40 days English and Irish conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Gaeilge languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Irish : Ar an Luan, d'fhógair eolaithe ó Scoil Leighis Ollscoil Stanford go rabhthas tar éis uirlis nua dhiagnóiseach a dhéanamh ar féidir léi cealla a shórtáil de réir cineáil: sliseanna beag inphriontáilte is féidir a mhonarú le scairdphrintéirí ar thart ar ceint amháin S.A.. b´fhéidir.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Irish : Deir príomhthaighdeoirí gur féidir le seo aimsiú luath d´ailse, eitinn, HIV agus maláire a chur ar fáil d´othair i dtíortha ísealioncaim, áit ar féidir leis an ráta marthanais do thinnis ar nós ailse chíche a bheith ina leath den ráta atá i dtíortha níos saibhre.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Irish : Thuairteáil an JAS 39C Gripen ar an rúidbhealach ag thart ar 9:30 am áit na háite (0230 UTC) agus phléasc sé, ionas gur dúnadh an t-aerfort d´eitiltí tráchtála.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Irish : Aithníodh an píolóta mar Cheannasaí Scuadrúin Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Irish : De réir tuairiscí ó na meáin áitiúla d´iompaigh feithicil tine an aerfoirt bunoscionn agus í i mbun freagartha.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Irish : Chuaigh Vidal, 28 bliain d´aois, isteach le Barça trí shéasúr ó shin tar éis dó aistriú ó Sevilla.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Irish : D´imir Vidal 49 cluiche don chlub ó bhog sé chuig príomhchathair na Catalóine.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Irish : Thosaigh an agóid timpeall 11:00 am na háite (UTC+1) ar Whitehall os comhair na slí isteach i Sráid Downing Street, áit chónaithe oifigiúil an Phríomh-Aire. Bhí an tslí isteach faoi chosaint ag póilíní.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Irish : Díreach tar éis a 11:00, rinne lucht agóide an trácht a bhlocáil ar an bhealach ó thuaidh i Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Irish : Ag 11:20, d´iarr na póilíní ar an lucht agóide filleadh ar ais ar an gcosán, á rá go raibh gá le cothromaíocht a bhaint amach idir an ceart chun agóide agus an fhadhb le carnadh tráchta.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Irish : Thart ar 11:29, ghluais an lucht agóide suas trí Whitehall, thar Trafalgar Square, feadh an Strand, ag imeacht thar Aldwych agus suas Kingsway i dtreo Holborn áit a raibh Fóram an Earraí de chuid an Pháirtí Coimeádaigh ar bun in óstán Grand Connaught Rooms.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Irish : Is é 7–2 an churiarracht duine le duine atá ag Nadal i gcoinne an Cheanadaigh.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Irish : Chaill sé in aghaidh Raonic sa chomórtas Brisbane Open le déanaí.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Irish : Ghnóthaigh ​​Nadal 88% de na pointí ag an líon sa chluiche agus bhuaigh sé 76 pointe ar a chéad fhreastal.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Irish : Tar éis an chluiche, dúirt Rí na Cúirte Cré, ¨Tá sceitimíní orm go bhfuilim ar ais sna babhtaí deireanacha de na himeachtaí is tábhachtaí. Táim anseo le buachan.¨English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Irish : Scáth-théarma is ea ¨Páipéir Phanama¨ do thart ar dheich milliún doiciméad ón ngnólacht dlí Panamach Mossack Fonseca, a sceitheadh leis an bpreas in earrach 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Irish : Thaispeáin na doiciméid gur chabhraigh ceithre cinn déag de bhainc le cliaint ghustalacha na billiúin dollar SA de shaibhreas a cheilt chun cánacha agus rialacháin eile a sheachaint.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Irish : Dúradh i nuachtán na Breataine The Guardian gur rialaigh Deutsche Bank thart ar an triú cuid de na 1200 cuideachta chaocha a úsáideadh leis sin a dhéanamh.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Irish : Tharla agóidí ar fud an domhain, roinnt ionchúiseamh coiriúil, agus d'éirigh ceannairí rialtais na hÍoslainne agus na Pacastáine araon as.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Irish : De bhunadh Hong Cong, rinne Ma a chuid staidéar in Ollscoil Nua-Eabhrac agus Scoil Dlí Harvard agus ag am amháin bhí ¨cárta glas¨ de chuid bhuanchónaitheoir Mheiriceá ina sheilbh.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Irish : Thug Hsieh le tuiscint le linn an toghcháin go bhféadfadh Ma teitheadh ​​ón tír le linn géarchéime.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Irish : D´áitigh Hsieh freisin go raibh níos mó den stíl ná den tathag ag baint leis.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Irish : Ainneoin an mhéid sin a cuireadh ina leith, fuair Ma bua sách éasca ar ardán a mhol caidreamh níos dlúithe le mórthír na Síne.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Irish : Inniu, is é Alex Ovechkin ó na Washington Capitals Imreoir an Lae.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Irish : Fuair sé 2 chúl agus 2 phas cúnta sa bhua 5-3 a fuair Washington ar na Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Irish : Thug Oveckhin a chéad chúnamh an oíche sin leis an gcúl ón nglasearcach Nicklas Backstrom a bhuaigh an cluiche;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Irish : Ba é an dara cúl den oíche a scóráil sé an 60ú cúl den séasúr aige, agus d´éirigh leis a bheith ina chéad imreoir le 60 cúl nó níos mó a scóráil le linn an tséasúir ó 1995-96, nuair a bhain Jaromir Jagr agus Mario Lemieux an sprioc sin a bhaint amach.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Irish : Agus fortún measta de $2.3 billiún aige, fuair Batten rangú sa 190ú háit ar liosta na 400 Meiriceánach is Saibhre in 2008.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Irish : Bhain sé céim amach ó Choláiste na n-Ealaíon & Eolaíochtaí de chuid Ollscoil Virginia i 1950 agus ba dheontóir suntasach é don institiúid sin.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Irish : Cuireadh príosún Abu Ghraib na hIaráice ar lasadh le linn círéibe.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Irish : Tháinig míchlú ar an bpríosún tar éis go bhfuarthas amach gur tugadh drochíde do phríosúnaigh tar éis d´fhórsaí S.A. dul i gceannas air.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Irish : Thuairteáil Piquet Jr in Grand Prix 2008 Shingeapór díreach tar éis stad sloic luath do Fernando Alonso, ag tabhairt an ghluaisteáin shábháilteachta amach.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Irish : Nuair a d´imigh na cairr a bhí chun tosaigh ar Alonso isteach le haghaidh breosla faoin gcarr séidaireachta, ghluais sé chun tosaigh ar an ngrúpa agus bhuaigh sé.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Irish : Briseadh Piquet Jr as a phost tar éis Grand Prix 2009 na hUngáire.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Irish : Ag 8:46 r.n. ag an bpointe, chiúnaigh an chathair ina tost, á leagan síos an nóiméad díreach céanna inar bhuail an chéad scairdeitleán a sprioc.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Irish : Rinneadh dhá bhíoma solais a shocrú ionas go ndíríonn siad ar an spéir thar oíche.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Irish : Tá obair tógála leanúnach á déanamh ar chúig scríobaire spéire nua ag an suíomh, áit a mbeidh ionad iompair agus páirc chuimhneacháin sa lár.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Irish : Tá níos mó ná dhá dhosaen gradam Emmy buaite ag an PBS Show, agus mhair sé níos faide ná gach clár eile ach amháin Sesame Street agus Comharsanacht Mister Rogers.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Irish : I ngach eipeasóid den seó, dhírítí ar théama ó leabhar áirithe agus ansin phléití an téama sin trí go leor scéalta a insint.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Irish : Thugtaí moltaí in ngach clár freisin maidir le leabhair ar chóir do leanaí cuardach lena n-aghaidh agus iad ar cuairt ina leabharlann.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Irish : Deir John Grant, ó WNED Buffallo (stáisiún baile Reading Ranbow´s) ¨Mhúin Reading Rainbow na fáthanna a léifeadh siad do pháistí,... grá don léamh — spreag sé [an clár] páistí leabhar a phiocadh suas agus é a léamh.¨English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Irish : Tá iad a chreideann, John Grant san áireamh, gurbh iad an géarchor maoinithe agus athrú san fhealsúnacht chlársceidealaithe de theilifís oideachasúil a ba chúis le cealú na sraithe.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Irish : Deir na réamhaisnéiseoirí, is dócha go scaipfidh an stoirm, atá suite timpeall 645 míle (1040 km) siar ó oileáin Rinn Verde, sula gcuireann sé aon limistéar talún i gcontúirt.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Irish : Faoi láthair tá Fred ag séideadh gaoithe suas le 105 míle san uair (165 km/h) agus é ag gluaiseacht i dtreo an iarthuaiscirt.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Irish : Is é Fred an cioclón trópaiceach is láidre a taifeadadh ó thús na n-íomhánna satailíte atá chomh fada sin ó dheas agus soir san Atlantach, agus is é an tríú mór-hairicín ar taifead atá soir ó 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Irish : Ar an 24 Meán Fómhair, 1759, shínigh Arthur Guinness léas 9,000 bliain do Ghrúdlann Gheata Shéamais i mBaile Átha Cliath, Éire.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Irish : 250 bliain ina dhiadh, tá Guinness fásta ina ghnó domhanda a mbaineann láimhdeachas bliantúil 10 mbilliún euro (US$14.7 billiún) leis.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Irish : Rinne Jonny Reid, comhthiománaí don fhoireann A1GP Nua-Shéalainn, gaisce inniu trí thiomáint níos gasta ná mar a rinneadh riamh roimhe seo go dleathach thar Dhroichead Chuan Auckland sa Nua Shealainn atá ann le 48 bliain.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Irish : D´éirigh leis an Uasal Reid carr A1GP na Nua-Shéalainne, Black Beauty a thiomáint ag luasanna os cionn 160km/h seacht n-uaire thar an droichead.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Irish : Bhí sé deacair ar phóilíní na Nua-Shéalainne a gcuid gunnaí radair luais a úsáid le feiceáil cé chomh tapa agus a bhí an tUasal Reid ag dul mar gheall ar chomh híseal agus atá Black Beauty, agus an t-aon uair a d'éirigh leis na póilíní clog a chur ar an Uasal Reid ná nuair a mhoilligh sé go 160km/u.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Irish : Le 3 mhí anuas, scaoileadh os cionn 80 duine ón tsaoráid Áirithinte Lárnach gan iad a chúiseamh go foirmiúil.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Irish : I mí Aibreáin na bliana seo, d'eisigh an Breitheamh Glynn ordú sriantach sealadach i gcoinne an ionaid chun saoradh a chur i bhfeidhm do na ndaoine a bhí gafa níos mó ná 24 uair an chloig nach bhfuair éisteacht ó choimisinéir cúirte.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Irish : Socraíonn an coimisinéir méid na mbannaí, má cheadaítear bannaí, agus cuirtear na cúisimh atá comhdaithe ag an oifigeach gabhála ar bhonn foirmiúil. Ansin cuirtear na cúisimh isteach i gcóras ríomhaireachta an stáit mar a ndéantar an cás a rianú.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Irish : Tionólfar an éisteacht ar an dáta ar a bhfuil sé de cheart ag an amhrastach triail gan mhoill a fháil.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Irish : Tá sé dearbhaithe ag Peter Costello, cisteoir na hAstráile agus an fear is dóichí a thiocfaidh i gcomharbacht ar an bPríomh-Aire John Howard mar cheannaire an pháirtí Liobrálaigh go dtacóidh sé le tionscal cumhachta núicléiche san Astráil.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Irish : Deir an tUasal Costello gur chóir don Astráil leanúint le húsáid giniúint cumhachta núicléiche nuair atá sé inmharthana ar bhonn eacnamaíoch.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Irish : ¨Má éiríonn leis ar bhonn tráchtála, ba cheart go mbeadh sé againn. Sin é, níl aon agóid i bprionsabal i gcoinne fuinneamh núicléach¨ a dúirt an tUasal Ó Coisteala.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Irish : De réir Ansa, ¨bhí na póilíní buartha faoi roinnt dúnmharuithe ar ardleibhéal, rud a chur imní orthu go dtionscnófaí cogadh comharbais iomlán dá réir.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Irish : Dúirt na póilíní go raibh an lámh in uachtar ag Lo Piccolo de bhrí gur crann taca Provenzano a bhí ann i Palermo agus thuill an taithí bhreise a bhí aige meas ghlúin níos sine de cheannairí agus iad ag cloí le beartas Provenzano fanacht as amharc a mhéad is féidir agus an líonra cumhachta a neartú ag an am céanna.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Irish : Bhí Provenzano tar éis na saoistí seo a chur faoi smacht nuair a chuir sé deireadh leis an gcogadh a bhí á thiomáint ag Riina i gcoinne an stáit trínar cailleadh i 1992 Mafia Giovanni Falcone agus Paolo Borsellino, crosáidirí den Mhaifia.¨English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Irish : Rinne Steve Jobs, POF de chuid Apple, an gléas a nochtadh trí shiúl ar stáitse agus an iPhone a bhaint as póca a bhríste géine.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Irish : Ina óráid a mhair 2 uair an chloig dúirt sé ¨Inniu tá Apple ar tí an fón a athrú ó bhonn. Is lá dár saol é inniu againn.¨English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Irish : Is í an Bhrasaíl an tír Chaitliceach Rómhánach is mó ar Domhan, agus tá feachtas seasta i gcoinne an phósta comhghnéis a dhéanamh dleathach sa tír déanta ag an Eaglais Chaitliceach Rómhánach.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Irish : Tá Comhdháil Náisiúnta na Brasaíle tar éis reachtaíocht a phlé le 10 mbliana, agus níl póstaí sibhialta den sórt sin dlíthiúil faoi láthair ach amháin in Rio Grande do Sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Irish : Ba é Marta Suplicy, iarmhéara São Paulo, a dhréachtaigh an bille a chéaduair. Tá an reachtaíocht bheartaithe, tar éis é a leasú, i lámha Roberto Jefferson anois.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Irish : Tá súil ag agóideoirí 1.2 milliún síniú a bhailiú ar achainí le cur i láthair na Comhdhála Náisiúnta i mí na Samhna.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Irish : Nuair a bhí sé soiléir go raibh go leor teaghlach ag lorg cúnamh dlíthiúil chun troid in aghaidh na ndíbeartha, reáchtáladh cruinniú an 20ú Márta san Ionad Dlí Pobail East Bay le haghaidh iad siúd a bhí buailte ag an gcamscéim tithíochta.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Irish : Nuair a thosaigh na tionóntaí ag roinnt scéalta faoinar tharla dóibh, thuig formhór na dteaghlach a bhí i gceist go tobann go raibh Carolyn Wilson ón OHA tar éis a dtaiscí urrúis a ghoid, agus an baile a fhágáil.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Irish : Creideann tionóntaí i nGairdíní Lockwood gur féidir go ndéanfar 40 teaghlach eile nó níos mó a dhíshealbhú, ó d'fhoghlaim siad go bhfuil póilíní OHA ag fiosrú foirgnimh tithíochta poiblí eile in Oakland a d'fhéadfadh a bheith gafa sa chamscéim tithíochta.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Irish : Chealaigh an banna an seó ag Staid Chuimhneacháin Cogaidh Maui, a raibh 9,000 duine le bheith i láthair aige, agus gabhadh leithscéal leis an lucht leanúna.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Irish : Níor thug cuideachta bainistíochta an bhanna, HK Management Inc., aon chúis tosaigh nuair a chealaigh siad ar an 20 Meán Fómhair, ach chuir siad an milleán ar chúiseanna lóistíochta an lá dar gcionn.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Irish : Cuireadh Sakis Kechagioglou agus George Nikolakopoulos, na dlíodóirí cáiliúla Gréagacha, i bpríosún Korydallus san Aithin, de bhrí go bhfuarthas ciontach iad i gcaimiléireacht agus in éilliú.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Irish : Mar thoradh air sin, tá aird á tabhairt ar scannal mór i measc phobal dlí na Gréige tar éis nochtadh gníomhartha mídhleathacha arna ndéanamh ag breithimh, dlíodóirí agus aturnaetha ar feadh na blianta roimhe.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Irish : Cúpla seachtain ó shin, tar éis na faisnéise a d´fhoilsigh an t-iriseoir Makis Triantafylopoulos ina chlár teilifíse móréilimh ¨Zoungla¨ ar Alpha TV, d´éirigh an feisire Parlaiminte agus dlíodóir, Petros Mantouvalos as a phost mar go raibh baint ag baill dá oifig i gcaimiléireacht agus éilliú mídhleathach.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Irish : Ina theannta sin, tá príomhbhreitheamh Evangelos Kalousis sa phríosún mar go bhfuarthas ciontach é as éillitheacht agus iompar mímhorálta.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Irish : Dhiúltaigh Roberts amach is amach a rá cathain is dóigh leis a thosaíonn an bheatha, ceist thábhachtach i dtaca le heitic an ghinmhillte, ag rá go mbeadh sé mí-eiticiúil trácht a dhéanamh ar nithe sainiúla de chásanna dóchúla.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Irish : Rinne sé athrá, áfach, ar a ráiteas níos túisce gur bhain Roe v. Wade le ¨dlí socraithe na tíre¨, agus chuir sé béim ar an tábhacht atá le rialú seasmhach ón gCúirt Uachtarach.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Irish : Dheimhnigh sé freisin gur chreid sé sa cheart intuigthe chun príobháide, rud a raibh an cinneadh Roe ag brath air.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Irish : Chríochnaigh Maroochydore ar bharr an tábla, sé phointe chun cinn ar Noosa sa dara háit.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Irish : Bhuailfeadh an dá thaobh le chéile sa bhabhta leathcheannais mór áit ar bhuaigh Noosa ar bhuaiteoirí de 11 phointe.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Irish : Ansin chloígh Maroochydore Caboolture sa Réamhbhabhta Ceannais.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Irish : Speiceas den fhine Dromaeosauridae is ea Hesperonychus elizabethae ar col ceathrair le Veileasaraptar é.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Irish : Creidtear gur shiúil an t-éan creiche lánchleiteach teofhuilteach seo ar dhá chos agus go raibh crúba aige cosúil leis an veileasaraptar.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Irish : Bhí an dara chrúb níos mó, rud a spreag an t-ainm Hesperonychus a chiallaíonn ¨crúb iartharach.¨English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Irish : Chomh maith leis an oighear trom, tá an drochaimsir ag cur isteach ar iarrachtaí tarrthála.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Irish : Ba é tuairim Pittman nach dtiocfadh feabhas ar dhálaí go dtí am éigin an tseachtain seo chugainn.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Irish : Tá méid agus tiús an phacoighir, de réir Pittman, níos measa ná mar a bhí do shealgairí rón le cúig bliana déag anuas.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Irish : Scaipeadh an scéala i measc phobal an Locha Dheirg inniu agus sochraidí ar siúl do Jeff Weise agus do thriúr den naonúr íospartach gur gabhadh mac léinn eile i dtaca leis an lámhach scoile ar an 21 Márta.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Irish : Ní raibh mórán le rá go hoifigiúil ag na húdaráis seachas an gabhadh inniu a dheimhniú.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Irish : Mar sin féin, dúirt duine a bhí eolas aige faoin bhfiosrúchán leis an Minneapolis Star-Tribune gurb é Louis Jourdain, a bhí 16 bliana d´aois agus mac le Floyd Jourdain, Cathaoirleach de Threabh an Locha Deirge.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Irish : Ní fios ag an phointe seo cén cúiseanna a bheith tugtha nó conas a tháinig na húdaráis chuig an ghasúr ach tá imeachtaí ógánach tosaithe sa chúirt fheidearálach.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Irish : Deir Lodin fosta gur chinn oifigigh an toghcháin réitigh a chur ar ceall chun na hAfganastánaigh a shábháil ón chostas agus ón riosca slándála a bhain le toghchán eile.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Irish : Dúirt taidhleoirí go raibh dóthain débhrí i mbunreacht na hAfganastáine aimsithe acu lena chinneadh nach raibh gá le toghchán réitigh a rith.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Irish : Tagann sé seo salach ar thuairiscí roimhe seo, inar dúradh go sáródh sé an bunreacht an rith chun srutha a chealú.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Irish : Bhí an t-aerárthach ag déanamh ar Irkutsk agus é á oibriú ag trúpaí intíre.English : An inquiry was established to investigate.

Irish : Cuireadh fiosrúchán ar bun le himscrúdú a dhéanamh.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Irish : Tá an Il-76 ina phríomhchuid d'arm na Rúise agus na Sóivéide ó bhí na 1970idí ann, agus bhí sé i dtimpiste thromchúiseach sa Rúis cheana féin an mhí seo caite.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Irish : Ar an 7 Deireadh Fómhair scaradh inneall ar éirí de thalamh, gan gortuithe. Chuir an Rúis Il-76s ar an bhfód go gairid tar éis na timpiste sin.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Irish : Dúnadh 800 míle den Chóras Píblíne Tras-Alasca tar éis na mílte bairillí d´amhola a doirteadh ó dheas de Fairbanks, Alasca.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Irish : Ba é cliseadh cumhachta, tar éis ghnáth-thástáil ar chóras ceannais dóiteáin, ba chúis le hoscailt comhlaí faoisimh agus sceith amhola in aice le stáisiún pumpála 9 Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Irish : D´fhág oscailt na gcomhlaí gur scaoileadh an brú ar an gcóras agus shreabhaigh ola amach ar phillín chuig umar ina bhfuil slí do 55,000 bairille (2.3 milliún galún).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Irish : Faoi thráthnóna Dé Céadaoin, bhí gaothairí an umair fós ag sceitheadh mar gheall ar leathnú teirmeach taobh istigh den umar is dócha.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Irish : Faoi bhun na n-umar tá limistéar tánaisteach coimeádta sa bhreis, a bhfuil toilleadh de 104,500 bairille ann, agus ní raibh sé lán fós.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Irish : Ba iad na tráchtanna, a rinneadh beo ar an teilifís, an chéad uair a d'admhaigh foinsí sinsearacha ón Iaráin go raibh aon éifeacht ag na smachtbhannaí.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Irish : Áirítear orthu srianta airgeadais agus toirmeasc ón Aontas Eorpach ar easpórtáil amhola, óna bhfaigheann geilleagar na hIaráine 80% dá ioncam eachtrach.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Irish : Sa tuarascáil mhíosúil is déanaí, dúirt OPEC go raibh easpórtálacha amhola ag titim go dtí an leibhéal is ísle le scór bliain, sé sin 2.8 milliún bairille in aghaidh an lae.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Irish : Deir Ayatollah Ali Khamenei, ardcheannaire na tíre, gur ¨gaiste¨ é an spleáchas ar ola, gaiste a bhí i bhfeidhm roimh réabhlóid Ioslamach na hIaráine in 1979, agus gur chóir don tír í féin a scaoileadh as.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Irish : Nuair a shroichfidh an capsúl an Domhan agus nuair a rachaidh sé isteach san atmaisféar, thart ar 5am (am an oirthir), meastar go mbeidh seó iontach soilse ann do dhaoine i dTuaisceart California, Oregon, Nevada, agus Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Irish : Beidh an capsúl cosúil le réalta reatha ag gabháil trasna na spéire.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Irish : Beidh an capsule ag taisteal ag thart ar 12.8 km nó 8 míle in aghaidh an tsoicind, tapa go leor le dul ó San Francisco go Los Angeles i nóiméad amháin.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Irish : Déanfaidh Stardust curiarracht nua is fearr riamh a bhaint amach as bheith ar an spásárthach is tapa a thuirling chuig an Domhan, ag sárú na curiarrachta a baineadh amach i mBealtaine 1969 le linn do mhodúl ceannais Apollo X a bheith ag filleadh.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Irish : ¨Bogfaidh sé thar chósta thiar de thuaisceart California agus lasfaidh sé an spéir ó California suas tríd Oregon láir agus ar aghaidh trí Nevada agus Idaho agus isteach go Utah¨ a deir Tom Duxbury bainisteoir tionscadail Stardust.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Irish : Déanann cinneadh an Uasail Rudd an comhaontú aeráide Kyoto a shíniú na Stát Aontaithe a fhágáil leo féin mar an chéad náisiún forbartha nár daingnigh an chomhaontú.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Irish : Dhiúltaigh iar-rialtas coimeádach na hAstráile don phrótacal Kyoto a dhaingniú, á rá go ndéanfadh sé damáiste don gheilleagar a bhraitheann go mór ar easpórtálacha guail, agus i gcás tíortha amhail an India agus an tSín ní raibh spriocanna astaíochtaí de cheangal orthu.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Irish : Is é an ceannach is mó i stair eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Irish : Tá sé i gceist ag an gcuideachta a foinsí brabúis a éagsúlú agus gnaoi na ndaoine a bhaint amach i gceantair a bhfuil greim láidir ag Skype orthu, leithéidí na Síne, Oirthear na hEorpa agus na Brasaíle.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Irish : Creideann eolaithe go bhféadfadh Enceladus a bheith gníomhach go geolaíoch agus ina fhoinse féideartha d'fháinne oighreata E Satarn.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Irish : Is é Enceladus an oibiacht is frithchaití atá ann sa ghrianchóras, frithchaitheann sé thart ar 90 faoin gcéad de sholas na gréine a lonraíonn air.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Irish : Dúirt Konami, foilsitheoir an chluiche, i nuachtán Seapánach inniu nach mbeadh an cluiche Six Days in Fallujah á eisiúint acu.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Irish : Tá an cluiche bunaithe ar Dhara Cath Fallujah, cath fíochmhar a troideadh idir fórsaí Mheiriceá agus fórsaí na hIaráice.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Irish : Fuair an ACMA, leis, nár sháraigh Big Brother na dlíthe cinsireachta maidir le hábhar ar líne, cé go raibh an físeán á shruthú ar an idirlíon, de bhrí nár stóráladh na meáin ar shuíomh gréasáin Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Irish : Foráiltear leis an Acht um Sheirbhísí Craolacháin do rialáil ábhar Idirlín, ach caithfidh ábhar a bheith le fáil go fisiciúil ar fhreastalaí le go gcuirfí san áireamh mar ábhar Idirlín é.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Irish : Tá rabhadh eisithe ag ambasáid na Stát Aontaithe atá lonnaithe i Nairobi na Céinia go bhfuil ¨antoiscigh ón tSomáil¨ ag beartú ionsaithe féinmharaithe buamaí a sheoladh sa Chéinia agus san Aetóip.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Irish : Deir na S.A. go bhfuil faisnéis faighte acu ó fhoinse neamhnochta a luann go sonrach go n-úsáidfear buamadóirí féinmharaithe chun ¨sainchomharthaí feiceálacha tíre¨ san Aetóip agus sa Chéinia a shéideadh go spéir.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Irish : I bhfad roimh The Daily Show agus The Colbert Report, shamhlaigh Heck agus Johnson foilseachán a dhéanamh scigaithris ar an nuacht —agus tuairisciú nuachta—nuair a bhí siad ina mic léinn ag UW i 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Irish : Ó bunaíodh é, tá The Onion tagtha chun bheith ina impireacht cheart scigaithrise ar an nuacht, le heagrán clóite, suíomh Gréasáin a mheall 5,000,000 cuairteoir ar leith i mí Dheireadh Fómhair, fógraí pearsanta, líonra nuachta 24 uair an chloig, podchraoltaí, agus atlas domhanda ar a dtugtar Our Dumb World, a seoladh le déanaí.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Irish : Tá Al Gore agus Ginearál Tommy Franks ann ag gaotaireacht faoi na ceannlínte ab ansa leo (i gcás Gore, ba é sin nuair a thuairiscigh The Onion go raibh é féin agus Tipper ag baint sult as an ngnéas is fearr dá raibh acu riamh tar éis dó teipeadh sa Choláiste Toghcháin in 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Irish : Tá cuid mhaith de na scríbhneoirí i ndiaidh dul ar aghaidh agus tionchar mór a bheith acu ar chláir scigaithrise nuachta Jon Stewart agus Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Irish : Baineann an ócáid ​​ealaíne le feachtas atá ar siúl ag Halla Cathrach Bhúcairist chun íomhá phríomhchathair na Rómáine a athsheoladh mar ardchathair chruthaitheach dhathach.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Irish : Beidh an chathair ar an gcéad chathair in oirdheisceart na hEorpa a óstálfaidh CowParade, an ócáid ​​ealaíne poiblí is mó ar domhan, idir Meitheamh agus Lúnasa i mbliana.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Irish : Chuir fógra an lae inniu síneadh leis an ngealltanas a thug an rialtas i Márta na bliana seo carráistí breise a mhaoiniú.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Irish : Agus 300 eile san áireamh, beidh gá le 1,300 carráiste ar an iomlán chun róphlódú a mhaolú.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Irish : Dúirt Christopher Garcia, urlabhraí de chuid Roinn Póilíní Los Angeles, go raibh an ciontóir fireann a bhfuil amhras faoi á fhiosrú maidir le treaspás a dhéanamh agus ní loitiméireacht.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Irish : Ní dhearnadh aon damáiste fisiciúil don chomhartha; rinneadh an mionathrú le tarpóil dhubha a bhí maisithe le comharthaí síochána agus croí chun áit an ¨O¨ a thabhairt do litir bheag ¨e¨.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Irish : Tiúchan níos airde ná mar is gnách de Karenia brevis, orgánach mara aoncheallach a tharlaíonn go nádúrtha, is cúis le taoide dhearg.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Irish : Is féidir le tosca nádúrtha teacht le chéile chun dálaí idéalacha a tháirgeadh, ionas gur féidir leis na halgaí seo méadú as cuimse.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Irish : Táirgeann an t-algaí néarathocsain ar féidir leis néaróga sa duine agus in éisc a dhíchumasú.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Irish : Faigheann éisc bás go minic de dheasca na tiúchana airde den tocsain sna huiscí.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Irish : D´fhéadfadh uisce a tháinig isteach san aer ón ngaoth agus ó thonnta tionchar a bheith aige ar dhuine tríd é análú.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Irish : Ar a buaicphointe, shroich Stoirm Thrópaiceach Gonu, ainmnithe i ndiaidh an fhocail do mhála duilleog pailme i dteanga Oileáin Mhaildíve, gaoth mharthanach de 240 ciliméadar san uair (149 míle san uair).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Irish : Faoi thús an lae inniu, bhí gaoth thart ar 83 km/h ann, agus bhíothas ag súil go gcoinneodh léi dul i léig.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Irish : Dé Céadaoin, chuir Cumann Náisiúnta Cispheile na Stát Aontaithe a shéasúr cispheile gairmiúil ar fionraí mar gheall ar imní i dtaobh COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Irish : Rinneadh cinneadh an NBA tar éis d´imreoir snagcheoil Utah tástáil dearfach don víreas COVID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Irish : Bunaithe ar an iontaise seo, ciallaíonn sé gur tharla an deighilt i bhfad níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis de réir na fianaise móilíní.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Irish : Ciallaíonn sé sin go gcaithfear gach rud a chur ar ais,¨ a dúirt Berhane Asfaw, taighdeoir ag Seirbhís Taighde Ghleann na Claise Móire san Aetóip agus comhúdar an staidéir.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Irish : Go dtí seo, bhí ar chumas AOL an margadh IM a bhogadh agus a fhorbairt ar a luas féin, de bhrí go raibh sé in úsáid go forleathan sna Stáit Aontaithe.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Irish : Agus an socrú seo i bhfeidhm, d´fhéadfadh an tsaoirse seo teacht chun deiridh.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Irish : Beidh líon úsáideoirí sheirbhísí Yahoo! agus Microsoft i dteannta a chéile inchurtha le líon na gcustaiméirí atá ag AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Irish : Rinneadh banc Northern Rock a náisiúnú in 2008 tar éis gur nochtadh go bhfuair an chuideachta tacaíocht éigeandála ó Rialtas na RA.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Irish : D´iarr Northern Rock tacaíocht i ngeall ar a nochtadh le linn ghéarchéim na morgáistí fo-phríomha in 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Irish : Diúltaíodh tairiscint don bhanc ó Virgin Group Sir Richard Branson sula ndearnadh an banc a náisiúnú.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Irish : Sa bhliain 2010, nuair a rinneadh náisiúnú air, roinneadh an banc príomhshráide reatha Northern Rock plc ón 'drochbhanc', Northern Rock (Bainistíocht Sócmhainní).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Irish : Is é ´dea-bhanc´ Northern Rock amháin atá ceannaithe ag Virgin, agus ní an chuideachta bainistíochta sócmhainní.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Irish : Creidtear gurb é seo an cúigiú huair sa stair a thug daoine faoi deara ábhar marsach ag titim chun na Cruinne, ábhar a deimhníodh le ceimiceáin ina dhiaidh sin.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Irish : As an timpeall 24,000 dreigít aitheanta a thit ar an Domhan, níor fíoraíodh ach timpeall 34 díobh a bheith de bhunús marsach.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Irish : Luaitear cúig cinn déag de na clocha sin leis an dreigechith a bhí ann i mí Iúil seo caite.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Irish : Tá cuid de na carraigeacha, atá fíor-annamh ar an Domhan, á ndíol ar US$11,000 go $22,500 an unsa, atá thart ar deich n-uaire níos mó ná costas an óir.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Irish : I ndiaidh an rása, is é Keselowski atá chun tosaigh i gCraobhchomórtas na dTiománaithe le 2,250 pointe.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Irish : Tá Johnson sa dara háit ar 2,243, seacht bpointe siar.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Irish : Sa tríú háit, tá Hamlin fiche pointe ar chúl, ach cúig phointe chun tosaigh ar Bowyer. Tá Kahne agus Truex, Jr sa chúigiú agus sa séú háit faoi seach le 2,220 agus 2,207 pointe.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Irish : Líonann Stewart, Gordon, Kenseth, agus Harvick a bhfuil fágtha de na deich n-ionad is fearr do Chraobh na dTiománaithe agus ceithre rás fágtha sa séasúr.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Irish : Dúirt Cabhlach na S.A., leis, go raibh an teagmhas á imscrúdú acu.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Irish : Dúirt siad chomh maith i ráiteas ¨Faoi láthair tá an fhoireann ag iarraidh a dhéanamh amach cad é an tslí is sábháilte leis an long a thógáil amach¨.English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Irish : Long frithbhearta in aghaidh mianach den aicme Avenger a bhí inti, bhí an long ar a slí chun Puerto Princesa i bPalawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Irish : Cuireadh é chuig an Seachtú Cabhlach de Chabhlach S.A.M. agus bunaithe i Sasebo, Nagasaki sa tSeapáin.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Irish : Tháinig ionsaitheoirí Mumbai ar bhád ar an 26 Samhain, 2008, agus gránáidí agus airm uathoibríocha acu. D´aimsigh siad spriocanna iomadúla lena n-áirítear stáisiún iarnróid ceann aistir plódaithe Chhatrapati Shivaji agus Óstán cáiliúil Taj Mahal.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Irish : Chuidigh scabhtáil agus bailiú faisnéise David Headley le cumasú na hoibríochta ag an 10 fear gunna ón ngrúpa míleatach Pacastánach Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Irish : Chuir an t-ionsaí brú mór ar an gcaidreamh idir an India agus an Phacastáin.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Irish : In éineacht leis na hoifigigh sin, dhearbhaigh sé do shaoránaigh Texas go raibh bearta á ndéanamh chun sábháilteacht an phobail a chosaint.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Irish : Dúirt Perry go sainráite, ¨Is beag áit ar domhan atá trealmhaithe chomh maith leis chun na dúshláin a ghabhann leis an gcás seo a shárú.¨English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Irish : Dúirt an gobharnóir freisin, ¨Inniu, d´fhoghlaimíomar gur aithníodh roinnt leanaí in aois scoile a deirtear a bhí i dteagmháil leis an othar.¨English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Irish : Lean sé air ag rá, ¨Is cás dáiríre é seo. Féadann tú a bheith cinnte go bhfuil an córas ag obair chomh maith agus gur féidir leis.¨English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Irish : Má dheimhnítear é, cuireann an toradh deireadh le cuardach ocht mbliana Allen ar an Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Irish : Tar éis grinneall na farraige a mhapáil aimsíodh an raic le feithicil a oibríonnn ó chian (ROV).English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Irish : Tá Allen ar dhuine de na daoine is saibhre ar domhan, agus tuairiscítear gur infheistigh sé mórchuid dá shaibhreas i dtaiscéalaíocht mhara agus gur chuir sé tús lena thuras chun na Musashi a aimsiú as spéis a chuir sé sa chogadh ó bhí sé óg.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Irish : Fuair ​​sí moladh ó léirmheastóirí le linn a tréimhse in Atlanta agus tugadh aitheantas di as oideachas uirbeach nuálach.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Irish : In 2009 bronnadh an teideal Ceannfort Náisiúnta na Bliana uirthi.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Irish : San am ar bronnadh an gradam, bhí feabhas mór tagtha ar scóir thástála i measc scoileanna Atlanta.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Irish : Go gairid ina dhiaidh sin, d´fhoilsigh The Atlanta Journal-Constitution tuarascáil inar nochtadh fadhbanna le torthaí trialacha.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Irish : Taispeánadh sa tuarascáil go raibh athrú amhrasach tagtha ar scóir trialacha, agus líomhnaíodh gur tháinig údaráis na scoile ar fhadhbanna sa scoil ach nár gníomhaíodh chun na fadhbanna a fhuascailt.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Irish : Léirigh fianaise ina dhiaidh sin go rabhthas ag gabháil do pháipéir thástálacha agus cúisíodh Hall ina leith, mar aon le 34 oifigeach oideachais eile, in 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Irish : Tá béim á leagan ag rialtas na hÉireann ar a phráinne atá sé reachtaíocht pharlaiminteach a rith chun an fhadhb a fhuascailt.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Irish : ¨Tá sé tábhachtach anois ó dhearcadh sláinte poiblí agus dlí coiriúil de go ndéantar an reachtaíocht a achtú chomh luath agus is féidir¨ a dúirt urlabhraí rialtais.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Irish : Dúirt an tAire Sláinte go raibh imní air faoi leas daoine aonair atá ag baint buntáiste as dlíthiúlacht shealadach na substaintí atá i gceist, agus as ciontuithe a bhaineann le drugaí a tugadh ó tháinig na hathruithe, atá míbhunreachtúil anois, i bhfeidhm.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Irish : Bhí Jarque ag cleachtadh le linn traenála réamhshéasúir níos túisce sa lá ag Coverciano san Iodáil. Bhí sé ag fanacht in óstán na foirne roimh chluiche ar an Domhnach i ndiaidh Bolonia.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Irish : Bhí sé ag fanacht in óstán na foirne sula mbeidh cluiche in aghaidh Bolonia a bhí pleanáilte don Domhnach.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Irish : Bhí an bus ag déanamh ar Six Flags, St. Louis i Missouri, le go seinnfeadh an banna do shlua ag ceolchoirm a bhí díolta amach.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Irish : Ag 1:15 r.n. Dé Sathairn, de réir finnéithe, bhí an bus ag tiomáint trí sholas glas nuair a rinne an carr casadh os a chomhair.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Irish : Faoin oíche 9ú Lúnasa, bhí béal Morakot timpeall is seachtó ciliméadar amach ón gcúige Fujian de chuid na Síne.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Irish : Meastar go bhfuil an tíofún ag gluaiseacht i dtreo na Síne ag luas aon chiliméadar déag san uair.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Irish : Tugadh uisce do na paisinéirí agus iad ag fanacht faoi theas 90 céim F.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Irish : Dúirt captaen na seirbhísí dóiteáin Scott Kouns, ¨Lá te a bhí ann in Santa Clara agus bhí an teocht sna 90idí.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Irish : Do dhuine ar bith a bheith sáinnithe ar rollchóstóir ar feadh tamall ar bith bheadh sé míchompordach, ar an gceann caol de, agus thóg sé uair an chloig ar a laghad leis an gcéad duine a shaoradh ón mharcaíocht.¨English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Irish : Bhí Schumacher, a chuaigh ar scor in 2006 tar éis dó craobh Formula 1 a bhuachan seacht n-uaire, le háit Felipe Massa a bhí gortaithe a ghabháil.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Irish : D´fhulaing an Brasaíleach mórghortú cloiginn tar éis tuairteáil le linn Grand Prix na hUngáire 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Irish : Tá Massa le bheith amuigh den chuid eile de shéasúr 2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Irish : Thaispeáin toradh tástála Arias go raibh babhta éadrom den víreas air, a dúirt an tAire Uachtaráin Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Irish : Tá riocht an uachtaráin cobhsaí, cé go n-aonrófar é sa bhaile go ceann cúpla lá.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Irish : Seachas an fiabhras agus scornach thinn, airím go maith agus táim go breá chun mo chuid oibre a dhéanamh trína bheith ag teileachomaitéireacht.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Irish : Táim ag súil le filleadh ar mo chuid dualgas ar fad Dé Luain,¨ dúirt Arias i ráiteas.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Irish : Chuaigh Felicia, a bhí ina stoirm den Chatagóir 4 ar Scála Hairicín Saffir-Simpson, i léig go lagrach trópaiceach sular glanadh í Dé Máirt.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Irish : Tháirg a fuílligh ceathanna ar fud mórchuid an oileáin ach go dtí seo níor thuairiscíodh damáiste nó tuilte ar bith.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Irish : ¨Tairbhiúil¨ is ea a dúradh faoin fhrasaíocht, a shroich 6.34 orlach ag tomhsaire ar Oahu.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Irish : Ghabh stoirmeacha toirní agus lasracha rialta le cuid den bháisteach.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Irish : Bhí an Twin Otter ag iarraidh tuirlingt ag Kokoda inné mar Eitilt CG4684 Aerlínte PNG, ach bhí iarracht amháin in aisce déanta cheana.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Irish : Thart ar deich nóiméid sula raibh sé beartaithe dó tuirlingt ón dara uair ar a bhealach isteach, d´imigh sé ó radharc.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Irish : Aimsíodh suíomh na timpiste inniu agus tá sé chomh hinsroichte sin gur scaoileadh beirt póilíní anuas isteach sa dufair chun go bhféadfaidís dul go dtí an láthair de shiúl na gcos agus daoine a tháinig slán a chuardach.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Irish : An drochaimsir a ba chúis leis an tuirlingt thobscortha, chuir sé isteach ar an gcuardach.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Irish : De réir tuairiscí, phléasc árasán ar Shráid Macbeth de dheasca sceitheadh gáis.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Irish : Bhí oifigeach de chuid na cuideachta gáis ag freastail ar an láthair tar éis do chomharsa glao a chur maidir le sceitheadh gáis.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Irish : Nuair a tháinig an t-oifigeach, phléasc an t-árasán.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Irish : Cuireadh cóireáil do chomharthaí suaite ar chúigear ar a laghad a bhí ar an láthair tráth an phléasctha, cé nár tuairiscíodh aon tromghortuithe.English : No one was inside the apartment.

Irish : Ní raibh duine ar bith san árasán.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Irish : San am sin, bogadh beagnach 100 cónaitheoir amach as an áit.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Irish : Tá sé socraithe go mbeidh gailf agus rugbaí araon ina gcuid de na Cluichí Oilimpeacha arís.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Irish : Vótáil an Coiste Oilimpeach Idirnáisiúnta ag cruinniú a bhoird feidhmiúcháin i mBeirlín inniu chun na spóirt a chur san áireamh. Roghnaíodh rugbaí agus galf thar chúig spórt eile le breithniú a dhéanamh orthu ó thaobh bheith páirteach sna Cluichí Oilimpeacha.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Irish : Rinneadh iarracht scuais, karate agus spórt rollóra a chur ar chlár na gCluichí Oilimpeacha chomh maith le daorchluiche agus bogliathróid, a vótáladh amach as na Cluichí Oilimpeacha in 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Irish : Ní mór don IOC iomlán an vóta a dhaingniú ag a chruinniú i nDeireadh Fómhair i gCóbanhávn.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Irish : Ní gach duine díobh a thacaigh le ranguithe na mban a bheith curtha san áireamh.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Irish : Dúirt Amir Khan, bonnbhuaiteoir airgid sna Cluichí Oilimpeacha in 2004, ¨Creidim go smior ionam nár chóir do mhná a bheith ag troid. Sin í mo thuairim.¨English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Irish : In ainneoin a chuid tráchtanna, dúirt sé go mbeidh sé ag tacú le hiomaitheoirí na Breataine ag Cluichí Oilimpeacha 2012 a bheidh ar siúl i Londain.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Irish : Ag Cúirt Choróineach Bermingham a bhí an triail agus chríochnaigh sé ar an 3 Lúnasa.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Irish : Rinne an láithreoir, a gabhadh ar an láthair, an t-ionsaí a bhréagnú agus mhaígh gur úsáid sé an chuaille chun é féin a chosaint a bhuidéil a bhí á gcaitheamh leis ag suas le tríocha duine.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Irish : Ciontaíodh Blake freisin as iarracht ar chúrsa na córa a shaobhadh.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Irish : Dúirt an breitheamh le Blake go raibh ¨dosheachanta nach mór¨ go ndaorfaí chun téarma príosúnachta é.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Irish : Is fórsa dofheicthe é an fuinneamh dorcha, a théann i bhfeidhm ar an gcruinne go síoraí.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Irish : Níl a láithreacht aitheanta ach de bharr a tionchar ar leathnú na cruinne.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Irish : Tá eolaithe tar éis teacht ar thírghnéithe scaipthe ar fud dhromchla na gealaí ar a dtugtar scairpeanna liopa, ar toradh iad, de réir cosúlachta, ar chrapadh mall na gealaí.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Irish : Fuarthas na hailp seo ar fud na gealaí agus is cosúil gur beag síonchaitheamh atá déanta orthu, rud a thugann le fios gur le déanaí a tharla na himeachtaí geolaíochta trínar cruthaíodh iad.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Irish : Tagann an teoiric seo salach ar an maíomh nach bhfuil gníomhaíocht gheolaíoch dá laghad ar an ngealach.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Irish : Líomhnaítear gur thiomáin an fear feithicil trí roth lán d´ábhair phléascach isteach i slua.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Irish : Coinníodh an fear a raibh amhras faoi gur phléasc sé an buama, tar éis dó gortuithe a fháil ón bpléasc.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Irish : Go dtí an lá inniu, níl a ainm ar eolas ag na húdaráis, cé go bhfuil a fhios acu gur ball é de ghrúpa eitneach Uigiúrach.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Irish : Meáchan ollmhór 17 bpunt 1 unsa a bhí ag Nadia, a saolaíodh ar an 17 Meán Fómhair, 2007, le gearradh Caesarach, ag clinic mháithreachais in Aleisk na Rúise.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Irish : ¨Bhíomar suaite, b´in é,¨ a dúirt an mháthair.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Irish : Nuair a cuireadh an cheist uirthi cad a dúirt an t-athair, ba é a d'fhreagair sí ¨Ní raibh sé in ann focal a rá - sheas sé ansin ag bobáil.¨English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Irish : Gníomhóidh sé cosúil le huisce. Tá sé trédhearcach díreach mar atá uisce.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Irish : Mar sin dá seasfá ar an gcladach, bheadh cibé púróga nó sláthach a bhí ar an mbun le feiceáil agat thíos fút.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Irish : Chomh fada agus is eol dúinn, níl ach rinn phláinéadach amháin eile a thaispeánann níos mó dinimicis ná Titan, agus is Domhan an t-ainm atá uirthi,¨ a dúirt Stofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Irish : Thosaigh an fhadhb ar an 1 Eanáir nuair a thosaigh na scórtha cónaithe ag gearán le hOifig an Phoist Obanazawa nach bhfuair siad a gcuid cártaí traidisiúnta Athbhliana a ba nós leo a fháil go rialta.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Irish : Inné, d´eisigh oifig an phoist leithscéal do shaoránaigh agus do na meáin tar éis dóibh a fháil amach go raibh níos mó ná 600 doiciméad poist curtha i bhfolach ag an mbuachaill, lena n-áirítear 429 cárta poist Athbhliana, nár seachadadh chuig na faighteoirí ceaptha.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Irish : D´eisteilg Chandrayaan-1, an fithiseoir gealaí gan fhoireann, a Thaiscéalaí Tuirlingthe Gealaí. Réab an Taiscéalaí trasna dhromchla na Gealaí ag 1.5 ciliméadar sa soicind (3000 míle san uair), agus thuirling sé de thuairt gar do mhol theas na Gealaí.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Irish : Chomh maith le trí hionstraim thábhachtacha eolaíochta a iompar leis, thug an taiscéalaí gealaí leis íomha de bhratach náisiúnta na hIndia freisin, a bhí péinteáilte ar gach aon taobh.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Irish : ¨Mo bhuíochas leo siúd a thacaigh le coirpeach de mo leithéidse,¨ a deirtear a dhúirt Siriporn ag preasagallamh.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Irish : Is féidir nach n-aontaíonn gach duine liom ach is cuma liom.English : I am happy that there are people willing to support me.

Irish : Táim sásta go bhfuil daoine ann atá sásta tacú liom.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Irish : Ó bhain an Phacastáin neamhspleáchas ó riail na Breataine amach i 1947, tá ¨Gníomhairí Polaitiúla¨ ceaptha ag Uachtarán na Pacastáine rialú a dhéanamh ar FATA, a bhfuil smacht uathrialach iomlán acu, nach mór, ar na ceantair.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Irish : Faoi Airteagal 247 de Bhunreacht na Pacastáine, tá sé de fhreagracht ar na gníomhairí seo seirbhísí rialtais agus breithiúnacha a sholáthar.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Irish : Thit brú go talamh i Meice, cathair bheannaithe Ioslam, thart ar 10 a chlog ar maidin de réir am na háite.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Irish : Bhí roinnt oilithreach, a tháinig ar cuairt chuig an gcathair bheannaithe oíche na hoilithreachta hajj, ina gcónaí san fhoirgneamh.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Irish : Saoránaigh as Aontas na nÉimiríochtaí Arabacha ab ea formhór aíonna an óstáin.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Irish : Maraíodh 15 duine ar a laghad, agus meastar go rachaidh an uimhir sin i méid.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Irish : Bhí Leonov, a thugtar ¨cosmonaut No. 11¨ ar chomh maith, mar bhall den chéad fhoireann spásairí a bhí ag an Aontas Sóivéadach.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Irish : Rinne sé an chéad ghníomhaíocht fhoireannaithe lasmuigh den fheithicil nó ¨siúlóid spáis¨ ar an 18 Márta 1965, ag fanacht ina aonar lasmuigh den spásárthach ar feadh beagán os cionn dhá nóiméad déag.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Irish : Bronnadh ¨Laoch an Aontais Shóivéadaigh¨ air, an gradam is airde dá bhfuil ann san Aontas Sóivéadach, as a chuid saothair.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Irish : Deich mbliana ina dhiaidh sin, threoraigh sé an chuid Sóivéadach de mhisean Apollo-Soyuz a shiombalaigh go raibh an Ráis Spáis thart.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Irish : Dúirt sí, ¨Níl aon fhaisnéis a thabharfadh le fios go bhfuil súil le hionsaí go gairid.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Irish : Mar sin féin, ní chiallaíonn laghdú ar leibhéal bagartha síos go leibhéal dian go bhfuil an bhagairt iomlán imithe.¨English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Irish : Cé nach bhfuil na húdaráis cinnte faoina inchreidte atá an bhagairt, rinne Údarás Iompair Maryland an dúnadh ar chomhairle ón FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Irish : Úsáideadh dumpairí le bac a chur ar bhealaí isteach na dtollán agus bhí 80 póilíní curtha ar fáil le cúnamh a thabhairt agus tiománaithe a chur ar mhalairt slí.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Irish : Níor tuairiscíodh aon mhoill ar thrácht trom ar an gcuarbhóthar, bealach malartach na cathrach.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Irish : D'fhógair an Nigéir roimhe seo go raibh sé beartaithe aici dul isteach san AfCFTA sa tseachtain roimh an gcruinniú mullaigh.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Irish : D´fhógair Albert Muchanga, coimisinéir trádála agus tionsclaíochta an Aontais Afracaigh, go mbeidh Beinin páirteach ann.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Irish : Dúirt an coimisinéir, ¨Níor aontaíomar fós na rialacha tionscnaimh agus na lacáistí taraife, ach is leor an creat atá againn chun tosú ag trádáil ar an 1 Iúil, 2020¨.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Irish : Choimeád an stáisiún a dhearcadh, in ainneoin gur cailleadh gíreascóp níos luaithe i misean an stáisiúin spáis, go dtí deireadh na siúlóide spáis.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Irish : Thuairisc Chiao agus Sharipov go raibh siad ar fhad sábháilte amach ó na ceartaitheoirí coigeartaithe sainstiúrach.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Irish : Ghníomhachtaigh lucht rialaithe aerthráchta na Rúise na scairdeitleáin agus athbhunaíodh gnáthdhearcadh an stáisiúin.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Irish : Ionchúisíodh an cás in Virginia de bhrí gurb é sin baile an phríomhsholáthraí seirbhíse idirlín AOL, an chuideachta a thionscain na cúisimh.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Irish : Seo an chéad uair a ciontaíodh duine ag baint úsáid as an reachtaíocht a achtaíodh i 2003 chun srian a chur le ríomhphoist bhuilc, ar a dtugtar turscar, ó dháileadh neamhiarrtha ó dhul isteach i mboscaí poist úsáideoirí.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Irish : Anuraidh i mí Eanáir 2017 chuaigh Jesus, 21 bliain d´aois, isteach le Manchester City tar éis dó aistriú ón gclub Brasaíleach, Palmeiras, agus ba é £27 milliún an costas tuairiscithe leis sin.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Irish : Ó shin d´imir an Brasaíleach i 53 cluiche don chlub i ngach comórtas agus scóráil sé 24 cúl.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Irish : Chuir Dr. Lee a imní in iúl freisin faoi thuairiscí go bhfuil leanaí sa Tuirc ionfhabhtaithe anois le víreas an fhliú éanúil A(H5N1) gan comharthaí tinnis a bheith acu.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Irish : Tugtar le fios i staidéir áirithe go gcaithfidh an galar teacht chun bheith níos neamh-mharfaí sular féidir leis bheith ina chúis le heipidéim dhomhanda, a dúirt sé.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Irish : Is údar imní é go bhféadfadh othair leanúint ar aghaidh ag ionfhabhtú daoine fad a bhíonn siad ag gabháil do ghnáthchúrsaí an lae má bhíonn na hairíonna fliú éadrom i gcónaí.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Irish : Dúirt Leslie Aun, urlabhraí thar ceann Fondúireacht Komen, gur ghlac an eagraíocht le riail nua nach ligeann do dheontais nó maoiniú a bheith bronnta ar eagraíochtaí atá faoi réir fiosrúcháin dhlíthiúil.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Irish : Rinne polasaí Kormen Planned Parenthood a dhícháiliú de bharr fiosrúcháin atá ar bun ag an ionadaí Cliff Stearns maidir leis ar an bhealach a chaitheann agus a dhéanann Planned Parenthood tuairisciú ar a gcuid airgead.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Irish : Tá Stearns ag fiosrú cibé an úsáidtear cánacha chun ginmhilleadh a mhaoiniú trí Thuismíocht Phleanáilte ina ról mar chathaoirleach ar an bhFo-choiste Maoirseachta agus Imscrúduithe, atá faoi scáth Choiste Fuinnimh agus Tráchtála an Tí.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Irish : Bhuaigh iar-ghobharnóir Massachusetts Mitt Romney toghchán tosaigh uachtaránachta de chuid an Pháirtí Phoblachtánaigh i Florida Dé Máirt le breis agus 46 faoin gcéad den vóta.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Irish : Tháinig Iar-Cheann Comhairle na Stát Aontaithe Newt Gingrich sa dara háit le 32 faoin gcéad.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Irish : Mar stát nár bhain ach breith nó fág leis, bhronn Florida an caoga toscaire dá chuid do Romney, agus dá bharr sin cuireadh ar aghaidh sa chéad áit é mar ainmniúchán don Pháirtí Poblachtánach.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Irish : Dúirt lucht eagraithe na hagóide gur tháinig thart ar 100,000 duine amach i gcathracha Gearmánacha leithéidí Bheirlín, Köln, Hamburg, agus Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Irish : I mBeirlín, mheas póilíní go raibh 6,500 agóide ann.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Irish : Tharla agóidí, chomh maith, i bPáras, i Sóifia sa Bhulgáir, i Vilnius sa Liotuáin, i Valetta i Málta, i Tallinn san Eastóin, agus i nDún Éideann agus i nGlaschú in Albain.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Irish : I Londain, rinne thart ar 200 duine agóid taobh amuigh d'oifigí móra sealbhóirí cóipchirt.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Irish : An mhí seo caite, bhí agóidí móra sa Pholainn nuair a shíníodh an ACTA ann, rud a d´fhág gur chinn rialtas na Polainne gan an t-aontú a dhaingniú go fóill.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Irish : Tá moill curtha ag an Laitvia agus an tSlóvaic ar an phróiseas le dul isteach san ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Irish : Tá an grúpa Animal Liberation chomh maith le Cumann Ríoga um Chosaint Ainmhithe (RSPCA) ag éileamh arís go mbeidh sé éigeantach ceamaraí TCI a shuiteáil i ngach aon seamlas san Astráil.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Irish : Dúirt David O´Shannessy, príomhchigire RSPCA New South Wales, leis an ABC gur chóir go mbeadh faireachas agus cigireachtaí ar sheamlais coitianta san Astráil.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Irish : ¨Is cinnte go dtabharfadh an CCTV comhartha láidir do na daoine sin a oibríonn le hainmhithe gurb é a leas an dearbhthosaíocht.¨English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Irish : Níor thaispeáin léarscáil idirnáisiúnta creathanna talún Shuirbhé Geolaíoch na Stát Aontaithe aon chrith talún san Íoslainn sa tseachtain roimhe sin.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Irish : Níor thuairiscigh Oifig Meitéareolaíoch na hÍoslainne aon ghníomhaíocht creatha talún i gceantar Hekla le 48 uair an chloig anuas.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Irish : Ar an 10 Márta ar an taobh thoir thuaidh de chaildéara bharr an bholcáin a tharla an ghníomhaíocht shuntasach creatha talún as ar lean an t-athrú céime.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Irish : Tuairiscíodh néalta dorcha ag bun na sléibhe, nach raibh aon ghaol acu le gníomhaíocht bholcáin.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Irish : Chuirfeadh na scamaill amhras ar dhuine cibé ar tharla brúchtadh iarbhír nó nár tharla.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Irish : Bhí 120-160 méadar ciúbach breosla ar bord an Luno nuair a bhris sé síos agus bhrúigh gaotha agus tonnta arda isteach sa tonnchosc é.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Irish : Tháinig héileacaptair i dtarrtháil ar an dáréag baill den chriú agus níor gortaíodh aon duine seachas duine amháin a bhris a shrón.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Irish : Bhí an long 100 méadar ar a bhealach chun a ghnáthlastas leasacháin a phiocadh suas agus bhí eagla ar na hoifigigh ar dtús go ndoirtfí cuid de.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Irish : Bhí an leasú beartaithe rite ag an dá theach cheana in 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Irish : Rinneadh athrú air sa seisiún reachtaíochta seo nuair a scriosadh an dara habairt ag Teach na nIonadaithe ar dtús, agus ansin ritheadh i bhfoirm comhchosúil é ag an Seanad Dé Luain.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Irish : D'fhéadfadh mainneachtain na dara habairte, a mholann páirtnéireacht shibhialta comhghnéis a thoirmeasc, a doras a fhágáil ar oscailt do pháirtnéireachtaí sibhialta amach anseo.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Irish : I ndiaidh an phróisis, déanfar athbhreithniú ar HJR-3 arís ag an chéad reachtas tofa eile in 2015 nó 2016 ionas go gcoinneofar sa phróiseas é.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Irish : I measc éachtaí Vautier lasmuigh den stiúradh tá stailc ocrais i 1973 i gcoinne cinsireacht pholaitiúil, mar a b´fhacthas dó é.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Irish : Athraíodh dlí na Fraince dá bharr. Thosaigh a ghníomhaíochas ag 15 bliain d´aois nuair a chuaigh sé le Frithbheartaíocht na Fraince le linn an Dara Cogadh Domhanda.English : He documented himself in a 1998 book.

Irish : Rinne sé doiciméadú air féin i leabhar a foilsíodh i 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Irish : Sna 1960idí chuaigh sé ar ais chun na hAilgéire nua-neamhspleách chun stiúradh scannáin a mhúineadh.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Irish : Cailleadh judoka Hitoshi Saito, a bhuaigh dhá bhonn óir sna Cluichí Oilimpeacha, ag aois 54.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Irish : Fógraíodh gurbh é ailse inheipiteach den ducht domlais an trúig bháis.English : He died in Osaka on Tuesday.

Irish : Fuair sé bás in Osaka Dé Máirt.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Irish : Ba iar-sheaimpín Oilimpeach agus Domhanda é Saito, agus chomh maith leis sin bhí sé ina chathaoirleach ar choiste traenála Chónaidhm Júdó uile-Sheapáin ag uair a bháis.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Irish : D´fhreastail 100 duine ar a laghad ar an gcóisir, chun comóradh pósta aon bhliana a cheiliúradh ar son lánúin ar pósadh anuraidh iad.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Irish : Socraíodh dáta níos déanaí d´imeacht foirmiúil cuimhneacháin, a dúirt oifigigh.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Irish : Phós an lánúin bliain ó shin in Texas agus tháinig siad go Buffalo chun ceiliúradh a dhéanamh le cairde agus gaolta.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Irish : Bhí an fear céile tríocha bliain d´aois, a rugadh in Buffalo, ar an gceathrar a cailleadh sa lámhachadh, ach níor gortaíodh a bhean.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Irish : Is teagascóir Béarla aitheanta ach conspóideach é Karno a theagasc faoi Oideachas Nua-Aimseartha agus Glór an Rí a mhaígh go raibh 9,000 scoláire aige i mbarr a réime.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Irish : Ina chuid nótaí bhain sé úsáid as focail a cheap roinnt tuismitheoirí a raibh garbh, agus de réir cosúlachta d'úsáid sé eascainí sa rang.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Irish : Chuir Oideachas Nua-aimseartha ina leith gur chlóigh sé fógraí móra ar bhusanna gan chead agus gur inis sé bréag nuair a dúirt sé gurbh é an príomhtheagascóir Béarla.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Irish : Cuireadh sárú cóipchirt ina leith roimhe sin freisin, ach níor cúisíodh é.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Irish : Dúirt iarscoláire gur ´úsáid sé béarlagair sa rang, mhúin scileanna geandála i nótaí, agus go raibh sé díreach mar chara leis na scoláirí.´English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Irish : Le tríocha bliain anuas, ainneoin í a bheith fós ina stát cumannach go hoifigiúil, tá geilleagar margaidh forbartha ag an tSín.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Irish : Faoi cheannaireacht Deng Xiaoping a rinneadh na chéad leasuithe eacnamaíocha.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Irish : Tá méid eacnamaíoch na Síne tar éis méadú a 90 oiread, ó shin.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Irish : Den chéad uair riamh, d´easpórtáil an tSin níos mó carranna anuraidh ná an Ghearmáin agus sháraigh sí na Stáit Aontaithe mar an margadh is mó don tionscal seo.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Irish : D´fhéadfadh OTI na Síne na Stáit Aontaithe a shárú laistigh de fiche bliain.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Irish : Tá Stoirm Trópaiceach Danielle, an ceathrú stoirm ainmnithe de shéasúr hairicín 2010 an Atlantaigh, cruinnithe san Aigéan Atlantach thoir.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Irish : Tá gaotha marthanacha uasta de 40 mph (64 ksu) ag an stoirm, atá suite timpeall 3,000 míle amach ó Miami, Florida.[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Irish : Is é tuar na n-eolaithe san Ionad Náisiúnta Hairicín go neartóidh Danielle ina hairicín faoin gCéadaoin.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Irish : Toisc gur i bhfad ó radharc talún atá an stoirm, is deacair fós é a mheas an tionchar a d´fhéadfadh a bheith aici ar na Stáit Aontaithe nó ar réigiún Mhuir Chairib.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Irish : Rugadh Bobek i bpríomhchathair na Cróite, Ságrab, agus tharraing sé clú agus cáil air féin le linn dó imirt ar son Partizan Béalgrád.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Irish : Chuaigh sé isteach leo i 1945 agus d´fhan sé go dtí 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Irish : Le linn an ama a chaith sé leis an bhfoireann, scóráil sé 403 cúl as 468 uair a bheith i láthair.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Irish : Níor imir aon duine eile an oiread céanna cluichí ná níor scóráil aon duine eile an oiread céanna cúl don chlub le Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Irish : In 1995 vótáladh é mar an t-imreoir is fearr i stair Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Irish : Ba seó speisialta ón ngrúpa cáiliúil Cirque du Soleil a chur tús leis an gceiliúradh.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Irish : Is iad an Istanbul State Symphony Orchestra, banna ianasóra agus na hamhránaithe Fatih Erkoç agus Müslüm Gürses a lean é.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Irish : Ansin chuaigh Deirbhísigh Guairneánacha amach ar an stáitse.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Irish : Chan an diva Turcach Sezen Aksu, an teanór Iodálach Alessandro Safina agus an t-amhránaí Gréagach Hair Alexiou le chéile.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Irish : Ag an deireadh, dhamhsaigh Fire of Anatolia, grúpa damhsa Turcach, an seó ¨Troy¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Irish : Cailleadh Peter Lenz, rásaí gluaisrothair 13 bliana d'aois, tar éis tuairt a bhain dó ag Luasbhealach Mótair Indianapolis.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Irish : Agus é ar a chuaird ullmhúcháin, thit Lenz dá rothar, agus ansin bhuail a chomh-rásaí Xavier Zayat faoi.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Irish : Láithreach bonn, thug an fhoireann leighis ar an raon aire dó agus tugadh chuig ospidéal áitiúil é, áit a fuair sé bás.English : Zayat was unhurt in the accident.

Irish : Níor gortaíodh Zayat sa timpiste.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Irish : Maidir leis an staid airgeadais dhomhanda, lean Zapatero ar aghaidh ag rá gur ¨cuid den gheilleagar an córas airgeadais, cuid ríthábhachtach."English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Irish : Tá géarchéim airgeadais bliana againn, a raibh an nóiméad is géire aici le dhá mhí anuas, agus is dóigh liom anois go bhfuil na margaí airgeadais ag tosú ag téarnamh.¨English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Irish : An tseachtain seo caite, d´fhógair Naked News go raibh siad chun a sholáthar teanga idirnáisiúnta a mhéadú go mór i dtaca le tuairisciú nuachta, le trí chraoladh nua.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Irish : Agus tuairisciú i mBéarla agus i Seapáinis ar bun ann cheana, tá cláir Spáinnise, Iodáilise, agus Chóiréise don teilifís, don ghréasáin, agus do ghléasanna móibíleacha á lainseáil ag an eagraíocht dhomhanda.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Irish : Buíochas le dia níor tharla rud ar bith domsa ach tháinig mé ar láthair adhfhuafar agus daoine ag iarraidh fuinneoga a bhriseadh le héalú.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Irish : Bhí daoine ag bualadh na bpánaí le cathaoireacha, ach níorbh fhéidir na fuinneoga a bhriseadh.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Irish : Bhris ceann de na pánaí ar deireadh, agus thosaigh siad ag éalú amach an fhuinneog,¨ a dúirt Franciszek Kowal, a tháinig slán.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Irish : Scaoileann réaltaí solas agus teas de bharr an fhuinnimh a dhéanamh nuair a chumasctar nó nuair a chomhtháthaítear adaimh hidrigine le chéile chun dúile níos troime a dhéanamh.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Irish : Tá eolaithe ag obair chun imoibreoir a chruthú a fhéadfaidh fuinneamh a dhéanamh sa tslí chéanna.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Irish : Mar sin féin, is deacair an fhadhb seo a fhuascailt agus tógfaidh sé go leor blianta sula mbeidh imoibreoirí comhleá úsáideacha ar an bhfód.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Irish : Teannas dromchla a choimeádann an tsnáthaid chruach ag snámhaíl ar bharr an uisce.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Irish : Is é an rud is cúis le teannas dromchla móilíní uisce ar dhromchla an uisce a bheith faoi tharraingt láidir dá chéile níos mó ná do na móilíní aeir os a gcionn.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Irish : Déanann na móilíní uisce craiceann dofheicthe ar dhromchla an uisce ionas gur féidir le rudaí cosúil leis an tsnáthaid snámh ar bharr an uisce.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Irish : Tá ciumhais dhúbailte agus log cuasach eararthu ar lann scátaí oighir na linne seo. Tugann an dá chiumhais seo greim níos fearr ar an oighear, fiú nuair a chlaontar iad.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Irish : Ós rud é go bhfuil bun na lainne beagáinín cuartha, dé réir mar a chlaontar an lann ar thaobh amháin nó taobh eile, bíonn cuar ar an imeall a thagann i dteagmháil leis an oighear freisin.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Irish : Cuireann sé seo an scátálaí ag casadh. Má chlaonann na scátaí ar dheis, casann an scátálaí ar dheis, má chlaonann na scátaí ar chlé, casann an scátálaí ar chlé.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Irish : Chun filleadh ar an leibhéal fuinnimh a bhí acu roimhe seo, ní mór dóibh fáil réidh leis an bhfuinneamh breise a fuair siad ón solas.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Irish : Déanann siad amhlaidh trí cháithnín bídeach solais ar a dtugtar ¨fótón¨ a astú.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Irish : Tugann eolaithe ¨astú spreagtha radaíochta¨ ar an bpróiseas seo toisc gurb é an solas geal a spreagann na hadaimh, as a n-astaítear fótón solais, agus is cineál radaíochta é solas.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Irish : Taispeánann an chéad phictiúr eile na hadaimh agus fótóin á n-astú acu. Ar ndóigh, i ndáiríre tá fótóin i bhfad níos lú ná iad siúd atá sa phictiúr.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Irish : Tá fótóin níos lú fiú ná an t-ábhar as a bhfuil adaimh déanta!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Irish : I ndiaidh na gcéadta uair an chloig ag feidhmiú, sa deireadh éiríonn an filiméad sa bholgán caite agus ní oibreoidh an bolgán solais a thuilleadh.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Irish : Caithfear bolgán solais nua a fháil ansin. Caithfear an bolgán solais nua a chur isteach go cúramach.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Irish : Ar dtús, ní foláir go gcasfar as an lasc don daingneán solais, é sin nó dícheangail an cábla.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Irish : An chúis leis seo ná gur féidir le leictreachas a shreabhann isteach sa soicéad mar a shuíonn an chuid mhiotalach den bholgán turraing mhór leictreach a thabhairt duit má theagmhaíonn tú leis an taobh istigh den soicéad nó le bonn miotail an bholgáin agus cuid de fós sa soicéad.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Irish : Is é an croí, a steallann an fhuil, príomhbhall an chóras imshruthaithe.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Irish : Imíonn fuil ón gcroí i bhfeadáin ar a dtugtar artairí agus tagann ar ais chuig an gcroí i bhfeadáin ar a dtugtar féitheacha. Tugtar ribeadáin ar na feadáin is lú.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Irish : Ní hamháin go mbíodh fiacla an trícheireatóip in ann duilleoga a mheilt, ach mheilidís craobhacha agus fréamhacha righne freisin fiú amháin.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Irish : Tá eolaithe ann a shíleann go n-itheadh an Triceratops cíocáidí, ar cineál planda iad a bhí coitianta sa Tréimhse Chailceach.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Irish : Tá cuma an chrainn bhig pailme ar na plandaí seo, tá coróin de dhuilleoga géara deilgneacha orthu.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Irish : D´fhéadfaí gur úsáideadh Trícheireatóp a ghob láidir leis na duilleoga a bhaint roimh an stoc a ithe.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Irish : Áitíonn eolaithe eile go bhfuil na plandaí seo an-nimhiúil agus mar sin ní dócha gur ith dineasáir ar bith iad, cé gur féidir leis an spadán agus ainmhithe eile cosúil leis an bpearóid (a shíolraíonn ó na dineasáir) inniu duilleoga nó torthaí nimhiúla a ithe.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Irish : Conas a tharraingeodh domhantarraingt Io orm? Dá seasfá ar dhromchla Io, bheifeá níos éadroime ná mar a bhíonn tú ar an Domhan.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Irish : Duine atá 200 punt (90kg) meáchain ar Domhan, bheadh sé/sí thart ar 36 punt (16kg) ar Io. Mar sin, bíonn éifeacht an imtharraingthe níos lú ort, ar ndóigh.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Irish : Níl screamh ar féidir seasamh air ag an nGrian, mar atá ag an Domhan. As gáis, tine agus plasma amháin atá an Ghrian déanta.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Irish : Éiríonn an gás níos tanaí de réir mar a imíonn tú níos faide ó lár na Gréine.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Irish : An fótasféar a thugtar ar an gcuid is faide amuigh a fheicimid nuair a fhéachaimid ar an nGrian, a chiallaíonn ¨liathróid solais¨.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Irish : Tuairim is trí mhíle bliain ina dhiaidh, sa bhliain 1610, d´úsáid an réalteolaí Iodálach Galileo Galilei teileascóp le tabhairt faoi deara go mbaineann céimeanna le Véineas, go díreach mar a bhíonn ag an ngealach.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Irish : Tarlaíonn céimeanna toisc nach soilsítear ach an taobh de Véineas (nó den Ghealach) atá os comhair na Gréine. Thacaigh céimeanna Véineas le teoiric Copernicus go dtéann na pláinéid timpeall na Gréine.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Irish : Ansin, cúpla bliain ina dhiaidh sin, i 1639, scrúdaigh réalteolaí Sasanach darb ainm Jeremiah Horrocks idirthuras Véineas.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Irish : Tar éis an Danelaw a athghabháil tháinig tréimhse fhada síochána ar Shasana.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Irish : Bhí an cabhlach Lochlannach a tháinig os comhair Ethelred i 991 níos mó ná aon chabhlach ó aimsir Guthrum céad bliain ó shin.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Irish : Olaf Trygvasson a bhí i gceannas ar an gcabhlach seo, Ioruach a raibh sé d´uaillmhian aige a thír a athghabháil ó fhorlámhas na Danmhairge.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Irish : Tar éis céimeanna ar gcúl go míleata ar dtús, d´éirigh le Ethelred comhaontú a dhéanamh le Olaf, ar fhill seisean ar an Iorua chun a ríocht a ghabháil, rud nár éirigh go hiomlán leis.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Irish : Is é Hangeul an t-aon aibítir ar ceapadh d´aon ghnó é a úsáideann daoine le fonn laethúil. Ceapadh an aibítir i 1444 le linn réimeas Rí Sejong (1418 – 1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Irish : Ba é Rí Sejong an cheathrú rí de ríshliocht Joseon agus ard-mheas air thar cuid mhaith eile.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Irish : Ar dtús thug sé an t-ainm Hunmin Jeongeum ar an aibítir Hangeul, rud a chiallaíonn ¨na fuaimeanna cearta leis an pobal a theagasc¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Irish : Tá go leor teoiricí ann faoin tslí ar tháinig ann don Sanscrait. Teoiric amháin is ea gur teanga í a thug inimircigh Airianacha ón iarthar isteach san India.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Irish : Is teanga ársa í an tSanscrait agus tá sí inchomparáide leis an Laidin a labhraítear san Eoraip.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Irish : I Sanscrait a scríobhadh an leabhar is luaithe is eol ar domhan. Tar éis tiomsú na n-Upainisead, chuaigh Sanscrait i léig i ngeall ar ordlathas.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Irish : Is teanga an-chasta agus saibhir í an tSanscrait, a bhí mar fhoinse do go leor nua-theangacha Indiacha, díreach mar is í an Laidin foinse do theangacha Eorpacha mar an Fhraincis agus an Spáinnis.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Irish : Agus an cath ar son na Fraince thart, thosaigh an Ghearmáin ag ullmhú chun ionradh a dhéanamh ar oileán na Breataine.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Irish : Thug an Ghearmáin an códainm ¨Operation Sealion¨ ar an ionsaí. Cailleadh an chuid is mó de na trom-uirlisí troda agus soláthairtí de chuid arm na Breataine nuair a d´aistrigh sé amach ó Dunkirk, agus bhí an t-arm sách lag dá bharr sin.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Irish : Ach fós bhí an Cabhlach Ríoga i bhfad níos láidre ná Cabhlach na Gearmáine ("Kriegsmarine") agus bhí sé ar a chumas aon loingeas ionraidh curtha trasna an Mhuir nIocht a scriosadh.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Irish : Mar sin féin, ní raibh ach fíorbheagán de longa an Chabhlaigh Ríoga sna háiteanna ina rabhthas ag súil le hionradh, toisc go raibh eagla ar na haimiréil go ndéanfadh na Gearmánaigh ionsaí aeir a bhádh iad.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Irish : Tosóimid le míniú i dtaobh pleananna na hIodáile. Bhí an Iodáil go príomha mar ¨deartháir beag¨ na Gearmáine agus na Seapáine.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Irish : Bhí airm níos laige agus cabhlach níos laige cé go raibh ceithre long nua díreach tógtha acu roimh thús an chogaidh.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Irish : Ba iad príomhspriocanna na hIodáile tíortha na hAfraice. Chun na tíortha sin a ghabháil, bheadh ​​ceap lainseála trúpaí ag teastáil uathu, ionas go bhféadfadh trúpaí a sheoladh trasna na Meánmhara agus ionradh a dhéanamh ar an Afraic.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Irish : Chuige sin, níor mhór dóibh fáil réidh le bunáiteanna agus longa na Breataine san Éigipt. Seachas na gníomhartha sin, ní raibh sé beartaithe go ndéanfadh longa cogaidh na hIodáile aon ní eile.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Irish : Anois an tSeapáin. Ba thír oileáin í an tSeapáin, díreach cosúil leis an mBreatain.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Irish : Tá fomhuireáin ceaptha le taisteal faoi uisce, agus fanacht ann ar feadh achar fada.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Irish : Baineadh úsáid as formhuireáin sa Chéad agus sa Dara Cogadh Domhanda. Bhí siad an-mhall an uair sin agus bhí an-teorainn lena raon scaoilte.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Irish : I dtús an chogaidh thaistil siad den chuid is mó ar bharr na farraige, ach de réir mar a forbraíodh radar thosaigh sé ag éirí níos cruinne agus b'éigean do na fomhuireáin dul faoi uisce ionas nach bhfeicfí iad.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Irish : Tugadh U-bháid ar fhomhuireáin na Gearmáine. Bhíodh na Gearmánaigh an-éifeachtach sa loingseoireacht agus ag oibriú a gcuid fomhuireán.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Irish : Mar gheall ar an gcaoi ar éirigh leo le fomhuireáin, ní chuirtear iontaoibh sna Gearmánaigh gur ceart mórán a bheith acu tar éis an chogaidh.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Irish : Is ea! Tá an Rí Tútancáman, a dtugtar an ¨Rí Tút¨ nó ¨An Rí Buachalla¨, ar dhuine de na ríthe Éigipteacha ársa is iomráití sa lá atá inniu ann.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Irish : Suimiúil go leor, níor ceapadh go raibh sé an-tábhachtach san am ársa agus níor taifeadadh é ar fhormhór na liostaí na ríthe ársa.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Irish : Rinneadh duine cáiliúil as nuair a aimsíodh an tuama sa bhliain 1922. Cé gur robáladh go leor tuamaí san am atá thart, fágadh an tuama seo beagnach mar a bhí.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Irish : Tá bail mhaith ar mhórchuid de na hearraí a bhí curtha in éineacht le Tutankhamun lena n-áirítear na mílte déantán déanta as miotal lómhar agus tearc-chlocha.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Irish : D´fhág teacht na rothaí spóca go raibh carbaid na nAisiriach níos éadroime, níos gasta agus níos ullmhaithe chun dul chun tosaigh ar shaighdiúirí agus ar charbaid eile.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Irish : Bhíodh saigheada a gcrosbhoghanna marfacha in ann dul trí chathéide shaighdiúrí an naimhde. Timpeall 1000 R.C., thug na hAisiriaigh isteach an chéad mharcra.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Irish : Arm a throideann ar muin capaill is ea marcra. Níor ceapadh fós an diallait, mar sin throidtí an marcra Aisiriach ar a gcapaill gan diallait.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Irish : Tá aithne againn ar go leor polaiteoirí, eolaithe agus ealaíontóirí Gréagacha. B'fhéidir gurb é an duine is mó aithne ar an gcultúr seo ná Homer, an file dall finscéalach, a chum dhá mhórshaothar de litríocht na Gréige: na dánta An tÍliad agus An Odaisé.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Irish : Tá meas ar Sofaicléas agus Arastafainéas i gcónaí mar scríbhneoirí drámaí agus meastar a gcuid drámaí a bheith ar na saothair litríochta domhanda is breátha.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Irish : Gréagach eile mór le rá is é an matamaiticeoir Pythagoras, ar thuill sé is mó clú as a theoirim cháiliúil faoin ngaolta a bhaineann le taobhanna na dtriantán dronuilleach.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Irish : Tá meastacháin éagsúla ann ar líon na ndaoine a labhraíonn Hiondúis. Meastar go bhfuil sé idir an dara agus an ceathrú teanga is forleithne a labhraítear ar domhan.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Irish : Bíonn líon na gcainteoirí dúchais éagsúil ag brath ar cibé ar cuireadh canúintí a bhfuil dlúthghaol eatarthu san áireamh.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Irish : De réir meastachán tá raon idir 340 milliún agus 500 milliún cainteoirí ann, agus tá chomh hard le 800 milliún duine a bhfuil tuiscint ar an teanga acu.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Irish : Bíonn cosúlachtaí sa stór focal idir Hindi agus Urdu ach iad éagsúil mar scríbhneoireacht; sa chaint laethúil, bíonn tuiscint idir chainteoirí an dá theanga de ghnáth.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Irish : Timpeall na 15ú haoise, bhí tuaisceart na hEastóine faoi thionchar mór cultúrtha na Gearmáine.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Irish : Theastaigh ó roinnt manaigh Ghearmánacha Dia a thabhairt níos gaire don chosmhuintir, agus mar sin chum siad teanga litriúil na hEastóine.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Irish : Bhí sé bunaithe ar aibítir na Gearmáinise agus cuireadh carachtar amháin ¨Õ/õ¨ leis.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Irish : Le himeacht ama, rinneadh comhtháthú ar go leor focal ar tógadh ón nGearmáinis iad. Ba é sin tús na heagnaíochta.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Irish : Ba é an traidisiún go rachadh an t-oidhre ar an ríocht díreach isteach san arm tar éis an scoil a fhágáil.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Irish : Mar sin féin, chuaigh Séarlas chuig an ollscoil ag Coláiste na Tríonóide, Cambridge áit a rinne sé staidéir ar antraipeolaíocht agus seandálaíocht, agus ar Stair ina dhiaidh sin, agus bhain sé 2:2 amach (céim dara honóracha íochtarach).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Irish : Ba é Séarlas an chéad duine de Theaghlach Ríoga na Breataine ar bronnadh céim air.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Irish : Clúdaítear 3% den tír leis an Tuirc Eorpach (oirthear Thrace nó Rumelia i leithinis na mBalcánach).English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Irish : 1,600 ciliméadar (1,000 míle) ar fhad agus 800 km (500 míle) ar leithead atá i gcríoch na Tuirce, agus tá cruth dronuilleogach air, nach mór.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Irish : Clúdaíonn achar na Tuirce, lena n-áirítear lochanna, 783,562 ciliméadar cearnach (300,948 míle cearnach), a bhfuil 755,688 ciliméadar cearnach (291,773 míle cearnach) díobh in iardheisceart na hÁise agus 23,764 ciliméadar cearnach (9,174 míle cearnach) san Eoraip.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Irish : Ciallaíonn achar na Tuirce go bhfuil sé ar an 37ú tír is mó ar domhan, agus í chomh mór leis an bhFrainc agus an Ríocht Aontaithe i dteannta a chéile.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Irish : Tá An Tuirc timpeallaithe ag farraigí ar thrí thaobh: an Muir Aeigéach taobh thiar, an Mhuir Dhubh ó thuaidh agus an Mheánmhuir ó dheas.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Irish : Tá stair fada ag Lucsamburg ach is i 1839 a bhain siad a saoirse amach.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Irish : Bhain codanna den Bheilg mar atá sí inniu le Luxembourg, tráth, ach tháinig siad chun bheith mar chuid den Bheilg tar éis Réabhlóid na Beilge sna 1830í.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Irish : Tá iarracht déanta ag Lucsamburg fanacht neodrach ach bhí an tír gafa ag an Ghearmáin sa Chéad agus sa Dara Cogadh Domhanda.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Irish : In 1957 ba í Lucsamburg ceann de na bunaitheoirí den eagraíocht ar a dtugtar an tAontas Eorpach inniu.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Irish : Is fothrach dúin agus mainistir Búdaíoch é an Drukgyal Dzong sa chuid uachtarach de Cheantar Paro (i Sráidbhaile Phondey).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Irish : Deirtear gur chruthaigh Zhabdrung Ngawang Namgyel an dún i 1649 le comóradh a dhéanamh ar a bhua ar na fórsaí Tibéadacha-Mongólacha.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Irish : In 1951, ba chúis le tine nár fágadh ach cuid de na hiarsmaí an Drukgyal Dzong, mar shampla íomhá de Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Irish : I ndiaidh an dóiteáin, cuireadh an dún faoi chaomhnú agus chosaint, agus é fágtha mar cheann de na mór rudaí spéisiúla sa Bhútáin a mheallann go leor cuairteoirí.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Irish : I gcaitheamh an 18ú haois, tháinig an Chambóid faoi bhrú idir dhá chomharsa chumhachtacha, an Téalainn agus Vítneam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Irish : Rinne na Téalannaigh ionradh ar an gCambóid arís agus arís eile san 18ú haois agus i 1772 scrios siad Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Irish : Sna blianta deireanacha den 18ú haois rinne na Vítneamaigh ionradh ar an Chambóid freisin.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Irish : Tá ocht déag faoin gcéad de mhuintir Veiniséala dífhostaithe, agus oibríonn formhór na ndaoine atá fostaithe sa gheilleagar neamhfhoirmiúil.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Irish : San earnáil seirbhísí a oibríonn dhá thrian de mhuintir Veiniséala a théann ag obair, sa tionsclaíocht a oibríonn beagnach aon cheathrú agus sa talmhaíocht aon chúigiú.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Irish : Is tionscal tábhachtach do mhuintir Veiniséala an ola, de bhrí gur glan-easpórtálaí ola í an tír, ina ainneoin sin, ní oibríonn ach aon faoin gcéad den phobal i dtionscal an ola.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Irish : Sna laethanta tosaigh i neamhspleáchas an náisiúin, chuidigh saineolaíocht Ghairdíní na Lus Shingeapór leis an oileán a chlaochlú ina Chathair Ghairdíneach thrópaiceach.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Irish : In 1981, roghnaíodh Vanda Miss Joaquim, hibrideach magairlín, mar bhláth náisiúnta an náisiúin.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Irish : Gach bliain thart ar mhí Dheireadh Fómhair bogann beagnach 1.5 milliún luibhiteoir ó na cnoic thuaidh i dtreo na mánna theas, ag dul trasna Abhainn Mara, chun leas a bhaint as séasúr na báistí.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Irish : Agus ar ais ansin ó thuaidh, tríd an iarthar, ag trasnú abhainn Mara athuair, tar éis shéasúr na báistí thart ar mhí Aibreáin.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Irish : I réigiún an Serengeti gheofar Páirc Náisiúnta Serengeti, Limistéar faoi Chaomhnú Ngorongoro agus Tearmann Géim Maswa sa Tansáin agus Tearmann Géim Náisiúnta Maasai Mara sa Chéinia.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Irish : Tá gnáthscileanna agus scileanna traidisiúnta de dhíth le foghlaim conas meáin idirghníomhach a chruthú, chomh maith le huirlisí foghlamtha i ranganna idirghníomhacha (scéalchlárú, eagarthóireacht fuaime agus físe, scéalaíocht, srl.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Irish : Éilíonn dearadh idirghníomhach go ndéanann tú athmheasúnú ar na buntuiscintí atá agat faoi tháirgeadh na meán agus go bhfoghlaimíonn tú beith ag smaoineamh ar bhealaí neamhlíneacha.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Irish : Éilíonn dearadh idirghníomhach go nascann comhpháirteanna tionscadail lena chéile, ach go mbíonn ciall leis mar aonán ar leith freisin.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Irish : Is é an míbhuntáiste a bhaineann le lionsaí súmála ná go bhfuil castacht fhócasach agus líon na n-eilimintí lionsa atá riachtanach chun raon fad fócasach a bhaint amach i bhfad níos mó ná i gcás lionsaí príomha.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Irish : Tá an fhadhb seo ag maolú de bhrí go mbaineann déantóirí lionsaí caighdeáin níos airde amach i dtáirgeadh lionsaí.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Irish : Cumasaíonn sé sin do lionsaí súmála pictiúir a tháirgeadh atá ar cháilíocht atá inchomparáide leis an gcaighdeán a bhaintear amach le lionsaí a bhfuil fad fócasach seasta acu.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Irish : Míbhuntáiste eile atá le lionsaí zúmála is ea go mbaineann uas-chró (luas) an lionsa níos lú leo de ghnáth.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Irish : Ciallaíonn sé gur deacair lionsaí súmála neamhchostasacha a úsáid faoi sholas íseal gan splanc.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Irish : Ceann de na fadhbanna is coitianta agus tú ag iarraidh scannán a thiontú go formáid DVD ná an ró-scan.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Irish : Is chun an pobal i gcoitinne a shásamh a dhéantar formhór na dteilifíseán.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Irish : Is mar gheall air sin go mbíonn na ciumhaiseanna gearrtha ar an mbarr, ag an mbun agus ar na taobhanna ar gach rud a fheiceann tú ar TV.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Irish : Déantar amhlaidh le cinntiú go gclúdaíonn an pictiúr an scáileán iomlán. Ró-scanadh a thugtar air seo.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Irish : Ar an drochuair, nuair a dhéanann tú DVD, is dóichí ná a mhalairt go ngearrfar a theorainneacha, leis, agus má tá fotheidil ar an bhfíseán atá róghar don bhun, ní thaispeánfar iad ina n-iomláine.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Irish : Spreagadh don tsamhlaíocht le fada an lá is ea an caisleán meánaoiseach traidisiúnta, spreagann sé pictiúir den ghiústáil, d´fhéastaí móra agus den niachas Artúrach.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Irish : Fiú agus a bheith ag seasamh i measc fothracha atá míle bliain d´aois is éasca fuaimeanna agus bolaithe na gcathanna fadó a shamhlú, is beag nach féidir greadadh na gcrúb ar na doirneoga a chloisteáil agus an eagla ag teacht aníos ó phoill na ndoinsiún a bhraith.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Irish : Ach an bhfuil ár samhlaíocht bunaithe ar an bhfírinne? Cén fáth ar tógadh caisleáin ar dtús báire? Conas a dearadh agus a tógadh iad?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Irish : Gnáthchaisleán sa tréimhse sin ab ea Caisleán Kirby Muxloe cé gur teach daingnithe é níos mó ná fíorchaisleán.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Irish : Ní bheadh a fuinneoga gloinithe móra agus ballaí tanaí ábalta ionsaí fíochmhar a sheasamh i bhfad.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Irish : Sna 1480idí, nuair a chuir an Tiarna Hastings tús leis an tógáil, bhí an tír réasúnta síochánta agus ní raibh gá le cosaint ach i gcoinne bandaí beaga de mharaithe mara.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Irish : Ba chóras é cothromaíocht na cumhachta inar fhéach tíortha Eorpacha le ceannas náisiúnta gach ceann de na stáit Eorpacha a choimeád.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Irish : Ba é an coincheap ná go raibh ar náisiúin uile na hEorpa iarracht a dhéanamh náisiún amháin a chosc ó dhul i gcumhacht, agus dá bhrí sin is minic a d'athraigh rialtais náisiúnta a gcomhghuaillíochtaí chun an chothromaíocht a choinneáil.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Irish : Ba é Cogadh Chomharbas na Spáinne an chéad chogadh inarbh é cothromaíocht na cumhachta an phríomhábhar.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Irish : Ba athrú tábhachtach é seo, de bhrí nach bhféadfadh cumhachtaí Eorpacha ligean orthu níos mó gur cogadh reiligiúnach a bhí ann. Mar sin, ba é Cogadh na dTríocha Bliain an cogadh deireanach ar tugadh cogadh reiligiúnach air.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Irish : Scriosadh teampall Artaimíse ag Eifeasas ar an 21 Iúil, 356 R.Ch. i ngníomh coirlosctha a rinne Herostratus.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Irish : De réir an scéil, ba é clú agus cáil a thuilleamh dó féin ar ais nó ar éigean a thug spreagadh dó. D´fhógair na hEifeasaigh, agus iad ar mire, go raibh cosc ar thaifead a dhéanamh riamh ar ainm Herostratus.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Irish : Bhreac Strabo, an staraí Gréagach, nóta den ainm níos déanaí, agus sin an tslí arb eol dúinn é inniu. Scriosadh an teampaill an oíche a rugadh Alastar Mór.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Irish : Thairg Alexander, mar rí, íoc as an teampall a atógáil, ach diúltaíodh dá thairiscint. Níos déanaí, i ndiaidh bhás Alexander, atógadh an teampall in 323 RCR.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Irish : Bí cinnte go bhfuil do lámh chomh scaoilte agus is féidir fad a bhuaileann sé na nótaí ar fad mar is ceart - chomh maith le sin déan iarracht gan mórán gluaiseachta breise a dhéanamh le do mhéara.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Irish : Ní thuirseoidh tú tú féin ar an tslí seo, ach a laghad is féidir. Cuimhnigh nach gá na heochracha a bhualadh go dian chun airde bhreise a fháil faoi mar is gá ar an bpianó.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Irish : Chun airde bhreise a fháil ar an mbosca ceoil, úsáideann tú na boilg le brú nó luas níos airde.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Irish : Is é atá i gceist le misteachas ná comaoineach le, aitheantas le, nó feasacht chomhfhiosach ar réaltacht deiridh, diagacht, fírinne spioradálta, nó Dia.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Irish : Lorgaíonn an creidmheach eispéireas díreach, iomas, nó léargas ar réaltacht Dé/an dé nó na ndéithe.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Irish : Cloíonn an lucht leanúna le bealaí áirithe maireachtála, nó le cleachtaidh atá beartaithe leis na heispéiris sin a chothú.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Irish : Is féidir idirdhealú a dhéanamh idir misteachas agus cineálacha eile creidimh agus adhartha reiligiúnaí i ngeall ar an mbéim sa mhisteachas ar thaithí dhíreach phearsanta ar staideanna uathúla comhfhiosachta, go háirithe staideanna atá síochánta, léirsteanach, beannaithe nó fiú eacstaiseach.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Irish : Is reiligiún é an Suíceachas ó fho-ilchríoch na hIndia. Tháinig ann dó i réigiún Punjab i rith an 15ú haois de bharr scoilt seicteach laistigh den traidisiún Hiondúch.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Irish : Is reiligiún ann féin é an Suíceachas, dar le Suícigh, bíodh is go n-admhaíonn siad a fhréamhacha agus a thraidisiúin Hiondúcha.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Irish : Gurmat, an focal Puinseábach ar ¨slí an ghúrú¨ a thugann Suícigh ar a reiligiún. Is gné bhunúsach de gach reiligiún Indiach é an gúrú ach tá sé chomh tábhachtach sin sa Suíceachas gurb é croí chreideamh na Suíceach é.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Irish : An Gúrú Nanak (1469–1539) a bhunaigh an reiligiún sa 15ú haois. Tháinig naoi ngúrú eile i gcomharbacht air.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Irish : I mí an Mheithimh 1956, tástáladh gealltanais Krushchev nuair a d´iompaigh círéibeacha sa Pholainn, áit a raibh oibrithe i mbun agóide i gcoinne ganntanas bia agus ciorruithe pá, ina agóid ghinearálta i gcoinne an Chumannachais.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Irish : Ach sa deireadh, cé gur chuir Krushchev na tancanna isteach le rudaí a chur in ord, ghéill sé le roinnt éilimh eacnamaíocha agus d´aontaigh sé chun Wladyslaw Gomulka, a raibh gnaoi na ndaoine air, a cheapadh ina phríomh-aire nua.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Irish : Ba shibhialtacht ón gCré-umhaois í Sibhialtacht Ghleann na hIondúise i bhfo-ilchríoch iarthuaisceart na hIndia a chuimsigh an chuid is mó den Phacastáin sa lá atá inniu ann agus roinnt réigiún in iarthuaisceart na hIndia agus in oirthuaisceart na hAfganastáine.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Irish : Rinne an tsibhialtacht go maith in abhantrach na hIondúise agus is as sin a fuair sé a ainm.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Irish : Cé go mbíonn tuairimíocht i measc cuid den lucht léinn a mhaíonn toisc gur mhair an tsibhialtacht freisin in abhantracha Abhainn Sarasvati atá triomaithe faoin am seo, ba chóir an t-ainm Sibhialtacht Indus-Sarasvati a thabhairt uirthi dá bharr; tá roinnt léinn ann, áfach, a thugann an tSibhialtacht Harappan uirthi i ndiaidh Harappa, an chéad cheann dá láithreáin a rinneadh tochailt orthu sna 1920idí.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Irish : Ba spreagadh é nádúr míleataíoch impireacht na Róimhe chun dul chun cinn a dhéanamh i gcúrsaí míochaine.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Irish : Thosaítí ar dhochtúirí a earcú faoin Impire Augustus agus cruthaíodh an chéad Chór Leighis Rómhánach lena úsáid i ndiaidh cathanna.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Irish : Bhí eolas ag máinlianna ar thámhachtána éagsúla lena n-áirítear moirfín ó eastóscán síolta poipín agus scopalaimín ó shíolta na gafainne.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Irish : Tháinig siad chun bheith cumasach ag teascadh chun othair a shábháil ar mhorgadh agus ag tuirnicéid agus clamplaí airtaireacha chun sreabhadh na fola a stopadh.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Irish : Ar feadh na gcéadta bliain, rinne impireacht na Róimhe forbairtí móra i réimse na míochaine agus ba í a chruthaigh cuid mhaith den eolas atá ábhartha fós inniu.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Irish : Cineál oragámaí é oragámaí Pureland agus tá srian i gceist ann sa mhéid nach féidir ach filleadh amháin a dhéanamh ag an am, ní cheadaítear fillteacha níos casta cosúil le fillteacha droim ar ais, agus tá suíomh neamhchasta ag gach filleadh.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Irish : Is John Smith a d´fhorbair é sna 70idí le cuidiú le daoine gan mórán taithí ag filleadh nó iad le scileanna luaile teoranta.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Irish : Forbraíonn leanaí feasacht ar chine agus ar steiréitíopaí cine nuair a bhíonn siad sách óg agus téann na steiréitíopaí cine sin i bhfeidhm ar iompraíocht.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Irish : Mar shampla, leanaí a n-airíonn siad mar chuid de mhionlach cine ar a ndéantar steiréitíopa mar ghrúpa nach n-éiríonn go maith leis ar scoil, is iondúil nach n-éireoidh go maith leo ar scoil a luaithe a fhaigheann siad amach faoin steiréitíopa a bhaineann lena gcine.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Irish : Tá MySpace ar an tríú láithreán gréasáin is mó tóir sna Stáit Aontaithe agus tá 54 milliún próifíl air i láthair na huaire.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Irish : Tá a lán airde tugtha ar na láithreáin ghréasáin seo, go háirithe i suíomhanna oideachais.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Irish : Tá gnéithe dearfacha ag roinnt leis na láithreáin ghréasáin seo, lena n-áirítear a bheith in ann leathanach ranga a chumrú gan dua, ina mbeidh blaganna, físeáin, grianghraif agus gnéithe eile.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Irish : Is furasta dul chuig an leathanach seo trí sheoladh gréasáin amháin a sholáthar, rud a fhágann go bhfuil sé furasta cuimhneamh air agus é a chlóscríobh do mhic léinn a bhféadfadh sé a bheith deacair orthu an méarchlár a úsáid nó focail a litriú.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Irish : Is féidir é a chuir in oiriúint ionas go mbeidh sé furasta é a léamh agus chomh maith leis an méid de dhath is mian leat.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Irish : Is éard is Neamhord Easnaimh Airde ann ná ¨siondróm néareolaíoch ar a ndéantar sainmhíniú trína thrí chomhartha chlasaiceacha lena n-áirítear meargántacht, éasca le cur ar seachrán agus hipirghníomhaíocht nó an iomarca fuinnimh.¨English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Irish : Ní míchumas foghlama é, is neamhord foghlama é; ¨baineann sé d´idir 3 agus 5 faoin gcéad na páistí uile, b´fhéidir suas le 2 mhilliún páiste Meiriceánach¨.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Irish : Téann sé deacair ar leanaí a bhfuil NEA acu a n-aird a dhíriú ar rudaí amhail obair bhaile, ach is féidir leo díriú ar rudaí a mbaineann siad sult as amhail cluichí a imirt nó as a bheith ag breathnú ar na cartúin is fearr leo nó as abairtí gan phoncaíocht a scríobh.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Irish : Is dual do na leanaí seo a lán trioblóide a tharraingt orthu féin de bhrí ¨go nglacann siad páirt in iompraíocht chontúirteach, go mbíonn siad ag troid, agus go gcuireann siad dúshlán faoi dhaoine a bhfuil údarás acu¨ chun a n-inchinn a spreagadh, de bhrí nach féidir a n-inchinn a spreagadh ar an ngnáthshlí.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Irish : Téann ADD i bhfeidhm ar chaidrimh le piaraí eile toisc nach féidir le páistí eile a thuiscint an fáth a ngníomhaíonn siad sa chaoi a ndéantar, nó a litríonn siad sa chaoi a ndéantar, nó go bhfuil leibhéal difriúil aibíochta acu.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Irish : Toisc gur tháinig athrú ar an gcumas le teacht ar eolas agus ar an gcumas foghlamtha sa chaoi thuasluaite, d´athraigh an bunráta maidir le heolas a fháil.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Irish : Bhí an cur chuige maidir le faisnéis a fháil difriúil. Ní raibh brú níos mó ar an gcuimhne aonair, ach díríodh ina áit sin ar an gcumas téacs a thabhairt chun cuimhne.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Irish : Go bunúsach, bhí athrú suntasach le linn na hAthbheochana sa chur chuige i dtaca le foghlaim agus scaipeadh eolais.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Irish : Murab ionann agus príomhaigh eile, ní bhaineann homainidí úsáid níos mó as a lámha agus iad ag bogadh nó ag iompar meáchain nó ag luascadh trí na crainn.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Irish : Tá lámh agus cos an tsimpeansaí ar aon dul ó thaobh méide agus faid de, rud a léiríonn an úsáid a bhaintear as an lámh chun meáchan a iompar nuair a shiúlann an simpeansaí ar a ailt.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Irish : Tá lámh an duine níos giorra ná cos an duine, agus tá na falaing sa lámh níos dírí.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Irish : Léirítear le cnámha lámh iontaise atá idir dhá mhilliún agus trí mhilliún bliain d´aois an t-athrú seo a tháinig ar speisialú na láimhe ó ghluaiseacht go láimhseáil.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Irish : Tá daoine áirithe a chreideann gur féidir leis a bheith an-tuirsiúil mórchuid brionglóidí soiléire a spreagtar go saorga a bheith ag an duine.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Irish : An phríomhchúis leis an bhfeiniméan seo ná an toradh ar na brionglóidí soiléire a d´fhadaigh an méid ama idir staideanna mearchorraí súl (MCS).English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Irish : Gan an oiread mearchorraí súl in aghaidh na hoíche, tagann an staid seo ina bhfaigheann tú codladh iarbhír agus ócáid téarnamh do do chorp chun bheith chomh neamhghnách sin go n-iompaíonn sé ina fhadhb.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Irish : Tá sé seo díreach chomh tuirsiúil agus a bheith ag dúiseacht gach fiche nó tríocha nóiméad agus ag féachaint ar an teilifís.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Irish : Braitheann an éifeacht ar cé chomh minic is a dhéanann do mheabhair iarracht brionglóid mheabhrach a dhéanamh gach oíche.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Irish : Níor éirigh go rómhaith leis na hIodálaigh san Afraic Thuaidh beagnach ón tús. Laistigh de sheachtain ó dhearbhú cogaidh na hIodáile ar an 10 Meitheamh, 1940, ghabh 11ú Hussars na Breataine Fort Capuzzo sa Libia.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Irish : Ghabh na Briotanaigh an Ginearálta Lastucci, Ard-Innealtóir Deichiú Arm na hIodáile, i luíochán soir ó Bardia.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Irish : A thrúpaí féin a mharaigh an Marascal Italo Balbo, Ard-Ghobharnóir na Libia agus oidhre ​​dealraitheach Mussolini de thaisme, agus é ag teacht i dtír i Tobruk ar an 28 Meitheamh.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Irish : Imrítear spórt nua-aimseartha na pionsóireachta ar mórchuid leibhéal, ó mic léinn a fhoghlaimíonn í ar an ollscoil go hiomaitheoirí i gcomórtais ghairmiúla agus Oilimpeacha.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Irish : I bhfoirm comhrac beirte a imrítear an spórt, pionsóir amháin i gcomhrac le pionsóir eile.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Irish : Is cluiche é galf ina n-úsáideann imreoirí maidí le liathróidí a bhualadh isteach i bpoill.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Irish : Imrítear ocht bpoll déag le linn gnáthbhabhta, agus go hiondúil tosaíonn na himreoirí ar an gcéad pholl agus críochnaíonn siad ar an ochtú poll déag.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Irish : Is é an t-imreoir a thógann an líon is lú buillí, nó a chasann an maide an líon is lú uaireanta, chun an cúrsa a chríochnú a bhuann.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Irish : Ar an bhféar a imrítear an cluiche, lomtar an féar thart ar an bpoll níos giorra agus tugtar an faiche air.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Irish : B'fhéidir gurb é an cineál turasóireachta is coitianta an cineál a shamhlaíonn ár bhformhór leis an taisteal: Turasóireacht áineasa.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Irish : Is ionann seo agus nuair a théann daoine chuig áit atá an-difriúil óna saol rialta ó lá go lá chun scíth a ligean agus spraoi a bheith acu.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Irish : Is iondúil a bhíonn tránna, páirceanna téama agus láithreacha campála na háiteanna is coitianta ina bhfaightear turasóirí áineasa.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Irish : Más é cuspóir na cuairte ort chuig áit ar leith ná aithne a chur ar an stair agus chultúr, tugtar turasóireacht chultúrtha ar an gcineál seo turasóireachta.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Irish : Féadfaidh turasóirí cuairt a thabhairt ar áiteanna suntasacha éagsúla i dtír amháin nó díriú ar áit amháin.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Irish : Nuair a chonaic na Coilínigh an ghníomhaíocht seo, d´iarr siad trúpaí breise.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Irish : I measc na dtrúpaí a threisigh na tosaigh bhí an 1ú agus an 3ú reisimint New Hampshire de 200 fear, faoi na Coirnéil John Stark agus James Reed (rinneadh ginearáil díobh beirt ina dhiaidh sin).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Irish : Ghlac fir Stark ionaid feadh an chlaí ar an gceann thuaidh d´ionad an Choilínigh.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Irish : Nuair a d'oscail taoide íseal bearna feadh Abhainn Mystic feadh oirthuaisceart an leithinis, leathnaigh siad an fál go tapa le balla gearr cloiche ó thuaidh ag críochnú ag imeall an uisce ar thrá bheag.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Irish : Chuir Gridley nó Stark cuaille timpeall is 100 troith (30 m) os comhair an sconsa agus d´ordaigh siad gan gunna a scaoileadh go dtí go raibh na Rialtaigh imithe thairis.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Irish : Bhraith plean Mheiriceá ar ionsaithe comhordaithe a sheoladh ó thrí threo ar leith.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Irish : D´ionsódh an Ginearál John Cadwalder ionsaí mearaithe in éadan an gharastúin Bhriotánaigh ag Bordentown, chun bac a chur ar aon thrúpaí athneartaithe.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Irish : Thabharfadh an Ginearál James Ewing 700 mílíste trasna na habhann ag Trenton Ferry, ghabhfadh sé an droichead thar Assunpink Creek agus chuirfeadh sé cosc ar thrúpaí an namhad éalú.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Irish : Thrasnódh an príomhfhórsa ionsaithe 2,400 fear an abhainn naoi míle ó thuaidh ó Trenton, agus ansin roinnfí ina dhá ghrúpa é, ceann faoi cheannas Greene agus ceann faoi cheannas Sullivan, d'fhonn ionsaí roimh éiri na gréine a sheoladh.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Irish : Leis an athrú ón rith ceathrú míle go dtí an rith leath mhíle, maolaíonn tábhacht an luais agus méadaíonn an gá le seasmhacht.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Irish : Ar ndóigh caithfear luas réasúnta a bheith ag reathaí leathmhíle den chéad scoth, fear atá in ann dhá nóiméad a shárú, ach caithfear seasmhacht a chothú ag gach guais.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Irish : Molta méid áirithe reatha trastíre a dhéanamh i gcaitheamh an gheimhridh, in éineacht le traenáil don chuid uachtarach den chorp, mar ullmhúchán don séasúr reatha.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Irish : Ní féidir le cleachtais chearta cothaithe ina n-aonar scothfheidhmíocht a ghiniúint, ach is féidir leo tionchar mór a bheith acu ar fholláine iomlán lúthchleasaithe óga.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Irish : Is féidir le coinneáil cothromaíocht fuinnimh fholláin, nósanna éifeachta i dtaca le go leor uisce a choinneáil i do chorp agus tuiscint a fháil ar na gnéithe éagsúla de chleachtais bhreisithe a bheith ina chuidiú de lúthchleasaithe a gcuid feidhmíochta a fheabhsú agus níos mó sásaimh a bhaint as an spórt.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Irish : Tá rith meánraoin ina spórt measartha saor; tá, áfach, neart míthuiscintí ann i dtaca leis an chúpla píosa trealaimh atá tá de dhíth le páirt a ghlacadh ann.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Irish : Is féidir táirgí a cheannach de réir mar is gá, ach is beag tionchar más tionchar ar bith é, a bheidh ag a bhformhór ar fheidhmíocht.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Irish : Is féidir go n-aireoidh lúthchleasaithe go dtaitníonn táirge áirithe níos fearr leo, fiú mura dtugtar aon bhuntáistí leis i ndáiríre.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Irish : Is féidir féachaint ar an adamh mar bhunbhloc tógála gach aon ábhair.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Irish : Is aonán thar a bheith coimpléascach é atá déanta suas de núicléas lárnach fithisithe ag leictreoin, de réir samhail shimplithe Bohr, rud beag cosúil le pláinéid ag dul thart ar an ghráin - féach léaráid 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Irish : Dhá chineál cáithníní atá sa núicléas - neodróin agus prótóin.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Irish : Tá lucht leictreach dearfach ag prótóin cé nach bhfuil aon lucht ag neodróin. Tá lucht leictreach diúltach ag na leictreoin.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Irish : Chun an t-íospartach a sheiceáil, ní mór duit an láthair a scrúdú ar dtús féachaint an mbeadh sé sábháilte.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Irish : Is gá ceann a thógáil de riocht an duine ghortaithe agus tú ag druidim leis nó léi agus aird a thabhairt ar aon chontúirtí a d´fhéadfadh a bheith ann.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Irish : Má ghortaítear tú ag iarraidh cuidiú, b'fhéidir nach bhféadfá ach cúrsaí a dhéanamh níos measa.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Irish : Fuarthas amach sa staidéar gur cuid den ghaol idir pian agus míchumas iontu siúd atá buailte le pian in íochtar an droma an dúlagar, an eagla agus bheith ag súil le tubaiste.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Irish : Éifeachtaí bheith ag súil le tubaistí, ní dúlagar ná eagla, agus é sin amháin a bhraith ar sheisiúin rialta struchtúrtha seachtainiúla le Cúntóir Dochtúra.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Irish : Bhí níos mó tacaíochta ag teastáil uathu siúd a ghlacann páirt i ngníomhaíocht rialta ó thaobh dearcadh diúltach ar phian, idirdhealú a dhéanamh idir pian ainsealach agus neamhchompord ó ghnáthghníomhaíocht fhisiciúil.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Irish : Braitheann fís, nó an cumas rudaí a fheiceáil, ar orgáin chéadfacha nó súile céadfacha an chórais amhairc.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Irish : Tá mórchuid cineálacha súl ann, ó thaobh déanaimh, agus braitheann a gcastacht ar riachtanais an orgánaigh.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Irish : Tá cumais éagsúla ag na tógálacha difriúla, tá siad íogair do thonnfhaid éagsúla agus tá leibhéil éagsúla géire acu, ina theanta sin, teastaíonn próiseáil dhifriúil uathu chun ciall a bhaint as an ionchur agus uimhreacha difriúla chun go n-oibreoidh siad go barrmhaith.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Irish : Is éard is daonra ann ná bailiúchán orgánach de speiceas ar leith laistigh de limistéar áirithe geografach.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Irish : Nuair a bhíonn tréith feinitíopach ar leith i bpáirt ag gach duine i ndaonra áirithe, tugtar daonra monómorfach orthu.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Irish : Nuair a bhíonn athraitheach de thréith ar leith i bpáirt ag daoine, deirtear go bhfuil siad polamorfach.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Irish : Déanann coilíneachtaí an tseangáin léigiúnaigh máirseáil agus neadú i gcéimeanna difriúla freisin.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Irish : Sa chéim fánaíochta, caitheann seangáil an oíche ag máirseáil, agus stopann siad chun campa a thógáil sa lá.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Irish : Cuirtear tús le céim fánaíochta sa choilíneacht tar éis don soláthar bia dul i laghad. Le linn na céime seo, déanann an choilíneacht neadacha sealadacha a athraítear gach lá.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Irish : Maireann gach ceann de na babhtaí nó máirseálacha siúlacha seo go ceann thart ar 17 lá.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Irish : Cad is cill ann? Ón bhfocal Laidineach ¨cella¨, a chiallaíonn ¨seomra beag¨, a thagann an focal agus ba é micreascópaí a bhí ag féachaint ar struchtúr coirc a cheap an focal.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Irish : Is í an chill aonad bunúsach gach ní bheo, agus tá gach orgánach comhdhéanta de chill amháin nó níos mó.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Irish : Bíonn cealla chomh bunúsach agus ríthábhachtach sin sa staidéar ar an mbeatha, ar ndóigh, gur minic a thugtar ¨na bloicíní lena dtógtar an bheatha¨ orthu.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Irish : Déanann an Córas Néarógach hoiméastáis a choimeád trí néar-ríoga a sheoladh ar fud an choirp chun sreabhadh na fola a choimeád ag imeacht gan chur isteach.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Irish : Is féidir na néar-ríoga seo a sheoladh go han-tapa ar fud an choirp, rud a chabhraíonn leis an gcorp a choinneáil slán ó aon bhagairt fhéideartha.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Irish : Limistéar beag is ea a bhuaileann tornádó, i gcomparáid le stoirmeacha foréigneacha eile, ach is féidir leo gach rud atá sa tslí orthu a scriosadh.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Irish : Scriosann tornádónna crainn, sracann siad cláir as foirgnimh, agus caitheann siad cairr suas sa spéir. Maireann an dá faoin gcéad is foréigní de thornádónna níos mó ná trí huaire an chloig.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Irish : Bíonn luas suas go 480 km/u (133 m/s; 300 msu ag na gaotha sna hollstoirmeacha seo.English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Irish : Tá daoine ag déanamh agus ag úsáid lionsaí le haghaidh formhéadúcháin leis na mílte, mílte bliain.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Irish : Mar sin féin, rinneadh na chéad fhíor-theileascóip san Eoraip ag deireadh an 16ú haois.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Irish : D´úsáid na teileascóip seo comhcheangal de dhá lionsa chun go mbeadh an chuma ar rudaí atá i bhfad uainn go raibh siad níos gaire agus níos mó.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Irish : Beidh an tsaint agus an leithleachas linn go deo agus is é nádúr an chomhoibrithe é nuair a bhíonn buntáiste ag an móramh, go mbeidh i gcónaí tuilleadh le fáil sa ghearrthéarma trí ghníomhú go leithleach.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Irish : Le cúnamh Dé tabharfaidh an chuid is mó de dhaoine faoi deara gurb é an rogha is fearr ná a bheith ag obair le chéile.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Irish : Tá aisling ag neart daoine faoin lá ar féidir le daoine taisteal chuig réalta eile agus taiscéalaíocht a dhéanamh ar dhomhain eile, tá iad a bhíonn ag machnamh faoina bhfuil amuigh ansin, tá iad a chreideann go bhféadfadh eachtráin nó beatha eile a bheith ann ar phláinéad eile.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Irish : Ach dá dtarlódh sé sin riamh, ní dócha go dtarlódh sé go ceann i bhfad Éireann amach uainn. Tá na réaltaí chomh scaipthe amach óna chéile go mbíonn na trilliúin míle idir réaltaí ar ¨chomharsana¨ iad.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Irish : Lá éigin d´fhéadfadh do gharpháistí a bheith ag seasamh ar dhomhan eachtráin ag machnamh ar a sinsir a mhair fadó?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Irish : Tá ainmhithe déanta de go leor cealla. Itheann siad rudaí agus déantar é sin a dhíleá istigh sa chorp. Bíonn an chuid is mó d´ainmhithe in ann gluaiseacht.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Irish : Ag ainmhithe amháin atá inchinn (cé nach amhlaidh i gcás gach ainmhí; ní aon inchinn sa smugairle róin, mar shampla).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Irish : Feicimid ainmhithe ar fud an domhain. Bíonn siad ag tochailt sa talamh, ag snámh sna haigéin, agus ag eitilt sa spéir.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Irish : An t-aonad struchtúrach agus feidhmiúil is lú de chuid orgánach (nithe) beo is ea cealla.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Irish : Tagann an focal cill ón bhfocal Laidin cella a chiallaíonn seomra beag.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Irish : Má bhreathnaíonn tú ar nithe beo faoi mhicreascóp, feicfidh tú gur as cearnóga nó liathróidí beaga atá siad déanta.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Irish : D´úsáid Robert Hooke, bitheolaí ó Shasana, micreascóp chun cearnóga a fheiceáil i gcorc.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Irish : Bhí cuma seomraí orthu. Ba é an chéad duine é a d´fhéach ar chealla marbha.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Irish : Is féidir le heilimintí agus comhdhúile bogadh ó staid amháin go staid eile agus gan aon athrú teacht orthu.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Irish : Tá na hairíonna céanna ag nítrigin mar ghás agus leacht. Tá an stát leachtach níos dlúithe ach tá na móilíní fós mar an gcéanna.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Irish : Is sampla eile é an t-uisce. Tá comhdhúil an uisce comhdhéanta de dhá adamh hidrigine agus adamh ocsaigine amháin.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Irish : Tá an struchtúr móilíneach céanna aige cibé an gás, leacht nó solad é.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Irish : Cé gur féidir athrú teacht ar a staid fisiciúil, fanann a staid ceimiceach mar atá sé.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Irish : Dlúthchuid den saol is ea an t-am, agus tá tionchar aige ar an uile rud a dhéanaimid, ach fós féin tá sé deacair a thuiscint.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Irish : Tá staidéar déanta ar an am ar scoláirí reiligiúnacha, fealsúnachta agus eolaíochta leis na mílte bliain.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Irish : Braithimid an t-am mar shraith imeachtaí ag dul ón todhchaí go dtí an lá inniu go dtí an t-am atá thart.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Irish : Úsáidtear am, leis, chun tréimhsí imeachtaí a chur i gcomparáid.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Irish : Féadfaidh tú caitheamh na haimsire a mharcáil tú féin trí fhéachaint ar imeacht timthriallach á áthdhéanamh. Imeacht timthriallach is ea rud a tharlaíonn arís agus arís go rialta.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Irish : Úsáidtear ríomhairí inniu le pictiúir agus físeáin a ionramháil.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Irish : Is féidir beochana sofaisticiúla a thógáil ar ríomhairí, agus tá an cineál seo beochana ag éirí níos coitianta i gcónaí i gcláir theilifíse agus i scannáin.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Irish : Is minic a dhéantar ceol a thaifeadadh le ríomhairí sofaisticiúla chun na fuaimeanna a phróiseáil agus a mheascadh le chéile.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Irish : Ar feadh tamall fada le linn an naoú haois déag agus an fichiú haois, tuigeadh go raibh an pobal Maori ina chéad áitritheoirí sa Nua Shéalainn, agus go mbíodh siad ag seilg éin ollmhóra dá dtugtar moas.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Irish : Ansin bhunaigh an teoiric an smaoineamh gur imigh muintir na Maori ón bPolainéis i gcabhlach mór agus gur ghabh siad an Nua-Shéalainn ó na Moriori, ag bunú sochaí talmhaíochta.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Irish : Tugann fianaise nua le tuiscint, áfach, gur dream Maorach ón mórthír a bhí sna Moriori a d´aistrigh ón Nua-Shéalainn go dtí na hOileáin Chatham, agus a d´fhorbair a gcultúr sainiúil síochánta féin.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Irish : Bhí treibh eile ar oileáin Chatham freisin, ba iad seo na Maori a chuaigh ar imirce ón Nua-Shéalainn.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Irish : Na Moriori a thugann siad orthu féin; bhí cúpla gráscar ann agus ar deireadh díothaíodh na Moriori.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Irish : Chuidigh daoine aonair a bhí bainteach le blianta fada linn meas a bheith againn ar ár láidreachtaí agus paisin fad a bhí muid ag déanamh measúnú ar dheacrachtaí agus fiú teipeanna.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Irish : Agus muid ag éisteacht le daoine ag insint scéalta fúthu féin, faoina dteaghlach nó faoina n-eagraíocht, fuaireamar léargas fiúntach ar an am atá caite agus ar chuid de na daoine a raibh dea-thionchar nó droch-thionchar acu ar chultúr na heagraíochta.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Irish : Cé nach samhlaítear tuiscint ar an gcultúr le tuiscint ar an stair, cabhraíonn sé ar a laghad le daoine tuiscint a fháil ar an áit atá acu laistigh de stair na heagraíochta.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Irish : Agus éachtaí á meas agus dul i bhfeasacht ar theipeanna, tagann daoine aonair agus gach duine atá rannpháirteach ar thuiscint níos doimhne ar luachanna, misean agus fórsaí tiomána na heagraíochta.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Irish : Sa chás seo, trí chuimhneach siar ar chásanna roimhe seo ar iompar fiontraíochta agus an rath a tharla dá bharr, chabhraigh sé le daoine a bheith oscailte d'athruithe nua agus treo nua don eaglais áitiúil.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Irish : Laghdaigh scéalta rathúla den sórt sin an eagla roimh athrú, agus cruthaíodh claontaí dearfacha i leith athruithe sa todhchaí.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Irish : Is éard atá i gceist le patrúin na smaointeoireachta aontreoiche ná teicnící réitithe fadhbanna a thugann smaointe nó réimsí difriúla le chéile chun teacht ar réiteach.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Irish : Is dual do dhaoine a bhfuil an cineál seo meoin acu díriú ar luas, loighic agus cruinneas, agus ar fhíricí a aithint, teicnící atá ann cheana a athúsáid, agus faisnéis a bhailiú.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Irish : Is é an fachtóir is tábhachtaí den mheon seo: níl ach freagra ceart amháin ann. Ní smaoiníonn tú ach ar dhá fhreagra, is é sin ceart nó mícheart.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Irish : Le nósanna imeachta áirithe eolaíochta nó buan-nósanna imeachta a shamhlaítear an cineál seo smaointeoireachta.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Irish : Daoine a smaoiníonn ar an tslí seo, deirtear go bhfuil siad loighciúil, agus bíonn ar a gcumas patrúin a chur de ghlanmheabhair, fadhbanna a fhuascailt agus turgnaimh eolaíochta a dhéanamh.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Irish : Is é an duine an speiceas is cumasaí ó thaobh intinn duine eile a léamh.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Irish : Ciallaíonn sé sin gur féidir linn an rud a bhraitheann daoine eile, atá ar intinn acu, a chreideann siad, a bhfuil ar eolas acu nó is mian dóibh a thuar go cinnte.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Irish : I measc na gcumas sin, is rud ríthábhachtach é tuiscint a bheith agat ar rún an duine eile. Cuireann sé sin ar ár gcumas réiteach a fháil ar na débhríonna féideartha a bhaineann le gníomhartha fisiciúla.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Irish : Mar shampla, dá bhfeicfeá duine i mbun fuinneog cairr a bhriseadh, is dócha go mheasfá gur carr le strainséir a bhí sé ag iarraidh a ghoid.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Irish : Dhéanfaí breithiúnas difriúil air dá mbeadh a chuid eochracha cairr caillte aige agus dá mbeadh air briseadh isteach ina charr féin.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Irish : Tá MRI bunaithe ar feiniméan fisice ar a thugtar athshondas maighnéadach núicléach (NMR) a tháinig Felix Bloc (agus é ag obair in Ollscoil Stanford) agus Edward Purcell (ó Ollscoil Harvard) air sna 1930idí.English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Irish : San athshondas seo, cuireann réimse maighnéadacha agus tonnta raidió na hadaimh ag tabhairt comharthaí raidió bídeacha.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Irish : Sa bhliain 1970, d´aimsigh Raymond Damadian, dochtúir leighis agus eolaí taighde, an bonn chun íomháú athshondais mhaighnéadach a úsáid mar uirlis le haghaidh diagnóis leighis.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Irish : Ceithre bliana níos déanaí, ceadaíodh paitinn ina leith, arb í sin an chéad phaitinn ar domhan a eisíodh i réimse an ÍAM.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Irish : D´éirigh leis an Dr. Damadian an chéad scanóir MRI "lánchorp" a chríochnú i 1977, an "Indomitable" a bhaist sé air.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Irish : Leis an gcumarsáid aisioncronach tugtar am le machnamh a dhéanamh agus le freagairt ar dhaoine eile.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Irish : Tugtar deis do mhic léinn a bheith ag obair ar a luas féin agus luas na faisnéise teagaisc a rialú.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Irish : Ina theannta sin, tá níos lú srianta ama ann agus tá an deis ann uaireanta oibre solúbtha a bheith ann. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Irish : Cuireann an tIdirlíon agus an Gréasán Domhanda ar chumas d´fhoghlaimeoirí teacht a bheith acu de shíor ar fhaisnéis.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Irish : Is féidir le mic léinn ceisteanna a chur isteach chuig teagascóirí uair ar bith den lá agus bheith ag súil le freagra réasúnta gasta, seachas fanacht ar an gcéad chruinniú duine le duine eile.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Irish : Tugann an cur chuige iar-nua-aoiseach i leith na foghlama saoirse ó absalóidí. Níl aon bhealach maith amháin chun foghlaim a dhéanamh.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Irish : I ndáiríre níl oiread is rud amháin fiúntach le foghlaim. Tarlaíonn foghlaim sa chaidreamh idir an foghlaimeoir agus an t-eolas a chuirtear i láthair.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Irish : Is léiriú ar an bpointe seo é ár dtaithí na laethanta seo ar mhórchuid seónna teilifíse déan féin é, faisnéise, agus foghlama.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Irish : Tarlaíonn sé go bhféachann líon mór dínn ar sheó teilifíse a chuireann ar an eolas muid faoi phróiseas nó eispéireas nach nglacfaimid páirt ann riamh nó nach gcuirfimid an t-eolas sin i bhfeidhm.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Irish : Go deo, ní dhéanfaimid carr a ollchóiriú, tobair a thógáil inár ngairdín cúil, taisteal go Peiriú chun fothracha ársa a scrúdú, nó teach ár gcomharsan a athmhúnlú.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Irish : A bhuíochas ar naisc cábla snáthoptaice chuig an Eoraip agus satailít leathanbhanda, tá ceangal maith ag an nGraonlainn le 93% den daonra a bhfuil rochtain idirlín acu.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Irish : Is dócha go mbeidh wifi nó ríomhaire ceangailte leis an idirlíon ag d'óstán nó ag d'óstaigh (má tá tú ag fanacht i dteach aíochta nó i dteach príobháideach), agus bíonn caife idirlín nó áit éigin le wifi poiblí ag gach lonnaíocht.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Irish : Mar atá thuasluaite, ainneoin go bhfuil an focal ¨Eiscimeach¨ fós inghlactha i Stáit Aontaithe Mheiriceá, meastar gur focal maslach é i measc go leor ciníocha an Artaigh nach Meiriceánaigh iad, go háirithe i gCeanada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Irish : Cé gur féidir go gcloisfidh tú an focal ó Dhúchasaigh na Graonlainne, níor cheart d´eachtrannaigh é a úsáid.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Irish : Ionúitigh a thugann áitritheoirí dúchasacha na Graonlainne orthu féin i gCeanada agus Kalaalleq (Kalaallit an t-iolra), a chiallaíonn duine ón nGraonlainn, sa Ghraonlainn.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Irish : Is ar éigean a fhaightear coireacht, agus drochrún do strainséirí go ginearálta, sa Ghraonlainn. Fiú amháin sna bailte, ní bhíonn aon ¨cheantair gharbha¨ iontu.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Irish : B´fhéidir gurb í an aimsir fhuar an t-aon fhíor-dainséar, a gcaithfeadh an duine neamhullmhaithe dul i ngleic leis.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Irish : Má thugann tú cuairt ar an nGraonlainn sna séasúir fhuara (cuir san áireamh gurb is faide ó thuaidh a théann tú, níos fuaire a bheidh sé), tá sé riachtanach éadaí atá te go leor a thabhairt leat.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Irish : Is féidir leis na laethanta an-fhada sa samhradh a bheith ina gcúis le fadhbanna ó thaobh dóthain codlata a fháil agus fadbhanna sláinte a ghabhann leis sin.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Irish : Le linn an tsamhraidh, bí ag faire amach do mhuiscítí Nordacha freisin. Cé nach scaipeann siad aon ghalair, is féidir leo a bheith bearránach.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Irish : Cé go bhfuil geilleagar San Francisco nasctha lena stádas mar tharraingt den scoth do thurasóirí, tá geilleagar éagsúlaithe aige.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Irish : Is iad na hearnálacha fostaíochta is mó seirbhísí gairmiúla, rialtas, airgeadas, trádáil, agus turasóireacht.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Irish : Tá cáil ar an gcathair agus ar a chomharthaí críche ar fud an domhain, go mór mór de bhrí go ndéantar tagairt dó go rialta sa cheol, i scannáin, sa litríocht agus i cultúr na ndaoine.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Irish : Gheofar bonneagar mór turasóireachta in San Francisco -- mórchuid óstán, bialann agus saoráidí comhdhála den scoth.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Irish : Tá San Francisco ar cheann de na háiteanna is fearr sa tír chun cócaireacht Áiseach eile a bhlaiseadh: cócaireacht Chóiréach, Téalannach, Indiach, agus Seapánach.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Irish : Is oilithreacht mhór é do mhórchuid teaghlach Meiriceánach dul ag triall ar Walt Disney World.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Irish : Is éard is ¨gnáth¨-chuairt ann eitilt isteach in Aerfort Idirnáisiúnta Orlando, dul ar bhus go hóstán Disney ar an láthair, seachtain nó mar sin a chaitheamh gan réadmhaoin Disney a fhágáil, agus filleadh abhaile.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Irish : Níl teora leis na héagsúlachtaí, ach seo an rud a bhíonn i gceist ag formhór na ndaoine nuair a labhraíonn siad faoi ¨dhul go Disney World¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Irish : Is ticéid il-lá páirce atá úsáidte cheana féin iad chuid mhaith de na ticéid a dhíoltar ar líne trí shuíomhanna ceantála ar nós eBay nó Craigslist.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Irish : Cé gur gníomhaíocht an-choitianta é seo, tá sé coiscthe ag Disney: níl na ticéid inaistrithe.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Irish : Tá cead cúlráide de dhíth chun campáil ar bith a dhéanamh faoi bhun an imill in Grand Canyon.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Irish : Tá teorainn le líon na gceadanna a eisítear, chun an cainneon a chosaint, agus cuirtear ar fáil iad ar an 1ú lá den mhí, ceithre mhí roimh an mhí thosaigh.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Irish : Mar sin, tagann cead cúltíre d'aon dáta tosaigh i mí na Bealtaine chun bheith ar fáil ar an 1 Eanáir.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Irish : Is gnách don spás do na háiteanna is mó tóir, amhail Láthair Champála an Aingil Ghil láimhe leis an Phantom Ranch, líonadh suas as na hiarratais a fhaightear ar an gcéad lá a n-osclaítear iad d´áirithintí.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Irish : Coinnítear líon teoranta ceadanna d´iarratais siúl isteach agus tá siad ar fáil ar bhonn tiocfaidh do sheal mar a thiocfaidh tú féin.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Irish : Is bealach iontach é le háilleacht uile an réigiúin a fheiceáil má thagann tú isteach chuig an Afraic-Theas i gcarr, agus is maith é sin freisin chun dul go háiteanna nach mbaineann le gnáth-bhealaí turasóireachta.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Irish : Is féidir é seo a dhéanamh i ngnáthcharr le pleanáil chúramach ach moltar go mór 4x4 a úsáid agus tá go leor áiteanna nach bhfuil insroichte ach amháin le bonn rotha ard 4x4.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Irish : Cuimhnigh agus tú i mbun pleanála cé go bhfuil an Afraic Theas socair ní shin mar atá na tíortha ar fad thart air.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Irish : Athraíonn riachtanais agus costais víosa ó náisiún go náisiún agus braitheann siad ar an tír arb as duit.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Irish : Bíonn dlíthe ar leith ag gach aon tír freisin lena n-éilítear na míreanna éigeandála nach foláir a bheith sa charr.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Irish : Is baile sa chuid thiar den tSiombáib é Victoria Falls, trasna na teorann ó Livingstone, an tSaimbia, agus gar don Bhotsuáin.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Irish : Díreach taobh leis an eas atá an baile suite, agus is mór an tarraingt iad, ach gheobhaidh daoine atá ar thóir na heachtraíochta agus turasóirí araon neart deiseanna chun cuairt fhada a thabhairt ar an gceann scríbe cáiliúil turasóireachta seo.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Irish : Le linn séasúr na báistí (Samhain go Márta), beidh an toirt uisce níos airde agus beidh na hEasanna níos drámatúil.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Irish : Gealltar go bhfliuchfar thú má thrasnaíonn tú an droichead nó má shiúlann tú feadh na gcosán lúbach gar don Eas.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Irish : Ar an láimh eile, is é méid an uisce a bheith chomh mór sin a chuirfidh bac ar do radharc ar an Eas féin—an t-uisce go léir is cúis leis!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Irish : Tuama Thútancáman (KV62). Is féidir gurb é KV62 an tuama is mó cáil as na tuamaí sa Ghleann, an áit a dtáinig Howard Carter ar adhlacadh ríoga beagnach slán an rí óig i 1922.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Irish : I gcomparáid le formhór na dtuama ríoga eile, áfach, is ar éigean is fiú cuairt a thabhairt ar thuama Tutankhamun, agus é i bhfad níos lú agus ar bheagán maisiúcháin.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Irish : Duine ar bith ar mian leis/léi breathnú ar rian an damáiste a rinneadh don mumaí le linn iarrachtaí ar a bhaint ón gcónra, ní bheifear in ann é sin a shásamh, mar níl ach an cloigeann agus na guaillí infheicthe.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Irish : Níl an saibhreas ollmhór a bhí sa tuama ann níos mó, tugadh ar shiúl é chuig an Músaem Éigipteach in Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Irish : B´fhearr do chuairteoirí nach bhfuil mórán ama acu an t-am sin a chaitheamh in áit éigin eile.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Irish : Phnom Krom, 12 km siar ó dheas ó Siem Reap. Ag deireadh an 9ú haois, le linn réimeas an Rí Yasovarman, a tógadh an teampall seo ar bharr cnoic.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Irish : Is fiú go mór dreapadh suas an cnoc chun iontas a dhéanamh d´atmaisféar gruama an teampaill agus den radharc thar loch Tonle Sap.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Irish : Is féidir cuairt ar an suíomh a cheangal go háisiúil le turas báid go dtí an loch.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Irish : Is gá Pas Angkor chun dul isteach sa teampall mar sin ná dearmad do phas a thabhairt leat nuair a dhéanann tú ar Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Irish : Is é Iarúsailéim an phríomhchathair agus an chathair is mó san Iosrael cé nach n-aithníonn formhór tíortha agus na Náisiúin Aontaithe é mar phríomhchathair Iosrael.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Irish : Tá stair fíorshuimiúil ag an gcathair ársa i gcnoic Iúidáis, stair a théann siar na mílte bliain.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Irish : Is cathair naofa í i sna trí reiligiún aondiachúla - an Giúdachas, an Chríostaíocht agus Ioslam - agus feidhmíonn sí mar ionad spioradálta, reiligiúnach agus cultúrtha.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Irish : De bharr thábhacht reiligiúnach na gcathrach, go háirithe an iliomad suíomhanna sin thart ar an tSean-Chathair, tá Iarúsailéim ar cheann de na príomháiteanna do thurasóirí in Iosrael.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Irish : Tá roinnt láithreacha stairiúla, seandálaíochta agus cultúrtha ag Iarúsailéim mar aon le hionaid siopadóireachta, caiféanna agus bialanna.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Irish : Éilíonn Eacuadór ar shaoránaigh Chúba go bhfaighidh siad litir chuiridh sula dtagann siad isteach go hEacuadór trí aerfoirt idirnáisiúnta nó ag pointí iontrála na teorann.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Irish : Caithfidh Aireacht Gnóthaí Eachtracha Eacuadór an litir seo a dhéanamh dleathach, agus ceanglais áirithe a chomhlíonadh.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Irish : Tá na riachtanais seo ceaptha le sreabhadh eagraithe imirce a sholáthar idir an dá thír.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Irish : Ba chóir do shaoránaigh Cúbacha, ar sealbhóirí chárta glas na Stát Aontaithe iad, cuairt a thabhairt ar Chonsalacht an Eacuadór le díolúine ón riachtanas seo a fháil.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Irish : Caithfidh do phas a bheith bailí ar feadh 6 mhí ar a laghad tar éis do dhátaí taistil. Is gá ticéad do thuras fillte/thuras ar aghaidh chun fad do chuairte a chruthú.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Irish : Dá mhéad daoine atá sa ghrúpa, is ea is saoire an turas, mar sin má tá tú i d´aonar nó le cara amháin, déan iarracht grúpa ceathrair nó seisir a dhéanamh le daoine eile chun ráta níos fearr in aghaidh an duine a fháil.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Irish : Mar sin féin, níor cheart go mbaineann sé seo leatsa i ndáiríre, mar is minic go mbíonn turasóirí á bhogadh timpeall chun na carranna a líonadh.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Irish : Is cosúil gur chleas é le tabhairt le fios do dhaoine go gcaithfidh siad níos mó a íoc.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Irish : Síneann an sliabh géar seo go spéir os cionn ceann thuaidh Machu Picchu, agus is minic a fheictear é mar chúlra i ngrianghraif de na fothracha.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Irish : Tá cuma scanrúil ón áit thíos agus is dreapadh crochta agus deacair é ach ba chóir go mbeidh daoine atá réasúnta aclaí in ann é a dhéanamh i thart 45 nóiméad.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Irish : Tá céimeanna cloiche leagtha síos feadh an chuid is mó den chosán agus sna codanna is crochta feidhmíonn cáblaí cruach mar ráille láimhe tacaíochta.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Irish : É sin ráite, bí ag súil le gearranáil, agus bí cúramach sna codanna is crochta, go háirithe nuair a bhíonn siad fliuch, de bhrí gur féidir le contúirt teacht chun cinn go gasta.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Irish : Tá pluais bhídeach gar don bharr a gcaithfear gabháil tríd, tá sé íseal go leor agus teann.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Irish : Is fearr féachaint ar láithreáin agus fiadhúlra Oileáin Galápagos ó bhád, díreach mar a rinne Charles Darwin i 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Irish : Seolann níos mó ná 60 long chrúsála trí uiscí Galapagos - agus slí iontu do idir ochtar agus 100 paisinéir.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Irish : Déanann formhór na ndaoine áit a chur in áirithint i bhfad roimh ré (toisc go mbíonn na báid lán go hiondúil in ard an tséasúir).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Irish : Déan cinnte de go mbeidh an gníomhaire trína gcuirfidh tú áirithint ina shaineolaí ar Oileáin Galápagos, agus eolas maith aige ar réimse leathan de longa.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Irish : Cinnteoidh sé seo go ndéanfar d´ábhair spéise agus/nó do shrianta ar leith a mheaitseáil leis an long is oiriúnaí dóibh.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Irish : Sular tháinig na Spáinnigh sa 16ú haois, bhíodh tuaisceart na Sile faoi riail na nIncach agus bhíodh na hArócánaigh (Mapuche) áitrithe sa tSile láir agus i ndeisceart na Sile.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Irish : Bhí an Mapuche ar cheann de na grúpaí dúchasacha neamhspleácha Meiriceánacha deireanacha, nár slogadh isteach i riail na gcainteoirí Spáinnise go dtí tar éis don tSile a saoirse a bhaint amach.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Irish : Cé gur fhógair an tSile a neamhspleáchas in 1810 (i lár Chogaí Napoléon lena bhfágadh an Spáinn gan rialtas lárnach i bhfeidhm go ceann cúpla bliain), níor baineadh amach an bua cinniúnach ar na Spáinnigh go dtí 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Irish : Is tír sa Mhuir Chairib í an Phoblacht Dhoiminiceach (Spáinnis: República Dominicana), a chlúdaíonn an leath thoir d'oileán Hispaniola, a roinneann sí le Háití.English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Irish : Gan trácht ar na tránna bána agus tírdhreacha sléibhe, is sa tír seo a bunaíodh an chathair Eorpach is sine atá i gCríocha Mheiriceá, agus í ina cuid de Santo Domingo anois.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Irish : Ba iad na Taínos agus na Caribes na chéad daoine a chuir fúthu ar an oileán. Arawakan is ea a labhair na Caribes agus ba timpeall 10,000 R.Ch. a tháinig siad go dtí an t-oileán.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Irish : Laistigh de chúpla bliain ghearr tar éis do thaiscéalaithe Eorpacha an tír a shroicheadh, bhí daonra Tainos laghdaithe go mór ag concairí na Spáinne.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Irish : Bunaithe ar chuntas Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) mharaigh gabhálaithe na Spáinne thart ar 100,000 Taínos idir 1492 agus 1498.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Irish : Jardín de la Unión. Tógadh an spás seo mar aitriam do chlochar 17ú haois agus is é an Templo de San Diego an t-aon fhoirgneamh acu atá fós ann.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Irish : Anois feidhmíonn sé mar an plás lárnach agus bíonn neart rudaí ag dul ar aghaidh, lá agus oíche.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Irish : Tá roinnt bialann timpeall an ghairdín, agus san iarnóin agus sa tráthnóna is minic a thugtar ceolchoirmeacha saor in aisce ón gazebo lárnach.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Irish : Callejon del Beso (Lána na Póige). Dhá bhalcóin nach bhfuil ach 69 ceintiméadar eatarthu is ea an áit taobh thiar de sheanscéal grá.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Irish : Inseoidh cuid leanaí scéal duit má íocann tú cúpla pingin as.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Irish : Turas lae nó turas deireadh seachtaine a bhfuil an-éileamh air is ea Oileán Bowen a mbíonn cadhcáil, siúlóireacht, siopaí, bialanna agus tuilleadh ar fáil ann.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Irish : Tá an pobal barántúil seo lonnaithe i Howe Sound díreach amach ó Vancouver, agus is furasta iad a shroicheadh i dtacsaithe sceidealta uisce a fhágann ó Oileán Granville i lár Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Irish : Dóibh siúd a bhaineann sult as gníomhaíochtaí lasmuigh, caithfidh siad fálróid suas chonaire Farraige go Spéir a dhéanamh.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Irish : Tá Whistler (1.5 uair an chloig de thuras cairr ó Vancouver) daor ach tá cáil air mar gheall ar Chluichí Oilimpeacha an Gheimhridh 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Irish : Sa gheimhreadh, bain taitneamh as cuid de na sciáil is fearr i Meiriceá Thuaidh, agus i rith an tsamhraidh bain triail as rothaíocht sléibhe barántúil.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Irish : Caithfear ceadanna a chur in áirithe roimh ré. Caithfidh cead a bheith agat chun an oíche a chaitheamh ag Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Irish : Is é Sirena an t-aon stáisiún maoirseora a thairgeann lóistín suanliosanna agus béilí te i dteannta le campáil. Ní thairgeann La Leona, San Pedrillo, agus Los Patos ach campáil gan aon seirbhís bia.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Irish : Is féidir cead páirce a fháil díreach ó Stáisiún an Mhaoir i Puerto Jiménez ach ní ghlacann siad le cártaí creidmheasa.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Irish : Ní eisíonn an tSeirbhís Páirceanna (MINAE) ceadanna páirce níos mó ná mí sula mbíonn súil leis na cuairteoirí.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Irish : Cuireann CafeNet El Sol seirbhís áirithinte ar fáil ar phraghas US$30, nó $10 le haghaidh pas lae; gheobhaidh tú mionsonraí ar a leathanach Corcovado.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Irish : Is tír oileáin iad na hOileáin Cook a bhfuil stádas saorchomhlachais acu leis an Nua-Shéalainn, tá siad suite sa Pholainéis, i lár an Aigéin Chiúin Theas.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Irish : Is oileánra é le 15 oileán scaipthe amach thar 2.2 milliún km2 d´fharraige.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Irish : Tá Haváí sa chrios ama céanna leis na hoileáin, mar sin tugtar ¨Haváí na hAstráile¨ ar na hoileáin uaireanta.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Irish : Tá siad níos lú, ach meabhraíonn sé do chuairteoirí scothaosta Haváí sula ndearnadh stát de, gan na hóstáin mhóra turasóireachta agus an fhorbairt eile go léir.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Irish : Cúig oileán déag atá i gceist in Oileáin Cook gan aon chathair. Is iad Rarotonga agus Aitutaki na príomh-oileáin.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Irish : I dtíortha forbartha inniu, rinneadh cineál ealaíne as leaba agus bricfeasta sómasach a chur ar fáil.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Irish : Ag barr an mhargaidh, ar ndóigh bíonn B&Banna san iomaíocht ar dhá phríomhrud: cóir leapa agus bricfeasta.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Irish : Dá réir sin, d´fhéadfá an chóir leapa is sóúla a fháil, amhail cuilt déanta de láimh nó leaba sheanda, ag scoth na ngnólachtaí den sórt sin.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Irish : Le haghaidh bricfeasta is féidir go bhfaighidh tú bia blasta séasúrach an réigiúin, nó mias speisialta an óstaigh.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Irish : D'fhéadfadh gur seanfhoirgneamh stairiúil é an suíomh le fearas ársa, tailte an-néata agus linn snámha.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Irish : Is é an rud simplí a bhaineann le do charr féin a thógáil agus imeacht ar thuras fada bóthair a dhéanann sé tarraingteach ann féin é.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Irish : Murab ionann agus feithiclí móra, seans go bhfuil taithí agat cheana féin ar do charr a thiomáint agus gurb eol duit na teorainneacha atá i gceist leis.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Irish : Is féidir aird nach bhfuil de dhíth a tharraingt go héasca má chuirtear puball in airde ar réadmhaoin phríobháideach nó i mbaile de mhéid ar bith.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Irish : I mbeagán focal, is bealach iontach é turas bóthair a dhéanamh agus do charr in úsáid agat ach is annamh féin gur bealach é ¨campa¨ a dhéanamh.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Irish : Is féidir campáil chairr a dhéanamh má tá mionveain mhór, SUV, Carr Salúin nó Carr Fada agat lenar féidir na suíocháin a luí siar.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Irish : Tá roinnt óstán ann a bhfuil oidhreacht acu ó ré órga na n-iarnród gaile agus na línéar aigéin; roimh an Dara Cogadh Domhanda, sa 19ú haois nó i dtús an 20ú haois.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Irish : Ba sna hóstáin seo a d´fhanadh daoine saibhre agus mór le rá an uair sin, agus is minic a bhíodh mórdhinnéir agus siamsaíocht oíche acu.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Irish : Is cuid dá gcarachtar iad, leis, na feistis sean-aimseartha, na taitneamhachtaí is déanaí a bheith in easnamh, agus scothaostacht ghrástúil áirithe.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Irish : Cé gur úinéirí príobháideacha atá i gceist lena bhformhór, ó am go chéile is ann a fhanann ceannairí stáit atá ar cuairt agus daoine eile mór le rá.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Irish : Taistealaí atá an-saibhir, féadfaidh sé/sí smaoineamh ar eitilt a théann timpeall an domhain, trínar féidir an turas a bhriseadh le cuairteanna ar roinnt mhaith de na hóstáin seo.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Irish : Is éard is gréasán malartaithe aíochta ann ná an eagraíocht a cheanglaíonn taistealaithe le daoine áitiúla sna cathracha a dtugann siad cuairt orthu.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Irish : Le ceangal le líonra den chineál seo, go hiondúil ní bhíonn ort ach foirm a líonadh ar líne; cé go mbíonn líonraí áirithe ag tairiscint nó ag lorg fíoraithe breise.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Irish : Ansin tugtar liosta priontáilte agus/nó ar líne de na hóstaigh atá ar fáil, i dteannta moltaí agus léirmheasanna ó thaistealaithe eile uaireanta.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Irish : Cuireadh tolgshurfáil ar bun in Eanáir 2004 tar éis don ríomhchláraitheoir Casey Fenton eitilt shaor go dtí an Íoslainn a fháil ach nach raibh áit aige le fanacht ann.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Irish : Sheol sé ríomhphoist chuig mic léinn in ollscoil áitiúil agus fuair sé líon ollmhór tairiscintí maidir le lóistín saor in aisce.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Irish : Bíonn brúnna ag freastal ar dhaoine óga go príomha - bíonn an gnáth-aoi sna fichidí - cé go bhfeictear taistealaithe níos sine ann freisin.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Irish : Is annamh a fheictear teaghlaigh agus leanaí in éineacht leo, ach tá roinnt brúnna ann a cheadaíonn sin le seomraí príobháideacha.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Irish : Is í cathair Bhéising sa tSín a óstálfaidh na Cluichí Oilimpeacha Geimhridh in 2022, a fhágann go mbeidh sí ar an gcéad chathair a d´óstáil na Cluichí Oilimpeacha samhraidh agus geimhridh.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Irish : Déanfaidh Béising óstáil ar na searmanais don oscailt agus don chlabhsúr chomh maith leis na himeachtaí oighir faoi dhíon.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Irish : Reáchtálfar imeachtaí sciála eile ag ionad sciála Taizicheng i Zhangjiakou, thart ar 220 km (140 míle) ó Bhéising.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Irish : Tá féile bhliantúil ag cuid is mó de na teampaill ag tosú ó dheireadh mhí na Samhna chuig lár mhí Bhealtaine, a athraíonn de réir féilire bliantúil gach teampall.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Irish : Tá mórchuid de na féilte teampaill ceiliúrtha mar chuid de chomóradh an teampaill nó breithlá na ndéithe atá i réim nó aon mhórimeacht eile bainteach leis an teampall.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Irish : Tá féilte na dteampall i Kerala thar a bheith spéisiúil le feiceáil, le scuaine rialta d´eilifintí maisithe, ceolfhoireann teampaill agus imeachtaí ceiliúrtha eile.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Irish : Is é is Aonach Domhanda ann (ar a dtugtar go minic Mórthaispeántas Domhanda, nó i bhfocal simplí Móraonach) ná féile mhór idirnáisiúnta na n-ealaíon agus na n-eolaíochtaí.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Irish : Cuireann tíortha rannpháirteacha taispeántais ealaíne agus oideachais i láthair i bpailliúin náisiúnta chun saincheisteanna domhanda nó cultúr agus stair a dtíre féin a thaispeáint.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Irish : Is imeachtaí speisialaithe iad Taispeántais Gairneoireachta Idirnáisiúnta a thaispeánann taispeántais bláthanna, gairdíní luibheolaíocha agus aon rud eile a bhaineann le plandaí.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Irish : Cé go teoiriciúil is féidir iad a reáchtáladh ar bhonn bliantúil (fad is a bhíonn siad i dtíortha éagsúla), go praiticiúil ní tharlaíonn sin.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Irish : Is gnách go maireann na himeachtaí seo idir trí agus sé mhí, agus tionóltar iad ar láithreáin a bhfuil achar 50 heicteár ar a laghad iontu.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Irish : Is iomaí formáid scannáin a úsáideadh thar na blianta. Is é scannán caighdeánach 35 mm (claonchló 36 faoi 24 mm) an ceann is coitianta.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Irish : De ghnáth is féidir é a athlíonadh go measartha éasca má ritheann sé amach ort agus tugann sé taifeach atá nach mór mar an gcéanna le DSLR reatha.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Irish : Úsáideann roinnt ceamaraí meánfhormáide formáid 6 faoi 6 cm, nó claonchló 56 faoi 56 mm, le bheith níos cruinne.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Irish : Tugann sé seo taifeach atá beagnach ceithre oiread taifeach claonchló 35 mm (3136 mm2 i gcomparáid le 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Irish : Tá an fiadhúlra i measc na móitífeanna is dúshlánaí don ghrianghrafadóir, agus is gá meascán d´ádh, d´fhoighne, de thaithí agus de threalamh maith chuige.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Irish : Ní minic a thugtar suntas don ghrianghrafadóireacht fiadhúlra, ach mar is fíor i gcás na grianghrafadóireachta i gcoitinne, is fiú míle focal pictiúr.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Irish : Is minic a bhíonn lionsa fada teileafóta de dhíth don ghrianghrafadóireacht fiadhúlra, cé go dteastaíonn lionsaí eile fós do rudaí cosúil le healta éan nó créatúir bhídeacha.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Irish : Tá sé deacair neart ainmhithe neamhchoitianta a aimsiú agus in amanna tá rialacha ag páirceanna i dtaobh grianghraif a ghlacadh dóibh chun críocha tráchtála.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Irish : Is féidir le hainmhithe fiáine a bheith cúthail nó ionsaitheach. Is féidir leis an timpeallacht a bheith fuar, te, nó naimhdeach ar shlí eile.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Irish : Tá os cionn 5,000 teanga ar domhan, lena n-áirítear os cionn fiche atá á labhairt ag 50 milliún cainteoir nó os a chionn.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Irish : Is minic is fusa focail scríofa a thuiscint ná focail ráite. Tá sé sin fíor go háirithe i gcás seoltaí, a bhíonn deacair a fhuaimniú go minic ar shlí a dtuigfí iad.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Irish : Tá roinnt tíortha go hiomlán líofa sa Bhéarla agus i níos mó is féidir leat a bheith ag súil le go bhfuil beagán acu - i measc daoine óga ach go háirithe.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Irish : Samhlaigh, más mian leat, duine as Manchain, Bostún, Iamáice agus Sydney ina suí timpeall an bhoird ag dinnéar i mbialann i Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Irish : Tá siad ag tabhairt údar gáire dá chéile le scéalta ón mbailte dúchais, agus iad á n-insint ina dtuin chainte ar leith agus i mbéarlagair na háite.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Irish : Is é an modh is saoire le hithe ná bia a cheannach in ollmhargaidh. Mura mbíonn deiseanna cócaireachta ann, áfach, níl mórán roghanna eile seachas bia réamhullmhaithe.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Irish : Tá na hollmhargaí ag soláthar réimse níos mó de bhia réamhdhéanta de réir a chéile. I gcuid acu, cuirtear oigheann micreathonn nó bealaí eile ar fáil chun bia a théamh.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Irish : I roinnt tíortha nó cineálacha siopaí bíonn bialann amháin ar a laghad ar an láthair, go minic ceann neamhfhoirmiúil ar phraghsanna réasúnta.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Irish : Déan cóipeanna do do pholasaí agus sonraí teagmhála d´árachóir agus breith leat iad.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Irish : Ní mór dóibh ríomhphost an árachaí a thaispeáin mar aon le huimhreacha fóin idirnáisiúnta le haghaidh comhairle/údarú agus chun éilimh a dhéanamh.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Irish : Coinnigh cóip eile i do chuid bagáiste agus ar líne (ríomhphost le ceangaltán seolta chugat féin, nó cóip stóráilte sa ¨néal¨).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Irish : Má tá tú ag taisteal le ríomhaire glúine nó táibléad, stóráil cóip sa chuimhne nó ar dhiosca (inrochtana gan an t-idirlíon).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Irish : Ina theannta sin, tabhair cóipeanna den pholasaí/de na sonraí teagmhála do chomrádaithe taistil agus gaolta nó cairde atá sa bhaile agus atá sásta cabhrú leat.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Irish : Níl mús (ar a dtugtar fia mór fosta) trodach go nádúrtha ach déanfaidh siad iad féin a chosaint má bhraitheann siad go bhfuil bagairt ann.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Irish : Nuair nach dóigh le daoine go bhféadfadh mús a bheith contúirteach, is féidir go rachaidh siad róghar dó agus go gcuirfidh siad iad féin i gcontúirt.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Irish : Bí measartha faoin méid alcóil a ólann tú. Téann alcól i bhfheidhm ar gach duine ar bhealach difriúil, agus tá sé an-tábhachtach fios do theorann féin a bheith agat.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Irish : I measc na n-imeachtaí fadtéarmacha sláinte a d'fhéadfadh leanúint as ró-ól tá damáiste ae agus fiú daille agus bás. Méadaítear an chontúirt a d'fhéadfadh a bheith ann nuair a óltar alcól a táirgeadh go mídhleathach.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Irish : Is féidir salachair chontúirteacha éagsúla a bheith i mbiotáille neamhdhleathach lena n-áirítear meatánól, a d'fhéadfadh a bheith ina chúis de dhaille nó bás fiú i ndáileoga beaga.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Irish : Is féidir go mbeidh spéaclaí níos saoire i dtír eachtrach, go háirithe i dtíortha ar ioncam íseal ina mbíonn na costais saothair níos ísle.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Irish : Smaoinigh ar thástáil súl a dhéanamh sa bhaile, go háirithe má chlúdaítear é sin le hárachas, agus tabhair leat an oideas lena chomhlíonadh áit éigin eile.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Irish : Baineann dhá fhadhb leis na frámaí hainmbhrandaithe ardleibhéal sna réimsí seo; cuid acu ina leaganacha saora, agus na cinn atá iompórtáilte a bhíonn níos daora ná na cinn sa bhaile.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Irish : Tá caife ar cheann de na tráchtearraí is mó a thrádáiltear ar domhan, agus is dócha go bhfaighidh tú go leor cineálacha de i do réigiún féin.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Irish : Mar sin féin, tá go leor bealaí sainiúla ar fud an domhain le caife a ól, ar fiú iad a thriail.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Irish : Is éard is cainneonaíocht ann (nó: canyoneering) ná dul thíos ag bun cainneoin, atá tirim nó lán le huisce.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Irish : Leis an gcainneonaíocht tugtar le chéile gnéithe de shnámh, dreapadóireacht agus léimneach--ach is sách beag é an méid traenála nó obair fhisiciúil a bhíonn de dhíth chun tosú uirthi (i gcomparáid le hailleadóireacht, tumadóireacht scúba nó sciáil Alpach, mar shampla).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Irish : Is gníomhaíocht lasmuigh é siúlóireacht ina mbíonn duine ag siúl sa timpeallacht nádúrtha, go minic ar chonair shiúlóireachta.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Irish : Baineann siúlóireacht lae le faid a d´fhéadfadh a bheith níos lú ná míle amháin nó suas le faid níos faide ar féidir leo a dhéanamh laistigh d´aon lá amháin.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Irish : Ní gá mórán á ullmhú do lá siúlóireachta ar chonair éasca, agus is féidir le haon duine atá measartha aclaí sult a bhaint astu.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Irish : Is féidir go mbeidh breis ullmhúchán i gceist le teaghlaigh a bhfuil leanaí acu, ach is éasca lá amuigh a chaitheamh fiú in éineacht le babaí agus páistí réamhscoile.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Irish : Go hidirnáisiúnta, tá beagnach 200 eagraíocht turas reatha ann. Bíonn an chuid is mó acu ag feidhmiú go neamhspleách.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Irish : Cuireann Go Running Tours, a tháinig i gcomharbacht ar Global Running Tours, líonra ar fáil de na scórtha soláthraithe rith amhairc ar cheithre ilchríoch.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Irish : Bhí fréamhacha aige i Running Tours Barcelona agus i Running Tours Cóbanhávan, mar sin níorbh fhada gur tháinig Running Tours Prág atá lonnaithe i bPrág agus grúpaí eile isteach leis.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Irish : Tá go leor rudaí le cur san áireamh sula dtéann tú ag taisteal agus fad a bhíonn tú ag taisteal in áit ar bith.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Irish : Nuair a bhíonn tú ag taisteal, bí ag súil nach mbeidh rudaí mar atá siad ¨sa bhaile¨. Beidh béasa, bia, trácht, lóistín, caighdeáin, teanga agus mar sin de difriúil ón áit ina gcónaíonn tú.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Irish : Ní mór duit é seo a choinneáil i gcuimhne i gcónaí, chun díomá a sheachaint nó b'fhéidir déistin fiú, faoin tslí atá ag muintir an cheantair le rudaí a dhéanamh.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Irish : Tá gníomhaireachtaí taistil ar an bhfód ó bhí an 19ú haois ann. Rogha mhaith is ea gníomhaire taistil de ghnáth nuair a bhíonn turas le déanamh a sháraíonn taithí an taistealaí roimhe seo ar nádúr, ar chultúr, ar theanga nó ar thíortha ar ioncam íseal.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Irish : Cé go mbíonn formhór na ngníomhaireachtaí sásta déileáil le mórchuid na ngnáth áirithintí, déanann go leor gníomhaireachtaí sainchúram de chineálacha áirithe taistil, raon buiséid, nó cinn scríbe.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Irish : Is féidir go mbeadh sé níos fearr gníomhaire a úsáid a chuireann turais den chineál céanna in áirithe go minic.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Irish : Féach ar na turais atá á gcur chun cinn ag an ngníomhaire, cibé ar láithreán gréasáin nó i bhfuinneog siopa.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Irish : Más mian leat an domhan a fheiceáil gan mórán airgid a chaitheamh, ar riachtanas, stíl mhaireachtála nó dúshlán, tá bealaí áirithe ann chun é sin a dhéanamh.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Irish : Go bunúsach, tá dhá chatagóir ann: Bí ag obair agus tú i mbun taistil nó déan iarracht do chostais a shrianadh. Is ar an dara chatagóir a bheidh an t-alt seo dírithe.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Irish : Dóibh siúd atá sásta le compord, am agus intuarthacht a chur ar leataobh le costais a laghdú go dtí beagnach a náid, féach ar thaisteal ar bhuiséad íosta.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Irish : Glactar leis sa chomhairle nach ndéanann taistealaithe goid, treaspás, a bheith páirteach sa mhargadh neamhdhleathach, airgead a iarraidh nó daoine a dhúshaothrú ar shlí ar bith eile ar mhaithe leo féin.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Irish : De ghnáth is é an seicphointe inimirce an chéad stad ar theacht amach ó eitleán, long nó feithicil eile.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Irish : Ar roinnt traenacha trasteorann déantar cigireachtaí ar an traein reatha agus ba cheart go mbeadh comhartha aitheantais bailí agat agus tú ag dul ar bord ceann de na traenacha sin.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Irish : Ar thraenacha codlata, is féidir go mbaileoidh an bailitheoir ticéad na pasanna ionas nach mbrisfear isteach ar do chodladh.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Irish : Is riachtanas breise é an clárú don phróiseas víosa. I dtíortha áirithe, ní mór do láithreacht agus an seoladh ag a bhfuil tú ag fanacht a chlárú leis na húdaráis áitiúla.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Irish : D´fhéadfadh sé bheith riachtanach foirm a líonadh isteach sa stáisiún póilíní áitiúil nó cuairt a thabhairt ar an oifig inimirce.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Irish : I gcuid mhór tíortha a bhfuil dlí den chineál sin acu, láimhseálfaidh óstáin áitiúla an clárú (déan cinnte é a iarraidh).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Irish : I gcásanna eile, ní gá ach iad siúd a fhanann lasmuigh de chóiríocht turasóireachta a chlárú. Mar sin féin, bíonn an dlí i bhfad níos doiléire, mar sin faigh amach roimh ré.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Irish : Baineann an ailtireacht le dearadh agus tógáil foirgneamh. Is minic a bhíonn ailtireacht na háite an príomhrud a mheallann turasóirí chuig an áit.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Irish : Tá neart foirgnimh go hálainn le breathnú orthu agus is féidir leis an radharc ó fhoirgneamh ard nó fuinneog atá suite go cliste a bheith ina hábhar áilleachta.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Irish : Bíonn go leor i gcomhar idir an ailtireacht agus réimsí eile lena n-áirítear pleanáil uirbeach, innealtóireacht shibhialta, na healaíona maisiúla, dearadh intí agus dearadh tírdhreacha.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Irish : Toisc go mbíonn a lán pueblos suite in áiteanna iargúlta, ní aimseoidh tú mórán siamsaíocht oíche gan taisteal chuig Albuquerque nó Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Irish : Mar sin féin, tá deochanna ar fáil sa chuid is mó de na casaíní liostaithe thuas, agus bíonn siamsaíocht ó ainmneacha branda á thabhairt isteach acu (na cuid is mó atá mórthimpeall ar Albuquerque agus Santa Fe, go príomha).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Irish : Aire: don chuairteoir nach ón stát é, ní áiteanna maithe i gcónaí iad beáir na mbailte beaga anseo le bheith ag crochadh thart iontu.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Irish : Ar an gcéad dul síos, tá fadhbanna suntasacha i dtuaisceart Mheicsiceo Nua le tiomáint faoi thionchar an óil, agus bíonn líon na dtiománaithe ar meisce ard in aice le beáir na mbailte beaga.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Irish : Graifítí a thugtar ar mhúrmhaisiú nó ar scrábadh neamhiarrtha.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Irish : Ní feiniméan nua-aimseartha é ar chor ar bith, ach is dócha go samhlaíonn mórchuid daoine é le daoine óga a bhíonn ag loitiméireacht ar mhaoin phoiblí agus phríobháideach le spraephéint.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Irish : Sa lá atá inniu ann, áfach, tá ealaíontóirí graifítí atá seanbhunaithe, imeachtaí graifítí agus ballaí atá ¨dleathach¨. Is minic a bhíonn pictiúir ghraifítí sa chomhthéacs seo cosúil le saothair ealaíne seachas clibeanna doléite.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Irish : Scil a bhfuil an-tóir uirthi is ea caitheamh búmaraing agus bíonn fonn ar go leor turasóirí í a fhoghlaim.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Irish : Má tá fonn ort foghlaim conas búmarang a chaitheamh ionas go bhfilleann sé ar do lámh, féach chuige go n-oireann an búmarang atá agat chuige sin.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Irish : Go deimhin ní thagann formhór na búmarang atá ar fáil san Astráil ar ais nuair a chaitear iad. B´fhearr do thosaitheoirí gan triail a bhaint as caitheamh agus é gaofarEnglish : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Irish : Déantar Mias Hangi a chócaráil i bpoll te sa talamh.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Irish : Téitear an chlais le clocha te ó thine, nó in áiteanna áirithe déanann teas geoiteirmeach réimsí den talún te go nádúrtha.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Irish : Is minic a úsáidtear an hangi chun dinnéar rósta sa stíl traidisiúnta a chócaráil.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Irish : Gheofar hangi geoiteirmeacha in áiteanna in Rotorua agus is féidir samplaí de hangi eile a fheiceáil in Christchurch, Wellington, agus in áiteanna eile.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Irish : Tá dhá ghrád ag MetroRail ar thraenacha comaitéireachta istigh i agus thart ar Cape Town MetroPlus (ar a thugtar Céad Ghrád chomh maith) agus Metro (ar a thugtar Tríú Grád).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Irish : Tá MetroPlus níos compordaí agus níl sé chomh plódaithe ach tá sé giota beag níos daoire cé go bhfuil sé fós níos saoire na gnáththicéid mheitreo san Eoraip.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Irish : Bíonn carráistí MetroPlus agus Metro araon ag gach traein; is ag deireadh an traenach is gaire do Cape Town a bhíonn na carráistí MetroPlus i gcónaí.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Irish : Rudaí a iompar do dhaoine eile - Ná ligtear riamh do chuid bagáiste as do radharc, go háirithe agus tú ag dul trasna teorainneacha idirnáisiúnta.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Irish : Tá an baol ann go n-úsáidfear thú mar iompróir drugaí i ngan fhios duit féin, rud a tharraingeodh go leor trioblóide ort.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Irish : Áirítear air seo fanacht i scuaine, de bhrí gur féidir madraí bolaíochta drugaí a úsáid uair ar bith gan fógra.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Irish : Is dian iad na pionóis a ghearrtar i dtíortha áirithe fiú as an gcéad chion; ina measc tá pianbhreitheanna príosúin os cionn 10 mbliana nó bás.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Irish : Tarraingíonn málaí gan duine ina bhfeighil aird ó ghadaithe agus is féidir leo aird a tharraingt, leis, ó údaráis atá eaglach faoi bhagairtí buamála.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Irish : Sa bhaile, mar gheall ar an nochtadh seasta seo do na frídíní áitiúla, tá seans an-mhaith ann go bhfuil imdhíonacht agat orthu cheana.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Irish : Tá sé níos dóichí go mbeidh fadhbanna agat in áiteanna eile ar domhan, de bhrí nach mbeidh aon taithí ag do chorp ar an fhána baictéareolaíoch.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Irish : Is fíor, in aeráidí teo, go bhfásann baictéir níos tapa agus maireann siad níos faide taobh amuigh den chorp.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Irish : As sin a thagann sciúrse Deilí Belly, Mallacht an Fharó, Díoltas Montezuma, agus lucht a bpáirte.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Irish : Mar a tharlaíonn le fadhbanna riospráide in aeráidí fuara, is minic a fhaightear fadhbanna stéige in aeráidí teo agus i bhformhór na gcásanna is crá croí ceart iad sin, ach ní bhaineann aon chontúirt mhór leo.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Irish : Má thaistealaíonn tú i dtír i mbéal forbartha den chéad uair - nó in áit nua den domhan - ná ceap nach féidir le suaitheadh cultúir a bheith ann.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Irish : Is iomaí taistealaí socair cumasach a fuair úire de thaisteal sa chuid sin den domhan atá i mbéal a forbartha an ceann is fearr orthu, áit ar féidir leis na hathruithe cultúrtha carnadh suas go gasta.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Irish : Go háirithe i do laethanta tosaigh, smaoinigh ar airgead maith a chaitheamh ar óstáin, bia agus seirbhísí atá ar stíl agus cáilíocht an Iarthair chun cabhrú leat dul i dtaithí ar chúrsaí.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Irish : Ná cuirtear tocht nó pardóg ar an talamh le codladh ann i gceantair nach bhfuil eolas agat ar an bhfána áitiúil.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Irish : Tabhair leat cliabhán campa nó ámóg leat chun tú a choinneáil sábháilte ar nathracha, scairpeanna agus a leithéid, má bheartaíonn tú campáil lasmuigh.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Irish : Sa bhaile bain sult as caifé breá blasta ar maidin agus cupán tae fíogadáin a thugann suaimhneas san oíche.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Irish : Nuair a bhíonn tú ar saoire i do thír dhúchais, bíonn an t-am agat cineál a dhéanamh ort féin agus cúpla nóiméad a thógáil chun rud éigin speisialta a tharraingt.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Irish : Má tá fonn taiscéalaithe ort, bain triail as roinnt caoineoga nó sú nó a mheascadh:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Irish : seans go dtiocfaidh tú ar dheoch shimplí ar féidir leat a dhéanamh don bhricfeasta nuair atá tú ar ais i do ghnáthamh laethúil.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Irish : Má tá cónaí ort i gcathair a bhfuil cultúr éagsúil óil ann, téigh chuig beáir nó tithe tábhairne i gcomharsanachtaí nach dtéann tú ann go minic leat.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Irish : Dóibh siúd nach bhfuil taithí acu ar bhéarlagair leighis, tá brí ar leith leis na focail ionfhabhtaíoch agus tógálach.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Irish : Is galar tógálach é galar a chuirtear faoi deara le pataigin, amhail víreas, baictéar, fungas nó seadáin eile.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Irish : Is galar tógálach é galar a scaiptear go héasca trína bheith cóngarach do dhuine ionfhabhtaithe.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Irish : Éilíonn roinnt rialtas go mbeidh cuairteoirí a thagann isteach nó áitritheoirí a imíonn vacsaínithe in aghaidh raon galar.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Irish : Is féidir go mbraithfidh na riachtanais seo go minic ar cad na tíortha ar thug taistealaí cuairt orthu nó a mbeartaítear cuairt a thabhairt orthu.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Irish : Ceann de bhuntáistí móra Charlotte, Carolina Thuaidh, ná go bhfuil flúirse roghanna ardchaighdeáin ann do theaghlaigh.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Irish : Is minic a luann cónaitheoirí ó cheantair eile cairdiúlacht na dteaghlach mar phríomhchúis le bogadh ansin, agus is minic a bhíonn sé éasca ar chuairteoirí taitneamh a bhaint as an gcathair le leanaí mórthimpeall.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Irish : Le 20 bliain anuas, tá méadú as cuimse tagtha ar líon na roghanna atá oiriúnach do leanaí in Uptown Charlotte.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Irish : Ní gnách do theaghlaigh in Charlotte tacsaithe a úsáid, cé gur féidir leo a bheith úsáideach i gcásanna áirithe.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Irish : Gearrtar formhuirear má tá níos mó ná 2 phaisinéir agat, mar sin d'fhéadfadh an rogha seo a bheith níos costasaí ná mar is gá.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Irish : Is í Antartaice an áit is fuaire ar Domhan, agus í cruinnithe thart ar an bPol Theas.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Irish : Tá costas mór ar chuairteanna turasóireachta, is gá a bheith corpacmhainneach chucu, ní féidir iad a dhéanamh ach amháin sa samhradh idir Samhain agus Feabhra agus is ar an Leithinis, sna hOileáin agus ar Muir Rois go príomha a dhéantar iad.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Irish : Tuairim is ceithre dosaen bunáiteanna atá suite sna limistéir sin ina bhformhór agus cónaíonn foireann de chúpla míle duine iontu sa samhradh; fanann líon beag daoine tríd an ngeimhreadh.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Irish : Is ardchlár tréigthe é Antartaice intíre atá clúdaithe le 2-3 km oighir.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Irish : Téann turais aeir speisialtóra isteach faoin tír ó am go chéile, le haghaidh sléibhteoireachta nó chun an Mol, a bhfuil bunáit mhór ann, a bhaint amach.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Irish : Is rian 1600 km ó Stáisiún McMurdo ar Mhuir Rois go dtí Trasbhealach (nó Mórbhealach) an Mhoil Theas.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Irish : Is sneachta brúite é le creabháis líonta isteach agus marcáilte le bratacha. Ní féidir é a bhaint amach ach le tarracóirí speisialaithe, sleamhnáin tarraingthe le breosla agus soláthairtí.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Irish : Níl siad ró-aclaí mar sin caithfidh an rian casadh fada a thógáil timpeall na Sléibhte Trasartacha chun an t-ardchlár a shroicheadh.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Irish : Is iad bóithre, cosáin agus céimeanna sleamhain (ach go háirithe) an chúis is coitianta le timpistí sa gheimhreadh.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Irish : Mar bhunriachtanas, beidh coisbheart déanta le boinn chuí de dhíth ort. Is iondúil gó mbíonn bróga samhraidh an-sleamhain ar oighear agus sneachta, ní sásúil cuid de na buataisí geimhridh fiú amháin.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Irish : Ba chóir don phátrún a bheith domhain go leor, 5 mm (1/5 orlach) nó níos mó, agus an t-ábhar bog go leor i dteochtaí fuara.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Irish : Tá stodaí ar bhuataisí áirithe agus tá trealamh breise stodaí ann do dhromchlaí sleamhain, a oireann d´fhormhór na mbróg agus na mbuataisí, le cur ar na sála nó ar na sála agus ar na boinn.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Irish : Ba chóir sála ísle agus leathana a chaitheamh. Scaiptear gaineamh, gairbhéal nó salainn (clóiríd chailciam) go minic ar bhóithre nó ar chosáin le tarraingt dhromchlach a fheabhsú.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Irish : Ní mínormáltacht atá i gceist le maidhmeanna sneachta; ní féidir ach méid áirithe sneachta a choinneáil ar fhánaí géara, agus titfidh méideanna iomarcacha síos mar mhaidhmeanna sneachta.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Irish : An fhadhb ná gur substaint ghreamaitheach é an sneachta, mar sin bíonn truicearadh áirithe de dhíth uaidh le titim anuas, agus is féidir le roinnt sneachta a thagann anuas a bheith ina ócáid truicearaithe don chuid eile.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Irish : Uaireanta is é an ghrian ag téamh an sneachta an teagmhas a chuireann tús leis, uaireanta sneachta eile a thiteann, uaireanta eile imeachtaí nádúrtha eile, ar daoine a spreagann iad go minic.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Irish : Colún aeir ar bhrú an-lag agus a rothlaíonn is ea tornádó, a shúnn an t-aer ina thimpeall isteach agus suas in airde.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Irish : Gineann siad gaotha arda (ag 100-200 míle san uair, uaireanta) agus is féidir leo rudaí troma a ardú san aer, agus iad a iompar sa treo ina mbogann an tornádó.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Irish : Tosaíonn siad mar thonnadóirí ag teacht anuas ó néalta stoirme, agus iompaíonn siad ina ¨tornádónna¨ nuair a dhéanann siad teagmháil leis an talamh.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Irish : Is bealach iontach iad soláthraithe pearsanta VPN (líonra príobháideach fíorúil) chun cinsireacht pholaitiúil agus geoscagadh IP tráchtála a shárú.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Irish : Tá siad níos fearr ná seachfhreastalaithe ar chúiseanna éagsúla: Déanann siad gach trácht idirlín, ní amháin http, athródú.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Irish : Is gnách dóibh bandaleithead níos mó agus seirbhís ar chaighdeán níos airde a thairiscint. Tá siad criptithe agus mar sin tá sé níos deacra spiaireacht a dhéanamh orthu.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Irish : Is gnách do na cuideachtaí meán bréaga a insint faoin gcuspóir atá leis seo, ag maíomh go ndéantar é chun ¨píoráideacht a chosc¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Irish : I ndáiríre, ní bheidh tionchar ar bith ag cóid réigiúin ar chóipeáil mhídhleathach; oibreoidh cóip giotán ar ghiotán de dhiosca go breá ar ghléas a oibreoidh an bhunchóip.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Irish : An cuspóir atá leis ná tuilleadh smachta a thabhairt do na cuideachtaí sin ar a gcuid margaí; airgead a bheith i gcúrsaíocht an rud is tábhachtaí.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Irish : Toisc go dtreoraítear glaonna tríd an Idirlíon, ní gá duit úsáid a bhaint as comhlacht teileafóin atá lonnaithe i d´áit chónaithe, nó mar a dtaistealaíonn tú.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Irish : Ná níl aon cheanglas ann go gcaithfidh tú uimhir áitiúil a fháil ón bpobal ina gcónaíonn tú; is féidir leat nasc Idirlín satailíte a fháil i bhfiántas Chicken, Alasca agus uimhir a roghnú a mhaíonn go bhfuil tú in Arizona grianmhar.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Irish : Go minic, caithfidh tú uimhir dhomhanda a cheannach ar leithligh a chumasaíonn d'fhóin PSTN glaoch ort. Déanann an áit a dtagann an uimhir difríocht do dhaoine atá ag glaoch ort.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Irish : Feidhmchláir a aistríonn téacs san fhíor-am – feidhmchláir atá in ann codanna iomlána téacs a aistriú go huathoibríoch ó theanga amháin go teanga eile.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Irish : Is féidir le cuid de na feidhmchláir sa chatagóir seo téacsanna i dteangacha iasachta a aistriú fiú ar chomharthaí nó ar rudaí eile san fhíor-shaol nuair a dhíríonn an t-úsáideoir an fón cliste ina dtreo.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Irish : Tá feabhas mór tagtha ar na hinnill aistriúcháin, agus anois is minic a thugann siad aistriúcháin atá cruinn, a bheag nó a mhór (agus tá an raiméis ag éirí níos neamhchoitianta), ach is gá a bheith cúramach, de bhrí gur féidir botúin a bheith ann i gcónaí.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Irish : Ceann de na feidhmchláir is suntasaí sa chatagóir seo ná Google Translate, a chumasaíonn aistriúchán as líne tar éis na sonraí teanga atá uait a íoslódáil.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Irish : Is féidir gurb iad na feidhmchláir loingseoireacht GPS ar d´fhón cliste an tslí is fusa agus is áisiúla chun dul i mbun loingseoireachta agus tú as do thír dhúchais.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Irish : Is féidir airgead a shábháil trí léarscáileanna nua a cheannach le haghaidh GPS, nó feiste GPS aonair nó ceann a fháil ar cíos ó chuideachta carr.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Irish : Mura bhfuil nasc sonraí agat le haghaidh do ghutháin, nó nuair atá sé as raon, is féidir a bhfeidhmíocht a bheith teoranta nó gan a bheith ar fáil.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Irish : Bíonn gach siopa áitiúil lán le réimse mearbhlach de chártaí fóin réamhíoctha ar féidir iad a úsáid ó tháillefóin nó ó ghnáthfhóin.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Irish : Cé gur féidir formhór na gcártaí a úsáid chun glaoch ar áit ar bith, tugann cártaí áirithe rátaí ríbhuntáisteacha do ghlaonna chuig grúpaí ar leith tíortha.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Irish : Is minic a chuirtear rochtain ar fáil ar na seirbhísí seo trí uimhir fóin saor in aisce, lenar féidir glaoch a chur uirthi ó fhormhór na bhfón, gan táille a ghearradh.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Irish : Baineann rialacha maidir le grianghrafadóireacht rialta le fístaifeadadh, chomh maith, ar shlí níos mó, b´fhéidir.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Irish : Mura gceadaítear ach grianghraf a ghlacadh de rud, níor cheart duit smaoineamh ar fhíseán a thaifeadadh de.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Irish : Má tá drón á úsáid agat, seiceáil i bhfad roimh ré céard é a cheadaítear duit a scannánú agus na ceadanna nó an ceadúnú breise a theastaíonn.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Irish : Ní smaoineamh maith ar chor ar bith é drón a chur ar eitilt in aice le haerfort nó os cionn slua, fiú mura bhfuil sé sin mídhleathach i do cheantar féin.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Irish : Sa lá atá inniu ann is annamh a chuirtear aerthaisteal in áirithe go díreach tríd an aerlíne gan praghsanna a chuardach agus a chur i gcomparáid ar dtús.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Irish : Uaireanta is féidir leis na praghsanna ar eitilt amháin a bheith an-difriúil ar chomhbhailitheoirí éagsúla agus is fiú torthaí cuardaigh a chur i gcomparáid agus féachaint ar shuíomh Gréasáin na haerlíne féin sula gcuirtear an eitilt in áirithint.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Irish : Cé go mb'fhéidir nach mbeidh víosa ag teastáil uait le haghaidh cuairteanna gearra ar thíortha áirithe mar thurasóir nó le haghaidh gnó, de ghnáth bíonn cuairt níos faide i gceist mar mhic léinn idirnáisiúnta seachas mar thurasóir ócáideach.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Irish : Go ginearálta, má fhanann tú in dtír iasachta ar bith ar feadh tréimhse fada ama beidh ort víosa a fháil roimh ré.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Irish : Is gnách riachtanais agus nósanna imeachta difriúla iarratais a bheith i bhfeidhm do víosaí staidéir i gcomparáid le gnáthvíosaí turasóireachta nó gnó.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Irish : I gcás formhór na dtíortha, beidh litir tairisceana ón institiúid inar mian leat staidéar a dhéanamh de dhíth ort, chomh maith le fianaise a thaispeánann gur leor do mhaoin le maireachtáil go neamhspleách i rith na chéad bhliana de do chúrsa ar a laghad.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Irish : Seiceáil leis an institiúid, agus le roinn inimirce na tíre sin ar mhian leat staidéar a dhéanamh inti chun mionsonraí faoi na riachtanais a fháil amach.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Irish : Mura taidhleoir thú, ciallaíonn dul i mbun oibre thar sáile go mbeidh ort cáin ioncaim a chomhdú sa tír ina bhfuil tú lonnaithe.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Irish : Tá struchtúr difriúil ar cháin ioncaim i dtíortha éagsúla, agus tá difríochtaí móra sna rátaí cánacha agus sna réimsí ó thír go tír.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Irish : I roinnt tíortha feidearálacha, mar na Stáit Aontaithe agus Ceanada, déantar cáin ioncaim a thobhach ag an leibhéal feidearálach agus ag an leibhéal áitiúil, agus mar sin is féidir leis na rátaí agus na réimsí a bheith éagsúil ó réigiún go réigiún.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Irish : Cé nach mbíonn seiceáil inimirce le déanamh de ghnáth nuair a thagann tú isteach i do thír dhúchais, nó má tá, beart ar mhaithe le gnás a bhíonn ann, is féidir le rialú custaim a bheith ina núis.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Irish : Bí cinnte go bhfuil a fhios agat cad is féidir agus nach féidir leat a thabhairt isteach agus déan aon rud thar na teorainneacha dlíthiúla a dhearbhú.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Irish : An tslí is fusa le cur chun bóthair i ngnó na scríbhneoireachta taistil ná do scileanna a fheabhsú ar shuíomh gréasáin bunaithe do bhlaganna taistil.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Irish : Tar éis duit éirí compordach le formáidiú agus eagarthóireacht ar an ngréasán, i gceann tamaill ansin, b´fhéidir go gcruthóidh tú do láithreán gréasáin féin.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Irish : Is bealach iontach é obair dheonach a dhéanamh agus tú ag taisteal chun difríocht a dhéanamh ach ní tabhairt amháin atá i gceist.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Irish : Tá dul agus cuir fút agus obair dheonach a dhéanamh i dtír iasachta ina bhealach iontach le taithí a fháil ar chultúr éagsúil, aithne a chur ar dhaoine nua, foghlaim fút féin, léargas a fháil agus scileanna nua a fhoghlaim fiú.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Irish : Is bealach maith é freisin buiséad a shíneadh chun fanacht níos faide in áit éigin ós rud é go soláthraíonn go leor postanna deonacha lóistín agus béilí agus go n-íoctar cúpla tuarastal beag.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Irish : Ba iad uiscebhealaí na Rúise a d´úsáid na Lochlannaigh chun dul go dtí an Mhuir Dhubh agus an Mhuir Chaisp. Is féidir codanna de na bealaí seo a úsáid fós. Seiceáil an gá ceadanna speisialta, a d'fhéadfadh a bheith deacair a fháil.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Irish : Is ceangail é an Mhuir Bhán-An Chanáil Bhailt idir an tAigéan Artach agus an Mhuir Bhailt, bealach Loch Onega, Loch Ladoga agus Saint Petersburg, trí aibhneacha agus lochanna den chuid is mó.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Irish : Tá Loch Onega nasctha leis an Volga chomh maith agus dá bharr sin is féidir teacht ón Mhuir Chaisp tríd an Rúis go fóill.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Irish : Ná bíodh aon imní ort, chomh luath agus a bhuailfidh tú isteach ar na muiríní beidh gach rud soiléir. Casfaidh tú le síobairí báid eile agus roinnfidh siad a gcuid eolais leat.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Irish : Go bunúsach beidh tú ag crochadh fógraí le do chúnamh a thairiscint, ag siúl anonn is anall ar na dugaí, ag labhairt le daoine atá ag glanadh a gcuid luamh, agus ag iarraidh teagmháil a dhéanamh le mairnéalaigh sa bheár srl.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Irish : Déan iarracht labhairt leis an oiread daoine agus is féidir. Tar éis tamaill beidh aithne ag gach duine ort agus tabharfaidh siad leideanna duit faoi bhád ar bith ina bhfuil duine á lorg.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Irish : Ba chóir duit d'aerlíne Frequency Flyer i gcomhcheangal a roghnú go cúramach.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Irish : Cé go gceapfá go mba rud ciallmhar é clárú leis an aerlíne is rialta a n-eitlíonn tú léi, ba chóir duit a bheith ar an eolas gur minic a thairgtear buntáistí atá difriúil agus gur féidir go mbronnfar pointí do dhaoine a eitlíonn go minic ar bhonn níos flúirse le haerlíne difriúil sa chomhaontas céanna.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Irish : Tá méadú mór ar sheirbhísí chuig an Afraic déanta ag aerlínte amhail Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines, agus cuireann siad nasceitiltí ar fáil chuig go leor cathracha móra san Afraic ar rátaí iomaíocha i gcomparáid le haerlínte eile Eorpacha.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Irish : Bhí aerlínte na Tuirce ag eitilt chuig 39 ceann scríbe in 30 tír Afracach in 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Irish : Má tá am taistil breise agat, féach cén difríocht atá ann idir an táille chun na hAfraice agus táille do thuras ar fud an domhain.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Irish : Ná dearmad na costais bhreise a chur san áireamh i gcás na háiteanna uile sin taobh amuigh den Afraic, arb iad costais a bhaineann le víosaí sa bhreis, cánacha imeachta, iompar ar thalamh, srl.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Irish : Más maith leat dul ar eitilt timpeall an domhain iomlán sa Leathsféar an Deiscirt, tá rogha na n-eitiltí agus na gceann scríbe teoranta mar gheall ar an easpa bealaí trasaigéanach.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Irish : Ní chlúdaíonn aon chomhghuaillíocht aerlíne gach ceann de na trí thrasnú aigéin sa Leathsféar Theas (agus ní chlúdaíonn SkyTeam aon cheann de na trasnuithe).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Irish : Clúdaíonn Star Alliance gach rud, áfach, seachas an tAigéan Ciúin Theas ó Santiago de Chile go dí Taihítí, atá ina eitilt LATAM Oneworld.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Irish : Ní hí an eitilt seo an t-aon rogha más mian leat dul thar an Aigéan Ciúin Theas agus cósta thiar Mheiriceá Theas (féach thíos).English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Irish : Sa bhliain 1994, chuir réigiún eitneach Airméinis Nagorno-Karabakh san Asarbaiseáin tús le cogadh i gcoinne na hAsairise.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Irish : Cruthaíodh poblacht nua le tacaíocht ón Airméin. Mar sin féin, ní fhaigheann sé aitheantas oifigiúil ó thír bhunaithe ar bith, fiú ón Airméin.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Irish : Tá an caidreamh idir an Airméin agus an Asarbaiseáin á mhilleadh ar bhonn leanúnach le hargóintí taidhleoireachta faoin réigiún.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Irish : Is é Ceantar na Canála (An Ollainnis: Grachtengordel) an ceantar cáiliúil ón 17ú haois timpeall ar Binnenstad Amstardam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Irish : Tá an ceantar ar fad ainmnithe mar Láithreán Oidhreachta Dhomhanda UNESCO as an luach uathúil cultúrtha agus stairiúil a ghabhann leis, agus tá praghas na réadmhaoine anseo i measc na bpraghsanna réadmhaoine is airde sa tír.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Irish : Áirítear i Cinque Terre, a chiallaíonn Cúig Thalún, na cúig sráidbhaile bheaga Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza agus Monterosso atá suite sa réigiún Iodálach Liguria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Irish : Tá siad liostaithe ar Liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Irish : Leis na céadta bliain anuas, tá ardáin tógtha ag daoine go cúramach ar an tírdhreach garbh, géar suas go dtí na haillte a bhreathnaíonn amach ar an bhfarraige.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Irish : Cuid dá áilleacht is ea nach bhfuil aon fhorbairt chorparáideach le feiceáil. Ceanglaíonn cosáin, traenacha agus báid na sráidbhailte, agus ní féidir le gluaisteáin iad a bhaint amach ón taobh amuighEnglish : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Irish : Tá difríocht bheag idir na cineálacha Fraincise a labhraítear sa Bheilg agus san Eilvéis agus an Fhraincis a labhraítear sa Fhrainc, cé go bhfuil siad cosúil go leor le go mbeidís sothuigthe dá chéile.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Irish : Go háirithe, tá roinnt tréithe beaga ag an gcóras uimhrithe sa Bheilg agus san Eilvéis ina labhraítear Fraincis atá difriúil leis an bhFraincis a labhraítear sa Fhrainc, agus tá fuaimniú ag roinnt focal beagáinín difriúil.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Irish : Mar sin féin, bheadh ​​an Fhraincis chaighdeánach foghlamtha ar scoil ag gach Beilgeach agus Eilvéiseach a labhraíonn Fraincis, mar sin bheidís in ann tú a thuiscint fiú dá n-úsáidfeá an córas caighdeánach uimhrithe Fraincise.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Irish : Ina lán áiteanna ar fud an domhain, is comhartha cairdiúil é do lámh a croitheadh, chun ¨heileo¨ a chur in iúl.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Irish : Mar sin féin, sa Mhalaeisia, i measc na Malaeis i gceantair thuaithe ar a laghad, ciallaíonn sé ¨tar anseo,¨ cosúil leis an méar innéacs lúbtha i dtreo an choirp, comhartha a úsáidtear i dtíortha áirithe san Iarthar, agus níor cheart é a úsáid ach chuige sin.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Irish : Ar an gcaoi chéanna, d´fhéadfadh taistealaí Briotanach sa Spáinn míbhrí a bhaint as croitheadh láimhe nuair a bheadh an bos iompaithe i dtreo an té a bhí ag croitheadh (seachas i dtreo an té a bhfuiltear ag croitheadh léi/leis) mar chomhartha chun teacht ar ais.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Irish : Is teangacha cúnta iad teangacha saorga nó teangacha tógtha agus cruthaíodh iad leis an gcumarsáid idir dhaoine a éascú, daoine a mbeadh deacracht orthu dul i mbun cumarsáide gan na teangacha cúnta sin.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Irish : Ní hionann iad agus lingua franca, a chiallaíonn teanga nádúrtha nó orgánach a thagann chun cinn ar chúis amháin nó cúis eile mar mhodh cumarsáide idir dhaoine a labhraíonn teangacha difriúla.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Irish : Le teas an lae, d´fhéadfadh le taistealaithe taithí a fháil ar mheabhalscáil a thugann cuma uisce (nó rudaí eile) ar na súile.English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Irish : Is féidir leo seo a bheith contúirteach má théann an taistealaí sa tóir ar an mearú súl, ag cur fuinneamh mórluachmhar agus cibé uisce atá fágtha amú.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Irish : Fiú i measc na bhfásach is teo atá ann, is féidir leo a bheith thar a bheith fuar san oíche. Tá baol láidir ann go dtiocfaidh hipiteirme ort mura gcaitheann tú éadaí teolaí.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Irish : Sa samhradh, go háirithe, beidh ort faire amach do mhoscítí má shocraíonn tú dul ar shiúlóid tríd an bhforaois bháistí.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Irish : Má tá tú ag tiomáint tríd an bhforaois bháistí fhothrópaiceach fiú amháin, is leor an cúpla soicind a bhíonn na dorais ar oscailt agus tú ag dul isteach san fheithicil, do mhuiscítí a ligean isteach san fheithicil in éineacht leat.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Irish : Is féidir le fliú na n-éan, nó an fliú éanúil mar a thugtar go foirmiúil air, éin agus mamaigh araon a ionfhabhtú.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Irish : Tuairiscíodh níos lú ná míle cás daonna riamh, ach bhásaigh cuid acu sin.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Irish : Bhain cuid is mó acu le daoine a oibríonn le héanlaith chlóis ach tá riosca áirithe ann d´fhairtheoirí éan fosta.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Irish : Gnáthghnéithe san Iorua is ea fiordanna agus gleannta géara as a leanann ardán ard a bhíonn cothrom, a bheag nó a mhór.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Irish : Is minic a deirtear go bhfuil na hardchláir seo ¨vidde¨ rud a chiallaíonn gur spás leathan oscailte gan chrann é, fairsinge gan teorainn.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Irish : De ghnáth tugtar ¨hei¨ orthu i Rogaland agus Agder, rud a chiallaíonn móinteach gan chrann a bhíonn clúdaithe go minic le fraoch.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Irish : Níl na hoighearshruthanna cobhsaí, ach is amhlaidh go sníonn siad síos an sliabh. As sin leanfaidh scoilteanna, creabháis, a d´fhéadfaí a cheilt faoi dhroichid sneachta.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Irish : Is féidir le ballaí agus díonta na bpluaiseanna oighir titim isteach agus is féidir bearnaí iontu a dhúnadh.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Irish : Ar imeall na n-oighearshruthanna, briseann agus scoitheann blocanna ollmhóra díobh, titeann síos agus uaireanta preabann nó rollann níos faide amach ón imeall.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Irish : Is gnách don séasúr turasóireachta do na stáisiúin chnoic buaic a shroicheadh le linn an tsamhraidh Indiaigh.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Irish : Mar sin féin, tá áilleacht agus tarraingteacht de chineál éagsúil acu i rith an gheimhridh, le go leor stáisiún cnoic ag fáil méideanna móra sneachta agus gníomhaíochtaí cosúil le sciáil agus clársciáil á dtairiscint acu.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Irish : Is beag aerlíne a thairgeann táillí méala i gcónaí, táillí a thugann lascaine bheag ar chostais taistil sochraide gan choinne.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Irish : I measc na n-aerlínte a gcuireann siad sin ar fáil tá Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa i gcás eitiltí de bhunús SAM nó Ceanada, agus WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Irish : I ngach cás, ní mór duit áirithint a dhéanamh ar an bhfón go díreach leis an aerlíne.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.