40 days English and Galician conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Galego languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Galician : O luns, científicos da Escola de Medicina da Universidade de Stanford anunciaron a creación dunha nova ferramenta diagnóstica que pode clasificar as células polo seu tipo: un minúsculo chip imprimible que se pode fabricar empregando impresoras de inxección de tinta normais cun custo de probablemente un céntimo de dólar estadounidense cada un.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Galician : Os investigadores principais afirmaron que isto podería acadar unha detección prematura do cancro, tuberculose, VIH e a malaria para os pacientes de países con baixos ingresos, onde os índices de supervivencia en enfermidades como o cancro de mama chegan a ser da metade do que nos países máis ricos.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Galician : O JAS 39C Gripen chocou contra a pista de aterraxe aproximadamente ás 9:30 h, hora local (02:30 h UTC) e estoupou, o que obrigou a pechar o aeroporto a voos comerciais.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Galician : Identificouse ao piloto como o líder do escuadrón Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Galician : Os informes dos medios de comunicación locais informan de que un camión dos bombeiros do aeroporto envorcou cando respondía ao accidente.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Galician : Vidal, de 28 anos de idade, uniuse ao Barça, procedente do Sevilla, hai tres tempadas.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Galician : Desde que a súa chegada á capital de Cataula, Vidal xa xogou 49 partidos para o club.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Galician : A protesta empezou arredor das once da noite, hora local (UTC+1), en Whitehall diante da entrada gardada pola policía a Downing Street, a residencia oficial do primeiro ministro.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Galician : Xusto despois das 11:00 h, os manifestantes cortaron o tráfico no carril en dirección ao norte en Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Galician : Ás 11:20 h, a policía pediulles aos manifestantes que se afastasen cara á beirarrúa, indicando que era necesario atopar un equilibrio entre o dereito a protestar e a acumulación de tráfico.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Galician : Arredor das 11:29 h, a protesta continuou avanzando ao longo de Whitehall, deixou atrás Trafalgar Square, ao longo do Strand, pasando Aldwych e chegando a Kingsway cara a Holborn onde o partido conservador celebraba o seu Foro de Primavera no hotel Grand Connaught Rooms.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Galician : O récord fronte a fronte de Nadal contra o canadense é 7–2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Galician : Perdeu recentemente contra Raonic no Open de Brisbane.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Galician : Nadal acadou o 88 % dos puntos netos do partido ao gañar 76 puntos no seu primeiro servizo.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Galician : Despois do partido, o Rei da terra batida afirmou: «Estou emocionado de volver ás rondas finais dos eventos máis importantes. Veño a gañar».English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Galician : Os documentos amosaron que catorce bancos axudaron a clientes adiñeirados a ocultar miles de millóns de dólares estadounidenses para evitar impostos e outras regulacións.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Galician : Os documentos probaron que catorce bancos axudaron a clientes de cartos a ocultar miles de millóns de dólares estadounidenses co fin de evitar impostos e outras regulacións.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Galician : O periódico británico The Guardian apuntou que Deutsche Bank estaba a controlar preto dun terzo das 1200 empresas pantasma empregadas para acadar ese fin.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Galician : Producíronse protestas a nivel mundial, numerosos procesos penais e os líderes dos gobernos de Islandia e Paquistán presentaron a súa dimisión.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Galician : Nado en Hong Kong, Ma estudou na Universidade de Nova York e na Escola de Dereito de Harvard; tamén chegou a posuír a residencia permanente en EE. UU.: a «green card».English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Galician : Hsieh inferiu no proceso electoral que Ma probablemente fuxiría do país nun momento de crise.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Galician : Hsieh tamén argumentou que o fotoxénico Ma tiña máis estilo ca contido.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Galician : A pesar das acusacións, Ma gañou con facilidade nunha plataforma que defende unha relación máis estreita coa China continental.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Galician : Alex Ovechkin recibiu o título de Xogador do día co equipo Washington Capitals.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Galician : Marcou 2 goles e fixo 2 asistencias na vitoria 5-3 do Washington contra os Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Galician : Ovechkin fixo a primeira asistencia durante a noite durante o gol gañador do partido marcado polo novato Nicklas Backstrom;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Galician : O seu segundo gol da noite foi o 60.º da tempada, que fixo del o primeiro xogador que marcou 60 ou máis goles nunha soa tempada desde 1995-96, cando Jaromir Jagr e Mario Lemieux acadaron ese fito, respectivamente.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Galician : Batten acadou o posto 190 na lista dos 400 americanos máis ricos de 2008, cunha fortuna estimada de 2300 millóns de dólares.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Galician : Graduouse polo College of Arts & Sciences da Universidade de Virxinia en 1950 e foi un importante doante desa institución.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Galician : Durante unha revolta provocouse un incendio na prisión de Abu Ghraib en Iraq.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Galician : O presidio fíxose célebre ao se descubriren os abusos aos prisioneiros despois de que as forzas dos EE. UU. asumisen o seu cargo.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Galician : Piquet Jr. colidiu no Gran Premio de Singapur de 2008 inmediatamente despois de que Fernando Alonso parase de xeito anticipado en boxes, o que obrigou a sacar o coche de seguridade.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Galician : Cando os coches que ían por diante de Alonso entraron a recargar combustible co coche de seguridade, el púxose á cabeceira do grupo para facerse coa vitoria.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Galician : Piquet Jr. foi despedido despois do Gran Premio de Hungría de 2009.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Galician : Exactamente ás 8:46 h, o silencio caeu sobre a cidade, marcando o momento preciso en que o primeiro jet golpeou o seu obxectivo.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Galician : Montáronse dous focos de luz que apuntan cara ao ceo pola noite.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Galician : A construción de cinco novos rañaceos continúa no mesmo lugar, cun centro de transporte e un parque memorial no centro.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Galician : O programa PBS recibiu máis de dúas ducias de premios Emmy e a súa antigüidade de emisión en antena só é inferior a Barrio Sésamo e Mister Rogers´ Neighborhood.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Galician : Cada episodio do programa céntrase nun tema dun libro específico e, a continuación, explora ese tema a través de múltiples historias.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Galician : En cada programa tamén se recomendan libros que os rapaces deberían buscar cando visiten a biblioteca.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Galician : John Grant, da WNED Buffalo (a emisora de lectura de Reading Rainbow) afirmou: «Reading Rainbow aprendeulles aos cativos o porque ler… o amor pola lectura: [o programa] animaba á rapazada a coller un libro e ler».English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Galician : Algunhas persoas opinan, tamén John Grant, que a redución no financiamento e o cambio de filosofía na programación educativa para a televisión axudaron a que se cancelase a serie.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Galician : A tormenta, situada a 645 millas (1040 km) ao oeste das illas de Cabo Verde, é probable que se disipe antes de ameazar outros territorios, afirman os meteorólogos.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Galician : Nestes momento, Fred presenta ventos de 165 km/h (105 millas) e avanza cara ao noroeste.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Galician : Fred é o ciclón tropical máis forte endexamais rexistrado nunha posición tan ao sur e ao leste do Atlántico desde a introdución das imaxes por satélite e tan só o terceiro furacán máis importante rexistrado ao leste dos 35° W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Galician : O 24 de setembro de 1759, Arthur Guinness asinou o arrendamento durante 9000 anos da cervexeira St James´ Gate Brewery en Dublín (Irlanda).English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Galician : 250 anos despois, Guinness medrou ata converterse nun negocio global que factura máis de 10 000 millóns de euros (14,7 mil millóns de dólares americanos) anuais.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Galician : Jonny Reid, copiloto do equipo A1GP de Nova Zelandia, hoxe escribiu historia ao ser o máis rápido, de xeito legal, ao volante pola Auckland Harbour Bridge, unha ponte de 48 anos de antigüidade.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Galician : Reid logrou conducir o coche A1GP de Nova Zelandia, o Black Beauty, a velocidades que superaban os 160 km/h sete veces pola ponte.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Galician : A policía de Nova Zelandia tivo dificultades para usar os seus radares de velocidade para comprobar a que velocidade circulaba Reid debido a que o Black Beauty é moi baixo e o único momento no que a policía conseguiu rexistralo foi cando desacelerou ata 160 km/h.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Galician : Nos últimos tres meses, máis de 80 arrestados foron postos en liberdade das instalacións de admisión central sen seren acusados formalmente.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Galician : En abril deste ano, o xuíz Glynn emitiu un interdito contra as instalacións para obrigar á posta en liberdade das persoas retidas por un período superior a 24 horas despois do seu ingreso que non tivesen unha audiencia cun comisario do tribunal.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Galician : O comisario determina a fianza, en caso de se conceder, e formaliza os cargos presentados polo axente que realizou o arresto. Deseguido, os cargos incorpóranse ao sistema informático do estado onde se encargarán de seguir o caso.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Galician : A vista tamén establece a data na que os sospeitosos teñen dereito a un xuízo rápido.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Galician : Peter Costello, o tesoureiro australiano e a persoa que con case toda probabilidade substituirá ao primeiro ministro John Howard como líder do partido liberal, declarou o seu apoio á industria enerxética nuclear en Australia.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Galician : Costello afirmou que cando a produción eléctrica nuclear resulte economicamente viable, Australia debería adoptar o seu uso.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Galician : ¨Se se comercializa, deberíamos tela. É dicir, non existe ningunha obxección en principio á enerxía nuclear¨, afirmou Costello.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Galician : Segundo Ansa: «A policía estaba preocupada por un par de golpes de alto nivel que temían que iniciasen unha verdadeira guerra de sucesión.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Galician : A policía afirmou que Lo Piccolo levaba a voz cantante, porque sempre fora o home de confianza de Provenzano en Palermo e ter maior experiencia gañoulle o respecto da vella xeración de xefes, mentres mantiñan a política de Provenzano de manter un perfil o máis baixo posible mentres fortalecía a súa rede de poder.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Galician : Estes xefes foron freados por Provenzano, cando puxo fin á guerra contra o estado provocada por Riina que lle custou a vida aos defensores da mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino en 1992».English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Galician : O director executivo de Apple, Steve Jobs, revelou o dispositivo tras subir ao escenario e sacar o iPhone do peto dos pantalóns vaqueiros.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Galician : Durante o seu discurso de 2 horas, afirmou que: ¨Hoxe, Apple vai reinventar o teléfono. Hoxe imos facer historia¨.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Galician : Brasil é o país católico romano de maior tamaño do mundo e a Igrexa Católica Romana opúxose continuamente á legalización dos matrimonios do mesmo sexo no país.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Galician : O Congreso Nacional do Brasil debateu a legalización durante 10 anos e ese tipo de casamentos civís na actualidade só son legais en Río Grande do Sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Galician : O proxecto de lei foi redactado pola antiga alcaldesa de São Paulo, Marta Suplicy. A lexislación que se propuxo, despois da súa modificación, atópase agora nas mans de Roberto Jefferson.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Galician : Os manifestantes teñen a expectativa de reunir unha petición de 1,2 millóns de sinaturas que presentarán perante o Congreso Nacional en novembro.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Galician : Despois de resultar evidente que moitas familias buscaban asesoramento legal para loitar contra os desafiuzamentos, o 20 de marzo celebrouse unha reunión no East Bay Community Law Center para as vítimas da estafa inmobiliaria.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Galician : Cando os inquilinos comezaron a relatar o sucedido, a maioría das familias implicadas decatáronse de pronto de que Carolyn Wilson da OHA lles roubara os seus depósitos de garantía e fuxira da cidade.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Galician : Os inquilinos de Lockwood Gardens cren que podería haber outras 40 familias ou máis pendentes de desafiuzamento, xa que descubriron que a policía de OHA tamén está investigando outras propiedades de vivenda pública en Oakland que poderían estar implicadas nesa estafa inmobiliaria.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Galician : O grupo cancelou o espectáculo no War Memorial Stadium de Maui, ao que se prevía que acudisen 9000 persoas, e pediulles desculpas aos fans.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Galician : A empresa xestora do grupo, HK Management Inc., non ofreceu ningunha xustificación inicial tras a cancelación do día 20 de setembro, pero alegaron motivos loxísticos ao día seguinte.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Galician : Os famosos avogados gregos, Sakis Kechagioglou e George Nikolakopoulos, foron enviados á prisión Korydallus de Atenas, ao seren declarados culpables de actividades ilegais e corrupción.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Galician : En consecuencia, produciuse un importante escándalo dentro da comunidade lexislativa grega como resultado da exposición das accións ilegais que xuíces, avogados, procuradores e fiscais realizaran durante os anos anteriores.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Galician : Unhas semanas atrás, despois de que o xornalista Makis Triantafylopoulos publicase unha información no seu popular programa de televisión Zoungla en Alpha TV, o parlamentario e avogado, Petros Mantouvalos, foi destituído ao coñecerse que integrantes da súa oficina participaron en actividades ilegais e corrupción.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Galician : Ademais, o xuíz principal Evangelos Kalousis foi encarcerado tras ser declarado culpable de corrupción e comportamento indecente.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Galician : Roberts rexeitou de plano explicar cando pensa que se inicia a vida, unha cuestión importante cando se consideran aspectos éticos sobre o aborto, e afirmou que non sería ético comentar sobre os particulares de casos probables.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Galician : Con todo, reincidiu na súa declaración previa de que Roe v. Wade era a ¨lei oficial dese territorio¨, poñendo o énfase na importancia de resolucións sistemáticas do Tribunal Supremo.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Galician : Tamén confirmou que cría no dereito implícito á privacidade da que dependía a decisión de Roe.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Galician : Maroochydore rematou no máis alto do taboleiro, a seis puntos de vantaxe de Noosa, en segunda posición.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Galician : Ambas as dúas partes encontraríanse na semifinal na que Noosa quedou sen gañadores por 11 puntos.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Galician : Maroochydore, de seguido, derrotou a Caboolture na final preliminar.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Galician : O hesperonychus elizabethae é unha especie da familia dos dromaeosauridae e é curmán do velocirráptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Galician : Pensábase que este paxaro de presa de sangue quente cuberto de plumas camiñaba sobre dúas patas con garras como o velocirráptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Galician : A súa segunda gadoupa era máis longa, de onde lle veu o nome de Hesperonychus, que significa «gadoupa do oeste».English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Galician : Ademais dos bloques de xeo, as condicións meteorolóxicas extremas están impedindo os labores de rescate.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Galician : Pittman apuntou que as condicións non ían mellorar ata algún momento da semana seguinte.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Galician : A cantidade e grosor dos bloques de xeo, segundo Pittman, é o peor dos últimos 15 anos para os cazadores de focas.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Galician : Hoxe, mentres se celebraban os funerais por Jeff Weise e tres das nove vítimas, as novas correron pola comunidade Red Lake sobre o arresto doutro estudante relacionado cos tiroteo na escola o 21 de marzo.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Galician : As autoridades apenas fixeron ningunha declaración oficial máis alá de confirmar o arresto de hoxe.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Galician : Non obstante, unha fonte que coñecía a investigación informou ao Minneapolis Star-Tribune que fora Louis Jourdain, o fillo de 16 anos de Floyd Jourdain, o presidente tribal do Red Lake.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Galician : Nestes momentos descoñécese que cargos se presentarán nin que levou ás autoridades ata o rapaz, pero a instrución do proceso penal de menores comezou no tribunal federal.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Galician : Lodin tamén afirmou que os axentes decidiron cancelar a segunda volta para aforrarlles aos afgáns o custo e o risco de seguridade doutras eleccións.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Galician : Os diplomáticos afirmaron que atoparon suficientes ambigüidades na constitución afgá para determinar que non cumpría unha segunda volta.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Galician : Isto contradí informes previos que establecían que a cancelación da segunda volta estaría en contra da Constitución.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Galician : O avión dirixíase a Irkutsk e estaba operado por tropas do interior.English : An inquiry was established to investigate.

Galician : Abriuse unha consulta para realizar unha investigación.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Galician : O Il-76 constituíu un compoñente fundamental tanto dos rusos coma dos militares soviéticos desde a década dos 70 e xa presenciaron un accidente grave en Rusia o mes pasado.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Galician : O 7 de outubro, un motor desprendeuse durante o despegue, sen causar lesións. Rusia suspendeu brevemente os II-76 despois dese accidente.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Galician : Pecháronse 800 millas do Sistema de oleoduto Trans-Alaska despois de que se producise unha vertedura de milleiros de barrís de petróleo ao sur de Fairbanks (Alaska).English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Galician : Unha caída na subministración eléctrica despois dunha proba rutineira do sistema de control contraincendios causou a apertura das válvulas de descarga e o petróleo desbordou preto da estación de bombeo 9 de Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Galician : A apertura das válvulas permitiu liberar presión do sistema e o aceite fluíu por unha plataforma ata un depósito que pode aloxar 55 000 barrís (2,3 millóns de galóns).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Galician : Desde o mércores pola tarde, os respiradoiros do depósito continuaban presentado fugas probablemente procedentes da expansión térmica no seu interior.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Galician : Unha segunda zona de contención debaixo dos tanques con capacidade para 104 500 barrís aínda non se encheu ata a súa capacidade total.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Galician : Os comentarios, en directo pola televisión, foron a primeira vez que fontes de altos cargos iranianos admitiron que as sancións estaban a ter efecto.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Galician : Abranguen restricións financeiras e a prohibición da Unión Europea á exportación de petróleo, da que a economía iraniana recibe o 80 % dos seus ingresos exteriores.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Galician : No informe mensual máis actual, a OPEP afirmou que as exportacións de cru descenderon ao seu nivel máis baixo das últimas dúas décadas a 2,8 millóns de barrís diarios.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Galician : O máximo líder do país, o aiatolá Ali Khamenei, definiu a dependencia do petróleo como unha ¨trampa¨ que se remonta a antes da revolución islámica de Irán no 1979 da que o país se debería desfacer.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Galician : Cando a cápsula chegue á Terra e entre na atmosfera, ás 5:00 h (hora da costa leste de EE. UU.), espérase que se converta nun bo espectáculo de luz para os habitantes do norte de California, Oregón, Nevada e Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Galician : A cápsula terá un aspecto moi similar a unha estrela fugaz cruzando o ceo.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Galician : A cápsula viaxará a aproximadamente 12,8 km ou 8 millas por segundo, rápido abondo para chegar de San Francisco aos Ánxeles nun minuto.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Galician : Stardust fixará un novo récord histórico por ser a primeira nave espacial que máis rápido regresou á Terra, rompendo o récord anterior fixado en maio de 1969, durante o regreso do módulo de mando do Apollo X.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Galician : «Trasladarase á costa oeste do norte de California e iluminará o ceo desde California ata o centro de Oregón e máis alá ata Nevada Idaho e mesmo Utah», afirmou o xefe do proxecto Stardust, Tom Duxbury.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Galician : A decisión de Rudd de asinar o pacto para o clima de Quioto deixa illado aos EE. UU., que agora será a única nación desenvolvida que non o ratifica.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Galician : O antigo goberno conservador australiano rexeitou ratificar o acordo de Quioto, afirmando que danaría a economía pola súa forte dependencia da exportación de carbón, mentres que países como India e China non estaban vinculados polos obxectivos para a redución de emisións.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Galician : É a adquisición máis importante da historia de eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Galician : A empresa espera diversificar as súas fontes de ingresos e obter popularidade en áreas nas que Skype mantén unha posición forte, como China, Europa Oriental e Brasil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Galician : Os científicos cren que Enceladus ten actividade xeolóxica e é unha posible fonte do anel E xeado de Saturno.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Galician : O encélado é o obxecto máis reflector do sistema solar, pois reflicte preto do 90 % da luz solar que incide sobre el.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Galician : O creador de xogos Konami anunciou hoxe nun xornal xaponés que non publicarán o xogo Six Days in Fallujah (Seis días en Fallujah).English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Galician : O xogo baséase na Segunda Batalla de Fallujah, unha batalla sanguenta entre as forzas americanas e as iraquís.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Galician : Segundo a ACMA aínda que o vídeo se emitiu en streaming por Internet, o Gran Irmán non infrinxiu a censura dos contidos en liña posto que os arquivos multimedia non estaban almacenados no sitio web do Gran Irmán.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Galician : A Lei de servizos de retransmisión (en inglés, Broadcasting Services Act) regula os contidos de Internet; non obstante, para se considerar contido de Internet, debe residir fisicamente nun servidor.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Galician : A embaixada dos EE. UU. situada en Nairobi (Kenya) emitiu unha advertencia indicando de que «extremistas de Somalia» están planeando lanzar ataques bomba suicidas en Kenya e Etiopía.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Galician : Os EE. UU. afirman que recibiron información dunha fonte sen identificar que menciona en particular o uso de terroristas suicidas que farán voar «lugares destacados» en Etiopía e Kenya.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Galician : Moito antes do Daily Show e do The Colbert Report, Heck e Johnson concibiron unha publicación que faría unha parodia das noticias (e dos telexornais) cando eran estudantes na UW en 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Galician : Desde a súa creación, The Onion converteuse nun imperio da parodia das noticias verídicas, cunha versión impresa, un sitio web que rexistrou 5 000 000 de visitantes únicos no mes de outubro, anuncios persoais, unha canle de noticias en televisión 24 horas, podcasts e, máis recentemente, lanzou un atlas mundial titulado «Our Dumb World».English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Galician : Al Gore e o xeneral Tommy Franks listaron de maneira informal os seus titulares favoritos (o de Gore publicouse cando The Onion informou de que el e Tipper estaban a gozar do mellor sexo de toda a súa vida despois da derrota nos colexios electorais no 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Galician : Moitos dos seus redactores chegaron a ter unha enorme influencia nos programas de parodias das noticias de Jon Stewart e Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Galician : Así mesmo, este evento artístico é parte dunha campaña da cidade de Bucarest que trata de renovar a imaxe da capital romanesa como unha metrópole creativa e colorida.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Galician : A cidade será a primeira do sueste de Europa en celebrar unha CowParade, o evento público de arte máis grande do mundo, que se celebrará entres os meses de xuño e agosto este ano.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Galician : O anuncio de hoxe tamén ampliou o compromiso que o goberno realizou no mes de marzo deste ano de financiar vagóns adicionais.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Galician : Con 300 unidades adicionais elévase o total a 1300 vagóns que se adquirirán co obxectivo de paliar a conxestión.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Galician : Christopher García, voceiro do Departamento da Policía dos Ánxeles, afirmou que o delincuente sospeitoso está sendo investigado por entrada ilegal nunha propiedade e non por acto vandálico.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Galician : O sinal non sufriu danos; o cambio fíxose empregando lonas negras decoradas con símbolos da paz e un corazón para cambiar os «O» a «e» minúsculos.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Galician : A marea roxa está causada por unha concentración máis alta do habitual de «karenia brevis», un organismo mariño unicelular que se produce de forma natural.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Galician : Os factores naturais poden entrecruzarse para producir as condicións ideais, que permiten que o número desta alga aumente espectacularmente.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Galician : As algas producen unha neurotoxina que pode desactivar os nervios tanto nos humanos coma nos peixes.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Galician : Os peixes adoitan morrer a causa da alta concentración da toxina na auga.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Galician : Os humanos poden resultar afectados pola inhalación de auga afectada suspendida no aire polo vento e as ondas.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Galician : No seu punto máis álxido, o ciclón tropical Gonu, chamado así en nome dunha bolsa de follas de palmeira na lingua das Maldivas, alcanzou refachos de vento de ata 240 quilómetros/hora (149 millas/hora).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Galician : A primeira hora de hoxe, os ventos roldaban os 83 km/h e a previsión é que continúen amainando.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Galician : O mércores, a NBA (United States´ National Basketball Association) suspendeu a tempada de baloncesto profesional debido á preocupación xerada pola COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Galician : A decisión da NBA desencadeouse polo resultado positivo por COVID-19 dun xogador do Utah Jazz.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Galician : «Segundo este fósil, isto significa que a división se produciu moito antes do que se pensaba de acordo coas mostras moleculares.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Galician : Iso quere dicir que hai que situar todo máis atrás», afirmou o investigador do Servizo de investigación de Rift Valley en Etiopía e coautor do estudo, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Galician : Ata o de agora, AOL conseguiu mover e desenvolver o mercado de mensaxería instantánea, grazas ou seu uso estendido nos EE. UU.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Galician : Con este acordo en vigor, esta liberdade podería acabarse.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Galician : A suma dos usuarios dos servizos de Yahoo! e Microsoft competirán cos clientes de AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Galician : O banco Northern Rock foi nacionalizado en 2008 despois de revelarse que a empresa recibira axuda de emerxencia do goberno británico.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Galician : Northern Rock necesitou axuda pola á súa exposición na crise das hipotecas de alto risco no 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Galician : A poxa que o Grupo Virgin de Sir Richard Branson fixo polo banco foi descartada antes de nacionalizar o banco.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Galician : En 2010, mentres era nacionalizado, o actual gran banco Northern Rock plc escindiuse do ¨banco malo¨, Northern Rock (Asset Management).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Galician : Virgin só adquiriu o «banco bo» de Northern Rock e non a empresa de xestión de activos.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Galician : Pénsase que é a quinta vez na historia que se puido observar o que resultou ser un material marciano quimicamente confirmado caendo á Terra.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Galician : Dos aproximadamente 24 000 meteoritos coñecidos que caeron na Terra, só se demostrou a orixe marciana de preto de 34 deles.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Galician : Pénsase que quince desas rochas proceden da choiva de meteoritos do pasado mes de xullo.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Galician : Algunhas rochas, que son moi inusuais na Terra, están a venderse desde entre 11 000 USD ata 22 500 USD por libra, o que vén sendo dez veces máis o valor do ouro.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Galician : Unha vez finalizada a competición, Keselowski continúa a ser o líder do campionato Drivers´ Championship con 2250 puntos.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Galician : A sete puntos de desvantaxe, Johnson vai en segunda posición con 2243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Galician : En terceiro, Hamlin atópase vinte puntos por detrás, pero cinco por diante de Bowyer. Kahne e Truex, Jr. están en quinta e sexta, respectivamente, con 2220 e 2207 puntos.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Galician : Stewart, Gordon, Kenseth e Harvick ocuparon as dez primeiras posicións do Drivers´ Championship con catro carreiras aínda por disputar na tempada.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Galician : A armada estadounidense tamén afirmou estar a investigar o incidente.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Galician : Tamén declararon: «O equipo está a traballar nestes momentos a fin de determinar o mellor método para retirar o barco con seguridade».English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Galician : O dragaminas de clase Avenger para a contramedida de minas ía de camiño a Puerto Princesa en Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Galician : Está asignado á Sétima Frota da Armada estadounidense e ten base en Sasebo (Nagasaki), en Xapón.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Galician : Os atacantes de Bombai chegaron por barco o 26 de novembro de 2008, levando consigo granadas e armas automáticas, coas que atacaron múltiples obxectivos incluída a abarrotada estación de tren Chhatrapati Shivaji Terminus e o famoso hotel Taj Mahal.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Galician : As actividades de exploración e compilación de información de David Headley axudaron a facilitar a operación dos 10 terroristas do grupo militar paquistaní Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Galician : O ataque puxo unha forte presión nas relacións entre India e Paquistán.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Galician : En compaña das autoridades, aseguroulles aos cidadáns de Texas que se estaban a tomar medidas para garantir a seguridade do público.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Galician : Perry afirmou especificamente: «Existen poucos lugares no mundo mellor equipados para responder ao desafío que presenta este caso».English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Galician : O gobernador engadiu: ¨Hoxe soubemos que se identificou algunha rapazada en idade escolar que tivo contacto co paciente¨.English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Galician : Engadiu: «Este caso é grave. Non teñan dúbida de que o noso sistema está funcionando todo o ben que debería».English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Galician : En caso de se confirmar, o achado finaliza a busca de Allen durante oito anos do Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Galician : Os restos do naufraxio atopáronse mediante un vehículo teledirixido seguindo a cartografía do fondo mariño.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Galician : Unha das persoas máis ricas do mundo, Allen presuntamente investiu gran parte da súa fortuna na exploración mariña e comezou a súa busca para atopar o Musashi, como resultado do interese que tivo sobre a guerra durante toda a súa vida.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Galician : Foi aclamada pola crítica durante a súa estancia en Atlanta e foi recoñecida pola súa educación urbana innovadora.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Galician : En 2009, recibiu o título de Superintendente Nacional do Ano (National Superintendent of the Year).English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Galician : No momento de recibir o premio, as escolas de Atlanta exhibiran unha considerable mellora nos resultados das súas avaliacións.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Galician : Pouco despois, The Atlanta Journal-Constitution publicou un informe no que amosaba problemas cos resultados das probas.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Galician : O informe amosou que a puntuación dos exames subira dun xeito inverosímil e alegou os problemas internos detectados pola escola, pero non tomou medidas con respecto ao achado.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Galician : As probas posteriores apuntaron a que os exames foran manipulados e Hall, xunto con outros 34 responsables de educación, foi oficialmente acusado en 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Galician : O goberno irlandés está a facer fincapé na urxencia dunha lexislación parlamentaria para rectificar a situación.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Galician : ¨Agora é importante tanto desde o punto de vista da saúde pública coma desde a perspectiva da xustiza criminal que a lexislación se promulgue o máis pronto posible¨, afirmou a voceira do goberno.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Galician : O ministro de Saúde expresou a súa preocupación tanto polo benestar dos individuos que se aproveitaron da legalización temporal das substancias implicadas coma polas condenas relacionadas coas drogas que se ditaron desde que os agora cambios inconstitucionais entraron en vigor.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Galician : Jarque estaba adestrando durante pretempada en Coverciano en Italia a primeira hora do día. Paraba no hotel do equipo antes do partido programado para o domingo contra o Boloña.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Galician : Permaneceu no hotel antes do partido previsto para o domingo contra Boloña.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Galician : O autobús dirixíase a Six Flags St. Louis en Missouri onde o grupo ía tocar para un público que esgotou as entradas.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Galician : Á 1:15 h do sábado, segundo as testemuñas, o autobús cruzaba unha luz verde cando o coche fixo unha viraxe diante del.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Galician : A noite do 9 de agosto, o centro do tifón Morakot atopábase a aproximadamente setenta quilómetros de distancia da provincia chinesa de Fujian.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Galician : Calcúlase que o tifón se desprazará cara a China a 11 kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Galician : Entregóuselles auga aos pasaxeiros mentres esperaban cunha temperatura de 90 °F.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Galician : O capitán dos bombeiros, Scott Kouns, afirmou: «Foi un día de moita calor en Santa Clara con temperaturas que roldaban os 90 ºF.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Galician : Calquera extensión de tempo atrapado nunha montaña rusa resulta, como mínimo, incómoda e tardouse polo menos unha hora en sacar á primeira persoa da atracción».English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Galician : Schumacher que se retirou en 2006 despois de gañar o campionato de Fórmula 1 sete veces, ía substituír a Felipe Massa, que estaba lesionado.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Galician : O brasileiro sufriu unha lesión cerebral grave despois dunha colisión durante o Gran Premio de Hungría en 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Galician : Massa non correrá polo menos durante o resto que queda da tempada 2009.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Galician : Arias deu positivo por un caso leve do virus, afirmou o ministro da Presidencia, Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Galician : O presidente encóntrase en estado estable, pero continuará illado no seu fogar uns días máis.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Galician : Quitando a febre e a dor de gorxa, síntome ben e en bo estado para continuar a traballar de xeito remoto.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Galician : «Espero reincorporarme ao meu labor o luns», afirmou Arias nunha declaración.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Galician : Felicia, inicialmente unha tormenta de categoría 4 na Escala de furacáns Saffir-Simpson, perdeu forza ata se converter nunha depresión tropical antes de acabar por disolverse o martes.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Galician : O seu rastro provocou choivas na maioría das illas, aínda que, de momento, non se notificaron danos nin inundacións.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Galician : As precipitacións, que alcanzaron 6,34 polgadas nun calibrador en Oahu, describíronse como «beneficiosas».English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Galician : Parte da choiva estivo acompañada de trebóns e lóstregos frecuentes.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Galician : O Twin Otter intentara aterrar en Kokoda onte como o voo CG4684 da liña aérea PNG, pero xa tivera que abortar nunha ocasión.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Galician : Preto de dez minutos antes de aterrar, no seu segundo intento, esvaeceuse.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Galician : O lugar do accidente foi localizado hoxe e resulta tan inaccesible que houbo que introducir desde o aire a dous policías na xungla para que puidesen escalar ata a o lugar e buscar superviventes.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Galician : O mesmo mal tempo que causou a aterraxe frustrada dificultou a busca.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Galician : De acordo coas noticias, unha fuga de gas causou a explosión dun apartamento na rúa Macbeth Street.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Galician : Un responsable da compañía de gas acudiu ao lugar despois de que un veciño chamase avisando dunha fuga de gas.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Galician : Nada máis chegar o técnico, o apartamento estoupou.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Galician : Non se rexistrou ningún ferido de consideración, pero polo menos cinco persoas que se atopaban no lugar nese momento tiveron que ser tratadas por síntomas de shock.English : No one was inside the apartment.

Galician : Non había ninguén dentro do apartamento.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Galician : Nese momento, preto de 100 residentes foron evacuados fóra da zona.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Galician : Está previsto que tanto o golf coma o rugby volvan formar parte dos Xogos Olímpicos.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Galician : O Comité Olímpico Internacional votou para incluír eses deportes na reunión da súa xunta directiva que se reúne hoxe en Berlín. O rugby e, en particular o rugby a 15, ademais do golf foron seleccionados por diante doutros cinco deportes para considerar a súa participación nas Olimpíadas.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Galician : O squash, o karate e os deportes sobre rodas trataron de entrar no programa olímpico, xunto co béisbol e o softball, que foron botados fóra nos Xogos Olímpicos do 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Galician : O voto aínda deberá ser ratificado polo todo o COI na súa reunión de outubro en Copenhage.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Galician : Non todos apoiaron a inclusión das categorías femininas.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Galician : Amir Khan, gañador dunha medalla de prata nas Olimpíadas do 2004, afirmou: «No fondo, penso que as mulleres non deberían pelexar. É a miña opinión».English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Galician : A pesar dos seus comentarios, afirmou que apoiará aos participantes británicos nas Olimpíadas do 2012 que se celebrarán en Londres.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Galician : O xuízo celebrouse no Tribunal da Coroa de Birmingham e rematou o 3 de agosto.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Galician : O presentador, que foi arrestado no propio lugar, negou o ataque e afirmou que utilizou o pao para se defender das botellas que preto de trinta persoas lle estaban a arrebolar.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Galician : Blake tamén foi condenado por tratar de obstruír o curso da xustiza.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Galician : O xuíz díxolle a Blake que era «practicamente inevitable» que acabase no cárcere.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Galician : A enerxía escura é unha forza invisible por completo que incide dun xeito permanente sobre o universo.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Galician : Só se soubo da súa existencia, polos efectos que ten sobre a expansión do universo.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Galician : Os científicos descubriron formacións orográficas espalladas por toda a superficie da Lúa, chamadas escarpes lobulares, que aparentemente son o resultado da lenta contracción da Lúa.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Galician : Estes escarpes atopáronse por toda a superficie da Lúa e parecen ter un desgaste mínimo, o que indica que os eventos xeolóxicos que os orixinaron foron bastante recentes.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Galician : Esta teoría vai en contra da afirmación de que a Lúa non ten ningún tipo de actividade xeolóxica.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Galician : O individuo presuntamente conduciu contra o xentío un vehículo de tres rodas armado con explosivos.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Galician : O sospeitoso de estoupar a bomba foi arrestado, despois de resultar lesionado pola explosión.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Galician : As autoridades aínda descoñecen o seu nome, aínda que saben que é un membro do grupo étnico uighur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Galician : Nadia, nada o 17 de setembro de 2007 por cesárea na clínica de maternidade de Aleisk (Rusia), pesou unhas extraordinarias 17 libras e 1 onza.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Galician : «Estamos simplemente conmocionados», afirmou a nai.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Galician : Cando lle preguntaron que dixera o pai, respondeu: «Non era capaz de dicir nada. Quedou alí parado pestanexando».English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Galician : «Comportarase como a auga. É transparente exactamente igual que a auga.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Galician : Se estivésemos de pé na beira da auga, poderiamos ver calquera croio ou porcallada que houbese no fondo.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Galician : Polo que sabemos, só existe un corpo planetario máis dinámico ca Titán. Chámase Terra¨, engadiu Stofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Galician : O problema empezou o 1 de xaneiro cando ducias de residentes da localidade comezaron a se queixar perante a oficina de correos de Obanazawa de que non recibiran as súas tradicionais e habituais postais de Aninovo.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Galician : Onte, a oficina de correos emitiu unha desculpa aos cidadáns e aos medios despois de descubrir que o rapaz agachara máis de 600 documentos postais, incluídas 429 postais de Aninovo, que non se lle entregaron aos destinatarios aos que ían dirixidos.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Galician : O orbitador lunar non tripulado Chandrayaan-1 lanzou a súa sonda de impacto lunar (MIP), que avanzou pola superficie da Lúa a 1,5 quilómetros por segundo (3000 millas por hora) e fixo unha aterraxe de emerxencia con éxito preto do polo sur da Lúa.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Galician : Ademais de transportar tres importantes instrumentos científicos, a sonda lunar tamén leva a imaxe da bandeira nacional india, pintada en todos os seus laterais.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Galician : «Grazas a todas as persoas que apoiaron a unha presa coma min», declarou Siriporn nunha conferencia de prensa.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Galician : «Probablemente haxa quen non estea de acordo, pero tanto me ten.English : I am happy that there are people willing to support me.

Galician : Alédame que haxa persoas que me queiran dar o seu apoio.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Galician : Desde a declaración de independencia de Paquistán do imperio británico en 1947, o presidente do país designou ¨autoridades políticos¨ para gobernar FATA, as cales manteñen un control practicamente autónomo sobre eses lugares.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Galician : Estes axentes son responsables de facilitar servizos gobernamentais e xudiciais baixo o Artigo 247 da Constitución Paquistaní.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Galician : Un hotel derrubouse na Meca, a cidade sagrada do islam, aproximadamente ás 10 da mañá, hora local.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Galician : No edificio atopábanse moitos peregrinos que estaban visitando a cidade santa na véspera da peregrinación ¨hajj¨.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Galician : Os clientes do hotel eran principalmente cidadáns dos Emiratos Árabes Unidos.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Galician : O reconto total de mortos é de polo menos 15, cifra que se espera vaia en aumento.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Galician : Leonov, tamén coñecido como ¨cosmonauta n.º 11¨, formaba parte do equipo orixinal de cosmonautas da Unión Soviética.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Galician : O 18 de marzo de 1965, levou a cabo a primeira actividade extravehicular (EVA) tripulada ou ¨paseo espacial¨, durante a que estivo completamente só fóra da nave durante pouco máis de doce minutos.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Galician : Recibiu o galardón ¨Heroe da Unión Soviética¨, a honra máis alta do país, polo traballo realizado.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Galician : Dez anos máis tarde, liderou a parte soviética da misión Apollo-Soyuz que supuxo o fin da carreira espacial.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Galician : Afirmou: «Non existe ningún tipo de intelixencia suxerindo que se espere un ataque de xeito inminente.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Galician : A pesar da baixada do nivel de ameaza a severo non significa que a ameaza xenérica desaparecese».English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Galician : A pesar de que as autoridades non teñen certeza sobre a credibilidade da ameaza, a Maryland Transportation Authority realizou o peche a petición do FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Galician : Empregáronse camións de caixa abatible para bloquear as bocas dos tubos e había 80 policías dispoñibles para axudar a dirixir os condutores cara os desvíos.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Galician : Non se notificaron retencións de tráfico serias na circunvalación, a ruta alternativa da cidade.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Galician : Nixeria anunciou previamente que tiña previsto adherise ao AfCFTA na semana previa ao cume.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Galician : O comisario de comercio e industria australiano, Albert Muchanga, anunciou que Benín tamén se uniría.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Galician : O comisario firmou: «Aínda non acordamos as regras de orixe e concesións de impostos, pero o marco do que dispoñemos é suficiente para empezar as relacións comerciais o día 1 de xullo de 2020».English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Galician : A estación mantivo a súa posición, aínda que perdera o xiroscopio previamente na misión da estación espacial, ata o final do paseo espacial.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Galician : Chiao e Sharipov indicaron que se atopaban a unha distancia segura dos propulsores para o axuste da posición.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Galician : O control de terra ruso activou os jets e a estación volveu acadar a posición normal.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Galician : O caso xulgouse en Virxinia porque é a sede do provedor de servizos líder de Internet, AOL, a empresa que presentou os cargos.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Galician : Trátase da primeira vez que se gaña unha condena aplicando a lexislación aprobada en 2003 para reducir os correos electrónicos masivos, é dicir, o spam procedente da distribución non solicitada ás caixas de correo dos usuarios.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Galician : Jesús, de 21 anos de idade, incorporouse ao Manchester City o ano pasado, en xaneiro do 2017, procedente do club brasileiro Palmeiras cunha presunta fichaxe de 27 millóns de libras esterlinas.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Galician : Desde entón, o brasileiro participou en 53 partidos co club en todas as competicións e marcou 24 goles.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Galician : O Dr. Lee tamén expresou a súa preocupación sobre os informes indicando que a cativada en Turquía está agora infectada co virus A(H5N1) da gripe aviar pero non están caendo enfermos.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Galician : Determinados estudos apuntan que enfermidade deberá ser menos letal antes de poder causar unha epidemia global, apuntou.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Galician : Existe a preocupación de que os pacientes estean a infectar máis persoas ao continuar coa súa rutina diaria, se os síntomas se manteñen leves.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Galician : Leslie Aun, voceira da Komen Foundation, afirmou que a organización adoptou unha nova norma que non permite a concesión de subvencións ou financiamento a organizacións que están sendo investigadas polos tribunais.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Galician : A política de Komen inhabilitou a Planned Parenthood como resultado da investigación pendente sobre como este gasta e informa dos seus ingresos, a cal está sendo realizada polo representante Cliff Stearns.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Galician : Stearns está a investigar se os impostos se usaron para financiar abortos a través de Planned Parenthood no seu cargo como presidenta do Comité de supervisión e investigación, que se enmarca dentro do Comité de comercio e enerxía doméstica.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Galician : O exgobernador de Massachusetts Mitt Romney gañou o martes as eleccións presidenciais primarias co Partido Republicano da Florida, con máis do 46 % dos votos.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Galician : O expresidente da Cámara de Representantes dos EE. UU., Newt Gingrich, quedou en segunda posición co 32 %.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Galician : Florida, como estado no que o gañador recibe a totalidade dos votos, outorgou os cincuenta delegados a Romney, situándoo como líder para a designación do partido republicano.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Galician : Os organizadores da manifestación afirmaron que preto de 100 000 persoas acudiron en cidades alemás, como Berlín, Colonia, Hamburgo e Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Galician : En Berlín, a policía calculou 6500 manifestantes.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Galician : Tamén se produciron manifestacións en París, Sofía en Bulgaria, Vilnius en Lituania, Valetta en Malta, Tallín en Estonia e en Edimburgo e Glasgow en Escocia.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Galician : En Londres, preto de 200 persoas manifestáronse no exterior das oficinas dos propietarios de dereitos de autor máis importantes.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Galician : O mes pasado, tiveron lugar dúas protestas importantísimas en Polonia, cando ese país asinou a ACTA, que levou ao goberno polaco a decidir non ratificar o acordo, polo momento.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Galician : Ambas as dúas, Letonia e Eslovaquia, atrasaron o proceso de adhesión á ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Galician : As organizacións Animal Liberation e a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) demandan de novo a instalación obrigatoria de cámaras de circuíto pechado en todos os matadoiros australianos.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Galician : O inspector xefe do RSPCA de Nova Gales do Sur, David O´Shannessy, comentoulle a ABC que se deberían realizar con regularidade supervisións e inspeccións nos matadoiros en Australia.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Galician : «A cámara de circuíto pechado enviaría ás persoas que traballan con animais un sinal intenso de que o seu benestar é a prioridade absoluta».English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Galician : O mapa internacional de terremotos da United States Geological Survey non amosou ningún terremoto en Islandia a semana anterior.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Galician : A Oficina Meteorolóxica de Islandia informou de que non se produciu actividade sísmica na área de Hekla nas últimas 48 horas.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Galician : A importante actividade sísmica que resultou no cambio de fase produciuse o 10 de marzo na zona noroeste da caldeira no cumio do volcán.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Galician : Notificouse a presenza ao pé da montaña de nubes negras non relacionadas con actividade volcánica.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Galician : As nubes creaban posible confusión sobre se realmente se producira unha erupción real.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Galician : O Luno tiña entre 120 e 160 metros cúbicos de combustible a bordo cando se avariou e os fortes ventos e ondas o empurraron contra a rompente.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Galician : Os helicópteros rescataron doce membros da tripulación e a única lesión foi un nariz roto.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Galician : O barco de 100 metros de eslora ía de camiño a coller o seu cargamento habitual de fertilizante e as autoridades inicialmente temían que a nave puidese verter a carga.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Galician : A emenda proposta xa pasou polas dúas cámaras en 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Galician : Nesta sesión lexislativa realizouse un cambio, en primeira instancia, cando a Cámara de Representantes eliminou a segunda frase e, deseguido, o luns foi introducida dun xeito similar polo Senado.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Galician : O rexeitamento da segunda sentencia, que propón a prohibición das unións civís do mesmo sexo, podería permitir o acceso ás unións civís no futuro.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Galician : En cumprimento do proceso, a resolución HJR-3 volverá a revisarse novamente na próxima lexislatura electa, ben en 2015 ou en 2016, para enmarcarse no proceso.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Galician : Ademais da dirección, Vautier tivo outros logros que inclúen unha folga de fame en 1973 en protesta polo que consideraba censura política.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Galician : A lei francesa cambiou. O seu activismo volveu aos 15 anos de idade, cando se uniu á Resistencia francesa durante a Segunda Guerra Mundial.English : He documented himself in a 1998 book.

Galician : Documentou a súa historia nun libro en 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Galician : Na década dos anos 60, regresou a unha Alxeria que acababa de acadar a independencia para ensinar dirección cinematográfica.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Galician : O judoka xaponés, Hitoshi Saito, gañador de dúas medallas de ouro olímpicas, faleceu á idade de 54 anos.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Galician : A causa da morte comunicouse como cancro do conduto biliar intrahepático.English : He died in Osaka on Tuesday.

Galician : Faleceu o martes en Osaka.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Galician : Ademais de ser excampión mundial e olímpico, Saito era presidente do comité de adestramento da Federación xaponesa de judo no momento da súa morte.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Galician : Preto de 100 persoas acudiron á festa de celebración do primeiro aniversario dunha parella que celebrou o seu casamento o ano anterior.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Galician : Programouse unha celebración oficial do aniversario para unha data posterior, segundo fontes oficiais.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Galician : A parella casara en Texas había un ano e diríxase a Buffalo para celebralo con amigos e parentes.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Galician : O marido, de 30 anos de idade, nado en Buffalo, foi un dos catro falecidos no tiroteo, aínda que a súa muller non sufriu lesións.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Galician : Karno é un famoso aínda que controvertido titor inglés que exerceu en Modern Education e King´s Glory e afirmou chegar a ter 9000 estudantes no momento álxido da súa carreira.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Galician : Nas súas notas empregaba palabras que algúns pais consideraban groseiras e, presuntamente, blasfemaba na aula.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Galician : Modern Education acusouno de imprimir anuncios de gran tamaño nos autobuses sen estar autorizado e de mentir ao dicir que era o titor titular de inglés.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Galician : Tamén foi acusado previamente de violación dos dereitos de autor, pero non se presentaron cargos contra el.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Galician : Un antigo estudante afirmou que «usaba xerga nas clases, nos apuntamentos ensinaba habilidades para facer as beiras e era máis ben un amigo para os estudantes».English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Galician : Nas tres últimas décadas, aínda que continúa sendo un estado comunista, China aplicou a economía de mercado.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Galician : As primeiras reformas económicas realizáronse baixo o liderado de Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Galician : Desde entón, o tamaño da economía chinesa multiplicouse por 90.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Galician : Por primeira vez, o último pasado China exportou máis coches que Alemaña e adiantou aos EUA como o mercado máis grande deste sector.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Galician : O PIB da China podería superar o dos EE. UU. en menos de dúas décadas.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Galician : A tormenta tropical Danielle, que é xa a cuarta treboada á que se lle pon nome na temporada de furacáns do Atlántico no 2010, formouse ao leste do océano Atlántico.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Galician : A tormenta, situada a aproximadamente 3000 millas de Miami (Florida), presentou ventos sostidos con velocidades máximas de 40 mph (64 kph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Galician : Os científicos do National Hurricane Center prevén que Danielle acadará forza de furacán o vindeiro mércores.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Galician : Posto que a tormenta está lonxe de chegar a terra, resulta difícil avaliar o seu impacto potencial nos EE. UU. ou no Caribe.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Galician : Nado na capital de Croacia, Zagreb, Bobek acadou sona xogando para o Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Galician : Uniuse a eles en 1945 e permaneceu ata 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Galician : Durante o tempo que estivo no equipo, marcou 403 goles en 468 intervencións.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Galician : Ningún outro xogador tivo máis participacións nin marcou máis goles para o club que Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Galician : En 1995, foi votado como o mellor xogador na historia do Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Galician : As celebracións comezaron cun espectáculo especial do mundialmente famoso grupo Circo do Sol.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Galician : A continuación, tocou a Orquestra Sinfónica Estatal de Istambul, un grupo xanízaro e os cantantes Fatih Erkoç e Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Galician : Whirling Dervishes subiu deseguido ao escenario.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Galician : A diva turca Sezen Aksu actuou co tenor italiano Alessandro Safina e a cantante grega Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Galician : Para rematar, o grupo de baile turco Fire of Anatolia representou o espectáculo ¨Troia¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Galician : Peter Lenz, un piloto de moto de 13 anos, faleceu despois de verse implicado nunha colisión no Indianapolis Motor Speedway.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Galician : Mentres realizaba a volta de quecemento, Lenz caeu da bicicleta e foi atropelado polo seu compañeiro de carreira, Xavier Zayat.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Galician : Foi atendido de inmediato polo persoal médico na pista e transportado a un hospital local onde posteriormente faleceu.English : Zayat was unhurt in the accident.

Galician : Zayat saíu ileso do accidente.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Galician : Con relación á situación económica global, Zapatero engadiu que ¨o sistema financeiro formar parte da economía e é esencial.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Galician : Temos unha crise financeira dun ano de duración, que atravesou o seu momento máis delicado no último par de meses e penso que agora os mercados financeiros empezan a recuperarse».English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Galician : A semana pasada, Naked news anunciou que incrementaría considerablemente o seu mandado internacional de idiomas no seu labor periodístico con tres novas emisións.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Galician : A organización global, que xa fai actualmente as súas retransmisións en inglés e xaponés, lanza agora a súa programación para televisión, web e dispositivos móbiles en español, italiano e coreano.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Galician : «Por sorte, non me pasou nada, pero presenciei unha escena macabra, con xente intentando romper as ventás para saír.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Galician : Os pasaxeiros golpeaban os cristais coas cadeiras, pero as ventás eran irrompibles.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Galician : Un dos paneis acabou por romper e comezaron a saír pola ventá», afirmou o supervivente Franciszek Kowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Galician : As estrelas emiten suficiente luz e calor debido á enerxía xerada na combinación dos átomos de hidróxeno (ou fusión) para formar elementos máis pesados.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Galician : Os científicos traballan para crear un reactor que poida xerar enerxía do mesmo xeito.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Galician : Non obstante, iso supón un problema moi difícil de resolver e será necesario que pasen moitos anos antes de que presenciemos a construción de reactores de fusión útiles.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Galician : A agulla de aceiro flota sobre a auga debido a tensión xerada na superficie.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Galician : A tensión superficial prodúcese porque as moléculas de auga na superficie da auga teñen unha forte atracción entre si superior á que teñen coas moléculas do aire sobre elas.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Galician : As moléculas de auga crean unha película invisible sobre a superficie da auga que permite que obxectos como a agulla floten sobre ela.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Galician : A coitela nun patín de esquí sobre xeo moderno ten un fío dobre cun oco cóncavo entre cada un. Ambos os dous fíos permiten un mellor agarre ao xeo, mesmo en posición inclinada.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Galician : Como a parte inferior da coitela é lixeiramente curva, a medida esta se inclina cara a un lado ou a outro, o bordo en contacto co xeo tamén se curva.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Galician : Isto fai que o esquiador vire. Se os esquís se inclinan cara á dereita, o esquiador vira cara á dereita; se os esquís se inclinan cara á esquerda, o esquiador vira cara á esquerda.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Galician : Para recuperar o seu nivel de enerxía previo, teñen que eliminar a enerxía extra que captaron da luz.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Galician : Para tal fin, emiten unha minúscula partícula de luz chamada ¨fotón¨.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Galician : Os científicos denominan este proceso ¨emisión estimulada de radiación¨, porque os átomos son estimulados pola luz brillante, o que xera a emisión dun fotón de luz, e a luz é un tipo de radiación.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Galician : Na seguinte imaxe vense os átomos emitindo fotóns. Por suposto, en realidade os fotóns son moito máis pequenos que os que se ven aí.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Galician : Os fotóns son aínda máis pequenos que as partículas que compoñen os átomos!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Galician : Transcorridos centos de horas de funcionamento, o filamento da lámpada finalmente quéimase e a lámpada deixa de funcionar.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Galician : Entón cómpre cambiar a lámpada. Débese poñer coidado ao substituíla.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Galician : En primeiro lugar, cómpre apagar ou desconectar o cable do interruptor da lámpada.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Galician : Isto acontece porque a electricidade que entra no enchufe onde se atopa a sección metálica da lámpada pode provocar unha descarga eléctrica grave se se toca o interior do enchufe ou da base de metal da lámpada cando está aínda introducida en parte no enchufe.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Galician : O principal órgano do sistema circulatorio é o corazón, que bombea o sangue.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Galician : O sangue sae do corazón a través de tubos chamados arterias e regresa por outros chamados veas. Os de menor tamaño chámanse capilares.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Galician : Os dentes dos tricerátops serían capaces de esmagar non só as follas, senón tamén pólas e raíces moi duras.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Galician : Algúns científicos pensan que os tricerátops comían cícadas, un tipo de planta que era moi común no cretáceo.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Galician : Estas plantas parecen pequenas palmeiras cunha coroa de follas cortantes e agudas.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Galician : Un tricerátops ben podería usar o seu resistente peteiro para arrincar as follas antes de comer o tronco.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Galician : Outros científicos argumentan que estas plantas eran moi velenosas, polo que era improbable que ningún dinosauro as comese, aínda que hoxe en día os preguiceiros e outros animais coma o loro (un descendente dos dinosauros) poden comer follas e froitas velenosas.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Galician : Cal sería o pulo da gravidade de Io sobre o noso corpo? Se nos pousásemos sobre a superficie de Io, pesariamos menos do que na Terra?English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Galician : Unha persoa que pesa 90 kg (200 libras) na Terra pesaría 16 kg (36 libras) en Io. Polo que a gravidade, por suposto, ten menor tracción sobre os corpos.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Galician : O Sol non ten cortiza como a Terra sobre que se poder pousar. O Sol está composto de gases, lume e plasma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Galician : O gas faise menos denso a medida que nos afastamos do centro do Sol.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Galician : A parte externa que se ve ao mirar o Sol chámase fotosfera, que significa «bóla de luz».English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Galician : Case tres mil anos despois, no 1610, o astrónomo italiano Galileo Galilei empregou un telescopio para observar que Venus ten fases, exactamente igual que a Lúa.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Galician : As fases prodúcense porque só o lado de Venus (ou da Lúa) que dá cara ao Sol está iluminada. As fases de Venus sustentaron a teoría de Copérnico de que os planetas xiran arredor do Sol.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Galician : Posteriormente, uns anos despois, en 1639, un astrónomo inglés chamado Jeremiah Horrocks observou o tránsito de Venus.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Galician : Inglaterra viviu un período de paz duradeiro despois da reconquista de Danelaw.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Galician : Contodo, en 991 Ethelred loitou contra unha frota viquinga máis grande ca ningunha outra desde a de Guthrum un século atrás.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Galician : Esta frota ía liderada por Olaf Trygvasson, un noruegués coa ambición de recuperar o seu país do xugo danés.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Galician : Despois duns contratempos militares iniciais, Ethelred logrou chegar a un acordo con Olaf, que retornou a Noruega para tratar de recuperar o seu reino con relativo éxito.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Galician : O hangeul é o único alfabeto inventado ex profeso que aínda se usa habitualmente a diario. Este alfabeto foi creado en 1444 durante o reinado do rei Sejong (1418 – 1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Galician : King Sejong foi o cuarto rei da dinastía Joseon e un dos máis queridos.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Galician : Inicialmente, denominou o alfabeto hangeul como Hunmin Jeongeum, que significa ¨os sons correctos para a educación do pobo¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Galician : Existen numerosas teorías sobre como xurdiu o sánscrito. Unha delas fai referencia á migración dos arios desde o oeste da India, que levaron o seu idioma consigo.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Galician : O sánscrito é unha lingua antiga que se podería comparar co latín que se falaba en Europa.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Galician : O primeiro libro coñecido do mundo estaba escrito en sánscrito. Despois da compilación de Upanishads, o sánscrito desapareceu por causa da xerarquía.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Galician : O sánscrito é unha lingua complexa e moi rica, que se empregou como base de diversas linguas indias modernas, igual que o Latín é a base de linguas europeas como poden ser o francés e o castelán.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Galician : Unha vez gañada a loita para facerse con Francia, Alemaña empezou a se preparar para a invasión da illa de Gran Bretaña.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Galician : Alemaña púxolle de nome clave ao ataque «Operación León Mariño». A maioría das armas pesadas e subministracións da Armada Británica perdéranse durante a evacuación de Dunkirk, polo que estaba bastante debilitada.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Galician : Non obstante, a Armada Real británica («Royal Navy») segue sendo moito máis forte que a armada alemá («Kriegsmarine») e podería destruír calquera frota invasora enviada polo Canal da Mancha.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Galician : Con todo, moi poucos barcos da Armada Británica tiñan a súa base preto das probables rutas de invasión, posto que os almirantes tiñan medo de que os afundisen os ataques aéreos alemáns.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Galician : Empecemos explicando os plans de Italia. Italia era sobre todo o ¨irmán pequeno¨ de Alemaña e Xapón.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Galician : Contaba cun exército e unha armada máis débil, aínda que acababan de construír catro barcos novos xusto antes do inicio da guerra.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Galician : Os seus obxectivos principais eran os países de África. Para conquistar eses países, precisaban dunha plataforma de lanzamento para as tropas, de xeito que estas puidesen chegar polo mar Mediterráneo e invadir África.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Galician : Para iso, precisaban desfacerse das bases británicas e dos barcos en Exipto. Ademais desas accións, supoñíase que os acoirazados italianos non debían facer nada máis.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Galician : Agora o Xapón. O Xapón era un país insular, igual que Gran Bretaña.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Galician : Os submarinos son barcos deseñados para viaxar por debaixo da auga onde poden permanecer durante períodos de tempo prolongados.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Galician : Os submarinos usáronse na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Daquela eran moi lentos e tiñan un alcance de tiro moi limitado.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Galician : Ao comezo da guerra desprazábanse fundamentalmente por enriba do mar, pero a medida que o radar comezou a perfeccionarse e ser máis preciso, os submarinos víronse obrigados a ir por debaixo da auga para evitar seren vistos.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Galician : Os submarinos alemáns chamábanse U-Boats. Os alemáns eran moi bos pilotando e operando os seus submarinos.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Galician : Como consecuencia do éxito que tiñan cos submarinos, despois da guerra non se permitiu que os alemáns posuísen moitos.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Galician : En efecto! O rei Tutankamón, ás veces coñecido tamén como o «rei Tut» ou o «rei neno», é un dos antigos reis exipcios mellor coñecidos na época moderna.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Galician : Curiosamente, na antigüidade non estaba considerado como un personaxe importante e non aparece incluído na maioría das listaxes de reis antigos.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Galician : Non obstante, o descubrimento da súa tumba no 1922 fíxoo famoso. Mentres que moitas tumbas do pasado foran espoliadas, esta quedou practicamente intacta.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Galician : A maioría dos obxectos que se enterraron con Tutankamón están moi ben conservados, incluídos os milleiros de artefactos feitos con metais preciosos e pedras raras.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Galician : A invención das rodas de radios fixo que os carros de combate dos asirios fosen máis lixeiros rápidos e estivesen mellor preparados para adiantar aos soldados e outros carros.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Galician : As frechas dos seus mortíferos arcos lograban penetrar a armadura dos soldados inimigos. Cerca do 1000 a. C., os asirios introduciron a primeira cabalería.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Galician : A cabalaría é un exército que loita a cabalo. A sela aínda non se inventara, polo que a cabalaría asiria loitaba sobre o lombo espido dos seus cabalos.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Galician : Agora sabemos de diferentes políticos, científicos e artistas gregos. É posible que o autor de máis sona desta cultura é Homero, o lendario poeta cego, que escribiu dúas obras clásicas da literatura grega: os poemas da Ilíada e a Odisea.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Galician : Sófocles e Aristófanes aínda continúan a ser dramaturgos populares e as súas obras están consideradas unhas das mellores da literatura mundial.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Galician : Outro grego famoso é o matemático Pitágoras, famoso fundamentalmente polo seu sonado teorema sobre a relación entre os lados dos triángulos rectángulos.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Galician : Os cálculos do número de falantes do hindi varían. Estímase que se atopa entre a segunda e a cuarta lingua máis falada do mundo.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Galician : O número de falantes nativos varía dependendo de se se contan os dialectos moi próximos.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Galician : Os cálculos oscilan entre 340 e 500 millóns de falantes e case 800 millóns de persoas que poden entender o idioma.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Galician : O hindi e o urdú teñen un vocabulario parecido, pero a escrita é diferente; nas conversas diarias, os falantes de ambas as dúas linguas poden entenderse entre si.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Galician : Arredor do século XV, o norte de Estonia atopábase baixo unha intensa influencia cultural de Alemaña.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Galician : Algúns monxes alemáns querían acercar a Deus aos habitantes locais, por iso inventaron a lingua literal estonia.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Galician : Baseábase no alfabeto alemán e engadíuselle o carácter ¨Õ/õ¨.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Galician : Co paso do tempo, moitas palabras tomadas en empréstito do alemán acabaron fusionándose. Este foi o comezo da iluminación.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Galician : O habitual era que o herdeiro do trono entrase directamente no exército ao rematar a escola.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Galician : Non obstante, Charles foi á universidade no Trinity College (Cambridge) onde estudou antropoloxía e arqueoloxía e, posteriormente, historia na que obtivo unha cualificación de 2:2 (grao baixo de segunda clase).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Galician : Charles foi o primeiro membro da familia real británica que obtivo un título universitario.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Galician : A Turquía europea (Tracia oriental ou Rumelia na península dos Balcáns) inclúe un 3 % do país.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Galician : O territorio de Turquía supera os 1600 quilómetros (1000 millas) de longo e 800 km (500 millas) de ancho, e presenta unha forma máis ou menos rectangular.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Galician : A superficie de Turquía, incluíndo lagos, abarca 783 562 km2 (300 948 sq mi), dos que 755 688 km2 (291,773 sq mi) están no suroeste de Asia e 23 764 km2 (9,174 sq mi) en Europa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Galician : A superficie de Turquía fai dela o 37.º país máis grande do mundo e equivale á extensión metropolitana de Francia e do Reino Unido xuntos.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Galician : Turquía está arrodeado de mar polos tres costados: o mar Exeo ao oeste, o mar Negro ao norte e o mar Mediterráneo ao sur.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Galician : Luxemburgo ten unha dilatada historia, pero a súa independencia só se produciu no 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Galician : Zonas da Bélxica actual foron parte de Luxemburgo no pasado, pero pasaron a ser deste país despois da Revolución belga de 1830.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Galician : Luxemburgo sempre tratou de manterse como país neutral, pero foi ocupado por Alemaña tanto durante a Primeira Guerra Mundial coma durante a Segunda.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Galician : En 1957, Luxemburgo converteuse nun membro fundador da organización que hoxe en día se coñece como Unión Europea.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Galician : Drukgyal Dzong é unha fortaleza en ruínas e un mosteiro budista na parte alta do distrito de Paro (en Phondey Village).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Galician : Pénsase que en 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel creou a fortaleza para conmemorar a súa vitoria contra as forzas tibetanas e mongois.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Galician : En 1951, produciuse un incendio do que só se salvaron algunhas das reliquias de Drukgyal Dzong, como a imaxe de Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Galician : Despois do incendio, a fortaleza conservouse e protexeuse, converténdose nunha das atraccións máis atraentes de Bután.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Galician : Durante o século XVIII, Camboxa encontrouse atrapada entre dous poderosos veciños: Tailandia e Vietnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Galician : Os thais invadiron Camboxa en numerosas ocasións no século XVIII e no 1772 destruíron Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Galician : Nos últimos anos do século XVIII, os vietnamitas tamén invadiron Camboxa.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Galician : Un 18 % dos venezolanos están no paro e a maioría dos que traballan fano na economía somerxida.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Galician : Dous terzos dos venezolanos que traballan fano no sector servizos, case un cuarto traballan no sector industrial e un quinto na agricultura.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Galician : Unha industria de relevancia para os venezolanos é o petróleo, do que o país é un exportador neto, a pesar de que só un 1 % traballa no sector petrolífero.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Galician : Nos primeiros momentos da independencia do país, os coñecementos do Xardín Botánico de Singapur axudaron a transformar a illa nunha cidade xardín tropical.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Galician : En 1981, Vanda Miss Joaquim, unha orquídea híbrida, foi elixida como a flor nacional do país.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Galician : Todos os anos, arredor do mes de outubro, case 1,5 millóns de herbívoros avanzan cara ás chairas do sur, cruzando o río Mara, procedentes dos outeiros do norte en busca da choiva.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Galician : E, despois, volta cara ao norte a través do oeste, cruzando de novo o río Mara, tras as choivas arredor do mes de abril.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Galician : A rexión do Serengeti acolle o Parque Nacional do Serengeti, a Área de conservación de Ngorongoro e a Reserva animal de Maswa en Tanzania e a Reserva nacional de Maasai Mara en Kenya.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Galician : Aprender a crear recursos multimedia interactivos require habilidades convencionais e tradicionais, ademais de ferramentas cuxo manexo se domina en clases interactivas (storyboarding, edición de audio e vídeo, narrativa, etc.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Galician : O deseño interactivo obriga a avaliar novamente as suposicións sobre a produción de contidos multimedia e a aprender a pensar de xeito non lineal.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Galician : O deseño interactivo require que os compoñentes dun proxecto estean conectados entre si, pero que tamén teñan sentido como entidades independentes.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Galician : A desvantaxe dos obxectivos con amplificación por zoom é que a complexidade focal e o número de elementos da lente requiridos para acadar unha variedade de lonxitudes focais é moito maior que nos obxectivos de distancia focal fixa.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Galician : Isto cada vez supón un menor problema xa que os fabricantes de obxectivos acadan unha maior calidade na súa produción.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Galician : Isto permitiu que os obxectivos con ampliación de zoom produzan imaxes dunha calidade comparable á conseguida con obxectivos cunha distancia focal fixa.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Galician : Outra desvantaxe dos obxectivos con zoom é que a apertura máxima (a velocidade) do obxectivo adoita ser máis lenta.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Galician : Isto fai que os obxectivos con ampliación de zoom baratos resulten difíciles de usar en condicións de pouca luz sen flash.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Galician : Un dos problemas máis comúns ao tratar de converter unha película a formato DVD é a sobredesviación.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Galician : A maioría dos televisores están fabricados para agradar ao público en xeral.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Galician : Por ese motivo, todo o que se ve no televisor ten os bordos superior, inferior e laterais recortados.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Galician : Isto faise para garantir que a imaxe abarque a totalidade da pantalla. Denomínase sobredesviación.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Galician : Lamentablemente, ao crear un DVD, probablemente tamén teña os bordes cortados, polo que se o vídeo ten subtítulos moi preto da parte inferior, non se verán na súa totalidade.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Galician : O castelo medieval tradicional alimenta desde sempre a imaxinación, ao evocar imaxes de xustas, banquetes e cabaleiros do rei Artur.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Galician : Mesmo estando no medio dunhas ruínas con miles de anos de antigüidade, é fácil imaxinar os sons e olores das batallas desaparecidas, ata case escoitar o repenicar dos cascos nos lastros e cheirar o medo que sobe desde os buratos dos alxubes.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Galician : A nosa imaxinación baséase na realidade? Por que razón se construíron castelos por primeira vez? Como se fixo o seu deseño e construción?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Galician : Característico deste período, o castelo de Kirby Muxloe é realmente máis unha casa fortificada ca un castelo como tal.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Galician : As súas ventás acristaladas e finos muros non poderían resistir ningún ataque concreto durante moito tempo.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Galician : Na década de 1480, cando Lord Hastings iniciou a súa construción, o país atopábase nunha paz relativa e só se requiría defensa contra pequenos grupos de malandríns itinerantes.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Galician : O equilibrio de poder foi un sistema mediante o que os países europeos buscaban soster a soberanía nacional de todos os estados europeos.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Galician : A idea era que todas as nacións europeas debían intentar evitar que un país acaparase o poder, de xeito que os gobernos nacionais a miúdo mudaban as súas alianzas para manter o equilibrio.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Galician : A Guerra de Sucesión española marcou a primeira guerra na que o eixo central era o equilibrio de poder.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Galician : Isto marcou un cambio importante, posto que os poderes europeos xa non tiñan o pretexto de que se trataba de guerras santas. Así, a Guerra dos Trinta Anos sería a derradeira guerra que se etiquetaría con ese nome.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Galician : O templo de Artemisa no Éfeso quedou destruído o 21 de xullo do 356 a. C. nun incendio provocado por Heróstrato.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Galician : Conta a historia que o motivaba acadar a fama a calquera prezo. Os efesios, anoxados, anunciaron que o nome de Heróstrato endexamais se volvería mencionar.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Galician : O historiador grego Estrabón máis adiante escribiu o nome, motivo polo que o coñecemos hoxe en día. O templo quedou destruído a mesma noite en que naceu Alexandre Magno.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Galician : Alexandre, na súa condición de rei, ofreceu asumir o custo de reconstruír o templo, pero a súa oferta foi rexeitada. Posteriormente, tras a morte de Alexandre, o templo reconstruíuse no 323 a. C.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Galician : Manteña a man o máis relaxada posible mentres toca todas as notas correctamente; intente non facer movementos demasiado esaxerados cos dedos.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Galician : Deste xeito, un evita cansarse o máximo posible. Débese lembrar que non é preciso premer as teclas con moita forza para acadar volume extra coma no piano.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Galician : No acordeón para conseguir máis volume cómpre empregar o fol con máis presión ou velocidade.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Galician : O misticismo é a busca da comuñón e da identidade cunha realidade, divindade, verdade espiritual ou Deus último, ou dunha consciencia deliberada dos mesmos.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Galician : O crente busca unha experiencia directa, intuición ou visión á realidade divina/deidade ou deidades.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Galician : Os seguidores buscan certos estilos de vida ou prácticas que están pensadas para fomentar esas experiencias.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Galician : O misticismo pode distinguirse doutras formas de crenza e veneración relixiosa polo seu énfase na experiencia persoal directa dun estado de consciencia único, particularmente os dun carácter pacífico, de comprensión, gozo ou mesmo de éxtase.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Galician : O sikhismo é unha relixión presente no subcontinente indio. Ten a súa orixe na rexión do Punjab durante o século XV como resultado dunha escisión confesional da tradición hindú.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Galician : Os sikhs consideran a súa fe como unha relixión independente do hinduísmo, a pesar de admitiren as súas raíces e tradicións hindús.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Galician : O nome co que os sikhs denominan a súa relixión é Gurmat, que en pujabi significa «o camiño do gurú». O gurú constitúe un aspecto fundamental de todas as relixións indias, pero no sikhismo adopta máis relevancia ao englobar o cerne das crenzas dos sikhs.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Galician : A relixión foi fundada no século XV por Guru Nanak (1469–1539), ao que seguiron unha sucesión de nove gurús máis.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Galician : Con todo, en xuño de 1956, as promesas de Krushchev foron postas a proba cando as revoltas en Polonia, onde os traballadores protestaban pola a escaseza de alimentos e reducións nos salarios, se tornaron nunha protesta xeneral contra o comunismo.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Galician : A pesar de que ao final, Krushchev enviou tanques para restaurar a orde, rendeuse a conceder determinadas demandas económicas e aceptou designar ao popular Wladyslaw Gomulka como primeiro ministro.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Galician : A civilización do val dos Indus constituíu a civilización da Idade de Bronce no noroeste do subcontinente indio que abarca a maior parte do Paquistán da actualidade e algunhas rexión ao noroeste da India e o nordeste de Afganistán.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Galician : A civilización agromou na cunca do río Indus, de onde toma o seu nome.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Galician : Aínda que algúns estudosos especulan con que dado que a civilización tamén existiu nas cuncas do agora seco río Sarasvati, podería denominarse correctamente como Cultura do val do Indo, mentres que algúns a etiquetan como civilización harappa en honor a Harappa, cuxo primeiro asentamento se escavou nos anos 20.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Galician : A natureza militar do Imperio romano contribuíu ao desenvolvemento dos avances médicos.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Galician : O emperador Augusto empezou a recrutar médicos que mesmo constituíron o primeiro corpo médico romano para o seu uso ao final das batallas.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Galician : Os cirurxiáns coñecían diferentes sedativos, incluída a morfina de extractos de sementes de papoula e escopolamina de sementes de meimendro.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Galician : Fixéronse expertos en amputacións para poder salvar da gangrena aos pacientes, así como en torniquetes e pinzas arteriais para parar o fluxo sanguíneo.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Galician : Ao longos de moitos séculos, o imperio romano alcanzou grandes logros no campo da medicina e deulle forma a moitos dos nosos coñecementos actuais.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Galician : A papiroflexia pureland é un tipo particular coa restrición de que só se pode facer unha pregadura de cada vez, as pregaduras máis complexas como as inversas non están permitidas e todas deben ter localizacións directas.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Galician : Foi creado por John Smith na década os anos 70 para axudar ás persoas con pouca experiencia ou aos que tiñan habilidades motoras reducidas.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Galician : A rapazada desenvolve a conciencia de raza e estereotipos raciais cando son moi novos e eses estereotipos raciais afectan o seu comportamento.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Galician : Por exemplo, os rapaces que se identifican cunha minoría racial estereotipada que non rende ben na escola tamén adoitan obter malos resultados na escola en canto son conscientes dese estereotipo que está asociado á súa raza.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Galician : MySpace é o sitio web máis popular nos EE. UU. que, na actualidade, conta con 54 millóns de perfís.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Galician : Estes sitios web recibiron moita atención, especialmente no contexto educativo.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Galician : Eses sitios web teñen aspectos positivos entre os que se pode incluír a posibilidade de configurar facilmente unha páxina tipo que con blogs, vídeos, fotos e outras funcións.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Galician : Pódese acceder facilmente a esta páxina proporcionando simplemente un enderezo web, o que fai que resulte fácil de lembrar e de introducir para os estudantes que teñan dificultades para usar o teclado ou soletrear.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Galician : É posible personalizala para facilitar a súa lectura e tamén darlle toda a cor que se desexe.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Galician : O Trastorno de Déficit da Atención «é un síndrome neurolóxico definido por tres síntomas clásicos, incluída impulsividade, distracción e hiperactividade ou exceso de enerxía».English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Galician : Non é unha discapacidade de aprendizaxe, é un trastorno da aprendizaxe, que «afecta a entre o 3 e o 5 % da poboación infantil, quizais preto de 2 millóns de rapaces estadounidenses».English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Galician : A rapazada con TDA ten dificultades para centrarse en cousas como as tarefas escolares, pero conseguen concentrarse en cousas que lles gustan, como xogar, ver os seus debuxos favoritos ou escribir frases sen puntuación.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Galician : Estes rapaces tenden a meterse en moitos problemas, porque «adoptan comportamentos perigosos, métense en liortas e desafían á autoridade» para estimular o seu cerebro, xa que este non é estimulado por medios normais.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Galician : O TDA afecta ás relacións con outros iguais, porque a resto da rapazada non comprende por que se comportan así nin por que escriben dese xeito, así como tampouco que o seu nivel de madurez é diferente.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Galician : Como a habilidade para obter coñecementos e aprender cambiou da maneira que se indicou antes, a ratio base coa que se obtiñan os coñecementos tamén cambiou.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Galician : O método para obter información era diferente. A peso xa non recaía na memoria do individuo para recordar, senón que a habilidade para recordar o texto converteuse no foco máis relevante.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Galician : Basicamente, o Renacemento produciu un cambio significativo no enfoque sobre a aprendizaxe e a difusión do coñecemento.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Galician : Ao contrario do que outros primates, os homínidos xa non usan as mans para desprazarse, sustentar o seu peso nin balancearse dunha árbore a outra.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Galician : A man e o pé do chimpancé son moi similares en tamaño e forza, o que demostra o uso da man para cargar o peso ao camiñar sobre os cotelos.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Galician : A man humana é máis curta que o pé, con falanxes máis rectas.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Galician : Os ósos fosilizados da man de hai dous ou tres millóns de anos revelan este cambio na súa especialización que pasou da locomoción á manipulación.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Galician : Algunhas persoas son da opinión de que ter moitos soños lúcidos inducidos de xeito artificial moi a miúdo pode resultar esgotador.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Galician : A principal causa deste fenómeno é o resultado de que os soños lúcidos se estendan durante un período de tempo entre os estados REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Galician : Con menos REM por noite, ese estado no que se experimenta o sono real e o corpo se recupera, vólvese o suficientemente infrecuente como para converterse nun problema.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Galician : Isto resulta igual de esgotador que se un espertase cada vinte ou trinta minutos e se puxese a ver a televisión.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Galician : Este efecto dependerá da frecuencia coa que o cerebro trate de acadar o soño lúcido cada noite.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Galician : As cousas non lles foron ben aos italianos no norte de África case desde o comezo. Ao cabo dunha semana da declaración de guerra de Italia, o 10 de xuño de 1940, o 11.º rexemento dos Húsares británicos xa capturara o Forte Capuzzo en Libia.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Galician : Nunha emboscada ao leste de Bardia, os británicos capturaron ao xeneral Lastucci, o enxeñeiro xefe do Décimo Exército italiano.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Galician : O 28 de xuño, Marshal Italo Balbo, o gobernador xeral de Libia e claro herdeiro de Mussolini, foi asasinado por fogo amigo cando aterraba en Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Galician : A esgrima, como deporte moderno, xógase en diversos niveis, desde estudantes que están aprendendo na universidade ata en competición olímpica.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Galician : O deporte xógase fundamentalmente en forma de duelo, cun esgrimidor loitando contra outro.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Galician : O golf é un xogo no que os xogadores usan paus para golpear as bólas e metelas en buratos.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Galician : Nunha ronda normal xóganse 18 buratos, na que os xogadores normalmente empezan no primeiro burato do percorrido e rematan no dezaoito.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Galician : O xogador que efectúa menor número de golpes ou swings co pao para finalizar o percorrido gaña.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Galician : O xogo execútase sobre a herba e a que se atopa arredor do burato córtase máis baixa; o campo de xogo chámase «green» en inglés.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Galician : Tal vez o tipo de turismo máis común é o que a maioría das persoas asocia a viaxar: turismo recreativo.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Galician : Acontece cando as persoas van a un lugar diferente da súa vida cotiá habitual para relaxarse e divertirse.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Galician : As praias, os parques temáticos e os cámpings son con frecuencia os lugares máis comúns frecuentados polos turistas.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Galician : Cando o obxectivo dunha visita a un lugar determinado ten como finalidade comprender a súa historia e cultura, este tipo de turismo denomínase cultural.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Galician : Os turistas poden visitar diferentes lugares de interese dun país en particular ou poden optar por centrarse nunha zona en particular.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Galician : Os colonos, en vista desa actividade, tamén solicitaron reforzos.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Galician : As tropas que reforzaron as posicións de avance incluían o 1.º e 3.º rexemento de New Hampshire con 200 homes, comandados polos coroneis John Stark e James Reed (que posteriormente chegaron a xenerais).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Galician : Os homes de Stark tomaron posición ao longo do valado no extremo norte da posición dos colonos.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Galician : Cando a baixada da marea abriu un espazo ao longo do río Mystic ao noroeste da península, ampliaron deseguida o valado cun muro de pedra baixo cara ao norte que terminaba á beira da auga nunha pequena praia.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Galician : Gridley ou Stark colocaron un poste a uns 30 m (100 pés) diante da cancela e ordenaron que ningún disparase ata que pasasen o exército profesional.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Galician : O plan americano dependía do lanzamento de ataques coordinados desde tres direccións diferentes.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Galician : O xeneral John Cadwalder lanzou un ataque de distracción contra a gornición británica en Bordentown co obxectivo de bloquear a chegada de reforzos.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Galician : O xeneral James Ewing cruzou con 700 milicianos o río en Trenton Ferry, capturou a ponte sobre Assunpink Creek e evitou que as tropas inimigas fuxisen.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Galician : A primeira forza de asalto de 2400 homes cruzou o río nove millas ao norte de Trenton para, a continuación, dividirse en dous grupos, un comandado por Greene e o outro por Sullivan, co obxectivo de lanzar un ataque antes do amencer.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Galician : Ao pasar da carreira dun cuarto de milla á media milla, a velocidade convértese en algo moito menos importante e a resistencia pasa a ser unha necesidade absoluta.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Galician : Por suposto, un corredor de media milla de primeira categoría, unha persoa que poida baixar de dous minutos, deberá posuír bastante nivel de velocidade, aínda que a resistencia deberá cultivarse a toda costa.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Galician : As carreiras campo a través na estación invernal, xunto co traballo realizado no ximnasio para a parte superior do corpo, resultan o mellor adestramento para a tempada de carreiras.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Galician : Unhas prácticas nutricionais adecuadas soamente non poden dar lugar a rendementos de elite, aínda que si poden afectar de maneira importante ao benestar xeral dos xoves atletas.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Galician : Se se mantén un equilibrio de enerxía saudable, hábitos de hidratación efectivos e se comprenden os diferentes aspectos das prácticas de suplementos podemos axudar aos atletas a mellorar o seu rendemento e facer que gocen máis do deporte.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Galician : As carreiras de media distancia constitúen un deporte relativamente económico; non obstante, existen moitas ideas falsas sobre as poucas pezas de equipamento necesarias para participar.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Galician : Os produtos poden mercarse segundo se necesiten, pero a maioría terán pouco ou ningún impacto real no rendemento.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Galician : É posible que os atletas prefiran un produto aínda que este non lles proporcione ningún beneficio real.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Galician : O átomo pódese considerar un dos bloques de construción básicos de toda a materia.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Galician : É unha entidade moi complexa que consiste, segundo un modelo Bohr simplificado, dun núcleo central cunha órbita de electróns, en certa medida similar aos planetas que xiran arredor do sol (véxase a Figura 1.1).English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Galician : O núcleo componse de dúas partículas: neutróns e protóns.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Galician : Os protóns teñen unha carga eléctrica positiva mentres que os neutróns non teñen carga. Os electróns teñen carga eléctrica negativa.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Galician : Para comprobar o estado da vítima, primeiro debe avaliarse o lugar co fin de garantir a seguridade propia.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Galician : Débese prestar atención á posición da vítima ao achegarse a el ou ela e calquera sinal automático de alerta.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Galician : Se recibe unha lesión tratando de axudar, só estará a empeorar a situación.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Galician : O estudo revelou que a depresión, o medo e a catastrofización media a relación entre a dor e a discapacidade nas persoas que padecen dor baixa de costas.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Galician : Só os efectos de facer unha catástrofe, non a depresión nin o medo, foron condicionais nas sesións periódicas semanais de consello práctico estruturadas.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Galician : Os que participan en actividades periódicas precisaron máis apoio en termos de percepción negativa da dor, facendo unha distinción das diferenzas entre dor crónica e sensación de malestar polo movemento físico normal.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Galician : A visión ou a habilidade para ver depende dos órganos sensoriais do sistema visual ou ollos.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Galician : Existen moitas construcións de ollos distintas, cuxa complexidade varía segundo os requisitos do organismo.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Galician : As diferentes construcións teñen diferentes capacidades, son sensibles a diferentes lonxitudes de onda e teñen diferentes graos de acuidade; ademais, requiren diferentes procesamentos para interpretar a información de entrada e os diferentes números co fin de funcionar de xeito óptimo.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Galician : Unha poboación é un conxunto de organismos dunha especie particular nunha área xeográfica determinada.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Galician : Cando todos os individuos dunha poboación son idénticos en relación a un trazo fenotípico particular, coñécense como monomórficos.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Galician : Cando os individuos amosan múltiples variantes dun trazo particular, son polimórficos.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Galician : Os exércitos das colonias de formigas tamén marchan e aniñan en diferentes fases.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Galician : Na fase nómade, as formigas lexionarias marchan durante a noite e paran para montar campaña durante o día.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Galician : A colonia inicia unha fase nómade cando os alimentos dispoñibles diminúen. Durante esta fase, a colonia crea niños temporais que cambian a diario.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Galician : Cada un deses saqueos ou marchas nómades dura aproximadamente 17 días.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Galician : Que é unha célula? A palabra célula vén da palabra latina «cella», que significa «cuarto pequeno» e foi acuñada por primeira vez por un experto en microscopios que observaba a estrutura dunha cortiza.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Galician : A célula é a unidade básica de todos os seres vivos e todos os organismos se compoñen dunha ou máis células.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Galician : As células resultan fundamentais e críticas para o estudo da vida; de feito, con frecuencia denomínanse «as unidades básicas da vida».English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Galician : O sistema nervioso mantén a homeóstase ao enviar impulsos nerviosos a través do corpo para manter activo pero inalterado o fluxo de sangue.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Galician : Estes impulsos nerviosos poden enviarse tan rapidamente a través do corpo, que axuda a mantelo seguro fronte a calquera posible ameaza.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Galician : Os tornados afectan áreas reducidas en comparación con outras tormentas violentas, pero poden destruír todo o que se cruza no seu camiño.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Galician : Os tornados arrincan árbores, rachan seccións de edificios e fan voar coches ata o ceo. O 2 % dos tornados máis violentos duran máis de tres horas.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Galician : Estes trebóns monstruosos presentan ventos de ata 480 km/h (133 m/s; 300 mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Galician : Os humanos fabrican e usan lentes de aumento durante desde hai milleiros e milleiros de anos.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Galician : Con todo, os primeiros telescopios fiables producíronse en Europa contra finais do século XVI.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Galician : Estes telescopios utilizaban unha combinación de dúas lentes para que os obxectos afastados parecesen máis próximos e grandes.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Galician : A avaricia e o egoísmo sempre estarán connosco e é propio da natureza da cooperación que cando a maioría se ve beneficiada, sempre se obterá unha maior ganancia a curto prazo se se actúa de xeito egoísta.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Galician : Esperemos que a maioría das persoas se dean conta de que a súa mellor opción a longo prazo é colaborar cos demais.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Galician : Moitas persoas soñan co día no que os humanos poidan viaxar a outra estrela e explorar outros mundos; algúns pregúntanse que hai aí fora; outros cren que os extraterrestres ou outras formas de vida poden existir noutros planetas.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Galician : Non obstante, se isto acontecese nalgún momento, probablemente non sexa ata dentro de moito tempo. As estrelas están tan esparexidas que hai trillóns de quilómetros entre as súas estrelas «veciñas».English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Galician : Quizais algún día os nosos bisnetos camiñen por un mundo extraterrestre facéndose preguntas sobre os seus vellos entregos?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Galician : Os animais compóñense de moitas células. Comen cousas que dixiren no seu interior. A maioría dos animais poden desprazarse.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Galician : Só os animais teñen cerebro (aínda tampouco todos; as medusas, por exemplo, non teñen).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Galician : Os animais atópanse en todas as latitudes da Terra. Escavan na terra, nadan nos océanos e voan polo ceo.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Galician : Unha célula é a unidade estrutural funcional máis pequena dun organismo (ser) vivo.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Galician : O termo célula provén da palabra latina «cella», que significa cuarto pequeno.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Galician : Ao observar seres vivos baixo o microscopio, verase que están formados por pequenos cadrados ou esferas.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Galician : Robert Hooke, un biólogo inglés, viu pequenos cubos na cortiza cun microscopio.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Galician : Semellaban cuartos. Foi a primeira persoa en observar as células mortas.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Galician : Os elementos e os compostos poden pasar dun estado a outro sen cambios.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Galician : O nitróxeno por ser un gas posúe as mesmas propiedades que o nitróxeno líquido. No estado líquido é máis denso, pero as moléculas continúan sendo as mesmas.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Galician : A auga é un exemplo máis. O seu composto contén dous átomos de hidróxeno e un de osíxeno.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Galician : Ten a mesma estrutura molecular, tanto en forma de gas, líquido coma sólido.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Galician : Mesmo se o seu estado físico varía, o seu estado químico permanece inalterable.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Galician : O tempo é algo que nos rodea e afecta todo o que facemos, aínda que resulta difícil de comprender.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Galician : O tempo foi obxecto de estudo de eruditos relixiosos, filósofos e científicos durante milleiros de anos.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Galician : Experimentamos o tempo como unha serie de eventos que pasan desde o futuro a través do presente e cara ao pasado.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Galician : O tempo tamén é a nosa maneira de comparar a duración (lonxitude) dos eventos.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Galician : Pódese marcar o paso do tempo mediante a observación da repetición dun evento cíclico. Un evento cíclico é algo que de maneira repetida e con periodicidade.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Galician : Na actualidade utilízanse os ordenadores para manipular imaxes e vídeos.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Galician : Pódense crear animacións avanzadas cos ordenadores, que se empregan cada vez máis en televisión e películas.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Galician : A música a miúdo grávase empregando ordenadores sofisticados para procesar e mesturar os sons.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Galician : Durante moito tempo nos séculos XIX e XX, pensouse que os habitantes primixenios de Nova Zelandia foron os maorís, nativos que cazaban paxaros xigantes chamados moas.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Galician : A teoría entón estableceu a idea de que os maorís emigraron da Polinesia nunha gran frota e arrebatáronlle Nova Zelandia aos moriori, establecendo unha sociedade agrícola.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Galician : Non obstante, as probas máis recentes suxiren que os moriori eran un grupo de maorís procedentes do continente que migraron desde Nova Zelandia ata as illas Chatham, onde desenvolveron a súa característica cultura pacífica.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Galician : Tamén había outra tribo nas illas Chatham: eran maorís que emigraran de Nova Zelandia.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Galician : Chamábanse a si mesmos moriori; houbo varias refregas e, finalmente, os moriori foron exterminados.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Galician : As persoas que levan implicadas varias décadas axudáronnos a apreciar os nosos puntos fortes e paixón, ao tempo que avaliaron sinceramente as nosas dificultades e mesmo os nosos erros.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Galician : Cando escoitamos aos individuos compartir as súas historias individuais, familiares e na organización, recollemos unha valiosa perspectiva sobre o pasado e as personalidades que influíron en positivo ou negativo na cultura da organización.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Galician : Aínda que comprender a historia propia non presupón que se comprenda a cultura, polo menos axuda a que as persoas teñan unha idea aproximada de onde encaixan dentro da historia da organización.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Galician : Ao avaliar os éxitos e ser consciente dos erros, os individuos e todas as persoas que participan descobren valores máis a fondo os valores, misión e forzas que impulsan a organización.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Galician : Neste caso, recordar casos anteriores de comportamento empresarial e o éxito resultante axudou á que as persoas se amosasen abertas aos novos cambios e a nova dirección da igrexa nacional.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Galician : Estas historias de éxito reduciron os temores de cambio ao tempo que crearon tendencias positivas cara o cambio no futuro.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Galician : Os patróns de pensamento converxente son técnicas para a resolución de problemas que combinan ideas ou campos diferentes para atopar unha solución.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Galician : O enfoque deste pensamento é a velocidade, a lóxica e a precisión, tamén a identificación de feitos, a reaplicación de técnicas existentes e a compilación de información.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Galician : O factor máis importante desta postura é: só existe unha resposta correcta. Só se pode pensar en dúas respostas, a saber, correcta e incorrecta.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Galician : Este tipo de pensamento está asociado a determinados procesos estándar ou científicos.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Galician : As persoas con esa clase de pensamento posúen un pensamento lóxico, son capaces de memorizar padróns, resolver problemas e resolver probas científicas.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Galician : Os humanos somos, con diferenza, a especie con maior talento para ler a mente doutros.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Galician : Iso significa que podemos predicir correctamente a percepción, intención, crenza, coñecemento ou desexo doutros humanos.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Galician : Incluídas nesas habilidades, resulta crucial comprender a intención dos demais. Permítenos resolver potenciais ambigüidades de accións físicas.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Galician : Por exemplo, se se ve alguén que está rompendo a ventá dun coche, probablemente darase por sentado que está tratado de roubar o coche dun descoñecido.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Galician : Debería ser xulgado de xeito diferente se perdera as chaves do coche e estivese intentando entrar á forza no seu propio coche.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Galician : A técnica de IRM baséase nun fenómeno físico chamado resonancia magnética nuclear (RMN), que foi descuberta na década dos anos 30 por Felix Bloch (que traballaba na Universidade de Stanford) e Edward Purcell (da Universidade de Harvard).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Galician : Nesta resonancia, o campo magnético e as ondas de radio fan que os átomos emitan minúsculos sinais de radio.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Galician : No ano 1970, Raymond Damadian, un médico e investigador, descubriu o principio para a empregar a imaxe por resonancia magnética como ferramenta para o diagnóstico médico.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Galician : Catro anos despois outorgouse a patente, que foi a primeira do mundo en expedirse no campo do IRM.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Galician : En 1977, o Dr. Damadian rematou a construción do primeiro escáner de imaxe por resonancia magnética de «corpo enteiro», que alcumou como o «Indomable».English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Galician : A comunicación asíncrona fomenta un tempo de reflexión e reacción fronte aos demais.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Galician : Ofrécelle aos estudantes a oportunidade de traballar ao seu propio ritmo e controlar a velocidade da información formativa.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Galician : Ademais, presenta menores restricións temporais coa posibilidade dun horario de traballo flexible (Bremer, 1998).English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Galician : O uso de Internet e a World Wide Web permiten aos estudantes ter acceso á información en todo momento.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Galician : Os estudantes ademais poden propoñerlles preguntas aos instrutores en calquera momento do día e esperar respostas con bastante rapidez, no canto de ter que esperar ata a seguinte reunión presencial.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Galician : O enfoque posmoderno á aprendizaxe ofrece a liberdade dos absolutismos. Ningunha maneira de aprender é a correcta.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Galician : De feito, non paga a pena aprender ningunha cousa. A aprendizaxe prodúcese na experiencia entre o que aprende e o coñecemento presentado.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Galician : Na nosa experiencia actual, con toda a aprendizaxe autónoma e a presentación de información, os programas de televisión educativos ilustran este punto.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Galician : Moitos de nós acabamos vendo programas de televisión que nos contan un proceso ou experiencia no que nunca participaríamos nin aplicaríamos eses coñecementos.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Galician : Nunca faremos unha posta a punto dun coche, construiremos unha fonte na eira, viaxaremos a Perú para observar as ruínas clásicas nin reformaremos a casa do noso veciño.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Galician : Grazas ao cable de fibra óptica submarino que o enlaza con Europa e aos satélites de banda larga, Groenlandia está ben conectado cun 93 % da poboación con acceso a internet.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Galician : O hotel ou os anfitrións (se se para nunha pensión ou nun domicilio privado) probablemente terán wifi ou un ordenador conectado a internet e todos os asentamentos teñen locutorios con internet ou algún lugar con wifi pública.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Galician : Como se mencionou previamente, aínda que a palabra «esquimó» continúa sendo aceptable nos EE. UU., está considerada pexorativa por moitas persoas da Antártida non estadounidense, particularmente Canadá.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Galician : Aínda que é posible que escoite aos nativos de Groenlandia usar a palabra, os estranxeiros deberían evitar empregala.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Galician : Os habitantes nativos de Groenlandia refírense a si mesmos como inuit en Canadá e kalaalleq (plural lalaallit), groenlandés, en Groenlandia.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Galician : O crime e a animadversión contra os estranxeiros en xeral é practicamente descoñecido en Groenlandia. Mesmo nas cidades, non existen «zonas perigosas».English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Galician : O frío é talvez o único perigo real ao que se enfrontará quen vaia peor preparado.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Galician : Para visitar Groenlandia durante as estacións invernais (debe considerarse que canto máis ao norte se viaxe, máis frío irá), é fundamental levar roupa de abrigo abondo.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Galician : Os longuísimos días do verán poden causar problemas para durmir o suficiente, así como problemas de saúde asociadas.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Galician : Nos meses de verán, hai que ter ollo cos mosquitos nórdicos. Aínda que non son transmisores de enfermidades, poden resultar moi irritantes.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Galician : Mentres que a economía de San Francisco está vinculada ao feito de que constitúe un lugar de atracción turística de nivel internacional, a súa economía é moi diversa.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Galician : Os sectores de emprego máis importantes son os servizos profesionais, gobernamentais, financeiros, comerciais e turísticos.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Galician : A súa aparición habitual en cancións, películas, literatura e na cultura popular axudou a que a cidade e os seus monumentos máis famosos sexan coñecidos en todo o mundo.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Galician : San Francisco xerou unha considerable infraestrutura turística con diversos hoteis, restaurantes e instalacións para convencións de primeira categoría.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Galician : San Francisco é tamén un dos mellores lugares do país para outro tipo de gastronomía asiática: coareana, thai, india e xaponesa.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Galician : Viaxar a Walt Disney World constitúe unha peregrinación importante para moitas familias estadounidenses.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Galician : A visita «típica» consiste en voar ao Aeroporto Internacional de Orlando, coller un autobús ata o hotel no propio Disney, pasar unha semana sen saír do parque e volver a casa.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Galician : As variacións posibles son infinitas, pero isto segue a ser o que maioría da xente quere dicir cando falan de ¨ir a Disney World¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Galician : Moitas das entradas que se venden en liña a través de webs de poxas, como eBay ou Craigslist, son billetes de entrada usados para varios días para parques diferentes.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Galician : Aínda que se trata dunha práctica moi habitual, está prohibida por Disney: as entradas son intransferibles.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Galician : Para acampar fóra do bordo do Gran Canón cómpre dispoñer dun permiso forestal.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Galician : Os permisos son limitados a fin de protexer o canón e están dispoñibles o día 1 de cada mes, catro meses antes desa data.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Galician : Así, calquera permiso forestal con calquera data de inicio en maio estará dispoñible o 1 de xaneiro.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Galician : Os ocos nas zonas máis populares, como o Bright Angel Campground a carón do Phantom Ranch, adoitan esgotarse coas primeiras solicitudes recibidas na primeira data na que se abren as reservas.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Galician : Existen un número de permisos limitados reservados para as solicitudes en persoa de acceso directo dispoñibles por orde de prioridade de chegada.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Galician : Entrar no sur de África en coche é unha maneira impresionante de contemplar a rexión en toda a súa beleza, ademais de permitirnos chegar a lugares afastados das rutas turísticas habituais.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Galician : Isto pode facerse nun vehículo normal se se planifica coidadosamente, pero é moi recomendable dispoñer dun 4x4 e moitos lugares só son accesibles mediante un 4x4 de chasis alto.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Galician : Ao realizar a planificación debe terse en conta que aínda que Sudáfrica é un país estable non todos os da súa contorna o son.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Galician : Os requisitos de visado e os custos varían dun país a outro e dependen do país de orixe.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Galician : Cada país ten lexislación única que especifica que elementos de emerxencia debe haber no vehículo.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Galician : Victoria Falls é unha cidade na rexión occidental de Cimbabue, na fronteira con Livingstone, Zambia e preto de Botswana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Galician : A cidade atópase xusto a carón das fervenzas, que constitúen unha atracción fundamental, pero este popular destino turístico ofrece, tanto aos que buscan aventuras coma aos turistas en xeral, numerosas posibilidades para gozar dunha estancia máis longa.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Galician : Durante a tempada de choivas (de novembro ata marzo), o volume de auga será máis alto e as fervenzas resultarán máis impresionantes.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Galician : Se se cruza a ponte ou se camiña polas varandas que arrodean as fervenzas, mollarase sen dúbida.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Galician : Por outra banda, é precisamente debido a que o volume de auga é tan elevado que a visión real da fervenza pode quedar apanada… pola auga!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Galician : Tumba de Tutankamón (KV62). A KV62 probablemente sexa a tumba máis famosa de todas as do val, escena do descubrimento de Howard Carter no 1922 do lugar do enterramento real practicamente intacto do xove rei.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Galician : Non obstante, comparada coa maioría das demais tumbas da realeza, a de Tutankamón apenas paga a pena visitala, xa que é moito máis pequena e con poucas decoracións.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Galician : Calquera persoa interesada en ver probas dos danos causados á momia durante os intentos para extraela da tumba quedarán decepcionados posto que só a cabeza e os ombreiros están visibles.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Galician : As fabulosas riquezas da tumba xa non están presentes, xa que foron levadas ao Museo exipcio do Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Galician : Os visitantes con tempo escaso debería aproveitar para visitar outros lugares.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Galician : Phnom Krom, a 12 km ao suroeste de Siem Reap. Este templo situado no cumio dun outeiro construíuse a finais do século IX, durante o mandado do rei Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Galician : A atmosfera sombría do templo e a vista sobre o lago Tonle Sap fan que pague a pena escalar o outeiro.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Galician : A visita ao lugar pode combinarse de maneira moi práctica cunha viaxe en barco ao lago.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Galician : É obrigatorio ter o Angkor Pass para poder entrar no templo, polo que non debe esquecer levar o seu pasaporte consigo cando se dirixa a Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Galician : Xerusalén é a capital e a cidade máis grande de Israel, aínda que a maioría dos países e as Nacións Unidas non a recoñecen como tal.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Galician : A antiga cidade nos outeiros de Xudea ten unha historia fascinante que se estende centos de anos.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Galician : Esta cidade ten carácter sagrado para as tres relixións monoteístas (xudaísmo, cristianismo e islamismo) e actúa como centro espiritual, relixioso e cultural.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Galician : A causa da importancia relixiosa que ten a cidade e, en concreto, aos múltiples lugares de interese na zona da Cidade Vella, Xerusalén é un dos destinos turísticos máis relevantes de Israel.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Galician : Xerusalén ten moitos enclaves históricos, arqueolóxicos e culturais, ademais de centros comerciais, cafeterías e restaurantes cheos de vida e de xente.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Galician : Ecuador esixe que os cidadáns cubanos obteñan unha carta de invitación para poder entrar no país a través dos aeroportos internacionais ou puntos de admisión fronteirizos.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Galician : Esta carta deberá ser compulsada polo Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador e cumprir determinados requisitos.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Galician : Estes requisitos están pensados así para crear un fluxo migratorio organizado entre ambos os dous países.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Galician : Os cidadáns cubanos titulares dunha tarxeta de residencia estadounidense deberían visitar o Consulado ecuatoriano para obter a exención deste requisito.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Galician : Débese ter un pasaporte cunha validez de polo menos seis meses posteriores ás datas da viaxe. Requírese un billete de regreso/volta da viaxe para demostrar a duración da estancia.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Galician : As visitas guiadas son máis económicas para os grupos grandes, polo que se viaxa só ou cunha única amizade, debería intentar conectar con outras persoas e formar un grupo de entre catro ou seis para acadar unha mellor tarifa por persoa.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Galician : Con todo, isto non debería supoñer unha preocupación, porque os turistas con frecuencia intercámbianse para encher os coches.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Galician : En realidade, parece máis ben un xeito de enganar ás persoas para que crean que teñen que pagar máis.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Galician : Erguéndose por enriba do extremo norte de Machu Picchu atópase esta empinada montaña, a miúdo imaxe de fondo de moitas fotos das ruínas.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Galician : Desde abaixo resulta un pouco arrepiante, xa que se trata dun ascenso empinado e difícil, pero calquera persoa nun estado físico razoable debería poder realizalo nuns 45 minutos.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Galician : Hai chanzos de pedra colocados alo longo da maior parte do camiño e nas seccións máis empinadas uns cables de ferro proporcionan unha varanda de apoio.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Galician : Con todo, é probable que lle falte o alento, polo que debería ter coidado nas seccións máis empinadas, especialmente cando están molladas, xa que pode volverse perigoso moi rápido.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Galician : Hai unha pequena cova preto do cumio pola que se debe pasar; é bastante baixa e estreita.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Galician : A mellor maneira de ver os lugares de interese e a fauna e flora das Galápagos é a bordo dun barco, igual ca fixo Charles Darwin en 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Galician : Máis de 60 cruceiros sucan as augas das Galápagos, con capacidades que oscilan entre os 8 e os 100 pasaxeiros.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Galician : A maior parte dos viaxeiros reservan a súa praza con bastante adianto (posto que os barcos normalmente énchense durante a tempada alta).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Galician : Cómpre asegurarse de que o axente co que realiza a reserva é especialista nas Galápagos e coñece ben unha ampla variedade de barcos.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Galician : Isto garantirá que os seus intereses particulares e/ou limitacións se correspondan co barco máis axeitado para atendelos.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Galician : Antes da chegada dos españois no século XVI, os incas dominaban o norte de Chile, mentres que os araucanos indíxenas (mapuches) ocupaban o centro e sur do país.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Galician : Os mapuche tamén foron un dos derradeiros grupos indíxenas americanos independentes, que non foron totalmente asimilados pola imposición de falar castelán ata despois da independencia de Chile.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Galician : A pesar de que Chile se declarou independente en 1810 (no medio das guerras napoleónicas durante as que España non tivo un goberno central operativo varios anos), a vitoria decisiva sobre os españois non se acadou ata 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Galician : A República Dominicana é un país caribeño que ocupa a metade leste da illa La Española, a cal comparte con Haití.English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Galician : Sumado ás praias de area branca e paisaxes montañosas, o país é o berce da cidade europea máis antiga en América, agora parte de Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Galician : A illa estivo inicialmente habitada polos taínos e os caribes. Os caribes era un grupo de falantes do arahuacano que chegaron arredor do 10 000 a. C.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Galician : Ao cabo duns poucos anos da chegada dos exploradores europeos, a poboación de Tainos viuse reducida considerablemente a causa dos conquistadores españois.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Galician : Segundo Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias), entre 1492 e 1498 os conquistadores españois asasinaron preto de 100 000 taínos.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Galician : Jardín de la Unión. Este espazo construíuse a xeito de atrio dun convento do século XVII, do que o único edificio que sobrevive é o Templo de San Diego.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Galician : Agora funciona como praza central e sempre se están realizando gran cantidade de actividades, tanto de día coma de noite.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Galician : Arredor do xardín atópanse diferentes restaurantes e polas tardes e noites ofrécense alí a miúdo concertos gratuítos desde o palco central.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Galician : Callejón del Beso (Calella do Bico). Dous balcóns separados por só 69 centímetros son a orixe dunha antiga lenda de namorados.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Galician : Por uns cantos peniques algúns rapaces contarán a historia.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Galician : A illa Bowen é moi popular para as visitas dun día ou excursións dunha fin de semana, xa que permite practicar caiac, excursionismo, visitar tendas, restaurantes e máis.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Galician : Esta comunidade xenuína encóntrase en Howe Sound, nas aforas de Vancouver, e pode accederse facilmente utilizando os taxis acuáticos regulares que saen da illa de Granville no centro de Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Galician : Para os que lles gustan as actividades de exteriores, unha excursión ao Sea to Sky Corridor é fundamental.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Galician : Whistler (a 1,5 horas en coche desde Vancouver) é caro, pero moi coñecido polas Olimpíadas de Inverno do 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Galician : No inverno, pódese gozar das mellores oportunidades para esquiar en Norteamérica e, no verán, pódese probar a practicar un pouco de auténtica bicicleta de montaña.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Galician : Os permisos deben reservarse por adiantado. Debe obterse un permiso para facer noite en Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Galician : Sirena é a única estación de gardas que ofrece aloxamento en dormitorios e comida cociñada ademais de acampada. La Leona, San Pedrillo e Los Patos só ofrecen acampada sen servizo de comidas.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Galician : Pódense obter permisos para acceder ao parque directamente do posto do garda en Puerto Jiménez, pero non aceptan tarxetas de crédito.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Galician : O servizo do parque (MINAE) non expide permisos para o parque con máis dun mes de antelación antes da chegada prevista.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Galician : CafeNet El Sol permite facer reservas por unha tarifa de 30 USD ou 10 USD para os pases dun día; máis información na súa páxina Corcovado.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Galician : As illas Cook son un país insular en asociación libre con Nova Zelandia, situadas na Polinesia, no medio do Océano Pacífico Sur.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Galician : É un arquipélago con 15 illas que se estenden por 2,2 millóns de km2 de océano.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Galician : Ao compartir o mesmo fuso horario que Hawai, adoita denominarse ás illas como o «Hawai australiano».English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Galician : Aínda que máis pequenas, a algúns visitantes de máis idade recórdalles a Hawai antes de acadar a categoría de estado sen todos os grandes hoteis para turistas e outras urbanizacións.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Galician : Nas illas Cook non hai ningunha cidade, senón que simplemente se compoñen de 15 illas diferentes. As principais son Rarotonga e Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Galician : Hoxe en día nos países desenvolvidos, proporcionar aloxamento de luxo con almorzo incluído acadou unha especie de forma de arte.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Galician : No extremo superior, os aloxamentos de tipo B&B competen fundamental en dous aspectos principais: aloxamento e almorzo.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Galician : Do mesmo xeito, neses establecementos de categoría pódese atopar a roupa de cama máis luxosa, mesmo unha colcha feita á man ou unha cama de anticuario.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Galician : O almorzo pode incluír algunhas delicias de tempada da rexión ou o prato especial do anfitrión.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Galician : O contexto pode ser un vello edificio histórico con mobiliario de anticuario, coidados xardíns e unha piscina.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Galician : Subirse ao coche dun e marchar facer unha longa viaxe pola estrada presenta un atractivo intrínseco pola súa simplicidade.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Galician : Ao contrario que os vehículos de maiores dimensións, é posible que xa estea familiarizado coa condución dun vehículo e sexa consciente das súas limitacións.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Galician : É fácil que montar unha tenda de campaña nunha propiedade privada ou nunha cidade de calquera tamaño atraia atención non desexada.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Galician : En resumo, o coche é unha maneira estupenda de ir de viaxe, pero raramente constitúe por si só un xeito de «acampada».English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Galician : A acampada en coche é posible se se ten unha furgoneta grande, un utilitario deportivo (SUV), unha berlina ou un familiar con asentos abatibles.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Galician : Algúns hoteis conservan unha herdanza da época dourada dos trens a vapor e dos cruceiros oceánicos de antes da Segunda Guerra Mundial, nos séculos XIX e principios do XX.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Galician : Era nestes hoteis onde os ricos e famosos do momento se aloxaban e, a miúdo, gozaban de comidas exquisitas e da vida nocturna.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Galician : A decoración tradicional, a carencia dos servizos máis modernos e un certo avellentamento con clase tamén forman parte do seu carácter.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Galician : A pesar de que polo xeral son de propiedade privada, en ocasións aloxan a xefes de estado e outros dignitarios visitantes.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Galician : Un viaxeiro con mancheas de cartos podería valorar facer un voo arredor do mundo, dividido en paradas en algúns destes hoteis.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Galician : Unha rede de intercambio de hospitalidade é a organización que conecta aos viaxeiros coas persoas que viven nas cidades que van visitar.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Galician : Para unirse a ese tipo de rede tan só cómpre cubrir un formulario en liña; aínda que algunhas cadeas ofrecen ou esixen unha verificación adicional.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Galician : A continuación, proporciónase unha lista de anfitrións dispoñibles, en formato impreso ou en liña, en ocasións con comentarios e opinións doutros viaxeiros.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Galician : Couchsurfing fundouse en xaneiro de 2004 despois de que o programador informático Casey Fenton atopase un voo barato a Islandia pero non tiña aloxamento.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Galician : Envioulles un correo electrónico aos estudantes da universidade local e recibiu un número abafante de ofertas de aloxamento gratis.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Galician : Os hostais están orientados principalmente á xente nova (visitantes típicos arredor dos 20 anos), pero tamén se poden atopar viaxeiros de maior idade.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Galician : As familias con rapaces son pouco habituais, pero algúns hostais permiten a súa estancia en cuartos privados.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Galician : A cidade de Pequín en China converterase na anfitrioa dos Xogos Olímpicos de Inverno de 2022, o que significa que será a primeira cidade en celebrar tanto os Xogos Olímpicos de verán coma os de inverno.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Galician : Pequín acollerá as cerimonias de apertura e clausura, así como as competicións de xeo cubertas.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Galician : Outros eventos de esquí celebraranse na zona de Taizicheng en Zhangjiakou, a preto de 220 km (140 millas) de Pequín.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Galician : Gran parte dos templos teñen un festival anual que empeza en novembro e finaliza a mediados de maio e que cambia dependendo do calendario anual do templo.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Galician : Gran parte dos festivais dos templos celébranse en combinación co aniversario do templo ou co aniversario da deidade que o preside ou calquera outro acontecemento importante vinculado a este.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Galician : Resulta moi interesante ver os festivais do templo de Kerala, cun desfile periódico de elefantes decorados, unha orquestra no templo e outras celebracións.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Galician : Unha feira mundial (comunmente coñecida como Exposición Universal ou simplemente a Expo) é un gran festival internacional das artes e as ciencias.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Galician : Os países participantes presentan exposicións artísticas e educativas nos pavillóns nacionais para amosar problemas mundiais ou a cultura e historia do seu país.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Galician : As exposición hortícolas internacionais son eventos especializados que presentan exposicións florais, xardíns botánicos e calquera aspecto relacionado coas plantas.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Galician : Aínda que en teoría poden realizarse anualmente (sempre e cando sexa en países diferentes), na práctica non é así.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Galician : Estes eventos adoitan durar entre tres e seis meses, e celébranse en lugares de 50 hectáreas como mínimo.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Galician : Existen moitos formatos de película distintos empregados ao longo da historia. A película estándar de 35 mm (negativo de 36 por 24 mm) é a máis común con moita diferenza.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Galician : Pódese repoñer con bastante facilidade se se esgota e proporciona unha resolución case comparable ás actuais cámaras réflex dixitais.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Galician : Algunhas cámaras de película de formato medio utilizan o formato 6 por 6 cm, para ser máis precisos un negativo de 56 por 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Galician : Isto ofrece unha resolución case catro veces a do negativo de 35 mm (3136 mm2 fronte a 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Galician : Os animais salvaxes son un dos temas que maior desafío supoñen para un fotógrafo, xa que se require unha combinación de boa sorte, paciencia, experiencia e bo equipo.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Galician : A fotografía dos animais salvaxes a miúdo dáse por descontada, pero igual que na fotografía en xeral, unha imaxe vale máis ca mil palabras.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Galician : Para fotografar animais salvaxes con frecuencia é necesario un obxectivo telescópico de alcance, aínda que cousas como unha bandada de paxaros ou unha criatura minúscula necesitarán doutro tipo de obxectivos.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Galician : Moitos animais exóticos son difíciles de atopar; por iso, ocasionalmente, os parques establecen normas sobre a toma de fotografías con fins comerciais.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Galician : Os animais salvaxes poden amosarse tímidos ou agresivos. A contorna pode ser fría, quente ou mesmo hostil.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Galician : No mundo hai 5000 linguas diferentes, incluídas máis de vinte con 50 millóns de falantes ou máis.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Galician : Así mesmo, as palabras escritas adoitan resultar máis sinxelas para comprender que as faladas. Isto é particularmente aplicable aos enderezos, que con frecuencia son difíciles de pronunciar dun xeito intelixible.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Galician : Moitas nacións na súa totalidade teñen fluidez absoluta en inglés e en moitas máis pódese esperar un coñecemento limitado, especialmente entre os máis xoves.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Galician : Poñamos por caso, unha persoa de Manchester, unha de Boston, unha de Xamaica e unha de Sydney sentados á mesa ceando nun restaurante en Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Galician : Agasállanse uns aos outros con historias das súas vilas, narradas nos seus diferentes acentos e xerga local.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Galician : Mercar comida nos supermercados adoita ser o xeito máis económico de alimentarse. Sen oportunidades para cociñar, non obstante, as opcións están limitadas a alimentos precociñados.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Galician : Con maior frecuencia os supermercados teñen unha sección máis diversa de alimentos precociñados. Algúns deles ata proporcionan microondas ou outros aparellos para quentar a comida.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Galician : Nalgúns países ou tipos de tendas, adoita haber como mínimo un restaurante no propio lugar, con frecuencia bastante informal con prezos económicos.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Galician : Deben facerse e levar consigo copias adicionais da póliza e dos datos de contacto do asegurador.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Galician : Deben incluír o correo electrónico do asegurador e os números de teléfono internacionais para obter asesoramento/autorizacións e facer reclamacións.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Galician : Leve outra copia na súa equipaxe e en liña (envíese un correo electrónico a si mesmo cun adxunto ou gárdeo na «nube»).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Galician : Ao viaxar cun portátil ou tableta, debería gardarse unha copia na memoria ou no disco (accesible sen Internet).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Galician : Tamén se deberán entregar copias da póliza/contrato aos compañeiros de viaxe e aos familiares ou amigos na casa que desexen axudar.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Galician : Os alces non son intrinsecamente agresivos, pero tratarán de defenderse se perciben unha ameaza.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Galician : Cando as persoas non ven aos alces como potencialmente perigosos, é posible que se acheguen de máis e se poñan en perigo.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Galician : Consuma bebidas alcohólicas con moderación. O alcohol afecta a cada persoa dun modo diferente e é importante saber onde está o límite propio.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Galician : Posibles consecuencias a longo prazo para a saúde resultado do consumo de alcohol excesivo poden incluír danos no fígado e mesmo cegueira e morte. O perigo potencial increméntase ao consumir alcohol producido de xeito ilegal.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Galician : As bebidas alcólicas ilegais poden conter impurezas tóxicas, como o metanol, que pode provocar cegueira ou a morte mesmo en doses mínimas.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Galician : Os anteollos poden resultar máis económicos nos países estranxeiros, particularmente os que teñen uns ingresos máis baixos onde os custos da man de obra son inferiores.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Galician : Valore a posibilidade de realizar unha proba de visión no seu lugar de residencia, en especial se o seguro o cobre, e traer a gradación para poder presentala noutro lugar.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Galician : As monturas de marca da gama máis alta dispoñibles nesas áreas, poden presentar dous problemas: é posible que algunhas sexan imitacións e as realmente importadas poden resultar máis caras que no propio país.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Galician : O café é un dos artigos máis comercializados no mundo, do que probablemente pode atopar moitas variedades na súa rexión.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Galician : Con todo, existen moitas maneiras diferenciadas de beber café en todo o planeta que compensa probar.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Galician : O barranquismo consiste en descender ao fondo dun canón, que ben pode estar seco ou cheo de auga.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Galician : O barranquismo combina elementos da natación, escalada e salto, pero require relativamente pouca formación ou bo estado físico para empezar (en comparación co montañismo, o mergullo ou o esquí alpino, por exemplo).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Galician : O excursionismo é unha actividade ao aire libre que consiste en camiñar por contornas naturais, a miúdo por rutas de sendeirismo.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Galician : As andainas dun día supoñen andar distancias de menos dunha milla ata distancias máis longas que se poden realizar nun só día.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Galician : Para facer unha excursión dun día por un percorrido fácil apenas cómpre facer ningunha preparación e calquera persoa relativamente en forma pode gozar dela.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Galician : É posible que as familias con rapaces pequenos necesite máis preparativos, pero pode gozarse facilmente dun día ao aire libre mesmo con bebés ou nenos en idade preescolar.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Galician : A nivel internacional, existen preto de 200 organizacións que ofrecen visitas turísticas correndo. A maioría delas son entidades independentes.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Galician : O sucesor de Global Running Tours, Go Running Tours, interconecta ducias de provedores de visitas turísticas correndo en catro continentes.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Galician : Con raíces no Running Tours Barcelona de Barcelona e o Running Copenhagen de Copenhague, pronto se lle engadiu o Running Tours de Praga con base nesa cidade e outras máis.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Galician : Hai moitas cousas que se deben ter en consideración antes e durante unha viaxe a calquera destino.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Galician : Cando un vai viaxe, é previsible que as cousas non sexan igual que ¨na casa¨. Os modais, as leis, a comida, o tráfico, o aloxamento, as normas, o idioma, etc. serán ata certo punto diferentes do lugar onde se vive.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Galician : Isto é algo que se debe ter sempre presente para evitar decepcións ou tal vez o desagrado coa maneira de facer as cousas nese lugar.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Galician : As axencias de viaxes existen desde o século XIX. Un axente de viaxes adoita ser unha boa opción para unha viaxe que vaia máis alá das experiencias previas do viaxeiro coa natureza, cultura ou idioma de países con baixos ingresos.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Galician : Aínda que a maioría das axencias están dispostas a aceptar as reservas máis comúns, gran número de axentes están especializados en clases determinadas de viaxes, rangos de presupostos ou destinos.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Galician : Probablemente sexa mellor utilizar un axente que reserve habitualmente viaxes similares á súa.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Galician : Pódeselle botar unha ollada ás viaxes que o axente promove, tanto se é nun sitio web coma nun escaparate.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Galician : Se se quere ver o mundo de xeito económico, ben sexa por necesidade, estilo de vida ou como un reto, sempre hai maneiras de facelo.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Galician : Basicamente, encádranse en dúas categorías: ou ben traballar mentres se viaxa ou tratar de limitar os gastos. Este artigo céntrase na última opción.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Galician : Para os que estean dispostos a sacrificar a comodidade, tempo e previsibilidade para reducir os gastos a practicamente cero, deben consultarse as viaxes con presuposto mínimo.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Galician : O consello asume que os viaxeiros non roubarán, entrarán ilegalmente nas propiedades, participarán en mercados ilegais, mendigarán nin tampouco explotarán a outras persoas para a súa propia ganancia.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Galician : Un punto de control de inmigración adoita ser a primeira parada ao desembarcar dun avión, barco ou doutro tipo de vehículo.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Galician : Nalgúns trens transfronteirizos as inspeccións efectúanse co tren en marcha polo que é necesario ter identificación válida ao subir a eles.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Galician : Nos trens nocturnos, é probable que o condutor recolla os pasaportes para non ter que interromper o descanso do pasaxeiro.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Galician : O rexistro é un requisito adicional para o proceso de obtención dun visado. Nalgúns países, é obrigatorio rexistrarse coas autoridades locais a entrada no país e o enderezo do aloxamento onde se para.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Galician : Isto podería significar que hai que cubrir un formulario na policía local ou acudir ás oficinas de inmigración.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Galician : En moitos países con este tipo de lexislación, os hoteis locais encargaranse de facer o rexistro (non esqueza preguntar).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Galician : Noutros casos, só os que se paren fóra de aloxamentos turísticos deberán rexistrarse. Con todo, isto fai que a lei resulte moito máis confusa, polo que deberá informarse de antemán.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Galician : A arquitectura estuda o deseño e a construción de edificacións. A arquitectura dun lugar con frecuencia constitúe unha atracción turística por si mesma.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Galician : Moitos edificios son moi fermosos para observar e as vistas desde un edificio alto ou desde unha ventá habilmente situada pode constituír unha beleza digna de contemplar.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Galician : A arquitectura solápase en gran medida con outros campos, incluída a planificación urbanística, enxeñería civil, artes decorativas, deseño de interiores e paisaxístico.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Galician : Dada a localización remota de moitos das vilas, non atopará unha cantidade significativa de vida nocturna, a non ser que viaxe a Albuquerque o Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Galician : Non obstante, case todos os devanditos casinos serven bebidas e moitos deles ofrecen entretemento de renome (sobre todo os máis grandes nas proximidades inmediatas de Albuquerque e Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Galician : Atención: os pequenos bares urbanos ás veces non son un bo lugar de parada para os visitantes de fóra do estado.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Galician : En primeiro lugar, o norte de Novo México ten importantes problemas de condutores bébedos e a concentración de condutores en estado de embriaguez é moi alta nas proximidades do bares das vilas pequenas.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Galician : Os murais non desexados ou garabatos coñécense como graffiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Galician : Aínda que dista de ser un fenómeno moderno, a maioría das persoas probablemente o asocian á mocidade estragando propiedade pública e privada empregando pintura en spray.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Galician : Non obstante, na actualidade existen artistas grafiteiros establecidos, eventos de creación de graffiti e muros «legais». Os graffiti pintados nestes contextos a miúdo lembran obras de arte máis ca letras ilexibles.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Galician : Lanzar búmerangs é unha habilidade popular que moitos turistas queren dominar.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Galician : Se se quere aprender a lanzar un búmerang que acabe de volta na man, é necesario dispor dun búmerang adecuado para ese fin.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Galician : A maioría dos búmerangs dispoñibles en Australia, de feito, non regresan de volta. É aconsellable que os principiantes non intenten lanzalos cando corra vento.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Galician : Un xantar «hangi» cocíñase nun burato quente no chan.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Galician : O burato quéntase con pedras quentes do lume ou, nalgúns sitios, a calor xeotérmica fai que zonas do chan estean quentes de xeito natural.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Galician : O «hangi» úsase con frecuencia para cociñar un prato asado de estilo tradicional.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Galician : Numerosos lugares en Rotorua ofrecen «hangi» xeotérmico, mentres que outros poden probarse en Christchurch, Wellington, así como noutras localizacións.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Galician : MetroRail ten dúas clases de trens suburbanos en e arredor de Cape Town: MetroPlus (tamén chamado primeira clase) e Metro (chamado terceira clase).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Galician : O MetroPlus é máis cómodo e vai menos ateigado, pero é un chisco máis caro, aínda que máis barato que os billetes de metro habituais en Europa.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Galician : Todos os trens teñen vagóns MetroPlus e Metro; os vagóns MetroPlus sempre van ao final do tren máis próximo a Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Galician : Equipaxe doutras persoas - Nunca perda de vista a súa equipaxe, especialmente ao cruzar fronteiras internacionais.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Galician : Pode atopar con que o están usando usado como camelo sen sabelo, o que pode causarlle problemas moi serios.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Galician : Isto inclúe esperar á cola, ademais de se poder usar cans rastrexadores de drogas en calquera momento sen previo aviso.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Galician : Algúns países aplican castigos excesivamente draconianos para os que delinquen por primeira vez; estes poden incluír condenas de prisión de máis de 10 anos ou a morte.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Galician : As bolsas desatendidas son obxecto de roubo e tamén poden atraer a atención das autoridades preocupadas polas ameazas de bomba.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Galician : Na casa, debido á súa exposición constante aos xermes locais, ten unhas probabilidades moi elevadas de que xa sexa inmune a eles.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Galician : Non obstante, noutras partes do mundo, onde a fauna bacteriolóxica sexa nova para un, haberá máis probabilidades de ter problemas.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Galician : Tamén, nos climas máis temperás, as bacterias medran con maior rapidez e sobreviven máis tempo fóra do corpo.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Galician : De aí a denominación en inglés do azoute da «Delhi Belly» (a barriga de Delhi), «Pharaoh´s Curse» (a maldición do faraón), «Moctezuma´s Revenge» (a vinganza de Moctezuma) e os seus diversos equivalentes.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Galician : Ao igual que os problemas respiratorios nos climas máis fríos, os problemas intestinais nos climas cálidos son bastante habituais e na maioría dos casos son bastante molestos, aínda que apenas supoñen riscos.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Galician : Ao viaxar por un país en vías de desenvolvemento por primeira vez (ou por unha parte nova do mundo), non debe subestimarse un posible choque cultural.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Galician : Moitos viaxeiros curtidos e capaces víronse superados pola novidade de viaxar a países en vías de desenvolvemento, onde múltiples pequenos axustes culturais poden acumularse rapidamente.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Galician : Especialmente durante os primeiros días, probe a gastar os cartos ao estilo occidental en hoteis, comida e servizos de calidade para que o axude a adaptarse.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Galician : Non durma nun colchón ou esteira no chan en zonas onde non coñeza a fauna nativa.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Galician : Se vai acampar, leve consigo unha cama de cámping ou unha hamaca para evitar serpes, escorpións, etc.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Galician : Encha a súa casa cun aromático café pola mañá e unha relaxante infusión de macela pola noite.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Galician : Cando un queda de vacacións na casa, ten a oportunidade de darse un gusto a un mesmo e dedicar uns cantos minutos extra para preparar algo especial.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Galician : Se lle aparece experimentar, aproveite a ocasión para licuar ou mesturar algún batido:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Galician : tal vez descubra unha bebida sinxela que poida preparar para o almorzo e xa estará de volta na súa rutina diaria.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Galician : Se vive nunha cidade cuns hábitos de bebida variados, visite bares ou pubs en barrios que non adoite frecuentar.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Galician : Para os que non están familiarizados coa xerga sanitaria, as palabras infeccioso e contaxioso significan cousas moi distintas.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Galician : As enfermidades infecciosas están causadas por un patóxeno, por exemplo, un virus, bacterias, fungos ou outros parasitos.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Galician : Unha enfermidade contaxiosa é aquela que se transmite con facilidade cando se está preto dunha persoa infectada.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Galician : Moitos gobernos esixen que os visitantes que chegan e os residentes que saen do seu país demostren que están vacinados contra unha serie de enfermidades.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Galician : Estes requisitos poden depender con frecuencia dos países que o viaxeiro visitou ou ten previsto visitar.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Galician : Un dos puntos fortes de Charlotte (Carolina do Norte) é que ofrece moitísimas opcións de gran calidade para as familias.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Galician : Os residentes doutras áreas con frecuencia mencionan que está pensada para as familias como o motivo principal de se mudaren aquí e aos visitantes a miúdo resúltalles fácil gozar da cidade coa rapazada.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Galician : Nos últimos 20 anos, a cantidade de opcións aptas para a rapazada na zona residencial de Charlotte incrementáronse exponencialmente.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Galician : Polo xeral, as familias en Charlotte non usan os taxis, aínda que poden resultar relativamente útiles en determinadas circunstancias.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Galician : Aplícase un recargo por levar máis de 2 pasaxeiros, co que é posible que esta opción saia máis cara do necesario.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Galician : A Antártida é o lugar máis frío da Terra e rodea o Polo Sur.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Galician : As visitas turísticas son custosas, requiren boa forma física, só se poden realizar durante o verán (de novembro a febreiro) e están fundamentalmente limitadas á península, as illas e o mar de Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Galician : Uns cantos milleiros de empregados viven aquí durante o verán nunhas catro ducias de bases fundamentalmente nesas áreas; un número reducido permanece durante o inverno.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Galician : A Antártida interior é unha chaira desolada cuberta de entre 2 ou 3 quilómetros de xeo.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Galician : Algunhas excursións por aire especializadas van ao interior, para facer montañismo ou chegar ata o Polo, que conta cunha base máis grande.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Galician : A Estrada de McMurdo ao Polo Sur é unha pista de 1600 km que une a estación McMurdo no mar de Ross co Polo.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Galician : Ten neve compacta e gretas cheas de neve e marcadas con bandeiras. Só se pode cruzar con tractores especiais, zorras de transporte con combustible e subministracións.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Galician : Non son moi áxiles, polo que a ruta debe dar unha longa curva arredor das montañas Transantárticas para chegar ata a chaira.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Galician : A causa máis habitual de accidentes no inverno son as estradas, as beirarrúas e, en particular, os chanzos escorregadizos.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Galician : Como mínimo, necesitará calzado con solas apropiadas. O calzado de verán adoita ser escorregadizo sobre o xeo e a neve, e mesmo algunhas botas de inverno non son axeitadas.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Galician : O patrón debería ser profundo abondo, 5 mm (1/5 polgadas) ou máis, e o material suficientemente brando a baixas temperaturas.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Galician : Algunhas botas teñen chatolas e existe equipo complementario con chatolas para condicións escorregadizas, aptas para a maioría dos zapatos e botas, ben sexa para os tacóns ou para os tacóns e as solas.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Galician : Os tacóns deberían ser baixos e anchos. A area, grava ou sal (cloruro de calcio) esparéxense a miúdo nas estradas ou camiños para mellorar a tracción.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Galician : As avalanchas non son un fenómeno estraño; as pendentes pronunciadas só poden acumular unha certa cantidade de neve e o exceso de volume caerá en forma de avalanchas.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Galician : O problema é que a neve é pegañenta, polo que precisa algún tipo de desencadeante para baixar, e a baixada da neve pode ser un evento desencadeador do resto.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Galician : Ás veces o evento desencadeante orixinal é o sol ao quentar a neve, ás veces algo máis de nevada e ás veces outros eventos naturais, con frecuencia o ser humano.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Galician : Un tornado é unha columna xiratoria de presións de aire moi baixas, que absorben o aire arredor cara dentro e cara arriba.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Galician : Xeran fortes ventos (a miúdo de 100 a 200 millas/hora) e poden levantar obxectos pesados no aire, levándoos consigo a medida que o tornado avanza.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Galician : Empezan sendo funís que descenden das nubes de trebón e acaban por se transformaren en ¨tornados¨ ao tocar o chan.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Galician : Os provedores de VPN (redes privadas virtuais) son un medio excelente de circunvalar tanto a censura política coma a filtración xeográfica do IP comercial.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Galician : Son superiores ás proxies web por diversos motivos: redirixen todo o tráfico de Internet, non só o http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Galician : Normalmente, ofrecen un largo de banda máis grande e mellor calidade de servizo. Están cifradas para que resulte máis difícil espialas.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Galician : As compañías de medios de comunicación menten sobre a finalidade disto, argumentando que é para «evitar o pirateo».English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Galician : De feito, os códigos da rexión non teñen ningún tipo de efecto legal sobre as copias ilegais; bit tras bit unha copia dun disco reproducirase perfectamente en calquera dispositivo coma se fose o orixinal.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Galician : A finalidade real é proporcionar a esas empresas máis control sobre os seus mercados; redúcese todo á xeración de ingresos.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Galician : Posto que as chamadas se enrutan a través de Internet, non necesita utilizar unha compañía telefónica localizada no lugar onde vive ou a onde viaxa.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Galician : Tampouco é obrigado conseguir un número local na comunidade onde se resida; pódese obter unha conexión por satélite a Internet na fin do mundo en Chicken (Alaska) e escoller un número que indique que se está na soleada Arizona.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Galician : Con frecuencia, deberase mercar un número global á parte que permita recibir chamadas PSTN. A orixe do número é importante para as persoas que realizan a chamada.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Galician : Aplicacións de tradución de texto en tempo real – aplicacións capaces de traducir automaticamente segmentos completos de texto dunha lingua a outra.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Galician : Algunhas das aplicacións nesta categoría mesmo permiten traducir textos en linguas estranxeiras de sinais ou outros elementos no mundo real cando o usuario dirixe o teléfono intelixente cara a eses obxectos.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Galician : Os motores de tradución melloraron drasticamente e agora ofrecen traducións máis ou menos correctas (e menos frecuentemente galimatías incomprensibles), pero debe prestarse coidado, posto que é posible que o entendesen todo do revés.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Galician : Unha das aplicacións máis importantes nesta categoría é Google Translate, que ofrece tradución sen conexión a Internet unha vez descargados os datos lingüísticos necesarios.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Galician : Empregar aplicacións de navegación por GPS nun teléfono móbil pode ser a maneira máis sinxela e cómoda de orientarse cando se está fóra do país de orixe.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Galician : Pode aforrar cartos na compra de mapas novos para un GPS ou para un dispositivo GPS independente ou no alugueiro dun dunha empresa de alugueiro de vehículos.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Galician : Se non se dispón de conexión de datos para o teléfono móbil ou nos casos nos que non dispoña de cobertura, o seu funcionamento pode ser limitado ou non estar dispoñible.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Galician : Cada tenda de conveniencia está chea dunha confusa selección de tarxetas telefónicas de prepagamento que se poden usar con cabinas telefónicas ou teléfonos normais.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Galician : Aínda que moitas tarxetas valen para chamar a calquera lugar, algunhas especialízanse en ofrecer tarifas telefónicas económicas para grupos de países específicos.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Galician : Normalmente accédese aos servizos mediante un número de teléfono gratuíto ao que se pode chamar desde a practicamente todos os teléfonos sen ningún cargo.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Galician : As normas da fotografía normal tamén son aplicables á gravación de vídeo, quizais incluso máis.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Galician : Se está prohibido tomar unha foto dalgunha cousa, entón nin sequera se debería considerar gravalo en vídeo.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Galician : Se se utiliza un dron, deberá consultarse con suficiente antelación se está permitido gravar, así como que permisos ou licenzas adicionais son necesarias.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Galician : Pilotar un dron na proximidade dun aeroporto ou enriba dunha multitude de persoas é sempre unha mala idea, mesmo se non é ilegal nesa zona.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Galician : Hoxe en día, é raramente habitual realizar unha reserva de avión directamente coa compañía aérea sen antes buscar e comparar prezos.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Galician : Ás veces, o mesmo voo pode presentar diferenzas considerablemente diferentes en diferentes agregadores e paga a pena comparar os resultados da busca, ademais de consultar o sitio web da liña aérea antes de facer a reserva.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Galician : Aínda que é posible que non necesite un visado para realizar visitas curtas a determinados países como turista ou por negocios, entrar no país como estudante internacional xeralmente require unha estancia máis longa que simplemente ir como turista ocasional.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Galician : En xeral, para poder permanecer nun país estranxeiro durante un período de tempo prolongado deberase obter un visado de antemán.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Galician : Os visados de estudantes, xeralmente, teñen diferentes requisitos e procedementos de aplicación aos dos de turistas ou de empresa.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Galician : Na maioría dos países, será necesario presentar unha carta da institución na que se desexa estudar, así como probas de financiamento para a propia subsistencia polo menos o primeiro ano do curso.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Galician : Consulta con ese organismo, ademais de co departamento de inmigración sobre o país no que queres estudar para obter os requisitos específicos.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Galician : A non ser que un sexa diplomático, traballar no estranxeiro xeralmente implica que se deberá presentar unha declaración da renda no país no que se reside.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Galician : O imposto da renda estrutúrase de xeito diferente en distintos países e a taxa impositiva e as bandas varían considerablemente dun país a outro.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Galician : Nalgúns países federais, como os EUA e o Canadá, o imposto da renda aplícase tanto a nivel federal coma local, polo que os tipos e as bandas poden ser diferentes en cada rexión.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Galician : Aínda que normalmente non adoita haber controis de inmigración nin ningún outro tipo de formalidade ao regresar ao país de orixe, o control de aduanas pode amolar un pouco.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Galician : Asegúrese de que sabe o que pode e non pode levar consigo e declare calquera cousa que supere os límites legais.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Galician : A maneira máis sinxela de introducirse no negocio da literatura de viaxes é poñendo a punto as propias habilidades cun blog de viaxes recoñecido.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Galician : Despois de familiarizarse co formateo e a edición na Web, a continuación, poderase crear o propio sitio web.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Galician : Facer voluntariado mentres se viaxa é unha maneira fantástica de cambiar o mundo, pero non se trata só de dar.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Galician : Vivir e traballar como voluntario nun país estranxeiro é un xeito excelente de coñecer unha cultura diferente, persoas novas, aprender dun mesmo, adquirir perspectiva e mesmo aprender novas habilidades.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Galician : Tamén pode ser un bo xeito de estirar o presuposto para permitir unha estancia máis longa nalgún lugar, xa que en moitos traballos voluntarios ofrécese aloxamento e manutención e algúns pagan un pequeno salario.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Galician : Os viquingos utilizaban as canles rusas para chegar ata mar Negro e o mar Caspio. Parte desas rutas aínda están en uso. Debe consultarse a posible necesidade de obter permisos especiais, que quizais sexan difíciles de obter.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Galician : O canal Mar Branco-Mar Báltico conecta o océano Ártico co mar Báltico, a través dos lagos Oneda, Ladoga e San Petersburgo, fundamentalmente a través de río e lagos.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Galician : O lago Onega tamén está conectado ao Volga, polo que chegar a Rusia a través do mar Báltico aínda é posible.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Galician : Ten por seguro que en canto entres no porto deportivo todo che resultará obvio. Atoparás outros autostopista de barcos que compartirán a súa información contigo.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Galician : Basicamente, colocarás anuncios nos que ofreces a túa axuda, camiñarás polos peiraos achegándote ás persoas que limpan os seus iates, tratando de establecer contacto cos mariñeiros no bar, etc.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Galician : Fale con toda a xente que poida. Ao cabo dun tempo, coñecerao todo o mundo e daranlle pistas dos barcos que están buscando a alguén.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Galician : Débese escoller coidadosamente a compañía de viaxeiro frecuente dunha alianza.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Galician : Aínda que se poida pensar que é lóxico asociarse á liña aérea coa que máis se voa, hai que ser conscientes de que os privilexios que ofrecen a miúdo son diferentes e que os puntos para viaxeiros frecuentes poden ser máis xenerosos cunha liña aérea diferente da mesma alianza.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Galician : As liñas aéreas, como Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways e Turkish Airlines, ampliaron considerablemente os seus servizos a África e ofrecen conexións a diferentes cidades africanas relevantes cuns prezos máis competitivos ca outras liñas aéreas europeas.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Galician : Turkish Airlines voa a 39 destinos en 30 países africanos desde 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Galician : Se dispón de tempo adicional para a viaxe, comprobe a diferenza no prezo entre o seu billete a África e un billete para dar a volta ao mundo.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Galician : Non esqueza engadir os gastos adicionais dos visados extra, taxas de saída, transporte por terra, etc. para todos os lugares fóra de África.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Galician : Se se quere dar unha volta ao mundo completa en avión no hemisferio sur, as opcións de voos e destinos son limitadas debido a ausencia de rutas transoceánicas.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Galician : Ningunha alianza aérea cobre os tres cruces oceánicos no hemisferio sur (e SkyTeam non cobre ningún deles).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Galician : Con todo, a Star Alliance abarca todo menos o leste do Pacífico Sur, desde Santiago de Chile a Tahití, que é un voo de Oneworld LATAM.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Galician : Este voo non é a única opción dispoñible se se quere omitir o Pacífico Sur e a costa oeste de Suramérica (véxase a continuación).English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Galician : En 1994, a rexión de Nagorno-Karabakh de etnia armenia en Acerbaixán librou unha guerra contra os azarís.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Galician : Fundouse unha nova república co apoio de Armenia. Con todo, ningunha nación establecida (nin sequera Armenia) a recoñece oficialmente.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Galician : As diferenzas diplomáticas relativas á rexión continúan danando as relacións entre Armenia e Acerbaixán.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Galician : O Distrito do Canal (en holandés, Grachtengordel) é o famoso distrito do século XVII que arrodea o Binnenstad de Ámsterdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Galician : Todo o distrito foi declarado Patrimonio Natural da Humanidade pola UNESCO polo seu exclusivo valor histórico e cultural, e os prezos das propiedades están entre o máis caros do país.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Galician : Cinque Terre, que significa Cinco Terras, engloba as cinco pequenas vilas costeiras de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, situadas na rexión italiana de Liguria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Galician : Están listadas como Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Galician : Ao longo dos séculos, as persoas foron construíndo coidadosamente terrazas no terreo escarpado e empinado ata chegar aos cantís que dan ao mar.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Galician : Gran parte do seu encanto radica na ausencia de crecemento corporativo visible. Rutas, trens e barcos conectan as vilas, ás que os coches non poden chegar desde o exterior.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Galician : As variantes do francés que se falan en Bélxica e Suíza varían un pouco do francés falado en Francia, aínda que son bastante similares para ser mutuamente intelixibles.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Galician : En particular, o sistema numérico na Bélxica e Suíza franco falantes ten algunhas leves particularidades que difiren do francés que se fala en Francia e a pronuncia dalgunhas palabras é un pouco distinta.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Galician : Non obstante, todos os belgas e suízos de fala francesa aprenderon o francés estándar na escola, polo que serán capaces de comprendelo mesmo se se usa o sistema numérico francés.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Galician : En moitos lugares do mundo, abanear a man tradúcense como un xesto amigable para dicir ¨ola¨.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Galician : Non obstante, en Malaisia, polo menos entre os malaisianos nas áreas rurais, significa «vén aquí», similar ao dedo índice flexionado cara ao corpo, un xesto que se usa en certos países occidentais e só se debería empregar para ese fin.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Galician : De mesmo xeito, un viaxeiro británico en España pode confundir un xesto de despedida coa palma da man de cara ao que xesticula (en lugar de cara á persoa que percibe o xesto) como unha petición para que volva.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Galician : As linguas auxiliares son idiomas artificiais ou construídos, creadas co propósito de facilitar a comunicación entre persoas que, do contrario, terían dificultades para se comunicaren.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Galician : Son diferentes das linguas francas, que son linguas naturais ou orgánicas as cales se volven dominantes por un motivo ou outro como canles de comunicación entre os falantes doutras linguas.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Galician : Na calor do día, os viaxeiros poden ver espellismos que crean a ilusión de auga (ou outras cousas).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Galician : Poden ser perigosos, se o viaxeiro persegue o espellismo, gastando valiosa enerxía e a auga que lle quede.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Galician : Mesmo no deserto máis quente, as noites poden tornarse extremadamente frías. A hipotermia constitúe un risco real sen roupa de abrigo.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Galician : No verán, en particular, débese ter coidado cos mosquitos, se se decide facer unha excursión polo bosque tropical.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Galician : Mesmo se se conduce por unha selva subtropical, abrir as portas uns segundos para entrar no vehículo é tempo suficiente para que os mosquitos entren ao mesmo tempo ca un.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Galician : A gripe aviaria, coñecida formalmente como influenza aviaria, pode infectar tanto a animais coma a mamíferos.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Galician : Rexistráronse menos dun milleiro de casos en humanos, aínda que algúns deles foron mortais.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Galician : A maioría afectou a persoas que traballan con aves de curral, pero tamén existe certo risco para os observadores de paxaros.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Galician : En Noruega son típicos os fiordes e vales abruptos que de súbito dan paso a unha chaira elevada, máis ou menos uniforme.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Galician : Estas chairas denomínanse con frecuencia como «vidde», que significa espazo amplo, aberto e sen árbores, unha extensión ilimitada.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Galician : En Rogaland e Agder adoita chamárselles «hei», que significa braña a miúdo cuberta de queiroga.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Galician : Os glaciares non son estables, senón que flúen montaña abaixo. Isto xera fendas, gretas, que poden quedar ocultas por pontes de neve.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Galician : As paredes e teitos das covas de xeo poden esboroarse e as fendas quedar pechadas.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Galician : Nos bordos dos glaciares despréndense enormes bloques que caen e ás veces botan ou rodan máis alá do extremo.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Galician : A tempada alta de turistas nas estacións de montaña xeralmente acontece durante o verán indio.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Galician : Non obstante, durante o inverno amosan un tipo de beleza e encanto diferentes, con moitas das estacións de montaña cubertas por razoables cantidades de neve que ofrecen actividades como o esquí e o snowboarding.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Galician : Só algunhas liñas aéreas ofrecerán tarifas por dó, que reducen lixeiramente o custo dunha viaxe de último momento a un funeral.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Galician : As liñas aéreas que as ofrecen inclúen Air Canada, Delta Air Lines e Lufthansa, para os voos con saída dos EE. UU. ou Canadá, e WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Galician : En todos os casos debe facerse a reserva directamente por teléfono coa compañía aérea.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.