40 days Crimean Tatar and Korean conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Qırımtatarca (Къырымтатарская) and 한국어 (조선말) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Crimean Tatar : Bazartesi künü, Stanford Universiteti Tıp Fakultetinden alimler, üceyreni türlerine köre sıranen bilgen yañı bir diagnostika aletiniñ icadını: Er biri belki yaqlaşıq bir ABD tsenti içün standart mürekkep aqımlı printer qullanılıp yaratıla bilgen kiçik, yazdırıla bilir bir çip.

Korean : 스탠포드 의과대학 연구진은 지난 월요일 세포를 유형별로 분류할 수 있는 새로운 진단도구를 개발했다고 밝혔다. 이는 아주 작은 크기의 인쇄가 가능한 칩으로, 일반적인 잉크젯 프린터를 이용해 개 당 미화 약 1센트로 생산이 가능할 것으로 예상된다.Crimean Tatar : Emiyetli araştırmacılar, bunıñ köküs rakı kibi hastalıqlar içün ayatta qalma fayızlarınıñ daa zengin ülkelerniñ yarısı qadar ola bileceği alçaq kelirli ülkelerdeki hastalarğa rak, tüberküloz, HIV ve sıtmanıñ erte safhasını tapa bilecegini ayta.

Korean : 수석 연구진들은 이것이 선진국 대비 절반의 생존율을 보이는 저소득 국가들의 환자들에게 암, 결핵, HIV 그리고 말라리아의 조기 발견을 가져올 수 있다고 설명합니다.Crimean Tatar : JAS 39C Gripen yerli saatnen saba 9:30 civarında (0230 UTC) bir uçuv-qonuv yolağında çarptı ve patlayaraq avaalanını ticariy uçuşlarğa qapattı.

Korean : 현지 시간으로 약 아침 9시 30분(0230 UTC)에 JAS 39C 그리펜이 활주로에 추락 후 폭발해, 공항의 상업 항공편 운항이 중단되었습니다.Crimean Tatar : Uçucu Eskadrilya Komandanı Dilokrit Pattavee olğanı belirlendi.

Korean : 그 조종사는 비행 중대장 딜로크리트 패타비로 확인되었다.Crimean Tatar : Yerli KHVında, bir avalimanı yanğın söndürici maşnaıñ qarşılığında çevirilgenini bildirile.

Korean : 현지 언론은 공항 소방차가 사고에 대응하는 도중에 전복되었다고 보도했습니다.Crimean Tatar : 28 yaşındaki Vidal, üç mevsim evel Sevilladan Barçağa qatılğan edi.

Korean : 28세인 비달은 3년 전 세비야 FC에서 FC 바르셀로나에 합류했습니다.Crimean Tatar : Katalan paytahtında taşınğanından berli Vidal, klup içün 49 maç oynağan edi.

Korean : 바르셀로나로 이적한 후 비달은 클럽을 위해 49경기를 뛰었습니다.Crimean Tatar : Protesto, yerli saatle (UTC+1) Whitehallda, Baş Nazir resmiy barğağı Downing Streetniñ polis tarafından qorunğan kirişiniñ qarşısında başladı.

Korean : 시위는 총리의 공식 거주지인 다우닝가의 경찰이 경비를 서는 입구 맞은편 화이트홀에서 현지 시간 11:00(UTC+1) 경에 시작되었습니다.Crimean Tatar : Saat 11:00den birden, itirazıcılar Whitehalldaki şimalğa ketken trafikni qapattılar..

Korean : 11시가 막 지난 후, 시위대는 화이트홀에 있는 북쪽으로 향하는 마차들의 교통을 막았다.Crimean Tatar : Saat 11:20de polis, itiraz aqqı ile yetişken areketini muvazenet kerek olğanı belirterek itirazıcılardan qaldırımğa qaytarmasını istedi.

Korean : 11시 20분에 경찰이 시위대에게 보도로 돌아가도록 요청했으며, 시위할 권리와 증가하는 교통량 사이에 절충할 필요가 있다고 말했습니다.Crimean Tatar : 11:29 civarında itiraz Whitehallğa doğru ilerledi, Trafalgar Meydanını keçerek Strand boyunca, Aldwychni keçerek Kingswayge doğru Muafazakâr Fırqanıñ Grand Connaught Rooms musafirhanesinde Baar Forumı keçirgen Holbornğa doğru ilerledi.

Korean : 11시 29분 경, 시위대는 스트랜드를 따라 트라팔가 광장을 지나 화이트 홀로 입성했으며, 알드 위치를 지나, 킹스웨이로 들어가 보수당이 그랜드 코너트 룸스 호텔에서 스프링 포럼을 열고 있던 홀본 쪽으로 향했다.Crimean Tatar : Nadalnıñ Kanadağa ğarşı qafa qafağa rekord 7-2.

Korean : 나달과 이 캐나다 선수와의 정면 대결 기록은 7 대 2입니다.Crimean Tatar : Qısqa süre evvel Brisbane Açıq Tennis Yarışında Raonic´ke qarşı qaybetti.

Korean : 그는 최근 브리즈번 오픈(Brisbane Open) 경기에서 라오니치(Raonic)에게 패했다.Crimean Tatar : Nadal, ilk serviste 76 sayı qazanğan maçta %88 net sayı topladı.

Korean : 나달은 첫 서브에서 76점을 획득하며 88%의 네트 포인트를 달성했습니다.Crimean Tatar : Maçtan soñ King of Clay, ¨En emiyetli yarışmalar soñturlarına qaytarmam içün çok eyecanlıyım. Bunı qazanmaq içün bu yerdeyim.¨ dedi.

Korean : 경기가 끝난 후 클레이의 왕은 "가장 중요한 종목의 마지막 라운드에 복귀한 것만으로도 기쁘다. 이번 대회에서 우승하려고 왔다."고 말했다.Crimean Tatar : ¨Panama Papers¨, Panamalı uquq şirketi Mossack Fonsecanıñ 2016 baarında matbuatqa aqqan yaqlaşıq on milion vesiqa içün bir şemsiye ıstıladır.

Korean : ¨파나마 페이퍼스(Panama Papers)¨는 2016년 봄, 언론에 유출된 파나마 법률 회사인 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 약 천만 건에 이르는 문서를 의미하는 포괄적인 용어입니다.¨Crimean Tatar : Vesiqalar, on dört bankanıñ zengin müşterilerniñ bergilerden ve diger qaidelerden qaçınmak içün miliarlarca ABD doları gizlemesine yardımcı olğanını kösterdi.

Korean : 문서에 따르면 14개의 은행이 부유한 고객을 도와 세금 및 기타 규제를 피할 수 있도록 미화 수십억 달러를 숨기게 해줬습니다.Crimean Tatar : İngiliz gazetesi The Guardian, Deutsche Banknıñ bunı başarmak içün qullanğan 1200 sahte şirketniñ yaqlaşık üçte birini nezaret etkeni tahmin etti.

Korean : 영국 신문 가디언지는 도이치 뱅크는 이것을 이루기 위해 사용된 대략 1200개의 비활동 회사 중 삼 분의 일을 조종했다고 시사했다.Crimean Tatar : Bütün dünya çapında itirazlar yapıldı, bir qaç ceza davaları açıldı ve İzlanda ve Pakistan ükümetleriniñ liderleri istifağa çıqtı.

Korean : 전 세계적으로 시위가 있었고, 여러 건의 형사 고발이 있었으며, 파키스탄 정부와 아이슬란드 정부의 지도자들은 모두 사임했다.Crimean Tatar : Hong Kongda doğan Ma, New York University ve Harvard Law Schoolda oqudı ve bir zamanlar Amerikada daimiy ikâmet etken ¨yeşil karta¨ saibi edi.

Korean : 마(Ma) 씨는 홍콩에서 태어나 뉴욕대와 하버드대 로스쿨에서 공부했으며 미국 영주권자 ´그린카드´를 소지한 적이 있다.Crimean Tatar : Hsieh saylav sırasında Manıñ bir kriz zamanında ülkeni terk ete bileceğini ima etti.

Korean : 셰이(Hsieh)는 선거 기간 동안 마(Ma)가 위기의 시기에 망명할 수 있음을 암시했습니다.Crimean Tatar : Hsieh ayrıca fotogenik Manıñ maddeden çoq stil olğanını söyledi.

Korean : 또한 셰이는 사진 잘 받는 마가 스타일은 멋있지만 실속은 없다고 말했습니다.Crimean Tatar : Bu suçlamalara rağmen Ma, Çin anaqarasınen daa yaqın munasebetleri savunğan bir platformda qolayca qazandı.

Korean : 이러한 고발에도 불구하고, 마는 중국 본토와의 긴밀한 유대를 옹호하는 플랫폼을 쉽게 얻었습니다.Crimean Tatar : Küniñ Oyuncusı Washington Capitalsden Alex Ovechkin.

Korean : 오늘의 선수는 워싱턴 캐피털즈의 알렉스 오베츠킨입니다.Crimean Tatar : Washingtonnıñ Atlanta Thrashersni 5-3 yengen maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Korean : Atlanta Thrashers를 상대로 5-3으로 이긴 Washington의 경기에서 그는 골 2개와 어시스트 2개를 기록했습니다.[Day2]

Crimean Tatar : Ovechkinniñ geceniñ ilk asistini çaylaq Nicklas Backstromniñ maçı qazandıran golunen yaptı;

Korean : 그날 밤 오베치킨의 첫 어시스트는 신인 니클라스 백스트롬의 경기 결승골로 이어졌습니다.Crimean Tatar : gecenin ekinci golu ise mevsimdeki 60ncı golu oldı ve Jaromir Jagr ve Mario Lemieuxnıñ er biriniñ o sıñır noktasına ulaşqan 1995-96dan bu yana bir mevsimde 60 ya da daa ziyade gol atqan ilk oyuncı oldı.

Korean : 그날 밤 그의 두 번째 골은 시즌의 시즌의 60번째였으며, 1995-1996년 시즌에 야르오미르 야그르와 마리오 르뮤 이후 처음으로 60번 이상 득점을 한 선수가 되었다.Crimean Tatar : Batten, 2008niñ Eñ Zengin 400 Amerikalı cedvelinde 2,3 miliar dolarlıq tahminiy barlıqnen 190ıncı yer aldı.

Korean : 배튼씨는 2008년 400명의 미국 내 부자 순위에서 약 23억 달러의 재산으로 190위에 올랐다.Crimean Tatar : 1950de the College of Arts & Sciences of the University of Virginia mezun oldı ve bu oquv yurtunıñ emiyetli bir bağışçı oldı.

Korean : 그는 1950년에 버지니아 대학에서 예술 과학을 전공으로 졸업했고 상당한 기부자로 명성을 남겼다.Crimean Tatar : Iraqta Abu Ghraib apishanesi çıqqan isyanda ateşke berildi.

Korean : 이라크의 아부 그라이브 교도소에서 폭동이 일어난 동안 화재가 발생했습니다.Crimean Tatar : Apishane, ABD quvvetleriniñ nezareti elge keçirmesinden soñ o yerde canavar munasebetiniñ vaqialarını meydanğa çıqaruvından soñ yaramay bir nam qazandı.

Korean : 미군 점령 후에 수감자 학대 사건이 밝혀지자 교도소의 악명은 높아졌다.Crimean Tatar : Piquet Jr., 2008 Singapur Grand Prixsinde Fernando Alonsonıñ erte bir pit stop yapmasından birden qaza yaptı ve telükesizlik maşnasını çıqardı.

Korean : 피케 주니어는 2008년 싱가포르 그랑프리에서 페르난도 알론소가 미리 피트스톱을 실시한 직후 사고를 내 세이프티카가 발령되도록 하였습니다.Crimean Tatar : Alonsonıñ önündeki maşnalar, telükesizlik aracınıñ altında yaqıt almaq içün içeri kirerken, o ğalebe qazanmaq içün zümreden yuqarı çıqtı.

Korean : 알론소 앞에 있던 차들이 안전차 밑으로 연료를 넣으러 들어가자, 그는 승기를 잡기 위해 무리를 옮겼다.Crimean Tatar : Piquet Jr., 2009 Macaristan Grand Prixsinden soñ işten çıqarıldı.

Korean : 피케 주니어(Piquet Jr.)는 2009년 헝가리 그랑프리 이후 파면되었다.Crimean Tatar : Tam olaraq saba 8:46da şeerge bir sessizlik çökti ve birinci uçaqnıñ nişanını atqan anñı işaret etti.

Korean : 정적이 도시 전체에 덮여 있는 정확히 오전 8시 46분, 그 순간 첫 번째 제트기가 타깃을 맞췄다.Crimean Tatar : Gece boyunca kökyüzüni kösterecek şekilde eki ışıq nurlar tayın etildi.

Korean : 두 광선 기둥이 밤새 하늘 방향을 가리키기 위해 설치되어 있었습니다.Crimean Tatar : Şimdi bu yerde bir naqliyat merkezi ve merkezinde memorial park bulunğan alanda beş yañı kökdeleniñ inşaatı devam ete.

Korean : 현장에서는 다섯 개의 고층 건물과 가운데 위치하는 교통 센터와 기념 공원이 건설 중입니다.Crimean Tatar : PBS temaşasınıñ yigirmiden ҫoq "Emmi" mukâfatı bar, devamlılığı ise tek "Sezam soqağı" ve "Mister Rocers qomşulığı"ndan qısqadır.

Korean : 그 PBS 쇼는 24번 이상의 에미상을 수상했고, 유일하게 세서미 스트리트(Sesame Street)와 미스터 로저의 이웃(Mister Rogers´ Neighborhood)보다 방영 기간이 짧다.Crimean Tatar : Temaşanıñ er bir levhası muayyen kitapnıñ mevzusına bağışlanacaq, soñra ise bu mevzu bir qaҫ ikâye vastasınen tedqiq etilecek.

Korean : 이 쇼의 각 에피소드는 특정 책의 주제에 초점을 맞춘 다음, 여러 이야기를 통해 그 주제를 탐구할 것이다.Crimean Tatar : Er bir yayında balalar kitaphanege barğanda qıdıracaq kitaplarnen bağlı tevsiyeler berile edi.

Korean : 각 쇼마다 어린이들이 도서관에 가서 꼭 읽어봐야 할 책을 권장해 주기도 한다.Crimean Tatar : WNED Buffalodan (Reading Rainbownıñ ev stantsiyası) John Grant, «Reading Rainbow balalarğa oqumaqnı ögretti,… oquvğa sevgi aşladı - [temaşa] balalarnıñ qoluna kitap alıp oqumalarını aveslendirdi», hep ayttı.

Korean : ¨WNED 버팔로(리딩 레인보우의 채널사)의 존 그랜트는 ¨리딩 레인보우는 아이들에게 왜 책을 읽어야 하는지 가르쳤고,... 책을 좋아하도록 가르쳤고 - [쇼는] 아이들이 책을 읽도록 격려했다¨라고 전했다.¨Crimean Tatar : Aralarında John Grant da olmaq üzere bazılarınıñ fikirince, serialnıñ bitmesine em finansal sıqıntılar, em de tasil televizyon yayınlarınıñ felsefe deñişüvi sebep oldı.

Korean : 존 그랜트(John Grant)를 포함한 일부 사람들은 자금 조달 문제 및 교육용 텔레비전 프로그램의 철학이 바뀐 것이 시리즈를 끝내는데 기여했다고 생각합니다.Crimean Tatar : Sinoptikler, Cape Verde adalarınıñ yaqlaşıq 645 mil (1040 km) ğarbında yer alğan fırtınanıñ er angi bir qara alanını telükesi olmadan evel tarqalacağını aytıla.

Korean : 일기예보에 따르면 카보베르데 섬 서쪽으로 약 645마일(1040 킬로미터) 지점에 위치한 폭풍은 육상에 위협이 되기 전 소멸될 것으로 예상된다.Crimean Tatar : Fred şu anda saatte 105 mil (165 km/sa) rüzgârğa saip ve şimal-ğarpqa doğru ilerile.

Korean : 프레드는 현재 시속 165km의 바람을 타고 북서쪽으로 이동하고 있습니다.Crimean Tatar : Fred, uydu resimlerniñ meydanğa çıkmasından berli, Atlantikanıñ cenübinde ve şarqında, bu künge qadar qayt etilgen en küçlü tropik siklon, 35 ° W´nin ğarbında ise qayıtlı sadece üçünci büyük qasırğadır.

Korean : 프레드는 위성사진의 출현 이후 지금까지 대서양의 남쪽과 동쪽에 기록된 가장 강력한 열대성 사이클론이며, 35°W의 동쪽에서 기록된 세 번째 허리케인이다.Crimean Tatar : 1759 senesi sentâbr 24-ünde Arthur Guinness, İrlandanıñ Dublin şeerinde St James´ Gate Bira Fabrikası içün 9.000 yıllıq bir kiralama imzaladı.

Korean : 1759년 9월 24일, 아서 기네스는 아일랜드 더블린에 있는 세인트 제임스 게이트 브루어리의 9,000년 임대 계약을 체결했습니다.Crimean Tatar : 250 yıl soñ, Guinness er yıl 10 milliar Euronı (14,7 milliar ABD Doları) aşqan global bir biznes çevirdi.

Korean : 250년 뒤 기네스(Guinness)은 매년 100억 유로(약 147억 달러)가 넘는 글로벌 기업으로 성장했다.Crimean Tatar : Yañı Zelandanıñ A1GP taqımınıñ yardımcı sürücü Jonny Reid, bugün qanuniy olaraq Yañı Zelandadaki 48 senelik Auckland Harbour Bridge köprünin ustünden arabanı eñ tez sürerek tarihke keçti.

Korean : A1GP 뉴질랜드 팀의 공동 드라이버인 Jonny Reid는 48년 된 뉴질랜드 오클랜드 하버 브리지를 합법적으로 가장 빠르게 운전함으로써 오늘 새로운 역사를 만들었습니다.Crimean Tatar : Bay Reid, Yañı Zelandanıñ A1GP automobili Black Beautyni köprüniñ üzerinden yedi kez 160km/sniñ üzerinde bir hızla sürmek başardı.

Korean : 리드 씨는 뉴질랜드의 A1GP 차량인 블랙 뷰티를 시속 160km 이상으로 일곱 번이나 다리 위를 질주했습니다.Crimean Tatar : Yañı Zelanda politsiyası, Black Beautyniñ ne qadar tüşük olğan sebebinden Bay Reidniñ ne qadar tez ketkeni körmek içün hız radar silâlarını qullanmakta mesele yaşadı ve politsiyanıñ Bay Reidni yalñızca 160 km/ske yavaşlağan zaman saatini esley bilgen zaman edi.

Korean : 뉴질랜드 경찰은 레이드 씨가 차가 낮아서 속도 측정기를 이용해 얼마나 빨리 가고 있는지 확인하는 데 어려움을 겪었고, 겨우 경찰이 측정이 가능했을 때는 리드 씨가 시속 160km로 속도를 줄인 후였다.[Day3]

Crimean Tatar : Soñ 3 ayda, 80den ziyade tutuqlı, resmiy olaraq suçlanmadan Central Booking tesisinden serbest bıraqıldı.

Korean : 지난 3개월 동안, 80명이 넘는 체포된 이들이 정식 기소되지 않고 구치소에서 풀려났습니다.Crimean Tatar : Bu yılnıñ aprel ayında, Judge Glynn tarafından, bir makeme komiseri tarafından duruşma yapılmağan kirişlerinden 24 saatten ziyade bir süre soñ tutulğanlarnıñ serbest bıraqılmasını sağlamak içün tesiske qarşı keçici bir tutuklama emir çıqarıldı.

Korean : 올해 4월, 글린 판사는 수감 후 24시간 이상 지났지만 법원 청장의 심문을 받지 않은 사람들을 석방시키기 위해 시설에 대한 임시 접근 금지 명령을 내렸습니다.Crimean Tatar : Komissar, berilirse kefalet belirler ve tutuklama memurı tarafından yapılğan suçlamaları resmileştirir. Masraflar daa soñ davanıñ takip etken eyyaletniñ kompyuter sistemasına kirilir.

Korean : 청장은 허가되면 보석을 하고 체포한 경찰관이 제기한 혐의를 공식화한다. 그런 다음 혐의 기록이 추적되는 주의 컴퓨터 시스템에 입력된다.Crimean Tatar : Duruşma ayrıca zanlınıñ tez yargılanma aqqınıñ tarihini de işaretler.

Korean : 또한 심리는 용의자가 신속한 재판을 받을 수 있는 권리를 위한 날짜입니다.Crimean Tatar : Avustralyalı sayman Peter Costello ve Liberal parti lideri olaraq Baş Nazir John Howardnıñ yerini alması en muhtemel adam Avustralyadaki bir nükleer energiya endüstrisine desteğini berdi.

Korean : 자유당 대표 존 하워드 총리 뒤를 이을 가능성이 가장 높은 피터 코스텔로 호주 재무 장관은 호주 원자력 산업에 지지를 보냈습니다.Crimean Tatar : Bay Costello, nükleer enerji üretimi ekonomik olaraq uygulanabilir alğa keldiğinde Avustralyanıñ qullanımını sürdürmesi kerek olğanını söyledi.

Korean : 코스텔로 씨는 핵발전소가 경제적으로 실현 가능해진다면, 오스트레일리아는 그 사용을 추진해야 한다고 했습니다.Crimean Tatar : Costello, ¨Ticari hale gelirse almalıyız. Yani nükleer enerjiye ilkesel bir itiraz yoq¨ dedi.

Korean : ¨코스텔로 씨는 ¨산업화가 된다면 원자력을 보유해야 합니다. 원자력에 대한 원칙적인 반대는 없다¨고 말했습니다.¨Crimean Tatar : Ansağa köre, ¨polis, tam bir ardıllık cenkini tetikleyceginden qorqtuqları bir qaç üst seviye saldırıdan endişe duya edi.

Korean : ¨안사에 따르면 ¨경찰은 고위급의 체포가 권력 공석을 두고 큰 권력 다툼으로 번질까 두려워했다¨라고 전했다.¨Crimean Tatar : Polis, Lo Piccolonıñ, Provenzanonıñ Palermodaki sağ qolu olğanı içün üstün olğanı ve daa büyük deneyiminin, Provenzanonıñ küç ağlarını küçlendirirken mümkün olğan qadar tüşük tutma politikasını takip etken eski nesil başlıqlarnıñsaygısını qazanğanını söyledi.

Korean : 경찰은 로 피콜로가 팔레르모 조직에서 프로벤자노의 오른팔 역할을 했기 때문에 훨씬 우세하다고 주장했습니다. 또한, 세간의 이목을 피하는 동시에 권력 네트워크를 더 강화시키는데 힘쓰는 프로벤자르노의 수법을 사용하는 시기에 경험을 많이 쌓은 로 피콜로는 구 세대 보스들의 존경을 얻을 수 있었다고 했습니다.Crimean Tatar : Bu başlıqlar, 1992de Mafya haçlıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellinonıñ ayatlarını talep eden devlete karşı Riina güdümlü cenka son berdiğinde Provenzano tarafından dizginlenmişti.¨

Korean : ¨이 보스들은 프로벤자노가 1992년 마피아와의 전쟁을 치르던 지오반니 팔코네와 파올로 보르셀리노의 목숨을 앗아간 리나 주도 전쟁에 종지부를 찍었을 때 고삐를 잡혔습니다.¨Crimean Tatar : Apple CEOsı Steve Jobs, sanege yürüyerek ve kot pantolon cebinden iPhoneni çıqıp cihaznı tanıttı.

Korean : 애플 최고경영자 스티브 잡스는 무대 위를 걸어올라 주머니에서 iPhone 꺼내며 기기를 공개했습니다.Crimean Tatar : 2 saatlik qonuşmasında ¨Bugün Apple telefonu yañıdan icat edecek, bugün tarih yazacağız¨ dedi.

Korean : ¨2시간 동안 이어진 발표에서 그는 ¨오늘 애플은 전화를 재발명할 것입니다. 오늘 우리는 역사를 만들 것입니다¨라고 말했습니다.¨Crimean Tatar : Braziliya - dünyadaki eñ büyük Roma-katolik memleketidir ve Roma-katolik kilisesi memleket içindeki bir cınıslı evliliklerniñ qanuniyleştirilüvine ardısıralıqnen qarşı çıqmağa devam etip kelmekte.

Korean : 브라질은 지구상에서 가장 큰 로마 가톨릭 국가이며, 로마 가톨릭교회는 브라질에서 동성 결혼 합법화에 지속적으로 반대해 왔다.Crimean Tatar : Braziliya Milliy Kongressi qanuniyleştirüv meselesini 10 yıl devamında muzakere etip keldi ve al-azırda böyle bir vatandaşlar arasındaki evliliklerge yalıñız Rio-Grande-do-Sul ştatında musaaade etilmektedir.

Korean : 브라질 국회는 합법화를 10년간 논의해왔으며, 현재는 이러한 민법상 결혼이 리오그란데 도 술에서만 합법입니다.Crimean Tatar : Qanun leyhasınıñ ilk şekli San-Paulo şeeriniñ sabıq meri Marta Suplisi tarafından azırlanğan edi. Teklif etilgen qanun leyhasına tüzetüvler kirsetilgen soñ, şimdi Roberto Ceffersonnıñ elinde bulunmaqta.

Korean : 원 법안은 상파울루의 전임 시장인 마르타 수플리시가 그 초안을 작성하였습니다. 현재 개정이 완료된 해당 상정안은 현재 로베르토 제퍼슨의 손에 있습니다.Crimean Tatar : Narazılıq bildirgenler noyabr ayında Milliy Kongresske taqdim etmek maqsadınen 1,2 million imzalı istidaname toplaybileceklerine ümüt beslemekteler.

Korean : 시위대는 11월 국회에 제출하기 위해 120만 명의 탄원서 서명을 받길 희망한다.Crimean Tatar : Bir çoq qorantalar yaşağan yerinden çıqarıluvğa qarşı küreşmek içün uquqiy yardım qıdırğanları malüm olğan soñ, 20-nci martta East Bay Community Law Center uquq merkezinde mesken dolandırıcılığı qurbanları içün toplaşuv ötkerildi.

Korean : 많은 가족들이 철거 명령과 관련해 소송을 벌이기 위해 법적 도움을 구하고 있는 것이 명백해진 후, 3월 20일 이스트 베이 주민 법률 센터에서 주택 사기 사건의 희생자들을 위한 회의가 열렸습니다.Crimean Tatar : Kiracılar başlarına tüşken vaqia aqqında aytıp başlağanda, bu meselede iştirak etken qorantalarnıñ ekseriyeti apansızdan, OHA hadimi Kerolin Uilson olarnıñ kefillik depozitlerini hırsızlayaraq, şeerni terk etip ketkenini añlağanlar.

Korean : 세입자들이 자신들에게 일어났던 일을 얘기하기 시작했을 때, 관련된 대부분의 가족들은 OHA의 캐롤린 윌슨이 자신들의 보증금을 훔치고 마을에서 도망쳤다는 사실을 불현듯 깨달았습니다.Crimean Tatar : Lokvud Gardens kiracıları 40 ya da bundan da ziyade qoranta yaşağan yerinden çıqarıluv telükesi altındadırlar dep sayalar, çünki OHA politsiyası Oaklandda, mesken dolandırıcılığına celp etilebilecek devlet mülkiyetinde olğan diger obyektlerni tahqiq etkeni aqqında da haber alğanlar.

Korean : 록우드 가든의 세입자들은 OHA 경찰이 오클랜드의 다른 공공 주택 소유물들에 대해서도 주택 사기에 휘말릴 수 있는 조사를 하고 있다는 것을 알았기 때문에 40가구 이상이 더 퇴거에 직면할 것이라 보고 있다.Crimean Tatar : Gruppa 9000 insan iştirak etecek olğan Maui Var Memorial Stadiumda ötkerilecek kontsertni lâğu eterek, mühlislerinden afu soradı.

Korean : 밴드는 마우이 전쟁 기념 스타디움(Maui´s War Memorial Stadium)에 9천 명이 참석할 예정이었던 쇼를 취소했으며, 팬분들에게 죄송하다는 말을 전했다.Crimean Tatar : HK Menecment Inc. gruppasınıñ idareci kompaniyası 20-nci sentâbrdeki kontsertniñ lâğu etilüvinen bağlı ilk sebeplerini bildirmedi, lâkin ertesi künü logistik sebeplerni qabaatladı.

Korean : 그 브랜드의 매니지먼트 회사인 HK 매니지먼트 주식회사는 9월 20일 취소 건에 대해 처음 이유를 내놓지 않으나 다음 날 물류적인 이유를 핑계로 댔다.Crimean Tatar : Belli yunan advokatları olğan Sakis Keçagioglu ve Georgiy Nikolakopulos, qabarcılıq ve qabar aluvda qabaatlı olaraq tanılıp, Atinanıñ Koridallus apishanesine qapatılğan ediler.

Korean : 그리스의 유명한 변호사인 사키스 케차기글로(Sakis Kechagioglou)와 조지 니콜라코풀로스(George Nikolakopoulos)는 부정부패 혐의가 인정되어 아테네의 코리달로스 교도소에 수용되었다.Crimean Tatar : Bunıñ bir neticesi olaraq akemler, advokatlar, solisitorlar ve temsilci advokatlar tararfından evelki yıllar devamında yapılğan qanunsız areketlerni ortağa çıqarmaq içün yunan uquq toplulığı içinde büyük bir qavğa-şamata çıqqan edi.

Korean : 그로 인해 그리스 법률 사회 내에서 판사, 변호사, 변호인 등이 지난 몇 년간 해왔던 불법 행위들이 수면 위로 올라와서 큰 스캔들이 발생했습니다.Crimean Tatar : Bundan bir qaç afta evelsi jurnalist Makis Triantafilopulos özüniñ Alpha TVdeki ¨Zoungla¨ adlı meşur teleyayınında derc etken malümatı neticesinde, parlament azası ve advokat Petros Mantuvalos, öz ofisiniñ azaları qanunsız qabarcılıq ve qabar aluvğa qarışqanları sebebinden vazifesinden boşatılğan edi.

Korean : 몇 주 전, 언론인 마키스 트리안타필로풀로스가 자신의 인기 TV 쇼인 ´Zoungla(Alpha TV 방영)´에서 그 정보를 공개한 후, 불법 금품 수수 및 부패에 연루된 의회 의원이자 변호사인 페트로스 만탈로스는 자리에서 물러났습니다.Crimean Tatar : Bundan da ğayrı, baş akem Evangelos Kalousis qabarcılıq ve degenerativ davranuvları sebebinden qabaatlı dep tanılaraq, apiske qapatıla.

Korean : 게다가, 최고 판사 에반겔로스 칼로우시스는 부패와 부정행위에 대해 유죄 판결을 받아 수감되었습니다.[Day4]

Crimean Tatar : Roberts, abort ahlâqını közden keçirilgende muim mesele olğan ayat, onıñ fikrine köre, ne zaman başlanğanı aqqında laf etmege qatiyen red etti ve ihtimallı adiselerniñ hususiyetleri boyunca izaat berüvniñ ahlâqsız olacağını ayttı.

Korean : 로버츠는 가능성이 있는 사례를 구체적으로 언급하는 것은 비윤리적이라고 말하여, 낙태 윤리를 고려할 때 중요하게 다뤄지는 생명이 시작되는 시점에 대헤 거론하는 것을 단호하게 거절했다.Crimean Tatar : Ancaq o, Roe v. Ueydke qarşı özüniñ "memleketniñ belgilengen qanunı" ekenligi aqqındaki özüniñ daa evel yapqan beyanatını tekrarlap, Yuqarı Mahkemeniñ ardı-sıra kelgen qararlarınıñ muimligini qayd etti.

Korean : ¨하지만 그는 일관된 대법원 판결의 중요성을 강조하며, 로 대 웨이드 사건이 ¨국가의 확립된 법¨이라는 자신의 이전 발언을 되풀이했습니다.¨Crimean Tatar : O, ayrıca, Roe qararına bağlı olğan hususiy tiyilmemezlik aqqına inanğanını da tasdıqladı.

Korean : 그는 또한 Roe 사건 판결문에 바탕이 된 암묵적 사생활 보호권을 인정한다고 명확히 하였습니다.Crimean Tatar : Marooçidor ekinci yerni alğan Noosanı altı sayığa ozıp keçerek, yarışma basamağınıñ eñ üstüne çıqtı.

Korean : 마루치도어는 누사보다 6점 앞서나가며 우승을 차지했다.Crimean Tatar : Bu eki taraf baş yarımfinalda körüştiler ve Noosa 11 sayılıq üstünlik ile ğalebe qazandı.

Korean : 양 팀은 누사가 11점 차로 우승했었던 준결승전에서 만나게 될 것입니다.Crimean Tatar : Bundan soñ Marooçidor azırlıq finalinde Kabulturnı yeñdi.

Korean : 그 후 마로치도르는 예선 결승전에서 카불투어를 상대로 승리를 거머쥐었다.Crimean Tatar : Hesperonychus elizabethae - Dromaeosauridae ailesiniñ bir türü ve Velociraptor ile tuvğandır.

Korean : 헤스페로니쿠스 엘리자베타(Hesperonychus Elizabetae)는 드로마에오사우루스과의 한 종이며 벨로시렙터와 가까운 종류입니다.Crimean Tatar : O Velociraptor kibi bütünley qanatlı, sıcaq qanlı yırtıcı, tırnaqlı eki ayağı üstünde tik yürgen bir quş dep esaplana.

Korean : 이 깃털이 달린 온혈의 맹금류는 벨로시랩터처럼 발톱이 달린 두 다리로 직립 보행을 한 것으로 알려졌습니다Crimean Tatar : Ekinci tırnağı daa da yirice olğanı içün ¨ğarbiy tırnaq¨ manasını ifadelegen Hesperonychus degen adnı meydanğa ketirdi.

Korean : ¨두 번째 발톱은 더 커서 ¨서부의 발톱¨을 의미하는 Hesperonychus라는 이름을 붙였습니다.¨Crimean Tatar : Yoq etici buzlarğa ilâve olaraq, ekstremal ava şartları qurtaruv işlerini qıyınlaştıra.

Korean : 얼음을 깨는 것 말고도 극심한 기상 조건이 구조 작업을 방해하고 있습니다.Crimean Tatar : Pittman, şartlar kelecek aftadan evel eyileşmez dep tahmin ete.

Korean : 피트맨은 다음 주 정도는 돼야 상태가 좀 나아질 것 같다고 말했습니다.Crimean Tatar : Pittmannıñ sözlerine binaen, çoq yıllıq buznıñ miqdarı ve qalınlığı soñki 15 yıl içinde tülenasravcılar içün eñ yaramay soyudır.

Korean : 피트맨에 따르면, 총빙의 양과 두께가 지난 15년 동안 바다표범들에게 최악의 상황이었다고 한다.Crimean Tatar : Bugün, Jeff Weise ve doquz qurbandan üçüniñ cenazesinde, Red Lake cemiyetinde martnıñ 21-nde mektepteki atışnen bağlı dava sebebinden daa bir talebe apiske alınğanına dair haber tarqaldı.

Korean : 오늘 제프 웨이즈와 9명의 희생자 중 3명의 장례식이 거행되면서, 3월 21일 학교 총격 사건과 관련하여 또 한 명의 학생이 체포되었다는 뉴스가 레드 레이크 커뮤니티에 확산되었습니다.Crimean Tatar : Akimiyet, bugünki tevqifni tasdıqlamaqtan ğayrı, resmiy şekilde pek az şey bildirdi.

Korean : 당국은 오늘 있었던 체포 확인 이외에는 공식적으로 언급한 것이 거의 없었습니다.Crimean Tatar : Faqat tahqiqat ketişatından haberdar olğan bir menba, Minneapolis Star-Tribune gazetasına bu Red Lake Floyd Jourdain qabile reisiniñ 16 yaşında oğlu Luis Jourdain edi, dep bildirdi.

Korean : 그러나, 조사에 대해 알고 있는 한 소식통은 그건 레드 레이크 트라이벌 회장인 플로이드 조데인의 16살 아들인 루이 조데인이라고 미네아폴리스 스타-트리뷴지에 말했습니다.Crimean Tatar : Şimdi oğlanğa kösterilgen qabaatlavlar ve akimiyetni oña ketirgen sebepleri belli degil, lâkin federal mahkeme çağına yetmegenlerniñ davasını baqıp başladı.

Korean : 현재 어떤 혐의가 부과될지 또는 당국이 어떤 결정을 내릴지 모르지만 연방 법정에서 청소년 재판이 시작되었다.Crimean Tatar : Lodin ayrıca, memurlar afğanlarnı başqa saylâvlarğa masraf etmekten ve havfsızlıq telükesinden qurtarmaq içün ekinci turnı lâğu etmege qarar bergenlerini ayttı.

Korean : 로딘은 또한 아프가니스탄 사람들이 치뤄야 할 또 다른 선거 비용과 안보 위험을 줄이기 위해 공직자들이 결선을 취소하기로 결정했다고 말했습니다.Crimean Tatar : Diplomatlar, Afğanistan Anayasasında saylâvlarnıñ ekinci turını kereksiz dep tanıycaq derecede eki manalı şeyler tapqanlarını ayttılar.

Korean : 외교관들은 아프가니스탄 헌법에서 결선 투표가 불필요하다고 판단될 정도의 모호성을 발견했다고 말했습니다.Crimean Tatar : Bu, ekinci tur saylâvları lâğu etilmesiniñ Anayasağa ters olacağına dair daa evel aytılğan haberlerge zıt kelmekte.

Korean : 이것은 결승 투표를 취소하는 것이 헌법에 위배되는 것일 수 있다고 한 이전의 보고서와 모순된다.Crimean Tatar : Uçaq İrkutskqa kete eken ve içki askeriy quvetler tarafından idare etilgen.

Korean : 내륙 부대가 운영하는 항공기는 이루크츠크로 향하고 있었다.Crimean Tatar : Teşkerüv keçirmek içün tahqiqat teşkil etildi.

Korean : 조사가 이루어졌습니다.Crimean Tatar : İl-76 1970 yıllardan berli Rusiye ve Sovet ordusınıñ esas terkibiy qısmıdır ve keçken ayda Rusiyede ciddiy bir qazağa oğradı.

Korean : Il-76은 1970년대부터 러시아와 소련군의 주요 부품으로 이미 지난달 러시아에서 심각한 사고가 발생한 바 있습니다.Crimean Tatar : Oktâbrniñ 7-nde uçıp başlağanında motorı ayırılıp kete, zararlanğanlar olmay. İşbu qazadan soñ, Rusiye qısqa bir müddetke İl-76 uçaqlarınıñ qullanılmasını toqtata.

Korean : 10월 7일 이륙할 때 엔진이 손상 없이 분리되었습니다. 러시아는 그 사고 후 Il-76s를 잠시 착륙시켰습니다.Crimean Tatar : Alaska, Fairbanksnıñ cenübinde biñlernen barrel ham cermay tökülüvi neticesinde Trans-Alaska boru hattı sistemasınıñ 800 millik qısmı qapatıldı.

Korean : 알래스카 주 페어뱅크스 남쪽에 수천 배럴의 원유가 유출된 후 800마일에 이르는 알래스카 파이프라인(Trans-Alaska Pipeline System)이 폐쇄되었습니다.Crimean Tatar : Yanğın sistemasınıñ planlı teşkerüvinden soñ elektrik teminlevindeki aqsama, Fort Greelyniñ 9-ncı pompa istasyonı etrafında tahliye qapaqlarınıñ açıluvı ve ham cermaynıñ taşmasına sebep oldı.

Korean : 정기 화재 지휘 시스템 테스트를 마친 후 발생한 정전으로 인해 릴리프 밸브가 열려, 그릴리 기지(Fort Greely) 9 펌프장 근처에서 원유가 넘쳤습니다.[Day5]

Crimean Tatar : Qapaqlarnıñ açıluvı sistemadaki basımnı tüşürmege imkân berdi ve cermay yastıçıq üzerinden 55 000 barrel (2,3 million gallon) sığdırabilgen bir rezervuar içine aqıp başladı.

Korean : 밸브 개방으로 시스템 압력이 방출되고 오일이 패드를 타고 55,000배럴(230만 갤런)을 수용할 수 있는 탱크로 유입되었습니다.Crimean Tatar : Çarşenbe künü üyleden soñ tanknıñ teşikleri, ihtimal, rezervuar içindeki termal keñişlev sebebinden alâ daa aqmağa devam ete edi.

Korean : 수요일 오후, 탱크 환기구는 필시 탱크 내부의 열팽창으로 여전히 새고 있었을 것입니다.Crimean Tatar : 104 500 barrel sığdırabilgen rezervuarlar altındaki ekinci dereceli saqlav yeri alâ daa soñuna qadar tolmağan edi.

Korean : 104,500 베럴 통을 수용할 수 있는 탱크 아래의 두 번째 구역은 아직 다 채워지지 않았다.Crimean Tatar : Televizionda canlı olaraq yayınlanğan izaatlar, sanktsiyalarnıñ er angi bir semere bergeni yüksek mertebeli İran menbaları tarafından ilk sefer tanılğan edi.

Korean : 텔레비전에 생중계된 이 발언은 이란 고위 소식통들이 제재가 효과를 내고 있음을 처음으로 인정한 것입니다.Crimean Tatar : Bular arasında maliyeviy sıñırlavlar ve Avropa Birliginiñ İran iqtisadiyatınıñ tış kelirindeki 80%-ni teşkil etken ham cermaynıñ ihrac etilüvinen bağlı yasağı da bardır.

Korean : 그것은 경제 제재와 유럽 연합의 원유 수입도 금지를 포함하는데 이란 경제는 80%의 외화 수입을 원유에서 얻는다.Crimean Tatar : OPEC özünñi eñ soñki aylıq esabatında, ham cermay ihracı yigirmi yıl devamında kündelik 2,8 million barrel ile eñ aşağı seviyege tüşkenini haber etti.

Korean : 가장 최근 월간 보고서에 따르면, OPEC은 원유 수출이 하루에 280만 배럴로 근 20년 기간 통틀어 최저 수준으로 떨어졌다고 밝혔다.Crimean Tatar : Memleketniñ diniy lideri Ayetullah Ali Hamaney, cermayğa bağlı qalğanlarını, İrannıñ 1979 senesindeki İslâm inqilâbından evelki ve ülkeniñ özüni qurtarmaq kerek olğan bir "tuzaq" olğanını ayttı.

Korean : ¨이 나라의 최고 지도자인 아야톨라 알리 카메네이는 석유에 대한 의존성이 1979년 이란의 이슬람 혁명 이전부터 시작되었으며 그 의존성을 이 나라가 스스로 벗어나야 할 ¨덫¨이라고 묘사했습니다.¨Crimean Tatar : Kapsula Dünyağa yetip, atmosferağa kirgende, tahminen saba saat 5-te (şarqiy vaqıt) Şimaliy Kaliforniya, Oregon, Nevada ve Yuta ştatlarındaki insanlar içün olduqça engil bir şou yapacağı beklenilmekte.

Korean : 오전 5시(동부 표준시) 경에, 캡슐이 지구에 도착하여 대기권에 진입하면 북부 캘리포니아, 오레곤, 네바다 및 유타 시민들을 위해 간단한 행사를 열 것으로 예상됩니다.Crimean Tatar : Kapsula kök yüzü boylâp uçıp tüşeyatqan bir yıldızğa beñzeycek.

Korean : 캡슐은 하늘을 가로지르는 별똥별처럼 보일 것입니다.Crimean Tatar : Kapsula, San Fransiskodan Los Anjeleske bir daqqada barıp yetecek qadar vızlı, saniyede 12,8 km ya da 8 mil tezliginde uçacaq.

Korean : 캡슐은 1초에 12.8km(8 miles)를 이동하게 될 것이다. 이는 샌프란시스코에서 로스앤젤레스까지 1분이면 갈 수 있을 정도의 빠르기이다.Crimean Tatar : Stardust 1969 senesi mayıs ayında Apollo X buyruq moduli qaytqan vaqıtta qoyulğan evelki rekordnı yañılap, Dünyağa eñ vızlı şekilde qaytacaq kâinat gemisi olaraq yañı rekord qoyacaq.

Korean : Stardust는 1969년 5월에 Apollo X 사령선이 복귀하는 동안 작성된 이전 기록을 깨고 지구상으로 돌아온 가장 빠른 우주선이 될 수 있는 새로운 사상 최고 기록을 세울 것입니다.Crimean Tatar : Stardust leyhasınıñ yolbaşçısı Tom Daksberi, "O Şimaliy Kaliforniyanıñ ğarbiy sahili boylâp areket etecek ve Kaliforniyadan Oregon merkezine, Nevada ve Aydaho üzerinden Yutağa qadar kök yüzünü aydınlatacaq" dedi.

Korean : ¨북 캘리포니아 서해안 너머로 이동해 캘리포니아에서 오레곤 중심과 네바다와 아이다호를 거쳐 유타까지 하늘을 밝힐 것입니다¨라고 스타더스트 프로젝트 매니저인 톰 덕스베리가 말했습니다.¨Crimean Tatar : Rudd bey efendiniñ Kyoto iqlim añlaşmasını imzalamaq qararı, añlaşmanı ratifikatsiya yapmağan yekâne inkişaf olunğan memleket olğan Amerika Qoşma Ştatlarını tecrit etecek.

Korean : 교토의정서에 서명하겠다는 러드의 결정으로 미국은 선진국 중 비준하지 않은 유일한 국가로 남게 되었습니다.Crimean Tatar : Avstraliyanıñ sabıq muafazakâr ükümeti, kömür ihracına ziyade bağlı olğanı sebebinden iqtisadiyatqa zarar berecegini beyan eterek, Kyotonı imzalamaqnı red eter eken, Hindistan ve Qıtay kibi memleketler emisyon maqsatlarına bağlı degil ediler.

Korean : 호주의 전 보수 정부는 인도와 중국 같은 나라는 온실 가스 방출 목표에 제한을 받지 않는 반면, 석탄 수출에 크게 의존하고 있는 자국 경제에는 악영향을 미칠 것이라며 교토 의정서 비준을 거부했다.Crimean Tatar : Bu eBay tarihındaki satın alınğan eñ büyük şeydir.

Korean : 그것은 eBay 역사상 가장 큰 성과입니다.Crimean Tatar : Şirket, Qıtay, Şarqiy Avropa ve Braziliya kibi Skypenıñ küçlü bir yerge saip olğan alanlarında kâr menbalarını çeşitlendirecegine ve populârlıq qazanacağına ümüt besley.

Korean : 이 회사는 중국, 동유럽, 브라질 등 스카이프가 강점을 갖고 있는 지역에서 수익원을 다양화하고 대중성을 얻기를 바라고 있습니다.Crimean Tatar : Alimler Enseladusnı geologik ceetten faal ve Saturnnıñ buzlu E alqasınıñ olması mümkün olğan bir menbası olğanından sübeleneler.

Korean : 과학자들은 엔셀라두스가 지질학적으로 활발하고 토성의 얼음 고리의 원인일 수도 있다고 의심해왔습니다.Crimean Tatar : Enseladus küneş sistemasındaki eñ çoq aks ettirici nesne esaplanıp, oña tiygen küneş ışığınıñ tahminen 90 faizini aks eter.

Korean : 엔셀라두스는 태양계에서 가장 열을 많이 반사하는 물체로, 받는 햇빛의 90 퍼센트를 반사합니다.Crimean Tatar : Konami oyunınıñ naşiri bugün yapon gazetasında, Six Days in Fallujah degen oyunnı çıqarmaycağını beyan etti.

Korean : 이 게임의 출판사인 코나미는 오늘 한 일본의 신문을 통해 팔루자에서의 6일(Six Days in Fallujah)를 출시하지 않겠다고 발표하였습니다.Crimean Tatar : Oyun, Amerikan ve İraq askeriy quvetleri arasındaki şefqatsız savaş, Falluca içün yapılğan Ekinci cenkke esaslana.

Korean : 이 게임은 미국과 이라크 사이에 발발했던 2차 팔루자 전투에 대한 것입니다.Crimean Tatar : ACMA ayrıca, videonıñ internette yayınlanğanına bağmadan, media Big Brotherniñ veb-saifesinde saqlanıp qalmağanı içün Big Brotherniñ, onlayn münderice aqqındaki tsenzura qanunlarını bozmağanını tesbit etti.

Korean : ACMA는 그 영상이 인터넷에서 방송되었지만, 그 매체가 빅브라더의 웹사이트에 저장되어 있지 않아서 빅브라더는 온라인 검열법을 위반하지 않았다.Crimean Tatar : Yayınlav hızmetleri aqqındaki qanun internet mündericesiniñ (kontentiniñ) tertiplenüvini közde tutar, ancaq, internet-kontent dep esaplanmaq içün, o cısmen bir serverde bulunmaq kerek.

Korean : 방송 서비스 법은 인터넷 콘텐츠를 규제합니다. 하지만 인터넷 콘텐츠로 인정되려면 서버에 물리적으로 존재해야 하죠.Crimean Tatar : Keniyanıñ Nairobi şeerinde yerleşken AQŞ elçihanesi, "Somaliden kelgen aşırıcılar" Keniya ve Abeşistanda öz-özüni patlatmaq istegenleri aqqında tenbiledi.

Korean : ¨케냐 나이로비에 위치한 미국 대사관은 ¨소말리아 출신 극단 주의자들¨이 케냐와 에티오피아에서 자살폭탄 테러를 계획하고 있다고 경고했다.¨Crimean Tatar : AQŞ, malüm olmağan bir menbadan, Abeşistan ve Keniyadaki "meşur yerlerni" patlatmaq içün öz-özüni patlatmaq istegen terroristler qullanılacağı aqqında malümat alğanını bildirdi.

Korean : ¨미국 정부는 밝혀지지 않은 정보원으로부터 에티오피아와 케냐에서 자살 폭탄 테러범들이 ¨유명한 지형물¨을 파괴할 것이라는 구체적 정보를 얻었다고 했습니다.¨Crimean Tatar : ¨The Daily Show¨ ve ¨The Colbert Report¨ temaşalarından bayağı evel Hek ve Conson 1988-de, UW studentleri olğan arada, haberlerni ve haber berüvni parodiyalaştırğan bir yayın meydanğa ketirmege niyetlengen ediler.

Korean : 데일리 쇼와 콜버트 리포트보다 훨씬 전에 헥과 존슨은 1988년 UW에서 학생이던 시절에 출판이 뉴스와 뉴스 리포팅의 패러디가 하는 것을 꿈꿨다.[Day6]

Crimean Tatar : Qurulmasından bugüngece basılı matbuat vastası, ekim ayı devamında 5 000 000 özgün qullanıcı tarafından ziyaret etilgen İnternet saifesi, şahsiy reklamalar, 24 saatlıq haberler ağı, podkastlar ve keçenlerde ¨Our Dumb World¨ (¨Bizim deli dünyamız¨) adı ile faaliyet yürsetmege başlağan dünya atlasından ibaret olğan ¨The Onion¨ (¨Soğan¨) kerçek haber parodiyaları imperatorlığına çevirildi.

Korean : ¨The Onion 처음 설립된 이래 인쇄 매체, 10월 한 달 동안 500만 명의 순 방문자 수, 개인화된 광고, 24시간 뉴스 네트워크, 팟캐스트 그리고 최근 출시한 ¨Our Dumb World¨라는 세계 지도책 등을 지닌 풍자 언론사입니다.¨Crimean Tatar : El Gor ve general Tommi Frenks serbest şekilde eñ sevilgen serlevalarını aytıp bereler (Gor içün bu, ¨The Onion¨ tarafından onıñ 2000 senesi saylavcılar kollegiyasında yeñilgeninden soñ, Tipper ile ömürlerinde eñ güzel sikiş olğanı aqqında haber etilgenidir).

Korean : 앨 고어와 타미 프랭크스 장군은 일상적으로 자신들이 마음에 들어하는 인생의 사건들에 대한 이야기를 거리낌없이 나눈다. (고어의 경우는 The Onion이 그와 부인이 2000년 대통령 선거인단 선거에서 패하고 난 후 인생 최대의 섹스를 나누었다고 보도했었을 때였다).Crimean Tatar : Müellifleriniñ çoqusı Con Stüvart ve Stefen Kolbertniñ parodiyalı haber temaşalarına büyük tesir etmekni devam etti.

Korean : 많은 작가들이 존 스튜어트와 스티븐 콜베어의 뉴스 패러디 쇼에 계속해서 상당한 영향력을 행사했습니다.Crimean Tatar : İcadiy tedbir aynı vaqıtta Romaniya paytahtınıñ körünişini icadiy ve renkli bir metropoliya olaraq yañartmağa tırışqan Buharest şeer memuriyeti alıp barğan kampaniyanıñ bir parçasıdır.

Korean : 이 예술 행사도 부쿠레슈티 시청의 캠페인의 일환이다. 부쿠레슈티시는 루마니아의 수도를 창의적이고 화려한 도시로 탈바꿈하기 위한 노력으로 이 캠페인을 주최했다.Crimean Tatar : Şeer, Avropanıñ cenübiy şarqında bu yıl ilk yaz ve arman ayları arasında dünyanıñ halq ögündeki eñ büyük sanat merasimi ¨KovParadnı¨ qabul etkenlerden birinci olacaqtır.

Korean : 전 세계에서 가장 큰 공공 예술 행사인 카우퍼레이드(CowParade)를 유럽 남동부 지역 최초로 이 도시에서 올해 6월에서 8월 사이에 주최하게 될 것이다.Crimean Tatar : Bugünki bildirüv bu yıl saban ayında qoşma vagonlarnı ödemege vade etken ükümetniñ mecburiyetini de kenişletti.

Korean : 오늘의 발표 역시 올해 3월 운송비를 추가 지원하겠다는 정부 공약의 연장선상에 있다.Crimean Tatar : Qoşma 300 dane vagon artqaç qalabalıqnı azlaştırmaq içün satın alınacaq vagonlarnıñ umumiy miqdarını 1300-gece arttıra.

Korean : 혼잡 완화를 위하여 300대의 객차를 추가 도입할 것이며, 이에 따라 총 객차 수는 1,300대가 됩니다.Crimean Tatar : Los Anjeles polis bölüginiñ qonuşmacısı Kristofer Garsia şübeli erkekke nisbeten tahqiqat vandalizm sebebinden degil de, daa ziyade ruhsetsiz kiriş içün alınıp barılğanını qayd etti.

Korean : 로스엔젤레스 경찰국 대변인 Christopher Garcia는 그 남성 용의자는 공공 기물 파손이 아닌 무단 침입에 대한 혐의로 조사를 받는 중이라고 밝혔다.Crimean Tatar : İşaret fizikiy ceetten bozulmadı: deñişmeler, ¨O¨ arifiniñ kiçik ¨e¨ arifi kibi oqunması içün tınçlıq ve yürek timsallerinen bezetilgen qara brezent vastasınen yapılğan edi.

Korean : ¨표지판은 물리적으로 손상되지 않았습니다. 평화와 심장의 표시로 장식된 검은색 타르폴린을 사용하여 ¨O¨를 소문자 ¨e¨로 수정했습니다.¨Crimean Tatar : Qırmızı aqıntı, tabiiy şekilde meydanğa kelgen tek üceyreli deñiz üzviyetlerinden Karenia brevisniñ adettekinden daa büyük miqdarda olmasındandır.

Korean : 적조는 자연적으로 발생하는 단세포 해양생물인 카레니아 브레비스의 정상 농도보다 높은 농도에 의해 발생합니다.Crimean Tatar : Tabiiy faktorlar bu suv ösümlikleriniñ miqdarını olduqça arttırğan mükemmel şaraitler yaratmaq içün bir-birine rastkele bile.

Korean : 자연적 요인들은 이 조류의 개체 수를 극적으로 증가시키며 이상적인 환경을 조성하기 위해 교차될 수 있다.Crimean Tatar : Suv ösümlikleri em insanlardaki, em de balıqlardaki siñirlerni areketsiz alğa ketire bilgen neyrotoksinni işlep çıqara.

Korean : 그 조류는 인간과 물고기 모두 신경을 손상시키는 신경독소를 만들어냅니다.Crimean Tatar : Balıqlar suvda büyük miqdarda toksinler toplanğanı içün ekseriy allarda öleler.

Korean : 물고기는 대부분 물속의 농축된 독성 때문에 죽습니다.Crimean Tatar : İnsanlar yel ve dalğalar vastasınen avağa köterilgen suvdan nefes alıp, zararlana bile.

Korean : 사람은 바람과 파도로 인해 공기에 스며든 수증기의 영향을 받은 호흡의 영향을 받을 수 있다.Crimean Tatar : Maldivler tilinde ¨palma yapraqları torbası¨ olaraq adlandırılğan Gonu tropik tsıklonınıñ eñ yüksek noqtasında yeller saatte 240 kilometr (saatte 149 milâ) tezliginen ufure edi.

Korean : 몰디브 언어로 ´야자 잎 한 봉지´라는 이름을 따온 열대 저기압 고누(Gonu)는 시속 240km(시속 149마일)의 최고 풍속을 유지했습니다.Crimean Tatar : Bugün saba erte yeller 83 km/s civarında edi ve olarnıñ zayıflamağa devam etmeleri beklenmektedir.

Korean : 오늘 이른 아침부터 풍속 83km/h의 바람이 불고 있었으며 점차 약해질 것으로 예상하였습니다.Crimean Tatar : Çarşembe künü Amerika Qoşma Ştatlarındaki Milliy Basketbol Birligi (NBA) COVID-19 ile bağlı raatsızlığı munasebetinen ihtisaslı basketbol mevsimini toqtattı.

Korean : 수요일 미국 농구 협회(NBA)는 COVID-19에 대한 우려 때문에 전문 농구 시즌을 중단하였습니다.Crimean Tatar : NBA qararı ¨Uta jazz¨ oyuncısı COVID-19 virusı içün müsbet test neticesini alğan soñ qabul etildi.

Korean : NBA는 유타 재즈 선수가 COVID-19 바이러스 양성 반응을 보인 후 이런 결정을 내렸습니다.Crimean Tatar : Bu taşqatuvlarğa köre, bölünüv molekulâr malümatlarğa esaslanıp tahmin etilgenden bayağı evel yüz bergen edi.

Korean : ¨이 화석을 토대로 볼 때, 그 분열은 분자를 토대로 예상했던 것보다 훨씬 더 앞선다는 것을 의미합니다.¨Crimean Tatar : ´Demek, er şeyni yerine qaytarmaq kerek olacaq¨- dep ayttı Efiopiydaki Rift yılğasını araştıruv hızmetiniñ araştırıcısı ve tedqiqatnıñ müelliflerinden biri Berhane Asfau.

Korean : ¨에티오피아의 리프트 밸리 리서치 서비스의 연구원이자 연구의 공동 집필자인 버헤인 아스포는 ¨모든 것을 되돌려 놓아야 한다는 뜻입니다¨라고 말했습니다.¨Crimean Tatar : Bu vaqıtqace, Amerika Qoşma Ştatlarında keniş tarqalğanı sebebinden AOL aniy bildirüvler bazarını istegen tezlikte areket ettire ve inkişaf ettire bile edi.

Korean : 지금까지도 AOL은 미국 내에서 지속적으로 널리 사용되고 있기 때문에, IM 시장을 자신만의 속도로 움직이고 발전시킬 수 있었습니다.Crimean Tatar : Bu añlaşma sayesinde bu serbestlik soñuna irişe bile.

Korean : 이러한 조치가 시행되면, 이 같은 자유는 끝날 수도 있습니다.Crimean Tatar : Yahoo! ve Microsoft hızmetlerini qullanğanlarnıñ cemi sayısı AOL müşterileriniñ miqdarına raqiplik etecek.

Korean : 야후!와 마이크로소프트 서비스 사용자들을 합친 수는 AOL의 고객 수에 견줄 만하게 될 것이다.Crimean Tatar : ¨Northern Rock¨ bankı, şirketniñ İngiltere Ükümetinden acele qol tutuv alğanı aqqında belli olğan soñ, 2008 senesi milliyleştirilgen edi.

Korean : 노던록 은행은 회사가 영국 정부로부터 긴급 지원을 받음으로써 2008년에 국유화되었습니다.Crimean Tatar : ¨Northern Rock¨ 2007-deki ipoteka ödünçleri buhranı esnasında telükege maruz qalğanı içün qol tutuvğa muhtac edi.

Korean : 노던록은 2007년 서브프라임 모기지 사태 당시 이러한 사실이 밝혀져 지원을 필요로 하였다.[Day7]

Crimean Tatar : Banknıñ milliyleştirilüvinden evel, Ser Riçard Brensonğa ait olıp, banknı satın almağa istegen ¨Virgin Group¨ şirketiniñ teklifi red etilgen edi.

Korean : 리처드 브랜슨 경의 버진그룹은 은행 국유화 이전에 은행 입찰에서 거부된 적이 있다.Crimean Tatar : Şimdiki esas soqaq bankı ¨Northern Rock plc¨, 2010 senesi milliyleştirilgen vaqıtta ¨yaramay bank¨ sayılğan ¨Northern Rocktan¨ ayrılğan edi (Barlıqlarnı idare etüv).

Korean : 국유화가 진행되던 2010년, ´배드뱅크´인 노던 락(자산 관리)에서 현재의 대형 소매 은행 노던 락(Northern Rock plc)이 분리되었습니다.Crimean Tatar : Virgin barlıqlarnı idare etken şirketni degil de, yalıñız ¨Northern Rocknıñ¨ ¨yahşı bankını¨ satın aldı.

Korean : 버진은 노던 록의 ´괜찮은 은행´ 부분만 구매하였고, 자산관리회사는 인수하지 않았습니다.Crimean Tatar : Yer kürresine tüşip, himiyeviy ceetten Merih maddesi olğanı insanlar tarafından tasdıqlanğanlardan tarihta beşincisi olğanına inanıla.

Korean : 화학적으로 인증된 화성 물질이 지구에 떨어지는 것을 사람이 직접 목격하는 것은 역사상 다섯 번째로 알려져 있다.Crimean Tatar : Dünyağa tüşken tahminen 24 000 meteoritten tek 34-üniñ Merihten asıl olğanı tasdıqlandı.

Korean : 지구로 떨어진 것으로 알려진 운석 약 24,000개 중 약 34개만이 원래 화성에서 온 것으로 입증되었다.Crimean Tatar : Bu taşlardan on beş danesi keçken oraq ayındaki meteorit yağmurınen bağlı edi.

Korean : 이 바위들 중 15개는 지난 7월 운석 소나기 때문이라고 한다.Crimean Tatar : Yer yüzünde pek siyrek rast kelgen taşlarnıñ bir qısmı untsiya başına 11 000 ile 22 500 dollar arasında satıla, bu da altınnıñ fiyatından deyerlik on qat ziyadedir.

Korean : 지구상에서 매우 희귀한 암석 중 일부는 온스당 11,000달러에서 22,500달러로 금값의 약 10배에 달하는 가격에 팔리고 있다.Crimean Tatar : Yarıştan soñ Keselovski 2,250 baa ile Pilotlar çempionlığınıñ lideri olaraq qalmağa devam ete.

Korean : 이 경주 이후, 케제로브스키는 2,250점을 보유한 채 드라이버스 챔피언십의 선두 자리를 지키고 있다.Crimean Tatar : Yedi baa artta qalğan Conson 2,243 baa ile ekinci yerdedir.

Korean : 존슨은 7점 낮은 2,243점으로 2위를 달성했다.Crimean Tatar : Üçüncisi Hamlin yigirmi baa artta, amma Bouyerden beş baa ögdedir. Kane ve kence Trueks 2,220 ve 2,207 baa ile sırasına köre beşinci ve altıncı yerdedir.

Korean : 3위의 햄린은 20점 뒤졌지만, 보이어보다 5점 앞서 있습니다. 칸과 트렉스 주니어는 각각 2,220점과 2,207점으로 5위와 6위를 달리고 있습니다.Crimean Tatar : Stewart, Gordon, Kenseth ve Harvick, sezonda qalğan dört yarış ile Aydavcılar Çempionlığınıñ ilk on sırasını tamamlaylar.

Korean : 스튜어트, 고든, 켄세스, 하빅은 시즌 내 4번의 레이스가 남은 가운데 드라이버스 챔피언십에서 상위 10위 자리를 차지했습니다.Crimean Tatar : ABD Arbiy-deñiz quvetleri de bu adiseni taqiq etkenlerini bildirdiler.

Korean : 미 해군도 해당 사건을 조사하고 있다고 밝혓습니다.Crimean Tatar : ¨Al-azırda taqım gemini telükesiz şekilde çıqarıluvınıñ eñ güzel usulını belgilemege tırışa¨, - denile olarnıñ beyanatında.

Korean : ¨이들은 또한 성명을 통해 ¨선원들이 현재 선박을 안전하게 인양하는 최선의 방법을 결정하기 위해 노력하고 있다¨고 밝혔다.¨Crimean Tatar : Minalardan qorçalağan ve ¨Avenger¨ sınıfına kirgen gemi Palavandaki Puerto Printsesağa ketmekte edi.

Korean : 한 어벤저급 소해함, 그 함선은 팔라완의 푸에르토 프린세사로 이동 중이었다.Crimean Tatar : O, ABD Arbiy-deñiz quvetleriniñ Yendici flotuna tayin etilgen ve Yaponiyanıñ Nagasakindeki Saseboda yerleşken edi.

Korean : 배는 미국 해군의 일곱 번째 함대에 배정되었으며 일본의 나가사키, 사세보에 위치해 있습니다.Crimean Tatar : Mumbayğa ücüm etkenler 2008 senesi boş aynıñ 26-da qayıqnen keldiler, yanlarında qol bombalarını, avtomatik silâlarnı ketirdiler ve bir çoq nişanğa, şu cümleden adamlarnen tolu Çatrapati Şirvaci Terminus demiryol vokzalına ve belli Tac Mahal musafirhanesine attılar.

Korean : 뭄바이를 공격한 이들은 2008년 11월 26일 수류탄과 자동 무기를 소지한 채 배를 타고 도착했으며, 붐비는 차트라파티 시바지(Chhatrapati Shivaji Terminus) 기차역과 유명한 타지마할 호텔을 포함한 다수의 표적을 공격했습니다.Crimean Tatar : Devid Hedliniñ istihbarat ve malümat toplav faaliyeti Pakistanlı Lashar-e-Taiba arbiy taqımdan 10 silâlı cenkâverge ameliyatlarını kerçekleştirmege yardım etti.

Korean : 데이빗 헤들리가 정찰하고 수집한 정보 덕분에 파키스탄 무장 단체인 라슈카르 이 타이바 (Laskhar-e-Taiba)의 무장 강도 작전이 가능했다.Crimean Tatar : Ücüm İndistan ile Pakistan arasındaki munasebetlerni bayağı kerginleştirdi.

Korean : 그 공격은 인도와 파키스탄의 관계에 막대한 긴장을 불러일으켰다.Crimean Tatar : Bu memurlarnıñ refaqatında o, Tehas vatandaşlarına halqnıñ havfsızlığını qorçalamaq içün adımlar atılğanını işandırdı.

Korean : 그는 당국자들과 함께 나와 텍사스 시민들에게 대중의 안전을 보호하기 위한 조치가 취해지고 있음을 보증했다.Crimean Tatar : Hususan Perri ¨Dünyada bu vaziyette köterilgen meseleni qarşılamaq içün bundan daa yahşı azır olğan pek az yer bardır¨ dep ayttı.

Korean : ¨페리는 특히, ¨이번 경우처럼 갑자기 던져진 도전에 맞설 준비가 되어있는 곳은 전 세계에서 손에 꼽힐 정도이다.¨라고 했다.¨Crimean Tatar : Bundan ğayrı, vali ¨Bugün bazı mektep çağındaki balalarnıñ hastanen munasebette bulunğanları belli olğanını¨ qayd etti.

Korean : ¨주지사는 또한 ¨오늘, 일부 취학 연령의 아동들이 그 환자와 접촉했던 것으로 밝혀진 사실을 알게 되었다¨라고 말했다. ¨Crimean Tatar : O, böyle devam etti: ¨Bu mesele pek ciddiy. Tertibatımız kerek olğanı qadar güzel şekilde çalışqanından emin oluñız¨.

Korean : ¨그는 ¨이건 심각한 사건입니다. 다행히도 우리 시스템이 잘 작동하고 있으니 안심하셔도 됩니다.¨라고 말을 이었다.¨Crimean Tatar : Eger tasdıqlansa, buluntı Allenniñ ¨Musaşı¨ oğrundaki sekiz yıllıq qıdıruvlarını yekünleycektir.

Korean : 만일 확인되면, 이 발견은 8년 동안 계속돼온 알렌의 무사시에 대한 탐사의 종지부를 찍게 된다.Crimean Tatar : Deñiz tübü haritalanğan soñ, gemi parçaları uzaqtan idare etilgen cihaz yardımınen tapılğan edi.

Korean : 그 난파선은 해저 지도에 이어 ROV를 이용해 발견되었다.Crimean Tatar : Bildirilgeni kibi, dünyanıñ eñ zengin adamlarından biri Allen baylığınıñ ekseriyetini deñiz araştıruvlarına bağışlağan ve ömür boyu cenk ile meraqlanğanı içün, ¨Musaşını¨ qıdırmağa başlağan edi.

Korean : 세계에서 가장 부유한 사람들 중 한 명인 앨런은 자신의 재산 중 상당수를 해양 탐사에 투자했으며 전쟁에 대한 개인적 흥미를 쫒아 무사시를 찾기 시작했다.[Day8]

Crimean Tatar : Atlantada keçirgen müddet devamında o, teñqitçiler tarafından taqdirlendi ve şeer tasili saasında yañılıqçı olaraq tanıldı.

Korean : 그녀는 애틀랜타에서 보냈던 시절에 평단의 찬사를 얻었으며 혁신적인 도시 교육으로 인정받았습니다.Crimean Tatar : 2009-da o, Yılnıñ milliy müfettişi unvanını alğan edi.

Korean : 2009년에 그녀는 전미 올해의 교육감 칭호를 받았습니다.Crimean Tatar : Unvanğa nail olğan arada Atlanta mekteplerinde baalav neticeleri bayağı eyileşken edi.

Korean : 시상 당시 애틀랜타 학교들은 학생들의 시험 점수가 크게 향상된 것을 보았다.Crimean Tatar : Biraz vaqıt keçken soñ, ¨The Atlanta Journal-Constitution¨ test neticelerinen bağlı problemalarnı numayış etken esabatnı derc etti.

Korean : 얼마 지나지 않아, 애틀랜타 저널 컨스티튜션(Atlanta Journal-Constitution)은 테스트 결과의 문제점을 밝혀주는 보고서를 발표했다.Crimean Tatar : Esabat test baalarınıñ şübe doğurğan tezlikte öskenini ve mektepniñ içki seviyede öz problemalarını belgilegenini, amma neticelerine köre areket etmegenini kösterdi.

Korean : 보고서에 따르면 시험 점수가 매우 빠르게 올랐고 학교가 내부적으로 문제를 인지했으나 아무런 대응을 하지 않았다.Crimean Tatar : Daa soñra test kâğıtlarınıñ Holl tarafından sahteleştirilgeni tasdıqlandı ve 2013 senesi onınen beraber daa 34 tasil memurı qabaatlanğan edi.

Korean : 그 후 나온 증거에 따르면 시험지들은 변조되었으며, Hall은 다른 34명의 교육 관계자들과 함께 2013년에 기소되었다.Crimean Tatar : İrlandiya ükümeti, vaziyetni tüzetmek içün qanunlarnıñ parlament tarafından acele sürette qabul etilmesi kerek olğanını qayd ete.

Korean : 아일랜드 정부는 상황을 타개할 국회 입법이 시급함을 강조하고 있다.Crimean Tatar : ¨Em cemaat sağlığı, em de ceza adaleti ceetinden meseleniñ mümkün olğanı qadar tez vaqıtta qanuniy alğa ketirilmesi müimdir¨, - dep bildirdi ükümetniñ matbuat kâtibi.

Korean : ¨정부 대변인은 ¨현재 공중위생 관점에서든 형사 재판 관점에서든, 이 법안을 최대한 빠르게 제정하는 것이 중요해졌다¨라고 하였다. ¨Crimean Tatar : Sağlıq naziri em mütenasip maddelerniñ vaqtınca qanuniy olmasınen faydalanğan adamlarnıñ sağlığınen, em de Esas qanunğa uymağan deñişmelerniñ amelge keçirilmesinden soñ uyuştırıcılarnen bağlı davalar boyunca çıqarılğan ükümlernen raatsızlanğanını bildirdi.

Korean : 보건장관은 관련 물질의 일시적인 합법성을 이용하는 개인의 복지와 함께 이제는 위헌이 되어버린 변화들이 발효된 이후 마약과 관련한 판결들에 관해 우려를 표명했다.Crimean Tatar : Bundan evel aynı şu künü Jarke İtaliyadaki Koverçanoda mevsimden evesi idman yapa edi. Boloniyağa qarşı bazar kününe planlaştırılğan oyunnıñ arfesinde taqımnıñ musafirhanesinde qalğan edi.

Korean : Jarque는 이날 오전 이탈리아 쿠르치아노에서 프리시즌 훈련 연습을 하고 있었습니다. 그는 일요일에 있는 볼로니아와의 경기를 앞두고 팀 호텔에 머물고 있었습니다.Crimean Tatar : Boloniyağa qarşı bazar kününe planlaştırılğan oyunnıñ arfesinde taqımnıñ musafirhanesinde qalğan edi.

Korean : 그는 일요일의 볼로냐전에 앞서서 팀 숙소인 호텔에서 지내고 있었다.Crimean Tatar : Avtobus Missurideki ¨Six Flags St. Louiske¨ yol alğan edi, anda taqım seyirciler qalabalığı ögünde çıqışta bulunacaq edi.

Korean : 밴드를 태운 버스는 만원 관객이 모인 미주리의 세인트 루이스 식스 플래그를 향하고 있었습니다.Crimean Tatar : Gece saat 1:15-te cumaertesi künü, şaatlarnıñ aytqanlarına köre, avtobusnıñ yeşil yarıqnı keçken arada, ögünde araba burulğan edi.

Korean : 목격자에 따르면 토요일 오전 1시 15분경, 버스와 마주 보고 있는 승용차가 방향을 바꿨을 때 버스는 초록불을 통과하고 있었다.Crimean Tatar : Arman ayı 9-unıñ gecesi Morakotnıñ közü Çinniñ Futzân vilâyetinden qararnen yetmiş kilometr uzaqlığında edi.

Korean : 8월 9일 저녁, 모라꼿 폭풍의 눈은 중국 푸젠성에서 약 70km 떨어져 있었다.Crimean Tatar : Borannıñ saatte on bir km tezliginen Çinge taraf areket etkeni tahmin etile.

Korean : 태풍은 시속 11킬로미터로 중국으로 이동할 것으로 예상됩니다.Crimean Tatar : 90 derece sıcaqta beklegen yolcularğa su berildi.

Korean : 화씨 90도가 넘는 열기 속에서 기다린 승객들에게는 물이 제공됐습니다.Crimean Tatar : Yanğın hızmetiniñ kapitanı Scott Kouns: ¨Santa Clarada 90-ncı senelerniñ sıcaq bir künü edi¨, – dedi.

Korean : ¨소방 대장 스콧 코운스는 말했다. ¨산타클라라 기온이 32℃에 달하는 더운 날이었다.¨Crimean Tatar : Amerika töpelerinde uzun vaqıt qalma, sözniñ yımşaq tabirnen aytqanda, oñaytsız olur edi ve birinci adamnı attraktsiondan çıqarmaq içün eñ az bir saat kerek olur edi.

Korean : ¨시간이 아무리 짧아도 롤러코스터에 갇히는 것은 불편한 일일 겁니다. 게다가 첫 구출이 이루어지는데 적어도 한 시간이 걸렸어요.¨Crimean Tatar : Formula-1 çempionatında yedi kere ğalebe qazanğan soñ 2006 senesi pensiyağa çıqqan Schumacher, yaralı Felipe Massanıñ yerine keçecek edi.

Korean : 포뮬러 1 선수권 대회에서 일곱 번 우승한 뒤 2006년에 은퇴한 슈마허가 부상한 펠리페 마사를 대신할 예정입니다.Crimean Tatar : Brazilli, 2009 senesi Macaristan Grand Prix vaqtında kerçekleşken qazadan soñ ciddiy bir baş travmasına oğradı.

Korean : 2009년 헝가리 그랑프리에서 브라질 출신 선수는 충돌로 심각한 머리 부상을 입었다.Crimean Tatar : Masse, eñ azından 2009 senesi mevsiminiñ soñuna qadar çıqmaq kerek.

Korean : 마사(Massa)는 적어도 2009년 시즌의 남은 기간 동안 출전하지 않을 예정이다.Crimean Tatar : Vitse-prezident Rodrigo Ariasnıñ aytqanına köre, test virusnıñ yengil şekline müsbet netice berdi.

Korean : 로드리고 아드리아스 비서실장은 아리아스 대통령이 바이러스에 대해 양성 반응을 보였으며 가벼운 증상을 보이고 있다고 전했다.Crimean Tatar : Prezidentniñ alı stabil, amma bir qaç kün evde izolâtsiyada bulunacaq.

Korean : 대통령은 며칠 동안 자택에 격리되겠지만 현재 상태는 안정적입니다.Crimean Tatar : Sıtma ve boğaz ağrısından ğayrı özümi yahşı duyam ve işimi uzaqtan yapmaq içün yahşı aldam.

Korean : 열과 목의 통증을 빼면, 저는 컨디션은 괜찮고 재택 근무로 제 일을 할 수 있을 정도로 건강합니다.Crimean Tatar : Ariasnıñ bildirmesinde: ¨Bazarertesi künü bütün vazifelerime qaytmağa ümüt etem¨, – dep aytılmaqta.

Korean : ¨아리아스(Arias)는 성명을 통해 ¨나는 월요일에 모든 직무에 복귀할 것으로 기대한다¨고 밝혔다.¨[Day9]

Crimean Tatar : Bir vaqıtları Saffir-Simpson qasırğa şkalasına köre 4-ünci derece furtunası olğan Felicia, tropikiy depressiyağa qadar sakinleşti ve salı künü dağıldı.

Korean : 한때 사피어 심프슨 허리케인 등급의 카테고리 4급 폭풍인 펠리시아는 화요일 소멸되기 전에 열대성 저기압으로 약화되었다.Crimean Tatar : Qalımtılar adalarnıñ çoqusında sağanaqnıñ yağmasına sebep oldı, amma şimdilik yıqıluvlar ya da suv taşqınları aqqında haber olmadı.

Korean : 잔해로 인해 대부분의 섬에 소나기가 내렸지만, 아직까지 어떠한 피해나 홍수도 보고되지 않고 있습니다.Crimean Tatar : Oahudaki basımölçerde 6,34 düymge yetken yağanaqlarğa ¨faydalı¨, dep aytıldı.

Korean : 오하우에서 6.34인치를 기록한 강수량은 도움이 된다고 평가된다.Crimean Tatar : Bazı yağmurlarnen beraber furtuna ve sıq-sıq kelgen yaşınlar da bar edi.

Korean : 일부 강우는 천둥과 잦은 번개를 동반했다.Crimean Tatar : Twin Otter uçağı tünevin Airlines PNG uçaq şirketiniñ CG4684 reysi kibi Kokodada qonmağa tırıştı, amma endi bir kere qazaiy qonuv yapqan edi.

Korean : 트윈오터(Twin Otter)는 어제 항공사 PNG 항공 CG4684편으로 코코다에 착륙을 시도했으나 이미 한차례 실패했었다.Crimean Tatar : Ekinci yaqlaşmasından, qonmadan qararnen on daqqa evel ortadan yoq oldı.

Korean : 두 번째 접근으로부터 착륙하기 10분 전쯤에 사라졌습니다.Crimean Tatar : Qaza yeri bugün tapıldı ve irişilmesi o qadar zor ki, vaqia yerine yürip yetmek ve sağ qalğanlarnı qıdırmaq içün eki polis hadimi ormanğa atıldı.

Korean : 추락 현장은 오늘에서야 확인되었지만 접근하기가 어려워, 현장에서 생존자를 수색하기 위해 두 경찰관이 밀림 지대를 통해 보내져야 했다.Crimean Tatar : Qıdıruvlar, muvafaqiyetsiz qonuvğa sebep olğan aynı yaramay avadan sebep qıyınlaştı.

Korean : 착륙 중단 사고를 초래한 때와 동일한 좋지 않은 날씨로 인해 수색이 방해를 받았다.Crimean Tatar : Haberlerge köre, Macbeth Caddedeki bir kvartirada gaz qaçuvı sebebinden bir patlav meydanğa keldi.

Korean : 보도에 따르면 맥베스 스트리트의 한 아파트가 가스 누출로 폭발했다고 합니다.Crimean Tatar : Gaz şirketiniñ hadimi, qomşularnıñ gaz qaçuvı aqqında telefon açqanlarından soñ vaqia yerine bardı.

Korean : 가스 회사 관계자는 이웃이 가스 누출로 연락하자 현장에 방문 중이었습니다.Crimean Tatar : Memur kelgende, kvartirada patlav oldı.

Korean : 그 공무원이 도착했을 때 아파트가 폭발했습니다.Crimean Tatar : Iç bir ciddiy yaralanuv aqqında haber olmadı, amma patlav vaqtında vaqia yerinde bulunğan eñ az beş adam şok alâmetlernen tibbiy yardım aldı.

Korean : 심각한 부상자는 보고되지 않았지만 적어도 5명이 폭발 현장에서 충격으로 인한 증상을 치료받고 있습니다.Crimean Tatar : Kvartirada kimse yoq edi.

Korean : 아파트 안에 아무도 없었다.Crimean Tatar : O vaqıt civardan 100 qadar yerli sakin tahliye etildi.

Korean : 당시 거의 100명의 주민이 해당 지역에서 대피했습니다.Crimean Tatar : Em golf, em rugby Olimpiada Oyunlarına qaytmağa niyetinde.

Korean : 골프와 럭비는 모두 올림픽 게임에 복귀하기로 예정되어 있습니다.Crimean Tatar : Halqara olimpiada komiteti bugün Berlindeki icra şurası oturışında bu sportlarnıñ kirsetilmesi içün rey berdi. Rugby, yani rugby-union ve golf, Olimpiada Oyunlarında iştirak etmek içün baqılğan diger beş sporttan saylandı.

Korean : 국제 올림 픽위원회 (IOC)는 오늘 베를린에서 개최된 이사회에서 그 종목들을 포함하기로 의결했습니다. 럭비, 특히 럭비 유니온과 골프가 올림픽 참가종목으로 고려된 5개의 다른 스포츠 중에서 채택되었습니다.Crimean Tatar : Squash, karate ve köpçekli sport türleri, ayrıca 2005 senesi Olimpiada Oyunlarından çıqarılğan beseball ve softball da Olimpiada programmasına kirmege tırıştılar.

Korean : 스쿼시, 가라데 그리고 롤러 스포츠는 2005년 올림픽 대회에서 제외된 야구와 소프트볼과 함께 스포츠 항목으로 인정받기 위해 신청했습니다.Crimean Tatar : Rey berüv neticeleri, Kopengagendeki orta oktâbr ayındaki oturışta Halqara Olimpiada komitetiniñ (IOC) tam erkânı tarafından da tasdıqlanmaq kerek.

Korean : 그럼에도 불구하고 해당 투표는 코펜하겐에서 열릴 10월 회의에서 국제올림픽위원회(IOC) 전체의 비준을 반드시 받아야 합니다.Crimean Tatar : Er kes qadın saflarınıñ qoşulmasına qoltutmadı.

Korean : 여성 계급을 포함시키는 것에 모두가 찬성하지는 않았습니다.Crimean Tatar : 2004 yılı Olimpiada Oyunlarınıñ kümüş ğalibi Amir Khan böyle dedi: ¨Yürekten, qadınlarnıñ kötekleşmege kerek olmağanını sayam. Bu menim fikrim¨.

Korean : ¨2004년 올림픽 은메달리스트인 아미르 칸은 이렇게 말했다, ¨심사숙고해서 여성들은 싸워서는 안된다고 생각합니다. 그냥 제 의견입니다.¨Crimean Tatar : Tefsirlerine baqmadan, Londonda 2012 senesi ötkerilecek Olimpiada Oyunlarında Britaniya sportçularına qoltutacağını ayttı.

Korean : 그의 발언에도 불구하고 그는 런던에서 열리는 2012 올림픽에 영국 선수들을 지원할 것이라고 말했다.Crimean Tatar : Mahkeme Birmingham Qıraliyet Mahkemesinde oldı ve avgustnıñ 3-nde yekünlendi.

Korean : 재판은 버밍엄 크라운 법원에서 열렸으며 8월 3일에 끝났습니다.Crimean Tatar : Adise yerinde apiske alınğan alıp barıcı ücüm olğanını inkâr etip, otuzğa qadar insannıñ atqan şişelerinden qorunmaq iҫün sırıqnı qullandı, dep aytqan edi.

Korean : 현장에서 체포된 뉴스 캐스터는 공격한 것을 부인하며 자신에게 병을 던지며 공격하는 30명의 사람들에게서 자기방어를 하기 위해 막대기를 사용했다고 주장했다.Crimean Tatar : Blake adliyeniñ ketişatını çarpıtmağa tırışqanı içün de mahkum etilgen edi.

Korean : 블레이크는 또한 정의 과정을 왜곡하려 한 죄로 유죄판결을 받았다.Crimean Tatar : Yarqıç Blakeke apiske atılması «aman-aman qaçınılmaz», dep ayttı.

Korean : ¨판사는 블레이크에게 그가 감옥에 가는 것은 ¨거의 불가피하다¨고 말했습니다.¨[Day10]

Crimean Tatar : Qaranlıq energiya – Kâinatqa devamlı olaraq tesir etken, tamamınen körünmegen bir küçtir.

Korean : 암흑에너지는 우주에 일관되게 작용하고 있는 완전히 보이지 않는 힘이다.Crimean Tatar : Onıñ barlığı tek Kâinatnıñ kenişletilmesi içün tesirinden bellidir.

Korean : 그것의 존재는 오직 우주의 팽창에 미치는 영향 때문에 알려져 있습니다.Crimean Tatar : Alimler Aynıñ üzerinde, añlaşılğanına köre, aynıñ pek yavaş sıqıluvı neticesinde peyda olğan, mañlaylı berçler olaraq adlandırılğan relyef şekillerni taptılar.

Korean : 과학자들은 패인 비탈(lobate scarps)이라고 불리는 지형이 달의 표면 전체에 흩어져 있는 것을 발견했는데, 이 지형은 달이 매우 천천히 줄어들면서 생긴 것으로 보인다.Crimean Tatar : Bu izler bütün Ay üstünde tapıldı ve minimal olaraq harap olğanları körünmekte, bu da olarnı şekillendirgen geologik vaqialarnıñ olduqça yaqında olğanını köstermekte.

Korean : 달 전면에서 발견된 이 절벽들은 풍화작용을 적게 받은 것으로 보였으며, 이는 지질학적 사건의 풍화작용이 근래에 일어났다는 것을 뜻한다.Crimean Tatar : Bu nazariye, Aynıñ tamamınen geologik faaliginden marum qalğan iddiasına zıt kelmekte.

Korean : 이 이론은 달에는 지질학적 활동이 전혀 없다는 주장과 모순된다.Crimean Tatar : Tahminen, adam patlayıcı maddelernen silâlanğan üç köpçekli bir avtomobilnen qalabalıqqa kirdi.

Korean : 이 남성은 군중을 향해 폭발물을 실은 3륜 차량을 몰았다고 한다.Crimean Tatar : Bombanı patlatqanından şübeli adam, patlama neticesinde yaralanıp, tutuldı.

Korean : 폭탄을 폭발시킨 것으로 의심받는 남성은 폭발로부터 부상을 입은 뒤 구금되었다.Crimean Tatar : Uyğur etnik gruppasınıñ temsilcisi olğanını bilgenlerine baqmadan, başlıqlar adını alâ bilmeyler.

Korean : 정부 당국은 그가 위구르족의 일원인 것을 알고 있지만, 그의 이름은 아직 알려지지 않았습니다.Crimean Tatar : Nadia 2007 senesi sentâbrniñ 17-nde Aleyskniñ (Rusiye) lohsahanesinde C-section ile doğdı ve 17 kilogramm 1 untsiya ağırlığında edi.

Korean : 2007년 9월 17일 러시아 알레리스크의 한 산부인과에서 제왕절개로 태어난 나디아는 몸무게가 무려 7.75kg나 됐다.Crimean Tatar : Anası: ¨Epimiz şokta edik¨, – dedi.

Korean : ¨우린 그야말로 완전히 충격을 받은 상태였어요,¨라고 어머니는 말했다. ¨Crimean Tatar : Babası ne ayttı sualine böyle cevap berdi: ¨İç bir şey aytıp olamadı – tek turıp, köz qıpa edi¨.

Korean : ¨아버지가 무슨 말을 했냐고 묻자 그녀는 ¨아무 말도 할 수가 없어서 그저 눈만 깜빡이며 서 계셨어¨라고 말했습니다.¨Crimean Tatar : Özüni suv kibi alıp baracaq. Suv kibi şeffaf.

Korean : ¨물과 같은 유형을 나타낼 겁니다. 물처럼 투명하지요.¨Crimean Tatar : Yalıda tursa ediñiz, tüpte bulunğan er türlü çaqıl taşına ya da çöplügine qadar er şeyni köre bile ediñiz.

Korean : 그래서 만약 여러분이 해안선 옆에 서 있다면, 여러분은 아래에 있는 어떤 조약돌이나 끈적끈적한 오물도 볼 수 있을 겁니다.Crimean Tatar : Bilgenimiz qadar, Titandan daa ziyade dinamiklik köstergen tek bir seyyare cısım bar ve onıñ adı Dünya, – dep qoştı Stofan.

Korean : ¨우리가 아는 한 타이탄(Titan)보다 더 강한 역동성을 가진 행성체는 오직 하나뿐이며 그 이름은 지구입니다¨라고 스토판(Stofan)이 덧붙였습니다.¨Crimean Tatar : Mesele 1 qara qış ayı künü, onlarca yerli sakin Obanazawa poçta bölügine ananeviy ve adiy Yılbaş varaqalarını almağanlarından şikâyet etmege başlağanında peyda oldı.

Korean : 그 문제는 1월 1일에 많은 지역 거주민들이 전통적인 일반 새해 카드를 받지 못했다는 불만을 오바나자와 우체국에 제기하면서 시작됐습니다.Crimean Tatar : Tünevin poçta, oğlannıñ alacaq olğanlarğa teslim  etilmegen 429 Yılbaş varaqasınen birlikte 600-den ziyade poçta vesiqasını saqlağanı ortağa çıqqan soñ vatandaşlardan ve KHV afu soradı.

Korean : 어제 우체국은 이 소년이 429개의 새해 엽서를 포함하여 수취인에게 전달되지 않은 600개 이상의 우편물을 숨긴 것을 발견한 후 시민들과 언론에 사과문을 발표했다.Crimean Tatar : Pilotsız ¨Chandrayan-1¨ ay orbita cihazı, Ay üzerinde saniyede 1,5 kilometr hızınen (saatta 3000 mil) uçqan ve Aynıñ cenüp qutubına yaqın qazaiy qonuvnı muvafaqiyetnen yapqan ¨Ay darbesi¨ (MIP) zondını fırlattı.

Korean : 무인 달 궤도탐사선인 찬드라야안-1은 달표면을 초당 1.5km(시간당 3000마일)의 속도로 날아가는 달 충돌형 탐사선(MIP)를 발사해 달의 남극 지방에 성공적으로 충돌하였다.Crimean Tatar : Üç müim ilim aletinden ğayrı, qamer zondı er tarafında İndistannıñ milliy bayrağı ile resimni taşır edi.

Korean : 달 탐사선은 세 개의 중요한 과학 장비만 실려 있는 게 아니라, 사방에 인도 국기의 이미지가 그려져 있었습니다.Crimean Tatar : Menim kibi mahkümni desteklegenlerge minnetdarım, - dedi Siriporn matbuat konferentsiyası vaqtında.

Korean : ¨저 같은 범죄자를 지지해 주신 분들께 감사합니다¨라고 시리폰이 기자 회견에서 말한 것이 인용되었다. ¨Crimean Tatar : Kimdir razıy olmay bilir, amma maña farqı yoq.

Korean : ¨일부는 동의하지 않을 수도 있지만, 개의치 않습니다.¨Crimean Tatar : Meni desteklemege azır adamlar olğanı içün bahtlıyım.

Korean : 나를 기꺼이 지지해 주는 사람들이 있어 행복하다.Crimean Tatar : Pakistannıñ 1947 senesi Britaniya akimiyetinden mustaqil olğan vaqıttan başlap, Pakistan prezidenti FATA-nı idare etmek içün bu rayonlarda aman-aman tam muhtar nezaretni ömürge keçirgen ¨siyasiy agentler¨ tayin etti.

Korean : ¨1947년 파키스탄이 영국 통치로부터 독립한 이후, 파키스탄 대통령은 이 지역에 거의 완전한 자율적 통제권을 행사하는 FATA를 통치할 ¨정치적 대리인¨을 임명했다.¨Crimean Tatar : Bu agentler Pakistan Anayasasınıñ 247-nci maddesine köre devlet ve mahkeme hızmetleriniñ kösterilmesinden mesüldir.

Korean : 이 정치 운동원들은 파키스탄 헌법 제247조에 따라 통치 체제와 사법 체제를 제공할 책임이 있습니다.Crimean Tatar : Yerli vaqıtnen saba saat 10-da İslâmnıñ muqaddes şeeri Mekkede yataqhane avdarılıp tüşti.

Korean : 현지 시각으로 오늘 오전 10시경에 이슬람의 성지 메카(Mecca)에서 호스텔이 무너졌다.Crimean Tatar : Binada Hac arfesinde muqaddes şeerni ziyaret etmege kelgen pek çoq acı bar edi.

Korean : 이 호스텔에는 하지 순례 전야에 성스러운 도시를 방문하기 위해 온 많은 순례자가 머무르고 있었습니다.[Day11]

Crimean Tatar : Hostel qonaqları esasen Birleşken Arap Emirlikleriniñ vatandaşları edi.

Korean : 그 호스텔의 손님들은 대부분 아랍에미리트 시민들이었다.Crimean Tatar : Elâk olğanlarnıñ sayısı eñ azından 15 kişidir ve bu raqamnıñ artması beklenile.

Korean : 사망자 숫자는 최소 15명이며 계속 증가할 것으로 예상됩니다.Crimean Tatar : ¨11 nomeralı kosmonavt¨ olaraq belli olğan Leonov Şuralar Birliginiñ ilk kosmonavt taqımınıñ bir qısmı edi.

Korean : ¨11번 우주인¨으로도 알려진 레오노프는 구소련의 원조 우주비행사 팀의 멤버였다. ¨Crimean Tatar : 1965 senesi martnıñ 18-inde o, kosmom gemisiniñ tışında on eki daqqadan biraz ziyade qalğan ilk pilotlı gemi tışında uçuş (EVA) ya da ¨açıq kosmosta kezinti¨ yaptı.

Korean : ¨1965년 3월 18일, 그는 우주선 바깥에서 12분 이상 사상 최초로 첫 유인 선외 활동 (EVA), 혹은 ¨우주 유영¨을 선보였다. ¨Crimean Tatar : İşi içün o, Şuralar Birliginiñ eñ yüksek mukâfatı olğan ¨Şuralar Birliginiñ qaramanı¨ adına lâyıq oldı.

Korean : 그는 자신의 업적으로 소련의 최고 영예인 "소련의 영웅"을 받았습니다.Crimean Tatar : On yıldan soñ o, kosmos yarışınıñ soñu olğan ¨Apollon-Birlik¨ missiyasınıñ şura qısmına yolbaşçılıq etti.

Korean : 10년 후, 그는 우주 개발 경쟁이 종결되었음을 상징적으로 보여주는 아폴로-소유즈 미션에서 소비에트 쪽을 지휘했다.Crimean Tatar : O dedi: ¨Yaqın zamanda ücüm beklenilgenini tahmin etmek içün iç bir istihbarat malümatı yoqtır¨.

Korean : ¨그녀가 아래와 같이 말했습니다. ¨일촉즉발로 닥친 공격을 암시하는 능력이 아예 없습니다.¨Crimean Tatar : Amma telüke seviyesiniñ ciddiy seviyege endirilmesi umumiy telükeniñ yoq olması demek degil¨.

Korean : ¨하지만 테러 경계 수준이 심각으로 줄었다고 해서 테러 경보가 사라진 것은 아닙니다.¨Crimean Tatar : Başlıqlar telükeniñ kerçekligine emin olmasalar da, Merilend eyaletiniñ Naqliyat departamenti FBI-niñ talabınen yolnı qapattı.

Korean : 당국에서는 해당 위협의 신뢰성에 대해 의문을 제기하고 있으나, 메릴랜드 교통 당국은 FBI의 요구에 따라 이를 폐쇄했습니다.Crimean Tatar : Borularnıñ kirişlerini qapatmaq içün özüboşatarlar qullanıldı, 80 polis hadimi ise avtomobilcilerni dolaşıq yolnen yolladı.

Korean : 덤프트럭을 이용해 지하철 입구를 막고, 80명의 경찰병력의 지원으로 운전자들을 우회로 쪽으로 안내하도록 했다.Crimean Tatar : Alternativ şeer marşrutı olğan çevre yolunda ciddiy tıqanıqlıqlar olmadı.

Korean : 도시의 대체 도로인 순환도로에는 교통 체증이 없었다.Crimean Tatar : Nigeriya daa evel sammitten bir afta evel AfCFTA-ğa qoşulmaq niyeti olğanını ilân etken edi.

Korean : 나이지리아는 써밋을 앞둔 그 주에 AfCFTA에 가입할 계획이라고 발표했었습니다.Crimean Tatar : AU Ticaret ve sanayı komissarı Albert Muchanga Beninniñ qoşuluvını ilân etti.

Korean : 아프리카 연합 무역 및 산업 장관 알버트 무찬가는 베냉이 합류할 것이라고 발표했습니다.Crimean Tatar : Komissar dedi: ¨Biz peyda oluv qaideleri ve fiyat kontsessiyaları aqqında daa kelişmedik, amma elimizde olğan çerçive 2020 senesi iyülniñ 1-nden ticaretke başlamaq içün yeterlidir¨.

Korean : ¨그 위원은 ¨우리는 원산지와 관세양허의 원칙에 관해 협의에 이르지 못했지만, 우리가 가지고 있는 틀은 2020년 7월 1일에 교역을 시작하기에 충분하다¨고 말했습니다.¨Crimean Tatar : Stantsiya, daa evel kosmos stantsiyasınıñ uçuşı vaqtında giroskopnıñ coyulmasına baqmadan açıq kosmosqa çıqmasına qadar bulunğan yerini qorudu.

Korean : 우주 정거장은 미션 초반에 자이로스코프를 잃어버렸음에도 우주 유영이 끝날 때까지 비행 자세를 유지했습니다.Crimean Tatar : Chiao ve Sharipov, oriyentatsiyanı idare etken köçüricilerinden telükesiz mesafede olğanlarını bildirdiler.

Korean : 치아오와 샤리포브는 자세 조정 반동 추진 엔진에서 안전한 거리를 유지하고 있다고 보고했다.Crimean Tatar : Rusiye yer üstü idaresi reaktiv köçüricilerni işke tüşürdi ve stantsiya normal alına ketirildi.

Korean : 러시아의 지상 통제가 제트기를 활성화시켰고 기지는 정상 태세를 회복했습니다.Crimean Tatar : Dava Virginia eyaletinde açıldı, çünki qaabatlarnı başlatqan esas internet-provayder AOL şirketi anda yerleşir.

Korean : 그 사건은 버지니아에서 기소됐는데 왜냐면 굴지의 인터넷 접속 서비스 기업 AOL의 고향이며, 그곳에서 기소를 시작했기 때문이다.Crimean Tatar : Bu, istenilmegen poçta olaraq adlandırılğan kütleviy elektron mektüplerniñ qullanıcılarnıñ poçta qutularına yollanmasını toqtatmaq içün 2003 senesi qabul etilgen qanunnı qullanğan ilk qabaatlav ükmüdir.

Korean : 대량 전자 메일, 즉 스팸이 사용자들의 메일함에 원치 않게 배포되는 것을 제한하기 위해 2003년에 제정된 법률을 통해 유죄 선고가 내려진 것은 이번이 처음입니다.Crimean Tatar : 21 yaşındaki Jesus 2017 senesi yanvar ayında ¨Palmeiras¨ Brazil klubından 27 million funtqa ¨Manchester City¨ge keçti.

Korean : 21세의 제수스는 작년인 2017년 1월, 알려진 바에 의하면 2700만 파운드의 이적료로 브라질 클럽 파우메이라스에서 맨체스터 시티에 합류했다.Crimean Tatar : O vaqıttan berli brazilli klub adından bütün yarışlarda 53 matçta iştirak etti ve 24 gol attı.

Korean : 그 이후 그 브라질인은 모든 클럽 대회인 53경기에 출전해서 24골을 기록했다.Crimean Tatar : Doktor Li Türkiyede balalarnıñ hastalanmadan A(H5N1) quş gripri yuqunçına oğraması ile bağlı haberlerden raatsız.

Korean : 이종욱 박사는 터키에서 아동들이 별다른 아픈 증상이 없음에도 조류인플루엔자(H5N1) 양성 판정을 받기 시작하였다는 보고에 우려를 표시하였습니다.Crimean Tatar : Bazı araştırmalar hastalıq global epidemiyağa sebep olmasından evel daa az öldürici alğa kelmek kerek olğanını köstereler, dep qayd etti o.

Korean : 그는 일부 연구에 따르면 이 질병이 세계적인 전염병을 일으키기 전에 덜 치명적이 되어야 한다고 지적했습니다.Crimean Tatar : Gripp alâmetleri yengil qalsa, hastalarnıñ kündelik işlerinen oğraşıp daa ziyade insannı yuqturmağa devam ete bilecegi ile bağlı qorqu bar.

Korean : 독감 증상이 경미할 경우 환자들이 아무렇지 않게 일상생활을 하면서 더 많은 사람을 계속 감염시킬 수 있다는 우려가 있다.Crimean Tatar : Komen Fondunıñ matbuat kâtibi Leslie Aun, teşkilât uquqiy tahqiqat altında olğan teşkilâtlarğa grant ya da para ayırmağa izin bergen yañı qaide qabul etkenini ayttı.

Korean : 코멘 재단 대변인 Leslie Aun은 해당 단체는 법적 조사를 받고 있는 단체에 보조금이나 자금을 지급할 수 없도록 하는 새로운 규정을 채택했다고 말했습니다.[Day12]

Crimean Tatar : Komenniñ siyaseti, temsilci Cliff Stearnsnıñ Planned Parenthoodnıñ parasını nasıl masraf etmesi ve esabat bermesi ile bağlı araştırmasından sebep Planned Parenthoodnı programmada iştirak etmek aqqından marum etti.

Korean : 리프 스턴스(Cliff Stearns) 하원 의원이 수행 중인 가족계획 연맹(Planned Parenthood)의 예산 소비 및 보고에 대한 조사가 보류 상태이기에 코멘 정책(Komen´s Policy)에 따라 가족계획 연맹이 자격 미달 처리되었다.Crimean Tatar : Sterns, bergilerniñ Temsilciler Palatasınıñ energetika ve ticaret Komitetiniñ imayesinde yer alğan nezaret ve tahqiq ast komitetiniñ reisi olaraq Planned Parenthood yolunen abortnı paranen temin etmek içün qullanılıp qullanılmağanını tahqiq ete.

Korean : 스턴스는 주택 에너지 상거래위원회의 산하에 있는 감독 및 조사 소위원회 의장으로서 가족 계획 연맹(Planned Parenthood)을 통해 낙태에 자금을 제공하는 데 세금이 사용되는지 여부를 조사하고 있습니다.Crimean Tatar : Massachusetts eyaletiniñ sabıq valisi Mitt Romney salı künü Floridada keçirilgen Cumhuriyetçi fırqasınıñ ilk prezident saylavlarında reylerniñ 46 faizini qazanıp yeñdi.

Korean : 미트 롬니 전 매사추세츠 주지사가 화요일에 플로리다주 공화당 대통령 예비선거에서 46%가 넘는 득표율로 승리했다.Crimean Tatar : ABD Temsilciler palatasınıñ sabıq spikeri Newt Gingrich reylerniñ 32 faizini qazanıp ekinci yerde yerleşti.

Korean : 뉴트 깅리치 전 미국 하원 의원은 32%로 2위를 차지했습니다.Crimean Tatar : Florida, qazanğan elli delegatnıñ tamamını alğan bir eyalet olaraq, bütün elli delegatını Romneyge berdi ve onı Cumhuriyetçi namzetligi içün küreşte lider kibi ögge çıqardı.

Korean : 승자독식 주로서, 플로리다는 50명의 대의원 모두를 롬니에게 수여했고, 롬니 후보는 공화당 후보 지명의 선두 주자로 나섰다.Crimean Tatar : Narazılıq aktsiyasınıñ teşkilâtçıları Almaniyanıñ Berlik, Köln, Gamburg ve Gannover kibi şeerlerinde tahminen 100 000 adam toplaşqanını bildirdiler.

Korean : 시위 주최 측은 베를린, 쾰른, 함부르크, 하노버와 같은 독일 도시에 약 10만 명이 참가했다고 말했습니다.Crimean Tatar : Berlinde polis narazılıq bildirgen 6500 insannı esapladı.

Korean : 베를린에서는 약 6,500명의 시위대가 모였다고 경찰은 추측했다.Crimean Tatar : Pariste, Bulğaristanda Sofiyada, Litvaniyada Vilnüste, Maltada Valettada, Estoniyada Tallinnde, İskoçiyada Edinburg ve Glasgow şeerlerinde de narazılıqlar oldı.

Korean : 시위는 파리, 불가리아의 소피아, 리투아니아의 빌니우스, 몰타의 발레타, 에스토니아의 탈린, 스코틀랜드의 에딘버러와 글래스고에서도 일어났다.Crimean Tatar : Londonda tahminen 200 insan bazı büyük aq saipleriniñ ofisleri ögünde narazılıq aktsiyasını ötkerdi.

Korean : 런던에서 약 200명의 사람들이 주요 저작권자 사무실 몇 곳의 바깥에서 항의하였다.Crimean Tatar : Keҫken ay Poloniya ACTAnı imzalağan soñ büyük narazılıq aktsiyaları olıp keçti, neticede Poloniya ükümeti añlaşmanı şimdilik tasdıqlamamağa qarar berdi.

Korean : 지난달, 폴란드가 ACTA 서명했을 시 폴란드에선 항의 시위가 나왔는데, 이로 인해 폴란드 정부는 당장은 현 협정을 비준하지 않기로 결정했다.Crimean Tatar : Letoniya ve Slovakiya ACTA muqavelesine qoşuluvını soñuna qaldırdılar.

Korean : 라트비아와 슬로바키아 모두 ACTA 가입 절차를 보류하고 있다.Crimean Tatar : ¨Ayvanlarnı azat etüv¨ teşkilâtı ve Qırallığnıñ ayvanlarnı qorçalav cemiyeti (QAQC), kene de Avstraliyanıñ ayvan soyulğan yerleriniñ episinde mecburiy sürette video-kameralar qoymağa çağıra.

Korean : 동물 해방(Animal Liberation)과 동물 학대 방지를 위한 왕립협회(RSPCA)는 호주의 모든 도축장에 CCTV 카메라 설치를 의무화할 것을 또다시 촉구하고 있다.Crimean Tatar : QAQC -niñ Yañı Cenübiy Uels baş teftişçisi Devid O´Şannessi ABC-ge, ayvan soyulğan yerlerniñ közetilüvinen teftiş etilüvi Avstraliyada keñiş tarqalmaq bir iş olmaq kerek dep ayttı.

Korean : RSPCA(동물 학대 예방 왕립협회) 뉴 사우스 웨일즈 최고 책임자 데이비드 오샤너시(David O´Shannessy)는 도살장에 대한 감시와 검사가 호주에서 일반적이야 한다고 말했습니다.Crimean Tatar : ¨Şübesiz ki, video-közetüv sisteması ayvanlarnen çalışqan insanlar içün, olarnıñ amanlığı boyunca eñ yüksek prioritet olaraq hızmet etecek küçlü bir signal olacaqtır¨.

Korean : ¨CCTV를 통해 동물들과 함께 일하는 사람들에게 동물들의 복지가 최우선이라는 강력한 메시지를 분명하게 보낼 수 있을 것입니다.¨Crimean Tatar : Amerika Birleşken Devletleri Geologik Araştırmaları halqara zelzeleler haritası, bundan bir afta evel İslandiyada zelzeleler olmağanını kösterdi.

Korean : 미국 지질조사국 국제 지진 지도는 그전 주에 아이슬란드에서 지진이 발생하지 않았음을 보여주었다.Crimean Tatar : İslandiyanıñ meteorologik idaresi de, soñki 48 saat devamında Hekla rayonında zelzeleler faalligi olmağanını bildirdi.

Korean : 아이슬란드 기상청도 지난 48시간 동안 헤클라 지역에서 지진 활동이 없었다고 보고했다.Crimean Tatar : Fazanıñ deñişmesine alıp kelgen büyük bir zelzele, 10-ncı martta yanardağ töpesiniñ şimal-şarq kalderası tarafında asıl olğan.

Korean : 위상 변화를 야기시키는 의미 있는 지진 활동은 3월 10일 화산의 칼데라 정상 북동쪽에서 일어났다.Crimean Tatar : Dağ eteginde, yanardağ faalliginen alâqası olmağan qara bulutlar peyda oldı dep bildirildi.

Korean : 화산 활동과 관련이 없는 흑구름이 산기슭에서 목격되었다.Crimean Tatar : Bulutlar, kerçek bir fışqıruvnıñ olğan olmağanı aqqında qarışıqlıqqa yol açtı.

Korean : 구름이 나타난 것으로 보아 실제 분화가 발생했는지 여부에 대한 혼란을 야기할 가능성이 제시되었습니다.Crimean Tatar : Luno bozulğanda gemide 120-160 kubometr yaqarlıq bar eken ve şiddetli yel ile dalğalar onı dalğaqırğanğa doğru itergen.

Korean : 고장 난 루노호가 강한 바람과 높은 파도에 의해 방파제로 떠밀려갔을 때 선상에는 120~160 세제곱미터의 연료가 있었습니다.Crimean Tatar : Helikopterler on iki ekipaj azasını qurtardı ve yakâne saqatlıq sınıq burun şeklinde oldı.

Korean : 헬리콥터로 12명의 승무원을 구출했으며 승무원들 중 부상을 당한 것은 코가 부러진 것이 유일했습니다.Crimean Tatar : 100 metrlik gemi er zamanki yükü olğan kübreni almağa kete ve eñ başında resmiy sımalar gemi yüküni tökeceginden qorqalar.

Korean : 이 100미터 길이의 선박은 평소처럼 비료 화물을 싣기 위해 이동하는 중이었고 당초에 직원들은 선박 내의 화물이 유출될 수 있음을 우려했다.Crimean Tatar : Teklif etilgen deñişme 2011 senesi endi eki palatаdan da keçti.

Korean : 제안된 개정안은 2011년에 이미 양원을 통과했습니다.Crimean Tatar : Deñişme, ekinci teklif başta, Temsilciler palatası tarafından red etilip, soñradan, aynı şekilde bazarertesi künü Senat tarafından qabul etilgende, bu qanun çıqaruv sessiyasına kirsetilgen edi.

Korean : 두 번째 문장이 하원 의원에 의해 먼저 삭제된 후 상원 의원에서 비슷한 양식으로 통과되면서 이 입법 회의는 변경되었습니다.Crimean Tatar : Bir cınıslı evlenüvlerni yasaqlamağa teklif etken ekinci teklifniñ muvafaqiyetsizligi, kelecekte vatandaşlar arasındaki evlenüvlerine qapı açabile.

Korean : 동성혼을 금지하는 두 번째 판결문이 삭제됨으로 인해 향후 동성혼이 허용될 가능성이 열렸습니다.[Day13]

Crimean Tatar : Bu protsessten soñ, HJR-3 protseste qalmaq içün, 2015 ya da 2016 senesi saylânğan nevbetteki qanun çıqarıcı organ tarafından tekrar közden keçirilecek.

Korean : 절차에 따라, HJR-3은 다음 선출될 입법 기관에서 2015년이나 2016년에 계속 처리할지 여부를 다시 검토할 것이다.Crimean Tatar : Votyeniñ rejissörlıq tışındaki muvafaqiyetleri arasında - 1973 senesi siyasiy tsenzura dep sayğan şeylerge qarşı bir açlıq ilân etmesidir.

Korean : 감독 외에서 바우티어가 남긴 업적으로는 1973년의 정치 검열에 대한 단식 투쟁이 있습니다.Crimean Tatar : Fransız qanunı deñiştirilgen edi. Onıñ faalligi, 15 yaşında, Ekinci cian cenki vaqıtlarında Frenk tirenmesine qoşulğanınen başlandı.

Korean : 프랑스 법은 바뀌었다. 그의 행동주의는 15세의 나이로 세계 2차 대전에 프랑스 저항군으로 입대한 때로 거슬러 올라간다.Crimean Tatar : O, özü aqqında 1998 senesi çıqqan bir kitapta aytıp bere.

Korean : 그는 1998년에 자신의 이야기를 책으려 펴냈다.Crimean Tatar : O, 1960-nci senelerde film rejissörlığını öğretmek içün, yañı mustaqil Cezairge qaytıp kele.

Korean : 1960년대에 그는 영화 연출을 교육하고자 새롭게 독립한 알제리아로 돌아갔다.Crimean Tatar : Olimpik oyunlarda eki altın medal qazanğan yapon dzüdocı Hitosi Saito, 54 yaşında can berdi.

Korean : 일본의 올림픽 유도 2회 메달리스트인 사이토 히토시가 향년 54세의 나이로 사망했다.Crimean Tatar : Ölümniñ sebebi olaraq qara cigeriniñ öt yollarında rak hastalığı olğanı ilân etildi.

Korean : 사인(死因)은 간내 담도암으로 알려졌다.Crimean Tatar : O, salı künü Osakada öldi.

Korean : 그는 화요일에 오사카에서 사망했다.Crimean Tatar : Saito, olimpik ve dünya çempionı olğanından ğayrı, ölüm sırasında Bütün Yaponiya dzüdo federatsiyasınıñ idman komitetiniñ yolbaşçısı edi.

Korean : 전 올림픽 챔피언이자 세계 챔피언인 Saito는 사망 당시 전 일본 유도 연맹 교육 위원회의 위원장이었다.Crimean Tatar : Keçken yıl evlengen çiftniñ bir yıllığını qayd etmek içün azırlanğan bayramğa eñ az 100 insan keldi.

Korean : 작년에 결혼식을 올린 한 부부의 1주년을 기념하기 위해 적어도 100명 이상의 사람들이 이 파티에 참석했다.Crimean Tatar : Olarnıñ temsilcileri bildirgenine köre, yıldönümge bağışlanğan resmiy tedbir soñradan keçirilmege planlaştırılğan.

Korean : 해당 관계자들은 공식 기념일 행사가 후일에 예정되어 있다고 전했다.Crimean Tatar : Çift, bir yıl evel Tehasta evlenip, dostları ve aqrabalarınen beraber bayram etmek içün Buffaloğa kelgen.

Korean : 그 부부는 1년 전 텍사스에서 결혼을 하고 친척, 친구들과 축하하기 위해 버팔로로 왔다.Crimean Tatar : Buffaloda doğğan 30 yaşındaki aqay, silâlı atışmada öldürilgen dört kişiden biri eken, onıñ apayı ise sağ qalğan.

Korean : 버팔로에서 태어난 30살의 남편은 총격 사건에서 사망한 4명 중 한 명이었지만 아내는 부상당하지 않았다.Crimean Tatar : Karno, karyerasınıñ eñ yüksek noqtasında 9 000 talebesi olğanını iddia etken ¨Zemaneviy tasil (Modern Education)¨ ve ¨Qıral şüreti (King´s Glory)¨ merkezlerinde ders bergen belli, lâkin ters bir ingiliz tili ocasıdır.

Korean : 카르노(Karno)는 현대교육(Modern Education) 학원과 킹스 글로리(King´s Glory Education) 학원에서 가르쳤던 유명하지만 논란이 많은 영어 강사인데, 자신의 경력의 정점에 9,000명의 학생이 있었다고 주장했다.Crimean Tatar : Yazılarında o, bazı ana-babalar qabadır dep sayğan sözlerni qullanıp, derslerinde de küfür sözler aytqanı aqqında malümat bar.

Korean : 그는 자신의 노트에 일부 학부모들이 음란하다고 생각할만한 단어들을 사용했고, 수업 시간에 욕설도 했다고 한다.Crimean Tatar : ¨Zemaneviy tasil¨ teşkilâtı, o avtobuslarda izin almadan büyük reklamalar bastıra, ozüni de, baş ingilizce ocası dep adlandıraraq, yalan aytqanında qabaatladı.

Korean : 모던 에듀케이션은 그가 버스 대형 버스 광고판에 허가 없이 광고를 한데다 최고 영어 강사라는 거짓말을 했다며 비난했습니다.Crimean Tatar : Bundan ğayrı, daa evel, o müelliflik aqqınıñ bozulmasında qabaatlandı, lâkin mahküm etilmedi.

Korean : 또 그는 종전에 저작권 침해 혐의로 고발되었으나, 기소되지는 않았습니다.Crimean Tatar : Onıñ sabıq talebesi, o ¨sınıfta sleng qullana edi, yazılarda qızlarnen tanışmağa ögrete edi ve aslında talebeler içün bir dost kibi edi¨, - dep ayttı.

Korean : 한 학생은 그가 ´수업 중 속어를 가르쳐주고, 데이트 기술에 대한 필기 수업을 가르쳤으며 학생들의 친구 같았다´라고 말했다.Crimean Tatar : Soñki otuz yıl devamında Qıtay resmiy olaraq komunistik bir devlet olaraq qalmasına baqmadan, anda bazar iqtisadiyatı şekillendi.

Korean : 지난 30년 동안 공식적으로 공산주의 국가로 남아있음에도 불구하고, 중국은 시장 경제를 발전해왔습니다.Crimean Tatar : İlk iqtisadiy islâatlar Deng Xiaopingniñ reberligi altında keçirildi.

Korean : 첫 번째 경제 개혁은 덩 사오핑의 지도하에 이루어졌습니다.Crimean Tatar : O zamandan berli, Qıtaynıñ iqtisadiy büyükligi 90 qat arttı.

Korean : 이후 중국의 경제규모는 90배까지 성장했다.Crimean Tatar : Keçken yıl birinci kere Qıtay, Almaniyadan daa çoq araba ihraç etip, bu saada eñ büyük bazar olaraq AQŞ-nı ozıp keçti.

Korean : 중국은 지난해 처음으로 독일보다 많은 자동차를 수출해 미국을 제치고 이 산업의 최대 시장으로 부상했다.Crimean Tatar : Yigirmi yıl içinde Qıtaynıñ umumiy içki mahsulatı (UİM) AQŞ-nıñ UİM-ndan daa ziyade olabile.

Korean : 20년 안에 중국의 GDP는 미국의 GDP보다 커질 수 있습니다.Crimean Tatar : Daniel tropik furtunası, 2010 senesi Atlantik qasırğa sezonında adını alğan dördünci furtuna olıp, Atlantik okeannıñ şarqında şekillendi.

Korean : 2010년 대서양 허리케인 철의 네 번째로 명명된 열대 폭풍인 다니엘(Danielle)은 동대서양에서 형성됐다.Crimean Tatar : Florida eyaletindeki Mayamiden qararnen 3 000 mil uzaqlıqta qayd etilgen furtunanıñ maksimal turğun yeli saatte 40 millik (saatta 64 km) küçke saiptir.

Korean : 마이애미, 플로리다에서 약 3,000마일 떨어진 곳에 위치한 폭풍은 최대 지속 풍속이 40 mph(64 kph)이다.[Day14]

Crimean Tatar : Milliy qasırğa merkezindeki alimlerniñ tahminlerine köre, Daniel furtunasınıñ şiddeti çarşenbe kününe qadar qasırğa seviyesinece artacaq eken.

Korean : 미국 국립 허리케인 센터 과학자들은 다니엘이 수요일까지 세력이 커져서 허리케인이 될 것이라고 예상했습니다.Crimean Tatar : Furtuna qaradan uzaq olğanı içün, onıñ Amerika Qoşma Ştatları ya da Karrib havzasındaki memleketlerge potentsial tesirini degerlendirmek qıyındır.

Korean : 폭풍이 육지에서 멀리 떨어져 있어 미국 또는 카리브해에 미치는 잠재적인 영향을 분석하기 어렵습니다.Crimean Tatar : Hırvatistan paytahtı Zagreb şeerinde doğğan Bobek, ¨Partizan¨ adlı Belgrad futbol taqımında oynağanda nam qazana.

Korean : 크로아티아 수도 자그레브에서 태어난 보벡은 파르티잔 베오그라드에서 활약하면서 명성을 얻었습니다.Crimean Tatar : O, bu taqımğa 1945 senesi qoşulıp, 1958 senesine qadar olarnen oynay.

Korean : 그는 1945년에 합류해서 1958년까지 머물렀습니다.Crimean Tatar : Bu taqımda oynağan müddeti devamında, o 468 matçta 403 gol ura.

Korean : 이 팀과 함께하는 동안, 468번의 출전에서 403개의 골을 득점했습니다.Crimean Tatar : Bobekten ğayrı iç kimse klub içün bu qadar matçqa çıqamay ve o qadar gol urıp olamay.

Korean : 팀에서 보베크보다 더 많은 경기에 출전했거나, 더 많은 득점을 기록한 선수는 하나도 없었습니다.Crimean Tatar : 1995 senesi o, ¨Partizan¨ tarihınıñ eñ yahşı oyuncısı olaraq saylâna.

Korean : 1995년, 그는 파르티잔 역사상 최고의 선수로 뽑혔습니다.Crimean Tatar : Bayram bütün dünyada belli olğan Cirque du Soleil taqımınıñ hususiy temaşasınen başlandı.

Korean : 이 기념행사는 세계적으로 유명한 그룹인 태양의 서커스(Cirque du Soleil)의 특별 쇼로 시작되었다.Crimean Tatar : Olardan soñ İstanbul Devlet Simfonik Çalğı Taqımı, Yeniçeri taqımı, Fatih Erkoç ve Müslüm Gürses kibi yırcılar devam ettiler.

Korean : 이스탄불 국립 교향악단, 터키 군악대, 가수 Fatih Erkoç과 Müslüm Gürses의 공연이 뒤를 이었다.Crimean Tatar : Soñra sanağa Mevleviler çıqtı.

Korean : ¨회전 무용 ¨월링 데르비시(Whirlig Dervishes)¨가 무대에 올랐다. ¨Crimean Tatar : Türkiye mücizesi Sezen Aksu, italyan tenorı Alessandro Safina ve Yunan yırcısı Haris Alexuou ile birlikte çıqış yaptı.

Korean : 터키의 디바인 Sezen Aksu는 이탈리아 테너 Alessandro Safina와 그리스 가수 Haris Alexiou와 함께 공연했다.Crimean Tatar : Yekün çekmek içün, ¨Truva¨ türk oyun taqımı ¨Anadolu Ateşi¨ temaşasınen çıqış yaptı.

Korean : ¨마지막으로 터키의 댄스 그룹 파이어 오브 아나톨리아(Fire of Anatolia)가 ¨트로이(Troy)¨를 공연했다. ¨Crimean Tatar : 13 yaşındaki mototsikl qoşucısı Pitir Lenz Indianapolis Motor Spidveydeki qazadan soñ öldi.

Korean : 13세 오토바이 선수 피터 렌츠는 인디애나폴리스 모터 스피드웨이에서 추돌 사고로 숨졌습니다.Crimean Tatar : İsinüv aylânuv vaqtında Lenz mototsiklinden yıqılğan soñ, başqa qoşucı olğan Havier Zayar tarafından urulğan ola.

Korean : 워밍업랩에서 렌즈는 자전거에서 떨어져 동료 레이서인 세비어 카야트와 충돌했습니다.Crimean Tatar : Trassadaki tıbbiyet hadimleri oña deral yardım eteler ve o yerli hastahanege ketirilgen soñ, çoqqa barmay öle.

Korean : 그는 즉시 현장에 있던 의료진들의 치료를 받고 지역 병원으로 이송되어 그곳에서 후에 사망했다.Crimean Tatar : Zayat qaza maalinde zararlanmay.

Korean : 자얏은 사고에서 부상을 입지 않았습니다.Crimean Tatar : Dünya maliyeviy vaziyetine bağlı olaraq, Zapatero ¨maliyeviy sistema iqtisadiyatnıñ bir parçasıdır, müim bir parçasıdır¨ dep devam etti.

Korean : ¨사파테로는 글로벌 금융 상황에 대해 말했다. ¨금융 체제는 경제의 일부분이고, 중요한 부분이다.¨Crimean Tatar : Soñki eki ayda eñ keskin anni başından keçirgen bir yıllıq maliye burhanımız bar ve şimdi maliyeviy bazarlar ğayrıdan tiklenip başladı dep tüşünem.¨

Korean : ¨우리는 1년 동안 금융 위기를 겪으며, 지난 2개월간 가장 심각한 시기를 보냈지만, 이제 금융 시장이 회복되고 있다고 저는 생각합니다.¨Crimean Tatar : Keçken afta Naked News, haber reportajları içün, üç dane yañı yayın vastasınen halqara til salâhiyetlerini bayağı arttıracağını bildirdi.

Korean : 지난주, 네이키드 뉴스(Naked News)는 세 개의 방송이 신설되며, 국제 언어 의무를 뉴스 보도에까지 대폭 확대할 것이라고 밝혔다.Crimean Tatar : Artıq ingiliz ve yapon tilinde reportaj yayınlağan dünya teşkilâtı, televizionr, ağ ve mobil tertibatlar içün ispan, italyan ve koreya tillerinde programmalar işletip başlay.

Korean : 이미 텔레비전, 웹, 그리고 모바일 기기를 위한 언어 프로그램을 영어와 일본어 서비스로 제공하고 있는 이 국제 기업은 스페인어, 이탈리아어 그리고 한국어 서비스도 런칭할 예정입니다.Crimean Tatar : Bahtıma başıma iç bir şey kelmedi, amma insanlar tışarığa çıqmaq içün pencerelerni sındırmağa tırışken deşetli manzaranı kördim.

Korean : ¨다행히 저한텐 아무 일도 일어나지 않았지만, 사람들이 밖으로 나가기 위해 창문을 깨려 하는 소름 끼치는 장면을 목격했습니다.¨Crimean Tatar : İnsanlar camlarnı skemlelernen ursalar da, pencereler sınmağan ediler.

Korean : 사람들은 의자로 유리창을 부수고 있었지만 그 창문은 전혀 깨지지 않았다.Crimean Tatar : ¨Bir cam, niayet, sındı ve olar pencereden çıqmağa başladılar,¨ dep ayttı sağ qalğan Fransişek Koval.

Korean : ¨생존자인 프란시스제크 코왈은 ¨마침내 유리 중 하나가 깨져 창문으로 나가기 시작했습니다¨라고 했습니다.¨Crimean Tatar : Yıldızlar, daa ağır elementler yaratmaq içün gidrogen atomlarnen beraber birleşkende (ya da qarıştırılıp iritilgende) yapqan energiyadan yarıq ve sıcaq saçalar.

Korean : 별들은 수소 원자들이 더 무거운 원소를 형성하기 위해 합쳐질 때 만들어지는 에너지 때문에 빛과 열을 발산한다.Crimean Tatar : Alimler, aynı şekilde energiya yaratabilgen reaktor yaratıluvı üzerinde çalışalar.

Korean : 과학자들은 같은 방법으로 에너지를 만들 수 있는 원자로를 만들기 위해 노력하고 있다.[Day15]

Crimean Tatar : Lâkin bu meseleni çezmek pek qıyın ve bizler faydalı termoözek reaktorınıñ quruvını körgence, pek çoq vaqıt keçer.

Korean : 그러나 이것은 풀기 매우 어려운 문제로 쓸만한 핵 융합로를 보기까지는 오랜 세월이 걸릴 것이다.Crimean Tatar : Çelik ine sathiy kerginlikten suv üstünde yalday.

Korean : 철바늘은 표면 장력으로 인해 물 위에 떠 있다.Crimean Tatar : Sathiy kerginlik, suv üzerinde suv kütletenleriniñ biri-birine, üstünde olğan ava kütletenlerinden daa ziyade çekilgeninden olıp çıqa.

Korean : 표면 장력은 물 표면에 있는 물 분자들이 위에 있는 공기 분자보다 서로를 더욱 강력하게 끌어당겨 발생한다.Crimean Tatar : Suv kütletenleri suv üzerinde, ine kibi şeylerniñ suv üzerinde yaldamasına imkân bergen, körülmegen çıta yaratalar.

Korean : 물 분자는 물 표면에 보이지 않는 막을 만들어 바늘 같은 물건이 물 위에 떠오르게 합니다.Crimean Tatar : Zemaneviy konkiniñ ağzında, arasında batıq boşluq olğan çift kenar bar. Eki kenar, atta egilgende, buzğa daa yahşı bağlamasını teminley.

Korean : 현대식 빙상 스케이트의 칼날은 이중 가장자리와 그 사이에 오목한 구멍이 있다. 이 두 가장자리는 기울어진 상태에서도 얼음을 더 잘 잡을 수 있게 해준다.Crimean Tatar : Ağıznıñ aşağı parçasınıñ biraz qıyış olğanından ağız farqlı taraflarğa egilgende buzğa bağlağan kenar da qıyışa.

Korean : 날의 바닥이 살짝 휘어져 있어서 날이 한쪽 또는 다른 쪽으로 기울면 얼음과 닿는 가장자리도 마찬가지로 휘어집니다.Crimean Tatar : Bu, figuristniñ aylânmasına ketire. Eger konki oñğa qıyışsa, figurist oñğa, eger konki solğa qıyışsa, figurist solğa aylâna.

Korean : 이것이 스케이터가 회전을 할 수 있게 한다. 스케이트가 오른쪽으로 기울면 스케이터는 오른쪽으로 돌고, 왼쪽으로 기울면 스케이터가 왼쪽으로 돈다.Crimean Tatar : Evelki energiya seviyesine qaytmaq içün olar yarıqtan alğan qoşma energiyadan qurtulmalı.

Korean : 이전의 에너지 수준으로 돌아가기 위해서는 빛에서 얻은 여분의 에너지를 반드시 제거해야 한다.Crimean Tatar : Olar bunı, ¨foton¨ denilgen kiçik yarıq parçasını saçıp yapalar.

Korean : ¨ 이는 ¨광자¨라고 불리우는 작은 빛 입자의 방출을 통해 가능합니다. ¨Crimean Tatar : Alimler bu esnasqa ¨mecburiy radioaktiv şavleler¨ deyler, çünki atomlar parlaq nur tarafından stimullanalar, bu ise, yarıqnıñ foton saçmasını doğura ve nur radiatsiyanıñ çeşitidir.

Korean : ¨과학자들은 이 과정을 ¨복사 자극 방출¨이라고 부르는데 이는 원자가 밝은 빛에 의해 자극을 받아 빛 광자를 방출하기 때문이고 빛은 복사의 한 종류이다. ¨Crimean Tatar : Soñradan kelgen resim fotonlar saçqan atomlarnı köstere. Elbette, aslında fotonlar resimde olğanından ziyade kiçiktir.

Korean : 다음 그림은 광자를 방출하는 원자를 보여주고 있다. 물론, 실제로 광자는 사진에 비해 훨씬 크기가 작다.Crimean Tatar : Fotonlar, atomlarnı yapqan maddeden atta daa kiçik!

Korean : 광자는 원자를 구성하는 물질보다도 더 작답니다!Crimean Tatar : Yüzlerce saat çalışqandan soñ, lampa yipi eninde-soñunda küyüp kete ve lampa çalışmamağa başlay.

Korean : 수백 시간 동안 전구를 사용한 후에는 결국 필라멘트가 타버려 전구가 더 이상 켜지지 않는다.Crimean Tatar : Soñra lampaçıq deñiştirilmek kerek. Lampaçıq deñiştirilgende diqqatlı olmaq kerek.

Korean : 그런 다음 전구를 교체해야 합니다. 전구를 교체할 때는 반드시 주의를 기울여야 합니다.Crimean Tatar : Başta, lampanın söndürgiçini qapatmaq ya da kabelni baqından kesmek kerek.

Korean : 먼저 조명기구 스위치를 끄거나 케이블을 분리하세요.Crimean Tatar : Eger teşik içinde ya da teşik içinde qalğam lampaçıqnıñ madeniy qısmına tiyseñiz, lampaçıqnıñ işbu madeniy qısmı teşikte qalğanı içün, sizni büyük elektrikn aqımı çarpabile.

Korean : 이는 소켓의 내부 또는 전구의 금속 베이스가 여전히 부분적으로 소켓에 있는 동안 만지게 되면 전구의 금속 부분이 끼워져 있는 소켓으로 흐르는 전기에 의해 강하게 감전될 수 있기 때문이다.Crimean Tatar : Qan dönümi sistemasınıñ esas organı, qannı aydağan yürektir.

Korean : 순환계의 주요 기관은 심장으로, 혈액을 공급하는 역할을 수행합니다.Crimean Tatar : Qan yürekten arteriya dep adlandırılğan boruçıqlardan çıqıp, vena degen boruçıqlardan kene yürekke qayta. Eñ kiçik borularğa kapillâr deyler.

Korean : 혈액은 동맥이라고 부르는 관을 통해 심장에서 나와서 정맥이라고 부르는 관을 통해 다시 심장으로 돌아옵니다. 가장 작은 관들은 모세혈관이라고 불립니다.Crimean Tatar : Tritseratopsnıñ tişleri tek yapraklarnı degil, pek qaviy pıtaq ve tamırlarnı da ezmesi mümkün edi.

Korean : 트리케라톱스의 이빨은 나뭇잎뿐만 아니라 아주 억센 나뭇가지와 뿌리도 으스러뜨릴 수 있었을 것이다.Crimean Tatar : Bazı alimler, Tritseratopsnıñ bor devrinde darqalğan ösümlik türü - tsikadalarnı aşağanını tüşüneler.

Korean : 어떤 과학자들은 트리케라톱스가 백악기에 흔했던 종류인 소철 식물을 먹었다고 생각합니다.Crimean Tatar : Bu ösümlikler, keskin, tikenli yapraqlardan ibaret olğan taclı kiçik bir palmağa oşay edi.

Korean : 이 식물은 작은 야자나무 같으며 날카롭고 뾰족한 잎이 왕관 모양으로 펼쳐져 있습니다.Crimean Tatar : Tritseratops, terek kevdesini aşamadan evel, yapraqlarını sıdırıp almaq içün küçlü ğağasını qullanması mümkün edi.

Korean : 트리케라톱스는 나무줄기를 먹기 전 잎을 벗기는데 강한 부리를 사용할 수 있었다.Crimean Tatar : Başqa alimler, bu ösümliklerniñ pek zeerli olğanını tasdiqlaylar, bu sebepten bir-de-bir dinozavrnıñ olarnı aşamaq ihtimali az, faqat bugün-de-bugün tenbel ayvanlar ve papağan (dinozavrlarnıñ nesli) kibi diger ayvanlar zeerli yapraq ya da meyva aşap olalar.

Korean : 다른 과학자들은 나무늘보와 앵무새와 같은 다른 동물들이 독을 함유한 잎이나 과일을 먹을 수 있음에도 불구하고, 이 식물들의 독성 때문에 어떤 공룡도 이러한 식물들을 먹었을 가능성은 낮다고 주장했다.Crimean Tatar : Ionıñ özüne çeküv quveti maña nasıl tesir ete? Eger Io üstünde tursa ediñiz, Yerdekine köre daa yengil olur ediñiz.

Korean : 이오(Io)의 중력이 나를 어떻게 끌어당길까? 만약 당신이 이오(Io) 표면에 서 있다면, 지구에서보다 무게가 덜 나갈 것이다.Crimean Tatar : Yerde 200 funt (90kg) ağırlığında olğan bir insan, Io üstünde tahminen 36 funt (16kg) olacaqtır. Yani gravitatsiya, elbette, sizni daa az çeke.

Korean : 지구에서 200파운드 (90킬로그램) 나가는 사람이 아이오에서는 36파운드 (16킬로그램)가 나갑니다. 그러므로 중력이 당연히 덜 잡아 당긴다는 말이지요.[Day16]

Crimean Tatar : Küneşniñ, Yer üzerinde kibi turıp olacağıñız bir qabuğı yoq. Küneş bütünley gazlardan, ateşten ve plazmadan ibarettir.

Korean : 태양은 지구처럼 딛고 서있을 수 있는 지각이 없다. 태양은 가스, 불 그리고 플라즈마로 이루어져 있는 행성이다.Crimean Tatar : Küneşniñ merkezinden uzaqlaşqan sayın gaz siyrekleşe.

Korean : 태양 중심에서 멀리 갈수록 가스층이 얇아진다.Crimean Tatar : Küneşke baqqanımızda körüngen tış qısımına fotosfera, yani ¨yarıq kürresi¨ denile.

Korean : ¨우리가 태양을 볼 때 관찰이 가능한 바깥 부분은 ¨불덩어리¨를 의미하는 광구로 불린다. ¨Crimean Tatar : Tahminen üç biñ yıldan soñ, 1610 senesi italyan astronomı Galileo Galiley, teleskop yardımınen, Çolpannıñ Aynıñ kibi fazaları olğanını kördi.

Korean : 약 3천년이 지난 후 1610년에 이탈리아 천문학자 갈릴레오 갈릴레이는 망원경을 사용하여 금성도 달처럼 양상이 있다는 사실을 관측하였습니다.Crimean Tatar : Fazalar, Çolpannıñ (ya da Aynıñ) tek Küneşke baqqan tarafınıñ yarıqlanması sebebinen yüz bere. Çolpan fazaları, Kopernikniñ seyyarelerniñ Küneş etrafında aylanuvı aqqındaki nazariyesini tasdiqlay.

Korean : 금성의 위상 변화는 금성이나 달의 옆면만이 태양을 마주하여 빛을 받을 때 일어납니다. 금성의 이러한 위상 변화는 코페르니쿠스의 지동설을 뒷받침합니다.Crimean Tatar : Bir qaç yıl keçken soñ 1639 senesi Jeremiah Horrocks adlı ingliz astronomı Çolpannıñ eki seyyare arasından keçmesini közetti.

Korean : 그리고 몇 년 후, 1639년에 제러마이아 호록스라는 영국의 천문학자가 금성 일면통과를 관찰했다.Crimean Tatar : İngiltere, Danelaunı yañıdan fetih etken soñ uzun bir barış devri keçirdi.

Korean : 영국은 데인로를 다시 정복한 후 오랜 기간 동안 평화를 누렸습니다.Crimean Tatar : Faqat, 991 senesi Etelred, bir asır evel Gutrum zamanlarından bu vaqıtqace iç olmağanı qadar büyük bir Viking flotunen qarşılaştı.

Korean : 그러나 991년, 에셀레드는 1세기 전의 구스럼 이래로 그 어떤 함대보다 큰 바이킹 함대와 마주하였습니다.Crimean Tatar : Bu flotnıñ başına, memleketini Danimarka ükümdarlığından qurtarmaq istegen bir Norvegiyalı Olaf Trygvasson keçken edi.

Korean : 덴마크의 지배로부터 조국을 되찾기 위한 야망을 품은 노르웨이인, 올라프 트리그바손이 함대를 이끌었습니다.Crimean Tatar : İlk arbiy oğursızlıqlardan soñ Etelred, qırallığını deñişici bir muvafaqiyetnen qaytarıp almaq içün Norvegiyağa qaytqan Olafnen añlaşa bildi.

Korean : 초기의 군사적 실패 이후, 에텔레드는 성공과 실패를 거듭하며 자신의 왕국을 얻기 위해 노르웨이로 돌아온 올라프와의 계약에 동의할 수 있었습니다.Crimean Tatar : Hangeul - kündelik yaşayışta sıq qullanılğan, mahsus icat etilgen yekâne elifbedir. Elifbe, 1444 senesi Qıral Sejong (1418 – 1450) saltanatı vaqtında icat etildi.

Korean : 한글은 유일하게 일상적으로 널리 사용하기 위해 특별히 고안된 글자이다. 한글은 세종대왕(1418~1450) 때인 1444년에 발명되었다.Crimean Tatar : Qıral Sejong, Joseon sülâlesiniñ dörtünci ve eñ saygılı qırallarından biri olğan.

Korean : 세종대왕은 조선의 4대 왕으로 가장 높이 평가받는 왕 중 한 명이다.Crimean Tatar : Eñ başta o, Hangeul elifbesine ¨halqnı öğretmek içün doğru sesler¨ manasını añlatqan Hunmin Jeongeum serlevasını bergen.

Korean : ¨그는 원래 한글 자모를 훈민정음이라고 이름 붙였는데, ¨백성을 가르치는 바른 소리¨라는 뜻입니다.¨Crimean Tatar : Sanskritniñ nasıl peyda olğanına dair çoq fikirler bar. Olardan biri, ğarptan İndistanğa köçken ve özlerinen tillerini de ketirgen ariyler aqqındadır.

Korean : 산스크리트어가 어떻게 생겨났는지에 대한 많은 이론이 있습니다. 그중 하나는 아리아인들이 서쪽에서 인도로 이주하면서 그들의 언어를 가져왔다는 것입니다.Crimean Tatar : Sanskrit qadimiy bir til olıp, Avropada qullanılğan latincenen qıyaslamaq mümkün.

Korean : 산스크리트어는 고대 언어이며 유럽에서 사용되는 라틴어와 비슷하다.Crimean Tatar : Dünyada belli olğan eñ eski kitap sanskritte yazılğan eken. Upanishads tizilgeninden soñ, sanskrit iyerarhiya sebebinen ğayıp oldı.

Korean : 세계 최초라고 알려진 책은 산스크리트어로 쓰여졌습니다. 우파니샤드의 편집본 이후에 산스크리트어는 계층 때문에 쇠퇴했습니다.Crimean Tatar : Sanskrit, pek qıyın ve zengin bir tildir, o, latinceniñ fransızca ve ispanca kibi Avropa tilleriniñ menbası olğanı qadar çoqusı zemaneviy ind tilleri içün menba olğandır.

Korean : 매우 복잡하고 풍부한 언어인 산스크리트어(Sanskrit)는 라틴어가 프랑스어 및 스페인어 같은 유럽 언어의 기원인 것처럼 여러 현대 인도어의 기원입니다.Crimean Tatar : Frenkistan uruşları bitken soñ Almaniya, Büyük Britanya adasını istilâ etmek içün azırlıq başladı.

Korean : 프랑스를 차지하기 위해 독일은 영국 섬을 침략할 준비를 하기 시작했다.Crimean Tatar : Almaniya ücümğe ¨Deñiz arslanı operatsiyası¨ kod adını berdi. Britaniya ordusına ait olğan ağır silâlarnıñ ve yedeklerniñ büyük qısmı Dunkirkten köçürilgen vaqıtta ğayıp olğan edi, bu sebepten ordu ğayet zayıf edi.

Korean : ¨독일은 그 공격의 암호명을 ¨바다사자 작전(Operation Sealion)¨이라고 지었습니다. 영국군이 가진 중화기와 보급품의 대부분이 됭케르크에서 철수할 때 분실되었기 때문에 군대가 상당히 약해져 있었습니다.¨Crimean Tatar : Amma Qıral flotu alâ daa alman flotundan ("Kriegsmarine") daa küçlü olıp, La-Manştan yollanğan er bir istilâ flotunı yoq ete bile edi.

Korean : 그러나 왕립 해군은 여전히 ​​독일 해군("크릭스 마린")보다 훨씬 강했으며 영국 해협 너머로 들어온 그 어떤 침략 함대도 무너뜨릴 수 있었습니다.Crimean Tatar : Lâkin, Qıral flotuna ait olğan pek az gemi ücüm ihtimalı olğan yollar yanında yerleşken edi, çünki admirallar alman ava ücümi neticesinde çöktürilmekten qorqa ediler.

Korean : 그러나 영국 해군 함정은 독일군의 공습으로 침몰할 것을 우려하여 침공 경로 근처에 거의 기지를 두지 않았습니다.Crimean Tatar : İtaliyanıñ planlarını añlatmaqtan başlayıq. İtaliya esas olaraq Almaniya ve Yaponiyanıñ ¨kiçik qardaşı¨ edi.

Korean : 이탈리아의 계획에 대해서 먼저 설명을 하자면, 이탈리아는 독일과 일본의 ´남동생´이었다고 볼 수 있겠다.Crimean Tatar : Cenk başlamazdan evel dört yañı gemi qurğanlarına baqmadan, olarnıñ daa zayıf ordusı ve ondan da zayıf bir flotu bar edi.

Korean : 이탈리아는 전쟁 시작 직전에 4척의 새로운 군함을 건조했음에도, 육군과 해군 모두 더 약했습니다.Crimean Tatar : İtaliyanıñ esas maqsatı Afrika memleketleri edi. Bu memleketlerni basıp almaq içün, askerlerniñ Aq deñizden keçip, Afrikanı istilâ etip olmaları içün bir platsdarm kerek edi.

Korean : 이탈리아의 주목표는 아프리카 국가들이었습니다. 이 국가들을 함락시키기 위해 군대가 지중해를 건너 아프리카를 침략하기 위한 군대의 출발지가 필요했습니다.Crimean Tatar : Bunıñ içün olar Mısırdaki Britaniya bazalarından ve gemilerinden qurtulmaları kerek edi. Bu areketlerden başqa, İtalyan linkorları başqa iç bir şey yapmamaq kerek edi.

Korean : 이를 위해 그들은 이집트의 영국 기지와 배를 철수해야 했습니다. 이러한 조치 외에, 이탈리아 전함은 다른 어떠한 것도 하지 않아야 했습니다.[Day17]

Crimean Tatar : Şimdi Yaponiya aqqında. Yaponiya Britaniya kibi bir ada memleketi edi.

Korean : 이제 일본을 보자면, 일본은 영국과 같은 섬나라였다.Crimean Tatar : Suvastı gemileri - suv astında areket etmek ve anda uzun vaqıt qalmaq içün yaratılğan gemilerdir.

Korean : 잠수함은 물밑에서 움직이도록 설계된 배이며, 상당 시간 동안 잠수한 상태를 유지할 수 있습니다.Crimean Tatar : Suvastı gemileri, Birinci ve Ekinci cian cenklerinde qullanılğan edi. O devirde olar pek yavaş yalday, pek sıñırlı mesafelerge ateş açmaları münkün edi.

Korean : 잠수함은 세계 1차 대전과 2차 대전 때 사용되었습니다. 당시에는 잠수함이 매우 느렸으며, 발사 범위도 아주 제한적이었습니다.Crimean Tatar : Cenkniñ başında olar esasen deñiz üstünde yalday ediler, amma radarlarnıñ inkişaf etmesi ve olarnıñ hassaslığınıñ artmasınen, suvastı gemileri körünmemek içün suv astında yaldamağa mecbur oldı.

Korean : 초기 전쟁에서는 대개 바다 위를 항해했지만, 레이더가 개발되고 보다 정확해지면서 잠수함은 눈에 보이지 않도록 바닷속으로 들어가야만 했습니다.Crimean Tatar : Alman suvastı gemileri U-Boat dep adlandırılğan edi. Almanlar navigatsiyada ve suvastı gemilerini idare etüvde pek usta edi.

Korean : 독일 잠수함은 유보트(U-Boat)라고 불렸다. 독일군은 잠수함을 항해하고 운용하는데 아주 능했다.Crimean Tatar : Suvastı gemileriniñ muvafaqiyeti sebebinden cenkten soñ almanlarğa olarnıñ çoq olmasına yol berilmedi.

Korean : 독일은 잠수함의 성공 때문에, 전쟁 후에 많은 수를 가지는 것에 신뢰를 얻지 못했다.Crimean Tatar : Ebet! Kimerde ¨Qıral Tut¨ ya da ¨Qıral oğlan¨ dep adlandırılğan Qıral Tutanhamon, zemaneniñ qadimiy Mısır çarları arasında eñ meşur çarlarından biridir.

Korean : 예! ´투트왕(King Tut)´ 또는 ´소년왕(The Boy King)´으로 불리는 투탕카멘왕(King Tutankhamun)은 현대에 가장 잘 알려진 고대 이집트 왕 중 한 명입니다.Crimean Tatar : Meraqlısı şu ki, qadimiy zamanlarda onıñ emiyeti büyük degil edi ve o, çoqusı qadimiy çarlar cedvellerine bile kirsetilmegen edi.

Korean : 흥미롭게도, 그는 고대에는 그닥 중요한 인물로 여겨지지 않았으며 대부분의 고대 왕들의 명단에 기록되지도 않았습니다.Crimean Tatar : Lâkin, 1922 senesi onıñ dürbesiniñ tapılması onu belli yaptı. Keçmişniñ ekseriyet dürbeleri çaypalğan vaziyette olğanda, bu dürbe aman-aman tiyilmegen edi.

Korean : 그러나, 1922년 그의 무덤이 발견되면서 그는 유명 인사가 되었다. 과거 많은 무덤이 도굴당한 반면, 이 동굴은 사실상 그대로 남겨져 있었기 때문이다.Crimean Tatar : Tutanhamonnen kömülgen eşyalarnıñ çoqusı yahşı saqlanıp qalğan, olar arasında qıymetli madenler ve siyrek rastkelgen taşlardan yapılğan biñlerce artefaktlar da.

Korean : 투탕카멘과 함께 묻힌, 귀금속과 희귀석으로 만들어진 수천 점의 공예품을 포함한 대부분의 물품은 잘 보존되어 왔습니다.Crimean Tatar : Kegeyli köpçeklerniñ icat etilmesi, assiriy cenk arabalarını daa yengil, daa tez ve başqa askerlerni ve cenk arabalarını ozmaq içün daa oñaytlı yaptı.

Korean : 스포크 휠의 발명으로 아시리아 전차는 더 가볍고, 더 빠르고, 더 나은 기동력으로, 병사와 다른 전차를 능가하도록 만들었다.Crimean Tatar : Öldürici qurmalı yaylardan çıqqan oqlar, raqip askerlerniñ zırhlı taqımlarını teşip ola edi. M.e. 1 000 senelerde assiriyler ilk kavaleriyasını qullandı.

Korean : 치명적인 석궁에서 쏘아진 화살은 적군의 갑옷을 관통할 수 있었습니다. 기원전 1000년경에 아시리아인들이 최초로 기병대를 도입했습니다.Crimean Tatar : Kavaleriya - at üstünde cenkleşken bir ordudır. O vaqıtlarda eger icat etilmegeni içün, assiriyler kavaleriyası atlarınıñ çıplaq sırtlarında uruşa edi.

Korean : 기병대은 말을 타고 싸우는 군이다. 안장이 아직 발명되지 않았기에 아시리아 기병대는 자신의 말들을 안장 없이 타야 했다.Crimean Tatar : Biz pek çoq yunan siyasetçilerini, alim ve ressamlarını bilemiz. Yunan edebiyatınıñ eki şah eseri olğan ¨İliada¨ ve ¨Odisseya¨nı yazğan efsaneviy soqur şair Gomer, bu medeniyetniñ eñ belli temsilcisi olsa kerek.

Korean : 많은 그리스 정치인, 과학자 그리고 예술가들이 널리 알려져 있다. 아마 그중 가장 많이 알려진 사람은 전설적인 시각장애인 시인 호머이며, 그는 그리스 문학의 두 걸작인 일리아드와 오디세이를 집필했다.Crimean Tatar : Sofokl ve Aristofan alâ daa belli dramaturg esaplana, olarnıñ pyesaları ise dünya edebiyatınıñ eñ meşur eserleri sırasında yer almaqta.

Korean : 소포클레스(Sophocles)와 아리스토파네스(Aristophanes)는 여전히 유명한 극작가이며 이들의 희곡은 세계 문학의 가장 위대한 작품 중 하나로 여겨진다.Crimean Tatar : Daa bir belli yunan, esasen doğru üçköşelik taraflarınıñ nisbeti aqqındaki teoremasınen belli olğan matematik Pifagordır.

Korean : 또 다른 유명한 그리스인은 수학자 피타고라스이며, 주로 직각삼각형의 세변의 길이에 관련 정리가 가장 유명한 정리로 알려져있다.Crimean Tatar : Hindсe qaç kişiniñ laf etkenine dair çeşit tahminler bar. Çeşit tahminlerge köre, dünyada eñ çoq darqalğan tiller arasında ekinci ile dörtünci yer arasında buluna.

Korean : 얼마나 많은 사람들이 힌디어를 구사하는지에 대한 추정치가 다양하다. 세계적으로 두 번째와 네 번째 사이로 많이 쓰는 언어일 것으로 추정된다.Crimean Tatar : Aynı tilde laf etkenlerniñ sayısı, pek yaqın şivelerniñ diqqatqa alınıp-alınmamasına köre deñişe.

Korean : 원어민의 수는 매우 밀접히 연관된 사투리도 포함시키는가에 따라 바뀔 수 있습니다.Crimean Tatar : Çeşit tahminlerge köre, bu tilde 340 milliondan 500 millionğa qadar insan laf ete, 800 millionğa qadar insan ise bu tilni añlap ola.

Korean : 3억 4천만에서 5억 명으로 추정되며 최대 8억 명에 달하는 사람이 이 언어를 이해할 수 있습니다.Crimean Tatar : Hind ve urdu luğat terkibine köre biri-birine beñzey, amma yazısına köre farqlı; kündelik laqırdıda er eki tilde laf etkenler biri- birini añlap ola.

Korean : 힌디어와 우르두어는 문자는 다르지만 어휘가 비슷하기 때문에 두 언어를 하는 사람들은 일상적인 대화의 경우 서로 이해할 수 있습니다Crimean Tatar : Tahminen 15 asırda şimaliy Estoniya, Almaniyanıñ büyük medeniy tesiri altında edi.

Korean : 15세기경, 북부 에스토니아는 독일의 문화적 영향을 크게 받았다.Crimean Tatar : Bazı alman keşişleri, Tañrını öz halqına yaqınlaştırmağa istegenleri içün eston edebiy tilini tüşünip çıqardılar.

Korean : 일부 독일 수도승은 원주민이 하나님을 더 가깝게 느낄 수 있도록 에스토니아 문자 언어를 창안했습니다.Crimean Tatar : Bu til alman elifbesi ve oña qoşulğan ¨Õ/õ¨ işareti esasında şekillendi.

Korean : ¨독일어 알파벳을 기반으로 했으며, 1개의 문자 ¨Õ/õ¨가 추가되었다.¨Crimean Tatar : Vaqıt keçken sayın alman tilinden alınğan sözler birleşti. Bu maarifnıñ başlanğıçı oldı.

Korean : 시간이 흐를수록 독일어에서 차용한 단어들이 많이 합쳐졌다. 이것이 계몽의 시작이었다.Crimean Tatar : Adetince, taht varisi mektepni bitirgeninen askerlikke kete edi.

Korean : 전통적으로 왕위 계승자는 학교를 마친 후 바로 군입대를 했습니다.[Day18]

Crimean Tatar : Faqat Çarlz, Kembricdeki Triniti-kollec üniversitetine kirip, antropologiya ve arheologiyanı, ondan soñ da tarihni öğrenip, 2:2 (ekinci sınıfnıñ eñ aşağı derecesi) derecesini aldı.

Korean : 하지만, 찰스는 케임브릿지 트리니티 대학에서 인류학과 고고학을 공부했고, 이후 역사를 공부하며 2:2(하위 2등급 학위)를 받았습니다.Crimean Tatar : Çarlz, İngliz Qıral Ailesiniñ ilmiy derece alğan ilk azası oldı.

Korean : 찰스는 학위를 수여받는 첫 영국 왕족이었습니다.Crimean Tatar : Türkiyeniñ Avropa qısmı (Şarqiy Trakya ya da Balqan yarımadasındaki Rumeli) memleket topraqlarıniñ 3%-nı qavrap alğan.

Korean : 터키의 유럽 영토인 발칸반도의 동트라키아나 루멜리아는 국토 면적의 3%를 차지합니다.Crimean Tatar : Türkiye topraqlarınıñ uzunlığı 1 600 km (1,000 mil), keñligi ise 800 kilomertden (500 mil) ziyade, şekli ise tüzköşelik kibi.

Korean : 터키의 면적은 길이가 1,600km, 폭은 800km 이상이며, 대략 직사각형 모양입니다.Crimean Tatar : Türkiyeniñ meydanı, göllernen beraber, 783 562 kilometr kvadratnı (300 948 mil kvadrart) teşkil ete, olardan 755 688 kilometr kvadrat (291 773 mil kv) cenübiy-ğarp Asiyada ve 23 764 kilometr kvadrat (9,174 mil kv) Avropada yerleşken.

Korean : 호수를 포함한 터키의 지역은 783,562 평방킬로미터(300,948 제곱 마일)를 차지하는데, 그중 755,688 평방킬로미터는(291,773 제곱 마일) 서남아시아에 위치해 있으며, 23,764 평방킬로미터(9,174 제곱 마일)는 유럽에 위치해 있습니다.Crimean Tatar : Türkiye meydanına köre, dünyanıñ eñ büyük 37-nci memleketi ola ve Frenkistan ile Qoşma Qırallıqnıñ ortaq meydanına aman-aman musaviydir.

Korean : 터키는 면적이 세계에서 37번째로 큰 국가이며 프랑스 본토와 영국의 크기를 합친 것과 비슷합니다.Crimean Tatar : Türkiye üç taraftan deñiznen sarılğan: ğarptan Ege deñizi, şimalden Qara deñiz ve cenüpten Aq deñiz.

Korean : 터키는 서쪽으로는 에게해, 북쪽으로는 흑해, 남쪽은 지중해, 이렇게 3면이 바다로 둘러싸여 있습니다.Crimean Tatar : Lüksemburgnıñ uzun bir tarihı bar, amma mustaqilligi 1839 senesi başlana.

Korean : 룩셈부르크의 역사는 길지만, 독립한 것은 1839년의 일입니다.Crimean Tatar : Belçikanıñ al-azırdaki yerleri keçmişte Lüksemburgnıñ bir parçası olğan, amma 1830-ncı senelerdeki Belçika İnqilâbından soñ, Belçikağa keçken.

Korean : 현재 벨기에의 일부 지역은 과거에 룩셈부르크에 속했으나 1830년대 벨기에 혁명 이후 벨기에가 되었다.Crimean Tatar : Lüksemburg er vaqıt bitaraf bir memleket olaraq qalmağa tırışqan, lâkin em Birinci, em Ekinci Cian Cenkinde Almaniya tarafından ilhaq etilgen.

Korean : 룩셈부르크는 항상 중립국가로 남으려고 노력해왔지만 제1차 세계대전과 제2차 세계대전에서 모두 독일에게 점령당했습니다.Crimean Tatar : 1957 senesi Lüksemburg, bugün Avropa Birligi olaraq belli olğan teşkilâtnıñ temelini atqanlardan biri ola.

Korean : 1957년 룩셈부르크는 오늘날 유럽 연합이라고 알려진 단체의 창립 멤버가 되었습니다.Crimean Tatar : Drukgyal Dzong, Paro bölgesiniñ (Phondey köyü) üst qısmında yerleşmekte olıp, yıqılğan bir qale ve Buddist manastırıdır.

Korean : 드룩갈종(Drukgyal Dzong)은 파로 지구 상부(Phondey 마을)에 위치한 폐허가 된 요새이자 불교 사원입니다.Crimean Tatar : Jabdrung Ngavang Namgyel bu qaleni, 1649 s. Tibet-Moğol askeriy quvetlerine qarşı cenkleşip qazanğan ğalebesi şerefine qurğan dep aytıla.

Korean : 1649년 샵드룽 응아왕 남걀은 티베트-몽골 세력에 대항하여 승리한 것을 기념하기 위해 이 성을 만들었다고 전해진다.Crimean Tatar : 1951 s. yüz bergen bir yanğın neticesinde Drukgyal Dzongnıñ, meselâ, yalıñız Jabdrung Ngavang Namgyelniñ sureti kibi bazı bir muqaddesatları saqlanıp qalğan.

Korean : 1951년 화재로 인해 샤브드룽 나왕 남겔(Zhabdrung Ngawang Namgyal)의 모습은 드루크얄 종(Drukgyal Dzon)의 유물 중 일부만 남아 있었다.Crimean Tatar : Yanğından soñ qale, Butannıñ eñ sensatsion diqqatqa lâyıq yerlerinden biri olmağa devam eterek saqlanğan ve qorçalanıp kelgen.

Korean : 화재 이후 요새는 보존 및 보호되어서 부탄에서 가장 놀라운 명소 중의 하나로 남았습니다.Crimean Tatar : XVIII asırda Kamboca, eki küçlü qomşusı olğan Tayland ve Vyetnam arasında sıqıştırılıp qalğan oldı.

Korean : 18세기 동안 캄보디아는 태국과 베트남이라는 두 강력한 이웃 사이에 끼여 있다는 것을 발견했다.Crimean Tatar : Taylâr, XVIII asırda Kambocağa bir qaç kere bastırıp kireler ve 1772 senesi Pnom Penni viran eteler.

Korean : 태국인들은 18세기에 캄보디아를 여러 번 침공했고 1772년에 프놈펜을 파괴했습니다.Crimean Tatar : XVIII asırnıñ soñki yıllarında vyetnamlılar da Kambocağa bastırıp kireler.

Korean : 18세기 후반 베트남은 캄보디아도 침략했습니다.Crimean Tatar : Venesuelalılarnıñ 18 faizi işsiz ve meşğul olğanlarnıñ çoqusı formal olmağan iqtisadiyat saasında çalışalar.

Korean : 베네수엘라인의 18%는 실업자이고 고용된 사람들 대부분이 비공식적 경제에서 일하고 있습니다.Crimean Tatar : Çalışqan venesuelalılarnıñ üçte ekisi hızmet saasında, qararnen dörtte biri sanayıda ve beşte biri köy hocalığında çalışalar.

Korean : 베네수엘라 국민의 3분의 2가 서비스 분야에서 일하고 있고, 거의 4분의 1이 산업 분야에서 일하고 있으며, 5분의 1은 농업 분야에서 일을 하고 있습니다.Crimean Tatar : Netto ihracatçı ülke olğanına ve tek 1 faizi cermay sanayısında çalışqanına baqmadan, cermayı sanayısı venesuelalılar içün eñ müim saadır.

Korean : 베네수엘라의 중요한 산업은 석유이며, 비록 전 세계 석유 산업에서 단지 1퍼센트의 비중에도 불구하고, 순 수출국으로 자리하고 있다.Crimean Tatar : Ülkeniñ mustaqillikke qavuşmasınıñ eñ başında, Singapur nebatat bağçasınıñ tecribesi, adanı tropik bir bağça şeerine çevirmege yardım ete.

Korean : 국가의 독립 초기에, 싱가포르 식물원(Singapore Botanic Gardens)이 보유한 전문 지식은 그 섬을 열대 가든 시티로 탈바꿈하는 데 도움을 주었다.Crimean Tatar : 1981 senesi bir orhideya bozması olğan Vanda Miss Coakim, ülkeniñ milliy çiçegi olaraq saylâna.

Korean : 1981년, 하이브리드 난초인 반다 미스 자큄(Vanda Miss Joaquim)이 싱가포르의 국화로 선정되었습니다.Crimean Tatar : Er yıl oktâbr ayına yaqın qararnen 1,5 million ot aşayıcı ayvanlar, yağmur qıdırmaq içün, şimaldeki bayırlar tarafından Mara özenini kesip keçerek, cenüp tüzlüklerine doğru cöneyler.

Korean : 매년 10월경, 150만 마리 가까이 되는 초식동물들이 마라강을 건너 북쪽 평원에서 비가 내리는 남쪽 평원으로 이동합니다.Crimean Tatar : Soñra tahminen aprel ayına yaqın, yağmurlar yağıp bitken soñ, bir daa Mara özenini keçip, ğarptan şimalge qaytalar.

Korean : 그런 다음 서쪽을 통해 북쪽으로 다시 돌아와서, 4월쯤에 비가 내린 후 다시 한번 마라 강을 건넙니다.[Day19]

Crimean Tatar : Serengeti bölgesinde Tanzaniyadaki Serengeti Milliy parkı, Ngorongoro qoruğı ve Masva qoruğı, ayrıca Keniyadaki Masai Mara Milliy qoruğı yerleşmektedir.

Korean : 세렝게티 지역에는 세렝게티 국립 공원, 탄자니아의 응고롱고로 보호 구역 및 마스와 게임 보호 구역과 케냐의 마사이 마라 국립 보호 구역이 있습니다.Crimean Tatar : Özara faal media yaratmağa ögretüv, adiy ve ananeviy alışqanlıqlarnı, em de özara faal derslerde ögrenilgen aletlerni (film taslağı, audio ve video qurğu, ikâyelerni ikâye etüv ve ilâhre) talap ete.

Korean : 대화형 매체를 제작하는 법을 배우려면 기존의 전통적 기술뿐만 아니라 쌍방향 수업에 정통한 툴이 필요하다 (스토리보딩, 오디오 및 비디오 편집, 스토리텔링 등).Crimean Tatar : Özara faal dizayn, media istisalı aqqındaki tasavurıñıznı yañıdan közden keçirüv ile sızıqiy olmağan vastanen fikir yürsetüvniñ ögrenilmesini talap ete.

Korean : 쌍방향 디자인에서는 미디어 제작에 대한 가정을 재평가해야 하며, 연속적이지 않은 방식으로 생각하는 법을 배워야 합니다.Crimean Tatar : Özara faal dizayn, bir leyha qısımları biri-birinen birleşkenini, aynı zamanda ayrı bir bütün olaraq mana taşımasını talap ete.

Korean : 대화식 디자인은 프로젝트의 구성 요소가 서로 연결되어야 하지만, 별도의 개체로도 말이 되어야 합니다.Crimean Tatar : Zum-obyektivlerniñ eksikligi - fokus uzaqlığınıñ diapazonını elde etmek içün kerekli fokus mürekkepligi ve obyektiv elementleri sayısınıñ adiy obyektivlerden daa yüksek olğanıdır.

Korean : 줌렌즈의 단점은 다양한 초점거리를 맞추는데 필요한 초점 복잡성과 렌즈 요소의 수가 단렌즈보다 훨씬 크다는 것이다.Crimean Tatar : Obyektiv istisalcıları obyektiv istisalında daa yüksek standartlar elde etken sayın bu meseleniñ aktualligi azlaşıp başlay.

Korean : 렌즈 제조사가 더 높은 렌즈 생산 표준을 달성함에 따라 이는 부차적인 문제가 되고 있습니다.Crimean Tatar : Bu ise, yaqınlaştırğan obyektivlerge, sabitlengen fokus uzaqlığına saip obyektivler vastasınen elde etilgen resimlerniñ keyfiyetinen qıyaslanabilecek keyfiyetteki resimlerni çıqarmağa izin bere.

Korean : 이를 통해 줌 렌즈는 초점 길이가 고정된 렌즈에 의해 달성된 품질과 비슷한 품질의 사진을 제작할 수 있게 되었습니다.Crimean Tatar : Obyektivniñ azamiy açıqlığınıñ (tezliginiñ) adet üzre daa alçaq olğanı, zum-obyektivlerniñ eksikligi sayılğan diger tarafıdır.

Korean : 줌렌즈의 다른 단점은 렌즈의 조리개(속도) 최댓값이 대체로 더 낮다는 것이다.Crimean Tatar : Bu sebepten, ucuz zum-obyektivleriniñ alçaq aydınlatılğan yerlerde yaşnaşsız qullanuvını mürekkepleştire.

Korean : 이것은 저렴한 줌 렌즈를 플래시가 없이 조도가 낮은 조건에서 사용하기 어렵게 만든다.Crimean Tatar : Bir filmni DVD şekiline çevirmege çalışqanda eñ tarqalğan meselelerden biri overskandır.

Korean : 오버스캔은 영화를 DVD 형태로 전환하려 할 때 가장 흔하게 발생하는 문제 중 하나입니다.Crimean Tatar : Televizionlarnıñ çoqusı keniş seyircilerni memnün etecek şekilde yapıla.

Korean : 대부분의 TV는 일반 대중을 즐겁게 하기 위한 방식으로 만들어집니다.Crimean Tatar : Bu sebepten, televizion ekranında seyir etken er şeyiñizniñ kenarları kesilgen üst, alt ve yan tarafları bardır.

Korean : 이러한 이유로 인해 TV에서 보는 영상은 위, 아래, 측면의 테두리가 잘리게 됩니다.Crimean Tatar : Bu, resim bütün ekrannı köstermesini teminlemek içün yapıla. Buña overskan denile.

Korean : 이것은 영상이 화면 전체를 채우게 하기 위해 만들어졌다. 그것은 오버스캔이라고 불린다.Crimean Tatar : Teessüf ki, siz bir DVD yapqanıñızda onıñ sıñırları da büyük ihtimal kesilecektir ve videoda altyazılar aşağına pek yaqın olsa da, olar bütünley kösterilmeycektir.

Korean : 아쉽게도 DVD를 만들면 테두리까지 잘려서, 화면 아래에 가까이 붙어 있는 자막은 아마 잘려서 나올 것입니다.Crimean Tatar : Ananeviy orta asır qalesi, rıtsar yarışları, ziyafetler ve Artur rıtsarlığınıñ obrazlarnı köz ögüne ketirip çoq vaqıt tasavurğa ilham berip kelgendir.

Korean : 전통적인 중세 시대의 성들은 상상력에 영감을 불어넣으며, 마상 창시합, 연회 및 아서왕 기사도의 이미지를 떠올리게 했다.Crimean Tatar : Biñ yıllıq viranelerniñ arasında turıp bile, çoqtan keçken uruşlarnıñ seslerini ve qoqularını hatırlamaq, çaqıl taş üzerindeki nal seslerini eşitmek ve zindan çuqurlarından yükselgen qorqu qoqusını almaq mümkün.

Korean : 수천 년이 지난 폐허 속에 서 있어도 오래전 잊혀진 전투의 소리와 냄새를 떠올리게 하고, 마치 자갈 위를 거칠게 뛰는 말발굽 소리가 들리는 듯하며, 구덩이에선 마치 두려움의 냄새가 나는 것 같습니다.Crimean Tatar : Amma tasavurımız kerçeklikke esaslanamı? Qaleler asıl ne içün quruldı? Leyhaları nasıl yapıldı ve nasıl quruldı?

Korean : 그러나 우리의 상상력은 현실에 바탕을 두고 있는 것일까? 애초에 왜 성(castles)이 지어졌을까? 그것들은 어떻게 설계되고 만들어졌는가?Crimean Tatar : O devirge has olğan Kirbi Makslou qalesi, aslında kerçek bir qaleden köre, pekitilgen bir evge oşay.

Korean : 이 시기에 전형적인 특성상, Kirby Muxlo 성은 진정한 성이라기보다는 요새화된 주택에 가깝다.Crimean Tatar : Onıñ büyük camlı pencerelerinen ince divarları, şiddetli bir ücümge qarşı çoq dayanıp olamaz edi.

Korean : 이것의 큰 유리창과 얇은 벽은 결의에 찬 공격을 오래 막아내지 못했을 것입니다.Crimean Tatar : 1480-nci senelerde, Lord Gastings tarafından qurulıp başlanğanında, memleket nisbeten tınç eken ve yalıñız kiçik soyğuncı bıralqılarğa qarşı qorçalanmaq kerek ola eken.

Korean : 헤이스팅스 경이 건설을 시작한 1940년도엔 나라는 평온했으며, 난동하는 소규모의 약탈자들만 막는 것만 필요했습니다.Crimean Tatar : Küç muvazeneti, Avropa devletleriniñ bütün Avropa devletleriniñ milliy suverenitetini saqlamağa tırışğan bir sistema olğanını köstere edi.

Korean : 힘의 균형은 모든 유럽 국가들이 국권을 유지하기 위해 추구했던 시스템이었습니다.Crimean Tatar : Qavrayış, bütün Avropa devletleri iç bir devletniñ qudretli olmasına yol bermemek kerekliginden ve bu sebepten milliy ükümetler muvazenetni qorçalamaq içün, ittfaqlarını sıq-sıq deñiştirip turğanlarından ibarettir.

Korean : 유럽국들은 그들 중 하나가 강력해지는 걸 막아야 했으며, 균형을 지키기 위해 각국 정부들은 종종 동맹관계를 바꾸었습니다.Crimean Tatar : İspaniyanıñ asabalığı içün yapılğan cenkniñ esas meselesi, küç muvazeneti içün yapılğan ilk cenk edi.

Korean : 스페인 왕위 계승 전쟁은 권력의 균형이 깨지며 일어난 최초의 전쟁이었다.Crimean Tatar : Avropa devletleriniñ artıq din cenki içün bir manaçıq tapamaycaqları sebebinden, bu müim bir deñişüv ola. Böyleliknen, Otuz yıllıq cenk, din cenki dep adlandırılğan soñki cenk olacaqtır.

Korean : 유럽 강대국들이 더 이상 종교 전쟁이라는 명목을 갖지 못할 것이기 때문에 이것은 중요한 변화를 의미했습니다. 따라서 30년 전쟁은 종교 전쟁으로 분류된 마지막 전쟁이 될 것입니다.Crimean Tatar : M.e. 356 senesi iyül ayınıñ 21-nde Herostratus tarafından çıqarılğan yanğın neticesinde Efesteki Artemida ibadethanesi viran etilgen.

Korean : 에베소의 아르테미스 신전은 기원전 356년 7월 21일에 헤로스트라투스가 저지른 방화로 파괴되었습니다.[Day20]

Crimean Tatar : İkâyege köre o, ne olsa olsun tek şan-şüret qazanılsın degen fikirnen areket etken. Açuvlanğan Efesliler, Herostratusnıñ adı asla yazılmaycaq dep ilân etkenler.

Korean : 이야기에 따르면, 그는 어떤 희생을 치르더라도 명예에서 동기를 부여받습니다. 분노한 에베소 사람들은 헤로스트라투스의 이름이 절대 기록되어서는 안된다고 단언했습니다.Crimean Tatar : Soñradan yunan tarihçısı olğan Strabo, bugün biz bilgen bu isimni yazıp qoyğan. İbadethane, Ulu Eskender doğğan gece viran etilgen.

Korean : 그리스인 역사가 스트라본은 나중에 우리가 알고 있는 이름을 언급했습니다. 성전은 알렉산더 대왕이 태어난 같은 날 저녁 파괴되었습니다.Crimean Tatar : Eskender, bir qıral olaraq, ibadethaneni ğayrıdan qurulması içün para tölemege teklif etse de, teklifi red etile. Eskender ölgen soñ, çoq vaqıt keçmeden, m.e. 323 senesi ibadethane ğayrıdan qurula.

Korean : 알렉산더는 왕으로서 사원을 재건하기 위한 비용을 대겠다고 제안하였으나, 그의 제안은 거절당했습니다. 그 후, 알렉산더가 사망한 이후인 기원전 323년에 그 사원이 재건되었습니다.Crimean Tatar : Eliñizniñ azamiy seviyede yiberilgen olmasına, aynı zamanda da bütün notalarğa uymasına diqqat etiñiz, - ayrıca, parmaqlarıñıznen kereksiz areketler yapmamağa tırışıñız.

Korean : 모든 음을 올바르게 누른 상태에서 손을 최대한 편하게 둡니다. 또한 손가락으로 관련 없는 동작을 많이 하지 않도록 하십시오.Crimean Tatar : Böyleliknen, daa az yorulırsıñız. Fortepiano çalğanda olğanı kibi, ziyade acim elde etmek içün, klavişalarğa bar küçnen urmağa acet olmağanını unutmañız.

Korean : 이 방식을 통해 연주의 피로도를 최대한 낮출 수 있습니다. 피아노와 달리, 아코디언은 더 큰 소리를 내기 위해 건반을 세게 칠 필요가 없다는 것을 기억하세요.Crimean Tatar : Akkordeon çalğanda daa büyük acim elde etmek içün körüklerni, ya büyük basım ya da ziyade tezliknen qullanıñız.

Korean : 아코디언에 볼륨을 더 주려면 풀무에 힘을 더 주거나 빠르게 풀무를 사용해야 합니다.Crimean Tatar : Mistitsizm, nihaiy kerçeklik, ilâhiy, ruhiy aqiqat ya da Tañrınen munasebet qurmaq, olarnen tıpqılıqqa ya da onı añlamağa doğru yöneltilgen bir ınıtıluvdır.

Korean : 신비주의는 궁극적인 현실이나 신성, 영적 진리 또는 신과의 교감이나 정체성의 일치 또는 의식적 자각을 추구하는 것이다.Crimean Tatar : İmanlı, vastasız tecribe, sezgirlik ya da ilâhiy aqiqat/ilâhnı ya da ilâhiy diyetler aqqındaki bilgilerge ınıtıla.

Korean : 신자는 신성/신 또는 신들에 대한 직접적인 경험, 직관, 또는 통찰력을 추구합니다.Crimean Tatar : İzdeşler, bu tecribeni inkişaf ettirecek muayyen yaşayış tarzına ya da tecribege ıntılalar.

Korean : 추종자들은 그러한 경험을 살리도록 의도된 어떠한 삶의 방식이나 실천을 추구한다.Crimean Tatar : Lüksemburgnıñ uzun bir tarihı bar, amma mustaqilligi 1839 senesi başlana.

Korean : 신비주의(Mysticism)는 독특한 의식 상태, 특히 평화롭고 통찰력 있고 행복에 넘친 심지어 황홀한 성격의 사람들에게 독특한 의식 상태의 직접적인 개인적 경험을 강조함으로써 다른 형태의 종교적 믿음과 예배와는 구별될 수 있다.Crimean Tatar : Sikhizm - İndistan üstqıtasınıñ dinidir. O, Pendjab bölgesinde XV asırnıñ induizm ananesi çerçivesindeki tariqatlarğa bölünüv neticesinde asıl olğan.

Korean : 시크교는 인도 아대륙에서 비롯된 종교이다. 이 종교는 15세기 무렵 펀자브 지역에서 힌두교 전통 내의 종파 분열에서 비롯되었다.Crimean Tatar : Sikhler öz imanını induizmden ayrı bir din dep saysalar bile, onıñ induizm tamır ve ananelerini tanıylar.

Korean : 시크교인들은 자신의 종교가 힌두교의 뿌리와 전통에서 비롯된 것을 인정하지만, 힌두교와는 다른 종교라고 구분 짓는다.Crimean Tatar : Sikhler öz dinine Gurmat dep aytala ki, o, pendjab tilinde ´gurunıñ yolu´ demektir. Guru episi ind dinleriniñ temel qoyucı çeşiti ola, sikhizmde ise onıñ hususiy bir emiyeti olğan ki, o, sikhler inamınıñ esasını teşkil etken.

Korean : 시크교도는 자기네 종교를 펀자브어로 ´구루의 길´이라는 뜻의 구르마트라고 부른다. 구루는 인도 종교 전부에서 근본적인 요소이나 시크교에선 신앙의 핵심을 이룰 정도로 중요하다.Crimean Tatar : Dinge 15 asırda Nanak (1469-1539) gurusı tarafından temel qoyulğan. Onıñ izinden ardı-sıranen daa doquz guru ketken.

Korean : 이 종교는 15세기 구루 나나크(1469–1539)가 창시하였습니다. 이후 9명의 구루가 그 뒤를 계승하였습니다.Crimean Tatar : Faqat 1956 seneniñ ilkyazında Hruşçovnıñ vadeleri öyle çekişüvlerge oğrağan ki, işçiler azıq yetişmemezligine ve aylıq tüşürüvine qarşı narazılıq bildirgen Lehistandaki tertipsizlikler kommunizmge qarşı bütünumumiy narazılıqqa çevirilip ösip ketken.

Korean : 그러나 1956년 6월, 식량 부족과 임금 삭감에 항의하던 폴란드에서 일어난 폭동이 공산주의에 대한 일반적인 항의로 변질되자, 크뤼셰프의 약속은 시험대에 올랐다.Crimean Tatar : Ahır-soñu Hruşçov tertipni ğayrıdan tiklemesine tanklar yiberse bile, o, bazı iqtisadiy talaplarğa yol berip de, populâr Vladislav Gomulkanı yañı baş naziri dep tayin etmege razı olğan.

Korean : 마지막에 흐루쇼프가 질서를 회복하기 위해 탱크를 보내긴 했습니다. 그런데도 그는 몇몇 경제적 요구사항을 받아들였으며, 당시 인기 있던 브와디스와프 고무우카를 새 수상으로 임명하는 데 동의했습니다.Crimean Tatar : İnd vadiyiniñ medeniyeti İndistan üstqıtasınıñ şimaliy şarqındaki tunç asır medeniyeti edi ki, o , zemaneviy Pakistannıñ büyük bir qısmını ve İndistannıñ şimaliy ğarbındaki ve Afğanistannıñ şimaliy şarqındaki bazı bölgelerini qaplap alğan.

Korean : 인더스 문명은 인도 북서부의 청동기 시대 문명으로, 현대 파키스탄의 대부분과 인도 북서부와 아프가니스탄 북동부의 일부 지역에서 발달하였습니다.Crimean Tatar : Medeniyet İnd nehriniñ havuzında inkişaf etip, andan da öz adını alğan.

Korean : 이 문명은 인더스 강 유역을 따라 번성하였기에 이러한 이름이 붙었습니다.Crimean Tatar : Bazı alimler, medeniyet daa quruğan Sarasvati özeni havuzına mevcut, oña daa doğru İnd-Sarasvati medeniyeti demek doğru olğanını tahmin etseler de, albu bazıları oña Harappa, yani 1920-ci seneleri qazıp çıqarılğan yerlerinden biriniñ namına adlandıaralar.

Korean : 일부 학자들은 지금은 말라버린 사라스바티 강의 유역에도 문명이 존재했기 때문에, 그와 적절하게 인더스-사라스바티 문명이라고 불려야 한다고 추측하지만, 어떤 학자들은 하라파, 즉 1920년대에 처음으로 발굴된 이 문명의 유적지인 하라파에서 따서 하라파 문명이라고 부릅니다.Crimean Tatar : Roma imperatorlığınıñ cenkâver tabiatı tıbbiy muvafaqiyetler inkişafına imkân yaratqan.

Korean : 로마 제국의 군국주의적인 면은 의학 발전에 도움이 되었다.Crimean Tatar : Ekimlerni Avgust imperatorı işke almağa başlağan ve atta uruşlardan soñ faydalanmasına tıbbiy korpusnı şekillendirgen edi.

Korean : 의사 채용은 아우구스투스 황제가 시작했으며 전투의 여파로 발생하는 수요에 대비하기 위해 최초의 로마 의무 부대를 구성하기까지 했습니다.Crimean Tatar : Cerrahlarğa türlü sedativ vastalar, şu cümleden qaş-qaş urluqlarınıñ çıqarmasından morfin ve ot urluqlarından skopolamin belli edi.

Korean : 외과의들은 양귀비 씨에서 추출한 모르핀, 사리풀 씨에서 추출한 스코폴라민 등 다양한 진정제에 대한 지식을 지니고 있었습니다.Crimean Tatar : Olar amputatsiya yapıp, hastalarnı qanqırandan qorçalamağa, em de qan aqımını toqtatmasına jgut ve qızıl qan damar qısqıçlarını qoymağa ögrendiler.

Korean : 그들은 혈류를 차단하기 위한 압박대와 동맥 죔쇠뿐만 아니라 괴사로부터 환자를 구하는 절단 수술에도 능숙해졌습니다.Crimean Tatar : Bir qaç asır devamında Roma imperatorlığı tıbbiyet saasında büyük muvfaqiyetlerge ketirgen ve, biz bugün bilgen bilgilerniñ bir çoq qısmını şekillendirgen edi.

Korean : 여러 세기에 걸쳐 로마 제국은 의학 분야에서 큰 성과를 이루었으며, 오늘날 우리가 알고 있는 지식의 많은 부분을 형성했다.Crimean Tatar : Temiz yer origamisi - öyle sıñırlanuvnen bir origamidir ki, onda bir kereden tek bir qıyış yapmaq mümkün, mürekkepçe, keri kibi qıyışlar yasaq etile de, qıyışlarnıñ episi doğru yerleşe.

Korean : 퓨어랜드 종이접기는 한 번에 접기는 한 번만 해야 하고, 더 복잡한 뒤집어 접기는 허용되지 않으며 모든 접기는 단순한 위치여야 한다는 제한이 있는 종이접기 방식이다.[Day21]

Crimean Tatar : O, Djon Smit tarafından 1970-ci seneleri tecribesiz qalaycılar-yerleştiriciler ya da köçürici alışqanlıqları sıñırlı olğanlarnıñ yardımı içün işlep çıqarılğan edi.

Korean : 그것은 1970년대에 존 스미스가 종이접기 경험이 없는 사람이나 운동 기능이 제한된 사람들을 돕기 위해 개발하였습니다.Crimean Tatar : Irqnıñ ve ırq stereotipleriniñ şuurına barması balalarda bayağı erte şekillene, em şu stereotipler alıp baruvlarına tesir ete.

Korean : 아이들은 어린 시절부터 인종에 대한 인식과 고정관념을 가지기 시작하며, 이때 생긴 고정관념은 태도에 큰 영향을 미칩니다.Crimean Tatar : Meselâ, özlerini ırq azlığı sayğan, stereotiplerge esaslanaraq, mektepte yahşı oqumağan balalar, öz ırqnen bağlı stereotipler aqqında bilgenlerinen, adette mektepte yahşı neticeler köstermeyler.

Korean : 예를 들어, 학교에서 잘 적응하지 못하는 소수 인종의 아이들이 자신의 인종에 대한 고정 관념을 배우게 되는 순간 실제로 학교에서 적응을 잘 못한다고 한다.Crimean Tatar : MySpace, Amerika Qoşma Ştatlarında qullanılğan üçünci eñ rağbetli veb saytıdır ve şu anda 54 million profilge saiptir.

Korean : 마이스페이스는 미국에서 세 번째로 인기가 많은 웹사이트이며, 현재 5천4백만 개의 프로필을 보유하고 있습니다.Crimean Tatar : Bu vebsaytlar, hususan tasil saasında, çoq diqqat aldı.

Korean : 이들 웹사이트는 특히 교육 면에서 많은 주목을 받고 있습니다.Crimean Tatar : Bu veb saytlarınıñ, bloglardan, videolardan, fotoresimlerden ve diger hususiyetlerden ibaret ola bilgen bir sınıf saifesini qolayca sazlay bilmesini kirsetken müsbet tarafları bar.

Korean : 이러한 웹사이트에는 블로그, 동영상, 사진 및 기타 기능을 포함하는 수업 페이지를 쉽게 설정할 수 있다는 긍정적인 측면이 있다.Crimean Tatar : Bu saife, tek bir veb adresini berilgende qolayca irişile bile, bu da klaviaturanı qullanğanda ya da imlâde meselelerni çekken studentler içün olarğa hatırında tutmağa ve yazmağa qolaylaştıra.

Korean : 이 페이지는 키보드 사용이나 철자를 적는 데 어려움이 있는 학생들이 기억하기 쉽고 입력하기 쉽도록 하나의 웹 주소로 편하게 접근할 수 있습니다.Crimean Tatar : Oquvnı qolaylaştırmaq içün ve ayrıca istenilgen qadar çoq ya da az renknen sazlana bile.

Korean : 읽기 쉽게 주문에 맞춰 제작될 수 있으며 색상도 원하는 대로 가능하다.Crimean Tatar : Diqqatqıtlıq sindromı - öyle ´nevrologik sindrom ki, onıñ simptomlarınıñ nümüneviy üçlügi impulsivlik, diqqat başqa bir şeyge ketmesi ve faalfazlalıq yoqsa işçenlik artığından ibaret´.

Korean : ¨주의력 결핍 장애는 ¨충동성, 산만성, 과다행동 또는 에너지 과잉의 전형적인 세 가지 증상을 보이는 신경증상입니다¨.¨Crimean Tatar : Bu, oquvğa qabiliyeti olmayuvdır, bu, ögrenüvniñ bozuluvıdır; o, ´balalarnıñ episinden 3-ten 5-kece fayızına, 2 millionğa qadar amerikalı balalarğa toqunadır´.

Korean : ¨이것은 학습 장애가 아니고, 학습 이상입니다. 이는 ¨전체 아동의 3~5%에 영향을 미치며, 아마도 2백만 명의 미국 아동이 영향을 받았을 것입니다¨.¨Crimean Tatar : DQSlı balalarğa mektep işi kibi şeylerde diqqatını celp etmek qıyın ama, olar yapmağa begengen şeyde diqqatlarını celp ete, misal içün oyun oynay, sevgen mültfilmlerni baqa ya da cümlelerni toqtav işaretsiz yaza bileler.

Korean : ADD를 가진 아이들은 학교 과제와 같은 일에 전념하는 데는 어려움을 겪지만, 게임을 하거나 좋아하는 만화를 보거나 구두점 없이 문장을 쓰는 것 같이 즐거워하는 일을 할 때는 집중할 수 있습니다.Crimean Tatar : Bu balalar büyük oğursızlaqlarğa tüşe bileler, çünki, miyleri adiy usullarnen stimullaşıp olamağanı içün, oña stimul bermek içün, olar ´telükeli alıp baruvlarda iştirak ete, uruşa ve itibarlılarnı davet eteler´.

Korean : ¨이 아이들은 많은 곤경에 처하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 아이들은 기존의 자극들로는 부족하여 더더욱 자극적인 걸 원하여서 ¨위험한 행동을 하고, 싸우며, 권위에 도전¨하기 대문입니다. ¨Crimean Tatar : DQS diger yaşdaşlarnen munasebetlerge tesir ete, çünki diger balalar, olar özüni ne içün böyle alıp barğanlarını ya da böyle yazğanlarını, ya da olarnıñ diger kemalat seviyesi başqa olğanını añlap olamaylar.

Korean : ADD는 다른 또래와의 관계에 영향을 미치는데, 이는 다른 아이들은 ADD 증상이 있는 아이들이 왜 그렇게 행동하는지, 왜 그렇게 말하는지, 또는 성숙도가 왜 차이가 나는지 이해할 수 없기 때문입니다.Crimean Tatar : Bilgiler almaq ve oqumaq qabiliyeti yuqarıda aytılğanı kibi deñişkeninen, bilgi aluvnıñ temel tezligi deñişe edi.

Korean : 지식을 습득하고 배우는 능력이 위에서 언급한 그런 방식으로 변화함에 따라 지식을 습득하는 기준율도 변했다.Crimean Tatar : Malümat aluv yanaşuvı başqa edi: endi şahsiy afızağa taziyıq etilmey edi, metinni aqılda tutmaq qabiliyeti ise daa üstün oldı.

Korean : 정보를 얻기 위한 접근 방법은 달랐습니다. 이제는 개개인의 소환 능력이 아닌 글을 소환하는 능력에 더 초점이 맞춰지기 시작했습니다.Crimean Tatar : Aslında, Ğayrıdan Doğuv devri ögretüv ve bilgilerni tarqatuv yanaşuvına bayağı deñişmeler kirsetti.

Korean : 본질적으로, 르네상스는 학문에 대한 접근 및 지식 보급에 있어서 중요한 변화를 가져왔습니다.Crimean Tatar : Diger primatlardan farqlı olaraq, gominidler areket, ağırlığınnı taşımaq ya da terete sallanmaq içün endi qolnı qullanmay.

Korean : 다른 영장류와는 달리, 인류의 조상은 더 이상 손을 사용하여 보행하거나 무게를 지탱하거나 나무를 타지 않습니다.Crimean Tatar : Şimpanzeniñ qolu ve ayağı ölçü ve uzunlığından biri-birine oşay, bu da, kemiçiklerde yürgende ağırlığını taşımaqta qol qullanmasını köstere.

Korean : 침팬지의 손, 발은 너클 보행으로 무게를 버텨내기 위한 손의 용도를 반영하며 그 크기와 길이가 유사하다.Crimean Tatar : Adamnıñ qolu tabanından qısqa, pramaqlarnıñ daa doğru falangalarınendir.

Korean : 인간의 손은 지골을 포함해서도 발보다 짧다.Crimean Tatar : Ekiden üç millionğa qadar senelik qazma qol kemikleri, bu, qolnıñ areketinden onen yapılğan areketine mahsuslaştıruvda yılışuvnıñ şaatı ola.

Korean : 2백만에서 3백만 년 전의 손뼈 화석은 운동에서 조작으로 손의 전문화 과정이 옮겨간 점을 보여줍니다.Crimean Tatar : Bazı adamlar sayalar ki, süniy doğurılğan lütsid yuqularnıñ sıq keçirmesi pek boldurıcı ola bile.

Korean : 어떤 이들은 인위적으로 유도된 자각몽을 많이, 자주 꾸는 것이 아주 피곤할 수 있다고 생각한다.Crimean Tatar : Şu adiseniñ esas sebebi şunıñ neticesi ola ki, lütsid yuqular REM vaziyetleri arasındaki vaqıtnıñ devamlığını arttıra.

Korean : 이러한 현상의 주된 이유는 자각몽(lucid dream)을 꾸는 동안 REM 상태 사이의 시간이 확장된 결과 때문이다.Crimean Tatar : Gece içindeki REMniñ azca miqdarı alda, siz aqiqiy yuquda bulunğan ve vucudıñız özüne kelgen şu vaziyet, mesele olayım dep, bayağı siyrek olur.

Korean : 하룻밤에 렘수면이 더 적으면 실제 수면을 경험하고 몸이 회복되는 이런 상태가 아주 드물어져서 문제가 될 수 있습니다.Crimean Tatar : Bu da öyle bolduruvdır ki, o, siz er yigirmi ya da otuz daqiqa uyanıp televizion baqqan olsañız kibidir.

Korean : 마치 20 - 30분 마다 일어나서 TV를 보는 것과 같이 지치는 일이다.Crimean Tatar : Semere, miyiñiz gece ne qadar sıq aydın tüşler körip olğanına bağlı.

Korean : 그 효과는 뇌가 밤마다 얼마나 자주 자각몽을 꾸는가에 달려 있습니다.[Day22]

Crimean Tatar : Şimaliy Afrikada italiyalılar içün işler aman-aman başından berli yahşı olmadı. İtaliya, 1940 s. iyünniñ 10-unda cenk ilân etken soñ bir afta içinde britaniya 11-inci gusarları Libiyadaki Karpuzzo qalesini basıp aldılar.

Korean : 북아프리카의 이탈리아인들은 초기부터 거의 상황이 좋지는 않았습니다. 1940년 6월 10일, 이탈리아의 전쟁 선포 후 1주일 이내에 영국의 제 11 후사르 연대가 리비아 내 카푸 요새를 점령했습니다.Crimean Tatar : Bardianıñ şarqındaki bir pusuda inglizler, onuncı İtaliya Ordusınıñ Baş Komandanı, General Lastuççini zapt ettiler.

Korean : 바르디아 동쪽에서 이루어진 매복을 통해 영국군은 이탈리아 제10군의 수석 엔지니어 라스투치 장군을 사로잡았습니다.Crimean Tatar : İyünniñ 28-inde, Libiyanıñ general-gubernatorı ve Mussolininiñ mirasçısı olğan marşal İtalo Balbo, Tobruqqa uçaq qonğanında, dost ateşinen öldürildi.

Korean : 6월 28일, 리비아 총독이자 무솔리니의 유력한 후계자인 이탈로 발보 원수는 토브루크에 착륙하던 중 아군의 총격으로 인해 사망했습니다.Crimean Tatar : Zemaneviy qılıççılıq sportu, universitet talebelerinden ihtisasiy ve olimpiada yarışlarına qadar bir çoq seviyelerde oynalır.

Korean : 현대의 펜싱의 스포츠는 대학에서 배우는 학생들에서부터 프로와 올림픽 경기에 이르기까지 여러 레벨에서 행해진다.Crimean Tatar : Bu sport çeşiti, esasen duel formatında oynalır, bir qılıççı digerine duel yapa.

Korean : 이 스포츠는 주로 한 선수가 다른 선수와 대결하는 결투 형식으로 진행됩니다.Crimean Tatar : Golf, oyuncılarnıñ klüşkalarnıñ yardımınen toplarnı çuqurçıqlarğa urğan bir oyundır.

Korean : 골프는 선수들이 채로 공을 구멍에 넣는 오락입니다.Crimean Tatar : Adiy raundda oynağan 18 çuqurçıq bar, adeti üzre, oyuncılar meydannıñ birinci çuqurçığından başlar ve on sekizinci çuqurçıqta bitirir.

Korean : 정규 라운드는 18홀로 진행되는데, 일반적으로 코스의 첫 번째 홀에서 시작해 열여덟 번째 홀에서 끝납니다.Crimean Tatar : Mesafeni tamamlamaq içün eñ az uruvğa ya da klüşka sallavına ihtiyacı olğan oyuncı yeñer.

Korean : 가장 적은 타수 혹은 골프 클럽의 스윙을 통해 코스를 완주하는 선수가 승리한다.Crimean Tatar : Oyun ot üzerinde oynalır, çuqurçıqlarnıñ etrafındaki ot ise daa qısqa kesilir ve yeşil adlandırılır.

Korean : 골프는 잔디밭에서 하며, 홀 근처에 풀을 짧게 깎아둔 구역을 그린이라고 한다.Crimean Tatar : Belki de turizmniñ eñ çoq tarqalğan çeşiti insanlarnıñ çoqusında seyaat ile tedaiy uyandırğan şeydir: raatlıq turizmi.

Korean : 아마도 대부분의 사람들이 여행과 연관해 떠올리는 가장 흔한 유형은 휴양 관광일 것이다.Crimean Tatar : Bu, insanlarnıñ raatlanmaq ve eglenmek içün adiy kündelik yaşayışlarından pek farqlanğan bir yerge ketkenleridir.

Korean : 이때가 사람들이 평소 생활에서 떠나 매우 다른 휴식을 취하고 즐겁게 지낼 장소로 가는 때이다.Crimean Tatar : Plâjlar, mevzulı parklar ve camp yerleri turistlerniñ raatlıq içün eñ çoq ziyaret etken yerlerdir.

Korean : 해변과 테마파크, 그리고 캠핑장은 흔히 휴양 관광객들이 가장 많이 찾는 곳들이다.Crimean Tatar : Bir yerniñ ziyaret etilmesiniñ maqsadı tarihı ve medeniyeti ile tanışmağa olsa, bu turizm çeşitine medeniy aytılır.

Korean : 특정 장소를 방문하는 목적이 역사와 문화에 대해 알기 위해서인 경우 이러한 유형의 관광을 문화 관광이라고 합니다.Crimean Tatar : Turistler belli bir memleketniñ türlü diqqatqa lâyıq yerlerini ziyaret ete ya da sadece bir yerge diqqatını celp ete bilir.

Korean : 관광객들은 특정 국가의 여러 명소를 방문할 수 있습니다. 아니면 단순히 단 한 지역에만 초점을 맞추도록 선택할 수도 있습니다.Crimean Tatar : Böyle faallikni körgen müstemlekeciler de yardım istediler.

Korean : 식민지 주민들도 이 활동을 보고 지원군을 요청했었다.Crimean Tatar : İleri mevzilerni qaviyleştirgen ordu albaylar John Stark ve James Reedniñ (soñra ekisi de general oldı) komandanlığı astında 200 kişilik 1-inci ve 3-ünci New Hampshire alaylarından ibaret edi.

Korean : 전방 진지에 투입된 지원 병력에 제1, 제3 뉴햄프셔 연대의 병력 200명이 포함돼 있었는데, 지휘관은 존 스타크 대령과 제임스 리드 대령이었다(훗날 두 사람 모두 장군이 된다).Crimean Tatar : Starknıñ adamları müstemlekecilerniñ mevzileriniñ şimaliy ucundaki qora boyu mevzilerni aldılar.

Korean : 스타크의 부하들이 콜로니스트 위치의 북쪽 끝 울타리를 따라 자리를 잡았습니다.Crimean Tatar : Tartıluv yarımadanıñ şimal-şarqındaki Mystic özeni boyu bir teşik açqanda, olar suv kenarındaki balaban olmağan plâjda bitken qısqa bir taş divar ile qoranı şimalge doğru tez keñişlettiler.

Korean : 썰물이 되어 반도의 북동부를 흐르는 미스틱 강을 따라 틈새가 드러나자 그들은 작은 해변의 물가에 북쪽 끝까지 짧은 돌담으로 재빨리 울타리를 확장했다.Crimean Tatar : Gridley ya da Stark qoranıñ tahminen 100 fut (30 m) ögüne qazıqnı tiklep qoydı ve muntazam ordu andan keçkenine qadar iç kimseniñ ateş açmamasını emir etti.

Korean : 그리들리와 스타크는 펜스 앞 약 100피트(30 m) 지점에 진지를 조성하고 정규군이 지나갈 때까지 아무도 발사하지 말라고 명령했습니다.Crimean Tatar : Amerika planı üç farqlı yönelişten kelişilgen ücümlerni közde tuttı.

Korean : 미국의 작전은 세 방향에서 합동 공격을 하는 것이었다Crimean Tatar : General John Cadwalder, er angi bir yardımnı muasara etmek içün Bordentown Britaniya garnizonına diqqat dağıtqan ücümni yapacaq.

Korean : 존 캐드왈더 장군은 보던타운에 있는 영국 수비대를 견제 공격하여 지원군을 차단할 것입니다.Crimean Tatar : General James Ewing 700 opolçenni özenden Trenton Ferry rayonına keçirmek, Assunpink irmağı üzerindeki köpürni zapt etmek ve duşman orudsınıñ ketmesine yol bermemek kerek edi.

Korean : 제임스 유잉 장군은 700명의 민병대를 이끌고 트렌튼 페리에서 강을 건너 아순핑크 샛강에 있는 다리를 점령하고 적군의 탈출을 막았다.Crimean Tatar : 2400 kişilik baş ücüm müfrezesi Trentondan doquz mil şimaldeki özenni keçmek ve soñra tañ atmazdan evel ücümni başlamaq içün biri Greene, digeri ise Sullivan komandanlığı altında eki gruppağa bölünmek kerek edi.

Korean : 2,400명으로 이루어진 주 공격 부대는 트렌턴에서 북쪽으로 9마일 떨어진 강을 건너 두 그룹으로 나뉩니다. 동트기 전 공격을 개시하기 위해 두 그룹은 각각 그린과 설리번의 지휘 아래 놓입니다.Crimean Tatar : Çerik mil çapuvdan yarım mil çapuvğa keçkende, surat bayağı azca müim alğa kelir, çıdam ise mutlaq zaruret alına kelir.

Korean : 달리는 거리를 사백 미터에서 팔백 미터로 바꾸니, 속도의 중요성은 약해지고 지구력이 절대적으로 필요하게 됩니다.Crimean Tatar : Elbette, eñ yahşı yarımmarafoncı, eki daqqa çapa bilgen adam yeterli derecede suratnıñ saibi olmalıdır, amma çıdam iç bir şeyge baqmadan mükemmelleştirilmelidir.

Korean : 물론 2분 안쪽의 기록을 보유한 일류 반 마일 경기 선수는 반드시 상당한 속도를 소유해야 하고 모든 고난을 이겨내고 지구력을 키워야 합니다.[Day23]

Crimean Tatar : Qışta oba-töpe yerlerde yuqarı beden gimnastikası işi ile beraber biraz çapuv yarış mevsimi içün eñ yahşı azırlıqtır.

Korean : 겨울철 일부 크로스컨트리 경주는 상체를 단련시키는 체육관 운동과 병행하면 달리기 시즌을 위한 최고의 준비 운동입니다.Crimean Tatar : Doğru ğıdalanuv öz başına alâ netice temin ete bilmez, amma o genç sportçularnıñ umumiy alına ciddiy şekilde tesir ete bilir.

Korean : 적절한 영양 관리법만으로는 엘리트 성적을 낼 수 없지만 어린 선수들의 전반적인 건강 상태에는 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.Crimean Tatar : Sağlam energetik muvazenetni saqlama, semereli dımlanma ve aş qoşumçalarınıñ türlü aspektlkerini añlama sportçularğa öz neticelerini yahşılaştırmağa ve sporttan daa çoq keyf almağa yardımcı ola bilir.

Korean : 건강한 열량 균형을 유지하고 효율적인 수분 공급 습관을 따르고 보충제의 다양한 측면을 이해한다면 선수는 실력 향상과 더불어 경기에 대한 즐거움도 더 누릴 수 있다.Crimean Tatar : Orta mesafege çapuv nisbeten ucuz sport çeşitidir, amma yarışlarda iştirak etmek içün az miqdarda kerek olğan teçhizatlar aqqında bir çoq yañlış fikirler bar.

Korean : 중거리 달리기는 상대적으로 저렴한 운동이지만, 참가하는데 필요한 몇몇 장비에 대해서는 오해가 많습니다.Crimean Tatar : Mahsullar kerek olğan sayın alına bilir, amma olarnıñ ekseriyeti istisal semereliligine deyerlik kerçek tesir etmez.

Korean : 제품은 필요에 따라 구입할 수 있지만, 대부분의 경우 성능에는 거의 영향을 미치지 않습니다.Crimean Tatar : Sportçular, kerçek fayda bermese bile, muayyen bir mahsulnı saylağanlarını köre bilirler.

Korean : 운동 선수들은 제품이 실제로 혜택을 제공하지 않아도 해당 제품을 선호한다고 느낄 수 있습니다.Crimean Tatar : Atom, bütün maddelerniñ esas yapıcı bloklarından biri olaraq sayıla bilir.

Korean : 원자는 모든 물질의 핵심 구성 요소 중 하나로 생각할 수 있습니다.Crimean Tatar : Bu, sadeleştirilgen Bor modeline köre, küneşniñ etrafında aylanğan seyrelerge beñzegen elektronlarnıñ aylanğan merkeziy özekten ibaret olğan pek mürekkep bir qurulıştır -1.1 resimni baq.

Korean : 이는 굉장히 복잡한 객체로, 단순화된 보어 모형에 의하면 핵을 중심으로 전자들이 회전하는 형태로, 마치 행성들이 태양을 따라 도는 것처럼 구성되어 있다고 합니다. 그림 1.1을 보세요.Crimean Tatar : Özek eki parçaçıqtan - neytronlardan ve protonlardar ibaret.

Korean : 핵은 중성자와 양성자라는 2개의 입자로 구성되어 있습니다.Crimean Tatar : Protonlarnıñ müsbet elektrik yükü bar, neytronlarnıñ ise yükü yoq. Elektronlarnıñ menfiy elektrik yükü bar.

Korean : 양성자는 양전하를 지니는 한편, 중성자는 전하가 없습니다. 전자는 음전하를 지닙니다.Crimean Tatar : Qurbannı teşkermek içün, telükesizlikni temin etmek içün başta vaqia yerini baqıp çıqmaq kereksiñiz.

Korean : 희생자를 확인할 때 당신의 안전을 위해 먼저 현장을 반드시 점검해야 한다.Crimean Tatar : Qurbannıñ yanına yaqınlaşqanıñızda, onıñ vaziyetine ve er türlü avtomatik qırmızı bayraçıqlarğa diqqat emek kereksiñiz.

Korean : 피해자와 자동 레드 플래그에 접근할 때 피해자의 위치에 주의를 기울여야 합니다.Crimean Tatar : Yardım etecek olıp, zarar körseñiz, vaziyetni tek daa da fenalaştıra bilirsiñiz.

Korean : 도와주려다 다치면, 오히려 문제를 악화시키기만 할 수 있습니다.Crimean Tatar : Tetqiqat, depressiya, qorqu ve felâketniñ bel ağrısı olğan insanlarda, ağrı ve saqatlıq arasındaki bağğa vasta olğanını kösterdi.

Korean : 이 연구에서는 하부 요통 환자들에서 우울증, 공포, 파국화가 통증과 장애 간의 상관관계에 영향을 준다는 것을 밝혔습니다.Crimean Tatar : Depressiya ve qorqunıñ degil, yalıñız felâket effekti muntazam aftalıq qurulğan PA sessiyalarınen şartlandırıldı.

Korean : 우울증과 공포가 아닌 대재앙의 영향만 매주 정기적으로 구조화된 PA 세션의 조건으로 했습니다.Crimean Tatar : Muntazam faaliyette iştirak etkenler, adiy fizikiy arekette duyulğan raatsızlıq ve sürekli hastalıq arasındaki farqlarnı ayırıp, menfiy ağrı alğısı ceetinden daa ziyade yardımğa muhtac ediler.

Korean : 정기적인 활동에 참여한 사람들에게는 고질적인 통증과 신체 활동에 따른 불편한 느낌과 고통의 부정적인 인식에 대해서 더 많은 지원이 필요했다.Crimean Tatar : Körüv ya da körüv qabiliyeti, körüv sistemasınıñ ya da közlerniñ duyğu müçelerine bağlıdır.

Korean : 시력, 혹은 볼 수 있는 능력은 시각계의 감각 기관 즉, 눈에 달려 있습니다.Crimean Tatar : Organizmniñ talaplarına bağlı olıp, mürekkepliginen farqlanğan bir çoq ayrı-ayrı köz qurulışı bar.

Korean : 유기체의 요구 사항에 따라 복잡성의 정도가 매우 다양한 눈의 구조가 있습니다.Crimean Tatar : Ayrı-ayrı qurulışlarnıñ farqlı imkânları bar, çeşit dalğanıñ uzunlığına qarşı hassastırlar ve keskinlikniñ çeşit derecelerine saiptirler, ayrıca kiriş signalını añlamaq içün farqlı işlevlerni ve optimal iş içün farqlı sayılarnı talap eteler.

Korean : 서로 다른 구조는 각자 다른 기능을 가지고 있고, 서로 다른 파장 길이에도 민감하며, 정확도도 다르다. 또한 최적의 작동을 위해 정보와 서로 다른 수의 이치를 맞추어야 해서 다른 프로세싱이 필요하다.Crimean Tatar : Nufus – belli bir coğrafiy territoriyada, belli bir tür organizmlerniñ toplamıdır.

Korean : 개체군이란 지정된 지리적 영역 내의 특정 종의 유기체 집합입니다.Crimean Tatar : Nufustaki bütün zatlar belli bir fenotipik alâmetine köre aynı olğanlarında, olar monomorf, dep adlandırılır.

Korean : 특정한 표현형 특성과 관련하여 모집단의 모든 개체가 동일한 특성을 나타낼 경우, 이들은 단형으로 알려져 있습니다.Crimean Tatar : Zatlar belli bir alâmetniñ bir qaç variantlarını köstergenlerinde, polimorf olalar.

Korean : 어떠한 개인이 특정한 성격의 여러 변형을 보여줄 때, 그들을 다형성을 가진 개체라 볼 수 있다.Crimean Tatar : Qırmısqa koloniyaları çeşit safhalarda yürüş ve yuva yapalar.

Korean : 군대개미 군락도 각기 다른 시기에 행진하고 개미집을 만든다.Crimean Tatar : Köçebe safhada ordu qırmısqaları gece yüreler ve lager qurmaq içün kündüz toqtaylar.

Korean : 이주 단계에서, 군대 개미는 밤에 행진을 하고 낮 동안에는 멈추어서 야영을 합니다.Crimean Tatar : Koloniya köçebe safhasına, mevcut aşaycaqları azlaşqanda başlay. Bu safha vaqtında koloniya er kün deñişken muvaqqat yuvalar yapa.

Korean : 그들은 식량이 줄어들면 유목생활을 시작합니다. 그들은 이 기간에 매일 다른 임시 둥지를 만듭니다.[Day24]

Crimean Tatar : Bu köçebe istilâlarnıñ ya da yürüşlerniñ er biri tahminen 17 kün devam ete.

Korean : 이러한 유목 광란 또는 행진은 각각 거의 17일 동안 지속됩니다.Crimean Tatar : Üceyre nedir? ¨Üceyre¨ sözü, ¨kiçik oda¨ manasına kelgen latince ¨cella¨ sözünden kele ve ilk sefer probkanıñ qurulışını közetken bir mikroskopist tarafından tüşünip çıqarıldı.

Korean : ¨세포(cell)란 무엇인가? Cell이란 단어는 ¨작은방¨이라는 의미로 라틴어 ¨cella¨에서 유래했으며 코르크의 구조를 관찰하는 한 현미경 사용자에 의해 최초로 만들어졌다. ¨Crimean Tatar : Üceyre, bütün canlılarnıñ esas birlemidir ve bütün organizmler bir ya da bir qaç üceyreden ibarettir.

Korean : 세포는 모든 생물의 기본 단위로서 모든 유기체는 하나 이상의 세포로 구성되어 있다.Crimean Tatar : Üceyreler yaşayışnı tetqiq etmek içün pek müimdir, sıq-sıq ¨yaşayışnıñ qurucılıq taşları¨, dep adlandırılır.

Korean : ¨사실 세포는 생명체 연구에 매우 기본적이고 결정적인 존재여서 흔히 ¨생명체의 구성 요소¨라고 일컬어집니다.¨Crimean Tatar : Siñir sisteması, qan aqımını ve tertipli çalışmasını devam ettirmek içün vucutnıñ er yerine siñir impulslarını yollap, gomeostaznı devam ettire.

Korean : 신경계는 몸 전체에 신경 신호를 보내서 혈류가 방해받지 않도록 하여 항상성을 유지한다.Crimean Tatar : Bu siñir impulsları vucutnıñ er yerine tez keçe bilir ve bu vucutnıñ bir-de-bir potentsial telükege qarşı qorçalanmasına yardım etmekte.

Korean : 이러한 신경 자극은 몸 전체에 재빠르게 전달되어 신체에 발생할 수 있는 위험으로부터 몸을 안전하게 보호하는 데 도움을 줍니다.Crimean Tatar : Tornadolar diger küçlü furtunalarğa baqqanda kiçik bir meydanğa çarpa, amma yollarındaki er şeyni yoq ete bilirler.

Korean : 토네이도는 다른 강한 폭풍에 비해 비교적 적은 지역을 강타하지만, 이동 경로상에 있는 모든 것을 파괴할 수 있습니다.Crimean Tatar : Tornadolar tereklerni tamırından çıqaralar, binalardan tahtalarnı qoparalar ve arabalarnı kökke fırlatalar. Tornadolarnıñ eñ küçlü eki faizi üç saattan ziyade devam ete.

Korean : 토네이도는 나무를 뿌리채 뽑아내고, 빌딩의 판자를 떼어내며, 차를 하늘 위로 내던져 버린다. 가장 강력한 약 2%의 토네이도는 3시간 이상 지속된다.Crimean Tatar : Bu qorqunç furtunalar saatta 480 kilometr qadar yel tezligine saiptir (saniyede 133 metr; saatta 300 mil).

Korean : 이러한 괴물 같은 태풍의 풍속은 최대 480km/h (133m/s, 300mph)입니다.Crimean Tatar : İnsanlar biñlerce yıl devamında linzalarnı büyütmek içün yasay ve qullana ediler.

Korean : 인간은 수천 년 동안 확대용 렌즈를 만들고 사용해 왔습니다.Crimean Tatar : Lâkin ilk kerçek teleskoplar XVI asırnıñ soñunda Avropada yapılğan edi.

Korean : 그러나 최초의 진정한 망원경은 16세기 후반 유럽에서 만들어졌다.Crimean Tatar : Bu teleskoplarda eki lensnıñ kombinatsiyası qullanıla edi, böylece uzaqtaki obyektler daa yaqın ve daa büyük körüne edi.

Korean : 이 망원경은 멀리 있는 물체를 더 가깝게도 나타내고 더 크게도 나타내기 위하여 렌즈 2개를 조합하여 사용했습니다.Crimean Tatar : Qızğançlıq ve nefishorlıq er vaqıt biznen birlikte olacaq ve işbirlikniñ tabiatı çoqluqnıñ fayda körmesindedir, nefishorca areket etip, qısqa müddet içinde er vaqıt daa ziyade qazanmağa mümkündir.

Korean : 탐욕과 이기심은 늘 우리와 함께할 것이며 협동의 특성상 다수가 이득을 보는 상황에서는 항상 이기적인 행동으로 단기간에 더 많은 것을 취할 수 있습니다.Crimean Tatar : Ümüt etem, adamlarnıñ çoqusı uzun müddet içinde eñ yahşı variant – başqalarınen birlikte çalışmaq olğanını añlar.

Korean : 바라건대, 대부분의 사람은 다른 사람들과 협력하는 것이 장기적으로 최선의 선택임을 깨달을 것입니다.Crimean Tatar : Bir çoq insanlar, insanlarnıñ başqa bir yıldızğa seyahat etip, başqa dünyalarnı tedqiq etebilecek künnü arzu eteler, bazıları o yerde ne olacağınen meraqlanalar, bazıları diger seyarelilerniñ ya da başqa bir ayatnıñ başqa bir ösümlikte yaşaybilecegine inanalar.

Korean : 많은 사람들은 인간이 다른 별을 여행하고 다른 세계를 탐험할 수 있는 날을 꿈꿉니다. 어떤 사람들은 바깥 세계에 뭐가 있는지 궁금해하며, 외계인이나 다른 생명체가 다른 별에 살 수 있다고 믿는 사람들도 있습니다.Crimean Tatar : Ancaq, bu kerçek olsa da, ihtimal, yaqında olmaz. Yıldızlar o qadar dağınıq ki, zira ¨qomşu¨ olğan yıldızlar arasında trillion millik mesafe bar.

Korean : 하지만 일어난다 해도 아주 오랫동안 일어나지 않을 일입니다. 항성들은 아주 멀리 떨어져 있어서 ´이웃´이라 해도 간격이 수천 조 마일이나 됩니다.Crimean Tatar : Belki bir kün torunlarıñıznıñ evlâtları, qadimiy atalarınınen meraqlanıp, olarğa yat olğan bir dünyanıñ töpesinde turacaqtırlar?

Korean : 어쩌면 언젠가는 당신의 증손자들이 외계 세계의 꼭대기에 서서 그들의 고대 조상에 대해 궁금해할지도 모르겠죠?Crimean Tatar : Ayvanlar bir çoq üceyreden ibarettir. Bir şeyler aşap içlerinde azım eteler. Ayvanlarnıñ ekseriyeti areket etebileler.

Korean : 동물들은 많은 세포로 이루어져 있습니다. 동물은 음식을 먹고 몸 속에서 소화시킵니다. 대부분의 동물들은 움직일 수 있습니다.Crimean Tatar : Yalıñız ayvanlarnıñ miyi bar (atta ayvanlarnıñ episinde bile degil, meselâ, cılavuqnıñ miyi yoq).

Korean : 오직 동물만이 뇌가 있다(비록 모든 동물이 그런 것은 아니다. 예를 들면 해파리는 뇌가 없다).Crimean Tatar : Ayvanlarnı dünyanıñ er yerinde rastketirmek mümkün. Olar yerni qaza, okeanda yalday ve kökte uçalar.

Korean : 동물은 지구 전역에 서식하고 있습니다. 동물들은 땅을 파고 바다에서 수영하고 하늘을 날아다닙니다.Crimean Tatar : Üceyre, canlı (şeyler) üzviyetniñ eñ kiçik qurulış ve funktsional birlemidir.

Korean : 세포는 생물체(생체)의 가장 작은 구조 및 기능 단위이다.Crimean Tatar : Üceyre, kiçik oda manasını bildirgen latince cella sözünden kele.

Korean : 셀(cell)은 작은 방을 뜻하는 라틴어 셀라(cella)에서 유래했다.Crimean Tatar : Canlılarğa hurdebinden baqacaq olsañız, olar kiçik kvadratlardan ya da toplardan yapılğanını körürsiñiz.

Korean : 생물을 현미경으로 관찰하면, 이들이 작은 사각형이나 구형으로 구성되어 있다는 것을 볼 수 있습니다.Crimean Tatar : İngiltereli bir biolog olğan Robert Hook, hurdebinnen qapaq içindeki kiçik kvadratlarnı körgen.

Korean : 영국의 생물학자 로버트 후크(Robert Hooke)는 코르크의 작은 사각형을 현미경으로 보았다.Crimean Tatar : Olar odalarğa beñzey ekenler. O, ölü üceyrelerni közetken ilk kişi olğan.

Korean : 그것들은 방처럼 보였다. 그는 죽은 세포를 관찰한 첫 번째 사람이었다.[Day25]

Crimean Tatar : Elementler ve birikmeler bir alından digerine keçebile ve deñişmeybile.

Korean : 원소와 화합물은 변화하지 않은 채 한 가지 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다.Crimean Tatar : Gaz sıfatındaki azot, şingen azotnen aynı hususiyetlerge saiptir. Şingen alda o daa da sıqtır, ancaq molekulaları alâ aynıdır.

Korean : 질소는 기체에서도 액체와 같은 특성을 가진다. 액체 상태는 밀도가 더 높지만 분자는 여전히 같다.Crimean Tatar : Suv farqlı bir misaldir. Suv birikmesi, eki gidrogen atomından ve bir oksigen atomından ibarettir.

Korean : 물이 또 다른 예입니다. 물 화합물은 2개의 수소 원자와 1개의 산소 원자로 이루어져 있습니다.Crimean Tatar : Gaz, şingen ya da qattı olmasına baqmadan, aynı molekulâr qurulışqa saiptir.

Korean : 기체든, 액체든, 고체든 같은 분자 구조를 가지고 있습니다.Crimean Tatar : Fizikiy alı deñişse de, himiyeviy alı deñişmey.

Korean : 그것의 물리적 상태가 변하더라도, 화학적 상태에는 변함이 없다.Crimean Tatar : Zaman, etrafımızda olğan ve yapqan er şeyimizge tesir etken, ancaq añlaşılması qıyın olğan bir şeydir.

Korean : 시간은 이해하기 어렵긴 하지만, 온통 우리 주변에 있는 것이며, 우리가 하는 모든 것에 영향을 미친다.Crimean Tatar : Zaman biñ yıllar boyunca din, felsefe ve ilim saasında çalışqan alimler tarafından tedqiq etilip kelgen.

Korean : 시간은 수천 년 동안 종교인, 철학자, 과학자들에 의해 연구되어 왔다.Crimean Tatar : Biz zamannı, kelecekten şimdiki zaman üzerinden keçmişke doğru ketken bir adiseler zıncırı olaraq menimseymiz.

Korean : 사람들은 미래에서 현재를 거쳐 과거로 넘어가는 일련의 사건들의 흐름을 통해 시간을 경험한다.Crimean Tatar : Zaman, aynı zamanda, vaqialarnıñ devamlılığını (uzunlığını) qıyaslav vastasıdır.

Korean : 시간은 또한 사건의 기간(길이)을 비교하는 방법이기도 합니다.Crimean Tatar : Devriy bir adiselerniñ tekrarlanğanını közetkende siz zaman keçkenini özüñiz de işaretleybilesiñiz. Devriy adise, daimiy sürette tekrarlanıp turğan bir şeydir.

Korean : 반복적인 사건의 되풀이를 관측함으로써 시간의 흐름을 기록할 수 있습니다. 반복적인 사건이란, 정기적으로 계속 반복해서 일어나는 사건을 말합니다.Crimean Tatar : Bügünki künde bilgisayarlar resim ve videolar üzerinde çalışmaq içün qullanıla.

Korean : 오늘날 컴퓨터는 사진과 비디오를 조작하는 데 사용됩니다.Crimean Tatar : Mürekkep animatsiyalar bilgisayarlar vastasınen yaratılabile ve bu çeşit animatsiyalar sıq-sıq televizionda ve filmlerde qullanılmaqtadır.

Korean : 정교한 애니메이션은 컴퓨터로 제작될 수 있으며, 이러한 종류의 애니메이션은 텔레비젼과 영화에서 점점 더 많이 사용되고 있다.Crimean Tatar : Muzıka yazılğanda seslerni işlemek ve qarıştırmaq içün, adet üzre mürekkep bilgisayarlar qullanıla.

Korean : 음악은 종종 사운드를 처리하고 함께 믹스하기 위해 정교한 컴퓨터를 사용하여 녹음합니다.Crimean Tatar : On dokuzıncı ve yiğirminci asırlarda uzun bir muddet, Yañı Zelandiyanıñ ilk sakinleri, moa degen dev kibi quşlarnı avlağan maori halqı olğan dep sayılğan.

Korean : 19세기와 20세기 오랜 기간 동안 뉴질랜드에 최초로 거주했던 사람들은 모아라고 불리는 거대한 새를 사냥했던 마오리족이라고 여겨졌습니다.Crimean Tatar : Soñradan nazariye, maori halqınıñ Polineziyadan Büyük flotta köçkenini ve Yañı Zelandiyanı moriorilerden basıp alaraq, bir köy hocalığı cemiyetini qurğan degen fikirni tasdıqlay.

Korean : 그 이론은 그 후 마우리 사람들이 대함대의 폴리네시아로부터 이주해왔으며, 농업사회를 형성한 모리오리족으로부터 뉴질랜드를 장악했다는 견해를 만들었다.Crimean Tatar : Ancaq yañı malümatlar, moriorilerniñ Yañı Zelandiyadan Chatham adalarına köçip, özüne has özgün, barışıqsever medeniyetni inlişaf ettirgen ve qıtadan kelgen bir maori zümresi olğanını köstere.

Korean : 하지만 새로운 증거에 의하면, 모리오리족은 채텀 제도(Chatham Islands)로 이주하여 자신만의 독특하고 평화로운 문화를 발전시킨 마오리족의 한 그룹이었음을 암시합니다.Crimean Tatar : Çatem adalarında, Yañı Zelandiyadan köçken daa bir maori qabilesi yaşağan eken.

Korean : 채텀 제도에는 다른 부족이 하나 더 있었는데, 바로 뉴질랜드에서 이주 온 마오리 족입니다.Crimean Tatar : Özlerine moriori degenler, bir qaç çarpışma olğan ve ahır-soñu morioriler yer yüzünden silinip taşlanğan.

Korean : 그들은 자신들을 모리오리족이라고 불렀고 몇 번의 소규모 전투 끝에 결국 모리오리족은 전멸되었습니다.Crimean Tatar : Keçmişte şirkette on yıllar boyunca çalışıp kelgen insanlar, açıq yüreknen zorluqlar ve atta, muvafaqiyetsizliklerni degerlendirerek, bizim küçlü taraflarımız ile avesliklerimizge qıymet kesmege yardımcı oldılar.

Korean : 몇 십년 간 가까운 사이로 지내는 개개인들이 우리가 어려움, 심지어는 실패에 가감 없이 접근하며 스스로의 강점과 열정을 알아보는 데 도움을 주었다.Crimean Tatar : İnsanlarnıñ şahsiy, aileviy ve teşkiliy ikâyelerni diñlep, bizler teşkilâtnıñ medeniyetine yahşı ya da yaramay bir şekilde tesir etken keçmiş ve bazı şahıslar aqqında qıymetli malümatlar elde ettik.

Korean : 다른 사람들의 자신, 가족, 혹은 사회 이야기를 들으며 과거에 조직 문화에 좋은 혹은 나쁜 영향을 끼친 사람들에 대한 값진 정보를 얻을 수 있었다.Crimean Tatar : Öz tarihıñnı añlamaq, medeniyetinñi añlamaq degen manağa kelmese de, iç olmağanda, insanlarğa teşkilâtnıñ tarihı içinde nasıl bir yer alğanını añlamağa yardımcı ola.

Korean : 한 사람의 역사를 이해하는 것은 문화에 대한 이해를 전제로 하지 않지만, 적어도 사람들이 조직의 역사 안에서 그들이 어디에 속하는지 이해하는 데 도움이 된다.Crimean Tatar : Mufavaqiyetlerni degerlendirip, muvafaqiyetsizliklerni añlağan ayrı bir insanlar ve iştirak etken bütün şahıslar, teşkilâtnıñ degerlikleri, missiyası ve areket ettirgen küçlerini daa da teren añlaylâr.

Korean : 성공을 평가하고 실패들을 인지하는 동안 개개인과 참여하는 모든 사람들은 조직의 가치, 사명 및 추진력을 더 깊이 알아갑니다.Crimean Tatar : Bu alda, evelki kirişimcilik areketlerinen bağlı misaller ve elde etilgen muvafaqiyetler aqqında hatırlağanda, insanlarnıñ yerli kilse içün yañı deñişmelerge ve yañı yönelişlerge açıq olmalarına yardımcı oldı.

Korean : 이 경우에는 과거의 기업적 행동 사례 복기와 그에 따른 성공 사례가 신도들이 지역 교회가 새로 변화하고 새 방침을 따르는데 개방적으로 나오도록 일조했다.Crimean Tatar : Bu çeşit muvafaqiyetler aqqındaki ikâyeler, deñişmelernen bağlı qorqularnı eksilte ve kelecekteki deñişmelerge nisbeten müsbet munasebet yarata ediler.

Korean : 이러한 성공담은 변화의 두려움을 줄여주고 동시에 미래의 변화에 대한 긍정적인 성향을 만들어냈습니다.Crimean Tatar : Fikir etüvniñ konvergent modelleri, çezilüvni tapmaq içün çeşitli ğayelerni ya da saalarnı birleştirgen mesele çezilüv usullarıdır.

Korean : 수렴젹 사고 패턴은 서로 다른 생각이나 분야를 통합하여 해결책을 찾는 문제 해결 기법이다.[Day26]

Crimean Tatar : Bu fikir etüvniñ temelinde surat, mantıq ve tıpqılıq, aynı zamanda da delil identifikatsiyası, bar olğan usullarnıñ yañıdan qullanması, malümat cıyılmasıdır.

Korean : 이 사고방식의 초점은 속도, 논리, 정확성 그리고 사실 파악에 있으며, 기존의 기술을 새롭게 적용하고 정보를 수집합니다.Crimean Tatar : Bu tefekkürniñ eñ müim faktorı: bu yerde tek bir doğru cevap bar. Tek eki cevapni, yani doğru ya da yañlış olğanını tüşünesiñiz.

Korean : 이 사고방식의 가장 중요한 요소는 정답은 오직 하나뿐이라는 것이다. 당신은 정답과 오답이라는 두 가지 답만 생각해낼 수 있다.Crimean Tatar : Bu tür fikir etüv, belli ilmiy ya da standart ceryanlarnen assotsiatsiyanı yaratılır.

Korean : 이런 유형의 사고는 특정 과학 또는 표준 절차와 연관되어 있습니다.Crimean Tatar : Bu tür fikir etüvge saip olğan insanlar mantıqlı fikir etüvge saiptir, şablonlarnı ezberley, meselelerni çeze ve ilmiy testler üzerinde çalışa bileler.

Korean : 이런 방식의 생각을 하는 사람은 논리적 사고를 하고, 패턴을 기억할 수 있고, 문제를 해결할 수 있으며 과학적 실험을 할 수 있다.Crimean Tatar : Şübesiz ki, insanlar, başqa insanlarnıñ zeinini oqumağa eñ qabiliyetli olğan türdir.

Korean : 현재까지는 인간은 타인의 마음을 읽는데 가장 뛰어난 재능을 가진 종입니다.Crimean Tatar : Bu ise, başqa insanlarnıñ neni menimsegenini, niyetini, inanğanını, bilgenini ya da istegenini muvafaqiyet ile evvelden aytıp olacağımız manasına kele.

Korean : 이는 우리가 다른 사람들이 생각하고, 알고, 원하는 바와 인식하고 의도하는 바에 대해서 성공적으로 예측할 수 있다는 말이다.Crimean Tatar : Bu qabiliyetler arasında, olabilecek cismiy areketlerniñ eki manalılığını çezmege imkân bergen başqa insanlarnıñ niyetlerini añlaybilmek qabiliyeti pek müimdir.

Korean : 이러한 능력 중에서도 타인의 의도를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이는 신체적 행동에서 발생할 수 있는 애매성을 해소할 수 있도록 해 줍니다.Crimean Tatar : Meselâ siz, bir arabanıñ camını sındırğan birisini körgen olsa ediñiz, büyük ihtimal, o başqasınıñ arabasını hırsızlamağa isteydir dep bellegen olur ediñiz.

Korean : 예를 들어 누군가 차창을 깨는 장면을 목격했다면 필시 그가 모르는 사람의 차를 훔치려고 한다고 생각할 것입니다.Crimean Tatar : Arabasınıñ anahtarlarını coyğan ve öz arabasına kirmege tırışqan olsa da, oña nisbeten farqlı bir şekilde üküm çıqarmaq kerek olur edi.

Korean : 만일 그가 차 키를 잃어버렸고, 문을 열려고 했던 게 자신의 승용차라면, 판단은 다르게 해석되어야 할 필요가 있습니다.Crimean Tatar : MRT, 1930-ncı yıllarda Feliks Bloh (Stanford universitetinde çalışqan) ve Edvard Pursell (Harvard universitetinden) tarafından icat etilgen özekli mıqnatis rezonansı (ÖMR) denilgen bir fizikiy adisege esaslanmaqtadır.

Korean : MRI는 1930년대에 펠릭스 블로치(스탠퍼드대)와 에드워드 퍼셀(하버드대)이 발견한 핵자기공명(NMR)이라는 물리학 현상을 기반으로 한다.Crimean Tatar : Bu rezonansta, mıqnatis saa ve radiodalğalar, atomlarnı kiçik radiosignallar çıqarmağa mecbur ete.

Korean : 이 공명에서, 자기장 및 전파는 원자가 미세한 무선 신호를 내보내도록 합니다.Crimean Tatar : 1970-nci senesi, ekim ve tetqiqatçı alim olğan Raymond Damadian, mıqnatis rezonans tomografiyasınıñ tıbbiy diagnnostikada bir alet olaraq qullanılması içün bir temel keşif ete.

Korean : 1970년, 의사이자 연구 과학자인 레이몬드 다마디안(Raymond Damadian)은 의학적 진단 도구로 자기 공명 영상을 사용하기 위한 기초를 발견했습니다.Crimean Tatar : Dört yıldan soñ, dünyada MRT saasında berilgen patentlerden eñ birincisi ola.

Korean : 4년 뒤에 특허를 받았고 이것은 MRI 분야에서 받은 세계 최초의 특허였습니다.Crimean Tatar : 1977-nci senesi Dr. Damadian, ¨Boysunmağan¨ dep adlandırğan ilk ¨bütün vucut¨ MRT skanerini qurıp bitire.

Korean : ¨1977년, 다마디안 박사는 스스로 ¨불굴¨이라 명명한 최초의 ¨전신¨ MRI 스캐너를 완공했습니다.¨Crimean Tatar : Asinhron bidirişüv, başqalarğa fikir yürsetme ve akis amel zamanı bere.

Korean : 비동기적인 커뮤니케이션은 사람들에게 자가 반성과 어떻게 다른 사람들을 대할지 고려할 수 있는 시간을 장려합니다.Crimean Tatar : Bu, talebelerniñ öz tezliginde çalışmasına ve tasil esnasındaki malümat tezligini nezaret etmesine imkân bere.

Korean : 본 제품은 학생들이 자신의 속도에 맞추어 공부할 수 있게 해주며, 지시 안내의 속도를 제어할 수 있게 해 줍니다.Crimean Tatar : Bundan da ğayrı, keregi kibi deñişebilgen çalışma saatleri imkânını bergen sıñırlavlar daa da azdır. (Bremer, 1998)

Korean : 게다가 근무 시간을 유연하게 조절할 수 있는 가능성이 있기 때문에 시간제한이 더 적습니다. (Bremer, 1998)Crimean Tatar : İnternet ve Bütün Dünya Ağınıñ qullanılması, talebelerniñ istegen vaqıtta malümatqa irişmelerine imkân bere.

Korean : 인터넷과 월드와이드웹의 사용은 학습자가 언제든지 정보에 접근할 수 있게 해줍니다.Crimean Tatar : Talebeler ayrıca kün boyunca istegen saatinde, ocalarınen bir daaki sefer yüzme-yüz körüşmekni beklemeden sualler bererek, acele sürette cevap alabileler.

Korean : 학생들은 또한, 하루 중 언제든지 강사에게 질문을 제출할 수 있으며, 다음 대면 회의 때까지 기다리지 않고 상당히 빠른 답변을 기대할 수 있습니다.Crimean Tatar : Tasilge postmodern yanaşuv, absolütlerden azat olmaqnı teklif ete. Ögrenmekniñ, eñ doğrudır denilecek yekâne bir usulı yoqtır.

Korean : 포스트 모던적인 학습 방식은 절대적인 것에서 자유를 제공한다. 배우는 것에 좋은 길이 하나뿐인 것은 아니다.Crimean Tatar : Aslında, ögrenilecek yekâne yahşı denilecek bir şey yoqtır. Ögrenüv, ögreneyatqan ile taqdim etilgen bilgi arasındaki tecribe içinde keçe.

Korean : 사실, 배움에 있어서 딱 한 가지는 없다. 학습은 학습자와 제시된 지식 사이의 경험에서 이루어진다.Crimean Tatar : ¨Özüñ yap¨ şeklindeki televizion temaşalar ile malümat taşığan, ögretken televizion yayınlarınen bağlı tecribemiz, bu meseleni köstermektedir.

Korean : 자율 학습 및 정보 제공, 학습 기반 TV 쇼를 통한 현재 경험은 이러한 점을 잘 보여줍니다Crimean Tatar : Aramızdaki ekseriyet, şahsen özümiz ömürlik iştirak etmeycek ya da berilgen malümatnı asla qullanmaycaq bir esnas ya da deñev aqqındaki televizion yayınlarnı seyir etemiz.

Korean : 우리 중 많은 이가 결코 참여하지도, 해당 지식을 적용하지도 않을 과정 또는 경험을 알려주는 텔레비전 프로그램을 시청합니다.Crimean Tatar : Bizler iç bir zaman araba tamir etmeycekmiz, arttaki azbarda bir çeşme qurmaycaqmız, qadimiy qalıntılarnı tedqiq etmek içün, Peruğa barmaycaqmız ya da qomşumuznıñ evini ğayrıdan qurmaycaqmız.

Korean : 우리는 결코 차를 정비하거나, 뒤뜰에 분수를 만들거나, 페루를 여행하면서 고대 유적을 조사하거나, 이웃집을 개조하지 않을 것이다.Crimean Tatar : Avropağa deñizastı optik lifli kabel ve keniş yoldaş bağı sayesinde bağlanğan Grenlandiya, özü pek yahşı bir bağğa ve ealisiniñ 93% internetke saiptir.

Korean : 유럽 및 광대역 위성으로 연결되는 해저 광케이블망 덕분에 그린란드는 인구의 93%가 인터넷에 아무 문제 없이 접속할 수 있다.[Day27]

Crimean Tatar : Qalğan musafirhaneñizde ya da evde (eger bir misafirhane ya da mustaqil bir evde qalsañız) illâ ki wifi ya da bilgisayarğa bağlanğan internet mevcuttır ve bütün meskün yerlerinde bir internet qavehanesi ya da er kes içün açıq wifi bulunğan bir yerler bardır.

Korean : 호텔 또는 집주인(게스트하우스나 개인 집에 묵는 경우)은 대부분 와이파이나 인터넷이 연결된 PC를 가지고 있으며 모든 거주지에는 인터넷 카페나 공용 와이파이가 있는 장소가 근처에 있다.Crimean Tatar : Yuqarıda bildirilgeni kibi, «eskimos» sözü ABDde maqbül olsa da, ABDge bağlı olmağan ve hususan Kanadada arktik halqlar içün aşalayıcı olaraq sayılır.

Korean : 위에서 언급했듯이, ´에스키모´라는 단어는 미국에서 여전히 쓰이고 있지만, 많은 미국의 북극지방에 살지 않는 사람들, 특히 캐나다 사람들은 이 단어를 모욕적이라고 생각합니다.Crimean Tatar : Grenlandiyanıñ yerli sakinlerinden bu sözni eşitseñiz bile, ecnebiylerge onı qullanmaq yasaq.

Korean : 그린란드 원주민들이 혹시 이 단어를 사용하더라도 외국인은 사용을 하지 않는 것이 좋습니다.Crimean Tatar : Grenlandiyanıñ yerli sakinleri özlerini Kanadada inuit, Grenlandiyada ise Kalaalleq (Kalaallit - çoqluqta), grenlandiyalı dep adlandıralar.

Korean : 그린란드의 원주민은 스스로를 캐나다의 이누이트, 그린란드의 그린랜더, 그리고 칼라알릭(복수형은 칼라알리트)이라고 부릅니다.Crimean Tatar : Grenlandiyada cinayet ve çetellilerge nisbeten yaramay munasebet ne yerde ise yoq esap. Atta şeerlerde bile ¨kelişmegen şeyler yapılğan¨ bölgeler yoq.

Korean : ¨그린란드에서 범죄와 외국인을 향한 일반적 악감정은 사실상 존재하지 않는다. 심지어 번화가에도 이른바 ¨위험한 구역¨이 없다. ¨Crimean Tatar : Suvuq ava, ihtimal , azır olmağan insanlar rastkelişecek yekâne telükedir.

Korean : 추운 날씨가 아마도 추위를 대비하지 않은 사람들이 직면하게 될 유일한 진짜 위험일 것이다.Crimean Tatar : Eger siz Grenlandiyanı suvuq mevsimde ziyaret etecek olsañız (şimalde taraf ketken sayın daa da suvuq olacağı esapqa alınsa) kereği qadar sıcaq tutacaq urbalar almaq kereksiñiz.

Korean : 추운 계절에 그린란드를 방문한다면(북쪽으로 갈수록 더 춥다는 것을 고려할 것), 충분히 따뜻한 옷을 가져가는 것이 중요하다.Crimean Tatar : Yazda pek uzun künler yuqu ve sağlıq raatsızlıqlarına yol açabile.

Korean : 여름의 긴 낮 시간은 수면 부족과 함께, 관련 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.Crimean Tatar : Yazda ayrıca, şimal süyrüsineklerinden qorçalanmaq kerek. Er angi bir hastalıq yuqtırmasalar da raatsızlıq berebileler.

Korean : 여름에는 북유럽 모기를 조심하세요. 모기가 질병을 전염시키지는 않지만 염증을 일으킬 수 있습니다.Crimean Tatar : San Fransisko iqtisadiyatı, onıñ körülmege lâyıq yerleri eñ yüksek seviyeli turistik yer olsa da, iqtsadiyatı çeşitlendirilgendir.

Korean : 샌프란시스코의 경제는 세계적인 관광 명소가 된 것과 연계되어 있지만, 샌프란시스코 자체 경제도 다양합니다.Crimean Tatar : Eñ büyük meşğuliyet saaları ihtisasiy hızmetler, devlet idareciligi, maliye, ticaret ve turizmdir.

Korean : 고용이 가장 많은 분야는 전문 서비스, 공공기관, 금융, 무역 및 관광이다.Crimean Tatar : Onıñ muzıka, filmler, edebiyat ve kütleviy medeniyette aks ettirilüvi şeer ile onıñ körülmege lâyıq yerlerini dünyada tanılmasına yardımcı oldı.

Korean : 해당 도시와 랜드마크는 음악, 영화, 문학 및 인기 문화에서 빈번하게 등장했기 때문에 전 세계적으로 유명해질 수 있었습니다.Crimean Tatar : San Fransiskoda bir çok musafirhaneler, restoranlar ve birinci dereceli toplaşuv zalları olğan turistik astyapı meydanğa ketirilgendir.

Korean : 샌프란시스코는 많은 호텔, 레스토랑, 그리고 최고급 컨벤션 시설을 갖춘 거대한 관광 인프라를 개발해왔다.Crimean Tatar : San Fransisko ayrıca, memleket içinde koreya, tay, ind ve yapon kibi diger Asiya yemekleri içün eñ yahşı yerlerden biridir.

Korean : 샌프란시스코는 또한 한국, 태국, 인도, 일본 등 다른 아시아 요리를 하기에 가장 좋은 곳 중 하나이다.Crimean Tatar : Uolt Disney Worldqa seyahat etmek, bir şok amerikalı aile içün büyük bir acılıq ziyaretini temsil ete.

Korean : 월트 디즈니 월드(Walt Disney World)로의 여행은 많은 미국 가정에게 주요 순례지이다.Crimean Tatar : "Tipik" ziyaret Orlando halqara avalimanına uçmaqnı, musafirhane terkibindeki bir Disney musafirhanesine avtobusnen ketmekni, Disney mekânından ayrılmadan, tahminen bir afta keçirmekni ve evge qaytmaqnı qaplap ala.

Korean : ¨일반적인¨ 여행에는 올랜도 국제공항까지 비행기로 간 다음, 디즈니랜드 안의 디즈니 호텔까지 버스를 타고 가서 디즈니랜드에서 벗어나지 않은 채 대략 일주일의 시간을 보낸 후 집으로 돌아오는 것이 포함됩니다.¨Crimean Tatar : Mümkün olabilecek soñsuz çeşitlikler bardır, faqat bir çoq insannıñ "Disney Worldqa barmaq" aqqında bahs etkenlerinde közde tutqan şeyi budır.

Korean : ¨물론 이외에 다양한 방법으로 다녀올 수 있겠지만, 이는 여전히 대부분의 사람들이 ¨디즈니 월드에 갈 거야¨라고 했을 때의 전형적인 여행 방법입니다.¨Crimean Tatar : Ebay ya da Craiglist kibi mezat veb saifeleri vastası ile İnternet üzerinden satılğan bir çoq biletler, qısmen qullanılğan çoq künlük park biletleridir.

Korean : 이베이나 크레이그리스트 같은 경매 웹사이트를 통해 온라인으로 판매되는 많은 입장권은 며칠 동안 이용하는 자유이용권(park-hopper ticket)입니다.Crimean Tatar : Bu pek keniş tarqalğan faaliyet olsa da, Disney tarafından yasaqlanğandır: biletlerniñ berilmesi yasaqtır.

Korean : 이는 매우 흔한 행위이긴 하지만, 디즈니는 이를 금지하고 있습니다. 즉, 사람들은 디즈니월드 입장권을 양도할 수 없습니다.Crimean Tatar : Grand-Kanyondaki qasnaq astında yerleşken er bir lager içün devletke qaytuv ruhseti kerek.

Korean : 그랜드 캐니언의 림 아래 지역에서 캠핑을 하려면 오지 허가가 필요합니다.Crimean Tatar : Kanyonnı qorçalamaq içün böyle ruhset sıñırlıdır ve aynıñ birinde, aynıñ başından dört ay evel berilir.

Korean : 협곡을 보호하기 위해 허가는 제한적으로 발행되며, 시작 달 4개월 전, 해당 달의 첫째 날에 받을 수 있습니다.Crimean Tatar : Böylece, devletke qaytuv ruhseti mayıs ayınıñ başındaki er angi tarihına 1 yanvarda almaq mümkün.

Korean : 따라서 캠핑 시작일이 5월인 경우, 캠핑 허가 신청은 1월 1일부터 하실 수 있습니다.Crimean Tatar : Phantom Ranchqa ait olğan Bright Angel Campground lageri kibi eñ rağbetli etraflardaki yerler, adetince, ayırtıp saqlamağa açıq olğanı, ilk kün yollanğan arzuallernen toldurılır.

Korean : 팬톰랜치에 인접한 브라이트 엔젤 캠핑장과 같이 인기 있는 지역들은, 예약 접수 첫 날부터 접수 요청이 물밀듯이 쏟아집니다.Crimean Tatar : Evelde ayırtılğan, ve canlı nevbet şeklinde kerçekleşken ruhsetler sıñırlı sayıda mevcüt.

Korean : 선착순으로 이용하는 방문 신청은 제한된 숫자이긴 하나 일정 된 수가 보장되어 있다.Crimean Tatar : Cenübiy Afrikanı arabanen kezmek, bölgeniñ bütün dülberligini körmek ve adiy turistlik seyahat yolları tışında bulunğan yerlerge barmaqnıñ acayip bir usulıdır.

Korean : 차를 타고 남아프리카에 들어가면 모든 지역의 아름다움을 감상할 수 있음은 물론 일반적인 관광 경로를 벗어난 곳까지 방문할 수 있습니다.[Day28]

Crimean Tatar : Bunı diqqatlı bir planlaştıruv ile adiy bir arabada da yapmaq mümkün, lâkin israrnen 4x4 tevsiye etile ve bir çoq yerlerde yalıñız 4x4 yüksek köpçekli bazası olğan soyunen keçmek mümkün.

Korean : 신중히 계획하면 일반 차량으로도 가능하지만 사륜구동을 적극적으로 추천하며 험한 지형은 하이힐 기반의 사륜구동으로만 접근 가능하다.Crimean Tatar : Plan yapqanda, Cenübiy Afrika istiqrarlı olsa da, qomşu memleketlerniñ episi istiqrarlı olmağanını unutmañız.

Korean : 계획을 세울 때, 아프리카 남부가 안정적이긴 하나 모든 인접 국가가 안정하지는 않다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.Crimean Tatar : Viza talapları ve maliyetleri ülkeden ülkege köre deñişe ve qaysı ülkeden kelgeniñizge bağlıdır.

Korean : 비자 요구 사항 및 비용은 국가마다 다르며 출신 국가의 영향을 받습니다.Crimean Tatar : Er bir memlekette, maşna içinde fevqulâde vaziyetlerde kerek olabilecek şeyler bulundurılmasını talap etken özgün qanunlar bar.

Korean : 각국은 또한 저마다 차량에 소지할 응급 용품에 대한 고유의 법을 가지고 있다.Crimean Tatar : Viktoriya uçansuvı, Zimbabveniñ ğarbiy qısmında, Livingston, Zimbiya sıñırı qarşısında ve Botsvana yaqınındaki bir şeerdir.

Korean : 빅토리아 폴스는 리빙스턴, 잠비아와 보츠와나 근처의 국경 건너편의 짐바브웨 서쪽에 있는 작은 도시입니다.Crimean Tatar : Şeer uçansuvnıñ tamam yanında yerleşmekte ve eñ muim cazibe merkezidir, lâkin bu meşur seyahat meskeni sergüzeşt qıdırğanlarğa em de körülmege lâyıq yerlerniñ sevdalarına uzun vaqıt qalabilmeleri içün bir çoq imkânlar teklif ete.

Korean : 이 마을은 폭포 바로 옆에 위치해 있고, 그 폭포들이 마을의 주요 명소이며, 또한 이 유명한 관광지는 모험가들과 관광객들 모두에게 더 오래 머물 수 있는 많은 기회를 제공한다.Crimean Tatar : Yağmur mevsiminde (noyabrden martqace) suv acmi artacaq ve uçansuv daa da eybetli olacaq.

Korean : 우기(11월부터 3월까지)에는 수량이 증가하며, 폭포가 더 극적으로 변합니다.Crimean Tatar : Körüpden keçecek ya da uçansuv yanından keçken aylânçıqlı yollardan yürecek olsañız, sılanacağıñızdan emin oluñız.

Korean : 다리를 건너거나 폭포 근처의 구불구불한 길을 따라 걸어가면 옷이 젖게 됩니다.Crimean Tatar : Diger taraftan, hususan suv acmi pek büyük olğanı içün, siziñ uçansuvnı körüv saañıznı suvnıñ özü qapatır!

Korean : 반면에, 물의 양이 너무 많아서 실제 보이는 폭포의 크기는 - 엄청난 수량으로 인해 - 가려진다!Crimean Tatar : Tutanhamonıñ qabiri (KV62). KV62, 1922 senesi Hovard Karter ne yerde ise, asla tiyilmegen yaş qıralnıñ Vadiydeki eñ meşur qırallıq qabirini keşif ete.

Korean : 투탕카멘의 무덤(KV62). KV62는 하워드 카터가 1922년에 발견한 어린 왕의 무덤으로, 상태가 거의 온전했으며 아마 왕가의 계곡에서 가장 유명한 무덤일 것입니다.Crimean Tatar : Ancaq, diger qırallıq qabirlerinen teñeştirilgende, Tutanhamon qabiri, ğayet kiçik ve sıñırlı süslenüvge saip olğanı sebebinden ziyaret etilmekni pek de aq etmemektedir.

Korean : 하지만 다른 많은 왕릉과 비교했을 때, 투탕카멘의 무덤은 작은 크기에 많지 않은 장식들 때문에 방문할 가치가 없는 편이다.Crimean Tatar : Mumiyanı tabuttan çıqarıp almağa ıntılğanlarnnıñ oña bergen zararını körmek istegen er bir insan, yalıñız baş ve omuzları körüngeni içün muğayacaqtır.

Korean : 미라를 관에서 제거하려다 미이라가 훼손됐다는 증거를 보는 데 관심이 있는 사람은 머리와 어깨만 보여 실망할 것이다.Crimean Tatar : Mezarlıqnıñ mühteşem zenginlikleri içinde degil, artıq Kairedeki Mısır müzeyine alıp ketildi.

Korean : 이 무덤의 전설적인 재보는 더는 무덤 안에 남아있지 않지만, 카이로의 이집트 박물관으로 옮겨졌기에 그곳에서 볼 수 있다.Crimean Tatar : Zamanı sıñırlı olğan ziyaretçiler vaqtını başqa yerde keçirseler daa da yahşı olur.

Korean : 시간이 별로 없는 방문객은 다른 곳에서 시간을 보내는 편이 나을 것입니다.Crimean Tatar : Pnom Krom Siem Reaptan 12 km cenübiy ğarptadır. Töpelikte yerleşken bu ibadethane IX asırnıñ soñunda qıral Yasovarman saltanatı devrinde qurulğan.

Korean : 프놈 끄롬, 씨엠립에서 남서쪽으로 12km 떨어진 곳. 이 언덕 꼭대기 사원은 야쇼바르만 왕의 통치 기간인 9세기 말에 지어졌습니다.Crimean Tatar : İbadethaneniñ qasevetli atmosferası ile Tonle Sap gölüniñ manzarası töpelikke çıqmaqnıñ qıymetli olğanını köstere.

Korean : 이 사원의 우울한 분위기와 톤레삽 호수가 내려다보이는 전망은 언덕에 오르는 것을 보람 있게 한다.Crimean Tatar : Bu semetke yapılğan ziyaret qolaylıqnen göldeki qayıq kezintisinen de birleştirilebile.

Korean : 해당 현장 방문은 호수로의 보트 여행과 간편하게 합쳐질 수 있습니다.Crimean Tatar : Tonle Sapqa ketkende pasportıñıznı almağa unutmañız, çünki ibadethanege kirmek içün Angkor Pass kerek olacaq.

Korean : 앙코르 패스는 사원에 들어갈 때 필요하기 때문에 톤레삽으로 향할 때 여권과 꼭 함께 지참해야 한다.Crimean Tatar : Qudus İsrailniñ paytahtı ve büyük bir şeeri olsa da, diger devletlerniñ ekseriyeti ile Birleşken Milletler Teşkilâtı onı İsrail paytahtı olaraq tanımay.

Korean : 예루살렘은 이스라엘의 수도이자 가장 큰 도시입니다. 그런데도 대부분의 다른 국가들과 국제 연맹은 이를 이스라엘의 수도로 인정하지 않습니다.Crimean Tatar : Yeudiy bayırlarında yerleşken qadimiy şeer biñ yıllıq acayip tarihqa saiptir.

Korean : 유대 언덕의 고대 도시는 수천 년에 걸친 매혹적인 역사를 가지고 있다.Crimean Tatar : Şeer üç dane bir tañrılı din olğan museviylik, hristianlıq ve islâm içün muqaddes olıp, meneviy, diniy ve medeniy merkez olaraq hızmet etmektedir.

Korean : 이 도시는 유대교, 기독교, 이슬람교의 세 가지 일신교의 성지이며 영적, 종교적, 문화적 중심지 역할을 하고 있습니다.Crimean Tatar : Şeerniñ diniy emiyeti, hususan, Eski Qudusnıñ bir çoq yerleri sebebinden, Qudus İsrailniñ eñ muim turistik yönelişlerinden biri dep esaplana.

Korean : 도시의 종교적 의의와 구시가지의 다양한 유적지때문에 예루살렘은 이스라엘의 주요 관광지 중 하나로 뽑힌다.Crimean Tatar : Qudusta tarihiy, arheologik ve medeniy yerler, ayrıca qızğın ticaret ve adam çoq olğan, kafe ve restoranlar mevcuttır.

Korean : 예루살렘에는 많은 역사적, 고고학적 문화적 장소도 있고, 활기차고 붐비는 쇼핑 센터들, 카페들과 식당들도 있다.Crimean Tatar : Ekvador, Kuba vatandaşlarından halqara avalimanı ya da sıñırdaki kiriş noqtalarından Ekvadorğa kirmesinden evel davet mektübi almalarını talap ete.

Korean : 에콰도르는 쿠바 시민들이 공항이나 국경지역 입국을 통해 에콰도르에 입국하기 전에 초청장을 받을 것을 요구하고 있다.Crimean Tatar : İşbu mektüp Ekvador içki işler nazirligi tarafından qanuniyleştirilgen ve muayyen talaplarğa uyğun olmaq kerek.

Korean : 이 서한은 에콰도르 외교부에 의해 합법화되어야 하며, 특정 요건을 준수해야 합니다.[Day29]

Crimean Tatar : Bu talaplar eki devlet arasında uyğun migratsiya aqışını teminlemek içün yapıla.

Korean : 이러한 요구 사항들은 두 국가 간 체계적인 이주민 흐름을 질서 있게 조직화할 수 있도록 설계되었습니다.Crimean Tatar : AQŞ yeşil kartası saibi olğan Kuba vatandaşları işbu talaptan azat olunması içün Ekvador konsullığına teşrif buyurmaq kerek.

Korean : 미합중국 영주권을 보유한 쿠바 국민은 이 요건을 면제받으려면 에콰도르 영사관에 방문해야 합니다.Crimean Tatar : Pasportiñiznıñ keçerlilik müddeti sayahat kününden soñ, 6 aydan az olmamalı. Qalacaq müddetiñizni isbatlamaq içün barıp kelüv bileti talap etile.

Korean : 여권 유효 기간이 여행 일로부터 최소 6개월 이상 남아 있어야 합니다. 체류 기간을 증명하기 위해 왕복/연결 편 티켓이 필요합니다.Crimean Tatar : Kezintiler büyükçe gruppalar içün daa da ucuzdır, bu sebepten yañğız ya da bir arqadaşıñıznen beraber iseñiz, başqa insanlarnen tanışmağa areket etiñiz ve adam başına daa da yahşı bir fiyat almaq içün dört ile altı kişiden ibaret gruppa tiziñiz.

Korean : 단체 여행인 경우 투어 비용이 저렴하기 때문에 혼자 여행하거나 친구 단 한 명과 여행하는 경우라면 다른 사람들을 만나 4명에서 6명으로 모임을 구성해서 1인당 비용을 더 저렴하게 만들어 보세요.Crimean Tatar : Ancaq bu sizni raatsız etmemeli, çünki çoqusı vaqıtta turistler arabalarnı toldurmaq içün qarıştırıla.

Korean : 하지만 걱정 안 하셔도 되는 게 보통 투어 차량을 채우려고 여행객들을 여기저기 섞어서 태우기 때문입니다.Crimean Tatar : Aslında daa ziyade insanlarnı çoqça para tölemek kerekler dep tüşünsinler dep inandırmanıñ bir yolu olğanı körüne.

Korean : 사실 이는 사람들이 더 많은 돈을 내야 할 거라고 생각하게 속이는 방법의 일종에 가까워 보입니다.Crimean Tatar : Machu Picchu şimaliy tarafında yükselgen bu tik dağ, çoqusı vaqıt harabeler fotoresimleriniñ fonu olaraq qullanıla.

Korean : 마추픽추의 북쪽 끝에 우뚝 솟은 이 가파른 산은 종종 많은 폐허 사진의 배경으로 등장합니다.Crimean Tatar : Aşağıdan o biraz qorqunçlı olıp körüne em de tük ve qıyın bir yoquştır, lâkin bedence sağlam olğan bir çoq insan bu yolnı tahminen 45 daqqada keçebile.

Korean : 아래에서 보면 다소 위압적이고 가파르며 험난한 오르막이지만, 적당히 건강한 사람은 약 45분 안에 올라갈 수 있을 것입니다.Crimean Tatar : Dağ soqağınıñ büyük bir qısmına taş basamaqlar töşelgen, ziyade tik qısımlarında ise, çelikten yapılğan alatlar tırabzan tayamalar sıfatında qullanılalar.

Korean : 대부분의 길을 따라 돌계단이 놓여 있으며, 경사진 구간에서는 강철 케이블이 지지 난간의 역할을 한다.Crimean Tatar : Buña baqmadan, bolduracağıñıznı biliñiz ve tik yerlerde, hususan sılaq olğanda pek muqayıt olıñız, çünki tez vaqıtta telükeli olıp qalabileler.

Korean : 그렇긴 하지만 숨이 가쁠 수 있고 특히 젖었을 때는 빠르게 위험해질 수 있으니 더 가파른 곳에서는 더욱 주의를 기울여 주세요.Crimean Tatar : Töpege yaqın, içinden keçmek kerek olğan bayağı alçaq ve olduqça tar bir mağara bar.

Korean : 꼭 지나가야 하는 작은 동굴이 있는데, 천장이 낮고 매우 좁다.Crimean Tatar : Galapagos adalarınıñ körülmege lâyıq yerlerinen kiyik tabiatını kezip körmek içün, 1835 senesi Çarlz Darvin yapqanı kibi, qayıqqa minüv vastasınen yapılır.

Korean : 갈라파고스의 유적지와 야생동물을 보는 것은 찰스 다윈이 1835년에 그랬던 것처럼 배로 하는 것이 가장 좋다.Crimean Tatar : Galapagos suvlarında, büyükligine köre 8 ile 100 yolcu taşığan 60-tan ziyade yolcu gemileri qatnay.

Korean : 8명에서 100명에 이르는 승객을 수용할 수 있는 60척 이상의 유람선이 갈라파고스 해역을 왕복 운항합니다.Crimean Tatar : İnsanlarnıñ ekseriyeti yerlerni evelden ayırttırıp qoya (çünki yüksek sezonda qayıqlar adet üzre tolu olalar).

Korean : 대부분의 사람들은 성수기에는 배 예약이 다 찰 수 있기 때문에 미리 장소를 예약합니다.Crimean Tatar : Biletlerni ayırtqan agent, Galapagos boyunca mütehassıs olğanından ve gemilerniñ farqlı çeşitleri aqqında bilgili olğanından emin oluñız.

Korean : 여러분이 예약한 여행사 직원이 다양한 종류의 배에 대해 잘 알고 있는 갈라파고스 전문가인지를 확인하십시오.Crimean Tatar : Bu, meraqlanğan saalarıñız ve/ya da sıñırlavlarıñızğa köre eñ kelişken geminen uyğulanmasını teminler.

Korean : 이를 통해 특정 관심사 및/또는 제한 사항에 가장 적합한 배와 확실히 매칭 되도록 합니다.Crimean Tatar : 16-ncı asırda, ispanyalılar kelmesten evel, Çili inklerniñ iqtidarı altında olğan, yerli araukanlar (mapuçe) Çiliniñ merkezi ve cenübinde yaşağanlar.

Korean : 16세기 스페인이 도착하기 전, 칠레 북부는 잉카 지배하에 있었고 원주민 아라우칸(마푸체)족은 중부와 남부 칠레에 살았다.Crimean Tatar : Mapuçeler ayrıca, Çiliniñ mustaqilligine qadar ispan tilinde laf etken idarecilerge tolusınen qoşulmağan soñki mustaqil amerikan yerli gruppalarından biri edi.

Korean : 마푸체족 역시 아메리카의 마지막 독립 원주민 부족 중 하나로, 칠레의 독립 이후까지도 스페인어 구사 원칙에 완전히 흡수되지 않았습니다.Crimean Tatar : Çili 1810 senesi mustaqilligini ilân etse de (İspaniyanı bir qaç yıl devamında çalışqan bir merkeziy ükümetsiz qaldırğan Napoleon cenkleriniñ ortasında) ispaniyalılarğa qarşı qatiy bir ğalebe 1818 senesi qazanıla.

Korean : 1810년 비록 칠레가 독립을 선언하긴 했으나(나폴레옹 전쟁 중 스페인의 중앙 정부가 수년간 제 기능을 하지 못하던 와중에), 스페인인들에 대한 결정적인 승리는 1818년이 되어서야 비로소 달성되었다.Crimean Tatar : Dominikana Cumhuriyeti (isp. República Dominicana), Karibler havzasında yerleşken, Haitinen bölüşken İspanyola adasınıñ şarqiy parçasını alğan bir memlekettir.

Korean : 도미니카 공화국(스페인어 명: República Dominicana)은 히스파니올라 섬의 동부 지역을 차지하고 있는데, 이 땅을 아이티와 공유하고 있습니다.Crimean Tatar : Beyaz qumlu plâjlar ve dağ landşaftından ğayrı, memlekette Amerika qıtasındaki, şimdi Santo Domingonıñ parçası olğan, eñ eski Avropa şeeri yerleşe.

Korean : 이 나라는 하얀 모래사장과 산지를 갖췄을 뿐만 아니라, 유럽인들이 아메리카 대륙에 세운 가장 오래된 도시로, 현재는 산토도밍고의 일부에 해당하는 곳이 이 곳에 있습니다.Crimean Tatar : Bu adada ilk sefer Tainolar ve Karibler yerleştiler. Karibler, Arawakan tilinde laf etken ve bu yerge tahminen milâttan evel 10 000 sene evel kelgen bir halq edi.

Korean : 이 섬은 타이노스족과 카리브족이 처음 거주했습니다. 카리브족은 기원전 10,000년경에 도착한 아라와칸어를 사용하는 민족입니다.Crimean Tatar : Avropa tetqiqatçıları kelgen soñ bir qaç yıl içinde, İspan basqıncıları sebebinden Tainolarnıñ ealisi bayağı azlaldı.

Korean : 유럽 탐험가들의 도착 후 몇 년 안에 타이노스(Tainos)의 인구는 스페인 정복자들에 의해 현저하게 줄어들었다.Crimean Tatar : Bartolomé de las Kasasnıñ (İnd añlaşması) bildirgenine köre, 1492 senesinden 1498 senesine qadar İspan basqıncıları 100 000 yaqın Tainonı öldürdiler.

Korean : 프레이 바르톨로메 데 라스 카사스의 책 (Tratado de las Indias)에 의하면 1492년에서 1498년 사이에 약 10만 명의 따아노(Taínos) 족이 스페인 정복자들에 의해 살해됐다.Crimean Tatar : Jardín de la Unión. Bu mekân, 17-nci asırdan qalğan bir manastırnıñ atriumı olaraq qurulıp, Templo de San Diegonıñ ayaqta qalğan yakâne binasıdır.

Korean : 자르딘 데 라 유니온. 이 공간은 17세기 수녀원을 위한 안뜰로 지어졌는데, 그중 유일하게 살아남은 건물이 바로 산디에고 성당이다.[Day30]

Crimean Tatar : Al-azırda olar merkeziy meydan vazifesini oynay ve anda gece-kündüz bir çoq şeyler ola.

Korean : 이곳은 지금 중앙 광장의 역할을 하고 있으며, 이곳에서는 밤낮으로 항상 많은 일들이 일어납니다.Crimean Tatar : Bağça etrafında bir qaç dane restoran bar, künniñ ekinci yarısında ve ağşam üstü merkeziy köşükte sıq-sıq bedava kontsertler keçirile.

Korean : 정원을 둘러싸고 여러 식당이 있고, 오후와 저녁에는 중앙에 있는 정자에서 무료 음악회가 열리는 경우가 많다.Crimean Tatar : Callejon del Beso (Öpüşüv soqağı). Biri-birinden oldı olacağı 69 santimetr mesafede olğan eki balkon qadimiy sevgi efsanesiniñ evidir.

Korean : 칼레존 델 베소(키스의 골목). 불과 69cm 떨어진 두 개의 발코니에는 사랑에 관한 오래된 전설이 전해진다.Crimean Tatar : Bir qaç kapik içün balalar bu vaqia aqqında ikâye etip berirler.

Korean : 몇몇 아이들은 몇 푼의 돈을 의해 순순히 이야기를 해줄 것입니다.Crimean Tatar : Bouen adası - kayaking, yürüş, tükanlar, restoranlar ve daa ziyadesini teklif etken meşur bir künlük ya da afta soñu kezintiler yapılacaq bir yerdir.

Korean : 보엔 아일랜드는 카약, 하이킹, 쇼핑, 레스토랑과 더 많은 즐길 거리를 제공하는 인기 있는 당일치기나 주말여행지입니다.Crimean Tatar : Bu autentik toplulıq Vancuverge yaqın Hove Sound şeerinde yerleşe ve oña Vankuver merkezindeki Granvil adasından cedvelge binaen qatnağan suv taksileri vastası ile qolaylıqnen barıp yetmek mümkün.

Korean : 이 정통 커뮤니티는 밴쿠버에서 조금 떨어진 하우 사운드에 있고, 밴쿠버 시내에서 그랜빌 아일랜드로 출발하는 정기 수상 택시를 타고 쉽게 접근할 수 있다.Crimean Tatar : Açıq avada raatlanmağa sevgenler içün ¨Sea to Sky¨ yolağı boylâp köterilmek pek muimdir.

Korean : 야외 활동을 즐긴다면 Sea to Sky 회랑에는 꼭 올라가 볼만합니다.Crimean Tatar : Uistler (Vankuverden 1,5 saatlıq yol) paalı, lâkin 2010 senesi anda keçirilgen qış Olimpik Oyunları sayesinde pek bellidir.

Korean : 휘슬러(밴쿠버에서 자동차로 1.5시간 거리)는 물가가 높지만, 2010년 동계 올림픽으로 인해 유명한 지역입니다.Crimean Tatar : Qışta mında Şimaliy Amerikadaki eñ yahşı qayaq turizmden zevq alıp, yazda ise autentik dağ bisikletlerini sınap baqa bilesiñiz.

Korean : 겨울에는 북미에서 최고의 스키를 즐기고 여름에는 진정한 산악자전거를 체험해 보세요.Crimean Tatar : İzinlerni evelden ayırtmaq kerek. Sirenada gecelemek içün iziniñiz olmalıdır.

Korean : 허가증은 반드시 사전에 준비해 두어야 합니다. Sirena에서 일박 하기 위해서는 반드시 허가증을 지참해야 합니다.Crimean Tatar : Sirena kemping yanında yurt ve sıcaq yemek teklif etken yekâne reyncer stantsiyasıdır. La Leona, San Pedrillo ve Los Patos yemek servisi olmağan kemping teklif ete.

Korean : 캠핑에 더해 다인 숙박과 따뜻한 식사까지 제공하는 산림관리소는 시레나(Sirena) 관리소가 유일하다. 라 레오나(La Leona), 산 페드릴로(San Pedrillo), 로스 파토스(Los Patos) 관리소는 모두 식사 없는 캠핑 서비스만 제공한다.Crimean Tatar : Park ziyaret etmek içün izinlerni doğrudan Puerto Jiménez´teki Ranger durağından almak mümkün, faqat anda kredit kartalarını qabul etmeyler.

Korean : 푸에르토 히메네즈에의 레인저 역에서 직접 공원 허가서를 받을 수 있지만, 신용 카드를 받지 않으니 미리 주의해야 한다.Crimean Tatar : Park hizmeti (MINAE) tahmin etilgen kelüv tarihına bir aydan çoq qalğanda izinlerni bermey.

Korean : 공원 관리소(환경 에너지부)에서는 도작 예정일 1개월 이후로는 입장 허가를 미리 발행하지 않습니다.Crimean Tatar : CafeNet El Sol, 30 dollarğa ayırtma hizmeti ya da 10 dollarğa bir künlük keçişni teklif ete; tafsilâtlıca - Corcovado saifesinde.

Korean : 카페넷 엘 솔은 US$30의 비용으로 예약 서비스를 제공하거나 $10로 하루 이용권을 제공합니다. 자세한 사항은 코르코바도 페이지에서 확인하세요.Crimean Tatar : Kuk adaları, cenübiy Tınç okeannıñ ortasındaki Polineziyada bulunğan, Yañı Zelandiya ile serbest assotsiatsiyada olğan bir ada devletidir.

Korean : 쿡 제도는 남태평양 한가운데 폴리네시아에 위치하며, 뉴질랜드와 자유연합을 맺은 섬 국가입니다.Crimean Tatar : Bu, okeannıñ 2,2 million kvadrat kilometr meydanında bulunğan 15 adadan ibaret olğan bir takımadadır.

Korean : 220만 제곱킬로미터의 바다 위에 15개의 섬이 흩어져 있는 군도이다.Crimean Tatar : Havayi ile aynı saat quşağında bulunğan adalarğa bazıda ¨Havayi tübü¨ deyler

Korean : ¨하와이와 같은 시간대에 있어 이 섬들은 때로는 ¨지구 반대쪽의 하와이¨로 생각됩니다.¨Crimean Tatar : O, daa kiçik olğanına baqmadan, bazı esli-başlı ziyaretçilerge ABD-niñ bir ştatı statusını almadan evel, büyük turistik oteller ve diger qurulışlar olmağan Havaini hatırlata.

Korean : 비록 작지만, 그것은 몇몇 나이 드신 방문객들에게 대규모의 관광호텔과 다른 유관 시설들이 없는 상태의 옛 하와이의 모습을 떠올리게 합니다.Crimean Tatar : Kuk adalarınıñ şeerleri yoq, amma olar 15 farqlı adadan ibarettir. Olardan eñ müim olğanları - Rarotonga ve Aitutaki.

Korean : 쿡 아일랜드는 도시가 없지만 15개의 다양한 섬으로 구성되어 있다. 주요 섬으로는 라로통가(Rarotonga), 아이투타키(Aitutaki)가 있다.Crimean Tatar : Bügün inkişaf etilgen memleketlerde lüks yataq ve sabalıqlar hizmetiniñ bermesi bir tür sanat seviyesine köterildi.

Korean : 오늘날 선진국에서는 고급 침대와 아침 식사 제공이 일종의 예술 형태로 향상되었다.Crimean Tatar : Eñ yüksek fiyat segmentinde belli ki, B&B´ler eki esas şeyde reqabet ete: yataq ve sabalıq.

Korean : 최고급 민박집에선 대체로 두가지 사항을 가지고 경쟁을 합니다: 숙박 및 아침식사Crimean Tatar : Oña köre, bu tür yerlerde eñ lüks töşek taqımları, belki de el yapma bir yorğan ya da antika bir yataq tapmaq mümkün.

Korean : 따라서, 이 같은 최고급 시설에선 가장 고급스러운 수제 이불이나, 골동품 침대 같은 고급의 물건들을 쉽게 찾을 수 있습니다.Crimean Tatar : Sabalıq içinde, bölgeniñ mevsimiy delikatesleri ya da qonaqbaynıñ özgün yemekleri ola bile.

Korean : 아침 식사는 그 지역 계절 음식이나 호스트의 특선 요리를 포함할 수 있다.Crimean Tatar : O, antika mebeller, yahşı baqılğan territoriya ve havuz ile tarihiy bir eski binada yerleşe bile.

Korean : 그 배경은 고풍스러운 가구, 잘 손질된 땅, 수영장이 있는 역사적으로 오래된 건물일 것이다.Crimean Tatar : Öz arabañızğa minip, uzun bir seyaatqa çıqmanıñ sadeliginde özüne has bir cazibelilik bar.

Korean : 자가용을 타고 장거리 여행을 떠나는 것은 그 단순함에 본질적인 매력이 있다.[Day31]

Crimean Tatar : Daa büyük taşıtlardan farqlı olaraq, siz, büyük ihtimalnen, arabañıznı aydamağa alışqandırsıñız ve sıñırlamalarını biledirsiñiz.

Korean : 대형 차량과는 달리, 이미 승용차를 운전하는 데 익숙하고 그 한계를 알고 있을 것입니다.Crimean Tatar : Şahsiy mülkte ya da er bir büyüklikteki şeerde çadır qurma, istenilmegen diqqatnı qolayca çeke bile.

Korean : 사유지나 여느 도시에 텐트를 설치하는 것은 원치 않는 주목을 쉽게 받을 수 있습니다.Crimean Tatar : Qısqaca, arabañıznıñ qullanması seyaatqa çıqmak içün mükemmel bir fikirdir, amma o, nadiren bir ¨kamp¨ yapmaq içün güzel bir seçim ola bile.

Korean : 간단히 말해 자동차를 쓰는 것은 로드 트립을 가는 좋은 방법이지만 그것 자체가 야영지가 되는 법은 거의 없다.Crimean Tatar : Büyük bir mikroavtobus, yolsuzyürer, Sedan ya da yattırıla bilgen oturğıçlar olğan universal arabañız olsa, o zaman araba ile kamp yapmaq mümkündir.

Korean : 접이식 좌석이 있는 대형 미니밴, SUV, 세단 또는 스테이션 왜건이 있는 경우 차량 캠핑이 가능하다.Crimean Tatar : Bazı otellerniñ buv demiryolları ve okean gemileriniñ altın çağından, Ekinci Cian Cenkinden evvel, 19-cı ya da 20-ci asırnıñ başından qalğan bir mirası bar.

Korean : 몇몇 호텔은 2차 세계대전 이전, 19세기 혹은 20세기 초 증기 철도 황금기의 유산을 간직하고 있습니다.Crimean Tatar : Bu otellerde o zamanlarnıñ zengin ve meşur insanları yerleşken ediler ve sıq-sıq anda ince yemekler ve gece eglenceleri teklif etilgen edi.

Korean : 이 호텔들은 부유한 사람과 당시의 유명인들이 머무는 곳이었고 종종 훌륭한 식사와 야간의 유흥이 제공되었습니다.Crimean Tatar : Modası eskirgen donatmalar, eñ soñ oñaytlıqlarnıñ olmaması ve belli bir zarif eskilik de, bu müitiniñ bir parçasıdır.

Korean : 구식 붙박이 가구, 최신 편의 시설의 부족, 어느 정도 우아하게 낡은 것도 그 특성 중 일부입니다.Crimean Tatar : Olar adetince şahsiy sektorğa ait olsalar da, bazıda anda ziyarette bulunğan devlet başlıqları ve diger yüksek mertebeli şahıslar da yerleşeler.

Korean : 그것들은 보통 개인 소유물이지만 가끔 국가수반이나 고위 관리에게 방문이 허용된다.Crimean Tatar : Bir oba para ile kelgen seaatçı, bu otellerniñ çoqusında toqtatma fırsatını bergen bir dünya kezintisi aqqında tüşüne bile.

Korean : 돈이 충분한 여행자는 이런 호텔에서 묵으며 비행기로 전 세계 일주를 하는 것도 고려할 수 있겠다.Crimean Tatar : Misafirperverlik deñişim ağı, seyaatçılarnı ziyaret etecekleri şeerlerde yerli sakinlernen bağlağan teşkilâttır.

Korean : 환대 교환 네트워크는 여행자와 그들이 방문할 도시의 지역민을 연결해주는 조직입니다.Crimean Tatar : Böyle bir ağğa qoşulmaq içün adetince tek onlayn formasını toldurmaq kerek; amma bazı ağlar qoşma teşkerme teklif ete ya da talap ete bile.

Korean : 이런 네트워크에 가입하려면 일반적으로 온라인 서식을 제출해야 한다. 물론 일부 네트워크는 추가의 인증을 제공하거나 요구한다.Crimean Tatar : Ondan soñra, uyğun ev saipleriniñ cedveli basma ve/ya da onlayn şeklinde, bazı allarda da diger seyaatçılarnıñ bağlantıları ve teessuratlarınen beraber berile.

Korean : 그런 다음 이용 가능한 호스트 목록이 인쇄물 및/또는 온라인으로 제공되며, 때로는 다른 여행자의 추천 및 리뷰가 제공됩니다.Crimean Tatar : ¨Kauç Sörfing¨, 2004 senesi yanvar ayında bilgisayar programmacısı Keysi Fentonnıñ İslandiya´ğa ucuz bir uçaq reysı tapqanı, lâkin qalacak yeri olmağanı içün teşkil etilgen edi.

Korean : Couchsurfing은 컴퓨터 프로그래머 케이시 펜톤이 저렴한 아이슬랜드행 비행 편을 찾았으나 숙소를 구하지 못한 상황을 겪은 뒤 2004년 1월에 개설한 웹사이트입니다.Crimean Tatar : O, yerli universitetniñ studentlerine elektron mektüp yolladı ve çoq bedava qonaq teklifini aldı.

Korean : 그는 가까운 지역에 있는 대학교의 학생들에게 이메일을 보냈다. 그 결과 아주 많은 곳에서 무료 숙박을 제안받았다.Crimean Tatar : Hosteller adetince yaşlar içün yapıla - tipik bir müsafir yigirmi yaşlardadır - amma anda sıq-sıq daa büyük seyaatçılarnı da tapmaq mümkün.

Korean : 호스텔은 주로 20대의 일반적인 손님인 젊은 층을 대상으로 하지만, 나이 든 여행객들도 종종 그곳에서 찾을 수 있습니다.Crimean Tatar : Balalı aileler siyrek rastkele, amma bazı hosteller olarğa ayrı odalarda yerleşmege izin bereler.

Korean : 아이가 있는 가족은 거의 보기 힘들지만, 일부 호스텔은 프라이빗 룸에 지낼 수 있게 해주기도 합니다.Crimean Tatar : Çinniñ Pekin şeerinde 2022 senesi qış Olimpiada Oyunları ötkerilecek, ve bu oña em yaz, em de qış Olimpiadanı qabul etken birinci şeer statusını berecek.

Korean : 중국 베이징 시는 2022년 동계 올림픽을 개최할 예정으로, 하계 올림픽과 동계 올림픽을 모두 개최한 첫 도시가 됩니다.Crimean Tatar : Pekinde açılma ve qapanma merasimleri ve qapalı buz yarışmaları keçirilecek.

Korean : 베이징은 개막식과 폐막식 및 실내 얼음 행사를 개최할 예정입니다.Crimean Tatar : Başqa qayaq yarışmaları Pekinden qararnen 220 km (140 mil) uzaqlıqta, Zhangjiakou Taizicheng dağ qayağı rayonında ötkerilecek.

Korean : 다른 스키 경기는 베이징에서 220km(140마일) 떨어진 장자커우의 타이지청 스키장에서 열립니다.Crimean Tatar : İbadethanelerniñ çoqusında noyabr ayınıñ soñundan mayıs ayınıñ ortasına qadar er ibadethaneniñ yıllıq taqvimine köre deñişken Yıllıq festivali keçirile.

Korean : 대부분의 사원에서는 11월 말부터 5월 중순까지 연례 행사를 진행하며, 각 사원의 연간 일정에 따라 차이가 있습니다.Crimean Tatar : Tapınaq festivalleriniñ çoqusı, ibadethane yıldönümi, baş tañrınıñ doğğan künü ya da ibadethane ile bağlı başqa müim bayramlarnıñ çerçivesinde qayd etile.

Korean : 대부분의 사찰 페스티벌은 사찰의 기념일 혹은 주관하는 신의 탄신일이나 사찰과 관련이 있는 다른 주요 이벤트의 일환으로 경축하게 된다.Crimean Tatar : Yaraştırılğan fillerniñ muntazam yürüşleri, ibadethane çalğı taqımı ve diger şeñlikleri olğan Kerala tapınaq festivalleri pek meraqlıdır.

Korean : 케랄라 주의 사원 축제는 무척 볼만 합니다. 화려하게 치장한 코끼리 행렬과 사원 연주단 등 여러 볼거리가 있죠.Crimean Tatar : Bütün dünya yarmalıq (adetince Bütün dünya sergi ya da Expo olaraq adlandırıla), büyük halqara sanat ve ilimler festivalidir.

Korean : 만국박람회(보통 세계박람회, 또는 단순히 엑스포라고 지칭)는 예술과 과학의 대규모 국제 축제입니다.Crimean Tatar : İştirak etken devletler, dünya meselelerini ya da memleketleriniñ medeniyetini ve tarihını köstermek için halqara pavilyonlarda bediiy ve ögretici sergiler taqdim eteler.

Korean : 참가국은 세계적인 주제나 자국의 문화와 역사를 소개하기 위해 자체 임시 전시장에서 예술과 교육 관련 전시를 선보입니다.Crimean Tatar : Halqara bahçivanlıq sergileri, çiçek ekspozitsiyaları, botanik bahçeleri ve ösümliklernen bağlı bütün başqa şeylerni sergilegen mahsus tedbirlerdir.

Korean : 국제 원예 박람회는 꽃과 관련된 전시품, 식물원 및 식물과 관련된 모든 것을 선보이는 특별한 행사입니다.[Day32]

Crimean Tatar : Nazariy olaraq, olar er yıl (çeşit memkeletlerde olsa) keçirile bilse de, ameliyatta iç te böyle degil.

Korean : 이론적으로는 서로 다른 국가에서 개최하는 한 매년 열릴 수 있지만, 실제로는 그렇게 하지 않습니다.Crimean Tatar : Bu tedbirler adetince üç ile altı ay arasında devam etip, eñ az 50 gektarlıq meydanlarda ötkerile.

Korean : 이러한 행사들은 보통 3개월에서 6개월 정도 치뤄지며, 최소 50헥타르 이상의 넓이의 장소에서 이루어진다.Crimean Tatar : Yıllar boyunca qullanılğan çoq çeşit film şeriti bar. 35 mm olğan standart şerit (36 x 24 mm negativ) eñ keñiş tarqalğandır.

Korean : 지난 수 년에 걸쳐 사용된 필름 포맷이 있다. 35mm 표준 필름(36mm*24mm 네거티브)이 가장 일반적이다.Crimean Tatar : O, bitkende adetince olduqça qolay bir şekilde toldurıla bile, ayırımlılığını ise, zemaneviy raqamiy küzgüli fotoapparatlarnen teñeştirmek mümkün.

Korean : 다 떨어진 상황에서도 꽤 쉽게 보충이 가능하며, 현재 DSLR에 어느 정도 견줄 수 있는 해상도를 냅니다.Crimean Tatar : Bazı orta format şerit kameraları 6 x 6 sm formatını, daa doğrusı 56 x 56 mm negativini qullana.

Korean : 중간급 필름 카메라 일부는 6cmX6cm 규격, 더 정확히 말하자면 56mmX56mm 규격의 음화 필름을 사용한다.Crimean Tatar : O, 35 mm negativdeki ayırımlılıqtan aman-aman dört qat büyük ayırımlılıqnı bere (3136 mm²-ge qarşı 864 mm²).

Korean : 이는 35mm 네거티브 필름의 거의 4배의 해상도를 내게 된다(3136 mm2 대 864).Crimean Tatar : Kiyik tabiat muvafaqiyet, sabır, tecribe ve yahşı donatmalarnı talap etken fotograf içün eñ qıyın motivlerden biridir.

Korean : 야생생물은 사진가에게 무척 어려운 주제로 꼽힌다. 운도 좋아야 하고, 참을성과 경험, 좋은 장비를 다 갖춰야 하기 때문이다.Crimean Tatar : Kiyik tabiatnıñ fotografçılığı sıq-sıq tabiiy bir şey olaraq qabul etile, faqat adetince fotografçılıq kibi, bir resim de biñ sözge lâyıqtır.

Korean : 야생 동물 사진은 종종 별것 아닌 것처럼 여겨지지만, 다른 사진처럼 백문이 불여일견이란 말이 딱입니다.Crimean Tatar : Kiyik tabiatnıñ fotolarını çekmek içün sıq-sıq uzun fokuslı obyektiv kerek, bir quş sürüsi ya da kiçik bir ayvannı çekmek içün ise, başqa obyektivler zarurdır.

Korean : 야생동물 촬영은 보통 긴 망원렌즈가 필요하지만 새떼나 작은 생물 같은 것을 촬영할 때는 다른 렌즈가 필요합니다.Crimean Tatar : Çoq ekzotik ayvannı tapmaq zordır, parklarda ise, bazıda ticariy maqsatlarda fotograf çekme yasaq etken qaideler bar.

Korean : 많은 이국적인 동물을 찾기가 어렵고, 상업적 목적으로 사진을 찍는 것에 대한 공원 규칙이 있을 때도 있습니다.Crimean Tatar : Kiyik ayvanlar qorqaq ya da agressiv ola bile. Etraftaki müit ise, suvuq, sıcaq ya da başqa türlü düşmanca ola bile.

Korean : 야생동물들은 겁이 많거나 공격적이라고 한다. 자연은 차갑거나 뜨겁거나 아니면 적대적일 수 있다.Crimean Tatar : Dünyada 5 000´den çoq til bar, bu cümleden, olar arasında 50 million ya da daа ziyade qonuşmacı olğan yigirmiden çoq til bar.

Korean : 전 세계에는 5천만 명 이상이 사용하는 20개 이상의 언어를 포함하여 5,000개가 넘는 언어가 있습니다.Crimean Tatar : Yazılı sözlerni ağzaviy şekilde aytqan sözlerden añlamak adetince daa qolaydır. Bu hususan añlaşılğan bir şekilde telâffuz etilmesi zor olğan adressler içün doğrudır.

Korean : 쓰여진 단어가 입으로 말한 단어보다 이해하기 더 쉬운 경우가 종종 있습니다. 특히 알아듣기 쉽게 발음하기 어려운 주소의 경우가 이에 해당됩니다.Crimean Tatar : Çoq halq ingilizce serbest olaraq qonuşalar ve daa çoq insan, hususan yaşlar, sıñırlanğan bilgilerge saiptir.

Korean : 많은 나라들이 영어에 완전히 유창하며, 심지어 젊은 사람들 사이에선 제한된 지식도 기대할 수 있다.Crimean Tatar : Bir mankunlı, bostonlı, camaykalı ve sidneyliniñ Torontodaki bir restoranda aynı sofra başında aqşamlıqnı aşağanlarını tasavur et.

Korean : 만약 여러분이 원한다면, 맨체스터 사람, 보스턴 사람, 자메이카 사람, 시드니 사람이 한 명씩 토론토의 식당에서 한 테이블에 둘러앉아 저녁을 먹고 있다고 상상해 보라.Crimean Tatar : Olar bir birlerine çeşit aktsentler ve yerli lehçelerde tuvğan memleketlerinden ikâyeler añlatalar.

Korean : 그들은 자기 지역 악센트와 은어를 구사하며 서로 제 고향의 이야기를 나눌 것입니다.Crimean Tatar : Supermarketlerden aş satın alma adetince keçinmek içün eñ ucuz yoldır. Faqat aş pişirme imkânı olmağanda tek azır yemeklernen sıñırlanamız.

Korean : 슈퍼마켓에서 음식을 사는 것이 대개는 끼니를 해결할 가장 저렴한 방법입니다. 하지만 요리할 기회가 없으므로 선택은 즉석식품으로 제한됩니다.Crimean Tatar : Vaqtınen supermarketlerde daa çeşit azır yemek bölükleri peyda ola. Olardan bazılarınıñ atta aşnı isitmek içün mikrodalğa furunı ya da başqa bir şeyi bar.

Korean : 슈퍼마켓의 즉석식품 품목이 점점 더 다양해지고 있습니다. 일부 슈퍼마켓은 음식을 데울 수 있는 전자레인지나 다른 수단을 제공하기도 합니다.Crimean Tatar : Bazı memleketlerde ya da tükân türlerinde, otel territoriyasında sıq-sıq ğayet resmiy olmağan ve fiyatları uyğun olğan eñ az bir restoran bar.

Korean : 국가나 가게 유형에 따라 하나 이상의 구내식당을 갖추기도 하는데, 이는 보통 합리적인 가격의 상당히 비격식적인 곳입니다.Crimean Tatar : Polisiñiz ve sigortacıñıznıñ kontakt malümatları kopiyalarını yapıp, yanıñızda taşıñız.

Korean : 보험 정책과 보험사 연락처 정보의 사본을 만들어 들고 다니세요.Crimean Tatar : Mesleat/tasdıqlanma almaq ve iddiada bulunmaq içün sigortacınıñ elektron poçtası adresini ve halqara telefon nomeralarını köstermeliler.

Korean : 자문/승인 및 보험금 청구를 위해 보험사의 이메일 주소와 국제 전화번호를 표기해야 한다.Crimean Tatar : Bagajıñızda ve onlayn olaraq başqa bir kopiyañız olmalı (özüñizge elektron mektüp yollañız ya da ¨bulutta¨ saqlap tutuñız).

Korean : 수하물 내부와 온라인상에 다른 사본을 보관하십시오 (이메일로 내게 쓰기를 통해 첨부하거나 ´클라우드´에 저장하십시오).Crimean Tatar : Bir tizüstü bilgisayar ya da planşet ile seahat etseñiz, bir kopiyasını onıñ afızasında ya da diskinde (internet olmadan irişile bilgen) saqlap tutuñız.

Korean : 랩톱 또는 태블릿을 가지고 여행하는 경우 복사본을 메모리 또는 디스크(인터넷 없이 사용 가능한)에 저장해 두도록 하십시오.Crimean Tatar : Ondan ğayrı, yardım etmege istegen yoldaşlarıñızğa, aqraba ya da dostlarıñızğa polis/kontakt malümatınıñ kopiyalarını beriñiz.

Korean : 또한 여행 동행인과 고국의 가족 또는 친구로부터 기꺼이 도움을 받을 수 있도록 보험 증서/연락처 사본을 전달하십시오.Crimean Tatar : Muslar (loslar olaraq da belli olğan) tabiatlarına köre agressiv degiller, faqat bir telükeni is etseler, özlerini qorçalaycaqlar.

Korean : (엘크로도 알려진) 무스는 선천적으로 공격적이지 않지만, 위협을 감지하면 자신을 방어할 것입니다.[Day33]

Crimean Tatar : İnsanlar musnı potentsial telükeli dep körmegende, oña pek yaqınlaşıp, özlerini riskke oğratabileler.

Korean : 말코손바닥사슴이 위험할 수도 있다고 생각하지 않는 경우, 너무 가까이 접근하여 스스로를 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다.Crimean Tatar : Alkögölli içimliklernı sıñırından çoq içmeñiz. Alkögöl er keske farqlı tesir ete, bu sebepten sıñırnı bilmek – çoq emiyetli.

Korean : 알코올음료는 적당히 마시기 바랍니다. 알코올이 미치는 영향은 사람마다 다르므로 자신의 주량을 잘 아는 것이 매우 중요합니다.Crimean Tatar : Alkögölni ziyade ve devamlı qullanmaq sağlıq içün havflı olıp, qaracigerniñ zararlanmasına, atta soqurluqqa ve ölümge alıp kelmesi mümkün.

Korean : 과도한 음주로 인한 장기적 건강 이상은 간 손상, 심하면 실명부터 사망에 이를 수 있다. 불법적으로 제조된 알코올을 섭취하면 잠재적 위험도가 증가한다.Crimean Tatar : Gizli azırlanğan içkiler terkibinde soqurlıqqa ya da ölümge alıp kelmesi mümkün olğan metanolnen beraber çeşit türlü telükeli maddeler olması mümkün.

Korean : 불법 증류주는 메탄올을 포함한 다양한 위험한 불순물을 함유할 수 있으며, 이는 소량으로도 실명이나 사망을 유발할 수 있습니다.Crimean Tatar : Közlükler başqa memleketlerde, aynıqsa kelir derecesi, işçi emegi fiyatı aşağı olğan memleketlerde ucuz olması mümkün.

Korean : 안경은 외국, 특히 인건비가 저렴한 저소득 국가에서 더 저렴할 수 있다.Crimean Tatar : Evde olğanda közüñizni teşkertüvden keçirmek, aynıqsa bu işni sigorta qaplasa, özüñiznen beraber retsept almaq ve onı başqa yerde nasıl resmiyleştirmek aqqında tüşüniñiz.

Korean : 특히 보험이 보장된다면 집에서 시력 검사를 실시하고 처방전을 가져와 다른 곳에 등록하는 것을 고려해보세요.Crimean Tatar : Boyle ülkelerde satılğan yüksek keyfiyetli közlük camlarınıñ eki eksikligi olması mümkün: olarnıñ bazıları sahte, tıştan ketirilgenleri ise yaşağan ülkeñizdeki fiyatlardan daa paalığa oturması mümkün.

Korean : 이러한 지역에서 구할 수 있는 고급 브랜드 안경테는 두 가지 문제가 있을 수 있습니다. 일부는 모조품일 수 있고, 실제 수입된 진품은 모국의 가격보다 비쌀 수 있습니다.Crimean Tatar : Qave dünyanıñ eñ çoq satılğan mahsullarından biridir ve bölgeñizde onıñ çoq çeşitini tapmañız mümkün.

Korean : 커피는 세계에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나이고 여러분의 거주 지역에서도 많은 종류를 찾아볼 수 있을 것입니다.Crimean Tatar : Buña baqmadan, dünyada qave içmeniñ çoq farqlı usulları olıp, olarnıñ dadını baqmaq kerek.

Korean : 그럼에도 불구하고, 세계에는 경험할 가치가 있는 커피를 마시는 많은 독특한 방법들이 있습니다.Crimean Tatar : Kanyondan keçüv (ya da Canyoneering) - quru ya da suv tolu bir kanyonnıñ tübünden keçüvdir.

Korean : 협곡 타기(또는 캐니어닝)은 마르거나 물이 흐르는 협곡 바닥을 따라 탐험하는 것입니다.Crimean Tatar : Kanyondan keçüv - yaldav, qayağa tırmaşuv ve sekirüv elementlerini birleştire - amma başlamaq içün nisbeten kiçik azırlıq ya da cismaniy çeviklik kerek (meselâ, qayağa tırmaşuv, suvastında yaldav ya da dağ lıjası sportı kibi).

Korean : 계류 타기는 수영, 등반, 점핑의 요소들로 구성되어 있지만 암벽 등반, 스쿠버 다이빙, 산악 스키와 비교해서 상대적으로 트레이닝이나 시작을 위해 몸을 만드는 과정이 거의 필요하지 않습니다.Crimean Tatar : Cayav turizmi - tabiatta, sıq-sıq turist soqaqlarında yürmekten ibaret olğan faal raatlanuv çeşitidir.

Korean : 하이킹은 자연환경, 종종 하이킹 코스를 걷는 것으로 이루어지는 실외 활동입니다.Crimean Tatar : Künlük yürüş milden daa qısqa mesafelerden bir künde keçilmesi mümkün olğan daa uzun mesafelerge qadar ola bile.

Korean : 당일 하이킹은 1마일 미만의 거리부터 하루 안에 끝낼 수 있는 보다 긴 거리까지의 하이킹입니다.Crimean Tatar : Qolaylı soqaq boylap bir künlük yürüş içün ayrı bir azırlıq kerekmey ve orta cismanıy azırlıgı olğan er angi insan bundan zevq ala bile.

Korean : 쉬운 하이킹 코스로 낮에 하이킹을 할 때는 준비물이 많이 필요하지 않고 보통 체격의 사람이라면 하이킹을 마음껏 즐길 수 있습니다.Crimean Tatar : Kiçik balalı qorantalarğa çoqça azırlıq kerek ola bile, amma qondaq yaşındaki ve mektep çağına yetmegen balalarnen bile tabiatta bir künni qolay keçirmek mümkün.

Korean : 어린 자녀를 둔 가족은 조금 더 번거롭겠지만, 아기나 미취학 아동을 둔 가정도 쉽게 바깥에서 하루를 보낼 수 있습니다.Crimean Tatar : Нalqara seviyede 200-ge yaqın çapuv turları teşkilatı bar. Olarnıñ çoqusı mustaqil çalışa.

Korean : 국제적으로 200개에 가까운 여행 조직이 있으며 이들 대부분은 독립적으로 운영된다.Crimean Tatar : Global Running Toursnıñ varisi olğan Go Running Tours dört qıtada onlarnen hızmet teslimatçısını birleştire.

Korean : 글로벌 러닝 투어의 후속 주자인 고 런닝 투어는 4대륙의 관광 업체 수십 곳과 네트워크를 형성합니다.Crimean Tatar : Tamırları Barselonadaki Barselona Çapuv Turları ve Kopengagendeki Kopengagen Çapuvı olğan bu gruppağa merkezi Pragada olğan Praga Çapuv Turları ve digerleri de tez qoşuldı.

Korean : ¨바르셀로나의 러닝 투어 ¨러닝 투어 바르셀로나¨와 코펜하겐의 ¨러닝 코펜하겐¨에 뿌리를 두고 프라하와 그 외 지방을 기반으로 한 ¨러닝 투어 프라하¨ 등이 빠르게 합류했다.¨Crimean Tatar : Bir yerge seyaatqa çıqmadan evel ve seyaatqa çıqqanda diqqatqa almañız kerek olğan çoq şey bar.

Korean : 어딘가로 여행을 떠날 때나 떠나기 전에 고려해야 할 많은 것들이 있습니다.Crimean Tatar : Seyaat etkende er şey ¨evge qaytqanıñız¨ kibi olmaycağını bekleñiz. Tavır, qanun, aş, yol areketi, mesken, standartlar, til ve ilâhre yaşağan yeriñizden belli bir derecede farqlı olacaq.

Korean : ¨여행할 때는 모든 것이 ¨집에서 하는 것처럼¨ 되지 않는다는 걸 기억하세요. 매너, 법률, 음식, 교통, 숙박, 표준, 언어 등은 여러분이 사는 곳과 어느 정도 다릅니다.¨Crimean Tatar : Bu, közüñizniñ qaytmaması ya da, belki, yerli iş yapuv usullarına qarşı adavetten qaçınmañız içün er vaqıt aqlıñızda tutacaq şeyiñizdir.

Korean : 실망하지 않고 현지 방법대로 따르는 것이 억지스럽게 느껴지지 않기 위해서는 항상 명심해두는 것이 좋다.Crimean Tatar : Turizm agentlikleri 19 asırdan berli bar. Turizm agentligi adet üzre bir seyaatçınıñ tabiat, medeniyet, til ya da alçaq kelirli memleketlernen bağlı evelki seyaat tecribesinden çıqqan seyaat içün yahşı bir saylavdır.

Korean : 여행사는 19세기부터 존재했습니다. 여행사는 일반적으로 자연, 문화, 언어, 또는 저소득 국가에 대한 여행자의 이전 경험을 넘어서는 여정에 좋은 옵션입니다.Crimean Tatar : Çoqusı agentlik muntazam sımarışlarnıñ ekseriyetini almağa azır olsa da, bir çoq agentlik belli bir seyaat çeşitleri, bücet diapazonı ya da yöneliş meselesinde ihtisaslaşqan.

Korean : 대부분 여행사가 일반 예약을 기꺼이 취급하지만, 많은 여행사는 여행 유형, 예산 범위 또는 목적지에 따라 여행 상품을 특화하여 취급합니다.Crimean Tatar : Siziñ seyaatıñızğa beñzegen seyaatlarnı sıq-sıq bron yapqan agentten faydalanmaq daa yahşı ola bile.

Korean : 당신과 비슷한 여행지를 자주 예약하는 에이전트를 쓰는 게 좋을 것 같네요.Crimean Tatar : İnternet saifesinde ya da vitrinada agentniñ nasıl kezintilerniñ reklamasını yapqanını közden keçiriñiz.

Korean : 웹사이트 또는 점포 게시물에서 여행 대행사가 어떤 여행을 홍보하고 있는지 살펴보세요.[Day34]

Crimean Tatar : Zaruretke köre, yaşayış tarzı, qıyınlıq sebeplerinden dünyanı ucuz fiyatnen körmege isteseñiz, bunıñ bazı yolları bar.

Korean : 도전이나 생활양식 혹은 필요에 의해 적은 돈으로 세상을 보고 싶어 하면 몇 가지 할 수 있는 방법이 있습니다.Crimean Tatar : Olar esasen eki kategoriyağa bölüneler: seyaat etkende çalışıñız ya da masraflarıñıznı sıñırlamağa tırışıñız. Bu madde ekincisine bağışlanğan.

Korean : 기본적으로, 두 범주로 나뉩니다. 여행하는 동안 일을 하거나 경비에 제한을 두려고 노력하는 것입니다. 이 글은 후자에 중점을 두었습니다.Crimean Tatar : Masraflarnı sıfırğa eksiltmek içün komfort, vaqıt ve evelden bildirüvni feda etmege azır olğanlar içün ´az bücetli seyaat´ babına baqıñız.

Korean : 편안함, 시간 및 예측 가능성을 기꺼이 희생하고 비용을 0에 가깝게 축소하려는 사람들은 최소 예산 여행을 살펴보시기 바랍니다.Crimean Tatar : Tevsiyeler, seyaatçılarnıñ hırsızlamağanını, izinsiz kirmegenini, qanunsız bazarda iştirak etmegenini, tilenciliknen oğraşmağanını ya da başqa insanlarnı öz menfaatları içün istismar etmegenini közde tuta.

Korean : 해당 조언은 여행자가 절도, 불법 침입, 불법 시장 참여, 구걸 혹은 자신의 이익을 위해 다른 사람을 착취하지 않는다고 가정합니다.Crimean Tatar : İmmigratsiya kirip-çıquv noqtası adetince uçaq, gemi ya da başqa naqliyattan tüşkende birinci toqtav yeridir.

Korean : 입국 심사대는 비행기나 배, 혹은 기타 차량에서 내려서 마주하게 되는 첫 번째 장소입니다.Crimean Tatar : Bazı sıñırdan keçken trenlerde, çalışqan trende teşkerüv yapıla ve bu trenlerden birine mingende yanıñızda keçerli bir şahsiyet şeadetnamesi olmalı.

Korean : 몇몇 국경 간 열차의 경우 운행 중인 열차 내에서 검사가 이뤄지며, 이러한 열차에 탑승할 때에는 유효한 신분증을 소지하고 있어야 한다.Crimean Tatar : Gecesi yuqlanğan trenlerde yuquñıznı bozmamaq içün pasportlarnı ozğarıcığa teslim etmek mümkün.

Korean : 야간 침대 열차에서는 여러분이 잠을 자는 동안 방해받지 않도록 승무원이 여권을 미리 걷어 갈 수도 있습니다.Crimean Tatar : Viza almaq içün qayd oluv, qoşma bir talap esaplana. Bazı memleketlerde bulunğan yeriñizni ve qalacaq adresiñizni yerli akimiyetke qayd ettirmek kereksiñiz.

Korean : 등록은 비자 발급 절차에서 추가적으로 요구되는 사항입니다. 일부 국가에서는 지역 관청에 거주 여부와 거주지를 꼭 등록해야 합니다.Crimean Tatar : Bunıñ içün yerli poliste formanı toldurmaq ya da immigratsiya hızmetine ketmek kerek ola bile.

Korean : 지역 경찰서에서 서식을 작성하거나 출입국 관리소를 방문해야 합니다.Crimean Tatar : Böyle qanun olğan bir çoq memlekette sizni yerli musafirhaneler qayd etecekler (mıtlaqa sorap biliñiz).

Korean : 이러한 법률을 갖춘 많은 국가에서는 지역 사회 호텔이 등록을 처리하므로 꼭 물어보시기 바랍니다.Crimean Tatar : Başqa allarda tek turistik yerlerniñ tışında olğanlar qayd olmaları kerek. Lâkin bu, qanunnı daa añlaşılmağan yapa, bu sebepten bunı evelden bilmeñiz kerek.

Korean : 다른 경우에는 관광 숙박 시설에 체류하지 않는 사람만 등록하면 됩니다. 그러나 이로 인해 법이 훨씬 모호해지므로 염두해두십시오.Crimean Tatar : Mimarlıq - binalarnıñ leyhasını azırlav ve olarnı qurmaqnen oğraşa. Yerniñ mimarlığı da turistik, diqqatqa lâyıq yer olması mümkün.

Korean : 건축 양식은 건물의 설계 및 건축과 관련되어 있습니다. 어떠한 장소의 건축 양식은 그 자체만로 관광객을 끌어들이기도 합니다.Crimean Tatar : Bir çoq binanıñ körünişi pek dülber ve yüksek binadan ya da ustalıqnen qoyulğan pencereden açılğan manzara ğayet güzel ola bile.

Korean : 많은 건물은 보기에 아름다우며, 고층 건물이나 영리하게 배치한 창문에서 바라보는 경치는 아름다울 수 있습니다.Crimean Tatar : Mimarlıq, olarnıñ arasında şeerni planlaştıruv işi, ealü içün ev qurulışı, ameliy sanat, binanıñ içi ve landşaft dizaynları olğan diger saalarnen bayağı kesişe.

Korean : 건축은 도시계획, 토목공학, 장식미술, 인테리어 디자인, 조경디자인 등 다른 분야와 상당히 겹칩니다.Crimean Tatar : Bir çoq pueblonıñ uzaq olğannı köz ögüne alıp, Albuquerque ya da Santa Fege ketmeseñiz, gece eglenilgen yerlerni yeterli tapıp olamazsıñız.

Korean : 푸에블로인들이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 볼 때, 앨버커키나 산타 페로 여행하지 않고는 밤 문화를 찾아볼 수는 없을 것이다.Crimean Tatar : Ancaq yuqarıda sıralanğan kazinolarnıñ aman-aman episinde içimlikler berile, bazılarında ise eglenceli tedbirler keçirile (ilk evelâ, Albuquerque ve Santa Feniñ tam etrafında yerleşken büyük kazinolarda).

Korean : 하지만, 위에 나열된 거의 모든 카지노는 음료를 제공하고, 그중 몇몇은 유명 브랜드의 엔터테인먼트(주로 알버커키와 산타페 근처의 큰 카지노들)를 제공합니다.Crimean Tatar : Diqqatlı oluñız: kiçik şeerlerdeki barlar mında yabancılarnıñ eglenmesi içün er vaqıt yahşı yerler degildir.

Korean : 주의: 이곳의 작은 마을 술집은 외지 방문객이 놀기에 항상 좋은 곳은 아닙니다.Crimean Tatar : Birinciden, New Mexiconıñ şimalinde sarhoş alda maşina aydamaq ile bağlı ciddiy problemalar bar ve kiçik şeerlerdeki barlar yanında sarhoş aydavcılarnıñ toplanması yüksektir.

Korean : 우선 뉴멕시코 북부에선 음주운전이 상당히 심한 문제로 떠오르고 있고, 많은 수의 음주운전자들은 작은 마을 주류점에 위치하고 있습니다.Crimean Tatar : İstenilmegen freskalar ya da sızmalar graffiti kibi bellidir.

Korean : 원치 않은 벽화나 낙서는 그래피티라고 부른다.Crimean Tatar : Bu asla zemaneviy bir adise olmasa da, insanlarnıñ çoqusı onı sprey boya qullanaraq, gençlerniñ cemaat ve şahsiy mülkke nisbeten yapqan vandalizmi olaraq qabul ete.

Korean : 현대적인 현상과는 거리가 멀지만, 대부분의 사람들은 그것을 스프레이 페인트를 사용해 공공 및 사유재산을 훼손하는 청소년과 연관시킬 것이다.Crimean Tatar : Buña baqmadan, bugün-de bugün tanılğan qraffiti ressamları, graffiti tedbirleri ve ¨legal¨ divarlar bar. Graffiti resimleri bu añlamda añlaşılmağan işaretlerni degil de, daa çoq sanat eserlerini añdıra.

Korean : 하지만 오늘날에는 자리를 잡은 그라피티 예술가들과 그라피티 행사, 그리고 ´합법적인´ 그라피티 벽이 존재합니다. 이러한 맥락에서 그라피티 그림은 종종 알아볼 수 없는 태그가 아닌 예술 작품과 유사합니다.Crimean Tatar : Bumerang atmaq - bir çoq turistniñ ögrenmek istegeni populâr bir alışqanlıqdır.

Korean : 부메랑 던지기는 인기 있는 기술로, 많은 관광객이 배우고 싶어 합니다.Crimean Tatar : Qoluñızğa qaytqan bumerangnı atmağa ögrenmek isteseñiz, qaytması içün kelişken bir bumerang olğanından emin oluñız.

Korean : 손으로 다시 돌아오는 부메랑 던지는 법을 배우고 싶으면, 반드시 돌아오기에 적합한 부메랑을 준비해야 한다.Crimean Tatar : Avstraliyada olğan bumeranglarnıñ çoqusı aslında qaytmay. Yañı atmağa başlağanlar, ruzgârlı avada atmasalar, daa yahşdır.

Korean : 호주에서 구할 수 있는 대부분의 부메랑들은 사실 되돌아오지 않는다. 입문자는 바람이 부는 곳에서 날리지 않는 것이 좋다.Crimean Tatar : Hangi yemegi topraqtaki sıcaq çuqur içinde pişirile.

Korean : 항이(Hangi) 음식들은 땅을 판 뜨거운 구덩이에서 조리됩니다.[Day35]

Crimean Tatar : Çuqur ya ateşten çıqarılğan sıcaq taşlarnen qızdırıla, ya da bazı yerlerde geotermal sıcaq, topraq bölgelerini tabiiy olaraq qızdıra.

Korean : 구덩이는 불로 달구어진 돌로 데워지거나 지열로 인해 자연적으로 뜨거워집니다.Crimean Tatar : Hangi - adet üzre, ananeviy qavurma tarzında aqşamlıq pişirmek içün qullanıla.

Korean : 항이는 종종 전통적인 로스트 스타일의 저녁을 요리하는 데 사용된다.Crimean Tatar : Rotoruanıñ bir qaç yerinde geotermal hangi teklif etile, digerleri ise Christchurch, Wellington ve diger yerlerde örnek kösterile bile.

Korean : 로토루아의 몇몇 장소들은 지열 항이를 제공한다. 크라이스트처치, 웰링턴 등지에서는 다른 항이를 시도해 볼 수 있다.Crimean Tatar : Keyptaunda ve civarındaki MetroRail şeer etrafı trenleriniñ eki sınfı bar: MetroPlus (Birinci sınıf da dep aytıla) ve Metro (Üçünci sınıf da dep aytıla).

Korean : 메트로레일에는 케이프타운 내와 그 주변을 선회하는 두 가지 등급의 통근 열차가 있습니다. 1등급이라고도 불리는 메트로플러스와 3등급이라고도 불리는 메트로입니다.Crimean Tatar : MetroPlus daa oñaytlı ve qalabalıq olmağan, amma biraz paalı olmasına baqmadan, Avropadaki adiy metro biletlerinden ep bir ucuzdır.

Korean : 메트로플러스는 더 편안하고 덜 붐비지만, 값이 조금 더 비쌉니다. 하지만 유럽의 일반적인 지하철 푯값에 비하면 여전히 저렴한 수준입니다.Crimean Tatar : Er bir trende MetroPlus ve Metro vagonları bar; MetroPlus vagonları er vaqıt Keyptaunğa eñ yaqın trenniñ soñunda ola.

Korean : 모든 열차에는 MetroPlus와 Metro 객차가 모두 있습니다. MetroPlus 객차는 항상 케이프타운과 가까운 쪽의 열차 끝부분에 있습니다.Crimean Tatar : Başqalarnıñ yüküni taşımaq içün - hususan halqara sıñırlarnı keçkende çantalarıñıznı İç bir vaqıt közden qaçırmañız.

Korean : 대리운반 - 특히 국경을 넘을 때에는 가방이 절대로 시야에서 벗어나지 않도록 하십시오.Crimean Tatar : Sizni haberiñiz olmadan narkotik taşıyıcısı olaraq qullanmaları mümkün, bu ise sizni büyük belâğa oğratması mümkün.

Korean : 자신도 모르게 마약 운반책으로 이용될 수 있으며, 입국 시 큰 문제에 직면할 것입니다.Crimean Tatar : Nevbet beklev de öyle, çünki narkotik qıdırğan köpekler er angi vaqıt tenbisiz qullanılması mümkün.

Korean : 마약 탐지견이 사전 통보 없이 언제든지 검사를 실시하므로, 줄을 서서 기다릴 때에도 동일하게 적용됩니다.Crimean Tatar : Bazı memleketlerde ilk qanunsız areketler içün bile pek sert cezalar qullanıla; olar 10 yıldan çoq apis cezası ya da idam cezası olması mümkün.

Korean : 어떤 나라들은 심지어 첫 번째 범죄에도 매우 엄격한 처벌이 있다. 10년 이상의 징역형이나 사망형을 포함할 수 있다.Crimean Tatar : Baqımsız qaldırılğan çantalar hırsızlar içün bir nişan ola bile ve patlavlardan saqınğan ükümetlerniñ diqqatını celp etmesi mümkün.

Korean : 방치된 가방은 쉬운 도난 대상이 되며 폭탄 위협을 우려하는 당국의 관심의 대상이 될 수 있다.Crimean Tatar : Evde, yerli mikroblarğa uzun-uzun maruz qalğanıñız içün, sizde olarğa qarşı muqavemetiñizniñ bar oluv ihtimalı pek yüksektir.

Korean : 집에서는 특정한 장소에 있는 세균에 지속적으로 노출되기 때문에 이미 그 세균에 대한 면역력이 있을 가능성이 매우 높다.Crimean Tatar : Amma bakteriologik fauna siz içün yañı olğan dünya qısımlarında problemalarnen qarşılaşmaq ihtimalı daa yüksektir.

Korean : 하지만 우리에게 생소한 박테리아군이 존재하는 전 세계 다른 지역에서는 문제가 생길 가능성이 훨씬 더 높다.Crimean Tatar : Bundan ğayrı, sıcaq iklimde bakteriyalar daa tez öse ve vucut tışında daa çoq yaşaylar.

Korean : 또한, 따뜻한 기후에서 세균은 더 빨리 자라고 몸 밖에서 오래 생존합니다.Crimean Tatar : Böylece Deli Belli belâsı, Fıravun qarğışı, Montesuma intiqamı ve olarnıñ bir çoq dostu peyda oldı.

Korean : 델리 벨리, 파라오의 저주, 몬테주마의 복수를 비롯하여 많은 골칫거리들이 있습니다.Crimean Tatar : Suvuq iklimde respirator problemaları olğanı kibi, sıcaq iklimde içek hastalıqları problemaları bayağı sıq rastkele ve çoqusı allarda açıqça raatsız eteler, amma ciddiy bir telüke degiller.

Korean : 추운 기후에서의 호흡기 문제와 같이, 뜨거운 기후에서의 내장 질환은 상당히 흔하며, 대부분의 경우 매우 짜증나기는 하지만 정말 위험하지는 않습니다.Crimean Tatar : İnkişaf etken bir memleketke ya da yañı bir dünya qısmına ilk kere seyaat etseñiz, ola bilecek medeniy şoknı degersiz saymañız.

Korean : 개발 도상국이나 가보지 않은 새로운 곳을 여행할 경우, 경험할 수 있는 문화 충격을 너무 과소평가하지 마십시오.Crimean Tatar : Pek çoq tecribeli, becerikli seyaatçılar, bir çoq kiçik medeniy deñişmelerniñ tez artması mümkün olğan inkişaf etken memleketlernen bağlı seyaatlarnıñ yañılığı ile yeñilgen edi.

Korean : 많은 안정적이고 유능한 여행가들이 갖가지 사소한 문화 적응이 빠르게 늘어날 수 있는 개발도상국 여행의 신선함으로 이겨냈다.Crimean Tatar : Hususan birinci künlerde, iqlimge alışmaq içün, ğarb usulı musafirhane ve keyfiyetke, yemek ve hızmetke para masraf etiñiz.

Korean : 특히 처음에 여행할 때는 여행에 쉽게 적응할 수 있도록 서양식 스타일과 품질의 호텔, 음식, 서비스를 이용하실 것을 고려해 보세요.Crimean Tatar : Mahalliy ayvanat alemini bilmegen yerleriñizde yerge töşelgen şilte ve yastıqta üstünde yuqlamañız.

Korean : 현지의 동물 종류에 대한 지식이 없는 지역에서는 바닥에 놓인 매트리스나 패드 위에서 자면 안 됩니다.Crimean Tatar : Eger çadır qurmaq isteseñiz, yılan, aqrep ve beñzerlerden qorçalanmaq içün yanıñızğa qatlanmalı yataq ya da gamak alıñız.

Korean : 캠핑하실 생각이시라면, 뱀이나 전갈 같은 것들을 피할 수 있는 간이침대나 해먹을 챙기세요.Crimean Tatar : Saba eviñizni qave, aqşam ise, insannı kevşetken papadiye çayı qoqusınen toldurñız.

Korean : 아침에는 리치한 커피로, 밤에는 편안한 카모마일 차로 집안을 가득 채워보세요.Crimean Tatar : Raatlanğan vaqtıñızda, hususiy bir şeyler pişirip, özüñizni nazlatacaq qadar artqaç bir qaç daqqañız olur.

Korean : 집에서 휴가를 보낼 때는 자신을 보다 잘 대접하기 위한 시간을 갖으면서 조금 더 시간을 내어 특별한 차를 끓입니다.Crimean Tatar : Eger özüñizni maceraperest dep is etseñiz, şıra ya da smuziler azırlamaq fırsatından faydalanıñız:

Korean : 모험을 좀 더 좋아하는 편이라면, 주스를 짜거나 스무디를 만들어 보세요.Crimean Tatar : belki alışılğan yaşayış tarzıñızğa qaytqanıñızda, sabalıq azırlaybilecek basit bir içimlik keşif etersiñiz.

Korean : 아마도 여러분은 일상으로 돌아가면 아침 식사로 만들 수 있는 간단한 음료를 알게 될 것입니다.[Day36]

Crimean Tatar : Eger siz çeşit türlü içki medeniyetine saip şeerde yaşay iseñiz, sıq-sıq barılmağan mahallelerdeki bar ve pablarnı ziyaret etiñiz.

Korean : 다양한 음주 문화가 있는 도시에 살고 있다면, 자주 가지 않은 근처 바나 주점에 가보세요.Crimean Tatar : Tıbbiy jargonnen tanış olmağanlar bilsin ki, ¨infektsion¨ ve ¨yuqunçlı¨ sözleriñ farqlı manaları bar.

Korean : 의료 전문 용어에 익숙하지 않은 사람들에게 감염성과 전염성이라는 단어는 다른 의미를 갖습니다.Crimean Tatar : İnfektsion hastalıq - virus, bakteriya, mantar ve saire parazitler kibi patogenler sebep olğan hastalıqtır.

Korean : 전염병은 바이러스, 박테리아, 곰팡이 또는 기타 기생충과 같은 병원체에 의해 발생하는 질병입니다.Crimean Tatar : Yuqunçlı hastalıq - hasta insannıñ yanında olğanda qolaylıqnen yuqqan hastalıqtır.

Korean : 전염병이란 감염된 사람의 근처에 있으면 쉽게 옮는 질병입니다.Crimean Tatar : Bir çoq ülkelerniñ ükümetleri, olarnıñ ülkesine kelgen ziyaretçilerden ya da onı terk etken sakinlerden bir qaç hastalıqqa qarşı aşılanğan olmalarını talap eteler.

Korean : 많은 국가는 입국하는 방문자들이나 출국하는 주민들에게 다양한 질병에 대해 예방 접종을 받도록 요구합니다.Crimean Tatar : Ekseriy allarda işbu talaplar, seyahatçınıñ qaysı memleketlerni ziyaret etkeni ya da ziyaret etmege qararlaştırğanınen bağlı.

Korean : 이 요건들은 흔히 여행자가 방문한 적이 있거나 방문할 예정인 국가가 어디인지에 따라 다양할 수 있습니다.Crimean Tatar : Şimaliy Kaliforniyadaki Şarlott şeeriniñ eñ küçlü taraflarından biri, aile olaraq raatlanuv içün bir çoq yüksek keyfiyetli variantlarnıñ mevcut olmasıdır.

Korean : 노스캐롤라이나에 있는 샬롯의 특장점 중 하나는 바로 가족들을 위한 고품질의 옵션이 다양하다는 것이다.Crimean Tatar : Diger bölgelerniñ sakinleri köçüvniñ esas sebebini, qorantalarğa nisbeten dostane munasebetten dolayı olğanını aytalar, başqa yerden kelgenler ise, ekseriy allarda şeerni balalar ile raatlanmaq içün oñaytlı dep köreler.

Korean : 다른 지역 출신의 주민들은 종종 가족 친화적인 점을 이주의 주요 원인으로 꼽았고 방문객들은 자주 이 도시가 아이들과 함께 즐기기 쉽다고 느낀다.Crimean Tatar : Soñki 20 yıl içinde Aptaun Şarlottaki balalar içün dostane yerler sayısı qat-qat arttı.

Korean : 지난 20년 동안 Uptown Charlotte의 어린이 친화적인 옵션의 양이 기하급수적으로 증가했습니다.Crimean Tatar : Şarlottadaki aileler adet üzre taksi qullanmaylâr, ancaq muayyen allarda olar faydalı olabile.

Korean : 택시는 샬롯에 사는 가족들이 일반적으로 이용하지 않지만, 특정한 상황에서는 이용될 수 있다.Crimean Tatar : 2-den ziyade yolcu içün ilâve ücret alına, bu sebepten bu variant zarur olğanından ziyade paalığa patlaybile.

Korean : 2인 이상 탑승 시 추가 요금이 부과되므로 이 옵션은 필요 이상으로 비쌀 수 있다.Crimean Tatar : Antarktida, dünyanıñ eñ suvuq yeri, Cenübiy qutupnı sarıp ala.

Korean : 남극 대륙은 지구상에서 가장 추운 곳으로 남극을 둘러싸고 있습니다.Crimean Tatar : Turist ziyaretleri paalı tüşe, cısmiy azırlıq talap ete, yalıñız noyabr ayından fevral ayına qadar yapılabile ve esasen yarımada, adalar ve Ross deñizinen sıñırlana.

Korean : 관광객이 방문하려면 비용이 많이 들고 체력적으로 힘이 들기도 합니다. 여름인 11월부터 2월 중에만 가능하며 반도, 섬 및 로스 해(Ross Sea)로 대부분 관광을 제한합니다.Crimean Tatar : Yazda esasen bu rayonlarda yaqındaki qırq bazada bir qaç biñ hadim yaşay; qış boyunca sayısı eksile.

Korean : 여름엔 수천 명의 달하는 직원들이 지역에 사십여 개가 넘는 기지에 흩어져 살고 있습니다. 겨울에는 오직 적은 수의 인원만 상주합니다.Crimean Tatar : İç Antarktida 2-3 kilometrli buznen örtülgen kimsesiz bir platodır.

Korean : 남극 내륙은 2~3km의 얼음으로 뒤덮인 황량한 고원입니다.Crimean Tatar : Ara-sıra mahsus ava turları, alpinizm ya da büyük bazağa saip olğan qutupqa barmaq içün devlet içine uçalar.

Korean : 특정한 때에만 있는 전문 항공 여행은 산행을 위한 내륙 투어 이거나, 북극점을 보기 위한 투어로 큰 베이스가 있는 내륙으로 간다.Crimean Tatar : Cenübiy qutup keçişi (ya da keçiş) Ross deñizindeki Mak-Medro stantsiyasından qutupqace uzanğan 1600 km-lik yoldır.

Korean : 남극 횡단(또는 하이웨이)은 로쏘해의 맥멀도 역에서 남극까지 1600킬로미터에 달합니다.Crimean Tatar : Sıqıştırılğan qar, yarıqlarnı toldurğan ve bayraqlarnen işaretlengendir. Üzerinden yalıñız, yaqarlıq ve erzaq taşığan çanalarnı çekken mahsus traktorlar yürebile.

Korean : 이 트레일은 압축된 눈으로 크레바스(crevasse)는 채워져서 깃발로 표시된다. 이 길은 연료와 보급품을 싣고 썰매를 끄는 특수 트랙터로만 이동할 수 있다.Crimean Tatar : Olar o qadar çabik degiller ve yolnıñ platoğa çıqması içün, Transantarktik dağlarnıñ etrafındaki uzun bir yolnı aylânıp keçmek kerekler.

Korean : 이것들은 매우 민첩하지 않아서 고원에 도착하기까지 남극횡단 산지 주변에서 오랜 시간을 보내야 합니다.Crimean Tatar : Qış aylârında meydanğa kelgen qazalarnıñ ekseriy sebebi tayğalaq yollar, qaldırımlar (qaldırımlar) ve hususan basamaqlardır.

Korean : 겨울에 가장 흔한 사고 원인은 미끄러운 도로, 포장도로(보도) 그리고 특히 계단이다.Crimean Tatar : Sizge eñ azından uyğun tabanlı ayaqqap kerek. Yazlıq ayaqqap, adet üzre buz ve qar üstünde ziyade tayıp kete, atta bazı bir qışlıq çızmalarnıñ bile eksiklikleri ola.

Korean : 최소한 적당한 밑창을 가진 신발이 필요합니다. 여름 신발은 빙판에서 매우 미끄럽고 몇몇 겨울용 부츠도 만족스럽지 못합니다.Crimean Tatar : İzi keregi qadar teren, 5 mm (1/5 düym) ya da daa ziyade, malzemesi suvuq avalarda yetecek derecede yımşaq olmalı.

Korean : 패턴은 5 mm (1/5 인치) 혹은 이상 깊어야 하고 자재는 낮은 온도에도 부드러워야 합니다.Crimean Tatar : Bazı pötüklerniñ çüyleri bar, tayğalaq şartları içün ise, ayaqqap ve pötükler, ökçeler ya da ökçeler ve tabanlarğa kelişken çüylü qoşumca parçalar bar.

Korean : 일부 부츠에는 스터드가 있고, 미끄러운 환경에 적합하도록 스터드에 추가 장치가 장착되어 있어서, 대부분의 신발과 부츠, 그리고 힐 또는 힐과 밑창에도 적합합니다.Crimean Tatar : Ökçeler alçaq ve keniş olmalı. Yüzeynen daa da yahşı ilişmesi içün yollar ile qaldırımlarğa qum, çaqıl ya da tuz (kalsiy hlorid) sepile.

Korean : 굽은 낮고 넓어야 합니다. 모래, 자갈 또는 소금(염화칼슘)은 종종 미끄럼 방지를 위해 도로나 길에 흗뿌려져 있습니다.Crimean Tatar : Çığlar sıradan tış bir adise degildir; tik caplar ancaq pek yavaş tutabileler artqaç acimler ise çıq olaraq aşağı tüşeler.

Korean : 눈사태는 이상 현상이 아닙니다. 가파른 경사면에 일정 수준 이상의 눈이 쌓여 아래쪽으로 쓸려 내려오는 것을 눈사태라고 합니다.[Day37]

Crimean Tatar : Mesele, qarnıñ yapışaq olmasıdır, bu sebepten aşağı enmesi içün tetiklenmek kerek ve yağğan bir miqdar qar, qalğanlar içün tetikleycek adise olabile.

Korean : 문제는 눈이 질척거리기 때문에, 눈이 내리도록 촉발하는 것이 필요하고 내리는 눈은 나머지에게 기폭하는 이벤트가 될 수 있습니다.Crimean Tatar : Kimerde bir tetiklegen ilk adise, qarnı qızdırğan küneş olabile, bazen bir daa yağğan qar, bazen diger tabiiy adiseler, çoqusı vaqıt insan olabile.

Korean : 간혹 눈사태가 일어나게 하는 요인에는 해가 눈을 따뜻하게 데우거나, 눈이 더 많이 내린다거나 하는 기존 요인과, 간혹 일어나는 기타 자연적 요인, 그리고 종종 사람에 의한 요인이 있습니다.Crimean Tatar : Tornado - etraftaki avanı içerge ve tışarığa suvurğan pek alçaq basımlı, içinde ava aylânğan bir sütündir.

Korean : 토네이도는 저기압의 공기가 회전하는 기둥으로서 주변 공기를 안쪽으로 끌고 와 위로 보냅니다.Crimean Tatar : Şiddetli rüzgârlarnı meydanğa ketirir (esasen saatte 100-200 mil) ve ağır nesnelerni avağa kötererek, qasırğa devam etken sayın içinde taşıybileler.

Korean : 아주 강한 바람(대부분 시속 100~200마일)을 일으키며, 회전하며 움직이면서 무거운 물체를 공기 중으로 들어 올릴 수 있다.Crimean Tatar : Olar boranlı bulutlardan tüşeyatqan huni şeklinde başlana ve yerge tiygen soñ, tornadoğa aylânalar.

Korean : ¨먹구름에서부터 내려오는 깔때기 모양에서 시작되어, 지면에 닿을 때는 ¨토네이도¨가 되어 버립니다.¨Crimean Tatar : Şahsiy VPN (vertual hususiy ağ) provayderleri, siyasiy tsenzuranı ile ticariy IP- geofiltrlevni aylânıp keçmekniñ eñ mükemmel yolu dep esaplana.

Korean : 개인 VPN(가상 사설망) 공급자는 정치적 검열과 상업적 IP-지역 제한을 모두 우회할 수 있는 훌륭한 방법이다.Crimean Tatar : Olar bir qaç sebepten dolayı veb-proksilerden üstünler; olar yalıñız http-ni degil de, bütün trafikni yañıdan yönelteler.

Korean : 이것은 http뿐만 아니라 모든 인터넷 트래픽을 재 경로 변경 할 수 있다는 이유에서 웹 프록시보다 뛰어나다.Crimean Tatar : Adet üzre daa yüksek keçirüv qabiliyeti ile daa da yahşı hızmet keyfiyetine saipler. Şifrlengenleri içün casuslıq yapmaq daa da qıyın.

Korean : 일반적으로 더 높은 인터넷 접속 속도과 나은 품질의 서비스를 제공한다. 또한 암호화되어 감시하기 어렵게 만든다.Crimean Tatar : Media şirketleri bunıñ maqsadı aqqında muntazam sürette yalan aytıp, ¨korsanlıqnıñ ögüni aluv¨ dep iddia eteler.

Korean : ¨미디어 기업은 이를 ¨복제를 방지하기 위함¨이라 주장하며 이에 대한 실제 목적을 속인다. ¨Crimean Tatar : Aslında, bölge kodları qanunsız kopiyalanuvğa iç bir şekilde tesir etmey; bir diskniñ bit-bit kopiyası asıl nusha ifa etilecek er angi bir cihazda ğayet yahşı ifa etilir.

Korean : 사실, 지역 코드는 불법 복사에 전혀 영향을 미치지 않는다. 원본과 다를 바 없는 디스크 복사본(bit-for-bit copy)은 마치 원본처럼 어떤 장치에서도 잘 작동될 것이기 때문이다.Crimean Tatar : Asıl maqsat bu şirketlerniñ öz bazarları üzerinde daa ziyade nezaret teminlemesinen alâqalı; er şey para qullanuvınen bağlı.

Korean : 실제 목적은 그 회사들에게 시장에 대한 더 많은 통제권을 주는 것입니다. 이 모든 것은 수익을 만들기 위함입니다.Crimean Tatar : Telefon etüvler İnternet vastasınen yönetilgeni içün yaşağan ya da seyaat etken yeriñizde bulunğan telefon şirketine muracaat etmeñizniñ aceti yoq.

Korean : 전화는 인터넷으로 전송되기 때문에 굳이 당신이 거주하거나 여행하는 지역에 위치한 통신 업체를 이용하지 않아도 된다.Crimean Tatar : Yaşağan yeriñizden yerli bir nomera almañız da kerekmey; Alâskanıñ Çiken kiyik tabiatında yoldaş İnternet bağlanmasını almañız ve küneşli Arizonada olğanıñıznı bildirecek bir nomera saylamañız mümkün.

Korean : 현재 거주하는 커뮤니티에서 지역 번호를 획득할 필요가 없습니다. 알래스카 치킨의 미개척지에서 위성 인터넷 접속을 획득하고 햇빛이 쨍쨍한 애리조나에 있다고 주장하는 번호를 선택할 수도 있습니다.Crimean Tatar : Adet üzre, PSTN telefonlarına sizge telefon etmege imkân bergen global bir nomeranı ayrı satın almaq kereksiñiz. Nomeranıñ ait olğan yeri sizge telefon etken insanlar içün müimdir.

Korean : 공중전화망의 전화를 받기 위해서는 별도로 국제 번호를 구매해야 하는데, 어디에서 번호가 오는지에 따라 발신자의 전화를 받을 수 있는지 없는지의 차이가 나뉩니다.Crimean Tatar : Kerçek vaqıt rejiminde metin tercime qullanımı - metinniñ bütün bölüklerini bir tilden başqa tilge avtomatik olaraq tercime etip olğan qullanımlardır.

Korean : 실시간 텍스트 번역기 앱 – 한 언어에서 다른 언어로 텍스트 전체를 자동으로 번역할 수 있는 애플리케이션.Crimean Tatar : Bu kategoriyadaki bazı qullanımlar, qullanıcı smartfonnı bu obyektlerge doğrultqanda kerçek dünyanıñ levhaları ya da diger obyektleri üstünde ecnebiy tillerde yazılğan metinlerni bile tercime ete bile.

Korean : 이 분야의 애플리케이션 중 일부는 이용자가 스마트폰을 대상을 향하게 하면, 표지판 등에 적힌 외국어 텍스트를 번역하기도 한다.Crimean Tatar : Tercime aletleri bayağı eyileşti ve şimdi sıq-sıq az-çoq doğru tercimeler bere (ve pek az yañlış), lâkin alâ daa hata yapa bilgenleri içün biraz muqayt olmaq kerek.

Korean : 번역 엔진은 극적으로 향상되었고, 이제는 다소 정확한 번역(그리고 횡설수설하는 일은 거의 없다)을 하기도 하지만, 아직까진 문장 전체를 오변역 할 수도 있기 때문에, 어느 정도 주의를 기울여야 한다.Crimean Tatar : Bu kategoriyada eñ belli qullanımlardan biri, kerekli til malümatını yüklegen soñ offline tercime etmege imkân bergen Google Translate ola.

Korean : 이 카테고리에서 가장 눈에 띄는 앱 중 하나는 구글 번역(Google Translate)으로, 원하는 언어 데이터를 다운로드 한 후 오프라인 상태에서 번역을 구현할 수 있습니다.Crimean Tatar : Smartfonıñızda GPS navigatsiya qullanımlarından faydalanuv memleketiñiz tışında navigatsiyanıñ eñ qolay ve eñ oñaytlı usulı ola bile.

Korean : 스마트폰에서 GPS 네비게이션 앱을 사용하는 것은 해외에서 가장 쉽고 편리하게 길을 찾을 수 있는 방법이 될 것이다.Crimean Tatar : Bu, GPS içün yañı haritalarnı ya da mustaqil GPS tertibatını satın aluv ya da araba kiralav şirketinden bir kirağa baqqanda para tasarruf ete bile.

Korean : GPS에 쓰이는 새 맵을 구입하거나, 분리형 GPS 장치를 구입 또는 렌탈 업체에서 빌리는 것보다 돈을 절약할 수 있다.Crimean Tatar : Telefonıñız içün bir malümat bağlanuvıñız olmasa ya da o, ağ areket dairesi tışında olsa, olarnıñ semereliligi sıñırlanğan ya da irişilmez ola bile.

Korean : 당신의 폰에 데이터 연결이 되지 않거나 통화권 밖에 있는 경우에는, 성능이 제한적이거나 사용이 불가능할 수 있다.Crimean Tatar : Er bir köşe tükânı avtomatik telefon ya da adiy telefonlarda qullanıla bilgen qarışıq bir sıra evelden ödelgen telefon kartlarınen toludır.

Korean : 모든 길목 상점에는 혼란을 야기하는 선불 전화 카드가 가득하고 이 카드는 공중전화나 일반 전화에서 사용할 수 있습니다.Crimean Tatar : Kartlarnıñ çoqusı er angi yerge telefon etmek içün kelişse de, bazıları belli bir memleket gruppalarına elverişli telefon etüv tarifelerini bermekte mütehassıs ola.

Korean : 대부분의 카드는 어디든지 전화할 수 있지만, 일부는 특정 국가에 더 싼 전화 요금을 제공하기도 합니다.Crimean Tatar : Bu hızmetlerge irişüv adet üzre çoqusı telefondan bedava telefon etile bilecek bedava bir telefon nomerası vastasınen kerçekleştirile.

Korean : 이러한 서비스 접근은 대부분의 전화기에서 무료로 걸 수 있는 무료전화 번호를 통해 이루어지는 경우가 많습니다.Crimean Tatar : Adiy fotoresim çeküvlerinen bağlı qaideler, belki, daa çoq video çeküvi içün de kelişe.

Korean : 일반 사진 촬영에 관한 규칙은 비디오 녹화에도 적용되며, 아마도 더욱 그러할 것입니다.[Day38]

Crimean Tatar : Bir şeyniñ fotosını bile çıqarmağa izin berilmese, onıñ videosını çıqaruv aqqında tüşünmemelisiñiz.

Korean : 만일 사진 촬영이 허가가 되지 않았다면, 동영상으로 찍는 것도 고려되어선 안됩니다.Crimean Tatar : Dron qullansañız, nelerni çıqarmağa mümkün ve talap etilgen izin ya da qoşma litsenziyalar kerek olğanını evelden sorap biliñiz.

Korean : 드론을 사용할 경우 촬영할 수 있는 사항과 허가 또는 추가 라이센스가 필요한 사항에 대해 미리 확인해야 합니다.Crimean Tatar : Ava limanı yanında ya da insanlar toplaşqan yerde dronnı uçurmaq, regionıñıznıñ qanunları yasaq etmese de, aman-aman er vaqıt yaramay bir fikirdir.

Korean : 드론을 공항 근처나 군중들 위로 띄우는 것은, 비록 자신이 있는 지역에서는 불법이 아닐 수 있더라도, 거의 늘 좋지 않은 생각입니다Crimean Tatar : Al-azırda uçaq seyaatları ilk qıdıruv yapmayıp ve fiyatlarnı qıyaslamayıp, doğrudan uçaq şirketi vastasınen pek siyrek ayırtıla.

Korean : 오늘날 항공 여행은 먼저 가격을 검색 및 비교하지 않고 항공사를 통해 직접 예약하는 경우는 거의 없습니다.Crimean Tatar : Bazı vaqıtları aynı uçuşnıñ çeşit agregatorlarda farqlı fiyatları ola bile ve qıdıruv neticelerini qıyaslamaq ve yer ayırtmadan evel uçaq şirketiniñ internet saifesine baqmaq da kerek.

Korean : 때로는 같은 비행이더라도 다른 웹사이트마다 큰 가격 차이를 보일 수 있기 때문에, 표를 예약하기 전에 가격을 비교하거나 항공사 웹사이트에서 가격을 확인해 보는 것이 좋습니다.Crimean Tatar : Bazı memleketlerge turist ya da iş maqsadınen qısqa ziyaretler içün viza kerek olmasa da, anda halqara student olaraq barmaq adet üzre anda adiy bir turist olaraq barmaqtan daa uzun vaqıt qalmağa talap ete.

Korean : 특정 국가를 짧은 기간 여행객으로 또는 비즈니스로 방문하는 경우에는 비자가 필요 없겠지만, 국제 학생인 경우는 일반적인 여행객으로 가는 것보다 보통 더 장기 체류하는 것이 필요하다.Crimean Tatar : Adet üzre, er angi ecnebiy memlekette uzun vaqıt devamında qalmaq viza almañıznı talap etecek.

Korean : 보통 외국에서 오랜 기간 머물기 위해서는 사전에 비자를 받아야 합니다.Crimean Tatar : Student vizalarınıñ adet üzre adiy turist ya da ticariy vizalardan farqlı talapları ve ariza berüv usulları bar.

Korean : 학생 비자는 보통 일반 관광 비자나 사업 비자와 다른 요구 조건과 신청 절차를 따른다.Crimean Tatar : Çoqusı memlekette oqumaq istegen oquv yurtuñızdan teklif mektübi ve eñ azından kursuñıznıñ ilk yılı devamında özüñizni temin etmek içün sermiya delili kerek olacaq.

Korean : 대부분의 국가에서는 공부하고자 하는 기관이 보낸 제안서와 적어도 공부 과정의 첫해 동안 스스로 학비를 마련할 수 있다는 증서를 제공해야 합니다.Crimean Tatar : Tafsilâtlı şartlarnı oquv yurtundan ve oqumaq istegen memleketiñizniñ immigratsiya bölüginden sorap biliñiz.

Korean : 자세한 요구 사항은 공부하고자 하는 국가의 이민 부서와 해당 기관에 확인해 주십시오.Crimean Tatar : Diplomat olmasañız, çetelde çalışmaq adet üzre bulunğan memleketiñizde kelir bergisini ödemek kerek olacaq manasına kele.

Korean : 외교관이 아닌 이상, 해외에서 일하는 것은 일반적으로 거주하고 있는 국가에서 소득세를 신고해야 한다는 것을 의미합니다.Crimean Tatar : Kelir bergisiniñ farqlı memleketlerde farqlı şekilleri bar, bergi dereceleri ve sıñırları ise bir memleketten digerine köre pek farqlı ola.

Korean : 소득세는 국가별로 다르게 구성되며, 세율과 과세 등급은 국가마다 크게 다릅니다.Crimean Tatar : ABD ve Kanada kibi bazı federal memleketlerde kelir bergisi em federal seviyede, em yerli seviyede alına, böylece derece ve sıñırlar regionğa köre deñişe bile.

Korean : 미국 및 캐나다와 같은 일부 연방 국가에서는 소득세가 연방 및 지방세로 둘 다 부과되므로 요율 및 과세구간은 지역별로 다를 수 있습니다.Crimean Tatar : Vatanğa qaytqanda immigratsion kontrol adet üzre olmasa ya da bir resmiyetçilik olsa, gümrük yoqlavı oğraştıra bile.

Korean : 입국 심사는 보통 고국에 도착했을 때는 없거나 형식적인 절차로 수행하지만 세관 검색은 번거로울 수 있습니다.Crimean Tatar : Nelerni ketirip ketiremeycegiñizni bilgeniñizden emin oluñız ve qanun sıñırlarını aşqan er angi şeyni beyan etiñiz.

Korean : 어떤 물품들이 반입이 가능한지 아닌지 반드시 알고 있어야 하며 법률상의 한도를 넘는 것은 무엇이든 신고해야 한다.Crimean Tatar : Seyaat aqqında yazuv işine başlamaqnıñ eñ qolay yolu - tanılğan bir seyaat blogunıñ internet saifesinde mearetini inkişaf ettirmektir.

Korean : 여행 글쓰기 사업을 시작하는 가장 쉬운 방법은 기존의 여행 블로그 웹사이트에서 기술을 연마하는 것입니다.Crimean Tatar : İnternette formatlav ve tarir etüvde özüñizni raat is etken soñ, öz internet saifeñizni aça bilirsiñiz.

Korean : 웹에서 포맷하고 편집하는 데 익숙해진 후 나중에 자신만의 웹사이트를 만들 수도 있다.Crimean Tatar : Seyaat etkende göñülli olmaq - farq yaratmaq içün alâ bir usul, amma bu tek bağışlavnen bağlı degildir.

Korean : 여행 중 자원봉사는 변화를 만들어 내는 좋은 방법입니다. 이는 단지 타인에게 도움을 주는 것 그 이상입니다.Crimean Tatar : Yabancı bir memlekette yaşamaq ve göñülli olmaq - başqa bir medeniyetnen tanış olmaq, yañı insanlarnen tanışmaq, özüni tanımaq, istiqbalni körmek ve yañı merafet qazanmaq içün yahşı bir usuldır.

Korean : 외국에서 살면서 자원봉사를 하는 것은 다른 문화를 알게 되고, 새로운 사람들을 만나고, 자신에 대해 배우고, 견해를 넓이고, 새로운 기술을 습득하는 좋은 방법이다.Crimean Tatar : Bu, bir yerde daa uzun vaqıt qala bilmek içün bücetni arttıracaq güzel bir fırsat ola bile, çünki bir çoq göñülli iş yer ve aş bere, bir qaçı ise alçaq aylıq ödey.

Korean : 많은 자원봉사자들이 숙식을 제공하고 적은 급여를 지불하기 때문에, 더 오래 머물 수 있도록 예산을 늘리는 좋은 방법이 될 수 있다.Crimean Tatar : Vikingler Qara ve Hazar deñizlerine barıp yetmek içün Rusiye suv yollarını qullanğan ediler. Bu marşrutlarnıñ bir qısmı alâ daa qullanıla bile. Alınması qıyın ola bilecek mahsus izinler ihtiyacı barmı, dep kontrol etiñiz.

Korean : 바이킹은 러시아 수로를 사용하여 흑해와 카스피해에 도착했습니다. 이 경로의 일부는 여전히 사용할 수 있습니다. 취득하기 어려운 특별 허가가 필요한지 확인하십시오.Crimean Tatar : Beyaz Deñiz-Baltıq Kanalı, Arktik Okeannı Baltıq deñizine Onego Gölü, Ladoga Gölü ve Sankt-Peterburgdan esasen özen ve göller yolunen bağlay.

Korean : 백해-발트해 운하는 오네가 호, 라도가 호, 상트페테르부르크처럼 대부분의 경우 강과 호수를 경유해 북극해와 발트해를 이어준다.Crimean Tatar : Onego Gölü Edilge de bağlı, böylece Hazar Deñizinden Rusiyeden keçmek alâ daa mümkün.

Korean : 오네가 호수도 볼가와 연결되어 있기에, 카스프해에서 러시아를 통해 오는 것은 여전히 가능한 일입니다.Crimean Tatar : İskelege barğanda er şey eppeyi açıq olacağından emin oluñız. Diger qayıq avtostopçılarınen tanışacaqsıñız ve olar öz malümatını siznen paylaşacaqtır.

Korean : 일단 바다에 도착하면 모든 게 분명해질 것이니 걱정하지 마세요. 다른 보트 히치하이커들을 만날 것이고, 그들이 갖고 있는 정보도 당신과 공유할 거에요.Crimean Tatar : Esasen, yardım teklifi ilânlarıñıznı yapıştırıp yürecek, iskelelerni aylanıp çıqacaq, yahtalarını temizlegen insanlarnıñ yanına baracaq, barda deñizcilernen bağ qurmağa tırışacaqsıñız ve ilâhre.

Korean : 기본적으로 당신은 당신의 도움을 제공하고 부두를 서성거리고 요트를 청소하는 사람들에게 접근하며 술집에서 선원에게 다가가려 시도하는 것으로 주의를 끌것이다.[Day39]

Crimean Tatar : Mümkün olğanı qadar çoq insannen laf etmege tırışıñız. Belli bir müddetten soñ er kes sizni tanıycaq ve birini qıdırğan qayıqnı qarane etecektir.

Korean : 가능한 많은 사람과 대화하도록 하세요. 얼마 후에 모든 사람이 당신을 알게 되고 어떤 배에서 사람을 구하는지 당신에게 알려줄 것입니다.Crimean Tatar : Bir ittifaqta sıq-sıq uçqan yolcular içün uçaq şirketiñizni diqqatnen saylamalısıñız.

Korean : 항공 동맹에서 마일리지 서비스 항공사를 신중하게 선택해야 합니다.Crimean Tatar : Eñ çoq uçqan uçaq şirketiñizge qoşulmaq sezgirlik olğanını tüşünseñiz de, teklif etilgen imtiyazlar sıq-sıq farqlı olğanını ve aynı ittifaqqa kirgen diger uçaq şirketinde sıq uçqan yolcu balları daa cümert ola bilecegini bilmelisiñiz.

Korean : 여러분이 가장 자주 이용하는 항공사에 가입하는 것이 가장 직관적인 선택이라 생각하실 수 있지만, 항공사마다 제공되는 혜택이 종종 다르고 동일한 제휴 항공사의 다른 항공사에서는 상용 고객 포인트가 더 후하게 제공될 수 있다는 점을 알아두시길 바랍니다.Crimean Tatar : Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ve Türk Hava Yolları kibi uçaq şirketleri Afrikağa hızmetlerini bayağı kenişletti ve bir çoq büyük Afrika şeerine diger Avropa uçaq şirketlerinden daa kârlı fiyatlar teklif ete.

Korean : 에미레이트 항공, 에티하드 항공, 카타르 항공과 터키 항공을 비롯한 여러 항공사들은 아프리카로 서비스 제공을 확대했습니다. 또한 타 유럽 항공사에 비해 싼 가격에 아프리카 주요 도시로의 항공 연결 편도 제공합니다.Crimean Tatar : Türk Hava Yolları, 2014 senesinden itibaren 30 Afrika memleketinden 39 yerge uçmaqta.

Korean : 터키 항공은 2014년 기준으로 아프리카 30개국의 39개 목적지로 운항합니다.Crimean Tatar : Qoşma seyaat vaqtıñız olsa, Afrikağa umumiy bilet fiyatınıñ dünya devrialem seyaatı ile nasıl teñeştirilgenini teşkeriñiz.

Korean : 만일 추가적으로 여행을 할 수 있는 시간이 있다면 아프리카 여행경비와 세계 경 주비용을 비교해보십시오.Crimean Tatar : Afrika tışında bütün bu yerler içün qoşma viza, çıquv bergileri, yer naqliyatı ve saire kibi ilâve masraflarnı qoşmağa unutmañız.

Korean : 아프리카 바깥의 모든 장소에 대한 추가 비자, 출국세, 지상에서의 이동 등 추가 비용을 포함시키는 것을 잊지 마세요.Crimean Tatar : Cenübiy Yarımkürrede dünyanı bütünley uçmağa isteseñiz, okeanlarara marşrutlar olmağanı içün uçuş ve yönelişler saylavı sıñırlanğan.

Korean : 만약 온전히 남반구에서만 비행하는 세계 여행을 원한다면, 대양횡단 루트가 적어 비행 편과 목적지를 선택하는데 제한이 있다.Crimean Tatar : İç bir uçaq şirketiniñ ittifaqı Cenübiy Yarımkürredeki üç okean keçüvini qapsamay (SkyTeam ise iç birini qapsamay).

Korean : 그 어떤 항공 동맹도 남반구의 3대양을 횡단하지 않습니다(스카이팀(SkyTeam)은 횡단을 전혀 하지 않습니다.).Crimean Tatar : Lâkin Star Alliance, LATAM Oneworld uçqan Santyago de Çiliden Taitige qadar Tınç okeannıñ cenübiy qısmınıñ şarqiy qısmından ğayrı er şeyni qapsamaqta.

Korean : 하지만 스타얼라이언스는 산티아고에서 타이티에 이르는 남태평양 동부를 제외하고 모든 지역에 적용됩니다. LATAM Oneworld 항공편이 이 지역에 해당합니다.Crimean Tatar : Cenübiy Tınç okeannı ve Cenübiy Amerikanıñ ğarbiy sailini atlamağa isteseñiz, bu reys yekâne variant degil. (aşağı baqıñız)

Korean : 남태평양과 남아메리카 서해안을 건너뛰고 싶다면 이 항공편만이 유일한 선택 사항은 아닙니다.(아래를 참조하세요)Crimean Tatar : 1994 senesi Azerbaycannıñ etnik ermeni olğan Dağlıq Qarabağ regionı azerbaycanlılarğa qarşı cenkleşti.

Korean : 1994년, 인종적으로 아르메니아인인 아제르바이잔의 나고모-카라바흐 지역에서 아제르바이잔인을 상대로 전쟁이 일어났습니다.Crimean Tatar : Ermenilerniñ yardımınen yañı cumhuriyet quruldı. Faqat iç bir devlet - Ermenistan bile - onı resmiy şekilde tanımay.

Korean : 아르메니아의 지지를 받으며 새 공화국이 생성되었다. 그러나 심지어 아르메니아뿐 아니라 그 어떤 국가도 이곳을 공식적인 국가로 인정하지 않는다.Crimean Tatar : Regionnen bağlı diplomatik munaqaşalar Ermenistan ve Azerbaycan arasında munasebetlerni bozmağa devam ete.

Korean : 해당 지역을 둘러싼 외교적 분쟁은 아르메니아와 아제르바이잔 간의 관계를 지속적으로 악화시키고 있습니다.Crimean Tatar : Kanal Bölgesi (felemenk tilinde: Grachtengordel) - Amsterdamdaki Binnenstadnıñ etrafında olğan 17-nci asırnıñ meşur rayonıdır.

Korean : 캐널 디스트릭트(네덜란드어: Grachtengordel)는 암스테르담의 비넨스타트를 둘러싼 유명한 17세기 구역입니다.Crimean Tatar : Bütün rayon unikal medeniy ve tarihiy degerine köre UNESCO Dünya Mirasınıñ Yeri dep adlandırıldı, ve köçmez mülk fiyatları memleketniñ eñ yüksekleri arasındadır.

Korean : 독특한 문화적, 역사적 가치를 인정받아, 전 구역이 유네스코 세계 문화유산에 등재되었습니다. 그리고 그 재산 가치는 국가 내에서 가장 높은 편에 속합니다.Crimean Tatar : Beş topraq manasına kelgen Çinkve-Terre, İtaliyanıñ Liguriya bölgesinde yerleşken Riomacore, Manarola, Kornilya, Vernatstsa ve Monterosso olğan beş kiçik yalı boyu köyünden ibarettir.

Korean : 다섯 개의 땅이라는 뜻의 친퀘 테레는 이탈리아 리구리아 지역에 위치한 리오마조레, 마나롤라, 코르닐리아, 베르나차, 몬테로소라는 다섯 개의 작은 연안 마을로 구성됩니다.Crimean Tatar : Olar UNESCO Dünya mirasınıñ cedveline kirsetildi.

Korean : 이들은 유네스코 세계 문화유산 목록에 등재되어 있다.Crimean Tatar : Asırlar devamında insanlar deñizge baqqan qayalarğa qadar oba-töpe, tik landşaftta itinanen terraslar qura ediler.

Korean : 사람들은 몇 세기에 걸쳐 험하고 가파른 경관에서 바다가 내려다 보이는 절벽에까지 공들여 테라스를 건설했다.Crimean Tatar : Dülberliginiñ bir qısmı, körüngen korporativ inkişafnıñ olmamasıdır. Yolçıq, tren ve qayıqlar köylerni birleştire ve arabalar olarğa tışarıdan yetip olamay.

Korean : 매력적인 점 중의 하나는 바로 기업가치 개발의 손이 닿지 않는 것으로, 도보, 기차 및 배가 마을을 연결하지만 차로선 외부에서 해당 마을을 방문할 수가 없습니다Crimean Tatar : Belçika ve İsviçrede laf etilgen frenk tiliniñ çeşitleri bir-birini añlamaq içün bayağı oşasa da, Frenkistanda laf etilgen frenk tilinden biraz farqlıdır.

Korean : 프랑스에서 쓰이는 프랑스어와 벨기에와 스위스에서 쓰이는 프랑스어는 의사소통이 가능할 만큼 비슷하지만 일부 차이가 있습니다.Crimean Tatar : Hususan, frenk tilinde laf etilgen Belçika ve İsviçredeki nomeralav sistemasınıñ Frenkistanda laf etilgen frenk tilinden farqlı olğan bazı kiçik hususiyetleri bar ve bazı sözlerniñ telâffuzı biraz farqlıdır.

Korean : 특히 프랑스어를 사용하는 벨기에와 스위스의 숫자 체계에는 프랑스에서 사용하는 프랑스어와 다른 약간의 특이점이 있으며, 일부 단어의 발음이 약간 다르다.Crimean Tatar : Kene de frenk tilinde laf etken bütün belçikalılar ve isviçreliler mektepte standart frenk tilini ögrengen edi, böyleliknen standart frenk nomeralav sistemasını qullansañız bile, sizni añlaycaqlar.

Korean : 그럼에도 불구하고 프랑스어를 사용하는 벨기에 사람들과 스위스 사람들은 모두 학교에서 표준 프랑스어를 배웠을 것이므로 표준 프랑스어 번호 체계를 사용하더라도 그들은 이해할 수 있을 것이다.Crimean Tatar : Dünyanıñ bir çoq yerinde el sallamaq ¨selâm¨ manasına kelgen dostluq işaretidir.

Korean : ¨전 세계 대부분에선 손을 흔드는 것은 ¨안녕하세요¨를 나타내는 친절한 제스처입니다.¨Crimean Tatar : Amma Malayziyada, eñ azından köy bölgelerinde yaşağan malaylar arasında, bedenge doğru bükülgen işaret parmağına oşağan, bazı ğarbiy memleketlerde qullanılğan ve ancaq bu maqsadnen qullanıla bilgen işaretniñ ¨kel¨ manası bar.

Korean : ¨그러나, 적어도 시골 지역의 말레이인들 중에서, 이는 ¨어서 오세요¨를 의미하는데, 이것은 특정 서구 국가에서 사용되는 제스처인 검지 손가락을 자신 쪽으로 굽히는 것과 비슷한데, 오직 그러한 목적으로만 사용되어야 한다.¨[Day40]

Crimean Tatar : Aynı şekilde, Britaniya seyaatçısı İspaniyada (el sallanğan insanğa degil) el sallağanğa baqqan avuç içi olğan bir sağlıqlaşuvnı qaytmağa çağırğan bir işaret olaraq añlay bile.

Korean : 마찬가지로 스페인을 여행하는 영국 여행객들에겐 작별의 인사로 손바닥을 인사를 하는 사람 쪽으로(즉 상대가 손등이 보이는 것) 하는 것은 다시 돌아오라고 하는 것으로 착각할 수 있다.Crimean Tatar : Yardımcı tiller - akis alda bağ qurmaqta qıynalacaq insanlar arasında bildirişüvni qolaylaştırmaq maqsadınen meydanğa ketirilgen suniy ya da tizilgen tillerdir.

Korean : 보조적 언어는 의사소통에 어려움을 가지는 사람들을 위해 의사소통을 가능케 하도록 만들어진 인공적 언어 또는 구성된 언어이다.Crimean Tatar : Olar diger tillerde laf etkenler arasında bildirişüv vastası olaraq belli bir sebeplerden üstün olğan tabiiy ya da organik tiller olğan frank tillerinden farqlıdır.

Korean : 그것은 상호 소통이 불가능한 서로 다른 언어의 화자끼리 의사소통을 위해 정한 언어인 링구아 프랑카와는 다른 개념입니다.Crimean Tatar : Sıcaq künde seyaatçılar su (ya da diger şeyler) illüziyasını bergen sağınlarnı köre bile.

Korean : 여행객들은 무더위 속에서 물(또는 그 밖의 무언가)이라고 착각하게 되는 신기루를 경험할 수 있습니다.Crimean Tatar : Seyya qıymetli energiya ve qalğan suvnı boşuna sarf etip, mınar izine tüşse, bular telükeli ola bile.

Korean : 여행자가 귀중한 에너지와 남은 물을 쓰면서까지 신기루를 쫒아간다면 위험할 수가 있다.Crimean Tatar : Eñ sıcaq sahralarda bile geceler pek suvuq ola bile. Sıcaq urba olmağanda artqaç üşüv kerçek bir telükedir.

Korean : 사막의 한더위도 밤에는 몹시 매서운 추위로 변할 수 있다. 따뜻한 옷 없이 저체온증은 실질적인 위험이다.Crimean Tatar : Hususan yazda tropikiy ormanda kezmek qararına kelseñiz, süyrüsineklerge diqqat etiñiz.

Korean : 열대 우림을 따라 하이킹하려는 경우 특히 여름철에는 모기를 주의해야 합니다.Crimean Tatar : Subtropikiy tropikiy ormanda ketseñiz bile, qapular açıq olğan maşinağa mingende bir qaç saniye süyrüsineklerniñ siznen beraber maşinağa kirmesi içün yeterlidir.

Korean : 아열대 우림 지역을 뚫고 운전을 하고 있더라도 차에 타기 위해 문을 연 몇 초 동안은 모기가 당신과 함께 차에 타기에 충분한 시간입니다.Crimean Tatar : Quş grippi ya da, daa resmiy olaraq, inflüentsa em quşlarnı, em süt emicilerni yuqtura bile.

Korean : 조류 독감, 보다 공식적인 이름인 조류 인플루엔자는, 조류와 포유류를 모두 감염시킬 수 있습니다.Crimean Tatar : İnsanlarda bu vaqıtqa qadar biñden az adise qayd etildi, amma bazıları ölümnen yekünlendi.

Korean : 지금까지 인간에게서 보고된 사례는 천 건이 안 되지만, 그중 일부는 치명적이었다.Crimean Tatar : Çoqusı kümes ayvanlarınen çalışqan insanlarnen bağlı, amma ornitologlar içün de bazı telükeler bar.

Korean : 대체적으로는 가금류를 다루는 사람들과 관련이 있지만, 탐조를 즐기는 사람들에게도 약간의 위험이 따릅니다.Crimean Tatar : Norveç içün tik fiyordlar ve vadiyler tipik ola, olarnıñ yerine birden yüksek, az-çoq tegiz bir plato kele.

Korean : 노르웨이의 대표하는 것은 가파른 피오르드 및 높거나 평평한 고원 지대로 급격하게 넘어가는 계곡입니다.Crimean Tatar : Bu yaylalarğa sıq-sıq keniş, açıq tam-taqır yer, sıñırsız keñlik manasına kelgen ¨vidde¨ dep aytıla.

Korean : ¨이 고원들은 종종 광범위하게 펼쳐진 나무가 없는 공간, 끝없이 넓게 트인 장소를 뜻하는 ¨비드¨라고 불리기도 합니다.¨Crimean Tatar : Rogaland ve Agderde olar adet üzre sıq-sıq yer matraçılarnen qaplanğan, tereksiz boş turğan yer manasına kelgen ¨hey¨ dep adlandırıla.

Korean : ¨로갈란주와 아그데르주에서는 흔히 헤더로 덮여 있는 나무가 없는 황무지를 의미하는 ¨hei¨라고 불립니다.¨Crimean Tatar : Buzluqlar stabil degil, dağdan aşağı aqa. Bu, qar köprülerinen gizlene bilecek çatlaq, aralarğa sebep ola bile.

Korean : 빙하는 불안정하지만 산 아래로 흐른다. 이때 경사면에 균열이나 틈이 생기는데, 이는 다리에 가려져 있을 수 있다.Crimean Tatar : Buz qobalarınıñ divarları ve töpeleri avdarılıp tüşe ve çatlaqlar qapala bile.

Korean : 얼음굴의 벽과 지붕이 붕괴될 수 있으며 균열이 닫힐 수 있습니다.Crimean Tatar : Buzluqlarnıñ çetinde pek iri taş parçaları üzüle, aşağı tüşe ve, belki, kenardan daa uzaqqa sıçray ya da yuvarlanıp tüşe.

Korean : 빙하의 가장자리에서 거대한 덩어리들이 분리되고, 아래로 떨어지며, 어쩌면 가장자리에서 멀리 이동하거나 구를지도 모릅니다.Crimean Tatar : Töpe stantsiyaları içün turizm mevsimi adet üzre küzniñ sıcaq künlerinde eñ yüksek seviyesine çıqa.

Korean : 힐스테이션의 휴가철은 일반적으로 인디언 서머 기간 동안 최절정에 이릅니다.Crimean Tatar : Kene de qışta ayrı bir güzelligi ve tılsımı bar, bir çoq töpe stantsiyası sağlam miqdarda qar ala ve lıjanen tayuv ve snoubord kibi faaliyetlerni teklif ete.

Korean : 그러나 겨울에는 눈이 수북히 쌓여 스키나 스노보드 같은 겨울 액티비티도 즐길 수 있기 때문에 다양한 아름다움과 매력을 느낄 수 있습니다.Crimean Tatar : Yalıñız bir qaç uçaq şirketi alâ daa soñki daqqada cenazege baruv fiyatını biraz eksiltken telef tarifelerini teklif ete.

Korean : 소수의 항공사만이 여전히 장례 유족 운임을 제공한다. 이는 장례를 치르기 위해 긴급히 여행해야 할 경우, 약간의 운임을 할인해 주는 제도이다.Crimean Tatar : Bularnı teklif etken uçaq şirketleri arasında Air Canada, Delta Air Lines, ABD ya da Kanadadan kelgen reysler içün Lufthansa ve WestJet bar.

Korean : 미국이나 캐나다에서 출발하는 항공편에 이것을 제공하는 항공사는 에어 캐나다, 델타 항공, 루프트한자와 웨스트 제트가 포함된다.Crimean Tatar : Ne de olsa, doğrudan uçaq şirketinde telefon vastasınen ayırtmaq kerek.

Korean : 어떤 경우에도, 전화로 항공사에 직접 예약해야 합니다.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.