40 days Dzongkha and Urdu conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in རྫོང་ཁ་ (Dzongkha) and اردو (اردو) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Dzongkha : ཨིས་ཊེན་ཕོརཊ་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་མི་ ནད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཅ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག ཅ་ཆས་འདི་ཡང་ ཟད་འགྲོ་ཡུ་ཨེས་སེནཊ་རེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གློག་རིག་པར་བསྐྲུན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པར་བཏབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : پیر کے روز، سٹینفورڈ اسکول آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے ایک جدید تشخیصی آلہ دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے جو خلیوں کو اس کی اقسام کے لحاظ سے ترتیب دے سکتا ہے: یہ ایک چھوٹی سی پرنٹیبل چپ ہے جو غالباً ایک امریکی سنٹ میں معیاری انک جیٹ پرنٹرز کا استعمال کر کے تیار کی جا سکتی ہے-Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་འདི་གིས་ ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་བཟུམ་གྱི་ནད་གཞི་ཐོབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་སྟོབས་ཅན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ དྲག་ནི་གི་འོས་འབབ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་གཞི་ཀེན་སར་དང་ བད་ཀན དེ་ལས་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་དང་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི།

Urdu : سرکردہ محققین کہتے ہیں کہ اس سے کم آمدنی والے ممالک کے مریضوں میں کینسر، تپ و دق، ایچ آئی وی اور ملیریا کا جلد پتہ چل سکتا ہے، جہاں چھاتی کے کینسر جیسی بیماریوں سے بچنے کی شرح امیر ممالک کی مقابلے میں نصف ہو سکتی ہے۔Dzongkha : གནམ་གྲུ་ཇེ་ཨེ་ཨེས་༣༩སི་གིར་པཱན་ཟེར་མི་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་འགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ཚུ་ འཕུར་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Urdu : مقامی وقت کے مطابق تقریبا صبح 9:30 بجے (0230 UTC) 39C JASگریپین رن وے پر ٹکرا کر دھماکے کے ساتھ پھٹ کر تباہ ہو گیا، جس کے باعث ہوائی اڈے کی تجارتی پروازیں بند کرنی پڑیں-Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་གི་དེད་དཔོན་འདི་ མཁའ་དམག་འགོ་དཔོན་ དིལ་ལོ་ཀིརཊ་པ་ཊ་ཝི་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག

Urdu : پائلٹ کو اسکواڈرن لیڈر ڈیلوکرٹ پٹاوی کے نام سے شناخت کیا گیا۔Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ མེ་བསད་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ མེ་བསད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྦོབ་རིལ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مقامی میڈیا نے بتایا کہ ہوائی اڈے کی ایک آگ بھجانے والی گاڑی کاروائی کرتے وقت الٹ گئی۔Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༢༨ལང་མི་ ཝི་དཱལ་གྱིས་ སི་ཝི་ལ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བར་ཀ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཧེ་མ་ལས་འོང་ནུག

Urdu : 28 سالہ ویدال نے سیویلا سے تین سیزن قبل بارسا کو جوائن کیا تھا۔Dzongkha : ཝི་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ཊ་ལེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ རྐང་རྩེད་རྩེད་འགྲན་༤༩རྩེད་ནུག

Urdu : کیٹالن-کیپٹل کو منتقل ہونے کے بعد وڈال نے اس کلب کے لئے 49 گیم کھیلے۔Dzongkha : ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༡དེ་ཅིག་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་གི་གདོང་ཕྱོགས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ བློན་ཆེན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གཟིམ་ཅུང་ ཌ་འུ་ནིང་ཨིས་ཊིརཌ་ཚུན་ འགོ་བཙུགས་ནུག

Urdu : وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے داخلی راستے کے سامنے پولیس کی حفاظت والے ڈاوننگ اسٹریٹ کے وائٹ ہال پر مقامی وقت (UTC+1) کے مطابق تقریبا 11:00 بجے یہ احتجاج شروع ہوا۔Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡བརྡུངམ་ཅིག་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལུ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ བཀག་བཞག་ནུག

Urdu : بس 11:00 بجے کے بعد احتجاجی مظاہرین نے وائٹ ہال میں نارتھ باؤنڈ کیریئج پر ٹریفک کو بلاک کردیا۔Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༠ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ རྐང་ལམ་གུ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལེ་ཤ་ ལམ་བཀག་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གཏང་དགོ་ནི་འདི་གི་ཨིན་པས།

Urdu : 11:20 بجے پولیس نے احتجاجیوں سے کہا کہ وہ سڑک چھوڑ کر فٹ پاتھ پر منتقل ہو جائیں کیوں کہ انہیں احتجاج کے حق اور بڑھتی ہوئی ٹریفک کے ما بین توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༩དེ་ཅིག་ཁར་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ ཊ་ཕཱལ་གར་ཨིས་ཀོ་ཡར་དང་ ཨིས་ཊེརནཊ ཨེལ་ཝིཅ་དང་ ཀིངསི་ཝེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ ཁ་ཡར་ལྟ་ ཧོལ་བོརན་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ གེརན་ཀོན་ནའུཌ་བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་ ཀོན་ཟར་ཝེ་ཊིཔ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་བསྒང་སྡོད་ནུག

Urdu : تقریبا 11:29 کے آس پاس، احتجاج وائٹ ہال کی طرف بڑھ گیا، ٹریفالگر اسکوائر کے آگے ساحل سے ہوتا ہوا الڈویچ سے ہولبورن کی طرف گذرتے ہوئے کنگس وے سے آگے بڑھ گیا، جہاں کنزرویٹو پارٹی کے لوگ گرینڈ کناٹ رومز ہوٹل میں اسپرنگ فورم کا انعقاد کر رہے تھے۔Dzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ན་དྲ་གི་རྩེད་འགྲན་པ་ལས་ སྐུགས་༧དང་༢སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནུག

Urdu : کینیڈا کا خلاف نڈال کے رو برو ریکارڈ 7–2 ہے۔Dzongkha : ན་དཱལ་འདི་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བི་རེས་བེན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ རོ་ནིག་ལས་ ཕམ་སོང་ནུག

Urdu : حال ہی میں وہ راونک کے خلاف برسبین اوپن میں ہار گیا۔Dzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༨འདི་ དྲྭ་བ་གི་རྩ་བ་ལས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ སྐུགས་༧༦འདི་ འགོ་ཐོག་སརཕ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཟོ་ནུག

Urdu : پہلی باری میں 76 پوائنٹس سے جیتنے والے میچ میں نڈال نے %88 نیٹ پوائنٹس حاصل کیے۔Dzongkha : རྩེད་འགྲན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འདམ་ནང་ལུ་རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་ཨིན་མི་ ན་དཱལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་རང་འབད་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : میچ کے بعد، کنگ آف کلے نے کہا، ¨میں ان اہم ترین کھیلوں کے فائنل راؤنڈ میں واپس آ کر بہت پُرجوش ہوں۔ میں یہاں اسے جیتنے کی کوشش کرنے کے لئے آیا ہوں۔¨Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་ གནམ་སོ་ཁ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཤོར་མི་ པ་ན་མ་ཡིག་ཆ་འདི་ པ་ན་མ་ནི་ཡན་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་སེག་ཕོན་སི་ཀ་ཟེར་ས་ལས་ ཡིག་ཆ་ས་ཡ་༡༠དེ་ཅིག་ཤོར་མི་འདི་ཨིན།

Urdu : ¨تقریبا دس لاکھ دستاویزات پر مشتمل پانامانی کی ایک قانونی فرم موسیک فونسیکا کی طرف سے استعمال کردہ پاناما پیپرز ایک اصطلاح ہے، جنہیں 2016 کے موسم بہار میں پریس میں لیک کیا گیا تھا۔Dzongkha : ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་༡༤གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་དང་གཞན་མི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་ཟུར་ནི་དོན་ལུ་ ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ལས་བཅད་དེ་ སྦ་བཞག་ནི་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནུག

Urdu : دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ چودہ بینکوں نے ٹیکسوں اور دیگر ضوابط سے بچنے کے لیے دولت مند صارفین کی اربوں امریکی ڈالرز کو چھپانے میں مدد کی۔Dzongkha : བིར་ཊིཤ་གི་གསར་ཤོག་ཅིག་ཨིན་མི་ དི་གར་དྲི་ཡན་ནང་ལུ་འབད་བ་་ཅིན་ དམིགས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་སྒོ་ཕྱི་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་༡༢༠༠ལས་ སུམ་དཔྱ་ཅིག་འདི་ དྲུ་སིཅ་དངུལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

Urdu : برطانوی اخبار دی گارجین نے کہا کہ ایسا کرنے والی 1200 شیل کمپنیوں کے ایک تہائی کو ڈوئچے بینک کنٹرول کرتا تھا۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་དང་ ཉེ་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ཚུ་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཨའིསི་ལེནཌ་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ གཉིས་ཆ་ར་དགོངསམ་ཞུ་ནུག

Urdu : دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے تھے، فوجداری کے متعدد استغاثے قائم کئے گئے، اور آئس لینڈ اور پاکستان دونوں سرکاروں کے قائدین کو استعفی دینا پڑا تھا۔Dzongkha : ཧོང་ཀོང་ལུ་སྐྱེས་མི་ མ་གིས་ ནིའུ་ཡོག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ ཧར་བརཊ་ཁྲིམས་འབྲེལ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆོས་བལྟ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་ཚར་གཅིག་ ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ གཏན་འཇགས་སྦེ་སྡོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ གིརིན་ཀཱཊ་ཡང་ཐོབ་ནུག

Urdu : ہانگ کانگ میں پیدا ہونے والے ما نے نیویارک یونیورسٹی اور ہارورڈ کے اسکول برائے قانون میں تعلیم حاصل کی اور ایک بار ان کے پاس امریکی مستقل رہائش کیلئے مطلوب ¨گرین کارڈ¨ بھی تھا۔Dzongkha : བཙག་འཐུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེཤ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ཐོནམ་ད་ལུ་ མ་གིས་ བྱོག་འགྱོ་ནི་གི་ཉེ་ནཁ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནུག

Urdu : انتخابات کے دوران ہسییہ نے تجویزدی کہ بحران کے دوران ما ملک سے فرار ہو سکتا ہے-Dzongkha : ད་རུང་ ཧེཤ་གིས་ པར་ནང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་མཐོང་མི་མ་ལུ་ནང་ན་བཟའ་བཟའཝ་བས་ ཕྱི་ཁ་ལུ་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་ཟེར་བཀོད་ནུག

Urdu : ہسیہ نے یہ دلیل بھی دی کہ فوٹوجنک ایم اے ٹھوس مادہ سے زیادہ اسٹائل تھا۔Dzongkha : མ་ལུ་ ནི་བཟུམ་གྱི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་རུང་རྒྱ་ནག་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ཟེར་བཤད་་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་་ནུག

Urdu : ان الزامات کے باوجود، ما نے اصل چینی سرزمین کے ساتھ قریبی تعلقات کی وکالت کرنے والے ایک پلیٹ فارم پر آسانی سے کامیابی حاصل کی۔Dzongkha : ད་རེས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་ནང་ལས་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་འདི་ ཝ་ཤིང་ཊོན་ཀེ་པི་ཊལ་ནང་ལས་ ཨེ་ལེག་སི་ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ཐོབ་ཅི།

Urdu : آج پلئیر آف دی ڈے واشنگٹن کیپیٹلز کے ایلکس اوویچیکن ہیں۔Dzongkha : ཨེཌ་ལཱན་ཊ་ཐེ་རེ་ཤར་དང་གཅིག་ཁར་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ གཱོལ་༢བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་གཱོལ་༢བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཝ་ཤིང་ཊོན་འདི་ གཱོལ་༥དང་༣སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اٹلانٹا تھریشرز پر واشنگٹن کی 5-3 سے جیت میں انہوں نے 2 گولز داغے اور 2 گول کرنے میں مدد کی۔[Day2]

Dzongkha : ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་བཙུགས་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འགོ་དང་པ་་འདི་ ནི་ཀ་ལ་སི་བེག་ཨི་སི་ཊོརམ་གྱིས་གཱོལ་བཙུགས་ཏེ་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་གཱོལ་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : اس رات اوچکیں نے سب سے پہلے نا تَجُربَہ کار نکلاس بیکسٹارم کے فاتح گول میں مدد کی تھی؛Dzongkha : ཁོ་གིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་༢པ་བཙུགས་མི་འདི་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ གཱོལ་༦༠འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥དང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ལུ་ ཇ་རོ་མི་ཇག་ར་དང་ མ་རི་ཡོ་ལིའུ་མིགསི་གིས་ གཱོལ༦༠དང་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གཱོལདེ་སྦེ་བཙུགས་མི་རྩེད་འགྲན་པ་ དང་པ་སྦེ་ཐོན་ནུག

Urdu : رات میں اس کا دوسرا گول، سیزن کا اس کا 60واں گول تھا، جس سے وہ پہلا کھلاڑی بن گیا جس نے 1995-96 سے ایک سیزن میں 60 یا زائد گول کیے، جب جیرومر جیگر اور ماریو لیمی یکس دونوں اس سنگِ میل تک پہنچے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ ཨེ་མི་ར་ཀ་གི་མི་ཁུངས་ཕྱུག་ཤོས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལུ་ བེ་ཊེན་འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༢དང་ཚག་༣ཡོད་པའི་ཚོད་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ གནས་རིམ་༡༩༠པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག

Urdu : بیٹن 2008 کے 400 امیر ترین امریکیوں کی فہرست میں 190 نمبر پر تھا جس کی دولت کا تخمینہ 2.3 ارب ڈالر تھا۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ལུ་ ཝར་ཇི་ནའི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འོག་གི་ ནང་རིག་དང་ཚན་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ལུ་ ཞལ་འདེབས་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་བྱིན་མི་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

Urdu : وہ 1950 میں یونیورسٹی آف ورجینیا کے کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز سے فارغ ہوا اور اس ادارہ کے ممتاز عطیہ دہندگان میں سے ایک تھا۔Dzongkha : ཨི་རག་གི་ ཨ་བུ་གྷ་རེཔ་བཙོན་ཁང་འདི་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་སྤར་ནུག

Urdu : فسادات کے دوران عراق کی ابو غرائب جیل کو آگ لگا دی گئی-Dzongkha : བཙོན་ཁང་འདི་ ཡུ་ཨེས་གི་དམག་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙོན་པ་ཚུ་བང་བཙོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་མཐའ་མར་ ངན་པའི་མིང་གཏམ་ཐོན་ནུག

Urdu : امریکی افواج کے نظام سنبھالنے پر قیدی کے ساتھ بدسلوکی کا پتہ چلنے کے بعد جیل بدنام ہو گئی تھی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ སེང་ག་པོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་ནང་ལུ་ པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ ཕར་ནཱན་དྲོ་ཨོ་ལོན་སོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོནལུ་བསྒུག་སྟེ་འགྱོཝ་ཅིག་རང་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ནུག

Urdu : حفاظتی کار سے باہر نکالتے ہوئے فرنانڈو الونسو کیلئے ایک ابتدائی پٹ اسٹاپ کے فورا بعد، 2008 کے سنگاپور گرانڈ پری میں پیکیٹ جونیئر ٹکرا گیا تھا۔Dzongkha : ཨོ་ལོན་སོ་གི་ཧེ་མ་འགྱོ་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་དང་མཉམ་ མར་ཁུ་བླུགས་པ་འགྱོ་སྡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ གདོང་ཁ་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅི།

Urdu : جیسے ہی الونسو سے اگلی گاڑیاں سیفٹی کار کے ماتحت فیول بھروانے گئیں، وہ فتح حاصل کرنے کے لیے گاڑیوں سے آگے نکل گیا۔Dzongkha : པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཏོན་བཏང་ནུག

Urdu : 2009 کے ہنگری گرانڈ پری کے بعد پیکیٹ جونیئر کو برخواست کر دیا گیا تھا-Dzongkha : དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༨དང་སྐར་མ་༤༦ཀྲིག་ཀྲི་བརྡུངམ་ཅིག་ ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཁུ་སིམ་སི་གི་གནས་སྟངས་ཅིག་འཚོར་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་གྲུ་དང་པ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གུ་ཕོག་སར་ཤེས་ནུག

Urdu : صبح ٹھیک 8:46 بجے، شہر میں مکمل خاموشی چھا گئی، یہ بالکل وہی لمحہ تھا جب پہلے جیٹ نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا تھا۔Dzongkha : ཕྱི་རུ་ནུབ་ཅིག་རང་ མེ་གི་འོད་ཟེར་གཉིས་ གནམ་ཁ་ལུ་ བཏེག་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : دو لائٹ بیم ایسی نصب کی گئی ہیں جن کا رخ رات بھر آسمان کی جانب رہتا ہے۔Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ སྦུག་ནང་རང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལྟེ་བ་དང་ རྗེས་དྲན་གླིང་ག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་ལྔ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་རང་འདུག

Urdu : اس مقام پر پانچ نئی فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کا کام جاری ہے، جس کے درمیان ایک نقل وحمل کا مرکز اور میموریل پارک واقع ہے۔Dzongkha : པི་སྦི་ཨེས་ཟེར་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་གྱིས་ ཨི་མི་ངོས་འཛིན་༡༢ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་ལས་ ངོས་འཛིན་མཐོ་སུ་སྦེ་ཐོབ་མི་འདི་ སི་སེམ་ཨིས་ཊིརཌ་དང་ མིས་ཊར་རོ་ཇརསི་ནེ་བར་འུཌ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ མེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : پی بی ایس شو کے پاس دو درجن سے زائد اعزازات ہیں، اور اس کا دورانیہ سیسام اسٹریٹ اور مسٹر روجرس نیبر ہوڈ سے بھی کم ہے۔Dzongkha : ལས་རིམ་འདི་གི་ཐོན་རིམ་རེ་གིས་ ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗོད་དོན་རེ་ལུ་གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་ སྲུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བལྟ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : شو کا ہر ایپیسوڈ کسی مخصوص کتاب کے مرکزی خیال پر مرکوز ہوگا اور بعد میں متعدد کہانیوں کے ذریعہ اس مرکزی خیال کو دریافت کیا جائے گا۔Dzongkha : ལས་རིམ་རེ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀི་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་འབྱིནམ་ཨིན་མས།

Urdu : ہر پروگرام ان کتابوں کی سفارش بھی کرتا ہے جنہیں بچوں کو لائبریری میں جاتے وقت تلاش کرنا چاہیے۔Dzongkha : ཝི་ནེཌ་བ་ཕེ་ལོ་ནང་ལས་ ཇོན་གེ་རནཊ་གིས་ རི་ཌིང་རེན་བོ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ཀི་དེབ་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བ་ཚུ་ག་དེ་འབད་རང་བྱུངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་སྟོན་མི་འདི་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཀི་དེབ་འཐུ་སྟེ་ལྷག་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ཏེ་ཡོད།

Urdu : ڈبلیو این ای ڈی بفلو (ریڈنگ رینبو کا گھریلو اسٹیشن) سے جان گرانٹ نے کہا: "ریڈنگ رینبو نے بچوں کو یہ سکھایا کہ کیوں پڑھنا ہے ۔۔۔ مطالعے کا چسکا ۔۔۔ [پروگرام] نے بچوں کو ایک کتاب اٹھاکر پڑھنے پر ابھارا۔"Dzongkha : ཇོ་ཧོན་གེ་རནཊ་རྩིས་ཏེ་ མི་དག་པ་ཅིག་གིས་རང་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་སྟོན་མི་ ཤེས་རིག་གི་ལས་རིམ་འདི་ མ་དངུལ་མེད་མི་དང་ ཤེས་རིག་གི་ལྟ་བ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེད་བསྐྱེད་དེ་འདུག

Urdu : بعض لوگ بشمول جان گرانٹ کے اس کے قائل ہیں کہ فنڈ نگ کا فقدان اور اجوکیشنل ٹی وی پروگرامنگ کے فلسفہ کا تقلب دونوں نے اس سیریز کے انقطاع میں حصہ لیا۔Dzongkha : སྔོན་རྟགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཀེཔ་ཝར་ཌི་མཚོ་གླིང་གི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠༤༠གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ རླུང་འཚུབ་འདི་ ས་སྒོ་གཞན་ཁ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་མ་རྐྱབ་ལས་རང་ ཆད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : پیشن گوئی کرنے والوں نے کہا ہے کہ طوفان جو کیپ وردے جزیروں کے مغرب میں تقریبا 645 میل (1040 کلومیٹر) پر واقع ہے، اور امکان ہے کہ وہ زمینی علاقوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی کمزور پڑ جائے گا۔Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདིགིས་་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ མགྱོགས་་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༥རེ་ཡོདཔ་ད་ རླུང་འཚུབས་འདི་ཡང་ བྱང་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཕུ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : فریڈ (Fred) کو 105 میل فی گھنٹہ (165کلو میٹر فی گھنٹہ) کی ہواؤں کا سامنا ہے اور وہ شمال مغرب کی جانب سفر کر رہا ہے۔Dzongkha : འཕྲུལ་་སྐར་གྱི་ཐོག་ལས་ པར་ཚུ་ལེན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེཌ་ལེན་ཊིག་གི་ ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ཤུགས་འདི་རང་ རླུང་འཚུབ་ཕི་རིད་འདི་ཨིནམ་་མ་ཚད་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ དྲི་གི་རི་༣༥གི་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ རླུང་འཚུབ་སྦོམ་ཤོས་དེ་སྦེ་འཕུ་མི་འདི་ གསུམ་པ་ཨིན་མས།

Urdu : فریڈ، جنوب مشرقی بحر اوقیانوس میں سیٹلائٹ کے ذریعہ تصویر کشی کے آغاز کے بعد اب تک کا سب سے مضبوط استوائی طوفان ہے، اور یہ 35 ° ڈبلیو کے مشرق میں اب تک کے ریکارڈ کا تیسرا بڑا سمندری طوفان ہے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༧༥༩གི་སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ལུ་ ཨར་ཐུར་གི་ནིས་གིས་ ཨ་ཡར་ལེནཊ་གི་ དྲུབ་ལིན་ལུ་ སེནཊ་ཇེམསི་གེཌ་ཆང་བཟོ་ཁང་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་༩གི་རིང་ལུ་ གླ་ཁར་བཏང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནུག

Urdu : آئرلینڈ کے ڈبلن میں سینٹ جیمز گیٹ بریوری کیلئے 9،000 سال کے لیز پر 24 ستمبر 1759 کو آرتھر گنیس نے دستخط کیے۔Dzongkha : ལོ་༢༥༠གི་རྒྱབ་ལས་ གི་ནི་སི་ཡིས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་རེ་ནང་འོང་འབབ་ ཡུ་རོ་ཐེར་འབུམ་༡༠ལྷགཔ་རེ་ བཟོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : 250 سال بعد گینز ترقی کر کے ایک عالمی کاروبار بن گیا ہے جس کا سالانہ ٹرن اوور10 بلین یورو (14.7 بلین امریکی ڈالر) سے زیادہ ہے۔Dzongkha : ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་ཅིག་ཨིན་མི་ ཇོ་ནི་རིད་ཀྱིས་ ད་རིས་ ལོ་ངོ་༤༨ལང་སྟེ་ཡོད་མི་ ཨཀ་ལེནཊ་ཧར་བར་ཟམ་གུ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་བའི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་མིང་གཏམ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་འདུག

Urdu : A1GP نیوزی لینڈ ٹیم کے ساتھی ڈرائیور جونی ریڈ نے آج قانونی طور پر نیوزی لینڈ کے 48 سالہ پرانے آکلینڈ ہاربر برج پر تیز رفتار ڈرائیونگ کر تے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔Dzongkha : རིད་ཀྱིས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་སྣུམ་འཁོར་ ཚོས་གཞི་གནགཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟམ་འདི་གུ་ལས་ མགྱོགས་ཚད་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠རེ་འབད་ ཚར་༧བརྒལ་ནུག

Urdu : مسٹر ریڈ نے پل کے اوپر سات بار 160 کلومیٹر سے بھی زیادہ فی گھنٹہ کی رفتار سے نیوزی لینڈ کی A1GP کار, بلیک بیوٹی کو چلانے میں کامیابی حاصل کی۔Dzongkha : རིད་ཀྱི་བཏང་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ དམའ་སུ་མཚམས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁོ་གི་མགྱོགས་ཚད་བལྟཝ་ད་ བདའ་མ་ཟུན་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་རུང་ རིད་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠ལུ་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ ཚར་གཅིག་ བལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས་ནུག

Urdu : نیوزی لینڈ پولیس کو اپنی اسپیڈ ریڈار بندوقوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے میں پریشانی ہوئی کہ مسٹر ریڈ کتنی تیزی سے چل رہا ہے کیونکہ بلیک بیوٹی کتنی کم ہے، اور واحد مرتبہ جب پولیس نے مسٹر ریڈ کو دیکھنے میں اس وقت کامیاب ہوئی جب اس کی رفتار 160 کلو میٹر تک گٹھ گئی۔[Day3]

Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དོ་དམ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ག་ནི་ཡང་མ་བཀལ་བར་ བཟུང་བཞག་མི་མི་ངོམ་༨༠ལྷགཔ་ཅིག་བཏང་ནུག

Urdu : گُذشتہ 3 ماہ میں، سینٹرل بُکنگ فیسیلٹی سے 80 سے زائد گرفتار شُدگان کو باقاعدہ چارہ جوئی کے بغیر رہا کیا گیا۔Dzongkha : དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་གི་ལེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤ལས་ལྷག་སྟེ་བཟུང་བཞག་མི་ཚུ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ སྙན་གསན་ནང་ལུ་མ་འོང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Urdu : اس سال اپریل میں، جج گلن کی جانب سے سہولت کے خلاف ایک عارضی ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا گیا جو اُن افراد کو رہا کرنے سے متعلق تھا جن کو گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھا گیا اور جنہوں نے ایک عدالتی کمشنر کی جانب سے ایک بھی سماعت وصول نہیں کی۔Dzongkha : དྲང་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ གནང་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གློད་གྲོལ་བཏང་ནི་དང་ འཛིན་བཟུང་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ རྩོད་གཞི་གི་དོན་ལུ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ གློག་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کمشنر بل ترتیب دیتا ہے اگر منظور ہوجائے اور گرفتار کیے جانے والے افسر کی جانب سے دائر کیے گئے الزامات کو باقاعدہ شکل دیتا ہے۔ ان الزامات کو پھر ریاست کے کمپیوٹر سسٹم میں درج کیا جاتا ہے جہاں پر کیس کا ٹریک ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔Dzongkha : སྙན་གསན་འདི་གིས་ དོགས་པ་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་གཞི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ཕྱི་ནི་གི་རང་དབང་ཡོད་མི་ལུ་གུས་ཏབས་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་ཡང་བཀགཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سماعت میں فوری طور پر مقدمے کی سماعت کے لئے مشتبہ شخص کے حق کی تاریخ بھی شامل ہے۔Dzongkha : ཨཱས་ཊི་ལ་གི་དངུལ་གཉེར་པ་དང་ བློན་ཆེན་ཇོ་ཧོན་ཧོ་ཝཊ་གི་ཚབ་ལུ་ ལི་བི་རཱལ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་འོས་འབབ་མཐོང་མི་ པི་ཊར་ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་ ཨཱས་ཊི་ལ་ཡ་ལུ་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་བཟོ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Urdu : آسٹریلیائی خزانچی پیٹر کوسٹیلو کو لبرل پارٹی کے رہنما کے طور پر وزیر اعظم جان ہاورڈ کے جاں نشیں بننے کے بہت زیادہ امکان ہیں، انہوں نے آسٹریلیا میں ایٹمی پاور کی صنعت کی حمایت کا اعلان کیا ہے-Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཨཱས་ཊ་ལི་ཡ་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི།

Urdu : مسٹر کوسٹیلو نے کہا کہ جب جوہری بجلی کی پیداوار معاشی طور پر قابل عمل ہو جائے گی تو آسٹریلیا کو اس کا استعمال شروع کرنا چاہئے۔Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གློག་ཤུགས་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙུགས་རང་བཙུགས་དགོཔ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : اگر یہ کمرشل ہو جاتی ہے تو، ہمیں اسے حاصل کرنا چاہئے۔ مسٹر کوسٹیلو نے کہا کہ ¨اصولی طور پر جوہری توانائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔¨Dzongkha : ཨཱན་ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ གོ་གནས་མཐོ་བའི་མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་ ཙིགཔ་ཟ་མི་འདི་གིས་ དམག་འཁྲུག་རྫོགས་ནི་མེདཔ་ཐོན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : انسا کے مطابق ¨پولیس کو چند زور دار ضرب کی وجہ سے تشویش لاحق تھی کہ کہیں یہ ایک مسلسل جنگ کی چنگاری نہ سلگا دے۔Dzongkha : ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ པི་ཀོ་ལོ་འདི་ པ་ལིར་མོ་ལུ་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ་གིས་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་གི་སྲིད་བྱུས་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་བརྩོད་ཤུགས་སྐྱེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལས་ཡང་ བརྩི་བཀུར་ཡང་ཐོབ་ནི་འདི་གིས་ སྟབས་མ་བདེ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : پولیس کا کہنا ہے کہ لو پِیکالو کو ہی برتری حاصل تھی کیونکہ وہ پالرمو میں پروینزانو کا دایاں ہاتھ شمار ہوتا تھا اور اس کے تجربے زیادہ ہونے نے کے سبب اسے اپنے پرانے آقاؤں کا احترام حاصل تھا کیونکہ انہوں نے اپنے پاور نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کے دوران پروینزانو کی پالیسی کم سے کم رکھنے کی پر عمل کیا۔Dzongkha : འ་ནི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ པོར་ཝིན་ཟ་ནོ་གིས་ མངའ་སྡེ་ལུ་ རི་ན་གིས་འབད་དེ་ དམག་རྐྱབ་མི་འདི་ ཞི་བཅུག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནུག ། དེ་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལུ་ ངན་ཚོགས་ལུ་འབད་བརྩོན་སྐྱེད་མི་ གི་ཝ་ནི་ཕཱལ་ཀཱོན་དང་ པའོ་ལོ་བོར་སི་ལོ་ནོ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནུག

Urdu : پروونزانو کے ذریعہ ان مالکان پر قابو پایا گیا تھا جب اس نے ریاست کے خلاف رائنا کی طرف سے چلائے جانے والی جنگ کا خاتمہ کیا اور 1992 میں مافیا کے صلیبی جیوانی فالکن اور پاولو بورسیلینو کو ہلاک کرنے دعوی کیا تھا۔¨Dzongkha : ཨེ་པཱལ་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཨིས་ཊིབ་ཇོབ་གིས་ ཁྲབ་སྟེག་གུ་ལུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ དོརམ་ནང་ལས་ ཨའི་ཕོན་བཏོན་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

Urdu : Apple کے CEO اسٹیو جابز نے اسٹیج پر چلتے ہوئے اور اپنی جینز کی جیب سے iPhone باہر نکالتے ہوئے ڈیوائس سے پردہ اٹھایا۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ཀྱི་རིང་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་པཱལ་གྱིས་ ད་རེས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལོག་སྟེ་རང་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཡི་ཟེར་བཀོད་ནུག

Urdu : اپنی 2 گھنٹے کی تقریر کے دوران انہوں نے کہا، ¨آج Apple نے فون کو دوبارہ نوآباد کیا ہے، آج ہم ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں-Dzongkha : བཱར་ཛིལ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་མཚན་རྟགས་ཅིག་པའི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་གཉེན་རྐྱབ་ནི་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབདཝ་འབད་ས་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : برازیل زمین پر سب سے بڑا رومن کیتھولک ملک ہے، اور رومن کیتھولک چرچ نے مستقل طور پر ملک میں ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینے کی مخالفت کی ہے۔Dzongkha : བཱར་ཛིལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ལོ་༡༠གི་རིང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཞི་བའི་གཉེར་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་འདི་ རིའོ་གཱརན་དྲི་དྲོ་སུའལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : برازیل کی نیشنل کانگریس نے 10 سال تک قانون سازی پر بحث کی ہے، اور ایسی سول شادیاں اس وقت صرف ریو گرانڈے ڈو سُل میں قانُونی ہیں۔Dzongkha : དཔྱད་ཡིག་ངོ་མ་འདི་སའོ་པའོ་ལོ་གི་ཧེ་མའི་ཁྲོམ་དཔོན་ མཱར་ཏ་སུབ་ལི་སི་གིས་ཟིན་བྲིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ རོ་བཱར་ཀྲོ་ཇེ་ཕཱར་སཱན་གྱི་ལག་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اصل بل کا مسودہ ساؤ پاؤلو کے سابق میئر مارتا سوپلیسی نے تیار کیا تھا- مجوزہ قانون میں ترمیم کے بعد اب یہ روبرٹو جیفرسن کے پاس ہے-Dzongkha : རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལས་ མི་མང་ཞུ་ཡིག་གི་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ས་ཡ་༡་༢དེ་ཅིག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مظاہرین نے امید جتائی ہے کہ نومبر میں نیشنل کانگریس کے سامنے عرضی دائر کرنے کیلئے ان کے پاس 1.2 ملین درخواستیں جمع ہوجائیں گی۔Dzongkha : ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འཚོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ངེས་གཏན་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཨིསིཀྲ་བཱེ་མི་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جب یہ واضح ہوگیا کہ بہت سے خاندان بے دخلیوں کا مُقابلہ کرنے کے لیے قانونی مدد ڈھونڈ رہے تھے، 20 مارچ کو ایسٹ بے کمیونٹی لاء سینٹر میں ہاوسنگ اسکیم کے متاثرین کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا۔Dzongkha : ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་ག་ཅི་བཟུམ་བྱུང་ཡི་ག་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ ཨོ་ཨེཝ་ཨེ་གི་ ཀེ་རོ་ལིན་ཝིལ་སཱན་གྱིསཉེན་སྲུང་གི་མ་དངུལ་བཞག་མི་ཚུ་ཨརཝ་བརྐུ་འབག་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།་

Urdu : جب کرایہ داروں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات شیئر کرنا شروع کیا، تو اس کے شکار بیشتر خاندانوں کو اچانک احساس ہوا کہ OHA کے کیرولن ولسن نے ان کے سکیورٹی ڈپازٹ چوری کر لیے ہیں، اور شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔Dzongkha : ལོག་འུདྲ་གཱར་དྲེན་ལུ་ ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་བཏང་མི་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་མི་ ད་རུང་བཟའ་ཚང་༤༠དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གཡོ་འཕྲུལ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མེདཔ་བལྟ་ནི་ལུ་ ཨོག་ལེན་གྱི་ མི་མང་སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་ ཨོ་ཨེཆ་ཨེ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Urdu : لاک ووڈ گارڈنز کے کرایہ دار اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مزید 40 یا اس سے زیادہ خاندان ایسے ہوں جن کو بے دخلی کا سامنا کرنا ہے، جب سے انھیں معلوم ہو ہے کہ او ایچ اے پولیس بھی آکلینڈ میں دوسری عوامی ہاؤسنگ جائدادوں کی تفشیش کر رہی ہے، شاید وہ اس ہاؤسنگ دھوکہ دہی میں پکڑے جائیں۔Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མཱ་འུའི་ལུ་ཡོད་པའི་ དམག་འཁྲུག་གི་རྗེས་དྲན་ཁྲབ་སྟེགས་འདི་ནང་ལུ་ མི་༩༠༠༠དེ་ཅིག་འཛོམས་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་གི་ ལས་རིམ་སྟོན་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ མི་ཚུ་ལུ་བཤག་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بینڈ نے ماؤی کے وار میموریل اسٹیڈیم کے شو کو منسوخ کردیا، جس میں 9،000 لوگ شرکت کرنے والے تھے، اور مداحوں سے معافی مانگ لی۔Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཨེཝ་ཀེ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ལས་རིམ་འདི་འགོ་དང་པ་ ཆ་མེད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མ་བཤད་དེ་འབད་རུང་ འདི་གི་ནངས་པར་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ ཁ་ཉེ་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بینڈز کی انتظامی کمپنی، ایچ کے مینجمینٹ انکارپوریشن، نے کوئی ابتدائی وجہ نہیں بتائی جب اُنہوں نے 20 ستبر کو منسوخ کیا، مگر اُنہوں نے اگلے دن تک منطقی وجوہات کو الزام دیا۔Dzongkha : གིརིག་གི་ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ ས་ཀིསི་ཀེ་ཆ་གིའོག་ལཱའོསི་དང་ ཇོརཇི་ནི་ཀོ་ལ་ཀོ་པོ་ལཱསི་གཉིས་ བྱ་ཅན་འབད་མི་དང་ ངན་ལྷད་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཀོ་རི་དྲ་ལཱསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཐཱེན་གྱི་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مشہور یونانی وُکلاء، سیکس کیچاجیوگلو اور جارج نکولاپولس کو کوریڈیلس کی ایھنز کی جیل میں قید کرکے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ مکاری اور بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے تھے۔Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གིརིག་གི་ཁྲིམས་འབྲེལ་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་དང་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ རྒྱབ་མི་དང་ རྩེད་བཤེརཔ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ལ་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ བྱ་ངན་སྦོམ་ཚུ་ག་ར་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : نتیجے کے طور پر، اس غیر قانونی اقدامات کے انکشاف کے ذریعہ یونانی قانونی برادری کے اندر ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جسے گزشتہ سالوں کے دوران ججوں، وکلاء، سالیسٹرز اور اٹورنیز نے انجام دیا تھا-Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་མི་ མ་ཀིསི་ཀྲེན་ཀྲ་ཕའི་ལོ་པོའོ་ལཱསི་གིས་ ཨཱལ་ཕ་ཀྲི་ཝི་ཟེར་མི་རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁོ་གི་རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་ ¨ཟོང་ལ་¨ ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཡང་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ པེ་ཀྲོའོསི་མཱན་ཏཱའོ་ཝ་ལོསི་འདི་ ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲི་ཁར་ལས་ཕར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : چند ہفتے پہلے جب الفا ٹی وی کے اپنے مقبول ٹی وی شو "زونگلا" میں جرنلسٹ ماکیس ٹرائنٹافئیپولوس نے اطلاعات کو شائع کیا، تو رکنِ پارلیماں اورقانون داں پٹروس مانٹووالوس کو معزول کر دیا گیا کیوں کہ اس کے دفتر کے افراد غیر قانونی رشوت اور کرپشن کے معاملہ میں ملوَّث پائے گئے۔Dzongkha : འདི་མ་ཚད་ དྲང་དཔོན་དྲག་ཤོས་མཁས་ཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨི་ཉཱན་གི་ལོསི་ཀ་ལོའོ་སིསི་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་དང་ བསམ་སྤྱོད་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་བཏོན་མི་གི་ཉེས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྩོན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مزید بر آں اعلیٰ جج ایوانجلوس کالوسیس کو قید کی سزا دی گئی کیوں کہ وہ کرپشن اور فسق و فجور کا مجرم پایا گیا۔[Day4]

Dzongkha : ཨ་ལོ་མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩིས་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་འདི་ ཁག་ཆེ་མི་དང་འབྲེལ་ རོ་བཱཀྲསི་གིས་ མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ མ་པ་ལས་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ཅིག་མེནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : رابٹس نے اس بابت کچھ کہنے سے صاف انکار کیا کہ زندگی کب شروع ہوتی ہے، جو اسقاطِ حمل کی اخلاقیات کے ضمن میں ایک اہم سوال ہے۔ اس نے کہا کہ محتمل کیسوں کی مشخَّص تفاصیل پر رائے زنی غیر اخلاقی ہوگی۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་ཝི་ཝ་དྲི་འདི་ ¨མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་གཞི་ཚུད་ཚར་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་¨ ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ སླབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ལོག་ཅི་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འགྱུར་མེད་དབང་བཟུང་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تاہم، انہوں نے اپنے پہلے بیان کا اعادہ کیا کہ رو وی ویڈ ہی ¨ملک کا مقررہ قانون¨ ہے، جس سے سپریم کورٹ کے مستقل احکام کی اہمیت کی تاکید ہوتی ہے۔Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྒེར་དོན་གྱི་རང་དབང་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་སྦེ་ གཏན་འབེབས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انہوں نے بھی یہ تصدیق کی کہ وہ رازداری کے حق کے ضروری ہونے پر یقین رکھتے ہیں جس پر رو کا فیصلے منحصر ہے۔Dzongkha : མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ཡོད་མི་ ནོའོ་ས་སྐུགས་ཚད་༦ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་མཐོཝ་སྦེ་ དྲག་ཤོས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ماروچائیڈور سیڑھی کے ٹاپ پر جا کر رکا۔ نوزا کے چھے پوائنٹ سیکنڈ میں کلیر ہو گئے۔Dzongkha : ཕྱོགས་གཉིསཔོ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར་འོག་མ་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་འཕྱད་དེ་ འདི་བསྒང་ སྐུགས་༡༡གིས་ ནོའོ་ས་རྒྱལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : دونوں فریق میجر سیمی فائنل میں ملیں گے جہاں نوسا نے جیتنے والوں کو 11 پوائنٹس سے ہرایا۔Dzongkha : སྔོན་འགྲོའི་མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཀ་བཱོལ་ཅཱར་ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بعد میں ابتدائی فائنل میں ماروچیڈور نے کیبلچر کو شکست دی-Dzongkha : ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཨི་ལི་ཟེ་བཱེཐ་འདི་ དྲོ་མེ་སོ་རེ་དྲེ་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་མཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་་ རིགས་གཅིག་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : ہیسپرونیکس الیزابتھ اس ڈرومایوسورائیڈ خاندان کی نُوع اور ویلوکراپٹور کا ممبر ہے-Dzongkha : ཤོག་སྒྲོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏགས་ཚུན་ སྲོག་ཟས་ཅིག་ཨིན་མི་འ་ནི་བྱ་འདི་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་བཟུམ་འབད་ སྡེའུ་བཞར་ཡོད་པའི་རྐངམ་གཉིས་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ལམ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مکمل پنکھ والے، اور گرم خون رکھنے والے اس شکاری پرندہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے ڈائنا سور ویلوسیراپٹر کے طرح اپنے دو پیروں پر پنجوں کے سہارے سیدھے چلتا ہے۔Dzongkha : འདི་གི་སྡེའུ་བཞར་གཉིས་པ་འདི་ སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ¨ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེའུ་བཞར་¨ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཟེར་བའི་མིང་གནས་འདི་བྱུངམ་ཨིན།

Urdu : اس کا دوسرا پنجہ نسبتاً بڑا تھا، جوکہ ہیسپیرونیکس نام کی مقبولیت کا باعث بنا جس کا مطلب "مغربی پنجہ" ہوتا ہے۔Dzongkha : འཁྱེག་ཤུགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : برف کے ٹوٹے ہوئے تودوں کے علاوہ انتہائی ناموافق موسمی حالات نے بچانے کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་ ཤུལ་མའི་བདུན་ཕྲག་ཚུན་ཚོད་ར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་འདི་ ལེགས་བཅོས་མི་འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پٹمین نے اشارہ دیا کہ حالات آئندہ ہفتہ تک بہتر نہیں ہوں گے۔Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ འཁྱེག་གི་སྟུག་ཚད་དང་ འབོར་ཚད་འདི་ སཱིལ་བདའ་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༡༥གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐྱོ་དྲག་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Urdu : پِٹ مین کے مُطابق، پیک آئس کی مقدار اور موٹائی پچھلے 15 سالوں میں اب تک مہر کنندگان کے لیے سب سے بدترین رہی ہے۔Dzongkha : ད་རིས་ ཇེཕ་ཝེ་སི་དང་ གཞན་མི་ཉམས་རྒུདཔ་༩་ལས་༣གི་ སྤུར་སྦྱང་ཚུ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་ ད་རུང་ར་ བུཚ་གཅིག་བཟུང་ཡོདཔ་སྦེ་ རེདྲི་ལེག་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག

Urdu : آج یہ خبر ریڈ لیک کمیونٹی میں پھیل گئی کہ جیف وائس اور ان نو مظلومین میں سے تینوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کےوقت 21 مارچ کو اسکول کی فائرنگ میں ملوث ایک اور طالب علم کو 21 مارچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ད་རིས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་འདི་གཏན་ཁེལ་ཨིན་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་མི་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དེ་ཅིག་རང་ སླབ་མ་བཏུབ་ཨིན།

Urdu : حکام نے آج کی گرفتاری کی تصدیق سے تھوڑا کم سرکاری طور پر بات کہی ہے۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་གཅིག་གིས་ མི་ནེ་པོ་ལིསི་ཨིསི་ཀྲར་ཀྲིའི་བཱུན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་ལུ་ བུཚ་འདི་ རེདྲི་ལེག་ཀྲའི་བཱལ་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཕོལོདྲི་ཇོའོར་དྲིན་གྱི་བུ་ སྐྱེས་ལོ་༡༦ལང་མི་ ལོའིས་ཇོའོར་དྲིན་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་འདུག

Urdu : تاہم، تفتیش کا علم رکھنے والے ایک ذرائع نے منیاپولس اسٹار ٹریبیون کو بتایا کہ یہ ریڈ لیک ٹرائبل کے چیئرمین فلائیڈ جورڈین کا 16 سالہ بیٹا لوئس جورڈین تھا۔Dzongkha : དེ་བསྒང་ ཁོང་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ག་ཅི་བཟུམ་བཀལ་འོང་ག་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བུཚ་འདི་ ག་དེ་འབད་བཟུང་ཡི་ག་མ་ཤེས་རུང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་ ན་ཆུང་གི་རྩོད་གཞི་ཕྱེ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

Urdu : اس وقت یہ نہیں معلوم کہ کیا الزامات لگائے جائیں گے یا حکام اس لڑکے تک کیسے پہنچے لیکن بال اپرادھی کی کارروائی فیڈرل کورٹ میں شروع ہو چکی ہے۔Dzongkha : ལོ་དཱིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཨཕ་གཱན་ལུ་ ད་རུང་བཙག་འཐུ་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : لوڈین نے یہ بھی بتایا کہ عہدیداروں نے افغانوں کو دوسرے انتخابات کے اخراجات اور سیکیورٹی کے خطرے سے بچانے کیلئے فیصلہ کُن انتخاب منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔Dzongkha : གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཨཕ་གཱན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་རྙོག་དྲགས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : ڈپلومیٹس کا کہنا ہے ان کی نظر میں افغان دستور میں اتنے ابہامات ہیں کہ رن آف الیکشن کی نوبت نہیں آئے گی۔Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཧེ་མ་གི་སྙན་ཞུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་འགལ་བ་འགྱོ་འོང་ཟེར་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ پہلے والی ان رپورٹس سے متضاد ہے جن میں کہا گیا تھا کہ دوبارہ انتخابات کو منسوخ کرنا دستور کے منافی ہوتا.Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་ ཨིར་ཀུ་ཙིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་དམག་སྡེ་ཚུ་གི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ہوائی جہاز کا رخ ایرکتسک کی طرف کر دیا گیا تھا اور اس کو داخلی دستے چلارہے تھے۔Dzongkha : ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تفتیش کیلئے ایک انکوائری تشکیل دی گئی تھی-Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་དང་ སོ་ཝིཀྲ་དམག་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལོ་གྲངས་ལས་ར་ Il-༧༦འདི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ལུ་ འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ ར་སི་ཡ་ལུ་ ཐུགས་རྐྱེན་སྦོམ་སྦཻ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آئی ایل-76 1970 کی دہائی سے روسی اور سوویت افواج کا ایک بڑا مُکوِّن رہا ہے، اور روس میں یہ پچھلے ماہ ایک سنگین حادثہ سے دوچار ہو چکا ہے۔Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ལུ་ འཕུར་བའི་སྐབས་ འཕྲུལ་ཨམ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ཨིན། ར་ཤི་ཡ་གིས་ ཐུགས་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་ལས་ Il-༧༦s འདི་ འགོར་ལས་སྦེ་ ས་ཁར་ཆགས་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 7 اکتوبر کو اڑان بھرتے ہی انجن طیارہ سے جدا ہو گیا لیکن کوئی اتلاف نہیں ہوا۔ اس حادثہ کے بعد روس نے آئی ایل-76 طیاروں کو خدمت سے برطرف کردیا۔Dzongkha : ཨ་ལཱསི་ཀ་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ ཕེ་ཡར་བེངསི་ལུ་ མ་ཙག་པའི་མར་ཁུ་ རྒྱ་ཛི་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མའིལ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ ཀྲཱནསི་ཨ་ལཱསི་ཀ་པ་ཡབ་ལཱའིན་སིསི་ཀྲམ་ཟེར་མི་ མར་ཁུའི་དུང་ལམ་འདི་ སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : فیر بینکس، الاسکا کے جنوب میں ہزاروں بیرل خام تیل کے بہہ جانے کے بعد 800 میل کے ٹرانس الاسکا پائپ لائن سسٹم کو بند کر دیا گیا۔Dzongkha : ཕོརཀྲ་གིརི་ལེ་མར་ཁུ་བླུག་སའི་ས་སྒོ་༩པ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ མེ་གི་ནུས་སྟོབས་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་སྒོ་ཕྱེ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མར་ཁུ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ གློག་མེ་མེདཔ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : فیر بینکس، الاسکا کے جنوب میں ہزاروں بیرل خام تیل کے بہہ جانے کے بعد 800 میل کے ٹرانس الاسکا پائپ لائن سسٹم کو بند کر دیا گیا۔[Day5]

Dzongkha : ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་གི་དོན་ལས་ གནོན་ཤུགས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་ མར་ཁུ་འདི་ རྒྱ་ཛི་༥༥༠༠༠ ༼གེ་ལཱོན་ས་ཡ་༢་༣༽ དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་བསགས་མཛོད་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : والوز کا دہانہ سسٹم کے لئے ایک جبری اخراج کو ممکن بناتا ہے اور تیل ایک پیڈ سے بہہ کر ایک ٹینک میں جاتا ہے جو 55,000 بیرل (2.3 ملین گیلن) کو برداشت کر سکتا ہے۔Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་གི་ཉི་མ་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ར་ བསགས་མཛོད་ནང་ལས་མར་ཁུ་འཛག་སྟེ་ར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ བསགས་མཛོད་ནང་ན་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ནང་ལས་ འཛག་དོ་ཡོད་པའི་དོག་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : بدھ کی سہ پہر کے وقت کا حال یہ ہے کہ ٹنکی کے وینٹس سے رساؤ جاری تھا اور غالباً اس کا سبب ٹنکی میں بہت زیادہ بھاپ کا جماؤ تھا۔Dzongkha : ད་རུང་ བསགས་མཛོད་འདི་གི་འོག་ལུ་ར་ རྒྱ་ཛི་༡༠༤༥༠༠དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་ འབྲིང་རིམ་ས་སྒོ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་མ་གང་པ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ٹینکوں کے نیچے ایک دوسرا ثانوی بھرائی کا رقبہ جو 104،500 بیرل کی صلاحیت کا حامل ہے، ابھی تک پوری صلاحیت تک نہیں بھرا جا سکا ہے۔Dzongkha : བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་དངོས་མཐོང་སྦེ་བཏང་མི་ཚུ་འདི་ བཀག་དམ་ཚུ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཨི་ར་ནིའན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེ་བ་ཚུ་གིས་ཁས་བླང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : ٹیلی وژن پر براہ راست پہلی دفعہ یہ تبصرہ کہ ایک اہم ایرانی ذرائع نے یہ قبول کیا کہ منظوری کے اثرات ہیں۔Dzongkha : འདི་ཚུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཀག་དམ་དང་ ཨི་ར་ནིའན་གི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠དེ་ཅིག་ ཕྱི་ཡི་འོང་འབབ་ལས་འབྱུང་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཡུ་རོ་པིན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ان میں اقتصادی پابندیاں اور یوروپی یونین کی جانب سے خام تیل کی برآمد پر پابندی شامل ہے،جس سے ایرانی معیشت کو اس کی غیر ملکی آمدنی کا 80٪ حاصل ہوتا ہے۔Dzongkha : འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཟླ་རིམ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ ཨོ་པེག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འདི་ གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཅིག་ ཉིམ་གཅིག་ལུ་ རྒྱ་ཛི་ས་ཡ་༢་༨ལུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : اپنی سب سے حالیہ ماہانہ رپورٹ میں، OPEC نے بتایا تھا کہ خام تیل کی برآمدات 2.8 ملین بیرلز فی دن کے حساب سے دو دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر گر چکی ہیں۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདཔ་ ཨ་ཡ་ཀྲོ་ལ་ཨ་ལི་ཁ་མེ་ནེ་གིས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ནི་འདི་ ཧིང་ནང་ཚུད་ཚུདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ལུ་ ཨི་རཱན་གྱི་ཡེ་ཤུ་པའི་འགྱུར་ལུགས་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འདི་ནང་ལས་བཏོན་དགོཔ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ملک کے سپریم لیڈر، آیت اللہ علی خمینی نے 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے کے تیل پر انحصار کو ¨ایک جال¨ قرار دیا ہے اور کہا کہ ملک کو اس سے خود کو آزاد کرانا ہوگا۔Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ ༼ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་༽ དེ་ཅིག་ཁར་ འཛམ་གླིང་ལུ་ཐོན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་ནང་ལུ་ འཛུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ འདི་གིས་ བྱང་ཕྱོགས་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་དང་ ཨོ་རི་གཱོན་ དེ་ལས་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འོད་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱིན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جب کیپسول زمین کو چھوڑتا ہے اور فضا میں داخل ہوتا ہے تو، صبح کے تقریبا 5 بجے (مشرقی وقت)، شمالی کیلیفورنیا، اوریگون، نیوادا اور یوٹاہ میں لوگوں کیلئے لائٹ شو کا نظارہ پیش کرے گا۔Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ གནམ་སྟོང་པའི་སྦུག་ལས་འགྱོ་མི་ སྐར་མདའ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کیپسول کافی حد تک آسمان سے گزرتے ہوئے شَہاب ثاقِب کی طرح نظر آئےگا-Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༢་༨ ཡང་ན་མའིལ་༨དེ་ཅིག་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སཱེན་ཕཱརན་སིསི་ཀོ་ལས་ ལཱོསི་ཨེན་ཇི་ལིསི་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کیپسول تقریبا 12.8 کلومیٹر یا 8 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے گی، جو اس قدر تیز ہوگی کہ سان فرانسسکو سے لاس اینجلس جانے کے لیے ایک منٹ کافی ہوگا۔Dzongkha : ཨིསི་ཀྲར་གྲཱསི་ཟེར་མི་ གནམ་འཁོར་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ལོག་འོང་མི་ གནམ་འཁོར་མགྱོགས་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༩ སྤྱི་ཟླ་༥པའི་ནང་ ཨེ་པོ་ལོ་ཨེགསི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اپولو ایکس کمانڈ موڈیول کی مئی 1969ء میں واپسی کے دوران قائم کردہ سابق رکارڈ کو توڑتے ہوئے اسٹارڈسٹ زمین پر واپس آنے والی تیز ترین خلائی گاڑی ہونے کا ایک نیا رکارڈ قائم کرے گا۔Dzongkha : "འདི་གིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་གི་ ནུབ་ཁ་ཐུག་མཚོ་མཐའ་ལས་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ལས་སྦེ་ དབུས་ཕྱོགས་ ཨོ་རི་གཱོལ་བརྒྱུད་དེ་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨའི་ད་ཧོ་དེ་ལས་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་སྦེ་འོད་ཤར་འོང་" ཨིསི་ཀྲར་གྲསི་གི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ཀྲོམ་གྲགསི་བཱ་རི་གིས་བཤད་ཅི།

Urdu : ٹام ڈکس بری اسٹار ڈسٹ کے پراجیکٹ مینیجر نے کہا، "یہ شمالی کیلیفورنیا کے مغربی ساحل کے اوپر سے گزرے گا اور کیلیفورنیا سے لے کر وسطی اوریگون اور پھر نیواڈا اور ایڈاہو کے آسمان کو روشن کرتا ہوا یوٹاہ میں چلا جائے گا"۔Dzongkha : རུའུགྲ་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་གནམ་གཤིས་མོས་མཐུན་འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་གི་ཐག་བཅད་མི་འདི་གིས་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་འདི་ ལོགས་སུ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་སྦེ་ འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་ ཆ་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་མི་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : مسٹر رڈ کی جانب سے کیوتو کے موسمی معاہدے پر دستخط کرنے کا فیصلہ ریاست ہائے متحدہ کو تنہا کرتا ہے، جو کہ اب وہ واحد ترقی یافتہ قوم ہو گی جو معاہدے کی تصدیق نہیں کرتی۔Dzongkha : ཨཱསི་ཀྲེ་ལི་ཡ་གི་ཧེ་མའི་ཉམས་སྲུང་ཅན་གྱི་གཞུང་འདི་གིས་ ཁོ་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཤུགས་སྦེ་ར་ རྡོ་སོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་འགན་ཡིག་འདི་ཆ་སྦྱོར་འབད་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་འབད་ རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་རླུང་གི་གནས་ཚད་འདི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آسٹریلیا کی سابق کنسرویٹیوس حکومت نے کیوٹو میثاق پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا اس بنا پر کہ یہ اس کے اقتصاد کے لئے مضر ہوگا جس کا دار و مدار کوئلہ کی بر آمدات پر ہے بہ نسبت ہند اور چین جیسے ممالک کے جو گیس اخراج کے نشانوں کے پابند نہیں تھے۔Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཨི་བཱེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : ای بے (eBay) کی تاریخ میں یہ اس کا عظیم ترین استحواذ ہے۔Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་གི་ཁེ་སང་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ཨིསི་ཀཱའིབ་གིས་ དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་དབང་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱ་ནག་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཡུ་རོབ་ དེ་ལས་ བཱར་ཛིལ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་བཟོ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کمپنی کو امید ہے کہ وہ اپنے منافع کے ماخذ میں تنوع پیدا کرے گی اور ان شعبوں میں مقبولیت حاصل کرے گی جہاں سکائپ کی مضبوط پکڑ ہے، جیسے چین، مشرقی یوروپ اور برازیل۔Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཨེན་སི་ལེ་གྲཱསི་འདི་ ས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ལས་བཅདཔ་ད་ འགྱིར་དྲགས་སྦེ་ར་ཡོདཔ་དང་ སེ་ཀྲའན་གི་ཕྱི་ལས་སྒོར་ཐིག་ཡོད་མི་ ཨའི་སི་ཨི་རིང་འདི་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : سائنسدانوں کو شبہ ہے کہ اینسیلاڈس ارضیاتی طور پر سرگرم ہے اور سیارہ زحل کے برفیلے E رنگ کا ممکنہ ماخذ ہے۔Dzongkha : ཨེན་སི་ལེ་གྲའསི་འདི་ ཉི་མའི་སྒོར་ཁྱིམ་ ཨོ་ལཱར་སིས་ཀྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ འོད་མདངས་མང་ཤོས་ཅིག་ལོག་བཏང་མི་གི་ དངོས་པོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ འདི་ལུ་རེག་མི་ཉི་མའི་འོད་བརྒྱ་ཆ་༩༠དེ་ཅིག་ ལོག་བཏངམ་ཨིན་མས།

Urdu : اینسیلاڈس شمسی نظام کی سب سے زیادہ انعکاسی چیز ہے، یہ خود سے ٹکرانے والی سورج کی روشنی کے تقریبا 90 فیصد کو منعکس کرتی ہے۔Dzongkha : རྩེད་རིགས་གསར་བསྐྲུན་འབད་མི་ ཀོ་ན་མི་གིས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་གྱི་གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་ལུ་ཇཱ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༦གི་རིང་ རྩེད་རིགས་འདི་ གསར་བཏོན་མི་འབད་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : گیم کے ناشر کونامی نے آج ایک جاپانی اخبار میں کہا ہے کہ وہ Six Days in Fallujah (فلوجہ میں چھ روزہ) گیم کو جاری نہیں کرے گا۔Dzongkha : རྩེད་རིགས་འདི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ ཨི་རག་གི་དམག་དཔུང་གི་བར་ནའི་དམག་འཁྲུག་ ཕ་ལུ་ཇཱ་གི་དམག་འཁྲུག་གཉིས་པ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہ گیم فلوجہ کی دوسری جنگ پر مبنی ہے جو امریکن اور عراقی فوجوں کے مابین ایک گھمسان جنگ تھی۔Dzongkha : སི་ཨེམ་ཨེ་གིས་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གློག་བརྙན་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གློག་བརྙན་འདི་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གློག་བརྙན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་བ་ཨིནམ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اے سی ایم اے کو یہ بھی پتہ لگا کہ انٹرنیٹ پر ویڈیو کو نشر کیے جانے کے باوجود، بگ برادر نے آن لائن مشمولات کی سنسرشپ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی کیونکہ میڈیا فائل بگ برادر کی ویب سائٹ پر محفوظ نہیں کی گئی تھی۔Dzongkha : རྒྱང་བསྒྲགས་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི་ཅིག་ཡང་བཀོདཔ་ཨིན་་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་ ངོ་མ་འབད་ར་ server ནང་ལུ་འོང་དགོཔ་ཨིན་མས།

Urdu : نشریاتی خدمات ایکٹ میں انٹرنیٹ کے مشمولات کی ضابطہ بندی کا التزام ہے، تاہم انٹرنیٹ کے مشمولات شمار کیے جانے کے لئے اسے جسمانی طور سے کسی سرور پر ہونا چاہئے۔Dzongkha : ཀེ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ནཱའི་རོ་བི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨིསི་ཀྲེསི་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ¨སོ་མ་ལི་ཡ་ལས་མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ་ཚུ་གིས་¨ ཀེ་ནི་ཡ་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་ལུ་ རང་སྲོག་བཅད་ནི་གི་རྫས་བམ་ཐོག་ལས་ དྲག་རྒོལ་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དོ་ཡོད་པའི་ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : نیروبی، کینیا میں واقع ولایاتِ متحدہ کے سفارت خانہ نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ "صمالیہ کے متشدّدین" کینیا اور اتھیوپیا میں انتحاری بم حملے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔Dzongkha : ཡུ་ཨེསི་གིས་བཀོད་མི་ནང་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་གིས་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་དང་ ཀེ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྗེས་དྲན་ས་སྒོ་ཚུ་ རང་སྲོག་བཅད་མི་རྫས་བམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ འགས་བཏང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : U.S. کے مطابق اسے ایک پوشیدہ ذریعے سے معلومات موصول ہوئی ہیں جو خاص طور پر ایتھوپیا اور کینیا میں "نمایاں علاقوں" کو تباہ کرنے کے لیے خودکش بمباروں کو استعمال کرنے کی نشاندہی کرتی ہیں۔Dzongkha : ཧེག་དང་ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ལུ་ ཁོང་ར་ ཡུ་ཌབ་ལུ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་སྦེ་སྡོད་དེ་ དི་ཌེ་ལི་ཤོ་དང་ དི་ཀོལ་བར་ཊ་རི་པོརཊ་ཟེར་བའི་ལས་རིམ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་མཐོ་བསམ་བཏང་ནུག

Urdu : ڈیلی شو اور کولبرٹ رپورٹ سے بہت پہلے ہیک اور جانسن جب 1988 میں UW میں اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ہی انہوں نے ایک ایسی اشاعت کا تصور کیا تھا جو خبروں — اور خبروں کی رپورٹنگ پر طنز کرے گا-[Day6]

Dzongkha : དི་ཨོ་ནི་ཡན་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ གནས་ཚུལ་ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་མི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་པར་བསྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་༥བལྟ་མི་ཐོན་ནུག ། ད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤གི་རིང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ པོཌ་ཀཱསི་གི་མཐུན་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཨ་ཝར་ཌམ་ཟེར་མི་ འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ གསར་བཏོན་འབད་ནུག

Urdu : اپنے آغاز سے ہی آونین پرنٹ ایڈیشن، طنزیہ خبروں کا ایک حقیقی امپائر بن گیا ہے، اسکی ویب سائٹ جس نے اکتوبر ماہ میں 5،000،000 منفرد زائرین، ذاتی اشتہارات، 24 گھنٹے کا نیوز نیٹ ورک، پوڈکاسٹ، اور حال ہی میں شروع کیا گیا عالمی اٹلس ۔ ہماری گونگی دنیا نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے-Dzongkha : ཨཱལ་གོ་རི་དང་ གུང་བློན་ཊོ་མི་ཕ་རེང་གིས་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁོང་རའི་གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག (གོ་རི་གིས་ གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ལྷག་མི་འདི་ཡང་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལུ་ ཨེ་ལེག་ཊོ་རེལ་ཀོ་ལེཇ་ཕམ་སོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཊི་པར་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་ཞིམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ཨིན་མས)

Urdu : ال گورے اور جرنل ٹامی فرینکس نے عام سے انداز میں اپنی پسندیدہ سرخیاں پڑھیں (گورے کی سرخی اس بات پر مشتمل تھی کہ جب دی اونین نے رپورٹ کیا کہ وہ اور ٹپر کالج میں 2000 کے انتخابات میں شکست کھانے کے بعد اپنی زندگیوں کا بہترین جنسی تعلق قائم کر رہے تھے)۔Dzongkha : ཇོ་ཧོན་ཨིས་་ཊི་ཝརཊ་དང་ ཨིས་ཊེ་ཕན་ཀོལ་བརཊ་གི་ གནས་ཚུལ་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་རྩོམ་འབྲིཔ་ལེ་ཤ་གིས་རང་ བསྐུལ་མ་སྦོམ་སྦེ་རང་འབད་ནུག

Urdu : ان کے متعدد مصنفین نے جون اسٹیورٹ اور اسٹیفن کولبرٹ کی نیوز پیروڈی شوز پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔Dzongkha : བུ་ཅ་རེསཊ་སི་ཊི་ཧོལ་གྱིས་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ རོ་མ་ནི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་འདི་ གསར་གཏོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པའི་མིང་གཏམ་ ལོག་སྟེ་རང་འབག་འོང་ནི་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : یہ فنکارانہ تقریب بھی بخارسٹ سٹی ہال کی ایک مہم کا حصہ ہے جو رومانیہ کے دارالحکومت کی تصویر کو تخلیقی اور رنگین کثیر آبادی والے شہر کے طور پر دوبارہ لانچ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༦པ་ལས་༨པ་གི་བར་ན་ ཤར་ལྷོ་ཡུ་རོབ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་རི་མོའི་ལས་རིམ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཀའོ་པ་རེཌ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་ཅིག་འབད་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اس سال جون سے اگست کے درمیان، جنوب مشرقی یورپ میں کاؤ پریڈ (CowParade) کی میزبانی کرنے والا پہلا شہر ہو گا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا عوامی فنکارانہ ایونٹ ہے۔Dzongkha : ད་རིས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ལུ་ གཞུང་གིས་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ནང་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་བཙུགས་ནི་གི་མ་དངུལ་འབྱིན་ནི་སྦེ་ཁས་ལེན་འབད་མི་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : آج کے اعلان نے اس سال مارچ میں اضافی گاڑیوں کو فنڈ مہیا کرنے کیلئے حکومت کے عزم کو مزید وسعت دی ہے۔Dzongkha : མི་མ་ཤོང་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་༣༠༠བཙུགསཔ་ད་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ རེལ་ལི་གི་ཁང་མིག་༡༣༠༠འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : مزید 300 کوچ کی خرید سے بھیڑ بھاڑ کو رفع کرنے کے لئے خریدے گئے ڈبوں کی میزان 1300 ہو گئی۔Dzongkha : ལོ་སི་ཨེན་ཇ་ལི་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་ ཀིརསི་ཊོ་ཕར་གར་སི་ཡ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དགས་པ་ཅན་ཕོ་སྐྱེས་འདི་ རྒྱུ་དངོས་མེདཔ་བཏང་གུ་མེན་པར་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : لاس انجلیس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کرسٹوفر گارشیا نے بتایا کہ مشتبہ مرد جنایت کار سے دخلِ بیجا نہ کہ توڑ پھوڑ کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔Dzongkha : ས་ཡིག་ཁོ་ར་ངོ་མ་ མེདཔ་མ་བཏང་པར་ཡོད་རུང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དོན་ཧིང་གི་རྟགས་མཚན་གྱིས་གྱོན་ཏེ་ ཨོ་འདི་ཨི་ཆུང་བ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ད་ནུག

Urdu : علامت کو جسمانی طور پر بدلا نہیں گیا تھا۔ بلکہ یہ تبدیلی ¨O¨ کو بدل کر چھوٹے حرف ¨e¨ کو پڑھنے کے لیے امن اور دل کی علامتوں سے آراستہ سیاہ ترپالوں کا استعمال کر کے گئی تھی۔Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་འཕེལ་གྲིབ་འདི་ སྐྱུ་རུ་ཨ་རྟག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ལུ་ བྱུངམ་ཨིན་མས།

Urdu : سرخ جوار بھاٹا، قدرتی طور پر واقع ہونے والے کیرینیا بریویس کے واحد حیاتیاتی زندہ وجود کی معمول سے زیادہ ارتکاز کی وجہ سے آتا ہے۔Dzongkha : རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ འ་ནི་སྐྱུ་རུ་ཚུ་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཅུག་ནི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : طبیعی عوامل اپنے تعامُل سے ایسے مثالی حالات پیدا کر سکتے ہیں جن میں ان الجائے کو ڈرامائی طور سے اپنی تعداد بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔Dzongkha : སྐྱུ་རུ་གིས་ མི་དང་ཉ་གི་རྩ་ཁམས་མེདཔ་བཏང་མི་ ཀླད་འབྲེལ་དུག་རྫས་བཏོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།

Urdu : الجی ایسے نیورو ٹاکسن بناتے ہیں جو کہ انسانوں اور مچھلیوں دونوں کے اعصاب کو معذور کر سکتے ہیں۔Dzongkha : ཉ་འདི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ཡི་རང་ ཆུ་ནང་ལུ་ དུག་རྫས་མང་སུ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཤི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مچھلیاں اکثر پانیوں میں زہریلے مواد کی زیادہ کثافت کی وجہ سے مرجاتی ہیں۔Dzongkha : རླུང་མ་དང་མཚོའི་རླབས་་ཀྱིས་ གནམ་ཁར་བསྐྱེལ་མི་ཆུ་འདི་ཚུ་ ནང་ན་བུང་དང་གཅིག་ཁར་བཏང་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Urdu : ہوا اور لہروں کے ذریعہ فضا میں اڑانے والے متآثرہ پانی کا سانس لینے سے انسان متاثر ہوسکتے ہیں۔Dzongkha : མལ་དེབསི་གི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཏ་ལའི་ཤིང་གི་འདབ་མ་ བེག་གང་གི་དོན་ལུ་མིང་བཏགས་མི་ ་རླུང་འཚུབ་གོ་ནུ་འདི་ ཤུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༤༠རེ་གུ་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : اپنے عروج پر، سرطانی طوفان گونو، جسے مالدیپ کی زبان میں کھجور کے پتوں کے تھیلے کا نام دیا گیا ہے، ہوائیں 240 کلومیٹر فی گھنٹہ (149 میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے پہنچ گئیں۔Dzongkha : ད་རིས་དྲོ་པ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ རླུང་འཚུབ་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༣དེ་ཅིག་གུ་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་འཚུབ་འདི་གི་ཤུགས་ཚད་འདི་ ད་རུང་རང་ མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་རེ་བ་འའདུག

Urdu : آج سویرے ہوائؤں کی رفتار تقریباً 83 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور امید تھی کہ کم ہو جائے گی۔Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་ ཨུ་ནའི་ཊེག་ཨིས་ཊེས་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲྭ་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁྱད་རིག་གི་འགྲན་བསྡུར་འདི་ཚུ་ སྐབས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་ནི་འབད་བཞག་ནུག

Urdu : بُدھ کویونائیٹڈ اسٹیٹس نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن (این بی اے) نے کووڈ-19 کے حوالے سے تفکّرات کی بناء پر اپنا پیشہ ورانہ سیزن معطل کردیا۔Dzongkha : ཨེན་བི་ཨེ་གིས་ དེ་སྦེ་ཐག་བཅད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨུཊ་ཏ་སྒྲ་དབྱངས་དཀྲོག་མི་གཅིག་ལུ་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོ་འཛིན་བྱུང་ནུག

Urdu : NBA کے اس فیصلے کے بعد یوٹاہ کے جاز کھلاڑی کی COVID-19 وائرس جانچ مثبت پائی گئی ہے۔Dzongkha : གྱུར་རྡོ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་དབྱེ་འགྱོ་མི་འདི་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : ¨اس رکاز کی بُنیاد پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شگاف سالماتی شہادت کی جانب سے قیاس کیے گئے وقت سے کہیں پہلے ہے۔Dzongkha : བིར་ཧེན་ཨེས་ཕཝ་གི་ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་ཅིག་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་གི་་ རིཕཊ་ཝེ་ལི་ཞིབ་འཚོལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བརྩམ་མི་ཚུ་ག་ར་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་བཞག་དགོ་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ཅི།

Urdu : اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو واپس رکھنا لازم ہے، یہ ایتھیوپیا میں رفٹ ویلی ریسرچ سروس پر ایک محقق، اور مطالعے کے ایک مشترکہ مصنف، برہین اسفاء نے کہا۔Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་མནོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ابھی تک، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے، AOL اپنی رفتار سے IM بازار کو آگے بڑھانے اور اسکو ترقی دینے میں کامیاب رہا ہے۔Dzongkha : བདེ་སྒྲིག་དེ་སྦེ་བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་ ནི་བཟུམ་གྱི་སྟབས་བདེ་ཧིང་ཡོད་མི་འདི་ མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اس جگہ اس انتظام کے ساتھ، یہ آزادی ختم ہوسکتی ہے۔Dzongkha : ཡ་ཧུ་དང་ མའི་ཀོ་རོ་སོཕཊ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མཉམ་གཅིག་སྡོམ་མི་འདི་གིས་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱི་ཚོང་མགྲན་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : یاہو! اور مائیکرو سا فٹ سروس کے صارفین کی مجموعی تعداد اے او ایل کے صارفین کی تعداد کا مقابلہ کرے گی۔Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ཡུ་ཀེ་གཞུང་ལས་ གློ་འབུར་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་ནུག

Urdu : ناردرن راک بینک کو 2008ء میں اس انکشاف کے بعد قومی ملکیت میں لیا گیا کہ کمپنی نے یو کے گورنمنٹ سے ایمرجنسی سپورٹ حاصل کی۔Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ བྱེམ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ལེན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Urdu : 2007 کے دوران سب پرائم قرضہ جاتی بحران سے سامنا ہونے کی بنا پر ناردرن راک کو حمایت کی ضرورت تھی۔[Day7]

Dzongkha : དངུལ་ཁང་འདི་ གཞུང་གིས་རྩིས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཝར་ཇེན་ཚོང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཇོ་བདག་ སཱར་རི་ཅརཊ་བེ་རཱན་སཱན་གྱིས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་སོང་ནུག

Urdu : سر رچرڈ برانسن کے ورجن گروپ نے بینک کو قومی ملکیت قرار دینے سے قبل مسترد کردہ بینک کیلئے بولی لگائی تھی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་ཨི་ཊིག་ལུ་ཡོད་པའི་ ད་རེས་ཀྱི་ ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ནོར་དཱན་རོག་གི་ བེཌ་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཁ་དབྱེ་ཡར་སོང་ནུག

Urdu : 2010ء میں جب وہ قومی ملکیت میں لیا گیا موجودہ ہائی اسٹریٹ بینک نادرن راک پبلک لیمیٹڈ کو "برے بینک" نادرن راک (اسیٹ مینجمنٹ) سے جدا کر دیا گیا۔Dzongkha : ཝར་ཇེན་གྱིས་ ནོར་དཱན་དངུལ་ཁང་གི་ དངུལ་ཁང་ལེགས་ཤོམ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ མ་ཉོ་བས།

Urdu : ورجین نے صرف نادرن راک کے ´اچھے بینک´ کو خریدا ہے، نہ کہ اسیٹ مینجمنٹ کمپنی کو۔Dzongkha : འ་ནི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མརསི་གི་ཅ་ཆས་མཐོང་མི་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ ཐེངས་༥པ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་རང་ གཏེན་ཁལ་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ تاریخ کا پانچواں بار سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں نے قمری اور مریخی مواد کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور اسکی کیمیائی طور پر تصدیق کی گئی ہے۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ སྐར་མདའ་ཡུདཔ་ཅིག་ སྟོང་ཕྲག་༢༤དེ་ཅིག་འབུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ས་ལས་ ༣༤རྐྱངམ་ཅིག་ མརསི་ནང་ལས་ འབུད་ཡོདཔ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : زمیں پر گرنے والے تقریبا 24,000 معلوم شہاب ثاقب میں سے صرف 34 کے مریخی الاصل ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔Dzongkha : འ་ནི་རྡོ་འདི་ཚུ་ལས་ ༡༥འདི་ ན་ཧིང་སྤྱི་ཟླ་༧པ་ནང་ལུ་འབུད་མི་སྐར་མདའ་ཚུ་ཨིན་མས།

Urdu : ان میں سے پندرہ پتھر گزشتہ جولائی میں وقوع پذیر ہونے والے شہابی شاور سے تعلق رکھتے ہیں۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོད་དྲག་ཨིན་མི་རྡོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཨོ་ཡིན་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་སྟོང་ཕྲག་༡༡ལས་སྟོང་ཕྲག་༢༢དང་༥༠༠ཚུན་ཚོད་བཙོང་མི་འདི་ གསེར་གྱི་གོང་ཚད་ལས་ ཚར་༡༠ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་མས།

Urdu : کُچھ چٹانیں، جو زمین پر بہت نایاب ہیں، وہ 11،000 سے 22،500 امریکی ڈالر فی اونس فروخت ہوتی ہیں جو کہ سونے کی قیمت سے کم از کم دس گُنا زیادہ ہے۔Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་སི་ལོསི་ཀི་འདི་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ སྐུགས་ཚད་༢,༢༥༠བཟོ་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་རང་ལུས་ནུག

Urdu : ریس کے بعد، 2،250 پوائنٹس کے ساتھ کیسیلاؤسکی ڈرائیورز چیمپین شپ میں سب سے آگے ہی رہے۔Dzongkha : ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༤༣བཟོ་རུང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་འདི་ སྐུགས་༧གྱིས་བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

Urdu : سات پوائنٹس کے ساتھ پچھڑتے ہوئے، 2،243 کے ساتھ جانسن دوسرے نمبر پر ہے۔Dzongkha : ཨང་གསུམ་པ་ནང་འབད་མི་ ཧམ་ལིན་འདི་ སྐུགས་༢༠གིས་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ཡོད་རུང་ བོ་ཡར་ལས་ སྐུགས་༥གིས་ མཐོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཀྷ་ནི་དང་ ཊུག་ཇུ་ནི་ཡར་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༢༠དང་༢,༢༠༧ལས་བརྒལ་བཟོ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཨང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ནང་ལུ་ཚུད་ནུག

Urdu : تیسرے میں، ہیملن بیس پوائنٹس پیچھے ہے، مگر بویر کاہنے سے پانچ پوائنٹس آگے ہے، اور جونیئر اور ٹروکس 2،220 اور 2،207 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب پانچویں اور چھٹی پوزیشن پر ہیں۔Dzongkha : ཨིས་ཊི་ཝརཊ་དང་གོར་དྲཱན་ དེ་ལས་ ཀེན་སེད་དང་ཧར་ཝིག་ཚུ་གིས་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ དྲག་ཤོས་༡༠གི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ ད་རུང་རང་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་བཞི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ڈرائیورس چیمپین شپ میں سٹورٹ، گورڈن، کنسیتھ، اور ہاروک نے اوپر کی دس پوزیشن حاصل کی۔ اب موسم کے فقط چار مقابلے باقی رہ گئے۔Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཆུ་དམག་གིས་ཡང་ གནད་དོན་འདི་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་བཤད་ནུག

Urdu : اقوام متحدہ کی بحری فوج نے یہ بھی کہا کہ وہ حادثے کی تحقیق کر رہی ہے۔Dzongkha : ད་རུང་ ཁོང་གིས་བཀོད་མི་ནང་ སྡེ་ཚན་འདི་ ད་རེས་ གྲུ་འདི་ གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཏོན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ "جہاز کا عملہ فی الوقت ان بہترین طریقوں پر غور کر رہا ہے جن کے ذریعہ جہاز کو بحفاظت نکالا جا سکے۔"Dzongkha : ཆུ་ནང་ལས་ ས་གཏེར་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་མི་གྲུ་འདི་ དེ་བསྒང་ པ་ལ་ཝན་གྱི་ པུ་ཡར་ཊོ་པི་རིན་སི་ས་ལུ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Urdu : ایک ایونجر کلاس مائن جہاز کو جوابی تدبیر دیتی ہے، یہ جہاز پالاوان میں پیورتو پرنسیسا میں اپنے سفر پر گامزن تھا۔Dzongkha : གྲུ་འདི ཇ་པཱན་ ན་ག་ས་ི་གི་ས་སི་བོ་ལུ་ཡོད་པའི་་ ཡུ་ཨེས་མཚོ་དམག་གི་དྲུག་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : اس کو یو ایس نیوی کے ساتویں بیڑہ سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس کا مستقر سا سیبو، ناگاساکی، جاپان ہے۔Dzongkha : མཱམ་བའི་ལུ་འཚུབ་བཀལ་མི་ཚུ་ གྲུ་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ རྫས་བམ་དང་གོ་ཚན་གཞན་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇི་རེལ་ལི་བཞག་སའི་ས་སྒོ་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཏཇ་མ་ཧཱལ་བཟའ་ཁང་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཀྲོབ་མདའ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་བསད་ནུག

Urdu : ممبئی پر حملہ کرنے والے ایک کشتی سے 26 نومبر 2008ء کو آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گرینیڈ، آٹومیٹک اسلحہ لائے تھے اور انہوں نے متعدد مقامات بشمول پر ہجوم چھاتر پتی شیواجی ٹرمنس ریلوے اسٹیشن اور مشہور تاج محل ہوٹل کو نشانہ بنایا۔Dzongkha : ལག་ཤ་ཁར་ཨི་ཏའི་བ་ཟེར་མི་ པ་ཀིལ་ཏཱན་གྱི་ གཡིབ་དམག་གི་འཐུས་མི་༡༠འབད་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ འཚུབ་དེ་སྦེ་བཀལ་ནི་ནང་ དྲེ་བིཌ་ཧེཌ་ལེ་གིས་ ས་སྒོ་བལྟ་མི་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

Urdu : ڈیوڈ ہیڈلی کی اسکاؤٹنگ اور معلوماتی اجتماع نے پاکستانی عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ کے 10 بندوق برداروں کو آپریشن چلانے میں مدد فراہم کی۔Dzongkha : བྱ་ངན་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་བར་ནའི་མཐུན་ལམ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس حملے نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہت پیچیدہ کر دیا ہے۔Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་ ཊེག་སེས་གི་མི་ཁུངས་་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ནུག

Urdu : اُن افسران کی معیّت میں اس نے ٹیکساس کے شہریوں کو اطمینان دلایا کہ پبلک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔Dzongkha : པེ་རི་གིས་ དམིགས་གསལ་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གདོང་ལེན་བྱུང་མི་ལུ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་རང་ དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : پیری نے خاص طور پر کہا، ¨دنیا میں ایسے چند مقامات ہیں جو اس معاملے میں درپیش چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے بہتر طور پر تیار ہیں۔¨Dzongkha : ད་རུང་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ ད་རིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་གི་ལོ་ཚད་ནང་ལུ་འབད་མི་ཨ་ལུ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ནདཔ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : گورنر نے یہ بھی کہا کہ،¨آج ہمیں معلوم ہوا کہ بعض اسکول جانے کی عمر کے بچے اس مریض سے رابطے میں پائے گئے ہیں۔¨Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་གཏན་གཏན་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ འཚབས་ཆེན་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

Urdu : انہوں نے مزید کہا، ¨یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ یقین رکھیں ہمارا نظام اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح اسے کرنا چاہئے۔¨Dzongkha : གཏན་ཁེལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཨ་ལེན་གྱིས་ གྲུ་མུ་ས་ཤི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་༨ཀྱི་རིང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اگر اس دریافت کی تصدیق ہو جائے تو اس سے ایلین کی موساشی کی آٹھ سالہ تلاش کا اکتمال ہو جائے گا۔Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་བཤའ་མའི་ སབ་ཁྲ་གིས་འབད་ ཆག་རོག་ཚུ་ ཨཱར་ཨོ་ཝི་ཟེར་བའི་ ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མཐོང་ཚུགས་ནུག

Urdu : سمندری تہ کی نقشہ کشی کے بعد غرق شدہ شکستہ جہاز کو ROV استعمال کرتے ہوئے تلاش کر لیا گیا-Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མི་ཕྱུག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨ་ལེན་གྱིས་ མཚོ་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བལྟ་ནི་དང་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་བྱང་ཡོད་མི་ མུ་ས་ཤི་གྲུ་འདི་འཚོལ་ཐོབ་སྦེ་རང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོ་རའི་རྒྱུ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འདི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک، ایلن نے مبینہ طور پر اپنی زیادہ تر دولت سمندری تفتیش میں خرچ کی اور اپنی پوری زندگی جنگ میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے موساشی کو ڈھونڈنے کیلئے اپنی جدوجہد کرتے رہے۔[Day8]

Dzongkha : མོ་ར་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ མི་དམངས་ལས་ ངལ་རང་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་ཁའི་ཤེས་རིག་ནང་ལུ་ གསར་གཏོད་བཏོན་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ནུག

Urdu : اس نے اٹلانٹا میں رہنے کے دوران ناقدین سے خراج تحسین حاصل کی اور ان کی شناخت اختراعی شہری تعلیم کے لئے ہوئی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ མོ་ལུ་ ལོ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་ གནང་ནུག

Urdu : 2009 میں اسے نیشنل سپرنٹنڈنٹ آف دی ایئر کا خطاب عطا کیا گیا۔Dzongkha : མོ་གིས་རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་སྐབ་ལུ་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྐུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : انعام کے وقت، اٹلانٹا کے اسکولوں میں ٹیسٹ اسکورز میں بہتری نظر آئی تھی۔Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཡུན་གངམ་མ་འགྱོཝ་ལས་རང་ དི་ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ཇོར་ནཱལ་ཀོནསི་ཊི་ཊུ་ཤཱན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཏོན་ནུག

Urdu : اس کے فورا بعد، اٹلانٹا جرنل-کونسٹیچیوشن نے ٹیسٹ کے نتائج میں مسائل اجاگر کرتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی۔Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ལས་ འོས་འབབ་མ་མཐོང་ཟེར་ཨིནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་འདི་གིས་ ཁོང་ར་ནང་འཁོད་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་ཤེས་ས་ཅིག་རུང་ ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བས་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : رپورٹ نے ٹیسٹ کے اسکورز میں غیر معمولی رفتار سے اضافے کو ظاہر کیا، اور یہ الزام عائد کیا کہ اندرونی سطح پر اسکول کو مسائل کا ادراک ہو چکا تھا تاہم انہوں نے ان حقائق پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་ དྲི་ཤོག་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལུ་ ཧཱོལ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་རིག་གི་འགོ་དཔོན་༣༤འདི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་སོང་ནུག

Urdu : اس کے بعد شواہد نے ظاہر کیا کہ ہال نے، دیگر 34 تعلیمی عہدیداران کے ہمراہ ٹیسٹ پیپرز میں تحریف کی تھی، جن پر 2013 میں فرد جرم عائد کی گئی۔Dzongkha : ཨར་ལེནཊ་གཞུང་གིས་ ཕྲལ་རང་ གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : آئرش حکومت صورتحال کو درست کرنے کے لیے پارلیمانی قانون سازی کی عجلت پر زور دے رہی ہے۔Dzongkha : གཞུང་གིས་མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་སླབ་མི་ནང་ མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཉེས་རྩོད་དྲང་ཁྲིམས་ལས་འབད་རུང་ ཁྲིམས་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཞེང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

Urdu : ¨یہ صحتِ عامہ اور جنائی عدل دونوں وجہاتِ نظر سے اہم ہے کہ مطلوبہ قانون جتنی جلد ممکن ہو مرسوم کیا جائے،¨ یہ بات ایک سرکاری ترجمان نے کہی۔Dzongkha : གསོ་བའི་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་དང་ རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་འཕྲི་སྣོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ སྨྱོ་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།

Urdu : وزیرِ صحت نے ان افراد کی بہبود کی نسبت سے جو عارضی طور سے قانوناً مُباح کی گئی منشیات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان منشیات سے مربوط سزاؤں دونوں پر تشویش ظاہر کی جو موجودہ غیر دستوری ترمیمات کے آنے کے بعد سے صادر کی گئی ہیں۔Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཇརཀ་འདི་ དྲོ་པ་ ཨིཊ་ལི་གི་ ཀོ་ཝར་ཤེ་ནོ་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

Urdu : جارق دن کے اول حصے میں اٹلی کے کوفرتشیانو میں وقت سے پہلے کی تربیت میں مشق کر رہے تھے۔ وہ بولونیا کے خلاف اتوار کو ہونے والے مقابلے سے پہلے ٹیم ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔Dzongkha : གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

Urdu : وہ بولونیا کے خلاف اتوار کے روز کھیلے جانے والے ایک میچ سے قبل ٹیم کے ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے تھے۔Dzongkha : སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མི་སོ་རི་གི་ སིག་ཕེལག་སིནཊ་ལོ་ཡིསི་ཁ་ཐུག་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་ཚར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྙན་ཆའི་ལས་རིམ་སྟོན་པར་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Urdu : بس مسوری کے سکس فلیگ سینٹ لوئس کی طرف ٹکٹ خریدی ہوئی بھیڑ کے لئے بینڈ بجانے کے لئے جارہی تھی۔Dzongkha : རྐྱེན་ངན་བྱུང་ས་མཐོང་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཟའ་ཉིམ་གི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡དང་སྐར་མ་༡༥ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མེ་ལྗངས་ཁུ་ཐོནམ་ད་ལུ་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཁོང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་བསྒྱིར་འོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : ہفتہ کے روز صبح 1:15 بجے جب بس گرین لائٹ سے گزر رہی تھی عینی شاہدین کے مطابق ٹھیک اسی وقت کار موڑ کاٹتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ནུབ་མོ་ རླུང་འཚུབ་མོ་ར་ཀོཊ་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཕུ་ཇི་ཡན་མངའ་སྡེ་ནང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༧༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : 9 اگست کی رات موراکوٹ کی نگاہ چینی صوبے فوزیان سے تقریبا ستر کلومیٹر دور مرکوز تھی۔Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདི་ རྒྱ་ནག་ཁ་ཐུག་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡གི་ནང་འཁོད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༡གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འོང་དོ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་འདུག

Urdu : اس طوفان کو گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چین کی طرف بڑھنے کا اندازہ لگایا جاتا ہےDzongkha : འགྲུལ་པ་ཚུ་ དྲོད་ཚད་ ༩༠(ཨེཕ་)-དྲིག་རི་ནང་ལུ་བསྒུག་སྡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཆུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مسافروں کو پانی دیا گیا جب وہ 90 ڈگری فارن ہائیٹ کی گرمی میں انتظار کرتے تھے۔Dzongkha : མེ་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ སྤྱི་དཔོན་ཨིསི་ཀཱོརཊ་ཀཱོནསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ འདི་བསྒང་ སཱན་ཏ་ཀེལེ་ར་ལུ་ དྲོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་ ༩༠ལྷགཔ་ཅིག་ཁར་སྡོད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : فائر کیپٹن اسکاٹ کونس نے کہا، "سانتا کلارا میں یہ بہت گرم دن تھا جب کہ ٹمپریچر 90 کے رینج میں تھا۔Dzongkha : རོ་ལར་ཀོའསི་ཀྲར་གུར་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་ག་དེ་ཅིག་འགོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་སླབ་ནི་འདི་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་འཛུལ་མི་མི་འདི་ཐོན་ནི་གི་དོན་ལས་ ཉུང་ཤོས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡དེ་ཅིག་འདི་འགོར་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کم از کم یہ کہنا کہ رولر کوسٹر پر کسی بھی وقت پھنس جانا بہت تکلیف دہ ہوگا، اور پہلے سخص کو اس سے نیچے اتارنے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگا تھا¨-Dzongkha : ཕོར་མུ་ལ་ཝཱན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཚར་བདུན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ ཤུ་མ་ཅཱར་འདི་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་ ཕི་ལིབ་མ་ས་གི་ཚབ་འབད་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : شوماکر، جو سات بار فارمولہ 1 چیمپین شپ جیتنے کے بعد 2006 میں ریٹائرڈ ہوئے، وہ زخمی فیلپ ماسا کی جگہ لینے والے تھے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་གཱརན་པིརིགསི་ཟེར་མི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ བཱར་ཟིལ་གྱི་མབི་ཁུངས་འདི་ལུ་ མགུ་ཏོག་ཁར་ རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 2009 کے ہنگیرین گرانڈ پرز کے دوران گرنے سے برازیلین کو سر کی شدید چوٹ لگی۔Dzongkha : མ་ས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ གཞན་མི་འགྲན་བསྡུར་ཚུ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་མི་གཏོགས་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ماسا کو کم از کم 2009 کے باقی سیزن میں باہر ہی رہنا ہوگا۔Dzongkha : སྲིད་འཛིན་ཅན་གྱི་བློན་པོ་ རོདྲ་རི་གོ་ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཨ་རི་ཡསི་འདི་ ནད་འབུཔ་འདི་གི་བརྟག་དཔྱད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : صدارتی وزیر روڈریگو ایریاس نے کہا کہ ایریاس کو ہلکے وائرس کا اثر ہے۔Dzongkha : སྲིད་འཛིན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ཟུར་ཏེ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན་རུང་ ཁོ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : صدر جمہوریہ کی حالت مستحکم ہے، اس کے باوجود وہ کئی دنوں تک گھر پر الگ تھلگ رہیں گے۔Dzongkha : དྲོད་འབར་རྐྱབ་ནི་དང་ ལྐོལ་མ་ན་ཟུག་དུམ་གྲ་རེ་མ་གཏོགས་ ང་ར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚུགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ཡོད།

Urdu : ¨بُخار اور خراب گلا ہونے کے علاوہ، مَیں خُود کو اچھی اور بہتر حالت میں محسوس کررہا ہوں کہ ٹیلی کمیوٹنگ کے ذریعے اپنا کام جاری رکھ سکوں۔Dzongkha : ¨ང་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཚེས་ལས་ ལོག་སྟེ་ང་རའི་ལཱ་ནང་ཐོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དོ།¨ གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اریاس نے ایک بیان میں کہا ¨میں پیر کے روز اپنی تمام ڈیوٹیوں پر واپس لوٹنے کی توقع کرتا ہوں¨ ۔[Day9]

Dzongkha : ས་ཕིར་སིམཔ་སཱོན་རླུང་འཚུབ་ཚད་གཞི་ནང་ལུ་ ཚར་ཅིག་དབྱེ་རིམ་༤པའི་རླུང་འཚུབས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ ཕེ་ལི་སི་ཡ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཀྲོ་པི་ཀཱལ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : فلیشیا، جو سافر سمپسن ھریکین اسکیل پر کیٹگری 4 کا طوفان ہے، زائل ہونے سے پہلے ٹراپیکل ڈپریشن میں تحلیل ہو گیا۔Dzongkha : འདི་གི་ལྷག་མ་འདི་གི་སྦེ་ མཚོ་གླིང་གི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཆརཔ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་ ཆུ་རུད་ཐོན་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : اس کی باقیات سے بیشتر جزیروں میں بارش ہوئی ہے، حالانکہ ابھی تک، اس سے کسی قسم کے نقصان یا سیلاب کی اطلاع نہیں ہے۔Dzongkha : ཆརཔ་ལུ་གྲུབ་མི་གི་ལམ་རིམ་ ཨོ་འ་ཧུ་ལུ་ ཨིན་ཅི་༦་༣༤ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁེ་ཕན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اواہو میں ایک گیج کی پیمائش کرنے پر 6.34 انچ تک پہنچنے والی بارش کو ¨فائدہ مند¨ بتایا گیا تھا۔Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲུག་ལྡིར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ར་ གློག་ཀེམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کچھ بارش کے ساتھ گرج اور بجلی کی کڑک بھی تھی۔Dzongkha : ཀྲུའིན་ཨོ་ཀྲར་ཟེར་མི་གནམ་གྲུ་འདི་ གནམ་གྲུ་འདི་གི་ པི་ཨེན་ཇི་གནམ་གྲུ་ སི་ཇི་༤༦༨༤ ཅིག་སྦེ་ ཁ་ཙ་ ཀོ་ཀོ་གྲ་ལུ་ཆགས་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚར་ཅིག་བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ٹوین اوٹر گزشتہ روز ایئر لائنس کی پی این جی فلائٹ سی جی 4684 کے بطور کوکوڈا میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک بار پھر پہلے ہی روک دیا گیا۔Dzongkha : ཐབས་ལམ་ཁག་གཉིས་པའི་ནང་ལས་ ད་རུང་ར་ ཆགས་ནི་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གནམ་གྲུ་འདི་ ག་སོང་མེདཔ་བྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اپنی دوسری کوشش سے دس منٹ پہلے جب وہ زمین پر اترنے والا تھا، غائب ہو گیا۔Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་སྒོ་འདི་ད་རིས་འཚོལ་ཐོབ་ཏེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ འགྱོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ མ་ཤི་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གཉིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کریش کی سائٹ کو آج لوکیٹ کر لیا گیا۔ یہ اس قدر نا قابلِ رسائی ہے کہ دو پولیس مینوں کو جنگل میں چھوڑا گیا تاکہ وہ پیدل چل کر جائے حادثہ تک پہنچیں اور زندہ بچنے والوں کو نکالیں۔Dzongkha : འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ལུ་ཡང་ གནམ་གྲུ་འདི་ཆགས་ནི་ལས་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་བཟུམ་གྱི་ གནམ་གཤིས་འདི་གི་སྦེ་ བར་ཆད་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اسی خراب موسم کی وجہ سے جو لینڈنگ کے منسوخی کا سبب بنا تلاشی کے کام میں خلل پڑا۔Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མེག་བཱེད་ཁྲོམ་ལམ་ཁར་ཡོད་མི་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་ མེ་རླེུང་ཐོན་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : رپورٹس کے مطابق، گیس کے رساؤ کے باعث میک بیتھ اسٹریٹ پر ایک اپارٹمنٹ میں دھماکہ ہوا ہے۔Dzongkha : མེ་རླུང་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་ཐོན་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ འོང་པའི་བསྒང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ایک پڑوسی کی طرف سے فون کے ذریعہ گیس لیک ہونے کی خبر دینے کے بعد، گیس کمپنی کا ایک اہلکار جائے حادثہ سے اطلاع دے رہا تھا۔Dzongkha : འགོ་དཔོན་འདི་ལྷོད་པའི་སྐབས་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་འགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جب اہلکار پہنچنے، تو اپارٹمنٹ میں دھماکہ ہو گیا۔Dzongkha : རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ རྐྱེན་ངན་འདི་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་འདི་ནང་སྡོད་ཡོད་མི་ ཉུང་ཤོས་མི་གྲངས་ལྔ་དེ་ཅིག་འདི་ སེམས་ཧམ་པའི་རྟགས་མཚན་གྱི་ སྨན་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کسی کے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاع نہیں تھی، لیکن دھماکے کے وقت جائے وقوع پر موجود کم از کم پانچ افراد کا صدمے کی علامات کیلئے علاج کیا گیا تھا۔Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ག་ཡང་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اپارٹمنٹ کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔Dzongkha : འདི་བསྒང་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་མི་ ཧ་ལམ་༡༠༠མ་ལངམ་ཅིག་ར་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس وقت قریب 100 رہائش پزیر لوگوں کو علاقے سے نکال لیا گیا۔Dzongkha : གཱོལཕ་དང་རཱག་བི་གཉིས་ཆ་ར་ ལོག་སྟེ་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : گولف اور رگبی دونوں کی اولمپک کھیلوں میں واپسی طے ہے۔Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རིས་ བཱར་ལིན་ལུ་སྦེ་ བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩེདམོ་འདི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལུ་ གཞན་མི་རྩེད་རིགས་༥དེ་ཅིག་བཙུགས་ནི་སྦེ་དམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་རཱག་བི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཱོལཕ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے آج برلن میں اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ان کھیلوں کو شامل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ رگبی، خاص طور پر رگبی یونین، اور گولف کو اولمپکس میں شامل کرنے کیلئے دیگر پانچ کھیلوں پر ترجیح دی گئی۔Dzongkha : གྱང་རྩེད་དང་ ཀ་ར་ཀྲི་ དེ་ལས་རོ་ལར་རྩེད་རིགས་ཚུ་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ནང་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ར་བཏོན་བཏང་མི་ བེསི་བཱོལ་དང་ སཱོཕཊ་བཱོལ་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اسکوسیش، کراتے اور رولر اسپورٹس نیز باسکیٹ بال اور سافٹ بال نے اولیمپک پروگرام میں داخلہ کی کوشش کی، جو 2005 میں اولیمپک گیمس سے خارج کر دئے گئے تھے۔Dzongkha : ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ལུ་སྦེ་ ཚོགས་ནི་ཨིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པའི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལས་ ཆ་སྦྱོར་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کوپن ہیگن میں اکتوبر میں ہونے والے آئی او سی کے مکمل اجلاس میں اس ووٹ کی اب بھی توثیق لازمی ہے۔Dzongkha : ཨམ་སྲུ་གི་གོ་གནས་འདི་ གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་ལུ་ ག་ར་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سبھی لوگ عورتوں کے رینکس کی شمولیت کے حامی نہیں تھے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལས་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་མི་ ཨ་མིར་ཁཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་མི་འོང་ འདི་ངེ་གི་བསམ་འཆར་ཨིན།¨

Urdu : 2004ء کے اولمپک سلور میڈلسٹ عامر خان نے کہا،"ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ خواتین کو لڑنا نہیں چاہیئے یہ میرا نُقطہءِ نظر ہے۔"Dzongkha : ཁོ་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལུ་ ལཱོན་གྲོན་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : اپنے سابقہ تبصروں کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں منعقد ہونے والے 2012 کے اولمپکس کھیلوں میں برطانوی مقابلہ بازوں کی حمایت کریں گے۔Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ བིར་མིང་ཧཱམ་ཀཱརའོན་ཀཱོརཀྲ་ཟེར་མི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་འབད་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནུག

Urdu : مقدمے کی سماعت برمنگھم کراؤن کورٹ میں کی گئی اور 3 اگست کو فیصلہ سنایا گیا۔Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་བཟུང་མི་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ མི་༣༠དེ་ཅིག་གིས་ ཤེལ་གྱི་དམ་སྦྱིས་ཚུ་བཀོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཀཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཁོང་ལུ་བླུགས་ནི་གི་དོན་ལས་མེན་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : پیش کرنے والا، جسے جائے وقوعہ سے گرفتار کیا گیا تھا، اس نے اس حملے کی تردید کی اور یہ دعوی کیا کہ اس نے پول کا استعمال تیس افراد کی طرف سے اس کی طرف پھینکی جا رہی بوتلوں سے خود کو بچانے کے لئے کیا تھا۔Dzongkha : བཱེལག་འདི་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཏང་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بلیک (Blake) پر نظامِ انصاف کو گمراہ کرنے کی کوشش کا بھی الزام تھا۔Dzongkha : ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དྲང་དཔོན་གྱིས་ ཁོ་ར་བཙོན་ནང་བཏང་ར་བཏང་དགོ་པས་ཟེར་བེལེག་ལུ་སླབ་ནུག

Urdu : جج نے بلیک کو بتایا کہ اسے جیل بھیجے جانے کا فیصلہ "تقریباً ناگزیر" ہو گیا تھا۔[Day10]

Dzongkha : དྲརག་ཨེ་ནར་ཇི་ཟེར་མི་ཤུགས་ཚན་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ར་ཡོད་མི་ མ་པ་ལས་མིག་གི་མ་མཐོང་པའི་ཤུགས་ཚད་ཅིག་ཨིན།

Urdu : ڈارک انرجی مکمل طور پر غیر مرئی قوت ہے جو کائنات میں مستقل طور پر عمل پیرا ہے۔Dzongkha : འདི་གི་འཚོ་གནས་འདི་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་གི་རྒྱ་སྐྱེད་ལུ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཧ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس کی موجودگی صرف کائنات کی توسیع پر اس کے پڑنے والے اثرات کے سبب جانی جاتی ہے۔Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་གི་ཁ་ཐོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་རག་རོག་བཀང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཟླཝ་འདི་འགོར་ལས་སྦེ་ བསྐུམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : زمینی ساختیں دریافت کی ہیں جنہیں لوبیٹ اسکارپس کہا جاتا ہے سائنسدانوں نے چاند کی سطح کے اوپرجوچاند کے سُکڑنے کی وجہ سے بہت آہستگی کے ساتھ ظاہری صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔Dzongkha : འ་ནི་གྱེན་གཟར་ཚུ་ ཟླཝ་གི་མངའ་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ལུ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འགྱུར་བཅོས་མ་འགྱོ་བ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནི་ས་རིག་གི་རིམ་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ཨིན་པའི་རྟགས་སྟོནམ་ཨིན་མས།

Urdu : چاند کی سطح پر جا بجا پائی جانے والی کھائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم موسم دیدہ ہیں۔ ان سے ظاہر ہو تا ہے کہ جن جیولوجک حادثات سے ان کی تخلیق ہوئی وہ بہت حالیہ زمانہ کے ہیں۔Dzongkha : འ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡང་ ཟླཝ་འདི་ས་ཁམས་རིག་པའི་ལམ་རིམ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཐོབ་བརྗོད་སྐྱེད་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ نظریہ اس دعوی کی تردید کرتا ہے کہ چاند مکمل طور پر ارضیاتی سرگرمی سے محروم ہے۔Dzongkha : ཕོ་རྒས་ཅིག་གིས་ འཁོར་ལུ་གསུམ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་བདའ་སྦེ་ འདི་ནང་ལུ་ འགས་རྫས་ཚུ་སྐྱེལ་ཏེ་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་འོང་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس شخص نے حسبِ ادّعاء دھماکہ خیز مواد سے لدی اپنی تین پہیوں والی گاڑی کو ہجوم میں گھُسا دیا۔Dzongkha : རྫས་བམ་འགས་བཅུག་མི་གི་དོག་པ་ཡོད་མི་ཕོ་རྒས་འདི་ རྫས་བམ་འགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ བཟུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : دھماکے میں زخمی شخص کو دھماکہ کرنے والے مشکوک شخص کے طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕོ་རྒས་འདི་ ཡུའི་གཱོར་ཟེར་མི་ མི་རིགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ཁོ་གི་མིང་མ་ཤེས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس فرد کا نام حکام کے لئے اب بھی نا معلوم ہے اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق اوئیغور نسلی گروہ سے ہے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ལུ་ ར་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཨ་ལིསིཀེ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་སྟོན་འབད་སའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ བཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྐྱེ་ཡོད་མི་ ནཱ་དྲི་ཡ་གི་ ལྗིད་ཚད་པ་འུནདྲ་༡༧དང་ཨའུནས་༡ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 17 ستمبر 2007 کو روس کے شہر ایلیسک کے ایک زچگی کلینک میں سیزرین کے ذریعہ پیدا ہونے والی نادیہ کا وزن 17 پاؤنڈ 1 اونس تھا۔Dzongkha : ¨ང་བཅས་ག་ར་ རྣམ་རྟོག་ལང་ཡི།¨ ཨའི་གིས་བཤད་ཅི།

Urdu : ماں نے بیان دیا کہ، ¨ہم سب لوگ بس صدمے میں تھے۔¨Dzongkha : ཨ་པ་གིས་ག་ཅི་སླབ་དེས་ཟེར་དྲིཝ་ད་ལུ་ མོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ཁོ་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཚུགས་ ཁོ་མིག་ཏོག་འཁྱབ་ཏེ་སྦེ་འདི་ནང་ར་ལོང་སྡོད་ཡི།¨

Urdu : جب اس سے پوچھا گیا کہ ابا نے کیا کہا؟ تو اس نے جواب دیا: "وہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہ صرف آنکھ جھپکتے ہوئے کھڑے رہے۔"Dzongkha : འདི་གིས་ཆུ་བཟུམ་སྦེ་ར་སྤྱོད་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན། འ་ནི་འདི་ ཆུ་བཟུམ་འབད་ར་ དྭངས་གསལ་ཅན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ¨یہ پانی کی طرح برتاؤ کرنے جارہا ہے۔ یہ پانی کی طرح شفاف ہے۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ར་མཚོ་ཡི་མཐའ་མ་ལུ་སྡོད་པ་ཅིན་ ཆུ་ཡི་གཤམ་ལུ་ ཆུ་རྡོ་དང་གཞན་མི་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་ག་ར་མཐོང་ཚུགས་འོང་།

Urdu : لہذا اگر آپ ساحل کے کنارے کھڑے ہوتے، تو آپ نیچے کی طرف رکھی ہوئی کنکریاں یا چپچپا مواد دیکھ پاتے۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲའི་ཀྲན་ལས་ལྷག་པའི་ འགུལ་ནུས་ཅན་སྦེ་བཏོན་མི་ རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚོགས་ཅིག་ལས་འགལ་མེདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ འཛམ་གླིང་ཨིན་ཟེར་ ཨིསི་ཀྲོ་ཕཱན་གྱིས་བཤད་ཅི།

Urdu : اسٹوفن نے مزید کہا: "جہا ں تک ہمیں معلوم ہے ٹائٹن کے سوا فقط ایک ہی کوکب ہے جو حرکیّت کا اظہار کرتا ہے اور اس کا نام ہے زمین۔"Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ཡང་ ས་གནས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་རང་ལུགས་དང་ དུས་རྒྱུན་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨོ་བཱ་ན་ཛ་ཝ་འགྲེམས་ཁང་ནང་ལུ་ ཉོག་བཤད་སྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہ مسئلہ یکم 1جنوری کو اس وقت شروع ہوا جب درجنوں مقامی باشندے اوبانزاوا ڈاک خانے میں شکایت کرنے لگے کہ انہیں روایتی اور ریگولر نئے سال کے کارڈ نہیں ملے ہیں۔Dzongkha : འགྲེམས་ཁང་གིས་ གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཡི་གུ་༤༢༩རྩིས་ཏེ་ འགྲེམས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་༦༠༠ལྷགཔ་ཅིག་ སྤྲོད་དགོ་པའི་མི་གི་ལག་པར་མ་སྤྲོད་པར་ བུཚ་འདི་གིས་ གཡིབ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་ཤུལ་ལས་ འགྲེམས་ཁང་གིས་ ཁ་ཙ་ མི་སེར་ཚུ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཤགས་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس بات کی دریافت کے بعد کہ لڑکے نے 600 سے زائد ڈاک دستاویزچھپائی تھی جن میں مرسل الیہ تک نہ پہنچنے والے 429 سال نو کے پوسٹ کارڈ بھی تھے، کل ڈاکخانے نے شہریوں اور میڈیا کے سامنے اپنی معذرت پیش کی۔Dzongkha : མི་མ་དགོ་པའི་ཟླ་བའི་རྒྱུ་ལམ་ ཅཱན་དཱ་ར་ཡཱན་༡ གིས་ ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ བཏོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཟླ་བའི་ཁ་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་ཅིག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ཕྱེད་དང་༢༼དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ལུ་མའིལ་༣༠༠༠༽ ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཟླཝ་གི་ལྷོ་སྣེ་གི་རྩ་བར་ ཐུག་རྐྱེན་དང་བཅདཔ་སྦེ་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : غیر انسان بردار قمری طوّاف چندرائن-1 نے اپنے مون امپیکٹ پروب کو خارج کیا جو چاند کی سطح پر 1.5 کلومیٹر فی سیکنڈ (3000 میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے چکر لگا کر چاند کے جنوبی قطب کے قریب کامیابی سے اتر گیا۔Dzongkha : ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་འདི་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་མཚོན་རིག་གི་ཅ་ཆས་ཁག་༣འབག་པ་གི་མ་ཚད་ ཕྱོགས་ག་རའི་ནང་ལུ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་པར་འདི་ཡང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تین اہم سائنسی آلات کو لادنے کے ساتھ چاند کی کھوج پر ہر سمت ہندوستان کے قومی پرچم کو پینٹ کیا گیا تھا۔Dzongkha : སི་རི་པོའོན་གྱིས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ´ཉེས་ཅན་ང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ།´ ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ایک پریس کانفرنس میں سری پارن کی کہی گئی یہ بات نقل کی گئی کہ، ¨ان لوگوں کا شکریہ جنھوں میرے جیسے ایک سزا یافتہ مجرم کی حمایت کی۔¨Dzongkha : ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁ་མི་བཟེད་ནི་འོང་ ཨིན་རུང་ འདི་ང་ལུ་ཁྱད་པར་མེད།

Urdu : ¨بعض لوگ اتفاق نہیں کریں گے لیکن مجھے اس کی پروا نہیں۔Dzongkha : ང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ དྭངས་འདོད་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ང་སེམས་དགའ་ཡི།

Urdu : میں خوش ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو میری حمایت پر آمادہ ہیں۔Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༧ལུ་ བཱིརི་ཀྲིཤི་གི་དབང་ཆ་ལས་རང་དབང་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ པ་ཀིས་ཏན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་འདི་ རང་དབང་འབད་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ ཕཱ་ཀྲ་འདི་གཞུང་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ¨སྲིད་འབྲེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་¨ འདེམས་བསྐོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : برطانوی راج سے 1947ء میں پاکستان کی آزادی کے بعد سے پاکستانی صدر نے فاٹا کی حکمرانی کے لیے "سیاسی ایجنٹس" مقرر کیے ہیں، جو تمام علاقے میں تقریباً مکمل خُودمُختار کنٹرول رکھتے ہیں۔Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དོན་ཚན་༢༤༧པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འ་ནི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་དང་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ ایجنٹ حضرات پاکستانی قانون کے آرٹیکل نمبر 247 کے تحت حکومتی اور عدالتی خدمات فراہم کرنے کے ذمّے دار ہیں۔Dzongkha : ཨིསི་ལམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་ཀཱ་ལུ་ ས་གནས་ནང་གི་དུས་ཚོད་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཉལ་ཁྱིམ་ཅིག་ ཧྲམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آج صبح علاقائی وقت کے مطابق 10 بجے اسلام کے مقدس شہر مکہ میں ایک ہوسٹل گر گیا۔Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཧཱཇ་གནས་བསྐོར་ལས་རིམ་ནངས་པ་ཟེརཝ་ད་ ད་རིས་བཟུམ་ཕྱི་རུ་ རྩ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ནང་གནས་བསྐོར་ལུ་འོང་ཚུ་ཚུ་ སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : حج کی زیارت کے موقع پر اس عمارت میں متعدد عازمین حج مقیم تھے جو مقدس شہر میں زیارت کیلئے آئے تھے-[Day11]

Dzongkha : ཉལ་ཁྱིམ་འདི་ནང་སྡོད་མི་ མགྱོནམ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨ་རབ་ཨི་མི་རེཊསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ہوسٹل کے مہمانوں میں زیادہ تر متحدہ عرب امارات کے شہری شامل تھے۔Dzongkha : རྐྱེན་ངན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་མི་༡༥དེ་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ གྱངས་ཁ་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وفیات کی تعداد کم از کم 15 ہے، اور اس تعداد کے بڑھنے کی توقع ہے۔Dzongkha : ¨ཀཱོསི་མོ་ནཱཊ་ཨང་༡༡¨ ཟེར་ཡང་སླབ་མི་ ལིའོ་ནོབ་འདི་ སེ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་ ཀཱོས་མོ་ནཱཊ་གི་སྡེ་ཚན་ངོ་མའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : لینوو، جو "کوسموناٹ نمبر 11" کے نام سے بھی معروف ہے، سوویت یونین کے خلا بازوں کی اوریجنل ٹیم کا حصہ تھا۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ལུ་ ཁོ་གིས་ མི་གི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སྣུམ་འཁོར་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་དང་པ་འདི་དང་ ཡང་ན་ ¨ཨིསི་པེསི་ཝཱག་¨ ཟེར་ གནམ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ཁར་ དུཤས་ཡུན་སྐར་མ་༡༢དེ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གནས་ཚུགས་མི་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 18 مارچ، 1965 کو، اس نے خلائی جہاز سے باہر صرف بارہ منٹ سے کچھ زیادہ تک تنہا رہ کر، پہلی بار خلائی جہاز سے باہر آنے کی انسانی سرگرمی (ایوا)، یا ¨خلاء میں چلنا¨ انجام دی۔Dzongkha : ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་ལཱ་འབད་བའི་ངོས་ལེན་ལུ་ སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་རྟགས་མ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ¨སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་དཔའ་བོ་¨ ཟེར་མི་འདི་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس کو اپنے کام کے لئے سویت یونین کے سب سے بڑے اعزاز "ہیرو آف دی سویت یونین" سے نوازا گیا۔Dzongkha : ལོ་ངོ་༡༠གི་ཤུལ་མ་ ཁོ་གིས་ གནམ་མཁའ་གི་རྒྱུགས་འགྲན་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཟེར་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ཨེ་པོ་ལོ་སོ་ཡུཛ་ལས་རིམ་འདི་གི་ སོ་ཝིཊ་གི་ཆ་ཤས་འདི་ འགོ་འཁྲིད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : دس سال بعد، انہوں نے اپولو- سویوز مشن کے سوویت حصے کی قیادت کی جو اس بات کی علامت ہے کہ خلائی مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔Dzongkha : ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དྲག་བརྒོལ་ཅིག་བྱུང་སག་ས་སྦེ་འདུག་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་ བློ་རིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : اُس نے کہا،"اس بات کی تجویز دینا کوئی عقلمندی نہیں کہ ایک حملہ فوری طور پر متوقّع ہے۔Dzongkha : ཨིན་་རུང་ ཉེན་ཁའི་གནས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གི་ཉེན་ཁ་འདི་ མེདཔ་སྦེ་ར་ ཡལ་ཡལཝ་མེན་པས།

Urdu : تاہم، خطرے کی سطح کو شدید زمرے سے کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر خطرہ دور ہو گیا ہے۔¨Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་ ཉེན་ཁ་འདི་གི་བརྩི་མཐོང་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཅིག་སྦེ་མ་ཤེས་མི་དང་འབྲེལ་ མེ་རི་ལེན་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ ཨེཕ་བི་ཨའི་གི་ནན་ཤུགས་དང་བསྟུན་སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اگرچہ حکام اس خطرے کی ساکھ کے مطلق اعتماد سے محروم ہیں، تاہم میری لینڈ ٹرانسپوریشن اتھارٹی نے FBI کے دباؤ کے باعث اسے بند کردیا۔Dzongkha : ས་འོག་གི་ལམ་འདི་ཁར་གྱི་འཛུལ་སྒོ་འདི་བཀག་ནི་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྲག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕྱོགས་གཞན་ལས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ ༨༠དེ་ཅིག་ཆ་རོགས་འབད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ٹیوب کے داخلی راستوں کو بلاک کرنے کیلئے بھرے ہوئے ٹرکوں کا استعمال کیا گیا تھا اور موٹر سواروں کو لمبا راستہ اختیار کرتے ہوئے جانے کی ہدایت دینے کیلئے 80 پولیس اہلکاروں کی مدد لی گئی تھی۔Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་གི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གཞན་ཅིག་ཨིན་མི་ བམཱེལཊ་ཝེ་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་མང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : شہر کے متبادل راستے، بیلٹ وے پر بھاری ٹریفک کی وجہ سے تاخیر کی اطلاع نہیں ہے۔Dzongkha : ཧེ་མ་ ནཱའི་ཇི་རི་ཡ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་འདི་མ་ཚོགས་པའི་བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཨཱཕ་སི་ཨེཕ་ཊ་གི་ནང་ལུ་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : نائیجیریا نے پہلے اعلان کیا تھا کہ سربراہ اجلاس کے آنے والے ہفتے میں اس نے AfCFTA میں شامل ہونے کا منصوبہ بنایا ہے۔Dzongkha : ཨེ་ཡུ་གི་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ལྷན་འཛིན་ ཨཱལ་བཱཊ་མུ་ཅཱང་ག་གིས་ བཱི་ནཱིན་ཡང་ འཐུས་མི་གི་གྲལ་ཁར་འཛུལ་ནི་སྦེ་ཡོད་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : AU تجارت اور صنعتی کمیشنر البرٹ موچانگا نے بینن کی شمولیت کا اعلان کیا تھا۔Dzongkha : ལྷན་འཛིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་མ་འཆམ་ ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ལུ་ཡོད་མི་གཞི་བཀོད་འདི་གི་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ལངམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད།¨

Urdu : کمشنر نے کہا، ¨ہم ابھی تک اصل قانون اور محصولات کی مراعات پر متفق نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو بُنیادی ڈھانچہ ہمارے پاس موجود ہے وہ 1 جولائی 2020 سے تجارت شروع کرنے کیلئے کافی ہے¨۔Dzongkha : ཧེ་མའི་མཁའ་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྒྱིར་བརྟན་འཁོར་ལོ་འདི་ བྱང་སྟེ་འབད་རུང་ གནམ་སྟོང་ས་སྒོ་ནང་ཚུན་ཚོད་ར་ ལས་རིམ་ལྟེ་བ་འདི་གིས་ འདི་གི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پہلے خلائی اسٹیشن مشن میں ایک جیرو اسکوپ کے نقصان کے باوجود اس اسٹیشن نے خلائی راستے کے اختتام تک اپنا رویہ برقرار رکھا۔Dzongkha : ཆི་འའོ་དང་ ཤ་རི་པཱའོ་འདི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་མི་འདི་ཁར་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཁར་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : چیاؤ اور شاریپوف کا آلٹی ٹیوڈ ایڈجسٹمنٹ تھرسٹرس سے محفوظ چدوری پر ہونا بتایا گیا ہے۔Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་གི་ས་ཁའི་ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གནམ་གྲུ་ཇེཊི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ལྟེ་བ་འདི་གི་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་ལམ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : روسی گرواؤنڈ کنٹرول نے جیٹ طیاروں کو فعال کردیا اور اسٹیشن کی معمول کی سرگرمی دوبارہ حاصل کرلی گئی۔Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ ཝཱར་ཇི་ནི་ཡ་ལུ་སྦེ་ ཁྲིམས་རྩོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གླ་རིན་འདི་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་ལས་སྡེ་འདི་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Urdu : اس کیس کو ورجینیا میں فائل کیا گیا کیوں کہ یہ سر بر آوردہ انٹرنیٹ سرویس پرووائڈ ر کمپنی اے او ایل کا مستقر ہے اور جس نے ان اتہامات کو شہ دی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ཡིག་འཕྲིན་མངམ་སྦེ་འོང་ནི་དང་ དོན་མེད་ཀྱི་ཡིག་འཕྲིན་འོང་ནི་ དེ་ལས་ མཁོ་འདོད་མེད་པའི་ཡིག་འཕྲིན་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་ཨིན་མས།

Urdu : اس قانون کے تحت جسے 2003 میں غیر مطلوب بلک ای میل (اسپام) کو افراد کے میل بکسوں میں بھیجنے کی ممنوعیت کے لئے پاس کیا گیا، یہ پہلی بار ہے کہ کوئی شخص عدالت سے محکوم ہوا۔Dzongkha : སྐྱེ་ལོ་༢༡ལང་མི་ ཇི་སཱསི་གིས་ བཱར་ཛིལ་གྱི་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ པཱལ་མི་རཱསི་ནང་ལས་ ན་ཧིང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་ནང་ གླ་ཡོན་ པཱོནདྲ་ས་ཡ་༢༧འབད་ མཱན་ཅཱེསི་ཀྲར་སི་ཀྲི་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 21 سالہ عیسیٰ برازیلی کلب پلمیراس سے 27 ملین ڈالر کی مبینہ فیس کے عوض گذشتہ سال جنوری 2017 میں مانچسٹر سٹی میں شامل ہو گئے تھے۔Dzongkha : འདི་ལས་ཚུར་ བཱར་ཛི་ལི་ཡ་ལས་ཨིན་མི་རྩེད་འགྲན་པ་འདི་གིས་ སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེད་འགྲན་ཁག་༥༣གི་ནང་ལུ་རྩེད་དེ་ གཱོལ་༢༤བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس وقت سے، یہ برازیلی کھلاڑی تمام مقابلوں میں کلب کیلئے 53 میچ کھیل چکے ہیں اور انہوں نے 24 گول بھی کیئے ہیں۔Dzongkha : དྲོག་ཀྲར་ལིའི་གིས་ཡང་ ཊར་ཀི་ལུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ན་ར་མ་ནཝ་ལས་ རིམས་ནད་ ཨེ་(ཨེཆ་5ཨེན་1) ཟེར་མི་འདི་གི་ནད་འབུཔ་འདི་ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ལུ་ ཚ་འགྱལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ڈاکٹر لی نے ان رپورٹس پر تشویش ظاہر کی کہ ترکی میں بچے اب بیمار ہوئے بغیر چڑیوں کے انفلونزا کے وائرس (ایچ5این1) سے متاثر ہو رہے ہیں۔Dzongkha : ཞིབ་འཇུག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ནད་གཞི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་ཡམས་ཅིག་ལུ་མ་འགྱུར་བའི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འགྱོ་དགོ་ཟེར་ ཁོ་གིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انھوں نے کہا کہ کچھ مطالعات بتاتے ہیں کہ اس بیماری کو عالمی وبا پیدا کرنے سے پہلے لازمی طور پر کم جان لیوا ہونا چاہیے۔Dzongkha : འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་གི་རྟགས་མཚན་འདི་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ ནད་ཡམས་ཐོབ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ནད་འབུཔ་འདི་ མི་མང་སུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اگر فلو کی علامات ہلکی بھی ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مریض اپنے روز مرہ کے معمولات کے ذریعہ مزید لوگوں کو جراثیم سے متاثر کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔Dzongkha : ཀོ་མཱེན་གཞི་ཚོགས་ནང་ལས་མགྲིན་ཚབ་ ལེསི་ལི་ཨཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ཚོགས་པ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ བྱིན་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་ཆ་འབད་མི་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : لیزلی اون، کومین فاؤنڈیشن کے ترجمان، نے کہا کہ ان کی تنظیم نے ایک نیا قاعدہ اختیارف کیا ہے جس کےمطابق ایسی تنظیموں کو گرانٹ یا مالی کفالت ممنوع ہوگی جو قانونی تفتیش کے دائرہ میں ہیں۔[Day12]

Dzongkha : ཀོ་མཱན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ངོ་ཚབ་ ཀིལིཕ་ཨིསི་ཀྲིརི་འནསི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ཞིབ་དཔྱད་འདི་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་འདི་ ཆ་མེད་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : والدیت کی منصوبہ بندی میں پیسوں کے خرچ کرنے اور اس کی رپورٹ کرنے سے متعلق زیر التواء تفتیش کی وجہ سے کومین کی پالیسی نے منصوبہ بند والدیت کو نااہل قرار دے دیا ہے، جس کی تحقیقات نمائندہ کلیف اسٹیئرنس کے ذریعہ کی جارہی ہے۔Dzongkha : ནུས་ཚད་ཚོགས་ཁང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མི་ བལྟ་བརྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་འོག་མའི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་ལས་ ཨིསི་ཀྲི་རི་འནསི་གིས་ ཁྲལ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་བརྒྱུད་དེ་ མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ག་མེད་ག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اسٹرنس اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا نگراں اور ذیلی تفتیشی کمیٹی کے چیئرمین جو ہاؤس انرجی اور کامرس کمیٹی کی چھتری کے تحت ہیں، کی حیثیت سے انہوں نے منصوبہ بند والدیت کے ذریعہ محصولات کا استعمال اسقاط حمل فنڈ کیلئے تو نہیں کیا ۔Dzongkha : མ་ས་ཅུ་སེཊསི་གི་ཧེ་མའི་སྤྱི་འཛིན་ མིཀྲ་རོམ་ནེ་གིས་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཚེས་ ཕོལོ་རི་གྲ་རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་ སྲིད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༤༦ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : میساچوسٹس کے سابق گورنر میٹ رومنی نے منگل کے دن فلوریڈا ریپبلکن پارٹی پریزیڈنشیل پرائمری الیکشن 46 فی صد ووٹ سے جیت لیا۔Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གི་ཧེ་མའི་ཚོགས་དཔོན་ ནིའུཊ་ཇིང་རིཆ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༣༢ཐོབ་ཏེ་སྦེ་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

Urdu : امریکی ایوانِ نمائند گان کے سابق اسپیکر نیوٹ گنگریچ 32 فی صد کے ساتھ دوسرے مقام پر رہے۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་ མངའ་སྡེ་ག་ར་རྩིས་ལེན་མི་དང་འབྲེལ་ ཕོལོ་རི་གྲ་གིས་ ཁོང་གི་དོན་བཅོདཔ་༥༠ག་ར་ རོམ་ནེ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་འདེམས་ངོ་སྦེ་ གདོང་ཁར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : چونکہ فاتح کو تمام ریاستوں سے منتخب کیا جاتا ہے، فلوریڈا نے رومنی کیلئے اپنے پچاس مندوبین کو نوازا ہے، اور اسے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کیلئے فرنٹ رنر کے طور پر آگے بڑھایا ہے۔Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཇར་མ་ནི་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བཱར་ལིན་དང་ ཀོ་ལཱོནག་ནི་ དེ་ལས་ ཧཱམ་བཱག་དང་ ཧཱན་ཨོ་བཱར་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་འཛོམས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : احتجاج کے منتظمین نے بتایا کہ جرمنی کے شہروں جیسے برلن، کولون، ہیمبرگ اور ہنوور میں تقریبا 100,000 افراد شامل ہوئے۔Dzongkha : བཱར་ལིན་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་ ༦༥༠༠དེ་ཅིག་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : برلین میں پولیس نے احتجاجیوں کی تعداد کا تخمینہ 6,500 لگایا۔Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འདི་ པེ་རིསི་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡ་གི་ས་གནས་ སོ་ཕི་ཡ་ ལི་ཐུ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཝིལ་ནི་ཡསི་ མཱལ་ཀྲ་གི་ས་གནས་ཝ་ལི་ཀྲ་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ཏཱ་ལཱིན་ དེ་ལས་ ཨིསི་ཀོཊ་ལེན་གྱི་གྱི་ས་གནས་ ཨི་དྲིན་བཱརག་དང་ གེལེསི་གོའོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پیرس، بلغاریہ کے صوفیہ، لتھوانیا کے ولیونس، مالٹا کے والیٹا، ایسٹونیا کے ٹیلن، اور اسکاٹ لینڈ کے ایڈنبرگ اور گلاسگو میں بھی مظاہرے ہوئے۔Dzongkha : ལཱོན་གྲོན་ལུ་ མི་༢༠༠དེ་ཅིག་གིས་ འདྲ་བཤུད་དབང་ཆ་འཆང་མི་ ཡིག་ཚང་སྦོམ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : لندن میں تقریبا 200 لوگوں نے کچھ بڑے کاپی رائٹ ہولڈرز کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا۔Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ པོ་ལེན་ལུ་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ངོ་རྒོལ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པོ་ལེན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འགན་ཡིག་འདི་ ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پچھلے ماہ پولینڈ میں اس وقت بھاری احتجاج ہوا جب اس ملک نے ACTA پر دستخط کئے جس سے پولش سرکار کو سرِ دست معاہدہ کی توثیق کو مُوجّل کرنا پڑا۔Dzongkha : ལཱཊ་ཝི་ཡ་དང་ སིལོ་ཝ་ཀི་ཡ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདི་ ཕྱི་སོངཔ་ཨིན་མས།

Urdu : لٹویا اور سلوواکیہ دونوں نے ACTA میں شمولیت کے عمل میں تاخیر کی ہے۔Dzongkha : སེམས་ཅན་ཐར་ནི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གདུག་རྩུབ་འབད་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་མི་ རྒྱལ་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་འཆར་དུ་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡའི་ སེམས་ཅན་གསད་ས་ཚུ་ནང་ སི་སི་ཏི་ཝི་འདི་ ངེས་པར་དུ་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཨིན་པས།

Urdu : اینیمل لبریشن اور رائل سوسائٹی فور دا پریوینشن آف کروئلٹی ٹُو اینیملز(آر ای پی سی اے) دونوں تنظیمات نے مطالبہ کیا ہے کہ آسٹریلیا کے تمام ذبیحہ خانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کئے جائیں۔Dzongkha : ཨར་སི་པི་སི་ཨེ ནིའུ་སའུཏ་ཝུལསི་གི་ ཞིབ་དཔྱདཔ་གཙོ་འཛིན་ཨིན་མི་ དྲེ་ཝིད་ཨོ་ཤཱན་ནེས་སི་གིས་ ཨེ་བཱི་སི་ གནས་ཚུལ་ནང་སླབ་མི་ནང་ སེམས་ཅན་གསད་ནིའི་ གསང་ལྟ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འདི་ ཨཱས་ཏི་ལི་ཡ་ལུ་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

Urdu : آر آیس پی سی اے کا نیا جنوبی ویلز چیف انسپکٹر دیوڈ او شانیسی نے اے بی سی کو بتانا کہ ذبح خانوں کی نگرانی اور معائنہ آسٹریلیا میں عام جگہ میں ہوگی۔Dzongkha : ¨སེམས་ཅན་ཚུ་གི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་འདི་གིས་ སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སྟོན་གཏང་ནི་ཨིན།¨

Urdu : ¨سی سی ٹی وی یقیناً حیوانات کے ساتھ کام کرنے والے افراد کو یہ سگنل دے گا کہ جانوروں کی بہبود اعلیٰ ترجیح کی حامل ہے۔¨Dzongkha : ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེཀྲསི་གི་ ས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་གཡོམ་སབ་ཁྲ་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཨའིསི་ལེན་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Urdu : ریاست ہائے متحدہ کے بین الاقوامی زلزلے کے ارضیاتی سروے کے نقشے نے سابقہ ہفتے میں آئس لینڈ میں کسی قسم کے زلزلے ظاہر نہیں کیے۔Dzongkha : ཨའིསི་ལེན་གྱི་གནམ་གཤིས་ཡིག་ཚང་གིས་ཡང་ འདས་པའི་ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཧིག་ལ་ས་གནས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آئس لینڈک میٹیورولوجیکل آفس نے بھی گُزشتہ 48 گھنٹوں میں ہیکلا کے علاقے میں کسی زلزلے کی سرگرمی کی اطلاع نہیں دی۔Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ལུ་ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ མེ་རུད་ཐོན་སའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་རྐྱབ་ཏེ་ འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : زلزلے کی اہم سرگرمی جس کے باعث مرحلے میں تبدیلی کی گئی تھی، وہ 10 مارچ کو آتش فشاں کے سربراہی اجلاس کیلیڈرا کے شمال مشرق کی جانب میں واقع ہوئی تھی۔Dzongkha : གངས་རི་གི་རྩ་བ་ལུ་ མེ་རུད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ ས་སྨུག་ནགཔ་སྦེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پہاڑ کے دامن میں کسی آتش فشانی سرگرمی سے غیر متعلقہ گہرے بادلوں کی اطلاع دی گئی۔Dzongkha : ས་སྨུག་གི་སྦེ་ བསྐལ་མེ་འགས་ག་མ་འགས་ མགུ་ཐོམ་ནི་གི་ གཞི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནུག

Urdu : بادلوں نے الجھن کا امکان پیدا کردیا کہ آیا واقعی آتش فشاں پھوٹ پڑا تھا۔Dzongkha : ལུ་ནོ་འདི་ མེདཔ་མ་ཐལ་བའི་ཧེ་མ་ ནང་ན་ལུ་ ས་སྣུམ་གསུམ་ཁྱོན་མི་ཏྲར་༡༢༠- ༡༦༠ སྡཽད་ཡོདཔ་དང་ རླུང་ཤུགས་འཕུ་མི་དང་ ཆུའི་རླབས་ཤུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ནང་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : لونو میں 160-120 کیوبک میٹر ایندھن تھا جب یہ خراب ہو گیا اور تیز ہوا اور لہروں نے اس کو ساحل پر بنی روکاٹ میں دھکیل دیا۔Dzongkha : ཝག་ཤིང་གནམ་གྲུ་གིས་ གྲུ་གཡོག་སྡེ་ཚན་འུཐས་མི་ བཅུ་གཉིས་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྨ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྷ་པ་མེདཔ་བཏང་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས།

Urdu : ہیلی کاپٹروں نے جہاز کے عملے کے بارہ افراد کو بچا لیا اور صرف ایک شخص کی ناک ٹوٹی تھی۔Dzongkha : མི་ཏྲར་༡༠༠ འབད་མི་གྲུ་འདི་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ལུད་དོའབག་བར་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འགོ་ཐོག་ལུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ གྲུ་ཆེན་འདི་གིས་ དོ་འདི་ ལུད་འོང་ཟེར་འདྲོག་ནུག།

Urdu : 100 میٹر کا جہاز اپنے معمول کا کھاد کارگو لینے جارہا تھا اور ابتدا میں اہل کاروں کو خدشہ تھا کہ جہاز سے سامان ابل جائے گا۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ ཚོགས་དམང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مجوزہ ترمیم دونوں ایوانوں میں پہلے ہی 2011 میں پاس ہو گئی۔Dzongkha : ཁྲིམས་བཟོའི་དུས་ཡུན་འདི་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཚོགས་དམང་གིས་ བརྫོད་ཚིག་གཉིས་པ་འདི་ བཏོག་བཀོག་ཞིནམ་ལས་ བཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ གཟའ་དམིག་དམར་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ད་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འདི་བཟོ་ནུག།

Urdu : اس قانون سازی کے سیشن میں اس وقت ایک تبدیلی رونما ہوئی جب دوسرے جملے کو پہلے ایوانِ نمائندگان کی جانب سے حذف کیا گیا اور پیر کو سینٹ کی جانب سے من و عن جاری کیا گیا۔Dzongkha : རྗོད་ཚིག་གཉིས་པ་གིས་ མཚན་རྟགས་གཅིག་ཨིན་མི་གཉིས་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡོམ་འབད་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ མཐར་འཁྱོར་མ་བྱུང་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡཽམ་གྱི་ ལམ་བཟང་པོ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

Urdu : دوسرے جملے کی ناکامی، جو ہم جنس سول یونینوں پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے، ممکنہ طور پر مستقبل میں سول یونینوں کیلئے دروازے کھول سکتا ہے۔[Day13]

Dzongkha : བྱ་རིམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ བྱ་རིམ་ནང་རང་ལུས་ནིའའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོེ་༢༠༡༥ ཡང་ན་ ༢༠༡༦ ལུ་ ཤུལ་མའི་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་མི་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཨེཆ་ཇེ་ཨར་-༣ འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པས།

Urdu : اس عمل کے بعد ایچ جے آر3 کو عمل میں باقی رہنے کے لیے 2015ء یا 2016ء میں اگلے منتخب کردہ قانون کی جانب سے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔Dzongkha : ཝའུ་ཀྲར་གྱི་གྲབ་འབྲས་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནི་བ་ལྷགཔ་གཞན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལུ་ ཁོ་གིས་ སྲིད་སྲིད་གྱི་ཞིབ་སེལ་པ་ཨིན་ཟེར་མི་ ཟས་བཀག་ངོ་རྒོལ་འབད་མི་འདི་ཡང་ རྩིསཝ་ཨིན་པས།

Urdu : سمت سازی کے علاوہ واوٹیئر کی کامیابیوں میں سیاسی سنسرشپ کے خلاف 1973 کی بھوک ہڑتال بھی شامل ہے۔Dzongkha : ཕེརནཆི་གི་ཁྲིམས་འདི་ འགྱུར་བཅོས་རྐྱྦ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ རྩོལ་འོདད་ཅན་འདི་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕེརནཆི་རྒྱབ་འགལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ད་ ལོ་༡༥ རྐྱངམ་གཅིག་ལང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : فرانسیسی قانون تبدیل ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب وہ فرانسیسی مزاحمت میں شامل ہوئے تو ان کی عمر محض 15 سال تھی۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ ཀི་དེབ་ནང་ ཁོ་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : انھوں نے 1998ء کی ایک کتاب میں اپنا ذکر کیا۔Dzongkha : ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ལུ་ ཨཱལ་ཇི་རི་ཡ་ རང་དབང་ཐོབ་ཚརཝ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ གློག་བརྙན་བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ལོག་འགྱོ་ནུག།

Urdu : 1960 کی دہائی میں وہ فلم ڈائرکشن کی تربیت دینے کی غرض سے نو آزاد الجزائر کو واپس آیا۔Dzongkha : ཇ་པཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ སྐེད་བཤེད་རྩེ་མི་ ཧི་ཏོཤི་སཱི་ཏོ་འདི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ ཚར་གཉིས་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་༥༤ ལངམ་ད་གྱོང་སོང་ནུག།

Urdu : دو اولمپک گولڈ مڈل جیتنے والی جاپانی جوڈوکا ہیتوشی سائٹو کا 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔Dzongkha : ཁོ་ཤི་མི་འདི་ཡང་ མཆིན་པའི་ནང་མཁྲིསཔ་གི་དུང་ཅུང་ལུ་ ཀེན་སར་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནུག།

Urdu : انٹرا ہیپٹک بائل ڈکٹ کینسر کو موت کی وجہ کے طور پر بیان کیا گیا۔Dzongkha : ཁོ་ར་ གཟའ་ལྷག་པའི་ཚེ་ ཨོ་ས་ཀ་ལུ་གྱོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : منگل کے روز وہ اوساکا میں انتقال کر گئے۔Dzongkha : ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེརང་ འདས་པའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལས་ རྒྱལ་མི་ སཱའི་ཏྲོ་འདི་ ཁོ་ར་མ་ཤི་བར་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་སྐེད་བཤེད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ ཁྲི་འཛིན་སྦེ་སྡོད་ནུག།

Urdu : سابقہ اولمپک اور عالمی چیمپئن ہونے کے ساتھ، سائتو اپنی موت کے وقت آل جاپان جوڈو فیڈریشن ٹریننگ کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا۔Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ བཟའ་གྲོགས་ཀྱི་གཉེན་སྦཡོར་དགའ་སྟོན་ དང་པ་བརྩི་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་སྟོན་ནང་ མི་ཉུང་ཤོས་རང་བརྒྱ་འཛོམས་ནུག།

Urdu : کم از کم 100 افراد نے تقریب میں شرکت کی، تاکہ ایک ایسے جوڑے کی پہلی سالگرہ کو منائیں جن کی شادی گُذشتہ سال ہوئی تھی۔Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ལོ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ ཤུལ་མའི་སྤྱི་ཚེས་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

Urdu : اہلکاروں کے مطابق، سالگرہ کا باضابطہ ایونٹ بعد کی تاریخ کے لیے طے شدہ تھا۔Dzongkha : བཟའ་གྲོགས་འདི་ ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་མ་ ཀྲེག་ཟེགས་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལུ་ ཆ་རོགས་དང་སྤུན་ཆ་གཅིག་ཁར་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : اس جوڑا نے ٹیکساس میں ایک سال قبل شادی کی اور احباب اور رشتے داروں کے ساتھ جشن منانے بفلو آئے تھے۔Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༣༠ ལང་མི་རྨགཔ་འདི་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལས་ཨིནམ་དང་ ཁོ་ར་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤི་མི་བཞི་ལས་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་འདི་ རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : بوفالو میں پیدا ہونے والا 30 سالہ شوہر، فائرنگ کی واردات میں ہلاک ہونے والے چار لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن اس کی اہلیہ زخمی نہيں ہوئي تھی۔Dzongkha : ཀར་ནོ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་རང་ རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོ་རའི་ ཚེ་གཡོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་སྡོད་པའི་བསྒང་ དེང་སང་གི་ཤེས་རིག་དང་ རྒྱལ་པོའི་བརྩི་མཐོང་འོག་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཡང་ སྟོང་ཕྲག་དུག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : کارنو ایک مشہور شخص ہیں، تاہم متنازع انگریزی ٹیوٹر جنھوں نے ماڈرن انگلش اور کنگس گلوری کے تحت پڑھایا، ان کا دعوی تھا کہ ان کے کیرئر کے عروج پر ان کے پاس 9000 طلباء تھے۔Dzongkha : ཁོ་རའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ རྩུབ་ཧྲག་ཧྲག་ཨིན་ཟེར་རྩིས་མི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ དད་ལོག་གི་ཚིག་འདི་ལག་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : اپنے نوٹ میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جسے کچھ والدین کو نامناسب لگا، اور انہوں نے مبینہ طور پر درسگاہ میں بےحرمتی والے الفاظ کا بھی استعمال کیا تھا۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཨིང་སྐད་སློབ་དཔོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ཨིན་ཟེར་ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ བཱསི་ཚུ་ནང་ ཚོང་བསྒྲགས་ལེ་ཤ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དེང་སང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད༌ནུག

Urdu : ماڈرن ایجوکیشن نے اس پر الزام لگایا کہ وہ بغیر اجازت کے بسوں پر بڑے بڑے اشتہارات شائع کرواتا ہے اور یہ جھوٹ پھیلاتا ہے کہ وہ چیف انگریزی ٹیوٹر تھا۔Dzongkha : སྔོན༌མ༌ཡང༌ཁོ༌ལུ༌ པར་དབང་ཧམ་འཛུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་རང་ རིན་མ་ལེན་པས།

Urdu : اس پر ماضی میں حق اشاعت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن اس سے قیمت نہیں لی گئی.Dzongkha : ཧེ་མའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ ཕལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ དགའ་འཛོམས་འབད་ནིའི་རིག་རྩལ་སྐོར་ལས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་འདི་ གཞན་མི་སློབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་བཟུམ་རང་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

Urdu : ایک سابق طالب علم نے کہا کہ اُس نے ´کمرۂ جماعت میں بازاری زبان کا استعمال کیا ، نوٹس میں ڈیٹنگ کرنے کی مہارتوں کو سکھایا، اور وہ بالکل طلباء کا ایک دوست تھا´۔Dzongkha : འདས་པའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་རང་ སྡོད་ནི་མེན་པར་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཁྲོམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : گزشتہ تین دہائیوں کے دوران، رسمی طور پر ایک کمیونسٹ ریاست کی حیثیت سے برقرار رہنے کے باوجود، چین نے مارکیٹ کی معیشت تیار کرلی ہے۔Dzongkha : དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལེགས་སྒྱུར་འགོ་ཐོག་རང་ དེང་ཟིའུ་བོ་པིང་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་འོག་ལུ་ བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پہلی معاشی اصلاحات ڈینگ زیا پنگ کی قیادت میں لائی گئیں۔Dzongkha : དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཚར་དགུ་བཅུ་དེམ་ཅིག་གིས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس کے بعد سے چین کا اقتصادی حجم 90 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཇཱར་མ་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཕྱིར་བཙོང་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཟོ་གྲྭཱའི་ནང་ལུ་ ཡུ་ནའི་ཏེད་ཨིས་ཀྲེད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཚོང་ལམ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་ཨིན་པས།

Urdu : پہلی بار چین نے پچھلے سال جرمنی سے زیادہ کاریں اکسپورٹ کیں اور وہ کار کی صنعت میں امریکا سے بھی آگے نکل گیا۔Dzongkha : ཤུལ་མའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་འདི་ ཡུ་ཨེས་ལས་མངམ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : اگلی دو دہائیوں میں امریکہ کے مقابلے میں چین کی GDP میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ ཨེཏ་ལེན་ཏིག་ཆར་རླུང་ནམ་དུས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས་ཐོན་མི་གི་མིང་འདི་ དྲོ་བའི་ཆར་རླུང་དྲེ་ནིའིལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ ཤར་ཕྱོགས་ཨེཏ་ལེན་ཏིག་རྒྱ་མཚོ་ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سال 2010ء کے اوقیانوس سمندری طوفانی موسم کا ڈینیئل نامی چوتھا استوائی طوفان مشرقی بحر اوقیانوس میں تشکیل پایا ہے۔Dzongkha : ཕོལ་རི་དྲ་གི་ས་གནས་ མའི་མི་ལས་ མའིལ་ གསུམ་སྟོང་ དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་མི་ ཆར་རླུང་འདི་ལུ་ རླུང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་ མི་ཏྲར་༤༠ རེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : وہ طوفان جس کا محلِ وقوع میامی، فلوریڈا سے 3000 میل دور ہے، اس کی ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار 40 میل فی گھنٹہ (64 کلو میٹر فی گھنٹہ) ہے۔[Day14]

Dzongkha : རྒྱལ་ཡོངས་ཆར་རླུང་ལྟེ་བ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ སྔོན་དཔག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཟའ་ཕུརཔ་ལས་ དྲེ་ནའིལ་འདི་ ཆར་རླུང་ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

Urdu : نیشنل ہریکین سینٹر کے سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ڈینیئل طوفان بدھ کے روز تک مضبوط ہوکر سمندری آندھی بن سکتا ہے۔Dzongkha : གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲག་འདི་ མཐོང་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་གིས་ ཡུ་ཨེས་དང་ ཀེ་རི་བིན་ལུ་ བྱེམ་ག་དེ་སྦེ་ཕོག་འོང་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

Urdu : چونکہ طوفان لینڈ فال سے بہت دور ہے، اس لئے ریاستہائے متحدہ یا کیریبین کے ممکنہ اثرات کا اندازہ لگانا مشکل لگ رہا ہے۔Dzongkha : ཀོར་ཤི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཟ་གིརཔི་ལུ་སྐྱེས་མི་ བོ་བིཀ་གིས་ པར་ཏྲི་ཟེན་བཱལ་གིརཏ་ལུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ མིང་གཏམ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : کروشیا کے دارالحکومت زغرب میں پیدا ہونے والے بوبیک نے پارٹیزن بیلگریڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے شہرت حاصل کی تھی۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ ལུ་ གྲལཤ་གཏོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལས་ཐོན་འོང་ནུག།

Urdu : انہوں نے 1945 میں ان میں شمولیت اختیار کی اور 1958 تک ان کے ساتھ رہے۔Dzongkha : ཁོ་ར་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚར་༤༦༨ རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཱོལ་༤༠༣ བཙུགས་ནུག།

Urdu : ان کی اپنی ٹیم کے ساتھ کے دور میں اس نے 468 میچوں میں 403 گول کیے۔Dzongkha : རྩེདམོ་རྩེ་མི་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ བོ་བིཀ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ གཱོལ་ཡང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པས།

Urdu : بابیک سے زیادہ کبھی کسی اور نے نہ تو حاضری دی اور نہ ہی کلب کے لئے گول بنائے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་ པར་ཀྲི་ཟན་གྱི་བྱུང་རབས་ནང་ལུ་ ཁོ་ར་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་སྦྥེ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 1995ء میں اسے پارٹیزن کی تاریخ میں بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔Dzongkha : བརྩི་སྲུང་འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ སིར་ཀིའུ་དུ་སྭོ་ལིའིལ་གྱིས་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྟོན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་ཡི།

Urdu : احتفالات کا افتتاح عالمی شہرت یافتہ گروہ Cirque du Solei کے ایک خاص شو سے ہوا۔Dzongkha : དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཨིས་ཏཱན་བུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གླུ་གར་སྡེ་ཚོགས་ཨིན་མི་ ཇཱ་ནིས་ས་རི་སྡེ་ཁག་གིས་ སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཕ་ཏྲཧི་ཨིར་ཀོག་དང་ མུས་ལུམ་གུར་སིས་ཀྱིས་ཡང་འཁྲབ་ཅི།

Urdu : اس کے بعد استنبول اسٹیٹ سمفنی آرکسٹرا، جنیسری بینڈ اور گلوکاروں فاتح ایرکوک اور موسلم گرسیس کے پروگرام ہوئے۔Dzongkha : དེ་ལས་ ཝིར་ལིང་དྲེར་ཝི་ཤིས་ཀྱིས་ཡང་ འཁྲབ་ཅི།

Urdu : پھر ناچنے والے ملنگ اسٹیج پر پہنچ گئے۔Dzongkha : ཀྲར་ཀིཤི་གི་ དྲི་ཝ་སི་ཟིན་ཨཀ་སུ་གིས་ དངས་སྐྲག་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་ ཨི་ཀར་ལིན་གྱི་ཨ་ལེས་སཱན་གྲོ་སྭ་ཕི་ན་དང་ གིརཀ་གི་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཧ་རིས་ཨ་ལེགས་ཟིའུ་གཅིག་ཁར་ འཁྲབ་ཅི།

Urdu : ترکی ساحرہ سیزن اکسو نے اطالوی ٹینور الیسانڈرو سفینہ اور یونانی گلوکار حارث الیزیاؤ کے ساتھ اپنے فن کا مُظاہرہ کیا۔Dzongkha : མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན༌ལུ༌ཀྲར༌ཀིཤི༌གི༌ཞབས༌ཁྲ༌རྐྱབ༌མི༌ཨེ༌ན༌ཀྲོ༌ལི༌ཡ༌གི༌མེ༌ཟེར༌མི༌སྡེ༌ཚན༌གྱིས༌¨ཀྲོ༌འོཡི¨ཟེར༌མི༌གུར༌འཁྲབ༌སྟོན༌འབད༌ཡི།

Urdu : آخر میں، ترکی کے رقاص گروپ فائر آف اناطولیہ نے ¨ٹرائے¨ شو کا مظاہرہ کیا۔Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༡༣ ལང་མི་ བག་བག་གི་བང་འགྲན་པ་ པི་ཀྲར་ལེནཟ་འདི་ ཨིན་དཱའིན་ན་པོ་ལིས་སྣུམ་འཁོར་ཤུགས་སྦེ་བཏང་ས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཤི་ནུག།

Urdu : پیٹرلینز، ایک 13 سالہ موٹرسائیکل ریسر، انڈیانا پولیس موٹر اسپیڈوے پر ایک تصادم کا شکار ہوکر جاں بحق ہوچُکا ہے۔Dzongkha : ལེནཟ་ཁོ་ར་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་བག་བག་ཐོག་ལས་བུད་འགྱོ་སྟེ་ ཁོ་གི་མཉམ་རོགས་བང་འགྲན་པ་ ཨེཀས་ཝི་ཡར་ཟ་ཡཏ་གིས་ བརྡུང་ད་ནུག།

Urdu : جب وہ اپنے وارم اپ کے دورہ پر تھا لینز اپنی بائک سے گر پڑا اور پھر وہ اپنے مقابلہ کرنے والے ساتھی زیویر زیات سے ٹکرا گیا۔Dzongkha : ཁོ་ར་ དེ་འཕྲོ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་མི་ གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་བལྟ་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་གྱོང་སོང་ནུག།

Urdu : اس کو فوری طور پر جگہ پر موجود طبی عملے نے دیکھا اور اُنہیں ایک مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں بعد میں وہ وفات پاگیا۔Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟ་ཡཏ་ལུ་རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པས།

Urdu : اس حادثہ میں زیات کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ཁར་ ཟ་པཱ་ཀརོ་རོ་གིས་ ¨མ་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ཤས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།

Urdu : عالمی معاشی حالت کے بارے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے زاپیٹرو نے کہا کہ "مالی نظام معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔"Dzongkha : ང་བཅས་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོན་མིའི་ནང་ལས་ འདས་པའི་ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོད་རུང་ ད་འདི་ མ་དངུལ་གྱི་ཚོང་ལམ་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག¨

Urdu : ہمیں ایک سال پرانا مالی بحران لاحق ہے جس نے پچھلے دو ماہ میں اپنی سب سے زیادہ حد کو پالیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب مالیاتی بازار بحال ہونا شروع ہورہے ہیں۔"Dzongkha : འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལུ་ ནེཀ་ནིའུས་ཀྱིས་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ་གསུམ་བཙུགས་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་རིག་གི་འགན་དབང་འདི་ ཤུགས་སྦེ་རང་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡི།

Urdu : پچھلے ہفتہ Naked News نے اعلان کیا کہ وہ تین نئی نشریات کے ذریعہ بیرونی زبانوں میں اپنے دائرہ کو بڑھائے گا۔Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱའི་ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ སྔོན་ལས་ ཨིང་སྐད་དང་ ཇ་པཱན་ནིས་ནང་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱང་མཐོང་། དྲྭ་བ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨིས་པེ་ནིཤི། ཨི་ཀྲ་ལིའིན་དང་ ཀོ་རི་ཡན་སྐད་ཡིག་གི་ ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུསགཔ་ཨིན་པས།

Urdu : پہلے سے انگلش اور جاپانی میں رپورٹ کرنے والی یہ عالمی تنظیم اب ٹیلی وژن، ویب، اور موبائل ڈیوائسز کے لئے اسپینیش؛ اٹالیان، اور کورین زبانوں کے پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے۔Dzongkha : ཁ་རྗེ་གིས་ ང་ལུ་ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་རང་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་ཆག་དཀྲུམ་འབདཝ་ད་ལུ་ ང་གིས་ མཐོང་སྣང་འདྲོག་སི་སི་མཐོང་ཡི།

Urdu : ¨خوش قسمتی سے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن میں نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا کہ لوگ باہر نکلنے کیلئے کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་གི་ཤེལ་དང་ རྐང་ཁྲི་ཚུ་བརྡུང་ཡོད་རུང་རང་ སྒོ་ཅུང་ཚུ་ དཀྲུམ་མ་ཚུགས་པས།

Urdu : لوگ کرسیوں سے کھڑکی کے چوکھٹوں کو مار رہے تھے، لیکن کھڑکیاں نہیں ٹوٹ رہی تھیں۔Dzongkha : མ་ཤི་བ་ལུས་མི་ ཕརན་སིས་ཟིཀ་ཀོ་ཝལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨མཐའན་མཇུག་ལུ་ སྒཽ་ཅུང་གི་ཤེལ་བཅགས་ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།¨

Urdu : زندہ بچ جانے والے فرانسسزیک کوول نے بتایا کہ کھڑکی کے شیشوں میں سے ایک آخر کار ٹوٹ گیا اور انھوں نے کھڑکی سے نکلنا شروع کیا۔Dzongkha : ཆུ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ རྩ་རྫས་ལྗིད་ཅན་སྦེ་འགྱུརཝ་ད་ལུ་ ནུས་ཤུགས་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ སྐརམ་ཚུ་གིས་ མེ་དང་དྲོད་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

Urdu : ستارے روشنی اور حرارت اس انرجی کی وجہ سےخارج کرتے ہیں جو ہائڈروجن کے ذرات کے انضمام سے ثقیل عناصر کی تخلیق سے بنتی ہے۔Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས།

Urdu : سائنزس داں ایک ایسا ری ایکٹر بنا رہے ہیں جو اسی طریقہ سے کار کرے گا۔[Day15]

Dzongkha : ཨིན་རུང་རང་ འ་ནཱི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་འདི་ མ་བཟོ་བའི་སྔོན་མ་ ལོ་ལེ་ཤ་སྒོར་ནི་ཨིན་པས།

Urdu : حالانکہ، اس مسئلہ کو حل کرنا بہت مشکل ہے اور ہمیں مفید فیوژن ری ایکٹرز کی تعمیر کئی سالوں بعد دیکھنے کو ملے گی۔Dzongkha : ལྕགས་ཀྱི་ཁབ་འདི་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ལྡིང་སྟེ་ལུས་མི་འདི་ ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

Urdu : سطح کشیدہ ہونے کی وجہ سے اسٹیل کی سوئي پانی کے اوپر تیرتی ہے۔Dzongkha : ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་འདི་ཡང་ ཁོ་རའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི་ རླུང་གི་རྡུལ་རྟེན་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ རྡུལ་རྟེན་འདི་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་རང་འདུ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

Urdu : زمین پر تناو اسلئے ہوتا ہے کیونکہ پانی کی سطح پر پانی کے سالمے اپنے اوپر فضا کے سالموں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کشش رکھتے ہیں-Dzongkha : ཆུའི་རྡུལ་རྟེན་ཚུ་གིས་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ མ་མཐོང་པའི་ཁ་ཞག་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ཁབ་བཟུམ་ཚུ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ ལྡིང་སྟེ་བཞག་བཅུགཔ་ཨིན་པས།

Urdu : پانی کے مولی کیول پانی کی سطح پر ایک غیر مرئی تہہ جما دیتے ہیں، اسی لئے سوئی جیسی اشیاء پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں۔Dzongkha : དེང་སང་གི་འཁྱེག་ལྷམ་ལུ་ཡོད་པའི་ སྤུ་གྲི་ལུ་ སྦུག་ན་ལུ་ ཧོག་ཀ་ཀྱོང་ཀྱོང་སྦེ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུར་གཉིས་སྦེ་ཡོད། ཟུར་གཉིས་འདི་གིས་ གཡོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འཁྱེག་གཟུང་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : دو دھاری بلیڈ والا ایک جدید برف پر پهسلنے والا جوتا ہے جس کے درمیان میں ایک خالی وقفہ ہے۔Dzongkha : སྤུ་གྲི་གི་ གཤམ་འདི་ གུག་ཀྱོག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤུ་གྲི་ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་གཡོཝ་ད་ འཁྱེག་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ཟུར་འདི་ཡང་ གཡོཝ་ཨིན།

Urdu : چوں کہ بلیڈ کا باٹم ہلکا ٹیڑھا ہے لہذا جب بلیڈ ایک یا دوسری سمت جھکتا ہے تو اس کا کنارہ جو برف کے کنٹیکٹ میں ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ འཁྱེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་འདི་བསྒྱིར་བཅུགཔ་ཨིན། འཁྱེག་ལྷམ་གཡས་ལུ་གཡོ་བ་ཅིན་ འཁཡོེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་ཡང་ གཡས་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིན།

Urdu : اسکی وجہ سے اسکیٹر کا رخ مڑ جاتا ہے- اگر اسکیٹس داہنی جانب جھکتی ہیں تو، اسکیٹر داہنی طرف مڑ جاتا ہے، اگر اسکیٹس بائیں جانب جھکتی ہیں تو اسکیٹر بائیں طرف مڑ جاتا ہے-Dzongkha : ཁོང་གི་འདས་པའི་ནུས་ཤུགས་འདི་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གིས་ འོད་ལས་ཐོབ་མི་ནུས་ཤུགས་འདི་ ལོག་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اپنی سابقہ انرجی لیول تک واپس لوٹنے کے لئے ان کو اس فاضل انرجی کو خلاص کرنا ہوگا انہوں نے روشنی سے حا صل کیا۔Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ཡང་ ཁོང་གིས་ འོད་¨ཕོ་ཀྲོན་¨ཟེར་མི་འདི་ འཐོན་བཅུག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན་པས།

Urdu : وہ روشنی کے ایک چھوٹے ذرے کو جسے¨فوٹون¨ کہا جاتا ہے، پیدا کر کے ایسا کرتے ہیں۔Dzongkha : འ་ནཱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་ནང་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་ འོད་སྦོམ་གྱིས་ འབད་བཅུག་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཕོ་ཀྲོན་གྱི་འོད་ཚུ་ཐོན་ཡོད་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་འོད་འདི་ འོད་འཕྲོ་གི་དབྱེ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཚན་རིགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འདི་ལུ་ ¨འོད་འཕྲོ་འཐོན་བཅུག་མི¨ ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

Urdu : سائنسدان اس عمل کو ¨شعاع کا متحرک اخراج¨ کہتے ہیں کیونکہ چمکدار روشنی کے ذریعہ ذرات متحرک ہوتے ہیں، جسکی وجہ سے ضیاء کا فوٹون خارج ہوتا ہے، اور روشنی شعاع کی ایک قسم ہے-Dzongkha : ངོ་མ་ལུ་ ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ པར་ནང་མཐོང་མི་ལས་ ཆུང་ཀུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཤུལ་མའི་པར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྡུལ་ཕྲན་གྱིས་ ཕོ་ཀྲོན་ཐོན་མི་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

Urdu : اگلی تصویر ایٹم کو فوٹون کا اخراج کرتے ہوئے دکھاتی ہے۔ یقینا فوٹون حقیقت میں ان سے بہت چھوٹی ہیں جو وہ تصویر میں دکھتی ہیں۔Dzongkha : ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ རྡུལ་ཕྲན་བཟོ་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་བ་ཡང་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : فوٹونز ان عناصر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جو ایٹمز کی تشکیل کرتے ہیں!Dzongkha : ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་སྦེ་ ཤེལ་ཏོག་གི་ནང་ལུ་ འབུར་སྐུད་འདི་ལཱ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཤེལ་ཏོག་འདི་འཚིག་སྟེ་ ལཱ་འབད་མི་བཏུབ།

Urdu : سینکڑوں گھنٹوں کے آپریشن کے بعد بلب کا فلامنٹ بلاخر جل گیا اور روشنی کے بلب نے مزید کام کرنا بند کر دیا۔Dzongkha : དེ་ལས་ འོད་འཕྲོ་གི་ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཚབ་མ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اس کے بعد روشنی بلب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی بلب کو تبدیل کرتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے۔Dzongkha : དང་པ་རང་ འོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ བཀག་བཞག་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ གློག་ཐག་འདི་ རྒྱུད་བཅད་དགོ།

Urdu : سب سے پہلے، بجلی ٹھیک کرنے کے لئے سوئچ کو بند کرنے یا کیبل منقطع کرنے کی ضرورت ہے۔Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་དཀྲོགས་ནི་ ཡང་ན་ ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་སྡོདཔ་ད་ ཤེལ་ཏོག་གི་ལྕགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དཀྲོགས་པ་ཅིན་ གློག་མེ་འདི་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེལ་ཏོག་གི་བཞག་སའི་ ལྕགས་ཀྱིས་ གློག་ཟིར་ཐོབ།

Urdu : اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی کرنٹ ساکٹ میں بہتی ہے جہاں بلب کا دھاتی حصہ ہوتا ہے اگر آپ ساکٹ کے اندر یا بلب کے دھاتی حصے کو جزوی طورپر ساکٹ کے اندر باقی رہتے ہوئے ہی چھولیتے ہیں تو اس سے آپ کو بجلی کا شدید جھٹکا لگ سکتا ہے۔Dzongkha : བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་འཕུ་མདའ་མི་ དོན་ཧིང་འདི་ཨིན།

Urdu : دوران خون کے نظام کا اہم عضو دل ہے، جو خون کو پمپ کرتا ہے۔Dzongkha : ཁྲག་འདི་ དོན་ཧིང་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཁྲག་བཀྲམ་རྩ་ ཨཱར་ཀྲི་རི་ནང་ལས་འགྱོ་སྟེ་ ཝེན་ཟེར་མི་ཁྲག་རྩ་ནང་ལས་སྦེ་ དོན་ཧིང་ནང་ལུ་ལོག་སྟེ་འོངམ་ཨིན།

Urdu : خون دل سے ایک ایسے ٹیوب میں جاتا ہے جس کو آرٹریز کہتے ہیں اور وہاں سے دل کی طرف ایک ایسے ٹیوب میں آتا ہے جس کو وین کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹے ٹیوب کو کاپی لریز کہتے ہیں۔Dzongkha : རབ་ཆད་དེ་ཡོད་མི་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་སོ་འདི་གིས་ ཤིང་གི་འདབས་མ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཞལ་ལག་སྲ་ཀྲག་ཚུ་དང་ ར་ཏོ་ཚུ་ཡང་ དཀྲུམ་བཏང་ཚུགས་ཚུགསཔ་འོང་ནི་མས།

Urdu : کسی ٹرائسرا ٹاپ کے دانت اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف پتیوں کو بلکہ ٹہنیوں اور جڑوں کو بھی چبا سکتا ہے۔Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ལ་་ལུ་ཅིག་གིས་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཀིརི་ཀྲེ་ཤིཡསི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་མི་ ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ སཱི་ཀཱགྲ་ཟེར་མི་ཚུ་ ཟཝ་ཨིན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سہ قرنی سوسمار کرف نخلی کھاتے تھے، جو پودے کی ایسی قسم ہیں جو میان حیاتیہ دور کے آخری عہد میں بہت عام تھے۔Dzongkha : འ་ནི་ཤིང་ཚུ་ རྩེ་མོ་ཞྭ་དབྱིབས་རྣོ་ཅན་དང་ འདབས་མ་རྩང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཏ་ལའི་ཤིང་ཆུང་ཀུ་བཟུམ་འབད་མཐོངམ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ پودے چھوٹے پام کے پودے جیسے ہوتے ہیں جن کے سرے پر تیز نوکیلی پتیاں ہوتی ہیں۔Dzongkha : ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཤིང་གི་སྡོང་པོ་འདི་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མ་ འདབས་མ་ཚུ་འཕྱལ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོང་གི་མཆོ་ཏོ་ཤུགས་ཅན་འདི་ལག་་ལེན་འཐབ་འཐབ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : تنا کھانے سے پہلے پتوں کو اتارنے کیلئے سَہ قَرنی سوسار اپنی قوی چونچ کا استعمال کرسکتا تھا-Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ མ་གཞི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨིསི་ལོཊ་དང་ གཞན་བྱ་བག་བྲོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་༼གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་མཚན་༽ ཚུ་གིས་ དུག་ཅན་གྱི་འདབས་མ་དང་ཤིང་འབྲས་ཚུ་ ཟ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ འ་ནི་སྔོ་ཤིང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དུག་ཅན་འབདཝ་ལས་ གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་ཚུ་གིས་ འ་ནི་ཤིང་འདི་ ཟ་ཟཝ་མི་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : دوسرے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ پودے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں لہٰذا اس بات کا امکان نہیں کہ کسی ڈائنوسار نے انہیں کھایا ہو، اگرچہ آج بھی سلاتھ اور دیگر جانور جیسے طوطا (جو ڈائنوسارز کی نسل سے ہیں) زہریلے پتے یا پھل کھا سکتے ہیں۔Dzongkha : ཨའི་ཨོ་གི་འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ངེ་གུར་ག་དེ་སྦེ་འཐེན་འོང་? ཨའི་ཨོ་གི་ཁ་ཐོག་ལུ་ལོང་སྡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ལྗིད་ཚད་ཐོན་མི་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཐོན་འོང་།

Urdu : لو کی کشش مجھے کیسے کھینچ سکتی ہے؟ اگر تم لو کی سطح پر کھڑے ہو تو تمہارا وزن زمین پر تمہارے وزن سے کم ہو گا۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ པའུནདྲ་༢༠༠ ༼ཀེ་ཇི་༩༠༽ ཐོན་མི་ མི་འདི་གིས་ ཨའི་ཨོ་ཁར་ལུ་ པའུནདྲ་༣༦ ༼ཀེ་ཇི་༡༦༽ ལས་འགལ་མི་ཐོན་ནི་ཨིན་མས། འ་ནི་འབདཝ་ད་ འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་གུར་ལུ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ایک شخص جسکا زمین پر وزن تقریبا 200 پاونڈز (90 کلوگرام ) ہے اسکا ذرہ پر وزن تقریبا 36 پاونڈز (16 کلوگرام ) ہوگا- لہٰذا کَشِشِ ثَقَل آپکو یقینا کم کھینچتی ہے-[Day16]

Dzongkha : ཉིམ་འདི་ལུ་ འཛམ་གླིང་བཟུམ་འབད་ ང་བཅས་ར་གནས་ཚུགས་མི་ ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྲ་ཀྲག་འདི་མེདཔ་ཨིན། ཉིམ་འདི་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ར་ རླངས་རླུང་དང་ མེ་ དེ་ལས་ པཱལསི་མ་ཚུ་གི་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سورج میں زمین کی طرح پرت نہیں ہے کہ آپ اسکے اوپر کھڑے ہو سکیں- سورج مکمل طور پر گیسوں، آگ اور پلازمہ سے مل کر بنا ہے-Dzongkha : ཉིམ་གྱི་སྦུག་ལས་སྦེ་ ཐག་རིང་ས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ རླངས་རླུང་འདི་ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اگر آپ سورج کے مرکز سے دور جاتے ہیں تو گیس نسبتاً پتلی ہو جاتی ہے۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཉིམ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་མཐོང་མི་འདི་ ཕོ་ཀྲོསི་ཕི་ཡར་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མེ་གི་སྒོང་རིལ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : سورج کے جس خارجی جزو کو ہم دیکھتے ہیں وہ فوٹو اسفیئر کہلاتا ہے جس کے معنی "روشنی کا گولہ" کے ہیں۔Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་༣དེ་ཅིག་གིས་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༠ལུ་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ གེ་ལེ་ལི་འོ་ག་ལི་ལི་གིས་ ཟླཝ་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ར་ ཝེ་ནཱསི་ལུ་ཡང་ འཕེལ་རིམ་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱང་ཤེལ་ཀྲེ་ལིསི་ཀོབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

Urdu : تقریبا تین ہزار سال کے بعد، سن 1610 میں، اطالوی ماہر فلکیات گیلیلیو گیلیلی نے دوربین کا استعمال کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ ٹھیک چاند کی طرح زہرہ کے بھی مراحل ہیں-Dzongkha : དེ་སྦེ་འཕེལ་རིམ་འབྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཝེ་ནཱསི་གི་ཕྱོགས་ ༼ཡང་ན་ཟླཝ་༽ ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྒོར་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འོད་ཕོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཝེ་ནཱསི་གི་འཕེལ་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱུ་སྐར་ཚུ་ ཉིམ་གྱི་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཀོ་པར་ནི་ཀཱསི་གི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہ فیزز صرف اس لیے رونما ہوتے ہیں کیونکہ زھرہ (یا چاند کی) سورج کی جانب عیاں ہونے والی محض ایک جانب روشن ہوتی ہے۔ زھرہ کے کاپرنیکس کے اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں کہ سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔Dzongkha : དེ་ལས་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༩ལུ་ ཨིང་ལིཤ་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ ཇེ་རི་མའིཡ་ཧོ་རོགསི་གིས་ ཝེ་ནཱསི་གི་བརྒྱུད་འགྲུལ་འདི་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پھر، چند سالوں کے بعد، سن 1639 میں،جرمیاہ ہورکس نامی انگریز ماہر فلکیات نے زہرہ کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا۔Dzongkha : ཨིང་ལེནཌ་གིས་ དཱ་ནི་ལོ་ ལོག་སྟེ་རང་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་གནས་ནུག

Urdu : ڈین لاء پر دوبارہ غالب آنے کے بعد برطانیہ میں ایک طویل عرصے تک امن قائم رہا۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཨི་ཐལ་རེཌ་གིས་ སྤྱི་ལོ༩༩༡ ལུ་ དུས་རབས་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གུ་ཐུརམ་གྱི་རུ་ཁག་ལས་སྦོམ་ཡོད་མི་ ཝི་ཀིང་གི་རུ་ཁག་དང་ཕྱད་ནུག

Urdu : تاہم، سن 991 میں ایتھلریڈ کو ایک صدی قبل گوتھرم کے بعد ایک بہت بڑے وائکنگ بیڑے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔Dzongkha : འ་ནི་གྲུ་དང་གནམ་གྲུ་གི་རུ་ཁག་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ དཱེ་ནིཤ་ལས་ ལོག་ལེན་ནི་ནང་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ ཨོ་ལེཕ་ཀྲར་གེཕ་སཱོན་གྱིས་ ཨིན་པས།

Urdu : اس بیڑے کی قیادت ناروے کے باشندے اولف ٹریگواسن نے کی، جو اپنے ملک کو ڈنمارک کے تسلط سے واگزار کرنے کے عزائم رکھتا ہے۔Dzongkha : འགོ་ཐོག་དམག་སྡེ་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེ་ཐལ་རེཌ་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནི་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ལོག་མི་ ཨོ་ལེཕ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་འཆམ་ཚུགས་ནུག

Urdu : ابتدائی فوجی دھچکے کے بعد ایتھلیڈ اولاف کے ساتھ معاہدے پر راضی ہو گیا جو مخلوط کامیابی کے ساتھ اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کی کوشش کے لئے ناروے واپس آیا۔Dzongkha : དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ བརྩམ་མི་གི་གསལ་བྱེད་འདི་ ཧང་གིའུལ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། གསལ་བྱེད་འདི་ཡང་ རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་གི་སྐུ་རིང་ ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༡༨ལས་ ༡༤༥༠གི་བར་༽ ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༤༤༤ལུ་ བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : روز مرہ استعمال کیا جانے والا ہینگویل قصداَ ایجاد کردہ واحد مقبول حروف تہجی ہے- کنگ سیجونگ (1418 - 1450) کی حکومت کے دوران 1444 میں اس حروف تہجی کی ایجاد ہوئی تھی-Dzongkha : རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་འདི་ ཇོ་སིའོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རབ་བཞི་པ་ཨིནམ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : کنگ سیجونگ جوسیوں خاندان سلاطین کا چوتھا بادشاہ تھا اور انتہائی قابل احترام بادشاہوں میں سے ایک تھا-Dzongkha : ཁོ་གིས་ ངོ་མ་ལུ་ ཧང་གིའུལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་འདི་ ཧཱན་མིན་ཇིའོན་གུམ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མི་གི་བཀོད་རྒྱ་གི་དོན་ལས་ སྒྲ་སྐད་བདེན་པ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : اس نے اصلاً ہانگیول حروف کا نام ہونمین جیون گیوم رکھا جس کے معنی ہیں "معشر الناس کی تعلیم کے لئے درستگ آوازیں۔"Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་ཁ་སྐད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་གྲུབ་མཐའ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལས་ཅིག་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱ་གར་་ལུ་གནས་སྤོ་སྟེ་འོང་མི་ ཨཱར་ཡཱན་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཁ་སྐད་འདི་ ཁོང་དང་ཅིག་ཁར་འབག་འོང་མི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།

Urdu : سنسکرت کس طرح وجود میں آئی اس کے متعدد نظریات ہیں- ان میں سے ایک آریوں کی مغرب سے بھارت ہجرت کے متعلق ہے جو اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آئے تھے-Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ དང་ཕུག་གི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཡུ་རོབ་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་འདི་དང་ འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سنسکرت ایک قدیم زبان ہے جس کا مقابلہ یورپ میں بولی جانے والی لاطینی زبان سے ہوتا ہے۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཀི་དེབ་འགོ་དང་པ་ཅིག་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སཱནསི་ཀིརིཊ་ནང་སྦེ་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡུ་པ་ནེ་ཤཱདཱསི་འདི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ སཱནསི་ཀིརིཊ་མར་ཉམས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : دنیا کی قدیم ترین مشہور کتاب سنسکرت میں لکھی گئی تھی- اپنشدوں کی تدوین کے بعد، مذہبی رہنماوں کی وجہ سے سنسکرت کمزور ہو گئی-Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ ཕེརེནཆ་དང་ཨིསི་པེ་ནིཤི་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ ཁ་སྐད་ཚུ་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་བཟུམ་འབད་ ད་རེས་ནངས་པའི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་སྐད་མང་ཤོས་ཅིག་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ སྣ་མང་ཁ་སྐད་ཅིག་དང་ ཐ་སྙད་ཕྱུག་པའི་ཁ་སྐད་ཨིན་མས།

Urdu : سنسکرت بیحد پیچیدہ اور زرخیز زبان ہے، جس نے متعدد جدید ہندوستانی زبانوں کے ماخذ کے طور پر خدمت انجام دی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے فرانسیسی اور ہسپانوی جیسی یوروپی زبانوں کیلئے لاطینی زبان ماخذ کا درجہ رکھتی ہے-Dzongkha : ཕཱ་རནསི་གི་དམག་འཁྲུག་འདི་ མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཇར་མ་ནི་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་ མཚོ་གླིང་འདི་ བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་གི་ སྒྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

Urdu : فرانس کی جنگ ختم ہونے کے بعد جرمنی نے جزیرہ برطانیہ پر حملہ کی تیاری شروع کردی۔Dzongkha : དམག་འཁྲུག་འདི་གི་དོན་ལས་ ཉར་མ་ནི་གི་གསང་མིང་འདི་ "ཨོ་པེ་རེ་ཤཱན་སིའ་ལ་ཡོན་" ཟེར་བཏགས་ནུག། བིརི་ཀྲིཤི་དམག་མི་གི་མཚོན་ཆ་སྦོམ་ཚུ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གྲཱན་ཀིརིག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱང་ཡོདཔ་ལས་ དམག་མི་གི་སྟོབས་ཤུགས་འདི་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جرمنی نے اس حملے کو ¨آپریشن سی لاین¨ نام دیا۔ جب ڈنکرک سے برطانوی فوج کو نکالا کیا گیا تو اس نے زیادہ تر بھاری ہتھیاروں اور سامان کو ضائع کر دیا تھا جس کی وجہ سے فوج کافی کمزور ہو گئی تھی۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་སྡེ་ཚན་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་དམག་ ༼"ཀིརིགསི་མེ་རིན་"༽ དང་འཕྱདཔ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ ཨིང་ལིཤི་གི་མཚོ་ལམ་བདའ་སྡེ་ དམག་འོང་ཚེ་ཅིགཔོ་ བརླག་བཏང་བཏངམ་འོང་།

Urdu : لیکن رائل نیوی اب بھی جرمن نیوی ("کرائگس میرین") اور انگلش چینل کے راستے بھیجے گئے کسی بھی بیڑے کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتی تھی۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཇར་མ་ནི་གི་མཁའ་དམག་གིས་ མཚོ་ནང་འཐིམ་བཏང་འོང་མནོ་འདྲོག་སྟེ་ དམག་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་གི་གྲུ་ཆེན་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མ་བཞགཔ་ཨིན།

Urdu : تاہم رائل نیوی (برطانوی بحریہ) کے چند ہی جہاز محتمل ہجومی راستوں کے قریب رکھے گئے کیوں کہ اڈمرلس کو خوف تھا کہ جرمن ان کو ہوائی حملہ کرکے ڈبو دیں گے۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཏེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་གེ། ཨི་ཀྲ་ལི་འདི་ ངོ་མ་ར་ ཇར་མ་ནི་དང་ ཇ་པཱན་གྱི་ ནོ་གཅུང་ཆུང་ཤོས་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آو ہم اٹلی کے پلانس کی تشریح سے بات شروع کریں۔ اٹلی بڑی حد تک جرمنی اور جاپان کا "برادرِ خورد" تھا۔Dzongkha : ཁོང་གིས་ དམག་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་རྐྱངམ་ཅིག་ གྲུ་ཆེན་གསརཔ་བཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་དམག་སྡེ་དང་ མཚོ་དམག་གཉིས་ཆ་ར་ སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་དྲག་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس کی بّری فوج اور بحری فوج کمزور ہیں اگرچہ انھوں نے جنگ کی بلکل شروعات میں چار نئے بیڑے بنائے۔Dzongkha : ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཨཕ་རི་ཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཨིན་མས། འ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ བཙན་བཟུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ མེ་གྲི་ཀྲེ་ར་ནིའན་མཚོ་ལས་སྦེ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བཙོན་བཟུང་འབད་ཐབས་ལུ་ འཕྲུལ་གྲུ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اٹلی کے بنیادی اہداف افریقی ممالک تھے۔ ان ممالک پر قبضہ کرنے کیلئے، ان کو ٹروپ لانچنگ پیڈ کی ضرورت پڑی ہوگی، تاکہ ان کی فوجیں بحیرہ روم سے گزر کر افریقہ پر حملہ کر سکیں-Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨི་ཇིབཊ་ལུ་ཡོད་པའི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དམག་དང་གྲུ་ཆེན་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་མ་ཚད་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམག་གི་སྡེ་ཚན་འདི་ ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་གི་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس کے لیے انہیں مصر میں قائم برطانوی اڈوں اور جہازوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا تھا۔ ان اقدامات کے علاوہ، اٹلی کے جنگی جہازوں کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔[Day17]

Dzongkha : ད་ ཇ་པཱན་གྱི་དོན་ལས། ཇ་པཱན་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་བཟུམ་འབད་ར་ མཚོ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اب جاپان کے لئے۔ جاپان ایک جزیروں پر مُشتمل ملک تھا، بالکل برطانیہ کی طرح۔Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་འདི་ མཚོ་གི་འོག་ལས་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲུ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ མཚོ་ཡི་འོག་ལུ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་སྡོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : سب میرین (پن ڈبی) وہ جہاز ہے جو پانی کے اندر چلنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ وہ طویل میعاد کے لئے پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བསྒང་ འདི་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གི་མཚོན་ཆ་བཏང་ནི་གི་རིང་ཚད་འདི་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་འགལ་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جنگ عظیم I اور جنگ عظیم II میں آب دوزیں استعمال کی گئی تھیں- پس پشت انکی رفتار بہت دھیمی تھی اور ان کے حملہ کرنے دائرہ کافی محدود تھا۔Dzongkha : དམག་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ མཚོ་ཡི་ཁར་ལས་སྦེ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་་རུང་ མངོན་གསལ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཤུགས་ལང་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དང་ གཏན་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་གྱིས་མཐོང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ མ་པ་ལས་མཚོ་ཡི་འོག་ལས་སྦེ་ འགངྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جنگ کے آغاز میں، وہ زیادہ تر سمندر کی سطح پر سفر کرتی تھی، لیکن جیسے ہی راڈار تیار ہونا اور زیادہ درست ہونا شروع ہوا، آبدوزیں نظر میں آنے سے بچنے کے لئے پانی کے نیچے جانے پر مجبور ہوگئیں۔Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ཚུ་ ཡུ་བོཊསི་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཚུ་ ལམ་ཕྱོགས་འཚོལ་ནི་དང་ ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جرمن سب مرین کو یو بوٹ کہا جا تا تھا۔ جرمن جہاز رانی اور اپنی پن ڈبیوں کو چلانے میں بہت ماہر تھے۔Dzongkha : ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འདི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་ ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཁུངས་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གནས་ཡོད་པའི་བློ་གཏད་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : آبدوزوں کی بدولت ان کی کامیابی کی وجہ سے، جنگ کے بعد جرمنوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا کہ انکے پاس وہ بہت زیادہ ہیں-Dzongkha : ཨིན། རྒྱལཔོ་ཏུ་ཏཱན་ཁ་མཱུན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ¨རྒྱལཔོ་ཏུཊ་¨ ཡང་ན་ ¨དཱི་བོའི་ཀིང་¨ ཟེར་ཡང་གོ་མི་འདི་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་ལུགས་ཨི་ཇིབཊ་གི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

Urdu : جی ہاں! شاہ توتن خامن کو کبھی کبھی ¨شاہ ٹٹ¨ یا ¨بوائے کنگ¨ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، وہ جدید دور کے سب سے زیادہ معروف قدیم مصری بادشاہوں میں سے ایک ہیں-Dzongkha : སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ སྔོན་མའི་དུས་ལུ་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་མ་བརྩི་བར་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཁོ་གི་མཚན་འདི་ཐོ་བཀོད་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : دلچسپ طور پر، قدیم زمانوں میں اسے زیادہ اہم نہیں گردانا جاتا تھا اور قدیم دور کے زیادہ تر بادشاہوں کی فہرست میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ལུ་ ཁོ་གི་དུར་ཁང་གི་ཤུལ་འདི་མཐོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་དང་ཕུག་གི་དུར་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཨརཝ་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འ་ནི་དུར་ཁང་འདི་ ག་གིས་ཡང་མ་དཀྲོག་པར་དེ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تاہم 1922 میں اس کے مقبرہ کے اکتشاف کے بعد وہ مشہور شخصیت ہو گیا۔ جب کہ ماضی میں بہت سے مقبرے لوٹ لئے گئے یہ مقبرہ دست برد سے محفوظ رہا۔Dzongkha : ཏུ་ཀཱན་ཁ་མཱུན་དང་ཅིག་ཁར་ས་ཡི་འོག་ལུ་བཙུགས་མི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ལྕགས་དང་ དཀོན་པའི་ནང་ལས་དཀོན་དྲག་འབད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་རྙིང་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : طوطن خامن کے ساتھ مدفون تمام اشیاء کو محفوظ کرلیا گیا ہے، جن میں قیمتی دھاتوں اور نایاب پتّھروں سے بنائے گئے ہزاروں فن پارے شامِل ہیں۔Dzongkha : ཨིསི་པོག་ཝིལསི་ཟེར་མི་འཁོར་་ལོ་འདི་གསར་བཏོན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཅཱེ་རོའིཊ་ཟེར་མི་ཤིང་རྟ་འདི་ ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་དང་མགྱོགས་དྲག་འགྱོ་སྟེ་ དམག་མི་ཚུ་དང་གཞན་མི་ཤིང་རྟ་ཚུ་བཀོག་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تیلی والے پہیوں کی ایجاد نے اشوری گھوڑا گاڑیاں بہت ہلکی، تیز رفتار، اور فوجیوں و دیگر گھوڑا گاڑیوں سے دوڑ میں آگے نکلنے کیلئے بہتر ڈھنگ سے تیار کی گئیں تھیں۔Dzongkha : ཀོརོསི་བཱོ་ཟེར་མི་ཁོང་གི་གཞུ་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ནང་ལས་བཏང་མི་མདའ་འདི་གིས་ བྱང་ཕྱད་དམག་མི་ཚུ་གི་ གོ་ཁྲབ་ཚུ་ཡང་སྤེད་བཏང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། རྟ་དམག་འདི་འགོ་དང་པ་ར་ འདས་ལོ་བི་སི་༡༠༠༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཚུ་གིས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ان کی جان لیوا آڑی کمان سے تیر نکل کر حریف فوجیوں کی زرہ میں گھس سکتے تھے۔ تقریبا 1000 برس قبل مسیح سب سے پہلے اشوریوں نے پہلا گھڑسوار دستہ متعارف کرایا۔Dzongkha : རྟ་དམག་ཟེར་མི་འདི་ རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཅིག་ཨིན། འདི་བསྒང་རྟ་ཡི་སྒ་ཆ་འདི་གསར་བཏོན་ར་མ་འབདཝ་ལས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་གྱི་ རྟ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ སྒ་ཆ་མེད་པར་སྦེ་རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : گھڑ سوار فوج ایک ایسی فوج ہے جو گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑتی ہے۔ زین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی اس لیے آشوری گھڑ سوار گھوڑوں کی ننگے کمر پر بیٹھ کے لڑتے تھے۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ གིརིག་གི་སྲིད་དོན་པ་ཚུ་དང་ མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཤེས། འ་ནི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་འདི་ གིརིག་གི་རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཐོན་མི་ ཨི་ལིའཊ་དང་ཨོ་དྲི་སི་ཟེར་མི་སྙན་རྩོམ་གཉིས་རྩོམ་བྲིས་འབད་མི་ མིག་གི་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་རྩོམ་བྲིས་པ་ ཧོ་མཱར་ཟེར་མི་འདི་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : ہم بہت سے یونانی سیاستدانوں، سائنسدانوں اور فنکاروں کو جانتے ہیں- ممکنہ طور پر اس تہذيب کا سب سے معروف شخص ایک افسانوی نابینہ شاعر ہومر ہے، جنہوں نے یونانی ادب کے دو شاہکاریں: الییاد اور اوڈیسی نظمیں مرتب کیں۔Dzongkha : སོ་ཕོ་ཀཱལསི་དང་ཨེ་རིསི་ཀྲོ་ཕཱེནསི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྲུང་འབྲི་མི་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གིས་བྲིས་མི་ཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ར་ཆ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سوفوکلس اور ایرسٹوفینز آج بھی مقبول ڈرامہ نویس ہیں اور ان کے ڈرامے عالم ادب کے عظیم فن پاروں میں گردانے جاتے ہیں۔Dzongkha : གིརིག་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་ གཞན་མི་ཅིག་འདི་ ཨང་རྩིས་རིག་པའི་མཁས་པ་ པའི་ཐ་གོ་རཱསི་ཨིནམ་དང་ ཁོ་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ རཱིཊ་ཀྲེང་གཱལ་གི་ཟུར་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་གི་སྐོར་ལས་འབད་མི་ གྲུབ་མཐའ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ایک دوسرا مشہور إغریقی ریاضی داں فیثاغورس ہے جو عموماً سیدھے مثلثات کے جوانب کے روابط کے بارے میں اپنے مشہور تھیورم کے لئے جانا جاتا ہے۔Dzongkha : མི་ག་དེ་ཅིག་གིས་ ཧིན་དྷི་སླབ་ཚུགས་ག་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སླབ་མི་ཁ་སྐད་ཨང་གཉིས་པ་ལས་བཞི་པ་གི་བར་ན་ཨིན་པའི་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ہندی کتنے لوگ بولتے ہیں اس کے اندازے الگ الگ ہیں- ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا میں عام طور پر دوسری اور چوتھی کے درمیان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے-Dzongkha : ཁ་སྐད་ངོ་མ་སླབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཁ་སྐད་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد میں تفاوت اس پر منحصر ہے کہ قریبی طور سے باہم مربوط لہجات کی گنتی کی جاتی ہے یا نہیں۔Dzongkha : ཁ་སྐད་སླབ་ཚུགས་མི་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ མི་ས་ཡ་༣༤༠ལས་ས་ཡ་༥༠༠གི་བར་ན་ཡོདཔ་དང་ ཁ་སྐད་འདི་ཧ་གོ་ཚུགས་མི་ མི་ས་ཡ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اندازہ ہے کہ بولنے والوں کی تعداد 340 ملین سے 500 ملین کے درمیان ہے،اور تقریبا 800 ملین لوگ اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں-Dzongkha : ཧིན་དྷི་དང་ཨུར་དུ་ཁ་སྐད་གཉིས་ མིང་ཚིག་གི་ཐད་ཁར་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་ཁ་སླབ་ཐངས་ནང་ལུ་ འ་ནི་ཁ་སྐད་གཉིས་སླབ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཅིག་གི་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ذخیرۂ الفاظ کے لحاظ سے ہندی اور اردو یکساں ہیں لیکن طرز تحریر جداگانہ ہے؛ روزمرہ کی بات چیت میں، دونوں زبانوں کے بولنے والے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔Dzongkha : དུས་རབ་༡༥པ་དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཨིསི་ཀྲོ་ནིཡ་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དབང་ཤུགས་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་ར་ཐལ་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 15 ویں صدی کے اس پاس، ثقافتی طور پر شمالی ایسٹونیا جرمنی کے زیر اثر تھا۔Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་དགེ་སློང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལྷ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོ་མ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ངེས་པར་དུ་འབག་འོང་ནི་ཨིན་མི་དང་འབྲེལ་ ཁོང་གིས་ ཨིསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་རྩོམ་རིག་ཁ་སྐད་འདི་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کچھ جرمن راحب وہاں کے مقامی لوگوں کو خدا کے قریب لانا چاہتے تھے، اسلئے انہوں نے ایسٹونیا کی لُغوی زبان ایجاد کی-Dzongkha : འདི་ཡང་ ཇར་མ་ནི་གི་གསལ་བྱེད་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གུར་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ ¨Õ/õ¨ འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་སྐྱེལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہ جرمن حروف تہحی پر مبنی تھا اور ایک حرف ¨Õ/õ¨ بھی شامل کیا گیا۔Dzongkha : དུས་ཚོད་རིམ་གྱི་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཇར་མ་ནི་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྙ་མི་ཚུ་ ཅིག་བསྡོམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ སངས་རྒྱས་ནི་གི་དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت سے الفاظ جو جرمن زبان سے لیے گئے تھے، وہ گھل مل گئے۔ یہ روشن خیالی کے دور کا آغاز تھا۔Dzongkha : ལམ་ལུགས་སྲོལ་བལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཕོ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་འདི་སྦྱང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ དམག་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : روایتاً، اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد تخت کا وارث سیدھے فوج میں چلا جاتا تھا-[Day18]

Dzongkha : ཨིན་རུང་ཅཱརལསི་གིས་ ཀེམ་བིརིཇ་འོག་གི་ ཀྲི་ནི་ཀྲི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ མི་རྒྱུད་རིག་པ་དང་ གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་ལྷབ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མ་ འབྱུང་རབ་ཡང་ལྷབ་ཏེ་ སྐུགས་ཚད་ ༢:༢ ༼དམའ་བའི་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་གནས་ཚད་༽ ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تاہم چارلس یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج، کیمبرج، گئے جہاں اس نے بشریات اور آثار قدیمہ کے علوم حاصل کئے اور بعد میں تاریخ، 2:2 کمائی (ایک درجہ دوم کی ڈگری)۔Dzongkha : ཅཱརལསི་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འཁོར་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : چارلس برطانوی شاہی خاندان کا پہلا ممبر تھا جسے ڈگری دی گئی تھی۔Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་ཀྲར་ཀི་ ༼བཱལ་ཀཱན་པེ་ནིན་སུ་ལ་གི་ ཤར་ཕྱོགས་ཐེ་རེསི་ ཡང་ན་རུ་མི་ལི་ཡ་༽ གི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༣ཚུདཔ་ཨིན།

Urdu : یوروپی ترکی (بلقان جزیرہ نما میں مشرقی تھریس یا رومیلیا) میں ملک کا 3% حصہ شامل ہے-Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་འདི་ དཀྱུས་རིངམོ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠ ༼༡༠༠༠ ཨེམ་ཨའི་༽ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ རྒྱ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༨༠༠ ༼༥༠༠ཨེམ་ཨའི་༽ ཡོདཔ་དང་ དབྱིབས་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་གྲུ་བཞི་དཀྱུས་རིང་ཚམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ترکی کا رقبہ 1600 کلومیٹر (1,000 میل) سے زیادہ لمبا اور 800 کلو میٹر (500 میل) چوڑا ہے۔ یہ موٹے طور سے مستطیل شکل کا ہے۔Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ མཚོ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༨༣༥༦༢ ༼༣༠༠༩༤༨ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ ཡོད་ས་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༥༥༦༨༨ ༼༢༩༡༧༧༣ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ལྷོ་ནུབ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༢༣༧༦༤ ༼༩༡༧༤ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།

Urdu : ترکی کا رقبہ بشمول جھیل، 783562 مربع کلومیٹر (300948 مربع میل) پر محیط ہے، جس میں سے 755688 مربع کلومیٹر (291773 مربع میل) جنوب مغربی ایشیاء میں اور 23764 مربع کلومیٹر (9174 مربع میل) یورپ میں ہے۔Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་བསྡོམ་འདི་གི་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཨང་༣༧པའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱླ་ཁབ་འདི་ ཁྲོམ་ཆེན་ཕ་རཱནསི་དང་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཀིང་གྲོམ་གཉིས་བསྡོམ་ཏེ་བཟུམ་ཅིག་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : رقبہ کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 37 واں بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ فرانس اور برطانیہ کے مجموعی رقبہ کے برابر ہے۔Dzongkha : ཀྲར་ཀི་འདི་ ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨེ་གཱིན་མཚོ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཱེལེག་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ དེ་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ མེ་དྲི་ཀྲེ་ར་ནཱིན་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ترکی کو تین اطراف سے سمندروں نے گھیرا ہُوا ہے: مغرب کی طرف ایجیئن سمندر، شُمال کی جانب بحراسود اور جنوب کی جانب بحیرہ روم۔Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

Urdu : لکسمبرگ کی ایک طویل تاریخ ہے لیکن اس کی آزادی 1839 سے ہے۔Dzongkha : ད་རེས་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ ལག་སམ་བག་གི་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠སོ་གྲངས་ནང་ལུ་ བེལ་ཇི་ཡམ་གཞི་འགྱུར་གྱི་ཤུལ་ལས་་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་ནུག

Urdu : بیلجیئم کے آج کے دور کے حصے ماضی میں لگزمبرگ کا حصہ تھے لیکن 1830 کے انقلابِ بیلجیئم کے بعد بیلجیئم میں شامل ہو گئے۔Dzongkha : ལག་སམ་བག་གིས་ དུས་རྟག་བུ་རང་ ག་གིས་ཕྱོགས་སུ་ཡང་མ་གཏོགས་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ ཇར་མ་ནི་ཚུ་འཛུལ་ནུག

Urdu : لگزیمبورگ نے ہمیشہ ایک غیرجانبدار مُلک رہنے کی کوشش کی ہے مگر اس پر جنگ عظیم اوّل اور جنگِ عظیم دوئم میں جرمنی نے قبضہ کیا تھا۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ལུ་ ལག་སམ་བག་འདི་ ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ ཚོགས་པ་འདི་ ད་རེས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : 1957 میں لگزمبرگ اس تنظیم کا بانی رکن بنا جسے آج یورپی یونین کے نام سے جانا جاتا ہے۔Dzongkha : འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ རྫོང་གི་གནའ་ཤུལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

Urdu : ڈرک گیل پارو ضلعے کے (فونی گاؤں میں بالائی حصے میں ایک بدھ مذہب کی خانقاہ اور تباہ شدہ قلعہ ہے۔Dzongkha : ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ འབོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : ایسا کہا جاتا ہے کہ 1649 میں، زبدرنگ نگاوانگ نامگیل نے تبتی منگول افواج کے خلاف اپنی فتح کی یادگار کے طور پر فَصِيل کی تعمیر کروائی تھی-Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ལུ་ རྫོང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་རྟེན་དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཏོན་མ་ཚུགས་པས།

Urdu : 1951 میں آگ لگنے سے ڈرکگیال ڈزونگ کے محض چند نوادر ہی باقی رہے، مثلاً ژابڈرنگ نگاوانگ کی شبییہ۔Dzongkha : རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གནའ་ཤུལ་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་པའི་མཛེས་ཆ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : قلعے کو آتش زنی کے بعد محفوظ کیا گیا، وہ بھوٹان کا ایک سب سے زیادہ سنسنی خیز مقام رہ گیا۔Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཐའི་ལེནཊ་དང་ཝེཌ་ནམ་གྱི་བར་ན་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

Urdu : اٹھارہویں (18) صدی میں کمبوڈیا نے خود کو دو طاقتور پڑوسیوں تھائی لینڈ اور ویتنام کے مابین دبا ہوا پایا۔Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཐའི་ལེནཊ་གིས་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ འཕྱོག་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༢ལུ་ ཕི་ནོམ་ཕེན་ཁྲོམ་འདི་ཡང་ མེདཔ་བཏང་ནུག

Urdu : 18ویں صدی میں تھائیوں نے کمبوڈیا پر کئی بار حملے کئے، اور سن 1772 میں انہوں نے نوم فین کو تباہ کر دیا-Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ལོ་མཇུག་གི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ ཝེཊ་ནམ་གྱིས་ཡང་ འཕྱོག་ནུག

Urdu : اٹھارویں صدی کے آخری سالوں میں ویتنامیوں نے بھی کمبوڈیا پر حملہ کیا تھا۔Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་༡༨དེ་ཅིག་རང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚོང་ཆམ་ཆིམ་འབད་ས་ལུ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وینزویلا کے اٹھارہ فیصد لوگ بے روزگار ہیں، اور ملازمت کرنے والے بیشتر افراد غیر رسمی معیشت میں کام کرتے ہیں۔Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་རློབས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལཱ་འབདམི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ དཔྱ་བཞི་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དེ་ལས་ དཔྱད་ལྔ་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་མས།

Urdu : وینزویلا کے دو تہائی لوگ سروس سیکٹر میں، تقریبا ایک چوتھائی صنعت میں اور پانچواں حصّہ کاشتکاری کا کام کرتا ہے-Dzongkha : མར་ཁུ་གི་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལུ་ བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ལཱ་འབད་ནི་མེད་རུང་ མར་ཁུ་ཚུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་གིས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མར་ཁུ་གི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : وینزویلا کی اہم صنعت تیل ہے، جسکا یہ ملک خالص برآمد کنندہ ہے، باوجود اسکے تیل کی صنعت میں صرف ایک فیصد لوگ کام کرتے ہیں-Dzongkha : ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་དུས་ལུ་ སེང་ག་པོར་བོ་ཊ་ནིག་གར་ཌེན་ཟེར་མི་ གླིང་གའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་གླིང་གའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནུག

Urdu : قوم کی آزادی کے آغاز میں سنگاپور کے نباتاتی باغ کی مہارت نے جزیرے کو منطقہ حارہ والے گارڈن سٹی میں بدلنے میں مدد کی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལུ་ ཨོ་ལ་ཚལ་རིགས་སླ་སྲེ་མི་ བཱན་ད་མི་སི་ཇོ་ཀུམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག

Urdu : 1981 میں، وانڈا مس جوکیم، ایک دو نسلی ثعلب مصری، کو ملک کا قومی پھول منتخب کیا گیا۔Dzongkha : ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་གུ་ལས་ རི་དྭགས་་ཡུདཔ་ཅིག་ས་ཡ་ཕྱེད་ད་༢དེ་ཅིག་ ཆརཔ་གི་དོན་ལུ་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐང་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : بارشوں کیلئے شمالی پہاڑیوں سے مارا ندی کو عبور کرتے ہوئے، ہر سال اکتوبر کے آس پاس تقریبا 1.5 ملین چارا خور مویشی شمالی میدانوں کا رخ کرتے ہیں-Dzongkha : དེ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༤པ་དེ་ཅིག་ཁར་ ཆརཔ་ཆད་པའི་བསྒང་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ནུབ་ཧོངས་ཀྱི་ས་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اور پھر مغرب کے راستے واپس مشرق کی طرف بارش کے بعد اپریل کے آس پاس دوبارہ مارا ندی کو عبور کرتے ہوئے۔[Day19]

Dzongkha : སེ་རེང་གི་ཏི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཏཱན་ཟ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ སེ་རེང་གི་ཏི་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་ ངོ་རོང་གོ་རོ་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ མཱས་ཝ་གེམ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀེན་ཡ་གི་ མ་སའི་མ་ར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁོངས་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سرانگیٹی علاقوں میں سرانگیٹی نیشنل پارک، تنزانیہ کا ونگورو کنزرویشن علاقہ اور ماسوا گیم ریزرو اور کینیا کا ماسائی مارا نیشنل ریزرو شامل ہیں-Dzongkha : འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་རིག་རྩལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་ཞི་བཀོད་དང་སྒྲ་ དེ་ལས་ པར་ཞུན་དག་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : تعاملی میڈیا کی تخلیق سیکھنے کے لئے رائج اور تقلیدی مہارات کے ساتھ وہ آلیات بھی ضروری ہیں جن کو تم نے تعاملی کلاسوں میں سیکھا (اسٹوری ۔بورڈنگ، آڈیو اور ویڈیو ایڈیٹنگ، اسٹوری ٹیلنگ، وغیرہ۔Dzongkha : འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ ལོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱོགས་གཅིག་གི་ནང་ལས་མེན་པར་ གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་ཤེས་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : انٹرایکٹو ڈیزائن کا تقاضا ہے کہ آپ میڈیا پروڈکشن کے متعلق اپنے مفروضے کا دوبارہ جائزہ لیں اور نن لینئر طریقوں پر غور کرنے کو سیکھیں۔Dzongkha : འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་འབྲེལ་བ་ཡོད་རུང་ ཐ་དད་ཡང་ཨིནམ་སྦེ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དགོཔ་ཨིན་མས།

Urdu : انٹرایکٹو ڈیزائن کا تقاضا ہے کہ پروجیکٹ کے جزوء ایک دوسرے سے جڑے رہیں، بلکہ ایک الگ وجود کے طور پر بھی قابل فہم ہوں-Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་རང་ པ་རེམ་ཤེས་ཆས་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མཐོང་གསལ་གྱི་ཚད་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གྱི་ཆ་ཤེས་མང་སུ་སྦེ་དགོ་མི་དང་ མཐོང་གསལ་མགོ་རྙོག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།་

Urdu : زوم لینسوں کے نقصانات میں اسکے فوکل پیچیدگی ہے اور لینس عناصر کی تعداد کو طول ماسکہ کا ایک رینج حاصل کرنا ہوتا ہے جو ابتدائی لینسوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتی ہے-Dzongkha : འ་ནི་གནད་དོན་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ འདི་ཡང་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ འབུར་ཤེལ་ཚུ་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Urdu : لینس مصنوعات میں لینس تیار کرنے والوں کے اعلی معیار حاصل کر لینے کے بعد یہ معاملہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱིས་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལེགསཔ་སྦེ་བཏོན་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

Urdu : اس نے زوم لینزز کو ایسی معیاری تصاویر پیش کرنے کے قابل بنایا ہے جوکہ مقرر کردہ طول ماسکہ لینزز سے حاصل کی جانے والی تصاویر کے مقابلے کی ہوں۔Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་ སྟབས་མ་བདེཝ་གཞན་མི་འདི་ འབུར་ཤེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་འདི་ ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : زوم لینسوں کا ایک دوسرا نقصان اسکے لینس کا زائد ترین اپرچر (رفتار) ہے جو عام طور پر کم ہوتا ہے-Dzongkha : འདི་གིས་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མེ་མ་བཏེག་པར་ གདངས་དེ་ཅིག་རང་མེད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ པར་བཏབ་ནི་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : فلیش کے بغیر کم روشنی میں سستا زوم عدسہ استعمال کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے۔Dzongkha : གློག་བརྙན་གཅིག་ དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཅིག་འདི་ གཟུགས་བརྙན་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : کسی فلم کو DVD فارمیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے وقت اوور سکین سب سے عام مسائل میں سے ایک ہوتی ہے-Dzongkha : རྒྱང་མཐོང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མི་དམངས་ སེམས་དགའ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : زیادہ تر ٹیلی ویژن لوگوں کو خوش کرنے کیلئے بنائے گئے ہیں۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ག་ཅི་རང་བལྟ་རུང་ ལྟག་དང་འོག་ དེ་ལས་ མཐའམ་བདའ་སྟེ ས་མཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

Urdu : اسی وجہ سے ٹی وی پر تم دیکھتے ہو کہ ہر شے کی بارڈر اوپر، نیچے، اور اطراف میں کٹی ہوتی ہے۔Dzongkha : འ་ནི་འདི་ པར་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ یقینی بنانے کیلئے تیار کیا گیا ہے کہ تصویر پوری سکرین کو ڈھک لے- اسی کو اوور سکین کہا جاتا ہے-Dzongkha : དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ས་མཚམས་ཚུ་བཏོག་སྟེ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གློག་བརྙན་ནང་ལུ་ སྒྱུར་ཚིག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱང་མཐོང་གི་མཇུག་ལུ་རང་འབད་བ་ཅིན་ སྒྱུར་ཚིག་འདི་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུགས།

Urdu : بدقسمتی سے، جب آپ کوئی DVD بناتے ہیں تو امکان ہے کہ اسکا کنارا کٹ جائے، اور ویڈیو کے نیچے موجود ذیلی ٹائٹلز پوری طرح سے نظر نہ آئیں۔Dzongkha : དུས་རབ་བར་མའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་མཁར་ཚུ་གིས་ རྟ་གུར་གཞོན་སྦེ་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་དང་ ཚོགས་སྟོན་འབད་མི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ དམག་མི་ཚུ་གི་པར་ཚུ་ རྫུ་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་ འཆར་སྣང་སྐྱེད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན་མས།

Urdu : قرون وسطی کے روایتی قلعے نے طویل عرصے سے تخیل، گھوڑے پر جنگی مقابلے، ضیافت اور آرتوریائی عہد کے گھوڑسواری کی تصویروں کو متاثر کیا ہے۔Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་པའི་གྱང་ཁོག་ཚུ་མཐོངམ་ད་ དང་ཕུག་དིང་ཕུག་ལས་ དམག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྒྲ་དང་དྲིམ་འཚོར་དོ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ རྡོ་རུ་ནང་ལས་ཕར་ རྟའི་རྟིངམ་རྐྱབ་པའི་སྐད་དང་ ཨོག་ཁང་ནང་ལས་བཙོན་པ་ཚུ་ཐོན་པའི་དྲིམ་གྱི་འཚོར་སྣང་དང་འཇིགས་སྣང་ཚུ་བྱུང་དོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : زمین دوز قلعه کے گڑھے سے اٹھنے والے خوف کو سونگهنے، تقریبا کھروں پر کھردریوں کا ہنگامہ سننے کے لئے یہاں تک کہ ہزار سالہ کھنڈرات کے درمیان کھڑے طویل مددتی لڑائیوں کی آوازوں اور بو کو محسوس کرنا آسان ہے۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁ་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་བྱུང་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཨིན་ན? མ་གཞི་གིས་ བཙན་མཁར་ཚུ་ག་ཅི་འབད་བརྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན? བཙན་མཁར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན?

Urdu : لیکن کیا ہمارا تصور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ قلعے کیوں تعمیر کئے گئے تھے؟ وہ کس طرح ڈیزائن کئے گئے اور تعمیر کئے گئے تھے؟Dzongkha : ཀིར་བེ་མུག་སུ་ལོ་བཙན་མཁར་འདི་ དེ་བསྒང་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ བཙན་མཁར་བས་ སྲུང་ར་བསྒོར་བའི་ཁྱིམ་གྱི་སྣང་བ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : سردست کربی میکسلو قلعہ ایک حقیقی قلعے سے زیادہ ایک مضبوط گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔Dzongkha : བཙན་མཁར་་འདི་གི་ འོད་རྩི་སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་དང་ གྱང་སྲབ་ཕྲལ་ཕྲལ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ལས་དམག་འོང་པ་ཅིན་ དེ་ཅིག་རང་ ཐུབ་མ་ཚུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اس کی بڑی بڑی شفاف کھڑکیاں اور کمزور دیواریں زیادہ عرصے تک شدید حملوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༤༨༠གྱ་གྲངས་ནང་ ལོརཌ་ཧེལ་ཊིང་གིས་ བཙན་མཁར་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་ཡོདཔ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་དེ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨརཝ་བརྐུ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དགོཔ་སྡོད་ནུག

Urdu : 1480 کی دہائی میں، جب لارڈ ہیسٹنگز نے اسکی تعمیر شروع کروائی، اس وقت ملک نسبتاً پر امن تھا اور صرف گھومنے والے ڈَکیتوں کے چھوٹے گروہوں سے بچنے کی ضرورت تھی-Dzongkha : དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་འདི་ ཡུ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་བཞག་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : طاقت کا توازن ایک ایسا نظام تھا جس میں یورپی اقوام تمام یورپی ریاستوں کی قومی خودمختاری کو برقرار رکھنے کی طلب گار تھیں۔Dzongkha : ལྟ་བ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཡུ་རོཔ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ དབང་ཚད་ཆེཝ་སྦེ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདྲ་མཉམ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ ཁོང་རའི་མཐུན་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག

Urdu : نظریہ یہ تھا کہ تمام یورپی اقوام کسی ایک قوم کو طاقتور بننے سے روکنے کی کوشش کریں، اور اس لیے توازن کو قائم کرنے کے لیے قومی حکومتیں اکثر اوقات اپنے اتحاد تبدیل کر لیا کرتی تھیں۔Dzongkha : ཨིས་པེན་ལུ་ དམག་འཁྲུག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལང་མི་འདི་ དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལང་མི་ དམག་འཁྲུག་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : اسپینی جا نشینی کی جنگ پہلی جنگ تھی جس کا مرکزی مسئلہ طاقت کا توازن (بیلنس آف پاور) تھا۔Dzongkha : ཡོ་རོབ་ལུ་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱད་མདའ་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱད་མདའ་འདི་ བསྒྱུར་བ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་གི་རིང་ལུ་རྐྱབ་མི་དམག་འདི་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དམག་ཨིན་ཟེར་བཀག་མི་དམག་འཁྲུག་ མཇུག་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اس سے ایک اہم تغیُّر کی نشان دہی ہوئی، اب یورپی طاقتوں کو مذہبی جنگ لڑنے کا بہانہ حاصل نہیں رہا۔ اس طور تیس سالہ جنگ وہ آخری جنگ تھی جسے مذہبی جنگ کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔Dzongkha : ཨི་ཕེ་སའིསི་ལུ་ ཨར་ཊི་མིསི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༥༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསི་གིས་ མེ་སྤར་ནི་འདི་གིས་ མེདཔ་བཏང་ནུག

Urdu : ایفیسس کے مقام پر آرٹیمس کے ٹمپل کو ہیروسٹراٹس نے آتش زنی کی کارروائی سے 21 جولائی 356 قبلِ مسیح کو تباہ کر دیا تھا۔[Day20]

Dzongkha : ལོ་རྒྱ྄ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གི་སེམས་ཤུགས་འདི་ མིང་གཏམ་མ་གཏོགས་ གཞན་མེདཔ་ཨིན་མས། ཨི་ཕི་སི་ཡཱན་ཚུ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསའི་གི་མིང་འདི་ མ་པ་ལས་རང་ ཐོ་ནང་མི་བཙུགས་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག

Urdu : کہانی کے مطابق، اسکا مقصد کسی بھی قیمت پر شہرت حاصل کرنا تھا- باشندوں نے غم سے نڈھال ہوکر یہ اعلان کیا کہ ہیروسٹریٹس کا نام کبھی بھی درج نہیں کیا جائے گا-Dzongkha : གི་རིཀ་གི་བྱུང་རབས་མཁས་མཆོག་ ཨིས་ཊར་བོ་གིས་ ཤུལ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གི་མིང་ ད་རེས་ཤེསཔ་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་དང་གེ་རིཌ་ སྐྱེས་བའི་ཕྱི་རུ་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یونانی موّرخ آسٹریبو نے بعد میں اسکا نام درج کیا، جسکی وجہ سے ہم آج اسے جانتے ہیں- سکندر اعظم کے پیدا ہونے والی رات کو ہی ہیکل کو تباہ کر دیا گیا تھا-Dzongkha : ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་གྱིས་ ཁོ་ར་རྒྱལཔོ་གཅིག་འབད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ལོག་བཞེང་པ་ཅིན་ དངུལ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ག་བཟེད་མ་བཏུབ་པས། ཤུལ་ལས་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་ཚེ་འདས་སོང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༢༣ལུ་ ལོག་བཞེངས་ནུག

Urdu : بادشاہ کی حیثیت سے سکندر نے مندر کی باز تعمیر کے لئے ادائیگی کی پیشکش کی لیکن اسے ٹھکرا دیا گیا۔ بعد میں سکندر کی موت کے بعد مندر کو 323 قبلِ مسیح میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔Dzongkha : སྒྲ་དབྱངས་འདི་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་དཀྲོག་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་རའི་ལགཔ་འདི་ ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ལག་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་ ག་ཐོབ་འབ་ཡང་ དཀྲོག་ནི་མི་འོང་།

Urdu : اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام نوٹس پر درستگی کے ساتھ اُنگلیاں چلاتے ہوئے آپ کے ہاتھ حتی الامکان پرسکون ہوں، یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی اُنگلیوں کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ حرکت نہ کریں۔Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་ད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ དེ་ཅིག་རང་ འུ་མི་སྡུག ། སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་ཡེ་ནོ་གུ་བཟུམ་སྦེ་ མཛུབ་སྣོན་གུ་ ཤུགས་སྦེ་ཡང་ ཨེབ་དགོཔ་མེད།

Urdu : اس طریقہ سے تم کو کم سے کم تکان ہوگی۔ یاد رکھو تمہیں کلیدوں پر زیادہ زور سے انگلیاں مارنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ تیز آواز کے لئے پیانو پر مارنی پڑتی ہیں۔Dzongkha : ཨེ་ཀར་ཌེན་ལུ་ སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ སྦུདཔ་ཤུགས་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་དགོ

Urdu : باجے پر اضافی حجم حاصل کرنے کے لئے آپ زیادہ دباؤ یا رفتار کے ساتھ کمانوں کا استعمال کرتے ہیں۔Dzongkha : གནས་ལུགས་འདི་ འདྲས་མཐུན་དང་ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ བདེན་པ་རྟོགས་ནི་དང་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ མུ་མཐུད་ནི་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : صوفیانہ خیال ایک اشتراک، شناخت، یا حتمی حقیقت، الوہیت، روحانی سچائی، یا خدا سے آگاہی کا حصول ہے۔Dzongkha : ཡིད་ཆེས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནས་བདག་ཞི་བདག་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་ལུ་ ཉམས་མྱོང་དང་རིག་ཤེས་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ལེནམ་ཨིན་མས།

Urdu : اعتماد کرنے والے براہ راست تجربہ، بدیہی، یا الہی حقیقت/دیوتا یا دیوتاؤں کے بارے میں بصیرت تلاش کرتا ہے۔Dzongkha : འདི་ལུ་བསྟེན་མི་ཚུ་གིས་ ཉམས་མྱོང་འདི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྡོད་ཐངས་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་རང་ གཙོ་བོར་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

Urdu : پیروکار زندگی بسرنے کے کچھ خاص طریقوں، یا ان اطوار کی پابندی کرتے ہیں جن کا مقصد ان تجربات کو پروان چڑھانا ہے۔Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

Urdu : تصوّف کے مذہبی عقائد کی دوسری شکلوں سے اور عبادت کو شعور کی منفرد حالت کے براہ راست ذاتی تجربے پر تاکید سے، خاص طور پر ان پرامن، صاحِب ادراک، شادمانی یا یہاں تک کہ حالت وجد والے کردار کے ذریعہ بھی نمایاں کیا جا سکتا ہے-Dzongkha : སིཀི་ཆོས་ལུགས་འདི་ རྒྱ་གར་གླིང་ཆུང་གི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཆོས་ལུགས་འདི་ འགོ་ཐོག་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ ཧིང་དུའི་སྔར་སྲོལ་ནང་ འགྲིགས་མིན་འབྱུང་བའི་སྐབས་ ཆོས་ལུགས་འདི་ པཱན་ཇཱབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سکھ مت شبۃ قارۃ ھند کا ایک مذہب ہے۔ اس کا ارتقاء پنجاب کے علاقہ میں قدیم ہندو مذہب سے اختلاف کے باعث 15 ویں صدی میں ہوا۔Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་ ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་འདྲ་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཧིན་དུ་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ སྔར་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سکھ اپنے عقیدے کو ہندو مذہب سے الگ مانتے ہیں حالانکہ اپنی ہندو بنیادوں اور روایات کو تسلیم کرتے ہیں-Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ གུར་མེཊ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ པཱན་ཇཱབ་མི་སེར་གྱིས་ གུ་རུ་ལུ་ ཞུ་བའི་ཚིག་ཨིན་མས། གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ག་ར་གི་ རྣམ་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཨིནམ་ད་ སིཀ་གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་སའི་ཡུལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : سکھ لوگ اپنے مذہب کو گرومت کہتے ہیں جس کے معنی گورو کے مذہب ہیں۔ گورو کا تصوُّر تمام ہندوستانی مذاہب کا ایک بنیادی پہلو ہے لیکن سکھ مت میں اس کی اہمیت ایک بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے ہے۔Dzongkha : འ་ནི་ཆོས་ལུགས་འདི་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ གུ་རུ་ནཱ་ནག་༼༡༤༦༩-༡༥༣༩༽ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གུ་རུ་༩ གིས་ ཤུལ་འཛིན་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس مذہب کی بنیاد گورو نانک (1469-1539) نے 15 ویں صدی میں رکھی۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے نو مزید گورو آئے۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ པོ་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་ ཟ་ཆས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ གླ་ཆ་མར་ཕབ་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་འདི་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ངོ་རྒོལ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : تاہم جون 1956 میں خرشچیف کے وعدے اس وقت آزمائش کی کسوٹی پر رکھے گئے جب پولینڈ کے مزدوروں نے غذائی قلت اور اجرت کی تخفیف کے خلاف دنگا کیا۔ بعد میں یہ دنگے کمیونزم کے خلاف عام احتجاج میں بدل گئے۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ མཇུག་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ ལོག་ལེན་ཐབས་ལུ་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཚུ་ཊེངཀ་ནང་གཏང་སྟེ་ ཁོ་གིས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་མངགས་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ལེ་ཌི་སོལོ་ གོ་མུལ་ཀ་འདི་ བློན་ཆེན་བཀལ་ནི་ལུ་ ཁག་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : آخر میں اگرچہ کرشچیف نے نظم و ضبط کی بحالی کے لیے ٹینکوں کو روانہ کیا، لیکن انہوں نے کچھ معاشی مطالبات کو راہ دی اور مقبول عام لیڈر ولادیسلا گوملکا کو نیا وزیر اعظم مقرر کرنے پر راضی ہوگئے۔Dzongkha : ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ བྱང་ནུབ་ རྒྱ་གར་གྱི་ གླིང་ཆེན་ལི་སྐལ་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ དེང་སང་པ་ཀིསི་ཏཱན་དང་ རྒྱ་གར་བྱང་ནུབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་དག་པ་ཅིག་ དེ་ལས་ བྱང་ཤར་ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وادی سندھ کی تہذیب دور جدید کے پاکستان کے زیادہ تر حصوں، ہندوستان کے کچھ شمال مغربی علاقوں اور افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں پر محیط بر صغیر ہند کے شمال مغرب میں کانسے کے عہد کی تہذیب تھی۔Dzongkha : ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ཨིན་དཱསི་གཙང་ཆུའི་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : تہذیب دریائے سندھ کی ترائیوں میں پھلی پھولی جہاں سے اسے اپنا نام ملا۔Dzongkha : ཨིནཇ་རུང་ མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཀོད་མིའི་ནང་ ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ད་ལྟོ་སྐམ་ཡོད་པའི་ སཱ་རསི་ཝ་ཊི་གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡང་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ ཨིན་དཱསི་སཱ་རསི་ཝ་ཊི་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ བཏགས་པ་ལུ་ འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༠ གི་ལོ་གྲངས་ནང་ ས་རྐོ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ཧ་ར་པ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ར་པཱན་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ཡང་ བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اگرچہ کچھ علماء یہ قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ اب خشک ہوچکی سرسوتی ندی کے حوضوں میں بھی تہذیب موجود تھی، اس لیے اسے مناسب طور پر سندھ-سرسوتی تہذیب کہا جانا چاہئے، جب کہ بعض لوگ اسے ہڑپا عہد کے بعد ہڑپا تہذیب کہتے ہيں، جس کے مقامات میں سے پہلے مقام کی کھدائی 1920 کی دہائی میں ہوئی تھی۔Dzongkha : རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ དྲག་དམག་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ གསོ་བ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سلطنتِ روم کی عسکری نوعیت نے طبی پیش قدمیوں کے ارتقاء میں مدد دی۔Dzongkha : རྒྱལ་ཆེན་ཨ་གཱསི་ཊསི་གིས་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམག་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོ་མཱན་གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་དང་པ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ནུག

Urdu : شہنشاہ آگسٹس کے ذریعے ڈاکٹروں کی بھرتی شروع ہوئی اور انہوں نے جنگوں کے بعد استعمال ہونے والا سب سے پہلا رومن میڈیکل کارپس بھی بنایا۔Dzongkha : གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ ཞི་སྨན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉལ་ཐའི་མེ་ཏོག་གི་སོན་ལས་ ཟུག་ཕབ་སྨན་དང་ ཧཱར་བེན་སོན་ལས་ ཨིསི་ཀོ་པོ་ལོ་མའེན་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جرّاحوں کو مختلف مُسکِّنات کا علم تھا بشمول خشخاش کے دانوں سے افیم اور ہربین کے دانوں سے اسکوپولامائن نکالنے کا۔Dzongkha : ཁོང་ཚུ་ རྐང་ལག་བཏོག་ནི་ལུ་ མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ ནདཔ་ཚུ་ རུལ་རྨ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ ཁྲག་ཐོན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སྨན་བཅོས་ཚུ་མཐར་ཕྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وہ مریضوں کو فساد نسیج، نیز شریان بندی اور رگوں کی بندش سے بچانے کے لئے عضو کو کاٹنے میں ماہر ہو گئے ہیں، تاکہ خون کا بہاؤ جاری رہ سکے۔Dzongkha : དུས་རབས་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལས་ རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ སྨན་རིག་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་འབྱུང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ལྷབ་མི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : متعدد صدیوں کے دوران، یونانی سلطنت نے طب کے میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور آج ہم جو بھی جانتے ہیں اسکا بیشتر حصّہ انھیں لوگوں نے تشکیل کیا تھا-Dzongkha : པི་ཝར་ལེནཌ་ཤོག་རྩལ་འདི་ནང་ ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ལྟབ་མཚམས་གཅིག་ལས་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ལྟབ་མཚམས་སྣ་འདུས་ རྒྱབ་ཕྱོགས་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་ མ་ཆོག་པར་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : پیور لینڈ اوری گیمی پابندی والی ایسی اوری گیمی ہے جسے ایک وقت میں صرف ایک ہی تہہ کیا جا سکتا ہے، اس میں الٹے تہوں والی زیادہ پیچیدہ تہوں نہیں لگائی جاسکتی، اور تمام تہوں کے سیدھے مقامات ہوتے ہیں-[Day21]

Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཉམས་མྱོང་མེད་མི་ཚུ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་རིག་རྩལ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོ་གྲངས་ལུ་ ཇཱོན་ སི་མིཐ་གིས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اسے نا تجربہ کار فولڈرز یا ان محدود موٹر مہارت والے افراد کی مدد کرنے کیلئے جان سمتھ نے 1970 کی دہائی میں تیار کیا تھا-Dzongkha : ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ མི་རིགས་དང་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཚུ་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་འདི་གིས་ ཁོང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : بچوں میں نسل اور نسلی کے متعلق دقیانوسی کے تصورات سے آگاھی بہت کم عمر میں پیدا ہوتی ہے اور یہ نسلی دقیانوسی انکے طرز عمل کو متاثر کرتے ہیں۔Dzongkha : དཔེར་ན་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣང་འཆར་ལུ་བརྟེན་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مثال کے طور پر، وہ بچے جو نسلی اقلیت کے ساتھ بطور اسکول میں اچھا نہ کرنے کے پہچانے جاتے ہیں جو دقیانوسی ہے وہ ایک بار جب اپنی نسل سے وابستہ دقیانوسی کے بارے میں جانتے ہیں تو اسکول میں اچھا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔Dzongkha : མའི་ཨིསི་་པེསི་་ཟེར་མི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཏཌ་ཨིས་ཏིཌ་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ མི་ས་ཡ་༥༤ གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

Urdu : MySpace ریاستہائے متحدہ میں استعمال کی جانے والی تیسری سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹ ہے اور فی الحال اس میں 54 ملین پروفائلز ہیں-Dzongkha : ཡོངས་འབྲོལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་རང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ان ویب سائٹس نے بہت توجہ حاصل کی ہے، خصوصاً تعلیمی ترتیبات میں۔Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ནང་ འབྲི་སྒོ་དང་གློག་བརྙན་ དེ་ལས་ པར་དང་གཞན་མི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་ སློབ་ཁང་གི་ངོ་ཤོག་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཟོ་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ان ویب سائٹس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ کسی کلاس پیج کو آسانی سے سیٹ اپ کرنے کے قابل ہے، اس میں بلاگز، ویڈیوز، تصاویر اور دیگر فیچرز شامل ہو سکتی ہیں-Dzongkha : འ་ནི་ངོ་ཤོག་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གཅིག་བཟོ་མི་འདི་གིས་རང་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ལྡེ་སྒྲོམ་དེ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཤེས་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་མི་སླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་དང་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས།

Urdu : اس صفحے پر آسانی سے صرف ایک ویب ایڈریس کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یاد کرنا آسان ہے۔ نیز اور ایسے بچوں کے لئے ٹائپ کرنا بھی آسان ہوگا جنہیں کیبورڈ یا املا میں پریشانی ہوتی ہو۔Dzongkha : ལྷག་ནི་ལུ་་སྟབས་བདེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚོས་གཞི་ཡང་ བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ བཟོ་བཏུབ།

Urdu : اس کو پڑھنے میں آسان بنانے اور حسبِ خواہش رنگ کو کم و بیش کرنے کے لئے اسے کسڑمائز کیا جا سکتا ہے۔Dzongkha : ཨེ་ཊེན་ཤཱན་ཌིསི་ཨོ་ཌར་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁམས་ནད་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཊའེཌ་གི་ནད་རྟགས་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ མ་བརྟགས་པ་དང་ རྣམ་གཡེང་ དེ་ལས་ སྡོད་མ་ཆགས་པ་ ཡང་ཅིན་ ནུས་ཤུགས་ལས་ལྷག་པ་ཚུ་ཨིན་མས།

Urdu : اٹینشن ڈی فیسٹ ڈس آرڈر ¨ایک اعصابی سنڈروم ہے جس کی عمدہ تعریف کرنے والی سہ رخی علامتیں اکساہٹ، توجہ کا انتشار اور غیر معمولی فعالیت یا یا غیر معمولی قوت کو شامل ہے۔¨Dzongkha : འདི་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་སྐོར་ལྷབ་ནི་མེན་པར་ དཀྲུག་པའི་སྐོར་ལྷབ་ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ ཨ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་ གནོད་ཉེན་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ཨ་ལུ་ས་ཡ་༢ དེ་ཅིག་ལུ་ གནོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ سیکھنے سے معذوری نہیں ہے، یہ سیکھنے کی بے ترتیبی ہے؛ یہ ¨تمام بچوں میں سے 3 سے 5 فی صد تک کو متاثر کرتا ہے، شاید امریکہ میں 2 ملیئن بچّوں کو¨۔Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་སུ་དཀར་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་རུང་ རང་དགའ་བའི་རྩེདམ་རྩེ་ ཡང་ཅིན་ སྤྲོས་བརྙན་ཚུ་བལྟ་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་རྟགས་མེད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ADD (توجہ خسارہ اضطراب) والے بچوں کو ایسی چیزوں سے، جیسے کہ اسکول کے کام پر توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ جن کاموں کو کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے گیمز کھیلنا یا اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھنا یا بغیر رموز اوقاف والے الفاظ لکھنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں-Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ ཁོང་གི་ཀླདཔ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཐབམ་ལམ་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འགྲིགས་ འཐབ་འཛིང་འབད་ དེ་ལས་ དབང་འཛིན་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ان بچوں میں مشکلات میں پڑنے کا رجحان بہت ہے کیوں کہ ¨وہ بہت خطرناک عادات میں مبتلا ہیں، جھگڑے کرنا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے الجھنا¨، تا کہ ان کے دماغ کو سکون ملے، چوںکہ ان کا دماغ عام طریقوں سے سکون نہیں پاتا۔Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་འདི་གིས་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལུ་ཡང་ གནོད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འ་ནི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ རང་གིས་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཧ་མ་གོ་ ཡང་ཅིན་ རང་གིས་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་ ཡང་ཅིན་ དྲན་པ་ཁུག་ནི་འདི་ སོ་སོ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།།

Urdu : اے ڈی ڈی دیگر ہم عمر افراد کے ساتھ تعلقات کو متاثر کرتا ہے، اس لئے کہ دوسرے بچے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس طرح کیوں عمل کرتے ہیں یا وہ اس طرح کیوں ہجے کرتے ہیں یا یہ کہ ان کی پختگی کی سطح مختلف ہے۔Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་སྦྱང་བརྩོན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ འགྱུར་བཅོས་ཤེས་རྟོག་འབྱུང་མི་འདི་གིས་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཚུགས།

Urdu : چونکہ علم حاصل کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت مذکورہ بالا طریقے سے تبدیل گئی ہے، اسی طرح حصول علم کی بنیادی شرح بھی بدل گئی ہے۔Dzongkha : བརྡ་དོན་ལེན་ཐངས་ཐབས་ལམ་འདི་ སོ་སོ་ཡོད། ངོ་རྐྱང་དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ལུ་ ཨེབ་ཤུགས་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་དྲན་གསོ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : معلومات حاصل کرنے کا یہ نظریہ مختلف تھا- اب انفرادی یاد آوری کے اندر بالکل دباؤ نہیں رہتا تھا، لیکن متن کی یاد آوری کی اہلیت زیادہ توجہ کا مرکز بن گیا۔Dzongkha : ཕྱི་དར་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་དང་ ཡོན་ཏན་སྤེལ་ནིའི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་རང་ འགྱུར་བཅོས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : خلاصہ یہ ہے کہ، رناایسنس نے سیکھنے اور علم کے پھیلاؤ کے نقطہ نظر میں ایک اہم تبدیلی کی۔Dzongkha : སྤྱིའི་རིགས་མེན་པར་ ཧོ་མི་ནིཌ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ ཡང་ཅིན་ ལྗིད་འབག་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཤིང་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ གཡུག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : دیگر حیواناتِ رئیسہ کے برخلاف، ہومی نیڈز اب اپنے ہاتھوں کو حرکت کرنے، وزن اُٹھانے یا درختوں میں جُھولنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔Dzongkha : ཅིམ་པཱན་ཟི་གི་ལགཔ་དང་རྐངམ་ཚུ་ སྦོམ་ཆུང་དང་རིང་འཐུང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མཛུབ་ཚིགས་འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ ལྗིད་འབག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

Urdu : چمپینزی کے ہاتھ پاؤں حجم اور لمبائی میں یکساں ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر جب وہ پچھلے پنجے پر چلتا ہے تو ہاتھ میں بوجھ اٹھا سکتا ہے۔Dzongkha : འགྲོ་བ་མིའི་ལགཔ་འདི་ རྐངམ་ལས་ཐུང་ཀུ་ཡོདཔ་ད་ ཕཱ་ལང་ཇེསི་ཚུ་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انسانی ہاتھ پاؤں سے چھوٹا ہے، سیدھے ہاتھوں اور پَیروں کی اُنگلیوں کی چھوٹی ہَڈّیوں کے ساتھ۔Dzongkha : ལོ་ངོ་ས་ཡ་༢ དང་༣ སོང་བའི་ ལག་པའི་རུ་ཏོ་གྱི་གྱུར་རྡོ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ལས་ ཁ་སྒྱུར་ལུ་ ལག་པའི་མཁས་པ་སྦྱང་ནི་ལུ་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོདཔ་ ཤེས་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : دو سے تین ملین سال پرانی رکازی ہاتھ کی ہڈّیاں نقل و حرکت سے برتنے کے سلیقے کی ہاتھ کی خصوصیت میں یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہیں۔Dzongkha : མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོག་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ཡིད་ཆེད་ཡོད་པ་ཅིན་ འུ་སྡུག་པའི་གཞི་རང་ཨིན།

Urdu : کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے مائل کردہ قابلِ فہم خواب اکثر اوقات بہت زیادہ تھکا دینے والے ہو سکتے ہیں۔Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཐོན་མི་འདི་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་སྟེ་ རེམ་གནས་སྟངས་བར་ན་གི་ དུས་ཚོད་དེ་རིངམོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

Urdu : اس کیفیت کا بڑا سبب سلیس خوابوں کا نتیجہ ہے جو آر ای ایم حالات کے درمیانی وقفہ کو طویل کرتا ہے۔Dzongkha : ནུབ་མོ་ འདི་བཟུམ་མའི་རེམ་དག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་ཉལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་གཟུགས་དྲག་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ལུ་མི་འགྱུར།

Urdu : ایک رات میں چند ریمز کے ساتھ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ واقعی اصل نیند لے سکتے ہیں اور آپ کا جِسم بحال ہوکر اتنا غیرمستقل ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཁྱོད་རང་ དུས་ཡཽན་སྐར་མ་༢༠ དང་༣༠ གི་བར་ན་ ཚར་རེ་ལོང་སྟེ་ རྒྱང་མཐོང་བལྟ་ནི་ལུ་ དཀའཝ་སྤྱད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འུ་སྡུགཔ་ཨིན།

Urdu : یہ بالکل ویسے ہی تھکا دینے والا ہے جیسے آپکو ہر بیس یا تیس منٹوں میں جاگنا ہو اور ٹیلی ویژن دیکھنا ہو-Dzongkha : གནོད་ཉེན་འདི་ ནུབམོ་རེ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཀླདཔ་འདི་གིས་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ དཔའ་བཅམ་མི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

Urdu : اسکی تاثیر اس بات پر منحصر ہے کہ آپکا دماغ ہر شب اکثر کتنی وضاحت سے خواب دیکھنے کی کوشش کرتا ہے-[Day22]

Dzongkha : བྱང་ཨཕ་རི་ཀ་ལུ་ཡོད་མི་ ཨི་ཊ་ལི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འགྱོ་མ་བཏུབ་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཨི་ཊ་ལི་གིས་དམག་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་རང་ བིརི་ཊིཤ་གི་ ཨི་ལེ་ཝེནིཏ་ཧུས་སཱར་གྱིས་ ལི་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀཱ་པུས་ཕོརཊ་ཟེར་མི་བཙན་མཁར་འདི་ ཁོང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ནུག

Urdu : شروع ہی سے شمالی افریقہ میں اٹلی کے باشندوں کے لیے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اٹلی کے اعلان جنگ کے ایک ہی ہفتے میں، جون 10، 1940کو برطانوی 11ویں ہوسارس نے لیبیا میں کیپوزو کا قلعہ بند کر دیا۔Dzongkha : བཱར་དྲི་ཡ་གི་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི་ནང་ བིརི་ཊིཤ་གིས་ ཨི་ཊི་ལི་གི་ དམག་སྡེ་གི་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་མི་ གུང་བློན་ལཱས་ཀྲུག་སི་འདི་ བཟུང་ནུག།

Urdu : باردیا کے مشرق میں کمین لگا کر برٹش نے اطالوی دسویں آرمی کے انجینیر ان چیف جنرل لاستاکچی کو گرفتار کر لیا۔Dzongkha : མུས་སོ་ལི་ནི་གི་ཤུལ་འཛིན་མི་ ལི་བི་ཡ་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ མཱར་ཤལ་ཨི་ཏྲལ་ལོ་ བཱལ་བོ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ཏོ་བུརཀ་ལུ་ ཆགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བསད་ནུག

Urdu : 28 جون کو لیبیا کے گورنر جنرل اور مسولینی کے بظاہر وارث مارشل اٹالو بالبو، تبروک میں لینڈنگ کے دوران دوستانہ فائرنگ سے ہلاک ہوگئے تھے۔Dzongkha : དེང་སང་གི་ གྱི་ཁྱད་རྩེདམོ་འདི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་སློབ་ཕྲུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་ཚུན་ཚོད་ གནས་ཚད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨོ་ལོམ་པིག་གི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ཡང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : تلوار بازی کا جدید کھیل، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ سے لے کر پیشہ ور اور اولمپک کے مقابلوں تک، کافی سطحوں پر کھیلا جاتا ہے۔Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ ངོ་མ་རང་ མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ اسپورٹ اولیں طور سے ایک ڈوئل کی شکل میں کھیلا جاتا ہے جس میں ایک شمشیر باز دوسرے سے دو بدو مقابلہ کرتا ہے۔Dzongkha : གཱོལཕ་ཟེར་མི་རྩེདམོ་འདི་ རྩེདམོ་རྩེད་མི་ཚུ་གིས་ བཱོལ་དོང་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : گولف ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی گیند کو سوراخوں کے اندر ڈالنے کیلئے ڈنڈوں کا استعمال کرتا ہے-Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་གི་བསྐོར་ཐེངས་ནང་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ དོང་༡༨ཚུན་ཚོད་རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ དོང་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کسی بھی ریگولر راؤنڈ میں اٹھارہ ہول ( hole ) کھیلے جاتے ہیں، اور کھلاڑی عا دتاً کورس میں پہلے ھول سے شروع کرتے ہیں اوراٹھارہویں پر تمام کرتے ہیں۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་འདི་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ག་གིས་ ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ འདི་གིས་ ཐོབ་ཨིན་མས།

Urdu : وہ کھلاڑی جو کورس جیتنے کے لئے سب سے کم اسٹروک لگاتا ہے، یا سب سے کم گالف کلب کے سوئنگز لگاتا ہے۔Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ རྩྭ་གུར་རྩེད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དོང་གི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་རྩྭ་འདི་ ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཏོག་སྟེ་ ལྕང་ཁ་སྦེ་་ཨིན་མས།

Urdu : یہ کھیل گھاس پر کھیلا جاتا ہے، اور سوراخ کے ارد گرد کی گھاس کو تھوڑی دیر پہلے ہی کاٹا گیا ہوتا ہے اور اسے سبز کہتے ہیں-Dzongkha : བལྟ་བཤལ་འདི་ གཅིག་ལས་འབདན་ ཡོངས་གྲགས་རང་ མི་ཚུ་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དགོ་མི་ སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལ་ཨིན་མས།

Urdu : سیاحت کی سب سے عام قسم تفریحی سیاحت ہے: جس سفر سے زیادہ تر لوگ وابستہ ہیں:Dzongkha : འདི་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་དང་ངལ་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ཁོང་ར་སྡོད་སའི་ས་སྒོ་དང་ མ་འདྲ་བའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་འགྱོ་་མི་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : یہ تب واقع ہوتا ہے جب لوگ سکون پانے اور لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی روز بہ روز کی باقاعدہ زندگی سے بالکل مختلف جگہ پر جاتے ہیں۔Dzongkha : སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཚོའི་མཐའ་མར་དང་ གླིང་ག་ དེ་ལས་ གུར་སྤུབས་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Urdu : ساحل سمندر، تھیم پارک اور کیمپ گراؤنڈ ایسے عام مقامات ہیں جہاں تفریحی سیاحوں کی کثرت سے آمد و رفت ہوتی ہے۔Dzongkha : ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ས་སྒོ་དེ་ཁའི་ལམ་སྲོལ་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Urdu : اگر کسی خاص جگہ کے سفر کا مقصد اس کی تاریخ اور ثقافت کو جاننا ہے تو اس طرح کے سفر کو ثقافتی سیاحت کہا جاتا ہے۔Dzongkha : བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ བྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་འོང་ག་ཡང་མི་ཤེས།

Urdu : سیاح ایک مخصوص ملک کے مختلف مقامات کی سیر کر سکتے ہیں یا وہ محض ایک علاقے پر توجہ مرکوز کرنے کا اختیار لے سکتے ہیں۔Dzongkha : དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ འདི་ཚུ་མཐོང་སྟེ་ རྒྱབ་དཔུང་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Urdu : اس سرگرمی کو دیکھ کر، آباد کاروں نے کمک منگوائی تھی۔Dzongkha : གདོང་བཟང་མི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་དཔུང་འབད་མི་ རུ་ཁག་ནང་ལུ་ དམག་སྲིད་ཇོ་ཧོན་ཨིསི་ཊ་ཡེག་དང་ ཇེམསི་རིཌ་གི་འོག་ལུ་ (ཤུལ་ལས་ གཉིས་ཆ་ར་ གུང་བློན་ལུ་འགྱུང་སོངཔ)ནིའུ་ཧེ་མིསི་ཕི་ཡར་གྱི་ རུ་ཁག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ནང་ལས་ དམག་མི་༢༠༠ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کرنل جون اسٹارک اور جیمز ریڈ (بعد ازاں دونوں جنرلز منتخب ہوئے) کی سربراہی میں، اگلی پوزیشنز پر مقوی دستوں میں، 200 جوانوں پر مشتمل پہلی اور تیسری نیو ہیمپشائر رجمنٹس شامل تھیں۔Dzongkha : དམག་བཅོམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ར་བ་བདའ་སྟེ་སྡོད་ནུག

Urdu : اسٹارک کے آدمیوں نے کالونسٹ کی جگہ کی شُمالی حد کے جنگلے پر پوزیشنز سنبھال لیں۔Dzongkha : གཙང་ཆུ་ཞོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མིསི་ཊིག་གཙང་ཆུ་དང་ ཕྱོགས་གསུམ་ཆུ་གླིང་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ས་སྟོང་ཐོནམ་ཅིག་རང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་ ར་བ་འདི་ རྡོ་གི་རྩིགཔ་ལྷོང་སྟེ་ བསྣར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جب جزیرہ نُما کے شُمال مشرقی حِصّے کے ساتھ میسٹک دریا کے ساتھ نشیبی لہر نے ایک خلا کو کھول دیا، اُنہوں نے جلدی جلدی ایک پتھر کی چھوٹی دیوار سے جنگلے کو شُمال کی جانب وسیع کیا جو ایک چھوٹے ساحل پر پانی کے کنارے ختم ہوتا تھا۔Dzongkha : གི་རིཌ་ལི་དང་ཡང་ན་ ཨིས་ཊརཀ་གིས་ ར་བ་གི་གདོང་ཁར་ ཕིཊ་༡༠༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཀཝ་ཅིག་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་ ནཱ་ལས་ག་ཡང་མ་འགྱོ་ཚུན་ཚོད་ ག་གིས་ཡང་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ནི་མེད་ཟེར་བའི་ བཀོད་རྒྱ་འབྱིན་ནུག

Urdu : گریڈلی یا اسٹارک نے جنگلا کے سامنے تقریبا 100 فٹ (30 میٹر) کا کھمبا لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک عام سائز کی اشیاء اس سے نہیں گزر جاتی کوئی فائر نہیں کریگا-Dzongkha : ཨེ་མི་རི་ཀ་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

Urdu : امریکی منصوبہ تین مختلف سمتوں سے مربوط حملے کرنے پر مبنی تھا۔Dzongkha : གུང་བློན་ ཇོ་ཧོན་ཀཊ་ཝལ་ཌར་གྱིས་ དམག་རྒྱབ་འོང་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བོར་ཌན་ཊ་ཝན་ལུ་ བིར་ཊིཤ་ལུ་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کسی بھی امدادی کمک کو روکنے کیلئے، جنرل جان کیڈوالڈر کو بورڈن ٹاؤن میں حریف کو مغالطے میں ڈال کر برطانوی حفاظتی فوج کے خلاف حملہ شروع کرنا تھا-Dzongkha : གུང་བློན་ ཇེམསི་ཨི་ཝིང་གིས་ ཊིར་ཏོན་ཕེ་རི་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་ཕར་ཁ་ དམག་མི་༧༠༠ཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་སུན་པིང་ཀི་རིག་ལུ་ ཟམ་འཕྱོག་སྟེ་ བྱང་ཕྱད་ཀྱི་དམག་མི་ཚུ་ བྱོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : جنرل جیمز ایونگ کو ٹرینٹن فیری میں دریا کے پار 700 رضاکار افواج کو لے کر، اسونپنک کریک کے پل پر قبضہ کرنا تھا اور دشمن کے کسی بھی دستے کو فرار ہونے سے روکنا تھا-Dzongkha : དམག་མི་༢,༤༠༠འབད་མི་ རུ་ཁག་ངོ་མ་གིས་ ཊིར་ཏོན་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ མ་ཡལ་༩གི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཤར་མ་དཀརཝ་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་ བགོ་བཤའ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། སྡེ་ཚན་གཅིག་འདི་ གི་རི་ནི་གི་དམག་ཁྲིད་ཀྱི་འོག་ལུ་དང་ གཞན་མི་འདི་ སུ་ལི་ཝན་གྱི་འོག་ལུ་ཨིན་མས།

Urdu : 2,400 لوگوں کی مین حملے والی فوج ٹرینتان سے نو میل شمال میں ندی عبور کرے گی، اس کے بعد ایک گرین اور دوسرا سلیوان کے ماتحت صبح سے پہلے حملہ کرنے کے لئے دو حصوں میں منقسم ہو جائے گی۔Dzongkha : རྒྱུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མའིལ་བཞི་དཔྱ་གཅིག་ལས་ ཕྱེད་ཀ་ལུ་ལྷོད་པའི་གནམ་དུས་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་བ་འདི་ རྩ་འགེངས་ནི་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : چوتھائی سے آدھے میل کی دوڑ میں تبدیلی کے ساتھ، رفتار کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے اور صبر و برداشت ایک مطلق ضرورت بن جاتی ہے۔Dzongkha : མའིལ་ཕྱེད་ཀ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་རྒྱུག་ཚུགས་མི་གཅིག་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢ཀྱི་ནང་ལུ་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཚད་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་འབྱུང་རུང་ འདི་ལུ་ བཟོད་བསྲན་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : بے شک، ایک اعلیٰ پائے کا ہالف مائلر، ایسا شخص جو دو منٹوں کا ریکارڈ توڑ دے، اسے ایک اچھی رفتار کا مالک ہونا چاہیئے، مگر تمام خطرات میں برداشت کو لازمی اُجاگر کرنا چاہیے۔[Day23]

Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཚལ་མ་དང་སྤང་ཐང་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་རྒྱུག་ནི་གི་ལས་རིམ་དོན་ལས་ ལུས་རྩལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོད་སྟོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་ རྒྱུག་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : کچھ ملک میں موسم سرما کے دوران تیزقدمی، جو اگر سم کے اوپری حصے کے لئے جمنازیم کے کام کے ساتھ ملائی جائے، یہ تیزقدمی کے سیزن کے لئے بہترین تیاری ہے۔Dzongkha : ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟའ་སྡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལུས་རྩལ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོགས་་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : صرف مناسب غذائی مشقوں سے اعلیٰ کارکردگیاں شروع نہیں کی جاسکتیں، مگر وہ نمایاں طور پر نوعُمر کھلاڑیوں کی کُل صحتمندی اور بہتری پر اثرکرتی ہیں۔Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ཆུ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཐུང་ནི་ ལྷན་ཐབས་སྦྱང་བའི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཤེས་མི་འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚ་ སྤྲོ་བ་ཡང་ ཐེབ་སྦེ་རང་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : طاقت کے صحت مندانہ توازن کو برقرار رکھ کر، بدن کو کارگر طریقہ سے پانی پہنچانے کی عادت ڈال کر اور اضافی عملیّات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ کر اتھلیٹ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے اور اپنے اسپورٹ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔Dzongkha : རིང་ཚད་བར་ན་སྐོརམ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱུག་ནི་འདི་ གཞན་མི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡངས་དོ་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཅ་ཆས་དག་པ་ཅིག་དགོ་མི་གི་ཐད་ཁར་གོ་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཕྱི་གྱུར་སྦེ་གོ་སྟེ་འདུག

Urdu : درمیانہ دوری کی دوڑ نسبتا ایک سستا کھیل ہے۔ تاہم شرکت کرنے کے لئے مطلوب کچھ آلات کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔Dzongkha : ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཅ་ཆས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ལུས་རྩལཔ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ དེ་ཅིག་རང་ ཕན་མི་ཐོགས།

Urdu : مصنوعات کو حسبِ ضرورت خریدا جاسکتا ہے، مگر زیادہ تر کا کارکرگی پر کم یا کوئی اصل اثر نہیں ہوگا۔Dzongkha : ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་དགོཔ་སྦེ་རང་ འཚོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کھلاڑی یہ محسوس کرسکتے ہیں کہ وہ ایسی مصنوعات کو ترجیح دیں حالانکہ اس سے کوئی حقیقی فوائد بھی فراہم نہ ہوتے ہوں۔Dzongkha : རྡུལ་ཕྲན་འདི་ དངོས་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : ایٹم کو تمام مادہ کی تعمیر کرنے والے بنیادی بلاکس میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے-Dzongkha : བོ་ཧོར་དཔེ་སྟོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་འདི་ནང་ སྙིང་རྫས་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྙིང་རྫས་འདི་ཡང་ གློག་རྡུལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ སྒྱུ་སྐར་གྱིས་ ཉིམ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པར་༡.༡ནང་ལུ་བལྟ།

Urdu : بوہر کے آسان کردہ ماڈل کے مطابق، یہ بہت مشکل چیز ہے جو مرکزی نیوکلیئس جس کے گرد برقیوں کے مدار ہیں، پر مشتمل ہے، کسی طرح سورج کے گرد سیاروں کے چکر لگانے جیسا۔ شکل 1.1 دیکھیں۔Dzongkha : སྙིང་རྫས་ནང་ལུ་ ནིའུ་ཊོན་དང་ཕོ་རྡུལ་སྦེ་ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག

Urdu : نیوکلئس دو ذرات - نیوٹران اور پروٹون پر مشتمل ہوتا ہے۔Dzongkha : ཕོ་རྡུལ་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་པོ་ཟི་ཊིཔ་དང་ ནིའུ་ཊོན་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་རང་ མེདཔ་ཨིན་མས། གློག་རྫས་ནང་ལུ་ གློག་རྡུལ་ ནེ་གི་ཊིཕ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : پروٹونز میں مثبت الیکٹرسٹی چارج ہوتی ہے جبکہ نیوٹرونز میں کوئی چارج نہیں ہوتا- الیکٹرونز میں منفی الیکٹرک چارج ہوتا ہے-Dzongkha : ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ བལྟ་དགོ

Urdu : حادثہ کے شکار فرد کی جانچ سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے جائے حادثہ کا جائزہ لیں۔Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉམས་རྒུདཔ་འབད་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ

Urdu : جب آپ اس مرد یا عورت کے پاس یا کسی ان چاہے خطرے کے پاس جائیں تو آپ کے لئے متاثرہ کی حیثیت کو دیکھنا ضروی ہے۔Dzongkha : ཁོང་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཁྱོད་ར་ནདཔ་བཏོན་ད་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ སྐྱོ་སི་སི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

Urdu : اگر آپ کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ معاملات کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་དང་ གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མནོ་མི་འདི་གིས་ ཁོད་སྨད་ན་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ན་ཟུག་གི་རྒྱུན་རྐྱེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

Urdu : اس تحقیق میں پتا چلا ہے کہ افسردگی، خوف اور تکلیف کو بڑھا کر بیان کرنے کی روش نے پیٹھ کے نچلے حصے کے درد میں مبتلا افراد میں معذوری اور درد کے مابین تعلقات میں ثالثی کا کام کیا۔Dzongkha : གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མི་འཚོར་སྣང་འདི་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་རང་འབད་དགོ་པའི་ལུས་སྦྱོང་ཚུ་ འབད་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : صرف تباہی کے اثرات، نہ کہ پژمردگی اور خوف باقاعدگی سے ہفتہ وار منظم PA سیشنز کے ساتھ مشروط تھا-Dzongkha : དུས་རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྦྱོང་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་རྟག་གི་ན་ཟུག་དང་ ལུས་སྦྱོང་འབད་ཞིནམ་ལས་མྱོང་མི་ ན་ཟུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱི་ཤེས་ཏེ་ ན་ཟུག་གི་ཐད་ཁར་ འཚོར་སྣང་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧེང་སྐལ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : باقاعدگی سے سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں کو معمول کی جسمانی نقل و حرکت سے ہونے والے دائمی درد اور تکلیف کے احساس کے درمیان فرق کو عیاں کرنے والے درد کے منفی تصور کے لحاظ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔Dzongkha : མཐོང་ནུས་དང་ ཡང་ན་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་འདི་ མཐོང་ནུས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཚོར་བའི་དབང་པོ་དང་ ཡང་ན་ མིག་ཏོ་ལུ་ རག་ལས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بینائی، یا دیکھنے کی صلاحیت کا انحصار بصری نظام کے حس سے متعلق اعضاء یا آنکھوں پر ہوتا ہے۔Dzongkha : མིག་ཏོ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་མ་འདྲེཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : آنکھوں کی بہت سی مختلف ساختیں ہیں جو جاندار کی ضروریات پر انحصار کرتے ہوئے پیچیدگی میں مختلف حدیں رکھتی ہیں۔Dzongkha : ཆ་ཤས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླབས་ཀྱི་ཐག་ཚད་མ་འདྲཝ་ལུ་ འཚོར་བ་རྣོན་པོ་དང་ མཐོང་ཚད་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐོང་མི་ཚུ་གིས་འཚོར་སྣང་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཡང་ མ་འདྲཝ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مختلف تعمیراتی ہیکلوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ مختلف طول کی لہر کے لئے حساس ہوتے ہیں اور ان میں حدت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے واسطے ان-پٹس اور مختلف نمبرات کو سمجھنے کے لیے مختلف پروسیسنگ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔Dzongkha : གྲངས་རློབས་འདི་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རིགས་གཅིག་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : آبادی سے مراد دیے گئے جغرافیائی علاقے کے اندر نامیاتی اجسام کی مخصوص انواع کا مجموعہ ہوتا ہے۔Dzongkha : གྲངས་རློབས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་དང་སྤྱ་བཟུམ་གྱི་རིག་སོན་ཅོག་རང་ཐདཔ་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་ མོ་ནོ་མར་ཕིག་ད་ ཡང་ན་ རིགས་སོན་གཅིག་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Urdu : جب کسی آبادی میں تمام افراد ایک خاص فینو ٹایپیک خصلت کے لحاظ سے بالکل ایک جیسی شکل کے ہوتے ہیں تو انہیں ہم شَکَل (مونومورفیک) کہا جاتا ہے۔Dzongkha : རིགས་གཅིག་གིས་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ པོ་ལི་མོར་ཕིག་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Urdu : جب افراد کسی مخصوص خصلت کے متعدد قسمیں ظاہر کرتے ہیں تو وہ کثِير شَکلی (پولی مورفک) ہوتے ہیں-Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ རུ་ཁག་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚང་ཡང་ གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : لشکری چیونٹیاں بھی گھونسلے اور نو آبادیاں مختلف مراحل میں بناتے ہیں۔Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ གནམ་ཕྱི་རུ་ ལམ་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་དོ་ཡོད་རུང་ གནམ་ཉི་མ་སྒར་བཅགས་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒུག་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : خانہ بدوشی کے پمرحلہ میں چیونٹیوں کی فوج رات میں مارچ کرتی ہے اور دن میں پڑاؤ ڈالنے کے لئے تھہر جاتی ہیں۔Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉུང་སུ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་རང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚང་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کھانے کی دستیاب اشیاء میں کمی ہو جانے پر کالونی میں خانہ بدوشی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے- اس مرحلے میں کالونی عارضی گھونسلے بناتی ہے جو ہر روز تبدیل ہوتے رہتے ہیں-[Day24]

Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ ཚར་རེ་གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིནམ་༡༧དེ་ཅིག་ ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ان میں سے ہر ایک خانہ بدوش ہجوم یا مارچز تقریباً 17 دن تک ختم ہو جاتے ہیں۔Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ཁམས་ཕྲན་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ ལེ་ཊིན་གྱི་མིང་ཚིག་ སི་ལ་ཟེར་མི་ནང་ལས་ ལྟ་གྲངས་ཏེ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས། མིང་འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་རང་ ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ ཤེལ་དམ་ཁབ་ཏོ་གི་བཀོད་རིས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་ནུག

Urdu : سیل کیا ہے؟ سیل کا لفظ لاطینی لفظ "سیلا" سے مشتق ہے جس کے معنی "چھوٹا کمرہ" کے ہیں، اور اس کو ایک خورد بین نے کارک کے ڈھانچے کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاری کیا۔Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ ཚེ་སྲོག་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྐྱེ་ལྡན་ག་ར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

Urdu : خلیہ تمام زندہ اجسام کی بنیادی یونٹ ہوتی ہے، اور تمام زندہ وجود ایک یا ایک سے زیادہ خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں-Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚེ་སྲོག་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཚེ་སྲོག་གི་ཆ་ཤེས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : خلیات زندگی کے مطالعہ کے لئے بہت بنیادی اور اہم ہیں، حقیقت میں انہیں اکثر ¨زندگی کی تعمیراتی بلاکس¨ کہا جاتا ہےDzongkha : དབང་རྩའི་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ཁྲག་རྒྱུག་སྟེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་བརྡ་མཚན་ཚུ་ བཏངམ་ཨིན་མས།

Urdu : خون کے بہاؤ کو جاری رکھنے کے ساتھ-ساتھ مطمئن رکھنے کیلئے جسم کے ذریعہ عصبی حرکات بھیج کر عصبی نظام حیاتیات کو برقرار رکھتا ہے-Dzongkha : འི་ནི་རྩ་རྒྱ྄ད་ཀྱི་བརྡ་མཚན་འདི་ གཟུགས་ཁ་ལས་ཕར་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་བཏང་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ནི་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ اعصابی تحریکات پورے جسم میں بہت تیزی سے بھیجی جا سکتی ہیں جو جسم کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔Dzongkha : གཞན་མི་རླུང་འཚུབ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཊོར་ན་ཌོ་ཟེར་མི་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་འབྱ྄ང་ནི་ཨིན་རུང་ རླུང་འཚུབ་འདི་དང་ ག་ཅི་རང་ཕྱད་རུང་ ཆ་མཉམ་རང་ མེདཔ་བཏང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : طُوفان دیگر جارحانہ آندھیوں کی نسبت ایک چھوٹے علاقے کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، مگر وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرسکتے ہیں۔Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཊོར་ན་ཌོ་གིས་ ཤིང་ཚུ་ ར་ལས་འབལ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྦྱར་ལེབ་ཚུ་ཡང་ འཕྱལ་བཀོ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ གནམ་ཁ་ལུ་ འཐུ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཊོར་ན་ཌོ་གི་ཤུགས་ བརྒྱ་ཆ་༢འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ལྷགཔ་ཅིག་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : طُوفان درختوں کو جڑوں سے اُکھاڑ دیتے ہیں، عمارتوں سے بورڈز نوچ لیتے ہیں اور گاڑیوں کو ہوا میں اُچھال دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ شدید دو فیصد طُوفان تین گھنٹے سے زیادہ تک رہتے ہیں۔Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཤུགས་ཅན་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༨༠ཚུན་ཚོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اِن عظیم الجثہ طوفانوں میں 480 کلومیٹر/گھنٹہ (133 میل/سیکنڈ؛ 300 میٹر فی گھنٹہ) تک کی ہوائیں موجود ہیں۔Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྦོམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་འདུག

Urdu : انسان ہزاروں برسوں سے بڑی بینائی کے لئے چشمے بناتے رہے ہيں اور اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱང་ཤེལ་ངོ་མ་འདི་ འགོ་དང་པ་རང་ དུས་རབས་༡༦པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཡུ་རོབ་པ་ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : تاہم یورپ میں پہلی اصلی ٹیلیسکوپ سولہویں صدی کے اواخر میں بنائی گئی۔Dzongkha : འ་ནི་རྒྱང་ཤེལ་ཚུ་གིས་ ཐག་རིང་སའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྦོམ་སུ་ཅིག་དང་ སྦོ་ལོགས་ཁར་འབག་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གཉིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Urdu : ان دوربینوں میں دور کی چیزوں کو زیادہ نزدیک اور بڑی کرکے دیکھنے کے لیے دو عدسوں کے مجموعے کا استعمال کیا جاتا ہے۔Dzongkha : འདོད་ཆགས་དང་སེར་སྣ་འདི་ ང་བཅས་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་རྟག་རང་སྡོད་ནི་ཨིན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་བསྒང་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ སེར་སྣ་སྐྱེད་སྡོདཔ་ལས་འདི་ དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : لالچ اور بے لوثی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ تعاون کا خاصہ ہے کہ جہاں اکثریت فیض یاب ہوتی ہے وہیں مختصر میعاد میں خود غرضی سے کام کرکے ہمیشہ زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ ཧ་གོ་བའི་རེ་བ་འདུག

Urdu : امید ہے کہ زیادہ تر لوگ محسوس کریں گے کہ ان کا طویل مدتی بہترین اختیار دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ མི་ཚུ་གིས་ གཞན་མི་སྐར་མ་ཅིག་ནང་འགྱོ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་གཞན་བལྟ་ཚུགས་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འདི་ཁར་ལུ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཞན་མི་རྒྱུ་སྐར་ནང་ལུ་ འཇིག་རྟེན་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་འོང་ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کئی لوگ اس دن کا خواب دیکھتے ہیں جب انسان کسی دوسرے سیارے کی جانب سفر کر سکےگا اور دوسری دنیا دریافت کریگا، کچھ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہاں کیا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر شاید الیینز یا دوسری زندگیاں آباد ہوں گی۔Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འབྱུང་སྲིད་དེ་འབད་རུང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བྱུང་དོ་འོང་། ཅིག་གི་ཅིག་ལུ་བོ་ལོག་ཁར་ཡོད་པའི་ སྐར་མ་ཚུ་གི་བར་ནའི་ཐག་རིང་འདི་ མའིལསི་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن شاید بہت طویل وقت کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا- ستارے اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اپنے ¨پڑوسی¨ ستاروں کے درمیان انکا فاصلہ کھربوں میل کا ہوتا ہے-Dzongkha : ནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ ཁྱོད་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་ལས་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་གཞན་ཅིག་ནང་ལྷོད་དེ་ དང་ཕུག་གི་ཕ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ཡང་སྡོད་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : ہوسکتا ہے کہ ایک دن، آپ کے پر پوتے اجنبی دنیا کے اوپر کھڑے ہوکر اپنے قدیم اجداد کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ ཁམས་ཕྲན་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཟ་སྟེ་ ནང་ན་ར་ བཞུ་བཏངམ་ཨིན། སེམས་ཅན་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ སྤརཝ་ཨིན།

Urdu : جانور متعدد خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں- وہ چیزوں کو کھاتے ہیں اور اپنے اندر ہضم کرتے ہیں- زیادہ تر جانور چل سکتے ہیں-Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཀླདཔ་འོངམ་ཨིན། ༼མ་གཞི་སེམས་ག་ར་ལུ་འདི་མི་འོང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཇེ་ལི་ཕིཤི་ཟེར་མི་ཉ་འདི་ལུ་ ཀླདཔ་མེདཔ་ཨིན།༽

Urdu : صرف جانوروں کے پاس دماغ ہے (گرچہ تمام جانوروں کے پاس نہیں ہے؛ مثال کے طور پر جیلی مچھلی کے پاس دماغ نہیں ہے)۔Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ག་རའི་ནང་མཐོངམ་ཨིན། ཁོང་གིས་ས་ཁར་ལུ་སློངམ་ཨིན་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ཨིན་ དེ་ལས་ གནམ་ཁར་འཕུརཝ་ཨིན།

Urdu : جانور پوری زمین پر پائے جاتے ہیں- وہ زمین کو کھودتے ہیں، سمندروں میں تیرتے ہیں اور آسمان میں اڑتے ہیں-Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ སྲོག་ལྡན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ལག་ལེན་གྱི་བགོ་ཚན་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

Urdu : ایک خلیہ، ایک جاندار کا سب سے چھوٹا ساختی اور عملیاتی اکائی ہے۔Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་སེལ་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ ལེ་ཀྲིན་གྱི་ཚིག་སེ་ལ་ཟེར་མི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ཁང་མིག་ཆུང་བ་ཟེར་ཨིན་མས།

Urdu : سیل کو لاطینی لفظ سیلیا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب چھوٹا کمرہ ہوتا ہے-Dzongkha : སྲོག་ལྡན་ཚུ་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ནང་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་ཚུ་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་དང་ བཱོལ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་འོང་།

Urdu : اگر آپ زندہ چیزوں کو کسی خوردبین سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مربع یا گیند نما خلیوں سے بنے ہوئے ہیں۔Dzongkha : ཨིང་ལེན་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་མཁས་པ་ རོ་བཱརཀྲ་ཧུག་གིས་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ཀྱི་ནང་ལས་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུད་ཁ་བསུབ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انگلینڈ کے ماہِر حَياتِيات رابرٹ ہوک نے ایک خوردبین کے ذریعہ کارک میں چھوٹے چھوٹے چوکور دیکھے-Dzongkha : འ་ནི་ཚུ་ ཁང་མིག་བཟུམ་འབད་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁམས་ཕྲན་ཤི་མི་ཚུ་མཐོང་མི་ འགོ་དང་པ་འདི་ར་ཁོ་ཨིན་མས།

Urdu : وہ کمروں جیسے دکھائی دیتے تھے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے مردہ خلیات کا مشاہدہ کیا۔[Day25]

Dzongkha : ཆ་ཤས་དང་ ཀཱམ་པའོནདྲ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་ཅིག་ནང་ལས་ཅིག་ལུ་འགྱོ་ཚུགས་ནི་དང་ འགྱུར་བ་མི་འགྱོ།

Urdu : عناصر اور مرکبات بغیر تبدیل ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔Dzongkha : ནའི་ཀྲོ་ཇེན་འདི་རླངས་རླུང་གི་གནས་ཚད་ནང་འབད་རུང་ འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གཤེར་ཁུ་འབད་བའི་ནའི་ཀྲོ་ཇེན་བཟུམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན། གཤེར་ཁུའི་གནས་ཚད་ནང་འབད་མི་འདི་ སྟུག་དྲག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

Urdu : گیس کے لحاظ سے نائٹروجن میں مائع نائٹروجن جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ مائع حالت زیادہ کثیف ہے لیکن سالمے اب بھی یکساں ہیں۔Dzongkha : ཆུ་འདི་དཔེ་གཞན་ཅིག་ཨིན། ཆུ་གི་ཀཱམ་པའོནདྲ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འདི་ ཧའི་དྲོ་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་༢དང་ འཚོ་རླུང་ཨོག་སི་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་ཅིག་གི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : پانی ایک اور مثال ہے۔ مرکب پانی ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کے ایک ایٹم سے مل کر بنتا ہے۔Dzongkha : རླངས་རླུང་དང་གཤེར་ཁུ་ ཡང་ན་ དངོས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚད་ ག་ཅི་ནང་ཨིན་ཏེ་འབད་་རུང་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس کے پاس وہی سالماتی ڈھانچہ ہے، آیا یہ گیس ہے، مائع یا ٹھوس۔Dzongkha : མ་གཞི་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གི་རྫས་ཁམས་གནས་ཚད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་སྡོད་འོང་།

Urdu : حالانکہ اسکی جسمانی حالت تبدیل ہو سکتی تھی، مگر اسکی کیمیائی حالت ویسی ہی برقرار رہی-Dzongkha : ང་བཅས་དང་ཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ར་སྡོད་མི་ཅིག་འདི་ དུས་ཚོད་འདི་ར་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ང་བཅས་ག་ཅི་འབདཝ་ཅིག་ལུ་ ཕན་གནོད་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : وقت ایسی چیز ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو متاثر کرتا ہے، پھر بھی اس کو سمجھنا دشوار ہے۔Dzongkha : དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཆོས་དང་ ནང་དོན་རིག་པ་ དེ་ལས་ མཚོན་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مذہبی علماء، فلسفیوں، اور سائنسدان ہزاروں سالوں سے وقت کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལས་སྦེ་ ད་ལྟ་བ་ལུ་ཐོན་ དེ་ལས་འདས་པ་ཚུ་འཛུལ་བའི་ ལས་རིམ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ཨིན།

Urdu : ہم وقت کو واقعات کے ایک سلسلے کے طور پر گُزارتے ہیں جو کہ مستقبل سے حال کے ذریعے ماضی تک جاپہنچتا ہے۔Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་རིང་འཐུང་ ག་དེན་སྦེ་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ཨིན་ན་ཅིག་ཡང་ཨིན།

Urdu : وقت یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح واقعات کے دورانیے (طوالت) کا موازنہ کرتے ہیں۔Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཐལ་འགྱོ་མི་འདི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལོག་སྟེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་སྦེ་རྟགས་བཀལ་ཚུགས། བསྐྱར་བཟློས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལོག་ཅི་ར་འབྱུང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

Urdu : آپ کسی چکر والے واقعے کی تکرار کا مشاہدہ کرکے وقت گزرنے کی نشاندہی آپ خود کر سکتے ہیں۔ چکروالا واقعہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے۔Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པར་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Urdu : آج کے دور میں کمپیوٹر کا استعمال تصویروں اور ویڈیو میں خرد برد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔Dzongkha : སྣ་འཛིངས་ཀྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ནང་ལུ་ མང་སུ་མང་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : کمپیوٹرز پر نفاست سے اینیمیشنز بنائی جا سکتی ہیں، اور ٹیلی ویژن اور فلموں میں اس قسم کی اینیمیشنز کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔Dzongkha : སྙན་ཆ་ཆུ་མང་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་སྦྱོར་དང་སྒྲ་སྐད་ཚུ་ ཅིག་ཁར་སྦྱོར་ནི་གི་དོན་ལས་ སྣ་འཛིངས་ཅན་གྱི་གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ སྒྲ་བཟུང་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : موسیقی کو عموماً پیچیدہ کمپیوٹروں کا استعمال کرکے ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ آوازوں پرمزید کام کیا جائے اور اُنہیں آپس میں مِلایا جائے۔Dzongkha : དུས་རབ་༡༩པ་དང་༢༠པའི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་ ནའུ་ཛི་ལེན་ལུ་འགོ་དང་པ་གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་འདི་ བྱ་ཡི་རིགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་ཝ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུང་མི་ མཱའོ་རི་ཟེར་མི་ མི་རིགས་ཚུ་ཨིན་མས།

Urdu : انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ نیوزی لینڈ کے پہلے باشندے ماوری لوگ تھے جو ماوس نامی بڑے پرندے شکار کرتے تھے۔Dzongkha : གྲུབ་མཐའ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མཱའོ་རི་མི་རིགས་ཚུ་ གེརེཊ་ཕིལིཊ་ནང་སྦེ་ པོ་ལི་ནེ་སི་ཡ་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ལས་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་རྩིས་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལཱ་གི་མི་སྡེ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اسکے بعد نظریہ نے یہ رائے قائم کی کہ ماوری لوگوں نے ایک عظیم بحری بیڑے میں پولینیشیا سے نقل مکانی کی تھی اور زرعی معاشرہ قائم کرنے کیلئے موریوری لوگوں سے نیو زیلینڈ کو چھین لیا تھا۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་གསརཔ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་སྦེ་ ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ལུ་ གནས་སྤོ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དོན་ལས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཞི་བདེའི་ལམ་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་སྡོད་མི་ ས་ཁོངས་ངོ་མའི་ མཱའོ་རི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Urdu : تاہم، نئے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ موریوری برّ اَعظم ماوری کے ایک گروپ میں سے تھے جو نیوزی لینڈ سے چیتھم جزیروں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور وہاں اپنی مخصوص، پرامن ترقی پذیر ثقافت قائم کی تھی۔Dzongkha : ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་རིགས་གཞན་ཅིག་ཡང་སྡོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་འགྱོ་མི་ མཱའོ་རི་ཚུ་ཨིན་མས།

Urdu : جزائر چیٹم پر ماؤری نامی ایک اور قبیلہ بھی آباد تھا جو نیوزی لینڈ سے دور ہجرت کر چکا تھا۔Dzongkha : ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ལུ་མོ་རིའོ་རི་ཟེར་འབོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐབ་འཛིང་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ མཐའན་མཇུག་ཁར་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : وہ خود کو موریوری کہتے تھے، ان کے درمیان کئی جھڑپیں بھی ہوتی تھیں اور آخر کار موریوری لوگوں کا صفایا کردیا گیاDzongkha : ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་དང་ མཐའ་ན་འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ ང་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ལུ་ ངལ་རངས་སྐྱེད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جو افراد کئی دہائیوں سے شامل تھے انھوں نے مشکلات اور ناکامیوں کا دوٹوک جائزہ لے کر ہماری طاقتوں اور جذبات کی قدر دانی میں ہماری مدد کی۔Dzongkha : མི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ངོ་རྐྱང་དང་བཟའ་ཚང་དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ལུ་ ཉན་པའི་སྐབས་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་གི་ ལེགས་ཤོམ་དང་ངན་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་མི་གི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

Urdu : افراد کو اپنی ذاتی، خاندانی، اور تنظیمی کہانیاں اشتراک کرتے ہوئے سننے پر، ہم نے ماضی کی کچھ شخصیات کی قیمتی بصیرت حاصل کی جنہوں نے تنظیم کی ثقافت پر اچّھا یا برا اثر ڈالا تھا۔Dzongkha : ཅིག་གི་འབྱུང་རབ་འདི་ཧ་གོ་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་ཧ་གོ་བའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ ག་སྟེ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་བྱུངམ་ཨིན།

Urdu : جبکہ اپنی تاریخ کو جاننے سے یہ نہیں فرض کیا جاسکتا کہ کوئی شخص اپنے کلچر سے بھی واقف ہے اس سے بہ کیف لوگوں کو اس کا شعور حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے کہ تنظیم کی تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے۔Dzongkha : གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་མི་དང་འབྲེལ་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་གི་ གཞི་རྩ་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དོན་མཐར་ཐུགས་སྦེ་ར་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کامیابیوں کی ارزیابی کرکے اور ناکامیوں سے با خبر ہوکر افراد اور تمام متشارکین عمیق طور سے تنظیم کی اقدار، مشن، اور محرِّک طاقتوں کو دریافت کرتے ہیں۔Dzongkha : འ་ནི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཚོང་ལས་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཧེ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དྲན་འཚོར་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་གསརཔ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ ལམ་གསརཔ་བཏོན་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་།

Urdu : اس مثال میں، گزشتہ مہم کارانہ رویئے اور نتیجتاً ملنے والی کامیابی کی مثالوں کو یاد کرنا لوگوں کو مقامی چرچ کی نئی تبدیلیوں اور نئی سمتوں کی جانب مبذول کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྦེ་ མ་འོངས་པའི་འགྱུར་བ་འདི་ལུ་ ངེས་གཏན་གྱི་དང་འདོད་འབྱུང་མི་དང་འབྲེལ་ འགྱུར་བ་འདི་ལུ་འདྲོག་འབྱེལ་འཐབ་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : ایسی کامیاب کہانیاں مستقبل میں مثبت تبدیلی کا رجحان پیدا کرتے ہوئے، تبدیلی کے خوف کو کم کرتی ہیں۔Dzongkha : གཅིག་འཛོམས་ཀྱི་མནོ་བསམ་དཔེ་རིས་འདི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཚུགས་མི་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་མི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཨིན་པས།

Urdu : تقاربی فکر کے نمونے مسائل حل کرنے والی تکنیک ہیں جو کوئی حل تلاش کرنے کے لئے مختلف خیالات یا میدانوں کو جمع کرتے ہیں۔[Day26]

Dzongkha : འ་ནི་མནོ་ལུགས་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་འདི་ མགྱོགས་ཚད་དང་རིག་པ་ འཛོལ་བ་མེད་མི་དང་བདེན་པ་ངོས་འཛིན་ དེ་ལས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུ་ཨིན་མས།།

Urdu : اس ذہنیت کا نقطہ ارتکاز، رفتار، منطق اور درستگی کے علاوہ حقائق کی شناخت کرنا، موجودہ تکنیک کا دوبارہ استعمال کرنا، معلومات جمع کرنا بھی ہے-Dzongkha : མནོ་ལུགས་འདི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་རང་ ལན་ བདེན་པ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེན་རྫུན་གྱི་ལན་གསལ་རྐྱངམ་ཅིག་ མནོ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس ذہنیت کا سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ ان میں سے صرف ایک درست جواب ہے۔ تم صرف دو جوابات سوچتے ہو، یعنی صحیح یا غلط۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོབསམ་འདི་ ཚན་རིག་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དག་པ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس قسم کی سوچ کا تعلق بعض سائنس یا معیاری طریقہ کار سے وابستہ ہوتا ہے۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་རིས་ཚུ་བློ་ལུ་གཟུང་ནི་ནང་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس قسم کے خیالات کے حال افراد منطقانہ سوچ رکھتے ہیں، پیٹرنز کو یاد رکھنے، مسائل کو حل کرنے اور سائنسی ٹیسٹوں پر کام کرنے کے قابل ہیں۔Dzongkha : མི་ཚུ་ གཞན་གྱི་སེམས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་རིགས་མཚན་མཁས་པ་ཨིན།

Urdu : نوعِ بشراب تک کی سب سے زیادہ ذہین مخلوق ہے جو دوسروں کے ذہن کو پڑھ سکتی ہے۔Dzongkha : འ་ནི་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་གཞན་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་མནོཝ་ཨིན་ན་ ཡིད་ཆེས་ག་དེ་སྦེ་སྐྱེདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ཤེསཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ འདོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ སྔོན་རྟགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اس کا مطلب یہ کہ ہم اس قابل ہیں کہ پیش گوئی کر سکیں کہ دوسرے انسان کیا درک کرتے، کیا نیت کرتے، کیا عقیدہ رکھتے، کیا جانتے اور کیا چاہتے ہیں۔Dzongkha : འ་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཞན་གྱི་བསམ་པའི་རེ་བ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་ གོ་དོན་རྙོག་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : ان صلاحیتوں میں دوسرے کی نیت کو سمجھنا اہم ہے۔ یہ جسمانی اعمال کے ممکنہ ابہاموں کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔Dzongkha : དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་མི་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཨརཝ་བརྐུ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ སེམས་ཁར་ཤར་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : مثلا اگر آپ کسی شخص کو کار کا شیش توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ یہی فرض کریں گے کہ وہ کسی اجنبی کی کار چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے-Dzongkha : དེ་མེན་པར་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལྡེ་མིག་བུ་འདི་བྱང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་འདི་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་ར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : ہمیں اسکے الگ طرح سے سوچنا ہوگا کہ شاید ان کے گاڑی کی کنجی کھو گئی ہے اور یہ اسکی اپنی ہی کار تھی جسے وہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا-Dzongkha : ཨེམ་ཨར་ཨའི་འདི་ ནིའུ་ཀིལི་ཡར་མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ ༼ཨེན་ཨེམ་ཨཱར་༽ ཟེར་མི་ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནད་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ལོ་གྲངས་ལུ་ ཕོ་ལེགསི་བཱོལོཆ་༼ཨིསི་ཀྲེན་ཕོརཊ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་༽ དང་ ཨིད་ཝཱགྲ་པཱར་སེལ་༼ཧཱར་བཱརགྲ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་༽ གིས་གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : MRI جوہری مقناطیسی گونج (NMR) نام کی ظہور طبیعیات پر مبنی ہوتی ہے، اسے 1930 میں فیلیکس بلاچ (اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کام کرنے والے) اور ایڈورڈ پورسیل (ہارورڈ یونیورسٹی سے) نے دریافت کیا تھا۔Dzongkha : འ་ནི་སྒྲ་སྐད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ནང་ལུ་ མེག་ནེ་ཀྲིག་ཕིལདྲ་དང་ རེ་དྲིའོ་ཝེབསི་གིས་ རེ་དྲིའོ་བརྡ་རྟགས་ཆུང་ཀུ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

Urdu : اس گونج میں، مقناطیسی فیلڈ اور ریڈیائی لہروں کی وجہ سے ایٹم چھوٹے ریڈیو سگنلز چھوڑتے ہیں۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལུ་ གསོ་བའི་དྲོག་ཀྲར་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ རེ་མཱོནདྲ་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ཨི་མེ་ཇིང་འདི་ གསོ་བའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ གཞི་བརྟེན་འདི་ གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سال 1970 میں، ایک طبیب اور محقق سائنسدان ریمنڈ ڈماڈیان نے طبی تشخیص میں استعمال کیلئے ایک آلے کے طور پر میگنیٹک ریزونانس امیجنگ کی بنیادیں دریافت کیں۔Dzongkha : ལོ་བཞི་གི་ཤུལ་མ་ བདག་དབང་འདི་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་གི་ནང་ བདག་དབང་སྤྲོད་མི་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : چار سال بعد پیٹنٹ منظور کیا گیا تھا، جو MRI کے میدان میں دنیا کا سب سے پہلا جاری کردہ پیٹنٹ تھا-Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ལུ་ དྲོག་ཀྲར་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ འགོ་དང་པ་ གཟུགས་ག་ར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ ཨིན་དྲོ་མི་ཀྲེ་བཱལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 1977ء میں ڈاکٹر دمادیئن نے پہلی مرتبہ ¨پورے جسم¨ کا ایم آر آئی اسکینر بنایا جسے انہوں نے ¨ناقابو¨ قرار دیا۔Dzongkha : དུས་མཉམ་དུ་མེན་པའི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་གིས་ གཞན་ལུ་བརྡ་མཚོན་དང་ གདོང་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིནམ་ཨིན།

Urdu : ایسنکرونس کمیونیکیشن سے ردِعمل اور دوسروں کو جواب دینے کے وقت میں اضافہ ہوتا ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ འབྱོག་ཚད་དང་བཀོད་བྱ་གི་བརྡ་དོན་འབྱོག་ཚད་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་དལ་དབང་བྱིནམ་ཨིན།

Urdu : یہ طلباء کو اپنی رفتار سے کام کرنے اور تدریسی معلومات کی رفتار پر قابو پانے کی سہولت دیتا ہے۔Dzongkha : འདི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་སྟབས་མཐུན་དང་བསྟུན་ དུས་ཚོད་བཀག་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ༼བིརི་མཱར་༡༩༩༨༽

Urdu : اس کے علاوہ، لچیلے اوقاتِ کار کردگی کے امکان کے ساتھ وقت کی پا بند یاں چند ہی ہوں گی (بریمر، 1998ء)۔Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཊར་ནེཊ་ལག་ལེན་དང་ འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ནི་གི་དལ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے استعمال سے سیکھنے والے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ہر وقت معلومات تک رسائی رکھتے ہیں۔Dzongkha : སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ར་འབད་རུང་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་ཚུ་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་སྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མ་ངོ་འཛོམས་གདོང་འཛོམས་སྦེ་འཕྱདཔ་ད་ལུ་མེན་པར་ དུས་འཕྲལ་ལས་ལན་ཐོབ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : طالب علم اپنے سوالات دن کے کسی بھی وقت اپنے انسٹرکٹر کے پاس جمع کر سکتے ہیں اور قدرِ تیز جواب کی توقع کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگلی آمنے سامنے ملاقات کا انتظار کریں۔Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལས་ དེང་སང་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཧེ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ རང་དབང་ངེས་ཏིག་སྦེ་ར་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཅིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : ما بعد جدیدیت کا تعلیمی نظریہ اطلاق سے آزادی دیتا ہے۔ سیکھنے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་རིམ་པ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་རིམ་པ་ངེས་ཏིག་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་དང་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་མི་གི་ཉམས་མྱོང་གི་བར་ན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : در حقیقت سیکھنے کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سیکھنے کا عمل سیکھنے والے اور پیش کردہ علم کے درمیان تجربے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔Dzongkha : ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གསལ་རིས་རི་སྦེ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سبھی چیزیں بذات خود انجام دینے اور معلومات پیش کرنے، تعلیم پر مبنی ٹیلی ویژن شوز ہمارے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں-Dzongkha : ང་བཅས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ང་བཅས་ཀྱི་མ་པ་ལས་བཅའ་མར་ར་མི་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་མི་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ བྱ་རིམ་དང་ ཡང་ན་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་བལྟ་སྡོད་ས་མཐོངམ་ཨིན་མས།

Urdu : ہم میں سے بہت لوگ اپنے آپ کو ایسا ٹیلی ویژن شو دیکھتے ہوئے پاتے ہیں جو ہمیں ایک ایسے عمل یا تجربے کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں ہم نہ تو کبھی حصہ لیں گے اور نہ ہی اس کو اپنے علم پر منطبق کریں گے۔Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཅིག་ ཡོངས་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་ལྡུམ་རའི་ནང་ འཐོར་ཆུ་བཟོ་ནི་ དང་ཕུག་གི་གྱངས་ཤུལ་ཚུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ པེ་རུ་ལུ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ ལོག་སྟེ་དཔེ་བཟོ་བཀོད་ནི།

Urdu : ہم کبھی بھی کسی کار کی مرمت، اپنے مکان کے عقبی حصہ میں جھرنا کی تعمیر، قدیم کھنڈرات کا جائزہ لینے کیلئے پیرو کا سفر، یا اپنے پڑوسی کے گھر کی تعمیرِ نو نہیں کرین گے-Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་རློབས་བརྒྱ་ཆ་༩༣དེ་ཅིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ཡུ་རོབ་ལུ་ མཚོ་གི་འོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཐགས་བཀྲམ་མི་དང་ བོརོཊ་ཝེན་སེ་ཀྲ་ལའིཀྲ་གི་བཀྲིན་ལས་ཨིན་མས།

Urdu : یورپ تک زیر سمندر فائبر آپٹک تار روابط اور براڈ بینڈ سیٹلائٹ کی بدولت، گرین لینڈ انٹرنیٹ تک رسائی رکھنے والی 93 فیصد آبادی کے ساتھ اچھی طرح مربوط ہے۔[Day27]

Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ མགྲོན་སྐྱོང་པ་ ༼མགྲོན་ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ སྒོར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་པ་ཅིན་༽ འདི་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཝའི་ཕའི་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་ དེ་ལས་ སྡོད་གནས་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་མང་གི་ཝའི་ཕའི་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : آپکے ہوٹل یا میزبان (اگر کسی گیسٹ ہاوٴس میں قیام کر رہے ہیں) کے پاس شاید ہی وائی فائی یا انٹرنیٹ سے مربوط پی سی ہوگا، اور تمام نو آبادکاروں میں انٹرنیٹ کیفے یا عوامی وائی فائی والے مقامات ہوں گے۔Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཨིསི་ཀི་མོ་ཟེར་མི་གི་ཚིག་འདི་ ཡུ་ཨེསི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཀེ་ནེ་གྲ་གི་ ཡུ་ཨེསི་མེན་པའི་མི་ཁུངས་དང་ ཨཱར་ཀྲིག་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་མེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اسکیمو کا لفظ ولایاتِ متحدہ میں قابلِ قبول ہے لیکن بہت سے غیر امریکی لوگ بالخصوص کنیڈا میں اسے استہجانی لفظ خیال کرتے ہیں۔Dzongkha : ཚིག་འདི་ གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اگرچہ آپ گرین لینڈ کے مقامی افراد کی جانب سے اس لفظ کا استعمال سنیں، تاہم غیر ملکیوں کو اس کے استعمال سے اجتناب برتنا چاہیئے۔Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་ཁོང་ར་ལུ་ ཀེ་ནེ་གྲ་ལུ་ ཨིན་ཡུཝཏྲ་དང་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཀ་ལ་ལེཀྲ (མང་ཚིག་འདི་ ཀ་ལ་ལིཀྲ)་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

Urdu : گرین لینڈ کے اصلی باشندے خود کو کناڈا میں انویٹ اور گرین لینڈ میں گرین لینڈر یا کلا لیق (جمع کلا لیت) کہتے ہیں۔Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ནག་སྐྱོན་དང་ སེམས་ཤུགས་ངན་པ་ཚུ་བཏང་ནི་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་འབད་རུང་ མ་དགའ་བའི་ས་གནས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : عام طور پر گرین لینڈ میں غیر ملکیوں کے ساتھ، جرم، اور غیر منصفانہ رویہ، عملی طور پر نامعلوم ہے۔ یہاں تک کہ قصبوں میں بھی، کوئی ¨برے علاقے¨ نہیں ہیں۔Dzongkha : གྲ་སྒྲིག་མེད་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཟེར་རུང་རང་ གནམ་གཤིས་བསིལ་ཏོང་ཏོ་འདི་རང་ཨིན།

Urdu : ٹھنڈا موسم شاید وہ واحد حقیقی خطرہ ہے جس کا سامنا غیرتیّار فرد کو کرنا پڑے گا۔Dzongkha : ཁྱོད་ར་ གིརིན་ལེན་ལུ་ བསིལ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་འགྱོ་སྟེ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེང་སྐལ་རང་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དྲོད་ཏོག་ཏོ་གི་བགོ་ལ་ཚུ་འབག་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اگر آپ سردی کے موسم میں گرین لینڈ کی سیاحت کرنا چاہتے ہیں (تو اس بات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کہ جتنی دور شمال میں جائیں گے اتنی ہی زیادہ سردی ہو گی) لازم ہے کہ آپ کافی تعداد میں گرم کپڑے لے جائیں۔Dzongkha : གནམ་བྱཱར་ལུ་ ཉིནམ་རིངམོ་ལས་ ཉལ་ནི་མ་ཐོབ་པར་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུངམ་ཨིན།

Urdu : موسم گرما کے طویل دنوں میں بہت زیادہ نیند اور اس سے متعلق صحت کی خرابیاں لاحق ہوسکتی ہیں۔Dzongkha : ནམ་བྱཱར་ལུ་ ནོར་དྲིཀ་གཟན་དོམ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ནད་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབུ་རུང་རང་ ཙིགཔ་ཟ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : موسمِ گرما میں نارڈ ک مچھروں سے بھی ہوشیار رہو۔ اگر چہ وہ کوئی بیماری نہیں لگاتے لیکن ان کا کاٹنا آزار دہ ہو سکتا ہے۔Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་འདི་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་ ལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདརུང་རང་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سین فرانسسکو کی معیشت کو اس بات سے جوڑا جاتا ہے کہ اس میں ایک عالمی سطح کی سیاحتی کشش ہے، تاہم اس کی معیشت متنوع ہے۔Dzongkha : གཡོག་སྤྲོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་སྦོམ་ཤོས་འདི་ ཁྱད་ལཱ་གི་ཞབས་ཏོག གཞུང་། དངུལ་འབྲེལ། ཚོང་འབྲེལ་དང་ ལྟ་བཤལ་ཨིན་པས།

Urdu : ملازمت کے سب سے بڑے شعبہ جات پیشہ ورانہ خدمات، حکومت، مالیات، کاروبار اور سیاحتی شعبے ہیں-Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ སྙན་ཆ། གློག་བརྙན། རྩོམ་རིག་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་ཚོགས་དང་ དེའི་ས་རྟགས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཐལ་ནུག།

Urdu : اس کی موسیقی، فلم، ادب اور عوامی کلچر میں متواتر تصویر کشی سے یہ شہر اور اس کے معالِم ساری دنیا میں معروف ہو گئے۔Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱིས་ གནས་ཁང་། ཟ་ཁང་དང་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བཟོ་སྟེ་ ལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྦོམ་བཟོ་ནུག།

Urdu : سان فرانسسکو نے متعدد ہوٹلوں، رستورانوں، اور اعلی درجہ کی کنونشن سہولیات کے ساتھ ایک بڑا سیاحتی تحت البنیہ قائم کیا ہے۔Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ཀོ་རི་ཡན། ཐའི་ལེནད། རྒྱ་གར་དང་ ཇ་པཱན་སིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཞེས་སྒོ་ཐོབ་སའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ཨིན།

Urdu : سان فرانسسکو بھی قوم میں دیگر ایشیائی پکوانوں کے لیے سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے: کوریائی، تھائی، بھارتی اور جاپانی۔Dzongkha : ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨེ་མི་རི་ཀའི་བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ གནས་སྐོར་ལུ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་མའི་ སྣང་བ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

Urdu : والٹ ڈزنی ورلڈ کی جانب سفر کرنا بہت سے امریکی خاندانوں کے لیے ایک اہم طویل سفر کی نمائندگی کرتا ہے۔Dzongkha : ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨོར་ལེན་དྲོ་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་འགྱོ་ཞིན་ན་ དྲིས་ནེ་གི་ཟ་ཁང་ལུ་བཱསི་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་དེམ་ཅིག་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་ནི་འདི་ཨིན་པས།

Urdu : مثالی دورے میں اورلینڈو بین الاقوامی طیران گاہ پر پروازیں،آن سائٹ ڈیزنی ہوٹل میں مصروفیت، ڈیزنی ملکیت کو ترک کیے بغیر تقریبا ایک ہفتہ گزارنا، اور واپس گھر لوٹنا شامل ہے۔Dzongkha : འདི་ནང་ལུ་ གཞན་མ་འདྲཝ་འབད་ཚུགས་མི་ལེ་ཤ་རང་ཡོད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་ཝལ་ལུ་འགྱོ་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འབད་དགོ་མནོ་མི་ཅིག་ཨིན།

Urdu : لامحدود اختلافی باتیں ممکن ہیں، لیکن یہی بات رہ جاتی ہے جو ¨ڈزنی ورلڈ جانے¨ کی بات کرتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کی مراد ہوتی ہے۔Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གི་རིན་བསྡུར་ ཨི་བེཀ་ ཡང་ན་ ཀརཆིས་ལིསཏ་ཟེར་མི་ཚུ་ལས་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་མི་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གླིང་ཀ་གི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཤོག་འཛིན་ཟེར་ ཕྱེད་ཀ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན།

Urdu : نیلامی کی ویب سائٹس جیساکہ eBay یا Craigslist کے ذریعے آن لائن فروخت کیے گئے بہت سے ٹکٹس جزوی طور پر استعمال کردہ ملٹی ڈے ہاپر ٹکٹس ہیں۔Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ལས་སྣ་ཅིག་འབད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་གིས་ བཀག་དམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་ སོར་མི་བཏུབ།

Urdu : گرچہ یہ کام بہت عام ہے، لیکن ڈزنی نے اس کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے: ٹکٹ قابل منقلی نہیں ہیں۔Dzongkha : གཱརན་ཀེན་ཡོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་སྡོད་སྒར་བཅག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : گرانڈ وادی میں حلقے سے نیچے کیمپ کرنے کیلئے بیک کاؤنٹری سے اجازت لینی پڑتی ہے۔Dzongkha : ཆོག་ཐམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ལུངམ་འདི་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཟླཝ་༤ གི་ཧེ་མ་ ཟླཝ་གི་ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ཨིན་མས།

Urdu : اجازت نامے وادی کی حفاظت تک محدود ہیں، اور ابتدائی مہینے سے چار ماہ قبل ہی مہینے کی پہلی تاریخ کو مہیا ہوجاتے ہیں۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་ནང་གི་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ཐོབ་ཨིན་མས།

Urdu : اس طور مئی میں ابتدا کی کسی بھی تاریخ کے لئے بیک کنٹری پرمٹ 1 جنوری سے مہیا ہوگی۔Dzongkha : ཕཱན་ཏོམ་རཱནཆ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ བཱརཀྲི་ཨེན་ཇཱལ་ སྤྲོ་སྟོན་སྡོད་སྒར་བཅག་སའི་ས་སྒོ་ ལ་སོགས་པའི་ ས་སྒོ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་འདི་ ཆོག་ཐམས་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ དང་པ་ལྷོད་མི་ཚུ་གིས་ གང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : سب سے مقبول علاقوں کی جگہ، جیسا کہ فینٹم رینچ سے متصل برائٹ اینجل کیمپ گراؤنڈ، عموماً رزرویشن کھلنے کی پہلی تاریخ پر موصول ہونے والی درخواستوں سے بھر جاتی ہے۔Dzongkha : ཧེ་མ་ལས་མཁོ་བསྔགས་མ་འབད་བར་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ ཆོག་ཐམས་ལེན་པར་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགོ་དང་པ་ག་འོང་ཅིག་ལུ་བྱིན་ནི་གི་ ཆོག་ཐམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་ལས་ལྷག་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : پرمٹس کی ایک محدود تعداد واک اِن درخواستوں کے لئے رزرو ہے جو پہلے آؤ، پہلے پاؤ کی بنیاد پر میسر ہوں گی۔Dzongkha : ཨཕ་རི་ཀ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་གེ་ར་མཐོང་ཚུགསཔ་དང་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ མ་ལྷོད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ཡང་ལྷོད་ཚུགསཔ།

Urdu : جنوبی افریقہ میں کار سے داخل ہونا اس خطہ کی زیبائی کا دیدار کرنے کے لئے نیز ان مقامات تک پہنچنے میں حیرتناک ہے جو ٹورسٹ روٹ سے پرے ہیں۔[Day28]

Dzongkha : ས་གནས་འདི་ཚུ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ག་བཟུམ་གྱིས་རང་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་རང་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ འཁོར་ལོ་སྦོམ་ཡོད་མི་ ༤*༤ ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ལྷོད་ཚུགསཔ་ལས་ ༤*༤ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།

Urdu : یہ کام ایک محتاط منصوبہ بندی کے ساتھ ایک معمولی کار میں ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک 4x4 کی شدید صلاح دی جاتی ہے اور بہت سے مقامات 4x4 کے بیس والے پہیوں کے ساتھ ہی قابل رسائی ہو سکتے ہیں۔Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རུང་རང་ གཞན་མི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་མེད་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

Urdu : منصوبہ بندی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھلے ہی جنوبی افریقہ میں استحکام ہو لیکن تمام پڑوسی ممالک میں استحکام کا ماحول نہیں ہے۔Dzongkha : སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་འདི་འབད་རུང་རང་ ཁྱོད་རའི་ མི་ཁུངས་ཀྱིས་ཡང་ ཕན་གནོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ویزا کے تقاضے اور اخراجات قوم در قوم مختلف ہیں اور آپ کے رہائشی ملک کے لحاظ سے اثرانداز ہو سکتے ہیں۔Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ གློ་འབུར་གྱི་དངོས་པོ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ہر ملک کے کچھ منفرد قوانین بھی ہوتے ہیں جو تقاضہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں کونسی ہنگامی چيزیں رکھنے کی ضرورت ہے۔Dzongkha : ཝིཀ་ཀྲོ་རི་ཡ་ཕོལ་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ ཟིམ་བཔ་ཝི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཟམ་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ལི་ཝིང་ཨིས་ཀྲོན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ བོཏས་ཝ་ན་གི་རྩ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Urdu : لونگ اسٹون سرحد کے پار، زامبیا، اور بوتسوانا کے قریب زمبابوے کے مغربی حصے میں وکٹوریا فال نامی ایک قصبہ ہے-Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ གཟར་ཆུ་བརྒལ་ཅིག་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ མཛེསས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ལྟ་བཤལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་གིས་ དཔའ་རྩལ་གྱི་ལཱ་འབད་དགོ་མནོ་མི་དང་ ས་ཆ་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ས་ཆ་འདི་ནང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།

Urdu : یہ قصبہ جھرنے کے بالکل آگے واقع ہے، اور وہ توجہ کا بڑا مرکز ہے، لیکن یہ مشھور سیاحتی مقام ایڈونچر کے متلاشیوں اور سیاحوں دونوں کو وہاں زیادہ وقت گزارنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے-Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་དུས་ (སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན) ཆུ་ཡང་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ གཟར་ཆུ་ཡང་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

Urdu : بارش کے موسم (نومبر سے مارچ) میں پانی کی سطح بلند ہوگی اور آبشار بھی بہت ڈرامائی ہوں گے۔Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ཟམ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ གཟར་ཆུའི་སྒོར་ལྟབ་ཡོད་ས་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་སྦང་འོང་།

Urdu : اگر آپ پل پار کرتے ہیں یا جھرنے کے قریب سمندری پگڈنڈی پر چلتے ہیں تو آپ بھیگنا طے ہے۔Dzongkha : ཕྱོགས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གཟར་ཆུ་བལྟ་ནི་འདི་ ཆུ་གིས་བསྒྲིབ་སྟེ་བཞག་འོང་།

Urdu : دوسری جانب، پانی کی مقدار اتنی ضخیم ہے کہ اصل آبشار کا نظرہ تمہاری آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے— اتنا پانی ہے!Dzongkha : ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་གྱི་རོ་ཁང་(KV༦༢) འདི་ ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ཀྱི་ ཧོ་ཝརད་ཀར་ཀར་གྱི་མཐོང་སྣང་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་གཞོནམ་ཅིག་ས་སྦྱང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཐོབ་སྟེ་འདུག།

Urdu : توتن خامن کا مقبرہ (KV62)- ہووارڈ کارٹر کی 1922 میں کی گئی دریافت نوجوان بادشاہ کی شاہی تدفین جیسا منظر، KV62 وادی کے مشہور مقبروں میں سے ایک ہوسکتا ہے۔Dzongkha : གཞན་མི་རྒྱལ་འཛིན་གྱི་རོ་ཁང་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་རོ་ཁང་འདི་ ཆུང་ཤོས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཛེས་རྒྱན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་འགྱོ་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : زیادہ تر دوسرے شاہی مقبروں کے مقابلے توتن خامن کا مقبرہ حالانکہ بہت چھوٹا اور محدود سجاوٹ اور بمشکل دورہ کرنے کے لائق ہے-Dzongkha : དམར་གདུང་རོ་སྒྲོམ་ལས་བཏོན་ནི་འབདཝ་ད་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ བློ་ཕམ་ནི་ཅིག་རང་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམར་གདུང་གི་ མགུ་ཏོ་དང་ཕྱག་ལྟག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : ہر وہ شخص جو تابوت میں سے ممی کو ہٹانے کی کوششوں کے دوران پہنچنے والے نقصان کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا محض مایوس ہی ہو گا کیونکہ صرف سر اور کندھے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔Dzongkha : རོ་ཁང་གི་ རྒྱུ་ནོར་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་མེད་རུང་ ཀའི་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨི་ཇིཔ་ཤན་གྱི་འགྲེམས་ཁང་ནང་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : مقبرے کی مشہورِ زمانہ قیمتی اشیاء مزید اس میں موجود نہیں، بلکہ انہیں قاہرہ کے مصری عجائب خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔Dzongkha : དུས་ཚོད་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ ལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ལས་ཕར་སྡོད་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

Urdu : محدود وقت کے لیے آنے والے زائرین کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنا وقت کہیں اور گزاریں-Dzongkha : སི་ཡམ་རིཔ་ལས་ ལྷོ་ནུབ་ཀི་ལོ་མི་ཏྲར་༡༢ ལུ་ ཕ་ནོམ་ཀོརམ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་སྒང་ཏོ་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་ཡ་སོ་ཝར་མན་གྱི་དབང་ཡུན་ལུ་རྐྱབ་ནུག།

Urdu : Phnom Krom سییم ریپ سے 12 کلو میٹر جنوب مغرب میں ہے۔ اس پہاڑی مندر کو 9 ویں صدی میں راجہ واسو ورمن کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རླུང་ཁམས་སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ ཀྲོན་ལི་སཔ་མཚོའི་མཐོང་སྣང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྒང་ཏོ་ལུ་འཛེགས་ནི་འདི་ཕན་ཐོགསཔ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན།

Urdu : مندر کا اُداس ماحول اور ٹونلے سیپ جھیل کا بالائی نظارہ پہاڑی کی چڑھائی کو قابل دید بناتا ہے-Dzongkha : མཚོ་ལུ་ གྲུ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི་ གཅིག་ཁར་འབད་བཏུབ།

Urdu : کشتی کے ذریعے جھیل کا سفر کرنے کے ذریعے آسانی کے ساتھ سائٹ کا دورہ کیا جا سکتا ہے۔Dzongkha : ལྷ་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་ ཨེན་སྐོར་ཆོག་ཐམ་དགོཔ་ལས་ ཀྲོན་ལི་སཔ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ལམ་ཡིག་འབག་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : مندر میں داخل ہونے کے لئے اینگکور پاس ضروری ہے۔ چنانچہ تونلے ساپ کا رخ کرتے ہوئے اپنا پاسپورٹ ساتھ لانا نہ بھولیں۔Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་འདི་ ཨིས་རེལ་གྱི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཨིན་ཟེར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ ཁྲོམ་ཚོགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

Urdu : یروشلم اسرائیل کی دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، تاہم زیادہ تر دیگر ممالک اور اقوام متحدہ اسے اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم نہیں کرتے ہیں-Dzongkha : ཇུ་དན་སྒང་ཏོ་གི་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ཁར་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་ སེམས་ཤོར་སི་སི་གི་བྱུང་རབས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جوڈ یا کی پہاڑی کا یہ قدیم شہر اپنے پیچھے ہزروں سال کی دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔Dzongkha : ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཇིའུ་གི་ཆོས་ལུགས། ཡེ་ཤུ་དང་ ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་གསུམ་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཧིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ སེམས་ཁམས། ཆོས་འབྲེལ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

Urdu : یہ شہرتین توحیدی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت، اور اسلام کے لئےمقدس ہے، اور اس کا مقام ایک روحانی، دینی، اور ثقافتی مرکز کا ہے۔Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ས་ཁོངས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཨིས་རེལ་ལུ་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་འཁྱམས་ས་ཅིག་ཨིན།

Urdu : شہر کے مذہبی امتیاز اور خاص طور سے قدیم شہر کے علاقہ کے آثار کی وجہ سے اسرائیل میں یروشلم سیاحت کا ایک بڑا مقصد ہے۔Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ བྱུང་རབས་ཅན། གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ས་གནས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉམས་དགའ་བའི་ཉོ་སྒྲུབ་ལྟེ་བ། འཕྲལ་སྤྱོད་ཟ་ཁང་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یروشلم میں بہت سی تاریخی، اثری، اور ثقافتی سائٹس ہیں۔ ان کے علاوہ پُر ہمہمہ پُر ہجوم شاپنگ سنٹر، کیفے اور رستوراں بھی ہیں۔Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ཡང་ན་ ས་མཚམས་འཛུལ་སྒོ་ལས་ ཨི་ཀུའི་དྲར་ལུ་ མ་འཛུལ་བའི་སྔོན་མ་ ཀིའུ་བཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ཨིན་པ་ཅིན་ འདྲེན་ཞུའི་ཡི་གུ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : ایکواڈور چاہتا ہے کہ کیوبا کے باشندے ایکواڈور میں داخل ہونے سے قبل بین الاقوامی ایئرپورٹس یا سرحدی داخلی مقامات کے ذریعے ایک دعوت نامہ وصول کریں۔Dzongkha : འ་ནཱི་ཡི་གུ་འདི་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོས་དག་པ་ཅིག་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اس خط کو ایکواڈور کی وزارت خارجہ کی طرف سے قانونی قرار دینا ہوگا اور مخصوص تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔[Day29]

Dzongkha : དགོས་མཁོས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནས་སྤོ་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།

Urdu : یہ شرائط اس لئے وضع کی گئی ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے مابین مہاجرین کی آمد و رفت کو منظم کیا جا سکے۔Dzongkha : ཀིའུ་བན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ ཡུ་ཨེས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་བཟོ་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་འདི་ལས་ ཡངས་ཆག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : ان لزومات سے چھوٹ پانے کیلئے کیوبا گرین کارڈ ہولڈر امریکی شہریوں کو ایکواڈور قونصل خانہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ལམ་ཡིག་འདི་ ཁྱོད་ར་འགརོ་འགྲུལ་འབད་ཚར་རུང་ ཟླཝ་དྲག་གི་རིང་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་དགོ། ཞིབ་བཤལ་གྱི་ཤོག་འཛིན་འདི་ ཁྱོད་རའི་སྡོད་ཡུན་ ར་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ།

Urdu : تمہارا پاسپورٹ سفر کی تاریخوں سے 6 ماہ بعد تک صالح رہنا چاہئے۔ اپنے قیام کی مدت ثابت کرنے کے دونوں طرف کے سفر کا یا روانگی کا ٹکٹ درکار ہے۔Dzongkha : ལྟ་སྐོར་འདི་ སྡེ་ཚན་སྦོམ་སྦེ་འོངམ་ད་ལུ་ གོང་ཚད་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡངན་ ཁྱོད་དང་ཆ་རོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ཕཔ་ཅིན་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་བཞི་དང་ དྲུག་གི་བར་ན་བཟོ།

Urdu : بڑی جماعتوں کیلئے سیاحتی سفر کفایتی ہوتا ہے لہذا اگر آپ صرف خود یا ایک دوست کے ساتھ ہیں تو، دوسرے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں اور فی سخص کفایتی شرح کیلئے چار سے چھہ لوگوں کا گروپ بنائیں۔Dzongkha : ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་རང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རིམ་པ་དཀྲུག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནཱི་གིས་ ཚ་གྱང་མ་ལང་པ་སྡོད་ནི་མི་འོང་།

Urdu : تاہم، یہ یقیناً آپ کی فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اکثر سیاحوں کو صرف گاڑیاں بھرنے کے لیے ادھر سے اُدھر کیا جاتا ہے۔Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་ལུ་ ཏི་རུ་མངམ་སྤྲོད་བཅུག་སྟེ་ མགུ་སྐྱོར་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཡང་འགྱོཝ་མས།

Urdu : دراصل یہ ایک چال لگتی ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو اس پر راضی کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ ادائگی کرنا چاہئے۔Dzongkha : མ་ཆུ་པིཀ་ཆུ་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ གངས་རི་གཟར་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གྱང་ཁོག་གི་པར་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་ཡོལ་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : ماچو پیچو کے شمالی سرے کی اونچائی پر یہ ڈھلوان نما پہاڑ، اکثرکھنڈرات پر مبنی متعدد تصاویر کا پس منظر ہے۔Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ འོག་ལས་བལྟཝ་ད་ལུ་ དཔའ་ཞུམ་སི་སི་དང་ ཡར་འཛེགསཔ་ད་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་རང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༤༥ ནང་ལུ་ འཛེགས་ཚར་དགོཔ་ཨིན་པས།

Urdu : نیچے سے یہ بہت دشوار دکھائی دیتا ہے اور یہ ڈھلانی اور چڑھا ئی میں دشوار ہے۔ لیکن اکثر تندرست لوگ اس پر 45 منٹ میں میں چڑھ سکتے ہیں۔Dzongkha : ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ རྡོའི་ཨེ་ཁུག་བཟོ་སྟོེ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ལག་གདང་ཚུ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : زیادہ تر راستوں پر پتھر کے زینے بنے ہیں، اور ڈھلوان والے حصوں میں اسٹیل کے تار معاون دستوں کا کام کرتے ہیں۔Dzongkha : ངོ་མ་རང་ ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་ལུ་འགྱུརཝ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اتنا کہنے کے بعد، توقع کرو کہ تمہارا سانس لینا مشکل ہوگا اور بھیگی حالت میں زیادہ چھچھلے حصوں مین اترنے سے احتیاط کریں کیوں کہ یہ علی الفور خطرناک ہو سکتا ہے۔Dzongkha : དེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཏོག་གི་རྩ་བར་ བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ བྱག་ཕུག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱི་འདི་ཨ་ཙི་མར་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : چوٹی کے قریب ایک چھوٹا سا غار موجود ہے جسے عبور کیا جانا ضروری ہے، یہ کافی نیچا ہے اور بہت ہی تنگ ہے۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༨༣༥ ལུ་ ཅར་ལིས་དར་ཝིན་གྱིས་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ལ་པ་གས་ཀྱི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་བལྟ་དགོ་པ་ཅིན་ གྲུ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་མས།

Urdu : گالاپاگوس کی مقامات اور جنگلی زندگی کو کشتی کے ذریعے بہترین طریقے سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ چارلس ڈارون نے 1835 میں کیا تھا۔Dzongkha : ག་ལ་པ་གས་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་༨-༡༠༠ ཚུན་གཤོང་པའི་ གྲུ་ཆེན་ཚུ་རྒྱུན་འགྲུ་འཐབ་ཨིན།

Urdu : 60 سے زائد بحری جہاز گلاپگوس کے پانیوں پر چلتے ہيں - جن کا حجم 8 سے 100 مسافروں کی گنچائش والا ہوتا ہے۔Dzongkha : དུས་ཚོད་ངོ་མ་ལུ་ གྲུ་ཚུ་གང་སྟེ་འོངམ་ལས་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ས་གནས་ཚུ་ མདུན་སྐྱོད་ལས་ བདག་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : زیادہ تر لوگ اپنی جگہ پہلے سے ہی بک کر لیتے ہیں، (کیونکہ بھر پور موسم کے دوران کشتیاں عموما بھر جاتی ہیں)۔Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་འདི་ ག་ལ་པ་གོས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ གྲུ་ཆེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ གཏན་ཁེལ་བཟོ་དགོ།

Urdu : آپ یقین کریں کہ جس ایجنٹ سے آپ بک کرواتے ہیں وہ گولپاگوز کا ماہر ہے جس کے پاس بہت قسم کے جہازوں کی اچھی معلومات ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ ཁྱོད་རའི་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་གྲུ་ཆེན་འདི་ ཁོང་ལུ་བཏུབ་མི་དང་མཐུན་འོང་།

Urdu : یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپکی خصوصی دلچسپیاں اور / یا رکاوٹیں ان کیلئے سب سے موزوں جہاز کے ساتھ میل کھا گئی ہیں۔Dzongkha : དུས་རབས་༡༦ པ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་མ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅིལ་འདི་ ཨིན་ཀ་ མངའ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ རང་ཡུལ་གྱི་ཨ་རའུ་ཀ་ནིནས་ཀྱིས་ ཅིལ་གྱི་དབུས་ཕྱོགས་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : 16 ویں صدی میں جب دیسی اراوکینیوں (ماپوچے) کے وسطی اور جنوبی چلی میں آباد تھے ہسپانوی لوگوں کی آمد سے قبل، شمالی چلی پر ان کی حکومت تھی۔Dzongkha : མ་པུ་ཅི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རང་ཡུལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་དང་ ཅིལ་གྱི་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་གི་མངའ་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པས།

Urdu : ماپوچہ، بھی گزشتہ خودمختار امریکی دیسی گروپوں میں سے ایک تھے جو چلی کی آزادی کے بعد تک ہسپانوی بولنے والوں کی حکمرانی میں پوری طرح جذب نہیں ہوئے تھے۔Dzongkha : ནེ་པོ་ལོ་གིཀ་དམག་འཁྲུག་འཐོན་སྟེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཨིས་པེན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་མི་ཅིག་མེད་པར་སྡོད་པའི་བར་ལུ་ ཅིལ་གྱིས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལུ་གསལ་བསྟོད་འབད་ཡོད་རུང་རང་ ཁོང་གིས་ ཨིས་པེན་ལས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༨ ལས་ལྷག་ཕྱོགས་མ་ཚུགས་པས།

Urdu : اگرچہ چیلی نے اپنی آزادی کا اعلان 1810 میں کیا (نیپولیائی جنگوں کے دوران جب اسپین میں چند سالوں تک کوئی کارکن مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی) لیکن اسپین پر حتمی فتح 1818 میں ہی حاصل ہو سکی۔Dzongkha : དོ་མི་ནི་ཀཱན་རི་པཱབ་ལིག་ ༼ཨིསི་པེ་ནིཤི་ནང་འབད་བ་ཅིན་རི་པཱབ་ལིག་ཀ་དོ་མི་ནི་ཀཱ་ན ༽འདི་ ཧའི་ཏི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་མཚམས་བཟུང་མི་ ཧིསི་པ་ནིའུ་ལ་གི་ མཚོ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་དབང་ཡོད་མི་ ཀེ་རི་བཱིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།

Urdu : جمہوریہ ڈومنک (ہسپانوی: ریپبلیکا ڈومینیکانا) ایک کیریبیائی ملک ہے جو ہسپانیولا جزیرے کے نصف مشرقی حصے پر قابض ہیں، جس کا حصہ ہیئتی کے ساتھ ملتا ہےDzongkha : རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ བྱེམ་དཀརཔོ་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་དང་གངས་རི་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་མི་རི་ཀ་ལུ་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ སཱན་ཏོ་དོ་མིང་གོ་གི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سفید ریت کے ساحل اور پہاڑی مناظر کے علاوہ، یہ ملک امریکاس میں سب سے قدیم یوروپی لوگوں کا گھر ہے، جو اب سینٹو ڈومینگو کا حصّہ ہے-Dzongkha : མཚོ་གླིང་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ ཀྲའི་ནོསི་དང་ ཀ་རིབསི་ཚུ་གིས་ སྡོད་གནས་བཅག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཀ་རིབསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ ཨ་ར་ཝ་ཀཱན་ཁ་སྐད་སླབ་མི་ མི་ཁུངས་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་༡༠༠༠༠བི་སི་ཨི་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : جزیرہ پہلے ٹینوز اور کیریبیس سے آباد تھا۔ کیربیس اراواکن زبان بولنے والے لوگ تھے جو کہ 10,000 BCE کے قریب یہاں آئے تھے۔Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ རྟོག་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལྷོད་དེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་རློབས་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བཙུགས་མི་ ཨིསི་པེན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یوروپ کا کھوج کرنے والوں کی آمد کے چند سال بعد سے ہی ہسپانوی فاتحین کی طرف سے طائی نوس کی آبادی میں واضح طور پر کمی واقع ہو گئی تھی-Dzongkha : ཕཱའིར་བཱར་ཀྲོ་ལོམ་དི་ལཱསི་ཀཱ་སཱསི་(Tratado de las Indias)གི་གཞི་རྟེན་དང་འཁྲིལཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༤༩༢ལས་ ༡༤༩༨གི་བར་ན་ ཨིསི་པེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བསྡུ་མི་ཚུ་གིས་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་ཁུངས་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་བསད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Urdu : Fray Bartolome de las Casas میں 1492 سے 1498 تک رہنے والے اسپینی فاتحین نے تقریباً 100،000 تائے نو لوگوں کو قتل کیا۔Dzongkha : ཇར་དིན་དི་ལ་གཅིག་ཚོགས་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ ཨ་ཎེའི་དགོན་པའི་ བར་ཁམས་སྦེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ ཀྲེམཔ་ལོ་དྲི་སན་དྲི་གོ་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جارڈن ڈے لا یونین۔ اس جگہ کو 17 ویں صدی کے ایک کانونٹ کے ایٹریئم کے طور پر بنایا گیا تھا، جس کے طرز کی باقی رہنے والی واحد عمارت ٹیمپلو ڈے سان ڈیاگو ہے۔[Day30]

Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ད་ལྟོ་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།

Urdu : یہ اب مرکزی پلازہ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس میں ہمیشہ چیزیں، دن اور رات، چلتی رہتی ہیں۔Dzongkha : ལྡུམ་རའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ ཟ་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ཉིན་མ་དང་ ཕྱི་རུ་ ག་ཟི་བོ་ལྟེ་བ་ལས་ གླུ་སྟོན་རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན།

Urdu : باغ کے گرد و پیش کئی ایک رستوراں ہیں، اور سہ پہر اور شام میں یہاں اکثر مرکزی گزیبو سے مفت کنسرٹ پیش کئے جاتے ہیں۔Dzongkha : སྟེང་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦༩ རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པའི་ ཀེལ་ལི་ཇོན་དིལ་བི་སོ་འདི་ སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་མའི་དགའ་མཐུན་གྱི་ཁྱིམ་ཨིན།

Urdu : Callejon del Beso (بوسہ کی گلی) صرف 69 سنٹی میٹر سے جدا کی گئی دو بالکنیوں ایک پرانی محبت کی داستان کا گھر ہے۔Dzongkha : ཏི་རུ་དག་པ་ཅིག་བྱིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ འ་ནཱི་སྲུང་འདི་གཏང་འོང་།

Urdu : چند سکّوں کے عوض بعض بچے تم کو یہ اسٹوری سنا دیں گے۔Dzongkha : བོ་ཝེན་མཚོ་གླིང་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རི་བཤལ་དང་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོ་སྐབས་ལུ་ སྤྲོ་བཤལ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ ཀ་ཡ་ཀིང་། ལམ་འགྲུལ་འགྱོ་ས་། ཚོང་ཁང་། བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་སའི་ མཚོ་གླིང་ཅིག་ཨིན།

Urdu : بوین جزیرہ کایاکنگ (ڈونگی میں سفر کرنے)، ہائکنگ (پیدل لمبی دوری کا سفر کرنے)، خریداری، رستوراں، اور بہت کچھ پیش کرنے والا ایک دن کی سیاحت یا ہفتہ کے آخر میں پُرلطف سفر کیلئے مشہور ہے-Dzongkha : འ་ནཱི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་མི་སྡེ་འདི་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ ཧུའ་ཝི་སའུན་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་ལུ་ཡོད་པའི་ གརན་ཝིལ་མཚོ་གླིང་ལས་ གྲུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ལྷོད་ཚུགས།

Urdu : اس اصیل کمیونٹی کا محلِ سکونت ہاؤ ساؤنڈ ہے جو وینکوور سے کچھ دوری پرواقع ہے جس تک ڈاؤن ٹاؤن وینکوور میں گرانویل جزیرہ سے روانہ ہونے والی بحری ٹیکسیوں کے ذریعہ بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔Dzongkha : ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་དགའ་མི་ཚུ་ལུ་ ནམ་མཁའི་མཚོ་ཟེར་སའི་ བར་ལམ་ཚུན་ཚོད་ རྐང་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

Urdu : ان لوگوں کے لئے جو بیرونِ خانہ نشاطات سے متمتّع ہونا چاہتے ہیں سمندر سے آسمانی گلیارے کی راہ نوردی لازم ہے۔Dzongkha : ཝིསིཊ་ལར་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་རུང་རང་(ཝེན་ཀོ་བར་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༢ཀྱི་ལམ་) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠གི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱིས་འབད་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وہسلر (جو و ینکوور سے 1.5گھنٹے کے ڈرائیو پر ہے) خرچیلا ہے لیکن 2010 کے سرمائی اولمپک کی وجہ سے خوب معروف ہے۔Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ བྱང་ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ བཤུད་འཁོར་ནང་ལུ་སྤྲོ་བ་སྟོན་ནི་དང་ གནམ་འབྱཱ་ལུ་ གངས་རི་གུ་ལས་ཕར་ རྐང་འཁོར་བཏང་སྟེ་སྤྲོ་བ་སྟོན་དགོ

Urdu : موسم سرما کےدوران، شمالی امریکہ میں کچھ بہترین اسکیینگ کا لطف اٹھائیں، اور موسم گرما میں کچھ قابل اعتماد پہاڑی بائیکنگ کی کوشش کریں۔Dzongkha : ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ སྔགས་བཞག་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སི་རི་ན་ལུ་ ཕྱི་རུ་ཞག་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆོག་ཐམ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اجازت نامے کو پہلے ہی محفوظ رکھنا ہوگا۔ سرینا میں رات بھر کے قیام کرنے کے لئے اپ کے پاس اجازت نامہ کا ہونا ضروری ہے۔Dzongkha : བཞག་སྡོད་ས་དང་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ས་ཡོད་པའི་གུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་ཡང་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ སི་རི་ན་འདི་རང་ཨིན་མས། ས་ལིའུ་ན་དང་ སཱན་པེ་དྲི་ལོ་ དེ་ལས་ ལོས་པ་ཊོསི་ཚུ་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཞེས་སྒོ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سیرینا ایک واحد رینجر اسٹیشن ہے جو کیمپنگ کے علاوہ ٹھہرنے کیلئے مشترکہ سونے کے کمرے اور گرم کھانے کی پیشکش کرتا ہے- سان پیڈریلو اور لاس پاٹوس کھانے کی سروس کے بغیر صرف کیمپنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے-Dzongkha : གླིང་གའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ པིར་ཊོ་ཇི་མི་ནིས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ས་སྒོ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཀེ་རེ་ཌིད་ཀརཌ་ཟེར་མི་ཤོག་བྱང་ ངོས་ལེན་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : پیورتو جمینیز میں رینجر اسٹیشن سے براہِ راست پارک پرمٹس حاصل کرنا مُمکن ہے، مگر وہ کریڈٹ کارڈز قبول نہیں کرتےDzongkha : གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་གིས་(མའི་ནི) ཆོག་ཐམ་འདི་ གླིང་ག་འདི་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་གི་ ཟླཝ་གཅིག་མ་གཏོགས་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : پارک سروس ( MINAE) متوقع آمد سے ایک ماہ پیشتر سے زیادہ کی کار پرمٹ جاری نہیں کرتی۔Dzongkha : གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་འབྱིན་མི་ ཀེ་ཕི་ནེཊ་ཨིལ་སཱོལ་གྱིས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ཡུ་ཨེལ་དྲོ་ལར་༣༠དང་ཡང་ན་༡༠རེ་ལེན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་འབྱིན་དོ་ཡོད་རུང་ ཁ་གསལ་འདི་ ཀོར་ཀོ་ཝ་ཌ་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کیفے نیٹ ایل سولبکنگ US$30 میں یا ایک دن گزرنے کے لئے $10 میں سروس پیش کرتا ہے ان کے کورکووادو صفحے پر تفصیلات موجود ہیں۔Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ཟེར་མི་ཚུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་པེ་སི་ཕིག་རྒྱ་མཚོ་གི་བར་ན་ པོལི་ནི་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་མས།་

Urdu : جنوبی بحرالکاہل کے وسط میں پالی نیشیا میں واقع کوک جزیرے نیوزی لینڈ کے ساتھ آزادانہ وابستگی والے جزیروں والا ملک ہے-Dzongkha : མཚོ་གླིང་༡༥ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡང་ རྒྱ་མཚོ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུབ་བཞི་ ས་ཡ་༢.༢ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ سمندر کے 2.2 ملین کیلو میٹر اسکوائر پر محیط 15 جزیروں پر مشتمل ایک بَحرُالجَزائر ہے-Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ཧ་ཝའི་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཧ་ཝའི་ཌ་ཝན་ཨཱན་ཌར་སྦེ་ཡང་ མནོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ہوائی کی ہی طرح ایک ہی ٹائم زون والے یہ جزیرے کبھی کبھار ¨ہوائی ڈاؤن انڈر¨ تصور کیا جاتا ہے۔Dzongkha : མཚོ་གླིང་ཚུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ཧ་ཝའི་ལས་འོང་མི་མི་རྒས་ཤོས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ རང་དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཧེ་མ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་མི་གོང་འཕེལ་ཚུ་མེདཔ་ད་གི་གནས་སྟངས་སྐཽར་ལས་ དྲན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Urdu : اگرچہ یہ چھوٹا ہے، لیکن یہ ہوائی (Hawaii) کے چند بزرگ دورہ کاران کو ریاستی حیثیت سے قبل بڑے سیاحتی ہوٹلوں اور دیگر ترقیاتی کاموں کے بغیر اس کی یاد دلاتا ہے۔Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གཅིག་རང་མེད་རུང་ མཚོ་གླིང་མ་འདྲཝ་༡༥ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ནང་ལས་ མཚོ་གླིང་གཙོ་བོ་འདི་ ར་རོ་ཏོང་ག་དང་ ཨི་ཏུ་ཏ་ཀི་མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིན་མས།

Urdu : کوک جزائر میں کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ یہ 15 مختلف جزیروں کا مجموعہ ہے۔ ان میں اہم رارٹونگا اور آئیتو ٹاکی ہیں۔Dzongkha : ད་རེས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་ཉལ་ཁྲི་དང་ དྲོ་མཛར་འབྱིན་ནི་འདི་ སྒྱུ་རྩལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱོ་སྟེ་འདུག

Urdu : آج ترقی یافتہ ممالک میں، ڈیلکس بیڈ اور ناشتہ فراہم کرنا ایک قسم کے فن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔Dzongkha : བི་ཨེན་བི་ཟེར་མི་གིས་ ངོ་མ་རང་ ཉལ་ས་དང་དྲོ་མཛར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཐད་ཁར་ དོ་འགྲན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : بی اینڈ بیز سب سے زیادہ، یقیناً دو اہم چیزوں پر بنیادی طور پر مُقابلہ کرتے ہیں: بیڈنگ اور بریک فاسٹ۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ཐག་གི་མལ་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཅ་རྙིང་ཨིན་པའི་ཉལ་ཁྲི་བཟུམ་གྱི་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اسی بنیاد پر، اس طرح کے عمدہ ترین اداروں میں کوئی بھی نہایت ہی پرتعیش بستر تلاش کرنا مناسب سمجھتا ہے، ہوسکتا ہے کہ ہاتھ سے بنے ہوئے لحاف یا نایاب بستر ہو۔Dzongkha : དྲོ་མཛར་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ གནསཔོ་གི་བཞེས་སྒོ་ལྡི་ལྡིམ་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ناشتے میں علاقے کی موسمی سوغاتیں یا میزبان کا خصوصی پکوان شامل ہوسکتے ہیں۔Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྙིངམ་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་གི་ཁང་ཆས་དང་ རྩྭ་བཏོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཐང་ དེ་ལས་ རྩལ་རྐྱབ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡོད་ས་ལུ་འོང་ནི་མས།

Urdu : یہ ترتیب نادر سامان آرائش، صاف ستھرے لان اور سوئمنگ پول سے مزین ایک تاریخی پرانی عمارت ہو سکتی ہےDzongkha : རང་གི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ ལམ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་ནི་འདི་ བཅའ་སྒྲིག་གངམ་རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اپنی ہی گاڑی میں چل دینے اور لمبی سیر پر روانہ ہو جانے کی سادگی میں فطری داخلی کشش ہے۔[Day31]

Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་བཟུམ་མེན་པར་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣམ་འཁོར་ནང་ལུ་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ཡང་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بڑی گاڑیوں کے برعکس، آپ شاید اپنی کار کی ڈرائیونگ سے پہلے ہی واقف ہیں اور اس کی حدود کو جانتے ہیں۔Dzongkha : སྒེར་གྱི་ས་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྦོམ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ནི་འདི་ གཞན་གྱིས་ དཀྲོག་པར་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོད།

Urdu : کسی پرائویٹ پراپرٹی پر یا جسی بھی حجم کے ٹاؤن میں خیمہ لگانا غیر مطلوب توجہ کو جلب کرنا ہے۔Dzongkha : བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ཡང་ ཞག་སྡོད་ས་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مُختصر یہ کہ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہُوئے سڑک کا سفر کرنا بہت زبردست ہے مگر یہ ازخُود کم ہی "کیمپ" کرنے کا ایک طریقہ ہے۔Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ཞག་སྡོད་ནི་འདི་ སྡོད་ཁྲི་དཔྱང་བཏུབ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བེན་སྦོམ་དང་ ཨེས་སུ་ཝི་ དེ་ལས་ སི་ཌེན་དང་ ཨིས་ཊེ་ཤཱན་ཝེ་གཱོན་བཟུམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : کار کیمپنگ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہارے پاس منی وین یا سپورٹ یوٹیلیٹی ویھیکل یا سیڈن یا اسٹیشن ویگن جس میں ایسی سیٹیں ہوں جن پر آدمی لیٹ سکے۔Dzongkha : བཟའ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་ རླངསམ་དང་འབྲེལ་བའི་རེལ་ལི་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤུལ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༡༩པ་དང་ ཡང་ན་ དུས་རབས་༢༠པའི་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མའི་ གྲུ་ཚུ་གི་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کچھ ہوٹلوں کے پاس دوسری جنگ عظیم سے قبل، 19 ویں یا 20 ویں صدی کے آغاز میں بھانپ کے انجنوں اور سمندری لائنرز کی مِیراث ہیں-Dzongkha : འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ མི་ཕྱུགཔོ་དང་སྐད་གྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་སྡོད་དེ་ བཞེས་སྒོ་ཆོག་སྒྲིག་བཀལ་ཏེ་ ཕྱི་རུ་སྤྲོ་བ་སྦོམ་སྦེ་རང་སྡོད་ས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : یہ ان ہوٹلوں میں سے تھے جہاں مشھور زمانہ اور امیر لوگ رکا کرتے تھے، اور اکثر عمدہ کھانے کھاتے اور رات کی زندگی گذارتے تھے۔Dzongkha : དང་ཕུ་གི་ཐབ་དང་སྟེགས་ཡོད་མི་དང་་དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་མི་ ལོ་མང་ལྷོད་རྫོགསཔ་སོང་སྟེ་ རྙིངམ་ཐལ་མི་ཚུ་ཡང་ ཁོང་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : قدیم طرز کی لوازمات، جدید ترین سہولیات اور کچھ خاص شاندار پیرانہ کی کمی بھی انکے کردار کے حصّے ہیں-Dzongkha : འདི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ སྒེར་གྱིས་ཨིན་རུང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ གཞན་མི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : حالانکہ عام طور پر وہ نجی ملکیت ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ دورے پر آنے والے ریاست کے سربراہوں اور دیگر معزز مہمانوں کو بھی اپنے یہاں ٹھہراتے ہیں-Dzongkha : རྒྱུ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་འགྱོ་ཡི་རང་ འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ایک مسافر جس کے پاس بہت زیادہ رقم ہو وہ دنیا کے گرد جہاز میں سفر کرنے پر غور کرنا چاہیئے اور ان ہی میں سے کئی ہوٹلز میں علیٰحدہ قیام کرنا۔Dzongkha : མགྲོན་སྐྱོང་རྗེས་སོར་འབྲེལ་ཚོགས་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་འགྱོ་སའི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་བཟོ་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : کسی ہاسپٹلٹی اکسچنج نیٹ ورک سے مراد وہ تنظیم ہے جو مسافروں کو ان شہروں کے محلی باشندوں سے مربوط کرتی ہے جن کی وہ سیاحت کرنے جا رہے ہیں۔Dzongkha : འབྲེལ་ཚོགས་བཟུམ་ནང་ལུ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་འདི་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་སྦེ་ བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس طرح کے نیٹ ورک میں شامل ہونے کیلئے عام طور پر ایک آن لائن فارم پُر کرنا پڑتا ہے؛ تاہم کچھ نیٹ ورکس اضافی توثیق کی پیشکش کرتے یا چاہتے ہیں-Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གནས་པོའི་ཐོ་འདི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ པར་བཏབ་སྟེ་འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གཞན་མི་འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རང་ འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس کے بعد دستیاب میزبانوں کی ایک فہرست پرنٹ شکل میں اور / یا آن لائن فراہم کی جاتی ہے، جس میں بعض اوقات دوسرے مسافروں کے حوالے اور تجزیے درج ہوتے ہیں۔Dzongkha : ཀའུཆ་སཱར་ཕིང་ཟེར་མི་ མགྲོན་སྐྱོང་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལུ གློག་རིག་གི་ལས་རིམ་བཟོ་མི་ ཀེ་སི་ཕེན་ཊོན་གྱིས་་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཁོ་ར་ ཨའིསི་ལེནཊ་ལུ་ གནམ་གྲུ་གླ་ཆ་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ་ སྡོད་ས་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཨིན་མས།

Urdu : کمپیوٹر پروگرامر کیزی فینٹن نے جنوری 2004 میں کوچ سرفنگ کی بنیاد رکھی تھی، جن کو آئس لینڈ کے لئے ایک سستی پرواز تو ملی تھی، لیکن انہيں ٹھہرنے کی مناسب جگہ نہیں مل پائی تھی۔Dzongkha : ཁོ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞག་སྡོད་སའི་ཞབས་ཏོག་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་འབྱིན་མི་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཐོན་ནུག

Urdu : اس نے مقامی یونیورسٹی کے طلبہ کو ای میل کی اور مفت رہائش کے لیے بے تحاشا تعداد میں پیشکشوں کو موصول کیا۔Dzongkha : ཉལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ངོ་མ་རང་ སྐྱེས་ལོ་༢༠གྲངས་ནང་འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་འོང་དོ་ཡོད་རུང་ རྒས་ཤོས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ཡང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : ہوسٹلس بالخصوص نوجوانوں - بیس سالہ عمر والے خاص مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں - لیکن آپ کو وہاں دوسرے مسافر بھی مل جائیں گے۔Dzongkha : ཨ་ལུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འབད་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ དེ་ཅིག་རང་མཐོང་ནི་མེད་རུང་ ཉལ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྒེར་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : بچوں کے ساتھ خاندان شاز و نادر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کچھ ہاسٹلز پرائویٹ کمروں میں ان کو اجازت دیتے ہیں۔Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ཀྱི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བེ་ཇིང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ གནམ་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་གཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : چین کا شہر بیجنگ 2022 کے اولمپک ونٹر گیمز کی میزبانی کرنے والا شہر ہو گا، جس سے یہ موسم گرما اور موسم سرما کے اولمپک دونوں کی میزبانی کرنے والا پہلا شہر بن جائے گا-Dzongkha : བེ་ཇིང་ལུ་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་གྱི་འགོ་འབྱེད་དང་མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཁྱེགས་ཀྱི་རྩེད་རིགས་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : بیجنگ افتتاحی اور اختتامی تقریبات اور اندرونی آئس ایونٹس کی میزبانی کرے گا۔Dzongkha : གཞན་མི་བཤུད་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ བེ་ཇིང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཞང་ཇའི་ཀོའོ་གི་ རྟའི་ཟི་ཅེང་གི་བཤུད་འཁོར་རྩེད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : دیگر اسکیئنگ ایونٹس ژانگ جیاکو (Zhangjiakou) کے تائیزی چینگ اسکی ایریا میں منعقد ہوں گے، جو بیجنگ سے تقریباً 220 کلومیٹر (140 میلوں) کے فاصلے پر ہے۔Dzongkha : ལྷ་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༥པ་བར་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ ལོ་བསྟར་གྱི་དུས་སྟོན་ཚུ་ཡོད་རུང་ ལྷ་ཁང་ཁོང་རའི་ལོ་བསྟར་གྱི་ཟླ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : زیادہ تر مندروں میں نومبر کے آخر سے مئی کے وسط تک سالانہ فیسٹول منائے جاتے ہیں، جو ہر ایک مندر کے سالانہ کیلنڈر کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں۔Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་དུས་སྟོན་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ལོ་བསྟར་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ཅིག་སྦེ་དང་ ཡང་ན་ གནས་བདག་ཞི་བདག་གི་སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་ དེ་མེན་རུང་ ལྷ་ཁང་འདི་དང་དུས་སྟོན་སྦོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مندر کے تہواروں میں سے زیادہ تر مندر کی سالگرہ کا حصہ یا صدارتی دیوتا کی سالگرہ یا مندر سے منسلک کسی بھی دوسرے بڑے واقعے کے طور پر منایا جاتا ہے.Dzongkha : ཀེ་ར་ལ་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་གི་དུས་སྟོན་བལྟ་ནི་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ གྱོན་ཆ་གིས་གྱོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གླངམོ་ཆེ་དང་ སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས།

Urdu : کیرل کے دلچسپ مندروں کے میلے دیکھنے کے لائق ہیں، اس میں سجائے ہوئے ہاتھیوں کا جلوس نکالا جاتا ہے، مندر کا بینڈ باجا ساتھ چلتا ہے، اور دیگر تقریبات برگزار کی جاتی ہیں۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་གི་དུས་སྟོན་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : ورلڈ فیئر (عام طور پر جسے عالمی نمائش یا صرف ایکسپو کہا جاتا ہے ) فنون لطیفہ اور سائنسز کا ایک بڑا بین الاقوامی فیسٹول ہوتا ہے-Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་གནད་དོན་དང་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་གུར་ནང་ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : شرکت کرنے والے ممالک نے عالمگیر مسائل یا اپنے ملک کی ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے قومی پویلیئنز میں فنکارانہ اور تعلیمی مظاہرے پیش کیے۔Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ལྡུམ་ར་རིག་པའི་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ མེ་ཏོག་དང་རྩི་ཤིང་ལྡུམ་ར་ དེ་ལས་ ཤིང་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་མས།

Urdu : بین الاقوامی باغبانی کی نمائش کیلئے خصوصی تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں جس میں پھولوں کی نمائش، نباتیاتی باغات اور پودوں سے متعلق کئی چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے۔[Day32]

Dzongkha : འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ མ་གཞི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་་ནི་སྦེ་ཡོད་རུང་ (རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན) དོན་ངོ་མ་ལུ་ དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اگرچہ نظریاتی اعتبار سے وہ سال میں ایک مرتبہ واقع ہو سکتے ہیں (جب تک وہ مختلف ممالک میں ہیں)، لیکن عملی طور پر وہ واقع نہیں ہیں۔Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ ཟླཝ་༣ལས་༦གི་བར་ན་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་སྒོ་ཡང་ ཧེག་ཊར་༥༠ལས་མ་ཉུང་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Urdu : یہ ایونٹس کہیں بھی عموماً تین سے چھ ماہ تک جاری رہتے ہیں، اور ایسے مقامات پر منعقد ہوتے ہیں جن کا رقبہ 50 ہیکٹرز سے نہ ہو۔Dzongkha : ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྙན་ཤོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག འདི་གི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༥འབད་མི་འདི་ཨིན་མས།(བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༦དང་༢༤)

Urdu : مختلف فلمی خاکے ہیں جو پچھلے برسوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ معیاری 35 ایم ایم فلم (36 بائی 24 ایم ایم منفی) سب سے عام ہے۔Dzongkha : བརྙན་ཤོག་འདི་རྫོགས་སོང་པ་ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ལོག་བཙུགས་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ཀྱི་ཌི་ཨེས་ཨེལ་ཨར་གྱི་ པར་ཆས་བཟུམ་བཏོན་ཚགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اگر آپ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ دوبارہ مکمل کیا جاسکتا ہے اور یہ موجودہ ڈی ایس ایل آر کے تقریبا برابر ریزو لیوشن دیتا ہے۔Dzongkha : པར་ཆས་བར་ན་བསྐོརམ་འབད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦དང་༦གི་བཀོད་རིས་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༥༦དང་༥༦འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Urdu : کچھ میڈیم فارمیٹ فلم کیمروں میں 6*6 سینٹی میٹر فارمیٹ، زیادہ درست طور پر 56*56 mm نیگٹیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་ མི་ལི་མི་ཊར་༣༥གི་བརྙན་ཤོག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་ ཧ་ལམ་ཚར་བཞི་གི་རྩིས་ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : اس سے 35 ایم ایم منفی (3136 ایم ایم 2 بمقابلہ 864) کی نسبت تقریباً چار گنا زیادہ ریزولوشن ملتا ہے۔Dzongkha : པར་བཏབ་མི་གཅིག་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ཁ་རྗེས་དང་གཅིག་ཁར་ སུ་ཐག་རིངམོ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : جنگلی زندگی فوٹو گرافر کے لئے سب سے چیلنجینگ خیالات میں سے ہے جس کے لئے خوش قسمتی، صبر، تجربہ اور اچھے آلات کے مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے۔Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་མནོ་དོ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་པར་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ པར་གཅིག་གིས་ ཚིག་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་དོན་དག་སྟོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جنگلی حیات کی عکس بندی اکثر عام طور پر لی جاتی ہے، لیکن عام عکس بندی کی طرح، ایک تصویر میں ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་རིང་སུ་ཅིག་དགོ་དོ་ཡོད་རུང་ བྱ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ སྲོག་ཆགས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں اکثر ایک لمبی ٹیلی فوٹو لینس کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ پرندوں کے جھنڈ یا ایک چھوٹی مخلوق جیسی چیزوں کے لئے دوسرے لینس کی ضرورت ہوتی ہے۔Dzongkha : གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཐོང་ཚུགས་པ་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གླིང་ག་གིས་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ བཙོང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཏབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : غیر ملکی جانوروں کا پانا بہت مشکل ہے، اور کبھی کھی پارکوں میں تجارتی مقاصد سے فوٹو لینے کے اصول ہوتے ہیں۔Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ གཅིག་ལས་འབདན་ བྱོག་འགྱོ་མི་དང་ ཡང་ན་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་མི་ཅིག་འབད་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྟངས་འདི་ ཁོལ་སི་སི་དང་ཚ་ཏོམ་ ཡང་ན་ ལཱ་ཁག་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : جنگلی جانور یا تو شرمیلے یا جارحیت پسند ہو سکتے ہیں- ماحول سرد، گرم، یا بصورتِ دیگر مخالفانہ ہو سکتا ہے۔Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་རྐྱབ་མི་ སྐད་ཡིག་༢༠རྩིས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲཝ་ སྟོང་ཕྲག་༥ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : دنیا 5000 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں بیس سے زیادہ ایسی ہیں جن کو 50 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔Dzongkha : ཁ་གིས་སླབ་མི་བས་ ཡིག་ཐོག་གུ་བཀོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ ངོ་མ་རང་ བརྗོད་སྒྲ་བཏོན་ཚུགས་པ་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཁ་བྱང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : لکھے الفاظ بہ نسبت بولے گئے الفاظ کے زیادہ قابلِ فہم ہیں۔ یہ بالخصوص خطابات پر صادق ہے جن کا درست تلفظ اکثر دشوار ہوتا ہے۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ ཨིང་སྐད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་སླབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་རང་ དམིགས་གསལ་གྱིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ནང་དོ་ ཨིང་སྐད་ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་མི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : بہت سارے مکمل اقوام انگلش مکمل روانی سے بولتے ہیں اور آپ توقع کر سکتے ہیں کہ حتّیٰ کہ اس سے زیادہ کے پاس محدود علم ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹی عمر کے لوگ۔Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ མཱན་ཀུ་ནི་དང་བོས་ཊོ་ན་ དེ་ལས་ ཇ་མའི་ཀ་དང་སིཌ་ནི་སའི་ཌར་གྱི་མི་ཚུ་ ཏོ་རོན་ཏོ་ལུ་ བཟའ་ཁང་གཅིག་ནང་ ཕྱི་རུ་གཅིག་ གདོང་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ལྟོ་བཟའ་སྡོད་པ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་འོང་ནི་མས།

Urdu : تصور کریں کہ آپ کوئی مانکونین، بوسٹونین، جمائکن اور سڈنیسیڈر ہیں اور ٹورنٹو کے کسی رستوراں میں ایک میز پر بیٹھ کر عشائیہ کھا رہے ہوں۔Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁོང་རའི་སྐཱེ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁོང་རའི་རྗོད་གདངས་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕལ་ཚིག་ནང་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་པའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Urdu : وہ ایک دوسرے کا اپنے آبائی شہروں کی الگ الگ لہجے اور مقامی بولی میں کہی گئی کہانیوں سے دل بہلا رہے ہیں۔Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉོ་ནི་འདི་ བཟའ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོ་འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་ཟེར་རུང་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ཨིན།

Urdu : بھوک مٹانے کیلئے سوپر مارکیٹ سے کھانا خریدنا عموما کفایتی ہوتا ہے- کھانا پکانے کیلئے مواقع نہ ملنے پر صرف تیار شدہ کھانوں پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ཚུ་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཞེས་སྒོ་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་དྲོད་བཏགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གློག་ཐབ་ཚུ་ཡང་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : تکثیری انداز میں سوپر مارکیٹس تیار شدہ کھانے کے بہت سی قسمیں فروخت کرتے ہیں- یہاں تک کہ کھانا گرم کرنے کیلئے کچھ تو مائکرو ویو اوین یا دیگر وسائل بھی فراہم کرتے ہیں۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་བཟའ་ཁང་དང་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : کچھ ممالک یا کچھ قسم کی دکانوں میں کسی خاص جگہ پر کم از کم ایک ریستوراں موجود ہوتا ہے، جو اکثر کچھ غیر رسمی اور سستا ہوتا ہے۔Dzongkha : ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ་གྱི་འདྲ་བཟོ་སྟེ་འབག་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ འབག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Urdu : اپنی پالیسی کی کاپیاں بنائیں اور اپنے بیمہ داروں رابطے کی تفصیلات اپنے پاس رکھیں-Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་ གློག་རིག་ཁ་བྱང་དང་ བསླབ་བྱ་དང་དབང་ཆ་ དེ་ལས་ ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : مشورہ / مختار نامہ اور دعوؤں کیلئے انہیں بیمہ داروں کا ای میل پتہ اور بین الاقوامی فون نمبرات دکھانے پڑتے ہیں۔Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ཕད་ཅུང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡང་ འདྲ་རེ་བཞག(ཁྱོད་ར་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་ནི་དང་ ཡན་ན་ ཀལཊ་ནང་ལུ་བཙུགས་བཞག)

Urdu : اپنے ساتھ آن لائن ایک اور نقل رکھیں۔ (ای میل کے ساتھ منسلک کریں اور خود کو بھیجیں، یا ¨کلاؤڈ¨ میں محفوظ کریں)۔Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ ལེབ་ཊོབ་དང་ཡང་ན་ ཊེབ་ལེཌ་ཚུ་འབག་སྟེ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པ་ཅིན་ འདྲ་གཅིག་ གསོག་འཇོག་དང་སྒོར་ལེབ་ནང་ལུ་ བདག་འཛིན་འབད་བཞག་དགོ(ཨིན་ཊར་ནེཊ་མེད་རུང་ ཐོབ་ཚུགས)

Urdu : اگر لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو، اسکی میموری یا ڈسک (بغیر انٹرنیٹ قابِلِ رَسائی) کی ایک کاپی سٹور کر لیں-Dzongkha : ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ ཡང་ན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་འདྲ་འདི་ ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་ ཁྱོད་རའི་ལྟོ་ཚང་ལུ་ཡང་ སྤྲོད་བཞག་དགོ

Urdu : سفر کرنے والے ساتھیوں، اور گھر پر موجود تعاون کے خواہاں رشتہ داروں یا دوستوں کو پالیسی/رابطے کی کاپیاں بھی دے دیں۔Dzongkha : ཀ་ཤ་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ མུསི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ཅིག་མེན་རུང་ ག་དེ་ཅིག་འབད་ ཁོང་ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་འོང་།

Urdu : مُوس (جنہیں ایلک بھی کہا جاتا ہے) وہ ذاتی طور پر جارحانہ فطرت نہیں رکھتے، مگر وہ اپنا دفاع ضرور کریں گے اگر اُنہیں ایک خطرے کا احساس ہو۔[Day33]

Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ ཀ་ཤ་འདི་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་བསྒང་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ ཁོང་ར་ ནང་དོག་སར་བཙུགས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Urdu : جو لوگ امریکی موس کو خطرناک نہیں سمجھتے، وہ اسکے کافی قریب جاتے ہیں اور خود کو جوکھم میں ڈالتے ہیں۔Dzongkha : ཆང་གི་རིགས་ཚུ་འཚམ་ཚོད་འབད་འཐུང་དགོ། ཆང་གིས་མི་ག་ར་ མ་འདྲཝ་འབད་གནོདཔ་ལས་ རང་གི་འཚམ་ཚོད་ཤེས་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།

Urdu : الکحل کی مشروبات معتدل طور پر پیجیے۔ الکحل ہر ایک کو مختلف طرح سے متاثر کرتا ہے، اور اس میں اپنی حد کو جاننا بہت اہم ہے۔Dzongkha : ཚད་ལས་བརྒལ་ཆང་འཐུངམ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་རིང་གི་རྒྱབ་ལས་ རང་གི་གསོ་བའི་འཕྲོད་སྟེན་ལུ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ མཆིན་པ་མེདཔ་བཏང་ནི་དང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་དང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆང་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་གི་རིགས་འཐུང་བའི་སྐབས་སུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།

Urdu : شراب نوشی کی کثرت سے ممکنہ طور پر پیش آنے والی طویل مدتی صحت کی کیفیات میں جگر کو نقصان پہنچنا اور یہاں تک کہ بصارت سے محرومی اور موت شامل ہو سکتی ہے۔ ممکنہ خطرے میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب غیر قانونی طور پر تیار کردہ شراب پی جاتی ہے۔Dzongkha : ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་ངར་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བཙོག་པ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མི་ཐེ་ནཱོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཐུན་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྤྱོད་ད་རུང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་ཡང་ན་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : غیر قانونی اسپرٹ میں میتھنال سمیت مختلف خطرناک غیر خالص مواد ہوسکتے ہیں، جن کی چھوٹی خوراک بھی اندھا پن یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔Dzongkha : མིག་ཤེལ་གྱི་གོང་ཚད་འདི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལས་ མི་གླ་ཆ་ཉུང་སུ་ཡོད་ས་ལུ་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : آنکھ کے چشمے بیرونی ملک بالخصوص کم آمدنی والے ملکوں میں سستے ہو سکتے ہیں جہا ں مزدوروں کی اجرت کم ہوتی ہے۔Dzongkha : དམིགས་བསལ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་ཐོབ་ཐངས་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཅིག་རྐྱབ་སྦེ་ སྨན་ཡིག་འདི་འབག་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཞག་དགོ།།

Urdu : آنکھ کی جانچ گھر پر کرانے کی سوچو بالخصوص اگر بیمہ اس کا تغطیہ کرتا ہے، اور نسخہ کو کہیں اور سے فائل کرو۔Dzongkha : ས་ཁོངས་འ་ནཱི་བཟུམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཐོན་རྣམ་སྦོམ་དང་ གོང་ཚད་ལྩི་དྲགས་ཡོད་པའི་ མིག་ཤེལ་གྱི་ཤེལ་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་གཉིས་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཡང་ ཤེལ་ཁྲམ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ངོ་མ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སྡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོང་ཚད་མཐོ་དྲག་འོང་།

Urdu : اس طرح کے علاقوں میں دستیاب اعلی برانڈ کے نام کے فریموں میں دو دشواری ہوسکتی ہے کچھ دستک بند ہو سکتے ہیں، اور اصل درآمدات برآمدات کرنے والی جگہ سے زیادہ مہنگی ہوسکتی ہیں۔Dzongkha : ཀཱ་ཕི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཉེར་སྤྱོད་མཁོ་ཆས་ཉོ་ཚོང་འཐབ་མིའི་གྲས་ལས་ ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ར་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་ ཀཱ་ཕི་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

Urdu : کافی دنیا کی سب سے زیادہ تجارت والی اشیاء میں سے ایک ہے، اور آپکو اپنے آبائی علاقے میں اسکی کئی قسمیں مل جائیں گی۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ འཛམ་གླི་ནང་ལུ་ ཀཱ་ཕི་འཐུང་ནིའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉམས་མྱོང་ལེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : باوجود اس کے، دنیا بھر میں کافی پینے کے کئی امتیازی طریقے موجود ہیں جس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་ཡོད་ས་ཡང་ན་ ཆུ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་སའི་ ལུངམ་རོང་དོང་གི་འོག་ལུ་འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

Urdu : Canoyoning سے مراد کسی دریائی کھڈ کی تہہ میں اترنا جو یا تو خشک ہو سکتی ہے یا پانی سے پُر۔Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ནི་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི་དང་མཆོངས་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་རྩེདམོ་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི། མཚོའི་འོག་ལུ་རྩལ་རྐྱབ་ནི་ཡང་ན་ ཨལྤ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལུ་ བཤུན་སྤང་གི་རྩེདམོ་ཚུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་དང་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེདམོ་འདི་ནང་ལུ་མིང་དགོ།

Urdu : Canyoning میں تیراکی، چڑھائی، اور کودنے کے عناصر مجتمع ہیں -- لیکن اس کو شروع کرنے لئے نسبۃٍ معمولی ٹریننگ اور جسمانی شیپ کی ضرورت ہے (مثلاًً چٹان پر چڑھنے، سکوبا ڈائونگ یا آلپائن شیینگ کے موازنہ میں)۔Dzongkha : ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ནང་ རྐང་ལམ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ལམ་འགྱོ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

Urdu : ہائکنگ ایک آوٹ ڈور سرگرمی ہے جس میں، اکثر پیدل شاہراہ پر قدرتی ماحول میں چلنا ہوتا ہےDzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་ལམ་འགྲུལ་འདི་ མའིལ་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་ས་སྒོ་དང་དེ་ལས་ རིང་བའི་ས་གནས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལྷོད་ཚུགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

Urdu : دن کے وقت میں پیدل سفر ایک میل سے کم فاصلے سے لے کر زیادہ لمبے فاصلے پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دن میں طے کیا جا سکے۔Dzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་རྐང་ཐང་ལམ་འགྲུལ་ནང་ རྐང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ཆུང་ཀུ་རྐྱངམ་གཅིག་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁར་ མི་གཟུགས་ཁམས་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ འབད་ཚུགས་ནི་དང་སྤྲོ་བ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

Urdu : ایک دن کے اضافے کے لئے ایک آسان ٹرائل اور تھوڑی سی تیاریوں کی ضرورت ہے، اور کوئی معتدل طور پر صحت مند انسان ان سے لطف اندوز ہوسکتا ہے۔Dzongkha : ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་ བཟའ་ཚང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ལེ་ཤ་རྐྱབ་དགོཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་རང་ ཉིནམ་གཅིག་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་འགྱོ་མི་ཨ་ལུ་ཡོད་རུང་རང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཚུགས།

Urdu : چھوٹے بچوں والے اہل خانہ کو زیادہ تیاریوں کی ضرورت پڑسکتی ہے، لیکن بچوں اور پری-اسکول کے بچوں کے ساتھ بھی ایک روزہ آؤٹ ڈورس آسانی سے ممکن ہے-Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ནང་ ད་ལྟོ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ལྟ་སྐོར་ལས་ཚོགས་ ༢༠༠ དེམ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : بین الاقوامی سطح پر تقریبا 200 ٹور تنظیمیں چل رہی ہیں- ان میں سے زیادہ تر آزادانہ طور پر کام کرتی ہیں-Dzongkha : འཛམ་གླིང་ལྟ་སྐོར་གི་ཤུལ་འཛིན་པ་ གོ་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ རྒྱུུུག་ནི་དང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ གླིང་ཆེན་བཞི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : گلوبل رننگ ٹورس کا جانشین، گو رننگ ٹورس کے پاس چار براعظموں میں درجنوں سائٹ رننگ پرووائڈرس کا نیٹ ورک ہے۔Dzongkha : བར་སི་ལོ་ན་དང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ར་ནིང་གི་ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་འབྱུང་ས་འདི་ བར་སི་ལོ་ན་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མགྱོགས་པ་རང་ པ་རཱག་ནང་ཡོད་མི་ པ་རཱག་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་དང་གཞན་ཚུ་གིས་ཐོན་ནུག།

Urdu : بارسلونا سے شروع ہوکر بارسلونا کے رننگ ٹورز بارسلونا اور کوپن ہیگن کے رننگ ٹورز کوپن ہیگن کے ساتھ، اسے پراگوے اور دیگر جگہوں میں واقع پراگوے ٹورز کے ساتھ تیزی سے شامل کیا گیا تھا۔Dzongkha : ས་སྒོ་གཞན་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو اس سے قبل اور بعد میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر آپکو غور کرنا پڑتا ہے-Dzongkha : ཁྱོད་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྟངས་རང་གི་་ཁྱིམ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་། སྤྱོད་ལམ་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཞེས་སྒོ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ སྡོད་སའི་བཟའ་ཁང་ གནས་ཚད་དང་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རང་འོང་སའི་ས་གནས་དང་མི་འདྲ།

Urdu : جب آپ سفر کرتے ہو تو آپ یہ توقع کریں کہ چیزیں ایسی نہ ہوں جیسے وہ ¨آپ کے گھر رہتے ہوئے¨ تھے۔ طور و طریقے، قوانین، خوراک، آمد و رفت، رہن سہن، معیار، زبان اور اسی طرح کی چیزیں کسی حد تک اس وقت سے مختلف ہو نگے جب آپ تھے۔Dzongkha : བློ་ཕམ་ནི་ཡང་ན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པའི་ཚོར་བ་སྔོན་འགོག་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་ཚུ་ ཨརྟག་རང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

Urdu : اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ تم مایوسی سے اور غالباً محلّی لوگوں کے طور طریقوں پر ناگواری سے اجتناب کرو۔Dzongkha : ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ དུས་རབས་༡༩ དེམ་ཅིག་ལུ་རང་སྡོད་ནུག། ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་མའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལམ་སྲོལ་ སྐད་རིགས་དང་ འོང་བབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཐེབ་རང་བྱིནམ་ལས་ གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

Urdu : 19 ویں صدی سے ہی ٹریول ایجنسیاں پائي جاتی ہیں۔ عام طور پر ٹریول ایجنٹ سفر کے لیے ایک اچھا متبادل ہوتا ہے جو قدرتی مناظر، ثقافت، زبان یا کم آمدنی والے ممالک کے تعلق سے کسی مسافر کے سابقہ تجربے سے آگے کی رہنمائی کرتا ہے۔Dzongkha : ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཨ་རྟག་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ འཆར་དངུལ་གྱི་སྣ་ཁག་དང་ འགྱོ་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན།

Urdu : اگرچہ بہت ساری ایجنسیاں اس بات پر راضی ہیں کہ وہ باقاعدہ بکنگ کرتی رہیں، بہت سارے ایجنٹس خاص قسم کے سفر، بجٹ کی حدود یا منزل مقصود کے متعلق مہارت رکھتے ہیں۔Dzongkha : ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་མནོ་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་འདི་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་དྲག།

Urdu : کسی کارندے کی خدمات حاصل کرنا بہتر ہو سکتا ہے، جو اکثر آپ کیلئے اس طرح کے ٹرپس بُک کرتا ہے۔Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་འབད་རུང་ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་གི་སྒོ་ཅུ་ནང་འབད་རུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གི་ སྐོར་འགྲུལ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ལྟ་དགོ།

Urdu : اُن دوروں پر ایک نظر ڈالیں جن کی ایجنٹ تشہیر کررہا ہے، خواہ ویب سائٹ پر یا ایک دُکان کی کھڑکی میں۔[Day34]

Dzongkha : ཁྱོད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡང་ན་ གདོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་འདི་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྟ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ འདི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་ཡོད།

Urdu : اگر آپ دنیا کو کم خرچ میں، ضرورت کیلئے، طرز زندگی یا چیلنج کیلئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں۔Dzongkha : འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ངོ་མ་གཉིས་སྦེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡང་ཅིན་ལཱ་འབད་ཡི་རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ རང་གི་འགྲོ་སོང་འདི་ཚད་འཛིན་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། འ་ནཱི་རྩོམ་འབྲི་གི་ཤུལ་མམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོན་ནི་ཨིན།

Urdu : بنیادی طور پر آپ دو زمروں میں واقع ہوں گے: یا تو آپ سفر کے دوران کام کریں یا اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مضمون دوسرے نکتے پر مرکوز ہے۔Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་བདེ་ཁམས་ དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བློས་གཏང་སྟེ་ ཟད་འགྲོ་མ་ལང་པ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཉུང་ཤོས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་བལྟ།

Urdu : ان کے لیے جو اپنا آرام، وقت، پیشن گوئی کی قابلیت کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں تا کہ اپنے خرچے صفر کے قریب تک کم کرتے ہیں، کم خرچ والے سفر کرتے ہیں۔Dzongkha : བསླབ་བྱ་འདི་ གིས་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འགྲོ་་འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ ཨརཝ་བརྐུ་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ཧམ་འཛུལ་མ་འབད་བར་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བཏུབ་དང་ ལྷང་ནི་ ཡང་ན་ རང་འདོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མི་གཞན་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མི་འོང་།

Urdu : مشورہ یہ بتا تا ہے کہ مسافرین غیر قانونی منڈی میں چوری نہ کریں، غلط طریقے سے دراندازی نہ کریں، اس میں حصہ نہ لیں، بھیک نہ مانگیں یا بصورت دیگر اپنے مفادات کے لئے دوسرے لوگوں کا استحصال نہ کریں۔Dzongkha : ནང་སྐྱོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་འདི་ གནམ་གྲུ་ གྲུ་ཆེན་ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་སྐབས་་སྒུག་སྡོད་ས་གི་ས་སྒོ་དང་པ་ཨིན།

Urdu : کسی ہوائی جہاز یا بحری جہاز یا کسی دوسری سواری سے اترنے کے بعد پہلا اسٹاپ عموماً امیگریشن چیک پوائنٹ ہوتا ہے۔Dzongkha : ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་ རེ་ལི་ནང་ རེ་ལི་འདི་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རེ་ལི་ནང་འཛུལཝ་ད་ རང་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འབག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

Urdu : کچھ سرحد پار ریل گاڑیوں میں چلتی ٹرین میں معائنہ کیا جاتا ہے اور ان ریل گاڑیوں میں سے کسی پر بھی سوار ہونے سے پہلے آپ کے پاس درست شناخت ہونی چاہئے۔Dzongkha : ཕྱི་རུ་ཉལ་དགོ་སའི་རེ་ལི་ནང་ ཡང་ཅིན་ གཉིད་མི་དཀྲོགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ་ལེན་མི་གིས་བསྡུ་བཞག་འོང་།

Urdu : رات کی سلیپر ٹرینوں میں، پاسپورٹ کنڈکٹر جمع لے سکتا ہے تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔Dzongkha : ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ སྐྱོད་ཐམ་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རང་ལྷོད་ས་དང་ སྡོད་སའི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱིད་བང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

Urdu : ویزہ کے پروسس کے لیے رجسٹریشن ایک اضافی ضرورت ہے۔ کچھ ممالک میں، آپ کو مقامی حکام کے پاس اپنی موجودگی اور جہاں آپ قیام پذير ہیں اس جگہ کا پتہ درج کرانا ہوتا ھے۔Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་དང་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་ཡང་ན་ ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་དགོ།

Urdu : اس کے لیے مقامی پولیس کا فارم پُر کرنے یا امیگریشن کے دفتر پر جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔Dzongkha : དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་སའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་གིས་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : بہت سے مُمالک میں ایسے قانون کے ساتھ، مقامی ہوٹل اندراج کا انتظام کریں گے (کوشش کریں کہ پُوچھ لیں)Dzongkha : གནས་སྟངས་གཞན་བཟུམ་ཅིག་ནང་འའབད་བ་ཅིན་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུའི་སྡོད་གནས་་ཀྱི་ ཕྱི་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ འདི་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ གསལ་རི་རི་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མ་རང་བལྟ་དགོ།

Urdu : دیگر معاملات میں فقط انہیں افراد کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے جو ٹورسٹس کے قیام کی جگہوں سے باہر قیام کرتے ہیں۔Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ས་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྟ་བཤལ་ཚུ་གི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱུ་ཅིག་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

Urdu : فن تعمیر عمارتوں کی طرزِ اور تعمیر سے متعلقہ ہے۔ کسی جگہ کا فن تعمیر اکثر اپنی طرز تعمیر کے باعث ایک سیاحتی کشش بن جاتا ہے۔Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ལྟ་བའི་སྐབས་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་མཐོང་བའི་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རིངམོ་ཡོད་ས་ལུ་ རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ སྒོ་ཅུང་སྒྲིག་པ་ཅིན་ ལྟ་སྣང་འདི་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

Urdu : بہت سی عمارتیں دیکھنے کے لحاظ سےکافی خوبصورت ہیں اور کسی بلند عمارت سے یا کسی بہترین جگہ پر موجود کھڑکی سے اس کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ གཞན་མི་ཆོས་ཚན་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཛེས་པའི་རྩལ་རིག་ ནང་ན་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ སའི་ཆ་ལུགས་བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : شہری منصوبہ بندی، سول انجینئرنگ، آرائشی آرٹس، داخلہ ڈیزائن اور زمین کی تزئین کے ڈیزائن سمیت دیگر شعبوں سے فن تعمیر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔Dzongkha : པི་ཡུབ་ལོས་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཨལ་བ་ཀར་ཀི་ཡང་ན་ སཱད་ཏ་ཕཱེ་ལུ་འགྲོ་འགླུལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནུབ་མོའི་སྤྲོ་བ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོང་མི་ཚུགས།

Urdu : چونکہ بہت سے پوِئبلو بہت دور ہیں، آپ البیکرکی یا سانتا فے کی طرف سفر کیے بغیر شبانہ زندگی کا خاطر خواہ حصہ معلوم نہیں کر سکتے۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཡར་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱེན་རྩེད་ཁང་ག་ར་གིས ཆང་ཚུ་བྱིནམ་ཨིནམ་དང དག་པ་ཅིག་གིས་ ཐོན་རྣམ་གྱི་མིང་དང་འདྲ་བའི་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འབག་འོང་ནི་ཡོད (གཙོ་བོ་རང་ ཨལ་བུ་ཀིར་ཀི་དང་ སཱན་ཏ་ཕེ་བཟུམ་སྦོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཨིན།)

Urdu : تاہم، اوپر فہرست کردہ تقریباً تمام کیسینو مشروبات فراہم کرتے ہیں، اور اُن میں سے اکثر نامی برانڈ تفریح لاتے ہیں (بنیادی طور پر بڑی والی جو فوری البقرقو اور سانٹا فے کا گھیراؤ کرتی ہیں)۔Dzongkha : ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཆང་ཁང་ཚུ་ ཕྱི་ལས་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཏན་རྐྱང་རང་ལེགས་ཤོམ་མི་འོང་ཨིནམ་ལས་ དྲནམ་བཏོན་དགོ།

Urdu : خبردار: چھوٹی بستیوں کے بار یا زرابگاہیں پردیسیوں کے لیے آنے اور بیٹھنے کے لیے ہمیشہ اچھی جگہیں نہیں ہوتیں۔Dzongkha : བྱང་ཕྱོགས་མེག་སི་ཀོ་གསརཔ་གི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་གཅིག་འདི་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ར་བཟི་མི་དེད་གཡོགཔ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཧ་ལམ་ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་མི་ཆང་ཁང་འདྲ་སུ་སྦེ་ མཐོ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ایک بات یہ کہ شُمالی نئے میکسکو میں نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کے واضح مسائل ہیں اور مدہوش ڈرائیوروں کی کثافت چھوٹے علاقوں کے بار کے قریب کافی زیادہ ہے۔Dzongkha : མ་དགོ་བའི་ལྡེབས་རི་ཚུ་ཡང་ན་ དོན་མེདཔ་སྦེ་བྲིས་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Urdu : غیرمطلوب مجسمے یا لکھائیوں کو گریفٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔Dzongkha : ཉེས་བྲིས་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་མེན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ འདི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་ལུ་ བཏོར་བཏུབ་པའི་བཀྲག་རྩི་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ མེདཔ་བཏང་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཟོཝ་ཨིན།

Urdu : اگرچہ یہ جدید مظہر قدرت سے بعید ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شاید اسے سپرے پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری اور نجی املاک کی غارت گری کرنے والے نوجوانوں سے منسلک کرتے ہیں۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ གཞི་ཚུད་པའི་ཉེས་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་མཁནམ་ ཉེས་བྲིས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ ཉེས་བྲིས་བྲི་ཆོག་པའི་གྱང་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། སྐབས་ཐོབ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ལྡེབས་རིས་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་མེན་པར་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྒྱུ་རྩལ་དང་འདྲ་སུ་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

Urdu : تشریح میں جغرافیائی تغیرات ہیں، جہاں عمر کی حد یورپ کے مقابلے شمالی امریکہ جیسی جگہوں میں کم ہوسکتی ہے۔Dzongkha : ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་ནི་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ཐོབ་འདོད་བསྐྱེདཝ་ཨིན།

Urdu : بومرینگ پھیکنا ایک پسندیدہ مہارت ہے بہت سے ٹورسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ བཀོག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྷགཔ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་འོང་ནིའི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དགོ།

Urdu : اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ بومرینگ کیسے پھینکا جائے کہ وہ پلٹ کر آپ کے ہاتھ میں آئے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایسا بومرینگ ہو جو واپس آنے کے موزوں ہو۔Dzongkha : ཨོས་ཊེ་ལི་ཡཱ་ནི་ཡོད་མི་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚུར་མ་ལོག་མི་འདི་ཨིན། ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་མིའི་རིག་རྩལ་ལྷབ་མི་གསརཔ་ཚུ་གིས་ རླུང་མ་ཡོད་སའི་ ས་སྒོ་ནང་སྦྱང་བ་མ་འབད་བ་ཅིན་རབ་ཨིན།

Urdu : زیادہ تر بوم رینگس آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں لیکن در حقیقت یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہوتے- نو آموزوں کیلئے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اسے تیز ہوا میں پھینکنے کی کوشش نہ کریں-Dzongkha : ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ས་དོང་ཚ་ཏོམ་བཟོ་ཞིན་ན་འབདཝ་ཨིན།

Urdu : ہانجی کھانا زمین میں کھودے گئے ایک گرم گڑھے کے اندر پکایا جاتا ہے۔[Day35]

Dzongkha : ས་དོང་འདི་ རྡོ་ཚུ་མེ་བཏང་སྟེ་དོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཚ་ཏོམ་བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ནང་ན་ཡོད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Urdu : غار یا تو آگ سے گرم ہوئے پتھروں سے گرم ہوتا ہے، یا کچھ مقامات میں جیوتھرمل حرارت زمینی علاقے کو قدرتی طور پر گرم کر دیتی ہے-Dzongkha : ཧེང་གི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་ མེ་ནང་བསྲེགས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Urdu : روایتی انگیٹھی طرز پر رات کا کھانا پکانے کیلئے اکثر ہینگی کا استعمال کیا جاتا ہے-Dzongkha : རོ་ཊོ་རུ་ཝ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ལུ་རང་ རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལས་བརྟེན་བཟོ་བའི་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་གཞན་མི་ཚུ་འདི་ ཀ་རའིསི་ཅརཅི་ ཝེ་ལིང་ཊན་དང་ གཞན་ཚུ་ནང་དབྱེཝ་ཨིན།

Urdu : روٹوورہ میں متعدد مقامات زمینی ہانڈی پیش کرتے ہیں، جبکہ دیگر ہانڈیوں کے کرائسٹ چرچ، ویلنگٹن اور کہیں اور سے نمونے لئے جا سکتے ہیں۔Dzongkha : ཀེཔ་ཁྲོམ་ནང་ན་དང་ ཀེཔ་ཁྲོམ་བདའ་སྟེ་ འོ་ལོག་རྐྱབ་མི་ཁྲོམ་ཁའི་རེ་ལི་ལུ་ སྡེ་རིམ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལསི་ཟུ་སྡེ་རིམ་དང་པ་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཟེར་ སྡེ་རིམ་གསུམ་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།

Urdu : کیپ ٹاؤن اور اسکے ارد گرد مسافر ریل گاڑیوں میں میٹرو ریل کے دو درجہ ہیں : میٹرو پلس (اسے پہلا درجہ بھی کہا جاتا ہے) اور میٹرو (تیسرا درجہ) ہوتا ہے-Dzongkha : མེ་ཊོ་རོ་འདི་ མངམ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ མི་ཡང་ཨ་ཙི་ཅིག་ མ་གང་བར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་འདི་ཚུ་ ཨ་ཙི་ཙིག་སྦོམ་རུང་ ཡུ་རོཔ་ནང་ཡོད་མི་ སྤྱིར་བཏང་རེ་ལི་ཤོག་བྱང་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་རང་ཨིན།

Urdu : میٹرو پلس زیادہ آرام دہ اور کم بھیڑ والا ہوتا ہے، لیکن کچھ مہنگا ہوتا ہے، اگرچہ یہ یورپ کے عام میٹرو ٹکٹ سے پھر بھی سستا ہے۔Dzongkha : རེལ་ལི་ག་རའི་ནང་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཀོཅ་ཟེར་གཉིས་ཆ་ར་འོང་། མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་ཀོཅ་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ རེལ་ལི་གི་མཇུག་ ཀེཔ་ཁྲོམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ہر ایک ریل گاڑی میں میٹرو پلس اور میٹرو دونوں ہی ڈبے ہوتے ہیں؛ میٹرو پلس کوچز ہمیشہ کیپ ٹاؤن کے قریب ترین ٹرین کے آخر میں ہوتے ہیں۔Dzongkha : གཞན་གྱི་ཁུར་ཆ་འབག་ནི་ ཆ་རོགས་འབད་བའི་ཟེར་ རང་གི་ཕད་ཅུང་འདི་ རག་གི་མིག་གི་མཐོང་ས་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་རང་མི་འོང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་སྐབས་འདི་མ་པ་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

Urdu : جب دوسرے تمہارا سامان لے جا رہے ہوں تو اپنے بیگس پر نظر رکھو خصوصاً بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرتے وقت۔Dzongkha : རང་གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ གཞན་གྱིས་རང་ མྱོ་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ས་མཐོང་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ཚུད་འོང་།

Urdu : تم پاؤ گے کہ تمہارے علم کے بغیر تم کو ڈرگ کیریر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس بنا پر تم خاصی مشکل سے دوچار ہو سکتے ہو۔Dzongkha : འདི་གི་ནང་ལུ་ གྱལ་ནང་བསྒུག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ བརྡ་སྐུལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ མྱོ་རྫས་དྲིམ་ཧུམ་མི་གི་ རོ་ཁྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

Urdu : اس میں ویٹنگ لائن بھی ہوتی ہے، اس لئے کہ بغیر کسی اطلاع کے سونگھنے والے کتوں کا کسی بھی وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཉེས་སྤྱོད་འགོ་དང་པ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་དམ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ ལོ་༡༠ ཡན་ཆད་དང་ སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

Urdu : کچھ ممالک میں پہلی بار جرم سرزد کرنے والوں کیلئے بھی نہایت ظالمانہ سزا موجود ہے؛ ان میں 10 سالوں تک جیل یا موت کی سزا شامل ہے-Dzongkha : ཇོ་བདག་མེད་པའི་ཕད་ཅུང་ཚུ་ ཨར་རྐུན་གྱི་རྒྱུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྫས་བམ་ཉེན་སྲུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དོགས་ཟོན་བསྐྱེད་སའི་རྒྱུ་ཅིག་ཡང་ཨིན།

Urdu : لاوارث بیگس چوروں کے نشانے پر ہوتے ہیں اور بم کے خطرات سے چوکنےحکّام کی اس طرف نگاہ پڑسکتی ہے۔Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ ནད་འབུབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་འདི་གིས་ ནད་འབུབ་ཚུ་ལས་བཀག་ཐབས་ཡང་འོང་སྲིད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྦོམ་ཡོད།

Urdu : گھر میں علاقائی جراثیم کے ساتھ مسلسل رابطے کی وجہ سے مشکلات زیادہ ہیں جن سے آپ پہلے مدافعت کے قابل ہیں۔Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་ ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ སྲོག་ཆགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་ ཕྱ་འབུབ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་གསརཔ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འཐོན་སྲིད།

Urdu : لیکن دنیا کے دیگر گوشے جہاں جرثومیات سے متعلق حیوانیہ آپکے لئے انوکھا ہوتی ہیں، آپ کے پریشانی میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکان ہیں۔Dzongkha : དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཕྱ་འབུབ་འདི་ཚུ་ མགྱོགས་པ་རང་སྦོམ་འགྱོ་བའི་ཁར་ གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཡང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ མ་ཤི་བ་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན།

Urdu : گرم آب و ہوا اور جسم کے باہر دونوں ہی جگہوں میں بیکٹیریا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ عرصے تک زندہ رہتا ہے-Dzongkha : དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དྲེ་ལི་བེ་ལི་ ཕེ་རོ་ཝས་ཀརསི་ མོན་ཊེ་ཟུ་མསི་རི་བཱེན་ཇི་དང་ གཞན་ནད་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : اس طرح دہلی بیلی کے تازیانے، فرعون کی بد دعائیں، مونٹے زوما لا بدلہ اور اُن کے بہت سے دوست۔Dzongkha : གྲང་བསིལ་ཆེ་བའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ཡང་ རྒྱུ་མའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ ཙིག་མུག་ལང་སི་སི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཉེན་ཁ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : جس طرح سرد آب و ہوا میں تنفس کے مسائل پیش آتے ہیں اسی طرح گرم آب و ہوا میں شکمی مسائل عام ہیں اور بیشتر حالات میں اگرچہ وہ آزار دہ ہیں لیکن فی الواقع خطرناک نہیں ہیں۔Dzongkha : ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ན་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་གསརཔ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་ལས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་ཉུང་དྲགས་སྦེ་དཔག་ནི་མི་འོང་།

Urdu : اگر کسی ترقی یافیہ ملک - یا دنیا کے کسی نئے گوشے میں پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں - تو ثقافت کی ممکنہ حیران کن تبدیلی کم نہ تصور کریں۔Dzongkha : གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཐོང་སྣང་གསརཔ་མཐོང་སྟེ་ ཧ་ལསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙོམས་མཐུན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་མཐོངམ་ཨིན།

Urdu : بہت سے مستحکم، قابل مسافر ترقی یافتہ دنیا کے سفر کے نئے پن پر قابو پا چکے ہیں، جہاں کئی چھوٹی موٹی ثقافت کی مطابقت پذیری کی بھی ضرورت پڑسکتی ہے۔Dzongkha : ཁྱོད་ར་ས་གོ་ནང་ལུ་བདེ་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་དང་པ་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཟ་ཁང་དང་བཞེས་སྒོ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་རིན་མེད་སྦེ་ལེན་གནང་།

Urdu : بطور خاص اپنے ابتدائی دنوں میں عادت ڈالنے کے لئے مغربی طرز اور معیار کے ہوٹل، کھانے اور خدمات پر خوب دل کھول کر خرچ کریں۔Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པའི་ཧེ་མ་ གདན་དང་བར་ཤབ་ཚུ་ནང་ཉལ་ནི་མི་འོང་།

Urdu : ان علاقوں میں زمین پر چٹائی یا گدے پر نہ سوئیں جہاں آپ کو مقامی جانوروں کے بارے میں علم نہيں ہے۔Dzongkha : ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་ སྒར་བཅག་སྟེ་སྡོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦུལ་དང་ སྡིག་པའི་རྭ་ཙ་ལས་ སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གུར་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ སྒར་བཅག་ནི་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་འབག་དགོ

Urdu : اگر آپ باہر کیمپ لگانے جارہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سانپ، بچھو جیسی چیزوں سے دور رکھنے کے لئے کیمپ کی چارپائی یا جهولن کهٹول لائیں۔Dzongkha : རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ སྔ་དྲོའི་ཇ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ཕྱི་དྲོ་གི་ཇ་ཚུ་ ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོལ་འཐུང་སྟེ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་སྡོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

Urdu : اپنے گھرمیں صبح کو ایک بھرپور کافی سے اور رات میں کُچھ پُرسکون بابونہ چائے سے معمور کریں۔Dzongkha : རང་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རང་རྐྱང་གི་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ བསམ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་ཚོད་ཅིག་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : جب تم staycation پر ہو تو تمہارے پاس اپنی خاطر مدارات کے لئے کافی وقت ہوتا ہے اور تم چند زائد منٹ صَرف کرکے اپنے لئے کوئی خاص شے دم کر سکتے ہو۔Dzongkha : ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་ དཔའ་རྩལ་ཅན་དང་ དཔའ་བཟང་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བསམ་བློ་ཤར་བའི་སྐབས་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་དགོ

Urdu : اگر آپ زیادہ مہم جو محسوس کررہے ہیں، تو اس موقع پر جوس لینے کا موقع لیں یا کچھ سمودھی پھینٹ لیں۔Dzongkha : ཡང་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ དྲོ་མཛར་གྱི་དོན་ལུ་ མངར་ཆབ་བཟོ་ཚུགསཔ་ག་ཡང་མི་ཤེས།

Urdu : شاید آپ کوئی آسان مشروب دریافت کریں گے جو آپ اپنے روز مرہ کے معمول میں واپس آکر اسے ناشتہ بناسکتے ہیں۔[Day36]

Dzongkha : ཁྱོད་རང་ ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་དེ་ ཆང་འཐུང་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་སྦེ་ འཐུང་བལྟ་དགོ

Urdu : اگر آپ ایک مختلف قسم کے پینے کی تہذیب والے شہر میں بستے ہیں، تو ہمسائے میں ایسے بارز یا پبز میں جائیں جہاں آپ متواتر نہیں جاتے۔Dzongkha : རང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་མི་ཚུ་དང་ བློ་སླབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཕོག་སྟེ་ གོ་བ་ཡང་བརྡ་ལོག་སྦེ་གོ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོད།

Urdu : طبی اصطلاحات سے ناواقف افراد کے لئے، infectious اور contagious الفاظ کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔Dzongkha : ནད་ཟུན་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འདི་རང་ ཕྲ་འབུཔ་དང་ ཧམ་སྤུ་ལས་བརྟེན་པའི་ སྲིན་འབུཔ་ཚུ་ཨིན།

Urdu : متعدی مرض وہ بیماری ہے جو مرض کے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے وائرس، بیکٹیریم، فنگس یا دیگر طفیلی جراثیم۔Dzongkha : འབུ་ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་གཞི་འདི་ ནད་གཞི་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་ཕར་སྡོད་མི་འདི་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབུ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Urdu : چھوت کی بیماری ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو انفیکشن زدہ فرد کے آس پاس رہنے سے آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ གཞུང་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : بہت ساری حکومتیں ملک میں داخل ہونے والے زائرین یا ملک سے باہر جانے والے شہریوں کو متعدد بیماریوں کی ویکسین دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔Dzongkha : སྨན་ཁབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ འགྱོ་ནི་སྦེ་བློ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་གི་ གནས་སྟངས་ནང་ཡང་ལྷོད་འོང་།

Urdu : یہ ضروریات اس پر اکثر منحصر ہوں گی کہ مسافر نے کن ممالک کا دورہ کیا ہے یا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔Dzongkha : བྱང་ཀེ༌རོ༌ལི༌ན༌་གི་ ཅར༌ལོཀྲི༌ ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྦོམ་སྦེ་ བཟུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཟ་ཚང་གིས་ གནད་དོན་གལ་གནད་ཅན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཤོལ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Urdu : شمالی کیرولینا کے شارلوٹ کے مضبوط نقطوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں خاندانوں کیلئے اعلی معیاری اختیارات کی فراوانی ہے-Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ ཁྲོམ་དང་ མཁའ་རི་འཁོར་ཆ་ལས་ཕར་ འགྱོ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ སེམས་ཧིང་སངས་ནི་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བཟངཔོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་སྐྲེདཔ་ཨིན།

Urdu : دوسرے علاقوں کے رہائشی اکثر یہاں منتقل ہونے کی بنیادی وجہ خاندانی دوستانہ روش کو گردانتے ہیں، اور زائرین اکثر اس شہر میں بچوں کے ہمراہ لطف اندوز ہونے کو آسان تصور کرتے ہیں۔Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་༢༠གི་ཧེ་མ་ སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅར་ལོཀྲི༌ཁྲོམ་སྡོད་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་སའི་ སྲོལ་བཏོད་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ནུག་

Urdu : گزشتہ 20 سالوں میں، شارلوٹ کے بالائی حصّے میں چائلڈ-فرینڈلی اختیارات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔Dzongkha : ཅར་ལོཀྲི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་མེད་རུང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

Urdu : عام طور پر شارلٹ میں ٹیکسیاں استعمال نہیں ہوتیں، اگرچہ کچھ حالات میں استعمال ہوتیں ہیں۔Dzongkha : འགྲུལ་པ་༢ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གླ་འཐེབ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ གདམ་ཁ་འདི་ དགོས་མཁོའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ འགྲོ་སོང་མཐོ་སུ་སྦེ་གནས་དོ་ཡོདཔ།

Urdu : 2 سے زیادہ مسافر رکھنے پر جرمانہ ہے، لہذا یہ انتخاب ضرورت سے زیادہ مہنگا پڑسکتا ہے۔Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་གླིང་ཆེན་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བསིལ་དྲག་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འཛམ་གླིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གནས་ཁོངས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انٹارکٹیکا، زمین پر سب سے سرد ترین جگہ ہے اور اس نے جنوبی قطب کو گھیرا ہوا ہے۔Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་སྦེ་ར་གནས་དོ་ཡོདཔ་དང་ རང་གི་གཟུགས་སྟོབས་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་ཚོད་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་ཡང་ པེ་ནིན་སུ་ལ་དང་ མཚོ་གླིང་ དེ་ལས་ རཱོསི་མཚོ་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Urdu : سیاحوں کے دورے مہنگے ہیں، اور جسمانی تندرستی کا تقاضہ کرتے ہیں، اور وہ صرف نومبر- فروری کے موسم گرما میں ہوسکتے ہیں، اور وہ بھی جزیرہ نما علاقے، جزیرے اور راس سمندر کے علاقے تک محدود ہیں۔Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ མི་སྟོང་ཕྲག་ལྷགཔ་སྦེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་འདི་ མི་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : موسم گرما میں ان علاقوں میں واقع چار درجن بیسوں میں یہاں چند ہزار عملہ رہتا ہے؛ موسم سرما میں یہ تعداد کافی کم ہوتی ہے۔Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་ས་སྒོ་འདི་ མི་མེད་ལུང་སྟོང་གི་རི་ཐང་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ས་སྒོ་འདི་ ཁྱེགས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢དང་༣་དེ་རེ་གི་སྤུབས་ཏེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : انٹارکٹیکا کا اندرونی رقبہ ایک ویران پلاٹو یعنی مُحدَّب میدان ہے جس پر 2-3 کیلومیٹر موٹی برف کی تہ جمی رہتی ہے۔۔Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གངས་གུར་མཛེགས་ནི་དང་ ས་གནས་ནང་གི་ གཞི་འགྱམ་སྦོམ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : وقتی خصوصی ہوائی سفری دورے، کوہ پیمائی یا قطب تک رسائی کے لئے ساحل سے دور زمین پر جاتے ہیں جہاں ایک وسیع اڈہ ہے۔Dzongkha : སའུཊ༌པོལ་ཀྲ་བརསི༌གི་གཞུང་ལམ་འདི་ རཱོསི་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་སའི་ མག་མུར་གྲོ༌ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ساؤتھ پول ٹراورس (یا ہائی وے) راس سمندر کے میک مرڈو اسٹیشن سے قطب کو جانے والی 1600 کلو میٹر لمبی سڑک ہے۔Dzongkha : ས་གནས་འདི་ ཁཝ་དང་ འཁྱེགས་ཀྱི་སེར་གུ་ཚུ་གིས་ གང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་གོ་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཊེག་ཀྲར་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ མི་ཐལ།

Urdu : اس کے ٹھوس برف میں گڈھے کرکے نشا ن کے طور پر جھنڈے لگا دئے جاتے ہیں۔ اس کے راستوں سے فقط اختصاصی ٹریکٹر گزر سکتے ہیں جو ایندھن اور رسد سے لدے سلیڈ س کو کھینچتے ہیں۔Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་འདི་ དུས་ཚོད་འགོར་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀྲནསི་སན་ཀྲརཀྲི་ཀྲིག་གངས་རི་གི་ ལ་ཐང་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہ سب بہت پھرتیلے نہیں ہیں، چنانچہ ٹرائیل کو پلاٹو پر آنے کے لئے ٹرانس انٹرکٹٹ ماؤنٹین کے ارد گرد طویل چکر لگانا پڑتا ہے۔Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་མི་དང་ ལམ་ཧོ་ཀོ་འཐོན་མི་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : موسم سرما میں حادثوں کا سب سے عام سبب پھسلنے والے راستے، فوت پاتھ اور بطور خاص زینے ہیں۔Dzongkha : ཁཝ་དང་འཁྱེགས་གུ་ལས་ཕར་ གནམ་བྱཱར་ལུ་བཙུགས་མི་ལྷམ་ཚུ་གིས་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ གནས་སྠྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷམ་དང་གྱོན་ཇཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།

Urdu : آپکو کم سے کم مناسب تلوں والے جوتوں کی ضرورت ہوگی- عام طور پر موسم گرما کے جوتے برف اور ژالہ باری میں بہت پھسلتے ہیں، یہاں تک کہ موسم سرما کے جوتے بھی ناکافی ہوتے ہیں-Dzongkha : འདི་ཡང་ ལྷམ་གི་རྟིང་ལྷམ་འདི་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཀྲར་༡/༥ དགོ་པའི་ཁར་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ཡང་ འཇམ་ཕྱུག་ཕྱུག་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : نمونہ کافی گہرا ہونا چاہئے، 5 ملی میٹر (1/5 انچ) یا اس سے زائد، اور مواد کو سرد درجہ حرارت میں کافی نرم ہونا چاہئے۔Dzongkha : ལྷམ་ལ་ལོ་ཅིག་གི་ སོ་ཚུ་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷམ་གྱི་སོ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ བཏབ་རྒྱན་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་ཡོད།

Urdu : کچھ بوٹوں میں گھنڈیاں یا کیلیں ہوتی ہیں اور پھسلن والے حالات کے لئے جوتے میں پیوست اضافی آلہ بھی ہے جو زیادہ تر جوتوں اور بوٹوں، ایڑی اور ایڑی کے ساتھ سول کے لئے مناسب ہے۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྷམ་གི་རྟིངམ་ ཐུང་ཀུ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གཞི་སྦོམ་ཡོད་མི་ཚུ་དགོ ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚ་དང་ བྱེམ་ དེ་ལས་ རྡོ་ཞུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Urdu : ہیلز کو نچلا اور چوڑا ہونا چاہئیے۔ ریت، گارے یا نمک (کیلشیئم کلورائیڈ) کو اکثر سڑکوں یا گُزرگاہوں پر بکھیرا جاتا ہے تاکہ مضبوطی کو بہتر بنایا جاسکے۔Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ཁ་རུས་ཚུ་མི་འཐོན་དོ་ཡོད་རུང་ ལམ་རྩུབ་དྲག་དང་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཁ་རུས་ཚུ་འཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : یہاں برفانی تودے گرنا معمول کی بات ہے؛ تیز ڈھلان صرف اسکی سست رفتاری کو روک سکتی ہے، اور زیادہ مقدار برفانی تودے کی مانند گرتی ہے۔[Day37]

Dzongkha : དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་རང་ ཁཝ་ཚུ་ རྩི་འདམ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཕབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁ་ཡོད། ཚར་གཅིག་ ཕབ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབབ་འོངམ་ཨིན།

Urdu : مشکل یہ ہے کہ برف چپکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو نیچے گرانے کے لئے کچھ جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے، اور کچھ برف کا نیچے گرنا باقی برف کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔Dzongkha : ཁ་རུས་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ཉི་མའི་དྲོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཁཝ་མང་སུ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ མི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོནམ་ཨིན།

Urdu : بعض اوقات اصل محرک واقعہ برف کو گرما دینے والا سورج ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ زیادہ برف باری ہوتی ہے، کبھی دوسرے قدرتی مظاہر، تو اکثر کوئی انسان۔Dzongkha : ཀྲོར་ན་གྲོ་ཟེར་མི་འདི་ རླུང་མ་འཐོན་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་འཇོམས་བཏང་མི་ཨིན་མས།

Urdu : طوفان بہت کم دباؤ والا چکردار کالم ہوتا ہے، جو ارد گرد کی ہوا کو اندر کی طرف اور اوپر کی طرف کھینچتا ہے-Dzongkha : འདི་ལས་བརྟེན་པའི་ རླུང་ཤུགས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ རྒྱང་ཐང་༡༠༠ལས་༢༠༠གི་བར་ན་འཕུར་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཅ་ལཱ་ལྗིད་ཅན་ཚུ་ཡང་ གནམ་ཁར་ལྡིང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

Urdu : وہ تیز ہوائیں پیدا کرتے ہیں (اکثر 100 سے 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار) اور طوفانی آندھی بھاری اشیاء کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔Dzongkha : དང་པ་རང་ རླུང་མ་འདི་ དུ་ཁང་ནང་ལས་འཐོན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་ཁར་ ས་སྨུག་གནགཔོ་སྦེ་ཆགསས་ཏེ་ ས་ཁར་རེགཔ་ད་ རླུང་ཚུགསཔ་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Urdu : ان کی شروعات طوفانی بادلوں سے نکلنے والے گالوں جیسی ہوتی ہے لیکن زمین کو چھوتے ہی وہ "آندھی" بن جاتے ہیں۔Dzongkha : རང་རྐྱང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲིད་དོན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད།

Urdu : ذاتی VPN (ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک) کے فراہم کنندگان سیاسی سنسر شپ اور تجارتی IP-جیو فلٹرنگ دونوں کو چکمہ دینے کا بہترین طریقہ ہیں۔Dzongkha : འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ ལོག་སྟེ་རང་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཚད་ཡོད།

Urdu : متعدد وجوہات کی بناء پر وہ ویب پراکسی سے برتر ہیں: وہ صرف ایچ ٹی ٹی پی http کا ہی نہیں، بلکہ انٹرنیٹ کے تمام ٹریفک کا نیا راستہ بناتے ہیں۔Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་ཨང་གྲངས་ལུ་འགྱུར་བའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད།

Urdu : وہ عام طور پر اعلیٰ بینڈوتھ اور خدمت کا بہترمعیار پیش کرتے ہیں۔ وہ انکرپٹڈ ہیں اور اُن کی جاسوسی کرنا قدرے مُشکل ہے۔Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

Urdu : میڈیا کمپنیاں اس کے مقصد سے متعلق لگاتار جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ¨رازداری روکنے¨ کیلئے ہے۔Dzongkha : ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གསང་ཡིག་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་མི་ལུ་ གནོད་པ་ག་ཅི་ཡང་མེད། འདི་ཡང་ དུམ་གྲ་རེ་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་རུང་ འདྲ་བཤུད་ངོ་མ་འདི་རང་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་འགྱང་ལང་དགོཔ་མེད།

Urdu : در حقیقت، غیر قانونی کاپی کرنے پر علاقائی کوڈ کا قطعی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ڈسک کی تھوڑی تھوڑی سی نقل کسی بھی ڈیوائس پر جہاں ڈسک اصلی ہوگی وہی ڈسک بالکل ٹھیک چلے گی۔Dzongkha : དོན་དག་ངོ་མ་རང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་མང་སུ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན། འདི་ཡང་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ཚོང་ལམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཏི་རུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Urdu : واقعی مقصد ان کمپنیوں کو بازار پر زیادہ کنٹرول دینا ہے۔ اس کا تعلق سراسر تحصیلِ زر سے ہے۔Dzongkha : ཁྱོད་ར་འགྱོ་སའི་ ལས་སྡེ་དང་ས་གནས་ ག་སྟེ་རང་འགྱོ་རུང་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མི་འཐོན།

Urdu : چونکہ کالز انٹرنیٹ کے راستے جاتی ہیں، لہٰذا جہاں آپ رہتے ہیں یا سفر کرتے ہیں وہاں موجود کسی فون کمپنی کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے-Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཟེར་མེད། འདི་ཡང་ ས་ནི་ཨ་རི་ཟོན་གི་ཨང་གྲངས་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ༌ལཱསི༌ཀ༌འཕྲུལ་སྐར་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

Urdu : اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ تم اس کمیونٹی سے جس میں تم رہتے ہو محلّی نمبر حاصل کرو؛ تم چیکن، الاسکا کے بیابان علاقہ کے لئے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنکشن حاصل کر سکتے ہو اور ایک ایسا نمبر سیلیکٹ کرو جو دکھائے کہ تم اریزونا کے دھوپ والے علاقہ میں رہتے ہو۔Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ རང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་འོང་ནི་གི་དོན་ལས་ པི་ཨེསི་ཀྲི་ཨེན༌ཟེར་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཡང་འཐོན་འོང་།

Urdu : اکثر آپ کو ایک عالمی نمبر الگ سے خریدنا پڑتا ہے جو آپ کے لیے پی ایس ٹی این فون سے کال کرنا ممکن بناتا ہے۔ جہاں سے نمبر آتا ہے اس سے آپ کو کال کرنے والے لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔Dzongkha : སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་ སོ་སོ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ སྐད་བསྐྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་རིམ་ལུགས།

Urdu : ریئل -ٹائم ٹیکسٹ ٹرانسلیٹر ایپس - ایسے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو خود ساختہ طور پر متن کے پورے قطعات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں-Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་གི་ དབྱེ་ཁག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ རྡོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཡང་ཅིན་ བརྡ་ཚོན་སྟོན་མི་འདི་ ཨིསི་མརཀྲི་ཕོན་ནང་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ རིམ་ལུགས་ཡང་ཡོད།

Urdu : اس زمرہ کی بعض تطبیقات عبارتوں کا فارین زبانوں میں ترجمہ کر سکتی ہیں اور ان کو واقعی دنیا کے نشانات یا دیگر اہداف پر ثبت کر سکتی ہیں، بس یوزر کو اپنے اسمارٹ فون کو ان اشیاء کی طرف پوائنٹ کرنا ہوگا۔Dzongkha : ད་རེས་ སྐད་བསྒྱུར་ཀྱི་མ་ཨམ་འདི་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ བརྡ་དོན་ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་སྦེ་བྱུང་སྲིད་དེ་ཡོད།

Urdu : ٹرانسلیشن انجنوں میں ڈرامائی طور سے بہتری آئی ہے اور اب وہ کم و بیش درست ترجمہ دے رہے ہیں (اور گچ پچ نادر ہے)، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے کیوں کہ وہ اب بھی سارے کا سارا غلط کر سکتے ہیں۔Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་གུ༌གལ༌གི་ སྐད་བསྒྱུར་རིམ་ལུགས་འདི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཕབ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་མ་དགོ་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

Urdu : اس زمرے کا سب سے زیادہ مشہور ایپ گوگل ٹرانسلیٹ (Google Translate) ہے، جو مطلوبہ زبان کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسکا آف لائن ترجمہ کر دیتا ہے-Dzongkha : ཇི་པི་ཨེསི་གི་ རིམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ལྷོདཔ་ད་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨིསི༌མརཀྲི༌ཕོན༌ནང་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད།

Urdu : جب اپنے وطن سے باہر جاتے ہیں تو، اپنے سمارٹ فون پر جی پی ایس نیویگیشن ایپ استعمال کرنا نیویگیٹ کرنے کا آسان ترین اور مناسب ترین طریقہ ثابت ہوسکتا ہے۔Dzongkha : འདི་གིས་སྦེ་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་སབ་ཁྲ་ ཟད་འགྲོ་ལོག་སུ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མ་དགོ་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་རིམ་ལུགས་འདི་ སྣུམ་འཁོར་དང་ ས་གོ་ཅིག་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

Urdu : اس سے جی پی ایس کے نئے نقشے، یا اسٹینڈ الون جی پی ایس ڈیوائس خریدنے یا کسی کار کمپنی سے کوئی کار کرائے پر لینے کے پیسے کی بچت ہو سکتی ہے-Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ གྲེ༌ཀྲ༌རྫོགས་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ རྒྱུན་ལམ་གྱི་བདའ་མ་ཟུན་པའི་ས་གོ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་འོས་འབབ་འདི་ཡང་ དེ་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན།

Urdu : اگر آپ کے پاس آپ کے فُون اگر آپ کے پاس آپ کے فون کے لئے ڈیٹا کنکشن نہیں ہے، یا جس وقت یہ حد مواصلت سے باہر ہے تو اس کی کارکردگی محدود یا عدم دستیاب ہوسکتی ہے۔کے لئے ڈیٹا کنکشن نہیں ہے، یا جس وقت یہ حد مواصلت سے باہر ہے تو اس کی کارکردگی محدود یا عدم دستیاب ہوسکتی ہے۔Dzongkha : ས་གནས་ག་སྟེ་རང་འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ པི་རི་པེགྲི་ཕོན་ཀརགྲི་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་སོང་ནུག

Urdu : رہائشی علاقوں کی ہر چھوٹی دکان میں پیشگی ادائیگی کردہ فون کارڈز کی پریشان کن صفوں کی بھرمار ہے جو کہ پے فونز یا عام ٹیلیفونز سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔Dzongkha : འདི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཀརགྲི་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པས།

Urdu : جبکہ بہت سے کارڈز کسی بھی جگہ کال کرنے کے لیے اچھّے ہیں، کُچھ کارڈز مُمالک کے مخصوص گروہوں کو قابلِ پسند کال ریٹس فراہم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔Dzongkha : ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤྱོད་ཁྲལ་དགོངས་ཨང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་མི་ཕོག

Urdu : ان خدمات تک رسائی اکثر ٹول فری ٹیلیفون نمبر کے ذریعہ ہوتی ہے جس پر بیشتر بغیر بیلنس چارج کے فون سے کال کی جاسکتی ہے۔Dzongkha : དུས་རྒྱུན་པར་བཏབ་ནི་གི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ གློག་བརྙན་དང་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

Urdu : ریگولر فوٹوگرافی کے اصول، ممکنہ طور پر اس سے کہیں زیادہ ویڈیو ریکارڈنگ پر نافذ ہوتے ہیں-[Day38]

Dzongkha : དཔེར་ན་ པར་བཏབ་མ་ཆོག་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ པར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་དང་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་གི་ མནོ་བསམ་རང་བཏང་ནི་མི་འོང་།

Urdu : اگر کسی چیز کی صرف تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو اس چیز کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے بارے سوچنا بھی نہیں چاہئے۔Dzongkha : པར་གྲོན༌ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒྲ་པར་བཟུང་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁ་སྐོང་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ཡང་ ལེན་དགོཔ་ཨིན།

Urdu : اگر آپ ڈرون استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہی اچھی طرح جانچ کر لیں کہ آپ کو کن چیزوں کی فلم بنانے کی اجازت ہے اور کن اجازت ناموں اور اضافی لائسنس کی ضرورت ہے۔Dzongkha : པར་ཆས་གྲོན༌་ཚུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་དང་ མི་དམངས་འཛོམས་ས་ལས་ཕར་ བཏང་ནི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་མེན་ཏེ་འབད་རུང་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་མེན།

Urdu : کسی ایر پورٹ یا ہجوم کے اوپر ڈرون چلانا ایک خیالِ بد ہے، گو تمہارے علاقہ میں یہ قانوناً ممنوع نہیں ہے۔Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་གྲུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གླ་འཐུས་ག་དུར་མ་འབད་བར་ མངའ་སྲུང་འབད་མི་འདི་ དག་པ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐོན་པས།

Urdu : آج کل ہوائی سفر پہلے سرچ کرنے کے بعد قیمتوں کا موازنہ کیے بغیر بہت کم براہ راست ایر لائن سے بک کیا جاتا ہے۔Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླ་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཁྱད་པར་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་མས།

Urdu : بعض اوقات ایک ہی فلائٹ کی مختلف ویب سائٹ پر بہت مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں اور ایک فائدے کی بات یہ کہ سرچ نتائج کا موازنہ کریں اور بکنگ سے پہلے متعلقہ ایر لائن کی ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں۔Dzongkha : དུས་ཐུང་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་རྐྱབ་པ