiyatan geologis.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Javanese : Wong iku dinuga nyetir kendharaan rodha-telu disenjatani kanthi bahan ledhak menyang wong akeh.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Javanese : Wong sing diduga mbledhoske bom kuwi ditangkep, sabubare tatu saka kadadeyan kuwi.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Javanese : Jenenge iku isih ora dingerteni marang panguasa sanajan dheweke padha ngerti dheweke iku anggota kelompok etnis Uigur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Javanese : Nadia, lair tanggal 17 September 2007, kanthi dibelek sesar ing klinik babaran ing Aleisk, Rusia, bobote 17 pon 1 ons.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Javanese : ¨Kita kabeh kaget tenan, ibune kandha. ¨English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Javanese : Nalika ditakoni apa sing diujarke bapake, dheweke njawap "Dheweke ora bisa ngujar apa-apa - dheweke mung ngadeg kelap-kelop."English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Javanese : ¨Bakal tumindak kaya banyu. Tembus cahya minangka banyu¨English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Javanese : Dadi yen sampeyan ngadeg ing pinggiring pesisir, sampeyan bakal isa weruh ngisor marang krikil utawa regedan apa wae sing ana ing ngisor.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Javanese : Sakngertine awake dhewe, mung ana siji awak planet kang nuduhake dinamisme kang luwih tinimbang Titan, lan arane yaiku Bumi," tambahe Stofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Javanese : Masalah iki diwiwiti tanggal 1 Januari nalika puluhan warga lokal mulai sambat menyang Kantor Pos Obanazawa bilih dheweke durung nampa kertu Taun Anyar tradisional lan sing biyasa.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Javanese : Wingi, kantor pos ngetokake panjalukan apurane marang warga lan media sawise nemokake menawa bocah iku wis ndhelikake punjul saka 600 dokumen pos, kalebu 429 kartu pos Warsa Anyar, sing ora dikirimake menyang penampa sing dikarepake.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Javanese : Pangorbit rembulan tanpa awak Chandrayaan-1 lunar wetokake Moon Impact Probe (MIP), sing nglewati lumahing Rembulan kanthi kacepatan 1,5 kilometer per detik (3000 mil saben jam), lan kaleksanan tekan ing cedhak kutub kidul Rembulan.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Javanese : Sakliyane gawa telu piranti ilmiah sing penting, satelit rembulan uga gawa gambar genderane India, digambar ning ngendi-endi.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Javanese : ¨Matur nuwun kanggo wong sing ndukung napi kaya aku, Siriporn dikutip nalika ngomong ing konferensi press. ¨English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Javanese : ¨Sawetara wong bisa uga ora setuju, nanging aku ora peduli.English : I am happy that there are people willing to support me.

Javanese : Aku bungah ana wong sing pengin nyengkuyung aku.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Javanese : Wiwit kamardikan Pakistan saka pamrentah Inggris ing taun 1947, Presiden Pakistan wis milih ¨Agen Politik¨ kanggo mrentah FATA, sing nindakake kendhali otonomi sing meh pepak ing dhaerah kasebut.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Javanese : Agen-agen kasebut tanggung jawab nyedhiyakake layanan pamrentah lan pangadilan miturut Pasal 247 Konstitusi Pakistan.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Javanese : Ana pratapan ambruk ing Mekah, kutha suci Islam udakara jam 10 esuk wektu sepanggon.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Javanese : Bangunane nampung saperangan jemaah sing nekani kuta suci ana malem ibadah haji.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Javanese : Para tamu pratapan umume pandunung Uni Emirat Arab.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Javanese : Korban tiwas paling ora 15, jumlah sing diduga bakal mundhak.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Javanese : Leonov, uga dikenal minangka "cosmonaut No. 11", iku bagean saka tim cosmonaut asli Uni Soviet.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Javanese : Tanggal 18 Maret, 1965, dheweke nggelar kagiyatan ekstravehikuler (EVA) nganggo manungsa kaping pisan, utawa "mlaku ning langit", mlaku dhewekan rolas menit ning njabane pesawat.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Javanese : Dheweke narima "Pahlawan saka Persatuan Soviet", anugerah paling dhuwur saka Persatuan Soviet, kanggo karyane.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Javanese : Sepuluh taun sabanjure, dheweke mimpin bagean Sovyet saka misi Apollo–Soyuz pratandha menawa Perlombaan Angkasa wis rampung.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Javanese : Dheweke ngomong, "Ora ana intelejen sing nuduhake menawa serangan bakal diarepake ing wektu cedhak.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Javanese : Nanging, pengurangan tingkat ancaman menyang parah dudu ateges kabeh ancaman wis ilang."English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Javanese : Senajan pihak berwenang ora yakin marang kredibilitas ancaman iku, Otoritas Transportaion Maryland nganakake penutupan kanthi pandhesuk saka FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Javanese : Truk sampah digunakake kanggo ngedhangi lawang mlebu lan bantuan 80 polisi siap kanggo ngarahake pengendara motor menyang dalan liya.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Javanese : Ora ana lalu lintas padhet dilapurake ing dalan sabuk, dalan alternatif kutha.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Javanese : Nigeria sadurunge ngumumake rencana kanggo gabung AfCFTA ing minggu nyedaki konferensi.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Javanese : Komisioner perdagangan lan industri Uni Afrika Albertrt Muchanga ngumumake menawa Benin bakal gabung.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Javanese : Komisaris kuwi ngendikan, "Kita durung sepakat marang aturan saka asale lan kon[s]esi rega, nanging rangka iki wis cukup kanggo miwiti dagang tanggal 1 Juli, 2020".English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Javanese : Stasiun iku njaga adate, sanajan sadurunge kelangan siji giroskop ing misi stasiun ruang angkasa, nganti pungkasaning lelungan ruang angkasa.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Javanese : Chiao lan Sharipov nglapurake jarak sing aman saka panyurung sikap sing bener.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Javanese : Kendhali lemah Rusia nguripake jet lan laku normal setasiyun kasebut bali.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Javanese : Kasus kasebut dituntut ing Virginia amarga iku minangka omah kanggo panyedhiya layanan internet utama AOL, perusahaan sing nyebabake tuduhan kasebut.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Javanese : Iki iku wektu sepisan sawijining hukuman diantukake nggunakake perundhang-undhangan sing diundhangke ing 2003 kanggo ngalangi e-mail massal, alias spam, saka saluran sing ora dijaluk menyang kothak surat panganggo.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Javanese : Jesus sing umure 21 taun gabung Manchester City taun wingi ing Januari 2017 saka klub Palmeiras saka Brasil kanthi gaji sing dilapurake £27 yuta.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Javanese : Kawit iku, pelakon Brasil iki wis katon ing 53 pertandhingan kanggo klub ing kabeh lomba lan entuk 24 gol.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Javanese : Dr. Lee uga ngungkapake kaprihatinane babagan lapuran menawa bocah-bocah ing Turki saiki kena infeksi virus flu burung A(H5N1) tanpa dadi lara.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Javanese : Sawetara panaliten ngusulake menawa penyakit iku kudu dadi kurang mematikan sadurunge iku bisa nyebabake wabah global, cathete dheweke.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Javanese : Ana rasa sumelang menawa para pasien mbokmenawa terus nginfeksi wong luwih akeh kanthi nindakake rutinitas padinane yen gejala flune tetep entheng.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Javanese : Leslie Aun, juru wicara Yayasan Komen, ujar manawa pakumpulane nganakake aturan anyar sing ora ngidini paweweh utawa dana diwenehake menyang pakumpulan sing dititipriksa kanthi sah.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Javanese : Kawicaksanan Komen ndiskualifikasi Wong tua Direncana adhedhasar investigasi sing ditangguhke babagan kepiye Wong Tua Direncana ngentekake lan nglaporake dhuite sing dipimpin dening Anggota Majelis Ngisor Cliff Stearns.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Javanese : Stearns nyelidhiki apa pajek dienggo mbiayai aborsi liwat Keluarga Berencana ing lakone minangka ketua Subkomite Pengawasan lan, sing ana sangisore Komite Perdagangan lan Energi Omah.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Javanese : Mantan gubernur Massachusetts menangke Partai Republik Florida pilihan utama presiden dina Selasa kanthi etungan swara 46 persen saka total swara.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Javanese : Mantan Juru Wicara Gedhung Newt Gingrich Amerika Serikat manggon urutan kaping loro kanthi swara 32 persen.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Javanese : Minangka negara bagian ing ngendi pemenang entuk kabeh, Florida menehake kabeh wakile kanggo Romney, ngajokake dheweke minangka juara utama kanggo nominasi Partai Republikan.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Javanese : Panitia protes ujar udakara 100.000 wong katon ing kutha-kutha Jerman kayata Berlin, Cologne, Hamburg lan Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Javanese : Ning Berlin, pulisi mbedek ana kira-kira 6.500 wong sing protes.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Javanese : Protes uga dianakake ing Paris, Sofia ing Bulgaria, Vilnius ing Lithuania, Valetta ing Malta, Tallinn ing Estonia lan Edinburgh lan Glasgow ing Skotlandia.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Javanese : Ing London, udakara 200 wong protes ing njaba kantor sing nduwe hak cipta utama.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Javanese : Pungkasan wulan, ana demo gedhe ing Polandia nalika negara iku nyetujoni ACTA, sing nyebabake pamrentah Polandia mutusake supaya ora ngesahake mupakatan, saiki.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Javanese : Latvia lan Slovakia loro-lorone wis nangguhke prosese gabung ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Javanese : Pembebasan Kewan lan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) bali ngusulake kanggo kewajiban masang CCTV ing kabeh papan jagal ing Australia.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Javanese : Inspektur Kepala RSPCA New South Wales David O´Shannessyngendikan menyang ABC yen pengawasan lan pemeriksaan omah jagal kuwi kudune dadi perkara sing umum ana ning Australia.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Javanese : ¨CCTV mesthi bakal menehi tandha kuwat kanggo wong sing kerja karo kewan bilih karaharjan kasebut minangka prioritas paling dhuwur.¨English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Javanese : Peta gempa internasional Panliten Geologis Amerika Serikat nuduhake manawa ora ana lindhu ing Islandia ing minggu sadurunge.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Javanese : Kantor Meteorologi Islandia uga nglapurake ora ana kamempengan gempa ing dhaerah Hekla sajrone 48 jam kepungkur.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Javanese : Owah-owahan kagiyatan sing diasilke dening lindhu sing penting kuwi kadadeyan tanggal 10 Maret ning sisih lor wetan kawah puncak gunung.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Javanese : Mendhung peteng sing ora ana hubungane karo kagiyatan gunung diumumke ana ngisor gunung.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Javanese : Awan menehi potensi bingung apa sawijining jeblugan sing satemene wis dumadi.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Javanese : Luno nggawa 120–160 meter kibik bensin sing dimuat nalika pecah banjur angin sing kenceng lan ombak ngilekke menyang bendungan.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Javanese : Helikopter nylametake rolas kru lan siji-sijine sing cedera yaiku siji irung rusak.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Javanese : Kapal 100 meter iku ana ing rute kanggo njupuk kargo pupuk biasane lan pisanane para pejabat wedi kapale isa mutahke muatan.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Javanese : Usul anpangowahan iku uwis lulus saka tetimbangane majelis ing taun 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Javanese : Sawijining ewah-ewahan digawe ing sesi legislatif iki nalika ukara kaping pindho dibusak sepisan dening Dewan Perwakilan Rakyat lan sabanjure disahke kanthi bentuk sing padha dening Senat Senin.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Javanese : Gagal ukara kapindho, sing ngusulake supaya nglarang sarekat sipil kang padha jinis, bisa uga mbukak lawang kanggo sarekat sipil ing mangsa ngarep.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Javanese : Ngetutke prosese, HJR-3 bakal ditiliki maneh dening wakil sing kepilih nalika taun 2015 utawa 2016 supaya tetep ana ing proses iki.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Javanese : Arah gerakan Vautier ing njaba kalebu mogok mangan ing taun 1973 nglawan apa sing dheweke anggep minangka sensor politik.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Javanese : Ukuman ning Perancis diowahi. Kagiyatane bali menyang umur 15 nalika dheweke melu pasukan Rintangan Perancis nalika Perang Donya II.English : He documented himself in a 1998 book.

Javanese : Dheweke ndokumentasekake awake dhewe ing buku taun 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Javanese : Ing taun 1960, dheweke bali menyang Aljazair sing lagi bae mardika kanggo mulang ngarahake film.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Javanese : Ahli Judi Jepang Hitoshi Saito, sing menangke medali emas kaing pindo Olimpiade, mati nalika umure 54.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Javanese : Sebab matine diumumke yaiku kanker ing saluran empedu intrahepatik.English : He died in Osaka on Tuesday.

Javanese : Dheweke seda ing Osaka dina Selasa.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Javanese : Kaya dene mantan juara Olimpiade lan Donya, Saito iku ketua komite pelatihan Federasi Kabeh Judo Jepang nalika dheweke mati.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Javanese : Paling ora wong 100 wis tekan menyang pista iki, kanggo ngrayakake ulangtaun kapisan pasangan sing rabi taun kapungkur iki.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Javanese : Acara dirgahayu sing formal dijadwalake kanggo wektu sabanjure, ujare pegawe resmi.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Javanese : Pasangan sing krama ing Texas setaun kepungkur lan teka menyang Kebo kanggo ngrayakake bareng para kanca lan kaluwarga.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Javanese : Sing lanang 30 taun, lair ing Buffalo, yaiku salah siji saka papat korban mati ing panembakan, nanging garwane ora apa-apa.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Javanese : Karno iku guru privat basa Inggris sing kawentar nanging kontroversial sing mulang kanthi Pendhidhikan Moderen lan Kemulyaning Raja sing ngaku duwe 9,000 murid ing puncak karire.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Javanese : Ana ning cathetane dheweke nggunakake ukara-ukara sing diarani kasar dening wong tuwane, lan dheweke uga dilaporke nggunakake ukara-ukara sing kasar ana ning kelase.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Javanese : Modern Education nuduh dheweke nyitak iklan gedhe ing bus tanpa idin lan ngapusi kanthi ngomong menawa dheweke pimpinan tutor basa Inggris.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Javanese : Dheweke uga sadurunge wis dituduh nglanggar hak cipta, nanging ora didakwa.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Javanese : Tilas siswa ngomong menawa dheweke 'nggunakake basa gaul ing kelas, mulang ketrampilan pacaran ing catetan, lan mung kaya kancane para siswa.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Javanese : Sajrone telung dasawarsa kepungkur, sanajan resmi tetep dadi negara komunis, Cina wis megarake ekonomi pasar.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Javanese : Reformasi ekonomi kaping pisan kuwi klakon nalika mangsa pemerintahane Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Javanese : Wiwit semana, ekonomi Cina wis thukul tikel 90.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Javanese : Kanggo sing sepisan, taun kepungkur China ngekspor mobil luwih akeh tinimbang Jerman lan ngluwihi Amerika Serikat minangka pasar paling gedhe kanggo industri iki.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Javanese : GDP China bisa dadi luwih gedhe tinimbang Amerika Serikat kanthi wektu rong puluh taun.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Javanese : Badai Tropis Danielle, badai kepapat sing dijenengi saka mangsa topan Atlantik 2010, wis kebentuk ing sisih wetan Samudra Atlantik.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Javanese : Badai kasebut, panggonane kira-kira 3.000 mil saka Miami, Florida duwe angin maksimal sing terus-terusan ing 40 mpj (64 kpj).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Javanese : Para Ilmuwan ing Pusat Topan Nasional prédhiksi menawa Danielle bakal nguwatake angin topan nalika dina Rebo.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Javanese : Amarga lesus iki adoh saka panggonan mandheg iki, isih angel kanggo nengeri dampak potensial kanggo Amerika Serikat utawa Karibia.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Javanese : Lahir ing tengah ibu kutha Kroasia, Zagreb, Bobek entuk ketenaran nalika main kanggo Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Javanese : Dheweke gabung ing taun 1945 lan urip nganti taun 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Javanese : Nalika wektune karo tim kasebut, dheweke nyitak 403 gol ing 468 tandhing.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Javanese : Ora ana liyane sing nate gawe penampilan utawa gawe skor luwih akeh gol kanggo klub tinimbang Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Javanese : Ing 1995 dheweke kapilih minangka pemain paling apik ing sejarah Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Javanese : Perayaane diwiwiti nganggo pagelaran kusus saka kelompok sing misuwur ing donya Cirque du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Javanese : Iki uga diiringi karo Orkestra Simponi Kutha Istanbul, band Janissary, lan penyanyi Fatih Erkoç lan Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Javanese : Banjur Whirling Dervishes banjur munggah ing panggung.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Javanese : Diva Turki Sezen Aksu tampil karo tenor Italia Alessandro Safina lan penyanyi Yunani Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Javanese : Kanggo panutup, kelompok tari Turki Geni Anatolia nampilake pagelaran "Troy".English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Javanese : Peter Lenz, pembalap montor umur 13 taun, tiwas sawise ngalami kacilakan ing Glanggang Balapan Motor Indianapolis.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Javanese : Nalika ana ing puteran pamanasane, Lenz ambruk saka sepedhahe, lan banjur ditabrak dening kanca pembalap Xavier Zayat.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Javanese : Dheweke enggal dirawat dening staf medis ing dalan lan diangkut menyang sawijining griya sakit daerah ing ngendi dheweke banjur mati.English : Zayat was unhurt in the accident.

Javanese : Zayat ora gene-gene sabubare kacilakan kuwi.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Javanese : Babagan kahanan finansial sejagad, Zapatero terus ujar manawa ¨sistem finansial minangka bagean saka ekonomi, bagean sing penting.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Javanese : Kita ngalami krisis finansial sajrone setaun, wektu sing paling susah sajrone rong wulan kepungkur, lan aku mikir saiki pasar finansial wiwit pulih.¨English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Javanese : Minggu wingi, Warta Uda ngumumake menawa warta kasebut bakal kanthi dramatis ngundhakake mandat basa internasionale kanggo laporan warta, nganggo telung siaran anyar.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Javanese : Wis dilapurake ing basa Inggris lan Jepang, organisasi sak jagad iki metokake program ing Spanyol, Italia lan Korea, kanggo TV, web, lan piranti gesit.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Javanese : ¨Untunge ora ana sing kedadean marang aku¨English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Javanese : Wong-wong kuwi mecahi kaca cendhela nganggo kursi, nanging kacane ora pecah.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Javanese : Salah sawijining kaca cendhela pungkasane rusak, lan dheweke wiwit metu liwat cendhela,¨ ujare Franciszek Kowal sing slamet.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Javanese : Lintang nggambarake cahya lan panas amarga tenaga sing diasilake nalika atom hidrogen nggabung (utawa dadi siji) kanggo nggawe unsur sing luwih abot.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Javanese : Ilmuwan ngupaya nggawe reaktor sing bisa ngasilake tenaga kanthi cara sing padha.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Javanese : Iki, sanajan kepiye, iku perkara sing angel banget kanggo dipecahke lan bakal mbutuhake akeh taun sadurunge kita weruh reaktor peleburan sing migunani dibangun.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Javanese : Dom waja ngambang sak dhuwure banyu amarga kencenge dhuwur banyu.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Javanese : Panthenging pasuryan dumadi amarga molekul banyu ing pasuryan banyu tarik-tinarik siji liyane luwih saka molekul udhara ing ndhuwure.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Javanese : Molekul banyu kuwi gawe kulit sing ora katon ning pinggiran banyu sing gawe barang kaya dom ngambang ana ndhuwure banyu.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Javanese : Wilahan ing sepatu es modheren duwe rong pucukan cekung growong ing antarane. Kaloro pucuk kasebut bisa gawe luwih nggegem es luwih kuwat, sanajan dimiringake.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Javanese : Amarga ngisore pangot kuwi rada mlengkung, nalika pangot kuwi miring marang salah sawijine iringan utawa sisih liyane, pucuke sing nemplek karo es kuwi uga mlengkung.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Javanese : Iki nyebabake skater muter. Yen skate miring nganan, skater dadi menggok nengen, yen skate miring ngiwa, skater dadi menggok ngiwa.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Javanese : Kanggo bali menyang tingkat tenagane sing sakdurunge, dhweke kudu nyingkirake tenaga tambahan sing dheweke oleh saka sorotan.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Javanese : Dheweke nglakokake iki kanthi ngetokne partikel cahya cilik kang diarani "foton".English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Javanese : Para ilmuan ngarani proses iki "stimulasi pancaran radiasi" amarga atom-atome dirangsang dening cahya terang, nyebabake pancaran foton cahya, lan cahya iku sawijining jenis radiasi.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Javanese : Gambar sabanjure nuduhake atom sing ngucurake foton. Samesthine, ing kasunyatan foton iku luwih cilik tinimbang sing ana ing gambar.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Javanese : Foton malah luwih cilik tinimbang barang sing nggaweni atom!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Javanese : Sakwise murup atusan jam filamen ing bohlam akhire kebakar lan bohlame ora bisa murup maneh.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Javanese : Bohlam lampu banjur butuh diganti. Perlu ngati-ati kanggo ngganti bohlam lampune.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Javanese : Kang sepisan, saklar kanggo lampu kudu dipateni utawa kabele dicopot.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Javanese : Iki amarga listrik sing mili menyang colokan sing ana bohlam logam sing bisa nyetrum sampeyan yen sampeyan demek njerone colokan listrik utawa logam sing ana ning lampu nalika separone isih ana ning njero colokan.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Javanese : Bagean awak utama ubenging laku getih yaiku jantung, sing ngompa getih.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Javanese : Geteh lunga saka jantung ing pembuluh kang diarani arteri lan bali menyang jantung ing pembuluh kang diarani vena. Pembuluh kang paling ciliki diarani kapilari.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Javanese : Untu triceratop bakal bisa kanggo ngremuk ora mung godhong nanging uga pang lan oyot sing atos.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Javanese : Sawetara ilmuwan mikir menawa Triceratops mangan pakis haji, yaiku sejenis tanduran sing lumrah ing kapur.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Javanese : Tanduran-tanduean iki katon kaya wit palem cilik kanthi makutha godhong sing landhep lan lancip.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Javanese : Triceratops bisa nggunakake cucuke sing kuwat kanggo ngilangi godhong sadurunge mangan batang.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Javanese : Ilmuwan liyane mbantah yen tetanduran iki nduweni racun mula ora mungkin yen dinosaurus mangan tetanduran iki, sanadyan jaman saiki kungkang lan kewan liyane kayata manuk beo (turunane dinosaurus) bisa mangan godhong utawa woh-wohan sing nduweni racun.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Javanese : Kepiye gravitasi Io bakal narik kula? Yen sampeyan ngadeg ing permukaan Io, sampeyan bakal kelangan aboting awak tinimbang yen sampeyan ing Bumi.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Javanese : Wong sing bobote 200 kilogram (90kg) ing Bumi bakal nduwe bobot udakara 36 kilogram (16kg) ing Io. Dadi gravitasi mesthine ora narik sampeyan.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Javanese : Srengengene ora duwe kerak kaya Bumi sing sampeyan isa jumenengi. Kabeh Srengenge kagawe saka gas, geni lan plasma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Javanese : Gas dadi tipis nalika sampeyan lunga ngadoh saka pusat srengenge.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Javanese : Bageyan paling njaba nalika kita ndeleng Srengenge kuwi diarani potosper, sing tegese "bal cahya".English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Javanese : Kira-kira telung ewu taun ing buri, ing 1610, astronomer Italia Galileo Galilei nggunakake teleskop kanggo ngulati minangka Venus duwe fase, kaya dene rembulan uga duwe.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Javanese : Mangsa iki kadadeyan amanarga mung sisihe Venus (utawa Bulan) sing ngadhep srengenge sing kena cahyane. Mangsane Venus iki ndhukung teori Kopernikus yen planet-planet kuwi ngubengi Srengenge.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Javanese : Banjur, sawetara taun sabanjure ing 1639, sawijining ahli falak Inggris sing jenenge Jeremiah Horrocks mirsani transisi Venus.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Javanese : Inggris ngalami bedhamen sing dawa sawise panjajahan Danelaw maneh.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Javanese : Nanging ing 991 Ethelred diadepake karo armada kapal Viking sing luwih gedhe saka apa wae awit duweke Guthrum seabad sakdurunge.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Javanese : Armada iki dipimpin dening Olaf Trygvasson, wong Norwegia kanthi ambisi kanggo ngrebut balik negarane saka dominasi Denmark.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Javanese : Sawise kemunduran militer awal, Ethelred bisa sarujuk kanggo hubungan karo Olaf, sing sapa balik menyang Norwegia kanggo njajal antuk krajan duweke dheweke kanthi kesuksesan campuran.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Javanese : Hangeul minangka sawijine abjad sing sengaja dicipta kanggo panggunaan umum saben dina. Abjad dicipta ing taun 1444 nalika pamrentahane Raja Sejong (1418 - 1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Javanese : Raja Sejong minangka raja kaping papat ing Wangsa Joseon lan minangka salah sawijining sing paling diurmati.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Javanese : Dheweke asale ngarani aksara Hangeul minangka Hunmin Jeongum, kang tegese "swara kang bener kanggo pengajarane wong-wong".English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Javanese : Ana akeh teori sing nyatakake kepiye basa Sanskerta iso ana. Salah sawijine yaiku kaum Aryan sing ngalih saka kulon menyang India lan nggawa basane.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Javanese : Basa sansekerta minangka basa kuna lan bisa dibandhingake karo basa Latin sing digunakake ing Eropa.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Javanese : Layang sing paling dhisik diweruhi ing donya ditulis ing Sansekerta. Sawise Upanoshads diklumpukake, Sansekerta saya ilang amarga hirarki.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Javanese : Basa sansekrerta minangka basa sing ruwet lan aji, sing wis dadi sumber kanggo pirang-pirang basa India modheren, kaya basa Latin minangka sumber kanggo basa Eropa kayata Prancis lan Spanyol.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Javanese : Kanthi rampunge perang marang Perancis, Jerman wiwit siap nglurug pulau Inggris.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Javanese : Jerman nyebut serangan ¨Operasi Sealion¨. Umume gegaman lan tandhon pangan Wadyabala Inggris wis ilang nalika ngungsi saka Dunkirk, saéngga wadyabala saya ringkih.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Javanese : Nanging Angkatan Laut Kerajaan isih luwih kuwat saka Angkatan Laut Jerman ("Kriegsmarine") lan bisa wae ngremukake armada laut invasi ngendi wae sing dikirim liwat Selat Inggris.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Javanese : Nanging, sithik banget pra-prau Royal Navy iku manggon ana ning jalur sing cedhak panggon serangan amarga laksamana kuwi wedi yen prau kuwi bakal ndelep dening serangan udara kaya saka pasukan Jerman.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Javanese : Ayo diwiwiti saka penjelasan babagan rencanane Italia. Italia iku dhasare "adik lanang" saka Jerman lan Jepang.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Javanese : Iki duwe pasukan dharat sing luwih ringkih lan pasukan laut sing luwih ringkih, sanadyan dheweke lagi wae mbangun kapal anyar papat pas sadurunge wiwitane perang.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Javanese : Tujuan utamane Itali yaiku negara-negara ning Afrika. Kanggo nangkep negara-negara kasebut, Itali kudu nduweni landesan kanggo ngkuncurke prajurit, supaya para prajurit bisa nyebrang Laut Mediterania banjur nyerang Afrika.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Javanese : Kanggo iku, dheweke padha kudu nyingkirake pangkalan lan kapal Inggris ing Mesir. Saliyane tumindak iku kabeh, kapal perang Italia ora kudune nindakake apa-apa liyane.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Javanese : Saiki kanggo Jepang. Jepang iku negara kapuloan, padha kaya Inggris.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Javanese : Kapal selam yaiku kapal sing digawe kanggo lelungan ing jero banyu lan tetep ing kana kanggo sawetara wektu sing luwih dawa.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Javanese : Kapal silem digunakake ing Perang Donya I lan Perang Dunia II. Nalika semono alon-alon banget lan adohe let nembak sing winates.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Javanese : Nalika wiwitane perang biyasane dheweke plesir menyang pucuke segara, nanging nalika radar wis thukul lan saya luwih pener kapal selam kuwi dipeksa supaya mlebu menyang ngisor banyu supaya ora katon.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Javanese : Kapal selam Jerman kuwi diarani kapal-U. Wong-wong Jerman biyen dikenal pinter banget ngarahke lan nglakokake kapal selame.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Javanese : Amarga kasil karo kapal selam, sabubare perang Jerman ora dipercaya nyekel kapal selam.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Javanese : Yo! Raja Tutankhamun, kadang kala diarani "King Tut" utawa "Anak Raja", iku salah sawijine raja Mesir Kuno sing isih dikenal ana mangsa moderen iki.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Javanese : Sing nggumunake, dheweke ora dianggep penting banget ing jaman kuno lan ora dicathet ing ameh kabeh daptar raja.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Javanese : Nanging, nalika nemokake kuburan iki taun 1922 gawe dheweke dadi selebriti. Nalika akeh kuburan kuna sing ditemokake dijarah, kuburan iki ditinggal tanpa diganggu.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Javanese : Ameh kabeh barang sing dikubur karo Tutankhamun wis diawetne kanthi becik, kalebu ewonan artefak sing digawe saka logam mulya lan watu sing arang.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Javanese : Panemon rodha sing nganggo ruji rodha bisa nggawe kreta bangsa Asiria luwih entheng, luwih cepet, lan luwih cawis kanggo mlayu luwih cepet tinimbang para prajurit lan kreta liyane.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Javanese : Panah saka busur silang bisa nembus klambi wesi saka prajurit saingan. Watara 1000 SM, wong-wong Assyria nepungake kavaleri sepisan.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Javanese : Kavaleri minangka bala sing tarung numpak jaran. Pelana isih durung ditemokake, saengga para kavaleri Asyur tarung ing jaran sing wuda.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Javanese : Kita kenal akeh politikus, ilmuwan, lan seniman. Mbok menawa wong sing paling misuwur saka budaya iki yaiku Homer, pujangga wuta legendaris, sing nyungsun rong karya gedhe sastra Yunani: Geguritan Iliad lan Odyssey.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Javanese : Sophocles lan Aristophanes isih dadi penulis naskah sing misuwur lan critane dianggep dadi salah sijine asil literatur donya sing paling apik.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Javanese : Wong Yunani misuwur liyane yaiku matematikawan Pythagoras, sing paling misuwur kanthi teori sing misuwur babagan sesambungane ing sisih maju telu siku-siku.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Javanese : Ana werna-werna perkiraan sepira akehe wong-wong ngomong Hindi. Iki kira-kira antarane basa kaping pindho lan kaping papat sing paling umum dipocapake ing donya.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Javanese : Gunggung pamicara asli beda-beda gumantung saka tetembungan sing gegandhengan banget sing diitung.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Javanese : Kira-kira ana 340 yuta nganti 500 yuta manungsa sing nggunakake basa iki, 800 yuta manungsa mudheng basa iki.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Javanese : Basa Hindi lan Urdu kuwi suku ukarane persis nanging tulisane beda, ana omongan saben dina, wong sing omongan nganggo basa-basa kuwi bakal padha-padha mangerteni.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Javanese : Watara abad kaping 15 masehi, Estonia sisih lor iku sajroning pangaribawa budaya Jerman sing gedhe.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Javanese : Sawetara rahib Jerman pengin nyedhakake Pangerane karo para pribumi, mula bisa nemokake basa Estonia sing sejatine.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Javanese : Iki adhedhasar abjad Jerman lan siji karakter ¨Õ/õ¨ ditambahake.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Javanese : Seiring wektu kliwat, akeh tembung-tembung sing disilih saka Jerman gabung. Iki wiwitane saka pencerahan.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Javanese : Tradisine, pewaris tahta bakal langsung mlebu militer sakwise rampung sekolah.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Javanese : Nanging, Charles sekolah menyang kampus Trinity, Cambridge panggone dheweke sinau Antropologi lan Arkeologi, lan sabanjure Sejarah, ngasilake 2:2 (tingkat kelas kaping loro sing luwih cendhek).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Javanese : Charles minangka anggota kapisan Kulawarga Krajan Inggris sing oleh gelar sarjana.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Javanese : Turki Eropa (Jalur sisih wetan Rumelia ning semenanjung Balkan) kalebu 3% negara.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Javanese : Wilayah Turki kuwi luwih dawa saka 1.600 kilometer (1,000 mi) lan ambane 800 km (500 mil), kanthi wujut kira-kira persagi.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Javanese : Wilayah Turki, kalebu wadhuk, manggoni 783,562 kilometer persegi (300,948 mil persegi), ing ngendi 755,688 kilometer persegi (291,773 mil persegi) ana ing Asia Barat Dhaya lan 23,764 kilometer persegi (9,174 mil persegi) ing Eropa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Javanese : Wilayah TUrki marakake iku negara paling amba kaping 37 ing donya, lan kira-kira ukurane padha kaya Prancis Metropolitn lan Inggris menawa digabung.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Javanese : Turki iku diubengi dening segara saka telung sisih: Segara Aegan ing kulon, Segara Ireng ing lor lan Segara Mediterania ing kidul.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Javanese : Luksemburg duwe sejarah dawa nanging tanggal kamardikane saka 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Javanese : Bagian Belgium saiki iku bagian saka Luksemburg ing jaman biyen nanging dadi Belgia sawise Revolusi Belgia 1830-an.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Javanese : Luksemburg mesthi nyoba supaya tetep dadi negara sing netral nanging negara iki dipanggoni dening Jerman nalika Perang Donya I lan Perang Donya II.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Javanese : Ing taun 1957, Luksemburg dadi anggota pangadeg organisasi sing saiki dikenal minangka Uni Eropa.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Javanese : Drukgyal Dzong iku benteng sing rusak lan biara Buddha ning ndhuwur Kabupaten Paro (ning Desa Phondey).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Javanese : Dikandhakake menawa ing 1649, Zhabdrug Ngawang Namgyel gawe benteng kanggo mengeti kemenangane nglawan pasukan wong Tibet-MongolEnglish : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Javanese : Ing taun 1951, Kobongan nyebabake mung sawetara warisan Drukgyal Dzong isih ana, kaya gambar Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Javanese : Sakwise kobongan, bentenge dilestarekake lan dilindhungi, tetep dadi salah siji atraksi Bhutan sing paling narik kawigaten.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Javanese : Nalika abad 18 Kamboja manggon ana tengah tanggane sing nduweni kakuwatan gedhe banget, Thailand lan Vietnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Javanese : Wong Thailand nyerang Kamboja kaping pirang-pirang ing abad kaping 18 lan ing taun 1772, dheweke ngrusak Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Javanese : Nalika taun pungkasan abad 18 Vietnam uga njajah Kamboja.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Javanese : Wolung puluh persen wong Venezuela nganggur, lan umume sing nyambut gawe ing ekonomi ora resmi.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Javanese : Rong prelu saka wong Venezuela sing kerja ing bidhang jasa, meh saprapat sing kerja ing pabrik lan kalima ing tetanen.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Javanese : industri sing paling penting ana ning Venezuela yaiku minyak, yaiku negara sing dodol, sanadyan mung sak persen sing makarya ana industri minyak iki.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Javanese : Ing wiwitan kamardikan bangsa, bangkat Botanic Gardens Singapura mbantu ngowah pulau dadi KuthaTaman tropis.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Javanese : Ing taun 1981, Vanda Miss Joaquim, hibrida anggrek, dipilih dadi kembang nasional bangsa.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Javanese : Saben taun udakara wulan Oktober, meh 1,5 yuta herbivora ngumbara menyang dataran kidul, nyabrang Kali Mara, saka bukit sisih lor nganti udan.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Javanese : Banjur bali ngalor saka kulon, pisan engkas ngliwati kali Mara, sakwise udan ing April.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Javanese : Daerah Serengeti kalebu Taman Nasional Serengeti, Daerah Lindhung Ngorongoro lan Cadhangan Nasional Maasai Mara ning Kenya.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Javanese : Sinau nyiptakke media sing bisa padha-padha kaubung mbutuhake kakuwatan sing tradisional lan biyasa, uga piranti-piranti sing dikuwasani nalika melu kelas (gawe papan crita, swara lan ngowahi pideo, crita, lan liya-liyane.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Javanese : Desain interaktif nuntut sampeyan kanggo mbiji maneh asumsi sampeyan babagan produksi media lan sinau kanggo mikir kanthi cara non-linear.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Javanese : Disain interaktif mbutuhake komponen- komponen saha proyek sing gumandheng siji lan liyane, nanging uga nggawe pangertene minangka sawijining entitas kapisah.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Javanese : Kakurangane lensa kanggo nggedhekake yaiku karuwetan fokus lan jumlah elemen lensa sing dibutuhne kanggo ngentukne kisaran dawane fokus iku luwih gedhe tinimbang kanggo lensa utama.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Javanese : Iki dadi sethithik perkara nalika pabrik lensa entuk standar sing luwih dhuwur sajrone ngasilake lensa.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Javanese : Iki gawe lensa zoom bisa gawe gambar sing apik sing bisa dibandhingke karo lensa sing dawane fokus tetep.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Javanese : Kapitunan liya saka lensa zoom iku menawa celah maksimal (kecepatan) saka lensa iku biasane luwih rendah.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Javanese : Iki nggawe lensa zoom rega murah angel digunakake ing kahanan cahya sing sithik tanpa sumunar.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Javanese : Salah sawijining masalah sing paling umum nalika nyoba ngowahi film dadi bentuk DVD yaiku overscan.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Javanese : Akeh TV digawe kanthi cara kanggo nyenengake masarakat umum.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Javanese : Kanthi alesan kuwi, kabeh sing sampeyan deleng ana TV wis diowahi.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Javanese : Iki digawe kanggo mesthekake menawa gambar nutup kabeh layar. Iki diarani overscan.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Javanese : Sayange, nalika sampeyan nggawe DVD, watesan uga bakal dikethok, lan yen vidio kasebut duwe naskah guneman kliwat cedhak mangisor, ora bakal diketokake kanthi ganep.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Javanese : Astana abad pertengahan tradisional wis awit suwe nginspirasi imajinasi, nyulap gambaran olahraga joust, jamuan lan kasatriyan jaman Arthur.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Javanese : Ngadek ing tengah-tengah reruntuhan sing umure ewon taun uga gampang kanggo nggawa pikiran menyang swara lan ambu paprangan sing wis suwe ilang, kanggo ameh krungu swara sikil jaran ing dalan watu lan kanggo ngambu rasa wedi sing munggah saka rong ing jero lemah.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Javanese : Nanging apa angen-angene dhewe didhasari dening kasunyatan? Pisanan kenapa astana iku dibangun? Kepriye astana kuwi dirancang lan dibangun?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Javanese : Khusus kanggo wektu iki, Kraton Kirby Muxloe minangka omah sing luwih kuwat bentenge tinimbang kraton sing sejatine.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Javanese : Cendhela-chendela kacane sing amba lan tembok sing tipis ora bakal bisa nahen serangan sing ditemtokake kanthi suwe,English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Javanese : Ing taun 1480an, nalika pembangunane diwiwiti dening Ndara Hastings, negarane lumayan tentrem lan pertahanane amung dibutuhne nglawan kelompok cilik begal.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Javanese : Kwasa sing imbang iku sistem sing negara Eropa goleki kanggo njaga kedaulatan nasional saka kabeg negara Eropa.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Javanese : Gagasane yaiku kabeh negara Eropa kudu ngusadani nyegah siji negara dadi kuwat banget, lan mula saka kuwi pamrentahan nasional asring ganti aliansine kanggo njaga kaseimbangan.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Javanese : Perang Pangganten Spanyol menehi tandha perang pisanan sing masalah utamane yaiku timbang kakuwatan.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Javanese : Iki nandhani owah-owahan sing penting banget, amarga kakuwatan wong Eropa ora bakal nduweni alesan maneh kanggo perang sing dhasare agama. Mula, Perang Telung Puluh Taun iki bakal dadi perang sing keri dhewe sing dijenengi perang agama.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Javanese : Kuil Artemis ing Ephasus dirusak ing 21 Juli, 356 SM ing sajroning tumindak pembakaran sing ditindakake dening Herostratus.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Javanese : Miturut crita, dedelan kasebut pancen terkenal kanthi beya pira wae. Wong efesus, sing nesu, ngumumake yen jeneng Herostratus ora tau dicathet.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Javanese : Ahli sejarah Yunani Strabo banjur nyathet jenenge, sing kita kenal saiki. Candhi kuwi dirusak nalika Alexander Agung lair wengi kae.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Javanese : Alexander, minangka raja, nawarne kanggo mbayar mbangun kuil maneh, nanging tawarane ditolak. Banjur sakwise Alexander mati, kuile dibangun maneh ing 323 BCE.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Javanese : Mesthekake tanganmu anteng kambi isih nabuh kabeh calathu kanthi bener - uga coba driji-drijimu aja kakehan obah.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Javanese : Kanthi cara iki, sampeyan bakal ora krasa kesel banget. Kudu dieling-eling yen sampeyan ora kudu nggunakake tenaga sing gedhe kanggo mijet kunci kuwi kaya mijet piano.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Javanese : Ing akordian, kanggo entuk volume tambahan, sampeyan nggunakake embusan kanthi luwih mlenet lan cepet.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Javanese : Mistisisme yaiku nggayuh sesrawungan karo, identitas karo, utawa karumangsan kasunyatan sing dhuwur, ketuhanan, bebener rohani, utawa Tuhan.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Javanese : Para panganut ngupaya pangalaman langsung, gruneking ati, utawa wawasan babagan kasunyatan/dewa utawa dewa-dewa.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Javanese : Para pandherek nguyak cara-cara urip tertamtu, utawa latihan sing dikarepake kanggo ngrumat pengalaman-pengalaman.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Javanese : Kapercayan klenik bisa dibedhakake saka bentuk liya saka kapercayan agama lan pangibadahan kanthi penekanane marang pengalaman dhewe langsung saka kahanan kesadharan sing mbedani, utamane karakter sing ayem, duwe wawasan, tentrem, malah uga nyenengake.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Javanese : Sikhisme kuwi agama saka anak benua India. Asline kabentuk ana ing daerah Punjab ana abad 15 saka anane rasa ora seneng ing njero tradisi agama Hindu.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Javanese : Sikh nganggep imane dheweke padha dadi agama sing kapisah saka agama Hindu sanajan dheweke padha ngakoni iku sumber-sumber lan tradhisi-tradhisi Hindu.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Javanese : Para sikh ngarani agamane Gurmat, yaiku tembung Punjabi kanggo "dalane guru". Guru iki asepek dhasar saka kabeh agama ing India nanging Sikhisme nganggep kuwi penting sing mbentuk inti saka kepercayaane sikh.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Javanese : Agama iki diadegaké ing abad ka-15 dening Guru Nanak (1469-1539). Ing kana disusul ing sanga guru sabanjure.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Javanese : Nanging, ing Juni 1956, janji-janji Krushchev diuji nalika karusuhan ing Polandia, ing ngendi para buruh protes babagan kakurangan pangan lan sudane opah, malih dadi protes umum ngelawan komunisme.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Javanese : Sanadyan ing pungkasane, Krushchev ngirim tank kanggo mbalekne kahanan, dheweke nyerah karo sawetara panjalukan ekonomi lan setuju kanggo nunjuk Wladyslaw Gomulka sing misuwur dadi perdana menteri anyar.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Javanese : Kabudayan Lembah Indus iku kabudayan Jaman Perunggu ning anak benua India sisih lor kulon kalebu nganti-saiki. Pakistan lan daerah-daerah ing wilayah iki lan uga Afganistan sisih lor wetan.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Javanese : Kasusilan megar ing cekungan Kali Indus lan mula jenenge dijupuk.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Javanese : Sanadyan ana ahli sing ngira-ngira yen wiwitane kabudayan uga ana cekungan saka Kali Saraswati sing saiki garing, kudune kuwi diarani kanthi cetho Kabudayan Indus-Saraswati, nanging ana uga sing ngarani Kabudayan Harappan dijukuk saka Harappa, sing diduduk kaping pisan saka panggonan liyane taun 1920an.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Javanese : Sipat militer kerajaan Roma ditulungi dening carane nggedekake kasihatane.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Javanese : Dokter-dokter wiwit direkrut dening Kaisar Augustus lan bahkan mbentuk Kesatuan Medis Romawi kang sepisan kang dinggo sawise perang.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Javanese : Ahli bedhah duwe kawruh babagan maneka warna obat pengurang nyeri kalebu morfin saka ekstrak wiji apiun lan skopolamin saka wiji herbana.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Javanese : Dheweke dadi ahli amputasi kanggo nylametake pasien saka sel sing mati uga kaya turniket lan klem arteri kanggo mbendhung getih sing mlaku.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Javanese : Luwih saka sawetara abad, kerajaan Roma mimpin menyang panemon kang gedhe ing babagan obat lan mbentuk akeh saka wawasan kang awake dhewe ngerteni saiki.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Javanese : Origami Pureland yaiku origami kanthi wates mung saklempitan sing oleh dilakoni saben wektu, lempitan kang luwih ruwet kaya lempitan walik ora diolehne, lan kabeh lempitan duwe panggonan sing langsung.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Javanese : John Smith ngembangke nalika taun 1970an kanggo nulung berkas tanpa pengalaman utawa wong-wong sing nduweni watesan katrampilan motorik.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Javanese : Anak-anak ngrembakakake sawijining kesadaran ras lan stereotip rasial iki mangaribawani tumindak.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Javanese : Contone, bocah sing ngenali kasukon golongan cilik sing diklisekake amarga ora bisa sekolah kanthi bener mula nyondhong ora bisa sekolah kanthi bener nalika sinau babagan klise sing ana hubungane karo suku dheweke.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Javanese : MySpace minangka tapak web paling misuwur nomer telu sing digunakake ing Amerika Serikat lan saiki duwe 54 yuta lelakon.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Javanese : Akeh banget sing nggatekke situs web iki, utamane kanggo sinau.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Javanese : Ana aspek positif kanggo situs web iki, sing kalebu, bisa ngatur latar kelas kanthi gampang sing uga kalebu blog, video, poto, lan liya-liyane.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Javanese : Halaman iki bisa gampang dileboni kanthi mung menehi siji tetenger web, sing gampang dieling-eling lan gampang diketik kanggo murid sing bisa kangelan nggunakake papan ketik utawa nganggo tatananing panulis.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Javanese : Iku bisa dijumbuhake kanggo gawe iki gampang diwaca lan uga kanthi saakeh utawa sethithik werna kaya sing dipingini.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Javanese : Cacad Kakurangan Perhatosan ¨minangka sindrom neurologis sing telung gejala klasik kalebu impulsif, reribed, lan hiperaktif utawa tenaga sing luwih-luwih¨.English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Javanese : Iki menawa dudu ora bisa sinau, iku reribed sinau; iku ¨mangaruhi 3 nganti 5 persen saka kabeh bocah, bisa uga ana 2 yuta bocah-bocah Amerika¨.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Javanese : Bocah kanthi ADD susah kanggo fokus marang perkara-perkara kaya tugas sekolah, nanging bocah kuwi bisa konsentrasi menyang perkara sing seneng dilakoni kaya dolanan game utawa nonton kartun kasenengane utawa nulis ukara tanpa tandha.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Javanese : Bocah-bocah kasebut ndhoyong ngalami akeh masalah, amarga ¨nduwe tumindak pituna, gelut, lan nantang panguwasa¨ kanggo ngrangsang utek, amarga uteke ora bisa dirangsang dening cara biyasa.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Javanese : ADD mangaruhi sambungan karo kanca-kanca liyane amarga bocah liya ora ngerti geneya dheweke tumindak kaya ngono utawa geneya dheweke ngeja kaya ngono apa utawa dheweke duwe tingkat kadiwasan sing beda.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Javanese : Bebarengan karo malihe kemampuan kanggo golek wawasan lan kanggo sinau kanthi cara kaya sing disebutake ing dhuwur rata-rata dhasar ing ngendi wawasan dipikolehi uga malih.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Javanese : Cara kanggo entuk katrangan beda. Pidihan ora ana maneh ing pangelinge wong, nanging kasaguhan kanggo ngeling-eling tulisan dadi luwih jelas.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Javanese : Intine, jaman Renaissance gawe owah-owahan sing penting kanggo cara sinau lan nyebarke ilmu.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Javanese : Ora kaya primata liyane, klompok hominid ora nggunakake tangane maneh kanggo obah utawa nahan barang sing abot utawa gandhulan ana ning wit-witan.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Javanese : Tangan lan sikil simpanse duwe ukuran lan dawa sing padha, sing nuduhake panggunaan tangan kanggo nahan bobot nalika mlaku nganggo ros-rosan driji.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Javanese : Tangan menungsa iku luwih cendhak tinimbang sikile, kanthi balung jenthik sing luwih lurus.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Javanese : Fosil balung tangan loro yuta taun tekan telung yuta taun ngatonake ewahing iki ing spesialisasi tangan iku saka daya penggerak dadi manipulasi.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Javanese : Sawetara wong percaya menawa ngalami ngimpi jelas kang diinduksi kanthi gaweyan asring bisa marakake kesel.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Javanese : Alesan utama fenomena iki minangka asil kondisi impen sadhar sing njembarake dawane wektu ing antarane kondisi REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Javanese : Kanthi REM sing luwih sithik saben wengine, kahanan iki ing ngendi sampeyan ngalami turu temenan lan awak sampeyan leren dadi cukup arang kanggo dadi masalah.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Javanese : Iki padha kesele kaya-kaya sampeyan nglilir saben rong puluh utawa telung puluh menit lan nonton TV.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Javanese : Asile gumantung saka asringe utek sampeyan ngimpi kanthi jelas saben wengi.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Javanese : Sakabehe ora mlaku kanthi becik kanggo wong Italia ing Afrika Lor meh wiwit saka dhisik. Sajrone seminggu sawise nyatakake perang ing Itali tanggal 10 Juni 1940, Prajurit Inggris kaping 11 wis ngrebut Benteng Capuzzo ing Libya.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Javanese : Nalika diserang ana sisih wetan Bardia, Inggris nangkep Insinyur-Pimpinan Prajurit Italia Kasepuluh, Jenderal Lastucci.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Javanese : Tanggal 28 Juni, Marshal Italo Balbo, Jendral-Gubernur Libia lan pewaris nyata Mussolini, dipateni dening bedhil nalika mandheg ana ing Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Javanese : Olahraga anggar modern dimainke ing akeh tingkatan, saka murid-murid sing sinau ing universitas nganti kompetisi tetandhingan profesional lan Olimpiade.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Javanese : Ulahraga iki utamane dilakokake ing bentuk tandhing, siji fencer nglawan liyane.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Javanese : Golf iku dolanan sing pemaine nggunakake penthung kanggo nuthuk bal menyang bolongan.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Javanese : Wolu welas rongan dimainke nalika puteran reguler, kanthi pemain biasane miwiti ing rongan kepisan ing lapangan lan ngrampungake ing ke wolu welas.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Javanese : Pemain sing njupuk anteman paling sithik, utawa ayunan saka klub, kanggo ngrampungake kursus menang.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Javanese : Dolanan iki dilakokne ana ning ndhuwur suket, suket sing cedhak bolongan dikethok luwih cendhek lan diarani si ijo.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Javanese : Mungkin jenis turisme sing paling umum yaiku apa sing saperangan akeh wong-wong gayutake karo lelungan: Wisata rekreasi.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Javanese : Iki wayahe wong lunga menyang panggon sing beda banget karo urip saben dinane supaya bisa leyeh-leyeh lan seneng-seneng.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Javanese : Pesisir, taman rekreasi lan papan kemah iku kerepe panggon-panggon kang paling lumrah ditekani dening turis rekreasi.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Javanese : Yen tujuan utamane wong sing dolan menyang panggonan tartamtu kuwi kanggo mangerteni sejarah lan kabudayane jinis plesiran sing kaya mangkene iki diarani plesiran kabudayan.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Javanese : Turis kuwi bisa plesir menyang tandha sing khas ana negara tartamtu utawa turis kuwi bisa milih supaya mung nggatekake sak panggonan thok.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Javanese : Para panjajah kasebut, ningali kamempengan iki, uga njaluk wadyabala.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Javanese : Bala sing nguwatake posisi maju kalebu resimen New Hampshire kaping 1 lan 3 saka 200 wong, ana ing Kulnel John Stark lan James Reed (loro-lorone banjur dadi jendral).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Javanese : Anak buwahe Stark manggon ana pager ning sisih lor panggonan Penjajah.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Javanese : Nalika ombak surut mbukak clah ing Kali Mistik sadawane lor wetane semenanjung, ombak surut kuwi bakal langsung gawe pager kanthi tembok watu cendhek menyang lor nuju pinggirane banyu ana ing pantai sing cilik.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Javanese : Gridley utawa Stark nancepake tiang kira-kira 100 kaki (30 m) ing ngarep pager lan mrintahake supaya ora ana sing nembak nganti anggotane liwat.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Javanese : Rancangane wong Amerika ngandalke serangan sing diluncurke lan uga wis dirancang saka telung arah sing beda-beda.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Javanese : Jenderal John Cadwalder bakal nganakake sawijining serangan pengalihan nglawan garnisun Inggris ing Bordentown, supaya nutup bala pambiyantu.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Javanese : Jenderal James Ewing bakal ngetokake 700 pasukan sadawane kali ana ing kapal Feri Trenton, kanggo ngrebut Kalen Assunpink lan nyegah prajurit mungsuh supaya ora mlayu.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Javanese : Kakuwatan serangan sing utama 2.400 prajurit bakal nyebrang kali 9 mil menyang lor Trenton, banjur dipisah dadi 2 klompok, siji dipimpin Greene lan siji dipimpin Sullivan, supaya bisa gawe serangan sadurunge-subuh.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Javanese : Kanthi owah-owahan saka puteran seprapat mil, kacepetan dadi ora pati penting lan kakukuhan dadi kabutuhan mutlak.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Javanese : Temtune kelas pertama setengah-miler, wong sing bisa ngalahake rong menit, mesthi duwe kwantitas cepet sing cukup, nanging ketahanan mesthi dilatih ing sakabehing bebaya.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Javanese : Sawetara playonan antar lantas negara nalika mangsa salju, digamblokake karo ulah raga fitnes kanggo awak bagean ndhuwur, minangka persiyapan paling apik kanggo ungsum playon.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Javanese : Praktik gizi sing bener dhewe ora bisa ngasilne kinerja sing elit, nanging iku kanthi signifikan bisa ngaruh marang kesehatan total atlet-atlet enom.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Javanese : Njaga kaseimbangan tenaga kang sehat, mraktekake kebiasaan hidrasi kang efektif, lan mangerteni sawetara aspek praktek saka suplementasi bisa ngewangi atlit ngapikake performane lan ngunggahne kasenengane marang olahraga.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Javanese : Mlayu samadya minangka ulahraga sing murah; Nanging, ana salah pangerten babagan sawetara piranti sing dibutuhake kanggo melu.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Javanese : Produke bisa dituku sakbutuhe, nanging ameh kabeh bakal duwe dampak sing sithik utawa ora ana dampake marang kinerjane.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Javanese : Ulahragawan bisa uga rumangsa seneng karo prodhuk kasebut sanajan ora menehi piguna sing nyata.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Javanese : Atom bisa dianggep minangka salah sawijining balok bangunan dhasar babagan saka kabeh bahan.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Javanese : Kabeh iki kompleks banget sing kalebu, miturut model Bohr sing wis digawe sedehana, saka punjer nukleus sing diubengi elektron, katon persis karo planet sing ngubengi srengenge - deleng Gambar 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Javanese : Nukleus digawe saka rong partikel - nutron lan proton.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Javanese : Proton duwe amot listrik positif menawi neutron ora duwe amot. Elektron duwe amot listrik negatif.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Javanese : Kanggo mriksa kurbane, kepisan sampeyan kudu mriksa kahanan kanggo mesthekake keslametan sampeyan.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Javanese : Sampeyan kudu nggatekake kahanan korban nalika nyedhaki dheweke lan saben gendera abang kanthi otomatis.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Javanese : Yen sampeyan justru cilaka nalika nyoba nulungi, sampeyan malah bisa gawe kahanan tambah ala.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Javanese : Panlitian kasebut nemokake menawa depresi, rasa wedi lan kasangsaran nengahi hubungan antarane lara lan cacat ing wong kang lara nyeri boyok.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Javanese : Mung aruh-aruhan malapetaka, dudu depresi lan rasa wedi sing dadi syarat sesi PA terstruktur saben minggu.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Javanese : Wong-wong kang melu ing kegiatan reguler mbutuhne dukungan ing perkara persepsi negatif saka rasa lara njelasake bedane antara lara kronis lan rasa ora kepenak saka awak obah sing normal.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Javanese : Pandhangan, utawa kakuwatan kanggo ndeleng gumantung marang organ sistem sensor pandhangan utawa mata.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Javanese : Ana akeh susunan mata, kang beda-beda, wiwit saka karuwetan gumantung karo kabutuhan makluk.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Javanese : Pambangunan sing beda-beda duwe macem-macem katrampilan, preduli marang dawane gelombang sing beda-beda lan duwe tingkat kalandhepan sing beda-beda, uga mbutuhake pangolahan sing beda kanggo ngerteni macem-macem input lan nomer supaya bisa digunakake kanthi apik.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Javanese : Populasi yaiku kumpulan organisme saka spesies tartamtu sajerone wilayah geografis kang ditamtokake.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Javanese : Nalika kabeh individu ing populasi iku identik gegayutan karo ciri fenotipe tartamtu dheweke dikenal kanthi aran monomorfik.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Javanese : Nalika ana individu sing nuduhake sipat-sipat tartamtu mangka dianggep dadi polimorpik.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Javanese : Koloni semut wadyabala baris munggah lan nusuh ing macem-macem fase uga.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Javanese : Ing fase ngumbara, semut prajurit baris nalika wengi lan mandheg kanggo kemah nalika awan.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Javanese : Koloni miwiti fase ngumbara nalika pangan sing cumepak kari sathithik. Nalika fase iki, koloni gawe sarang sawetara sing malih-malih saben dinane.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Javanese : Saben kerusuhan nomaden utawa baris iki bakal lumaku kurang luwih 17 dina.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Javanese : Apa iku sel? Tembung sel iku asale saka tembung Latin "cella", tegese "kamar cilik", lan iku pisanan diujarne dening ahli mikroskop kang ngulatne struktur gabus.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Javanese : Sel iku unit utama saka sakabehing makhluk urip, lan kabeh organisme iku kasusun saka siji sel utawa luwih.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Javanese : Sel iku dadi dhasar lan penting kanggo nyinaoni urip, satemene, nganthi sel asring diarani minangka "balok pembangun urip".English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Javanese : Sistem Saraf njaga homeostatis kanthi ngirim impulse saraf liwat sakabehane awak kanggo njaga ilining getih lancar kaya tanpa gangguan.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Javanese : Rangsangan saraf iki bisa disalurke kanthi cepet banget menyang awak sing bisa njaga awak saka anceman sing bisa nyerang awak.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Javanese : Tornado ngrusak papan sing cilik dibandhingake karo lesus ampuh liyane, nanging iku padha bisa ngrusak apa wae ing lintasane.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Javanese : Lesus kuwi nyabut oyote wit-witan, nyuwek papan saka gedhung, lan ngumbulake montor menyang langit. Rong persen lesus sing paling medeni bisa kedadeyan luwih saka telung jam.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Javanese : Badai monster iku duwe cepet nganti 480 kilometer/jam (133 meter/detik; 300 meter per jam).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Javanese : Manungsa wis gawe lan migunakake lensa kanggo nggedhekake kanggo ewon-ewon taun.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Javanese : Ananging, teleskop tenanan kang sepisan digawe ing Eropa ing pungkasan abad 16.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Javanese : Teleskop- teleskop iki nggunakake gabungan loro lensa kanggo gawe objek-objek sing adoh katon luwih cerak lan gedhe.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Javanese : Rasa serakah lan pengin menang dhewe iku bakal mesthi ana ning njero awake dhewe lan iki dadi sipat kanggo makarya bareng yaiku yen kita wis nduweni kabeh kauntungan gedhe isih ana akeh banget sing bisa jukuk kanthi cepet nalika nduweni rasa kepingin menang dhewe.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Javanese : Muga-muga akeh wong ngerteni manawa pilihan jangka dawa paling apik yaiku makarya kanthi bebarengan.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Javanese : Akeh wong ngimpi nalika manungsa bisa lelungan menyang bintang liyane lan njelajah ing jagad liyane, sawetara wong takon-takon menawa ing njaba kana sing percaya yen makluk asing utawa kauripan liya bisa urip ing planet liya.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Javanese : Nanging, yen iki nate dumadi mungkin ora bakal dumadi kanggo wektu sing suwe. Lintang-lintang sumebar temenan iku ana triliunan mil antarane bintang sing iku "tanggane".English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Javanese : Mungkin sawijining dina, putu buyut sampeyan bakal ngadeg ing pucuking donya asing penasaran babagan leluhur kunane?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Javanese : Kewan digawe saka pirang-pirang sel. Dheweke mangan lan ngluluhake ing njero. Umume kewan bisa obah.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Javanese : Mung kewan sing nduweni utek (sanadyan ora kabeh kewan nduweni utek, ubur-ubur umpamane, ora nduweni utek).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Javanese : Kewan-kewan ditemokake ing saindeging bumi. Iku padha ngedhuk lemah, nglangi ing segara, lan mabur ing langit.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Javanese : Sel iku struktur sing paling cilik lan unit fungsional makhluk (barang) organisme.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Javanese : Sel asale saka tembung Latin cella sing tegese kamar cilik.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Javanese : Menawa sampeyan ngulati barang urip sangisore mikroskop, sampeyan bakal ndelok menawa dheweke digawe saka kothak-kothak utawa bal-bal cilik.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Javanese : Robert Hooke, pakar biologi saka Inggris, ndelok kothak-kothak cilik ing gabus nganggo mikroskop.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Javanese : Iku katon kaya kamar-kamar. Dheweke wong pisanan sing ngamatne sel mati.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Javanese : Unsur lan senyawa bisa pindah saka kahanan siji menyang liyane lan ora ewah.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Javanese : Nitrogen minangka gas isih nduweni sipat sing padha karo nitrogen encer. Kahanan encer luwih ringkes nanging molekul isih padha.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Javanese : Banyu iku tuladha liyane. Senyawa banyu kasusun saka loro atom hidrogen lan siji atom oksigen.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Javanese : Struktur molekule kuwi tetep padha sanadyan wujute gas, cair, utawa padhet.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Javanese : Sanadyan wujude bakal malih, nanging wujud kimiane bakal tetep padha.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Javanese : Wektu iku sawijing perkara kang ana sakubunge awake dhewe, lan ngaruh menyang apa wae sing awake dhewe lakoni, nanging uga angel dimangerteni.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Javanese : Wektu wis disinau dening para sarjana agama, filsafat, lan ilmiah saka ewunan taun.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Javanese : Awake dhewe ngalami wektu minangka rentetan kadadean liwat saka mbesuk ngliwati saiki lan kala wingi.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Javanese : Wektu iku uga kepiye kita mbandhingake jangka wektu(suwene) kedadean.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Javanese : Sampeyan bisa nengeri dhewe lakune wektu kanthi ngulati pengulangan acara rutin. Acara rutin iku perkara sing kasadean maneh lan maneh kanthi teratur.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Javanese : Komputer saiki dienggo ngowahi poto lan video.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Javanese : Animasi canggih bisa digawe ing komputer, lan animasi kaya iki saya akeh digunakake ing televisi lan film.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Javanese : Musik asring kacathet nggunakake komputer sing modheren kanggo ngolah lan nyampur swara.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Javanese : Kanggo wektu sing suwe sasuwene abad kaping sangalas lan rongpuluh, iku dipercaya warga sepisan ing Selandia Baru iku wong-wong Maori, sing mburu manuk raseksa sing diarani moas.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Javanese : Ajaran iki banjur netepake ide manawa wong-wong Maori pindah saka Polinesia ing Great Fleet lan njupuk Selandia Baru saka Moriori, dadi masarakat tetanen.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Javanese : Nanging, bukti anyar nuduhake yen Moriori minangka pepanthan dharatan Maori sing pindah saka New Zealand menyang Kapuloan Chatham, ngembangake kabudayan sing khas lan tentrem.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Javanese : Ana ing pulo Chatam uga ana suku liyane yaiku suku Maori sing ngalih saka Selandia Baru.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Javanese : Dheweke padha ngarani dheweke dhewe Moriori ana sawetara paprangan cilik lan ing pungkasane, Moriori musnah.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Javanese : Wong-wong sing wis melu kanggo sawetara dasawarsa ngewangi awake dhewe ngajeni kakuwatan lan semangate dhewe nalika ngukur angele lan uga gagale kanthi jujur.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Javanese : Nalika ngrungokake saben wong nuduhake crita pribadi, kulawarga, lan pakumpulan, kita entuk wawasan sing penting ing mangsa kepungkur lan sawetara kapribaden sing mangaruhi kabecikan utawa ala budaya pakumpulan.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Javanese : Nalika ngerti sarasilahe wong aja nganggep ngerti budayane, paling ora mbantu masarakat entuk pangerten ing pundi dheweke ana ing sarasilah pakumpulan.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Javanese : Nalika ngevaluasi kesuksesan lan dadi sadhar marang kegagalan, individu lan kabeh wong sing melu nemokake kanthi luwih jero nilai-nilai, misi, lan kekuatan pendhorong organisasi.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Javanese : Ing perkara iki, ngeling-eling prilaku wirausaha sing sadurunge lan asile bisa mbantu supaya manungsa bisa nrima owah-owahan anyar lan uga dalan anyar kanggo gereja lokal iki.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Javanese : Crita sukses kaya mengkono nyuda rasa wedi marang perubahan, semono uga gawe kecenderungan positif tumrap perubahan ing mangsa ngarep.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Javanese : Cara mikire konvergen yaiku teknik ngrampungake masalah sing nggabungake gagasan utawa ranah sing beda-beda kanggo nemokake solusi.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Javanese : Sing perlu digatekake saka cara pikir iki yaiku cepete, logika lan katelitian, uga cara mriksa kasunyatan, nggunakake maneh teknik sing wis ana, kanthi nglumpukake informasi.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Javanese : Faktor paling penting kanggo cara pikir iki yaiku: namung ana siji jawaban bener. Sampeyan mung mikir rong jawaban, bener utawa salah.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Javanese : Pikirane jinis iki gegayutan karo prosedur ilmu kawruh tartamtu utawa tata cara baku.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Javanese : Wong sing nduweni cara pikir kaya ngene iki bisa mikir kanthi logis, bisa ngeling-eling pola, mecahke perkara lan nggarap ujian ilmiah.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Javanese : Manungsa minangka titah paling trampil ing maca pikiran wong liya.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Javanese : Iku tegese kita bisa ngramal kanthi sukses kanggo apa sing wong liya rasakake, maksud, percaya, mangerteni utawa pengini.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Javanese : Ing antarane ketrampilan iki, mangerteni karepe wong liya iku penting banget. Iku ndadekake awake dhewe bisa nerangake keambiguan sing bisa kadadean saka tumindak fisik.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Javanese : Contone, yen sampeyan ndeleng wong ngrusak jendhela mobil, sampeyan bisa nganggep manawa dheweke nyoba nyolong mobil wong liya.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Javanese : Dheweke bakal kudu diadili kanthi beda menawa dheweke kunci mobile ilang lan mobile dheweke dhewe sing coba dileboni paksa.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Javanese : Pathokane MRI kuwi yaiku kadadean fisika sing diarani resonansi magnet nuklir (NMR), sing ditemokake taun 1930 dening Felix Bloch (sing nyambut gawe ana ing Universitas Stanford) lan Edward Purcell (saka Universitas Harvard).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Javanese : Ana resonansi iki, medan magnet lan gelombang radio nyebabke atom-atom ngirimke sinyal radio sing cilik banget.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Javanese : Ing taun 1970, Raymond Damadian, dhokter pangobatan lan ahli elmu panliti, nemokake dhasar kanggo nggunakake pepethan resonansi maknit minangka alat kanggo diagnosa pangobatan.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Javanese : Patang sasi sabanjure hak paten diwenehake, sing dadi paten kapisan kanggo perkara bidang MRI ana donya.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Javanese : Taun 1977, Dr. Damadian ngrampungke bangunan mesin pindai MRI "kabeh-awak", sing dijenengi "Indomitable".English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Javanese : Komunikasi asinkron nyengkutung wektu kanggo refleksi lan reaksi marang wong liya.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Javanese : Iki ngidinake para siswa mampu kanggo kerja kanthi cepete dheweke dhewe padha lan ngatur cepete informasi pasinaon.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Javanese : Sakliyane kuwi, ana wayah larangan sing luwih cepet kanthi anane kasempatan jam kerja sing luwih bisa diowah-owahi. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Javanese : Panganggone Internet lan Jaringan Luas Donya menehi kemungkinan pembelajar kanggo duwe akses marang informasi saben wektu.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Javanese : Siswa-siswa uga bisa nglumpukke pitakonan marang guru sak wayah-wayah lan ngarepake tanggepan kanthi cepet, tinimbang ngenteni nganti kelas langsung.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Javanese : Cara nyedhaki nalika wis moderen, kanggo nyinau nawakke kabebasan saka sing mutlak. Ora ana cara sing apik kanggo sinau.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Javanese : Saktemene, ora ana perkara apik siji thk sing bisa disinau. SInau kelakon ing pengalaman antarane wong sinau lan wawasan sing disuguhake.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Javanese : Pangalaman kita saiki karo kabeh presentasi babagan nggawe-dhewe lan katrangan, acara TV adhedhasar piwulang nggambarake bab iki.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Javanese : Akeh banget saka awake dhewe sing nonton acara TV sing nuduhake awake dhewe proses utawa pengalaman ing ngendi awake dhewe ora bakal ngeloni utawa nganggo wawasan kasebut.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Javanese : Awake dhewe ora bakal mbongkar mobil, mbangun pancuran ing latar mburi omahe dhewe, lunga menyang Peru kanggo mariksa jugrugan kuno, utawa model ulang omahe tangga.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Javanese : Awit saka sambungan kabel serat optik ngisor laut menyang Eropa lan broadband satelit, Greenland bisa nyambung apik kanthi 93% pedunung sing duwe akses internet.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Javanese : Hotel utawa lusmen sampeyan (yen sampeyan manggon ing omah tamu utawa omah pribadi) bakal duwe wifi utawa PC sing ana sambungan internet, lan kabeh panggonan duwe kafe internet utawa lokasi kanthi wifi umum.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Javanese : Kaya sing diumumke ning ndhuwur, sanadyan ukara "Eskimo" tetep ditrima ana ning Amerika Serikat, nanging tetep dianggep ngremehke dening akeh woong Arktik dudu-Amerika Serikat, utamane ning Kanada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Javanese : Sanajan sampeyan bisa ngrungokake tembung sing digunakake dening Pribumi Greenland, panggunaan kasebut kudu diluputake saka wong asing.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Javanese : Pribumi Greenland nyebut awake dhewe Inuit ing Kanada lan Kalaalleq (jamak Kalaallit), yaiku wong Greenlander, ing Greenland.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Javanese : Kejahatan, lan niatan ala marang wong asing umume, saktenane ora diweruhi ing Greenland. Semono uga ing kutha, ora ana "wilayah bahaya."English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Javanese : Cuaca adhem iku mungkin siji-sijine bebaya nyata sing ora siap bakal diadhepi.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Javanese : Menawa sampeyan ngunjungi Greenland sasuwene mangsa adhem (eling menawa luwih adoh sampeyan menyang lor, iki bakal dadi sansaya adhem), penting kanggo nggawa klambi anget sacukupe.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Javanese : Dina-dina sing suwe banget ing mangsa panas bisa njalari perkara-perkara turu sing cukup lan gegayutan perkara kasarasan.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Javanese : Nalika mangsa ketiga, ati-ati marang nyamuk Nordik. Sanadyan nyamuk-nyamuk iki ora nularke penyakit, nanging nyamuk iki ngganggu banget.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Javanese : Nalika ekonomi San Fransisko dihubungke marang iki dadi daya tarik pariwisata kelas donya, ekonomine maneka-warna.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Javanese : Bidhang kerja paling gedhe yaiku layanan ahli, pamrentah, keuangan, dedagangan, lan pariwisata.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Javanese : Gegambaran asring kawujud musik, film, sastra lan adat kang misuwur mbantu ndadekake kutha lan landmark kasebut dikenal ing saindenging jagad.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Javanese : San Fransisko wis kasil ngembangke sarana turis sing gedhe kanthi akeh banget hotel, restoran, lan fasilitas kanggo rapat sing apik banget.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Javanese : San Francisco uga minangka salah sawijining papan sing paling apik ing negara kasebut kanggo masakan Asia liyane: Korea, Thai, India lan Jepang.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Javanese : Plesiran menyang Donya Walt Disney kuwi dadi jiarah utama kanggo akeh kaluwarga ana ning Amerika.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Javanese : Kunjungan ¨khas¨ iki kalebu mabur menyang Bendara Internasional Orlando, njupuk bis menyang lusmen Disney ing dhaerah kasebut, ngentekake sajrone seminggu tanpa ninggalake piranti babagan Disney, banjur mulih.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Javanese : Ana akeh macem pilihan sing ora terbatas, nanging iki isih bisa diarani nalika uwong umume ngomong babagan ¨arep menyang ing Disney World¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Javanese : Akeh tiket sing payu kanthi cara onlen liwat situs web lelang kayata eBay utawa Craigslist separo dienggo tiket taman-hopper pirang-pirang dina.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Javanese : Sanajan iki minangka kamempengan sing umum, dilarang dening Disney: tiket ora bisa ditransfer.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Javanese : Sembarang perkemahan ing ngisor pinggir Ngarai Gedhe butuh ijin daerah njero.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Javanese : Idin sing diwenehke ana wateane kanggo nglindhungi jurang iki, lan bakla kasedhiyan wiwit sasi ngarep, patang sasi sadurunge wiwitan sasi iki.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Javanese : Mula, idin pedhaleman kanggo tanggal wiwitan kapan wae ing Mei dadi kasadhiya ing 1 Jan.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Javanese : Ruang kanggo wewengkon sing paling misuwur, kayata Lapang Kemah Malekat Cahya, ing jejere Pangingon Phantom, umume diisi dening panyuwunan sing ditampa ing tanggal kapisan dibukak kanggo leladen.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Javanese : Ana saperangan ijin sing diwatesi kanggo panjalukan teka langsung kasedhiya kanthi sistem teka pisanan, dilayani pisanan.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Javanese : Mlebu Afrika Kidul numpak mobil minangka cara sing sangar kanggo ndeleng kabeh kaendahan derah uga kanggo nekani papan-papan ing njaba jalur misata sing biyasa.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Javanese : Iki bisa dilakoni ing mobil biasa kanthi perencanaan sing ngati-ati nanging 4x4 iku disaranake banget lan akeh panggonan sing amung bisa diliwati nganggo basis roda dhuwur 4x4.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Javanese : Prelu dieling nalika nganggit bilih sanajan Afrika Kidul ajeg, ora kabeh negara minangka tanggan.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Javanese : Sarat lan beya visa beda-beda saka siji negara menyang negara liya lan dipangaruhi negara sing sampeyan tekaniEnglish : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Javanese : Negara-negara uga nduweni aturan ukum sing khas sing mbutuhake piranti penting apa wae sing kudu ana ning njero montor.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Javanese : Victoria Falls iku kuta ing bagean kulon Zimbabwe, ngliwati wates saka Livingstone, Zambia, lan cedhak Botswana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Javanese : Kutha kasebut langsung ana ing jejere grojogan, lan iku dadi daya tarik utama, nanging tujuan turis sing populer iki nawakake petualang lan pelancong loro-lorone kesempatan sing akeh kanggo nginep luwih suwe.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Javanese : Ing mangsa udan (November tekan Maret), akehe banyu bakal luwih gedhe lan grojogane bakal luwih dramatis.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Javanese : Sampeyan mesthi teles menawa sampeyan nyebrang jembatan utawa mlaku sadawane dalan cilik menggok cerak Grojogan.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Javanese : Ing sisih liya, kapinujon amarga isi banyu dhuwur banget mula yen sampeyan ndeleng Banyu terjun sing nyata bakal katon digedhahake—dening kabeh banyu!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Javanese : Makam Tutankhamun (KV62). KV62 menawa kuburan paling misuwur ing Lembah, panggon panemuan Howard Carter ing taun 1922 babagan penguburan raja enom sing meh wutuh.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Javanese : Nanging dibandhingake karo makam-makam ningrat liyane, makam Tutankhamun ora patut ditekani, amarga luwih cilik lan rerenggan sing ora sepirane.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Javanese : Sapa wae sing kepingin ndeleng bukti-bukti saka mumi sing rusak nalika nyoba mindhahke pethi kuwi bakal kuciwa amarga mung sirah lan pundhak sing katon.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Javanese : Kasugihan kuburan sing luwar biyasa kasebut ora ana maneh, nanging wis dipindhah menyang Musium Mesir ing Kairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Javanese : Wong mara kanthi wektu sing kewatesan luwih becik ngentekake wektune ing panggonan liyane.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Javanese : Phnom Krom, 12 km kidul kulon Siem Reap. Candi puncak bukit iki dibangun ing pungkasan abad kaping 9, nalika pamarentahan Raja Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Javanese : Swasana kang peteng saka candhi lan pemandangan menyang wadhuk Tonle Sap agawe munggah bukite sepadan.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Javanese : Kesah menyang panggonan kuwi bisa dicampur kanthi gampang nggunakake prau menyang tlaga.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Javanese : Kertu Liwat Angkor kuwi dibutuhke kanggo mlebu menyang candhi mula aja lali nggawa kertu paspormu yennuju menyang Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Javanese : Yerusalem kuwi ibukota lan kutha sing paling gedhe ning Israel, sanadyan akeh banget negara lan uga PBB ora ngaoni kutha iki dadi ibukota Israel.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Javanese : Kutha kuno ing Bukit Yudea duwe sejarah sing narik kawigaten rentang ewunan taun.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Javanese : Kutha kasebut iku suci kanggo telu agama monoteis - Yahudi, Kristen, lan Islam, lan minangka pusat spiritual, agama lan budhaya.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Javanese : Amarga kapentingan agama ana ning kutha, lan utamane akeh panggonan saka daerah Kutha Lawas, Yerusalem kuwi salah sawijine tujuan utama turis ana ning Israel.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Javanese : Jerusalem duwe akeh panggonan bersejarah, arkeologis lan budaya, kanthi pusat blanja sing werna-werni lan rame, cafe, lan restoran.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Javanese : Ékuador menehi wewaton kanggo warga Kuba menawa nampa layang undhangan sadurunge mlebu Ékuador liwat bandara internasional utawa titik mlebu.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Javanese : Layang iki kudu dilegalake dening Kementrian Luar Negeri Ekuador, lan nyaguhi marang syarat tartamtu.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Javanese : Persyaratan iki dirancang kanggo nyawisake sawijining aliran migrasi sing tumata antarane keloro negara.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Javanese : Warga Kuba sing nyekel kertu ijo Amerika kudu marani Konsulat Ekuador supaya entuk pengecualian marang sarat iki.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Javanese : Paspormu kudu sah kurang luwih 6 sasi sak njabane tanggal plesiranmu. Tiket kanggo sak ubengan/ plesir sabubare uga dibutuhke kanggo mbuktekake sepira suwene sampeyan bakal nginep.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Javanese : Wisata luwih murah kanggo grup sing luwih gedhe, yen sampeyan mung ijen utawa karo kanca siji, coba golek wong liya lan gawe klompok papat nganti enem wong kanggo tarip sing luwih apik saben wong.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Javanese : Nanging, iki ora kudu dadi perhatianmu temenan, amarga para plancong asring dirubung kanggo ngisi mobil.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Javanese : Iki kayane luwih kaya cara kanggo ngapusi wong-wong kanggo percaya menawa dheweke kudu mbayar luwih.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Javanese : Munggul ning ndhuwur pucuk sisih lor Machu Picchu yaiku gunung sing ndronjong, asring dadi latar mburi foto sing rumuntuh.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Javanese : Katone rada medeni saka ngisor, lan munggah gunung kuwi bakal angel lan dhuwur banget, nanging wong sing paling sehat kudune bisa munggah 45 menit tekan ndhuwur.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Javanese : Watu pijekan dideleh sadawane dalan kuwi, lan ana panggonan sing luwih curam dipasangi kabel baja kanggo nguwatke cekelane.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Javanese : Sing ngandika, ngarepake kentekan ambegan, lan ati-ati ing bagean sing luwih njuleg, utamane nalika udan, amarga bisa mbebayani kanthi cepet.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Javanese : Ana guwa sing cilik banget cedhak pucuke sing kudu diliwati, rada cendhek lan rada nyepit.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Javanese : Ndelok panggonan lan alam liar Galapagos iku paling apik nganggo prau, kaya sing dilakoni Charles Darwin ing 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Javanese : Luwih saka 60 kapal besiar ngebaki laut Galapagos - wiwit saka ukuran 8 nganti 100 panumpang.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Javanese : Akeh wong sing wis mesen kursi sadurunge mangkat rono (amarga akeh prau sing biyasane wis kebak nalika mangsane wis rame).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Javanese : Mesthekna agen sing ing ngendi sampeyan pesen iku ahline Galapagos kanthi wawasan sing apik babagan pirang-pirang macem kapal.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Javanese : Iki bakal njamin menawa minat lan/utawa alangan tartamtu sampeyan cocok karo kapal sing paling pas kanggo kuwi kabeh.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Javanese : Sadurunge wong Spanyol tekan nalika abad 16, Chili daerah Lor dipimpin dening aturan Suku Inca lan suku pribumi Araucanian (Mapuche) manggon ana ning Chili daerah kidul lan tengah.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Javanese : Suku Mapuche uga dadi suku pribumi Amerika keri dhewe, sing ora kudu nganggo aturan nganggo basa Spanyol nganti sabubare kamardikan Chili.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Javanese : Sanajan Chili ngumumake kamardikan ing 1810 (ing tengah perang Napoleon sing ninggalake Spanyol tanpa sawijining pamerentah pusat sing berfungsi kanggo sawetara taun), kemenangan sing nemtokake marang Spanyol iku ora kagayuh nganti 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Javanese : Republik Dominika (Basa Spanyol; Republica Dominicana) yaiku negara ing wilayah Karibia sing manggon ana separo daerah wetanan saka pulo Hispaniola, sing diandum karo HaitiEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Javanese : Ora mung pasir putih lan sesawangan gunung, negara iki uga omahe kutha Eropa sing paling tuwa ning Amerika, saiki dadi bageyane Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Javanese : Wiwitane pulo iku dipanggoni dening Tainos lan Caribes. Suku Caribes yaiku wong-wong sing omong Arawakan sing tekan antarane taun 10.000 BCE.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Javanese : Ing sawetara taun sakwise tekane penjelajah Eropa, populasi ing Tainos wis suda kanthi signifikan dening penjajah Spanyol.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Javanese : Miturut Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) antarane 1492 lan 1498 penjajah Spanyol mateni kira-kira 100.000 Taínos.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Javanese : Jardín de la Unión. Ruang iki dibangun minangka atrium kanggo konvensi abad kaping-17, ing ngendi Templo de San Diego iku bangunan siji-sijine sing isih ana.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Javanese : Iki saiki fungsine minangka alun-alun pusat, lan tansah duwe akeh hal kedadean, awan lan bengi.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Javanese : Ana akeh warung ana ing saubengan taman kuwi, lan nalika awan lan sore uga ana konser gratis sing saka njero gazebo punjer.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Javanese : Callejon del Beso (Gang Ambungan). Rong balkon sing kapisah mung 69 sentimeter yaiku omah saka legenda katresnan lawas.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Javanese : Kanggo sawetara sen, bocah-bocah bakal nyritakake crita kasebut marang sampeyan.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Javanese : Pulo Bowen iku wisata sedina utawa akhir minggu sing didhemeni nawarake kayak, munggah gunung, toko-toko, restoran, lan liyane.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Javanese : Pakumpulan asli iki dumunung ing Howe Sound adoh saka Vancouver, lan gampang dagayuh liwat becak banyu sing wis dijadwal sing budhal saka Pulo Granville ing pusat kutha Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Javanese : Kanggo sing seneng kamempengan ing njaba omah, mlaku turut ing pinggiring gang Laut menyang Langit penting banget.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Javanese : Whistler (1,5 jam nyupir saka Vancouver) larang nanging misuwur ing Olimpiade Mangsa Panas 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Javanese : Ing mangsa adhem, seneng-senenga liwat sawetara panggonan ski paling apik ing Amerika Lor, lan ing mangsa panas nyobaa pit-pitan liwat gunung sing asli.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Javanese : Idin kudu dipesen luwih dhisik. Sampeyan kudu duwe idin kanggo nginep ing Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Javanese : Sirena iku siji- sijine penjaga stasiun sing nawani penginapan asrama lan panganan panas saliyane kanggo kemah. La Leona, San Pedrillo, lan Los Patos namung nawakake kemah tanpa layanan panganan.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Javanese : Dimungkinake kanggo oleh idin taman langsung saka Pos Penjaga ing Puerto Jiménez, nanging dheweke ora nampa kertu kredit.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Javanese : Layanan Taman (MINAE) ora ngetokake idin taman luwih saka sewulan sadurunge, saka karawuhan sing diarepake.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Javanese : CafeNet El Sol nawakake layanan pesenan kanthi rega 30 dolar, utawa 10 dolar kanggo tiket sedina; rincian ing halaman Corcovadone.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Javanese : Kapuloan Cook iku negara pulo ing asosiasi bebas karo Selandia Baru, panggonane ing Polinesia, ing tengah-tengah Samudra Pasifik Kidul.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Javanese : Iki kepuloan kanthi 15 pulo nyebar ngliwati 2,2 yuta km2 segara.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Javanese : Kanthi tlatah wektu sing padha karo Hawaii, pulo-pulo mau uga dianggep minangka ¨Hawaii ing ngisor¨.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Javanese : Sanajan luwih cilik, iku ngengetake sawetara dhayoh tua saka Hawaii sadurunge dadi negara bagean tanpa kabeh hotel-hotel plancong sing gedhe lan kemajuan liane.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Javanese : Kepuloan Cook ora duwe kutha nanging kasusun saka 15 pulau sing beda. Sing utama yaiku Rarotonga lan Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Javanese : Ning negara maju saiki, nyedhiyakake kasur sing apik lan sarapan wis dianggep dadi wujud-seni.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Javanese : Ana pucuke, B&Bs cetho banget yen tarung utamane ana rong perkara: amben lan sarapan.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Javanese : Mula amarga iku, ana papan sing paling apik kaya iku uwong gampang kanggo nemokake amben paling mewah, mungkin slimut kapas gawenan tangan utawa sawijining tempat turu antik.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Javanese : Sarapan bisa nyakup panganan khas dhaerah sing usum utawa pampadan khas saka tuwan umah.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Javanese : Latare bisa uga bangunan tuwa bersejarah kanthi perabot kuno, latar sing dirawat lan kolam renang.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Javanese : Mlebu menyang njero montormu lan mlaku menyang plesiran sing adoh nduweni daya tarik sing alami lan sederhana nanging nyenengke.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Javanese : Ora kaya kendharaan sing luwih gedhe, sampeyan paling wis kenal karo carane nyopir montormu lan mangerteni watesan-watesane.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Javanese : Ngedekake tendha ing lemah duweke dhewe pribadi utawa ing kutha kanthi ukuran pira wae bisa narik kawigaten sing ora dipengini.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Javanese : Mula amarga iku, ana papan sing paling apik kaya iku uwong gampang kanggo nemokake amben paling mewah, mungkin slimut kapas gawenan tangan utawa sawijining tempat turu antik.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Javanese : Kemah mobil iku mungkin yen sampeyan duwe minivan gedhe, SUV, Sedan utawa Gerbong Stasiun kanthi kursi-kursi sing diglethakake.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Javanese : Sawetara hotel duweni warisan saka mangsa keemasan kereta uap lan kapal laut; sakdurunge Perang Donya keloro, ing abad ke 19 utawa awal abad ke 20.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Javanese : Hotel-hotel iki jaman dhisike ana ngendi wong-wong sugih lan terkenal ing masane bakal nginep, lan asring mangan wengi lan kegiatan wengi.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Javanese : Prabot mode kuna, kurange fasilitas paling anyar, lan umur sing anggun iku uga perangan karaktere dheweke padha.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Javanese : Sanajan biasane duweke pribadi, nanging dheweke asring ngladheni pamimpin negara lan pejabat liyane.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Javanese : Wong lelungan karo tumpukan dhuwit bisa uga nimbang lelungan muter-muter donya, bubar kanthi nginep ing lusmen-lusmen kasebut.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Javanese : Jaringan pertukaran mertamu iku organisasi sing ngubungake pelancong karo wong lokal ing kutha-kutha sing dheweke ameh tekani.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Javanese : Kanggo melu jaringan biyasane mung kudu ngisi formulir daring; sanajan sawetara jaringan nawakake utawa mbutuhake pambukten tambahan.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Javanese : Urutan wong sing bisa nyedhiyani omah kanggo nginep banjur disedhiyakake kanthi dicethak utawa onlen, kadang kala kanthi acuan lan ulasan sing digawe dening wong sing nginep.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Javanese : Couchsurfing didegake ing Januari 2004 sawise programer komputer Casey Fenton nemokake penerbangan murah menyang Islandia nanging ora duwe papan kanggo nginep.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Javanese : Dheweke ngirimke surat elektronik marang siswane ana universitas lokal lan nrima akeh banget tawaran akomodasi gratis.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Javanese : Asrama mung ngladheni wong enom – tamu khusus sing umur rong puluhan – nanging sampeyan uga asring bisa nemokake plancong sing luwih tuwa.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Javanese : Keluwarga kanthi anak-anak iku sawijining sawangan jarang, nanging sawetara pondhokan ngidini dheweke padha ing kamar pribadi.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Javanese : Kutha Beijing ing China bakal dadi kutha penyelenggara Olimpiade Musim Adhem Olimpiade ing 2022, sing bakal ndadekake iki kutha sepisan sing dadi tuan rumah Olimpiade musim panas lan musim adhem.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Javanese : Beijing bakal dadi tuwan omah upacara wiwitaning lan panutupan lan acara es ing njero ruangan.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Javanese : Acara ski liyane bakal ditindakake ing dhaerah ski Taizicheng ing Zhangjiakou, udakara 220 km (140 mil) saka Beijing.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Javanese : Akeh candhi sing nduweni pagelaran Taunan wiwit ana sasi Nopember pungkasane ana Tengah Mei, beda-beda gumantung marang tanggalan taunan candhi.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Javanese : Akeh pagelaran ana candhi kuwi dirayakne dadi bageyan ambal warsane candhi utawa dadi pangeling-eling dina kelairane dewa utawa pagelaran gedhe liyane sing ana hubungan ekaro candhi.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Javanese : Pagelaran ana ning candhi Kerala iki endah banget, kanthi urut-urutan umum nggunakake gajah sing dirias, karawitan candhi lan pagelaran-pagelaran liyane.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Javanese : Pameran Donya (umume diarani Pameran Donya, utawa Expo) yaiku pestipal seni lan sains internasional sing gedhe banget.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Javanese : Negara-negara sing melu acara iki nuduhake pagelaran sing nyeni lan uga bisa disinau ning paviliun nasional kanggo nuduhke perkara donya utawa kabudayan negarane lan uga sejarah.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Javanese : Eksposisi Hortikultura Internasional yaiku acara kusus sing mamerake kembang-kembang, kebon botani, lan masalah sing ana hubungane karo tanduran.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Javanese : Sanadyan teorine iku bisa dianakake saben taun (angger ana ing beda negara), ing praktike ora bisa.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Javanese : Acara iki biasane nganti tekan antarane telu lan enem sasi, lan dianakake ing panggonan sing ora luwih cilik saka 50 hektar.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Javanese : Ana akeh format film sing beda-beda sing digunakake pirang-pirang taun suwene. FIlm 35 mm sing standar (36 ping 24 mm negatif) iku sing paling umum.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Javanese : Biasane bisa diisi maneh kanthi gampang menawa sampeyan kentekan, lan menehi resolusi kang kira-kira bisa disandhingne karo DSLR saiki.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Javanese : Sawetara kamera film format-sedheng nggunakake format 6 ping 6 cm, luwih trep maneh negatip 56 ping 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Javanese : Resolusine ameh ping papat saka 35 mm negatif (3136 mm2 nglawan 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Javanese : Margasatwa liar minangka salah sawijining modhel sing paling nantang kanggo fotografer, lan mbutuhake gabungan kabegjan, sabar, pangalaman lan piranti kang apik.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Javanese : Pemotretan margasatwa iku kerep dianggep remeh, nanging kaya pemotretan umume, foto iku aji ewunan tembung.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Javanese : Fotografi satwa liar asring mbutuhake lensa telepoto sing dawa, sanadyan kewan-kewan kayata klompok manuk utawa kewan sing cilik mbutuhake lensa liyaneEnglish : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Javanese : Akeh kewan-kewan eksotik iku angel ditemokake, lan taman-taman kadhang kala duwe aturan-aturan bab njupuk foto-foto kanggo kaperluan komersial.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Javanese : Kewan liar bisa wae isin utawa galak. Lingkungane bisa wae adhem, panas, utawa suwalike satru.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Javanese : Donya iki duwe luwih saka 5.000 basa sing beda, kalebu luwih saka rong puluh kanthi 50 yuta utawa luwih wong sing bisa ngomong.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Javanese : Tembung-tembung sing ditulis kerep luwih gampang dipahami tinimbang tembung-tembung sing dipocapake, uga. Iki utamane bener kanggo alamat, sing kerep angel dieja kanthi gampang dimangerteni.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Javanese : Akeh negara-negara sing lancar banget nggunakke basa Inggris, lan uga sampeyan bisa ngarepake ilmu sing ana watese - utamane kanggo nom-noman.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Javanese : Bayangno, yen sampeyan gelem, wong Mancunia, Boston, Jamaika lan Sydney lungguh ana ing saubengane meja mangan bareng nalika wengi ana ing restoran ning Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Javanese : Wong-wong kuwi nglipur wong liyane kanthi nyritakake crita saka desane, dicritakake kanthi logat sing beda lan penemu lokal.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Javanese : Tuku panganan ing supermarket iku biasane cara paling murah kanggo mangan. Tanpa kasempatan masak, pilihane amung diwatesi karo panganan siap saji.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Javanese : Saya akeh supermarket sing duwe bagean macem-macem saka panganan cepak saji. Sawetara malah uga nyedhiyakake oven microwave utawa piranti liyane kanggo manasne panganan.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Javanese : Ing sawetara negara utawa tipe toko paling ora ana restoran ing panggonane, kerepe sing ora formal kanthi rega murah.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Javanese : Gawe lan gawa pertalan polis lan princian kontak pakaryan asuransimu.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Javanese : Dheweke padha butuh kanggo nuduhake alamat e-mail penjamin asuransi lan nomer telpon internasional kanggo pitutur/otorisasi lan gawe tuntutan.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Javanese : Duweni salinan liya ing gawan sampeyan lan online (kirim e-mail menyang sampeyan dhewe nganggo lampiran, utawa disimpen ing "cloud").English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Javanese : Menawa lelungan karo nggawa laptop utawa tablet, simpenen salinan ing memori utawa piringane (bisa diakses tanpa internet).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Javanese : Uga wenehi pertalan kawicaksanan/kontak karo kanca lan sedulur sing lelungan utawa kanca ing omah sing gelem mbantu.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Javanese : Kidang Gedhe (uga diarani kidang) ora seneng nyerang dhewe-dhewe, nanging bakal mbela awake yen ana anceman.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Javanese : Nalika manungsa ora nganggep kidang kuwi mbebayani, si kidang bisa nyedhak cedhak banget lan justru mbebayani awake dhewe.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Javanese : Aja ngombe alkohol kanthi jumlah sing akeh. Alkohol nduweni pengaruh sing beda-beda kanggo manungsa, lan mangerteni watesanmu kuwi penting banget.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Javanese : Kedadean kasarasan jangka panjang sing mungkin saka ngombe kakean bisa kalebu kerusakan ati lan senajan wuta lan mati. Potensi bebayane mundhak nalika nganggo produk alkohol ilegal.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Javanese : Alkohol kesit bisa ngemot macem-macem regedan sing mbebayani kalebu métanol, sing bisa nyebabake buta utawa pati sanajan dosis cilik.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Javanese : Kacamata bisa dadi luwih murah ing negara asing, apa maneh ing negara-negara pendapatan cendhak ing ngendi rega tenaga buruh luwih murah.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Javanese : Pertimbangke mriksakake mripat ing omah, mligine yen ditanggung asuransi, lan nggawa resepe terus diajokake ing panggon liyane.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Javanese : Wengku jeneng merek modheren sing kasedhiya ing dhaerah kasebut bisa uga duwe rong masalah; sawetara bisa uga tiron, lan sing diimpur bisa uga luwih larang tinimbang sing ning omah.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Javanese : Kopi kuwi salah sawijine barang dagangan sing paling payu, lan sampeyan uga bisa nemokake akeh jinis ana ning wilayahmu dhewe.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Javanese : Sanajan mengkono, ana akeh cara-cara beda kanggo ngombe kopi ing saindeging bawana sing patut dicoba.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Javanese : Canyoning (utawa: canyoneering) iku babagan lunga ing dhasar canyon, sing garing utawa kebak banyu.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Javanese : Canyoning nggabungake unsur-unsur saka nglangi, menek lan mlumpat--nanging mbutuhake panglantih utawa bekukan jasmani sethithik kanggo miwiti (dibandhingake karo menek bambing, nyilem scuba utawa ski alpin, contone).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Javanese : Mlaku munggah gunung kuwi kagiyatan ana njaba omah sing kalebu mlaku ana ning lingkungan alam, asring ana jalur munggah gunung.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Javanese : Munggah gunung wayah awan kalebu sing adohe luwih sithik saka sak mile nganti sing luwih adoh maneh sing bisa dirampungne sedina.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Javanese : Kanggo munggah gunung sedina sadawane dalan sing gampang persiapan sing dibutuhake iku sathithik, lan wong sing kabugarane sedhengan bisa melu.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Javanese : Kulawarga kanthi bocah cilik-cilik bisa uga butuh persiapan luwih, nanging sedina ing njaba iku bisa gampang kelakon sanadyan karo bayi lan bocah durung sekolah.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Javanese : Miturut cathetan internasional, ana 200 organisasi sing ngurusi perkara plesiran. Akeh banget sing mlaku kanthi mandiri.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Javanese : Pengganti Perjalanan Mlayu Sajagad, Perjalanan Mlayu Lunga jaringan lusinan panyadhiya penglihatan ing papat benua.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Javanese : Wiwit saka Barcelona´s Running Tours ing Barcelona lan Copenhagen´s Running ing Copenhagen, kegiyatan kuwi enggal ditututi karo Running Tours Prague sing pusate ing Praha lan kegiyatan liyane.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Javanese : Akeh banget sing kudu dipikirke sadurunge lan nalika sampeyan kepingin plesir.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Javanese : Nalika sampeyan lelungan, kudu siap menawa apa-apa ora padha nalikane "ana omah". Tata krama, ukum, panganan, lalu lintas, penginepan, standar, basa, lan liyane bakal rada beda karo papan asal sampeyan.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Javanese : Iki minangka perkara sing kudu sampeyan eling, supaya ora kuciwa utawa uga ora seneng karo cara lokal kanggo nindakake prekara.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Javanese : Agen wisata wis ana wiwit abad 19. Agen wisata iku biasane pilihan sing apik kanggo lelungan sing ngluwihi pengalaman pelancong sadurunge kanthi alam, budhaya, basa utawa negara-negara sing pendapatane sithik.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Javanese : Sanadyan sebagean gedhe agensi gelem njupuk sebagean gedhe pemesanan biasa, akeh agen sing ngususake ing lelungan jinis tartamtu, gedhene anggaran utawa jujugan.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Javanese : Iki bisa dadi luwih apik kanggo nggunakake sawijining agen sing kerep mesen perjalanan padha karo sampeyan.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Javanese : Coba delengen wisata apa sing dipromosikke dening agen iki, ana ning situs web utawa ana cendhela kaca toko.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Javanese : Yen sampeyan pengin ndeleng donya kanthi murah, kanggo kabutuhan, pacak urip utawa tantangan, ana sawetara cara kanggo nindakake.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Javanese : Sejatine, dheweke dibagi dadi rong pepanthan: Bisa nyambut gawe nalika sampeyan lelungan utawa watesi becer. Artikel iki dklumpukake ing babagan wusana.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Javanese : Kanggo sapa wae sing kepengin ngrelakake kasenengan iki, wanci lan ramalan supaya saya murah, deleng anggaran plesir sing paling murah.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Javanese : Saran kasebut nganggep menawa para turis ora nyolong, mlebu tanpa ijin, melu ing pasar ilegal, ngemis, utawa ngeksploitasi wong liya kanggo untunge dhewe.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Javanese : Titik priksa imigrasi kuwi biyasane dadi panggonan wiwitan nalika medhun saka montor mabur, kapal, utawa kendharaan liyane.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Javanese : Ing pira-pira sepur lintas batas inspeksi ditindakake ing sepur sing nembe mlaku lan sampeyan kudune duwe identitas sing bener karo sampeyan nalika numpak salah siji saka sepur-sepur iku.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Javanese : Kreta turu wengi, paspor diklumpukke dening kondektur supaya ora kaganggu nalika sampeyan turu.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Javanese : Pancathetan minangka wewaton tambahan kanggo nyawisake visa. Ing sawetara negara, sampeyan kudu nyathet karawuhan lan tetenger karo panguwasa ing kana.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Javanese : Iki bisa uga mbutuhake ngisi formulir karo polisi lokal utawa nekani kantor imigrasi.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Javanese : Ing pirang-pirang negara sing duwe angger-angger kasebut, hotel-hotel lokal bakal nangani pancathetan (mesthekake sampeyan takon).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Javanese : Ing kasus liya, mung wong sing nginep sak njabane akomodasi turis sing kudu ndaftar. Nanging, iki ndadekake aturane luwih ketutup, mula sampeyan temokake sakdurunge.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Javanese : Arsitektur kuwi nggatekake banget karo rancangan lan bangunan gedhung. Arsitektur panggonan iki asring dadi daya tarik sing khas sing disenengi dening turisEnglish : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Javanese : Akeh bangunan sing lumayan apik disawang lan pemandangan saka bangunan sing dhuwur utawa cendhela sing dipanggonke kanthi pinter bisa endah disawang.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Javanese : Rancangan bangunan tumpang tindih karo bidang liyane kalebu rancangan kutha, teknik sipil, seni dekorasi, rancangan njero omah lan rancangan bentang alam.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Javanese : Kelingan akehe jumlah wong pueblos, sampeyan ora bakal bisa nemokake urip nalika wengi tanpa dolan menyang Albuquerque utawa Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Javanese : Nanging, ameh kabeh kasino sing kasebut ing dhuwur nyediyani ombenan, lan sawetarane nyediyani hiburan berkelas (utamane sing gedhe-gedhe sing ana cedhake Albuquerque lan Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Javanese : Ati-ati: bar-bar ing kutha cilik kene ora mesthi papan sing apik kanggo dolan dhayoh luar negri.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Javanese : Kanggo sakperkara, New Meksiko Lor duwe masalah penting karo nyetir nalika mendem, lan konsentrasi saka sopir sing mendem cedhak karo bar ing kutha cilik.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Javanese : Mural utawa orek-orekan sing ora dikepengini iku arane grafiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Javanese : Sanajan adoh saka pristiwa modheren, umume wong bisa nggandhengake dheweke karo wong enom sing ngrusak prabot umum lan pribadi nggunakake cet semprot.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Javanese : Nanging, saiki ana seniwan grafiti mapan, acara grafiti lan tembok ¨rasmi¨. Gegambaran grafiti ing kahanan iki asring meh padha karo karya seni tinimbang tandha sing ora bisa diwaca.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Javanese : Nguncalake boomerang iku ketrampilan populer sing pengin dirambah akeh wisatawan.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Javanese : Yen sampeyan kepingin sinau nyawatake bumerang sing bisa bali maneh menyang tanganmu, pestekno sampeyan nduwe bumerang sing cocog lan bisa bali.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Javanese : Akeh-akeh bumerang sing sumedya ing Australia sejatine ora bisa dibalekake. Iki sing paling apik kanggo pemula kanggo ora njajal nguncalke ing angin.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Javanese : Masakan Hangi iku dimasak ing bolongan panas ing jero lemah.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Javanese : Bolongan kuwi dipanaske nggunakake watu panas saka geni, utawa ana panggonan tartamtu nggunakake panass bumi sing gawe panas kanthi alami.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Javanese : Hangi kerep digunakake kanggo masak masakan jenis bakaran tradisional.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Javanese : Ana pirang-pirang panggonan ning Rotorua sing nawakke hangi panas bumi, lan hangi liyane bisa dijukuk ning Christchurch, Wellington lan panggonan liyane.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Javanese : RelMetro nduwe kelas loro ana sepur komuter ana njero lan ana sekitare Cape Town: MetroPlus (uga diarani Kelas Utama) lan Metro (diarani Kelas Katelu).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Javanese : MetroPlus iku luwih kepenak lan ora pati rame nanging rada larang sathithik, sandyan isih luwih murah katimbang tiket metro sing lumrah ing Eropa.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Javanese : Saben sepur nduweni MetroPlus lan uga gerbong Metro; gerbong MetroPlus mesthi ana mburine sepur sing paling cedhak menyang Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Javanese : Nggawa kanggo liyane - Aja nganti lali karo tasmu, kususe nalika sampeyan nyebrang watesan internasional.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Javanese : Sampeyan bisa nemokake awake sampeyan dhewe digunakake minangka penyebar racun tanpa sampeyan mangerteni, sing bakal gawe sampeyan ngalami masalah.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Javanese : Iki kalebu antri, kaya segawon tukang ngambu-narkoba bisa digunakake kapan wae tanpa nggatekake.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Javanese : Sawetara negara duwe ukuman sing cukat banget sanajan kanggo kaluputan sing pisanan; iki bisa kalebu ukara kunjara luwih saka 10 taun utawa mati.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Javanese : Tas sing ora dijaga menawa pangincengan maling lan uga bisa narik perhatosan para petugas sing waspaos marang anceman bom.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Javanese : Ning omah, amarga paparan kuman lokal sing terus-terusan iki, ana kasempatan yen sampeyan kebal marang barang iki.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Javanese : Nanging ing bagean liya ing donya, ing ngendi bangsa kewan bakteri anyar kanggo sampeyan, sampeyan bisa uga bakal kena masalah.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Javanese : Uga, ing mangsa sing luwih anget, bakteri tuwuh luwih cepet lan tahan luwih suwe ing njaba awak.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Javanese : Mangkono iku momok Weteng Delhi, Sepatane Firaun, Piwalesan Dhendham Montezuma, lan akeh kancane dheweke padha.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Javanese : Kaya masalah ambegan ing iklim adhem, masalah usus ing iklim panas iku cukup biasa lan ing sebagean gedhe kasus iku nganyelake banget nanging ora pati mbebayani.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Javanese : Menawa lelungan menyang negara berkembang kanggo sing sepisan - utawa ing sisih anyar saka donya - aja ngremehake kemungkinan kaget babagan budhaya.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Javanese : Akeh wisatawan sing mampu lan stabil wis diatasi dening pangrembakaning donya perjalanan kang anyar, ing ngendi akeh penyesuaian kabudayan cilik bisa tambah kanthi cepet.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Javanese : Kususe ning dina-dina wiwitanmu, aja lali mikirne kemungkinan kanggo belanja kanggo gaya-Kulonanmu lan -hotel sing larang, panganan, lan layanan kanggo mbantu ngepaske awak.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Javanese : Aja turu ana matras utawa bantalan ning lemah ana daerah sing ora sampeyan mangerteni kewan-kewan lokale.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Javanese : Yen sampeyan bakal kemah, ojo lali nggawa kranjang kemah utawa amben gantung supaya adoh saka ula, kalajengking utawa kewan liyane.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Javanese : Isi omahe sampeyan kanthi kopi kenthel ing wayah esuk lan sawetara teh chamomile sing marai santai ing wayah bengi.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Javanese : Nalika sampeyan ana ing staycation, sampeyan duwe wektu kanggo ngrawat sampeyan dhewe lan njupuk sawetara menit tambahan kanggo masak sesuatu khusus.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Javanese : Menawa sampeyan rumangsa luwih kendel, jupuk kesempatan kanggo gawe sari wuh-wuhan utawa nyampur sawetara smoothie.English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Javanese : bisa wae sampeyan nemokake ombenan sing sederhana sing bisa sampeyan gawe kanggo sarapan nalika wis bali kaya adate.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Javanese : Yen sampeyan manggon ing kutha sing duwe budaya ngombe macem-macem, pindhah menyang bar utawa omah kusus omben ing dhaerah sakubengmu ora kerep kok tekani.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Javanese : Kanggo sapa kang awam karo jargon medis, tembung infeksi lan nular duwe teges kang beda.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Javanese : Lelaran sing nular yaiku lelaran sing disebabake dening patogen, kayata virus, bakteri, jamur utawa parasit liyane.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Javanese : Penyakit nular yaiku penyakit sing gampang pindhah kanthi ana ing sekitare wong sing kena.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Javanese : Akeh pemerintah majibake dhayoh mlebu, utawa penduduk lunga, negarane divaksinasi kanggo maneka warna penyakit.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Javanese : Syarat-syarat iki biyasane gumantung marang negara sing kepingin ditekani dening wisatawan.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Javanese : Salah sawijine bab sing kuwat saka Charlotte, North Carolina, yaiku kutha iki nduweni akeh pilihan kanthi kualitas-apik kanggo kaluwarga.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Javanese : Warga saka wilayah liya asring ngujarake ramah kaluwarga minangka alesan utama kanggo pindhah rana, lan para tamu asring nemokake kuthane gampang nyenengake karo anane bocah-bocah cilik.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Javanese : Saka 20 taun kepungkur, jumlah pilihan sing ramah anak ing Uptown Charlotte wis mundhak kanthi cepet.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Javanese : Umume taksi ora digunakake dening kaluwarga ning Charlotte, sanadyan bisa digunakake kanggo kahanan tartamtu.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Javanese : Ana tarif tambahan kanggo duwe luwih saka 2 penumpang, mula pilian iki bisa luwih larang saka sing dibutuhake.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Javanese : Antartika minangka papan sing paling adhem ing Bumi, lan ngubengi Kutub Kidul.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Javanese : Layatan turis iku larang, sing butuh kasarasan, mung bisa ditindakake ing wulan Nopémber-Februari, lan angsring diwatesi ing Semenanjung, Kapulaoan lan Segara Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Javanese : Pirang-pirang ewu staf urip ing kene ing mangsa panas ing watara patang lusin pangkalan sing paling akeh ing wewengkon kana; sagunggung cilik nginep sasuwene mangsa adhem.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Javanese : Punjere Antartika kuwi palemahan sing katutup dening es sing ambane 2-3 km.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Javanese : Wisata udhara ahli kala-kala mlebu kampung, munggah gunung utawa tekan kutub, sing nduwe pangkalan gedhe.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Javanese : Jalur Kutub Kidul (utawa dalan Tol) kuwi dalan sing dawane 1600km saka Stasiun McMurdo saka Laut Ross menyang Kutub.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Javanese : Iki salju sing dipadhetke kanthi tembelan lan ditandhani dening gendera. Mung bisa diliwati dening traktor khusus, kreta mluncur karo bensin lan sangu.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Javanese : Iku ora pati cepet dadi tipake kudu dijupuk sadawane penggokan sakiwa tengene Pegunungan Transacctic kanggo menyang ing dataran tinggi.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Javanese : penyebab paling umum kacilakan ing mangsa adhem yaiku dalan lunyu, troroar (trotoar) lan mligine langkah-langkah.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Javanese : Paling ora sampeyan butuh ales sikil kanthi sol sing patut. Sepatu mangsa panas biasane lunyu banget ing es lan salju, malah sawetara sepatu but mangsa adhem ya kurang.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Javanese : Pola iki kudune jero, 5 mm (1/5 inci) utawa luwih, lan materi iki cukup alus nalika hawane adem.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Javanese : Pira-pira sepatu bot duwe tatahan lan ana piranti tambahan sing semebar kanggo kahanan lunyu, pas kanggo akeh-akeh sepatu lan sepatu bot, kanggo tungkak utawa tungkak lan sol.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Javanese : Tungkak kudu cendhek lan jembar. Pasir, krakal utawa uyah (kalsium klorida) asring mecer-mecer ana ratan utawa dalan kanggo nambahi gesekan.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Javanese : Lemah longsor iku dudu barang sing ora lumrah; dronjongan mung bisa nahen alon-alon sautara, lan isi sing luber bakal mudhun dadi longsor.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Javanese : Perkarane yaiku menawa salju iku lengket, dadi iki butuh pemicu kanggo medhun, lan sawetara salju medhun bisa dadi kedadean pemicu kanggo sisane.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Javanese : Kadhangkala pristiwa sing miwiti yaiku srengenge sing ngangeti salju, kadhang salju mudhun luwih akeh, kadhang kedadeyan pristiwa alam liyane, asringe manungsa.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Javanese : Topan minangka puteran kokem sing duwe tekanan hawa cendhek banget, sing nyedhot hawa ing saubenging mlebu lan munggah.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Javanese : Dheweke ngasilake angin sing kuwat (asring 100-200 mil/jam) lan bisa ngangkat barang-barang abot menyang udhara, nggawa dheweke nalika angin topan obah.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Javanese : Wiwitane bakal maujud kayata corong saka mendhung sing peteng, banjur dadi "lesus" nalika tekan ngisor.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Javanese : Panyedhiya VPN pribadi (jaringan pribadi virtual) yaiku cara paling apik kanggo mbukak panyensuran politik lan IP-geofilter komersial.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Javanese : Dheweke luwih unggul tinimbang proksi jaringan kanthi alesan: dheweke ngelih jalur lalu lintas internet, ora mung http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Javanese : Biyasane dheweke nawakke bandwith sing luwih dhuwur lan kualitas layanan sing luwih apik. Tur uga dienkripsi saingga angel dideleng.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Javanese : Perusahaan-perusahaan media kanthi ajeg ngapusi babagan ancas iki, ngaku menawa iki iku kanggo ¨nyegah pembajakan¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Javanese : Ing nyatane kode wilayah ora duwe pengaruh temenan marang salinan sing ora sah; sethithik baka sethithik disk bakal diputer kanthi apik ing piranti ngendi wae sing asli.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Javanese : Ancas sing satemene yaiku kanggo menehi perusahaan-perusahaan iku kontrol sing luwih marang pemasarane; iki iku kabeh babagan puteraning dhuwit.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Javanese : Amarga panggilan disalurake liwat Internet, sampeyan ora perlu nggunakake telpon perusahaan sing ana ing ngendi sampeyan manggon utawa ing ngendi sampeyan lelungan.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Javanese : Uga ora ana sarat supaya sampeyan entuk nomer lokal saka komunitas ing panggon sampeyan; Sampeyan bisa entuk sambungan Internet satelit ing alas gedhe Pitik, Alaska lan milih nomer sing nyatakake sampeyan ing Arizona sing crah.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Javanese : Asring, sampeyan kudu tuku nomer global kanthi kapisah sing ngidini tilpun PSTN ngubungi sampeyan. Nomer kasebut ndadekake prabéda kanggo wong sing nilpun sampeyan.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Javanese : Aplikasi penerjemah teks wektu nyata – aplikasi sing bisa otomatis nerjemahake kabeh perangan teks saka siji bahasa dadi basa liyane.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Javanese : Sawetara aplikasi ing kategori iki uga malah bisa nerjemahne tulisan ing basa asing ing tandha utawa barang liya ing kasunyatan nalika panganggone ngarahne smartphone tumrap barang-barang kasebut.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Javanese : Mesin terjemahan kuwi wis dadi saya apik, lan saiki asring menehi kurang luwih asil terjemahan sing luwih pener (lan luwih arang omong kosong), nanging tetp kudu digatekake, amarga isih ana sing kleru.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Javanese : Salah sawijine aplikasi sing paling katon ana pilihan iki yaiku Google Terjemahan, sing bisa mbantu ngartekke ukara tanpa perlu kaubung internet sabubare ngundhuh data basa sing dipengini.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Javanese : Nggunakake aplikasi nasvigasi GPS ing ponsel pinter sampeyan bisa dadi cara sing paling gampang lan paling pas kanggo navigasi nalika metu saka negara asal sampeyan.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Javanese : Tuku peta anyar kanggo GPS kuwi bisa ngirit dhuwit, utawa GPS sing mandiri utawa nyewa saka perusahaan sing nyewakake montor.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Javanese : Yen sampeyan ora duwe sambungan dhata kanggo tilpunmu, utawa yen sampeyan ora ana ing ranggehan, asil bisa uga diwatesi utawa ora kasedhiya.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Javanese : Saben pojokan toko diisi karo jejeran kertu telepon prabayar sing mbingungake sing bisa digunakake saka telepon umum utawa telepon sing biyasa.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Javanese : Nalika umume kertu apik kanggo nilpun ing ngendi wae, sawetara khusus nyedhiyakake beya tilpun sing nguntungake kanggo klompok negara tartamtu.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Javanese : Akses menyang layanan iku kerep liwat nomor telepon bebas pulsa sing bisa ditelpon saka saperangan akeh talpon tanpa bea.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Javanese : Paugeran babagan pemotretan biasa uga berlaku kanggo rekaman video, bahkan mungkin luwih.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Javanese : Yen mung moto wae ora diidini, sampeyan kudune ora malah kepikiran ngrekam videone iku.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Javanese : Menawa nggunakake sawijining pesawat tanpa awak, priksa kanthi apik kayata apa sing sampeyan oleh filmke lan ijin utawa surat ijin tambahan apa sing dibutuhake.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Javanese : Ngaburne drone cedhak bandara utawa kerumunan iku tansah dadi gagasan sing ala, sanadyan iku ora ilegal ing wilayah sampeyan.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Javanese : Saiki perjalanan udara jarang dipesen langsung liwat maskapai tanpa pencarian pisanan lan rega pembanding.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Javanese : Kadhangkala panerbangan sing padha bisa duwe rega beda ing macem-macem pangumpul lan mbayar kanggo mbandhingake asil telusuran lan uga ndeleng situs web maskape sadurunge menehi pesenan.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Javanese : Sanadyan sampeyan ora mbutuhake visa nalika dolan menyang negara tartamtu dadi turis utawa kanggo nyambut gawe, mara menyang nagara kasebut dadi siswa internasional biyasane bakal mbutuhake wektu sing suwe tinimbang nalika dolan mrana mung dadi turis.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Javanese : Umume, manggon ing negara luar negri ngendi wae kanggo wektu sing suwe bakal meksa sampeyan kanggo entuk visa luwih dhisik.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Javanese : Visa pelajar umume duwe persyaratan lan prosedur aplikasi sing beda saka visa turis utawa bisnis.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Javanese : Kanggo sebagean gedhe negara, sampeyan bakal mbutuhake layang tawaran saka institusi ing ngendi sampeyan pengin sinau, lan uga bukti dana kanggo ngopeni sampeyan paling ora taun sepisan kuliah sampeyan.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Javanese : Priksa karo pakulitan, uga bagean imigrasi kanggo negara sing pengin sampeyan tuju kanggo sinau kanggo ngerti wewaon sing kumplit.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Javanese : Kajaba sampeyan diplomat, kerja ing luar negeri umume iku tegese sampeyan kudu ngajokake pajek penghasilan ing negara sampeyan kerja.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Javanese : Pajeg pangasilan disungsun kanthi beda ing masing-masing negara, lan rega pajeg lan kurung pajeg akeh maceme saka negara siji marang liyane.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Javanese : Ing sawetara negara federal, kayata Amerika Serikat lan Kanada, pajek penghasilan iku ditarik ing tingkat pamarentah pusat lan ing tingkat daerah, satemah tarip lan golongan bisa beda saka daerah siji lan daerah liyane.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Javanese : Sanadyan pamriksaan imigrasi biasane ora ana utawa mung formalitas nalika sampeyan tekan ing negara asal, bea cukai bisa ngrepoti.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Javanese : Priksa manawa sampeyan ngerti apa sing bisa lan ora bisa nggawa lan nyatakake apa wae ing wewaton.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Javanese : Cara paling gampang kanggo miwiti bisnis nulis lelungan yaiku kanthi ngasah ketrampilan sampeyan ing situs web lelungan sing wis mapan.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Javanese : Sabubare sampeyan rumangsa kepenak karo format lan edit ana ning web, sabubare, sampeyan bakal gawe situs web mu dhewe.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Javanese : Dadi relawan nalika plesir kuwi cara sing apik banget kanggo gawe pambeda nanging ora mung perkara menehi.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Javanese : Urip lan dadi sukarelawan ning negara asing kuwi dadi cara sing apik kanggo ngenal kabudayan liyane, ketemu wong anyar, ngenali awakmu dhewe, nduweni sudhut sesawangan lan uga nduweni kemampuan anyar.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Javanese : Iki uga bisa dadi cara sing apik kanggo ngrenggangake anggaran supaya netep luwih suwe ing sawijining panggon amarga akeh pakaryan sukarela nyedhiyakake kamar lan dhaharan lan sawetara ngupahi sithik.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Javanese : Viking migunakake dalan banyu Russia kanggo menyang Segara Ireng lan Segara Caspian. Sebagean saka dalan iki isih digunakake. Periksanen apa sing dibutuhake kanggo idin kusus, sing bisa wae angel olehe.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Javanese : Laut Putih—Kanal Baltik sing nyambungke Segara Arktik menyang Segara Baltik, liwat Tlaga Onega, Tlaga Ladoga lan Saint Petersburg, kanthi kali lan tlaga.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Javanese : Danau Onega uga dihubungake menyang Volga, saengga teka saka Laut Caspian liwat Rusia isih bisa.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Javanese : Sampeyan kudu yakin nalikane tekan pelabuhan kabeh bakal dadi jelas. Sampeyan bakal nemoni wong liya kang nunut prau lan dheweke bakal mbagekake informasine marang sampeyan.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Javanese : Dhasare sampeyan bakal masang wara-wara nawarne pitulungan sampeyan, wira-wiri ing dermaga, nyedaki wong kang ngresiki kapal pesiare, nyoba kenalan karo pelaut ana ing bar, lsp.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Javanese : Cobanen ngomong karo wong saakeh-akehe. Sakwise sawetara wektu kabeh wong bakal kenal sampeyan lan bakal menehi sampeyan petunjuk prau endi sing nggoleki wong.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Javanese : Sampeyan kudu milih maskape Frequent Flyer sampeyan ing aliansi kanthi ati-ati.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Javanese : Sanajan sampeyan isa uga mikir iku adhedhasar intuisi kanggo gabung maskapai sing paling kerep sampeyan mabur, sampeyan kudune sadar menawa hak-hak istimewa sing ditawakake kerep beda lan frekuensi poin pilot isa uga luwih akeh ing sangisore maskapai sing beda ing perserikatan sing pada.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Javanese : Maskapai kayata Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Maskapai Turkish wis ngembangake layanane tekan Afrika, lan nyuguhake sambungan menyang pirang-pirang kutha gedhe ing Afrika kanthi tarip sing luwih murah tinimbang maskapai Eropa.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Javanese : Turkish Airlines mabur menyang 39 jujugan saka 30 negara Afrika awit taun 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Javanese : Menawa sampeyan duwe wektu lelungan tambahan, periksanen kanggo ndelok kepriye arahan tarip total menyang Afrika dibandingake karo tarip ngubengi donya.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Javanese : Aja lali kanggo nambahke bea tambahan visa tambahan, pajek menyang, angkutan dharat, lan liya-liyane. kanggo kabeh papan ing sanjabaning Afrika iku.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Javanese : Yen sampeyan kepingin mabur ana Sisih Kidul donya, pilihan tujuan lan jalur mabure sithik banget amarga jalur lintas segara kuwi sithik banget.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Javanese : Ora ana aliansi maskapai sing nyakup penyebrangan kabeh telung segara ing laut sisih kidul (lan SkyTeam ora nyakup salah sijining penyebrangan).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Javanese : Nanging, Aliansi Bintang nanggung kabeh biayane kajaba Pasifik Kidul bageyan wetan saka Santiago de Chili menyang Tahiti, sing diarani LATAM mabur Sakdonya.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Javanese : Penerbangan iki dudu pilihan siji-sijine menawa sampeyan pengin ora liwat Pasifik Kidul lan pesisir wetan Amerika Kidul. (delok ngisor iki)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Javanese : Taun 1994, daerah etnis Suku Armenia Nagorno-Karabakh saka Azerbijan perang nglawan Azeris.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Javanese : Kanthi dhukungane uwong Armenia, republik sing anyar diciptakake. Nanging, ora ana bangsa sing mapan - uga dudu Armenia - kanthi resmi ngakoni republik iki.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Javanese : Alesan diplomatis perkara kawasan kuwi gawe hubungan Armenia lan Azerbaijan dadi ora rukun.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Javanese : Kabupaten Kanal (Basa Belanda: Grachtengordel) kuwi kabupaten sing misuwur banget nalika abad pitulas diubengi dening Binnenstad Amsterdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Javanese : Sak wilayah didadekake minangka Situs Warisan Donya UNESCO amarga ajine saka budhaya lan sejarah sing unik, lan rega propertine kalebu antarane sing paling dhuwur ing negarane.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Javanese : Cinque Terre, sing artine Lima Dharatan, dumadi saka limang desa cilik ing desa Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza lan Monterosso sing dumunung ing wilayah Italia Liguria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Javanese : Iku didaptar ing daptar Warisan Donya UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Javanese : Atusan taun, manungsa mbangun latar ana ndhuwur tembok kanthi ngati-ati, sesawangan sing ndhuwur tur medeni ngadhep segara.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Javanese : Salah siji pesonane yaiku kurange pembangunan korporat sing katon. Dalan-dalan, kereta lan prau nyambungake desa-desa, lan mobil ora bisa mlebu kana saka njaba.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Javanese : Varietas basa Perancis sing dipocapake ing Belgia lan Swiss rada beda saka basa perancis sing dipocaake ing perancis, sanajan iku padha cukup mirip kanggo isa dipahami bebarengan.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Javanese : Kususe, sistem angka ing Belgia lan Swiss sing basane Prancis duweni keanehan sathithik sing beda saka basa Prancis sing dienggo ing Prancis, lan pangucapan sawetara tembung uga rada beda.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Javanese : Senajan mengkono kabeh wong perancis sing omongan ngango basa Belgia lan Swiss bakal sinau Basa perancis standar ing sekolah, satemah dheweke padha bakal isa mangerteni sampeyan mbok senajan sampeyan nggunakake sistem penomeran standar basa perancis.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Javanese : Ana akeh bageyan ndonya, ngobahke tangan, kuwi nandhakake "halo."English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Javanese : Nanging, ning Malaysia, paling ora, kanggo wong sing uri ing ndesa, tegese "mampir," persis kaya driji sing nekuk, polah sing dituduhke dening negara sisih Kulon tartamtu, lan kudune dienggo kanggo tujuan kuwi.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Javanese : Mangkono uga, wong lelungan saka Inggris ing Spanyol bisa uga salah negesake tangan dadah-dadah sing nyangkut tapak tangan ndadahi (dudu wong sing didadahi) minangka sasmita kanggo bali.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Javanese : Basa sing mbiyantu yaiku basa gawean utawa basa sing digawe kanthi tujuan nggampangake komunikasi ing antarane wong-wong sing bakal angel komunikasi.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Javanese : Dheweke padha iku pisah saka basa pergaulan sing minangka basa alami utawa organik sing dadi dominan amarga siji alasan utawa liyane minangka sarana komunikasi antarane penutur basa liyane.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Javanese : Nalika panas awan-awan, wong mlaku kuwi bisa nemoni khayalan sing gawe ayang-ayang banyu (utawa barang liyane).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Javanese : Iku kabeh bisa dadi mbebayani menawa plancong iku ngoyak lamunan, mbuang tenaga sing aji lan banyu sisa.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Javanese : Padang pasir sing paling panas wae bisa dadi anyep banget nalika wengi. Hipotermia kuwi perkara sing mbebayani tanpa klambi sing anget.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Javanese : Apa maneh ing mangsa panas, sampeyan kudu ngati-ati tumrap nyamuk menawa sampeyan pengin munggah gunung ngliwati alas tropis.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Javanese : Sanajan sampeyan nyetir liwat alas udan subtropis, sawetara detik kanthi lawang mbukak nalika sampeyan mlebu tetunggangan wis cukup wektu kanggo nyamuk-nyamuk mlebu tetungganganmu.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Javanese : Flu burung, utawa kanthi formal avian infuensa, bisa nulari manuk lan mamalia.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Javanese : Ora luwih saka ewonan kasus wis tau disiarke marang manungsa, nanging sawetarane parah banget.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Javanese : Umume nglibatake wong-wong sing makarya karo unggas, nanging uga ana risiko kanggo pamerhatos manuk.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Javanese : Ciri khase Norwegia kuwi teluk sempit lan dawa sing tajem lan lembah sing ujug-ujug munggah, kurang utawa luwih plato sing rata.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Javanese : Dataran iki asring diarani ¨vidde¨ sing tegese papan sing bukakan tanpa wates sing amba, gumelar tanpa wates.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Javanese : Ing Rogaland lan Agder dheweke asring diarani ¨hei¨ sing tegese lemah tanpa wit sing asring ditutupi heather.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Javanese : Gletser kuwi ora stabil, nanging mili medhun saka gunung. Iki bakal nyebabke retakan, celah-celah, sing uga bisa dialangi dening jembatan salju.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Javanese : Tembok lan langit-langit gua es bisa ambruk lan retak bisa ketutup.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Javanese : Ana pinggiran glasier blok sing gedhe banget pecah, ceblok lan kira-kira mluncat utawa ngglindhing saya adoh saka pinggiran.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Javanese : Mangsa turis stasiun bukit umume muncak sasuwene mangsa panas Indian.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Javanese : Nanging, dheweke nduwe jinis kaendahan lan tenung beda-beda nalika mangsa atis, kanthi akeh setasiyun bukit nampa gunggung salju sing waras lan nawakake kamempengan kayata ski lan prosotan salju.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Javanese : Mung sawetara maskapai sing isih nawarake tarif sungkawa, sing rada ngelongi rega lelungan layat dadakan.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Javanese : Maskapai sing nawakake iki kalebu Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa kanggo penerbangan sing asale saka AS utawa Kanada, lan WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Javanese : Ing kabeh kahanan, sampeyan kudu mesen langsung menyang maskape.Languages

Popular posts from this blog

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.