40 days Bemba and Ukrainian conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Ichibemba and Українська (Українська) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Bemba : Pali Cimo, abasayanshi ukufuma pe sukulu lya Stanford University School of Medicine babilishe ukupangwa kwa kabombelo kakupimina akapya akengasobolola insandesande mu misango yashiko; akantu kamo akanono akengapulintwa elyo akengapangwa ukubomfya amapulinta ya inkjet pa mutengo wa U.S cent imo cilakamo.

Ukrainian : У понеділок, науковці зі Школи медицини Стенфордського університету оголосили про винайдення нового діагностичного інструменту, що може сортувати клітини за їх видами: це малесенький друкований чіп, який можна виготовити за допомогою стандартних променевих принтерів десь по одному центу США за штуку.Bemba : Intungulushi sha uku kufwailisha shiletila ici kuti calenga ukuti kuleba ukumona bwangu utushishi twa kansa, icifuba ca TB, HIV elyo no bulwele bwa mpepo ku balwele abekala mu fyalo ifishakwatisha indalama, umo ukupusuka ku malwele pamo nga kansa yaku mabele kuti kwafika pali citika mu kupashanya kuli abo abamufyalo ifikankala.

Ukrainian : Провідні дослідники кажуть, що це може сприяти ранньому виявленню раку, туберкульозу, ВІЛ і малярії у пацієнтів з країн з низьким рівнем доходу, де показники виживання людей з такими захворюваннями, як рак грудей, можуть бути вдвічі нижчі, ніж у заможніших країнах.Bemba : Indeke ya JAS 39C Gripen yaponene mu musebo wa cibansa ca ndeke ne nshita ya 9:30 ya lucelo (0230 UTC) no kupoleka, icalengele icibansa ca ndeke ukwisalika ku ndeke sha makwebo shonse.

Ukrainian : Винищувач JAS 39C Gripen обрушився на злітно-посадкову смугу близько 9:30 ранку за місцевим часом (02:30 UTC) та вибухнув, внаслідок чого аеропорт закрив небо для комерційних рейсів.Bemba : Kensha wa ndeke aishibikwe nge ntungulushi ya Squadron Dilokrit Pattavee.

Ukrainian : Пілота пізніше опізнали як майора авіації Ділокріта Паттаві.Bemba : Amayanda ya malyashi ayakuli iyi ncende yalandile ukutila icimbayambaya cakushimya umulilo naco calipilibuka ilyo caleya mu kuti cishimye umulilo.

Ukrainian : Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежна машина аеропорту перекинулася під час виклику.Bemba : Vidal uuli ne myaka 28 ailundile kuli Barça imyaka itatu iyapitapo, ukufuma ku Sevilla.

Ukrainian : 28-річний Відаль прийшов у Барселону три сезону тому із Севільї.Bemba : Ukufuma apo akukile ku musumba ukalamba uwa Catalan, Vidal aliteyele amangalo 49 aya ili bumba.

Ukrainian : Після переїзду до каталонської столиці Відаль зіграв за клуб 49 матчів.Bemba : Ukuilishanya kwatendeke ne nshita ya 11:00 koloko ya kasuba (UTC+1) pa Whitehall ukulolenkana no mwinshi uwacingililwa naba kapokola uwa kwingilila ku Downing Street, ing'anda yaba Prime Minister.

Ukrainian : Протестування почалося близько 11:00 за місцевим часом (всесвітній координований час + 1) в Уайтхолі, біля входу на Даунінг-стріт, офіційної резиденції прем´єр-міністра, що охороняється поліцією.Bemba : Panuma fye ya 11:00 koloko, bakailishanya baisailile amamotoka mu musebo waku kapinda Ka kukuso mu Whitehall.

Ukrainian : Відразу після 11:00 протестувальники заблокували рух у північному напрямку вулиці Вайтголл.Bemba : Pa nshita ya 11:20, bakapokola balipwishe bakailishanya ukuselela mumbali ya musebo, no kulanda ukuti balingile ukulinganya insambu shabo ishakuilishanya no kulolesha pa bwingi bwama motoka ayalefulilako.

Ukrainian : Об 11:20 поліція попросила протестувальників відступити на тротуар, заявивши, що їм потрібно врівноважити право на протест і пожвавлення дорожнього руху.Bemba : Pa nshita ya 11:29, ukuilishanya kwaliselele mu Whitehall, ukucila pa Trafalgar Square, ukukonkana na Strand, ukucila pa Aldwych elyo no kupita pa Kingsway ukulola ku Holborn uko icipani cama Conservative cakwete ukulongana kwaciko ukwa Spring Forum mwi hotela lya Grand Connaught Rooms.

Ukrainian : Близько 11:29 учасники протесту рушили вгору по Уайтхолл, повз Трафальгарську площу, уздовж Стренд, повз Алдвіча і вгору Королівським трактом у бік Холборну, де Консервативна партія проводила свій Весняний форум в готелі Гранд Конноут Румз.Bemba : Ukushokana kwa mutwe no mutwe ukwa kwa Nadal no mwina Canada kuli pa tukato 7–2.

Ukrainian : Особистий рекорд Надаля проти канадця складає 7–2.Bemba : Mucanombaline alicimfiwe na Raonic mu kwangala kwa Brisbane Open.

Ukrainian : Нещодавно він програв Раоничу на Брисбен Оупен.Bemba : Nadal aingishe 88% ya tukato muli ubu bwangalo ukucimfya amatoni 76 mu kuteya kwa kubalilapo.

Ukrainian : Надаль набрав у матчі 88% очок, виграних у сітки, взявши 76 очок у першій подачі.Bemba : Panuma ya bwangalo, King of Clay atile, "Ndine nsansa nganshi pakubwelela mu kushokana kwakushalikisha ukwa mangalo ayakankala nganshi. Eco mbelele pano kwesha namaka yonse ukucimfya."

Ukrainian : Після матчу король ґрунту сказав: ¨Я просто в захваті від того, що зможу повернутися в фінальні раунди найважливіших подій. Я тут, щоб спробувати перемогти¨.Bemba : "Amapepala ya Panama" eshina lya kukumbinkanya ilitwa amapepala ayafikile ku mintapendwa ikumi aya kampani ka mafunde akaku Panama aketwa Mossack Fonseca, eyatwelwe ku mulabasa ukwabula insambu mu nshita ya mainsa mu 2016.

Ukrainian : ¨Панамські документи¨ – це узагальнюючий термін для приблизно десяти мільйонів документів з панамської юридичної фірми ¨Моссак Фонсека¨, які потрапили до преси навесні 2016 року.Bemba : Aya mapepala yasokolwele ukutila ama banki ayali ikumi na yane eyayafwilishe abantu abakankala ukufisa ama bilyoni ya cuma cama US dollars pakubutuka ku misonko na mafunde yambi.

Ukrainian : Документи показали, що чотирнадцять банків допомагали багатим клієнтам приховувати мільярди доларів США, щоб уникнути податків та інших правил.Bemba : Ipepala lye lyashi ilyaku Britain ilya Guardian lyatile Ibanki lya Deutsche elyalepindulula iciputulwa ca fitatu ica twampani utuli 1200 utwabomfiwe ukubomba uyu mulimo.

Ukrainian : Британська газета The Guardian припустила, що Deutsche Bank контролював близько третини з 1200 фіктивних компаній, що використовувались для цього.Bemba : Kwali ukuilishanya isonde lyonse, ukukanda kwaba ntalamisoka, ne ntungulushi sha mabuteko ya Iceland na Pakistan shonse shalifumine pa butungulushi.

Ukrainian : У світі відбулися протести, кілька кримінальних переслідувань, а обидва лідери урядів Ісландії та Пакистану пішли у відставку.Bemba : Panuma yakufyalilwa mu Hong Kong, Ma asambilile pe sukulu likalamba ilya York University elyo na Harvad Law School elyo pa nshita imo alikwete ne citupa cabwikashi bwaku Amerika ica "katapa-katapa".

Ukrainian : Ма народився у Гонконзі, навчався у Нью-Йоркському університеті та на юридичному факультеті Гарварду, і в певний період часу мав американську ¨зелену картку¨ постійного мешканця.Bemba : Hsieh alandile munshita yakusala ukutila Ma kuti afyuka muli ici calo pa nshita ya macushi.

Ukrainian : Протягом виборів Шей припускав, що Ма міг би втекти з країни під час кризи.Bemba : Hsieh kabili alandile ukuti Ma uumoneka fye bwino pa fikope aba fye na mashiwi ukwabula imilimo.

Ukrainian : Шей також стверджував, що у фотогенічному Ма було більше стилю, ніж змісту.Bemba : Nangu cakuti kwali umutunganya onse uyu, Ma aliisa cimfya bwino sana pa kulanshanya ukwaletungilila ubwampano ubusuma ne calo ca China.

Ukrainian : Незважаючи на ці звинувачення, Ма легко виграв на платформі, яка виступає за більш тісні зв´язки з материковим Китаєм.Bemba : Kateya wa Bushiku bwa Lelo ni Alex Ovechkin uwebumba lya Washington Capitals.

Ukrainian : Сьогоднішній гравець дня — Алекс Овечкін з Вашингтон Кепіталс.Bemba : Acingisha utukato Tubili (2) nokwafwilisha kubili (2) ilyo ibumba lya ba Washington Capitals lyacicimfya ba Atlanta utukato 5-3.

Ukrainian : Він відзначився 2 голами та 2 гольовими передачами у переможному матчі Вашингтона проти команди Атланта Трешерс із рахунком 5:3.[Day2]

Bemba : Ukwafwilisha kwakwa Ovechkin ukwa kubalilapo ukwa bushiku kwaciba kwapa kakato kakucimfisha akakwa kateya umupya Nicklas Backston;

Ukrainian : Овечкін вперше допоміг Никласу Бекстрему забити переможний гол у грі;Bemba : akakato kakwe akabubili muli ubu bushiku kachiba ekalenga 60 mu mangalo ya iyi nshita, ukumulenga ukuba ekateya wakubalilapo ukwingisha utukato 60 no kucilapo mu kuteya kwa nshita imo ukutendeka mu myaka ya 1995-96, ilyo Jaromir Jagr na Mario Lemieux cilaumo bafikile pali ico cifiko.

Ukrainian : його другий гол цього вечора став його 60-м голом цього сезону, що робить з нього першого гравця, котрий забив 60 або більше голів за сезон після 1995-96 років, коли Яромир Ягр та Маріо Лем´є дійшли до цієї відмітки.Bemba : Batten ewasangilwe pa namba 190 pa butantiko bwa bena America abali 400 abakankala sana abamu mwaka wa 2008 ne ndalama ukufika kuli $2.3 bilyoni.

Ukrainian : Баттен посів 190-те місце у переліку 400-от Найбагатших американців 2008-го, з приблизними статками у 2.3 мільярда.Bemba : Apwishishe amasambililo yakwe ukufuma ku College of Arts & Sciences pe sukulu likalamba ilya University of Virginia mu mwaka wa 1950 elyo kabili aali ni umo pabatungilila lilya isukulu mu ndalama.

Ukrainian : Він закінчив Коледж мистецтв і наук Університету Вірджинії в 1950 році, і був важливим спонсором цього закладу.Bemba : Icifungo caku Iraq ica Abu Ghraib nacocewa no mulilo pa nshita ya lubuli.

Ukrainian : Іракська в´язниця Абу-Грейб була підпалена під час заворушень.Bemba : Ici cifungo caishileba nabucintomfwa ubwingi panuma casangilwe ukuti abafungwa palya balecushiwa sana panuma abashilika ba US bapokele ubutungulushi.

Ukrainian : В´язниця стала сумнозвісною, коли були виявлені факти знущання над ув´язненими після переходу в´язниці під контроль військових США.Bemba : Piquet alisa pona mu bwangalo bwa 2008 Singapore Grand Prix panuma fye ya kwiminina kwakubangila pa cilindi ukwa kwa Fernando Alonso, ukufumya motoka iya bucingo.

Ukrainian : Піке-молодший розбився на Гран-прі Сінгапуру в 2008 році відразу після передчасного піт-стопа Фернандо Алонсо, вивівши з ладу автомобіль безпеки.Bemba : Elyo amamotoka pa ntanshi ya kwa Alonso yaile mu kubika amafuta mwisamba lya motoka ya bucingo, aliisasela ukufuma apo aiminike pakuti engacimfya.

Ukrainian : У міру того, як машини попереду Алонсо їхали за паливом до машини супроводу, він підіймався вгору по таблиці, щоб здобути перемогу.Bemba : Piquet Jr. aliisatamfiwa panuma yabwangalo bwa 2009 Hungarian Grand Prix.

Ukrainian : Піке-молодшого було звільнено після Гран-прі Угорщини у 2009 році.Bemba : Pa nshita ya 8:46 a.m kwali tondolo mu musumba onse, ukulenga ukuti ibe enshita iyakuti indeke yume pacifiko caiko icakubalilapo.

Ukrainian : Рівно о 8:46 ранку в місті запала тиша, знаменуючи той самий момент, коли перша ракета потрапила в ціль.Bemba : Imyengelele ibili iyamalaiti naisanikwa ukusonta mumulu ubushiku bonse.

Ukrainian : Вночі вгору стриміли два промені світла.Bemba : Amakuule yaletwalililapo pafikuulwa fya ntunti pali iyi ncende, apo apakaba incende ya myendele elyo ne ncende ya cibukisho pakati.

Ukrainian : На цьому місці будують п'ять нових хмарочосів із транспортним центром і меморіальним парком посередині.Bemba : Ubulangisho bwa PBS bwalikwata imendulo sha Emmy ukucila pama dazeni yabili (24), elyo kabili ukulangishiwa kwa buko kwaipipakofye panono pa bulangisho bwa Sesame Street elyo na Mister Rogers´ Neighborhood.

Ukrainian : Шоу PBS має більш ніж дві дюжини нагород Еммі, а його тривалість коротша тільки за Вулицю Сезам та Містер Роджерс Нейборгуд.Bemba : Cila ciputulwa ca ubu bulangisho calesonta pa cikomo cimo mu citabo cimo elyo nokupituluka muli ico cikomo ukubomfya inshimi ishalekanalekana.

Ukrainian : Кожен епізод шоу буде присвячений певній темі в конкретній книзі, а потім ця тема буде досліджена за допомогою декількох історій.Bemba : Cila bulangisho bwalepeela ifyalefwaikwa pa fitabo ifyo abana balingile ukufwaya ilyo baleya ku cikulwa cabo icakubelengelamo.

Ukrainian : На кожній виставці будуть також надані рекомендації по книгах, які діти повинні шукати, коли вони ходять у свою бібліотеку.Bemba : John Grant, ukufuma ku WNED Buffalo (umulabasa wamu Reading Rainbow) atile ¨umulabasa wa Reading Rainbow walifundishe abana ifyakubelenga,... icitemwiko ca kubelenga ‚Äî [ubulangisho] bwalekoselesha abana ukubula icitabo nokutendeka ukubelenga.¨

Ukrainian : Джон Грант з WNED Буффало (домашня станція Reading Rainbow) сказав: ¨Reading Rainbow навчила дітей того, навіщо читати,... любов до читання — [шоу] спонукала дітей взяти книгу і читати¨.Bemba : Caishibikwa nabantu bamo, ukubikapo na John Grant, ukutila ukwafya kwa kusanga indalama pamo nokwaluka kwa misabankanishishe ya milabasa ya masambililo efyalengele ukuti ubu bunkololanya bwiminikwe.

Ukrainian : Деякі люди, включаючи Джона Гранта, вважають, що на завершення серіалу вплинули криза фінансування та зміна філософії програм навчального телебачення.Bemba : Icimwela, icibelele apalepa intamfu 645 miles (1040km) ku kabanga ka fishi fya Cape Verde, cileenekelwa ukupwa ilyo tacilafika ku ncende sha ku milundu, efilandile abalolekesha pa miceele.

Ukrainian : За словами синоптиків, шторм, розташований приблизно за 645 миль (1040 км) на захід від островів Кабо-Верде, швидше за все, розсіється, перш ніж почне загрожувати будь-яким ділянкам суші.Bemba : Icikuuku ca Fred pali ino nshita cikwete umwela ukufika pali 105 miles pa nsa imo (165 km/h) elyo kabili cile cileseslela lwa pakati ka kapinda ka kukuso na kabanga.

Ukrainian : Наразі ураган Фред рухається зі швидкістю 105 миль на годину (165 км/год) на північний захід.Bemba : Fred e cikuuku ca mwela icakulisha mu tropical icatala acipitapo mu ncende ya kapinda ka kukulyo na kabanga mu Atlantic ukufuma apo kwaishile ifikope fya setilaiti, elyo kabili ecimwela icalenga butatu kubukulu ica citikapo ku kabanga ka 35°W.

Ukrainian : Фред – найсильніший тропічний циклон із тих, що коли-небудь фіксували на півдні та сході Атлантичного океану з часу появи супутникових знімків, і лише третій сильний ураган на сході від 35-го меридіану західної довготи.Bemba : Pa 24 Sepitemba, 1759, Arthur Guiness asaine ukulanshanya kwa myaka 9,000 ukwimininako ba St. James Gate Brewery mu Dublin, Ireland.

Ukrainian : 24 вересня 1759 Артур Гіннесс підписав контракт на 9000-річну аренду пивоварні в районі воріт святого Джеймса в Дубліні, Ірландія.Bemba : Panuma ya myaka 250, akampani ka Guiness kalikula ukuba makwebo ye sonde lyonse umo umusangwa ubukumu bwa ndalama shama euro ishili 10 bilyoni (US$14.7 bilyoni) cila mwaka.

Ukrainian : Через 250 років Гіннес виріс до рівня глобального бізнесу з щорічним оборотом у 10 мільярдів євро (14,7 мільярдів доларів США).Bemba : Jonny Reid, kensha wabubili uwe bumba lya A1GP New Zealand, ilelo ewacipanga umulumbe wa lulumbi uwa kubutukisha mu kwensha kwakwe pa bulalo ubwacila pa myaka 48 Auckland Harbour Bridge, New Zealand, ne nsambu shonse.

Ukrainian : Джонні Рід, другий водій новозеландської команди перегонів ¨A1 Гран-прі¨, на законних підставх сьогодні увійшов в історію, проїхавши із найвищою швидкістю 48-річний міст Гарбор-Брідж в Окленді, Нова Зеландія.Bemba : Umukalamba Reid acikwanisha ukwensha motoka ya A1GP iya ku New Zealand, iya Black Beauty pa kubutuka ukucila pali 160km/h imiku cinelubali pali ubu bulalo.

Ukrainian : Пану Рейду вдалося 7 разів проїхати через міст на новозеландському автомобілі A1GP Black Beauty зі швидкістю понад 160 км/год.Bemba : Impuka ya ba kapokola iya calo ca New Zealand yacikwata amafya pakubomfya ifipimino fyabo ifya kubutuka pakuti bengeshiba apo Reid acilabutukila pa mulandu wafyo motoka ya Black Beuty yaba, elyo nalintu fye ba kapokola bacisakwanisha ukumona inshita ya kwa Reid nilintu acisacefyako ulubilo ukubwesesha pali 160km/h.

Ukrainian : Новозеландській поліції не вдавалося використати свої радари, щоб дізнатися, наскільки швидко їхав містер Рід, з причини низької посадки ¨Чорної красуні¨, і єдиний раз, коли поліції вдалося зареєструвати містера Ріда, був момент, коли він cповільнився до 160 км/год.[Day3]

Bemba : Mu myeshi itatu (3) iyapita, abantu ukucila pali 80 abaiketwe balilekelweko ukufuma kuncende ya Kulembelwako iya pakati ukwabula ukupeelwa imilandu iili yonse.

Ukrainian : За останні 3 місяці більше 80 заарештованих були звільнені з приміщення Центрального ізолятору без пред´явлення офіційного звинувачення.Bemba : Mu mweshi wa Shinde (April) uno mwaka, ikambisho lya cibindo ica nshita iinono lyalipeelwe na ba Kapingula ba Glynn ukulesha iyi ncende ukufikilisha ukulekelako abantu abaiketwe ukucila pa nsa 24 panuma ya kwingila kwabo abo abashilati balubulushiwe na bakalamba ba cilye..

Ukrainian : У квітні цього року суддя Глінн видав розпорядження про тимчасове призупинення виконання вироку відносно цієї установи, з тим щоб домогтися звільнення осіб, утримуваних під вартою понад 24 годин після їх надходження та не заслуханих судовим комісаром.Bemba : Abakalamba ba cilye ebapanga ukufumishiwa kwa muntu pa belu, no kubika bwino imilandu iyalembelwe nakapokola uwaikete umuntu. Imilandu lyena ilengishiwa mu fitunshitunshi fya calo umo umulandu utendeka ukukonkwa bwino.

Ukrainian : Пристав встановлює заставу, якщо дозволено, і формалізує обвинувачення, висунуті офіцером, що проводив арешт. Обвинувачення потім вводяться до комп´ютерної системи штату, в якій відстежується справа.Bemba : Icilye kabili cilapanga ubushiku ubwakuti shimilandu engamonekela mu kweshiwa kwa mu kwangufyanya.

Ukrainian : Слухання також визначають дату для права підозрюваного на швидкий суд.Bemba : Ba Peter Costello, ba kasunga ba cipao mu calo ca Australia elyo uulemoneka nga uwingapyana pali ba Prime Minister ba John Howard mu cipani cama Liberal ebabikile ukutungilila kwabo pa makwebo ya minshinga ya nyukiliya mu Australia.

Ukrainian : Пітер Костелло, австралійський скарбник і людина, яка швидше за все стане наступником Прем´єр-міністра Джона Ховарда на посаді лідера Ліберальної партії, кинув свою підтримку атомної енергетики в Австралії.Bemba : Ba Costello batile pa nshita ilyo ukupanga kwa minshinga ya nyukiliya kulekwata amaka mu ndalama, icalo ca Australia cifwile ukutolamo ulutampulo lwa kuyabomfya.

Ukrainian : Пан Костелло сказав, що коли виробництво ядерної енергії стане економічно життєздатним, Австралії слід продовжити її використання.Bemba : "Nga cakuti yasanguka amakwebo ya pamulu, tulingile ukuyakwata. Icilepilibula ukuti takuli nangu cimo iciletukanya ukubomba na maka ya nyukiliya" efyalandile ba Costello.

Ukrainian : ¨Якщо вона стане рентабельною, то вона стане нам потрібною. Тобто, немає принципового заперечення проти ядерної енергії¨ — сказав пан Костелло.Bemba : Ukulingana naba Ansa, "bakapokola balisakamana sana pa minshinga ibili iya maka iyo baletontankanya ukuti kuti yaleta impasase pa mulandu wa mipyanine.

Ukrainian : За повідомленням Анса: ¨Поліція була занепокоєна кількома ударами по високопоставленим особам, які, як вони боялись, могли перерости у повноцінну війну за спадкування.Bemba : Bakapokola batile Lo Piccolo nakwata ishuko lyakucimfya pa mulandu wakuti ewali uwa kukulyo kwaba Provenzano mu Palermo elyo nobwishibilo bwakwe bwalimupeela umucinshi uukalamba ku nkulo yabakalamba abali ebakalamba ba milimo ilyo balebombela pa cikomo cakwa Provenzano ica kuba mwisamba sana ilyo baletungilila akabungwe kabo.

Ukrainian : Поліція повідомила, що Ло Пікколо мав деяку перевагу, оскільки він був першим помічником Провенцано в Палермо. Його кращий досвід завоював повагу старшого покоління начальників, так як вони підтримували політику Провенцано щодо зміцнення владної мережі та привертання якнайменшої кількості уваги.Bemba : Aba abakalamba ba milimo balikakililwe no Provenzano ilyo aiminike inkondo iya tungulwilwe na Riina ku calo icaipeye imyeo ya bamembala ba Mafia apali Giovanni Falcone elyo na Paolo Borsellino mu mwaka wa 1992."

Ukrainian : Провенцано вгамував цих босів, коли поклав край війні, яку Ріїна вів проти держави і яка забрала життя борців із мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році.¨Bemba : Intungulushi ya kampani ka Apple ba Steve Jobs basokolwele akasolobelo ilyo baile pa ntanshi no kufumya lamya iye shina lya iPhone mwi tumba lye toloshi lyabo.

Ukrainian : Генеральний директор Епл Стів Джобс представив пристрій, пройшовшися сценою і вийнявши iPhone з кишені своїх джинсів.Bemba : Mu kulanda kwabo ukwa nsa shibili (2) batile "Ilelo akampani ka Apple kalapanga cipyacipya foni, Twalapanga umulumbe we sonde lyonse ilelo.

Ukrainian : У своєму двогодинному виступі він заявив: ¨Сьогодні Apple збирається заново винайти телефон, сьогодні ми збираємося створити історію¨.Bemba : Icalo ca Brazil ecalo icakwatisha ba Katolika Abengi isonde lyonse, elyo ne Cilonganino ca Katolika yaku Roma mu kukonkanya calikana ku mafunde ya kusuminisha ukupana kwa baume nangu abanakashi bekabeka muli ici calo.

Ukrainian : Бразилія — найбільша римо-католицька країна на Землі, і Римо-католицька церква незмінно виступає проти легалізації одностатевих шлюбів у країні.Bemba : Ing'anda ya Mafunde iyamu Brazil ilalanshanyapo pa kusuminisha kwa kupana kwa baume na banakashi bekabeka pa myaka ikumi (10), elyo ne fyupo fyamusango uyu fyasuminishiwa fye mu musumba wa Rio Grande do Sul.

Ukrainian : Національний конгрес Бразилії обговорював питання про легалізацію протягом 10 років, і в даний час такі цивільні шлюби є легальними тільки в Ріу-Гранді-ду-Сул.Bemba : Ifunde lya kubalilapo lyalembelwe na bwana meya wakale uwa musumba wa São Paulo, uwe shina lya Marta Suplicy. Ili ifunde ilyaletelwe panuma ya kwalulwa, lili nomba muminwe ya kwa Roberto Jefferson.

Ukrainian : Початковий закон був створений колишнім мером Сан-Паулу Мартою Саплісі. Запропоноване законодавство, після внесення змін, тепер у руках Роберто Джефферсона.Bemba : Bakailishanya ebaleenekela ukukwata icipepala cakuilishishanishishapo icikwete ififwati imintapendwa 1.2 ica kutwala ku Ng'anda ya Mafunde mu mweshi wa Novemba.

Ukrainian : Протестувальники сподіваються зібрати 1,2 мільйона підписів, щоб представити їх Національному конгресу у листопаді.Bemba : Panuma caishileshininkishiwa ukutila indupwa ishingi shalekabila ubwafwilisho ubukumine kwifunde pakulwisha ukutamfiwa, ukulongana kwalitilwe pa 20 Machi pa ncende ya East Bay Community Law Center pakulanshanya nabonse abo cakumine mu lyashi lya bufufuntungu bwa mayanda.

Ukrainian : Після того, як стало зрозуміло, що багато сімей потребують правової допомоги у боротьбі з виселенням, 20 березня у Юридичному Центрі Спільноти Іст Бей було проведено зустріч для жертв шахрайств з нерухомістю.Bemba : Ilyo ebakashi bamuli aya mayanda batendeke ukulanda ifya bacitikile, indupwa ishingi isha sangilwemo shaishileishiba ukuti Carolyn Wilson uwa ku OHA alibebile indalama shabo isha bucingo, no kubutuka ukufuma muli uyu musumba.

Ukrainian : Коли орендарі почали ділитися тим, що з ними сталося, більшість залучених родин раптово зрозуміла, що Керолайн Вілсон з OHA вкрала їхні заставні депозити і втекла з міста.Bemba : Abekashi bapa Lockwood Gardens basumina ukuti kuti kwaba indupwa nashimbi 40 no kucilapo ishingatamfiwa ukufuma mu mayanda, apo baumfwile nomba ukuti bakapokola ba OHA nabo balefwailisha ifikulwa nafimbi ifya cintu-bwingi mu Oakland nafyo ifingaba mu lyashi limoline ilyabufufuntungu bwa mayanda.

Ukrainian : Наймачі в Локвуд Гарденс вважають, що існує ще понад 40 сімей, яким загрожує виселення, так як вони дізналися, що поліція OHA також розслідує інші випадки, пов´язані з державним житлом в Окленді, що можуть бути замішані в шахрайстві з житлом.Bemba : Kwaliba no kukansa ubulangisho ubwali no kuba pa War Memorial Stadium iya mu Maui, ukwalingile ukusangwa abantu 9,000, elyo kabili kwaliba no kulomba ubwelelo ku bantu abatemwa ukutamba.

Ukrainian : Гурт скасував концерт на Вор Меморіал Стедіум острова Мауї, який мало відвідати 9000 людей, і вибачився перед фанами.Bemba : Akampani akabombela pa butungulushi bwa bumba, aka HK Manamgemant Inc., kalipeele umulandu wa kubalilapo uwa kukansa kwa bulangisho pa 20 Sepitemba, lelo ubushiku bwakonkelepo batile icalengele mulandu wa fya mipekanishishe na malipilo.

Ukrainian : Компанія-менеджер гурту, ГК Менеджмент Інкорпорейтед, не назвала попередньої причини скасування концерту 20 вересня, але послалася на логістичні причини наступного дня.Bemba : Ba Ndubulwila ba milandu abaishibikwa sana aba Giliki, ba Sakis Kechagioglou naba George Nikolakopoulos ebakakilwe mucifungo ca Korydallus mu Athens panuma ya kusangwa ne milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Ukrainian : Відомі грецькі юристи, Сакіс Кечагіоглу та Георг Ніколакопоулос були ув´язнені в афінській в´язниці Коридаллус, коли їх було визнано винними у хабарництві та корупції.Bemba : Pa mulandu wa ici, umulandu wa buntalamisoka uwakakata naubukulushiwa muli bashicilye ba mafunde mu calo ca Greece ukupitila mu kuleta pa bwelu imilandu iyacitilwe mu myaka ya kunuma na bapingushi, bandubulwila, abeminishi ba bantu pamo nabeminishi ba buteko.

Ukrainian : Як результат, в юридичному співтоваристві Греції вибухнув великий скандал, пов´язаний з викриттям незаконних дій, вчинених суддями, адвокатами, юрисконсультами та юристами протягом попередніх років.Bemba : Imilungu iinono iyapitapo, panuma ya lyashi ilyasabankanishiwe na shimulabasa Makis Triantafylopoulos mu bulangisho bwakwe ubwaya ululumbi ubwitwa "Zoungla" pa mulabasa wa Alpha TV, Shicilye wa mu Ng'anda ya Mafunde kabili ndubulwila, Petros Mantouvalos alipeelwe umulandu pantu bamembala be ofeshi lyakwe balisangilwe mu milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Ukrainian : Декілька тижнів тому, коли інформацію було оприлюднено журналістом Макісом Тріантафилопоулосом у його популярному телешоу ¨Зоунгла¨ на Альфа ТБ, член Парламенту та юрист Петрос Мантоувалос склав із себе повноваження, адже працівники його офісу були замішані у нелегальних підкупах і корупції.Bemba : Mu kulundapo, kapingula mukalamba Evangelos Kalousis eukakilwe mu cifungo panuma ya kusangwa no mulandu wa mafisakanwa no kubulisha kampingu ya bupingushi bwinebwine.

Ukrainian : Ба більше, був ув´язнений головний суддя Евангелос Калусіс, якого визнали винним у корупції та негідній поведінці.[Day4]

Bemba : Roberts alifilililwa fye ukulanda pafyo asumina ukuti ni lilali ubumi butendeka, ilipusho ilikankala ilyo tuletontonkanya pa lyashi lya kuponya amafumo, ukutila tekuti cikwate amano ukulandapo pafishinka fya milandu iyapala ngeyi.

Ukrainian : Робертс рішуче відмовився відповідати, коли, на його думку, починається життя — важливе питання з точки зору етичності абортів; він сказав, що було б неетично коментувати особливості ймовірних випадків.Bemba : Lelo, nangu cibefyo, alibwekeshapo amashiwi ya kubalilapo ayakuti umulandu wakwa Roe v. Wade wali "mulandu wa mpanga uwapwishishiwa", ukukomaila pa bukankala bwa bupingushi bwa Cilye Cikalamba ubwa mulinganya.

Ukrainian : Утім, він повторив раніше зроблену ним заяву про те, що Ру проти Вада є ¨усталеним законом країни¨, підкресливши важливість послідовних рішень Верховного суду.Bemba : Kabili ashininkishe no kutila asumine mu nsambu sha nkama ishacila muntu apo apashintilile ubusalo bwa mulandu wakwa Roe.

Ukrainian : Він також підтвердив, що вірить у право на недоторканність приватного життя, від якого залежить прийняття рішення щодо Ру.Bemba : Maroochydore ewapwishishe pamulu wa mutanto, amatoni mutanda pamulu wakwa Noosa mucipande ca bubili.

Ukrainian : Маручідор фінішував на вершині турнірної таблиці, випередивши на шість очок Нусу, який посів друге місце.Bemba : Imbali shibili shalingile ukukumana muma semi final ayakalamba umo Noosa aile pantanshi yabacimfishe na matoni 11.

Ukrainian : Сторони зустрілись у великому півфіналі, де Нуса випередили суперників на 11 очок.Bemba : Maroochydore lyena aliisacimfya Caboolture muma Preliminary Final.

Ukrainian : Потім Маручідор переміг Каболюктуру у півфіналі.Bemba : Hesperonychus elizabethae musango wa lupwa lwa Dromaeosauridae elyo kabili mufyala wakwa Velociraptor .

Ukrainian : Геспероніх єлизаветський є різновидом сімейства дромеосаурідів і є двоюрідним братом велоцираптора.Bemba : Ici cuni icakwata amasako ayengi, icakaba umulopa kabili icilya ifinama fibiye casuminwa ukuti caleenda namolu yabili ne ngala ishapala isha Velociraptor.

Ukrainian : Припускалося, що ця повністю оперена, теплокровна хижа пташка ходила прямо на двох ногах із кігтями, як велоцираптор.Bemba : Ingala shabubili shali ishikulu, ukulenga ukuti cinikwe ishina lya Hesperonychus icipilibula ukuti "ingala shaku kabanga."

Ukrainian : Другий пазур у нього був більшого розміру, через що його названо геспероних, що означає ¨західний пазур¨.Bemba : Mu kulundapo ku menshi-makasa aya talalisha, imiceele iyabipisha eilecilinganya imilimo ya kupususha.

Ukrainian : Крім крихкого льоду, рятувальним роботам заважають екстремальні погодні умови.Bemba : Ba Pitman batile imiceele tekuti ibe bwino mpaka fye mu kutendeka kwa uyu mulungu.

Ukrainian : Піттман припустив, що умови не покращаться до наступного тижня.Bemba : Ubwingi no kutikama kwa menshi-makasa ayatulumana, ukulingana naba Pitman, ekubipisha ukwacitikapo kuli abo ababombela kui ifi finama ifima seals pa myaka iyapitapo 15.

Ukrainian : Зі слів Піттман, кількість та товщина пакового льоду є найгіршими для тюленщиків за останні 15 років.Bemba : Ilyashi lyakwikatwa kwa musambi naumbi ilikumine ku kulasaula kwamfuti ukwacitike pa 21 mu mwenshi wa Kutumpu, lyacisalangana mu ncende yitwa Red Lake lelo ubushiku bwacitekelwamo ifililo fyakwa Jeff Weise pamo nabambi batatu pabantu pabula abafwile muli uku ukulasa.

Ukrainian : Сьогодні в громаді міста Ред-Лейк, де відбулися похорони Джеффа Вайза та трьох з дев´яти жертв, поширилася новина, що ще один учень потрапив під арешт у зв´язку зі стріляниною у школі 21 березня.Bemba : Abakalamba ba buteko balandilepofye ifinono ukucila pa kushininkisha kwa kwikata kwalelo

Ukrainian : Представники влади небагато заявляли офіційно, не підтверджуючи сьогоднішній арешт.Bemba : nangu cibefyo, incende imo iikwete ifishinka pa kufwailisha yaebele ba Minneapolis Star-Tribune ukutila ali ni Louis Jourdain, umulumendo uuli ne myaka 16 umwana waba ku Mupando mu Red Lake Tribal ba Floyd Jourdain.

Ukrainian : Тим не менш, обізнане про розслідування джерело повідомило Міннеаполіс Стар-Трібун, що то був Луї Журден, 16-річний син старшини у племені Червоного озера Флойда Журдена.Bemba : Tacishibikwe bwino pali ino nshita imilandu iyo bakapeelwa nangu icatungulwile abakalamba babuteko kuli uyu mulumendo lelo ukulubulwisha kwa uyu musepela nakutendeka mu cilye ca buteko.

Ukrainian : На цей час ми не знаємо, які обвинувачення будуть висунуті, або що вивело органи влади на цього хлопця, але у федеральному суді вже розпочалося провадження у справах неповнолітніх.Bemba : Lodin nao atile abakalamba balisala ukukansa ukubwekeshapo pakuti bengapusushako abena Afghanistan ku kuposa indalama na masanso ya bucingo aya kukwata ukusala nakumbi.

Ukrainian : Лодін також сказав, що чиновники вирішили скасувати другий тур, щоб вберегти афганців від витрат і небезпеки у зв´язку з черговими виборами.Bemba : Abeminishi bafyalo fimbi batile balisangamo ifishalolelemo ifingi mu lupapulo lwa mafunde ya calo ca Afghanistan pakumona nga cakuti ukubwekesha ukusala takuli ukukankala.

Ukrainian : Дипломати сказали, що знайшли достатньо двозначності в афганській конституції, щоб довести непотрібність другого туру.Bemba : Ici cilepinkana ne nsebo sha kubalilapo, ishatile ukukansa kwa kubwekesha kwa kusala kwali no kupinkana no lupapulo lwa mafunde.

Ukrainian : Це суперечить попереднім звітам, в яких стверджувалось, що відміна другого туру виборів буде суперечити конституції.Bemba : Indeke yali pabulendo bwakuya ku Irkutsk elyo kabili yaletungululwa nabashilika bamukati.

Ukrainian : Борт під керуванням внутрішніх військ прямував до Іркутська.Bemba : Ukwipushaipusha kwalipekanishiwe ukwa kufwailisha ilyashi.

Ukrainian : Для розслідування було призначене опитування.Bemba : Indeke ya Il-76 yaliba lubali ulukalamba ulwa bonse abashilika ba Russia na Soviet ukufuma mu myaka ya muma 1970, elyo kabili yalipitile mu busanso ubwabipisha uyu mweshi wafumako.

Ukrainian : ІЛ-76 був основним елементом як російської, так і радянської армій з 1970-х років, і минулого місяця вже постраждав у серйозній аварії в Росії.Bemba : Pa 7 Ulusuba-Lukalamba injini eyafumineko pakwima kwa ndeke, ukwabula abacenekemo. Icalo ca Russia ecafumisheko indeke sha Il-76 shonse panuma ya ubu busanso.

Ukrainian : 7 жовтня двигун відділився при зльоті, обійшлося без поранених. Росія на короткий час відмінила польоти Іл-76 після того інциденту.Bemba : Intamfu yama milundu (miles) ukufika kuli 800 aya Trans-Alaska Pipeline System eyaiselwe panuma yakusuuma kwa mufuta ayengi aya oilo ku kapinda ka kukulyo aka Fairbanks, ku Alaska.

Ukrainian : 800 миль Трансаляскінського нафтопроводу було закрито через розлив тисяч барелів сирої нафти на південь від Фербанкс, Аляска.Bemba : Ukushima kwa malaiti ukukonka pe kambisho lya kuceceta imibombele ya mulilo ificitwa lyonse ekwalengele ukuti ama vavu ya kwisalila yesuke no kuleka yetike mupepi ne citesheni ca pampu 9 ku Fort Greely.

Ukrainian : Збій електропостачання, що послідував за черговим випробуванням системи пожежогасіння, призвів до відкриття запобіжного клапану, і неочищена нафта розлилася поруч із насосною станцією № 9 у Форті-Грілі.[Day5]

Bemba : Ukwisuka kwa mavavu kwasuminishe amaka ayengi ukufuma ukucila pa yapimwa elyo na oilo yakonkolweke pali padi ukuya kwi tanki ilingasunga ama bareo ya mafuta ayali 55,000 (imintapendwa 2.3 iya ma mgaloni).

Ukrainian : Відкриття клапанів призвело до зниження тиску в системі, і нафта потекла на платформу резервуара, яка може вмістити 55 000 барелів (2,3 мільйона галонів).Bemba : Ukulingana ne fyacitike pali Citatu icungulo, imipaipi ye tanki yali ninshi ilesuma pa mulandu wa maka ayaba (thermal expansion) mukati ke tanki.

Ukrainian : Станом на другу половину дня середи вентиляційні отвори резервуара все ще протікали, ймовірно, через теплове розширення всередині резервуара.Bemba : Incende imbi iyali mwisamba lye tanki ilingasunga amabareo 104,500 yali ninshi tailaisula ukufika pamulu.

Ukrainian : Ще одна вторинна оболонка під резервуарами, здатна вміщати 104 500 барелів, ще не була заповнена вщерть.Bemba : Amashiwi, ayalelandwa pa mulabasa wa fikope, eyali enshita ya kubalilapo iyo abakalamba-bakalamba aba calo ca Iran basuminepo ukutila ifibindo nafikwata amaka.

Ukrainian : У коментарях у прямому ефірі на ТБ високопоставлені іранські урядовці вперше визнали, що санкції мають вплив.Bemba : Pali ifi fibindo pali ifya ndalama elyo ne cibindo caba European Union pakushitisha amafuta ya oilo iishilaengwa kunse ya calo, uko ubunonshi bwa Iran bupokelela 80% iya cuma cakufuma kunse ya calo.

Ukrainian : Вони включають фінансові обмеження та заборону від Європейського Союзу на експорт нафти-сирця, яка забезпечує 80% закордонних надходжень до іранської економіки.Bemba : Mu nsebo shapa mweshi ishafumine nombaline, OPEC yatile ukushitisha kwa mafuta kunse ya calo kwaliponene sana pa myaka amakumi yabili iyapita ukufika pama imintapendwa ya ma bareo 2.8 pa bushiku bumo.

Ukrainian : У свіжому щомісячному звіті ОПЕК відзначено, що експорт неочищеної нафти впав до найнижчої за два десятиріччя позначки – 2,8 мільйона барелів на день.Bemba : Intungulushi nkalamba iya calo ba Ayatollah Ali Khamenei, ebalondolwele ukushintilila kwapa mafuta nga "iciteyo" ukufuma fye ku nshita ya kubukulushiwa kwa ci Isilamu mu Iran mu mwaka wa 1979 uko icalo cilingile caipokololako.

Ukrainian : Верховний лідер країни, Атоллах Алі Хаменей, описав залежність від нафти як ¨пастку¨, що походить з часів перед Ісламською революцією 1979-го, і від якої країна мусить звільнитися.Bemba : Ilyo ci kapuso cafika pa Calo nokwingila mulwelele, pa nshita ya 5am (inshita yaku kabanga), cileenekelwa ukumonekela sana ku bekala calo baku Northern California, Oregon, Nevada, elyo na Utah.

Ukrainian : Коли капсула досягне Землі та ввійде в атмосферу, приблизно о 5 ранку (за східним часом), очікується, що мешканці Північної Каліфорнії, Орегону, Невади та Юти побачать досить яскраве шоу.Bemba : Ici ci kapuso cikamoneka kwati lutanda ululepita ukuputunkanya mulwelele.

Ukrainian : Капсула виглядатиме майже як зірка, що падає і перетинає небо.Bemba : Ci kapuso cikalaenda pa lubilo ukufika pali 12.8 km nangu imilundu 8 pali sekondi umo, ukubutukisha ukwa kufuma ku San Francisco ukufika ku Los Angeles muli mineti imo.

Ukrainian : Капсула буде пересуватися зі швидкістю орієнтовно 12,8 км (8 миль) на секунду – достатньо, аби подолати відстань від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса протягом однієї хвилини.Bemba : Stardust eikaba iya pamulu sana mu kuba iya butukisha sana pa fyenda mulwelele no kubwela pa Calo, ukucila pa kubutukisha ukwacitike mu mwashi wa Kutumpu mu mwaka wa 1969 pakubwela kwa Apollo X command module.

Ukrainian : Стардаст поставить новий абсолютний рекорд, будучи найшвидшим космічним кореблем, що повернеться на Землю, побивши попередній рекорд встановлений у травні 1969, під час повернення командного модулю Аполлону 10.Bemba : "Cikapita pamulu wa kabanga na kapinda ka kukuso aka California elyo cikabutisha ulwelelele ukufuma ku California ukupita pakati ka Oregon mpaka ukufika ku Nevada na Idaho elyo ukufika naku Utah," efyalandile Tom Duxburry, uwangalila umulimo wa Startdust.

Ukrainian : ¨Він рухатиметься над західним узбережжям північної Каліфорнії та буде освітлювати небо від Каліфорнії до центру Орегона та далі до Невади й Айдахо та Юти¨, – сказав Том Даксбері, менеджер проєкту Зоряний пил.Bemba : Ubusalo bwaba Rudd ukusaina ukulanshanya kwapa miceele ukwa ku Kyoto kulepatululamo ba United States, ico icikalenga ukuti cikabe fye ecalo cimo icatumpuluka icishakasuminisheko kuli uku kusuminishanya.

Ukrainian : Рішення пана Радда підписати Кіотську угоду по клімату виокремлює США, і тепер це буде єдина розвинена країна, що не ратифікувала угоду.Bemba : Ubuteko bwakale ubwa ma conservative mu Australia bwalikana ukusuminisha ilyashi lya Kkyoto, no kutila cikonaula ubunonshi ukupitila mu kushintilila sana pa kushitisha kwa malasha ya coal kunse ya calo, libe ninshi ifyalo pamo nga India na China tafyakakililwa ne fifiko fya fintu ifiya mumwela.

Ukrainian : Австралійський уряд, в минулому консервативний, відмовилося ратифікувати Кіотський протокол, стверджуючи, що це зашкодить економіці країни з її серйозною залежністю від експорту вугілля, тоді як такі країни, як Індія і Китай, зовсім не дали згоду на обов´язковість щодо викидів парникових газів.Bemba : Ici ecikwatwa icakulisha mu makwebo ya ba eBay yonse.

Ukrainian : Це найбільше злиття в історії eBay.Bemba : Akampani kalesubila ukufusha imisango ya bukumu bwabo no kuba abaishibikwa mu ncende umo akampani ka Skype kakwatisha amaka, pamo nga China, Eastern Europe, elyo na Brazil.

Ukrainian : Компанія сподівається диверсифікувати свої джерела прибутків та здобути популярність у регіонах, де Скайп займає сильні позиції, таких як Китай, Східна Європа та Бразилія.Bemba : Abasayanshi baletunganya ukuti ukuba namaka ukwa Enceladus ekwingalenga ukuti kube icishingulu ca menshi makaasa ica E ku Saturn.

Ukrainian : Учені припускають геологічну активність Енцелада й те, що він може бути джерелом крижаного кільця Сатурна.Bemba : Enceladus ecintu cimo icimoneka sana icabeeka mulwelele, icifumya ukufika kuli 90 pesenti ya lubuuto ulo cipokelela ukufuma ku kasuba.

Ukrainian : Енцелад — об'єкт у Сонячній системі з найвищою відбивною здатністю. Він відбиває близько 90 відсотків сонячного світла, що потрапляє на нього.Bemba : Kalemba wafya mangalo Konami acilanda ilelo mwipepala lye lyashi ilya ku Japan ukutila tabakalefumya ifya pa bwangalo bwa Nshiku Mutanda mu Fallujah.

Ukrainian : Видавець гри Конамі повідомив сьогодні японській газеті, що не випускатиме гру Шість днів у Фаллуджі.Bemba : Ubwangalo bushintilile pa Bulwi bwa Cibili ubwaku Fallujah, ubulwi ubwabipisha sana pakati ka bashilika ba America na Iraq.

Ukrainian : Гра створена за мотивами Другої битви за Фаллуджу – жорстокого зіткнення між американськими та іракськими військами.Bemba : Ba ACMA basangile ukuti nangu cingaba cakuti ubunkolanya bwaletambishiwa pa intaneti, Big Brother ta yalufyenyepo amafunde ayali yonse aya kutambisha ifintu pa intaneti pantu ifya tambishiwe tafyasungilwe pali webusaiti ya Big Brother.

Ukrainian : Австралійське управління зв'язку та засобів масової інформації також виявило, що, незважаючи на те, що відео транслюється онлайн, реаліті-шоу ¨Великий брат¨ не порушувало законів про цензуру онлайн-контенту, оскільки це медіа не зберігалося на веб-сайті ¨Великого брата¨.Bemba : Ifunde lya Broadcasting Services Act lyalilanda pakupindulula ifyo muletuma pa intaneti, lelo pakwitwa ukuti efipe fyenu ifyo muletuma pa intaneti fifwile fyasangwa muntu musungila ifintu mwebene.

Ukrainian : Постанова про Мовлення регулює Інтернет-контент, але щоб вважатися Інтернет-контентом, він має фізично знаходитися на сервері.Bemba : Iofeshi lya beminishi ba calo ca United States ilyabela mu Nairobi, Kenya elipeele ubusoko ubwakuti "bantalamisoka ukufuma ku Somalia" ebalepekanya ukuponya amabomba yakuikulika mu Kenya namu Ethiopia.

Ukrainian : Посольство США, розташоване у Найробі, Кенія, попередило про те, що ¨екстремісти з Сомалі¨ планують здійснити у Кенії та Ефіопії терористичні акти із залученням підривників-смертників.Bemba : Icalo ca U.S. citile nacipokelela ilyashi ukufuma ku bantu abashishibikwe bwino abalelumbula bwino sana imibombele ya bantu aba mabomba yakuikulika abakonaula "incende ishaishibikwa nganshi" mu Ethiopia na Kenya.

Ukrainian : У США заявляють, що отримали інформацію з конфіденційного джерела, де безпосередньо згадується використання смертників, які підірвуть ¨визначні пам´ятки¨ в Ефіопії та Кенії.Bemba : Kale sana ilyo takulaba The Daily Show elyo na The Colbert Report, Heck na Johnson balimwenene limo ifya kulemba ifikesaba fyakupeela—no kusabankanya ilyashi—pa nshita ilyo bali abasambi mu mwaka wa 1988.

Ukrainian : Задовго до ¨Щоденного шоу¨ та ¨Репортажа Кольбера¨ Хек і Джонсон задумали видання, що пародіювало б новини і новинні репортажі – ще коли вони були студентами УВ у 1988 році.[Day6]

Bemba : Ukufuma apo lyatendekele, ipepala lya The Onio lyalisaba ning'anda ye lyashi iyacetekelwa, iyakwata ipepala lya kupulinta, webusaiti iyakwete abatandashi abaibela ukufika kuli 5,000,000 mu mweshi wa Lusuba-Lukalamba, ifya kusabankanya ifya cila muntu, netiweki ye lyashi iya nsa 24, ilyashi lya ma podikasiti, elyo na atilasi ye sonde lyonse iyo iyabikilwepo nombaline iitwa Our Dumb World.

Ukrainian : З самого початку ¨Цибулина¨ стала імперією пародій на справжні новини з друкованим виданням, сайтом з 5 000 000 унікальних відвідувачів у жовтні, персональними оголошеннями, 24-годинною мережею новин, підкастами, а також нещодавно заснованим атласом світу під назвою ¨Наш Німий Світ¨.Bemba : Al Gore na General Tommy Franks baitatakula pamalyashi yabo ayo batemwisha (inshita yakwa Gore nilintu ipepala lya The Onion lyalembele ukutila ena pamo na Tipper balekwata ukupanga kwa cupo kwabo ukwawamisha panuma ya kucimfya kwakwe ukwa kusala kwa pa Electoral College mu 2000).

Ukrainian : Ел Гор і генерал Томмі Френкс мимохідь випалюють свої улюблені заголовки (улюбленим заголовком Гора був той, коли ¨Зе Оніон¨ повідомив, що Ел і Тіппер займалися кращим у своєму житті сексом після його поразки в Колегії виборців у 2000 році).Bemba : Abengi abalemba ifingi pali bena balifika ku kulemba ifyayafya pa bulangisho bwe lyashi lya kwa Jon Stewart na Stephen Colbert.

Ukrainian : Багато їхніх письменників продовжили мати великий вплив на шоу пародій на новини Джона Стюарта та Стефана Кольберта.Bemba : Uku kulongana kwa fya kulenga nako kuli lubali lwa kampeni iya ba Bucharest City Hall iilefwaya ukutendeka cipyacipya icikope ca musumba ukalamba uwaku Romania ngomusumba wa makwebo uwabengeshima.

Ukrainian : Цей культурний захід також є частиною кампанії адміністрації Бухаресту, яка має на меті перезапустити імідж румунської столиці як креативного та цікавого найбільшого міста.Bemba : Uyu musumba eukaba uwakubalilapo mu ncende ya pakati ka kabanga na kapinda ka kukulyo aka Europe ukutekesha ubulangisho bwa CowParade, ukulongana ukwakulisha nganshi ukwa fya kulenga, pakati ka mweshi wa Kapepo-kakalamba na Kasaka-ntobo uno mwaka.

Ukrainian : Це буде перше місто у південно-східній Європі, яке між червнем і серпнем цього року проведе Парад Корів – найбільший у світі захід публічного мистецтва.Bemba : Ukubilisha kwa lelo kabili kuletantalisha ukuipelesha kwa buteeko ukwapangilwe mu mweshi wa Shinde uno mwaka ukwalalipilila ifya kwendelamo ifyalundwapo.

Ukrainian : Оголошення, що з´явилося сьогодні, також розширило зобов´язання уряду, взяте у березні цього року, профінансувати додаткові вагони.Bemba : Ukulundapo kwa 300 kuleleta icipendo conse pamo kuli 1,300 ukwa fyakwendelamo pakucefyako ukufula kwa bantu.

Ukrainian : Додано ще 300 вагонів, що доводить їх загальне число до 1300 одиниць, які будуть закуплені для зниження пасажирського навантаження.Bemba : Christopher Garcia, kabilo wa mpuka ya ba Kapokola abaku Los Angeles Police Department, atile ntalamisoka umwaume uuletunganishiwa eulefwailikishiwa pa mulandu wa kupita apaleshiwa ukucila umulandu wa bonaushi.

Ukrainian : Кристофер Ґарсіа, речник Поліцейського Департамента Лос-Анджелеса, сказав, що розслідування щодо підозрюваного порушника проводиться радше на предмет незаконного проникнення, а не вандалізму.Bemba : Icilangililo tacaonaikilile iyo; ukwalula kwabombelwe ukubomfya ama tarpaulins ayawamishiwa ne fishibilo fya mutende no mutima pakwalula icilembo ca "O" pakuti cibelengwe nga "e" iinono.

Ukrainian : Знак не був фізично пошкоджений; його було змінено за допомогою чорного брезенту, прикрашеного знаками миру та серцями, щоб перетворити ¨О¨ на ¨е¨.Bemba : Ukubalula kwa kashika ukwitwa 'red tide' kuletwa pa mulandu wa kufulisha kwa Karenia brsvis, akamenwa akaibelako fye akakwata insandesande imo akasangwa mu menshi.

Ukrainian : Червоний приплив викликається вищою, ніж зазвичай, концентрацією Кареніа бревіс, природного одноклітинного морського організму.Bemba : Ifilenga ifintu ukucitika mu bubumbo kuti fyakumana no kupanga ifingalenga ukuti fibeko, ukusuminisha aka kamenwa ukufula mumpendwa mu kwangufyanya.

Ukrainian : Природні фактори можуть накладатися один на одного, створюючи ідеальні умови, що дозволяють цим водоростям суттєво збільшитися у кількостіBemba : Aka kamenwa kalapanga ubusungu bumo ubwingalenga imishipa ileke ukubomba mu bantu namwi sabi.

Ukrainian : Водорості виробляють нейротоксин, який може пошкодити нерви як у людей, так і у риб.Bemba : Inshita ishingi isabi lilafwa pa mulandu wa bwingi bwa busungu mu menshi.

Ukrainian : Часто риби гинуть у зв´язку з високою концентрацією токсинів у воді.Bemba : Abantu kuti bacushiwa ukupitila mu kupeema umwela ukufuma kumenshi ayo kalesangwamo nga yaulukila mumwela na mabimbi.

Ukrainian : Люди можуть постраждати, вдихаючи заражену воду, яку здіймають у повітря вітер і хвилі.Bemba : Pabukulu bwaiko Tropical Cyclone Gonu, iyainikwa ukufuma ku mufuko wa mabuula ya cimuti ca myangashi mu citundu ca bena Maldive, yalifikile pa myela iikulu iya ma kilomiita 240 pa nsa imo (imilundu 149 pa nsa imo).

Ukrainian : На своєму піку тропічний циклон Гону, названий на честь пальмового листя мовою Мальдівів, досягав стійкої швидкості вітру до 240 кілометрів на годину (149 миль на годину).Bemba : Mu nshita yalucelo ilelo, imyela yacifika pali 83 km/h, elyo kabili yacilamoneka ukuti ileya ilecepelako.

Ukrainian : На початок сьогоднішнього дня швидкість вітру становила близько 83 км/год, і очікувалося його ослаблення.Bemba : Pali Citatu akabungwe ka United States´ National Basketball Association (NBA) kalikansa ukuteya kwa mangalo ya Basketball pa mulandu na ubulwele bwa COVID-19.

Ukrainian : У середу, Національна баскетбольна асоціація Сполучених Штатів (НБА) призупинила свій професійний баскетбольний сезон через побоювання стосовно Коронавірусної хвороби 2019.Bemba : Ubusalo bwaba NBA bwakonkele pa kupimwa kwaka kateya waku Utah Jazz ilyo asangilwe na kashishi ka bulwele bwa COVID-19.

Ukrainian : НБА винесло це рішення після того, як гравець ¨Юта Джаз¨ отримав позитивний результат тесту на вірус COVID-19.Bemba : Ukulingana neci icafishale icakale (fossil), ici cilepilibula ukutila uku kulepuka kwakunshita ya kunumako ukucila ifyaelenganishiwa ne finshinka fya ma molekyu.

Ukrainian : З огляду на ці викопні рештки, це означає, що розлам є набагато давнішим, ніж це очікувалось на основі молекулярних доказів.Bemba : "Ici cilepilibula ukutila fyonse filingile ukubwekeshiwapo," efyalandile kafwailisha pa Rift Valley Research Service mu Ethiopia elyo na kalemba mubiye uwa uku kufwailisha, Berhane Asfaw.

Ukrainian : ¨Це означає, що все повинно бути поставлено на місце¨, — говорить дослідник з Дослідницької служби Рифтової долини в Ефіопії і співавтор дослідження Берхан Асфо.Bemba : Ukufika pali ino nshita, AOL yalikwanisha ukusesha no kupanga umushika wa IM ukulingana ne myendele yaiko, pa mulandu wakusalangana kwa mibomfeshe yaiko mu United States.

Ukrainian : У зв´язку із широким використанням у Сполучених Штатах, дотепер АОЛ могли просувати і розвивати ринок МП у власному темпі.Bemba : Ukulingana no ku kupekanya, ubu buntungwa kuti bwapwa.

Ukrainian : Через досягнуту домовленість цій свободі може настати кінець.Bemba : Impendwa ya balebomfya imilimo ya Yahoo! na Microsoft mu kufibika pamo kuti fyacimfyanya nababomfya AOL.

Ukrainian : Сумарна кількість користувачів послуг Яху! та Майкрософт зможе конкурувати з кількістю клієнтів АОЛ.Bemba : Ibanki lya Northern Rock lyalipeelwe ku calo mu mwaka wa 2008 ukukonkana no kusokolola kwakuti akampani kalipokelele indalama sha bwafwilisho ukufuma ku Buteko bwa UK.

Ukrainian : Банк Northern Rock було націоналізовано в 2008 році після того, як стало відомо, що компанія отримала від уряду Великої Британії екстрену фінансову допомогу.Bemba : Northern Rock yalekabila ubwafwilisho pa mulandu wa kuibimba mu bwafya bwa nkongole sha mayanda mu mwaka wa 2007.

Ukrainian : Норверн Рок потребував підтримки через свою фактичну заборгованість під час іпотечної кризи у 2007.[Day7]

Bemba : Ibumba lyaba Sir Richard Branson ilya Virgin Group lyalikanishiwe ukupeelwa kwa makwebo kuli ili banki ilyo talilati libe lya calo.

Ukrainian : Virgin Group сера Річарда Бренсона відхилила заявку на участь в конкурсі до націоналізації банку.Bemba : Mu mwaka wa 2010, ninshi lyaliba lya calo, ibanki ililipo nomba ilya mumusebo uukalamba ilya Northern Rock plc lyalipatwilwe ukufuma kwi 'banki ilibi', Northern Rock (Asset Management).

Ukrainian : У 2010 році, під час націоналізації, нинішній роздрібний банк Northern Rock plc було відділено від ¨проблемного¨ банку Northern Rock (управління активами).Bemba : Ba Virgin bashitako fye 'ibanki ilisuma' ilya Northern Rock, lelo te kampani ka kwangalila ifipe iyo.

Ukrainian : Вьоджин купили лише гарний банк Нозен Рок, не трастову компанію.Bemba : Ici cisuminwe ukuba emuku walenga busano mu milumbe ya calo umo abantu bamonako ifintu ifya kufuma ku mars ukuponena pa Calo.

Ukrainian : Вважається, що це вже п´ятий випадок в історії, коли люди спостерігали за тим, що виявилося хімічно підтвердженими уламками з Марсу, які падали на Землю.Bemba : Ukufuma pa fintu ifyaponena pa Calo ifili 24,000, ifili fye 34 efyashininkishiwa ukuti fyafuma ku mars.

Ukrainian : Доведено, що з приблизно 24000 відомих метеоритів, які впали на Землю, лише близько 34 мають марсіанське походження.Bemba : Ifili ikumi na fisano pali ifi mabwe ayaponene ilyo ifintu fyaponene mu mweshi wa Julai iyafumako.

Ukrainian : П'ятнадцять із цих порід з'явилися внаслідок зорепаду в липні минулого року.Bemba : Yamo pali aya mabwe, ayashimonaika pa Calo, yaleshitishiwa pa mutengo ukufuma pali US$11,000 ukufika pali &$22,500 pali ounce imo, icingacila pa mutengo wa lubwe lwa golide.

Ukrainian : Деякі з каменів, які є дуже рідкісними на Землі, продаються за ціною від 11000 до 22500 доларів за унцію, що приблизно в 10 разів більше, ніж вартість золота.Bemba : Panuma ya ubu bwangalo bwa kupepekana, Keselowski ewashala intungulushi ya Drivers´ Championship na matoni ayali 2,250.

Ukrainian : Після цих перегонів Кеселовскі все ще залишається лідером Водійського Чемпіонату з 2250 балами.Bemba : Uushalileko na matoni cinelubali kunuma, Johnson euli pa cifulo ca bubili na matoni 2,243.

Ukrainian : Джонсон на сім очок позаду, він займає друге місце з рахунком 2243.Bemba : Pa cifulo ca butatu, pali Hamlin uushalileko na matoni amakumi yabili, lelo euliko pantanshi ya kwa Bowyer na matoni yasano. Kahne na Truex, Jr, ebali pa fifulo fya busano na mutanda na matoni 2,220 elyo na 2,207.

Ukrainian : На третьому місці перебуває Хемлін, який відстає на двадцять очок, але на п´ять випереджає Боєра. Кане і Труекс-молодший займають п´яте та шосте місця, відповідно з 2220 і 2207 очками.Bemba : Stewart, Gordon, Kenseth, na Harvick ebapwilishishe impendwa yaba pamulu abali ikumi mu bwangalo bwa Drivers´ Championship ilyo kwashala amangalo ya kupepekana yane mu kwangala kwapali ino nshita.

Ukrainian : Стюарт, Гордон, Кенсет і Гарвік замикають першу десятку турнірної таблиці у Чемпіонаті водіїв при тому, що до кінця сезону залишається чотири гонки.Bemba : Abashilika ba US Navy nabo batile bacili balefwailisha ubu busanso.

Ukrainian : Представник Військово-морских сил США також заявив, что вони розслідують цей інцидент.Bemba : Kabili balandile mu mashiwi yabo ukutila, "ababomfi bacili balebomba pakumona umusango uusuma uwakufumishamo icibwato".

Ukrainian : Вони також зазначили в заяві: ¨Екіпаж на цей час працює над визначенням кращого способу безпечного вилучення корабля¨.Bemba : Icibwato ca Avenger class mine countermeasure, cibwato icali pa bulendo bwakuya ku Puerto Princesa mu Palawan.

Ukrainian : Тральник класу Евенджер прямував до Пуерто-Принцеса, що на Палавані.Bemba : Cabikwa mu ciputulwa ca U.S Navy 's Seventh Fleet elyo cisangwa mu Sasebo, Nagasaki mu Japan.

Ukrainian : Він приписаний до Сьомого Флоту ВМС США і дислокується у Сасебо, Нагасакі, Японія.Bemba : Abasanshile umusumba wa Mumbai bafikile ukubomfya ubwato pa 26 Novemba, 2008, ilyo baishile no tupata, na mabomba ayakulu nokwisaponesha pa ncende ishingi ukubikapo na icitesheni ce shitima apaiswile abantu ica Chhatrapati Shivaji Terminus elyo ne Hotela ilyaya ululumbi ilya Taj Mahal.

Ukrainian : Нападники в Мумбаї прибули на човні 26 листопада 2008 року, принісши з собою гранати, автоматичну зброю і вразивши безліч цілей, включаючи переповнену залізничну станцію Чхатрапаті-Шиваджи Термінус і знаменитий готель Тадж-Махал.Bemba : Ukwenda no kufwaya kwe lyashi ukwa kwa David Hadley kwalyafwilishe ukukwanisha ukubomba kwaba kalisha wa mfuti abali 10 ukufuma ku mpuka ya bashilika abaku Pakistan abetwa Laskhar-e-Taiba.

Ukrainian : Розвідка та збір інформації Девіда Хедлі допомогли провести операцію 10 бойовикам пакистанської бойової групи ¨Ласхар-і-Таїба¨.Bemba : Ukusansa kwaliisa bika icisendo icikulu pa bwampano ubwaba pakati ka calo ca India na Pakistan.

Ukrainian : Напад дуже сильно напружив стосунки між Індією та Пакистаном.Bemba : Ilyo baleshindikwa na bakalamba ba buteko, baebele abekashi baku Texas ukutila intampula shalibuulwa isha kucingilila umutende wa cintubwingi.

Ukrainian : В супроводі тих посадовців він запевнив громадян Техасу, що вживаються заходи забезпечення публічної безпеки.Bemba : Ba Perry nakuba batile, "Kuliko incende shimo mwi sonde ishaipekanya bwino sana ukukumanya ubu bwafya ubuleletwa muli uyu musango."

Ukrainian : Перрі, зокрема, сказав: ¨У світі мало місць, які були б краще оснащені для вирішення завдань, які ставляться в даному випадку¨.Bemba : Ba gavana kabili batile, "Ilelo natwishiba ukuti abana besukulu bamo nabeshibikwa ukuti balikumanapo no mulwele."

Ukrainian : Губернатор також заявив: ¨Сьогодні ми дізналися, що деякі діти шкільного віку мали встановлений контакт із пацієнтом.¨Bemba : Bakonkenyepo no kutila, "Uyu mulandu uwa kakata nganshi. Mube abashininkisha ukutila ubuteeko bwesu bulebombelapo ukufika apo bwingafika."

Ukrainian : Він продовжив: ¨Це серйозний інцидент. Можу вас запевнити, що наша система працює так, як слід.¨Bemba : Ngacakuti cashininkishwa, ukufwaya kukapwilishisha ukufwayafwaya kwakwa Allen ukwa myaka cinekonsekonse ukwa Musashi.

Ukrainian : Якщо це буде підтверджено, знахідка завершить восьмирічний пошук Мусасі Алленом.Bemba : Ukukonkana na mapu ya panshi ya beemba ifyasheleko fyasangilwe ukubomfya ROV.

Ukrainian : Застосувавши картографування морського дна, затонулий корабель знайшли завдяки ДКА.Bemba : Umuntu umo pa bantu abakankala sana pe sonde, Allen alishimikwa ukuti alibikisha icuma cakwe icingi mu kufwailisha kwapa menshi elyo no kutendeka ubufwayo bwakwe ubwakusanga Musashi ukukonkana no kutemwa kwakwe ukwa pa fya nkondo.

Ukrainian : Один з найбагатших людей світу, Аллен, як кажуть, інвестував значну частину свого багатства в морські дослідження та поставив собі завдання знайти Мусасі, наснажений зацікавленістю свого життя — війною.[Day8]

Bemba : Akwete ukwishibikwa sana ilyo ali mu Atlanta elyo aishibikilwe naku malangulushi yakwe aya kupanga kwa masambililo ya mu kalale.

Ukrainian : Вона отримала схвальні відгуки, коли була в Атланті, і заслужила визнання за інноваційну міську освіту.Bemba : Mu mwaka wa 2009 alipeelwe icilambu ica kuba Umukalamba wa Calo muli ulya mwaka.

Ukrainian : Вона отримала звання Національного суперінтенданта року у 2009 році.Bemba : Pa nshita ya iyi mendulo, mu masukulu ya mu Atlanta mwali ubuyantanshi ubwingi pa fyaletumbuka mu mashindano ya kwesha.

Ukrainian : Станом на момент нагороджування, у школах Атланти значно покращились результати тестів.Bemba : Panuma fye yaifyo, ba Atlanta Journal-Constitution balembele insebo ishalelangisha amafya nefyatumbwikemo mu mashindano.

Ukrainian : Одразу після цього у Журналі-Конституції Атланти опублікували звіт, що викривав проблеми з результатами тестування.Bemba : Insebo shalangile ukutila amatoni bakwete yalinina sana mu kwangufyanya, no kutunganya ukuti isukulu lyalishibe pali aya mafya nomba ta lyabombelepo pa fyasangilwe.

Ukrainian : У звіті демонструвалося, що екзаменаційні бали виросли неправдоподібно швидко, і стверджувалося, що школа виявила проблеми у закритому режимі, але не вжила заходів щодо виявленої інформації.Bemba : Ifishinka fyakonkelepo fyalangile ukutila amapepala ya mashindano yalyangelweko na Hall, pamo nabambi 34 abaciputulwa ca masambililo icalangilwe mu 2013.

Ukrainian : Згодом довели, що екзаменаційні білети були підроблені; Холлі разом з 34 іншими освітянами звинуватили у 2013 році.Bemba : Ubuteko bwa Irish bulekomaila pa kupamfya kwe funde lya ng'anda ya mafunde ilyakulungika ubu bwafya.

Ukrainian : Ірландський уряд наголошує, що з метою впорядкування ситуації парламент повинен негайно прийняти відповідне законодавство.Bemba : "Cili nomba icikankala ukufuma ku ciputulwa ca bumi pamo naku ciputulwa ca bupingushi bwabuntalamisoka ukutila ifunde lipangwe mu kwangufyanya", efyalandile ubuteko.

Ukrainian : ¨Як з точки зору охорони здоров´я населення, так і з погляду кримінального правосуддя, зараз важливо, щоб цей законопроєкт було затверджено щонайшвидше¨, сказав прессекретар уряду.Bemba : Bacilolo Balolesha pa fya Bumi balilangisha ukusakamana ku mikalile isuma iya bantu abacimwene ngecisuma ukubomfya ifi fintu pantu ficili nafisuminishiwa, elyo na pa milandu iikumine ku miti ikola iyaposwa panse ukufuma apo uku kwaluka kushili kwefunde kwatendekele ukubomba.

Ukrainian : Міністр охорони здоров´я висловив занепокоєння як добробутом осіб, які користуються тимчасовою легальністю відповідних речовин, так і судимостями пов´язаними із наркотиками, які було винесено після того, як вже неконституційні зміни вступили в силу.Bemba : Jarque alekansha umubili mu nshita ya kuteya kwa kupekanishisha amangalo pa Coverciano mu Italy mulucelo lwa ishi nshiku. Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Mulungu naba Balonia.

Ukrainian : Раніше того ж дня Ярке практикувався під час передсезонного тренування в Коверчано в Італії. Він зупинився в готелі команди перед матчем проти Болоньї, що мав відбутися в неділю.Bemba : Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Sande naba Balonia.

Ukrainian : Він розмістився в готелі команди незадовго до матчу проти Болоньї, що мав відбутися в неділю.Bemba : Basi yaleya ku Six Flags St. Louis mu Misouri pakuti ibumba lya nyimbo liyeimba kuli cinkupiti wa bantu.

Ukrainian : Автобус прямував до парку розваг Сикс Флеґс Сент-Луїс в Міссурі, де гурт мав зіграти перед величезним натовпом.Bemba : Pa nshita ya 1:15 a.m. Pa Cibelushi, ukulingana na bamweneko, sacha yalepita ninshi ilaiti lya katapakatapa nalyaka elyo kabili ka motoka akanono kaishile shokela ku ntanshi yaiko.

Ukrainian : О 1:15 дня в суботу, згідно з твердженнями свідків, автобус їхав на зелене світло, коли перед ним здійснило поворот авто.Bemba : Ukulingana no bushiku bwa pa 9 Akasaka-ntobo, ilinso lya morakot lyali apalepele amakilomita amakumi cinelubali ukufuma ku Citungu ca Fujan mu China.

Ukrainian : У ніч на 9 серпня око урагану Моракот знаходилося приблизно за сімдесят кілометрів від китайської провінції Фуцзянь.Bemba : Icimwela ca typhoon eciletungashiwa ukwenda ukulaselela ku China pama kph ikumi na limo.

Ukrainian : За прогнозами тайфун рухатиметься у бік Китаю зі швидкістю 11 км/год.Bemba : Abalendo ba mu ndeke balipeelwe amenshi ilyo balelolela mu kukaba kwa ma digili 90(F).

Ukrainian : Пасажирам давали воду, поки вони чекали у 90-градусну спеку за Фаренгейтом.Bemba : Kapitao wa mulilo Scott koons atile, "Kwalikabile sana mu Santa Clara na tempulica ukufika kuma 90.

Ukrainian : Капітан пожежної бригади Скотт Кунс сказав: ¨У Санта-Кларі було спекотно, температура сягала 90 градусів.Bemba : Ukukokola kwa nshita ukuli konse pa fyakwangalapo kuti kwaleta ubwafya, ukulandako fye panono, elyo casendele ukufika ku nsa imo pa kufumyapo umuntu wakubalilapo pa cakwensha."

Ukrainian : Застрягнути на американських гірках на будь-який проміжок часу було би некомфортно, м´яко кажучи, і знадобилася щонайменше година, щоби зняти з атракціону першу людину.¨Bemba : Schumacher uwafumine mu mangalo mu 2006 panuma ya kucimfya mu mangalo ya Formula 1 imiku cinelubali, ewalingile ukupyana pali Felipe Messa uwaceneke.

Ukrainian : Шумахер, який завершив кар´єру у 2006 році, вигравши чемпіонат Формула-1 сім разів, мав замінити травмованого Феліпе Масса.Bemba : Uyu umwina Brazil alikwete icilonda ku mutwe panuma ya kupunkana mu 2009 Hungarian Grand Prix.

Ukrainian : Бразилець зазнав серйозної травми голови після аварії на Угорському Гран-Прі 2009.Bemba : Messa aleenekelwa ukufuma mupepi ne nshita yonse iya mangalo ya 2009.

Ukrainian : Маса буде відсутній, принаймні, до закінчення сезону 2009 року.Bemba : Arias alipimwa nokusangwa ukuti ali na kashishi mu cipimo icinono, efyalandile Cilolo wa Buteko Arias.

Ukrainian : За словами прем´єр-міністра Родріго Аріаса, його тест на легкий випадок вірусу виявився позитивним.Bemba : Ubumi bwaba kateeka buliko bwino pali ino nshita, nangu cakuti balebikwa beka ku ng'anda pa nshiku ishalakonkapo.

Ukrainian : Стан здоров´я президента стабільний, хоча він повинен буди ізольований вдома ще декілька днів.Bemba : Ukufumako impepo elyo ne filonda pa mukoshi, ndeumfwa fye bwino elyo ndi umutuntulu uwa kubomba imilimo ya kubombela ku ng'anda.

Ukrainian : Якщо не брати до уваги температуру та біль у горлі, я почуваюся добре і в формі, щоб виконувати свою роботу у віддаленому режимі.Bemba : "Ndeenekela ukubwelela kuncito shandi shonse pali Cimo.

Ukrainian : ¨Я сподіваюся повернутися до виконання всіх своїх обов´язків у понеділок¨, – оголосив Аріас у своїй заяві.[Day9]

Bemba : Felicia, icali kale cimwela ca Musango 4 pa Cipimo ca Saffir-Simpson Hurricane, caliisacepako amaka nokwisaba akamwela ka tropical akayanguka nokusalangana ilyo tacilafika pali Cibili.

Ukrainian : Циклон Феліція, що був ураганом 4 категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, зменшився до тропічної депресії перед тим, як розвіятись у вівторок.Bemba : Ifyasheleko kuli cena fyaletele fye ubufuumi bwa mfula pa fishi ifingi, nangu cakuti pali ino nshita, takuli ubonaushi nangu ukubunda ukushimikwe.

Ukrainian : Відголоски його стали наслідком злив на багатьох островах, хоча поки що немає інформації про нанесену шкоду чи повені.Bemba : Ubufuumi, ukufika pama inchi 6.34 pa cakupiminapo icapa Oahu, bwalondolwelwe nga "ubukankala".

Ukrainian : Опади, які досягали 6,34 дюйма на вимірювальних пристроях на Оаху, були описані як ¨корисні¨.Bemba : Imfula imo yaishile pamo nokubulukua pamo nokubyasha limo-limo.

Ukrainian : Частина опадів супроводжувалася грозами й частими блискавками.Bemba : Indeke ya Twin Otta yalefwaisha ukupona pa Kokoda ubushiku bwa mailo nge Ndeke sha Airlines PNG Flight CG4684, lelo yalikenepo ukucita ifyo pa muku umo kale.

Ukrainian : Твін Оттер авіаліній ПНГ рейс CG4684 вчора намагався сісти у Кокоді, але посадку було перервано.Bemba : Mupepi na mamineti ikumi ilyo tailaesha ukupona pa muku wabulbili yaliisaluba.

Ukrainian : Приблизно за десять хвилин до того, як він мав сісти з другої спроби, літак зник.Bemba : Incende intu ya ponenepo yacisangwa ubushiku bwalelo elyo nayafya sana ukufikako icakuti bakapokola babili nabaponeshiwa mu muteengo pakuti bengenda ukuya ku ncende mu kufwayako abapuswike.

Ukrainian : Місце катастрофи було знайдене сьогодні, і воно є настільки недоступним, що двох поліцейських було скинуто у джунглі для того, щоб вони пройшли до цього місця пішки і пошукали тих, хто вижив.Bemba : Ukufwayafwaya kwcishingashiga pa mulandu waici elyo ne miceele imo ine iyalengele indeke ukufilwa ukuwila pa cibansa.

Ukrainian : Пошук був ускладнений тією самою поганою погодою, що спричинила перервану посадку.Bemba : Ukulingana ne nsebo, icikuulwa cimo mu musebo wa Macbeth calipoleka pa mulandu wa gasi iyalesuuma.

Ukrainian : Згідно зі звітами, квартира на Макбет Стріт вибухнула через витік газу.Bemba : Umukalamba umo uwa kampani ka gasi afikile pali iyi ncende panuma ya kuti umwina-mupalamano umo amutumina no kumweba pali gasi.

Ukrainian : Працівник газової компанії був викликаний на місце події після дзвінка сусіда з приводу витоку газу.Bemba : Ilyoline fye afikile elyo ici cikuulwa capoleke.

Ukrainian : Коли службовець приїхав, квартира вибухнула.Bemba : Takuli abaceneke sana, lelo abantu basano abali pa ncende pa nshita ya kupoleka ebatangetwe ku mulandu wa bwafya bwafyo bwamwene.

Ukrainian : Не повідомлялося про серйозні травми, але щонайменше п´ятьох людей, що були на місці під час вибуху, лікували від симптомів шоку.Bemba : Tamwali nangu umo uwali mu cikuulwa.

Ukrainian : Нікого не було всередині квартири.Bemba : Pali iyi nshita, ukufika ku bantu 100 abekalako balifumishiwa kuli iyi ncende.

Ukrainian : На той момент близько 100 жителів було евакуйовано з цієї зони.Bemba : Amangalo yabili aya kamombo (golf) na rugby yalipekanishiwa ukubweshiwa ku Mangalo ya Olympic.

Ukrainian : Планується повернення до програми Олімпійських ігор як гольфу, так і регбі.Bemba : Akabungwe International Olympic Committee kacisala ukulundako aya mangalo pa kulongana kwabo ukwa cibako ilelo mu Berlin. Rugby, makamaka rugby union, na kamombo (golf) efyacisalwa pa mangalo yambi yasano ukutontonkanishiwapo ukulundwamo mu ma Olympics.

Ukrainian : Сьогодні у Берліні Міжнародний Олімпійський Комітет на зустрічі правління проголосував за те, щоб включити ці види спорту. Регбі, а саме регбі-юніон, та гольф були обрані з-поміж п´яти інших видів спорту для включення до Олімпійських ігор.Bemba : Ubwangalo bwa squash, karate na mangalo ya kukunkuluka nayo yaliesha ukuya mu bwanshiko bwa Olympics pamo nga baseball na softball, ayo ayasalilwe ukufumishiwa mu Mangalo ya Olympics mu mwaka wa 2005.

Ukrainian : Сквош, карате та роликовий спорт намагалися потрапити в Олімпійську програму так само, як бейсбол і софтбол, проти яких на Олімпійських іграх проголосували в 2005 році.Bemba : Ukusala kulingile ukushininkishiwa nakabungwe konse aka IOC pa kulongana kwabo ukwa mu Lusuba-lukamba mu Copenhagen.

Ukrainian : Голосування ще має бути затверджене повним складом Міжнародного олімпійського комітету на його жовтневому засіданні в Копенгагені.Bemba : Tebonse abatungilile ukubikapo kwa mabumba ya banamayo.

Ukrainian : Включення жіночих рангів було пітримано не всіма.Bemba : Kacimfya wa cikombe ca silver ica 2004 Amir Khan atile, "Ukufuma panshi ya mutima wandi ndemona ukuti banamayo tabalingile ukucimfyanyako. Uku ekutontonkanya kwandi."

Ukrainian : Володар срібної медалі Олімпійських ігор 2004 року Аамір Хан сказав: ¨У глибині душі я вважаю, що жінкам не слід змагатися. Це моя точка зору¨.Bemba : Nangu cakuti alandile aya mashiwi akalatungilila abena Britain abakalacimfyanyako mu ma Olympics yamu 2012 ayakabeela ku London.

Ukrainian : Незважаючи на свої коментарі, він заявив, що буде підтримувати британських спортсменів на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.Bemba : Ukulubulula kwabelele pa cilye ca Birmingham Crown Court elyo kwapwile pa 3 mu mwenshi wa Kasakantobo.

Ukrainian : Процес відбувався у Бірмінгемському Королівському Суді та завершився 3 серпня.Bemba : Kalemba welyashi uyo uwaiketwe pa ncende ya milandu alikene ukuti tasendendelemo ulubali muli uku ukusansa. Elyo aatile abomfeshe icimuti ico akwete pakuicingilila ku mabwe abantu ukufika nakumpendwa amakumi yatatu balemulasa.

Ukrainian : Ведучий, якого було затримано на місці подій, спростував напад та заявив, що користувався жердиною для захиститу від пляшок, які кидали в нього близько тридцяти осіб.Bemba : Blake nao alisangwa no mulandu uwakufwaya ukucilinganya ubupingushi.

Ukrainian : Блейк був також звинувачений у спробі спотворити хід правосуддя.Bemba : Bakapingula baebele Blake ukutila “cili ica ishibikwa bwino ukuti” aletumwa ku cifungo.

Ukrainian : Суддя повідомив Блейку, що це було ¨майже неминуче¨, що його посадять у в´язницю.[Day10]

Bemba : Amaka ayafita maka ayashimoneka ayo ayabomba cilanshita pe sonde lyonse.

Ukrainian : Темна енергія – це абсолютно невидима сила, яка має постійний вплив на всесвіт.Bemba : Ukubako kwayako kwashininkishiwaf ye pa mulandu wakumona ificitika mu kukulilako kwe sonde.

Ukrainian : Про її існування відомо лише через її вплив на розширення Всесвіту.Bemba : Abasayanshi balisangako imilundu iyaima pa mushili wa mweshi iitwa ama lobate scaps ifyo ifyaisa pa mulandu wa mweshi ukuya ulefoota panono-panono.

Ukrainian : Учені визначили форми рельєфу на поверхні Місяця, що мають назву лобаті смужки, які, очевидно, були наслідком дуже повільного зменшення розмірів Місяця.Bemba : Ifi filundulundu fyasangilwe pa mweshi onse elyo fimoneka kwati nafyumako, ukulangisha ukuti ifyalengele ukuti fipangike fyaililineko.

Ukrainian : Ці укоси, які не виглядають вивітреними, виявили на всій поверхні Місяця, і це означає, що геологічні процеси, які їх створили, відбулися не так давно.Bemba : Ili lyashi lilepinkana ne langulushi ililanda ukuti pa mweshi tapaba amaka ayatungulula imipangilwe ya calo (geologic),

Ukrainian : Ця теорія заперечує твердження, що на Місяці цілком відсутня геологічна активність.Bemba : Uyu muntu aletunganishiwa ukuti aenseshe ka motoka aka mipeto itatu akakwete ifyanso fya kupoleka no kwingila nako mwi bumba lya bantu.

Ukrainian : Чоловік нібито врізався на триколісному транспорті з вибухівкою у натовп.Bemba : Uyu muntu uuletunganishiwa ukuposha ibomba aliikatwa, panuma nao acenawilwe pa mulandu wakupoleka kwe bomba.

Ukrainian : Чоловіка, підозрюваного у детонації бомби, було затримано зі значними травмами від вибуху.Bemba : Ishina lyakwe talilati lishibikwe ku bakalamba, nangu cakuti nabeshiba ukuti ni membala we bumba lya mutundu waba Uighur.

Ukrainian : Влада й досі не знає його імені, хоча їм відомо про його приналежність до уйгурської етнічної групи.Bemba : Nadia, uwafyelwe pa 17 Ulusuba-lunono, 2007, ukupitila muli opaleshoni pa cipatala cabunacifyashi mu Aleisk, Russia afinine nganshi ukufika pa mapaundi 17 na 1 ounce.

Ukrainian : Надя, народжена 17 вересня 2007 року за допомогою кесаревого розтину у пологовому будинку в Алейську, Росія, важила 17 фунтів 1 унцію.Bemba : "Bonse fye calitusungwishe," efyasosele banyina.

Ukrainian : ¨Ми всі були просто в шоці,¨ — заявила мати.Bemba : Ilyo baipushiwe ifyo bawishi balandilepo, bayaswike ukutila "Tabayaswikepo nangu cimo - baimininefye balekapawila amenso."

Ukrainian : Коли в неї запитали, що сказав батько, вона відповіла: ¨Він нічого не міг сказати — просто стояв там і кліпав очима¨.Bemba : Cakulakwata imibeele imoine nga menshi. Cilapulinkanya ngafilya fine amenshi yaba.

Ukrainian : Воно буде поводитися як вода. Воно прозоре, просто як вода.Bemba : Kanshi ngacakuti nawiminina pa mbali ya beemba, kuti wamona amabwe nangu filimbwelimbwe ifili panshi.

Ukrainian : Так що, якби ви стояли на березі, ви могли б бачити кожен камінчик на дні.Bemba : Ukulingana nafintu twaishiba, kwaba fye icibulungwa ca calo cimo icilanga ukwenda kwa fintu ukucila pali Titan, neshina lyaciko Lisonde (Earth).

Ukrainian : Наскільки ми знаємо, є лише одне планетарне тіло, яке проявляє більше динамізму, ніж Титан, і його назва — Земля, — додав Стофан.Bemba : Ubwafya bwatendeke pa 1 Akabengele-kanono ilyo ibumba lyabekala-mushi batendeke ukuilishanya kuli ba Obanazawa Post Office ukutila tabapokelele Ifitupa fya Mwaka Upya ngefyo ciba lyonse.

Ukrainian : Цим питанням почали займатися 1-го січня, після того як десятки місцевих жителів почали надсилати скарги до поштового відділення Обанадзави щодо неотриманих традиційних та звичних новорічних листівок.Bemba : Ubushiku bwa mailo ba post office balilomba ubwelelo kubekalacalo elyo na bashimilabasa panuma ya kusanga ukutila umwana umulumendo alifishile ifipepala fya makalata ifili 600, ukubikapo ne Fitupa fya Mwaka Upya ifili 429, ifyo ifishafikile kubene abalingile ukufipokelela.

Ukrainian : Поштове відділення вчора принесло свої вибачення громадянам і засобам масової інформації, виявивши, що хлопець сховав більше 600 поштових документів, включно з 429 новорічними листівками, які не було доставлено до їхніх адресатів.Bemba : Ci setilaiti umushali umuntu icaleshinguluka umweshi iceshina lya Chandrayaan-1 cafumishe ci mashini caciko icitwa Moon Impact Probe (MIP) ico icabutwike nganshi pamulu wa mweshi pali 1.5 km pali sekondi imo (3000 mi pa nsa imo), no kuyaponena mupepi ne mpela ya ku kapinda ka kukulyo aka Mweshi (south pole).

Ukrainian : Безпілотний місячний орбітальний апарат ¨Чандраян-1¨ випустив свій місячний ударний зонд (MIP), який пронісся над поверхнею Місяця зі швидкістю 1,5 кілометра за секунду (3 000 миль на годину) та успішно здійснив жорстку посадку біля Південного полюса Місяця.Bemba : Ukucila fye pa kusenda ifibombelo fitatu ifya sayanshi ifikankala, ici cimashini calisendako ne cikope ca fulagi ya calo ca India, iya pentwa mumbali shonse.

Ukrainian : Крім трьох важливих наукових інструментів, місячний зонд також мав зображення індійського національного прапора, намальованого з усіх боків.Bemba : "Ndetasha bonse abo abayafwilishe shimilandu nga ine," efyo Siripon ashimikwe ukutila efyo alandile pa kulanshanya na bashimilabasa.

Ukrainian : ¨Дякую тим, хто підтримав такого ув´язненого, як я¨, - цитували Сіріпорна на прес-конференції.Bemba : Abantu bamo tekuti basumine lelo nshilesakamana.

Ukrainian : Деякі можуть не погодитися, але мені все одно.Bemba : Ndine nsansa pantu kuliko abantu abalefwaya ukujafwilishako.

Ukrainian : Я рада, що є люди, які хочуть мене підтримати.Bemba : Ukufuma apo icalo ca Pakistan capokele ubuntungwa ukufuma kubuteko bwa Britain mu 1947, Kateka waku Pakistan alisalako "Abeminishi ba Mitekele" abakutungulula FATA, abo ababomba mupepi ne milimo yonse iya kutungulula incende shonse.

Ukrainian : Після оголошення у 1947 році незалежності Пакистану від британского управління, Президент Пакистану призначив ¨політичних агентів¨ для керівництва ФКПТ, які впровадили практично повний автономний контроль над районами.Bemba : Aba bantu bakwata imilimo iya kupeela ubutungulushi nokupingula imilandu ukukonkana ne Cikomo 247 ica Lupapulo lwa Mafunde ya Pakistan.

Ukrainian : Ці агенти несуть відповідальність за надання державних і судових послуг відповідно до Статті 247 Конституції Пакистану.Bemba : Ing'anda ya kusendamamo (hostel) yacibongoloka mu Mecca, umusumba wa mushilo uwaci Islam ne nshita ya 10 koloko muno lucelo.

Ukrainian : Сьогодні близько 10 години ранку за місцевим часом у Мецці, священному місті ісламу, обвалився гуртожиток.Bemba : Muli ici cikuulwa emwali abatandashi abengi abaishile mu kutandalila umusumba wa mushilo pa bushiku bwakutangilila ubulendo bwa hajj.

Ukrainian : У будівлі проживали паломники, які відвідували священне місто напередодні Хаджу.[Day11]

Bemba : Abeni bamuli iyi ng'anda abengi bali bekashi baku United Arab Emirates.

Ukrainian : Гостями готелю були переважно громадяни Об´єднаних Арабських Еміратів.Bemba : Abafwile bonse bafikile kuli 15, icipendo icileenekelwa ukukulilako.

Ukrainian : Кількість загиблих складає щонайменше 15 осіб, і очікується, що ця цифра буде рости.Bemba : Leonov, uwaishibikwa kabili nga ¨cosmonaut No. 11¨, ali lubali lwe bumba lyabaya mulwelele ilya ku Soviet Union.

Ukrainian : Леонов, також відомий як ¨космонавт №11¨, був членом першої команди космонавтів Радянського Союзу.Bemba : Pa 18 Machi, 1965, alibombele ica kubalilapo ukulunda pa ficitika mu kuya kwa mulwelele icitwa extravehicular activity (EVA), nangu "ukwenda mu lwelele", ukushala eka panse ya cindeke ukupusha pa mamineti ikumi na yabili.

Ukrainian : 18 березня 1965 року він виконав першу позакорабельну діяльність (ПКД), або ¨вихід у відкритий космос¨, залишившись один поза космічним кораблем трохи більше ніж на дванадцять хвилин.Bemba : Alipokelele icilambu ca ¨Hero of the Soviet Union¨, umucinshi uwakulisha mu Soviet Union, pa mulandu wa milimo yakwe.

Ukrainian : За свою роботу він одержав ¨Героя Радянського Союзу¨ – найвизначнішу нагороду в Радянському Союзі.Bemba : Imyaka ikumi panuma, atungulwile ulubali lwamu Soviet ulwa mulimo lwa Appolo-Soyuz icalelangisha ukuti Umulimo wa Mulwelele wapwa.

Ukrainian : Десять років по тому він очолив радянську частину місії Аполлон-Союз, що символізувала закінчення космічної гонки.Bemba : Atile takuli ifishinka ifingalangisha ukuti ukusansa kulingile fye kwacitika.

Ukrainian : Вона сказала: ¨Не існує даних, щоб припустити, що атака буде неминучою.Bemba : Nangu cibefyo, ukucepa kwa cipimo ca cintinya takulepilibula icintinya conse nacifumishiwapo."

Ukrainian : Однак зниження рівня небезпеки до серйозного не означає, що загроза в цілому відступила¨.Bemba : Nangu cakuti abakalamba bancende tabasininkishe bwino bucishinka bwa cintinya, iciputulwa ca myendele ica Maryland Transporation Authority capangile uku kwisala panuma ya kupatikishiwa naba FBI.

Ukrainian : Хоч влада і не певна, чи загроза справжня, Транспортне управління Меріленду все ж перекрило рух за наполяганням ФБР.Bemba : Ifimbayambaya fya kubeula efyabomfeshiwe ukwisala kwa minshi yamipaipi mu kwafwilishiwa naba kapokola abali 80 abaletungulula imyotoka ukwa kupita.

Ukrainian : Самоскиди викорисовувалися для блокування в´їздів у метро, а 80 поліціянтів допомогали направити автомобілістів в об´їзд.Bemba : Takwali ukuwayawaya kwa mamotoka ayengi ukwashimikwe mu musebo wa beltway, umusebo umbi uubomfiwa mu musumba.

Ukrainian : Як повідомлялося, на кільцевій — альтернативній дорозі міста — не було значних затримок руху.Bemba : Icalo ca Nigeria kunuma calibilishe ukutila calepekanya ukwingila mu AfCFTA mu mulungu uwakuya ku kulongana kukalamba.

Ukrainian : Раніше Нігерія оголосила, що планувала приєднатися до Африканської континентальної зони вільної торгівлі тиждень перед самітом.Bemba : Cilolo uubombela ku makwebo no bunonshi mu AU Albert Muchanga alandile ukuti Benin ili mukwingilamo.

Ukrainian : Представник Комітету з торгівлі та промисловості АС Альберт Мучанга оголосив про приєднання Беніну.Bemba : Uyu cilolo atile, "Tatulati tusuminishanye pa mafunde ya ntuntuko no kusuminisha kwa misonko, lelo ubwanshiko ubo tukwete nabulinga ukutendeka amakwebo pa 1 Julai, 2020.

Ukrainian : Комісар сказав: ¨Ми ще не узгодили правила походження товару та митні пільги, але наявної у нас інфраструктури достатньо, щоб розпочати торгівлю 1 липня 2020 року¨.Bemba : Icitesheni calisungilila umubeela waciko, nangu cakuti kwali ukulufya kwa cakupiminako intunga (gyroscope) mu kubalilapo pa citesheni ca mulwelele, ukufika pa mpela yakwenda.

Ukrainian : Станція зберегла своє положення, незважаючи на втрату гіроскопа на ранньому етапі польоту космічної станції, до кінця виходу у відкритий космос.Bemba : Chiao na Sharpov kwafumine insebo shakuba ukutali ukufuma kufingalenga ukulfuunganya umubela wa ncende.

Ukrainian : Чао та Шапіров прозвітували про знаходження на безпечній відстані від двигунів зміни положення.Bemba : Iciputulwa cibombele mu kupindulula kwa panshi calilenga indeke sha ma jeti ukwamba ukubomba elyo no mubela usuma uwa citesheni walibweluluka.

Ukrainian : Російський центр керування активував двигуни, і нормальне положення станції було відновлено.Bemba : Umulandu wapingwililwe mu Viginia pa mulandu wakuti ekwaba akampani akaba pamulu mu makwebo ya intaneti aka AOL, akampani akabikilepo iyi milandu.

Ukrainian : Справу відкрили у Вірджинії, оскільки саме в цьому штаті зареєстрований провідний постачальник послуг інтернету АОЛ – компанія, яка висунула звинувачення.Bemba : Uyu emuku wa kubalilapo untu ukupingula kwacitwapo ukubomfya ifunde ilya pangilwe mu 2003 ilya kulesha ukutuma kwa ma imelo ayengi, eyetwa spam, ukuti yelasalanganishiwa ku mbokoshi shama imelo ya bantu.

Ukrainian : Це перший випадок, коли було висунуто обвинувачення відповідно до закону, прийнятого у 2003 році, з метою обмеження розсилки електронних листів користувачам, тобто спама, від небажаних відправників.Bemba : Jesus uwa myaka ya kufyalwa 21 aingile mwi bumba lya Machester City uyu mwaka mu Janiwale 2017 ukufuma kwibumba lya ku Brazil ilya Palmeiras pa cipendo ca ndalama imintapendwa £27.

Ukrainian : 21-річний Жезус прийшов у Манчестер Сіті з бразильського клубу Палмейрас у січні минулого 2017 року за гонорар, як кажуть, у 27 мільйонів фунтів.Bemba : Ukufuma ilyo, uyu umwina Brazil aliteyapo mu mangalo ayali 53 muli ili bumba mu kucimfyanya konse no kwingisha utukato 24.

Ukrainian : Відтоді бразилець брав участь в 53 матчах за клуб у всіх змаганнях і забив 24 голи.Bemba : Dr. Lee alilalangisha ukusakamana pa mulandu ne nsebo ishakuti abana mu Turkey nomba nabambula akashishi ka A(H5N1) avian influenza ukwabula ukuti balwale.

Ukrainian : Д-р Лі так само виявив стурбованість з приводу повідомлень про те, що в даний час в Туреччині діти інфікуються вірусом пташиного грипу A (H5N1), при цьому не хворіючи.Bemba : Amasambililo yamo yalelanda ukutila ubulwele bulingile bwacepako amaka ilyo tabulaba icikuko ce sonde lyonse, efyo alandile.

Ukrainian : Він відзначив, що деякі дослідження припускають, що захворювання стане менш летальним, перш ніж зможе спричинити глобальну епідемію.Bemba : Kuli isakamiko lyakutila abalwele kuti bakonkanyapo ukwambukisha abantu bambi ukupiltia mu kubomba imilimo ya cilabushiku nga cakuti akashishi kakonkanyapo ukukanamonekela.

Ukrainian : Існує занепокоєння, що пацієнти можуть продовжувати інфікувати більше людей, якщо будуть займатись щоденними справами, коли симптоми грипу залишатимуться слабовираженими.Bemba : Leslie Aun, kabilo wa Komen Foundation, atile akabungwe kalisendele ifunde ilipya ilishisuminisha ama gilanti nangu indalama shamilimo ukupelwa ku tubungwe utulefwailishiwa ne milandu shimo.

Ukrainian : Леслі Аун, спікер фонду Комен, повідомила, що організація розробила нове правило, що не дозволяє надавати гранти або фінансування організаціям, щодо яких ведеться розслідування.[Day12]

Bemba : Icikomo ca kabungwe ka Komen caliifumyapo akabungwe ka Planned Parenthood pa mulandu wa kufwailisha ukulecitika pa mulandu wafyo aka kabungwe ka Planned Parenthood kabomfya indalama elyo ne nsebo sha ndalama sha kako uko ukuletungululwa no Mwiminishi Cliff Stearns.

Ukrainian : Поліція Комена дискваліфікувала Плановане Батьківство через розслідування, що триває щодо того, як Плановане Батьківство витрачає та звітує про свої гроші, яке проводить Представник Кліфф Стернз.Bemba : Stearns alefwailisha ngacakuti imisonko ilabomfiwa ukulipilila ukuponya kwa mafumo ukupiltia muli ba Planned Parenthood mu cifulo cakwe ngowa ku mupando mu kabungwe ka Oversight and Investigations Subcommittee, akabombela mwaisamba lya ciputulwa ca House Energy and Commerce Committee.

Ukrainian : Стеарнс у своїй ролі голови Підкомітету Нагляду та Розслідувань, який знаходиться під керівництвом Комітету Палати Представників із Енергії та Комерції, розслідує чи використовувалися податки для фінансування абортів через Пленнед Перентгуд.Bemba : Gavana wakale uwa ku Massachusetts Mitt Romney ewacimfishe ukusala kwa ntanshi ukwa kwa Kateka wa Florida Republican Party pali Cibili na 46 pesenti ya mavoti.

Ukrainian : Колишній губернатор штату Массачусетс Мітт Ромні у вівторок переміг у президентських праймеріз Республіканської партії у Флориді з понад 46 відсотками голосів.Bemba : Kabilo wa kale uwa Ng'anda ya Mafunde Nwet Gingrich ewali uwa bubili na 32 pesenti.

Ukrainian : Колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч зайняв друге місце, отримавши 32 відсотки.Bemba : Nga kacimfya uwa kusenda imisumba yonse, Florida yapeele ifipuna fyonse amakumi asano ifya beminishi babo kuli Romney, ukumusunkilishako pa ntanshi mu kusalwa kwakwa kateka wa Republican Party.

Ukrainian : Флорида, як вирішальний штат, віддала усі п´ятдесят голосів делегатів Ромні, підштовхнувши його до висунення в якості лідера в номінацію від Республіканської партії.Bemba : Abapekenye ukuilishanya batile ukufika ku bantu 100,000 ebaishile mu misumba ya mu Germany pamo nga Berlin, Cologne, Hamburg, na Hanover.

Ukrainian : Організатори протесту сказали, що 100 000 людей вийшли в таких німецьких містах як Берлін, Кельн, Гамбург та Гановер.Bemba : Mu musumba wa Berlin, bakapokola batile bakailishanya balifika ku cipendo ca 6,500.

Ukrainian : За оцінками поліції, на протесті у Берліні налічується 6500 учасників.Bemba : Ukuilishanya kabili kwalicitike mu Paris, mu Sofia ku Bulgaria, mu Vilnus ku Lithuania, mu Valetta ku Malta, mu Tallinn ku Estonia, elyo namu Edinburg na Glasgo ku Scotland.

Ukrainian : Протести також відбулися у Парижі, Софії (Болгарія), Вільнюсі (Литва), Валетті (Мальта), Таллінні (Естонія), Единбурзі та Ґлазґо (Шотландія).Bemba : Mu London, abantu ukufika kuli 200 ebailishenye panse ya ma ofeshi yabantu bamo abakwata ubwine bwa ifi fukuulwa.

Ukrainian : Близько 200 осіб протестували біля офісів великих власників авторських прав у Лондоні.Bemba : Umweshi wapwile, kwali ukuilishanya ukwingi mu Poland ilyo cilya calo casaine ACTA, ico icilengele no buteko bwa calo ca Poland ukusala ukukanasuminisha uku kulanshanya, pali ino nshita.

Ukrainian : Минулого місяця у Польщі відбулись масові протести, коли країна підписала ТУПК, що призвело до того, що польський уряд вирішив поки що не ратифікувати угоду.Bemba : Umusumba wa Latvia pamo na Slovakia yonse ibili ileshingashingisha umulimo wakwingila muli ACTA.

Ukrainian : Латвія та Словаччина відклали процес приєднання до ТУПК.Bemba : Akabungwe ka Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) nakabili kalelomba ukubika kwa fitunshitunshi fya kukopela ifya CCTV mu fikuulwa fyonse umwipailwa ing'ombe mu calo ca Australia.

Ukrainian : Організація Звільнення тварин і Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (КТЗЖПТ) знову закликають до обов´язкової установки камер спостереження на всіх австралійських бійнях.Bemba : Umukalamba wa Milimo ya Kuceceta pa RSPCA New South Wales uwe shina lya David O´Shannessy aebele ba ABC ukutila ukulolesha no kuceceta kwa ncende sha kwipailamo ing'ombe shonse kulingile kwakonkwa mu Australia monse.

Ukrainian : Головний інспектор КТЗЖТ Нового Південного Уельсу Девід О´Шеннессі розповів АТК, що спостереження і перевірки місць забою мають стати звичним явищем в Австралії.Bemba : "Ama CCTV ya katuma icishibilo icikalamba kuli bonse ababomba ne nama ukutila ubumi bwashiko nabo bwine bukankala."

Ukrainian : ¨Система відеоспостереження неодмінно нагадає людям, які працюють з тваринами, про те, що добробут тварин є найвищим пріоритетом¨.Bemba : Mapu ya cinkukuma iyesonde lyonse mu United States Geological Survey tayalangishepo icinkukuma icili conse mu Iceland mu mulungu uwafumineko.

Ukrainian : Якщо вірити даним міжнародної карти землетрусів Геологічної служби США, за попередній тиждень землетрусів у Ісландії зафіксовано не було.Bemba : Iofeshi lya Icelandic Meteorological Office kabili lyalandile ukuti takwali ifili fyonse ifikumine icinkukuma mu ncende ya Hekla mu nsa 48 ishapitile.

Ukrainian : Метеорологічний Офіс Ісландії також повідомив про відсутність сейсмічної активності у районі Гекла протягом останніх 48 годин.Bemba : Ifyakonkele pa kupita kwa cinkukuma mukwaluka kwa mwela fyacitike pa 10 mumwenshi wa Kutumpu pa ncende yalubali lwa kapinda ka kukuso ukwalupili lwa volcano ulwa caldera

Ukrainian : Значна сейсмічна активність, що призвела до зміни фази, сталася 10 березня на північно-східній стороні вершини кальдери вулкана.Bemba : Amakumbi ayafita ayashakumine kuli volcano iili yonse eyasoselwe ukuti yalesangwa mwisamba lya lupili.

Ukrainian : У підніжжя гори були виявлені темні хмари, не пов´язані з вулканічною діяльністю.Bemba : Amakumbi yalelangisha ukuti kuti kwaba icimfulunganya ngacakuti ukupulika kwa mushili cishinka kwalicitike.

Ukrainian : Хмари вносили ймовірність плутанини щодо того, чи справді сталося виверження.Bemba : Icibwato ca Luno casendele ama kyubiki miita ya mafuta aya 120–160 ilyo caonaike elyo umwela uukali walicisenda mpaka cayafika mu cibumba cakucinga amabimbi.

Ukrainian : Луно мав 120-160 кубічних метрів палива на борту, коли зазнав аварії, і сильні вітри та хвилі викинули його на хвилеріз.Bemba : Ama helikopita yalipususha abantu ikumi na babili abali mu bwato elyo pali fye umo uuceneke pa moona.

Ukrainian : Гелікоптери врятували дванадцять членів екіпажу, а зламаний ніс став єдиним отриманим пошкодженням.Bemba : Icombo icikwete amamiita 100 cali pa bulendo ubwa kuya mu kusenda ifipe fya mufundo nga lyonse elyo pakubala intungulushi shaletwishika ukuti limbi kuti caitila ifipe.

Ukrainian : 100-метрове судно знаходилося в дорозі, щоб забрати свій стандартний вантаж добрив, і спочатку чиновники побоювалися, що судно може пролити вантаж.Bemba : Ukwalula ukwaletelwe kwali ninshi nakupita kale mu mayanda yonse yabili mu 2011.

Ukrainian : Запропонована поправка вже прийнята обома палатами в 2011 році.Bemba : Ukucinja kwalipangilwe muli ici cikomo ce funde ilyo sentensi yabubili yafuutilwemo ne Ng'anda ya Beminishi elyo panuma calipitile mu musango uwapalako naba Senate pali Cimo.

Ukrainian : Зміна була зроблена цією законодавчою сесією, коли друге речення спочатку було видалено Палатою Представників, а потім пройшло у схожій формі в Сенаті в понеділок.Bemba : Ukufilwa kwa museela wa bubili, iilefwaya ukubinda ifyupo fya baume nangu abanakashi bekabeka, kuti kwaisula iciibi caifi fyupo kuntanshi.

Ukrainian : Провал другого речення, яке пропонує заборонити одностатеві цивільні союзи, може теоретично відкрити двері для цивільних союзів у майбутньому.[Day13]

Bemba : Ukukonkana no yu mulimo, HJR-3 ikapitulukwamo nakabili ne cikomo cimbi icikasalwa mu 2015 nangu mu 2016 ukukonkanyapo ukuba muli uyu mulimo.

Ukrainian : Після цього процесу, спільна резолюція під символом HJR-3 буде знову переглянута наступним обраним законодавчим органом у 2015 або 2016 році, щодо її залишення в дії.Bemba : Pa kukwanisha kwa kubomba ukwa kwa Vautier ukucila fye pa kutungulula pali no kufwita ukulya mu 1973 pa mulandu wafyo alandile nga ukwalula kwa lyashi lya mitekele.

Ukrainian : Серед досягнень Вот´є, крім режисури, можна згадати голодовку 1973 року проти того, що він вважав політичною цензурою.Bemba : Ifunde lya ci Fulenchi lyalyaluka. Ukufwaya kwakwe ukwa kwalula ifintu kwatendeke ninshi ali ne myaka 15 ilyo aingile mu cipani ca French Resistance pa nshita ya Nkondo ye Sonde Lyonse iya Bubili.

Ukrainian : Французьке законодавство зазнало змін. Його активізм повернувся у 15 років, коли він приєднався до французького Руху Опору за часів Другої світової війни.Bemba : Mu 1998 alilembele ibuuku umo alembele pafyo abombele nefyo alecita.

Ukrainian : Він задокументував себе у книзі 1998 року.Bemba : Mu myaka ya muma 1960 alibwelele kucalo nomba icali no buntungwa ubupya ica Algeria ukuyasambilisha ifya kuwaminisha ama filimu.

Ukrainian : У 1960 роках він повернувся в Алжир, що нещодавно здобув незалежність, щоб викладати кінорежисуру.Bemba : Uwangala ubwangalo bwa judo ku Japan Hitoshi Saito, kacimfya wa fikombe fibili ifya golide muma Olympic, nafwa ne myaka 54.

Ukrainian : Хітоші Сайто, японський дзюдоїст та володар двох золотих медалей Олімпійських ігор, помер у віці 54-х років.Bemba : Icalengele imfwa yakwe casoselwe ukuti ni kansa ya kumupaipi uwafuma ku libu umupita indusha.

Ukrainian : Причиною смерті назвали рак внутрішньопечінкових жовчних проток.Bemba : Afwilile mu Osaka pali Cibili.

Ukrainian : Він помер в Осаці у вівторок.Bemba : Ukubikapo no kuba kacimfya wa kale uwa ma Olympic na mwi Sonde lyonse, Saito ali ewaku mupando mu kabungwe ka kukansha aba Judo aka Judo Federation ukufika na panshita ya kufwa kwakwe.

Ukrainian : Крім титулу чемпіона Олімпійських ігор та світу, Сайто на момент своєї смерті ще й обіймав посаду голови тренувального комітету Японської федерації дзюдо.Bemba : Ukufika ku bantu abali 100 ebasangilweko ku mutebeto, pakuti kwingaba ukusefya ubushiku bwakubalilapo ubwa kwibukisha ubwinga bwa bantu babili ubwaliko uyu mwaka.

Ukrainian : Принаймні 100 людей відвідали вечірку на честь святкування першої річниці пари, чиє весілля відбулося минулого року.Bemba : Ukusefya ukwapwililika ukwa cibukisho kwapekanishiwe ukubako pa bushiku bumbi, efyalandile intungulushi.

Ukrainian : За інформацією офіційних представників, церемонію річниці було заплановано на пізнішу дату.Bemba : Aba bantu baupanine ku Texas apo apapita nomba umwaka umo elyo baishile ku Buffalo mu kusefya nefibuusa pamo no lupwa.

Ukrainian : Пара побралася у Техасі один рік тому, і приїхала до Баффало, щоб відсвяткувати з друзями та родичами.Bemba : Umulume uuli ne myaka 30, uwafyalilwe mu Buffalo, ali umo pa bafwile muli uku kusansa kwa mfuti, lelo umukashi wena taceneke nangu pamo.

Ukrainian : 30-річний чоловік, який народився в Буффало, був одним з чотирьох убитих в перестрілці, але його дружина не постраждала.Bemba : Karno muntu umo kasambilisha wa Cisungu uwaishibikwa lelo uwayafya uwalefunda pa Modern Education elyo na King's Glory uwatile alikwete abasambi abali 9,000 pa nshita ya bukulu bwa mulimo wakwe.

Ukrainian : Карно — це добре відомий, але суперечливий репетитор з англійської, який викладав від імені Модер Едьюкейшн та Кінгз Глорі, та заявляв, що на піку своєї кар´єри він мав 9000 студентів.Bemba : Mu kulemba kwakwe alebomfya amashiwi ayo abafyashi bamo baletila yalyafishe, elyo kabili ashimikwe ukulabomfya umusalula mu kilasi.

Ukrainian : У своїх конспектах він використовував слова, які деякі батьки вважали грубими, а також, як зазначалося, він використовував ненормативну лексику на уроці.Bemba : Isukulu lya Modern Education lyamutungenye ukupulinta ifishibisho ifingi pama basi ukwabula ukusuminishiwa elyo no kubepa ukutila ewali kafundisha mukalamba uwa Cisungu.

Ukrainian : Школа Сучасна освіта звинуватила його у розміщенні великих рекламних оголошень на автобусах без дозволу, а також брехні щодо того, що він головний репетитор з англійської мови.Bemba : Kabili alitunganishiwa no kusangwa no mulandu wa kubomfya ifipe fya muntu umbi ukwabula insambu, lelo tapingwilwe.

Ukrainian : До цього його також звинувачували у порушенні інтелектуальних прав, але не пред'явили звинувачень.Bemba : Umusambi wakwe uwa kale atile 'alebomfya amashiwi ayashili yamasambililo mu kilasi, alefunda ifyakwishishanya mu malembo elyo kabili ali fye nga cibusa wa basambi.'

Ukrainian : Колишній студент сказав, що він використовував на заняттях сленг, навчав ходити на побачення по нотаткам і просто був другом студентів.Bemba : Mu nshita ya makumi ya myaka yatatu ayapita, nangu cakuti cashele calo ca communism (icalo umo ifintu fyonse fitungululwa no buteeko), Icalo ca China calipangako ubunonshi bwa makwebo.

Ukrainian : Протягом останніх 3-х десятиліть, всупереч тому, що Китай офіційно залишався комуністичною державою, він розвинув ринкову економіку.Bemba : Ukwalula kwa fikomo fya bunonshi ukwa kubalilapo kwacitike mwisamba lya butungulushi bwa kwa Deng Xiaoping.

Ukrainian : Перші економічні реформи були проведені під керівництвом Ден Сяопіна.Bemba : Ukufuma ilyo, ubukulu kwa bunonshi bwa calo ca China bwalikulilako imiku 90.

Ukrainian : З того часу економіка Китаю виросла в 90 разів.Bemba : Pa muku wakubalilapo, umwaka wafumineko icalo ca China calishitishe amamotoka ayengi kunse ya calo ukucila Germany elyo no kucila pali United States nge calo icakulisha sana muli aya makwebo.

Ukrainian : Вперше за весь час, за минулий рік Китай експортував більше автомобілів, ніж Німеччина, і випередив Сполучені Штати як найбільший ринок у цій галузі промисловості.Bemba : GDP ya calo ca China kuti yakulisha ukucila iya United States mu makumi ya myaka yabili.

Ukrainian : ВВП Китаю може стати більшим за ВВП Сполучених Штатів впродовж двох десятків років.Bemba : Icimwela ca mfula ica Danielle, icimwela icalenga bune ukwinikwapo munshita yafimyela fyamu Atlantic mu 2010, nacitendeka ku kabanga ka Beemba wa Atlantic.

Ukrainian : Тропічний шторм Даніель, четвертий за рахунком шторм в сезоні атлантичних ураганів 2010 року, сформувався в східній частині Атлантичного океану.Bemba : Ici cimwela, icibelele apali imilundu 3,000 ukufuma ku Miami, Florida, cikwete imyela iikulu ukufika pali 40 mph (64 kph).

Ukrainian : Шторм, що знаходиться приблизно за 3000 миль від Майамі, штат Флорида, має максимальну стійку швидкість вітру 40 миль на годину (64 км/год).[Day14]

Bemba : Abasayanshi pa National Hurricane Center baletunganya ukuti icimwela ca Danielle kuti cakoselako no kusanguka hurricane ilyo cikalafika pali Citatu.

Ukrainian : Науковці з Національного Центру Ураганів прогнозують, що ¨Даніель¨ набере ураганної потужності до середи.Bemba : Iyo icimwela cicili ukutali no mulundu, cicili icayafya ukwishiba ubusanso cingaleta ku calo ca United States nangu Caribbean.

Ukrainian : Оскільки ураган знаходиться далеко від суші, все ще складно оцінити його потенційний вплив на Сполучені Штати Америки або Карибський басейн.Bemba : Zagreb, Bobek uwafyalilwe mu musumba uukalamba uwa calo ca Croatia, alishibikwe sana ilyo aleteya mwi bumba lya Partizan Begrade.

Ukrainian : Народжений у столиці Хорватії, Загребі, Бобек здобув свою славу, граючи за белградський ¨Партизан¨.Bemba : Aingile muli ili ibumba mu 1945 no kwikala nabena ukufika mu 1958.

Ukrainian : Він приєднався до них у 1945 році і грав у їхньому складі до 1958 року.Bemba : Munshita yakwe nabena, alingishe utukato ukufika kuli 403 mu kuteya ukuli 468.

Ukrainian : Коли він був у команді, він забив 403 голи в 468 матчах.Bemba : Takwaba naumbi uwateyapo imiku iingi nangu ukwingisha utukato utwingi mwibumba lya Bobek ngoyu.

Ukrainian : Ніхто ніколи не виходив більше разів чи забивав більше голів за клуб ніж Бобек.Bemba : Mu 1995 ewasalilwe nga kateya uwacilike mu kuteya konse ukwe bumba lya Partizan.

Ukrainian : У 1995 році його обрали кращим гравцем в історії Партизана.Bemba : Ukusefya kwatendeke no bulangisho ubupya ukufuma kwibumba ilyaisbikwa bwino isonde lyonse ilya Cirque du Soleil.

Ukrainian : Святкування розпочалося зі спеціального шоу відомого у всьому світі Цирка дю Солей.Bemba : Pakonkele ibumba lya Istanbul State Symphony Orchestra, ibumba lya Janissary, elyo naba kemba apali Fatih Erkoç na Müslüm Gürses.

Ukrainian : Потім приклад взяли Державний симфонічний оркестр Стамбула, ансамбль яничар і співаки Фатіх Еркоч і Мюслюм Гюрсес.Bemba : Ibumba lya Whirling Dervishes nalyo lyalile pa siteji.

Ukrainian : Потім на сцену вийшли дервіші, які оберталися.Bemba : Umukashana waku Turkey Sezen Aksu aimbile pamo na uwimba ishiwi lya caume ilyapamulu (tenor) uwa ku Italy uwe shina lya Alessandro Safina elyo na kemba wa ku Greece Haris Alexiou.

Ukrainian : Турецька поп-діва Сезен Аксу виступила разом з італійським тенором Алессандро Сафіною та грецькою співачкою Харіс Алексіу.Bemba : Pa kupwisha, ibumba lya bakushana abena Turkey ilya Fire of Anatolia lyalishile nobulangisho bwa "Troy".

Ukrainian : На завершення, турецька танцювальна група Вогонь Анатолії виконала танцювальну виставу ¨Троя¨.Bemba : Peter Lenz, umulumendo wa myaka 13 uwensha ifitukutuku, nafwa panuma ya kusangwa mu busanso pa Indianapolis Motor Speedway.

Ukrainian : Пітер Ленц, 13-річний мотогонщик, загинув в автокатастрофі на швидкісній трасі Індіанаполіса.Bemba : Ilyo aciba pa kushinguluka kwakwe ukwa kukafya umubili, Lenz acisapona ukufuma pa citukutuku cakwe, elyo acisapunkwa nakensha munankwe Xavir Zayat.

Ukrainian : Проїжджаючи коло для розігріву, Ленц впав зі свого мотоцикла, після чого його збив інший гонщик — Ксав´є Заят.Bemba : Bwangu-bwangu acisatangatwa na bashing'anga bamu bwangalo no kutwalwa ku cipatala camupepi uko aciyafwila.

Ukrainian : Його негайно оглянули штатні медики та доставили до місцевої лікарні, де він згодом помер.Bemba : Zayat ena taciceneka muli ubu busanso.

Ukrainian : Заят не постраждав під час інциденту.Bemba : Ukulingana ne fyo icuma ca mwi sonde lyonse cili, Zapatero akonkenyepo ukutila ¨icuma lubali lwa bukumu bwa calo, kabili lubali ulwa kakata nganshi.¨

Ukrainian : Що стосується ситуації з фінансами у світі, Сапатеро продовжив, сказавши, ¨що фінансова система — це частина економіки, найважливіша її частина.Bemba : Natukwata ubwafya bwa ndalama ubwa mwaka onse, ubo ubwafikile pa kukula sana mu myeshi ibili iyapita, elyo ndetontonkanya ukutila imishiika ya ndalama naitendeka ukubukulushiwa."

Ukrainian : Ми переживаємо фінансову кризу, яка триває вже рік і загострилася в останні два місяці, і мені здається, що тепер фінансові ринки починають відновлюватися.¨Bemba : Umulungu wapwile, umulabasa wa Naked News wabilishe ukutila uli no kulundapo imibombele ya fitundu fye sonde lyonse ifya kusabankanishishamo ilyashi, no kusabankanya kutatu.

Ukrainian : Минулого тижня Оголені Новини оголосили, що вони сильно збільшать свої вимоги до повідомлення новин мовами міжнародного спілкування, з трьома новими мовниками.Bemba : Ilyo basabankanya kale mu Cisungu neci Japanese, aka kampani ke sonde kaletendeka ukusabankanya amapulogilamu muci Spanish, Ici Italian, neci Korean, pa TV, pa intaneti elyo napali tumusange.

Ukrainian : Вже транслюючи англійською та японською, ця всесвітня організація запускає мовні програми іспанською, італійською та корейською мовами для телебачення, Інтернету та мобільних пристроїв.Bemba : Kwishuko takwali nangu cimo icacitike kuli ine, lelo nalimwene icintu icabipisha, ilyo abantu balelwisha ukutoba amawindo pa kufwaya ukufuma panse.

Ukrainian : На щастя, зі мною нічого не сталося, але я бачив моторошну сцену, коли люди намагалися розбити вікна, щоб вибратися.Bemba : Abantu baletoba amawindo ukubomfya ifipuna, lelo amawindo tayaletobeka.

Ukrainian : Люди били по віконним шибкам стільцями, але вікна неможливо було розбити.Bemba : "Igilasi lye windo limo lyalisasuka lyatobeka, elyo batendeke ukufumina pe windo lineili," efyasosele umo uwapuswike Franciszek Kowal.

Ukrainian : ¨Одне віконне скло нарешті розбилося, і вони почали вилазити через вікно¨, сказав постраждалий Францішек Коваль.Bemba : Intanda shilapeela ulubuuto no kukaba pa mulandu wa malaiti ayapangwa nama atomu ya hydrogen ayasankanishiwa (nangu ukukambatanishiwa pamo no kupanga ifintu ifya fina.

Ukrainian : Зірки виділяють світло та тепло завдяки енергії, яка утворюється коли атоми водню зливаютья (чи сплавляються) докупи і утворюють важчі елементи.Bemba : Aba sayanshi balebombela pa kupanga akantu kamo akengalapanga amalaiti mu musango umo wine.

Ukrainian : Науковці працюють над створенням реактора, який може видобувати енергію таким же шляхом.[Day15]

Bemba : Lelo, ici, kuti caba ubwafya ubwakosa ukupwisha elyo kabili cikasenda imyaka iingi pakuti tukamone utubombelo twa kusankanya ifintu muli uyu musango.

Ukrainian : Однак, цю проблему дуже важко вирішити, і пройде багато років, перш ніж ми станемо свідками будівництва придатних термоядерних реакторів.Bemba : Inshindano ya cela ilelela pamulu wa menshi pa mulandu wa maka ayaba pamulu.

Ukrainian : Сталева голка тримається на поверхні води через поверхневий натяг.Bemba : Amaka ya pamulu wa menshi yalacitika pa mulandu wakuti ama molekyu ya menshi pamulu wa menshi yalatintana sana ukucila ifyo yatintana nama molekyu ayali pamulu wayako.

Ukrainian : Поверхневий натяг виникає через те, що молекули води на її поверхні прив´язані одна до одної набагато сильніше, ніж до молекул повітря над ними.Bemba : Ama molekyu ya menshi yalapanga inkanda iishimoneka pamulu wa menshi iisuminisha ifintu pamo nga inshindano ukwelela pa menshi.

Ukrainian : Молекули води утворюють на її поверхні невидиму плівку, яка дозволяє таким предметам, як голка, плавати на поверхні води.Bemba : Akashimbi akaba kucipampa cakushelelepo pali aisi icandakai kalikwata impela shibili ishafonka pakati. Impela shibili shilasuminisha ukwikata bwino pali aisi, nangu fye nacongama.

Ukrainian : Лезо на сучасному ковзані має подвійні краї та увігнуту виїмку між ними. Два краї забезпечують краще зчеплення з льодом навіть під час нахилу.Bemba : Pa mulandu wakuti panshi ya kashimbi palyongamako, ilyo akashimbi kapilibukila kulubali ululi lonse impela iikete pali aisi nayoine ilongama.

Ukrainian : Так як нижня частина леза є злегка вигнута, коли лезо нахиляється в одну або іншу сторону, край, що має контакт з льодом, згинається.Bemba : Ici cilalenga ukuti uuleshelela ashoka. Ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kulyo, uuleshelela ninshi nao ashokela ku kulyo, ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kuso, uuleshelela ninshi ashokela ku kuso.

Ukrainian : Це дає можливість ковзаняру повертати. Якщо ковзани нахилені вправо, ковзаняр повертає направо, якщо ковзани нахилені вліво, ковзаняр повертає наліво.Bemba : Pa kubwelela ku maka yafiko aya pa kubala, fifwile fyafumya amaka ya kulundapo ayacisendwa ku lubuuto.

Ukrainian : Щоби повернутися до свого попереднього рівня енергії, вони мусять позбавитися зайвої енергії, яку отримали від світла.Bemba : Ficita ifi pa kufumya ka patiko akanono aka lubuuto aketwa ¨proton¨.

Ukrainian : Вони це роблять, випромінюючи малесеньку часточку світла, що називається ¨фотоном¨.Bemba : Aba sayanshi beta uyu mulimo nga ¨ukufuma kwa myengelele ukwa kupatikishiwa¨ pa mulandu wakuti ama atomu yala patikishiwa no lubuuto ulwabekesha, ukulenga ukufuma kwa proton ya lubuuto, elyo ulubuuto musango wa myengelele.

Ukrainian : Учені називають цей процес ¨стимульованим випромінюванням¨, оскільки атоми стимулюються яскравим світлом, викликаючи випромінювання фотона світла, а світло є типом випромінювання.Bemba : Icikope icakonkapo cilelangisha ama atomu yalefumya ama proton. Nakuba, mucishinka ama proton yalicepesha sana pali ayo ayali mu cikope.

Ukrainian : Наступне зображення змальовує атоми, котрі випромінюють фотони. Звісно, на ділі фотони набагато меншого розміру, ніж на цьому малюнку.Bemba : Ama proton yalicepesha ukucila ne fintu ifipanga ama atomu!

Ukrainian : Фотони навіть менше того, з чого складаються атоми!Bemba : Panuma ya myanda ya nsa ishingi ishakubomba ka filament ka mwi laiti kalapya elyo ne laiti lyaleka ukubomba.

Ukrainian : Через сотні годин роботи спіраль у лампочці зрештою перегорає, і лампочка більше не працює.Bemba : Ilaiti nomba ninshi lyalakabila ukupyanikishapo limbi. Caliba icikankala ukucenjela sana pa kupyanikishapo ilaiti limbi.

Ukrainian : Тоді лампу потрібно замінити. Під час заміни лампи необхідно бути обережним.Bemba : Ica kubalilapo, swichi ya ntambo sha ilyo ilaiti ifwile yashima nangu intambo yafumishiwako ku malaiti.

Ukrainian : По-перше, необхідно вимкнути вимикач освітлювального приладу або від´єднати кабель.Bemba : Ici ni pa mulandu wakuti amalaiti ayalepita mu ntambo ukuya muli soketi yelata apo ilyo ilaiti likala kuti yamititimya icabipa ngacakuti mwaikata mukati ka soketi nangu kumpela yelata lye laiti ilyo lingile panono muli soketi.

Ukrainian : Це спричинено тим, що електричний струм, спрямований до патрона лампочки, де знаходиться її металева частина, може завдати вам сильний удар електричним струмом, якщо ви доторкнетеся внутрішньої частини патрона чи металевої основи лампочки, коли вона все ще буде в патроні.Bemba : Icilundwa icakulisha mu kwenda kwa mulopa mutima, uupompa umulopa.

Ukrainian : Головний орган серцево-судинної системи — серце, яке прокачує кров.Bemba : Umulopa ulenda ukufuma ku mutima mu matumbo ayetwa imishipa ya kutwala (arteries) elyo nokubwelela ku mutima mu matumbo yambi ayetwa imishipa ya kubwesha (veins). Amatumbo ayacepesha sana yetwa ukuti ama capilaries.

Ukrainian : Кров залишає серце по трубках, що мають назву артерії, і повертається назад до серця по трубках, що мають назву вени. Найменші трубки мають назву капіляри.Bemba : Ameno ya nama iitwa ukuti triceratops yalikwata amaka ya kushonaula amabuula ukubikako fye ne misambo ne mishila.

Ukrainian : Зуби трицератопса могли розчавлювати не лише листя, а й навіть міцні гілки та коріння.Bemba : Abasayanshi bamo batontonkanya ukuti ifima Triceratop fyalelya ifisabo ifyapala ingashi ifyaleitwa ama cycads, icili musango wa cimenwa icaseekele mu nshita ya Cretaceous.

Ukrainian : Деякі вчені вважають, що трицераптори їли сагову пальму – рослину, поширену у Крейдовому періоді.Bemba : Ifi fimenwa fimoneka kwati fimiti fya ngashi lelo ifyakwata icisote ica mabuula ayatwa, ayatali.

Ukrainian : Ці рослини схожі на маленькі пальми з гострим колючим листям на верхівці.Bemba : Ci Triceratops cali kwati calebomfya umulomo waciko uwakosa ukuswilako amabuula ilyo tacilalya umusambo wa cimuti.

Ukrainian : Трицератопс міг користуватися своїм сильним дзьобом, щоб зривати листя, перш ніж їсти стовбур.Bemba : Abasayanshi bambi balanda ukutila ifi fimenwa fyalikwata sana sumu kanshi kuti caba icakuti fishimweshimwe ifi tafyalelya, nangu cakuti ilelo icinama icitwa sloth pamo na mucence (icinshikulula ca fishimweshimwe) kuti fyalya amabula ne fisabo ifyakwatamo sumu.

Ukrainian : Інші вчені пропонують твердження, що дані рослини надзвичайно отруйні, тож навряд їх динозаври вживали в їжу, хоча навіть сьогодні лінивець та інші тварини, наприклад, папуга (нащадок динозаврів) вживають в їжу отруйне листя чи фрукти.Bemba : Kuti caba shani icakuti amaka ya kutinta aya pa calo kuti yantinta? Nga cakuti waiminina pa mulu wa lo, kuti wapepukako mukufina ukucila ifyo ufina pa Calo.

Ukrainian : Як гравітація Іо вплинула б на мене? Стоячи на поверхні Іо, ви будете важити менше, ніж на Землі.Bemba : Umuntu uufina amapaundi 200 (90kg) pa Calo kuti afina icapala amapaundi 36 (16kg) pa lo. Kanshi amaka ya kutinta, mucishinka yalacepako ukukutinta.

Ukrainian : Людина, що важить 200 фунтів (90 кг) на Землі, важила би приблизно 36 фунтів (16 кг) на Іо. Тому гравітація, звісно, притягує вас менше.[Day16]

Bemba : Akasuba takakwata icimushili icakosa ico wingeminapo ngapa Calo. Akasuba fye konse kapangwa ne myela ya gasi, umulilo, elyo na pulazima.

Ukrainian : Сонце не має кори як у Землі, на якій можна стояти. Воно повністю складається із газів, вогню та плазми.Bemba : Umwela wa gas ulaya ulecepa ilyo uletaluka ku Kasuba.

Ukrainian : Чим далі від центру Сонця, тим шар газу тонший.Bemba : Ulubali lwa Kasuba ulo tumona lwitwa ukutila Photosphere, icipilibula ukutila ¨umupila wa lubuuto¨.

Ukrainian : Зовнішня частина, яку ми бачимо, коли дивимося на сонце, називається фотосфера, що означає ¨куля світла¨.Bemba : Panuma ya myaka ukufika kwikana limo, mu 1610, kasambilila wa fyamulwelele uwaku Italy, Galileo Gallilei abomfeshe telesikopu no kumwenako ukutila Venus yalikwata ifipande, cimo cine no mweshi.

Ukrainian : Приблизно через три тисячі років, у 1610 році, італійський астроном Галілео Галілей за допомогою телескопа побачив, що Венера, як і Місяць, має три фази.Bemba : Ifi fipande ficitika pa mulandu wakuti ulubali fye lumo ulwa venus (nangu ulwa mweshi) ululosha ku Kasuba eluba no lubuuto. Ifipande fya Venus filatungililwa ne langulushi lya kwa Corpenicus ilya kuti ifya mulwelele filashinguluka Akasuba.

Ukrainian : Фази бувають тому, що освітлюється тільки сторона Венери (або Місяця), повернена до Сонця. Фази Венери підтримують теорію Коперника про те, що планети обертаються навколо Сонця.Bemba : Elyo, panuma ya myaka inono mu 1639, kasambilila wa fya mulwelele umu Ngeleshi uweshina lya Jeremiah Horrocks alimwene ukusela kwa Venus.

Ukrainian : Потім, кілька років по тому в 1639 році, англійський астроном на ім´я Єремія Горрокс спостерігав проходження Венери.Bemba : Panuma ya kulwa and ukuwina Danelaw umuku wabubili, mwali umutende mu calo ca England panshita ntali.

Ukrainian : Після відвоювання Данелага в Англії настав тривалий мир.Bemba : Nangu cibe ifyo, mu 991 Ethelred alikumene na ibumba lya maato ilikalamba ilya ba Viking. Lyali libumba ilikalamba nganshi ukucila fye amabumba yonse ukufumafye ku nshita yebumba lyakwa Guthrum ilyaliko kunuma, ukufikafye na imyaka umwanda umo.

Ukrainian : Однак 991 року Етельред зіткнувся з флотом вікінгів, більшим, ніж будь-який інший з часів Гутрума сторіччям раніше.Bemba : Aya amaato yaletungululwa na Olaf Trygvasson, uwa ku Norway kabili alefwaisha ukupokolola icalo cakwe ku ba Danish abaikatilile icalo.

Ukrainian : Цей флот очолив Олаф Трюггвасон, норвежець із амбіціями звільнити свою країну від данського панування.Bemba : Panuma yakushingwana na amafya ayalebwesha ukutendeka kwa bulwi panuma, Etherlred na Olaf balisuminishenye ukupanga icipangano. Olaf aalibwelelemo ku Norway mukulwisha ubufumu bwakwe no kucimfya ukwalekanalekana.

Ukrainian : Після початкових військових невдач Етельред зміг домовитися з Олафом, який повернувся до Норвегії, щоб спробувати зі змінним успіхом підкорити своє королівство.Bemba : Hangeul ebutantiko bwa filembofye ubwa pangilwe no mulimo mu kubomfiwa kwa cila bushiku. Ubu butantiko bwa filembo bwapangilwe mu mwaka wa 1444 pa nshita ya buteeko bwa Mfumu Sejong (1418 – 1450).

Ukrainian : Хангиль – єдиний спеціально створений алфавіт, що є у повсякденному вживанні. Алфавіт був винайдений у 1444 році під час правління короля Седжона (1418-1450).Bemba : Imfumu Sejong yali ni mfumu yalenga bune iya Joseon Dynasty elyo emfumu imo pali isho isha cindikwa nganshi.

Ukrainian : Король Седжонг був четвертим королем Династії Джосеон і є одним з найбільш високо поціновуваним.Bemba : Pakubala ainike ubutantiko bwa filembo fya Hangeul ukutiila Hunmin Jeongeum, icilepilibula "ifiunda fya cishinka ifya kusambilisha abantu".

Ukrainian : Спочатку він назвав хангиль Хунмін Йонгеум, що означає ¨правильні звуки для керування людьми¨.Bemba : Kwaliba amalangulushi ayengi pa fyo Sanskrit yaishilebako. Ilangulushi limo pali ayo ni pa kwenda kwa bantu ukwa Aryan ukufuma ku kabanga ukuya ku India abaletele icitundu cabo pamo nabo.

Ukrainian : Існує багато теорій про те як санскрит виникнув. Одна з них стосується міграції аріїв із заходу в Індію, які принесли із собою свою мову.Bemba : Sanskrit citundu ca kale elyo calipalanako neci Latin icilandwa ku Europe.

Ukrainian : Санскрит — давня мова, її можна порівняти з латинською мовою у Європі.Bemba : Icitabo ica kubalilapo ukwishibikwa mwi sonde lyonse calembelwe mu ci Sanskrit. Panuma ya kukolonganika kwa Upanishads, icitundu ca Sanskrit calubilefye pa mulandu wa mitantamikilwe.

Ukrainian : Найбільш стара з відомих у світі книг була написана мовою санскрит. Мова санскрит зникла через ієрархію після укладання Упанішад.Bemba : Sanskrit citundu icikankala kabili icakosa, icabomba umulimo wakuba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku India ilelo, cimo cine fye nge fyo ici Latin caba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku Europe pamo nga ici Fulenchi ne ci Sipanishi.

Ukrainian : Санскрит — дуже складна і багата мова, яка стала джерелом багатьох сучасних індійських мов, так само як латина була джерелом європейських мов, таких як французька та іспанська.Bemba : Ilyo ubulwi bwakulwila France nabupwa, icalo ca Germany catendeke ukuipekanya ukuyasansa icishi ca Britain.

Ukrainian : Коли битва за Францію завершилася, Німеччина розпочала підготовку до захоплення острову Британія.Bemba : Germany yaininke ubu bulwi mwi shina lyakuti "Operation Sealion". Ifyanso ifingi ifya mpuka ya bashilika ba calo ca Britain elyo ne fyakubomfya fyalilubile ilyo babutwike ukufuma ku Dunkirk, kanshi iyi mpuka yali iyanaka.

Ukrainian : Німеччина назвала цю атаку кодовою назвою ¨Операція ¨Морський лев¨. Більша частина важкого озброєння та продовольства британської армії була втрачена під час евакуації з Дюнкерка, тому армія була доволі слабкою.Bemba : Lelo Abashilika bapa Menshi abaku Bufumu balikwatishepo amaka ukucila Abashilika bapa Menshi abaku Germany ("Kriegsmarine") elyo kabili bali no konaula amato ya kusansa yonse ayali no kutumwa mu English Channel.

Ukrainian : Але Королівський флот все ще був набагато сильніший за Військово-морські сили Німеччини (¨Кріґсмаріне¨) і міг розгромити будь-який флот, який міг вторгнутися через Англійський канал.Bemba : Nangu cibefyo, amato fye ayanono aya Bashilika ba ku Bufumu efyabikilwe mupepi ne ishingasanswa pantu bakapitao bali no mwenso uwakuti limbi kuti bababunsha ku ndeke sha ku Germany.

Ukrainian : Однак дуже мало кораблів Королівського флоту розташовувалося недалеко імовірних маршрутів вторгнення, оскільки адмірали побоювалися, що їх потоплять німецькі повітряні удари.Bemba : Natutendekele no kulondolola amapange ya bena Italy. Icalo ca Italy califye "ni ndume iyaice" kuli Germany na Japan.

Ukrainian : Давайте почнемо з пояснення планів Італії. Головним чином, Італія була ¨молодшим братом¨ Німеччини та Японії.Bemba : Calikwete abashilika abanaka, nangu cakuti balipangiilepo amato ayapya yane ilyo fye inkondo tailatendeka.

Ukrainian : Вона мала слабшу армію та слабший флот, хоча збудувала чотири нові кораблі до початку війни.Bemba : Amabutukilo ya calo ca Italy ayakulu yali fyalo fyamu Africa. Pakuti bengacimfya ifyo fyalo, balingile ukukwata incende apakulafumya abashilika, pakuti abashilika baleyabuka Beemba wa Mediterranean no kuyasansa Africa.

Ukrainian : Основними цілями Італії були африканські країни. Щоб захопити ці країни, їм знадобився б плацдарм для військ, щоб війська могли перетнути Середземне море та увійти до Африки.Bemba : Pa mulandu wa ici, balingile ukufumyapo incende sha bashilika ne mato ayamu Egypt. Ukucila pali iyo milimo, amato ya bulwi aya calo ca Italy tayalingile ukubomba umulimo umbi uuli onse.

Ukrainian : Для цього їм необхідно було позбутися британських баз та кораблів у Єгипті. Італійські військові кораблі більше не мали робити нічого іншого, крім цих дій.[Day17]

Bemba : Nomba kuli Japan. Japan cali calo ca cishi, cimocine na Britain.

Ukrainian : Тепер про Японію. Японія була острівною державою, як і Британія.Bemba : Amato ya panshi ya beemba yapangilwa ukwenda panshi ya menshi, no kwikala palya pene pa nshita iitali.

Ukrainian : Підводні човни — судна, призначені для пересування під водою і перебування там протягом тривалого часу.Bemba : Amato ya panshi ya beemba yalibomfiwe mu Nkondo ya Bumo iye Sonde Lyonse ne Nkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse. Pali ilya nshita aya mato yaleenda fye panono kabili yalelasafye iminshinga ukufika apepi.

Ukrainian : Підводні човни використовувались під час Першої та Другої світових воєн. Тоді вони були дуже повільними і мали вельми обмежену дальність стрільби.Bemba : Mu kutendeka kwa nkondo yaleenda sana pa mulu wa beemba, lelo ilyo batendeke ukupanga no kuwamya ifya kumwenako ukutali ifitwa radar aya mato yalipatikishiwe ukulaibila panshi ya menshi pakuti tayalemoneka.

Ukrainian : На початку війни вони в основному подорожували на морській поверхні, але в міру того, як почали розвиватися і ставати більш точними радари, підводні човни були змушені занурюватися під воду, щоб їх не помітили.Bemba : Amato ya panshi ya beemba ayaku Germany yaleitwa ama U-Boats. Abena Germany bali abacenjela sana mu kwensha no kupindulula amato yabo.

Ukrainian : Німецькі підводні човни називалися U-Boats. Німці дуже добре розумілися на навігації та управлінні своїми підводними човнами.Bemba : Pa mulandu wa kukwanisha kwabo ukwa mato ya panshi ya beemba, panuma ya nkondo abena Germany tabacetekelwa sana ukuyakwata ayengi.

Ukrainian : Через те, що німці проводили успішні операції на підводних човнах, після війни їм не довіряли в тому, щоб вони мали їх у великій кількості.Bemba : Ee! Imfumu Tutankhamum, inshita shimo iyaleitwa nga "Imfumu Tut" nangu "Imfumu Iilumendo", eimo pa mfumu shaku Egypt iyishibikwa sana munshiku shalelo.

Ukrainian : Так! Фараон Тутанхамон, якого іноді називають ¨фараоном Тутом¨ або ¨хлопчиком-фараоном¨, – один з найвідоміших сьогодні фараонів Давнього Єгипту.Bemba : Icakusekesha cimo cakuti, taletontonkanishiwa ukuba umukankala nganshi munshiku sha kale elyo kabili talembelwenamo mu butantiko bwa mfumu sha kale ubwingi.

Ukrainian : Що цікаво, у давні часи він не вважався особливо важливим, і не був відзначений у більшості списків давніх фараонів.Bemba : Nangu cibefyo, ukusangwa kwa nshishi yakwe mu 1922 kwamulengele ukuba uwasefiwa sana. Ilyo inshishi sha kale ishingi shalibilwe, iyi nshishi yena yaikele fye iyabula ukufulunganishiwa.

Ukrainian : Однак знахідка його гробниці у 1922 році зробила його знаменитістю. Хоча багато поховань минулого були пограбовані, ця гробниця залишилась фактично непорушеною.Bemba : Ifintu ifingi ifyashikilwe pamo na Tutankhamun fyalisungwa bwino sana, ukubikapo na makana ya fya kupanga ifyapangilwe na mabwe ayauma umutengo kabili ayashimonaika.

Ukrainian : Більшість речей, похованих з Тутанхамоном, добре збереглися, включаючи тисячі артефактів, виготовлених з дорогоцінних металів і рідкісних каменів.Bemba : Ukupanga kwa mipeto yama sipoko kwalengele amacheleta yabena Assyria yabe ayayanguka, ukubutukisha, elyo no kuipekanishisha bwino ukucila no kusha abashilika na macheleta yambi.

Ukrainian : Після винаходу колеса зі спицями ассирійські колісниці стали легше, швидше та краще підготованими до обгону солдат і інших колісниць.Bemba : Imifwi ukufuma ku mata yabo aya busungu yalepulinkanya mu nkwela sha bashilika abalwani. Mupepi na 1000 B.C., abena Assyria ebaletele abashilika ba pali ba kabalwe (calvary) abakubalilapo.

Ukrainian : Стріли з їх смертоносних арбалетів могли проникати крізь обладунки супротивників. Приблизно в 1000 році до нашої ери ассирійці сформували першу кавалерію.Bemba : Abashilika abetwa calvary ni abo abalwa ninshi bali pali ba kabalwe. Icisadulo cali ninshi tacilapangwa, kanshi abashilika baku Assyria aba pali ba kabalwe balelwa ninshi bekelefye panuma ya ba kabalwe yabo apabula nangu cimo.

Ukrainian : Кавалерія — це військовий підрозділ, який веде бій на конях. Сідло ще не винайшли до того часу, тому ассирійська кавалерія воювала на голих спинах коней.Bemba : Twalishiba aba mashiwi ya mitekele abengi aba Giliki, aba sayanshi, elyo na bakalenga ba fintu. Lelo kwena umuntu uwaishibikwa sana uwa bulya bwikashi ni Homer, kashika wa mishikakulo uwali impofu, uwashikile imishikakulo ibili iyaya ululumbi mu malembo yaci Giliki: imishikakulo ya Iliad na Odyssey.

Ukrainian : Нам відомо багато грецьких політиків, вчених і митців. Мабуть, найпопулярнішою персоною, що належить цій культурі, є Гомер, легендарний незрячий поет, котрий написав два шедеври грецької літератури: поеми ¨Іліада¨ та ¨Одіссея¨.Bemba : Sophocles na Aristophanes bacili nibakalemba ba fisela abaishibikwa sana elyo ne fisela fyabo fyaishibikwa ukuba pa milimo iikalamba mu calo ca fya kulembalemba.

Ukrainian : Драматурги Софокл та Аристофан досі популярні, і їхні п´єси – серед найвеличніших творів світової літератури.Bemba : Umuntu umbi uwaishibikwa sana umu Giliki ni kasanga wa nsamushi uwe shina lya Pythagoras, uwaishibikwa sana pa mulandu we langulushi lyakwe ilya nsamushi pa bwampano bwa mbali sha ma tiliyango aya kukulyo.

Ukrainian : Іншим знаменитим греком є ​​математик Піфагор, відомий в основному своєю знаменитою теоремою про співвідношення сторін правильного трикутника.Bemba : Paliba umutunganya uwingi pa bwingi bwa bantu abalanda ici Hindi. Citunganishiwa ukuti kuti caba ica bubili nangu ica butatu pa fitundu ifilandwa sana na bantu mwi sonde lyonse.

Ukrainian : Існують різні підрахунки того, скільки людей розмовляє гінді. Вона знаходиться приблизно між другою та четвертою найбільш вживаними мовами у світі.Bemba : Impendwa ya bene ba ici citundu abacilanda yalipusana ukulingana ne fyo kwingaba ukupenda imisango ya fitundu ifinono ifya fuma muli ici citundu no bwampano fyakwata.

Ukrainian : Кількість носіїв мови відрізняється залежно від того, чи враховуються близько пов´язані діалекти.Bemba : Ifipendo filapusana ukufuma pali mintapendwa 340 ukufika ku mintapndwa 500 iya balanda ici citundu, elyo no kufika ku minapendwa 800 iya bantu abengomfwa ici citundu.

Ukrainian : За оцінками, від 340 до 500 мільйонів є носіями мови, і до 800 мільйонів людей можуть її розуміти.Bemba : Ici Hindi ne ci Urdu fyalipalana mu kulanda lelo fyalipusana mu kulemba; mu kulanshanya kwa cila bushiku, abalanda ifi fitundu fibili kuti baumfwana.

Ukrainian : Мови хінді та урду подібні за словниковим запасом, але відмінні на письмі; в повсякденному спілкуванні носії обох мов зазвичай можуть зрозуміти один одного.Bemba : Mupepi na umwanda wa myaka uwalenga 15, incende ya kapinda ka kukuso aka Estonia yali mu kufulunganishiwa kwa ntambi ukwingi ukufuma ku bena Germany.

Ukrainian : Приблизно в 15-му столітті північна Естонія перебувала під великим культурним впливом Німеччини.Bemba : Ba monku bamo aba ku Germany balefwaya ukuleta Lesa mupepi na bekala calo, kanshi balipangile icitundu ca ci Estonia.

Ukrainian : Деякі німецькі ченці хотіли наблизити Бога до місцевих жителів, тому вони винайшли естонську буквальну мову.Bemba : Cashintilile pa butantiko bwa filembo fya ci German elyo kwalilundilwe ne cilembo cimo ica ¨Õ/õ¨.

Ukrainian : Вона була основана на німецькому алфавіті, і було додано один символ ¨Õ/õ¨.Bemba : Ilyo inshita yalepita, amashiwi ayengi aya ashimwe ku ci German yalisankanishwe mu citundu. Uku ekwali ekutendeka kwa kusalapuka.

Ukrainian : Згодом багато слів, запозичених з німецької мови, стали змішуватися. Це було початком ери просвітлення.Bemba : Ukulingana no lutambi, impyani yapa bufumu yalingile ukuya ku bushilika panumafye yakupwisha isukulu.

Ukrainian : За традицією, після закінчення школи спадкоємець престолу відразу йде в армію.[Day18]

Bemba : Lelo, Charles aile ku masambililo ya pamulu pa Trinity College, mu Cambridge uko asambilile amasambililo ya Bwikashi bwa Bantu (Antropology) elyo naya Bwikashi bwa Bantu Ubwakale (Archaeology), elyo na panuma asambilile Ifya Milumbe ya Kale (History), no kukwata 2:2 (digili iyapanshi mu masambililo yalenga bubili).

Ukrainian : Однак Чарльз вступив до університету в коледжі Трініті в Кембриджі, де вивчав антропологію та археологію, а потім і історію, отримавши 2:2 (нижчий ступінь другого класу).Bemba : Charles ali ewa kubalilapo mu Lupwa lwa Bufumu ulwa ku Britain ukupelwapo digili.

Ukrainian : Чарльз був першим членом британської королівської родини, який отримав ступінь.Bemba : Incende ya European Turkey (ku kabanga ka Thrace nangu Rumelia mu Balkan peninsula) emusangwa 3% ya calo.

Ukrainian : Європейська Туреччина (східна Фракія або Румелия на Балканському півострові) займає 3 % території країни.Bemba : Incende ya Turkey yalicila pama kilomita 1,600 (1,000 mi) mu butali elyo na ma kilomita 800 (500 mi) mu bwipi, elyo ne mimonekele iyalola mu butali.

Ukrainian : Територія Туреччини складає більше 1600 кілометрів (1000 миль) у довжину та 800 км (500 миль) у ширину, і має приблизну форму прямокутника.Bemba : Incende ya Turkey, ukubikapo ne mimana, yasenda ama sikweya kilomita ayali 783,562 (300,948 sq mi), pali ayo ama sikweya kilomita ayali 755,688 (291,773sq mi) yaba pakati ka kapinda ka kukulyo na masamba ya Asia elyo ama sikweya kilomita ayali 23,764 (9,174 sq mi) yabela mu Europe.

Ukrainian : Площа Туреччини, включаючи озера, становить 783 562 кв. км (300 948 кв. миль), з яких 755 688 кв. км (291 773 кв. миль) знаходяться в південно-західній Азії і 23 764 кв. км (9 174 кв. миль) — в Європі.Bemba : Incende yonse iya Turkey eyalenga ukuti ici calo cibe ecalenga 37 ku bukulu pe sonde lyonse, elyo kabili cakula mu kulingana na Metropolitan France na United Kingdom ukufisankanya.

Ukrainian : Туреччина займає 37-е місце в світі за величиною, і за розміром приблизно дорівнює метрополії Франції і Великобританії разом узятим.Bemba : Turkey yashingulukwa naba beemba kumbali shitatu: Beemba wa Aegean ku masamba, Beemba wa Fiita ku kapinda ka kukuso elyo na Beemba wa Mediterranean ku kapinda ka kukulyo.

Ukrainian : З трьох сторін Туреччина оточена морями: із заходу – Егейським, з півночі – Чорним і з півдня – Середземним.Bemba : Icalo ca Luxembourg calikwata ilyashi ilitali lelo ubuntungwa bwa ciko bwali mu mwaka wa 1839.

Ukrainian : Люксембург має довгу історію, але його незалежність починає відлік з 1839 року.Bemba : Ifiputulwa ifingi ifya ino nshita ifya calo ca Belgium fyali filundwa fya Luxembourg kale lelo fyaishilesanguka fya ku Belgium panuma ya Mpasase sha Kufumyapo Ubuteko mu myaka ya muma 1830.

Ukrainian : Нинішні території Бельгії раніше були частиною Люксембургу, але перейшли під контроль Бельгії після Бельгійської революції 1830-х років.Bemba : Icalo ca Luxemburg lyonse cilesha na maka ukuba ica mutende lelo calilwileko inkondo ya mwi Sonde Lyonse iya kubalilapo ne ya lenga Bubili ne calo ca Germany.

Ukrainian : Люксембург завжди намагався лишатися нейтральною країною, але був окупований Німеччиною як у Першу світову війну, так і в Другу світову війну.Bemba : Mu mwaka wa 1957 Luxembourg caishileba nicimo pa fyalo ifyapangile akabungwe akaishibikwa ilelo nga European Union.

Ukrainian : У 1957 році Люксембург став одним із засновників організації, що сьогодні відома як Європейський Союз.Bemba : Incende ya Drukgyal Dzong musumba wa bucingo uwaonaika uwe tempele lya ci Buddhist ku mulundu wa musumba wa Paro (mu mushi wa Phondey).

Ukrainian : Друкг´ял Дзонг— зруйнована фортеця і буддійський монастир у верхній частині району Паро (в селищі Фонді).Bemba : Calandwa ukutila mu mwaka wa 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyal apangile uyu musumba wa bucingo pa kwibukisha ukucimfya kwakwe ukwa mpuka ya bashilika ba Tibetan-Mongol.

Ukrainian : Кажуть, що в 1649 році Жабдрунг Нгаванг Намґ´ял побудував фортецю на честь своєї перемоги над тибетсько-монгольськими військами.Bemba : Mu mwaka wa 1951, umulilo walyocele iyi ncende no kushakofye ifiputulwa fimo ifya Drukgyal Dzong, ifyapala nge cimumbwa cakwa Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Ukrainian : Через пожежу 1951-го року залишилися лише деякі реліквії Друкг´єл-дзонгу, такі як зображення Шабдрунга Нгванг Намґ´яла.Bemba : Panuma ya uyu mulilo, uyu musumba wa bucingo walisungililwe no kucingililwa, ukushala nincende imo pa ncende shaci Bhutan uko abantu abengi baya mu kutamba.

Ukrainian : Після пожежі фортеця збереглася і була захищена, залишаючись однією з найбільш сенсаційних пам´яток Бутану.Bemba : Mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 18 icalo ca Cambodia caisangile icatitikishiwa pakati ka bena mupalamano babili abayafya, Thailand na Vietnam.

Ukrainian : У 18 столітті Камбоджа була затиснута між двома могутніми сусідами — Таїландом і  В´єтнамом.Bemba : Abena Thai balisanshile Cambodia pa miku iingi mu mwanda wa myaka uwalenga 18 na mu 1772 balyonawile incende ya Phnom Phen.

Ukrainian : У 18 столітті тайці кілька разів завойовували Камбоджу, а у 1772 році знищили Пномпень.Bemba : Mu mwanda wa myaka uwa kulekeleshako uwalenga 18 abena Vietnam nabo balisanshile icalo ca Cambodia.

Ukrainian : В останні роки 18 століття в´єтнамці також вторглися в Камбоджу.Bemba : Amapesenti ayali ikumi na cinelubali aya bena Venezuela tabaingila incito, elyo abengi ababomba babombafye mu bunonshi bwa cibombe-bombe.

Ukrainian : Вісімнадцять відсотків венесуельців не мають роботи, а більшість із тих хто має, працюють у сфері неформальної економіки.Bemba : Icipendo ca fibili pali fitatu ica bena Venezuela ababomba babombela mu ciputulwa cakutangata, ukufika kuli koota babomba mu fya kupangapanga elyo icipendo ca fisano babomba mu fya bulimi.

Ukrainian : Дві третини зайнятого населення Венесуели працюють у сфері послуг, майже четверта частина працює у промисловій сфері, сільським господарством займається п´ята частина.Bemba : Iciputulwa ca fyakupangapanga icikankala nganshi mu Venezuela nico icakupanga amafuta ya oilo, iyo ici calo cishitisha sana kunse ya calo, nangu cakuti icipendo ca pesenti fye imo ebabomba mulubali lwa oilo.

Ukrainian : Важливою галуззю для венесуельців є нафтовидобування, в якій країна є чистим експортером, хоча тільки 1 відсоток населення працює в нафтовій промисловості.Bemba : Mukutendeka kwa buntungwa bwa calo, ababomfi ba Singapore Botanic Gardens balyafwilishe sana ukwalula icishi ukuti cingaba Musumba wa ma Mabala ya tropical.

Ukrainian : На початку незалежності країни знання і досвід ботанічного саду Сінгапуру допомогли перетворити острів на тропічне місто-сад.Bemba : Mu mwaka wa 1981, iluba lya Vanda Miss Joaquim, umusango we luba lya orchid, lyalisalilwe ukuti lingaba ecishibilo ca calo.

Ukrainian : У 1981 році Ванда Міс Хоакім, гібрид орхідеї, обрали національною квіткою країни.Bemba : Cila mwaka mu mweshi wa Lusuba-lukalamba, ukufika ku mintapendwa 1.5 iya finama ifilya imilemfwe filenda ukulola ku nika sha ku kapinda ka kukulyo, ukwabuka Umumana wa Mara, ukufuma ku mpili sha ku kapinda ka kukuso ukukonka imfula.

Ukrainian : Кожного року десь у жовтні приблизно 1,5 мільйона травоїдних мандрують з північних пагорбів до південних рівнин за дощами, перетинаючи річку Мара.Bemba : Elyo ukubwelela ku kapinda ka kukuso ukupita ku masamba, nakabili ukwabuka umumana wa Mara, panuma ya mfula mu mweshi wa Shinde.

Ukrainian : А тоді повертаються на північ через захід, знову переходячи річку Мара, після дощів, що випадають приблизно у квітні.[Day19]

Bemba : Mu citungu ca Serengeti emwaba incende isho basungilamo inama pamo nga Serengeti, Ngorongoro elyo na Maswa iyaba mu Tanzania pamo pene na Maasai Mara iyabela mu Kenya.

Ukrainian : До регіону Серенгеті входять національний парк Серенгеті, природоохоронна територія Нґоронґоро та заповідник Масва у Танзанії, а також національний заповідник Масаї-Мара у Кенії.Bemba : Ukusambilila ukupanga ifyakulangisha ifisuma kufwaikwa ifibombelo ifipya elyo nefyakale, pamofye ne fibombelo ifyo mwasambililepo mu masambililo yenu (ukutantika kwe lyashi, ukuwamya kwa fiunda nama vidyo, ukushimika ilyashi, na fimbipo).

Ukrainian : Навчання зі створення інтерактивного медіаконтенту потребує загальноприйнятих і традиційних вмінь, а також прийомів, вивчених в інтерактивних класах (розкадрування, редагування аудіо та відео, оповідання тощо).Bemba : Ukupanga ifintu ifya kwampana kulafwaikwa ukutila wapitulukamo cipyacipya mu malangulushi yobe pa kupanga kwa ico cintu no kusambilila ukutontonkanya mu nshila ishishili sha mishilwa.

Ukrainian : Інтерактивний дизайн вимагає того, щоб ви переоцінили свої уявлення про медіавиробництво і навчилися думати нелінійно.Bemba : Ukupanga kwa fintu ifya kwampana kulafwaikwa ukuti fyonse ifilebomfiwa muli uyu mulimo fya kuminkana, lelo kabili kuti fyapanga amano nga cakuti fili palwafiko cimo-cimo.

Ukrainian : Інтерактивний дизайн вимагає того, щоб компоненти проекту поєднувалися між собою і водночас мали сенс як окремі одиниці.Bemba : Ubwafya bwaba muma lensi ya kukushishako ifintu bwa kuti ubukulu bwa ca kulolesesha ne mpendwa ya nsandesande sha lensi ififwaikwa pa kukwanisha umutande wa butali bwa mimwene filakula ukucila kuma lensi ya prime.

Ukrainian : Недолік об´єктивів зі змінною фокусною відстанню полягає у тому, що складність фокусу і кількість лінз оптичної системи, необхідних для досягнення діапазону фокусних відстаней, набагато більші, ніж в об´єктивах із постійною фокусною відстанню.Bemba : Ici naciya cilecepako ngo bwafya pa mulandu wa kuti abapanga ama lensi nabafika apatali mu kupanga kwabo ukwa ma lensi.

Ukrainian : Ця проблема поступово зникає, оскільки виробники об´єктивів досягають вищих стандартів їх виготовлення.Bemba : Ici nomba calisuminisha ukuti ama lensi ya kukushishako ifintu yalepanga ifikope ifimoneka bwino ukupashanya ku fikope ifyalekwanishiwa na ma lensi ayakwete ubutali bwa mimwene ubwa pampamikwa.

Ukrainian : Це дозволило зум-об´єктивам створювати фотографії за якістю співставні із тією, яку досягають об´єктиви із постійною фокусною відстанню.Bemba : Ubwafya bumbi ubwa ma lensi ya kukushishako bwa kuti ubukulu bwa apacha (ukwangufyanya) ukwa lensi inshita ishingi kwalicepa.

Ukrainian : Іншим недоліком зум-об´єктивів є те, що максимальна апертура (швидкість) об´єктива, як правило, нижча.Bemba : Ici cilalenga ukuti ama lensi ya kukushishako ayanaka umutengo yabe ayayafya ukubomfiwa mu ncende umuli ulubuuto ulunono ukwabula icakusanika.

Ukrainian : Через це недорогі варіооб´єктиви складно використовувати в умовах поганого освітлення без спалаху.Bemba : Ubwafya bumo ubwa seka sana pakwesha ukubika filimu pa DVD fikope ukukana moneka bwino, atemwa overscan.

Ukrainian : Одна з найпоширеніших проблем під час конвертації фільму у ДВД-формат — облямівка.Bemba : Ifitunshinshi ifingi fyapangwa munshila ya kweba ukuti filesekesha abekala calo.

Ukrainian : Більшість телевізорів зроблені таким чином, щоб подобатися широкій публіці.Bemba : Pa mulandu uwaico, fyonse ifyo mutamba pa fitunshitunshi fyali putulwa mumipaka, sha pa muulu, panshi, na mumbali.

Ukrainian : Ось чому все, що ви бачите на ТБ, має обрізані межі зверху, знизу і з боків.Bemba : Ici nipamulandu wakumona ukuti ifikope fyaisula pa bunkolanya. Ico iciitwa ukuti overscan

Ukrainian : Це робиться для того, щоб зображення покривало весь екран. Це називається розгортка.Bemba : Nangula mupange DVD, imipaka yaiko ilaputulwa, elyo ne filembo fya muli video nga fyali pesamba ninshi tekuti fimonekele sana.

Ukrainian : На жаль, при створенні ДВД краї відео, найімовірніше, теж обріжуться, а якщо відео містило субтитри занадто близько до нижнього краю, вони не відображатимуться повністю.Bemba : Icibelesho ca mikikulile ya ku kale iya misumba ya malinga yalilenga imitontonkanishishe uku kulwa, ukwelenganya ifikope fya bwangalo bwa kunina pali ba kabalwe no kulwa ifya ku kale, amalila ya bantu abengi, no kucindamika abalelwa ubulwi bwino ukubomfya ama shiwi ayale itwa ati chivalry ne Arthur.

Ukrainian : Традиційний середньовічний замок довгий час був натхненням, викликаючи в уяві сцени поєдинків, банкетів і лицарів Артура.Bemba : Nangu kwiminina pakatinankati kafibolya ifya myaka ikana limo, cilanguka ukuleta amatontonkanyo ya ciuunda na iceena ca bulwi ubwapita akale kabili no kwisa umfwa iciuunda ca congo canshindo kwati moolu yakwa kabalwe yaleenda pa manenekela ya pa musebo no kununsha iceena ca mwenso icilefuma mu cifungo ca cilindi icitali.

Ukrainian : Навіть стоячи серед тисячолітніх руїн, легко уявити давно забуті звуки і запахи битв, майже почути стукіт копит на бруківці і відчути страх, який піднімається з ям підземелля.Bemba : Bushe ukwelenganya kwesu kwa shimpwa pa fya cine cine? Mulandu nshi imisumba ya malinga ya kulilwe pa kubala? Kabili shakulilwe no kupangwa shan?

Ukrainian : Але чи ґрунтується наша уява на реальності? Чому взагалі спочатку було побудовано замки? Як вони були спроєктовані й побудовані?Bemba : Ukuba icaseeka sana ica iyi nshita, Icikuulwa ca Bucingo ica Kirby Muxloe cikuulwa cimo icacingililwa sana ukucila icikuulwa ca bucingo ica cishinka.

Ukrainian : Типовий для того періоду замок Кірбі Максло – радше укріплений будинок, а не справжній замок.Bemba : Amawindo yaciko ayama gilasi nefibumba ifyaonda tekuti fikwanishe ukushipikisha ukusanswa ukwacishinka pa nshita iitali.

Ukrainian : Його великі засклені вікна та тонкі стіни не змогли б довго протистояти рішучій атаці.Bemba : Mu myaka ya muma 1480, ilyo ukukuulwa kwa ciko kwatendeke na Lord Hastings, icalo cali icamutende elyo no bucingo bwalekabilwa ukuicingilila ku mabumba ayanono aya bapompwe abaleiba ifintu.

Ukrainian : У 1480 роки, коли його будівництво розпочав лорд Гастінгс, країна була відносно спокійною, а захист був потрібний тільки від невеликих груп кочових мародерів.Bemba : Ukulinganya kwa maka musango untu ifyalo fyaku Europe fyalefwailamo ukutungulula amaka ya fyalo fyonse ifyaku Europe.

Ukrainian : Баланс сил був системою, в якій європейські держави намагалися підтримувати державний суверенітет усіх європейських країн.Bemba : Ilangulushi lyali lya kutila ifyalo fyonse ifya ku Europe fyalingile ukufwaisha ukucincintila icalo cimo ukukana kwatisha amaka, na muli uyo musango amabuteko ya fyalo ilingi yaleyalula amampano ya fyalo pakuti pengaba umulinganya.

Ukrainian : Ідея була такою, що всі європейські нації мають стежити за тим, щоб не дати одній нації стати могутньою, і таким чином національні уряди часто змінювали свої альянси, щоб зберегти баланс.Bemba : Inkondo ya Spanish Succession eyali entendekelo ya bulwi bwakubalilapo ubwakulwisha umulinganya wa maka.

Ukrainian : Війна за іспанську спадщину ознаменувала собою першу війну, головним питанням якої було співвідношення сил.Bemba : Uku kwali kwaluka ukukankala, nge fyo ifyalo fya ku Europe ta fyakwete na kabili akabepesho kakuba ni nkondo sha mapepo. Kanshi, Inkondo ya Myaka Amakumi Yatatu yalingile ukuba ni nkondo ya kushalikisha ukwitwa nge nkondo ya mapepo.

Ukrainian : Це знаменувало важливу зміну, адже європейські сили більше не мали приводу вести релігійні війни. Таким чином, Тридцятирічна війна була останньою війною, названою релігійною.Bemba : Itempele lya Artemis mu Ephesus lya onawilwe pa 21 Cikungu-lupepo, 356 BCE muli buntalamisoka bwa mulilo ubwacitilwe na Herostratus.

Ukrainian : Храм Артеміди в Ефесі був зруйнований 21 липня 356 р. до н. е. внаслідок підпалу Геростратом.[Day20]

Bemba : Ukulingana nelyashi, icamupamfishe sana kutila akwate ululumbi mu musango uuli onse. Abena Efese, panuma ya kufulwa sana, balandile ukutila ishina lya kwa Herostratus likatala alilembwa.

Ukrainian : Відповідно до цієї історії, його мотивацією була слава за всякий кошт. Ефезіан, розгніваний, оголосив, що ім´я Герострата ніколи не буде записане.Bemba : Kasambilila wa milumbe ya kale umu Giliki uwe shina lya Strabo panuma alilembele ili ishina, ecalenga no kuti twishibepo fimopali ili shina ilelo. Itempele lya onawilwe pa bushiku bumo bwine ubo Alexander the Great afyelwepo.

Ukrainian : Грецький історик Страбон пізніше записав ім´я, тому ми його і знаємо сьогодні. Храм було зруйновано в ту саму ніч коли народився Александр Македонський.Bemba : Alexander, nge mfumu, aliipeele ukukuula itempele cipyacipya, lelo ukuipeela kwakwe kwalikanishiwe. Panuma, ninshi Alexander nafwa, itempele lyalikulilwe cipyacipya mu 323 BCE.

Ukrainian : Олександр як цар запропонував кошти на відновлення храму, але його пропозицію було відхилено. Пізніше, після смерті Олександра, храм відновили у 323 році до нашої ери.Bemba : Mushininkishe ukutila ukuboko kwenu kuli ukwanakilila ilyo muleuma utulengo twa nyimbo tonse bwino-bwino - kabili mweshe ukukana kosha sana imyenseshe ya minwe yenu.

Ukrainian : Розслабте руку якомога більше, при цьому все ще натискаючи на правильні клавіші, так само намагайтесь не робити зайвих рухів пальцями.Bemba : Muli uyu musango, tekuti munake bwangu. Ibukisheni ukutila tacilekabilwa ukulauma utulengo twa nyimbo namaka sana pakuti mukwate iciunda icikulu kwati nipa cilimba ca piyano.

Ukrainian : Таким чином, ви будете втомлюватись значно менше. Пам´ятайте, що вам не треба натискати клавіші з великими зусиллями, щоб отримати додатковий звук, як на піаніно.Bemba : Pali akodyoni, pakuti iciunda cingakulilako, mufwile ukubomfya ifyakupuutila namaka kabili mukwanguka.

Ukrainian : На акордеоні, щоб досягти більшого об´єму, треба використовувати міхи з більшим натиском чи швидкістю.Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) musango wa myumfwanine, ukwishibikwa, nangu ukwishiba impela ya butuntulu, ifya bu-lesa, bu cishinka bwa mupashi, nangu Lesa.

Ukrainian : Містицизм — це пошуки спільності з, ідентичності з або свідомого сприйняття найвищої реальності, божественності, духовної істини або Бога.Bemba : Uwasumina muli ifi alafwaya ukubika ubwishibilo bwakwe, ukumfwikisha, nangu amalangulushi yakwe mu fishinka fya bu-lesa/ka-lesa nangu tu-lesa.

Ukrainian : Віруючий шукає прямий досвід, чуття або розуміння божественної реальності/божества або божеств.Bemba : Abakonka ili ilangulushi balikwata inshila shabo isha kwikalilamo, nangu ifyo bacita ifyapangilwa ukukusha ifyo fintu ifyo balepitamo.

Ukrainian : Послідовники дотримуються певних способів життя чи звичаїв, що направлені на підживлення такого досвіду.Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) kuti bwa pushanishiwa ukufuma ku misango imbi iya fisumino fya mapepo no kushinshimuna ukupitila mu kukomaila pa bwampano bwa cilamuntu ubwa musango wa mibele uwaibela, makamaka iyo imibele iya mutende, iya kutontonkanya sana, iya nsansa, nangu iya kusamwa.

Ukrainian : Містицизм можна відрізнити від інших форм релігійних вірувань і богослужіння його акцентом на безпосередньому особистому досвіді унікального стану свідомості, особливо досвіду спокійного, проникливого, блаженного або навіть екстатичного характеру.Bemba : Sikhism musango wa mipepele ukufuma ku cishi ca India. Yatendeke mu ncende ya Punjab mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 15 ukufuma ku ciputulwa cimo icapatwike ku lutambi lwa ci Hindu.

Ukrainian : Сикхізм – релігія з Індійського субконтиненту. Вона була заснована протягом 15 століття у Пенджабському регіоні у результаті конфесійного відокремлення від індуїстської традиції.Bemba : Abena Sikh balanda ukuti ifisumino fyabo fyalipusana sana ne mipepele ya ba Hindu nangu cakuti balasumina ukuti imipepele yabo yatuntuka ku mipepele ne ntambi sha ba Hindu.

Ukrainian : Сикхи вважають свою віру окремою від індуїзму релігією, хоча признають її індуське коріння та традиції.Bemba : Abena Sikh beta imipepele yabo ukutila Gurmat, ilili lishina lyaci punjabi ilipilibula "inshila ya guru". Guru eshintililo lya mipepele yaku India yonse lelo Sikhism yena yasendako ubukankala ubwapanga ishinte lya fisumino fya bena Sikh.

Ukrainian : Сикхи називають свою релігію Гурмат, що пенджабською означає ¨шлях гуру¨. Гуру— фундаментальне поняття всіх індійських релігій, але у сикхізмі воно набуло особливої важливості, і становить основу вірувань сикхів.Bemba : Iyi mipepele yatendeke mu mwanda wa myaka walenga 15 na Guru Nanak (1469-1539). Palikonkele ba guru nabambi abali pabula abapyenepo.

Ukrainian : Ця релігія була заснована у 15-му столітті Гуру Нанаком (1469–1539). За ним послідували один за одним наступні дев´ять гуру.Bemba : Nangu cibefyo, mu mweshi wa Kapepo-kakalamba mu mwaka wa 1956 amalayo yakwa Krushchev yalyeshiwe ilyo impasase shaimine mu Poland, uko ababomfi baleilishanya pamulandu wa kubulisha kwa fyakulya no kucepa kwa malipilo, ico icasangwike ukuilishanya kwa cinkumbawile ukwimina ubuteko bwa Communism.

Ukrainian : Однак у червні 1956 року обіцянки Хрущова зазнали випробування, коли заворушення в Польщі, де робітники протестували проти нестачі продовольства і скорочення заробітної плати, перетворилися на загальний протест проти комунізму.Bemba : Nangu cakuti kumpela, Krushchev alitumine ifima tanki pa kuya bwesulusha umutende, tasuminishe ku bukabilo bwa bunonshi ubwalekabilwa elyo asontele no muntu uwaishibikwe sana uwe shina lya Wladyslaw ukuba Prime Minister umupya.

Ukrainian : Хоча в кінці Хрущов послав танки для відновлення порядку, він таки задовольнив певні економічні вимоги та погодився призначити популярного Владислава Гомулку новим Прем´єр-міністром.Bemba : Abantu baleikala mu mupokapoka wa Indus ni Nkulo iyaishibe ukubomfya umukuba iyabelele ku masamba ya cishi ca India iyalimo na icalo ca Pakistan ica lelo elyo ne ncende shimo ishaba lwa ku masamba ya India na lwa ku kabanga ka Afghanistan.

Ukrainian : Індська цивілізація — цивілізація Бронзової доби на північному заході Індійського субконтиненту, що охоплювала більшу частину сучасного Пакистану, а також деякі райони на північному заході Індії та північному сході Афганістану.Bemba : Ubu bwikashi bwalile sana pantanshi mu manika ya Mumana wa Indus uko ukwafuma ne shina lya calo.

Ukrainian : Цивілізація розквітла у басейні ріки Інд, звідки й походить її назва.Bemba : Nangu cakuti abasambi bamo balatunganya ukutila apo ubu bwikashi bwali mu manika ya Mumana uwauma nomba uwa Sarasvati, bufwile bwaitwa ukuti Ubwikashi bwa Indus-Sarasvati, elyo bambi babwita ukuti Ubwikashi bwa Harappan ukulosha kuli Harappa, incende iyabalilelpo ukwimbwa mu myaka ya muma 1920.

Ukrainian : Хоча деякі вчені припускають, що оскільки цивілізація так само існувала в басейнах тепер висохлої річки Сарасваті, правильно було б називати її Індусько-Сарасватська цивілізація, інші називають її Хараппанською цивілізацією, за назвою Хараппа, перше місце, де вона була віднайдена у 1920-их.Bemba : Umubeele wa bushilika uwa bufumu bwa ba Roma walyafwilisheko ukupanga ubuyantanshi mufya bundapishi.

Ukrainian : Мілітаризм Римської імперії сприяв успіхам у розвитку медицини.Bemba : Bashing'anga batendeke ukwingishiwa imilimo ne Mfumu Augustus elyo alipangile ne Sukulu lyaci Roma ilya Bashilika ba fya Bumi (Roman Medical Corps) ilyakubomba na mafya ya nkondo.

Ukrainian : Імператор Август почав наймати лікарів і навіть створив перший Римський Медичний Корпус для надання допомоги після битв.Bemba : Bashing'anga ba fya kutumbula balikwete ubwishibilo ubwingi pa miti yakucefya ubukali ukubikapo na morphine ukufuma ku nseke shama poppy elyo na scopolamine ukufuma ku nseke sha herbane.

Ukrainian : Хірургам були відомі різноманітні седативні засоби, у тому числі морфій з екстрактів насіння маку і скополамін із насіння трав.Bemba : Basambilile ifingi mu lyashi lya kuputula ifilundwa pakupususha abalwele ku kubola kwa filundwa elyo no kusuuma kwa mulopa pa filonda pamo no tubombelo twakwikata imishipa pa kulesha umulopa ukusuuma.

Ukrainian : Вони досконало опанували ампутацію, щоб рятувати пацієнтів від гангрени, а також джгути та артеріальні затискачі, щоб зупиняти кровотечу.Bemba : Mukuya kwa myanda ya myaka iingi, ubufumu bwa Roma bwalikwetemo ubwishibilo ubwingi mu ciputulwa ca miti no kupanga ubwishibilo ubwingi ubo twaishiba ilelo.

Ukrainian : За багато століть Римська імперія досягла великих успіхів в сфері медицини і сформувала значну частину знань, відомих нам сьогодні.Bemba : Ukupeteka kwa mapepala ukwa pureland ni uko ukwa kwata apakupelela icakuti icipetwa fye cimo ecingapangwa pa nshita imo, ukupeta kumbi ukwayafya pamo nga ukwa kupetekela kunuma ta kwasuminishiwa, elyo ifipetwa fyonse fyalikwata incende ishatambalala.

Ukrainian : Просте оріґамі – це техніка, що дозволяє робити за раз лише один згин. Складніші згини на кшталт зворотних заборонені, крім того, усі згини повинні виконуватися у прямих місцях.[Day21]

Bemba : Uku kupeteka kwapangilwe mu myaka yamuma 1970 pakwafwilishako abashaishibishe ukupeteka nangu abo abali no bwishibilo ubunono.

Ukrainian : Джон Сміт розробив його в 1970-х роках, щоб допомогти недосвіченим оригамістам або людям із обмеженими моторними навичками.Bemba : Abana balakwata ubwishibilo bwa mutundu pamo no kusushiwa kwa mutundu ilyo bacili abaice sana elyo uku kusushiwa kulafulunganya sana imibele yabo.

Ukrainian : Діти дізнаються про раси та расові стереотипи доволі рано і такі расові стереотипи впливають на поведінку.Bemba : Ku ca kumwenako, abana abasangwa mu mutundu uunono uyo uwasushiwa ukuti taucita bwino ku masambililo bamoneka ne cine ukuti tabacita bwino ku masukulu lintu baishiba ukuti ifi efyo babasusha.

Ukrainian : Наприклад, діти, які відносяться до расових меншин, щодо яких існують стереотипи про погане навчання у школі, схильні погано вчитися тоді, коли дізнаються про такі стереотипи.Bemba : MySpace yaba pa nambala iya butatu pa ma website aya ishibikwa kabili iyi bomfiwa sana mu calo ca United States elyo kabili yalikwata abantu 54 milioni aba bomfya pali nomba.

Ukrainian : MySpace — найпопулярніший сайт, яким користуються у Сполучених Штатах, і наразі в ньому 54 мільйони профілів.Bemba : Aya ama websites balaya bikako amano sana, nakucilisha ayaba mu fya kufundafunda.

Ukrainian : Цим сайтам було приділено багато уваги, особливо у системі освіти.Bemba : Kwaliba inshila ishawama ishamibomfeshe ya ma websites, pamonga ukwanguka mu kupanga ikilasi pebuula lya pa intaneti ilya bimbwamo ama blogs, ifya kutamba pa ma vidio, ifikope, kabili na fimbipo ifisanshamo.

Ukrainian : Є й позитивні аспекти цих вебсайтів, які включають можливість легко налаштувати сторінку класу, що охоплює блоги, відео, фото та інші матеріали.Bemba : Kuti mwaisula ilibuula ilya pa intaneti ukwabula ubwafya ukubomfya fye akeyala kamo aka website. Iici cilalenga ukwibukisha ukwanguka kabili cilanguka ukulembela abana besukulu nelyo abasambi abakwata ubwafya ubwa kubomfya keyboard nelyo ukushimbula amashiwi bwino.

Ukrainian : Доступ до цієї сторінки можна легко отримати, увівши лише одну інтернет-адресу, завдяки чому її легко запам'ятати і легко набирати студентам, які можуть мати проблеми з використанням клавіатури або орфографією.Bemba : Kuti lyacinjishiwa mukwangushako ukubelenga elyo na ukucinja imimonekele ya malangi ukulingana na ubufwayo.

Ukrainian : Його можна налаштувати так, щоб його було легко читати, а також можна було додати стільки кольорів, скільки потрібно.Bemba : Ilyashi lya Kukanaposako Amano ku Filecitika (Attention Deficit Disorder) "mubeela umo uwamu matontonkanyo untu ubulondoloshi bwa fishibilo musangwa na ukukanatekanya, ukufulunganishiwa bwangu, ukubomba ifintu mukwangufyanya nangu ukukwatisha amaka"

Ukrainian : Синдром дефіциту уваги — ¨це неврологічний розлад, до класичної тріади симптомів котрого належать імпульсивність, відволікання та гіперактивність або надлишкова енергійність¨.Bemba : Uyu musango te cintu ica kukanakwanisha ukusambilila lelo bulwele ubukumine ku masambililo. "Calikuma abana pakati ka ma pesenti yatatu na yasano, limbi ukufikafye naku mintapendwa ibili iyabana baku America".

Ukrainian : Це не порушення здатності до навчання, це розлад здатності навчатися; він ¨стосується від 3-х до 5-ти відсотків усіх дітей, можливо, аж 2-х мільйонів американських дітей¨.Bemba : Abana abakwata ubu bwafya bwa ADD balashupikwa sana ukuposa amano ku fintu pamo nga ifikumine isukulu, lelo kuti baposako sana amano ku fintu ifyo bomfwa bwino pamo nga ukwangala amangalo nangu ukutamba utumangalo twa baice uto batemwisha nangu ukulemba ama sentensi ukwabula amatoni.

Ukrainian : Дітям з СДУ важко зосереджуватись на таких речах, як шкільні завдання, але вони можуть зосереджуватись на тих речах, які їм подобається робити, як грати в ігри, або дивитись їхні улюблені мультфільми, або писати речення без розділових знаків.Bemba : Aba bana inshita ishingi balasangwa mu mafya ayengi, pantu balacita "ifintu ifingabaletela amasanso, balatendeka ulubuli, elyo kuti babala no butungulushi bwe sukulu" pakutifye bakampusheko bongobongo yabo apo bongobongo yabo tekuti ikampushiwe ne milimo iicitika lyonse.

Ukrainian : Такі діти схильні часто потрапляти у халепи, тому що ¨вдаються до ризикованої поведінки, влаштовують бійки та не слухаються старших¨, щоб простимулювати свій мозок, оскільки це не вдається зробити звичними способами.Bemba : ADD ilafulunganya ubwampano na banabo pa mulandu wakuti abana bambi te kuti bomfwikishe icilelenga aba bantu ukulacita ifyo bacita nangu ifyo balembele mu musango untu balembelamo nangu limbi ukumona ukuti tabalakula mu mano.

Ukrainian : СДУ впливає на стосунки з іншими однолітками, тому що інші діти не розуміють, чому вони так поводяться або спілкуються, і що їхній рівень зрілості відрізняється.Bemba : Ngefyo amaka ya kukwata ubwishibilo no kusambilila fyayalwike mu musango uulandilwe pamulu ne cipendo ce shinte apo ubwishibilo bwasangilwe caliyaluka.

Ukrainian : У міру того, як змінювалася здатність отримувати знання і вчитися таким чином, як уже згадувалося вище, змінювалася і базова швидкість отримання знань.Bemba : Umusango wakukwatilamo ilyashi walipusene. Takwali ukupatikishiwa mukwibukisha kwa cilamuntu, lelo ukwibukisha kwaishileba cintu cimo icaposelweko sana amano.

Ukrainian : Підхід до отримання інформації був інакшим. Не було вже наголосу на особистому пригадуванні, натомість у фокус більше увійшла здатність пригадувати текст.Bemba : Mukucimona, inshita ya Renaissance yaliletele ukwaluka ukwingi ukulosha ku masmabililo elyo no kusabankanya kwa bwishibilo.

Ukrainian : Ренесанс суттєво змінив підхід до навчання та розповсюдження знань.Bemba : Mu kupusanako ku bwina nama ubwitwa ama primates, ibumba lya nama umusangwa abantu naba kolwe tashakonkanyapo ukubomfya amaboko kukwendelako nangu ukubikako icisendo camubili onse ukupelukilako ku fimiti.

Ukrainian : На відміну від інших приматів, гомініди більше не використовують руки для пересування, несенні ваги чи розкачування на деревах.Bemba : Icisansa no lukasa lwa kwa chimpanzee fyalilingana mu bukulu no butali, ukulangisha ifyo ifisansa fibomfiwa mu kusenda icisendo ca mubili mu kwendela ku makoofi.

Ukrainian : Руки та ноги шимпанзе подібні за розміром та довжиною, що говорить про використання рук для переносу ваги під час ходіння на чотирьох кінцівках.Bemba : Icisansa ca muntunse calipipako ukucila ulukasa, na mafupa ya minwe ayaololoka.

Ukrainian : Людська рука коротша за ногу, з більш прямими фалангами.Bemba : Amafupa ya fyacishale (fossil) ayaku minwe ayakale apapita imyaka pakati kama mintapendwa ibili ukufika kuli itatu yasokolola uku kwaluka mukubomba kwa minwe ukufuma ku kwendelako no kuya ku kwimishako ifintu.

Ukrainian : Скам´янілі кістки рук віком два-три мільйони років свідчать про функціональний перехід від здатності рухати руками до вмілого управління ними.Bemba : Abantu bamo basumina ukutila ukukwata ifiloto ifingi ifyo wingapindulula ilingi kuti calenga ukunaka.

Ukrainian : Деякі люди вважають, що переживання багатьох штучно викликаних усвідомлених сновидінь занадто часто може бути дуже виснажливим.Bemba : Umulandu uukalamba uulenga ici ukucitika ni pa mulandu wa ifi filoto ukuya filelepelako mu nshita pakati ka mibeele ya filoto (REM).

Ukrainian : Головна причина цього явища — те, що усвідомлені сновидіння подовжують тривалість часу між стадіями швидкого сну.Bemba : Ilyo wakwata inshita sha REM ishinono cila bushiku, uyu mubeele umo uukwata ukusendama ukwa lyonse elyo no kubukuluka kwa mubili obe kwalacitika lyonse icakuti casanguka ubwafya.

Ukrainian : З меншою кількістю стадій швидкого сну за ніч, цей стан, в якому ви переживаєте справжній сон і ваше тіло відновлюється, стає достатньо нечастим для того, щоб це стало проблемою.Bemba : Ici kuti caba icakunasha umubili kwati fye wa cilashibuka-shibuka panuma yacila mamineti amakumi yabili nangu amakumi yatatu nokutamba TV.

Ukrainian : Це настільки ж виснажливо, як пробудження кожних двадцять чи тридцять хвилин заради перегляду телевізора.Bemba : Ifitumbukamo fishintilila pa bwingi bwa nshita iyo bongobongo yobe yesha ukulota filoto fya uyu musango cila bushiku.

Ukrainian : Ефект залежить від того, як часто ваш мозок намагається усвідомлено бачити сни за ніч.[Day22]

Bemba : Napa kutendeka ifintu tafyaleenda bwino ku bena Italy elyo baali ku North Africa. Mukati ka mulungu fye umo ukufuma apo abena Italy babilishe palwa kutendeka inkondo pa 10 June, 1940, abashilika ba bena Britain abaleitwa ba 11th Hussars balipokele mufikansa umusumba wa Fort Capuzzo ku Libya.

Ukrainian : У північній Африці справи в італійців не задались майже із самого початку. Впродовж тижня після оголошення Італією війни 10 червня 1940, британський 11-й гусарський полк захопив форт Капуццо в Лівії.Bemba : Mukusansa ukwa kupulikila ukwa ku kabanga kwa Bardia, abena Britain baikete General Lastucci, uyo uwali kangalila wa Chiputulwa ca Engineering elyo kabili umukalamba uwa bashilika baku Italy abo baleitwa ba Tenth Army.

Ukrainian : У засідці на схід від Барді англійці захопили у полон головного інженера італійської десятої армії генерала Ластуччі.Bemba : Pa June 28, ba Marshal Italo Balbo, ba Governor General ba ku Libya kabili impyani ya bufumu iya kwa Mussolini, bali bepeye ku bashilika babo ilyo bafikile ku Torbruk.

Ukrainian : 28 червня маршал Італо Бальбо, генерал-губернатор Лівії та прямий спадкоємець Муссоліні, був убитий дружнім вогнем під час посадки у Тобруці.Bemba : Ubwangalo ubwa muli shino nshiku ubwa kucinga ubwitwa ati fencing bwangalwa pa fipimo ifingi ifya pusanapusana, ukufuma ku basambi abasambilila pa yunivesiti ukufika na ku basambilila sana na ku mangalo aya kucimfyanya ayetwa ati ama Olympic.

Ukrainian : Фехтуванням як сучасним видом спорту займаються на багатьох рівнях, від студентів в університетах до професіоналів, а також на Олімпійських іграх.Bemba : Ubu bwangalo bwangalwa na bantu babili, kancinga umo uucingilisha umunankwe.

Ukrainian : У цьому виді спорту в основному грають в форматі дуелі, коли один фехтувальник протистоїть іншому.Bemba : Ubwangalo bwa kamombo (golf) bwangalo umo bakateya babomfya inkafi ukuminako utu mipila ukwingisha mu tulindi.

Ukrainian : Гольф — це гра, в якій гравці використовують ключки, щоби забивати м´ячі у лунки.Bemba : Utilindi ikumi limo na cinekonsekonse e tuteyekwa mu bwangalo bumo, umo bakateya ilingi bambila pa kalindi ka kubalilapo no kupwishisha pa kalindi kalenga ikumi na cinekonsekonse.

Ukrainian : Звичайний раунд охоплює вісімнадцять лунок. Гравці зазвичай починають із першої лунки й закінчують на вісімнадцятій.Bemba : Kateya uwa umapo imiku iinono, nangu ukubomfya kwa kamfi yakwe pa miku iinono, ukufika ku kupwisha ubu bwangalo ninshi e wacimfya.

Ukrainian : Гравець який робить наймеше ударів, чи замахів клюшкою, щоб завершити курс, перемагає.Bemba : Ubu bwangalo buteyekwa pa cani, elyo icani ica mupepi na kalindi cilepifishiwako nokwitwa ati pa gilini.

Ukrainian : Гра відбувається на траві. Трава навколо лунки підстригається коротше і називається ґрін.Bemba : Caba kwati umusango wa butandashi bwa kutamba ifintu uwaishibikwa sana ni uyo abantu babombela pamo no kwenda: Ubutandashi bwa bwangashi.

Ukrainian : Мабуть, найбільш розповсюджений тип туризму – це те, що люди пов´язують із подорожжю: рекреаційний туризм.Bemba : Ubu butandashi bucitika ilyo abantu baya ku ncende iya pusanako ne ncende iyo bekalako pakuti bayetushako no kusansamuka.

Ukrainian : Це коли люди вирушають до місця, яке зовсім не схоже на їх повсякдене життя для того, щоб відпочити та розважитися.Bemba : Incende sha mucanga mu mbali ya mimana, ama paki ya kwangalilako elyo ne ncende sha nsakwe e ncende ishaseeka ukutandalilwa na batandashi ba bwangashi.

Ukrainian : Пляжі, тематичні парки та місця для таборування найчастіше є місцями найбільш відвідуваними туристами, що подорожують для задоволення.Bemba : Nga cakuti ibutukilo lya muntu ilya kutandalila incende imo kuyaishibako imilumbe ya kale pali iyo ncende elyo ne ntambi shaiko lyena ninshi ubu butandashi buleitwa ubutandashi bwa ntambi.

Ukrainian : Якщо ціллю візиту до певного місця є ознайомлення із його історією та культурою, тоді такий вид туризму відомий як культурний туризм.Bemba : Abatandashi kuti batandalila incende ishaishibikwa nge mpopo sha fyalo fimo nangu limbi kuti basala fye ukutontomesha pa ncende imo.

Ukrainian : Туристи можуть відвідати різні визначні місця певної країни, або можуть просто сфокусуватись лише на одній місцевості.Bemba : Abaletekwa ne fyalo fimbi, pa kumona ifintu ifyacitike, nabena balifwaile aba kubafwilishako.

Ukrainian : Побачивши ці дії, колоністи також викликали підкріплення.Bemba : Impuka sha bashilika ishaikatilile ififulo fya ku ntanshi pali impuka ya bumo ne ya butatu iya ku New Hampshire ishali sha baume abali 200, abaletungululwa na Colonel John Stark na Colonel James Reed (bonse abaishileba abakalamba ba bashilika).

Ukrainian : До складу військ, які посилювали передові позиції, входили 1-й і 3-й полки Нью-Гемпширу, котрі налічували 200 людей під командуванням полковників Джона Старка та Джеймса Ріда (обидва згодом стали генералами).Bemba : Abantu ba kwa Stark baikatilile ififulo mu mbali ye linga ku kapinda ka kukuso pa mpela ya cifulo caba Colonist.

Ukrainian : Люди Старка зайняли позиції вздовж частоколу на північному краї позиції колоністів.Bemba : Ilyo ukucepa kwa menshi (low tide) kwaiswile umupaka wa mu mbali ya Mumana wa Mystic lwa ku kabanga ka peninsula, bwangubwangu balilundileko ilinga ne cibumba ca mabwe icipi ku mpela ya kapinda ka kukuso pa mpela ya menshi pa ncende ya mucanga iinono.

Ukrainian : Коли відлив оголив прогалину в річці Mystic River на північному сході півострова, вони швидко розширили огорожу короткою кам´яною стіною у напрямку півночі, яка закінчувалася на краю води на маленькому пляжі.Bemba : Grdley nangu Stark balibikile ci siteke apalepele amafiti 100 (30 m) pantanshi ye linga no kukambisha ukuti takuli nangu umo uwakulasa mpaka abashilika bacalo bapitapo.

Ukrainian : Грідлі або Старк поставили стовп приблизно у 100 футах (30 м) перед огорожею і наказали, щоб ніхто не стріляв, поки регулярні війська не пройдуть повз нього.Bemba : Amapange yabena America yashintilile pa kutendeka ukusansa ukwakondenkanishiwa ukufuma ku ncende shitatu ishapusana.

Ukrainian : Американський план передбачав проведення скоординованих атак з 3 різних напрямків.Bemba : General John Cadwalder alingile ukutendeka no kusansa kwa kusalanganya ku ncende ya mpuka ya bashilika ku Bordentown, pakuti engacilikila ukukoseleshiwa nakumbi.

Ukrainian : Генерал Джон Кадвальдер розпочав би відволікаючий наступ на британський гарнізон у Бордентауні, аби закрити шлях для підкріплення.Bemba : General James Ewing nao alingile ukusenda abashilika abali 700 ukwabuka umumana pa Trenton Ferry, ukucandilila ubulalo bwapa Assunpink Creek no kucincintila impuka sha balwani ishili shonse ukubutuka.

Ukrainian : Генерал Джеймс Юїнг мав намір перекинути на поромі Трентон через річку 700 ополченців, зайняти міст через затоку Ассунпінк, і не дати можливості втекти військам супротивника.Bemba : Impuka ikalamba iya kusansa iya baume abali 2,400 yalingile ukwabuka umumana imilundu pabula ku kapinda ka kukuso akaTrenton, elyo no kwakanikana mu mabumba yabili, ibumba limo mwisamba lya kwa Greene elyo limbi nalyo mwisamba lya kwa Sullivan, pakuti bengatendeka ukusansa kwa ku macaca.

Ukrainian : Основна штурмова група з 2400 чоловік перейшла річку за дев´ять миль на північ від Трентона, а потім розбилася на дві групи — одна під командуванням Гріна, одна під командуванням Саллівана, — для того, щоби піти у наступ перед світанком.Bemba : Ilyo kwaba ukwaluka ukufuma kuli koota ukuya kuli citika ya ntamfu ya mulundu umo (mile), ukubutukisha takuba ukukankala sana lelo ukushipikisha ekufwaikwa sana.

Ukrainian : З переходом на забіги від чверті до півмилі швидкість починає відігравати значно меншу роль, натомість абсолютною необхідністю стає витривалість.Bemba : Mu cishinka fye kabutuka wamu ciputulwa cakubalilapo ica citika-wa-mayilo, umuntu uwingacimfya amamineti yabili, alingile akwata ukubutukisha, lelo ukushipikisha kulingile ukukwatwa pa masanso yonse.

Ukrainian : Звичайно, першокласний бігун на півмилі – людина, яка може пробігти швидше, ніж за дві хвилини – повинен мати достатню швидкість, але також украй потрібно розвивати витривалість.[Day23]

Bemba : Ukubutuka kwa lubilo lwa munshita ya pamwela, ukusanshapo na mangalo ya kutolauka kukukansha iciputulwa camubili ica pamulu, ekupekanya ukwawamisha ukwa nshita ya lubilo.

Ukrainian : Біг по пересіченій місцевості взимку в поєднанні з тренуванням верхньої частини тіла — найкраща підготовка до бігового сезону.Bemba : Imilile isuma yeka tekuti ipange ukufikilisha kwa mibombele, lelo kuti yalenga ubumi bwa misepela ababutuka ulubilo ukuba bwino.

Ukrainian : Саме лише правильне харчування не допоможе досягти гарних результатів, однак може суттєво вплинути на загальне самопочуття молодих атлетів.Bemba : Ukusunga bwino amaka ya bumi ayalingana, ukuba ne mibele isuma iya minwine ya menshi, no kumfwikisha bwino ifiputulwa ifyalekanalekana ifya mibombele ya kulundapo kuti fyayafwilisha ababutuka ulubilo ukuwamya imibombele yabo no kulundako ukumfwa bwino ukwa ubu bwangalo.

Ukrainian : Підтримання здорового енергетичного балансу, практикування ефективних звичок пиття води та розуміння різноманітних аспектів вживання добавок можуть допомогти спортсменам вдосконалити їхні результати та збільшити їхнє задоволення від спорту.Bemba : Ukubutuka kwa ntamfu yapakati bwangalo ubwanaka umutengo; lelo, mwalibako amalangulushi yamo ayabufi ayakumine kufibombelo fimo ififwaikwa pakuti wangasendamo ulubali.

Ukrainian : Біг на середні дистанції – порівняно недорогий вид спорту; однак існує багато хибних уявлень стосовно декількох елементів спорядження, необхідних для участі.Bemba : Ifya kubomfya kuti fyashitwa lelo ifingi fikwata fye ubupilibulo ubunono nangu ukukanakwata nelyo bumo pa mibombele ya bwangalo.

Ukrainian : За потреби можна придбати елементи спорядження, але більшість з них або матимуть незначний, або не матимуть жодного реального впливу на результат.Bemba : Ababutuka ulubilo kuti baumfwa kwati balitemwa icintu cimo nangu cakuti tacakwata ubunonshi ubuli bonse.

Ukrainian : Спортсмени можуть обирати той чи інший продукт, навіть якщо він не має реальних переваг.Bemba : Atomu kuti yatontonkanishiwa nga cimo pafintu ifibomfiwa mu kupangwa kwa fintu fyonse.

Ukrainian : Атом може вважатися одним з основних складових елементів усієї матерії.Bemba : Kantu kamo akayafya ukulondolola umusangwa, ukulingana ne cimpashanya icayangushiwa ica Bohr, aka nyukilyasi ya pakati iyashingulukwa nama electron, ayamoneka ayapalana ku fibumbwa fya fyalo ifishinguluka akasuba - moneni Icikope 1.1.

Ukrainian : Це дуже складна одиниця, яка, згідно зі спрощеною моделлю Бора, складається із центрального ядра, навколо якого обертаються електрони, що деякою мірою схоже на планети, які обертаються навколо Сонця – дивіться Малюнок 1.1.Bemba : Nyukilyasi yakwata amapatiko yabili - ama nyutuloni nama pulotoni.

Ukrainian : Ядро складається з двох частинок – нейтронів і протонів.Bemba : Ama pulotoni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa positivu elyo ama nyutuloni tayacajika. Ama elekituloni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa nekativu.

Ukrainian : Протони мають позитивний електричний заряд, а нейтрони заряду не мають. Електрони заряджені негативно.Bemba : Pa kumona uusanshilwe, ulingile waceceta incende pa kushininkisha ubucingo bobe.

Ukrainian : Перед тим, як оглянути жертву, спочатку переконайтеся, що там безпечно.Bemba : Ulingile ukumona icifulo ca usanshilwe ilyo ulemupalama elyo nafyonse ifingaba busoko kuli iwe.

Ukrainian : Під час наближення до постраждалої особи необхідно оцінити місце та визначити будь-які тривожні пункти.Bemba : Nga cakuti waceneka ilyo ulefwaya ukwafwilisha, limbi kuti wabomba fye ukubifishako ifintu.

Ukrainian : Якщо ви нашкодите собі, намагаючись допомогти, ви тільки погіршите ситуацію.Bemba : Ukufwailisha kwasangile ukutila ukutitikishiwa mu matontonkanyo, umwenso no kwelenganya pa masanso efyaletungilila ubwampano pakati ka bukali no kubulisha amaka kuli abo abacushiwa no bulwele bwa mungololo.

Ukrainian : Дослідження виявило, що депресія, страх та катастрофізація виступали посередниками між болем та обмеженими можливостями у людей, що страждали від болю у нижній частині спини.Bemba : Ukwelengenya fye kwa masanso kweka, ukufumyako ukutitikishiwa mu matontonkanyo no umwenso ekwali kwa kumwenako mu bwanshiko bwa PA ubwa cilamulungu.

Ukrainian : ільки ефекти катастрофізації, а не депресії чи страху, залежали від регулярних щотижневих структурованих занять фізкультурою.Bemba : Abo abasendelemo ulubali mu fya kucita ifya nshita yonse balekabila ubwafwilisho ubwingi mumimwine yabo iibi iya bukali ukulekanya ifya pusanapusana ifya bukali ubwabipisha elyo no kukanaumfwa bwino ukufuma ku kwensha kwa mubili ukwa lyonse.

Ukrainian : Тим, хто займається регулярною фізичною активністю, потрібна додаткова підтримка з точки зору негативного сприйняття болю, що дозволяє відрізняти хронічний біль і відчуття дискомфорту від нормального фізичного руху.Bemba : Imimwene, nangu amaka ya kumona yashintilila pa filundwa fya kumwenako nangu amenso.

Ukrainian : Зір, або здатність бачити, залежить від сенсорних органів зорової системи або очей.Bemba : Kwaliba imipangilwe ya menso iingi iyapusanapusana ukulingana nefyo cila cintu ica mweo cikabila.

Ukrainian : Існує багато різних конструкцій очей, що різняться складністю в залежності від потреб організму.Bemba : Ukupusanapusana kwa mipangile kwa fintu kwali kwata ifya kubomba kabili ne mifwaile yafiko iya pusanapusana, fyaliba ifya yangukilwa ku kupusana kwa butali bwa myengelele elyo no kupusana mu madigiri ayatwa (nelyo ukufwaisha) mu kutontonkanya, elyo na kabili yalakabila imibombele iya pusanapusana pa kuti fipangemo amano mu fintu ifyo balecita elyo na pa kuti ukupusana kwa fipendo kubombe ukufikapo.

Ukrainian : Різні структури мають різні можливості, чутливі до різних довжин хвиль, мають різні ступені гостроти, а також вимагають різних процесів обробки для розуміння сенсу вхідної інформації, і різних кількостей для оптимальної роботи.Bemba : Impendwa ya bwikashi bwa fintu kukolonganya kwa fintu fya mweo ifya musango umo muncende ya bwikalo iisalilwe.

Ukrainian : Популяція — це сукупність організмів окремого виду в межах даної території.Bemba : Ilyo ifintu fyonse ifya muli iyo mpendwa fyapalana ukulosha ku musango umo uwa kwampana kwaciko ne fintu fimbi lyena ninshi kuti fyaishibikwa nge fyabako mu musango fye umo (monomorphic).

Ukrainian : Коли всі особини в популяції мають певну ідентичну фенотипічну рису, вони відомі як мономорфні.Bemba : Ilyo ifi fintu fyalangisha imisango iingi iya mubeela umo ninshi lyena fyaishibikwa nge fyabako mumisngo iingi (polymorphic).

Ukrainian : Коли особини демонструють декілька варіантів певної риси, вони є поліморфними.Bemba : Impuka sha mpashi shenda no kubika ifinsa mu fipande ishapusanapusana na fyena.

Ukrainian : Колонії мандрівних мурах переселяються і гніздяться в різні періоди.Bemba : Mu cipande cakwendauka, impashi shenda inshita ya bushiku elyo nokwiminina ukupanga insakwe akasuba.

Ukrainian : У кочовий період мурахи-кочівники марширують вночі, а вдень зупиняються у таборі.Bemba : Impuka itendeka icipande cakwendauka ilyo ifyakulya ifilipo fyacepa. Pali iyi nshita, impuka ilapanga ifinsa ifyakashita akanono ificinjishiwa cilabushiku.

Ukrainian : Коли зменшується кількість доступної їжі, у колонії починається кочовий період. Протягом цього періоду колонія будує тимчасові гнізда, які щодня змінюються.[Day24]

Bemba : Inshita shonse ishi ishakwendaukua shipwa akufika ku nshiku 17.

Ukrainian : Кожне з цих кочових буянь або маршів триває приблизно 17 днів.Bemba : Bushe ulusandesande (cell) ni cinshi? Ishiwi lyakuti cell lyafuma kwishiwi lyaci latin ilya "cella" icilepilibula "umuputule uunono", elyo laybalilepo ukupwa no muntu uwalesambilila pa tuntu utunono sana uwalelolesha pa mipangilwe ya cork.

Ukrainian : Що таке клітина? Слово ¨клітина¨ походить від латинського слова ¨cella¨, що означає ¨маленька кімната¨, і вперше цей термін було вжито мікроскопістом, що вивчав будову корка.Bemba : Ulusandesande e kantu akacepesha akapanga ifintu fyonse ifya mweo, elyo ne fintu fyonse fyapangwa no lusandesande lumo nangu ukucilapo.

Ukrainian : Клітина є основною одиницею всіх живих істот, і всі організми складаються з однієї або більше клітин.Bemba : Insandesande eshakwambilapo ku masambililo ayakankala nganshi aya mweo, nakuba, eco shitilwa no kuti "ama buloko ya kukuulilako umweo:.

Ukrainian : Клітини настільки основні та важливі для вивчення життя, що часто їх називають ¨будівельними цеглинками життя¨.Bemba : Ubutanshi-tanshi bwa Mishipa mu mubiili balasungilila ukwampana bwino ukwa mubili ukupitila mu kutuma insebo sha mishipa mu mubili onse pakuti umulopa ukonkanyepo ukwenda ukwabula ukucilikilwa.

Ukrainian : Нервова система підтримує гомеостаз, посилаючи нервові імпульси через організм, щоб підтримати хороший і безперешкодний кровообіг.Bemba : Ishi insebo sha mishipa kuti shatumwa mu kwangufyanya mu mubili onse icafwilishako umubili ube uwacingililwa ku fya kutinya fyonse.

Ukrainian : Ці нервові імпульси проходять тілом дуже швидко, що допомагає захищати його від будь-яких потенційних загроз.Bemba : Imyela iyi kalamba sana iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushinguluka ila sansa incende iinono ukucila imyela shimbi ishi kalamba, lelo kuti yaonaula ifili fyonse ifinga sangwa munshila yayiko.

Ukrainian : Торнадо вдаряють по невеликій території у порівнянні з іншими несамовитими бурями, але вони можуть знищити все на своєму шляху.Bemba : Imyela iyi kalamba iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushingula iyi twa ati Tornadoes ilalimbula ifimuti, ukukambatula imbao ku fikulwa, no kufulamuna ifi mbayambaya ukufitwala mu muulu. Ifimyela fya tornado ifya kalipisha fipwa insa ukufika kuli shibili.

Ukrainian : Торнадо виривають дерева з коренем, зривають дошки з будинків і підкидують автомобілі до неба. Найлютіші два відсотки торнадо тривають більше трьох годин.Bemba : Ifi fimwela ifinkalwe fikwata imyela ukufika kuli 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Ukrainian : Швидкість вітру у цих ураганах-монстрах сягає 480 км/год (133 м/с; 300 миль/год).Bemba : Abantunse balapanga no kubomfya amagilasi ya kukushishako pa makana yamyaka iyapita.

Ukrainian : Люди виготовляють і використовують лінзи для збільшення протягом багатьох тисяч років.Bemba : Lelo, ama telesikopu ya kubalilapo yapangilwe ku Europe mu kupwa kwa mwanda wa myaka uwalenga 16.

Ukrainian : Однак перші справжні телескопи були створені в Європі у кінці 16-го століття.Bemba : Aya matelesikopu yabomfeshe ukusankanya kwa magilasi yabili pa kulenga ifintu ifili ukutali fimoneke mupepi kabili ifikulu.

Ukrainian : У цих телескопах було поєднано дві лінзи, щоб щоб наближати і водночас збільшувати далекі об´єкти.Bemba : Ubulili na bukaitemwe bukakonkanyapo ukuba naifwe elyo kabili e mwata wa kwampana uwakuti ilyo abengi bakwata ubunonshi kukaba lyonse ifya kunonkelamo ifingi ifya pa nshita iinono ukupitila muli bukaitemwe.

Ukrainian : Жадоба й егоїзм завжди будуть із нами, і така природа співпраці, що, коли більшість отримує вигоду, завжди буде більше вигоди, яку можна отримати у короткий термін, діючи егоїстично.Bemba : Mu kusubila, abantu abengi bakebukisha ukutila ubusalo bwabo ubusumisha ubwa nshita iitali kubombela pamo nabantu bambi.

Ukrainian : Сподіваюся, більшість людей зрозуміють, що їхній найкращий варіант у довгостроковій перспективі — працювати разом з іншими.Bemba : Abantu abengi balelenganya pa bushiku ubo abantunse bengaya ku lutanda lumbi no kusambililapo pa bubumbo bwa fyalo fimbi, abantu bamo balengililamo ukuti bushe nifinshi ifyabako kunse kulya elyo bambi basumina ukutila ifibantu fimo ifyayafya nanngu imyeo imbi ilekala mu cibulungwa ca calo cimbi.

Ukrainian : Багато людей мріють про той день, коли люди зможуть подорожувати до іншої зірки та досліджувати інші світи, деякі люди цікавляться тим, що там є, деякі вірять, що іншопланетці або інше життя може існувати на іншій планеті.Bemba : Lelo, nga cakuti ici cintu cingacitika kwena tacakacitike mu kutwalilila pantu intanda shalisalangana sana elyo paliba intamfu iitali pakati ka ntanda ishapalamana.

Ukrainian : Але, якщо це коли-небудь станеться, ймовірно, відбуватиметься не дуже довго. Зірки так розкидані, що між ними є трильйони миль, які є ¨сусідами¨.Bemba : Limbi ubushiku bumo, ifinshikulula fyenu fikeminina pamulu wa cibulungwa ca calo cimbi ilyo bakalatontonkanya pa bafyashi babo abakunuma?

Ukrainian : Може бути, одного разу ваші правнуки будуть стояти на вершині чужого світу, гадаючи про своїх давніх предків?Bemba : Inama shapangwa ne nsandesande ishingi. Shilalya ifintu no kufisungulwila mukati. Inama ishingi shilenda.

Ukrainian : Тварини складаються з безлічі клітин. Вони споживають їжу та перетравлюють її у собі. Більшість тварин можуть пересуватися.Bemba : Inama fye eshakwata bongobongo (nangu cakuti tenama shonse; ama jellyfish, nge cakumwenako, tayakwata bongobongo).

Ukrainian : Тільки тварини мають мізки (хоча навіть не всі тварини мають; медузи, наприклад, не мають мізків).Bemba : Inama shilasangwa konse fye pa calo. Shilemba mu mushili, shilowa muli ba beemba, no kupupuka mu lwelele.

Ukrainian : Тварини зустрічаються по всій планеті. Вони риють нори в землі, плавають в океанах і літають в небі.Bemba : Ulusandesande e kantu kamo akacepesha akabomba imilimo mufintu ifya mweo.

Ukrainian : Клітина — це найменша структурна та функціональна одиниця живого організму (речі).Bemba : Ishiwi lya cell (ulusandesande) lyafuma kwishiwi lyaci Latin ilyakuti cella icipilibula aka muputule akanono.

Ukrainian : Клітина походить від латинського слова cella, яке означає маленьку кімнату.Bemba : Nga cakuti walolesha pa fya mweo ukubomfya microscope, kuti wamona ukutila fyapangwa no tubokoshi nangu utuma boola utunono.

Ukrainian : Якщо поглянути на живих істот під мікроскопом, можна побачити, що вони складаються з маленьких квадратів або кульок.Bemba : Robert Hooke, uwalesambilila imipangilwe ya fya mweo ukufuma ku England, amwene utobokoshi utunono muli cork ukubomfya microscope.

Ukrainian : Роберт Гук, біолог з Англії, через мікроскоп побачив у пробці маленькі клітини.Bemba : Twalemoneka nge miputule. Ewali umuntu uwa kubalilapo ukumona insandesande ishafwa

Ukrainian : Вони виглядали, як кімнати. Він був першою людиною, яка бачила мертві клітини.[Day25]

Bemba : Ifintu ifitwa ama elementi elyo nama kompaundi kuti fyaenda ukufuma ku mubela umo ukuya ku ubiye ukwabula ukuti ficinje.

Ukrainian : Сполуки й елементи можуть без змін переходити з одного стану в інший.Bemba : Nitrogen ngo mwela ukwata fye ifintu fimo fine nangu cakuti yaisaba mu musango wa menshi. Umusango wa menshi walifinapo lelo ama molekyu yena yashala fye yamo yene.

Ukrainian : Азот у газоподібному стані ще має ті ж властивості, що і рідкий азот. У рідкому стані він є більш густим, але молекули залишаються однаковими.Bemba : Amenshi cakumwenako cimbi. Kompaundi ya menshi ipangwa nama atomu ya hydrogen yabili na atomu ya oxygen imo.

Ukrainian : Інший приклад – вода. Склад води: два атоми водню та один атом кисню.Bemba : Yakwata imipangilwe yama molekyu imo ine ibe ili mu musango wa mwela, mu menshimenshi nangu mu musango wa cakosa.

Ukrainian : Вона має однакову молекулярну структуру у газоподібному, рідкому або твердому стані.Bemba : Nangu cakuti imimonekele yaiko kuti yayaluka, umubeela waiko uwamumipangilwe wena ushala fye cimocine.

Ukrainian : Хоча її фізичний стан може змінюватись, її хімічний склад залишається тим самим.Bemba : Inshita cintu cimo icatushinguluka, elyo calikuma fye fyonse ifyo tucita, lelo yalyafya ukuyumfwikisha.

Ukrainian : Це те, що оточує нас і впливає на все, що ми робимо, проте складне для розуміння.Bemba : Inshita yalisambilishiwapo kuba mapepo, anasambilila imipangilwe ya matontonkanyo, elyo nabasayanshi pa makana ya myaka ayengi.

Ukrainian : Тисячі років релігієзнавці, філософи та науковці вивчають час.Bemba : Tulabomba ne nshita ngo mutande wa fintu ifilepita ukufuma ku ntanshi ukwisa pantu tuli mpaka na kunuma uko twafuma.

Ukrainian : Ми переживаємо час як ряд подій, які проходять з майбутнього через сьогодення у минуле.Bemba : Inshita kabili nifintu tupashanya ukukokola (ubutali) bwa ficitika.

Ukrainian : Час — це також те, як ми вимірюємо тривалість (довжину) подій.Bemba : Kuti waishiba ukupita kwa nshita wemwine ukupitila mu kumona mu kubwekesha kwa cintu icicitika lyonse. Icintu ca musango uyu nicilya icibwekesha bwekeshapo lyonse.

Ukrainian : Ви можете самостійно зауважувати, як спливає час, спостерігаючи за повтором циклічної події. Циклічна подія – це щось, що відбувається знову і знову на регулярній основі.Bemba : Ilelo ama kompyuta yala bomfiwa mu kwalula ifikope ne fya kutambatamba pa ma vidiyo.

Ukrainian : Сьогодні комп´ютери використовують для маніпуляцій із зображеннями та відео.Bemba : Ifya kwendaenda ifyayafya mumimonekele kuti fyapangwa pama kompyuta, elyo uyu musango wa fyakwendanda uleya ulelundwapo fye ukubomfiwa muma TV nama filimu.

Ukrainian : Складні анімації можуть створюватися на комп'ютерах, і цей вид анімації все частіше використовується у телебаченні та кіно.Bemba : Inyimbo ilingi shilakopwa ukubomfya ama kompyuta ayaendelela pa kupanga no kusankanya ifunda pamo.

Ukrainian : Музика часто записується з використанням складних комп´ютерів для обробки і зведення звуків.Bemba : Panshita iitali munshita ya sencahri yalenga ikumi na pabula elyo neyalenga amakumi yabili, casuminwe ukutila abekashi bakubalilapo abaku New Zealand bali bena Maori, abalelunga ifyuni ifikalamba ifyaleitwa ama moas.

Ukrainian : Довгий час протягом дев´ятнадцятого і двадцятого століть люди вірили, що першими поселенцями на Новій Зеландії були люди маорі, котрі полювали на величезних птахів, що називалися моа.Bemba : Ilangulushi pali ilya nshita kanshi lyapangilwe ukutila abena Maori bafumine ku Polynesia mu Great Fleet nokwisapokolola New Zealand ukufuma kubena Moriori, no kupanga ubwikashi bwa bulimi.

Ukrainian : Таким чином, теорія підтвердила ідею, що народ маорі Великим Флотом мігрував з Полінезії і відвоював у моріорі Нову Зеландію, заснувавши сільськогосподарське суспільство.Bemba : Nangu cibefyo, ifishinka ifipya filanda ukutila abena Moriori bali libumba lyampanga iikulu iya Maori abafumine ku New Zealand ukuya ku Filila fya Chatham, ukupanga ubwikashi bwabo ubwaibela, ubwamutende.

Ukrainian : Однак нові дані свідчать про те, що моріорі були групою материкових маорі, які мігрували з Нової Зеландії на острови Чатем, розвиваючи свою власну самобутню мирну культуру.Bemba : Palipo naumbi umutundu pa cilila ca Chatham abo abali bena Maori abafumine ku New Zeland.

Ukrainian : На архіпелазі Чатем було ще одне плем´я, це були маорі, які мігрували з Нової Зеландії.Bemba : Abene baleita ukuti abena Moriori kwaliko ukulwishanya kumo na mu kulekelesha, abena Moriori balicimfiwe bonse.

Ukrainian : Вони називали себе моріорі, сталося ще декілька сутичок, та зрештою моріорі були знищені.Bemba : Abantu abasendelemo ulubali pa makumi ya myaka ayengi balitwafwilishe ukuti tumone amaka yesu nefyo twingabomba ilyo mucishinka twalepituluka mu mafya elyo no kufilwa kwesu.

Ukrainian : Люди, які були залучені впродовж кількох десятиліть, допомогли нам цінувати наші переваги та пристрасті, відверто оцінюючи труднощі та навіть невдачі.Bemba : Ilyo twaleumfwa kuli aba bantu baleshimika amalyashi yabo, ayandupwa, elyo naya tubungwe twabo, twalisambilile ifingi ifya kale elyo napa bantu abalengele akabungwe abalundileko mubusuma nangu mububi ku mibeele ya kabungwe.

Ukrainian : Слухаючи, як працівники діляться особистими, сімейними та пов´язаними з організацією історіями, ми здобули цінні свідчення про минуле, а також деяких осіб, які позитивно чи негативно вплинули на культуру організації.Bemba : Nangu cakuti ukumfwikisha ifya kale pa muntu umo tafipilibula ukumfwikisha kwa mikalile, cilabomba eyefilyako mu kwafwilishako abantu ukukwata ubwishibilo bwancende iyo babelapo mu mibombele ya kabungwe.

Ukrainian : Розуміння своєї історії не означає розуміння культури, і все ж це допомагає людям відчути, де саме вони перебувають у контексті історії організації.Bemba : Ilyo kuli ukupituluka mu fyabombwa bwino nokwishiba ifyafilikwa, cilamuntu elyo nabonse abalesendamo ulubali balasangwamo mu kushika ifikomo, umulimo, elyo na maka ya kutwala akabungwe pantanshi.

Ukrainian : При оцінці успіхів та виявленні невдач працівники та усі залучені особи більш глибоко відкривають для себе цінності, місію та рушійні сили організації.Bemba : Muli ili lyashi, ukwibukisha ifyacitike kale ku mibeele ya makwebo elyo nobusuma ubwatumbwikemo calyafwilishe abantu ukuba abaipekanya kufileyaluka ifipya elyo ne ntunga iipya iya cilonganino ca mapepo icakuli iyi ncende.

Ukrainian : У цьому випадку згадування попередніх прикладів підприємницького поведінки та досягнутих у результаті цього успіхів допомогло людям бути відкритими для нових змін і нового напряму діяльності помісної церкви.Bemba : Amalyanshi ya buyantanshi ayapala ngaya yalecefyako umwenso wa kwaluka, ilyo pa nshita imopine yalepanga amalangulushi ayasuma ku kwaluka ukwingesa ku ntanshi.

Ukrainian : Подібні історії успіху зменшили страх перед змінами, створивши при цьому позитивне налаштування щодо змін у майбутньому.Bemba : Imitontonkanishishe iyapindululwa bwino ninshila imo iyafwa ukupwisha amaafya ayalenga ukutontonkanya ukwa pusanapusana ukumfwana nelyo imibombele iya pusanapusana ukusanga icasuko ku maafya.

Ukrainian : Моделі конвергентного мислення – це методи розв´язання проблем, які об´єднують різні ідеї чи галузі для пошуку рішення.[Day26]

Bemba : Icilenga ukubikishako amano ku mitontonkanishishe pamonga iyi kwendesha nelyo ukucincila, ukupelulula, ukucita icayana, ukwishiba ifishinka, uku bwekeshapo ukubomfya imicenjelo iyabapo kale, no kukolonganika imbila.

Ukrainian : Цей тип мислення зосереджений на швидкості, логіці та точності, а також встановленні фактів, повторному застосуванні існуючих технік і зборі інформації.Bemba : Icikankala icikalamba pa mitontonkanishishe yamusango uyu: icasuko cacine cabafye cimo. Kuti mwatontonkanyafye pa fyasuko fibili, icacine nelyo icabufi.

Ukrainian : Найважливіший фактор цього способу мислення полягає в тому, що є тільки одна правильна відповідь. Ви думаєте тільки про два варіанти відповіді, а саме: правильна або неправильна.Bemba : Ukutontonkanya kwa musango uyu kwalyampana nafimo ifya science nelyo ifibelesho nalimo ifishilano fimo ifya kukonka.

Ukrainian : Цей тип мислення пов'язаний з певною наукою або стандартними процедурами.Bemba : Abantu abatontonkanya mu musango uyu balakwata kampingu umusuma kabili balapelula na pafyo baletontonkanya, balebukisha inshila ya kucitilamo nelyo iya kupangilamo fimo, balalwisha ukupwisha amafya kabili no kubombela pa fya kweshaesha ifya science.

Ukrainian : Люди з цим типом мислення мають логічне мислення та можуть запам´ятовувати шаблони, розв´язувати задачі та працювати над науковими тестами.Bemba : Abantunse nakuba efibumbwa ifya kwatisha amatalanta mu kubelenga amatontonkanyo ya bantu bambi.

Ukrainian : Безперечно, людство – найталановитіший найталановитіший вид, який може читати думки інших.Bemba : Ici cipilibula ukutila tulakwanisha ukutunganya ifyo abantu bambi baletontonkanya, amapange yabo, ifyo baishiba elyo nefyo balekabila.

Ukrainian : Це означає, що ми можемо успішно передбачати сприйняття, наміри, вірування, знання або бажання інших людей.Bemba : Pali ifi fintu ifyo twingakwanisha, ukumfwikisha amapange yabantu bambi kwaliba ukukankala nganshi. Cilatusuminisha ukupwisha ubulondoloshi bwa mibombele ya mubili.

Ukrainian : Окрім цих здібностей надзвичайно важливо розуміти наміри інших людей. Це дозволяє нам розбиратися з можливою неоднозначністю фізичних дій.Bemba : Ku ca kumwenako, nga cakuti wamwene umuntu aletoba iwindo lya motoka, kuti watontonkanya ukuti alefwaya ukwiba motoka ya muntu umweni.

Ukrainian : Якби ви, скажімо, побачили, як хтось розбиває скло автомобіля, ви скоріше б за все припустили, що ця людина намагається вкрасти чужу машину.Bemba : Kuti apingulwa mu kupusanako nga cakuti nalufya fye ulufungulo lwa motoka elyo ni motoka yakwe iyo alefwaya ukwisula.

Ukrainian : Необхідно було б розглядати його інакше, якби він загубив свої ключі від машини, і це б був його власний автомобіль, до якого він намагався проникнути.Bemba : MRI yashintilila pa ficitika mu mubili ifitwa nuclear magnetic resonance (NMR), ifyamwenwe mu myaka yamuma 1930 na Felix Bloch (uwalebomba pa Stanford University) elyo na Edward Purcell (ukufuma ku Havard University).

Ukrainian : МРТ базується на фізичному явищі ядерного магнітного резонансу (ЯМР), яке було відкрито у 1930-х роках Феліксом Блохом (що працював в Стенфордському університеті) і Едвардом Перселлом (з Гарвардського університету).Bemba : Muli uku kupanga kwa ciunda, incende ya magineti na matamba ya cilimba filalenga ukuti ama atomu yafumye utumatamba utunono utwa myengelele.

Ukrainian : У цьому резонансі магнітне поле та радіохвилі змушують атоми випромінювати крихітні радіосигнали.Bemba : Mu mwaka wa 1970, Raymond Damadian, shing'anga wa fya bumi kabili kafwailisha wa sayanshi, ewasangile ishintililo lya kubomfya imimwene ya ciunda ca magineti (magnetic resonance imaging) nge cibombelo cakupiminako amalwele.

Ukrainian : У 1970 році Реймонд Дамадіан, лікар і вчений-дослідник, відкрив основи використання магнітно-резонансної томографії в якості інструменту медичної діагностики.Bemba : Panuma ya myaka ine insambu shalipeelwe, ishali ninsambu shakubalilapo ukupelwa mu ciputulwa ca MRI.

Ukrainian : Чотири роки по тому було видано патент, який став першим у світі патентом, отриманим у сфері МРТ.Bemba : Mu mwaka wa 1977, Dr. Damadian apwishishe ukupanga kwa cakucecetelako "umubili onse" ica MRI ica kubalilapo ico ainike ukutila "icishingacimfiwa" (Indomitable).

Ukrainian : У 1977 році доктор Дамадьян завершив створення першого МРТ-сканера ¨для всього тіла¨, який він назвав ¨Неприборканий¨.Bemba : Ukulanshanya kwapanshita imoine kulakoselesha inshita ya kupitulukamo nokwasuka kuli bambi.

Ukrainian : Асинхронне спілкування спонукає приділити час роздумам та реакції на інших.Bemba : Kulasuminisha abasambi ukukwata amaka ya kubombela apo balefwaila no kupindulula ukwenda kwe lyashi lya masambililo.

Ukrainian : Це дає можливість студентам навчатися та отримувати інформацію у своєму власному темпі й контролювати його.Bemba : Mu kulundapo, kwaliba ifibindo ifinono neshuko lya kunakilila kwa nshita ya kubomba. (Bremer, 1998)

Ukrainian : Крім того, тут менше обмежень по часу та є можливість гнучкого графіка роботи (Бремер, 1998).Bemba : Ukubomfya kwa intaneti elyo na Isumbu lya Netiweki ye Sonde Lyonse (World Wide Web) kulasuminisha abasambi ukukwata ilyashi panshita iili yonse.

Ukrainian : Використання Інтернету та Всесвітнього павутиння дає учням можливість доступу до інформації в будь-який час.Bemba : Abasambi kuti batuma amepusho kuli bakafundisha panshita iili yonse iya ubo bushiku no kucetekela amasuko mu kwangufyanya, ukucila ukulalolela mpaka bakamonane nakabili.

Ukrainian : Замість того, щоб чекати наступної особистої зустрічі, учні також можуть ставити інструкторам запитання будь-коли протягом дня і очікувати на відносно швидку відповідь.Bemba : Umusango wakubwelelako ku fya kunuma mu masambililo ulapeela abasambi ubuntungwa ukufuma kufyapampamikwa.

Ukrainian : Постмодерний підхід до навчання пропонує свободу від абсолютних принципів. Не існує жодного хорошого способу для навчання.Bemba : Nakuba, takwaba icintu nangu cimo icisuma ica kusambilila. Ukusambilila kucitika mu kupitamo kwa mu fintu pakati ka musambi elyo no bwishibilo ubulepeelwa.

Ukrainian : Власне кажучи, немає якоїсь однієї хорошої речі, якій можна навчитися. Навчання базується на взаємодії учня та представлених знань.Bemba : Ifyo tulepitamo pali ino nshita ukubomfya imisango yonse iya ibombele-we-mwine no kupeela kwa lyashi lyonse, ukusambilila kwa pa TV kulalangisha ici cikomo.

Ukrainian : Наш поточний досвід роботи з усіма подіями та подачею інформації, а також телевізійними шоу, які базуються на навчанні, ілюструє це.Bemba : Abengi pali ifwe tulaisanga tuletamba ubulangisho bwapa TV ubuletwebako umulimo nangu ifintu fimo ifyo tushakatale atusendamo ulubali nangula ukubomfya ubo bwishibilo.

Ukrainian : Багато з нас дивляться телевізійні шоу, які інформують нас про процес або досвід, в якому ми ніколи не будемо брати участь або застосовувати ці знання.Bemba : Tatwakatale atulungishapo motoka, ukukuula akamfukumfuku pa lubansa lwesu, ukuya ku Peru ukuyamona ifikuulwa fya kale, nangu ukukuula cipyacipya ing'anda yabena mupalamano.

Ukrainian : Ми ніколи не зробимо капітальний ремонт автомобіля, не побудуємо фонтан на нашому задньому подвір´ї, не поїдемо до Перу, щоби оглянути древні руїни, чи не переробимо будинок нашого сусіда.Bemba : Pa mulandu wa ntambo sha intaneti (fiber optic cable) ishapita panshi ya beemba ukuya ku Europe elyo na setilaiti ya matamba (broadband satelite), icalo ca Greenland calikuminkanishiwa kuli intaneti na bantu ukufika kuli 93% balikwata intaneti.

Ukrainian : Завдяки підводним волоконно-оптичним кабельним лініям зв´язку з Європою і широкосмуговому супутниковому телебаченню, Гренландія має гарний зв´язок 93% населення, що має доступ до Інтернету.[Day27]

Bemba : Ihotela lyenu nangu abamipokelela (nga cakuti muleikala mung'anda ya muntu fye) kwena balingile ukukwata wifi nangu kompyuta iya kuminkanishiwa kuli intaneti, elyo incende sha mekalo shonse shalikwata ituuka lya intaneti nangu incende ya cintubwingi imo iyakwata wifi.

Ukrainian : У вашому готелі або у господаря (якщо ви зупиняєтесь в гостьовому будинку або у приватної особи) швидше за все буде Wi-Fi або комп´ютер із Інтернетом, і всі поселення мають інтернет-салон або місця з безкоштовним Wi-Fi.Bemba : Ngefilandilwe pamulu, nangu cakuti ishiwi lya "Eskimo" lyalishala ilyasuminishiwa mu United States, limoneka ngeshiwi ilishapokelelwa bwino nabantu abengi abashili bena America ku ncende ya Arctic, makamaka mu Canada.

Ukrainian : Як згадувалося вище, хоча слово ¨ескімос¨ залишається прийнятним в США, проте, багато арктичних народів за межами США, особливо в Канаді, вважають його зневажливим.Bemba : Nangu mwingomfwa ili ishiwi lilebomfeshiwa na Bekala calo baku Greenland, ili shiwi talilingile ukubomfiwa nabashili bakuli ici calo

Ukrainian : Це слово можна почути з вуст корінного гренландського населення, проте самим його вживати не варто.Bemba : Abekashi baku Greenland baita aba Inuit mu Canada namu Kalaalleq (mukufusha ni Kalaallit), abene Greenland, mu Greenland.

Ukrainian : Корінні жителі Гренландії називають себе інуїтами в Канаді та калаалек (множина калааліт), тобто гренландець, у Гренландії.Bemba : Buntalamisoka no kufwaya ukucita ifibi kubeni abali bonse, ta fyaishibikwa mu Greenland. Nangu fye nimu tauni, twamwaba "incende sha lubuli."

Ukrainian : Злочинність і недоброзичливе ставлення до іноземців в цілому в Гренландії фактично незнані. Навіть у містах немає ¨темних районів¨.Bemba : Imiceele iyatalala ebusanso fye bumo ubo uushiipekenye engakumanya.

Ukrainian : Холодна погода – напевно, єдина реальна небезпека для непідготовлених мандрівників.Bemba : Nga cakuti watandalila Greenland mu nshita yakutalala (ukutontonkanya ukulungama sana ku kapinda ka kukuso, ninshi kuleya kuletalalisha), caliba icikankala ukusendako ifya kufwala ifya kaba.

Ukrainian : Якщо ви відвідуєте Гренландію в холодну пору року (чим далі ви рухаєтеся на північ, то холодніша температура на вас чекає), необхідно взяти із собою теплий одяг.Bemba : Inshita ya kasuba iilepesha sana mu nshita ya lusuba ilaleta amafya ku kusendama elyo fye na mafya kubumi ayakuma kuli ifyo.

Ukrainian : Дуже довгі дні влітку можуть призвести до проблем зі сном і відповідних труднощів зі здоров´ям.Bemba : Mu nshita sha lusuba, kabili mufwile mwacenjela na ba mung'wing'wi Abendauka. Nangu cakuti ta bambukisha ubulwele ubuli bonse, baliba no bwafya.

Ukrainian : Влітку також стежте за скандинавськими комарами. Хоча вони не передають ніяких хвороб, вони можуть дратувати.Bemba : Nangu cakuti ubunonshi bwa San Francisco bwalyampana kukutila eyaba sana pamulu ku butandashi bwa kutamba ifintu, ubunonshi bwaiko bwalisankanishiwa ne fintu fimbi.

Ukrainian : На економіку Сан-Франциско впливає те, що місто є туристичним об´єктом світового масштабу, але при цьому вона багатогалузева.Bemba : Ifiputulwa ifingisha sana incito fiputulwa fya milimo yamuma ofeshi, ubuteko, ifiputulwa fya ndalama, amakwebo, elyo no butandashi.

Ukrainian : Найбільшими секторам зайнятості є професійні послуги, уряд, фінанси, торгівля і туризм.Bemba : Ukumonekamoneka kwa lyonse mu nyimbo, amafilimu, ifya kulembalemba elyo ne ntambi ishaseeka kwafwilishako ukupanga uyu musumba nencende shauko ishalulumbi ukwishibikwa isonde lyonse.

Ukrainian : Його часті відображення в музиці, фільмах, літературі та творах популярної культури допомогли зробити місто та його визначні пам´ятки відомими у всьому світі.Bemba : San Francisco yalikuula ifikuulwa ifikalamba ifya butandashi nama hotela ayengi, ifikulwa fya kuliilamo, elyo nencende isha pamulu ishakulonganinamo.

Ukrainian : У Сан-Франциско розвинулася велика туристична інфраструктура з численними готелями, ресторанами та першокласними конференц-центрами.Bemba : Umusumba wa San francisco kabili ni ncende imo muli ici calo iyakwata imipikile imbi iya ku Asia pamo nga: iya ku Korea, Thailand, India naku Japan.

Ukrainian : Крім того, Сан-Франциско — це одне з найкращих місць країни для інших азійських кухонь: корейської, тайської, індійської та японської.Bemba : Ukwenda ukuya ku Walt Disney World bulaba ubulendo ubukalamba nganshi ku ndupwa shaku America ishingi.

Ukrainian : Подорож в Уолт Дісней Уорлд є великим паломництвом для багатьох американських родин.Bemba : Ubutandashi "ubwine" balasangwamo ukuya ne ndeke ku Orlando International Airport, ukunina basi ukuya kwi hotela ilyapa ncende ya Disney, ukupwako ukufika ku mulungu umo ukwabula ukufuminina mu fikulwa fya Disney, elyo no kubwelela ku ng'anda.

Ukrainian : ¨Типові¨ відвідини включають приліт у міжнародний аеропорт Орландо, автобусну подорож до готелю Діснея, безвилазне перебування на території центру розваг близько тижня та повернення додому.Bemba : Kwalibako nefyo mwingacinjako fimofimo, lelo ifi efyo abantu abengi bapilibula nga cakuti batila "tuleya ku Disney World".

Ukrainian : Існує безліч можливих варіантів, але саме це мають на увазі більшість людей, коли говорять про поїхати в ¨Дісней Ворлд¨.Bemba : Amatiketi ayengi yalashitishiwa pa intaneti ukupitila muma webusaiti ayashitisha pamo nga eBay nangu Craigslist eyabomfiwako panono ku kushiutisha kwa matiketi yanshiku ishingi ishakusangwa kuma paki.

Ukrainian : Багато квитків, що продаються онлайн через аукціонні сайти, такі як eBay або Craigslist, є часткововикористаними багатоденними квитками до парків.Bemba : Nangu cakuti ici cintu mulimo uwaseeka sana, calikanishiwa naba Disney: amatiketi aya teyakabushiwa.

Ukrainian : Ця практика дуже поширена, проте Діснейленд її забороняє: передавати квитки не можна.Bemba : Inkambi iili yonse mwisamba ya ncende ya rim mu Grand Canyon ilakabila icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo.

Ukrainian : Будь-який кемпінг у Великому каньйоні нижче кільця потребує дозволу на відвідування віддалених районів штату.Bemba : Ifitupa kwabafye ifinono pakucingililako incende ya mukonko, elyo fisangwa pa bushiku bwakubalilapo ubwa mwesnhi, imyenshi ine apo umwenshi wakutendekelapo taulafika.

Ukrainian : Щоб захистити каньйон, існують обмеження щодо дозволів, які стають доступними у перший день місяця за чотири місяці до початкового.Bemba : Kanshi, icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo ica bushiku ubuli bonse ubwamu mwenshi wa Kapepo kanono cisangwa pa bushiku bwakubalilapo mumwenshi wa Kabengele kanono.

Ukrainian : Таким чином, дозвіл на відвідування віддалених районів штату на будь-яку дату старту стає доступним 1 січня.Bemba : Incende ya fifulo ifyaishibikwa sana, pamo nga inkambi ya Bright Angel iyalungatana na Phantom Ranch, inshita ishingi shilesula bwangu nokwipusha ukupokelelwa pabushiku bwakubalilapo ukwisulwa ukuti abantu basungishe incende.

Ukrainian : Місця в найбільш популярних районах, таких як Брайт Енджел Кемпграунд коло Фентом Ранч, в основному заповнюються за разунок запитів, отриманих в перший же день початку бронювання.Bemba : Kwaliba ukucepelwa kwa nsambu ishisungwa kuli abo abesa mukwipusha ilyoline balefwaya ukwingilamo mumusango uwabangila, ewapeelwa.

Ukrainian : Є обмежена кількість дозволів, що можуть бути видані як запрошення на вхід, які є доступними за принципом хто прийшов першим, той першим і обслуговується.Bemba : Ukuya ku South Africa ukubomfya motoka musango uwawama nganshi uwa kutambilamo ubusuma bwa ncende pamo fye no kupita mu nshila ishingi umushipita abatandashi ba cilanshita.

Ukrainian : Автомобільна подорож Південною Африкою — це дивовижний спосіб побачити всю красу регіону, а також відвідати місця за межами звичайних туристичних маршрутів.[Day28]

Bemba : Ici kuti cacitika mu motoka iyaseeka ilyo kwaba ukupekanya bwino lelo motoka iyamaka iya 4x4 eifwaikwa sana elyo ne ncende ishingi kuti wafikako fye ukubomfya motoka iyasansama iya 4x4.

Ukrainian : Це можна зробити на звичайній машині якщо ретельно все спланувати, але дуже радимо 4x4, та й у багато місцин можна дістатися тільки на 4x4 із довгою колісною базою.Bemba : Ufwile waibukisha ilyo ulepekanya ukutila incende ya Southern Africa intu yatekanya lelo te fyalo fyonse ifinamupalamano ifyaba ifyo.

Ukrainian : Майте на увазі, що хоча Південна Африка — стабільна, не всі сусідні країни такі.Bemba : Ubukabilo bwa fitupa fya kwendela ne ndalama shakulipila fyalipusana ukulingana nacila calo elyo fishintilila pa calo ico ufumineko.

Ukrainian : Візові вимоги та витрати відрізняються від країни до країни, і залежать від того, звідки ви приїхали.Bemba : Cila calo kabili calikwata amafunde ayaibela pa mulandu wa fintu ifya kwafwilisha ifilingile fyasangwa muli motoka.

Ukrainian : У кожній країні також існують унікальні закони, що встановлюють перелік предметів першої необхідності, які мають бути у машині.Bemba : Umusumba wa Victoria Falls musumba umo ku kabanga ka calo ca Zimbabwe, ukwabuka umupaka ukufuma ku Livingstone, Zambia mupepi na Botswana.

Ukrainian : Вікторія Фолз — містечко на заході Зімбабве, через кордон від Лівінгстона, Замбія, та біля Ботсвани.Bemba : Uyu musumba wabela mupepi sana ne fipoma, elyo efyaba ifikalamba ifya kongola abantu, lelo iyi ncende iyaishibikwa sana ku batandashi ilapeela fyonse kuli abo abatemwa ukwishiba ifintu elyo nabatemwa ifya kutambatamba amashuko ayengi pakuti bengekalako inshita iitali..

Ukrainian : Містечко розташоване поблизу водоспадів, і вони є головною туристичною принадою; але цей популярний туристичний напрямок пропонує і шукачам пригод, і прихильникам екскурсій безліч можливостей, щоб залишитися на довше.Bemba : Mu mainsa (Novemba ukufika mu Machi), ubwingi bwa menshi bulafulilako elyo ne Cipoma cilaba namaka sana.

Ukrainian : У сезон дощів (з листопада до березня) обсяг води буде більшим, а водоспади будуть більш вражаючими.Bemba : Mufwile mwacetekela ukuboomba nga cakuti muleyabuka ubulalo nangula ukwenda mu tushila utwapita mupepi ne Cipoma.

Ukrainian : Ви точно змокнете, якщо переходитимете міст або гулятимете тропами, що звиваються поруч із водоспадами.Bemba : Kulubali lumbi, ni pa mulandu wakuti amenshi yalafulisha sana icakuti ukutamba kwenu ukwa Cipoma icine kukacingilishiwa—na menshi ayengi.

Ukrainian : З іншого боку, якраз через те що об´єм води такий великий, спостереження вами власне водопаду може бути обмежене — всією водою!Bemba : Inshishi yakwa Tutankhamum (KV62). KV62 limbi eingaba inshishi iyalumbuka sana mu Mupokapoka, incende ya fya kusanga ifya kwa Howard Carter mu 1922 iya nshishi iyali mupepi no kukanaisuka iyo bashikilemo imfumu iyali iyaice.

Ukrainian : Гробниця Тутанхамона (KV62). KV62, можливо, найвідоміша з гробниць у Долині, місці відкриття Говардом Картером у 1922 році майже неторканого королівського поховання молодого монарха.Bemba : Ukupashanya ku nshishi sha bufumu shimbi, nangu cibefyo inshishi ya kwa Tutankhamum limbi tekuti ibe na pa fya kutandalila, iyaba iinono kabili ne fya kuyemfya ifinono.

Ukrainian : Однак у порівнянні з більшістю інших королівських гробниць могилу Тутанхамона заледве варто відвідувати, оскільки вона набагато менша та скупо прикрашена.Bemba : Umuntu onse uulefwaisha ukushininkisha ukonaulwa kwa mubili uwaumikwa kuti aumfwa ububi pa bonaushi ubwacitilwe pakulwisha ukuufumya mu mbokoshi pantu umutwe fye namapeya efimonekako.

Ukrainian : Будь-хто, кому цікаво побачити докази пошкоджень, завданих мумії під час спроб вийняти її з саркофагу, буде розчарований, оскільки видно лише голову й плечі.Bemba : Ubunonshi bonse ubwali mu nshishi ta bwabamo iyo, lelo bwalifumishiwamo no kutwalwa ku Cikulwa ca Kulangishishamo Ifya kale mu Egypt.

Ukrainian : Знамениті скарби гробниці більше не знаходяться у ній, а були перенесені до Єгипетського Музею в Каїрі.Bemba : Abatandashi abashikwete sana inshita kuti cabawamina sana nga cakuti baposako inshita kumbi.

Ukrainian : Відвідувачам, які мають обмежений час, краще присвятити його іншому місцю.Bemba : Phnom Krom, yabela apali 12 km lwaku masamba ya Siem Reap. Ili itempele lya pamulu wa lupili lyakuulilwe pampela ya mwanda wa myaka uwalenga 9, munshita ya buteko bwa Mfumu Yasovarman.

Ukrainian : Краом в 12 км на північний захід від Сіємреапа. Цей храм на вершині пагорба був побудований в кінці 9 століття, під час правління короля Ясовармана.Bemba : Imibeele ya bulanda iye tempele elyo ne mimonekele ukufuma pa mulu wa mumana wa Tonle Sap ilalenga ukunina kwa lupili icintu ica wamisha.

Ukrainian : На схил варто видертися заради похмурої атмосфери замку та краєвиду, що відкривається на озеро Тонлесап.Bemba : Ukutandala kuli iyi ncende kuti kwasankanishiwamo no bulendo bwa bwato kuli beemba munono.

Ukrainian : Подорож на місце можна зручно поєднати з прогулянкою озером у човні.Bemba : Icitupa ca Angkor cilafwaikwa pa kwingila mwi tempele kanshi tamulingile ukulaba icitupa cenu icakwendela ilyo muleya ku Tonle Sap.

Ukrainian : На шляху до храму необхідно перейти Ангкорський перевал, тож не забудьте захопити паспорт, збираючись до Тонлесапу.Bemba : Jerusalem emusumba ukalamba uwa musumba wakulisha uwa Isreal, nangu cakuti ifyalo fimbi ifingi ukubikapo ne cisaka ce sonde lyonse ica United Nations tacasumina ukuti emusumba ukalamba uwa Israel.

Ukrainian : Єрусалим – це столиця і найбільше місто Ізраїлю, однак більшість інших країн та ООН не визнають його як столицю Ізраїлю.Bemba : Umusumba wakale mu mpili sha Yudea walikwata imilumbe yakale iingi kabili iyalondolola ifingi ukutendeka fye ku makana ya myaka kunuma.

Ukrainian : Стародавнє місто на Юдейських пагорбах має захопливу історію, що налічує тисячі років.Bemba : Uyu musumba waliba uwa mushilo ku filonganino fya mapepo fitatu - IciYuda, UbuKristiani elyo neci Islamu, elyo ubomba nge ncende ya bumupashi, amapepo, elyo ne ntambi.

Ukrainian : Місто є священним для трьох монотеїстичних віросповідань – юдаїзму, християнства та ісламу, і виступає в ролі духовного, релігійного і культурного центру.Bemba : Pa mulandu wa kwishibikwa kwa mapepo ukwa uyu musumba, elyo nakucilisha ififulo ifingi ifya mu ncende ya Musumba Wakale, Jerusalem nincende imo pancende ishaishibikwa sana isha kuyako abatandashi mu Israel.

Ukrainian : Через релігійне значення міста і, зокрема, безліч пам´яток у районі Старого міста, Єрусалим є одним з основних туристичних напрямків в Ізраїлі.Bemba : Jerusalemu yalikwata incende ishingi isha kale, ishaimbaulwa mukufwailisha ifya kale elyo nesha ntambi, ukubikapo ne ncende sha kushitamo ifintu, utubaale twa kofi elyo ne ncende sha kulilamo.

Ukrainian : В Єрусалимі є багато історичних, археологічних і культурних пам´яток, а також яскравих і багатолюдних торгових центрів, кафе і ресторанів.Bemba : Icalo ca Ecuador cilakabilia ukutila abena Cuba bapokelela inkalata ya bwite ilyo tabalaingila mu calo ca Ecuador ukupitila mu fibansa fya ndeke ifye sonde lyonse nangu incende sha kwingililamo pa mipaka.

Ukrainian : Еквадор вимагає від громадян Куби лист із запрошенням для в'їзду в Еквадор через міжнародні аеропорти або прикордонні пункти пропуску.Bemba : Iyi nkalata ilingile yasuminishiwa ne ciputulwa ca Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, kukonka ififwaikwa fimofimo.

Ukrainian : Цей лист має бути складеним відповідно до певних вимог та узаконеним Міністерством закордонних справ Еквадору.[Day29]

Bemba : Ifi fintu ififwaikwa fyapekanishiwa ukupanga imyendele iisuma pakati ka ifi fyalo fibili.

Ukrainian : Ці вимоги розроблені для забезпечення організованого міграційного потоку між двома країнами.Bemba : Abena Cuba abakwata ifitupa fya US ifya katapakatapa bafwile baya ku Ecuadorian Consulate mu calo cabo pakuti bapoke ica kubafumyapo pali ifi ififwaikwa.

Ukrainian : Громадянам Куби, які є власниками ¨зеленої карти¨ США, необхідно відвідати Консульство Еквадору, щоб отримати звільнення від цієї вимоги.Bemba : Icitupa cenu ica kwendela (passport) cifwile ukukwata amaka ukufika ku myeshi mutanda (6) ukucila pa miku ya malendo yenu. Itiketi ilyakuya/no kubwela lifwile lyabapo pa kushininkisha inshita iyo mukapwako uko muleya.

Ukrainian : Ваш паспорт повинен бути дійсним протягом щонайменше 6 місяців після дат поїздки. Для підтвердження тривалості поїздки необхідний зворотній квиток або квиток в третю країну.Bemba : Imyendele yalinaka umutengo ngamuli amabumba ayakulu, kanshi nga cakuti muli fye mweka nangu muli fye ne cibusa cimo, mweshe ukukumanako nabantu bambi no kupanga ibumba ilyabantu bane nangu mutanda pakuti mulipileko umutengo uwanakako.

Ukrainian : Для великих груп тури дешевші, тож якщо ви мандруєте на самоті або з одним другом, спробуйте знайти інших людей і сформувати групу з чотирьох-шести осіб, щоб отримати найкращу ціну на одну людину.Bemba : Lelo, ici ta cilingile ukumisakamika sana pantu ilingi line abatandashi bala salanganishiwa pa kuti imyotoka shisule.

Ukrainian : Проте це насправді не мало б вас турбувати, оскільки часто туристи розподілені так, аби заповнили машини.Bemba : Limo caliba musango wakusembelekalamo abantu ukuti basumine ukuti balelipila ishingi.

Ukrainian : Насправді це більше схоже на спосіб, як змусити людей повірити в те, що їм необхідно платити більше.Bemba : Icinshingwa icikulu icaba pa mulu wa kapinda ka kukuso aka Machi Pichu lupili ulwa tentemuka sana, uluaba ilingi kunuma yafikope fyonse ifilangisha ukonaika kwa iyi ncende.

Ukrainian : Над північним краєм Мачу-Пікчу височить ця крута гора, і часто стає фоном для численних фотографій руїн.Bemba : Cilamoneka icayafya sana nga uli pesamba, elyo umulundu walikulako no kwafya ukunina, lelo kuli abo abakwete amaka kuti baninika mu mamineti ayali 45.

Ukrainian : Знизу це виглядає трохи бентежно, це крутий і важкий підйом, але більшість людей в хорошій фізичній формі мали б його подолати приблизно за 45 хвилин.Bemba : Ama sitepu ya mabwe yalibikwa mufiputulwa ifingi ifya mu nshila, elyo na mu ncende umwa tentemuka sana intambo sha nshimbi eshabikwamo pa kukwata ukwa kwikata.

Ukrainian : Більша частина шляху викладена кам´яними сходинками, а місця з крутішим схилом обладнані сталевими тросами, які служать додатковим поруччям.Bemba : Panuma ya ifi, mufwile mwapemashikako, no kucenjela sana mu ncende umwa tentemuka sana, makamaka ilyo kuli ukwabomba, kuti caba ica busanso mu kwangufyanya.

Ukrainian : Проте, очікуйте, що ви не зможете вдихнути повітря і подбайте про більш круті ділянки, особливо коли вони мокрі, так як вони можуть стати небезпечними в короткий проміжок часу.Bemba : Palibako aka lucengo akanono mupepi na pamulu ako akalingile ukupitwamo, kaliba akepi kabili akapapatila.

Ukrainian : Біля вершини є крихітна печера, яка має бути пройдена, вона доволі низька і дещо тісна.Bemba : Kuti mwakwanisha ukumona incende ishashinguluka elyo no bwinanama ubwaba mu Galapagos ngacakuti mwaya no bwato, pamo fye nga fintu Charles Darwin acitile mu mwaka wa 1835.

Ukrainian : Відвідати цікавинки та побачити дику природу Галапагоських островів найкраще на човні, беручи приклад Чарльза Дарвіна у 1835 році.Bemba : Ukucila pa mato nelyo ifyombo amakumi mutanda (60) ifyenda sana pali ishi nshila sha pa menshi ya Galapagos - no kusenda abantu nalimo ukufuma pali cinekonsekonse (8) no ukufika ku umwanda umo (100).

Ukrainian : Понад 60 круїзних лайнерів місткістю від 8 до 100 пасажирів здійснюють круїзи по Галапагоським водам.Bemba : Abantu abengi balashitila limo ama tiketi (pa mulandu wakuti amato yalesula sana pa nshita ilyo abantu bafulisha).

Ukrainian : Більшість людей резервують свої місця завчасно (оскільки у високий сезон човни зазвичай заповнені).Bemba : Mufwile mwashininkisha ukuti umuntu uwa myafwilishako ukushita itiketi muntu uwaishibisha ifya mu Galapagos no bwishibilo ubukalamba pa fyo amato yabomba.

Ukrainian : Переконайтесь, що агент, через якого ви здійснюєте бронювання, є фахівцем з Галапагоських островів, який добре знає різноманітні кораблі.Bemba : Muli uyu musango mukashininkisha ukuti ifintu fimo ifyo mwa langamo ukutemwa nelyo iyo, nafi palanishiwa sana no bwato ubulingile bene.

Ukrainian : Це гарантуватиме, що ваші конкретні інтереси та/або обмеження відповідатимуть судну, яке найбільше їм підходить.Bemba : Lintu abena Spain tabailafika mu mwanda wa myaka uwalenga 16, akapinda ka kukuso aka calo ca Chile kaleteekwa no buteko bwa Inca ilyo abena Araucania (Mapuche) baleikala mu ncende ya pakati elyo na ku kapinda ka kukulyo aka Chile.

Ukrainian : До того, як у 16 столітті прибули іспанці, північна частина Чилі перебувала під владою Інків, в той час як корінні Арауканці (Мапуче) жили у центральній і південній частині Чилі.Bemba : Ba Mapuche kabili bali ebumba limo ilyakushalikisha ukupoka ubuntungwa mu America, abo abashaingile fye umupwilapo mu buteeko bwaci Spanish ukufika kubuntungwa bwa calo ca Chile.

Ukrainian : Мапуче були також однією з останніх незалежних корінних груп американців, яку не поглинуло іспаномовне володарювання аж до незалежності Чилі.Bemba : Nangu cakuti icalo ca Chile caishilepoka ubuntungwa mu 1810 (mukati ka nkondo sha kwa Napoleon ishashile icalo ca Spain ukwabula ubuteko ubwalebomba pamyaka imo), ukucimfya ukwafikapo pa bena Spain ta kwafikilishiwe mpaka mu 1818.

Ukrainian : Хоча Чілі проголосила незалежність 1810-го (посеред наполеонівських війн, які залишили Іспанію без функціонального центрального уряду на кілька років), рішуча перемога над Іспанією не була досягнута аж до 1818-го.Bemba : Icalo ca Dominican Republic (Mu citundu ca Spanish: República Dominicana) calo camu Caribbean icabela kuli citika ya kabanga ka cilila ca Hispaniola, ico cayakana na Haiti

Ukrainian : Домініканська Республіка (ісп. República Dominicana) — карибська країна, яка займає східну половину острова Еспаньйол, який вона розділяє з Гаїті.Bemba : Ukufumyako ululamba lwa mucanga pamo ne ncende isha mpili, icalo calikwata umusumba uwakale sana uwaku Bulaya (Europe) mu America, uyo pali ino nshita waba lubali lwa Santo Domingo.

Ukrainian : Окрім пляжів із білим піском і гірських ландшафтів, країна є домом для найстаршого європейського міста в Америках, що тепер є частиною Санто-Домінго.Bemba : Ababalilepo ukwikala pa cilila bena Taínos pamo nabena Caribes. Abena Caribes bali bantu abalelanda ici Arawakan abafikile mu myaka yamuma 10,000 BCE.

Ukrainian : Таїно та каріби були першими поселенцями на острові. Каріби були народом, який розмовляв аравакськими мовами та поселився тут близько 10 000 р. до н.е.Bemba : Mu myakafye iinono panuma yakufika kwa batandashi abaku Bulaya (Europe), impendwa iya bena Tainos yalicepele pamulandu wakucimfya kwa bena Spain.

Ukrainian : Впродовж кількох коротких років, що минули після прибуття європейських мандрівників, популяція Таїно була суттєво скорочена іспанськими завойовниками.Bemba : Ukulingana na Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) pakati ka 1492 na 1498 abashilika baku Spain balipeye abena Taínos ukufika kuli 100,000.

Ukrainian : Згідно з Фрай Бартоме де лас Каса (Тратадо де лас Індіас), у період між 1492 та 1498 іспанські конкістадори вбили принаймі 100 000 ТайносівBemba : Jardin de la Union, iyi ncende yali kulilwe iikalamba iya fimbwapo iilenga akasuba ukula moneka mukati umwa shingulukwa ne cikulwa ica myaka umwanda umo na cinelubali ica ba shimapepo baci katolika, icakuti icikulwa ca Templo de San Diego eca pusuka no kushalapo fye ceka.

Ukrainian : Хардін-де-ла-Уньйон. Це місце було збудовано в якості атріуму для монастиря 17-го століття, єдиною збереженою будівлею якого є Храм Сан-Дієго.[Day30]

Bemba : Ici cikuulwa nomba cibomba nga ulubansa lwapakati, elyo lyonse palacitikila ifintu ifingi, akasuba no bushiku.

Ukrainian : Зараз він виконує функцію центральної площі, і тут завжди багато чого відбувається, вдень і вночі.Bemba : Kwalibako impendwa ya fikuulwa fya kuliilamo ukushinguluka ibala, elyo na mu nshita ya cungulo-kasuba ne cungulo-bushiku kulaba amalangisho ayabula ukulipila yalabako pakati ka ncende ya kwangalilapo.

Ukrainian : Сад оточують декілька ресторанів, і з центральної альтанки там дають безкоштовні концерти після обіду та ввечері.Bemba : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Inkungu shibili isha patulukanishiwa nakacende akalepele amasentimita 69 encende ye lyashi lya kale ilyacitemwiko.

Ukrainian : Кайехон дель Бесо (Алея поцілунку). Два балкони, розділені лише 69 сантиметрами – оселя давньої легенди про кохання.Bemba : Nga cakuti wabalipila amangwe ayanono abaice bamo kuti bakushimikilako ilyashi.

Ukrainian : Деякі діти розкажуть вам цю історію за декілька пенні.Bemba : Icishi ca Bowen calishibikwa sana ku malendo ya bushiku bumo nangu aya pampela ya mulungu ukusangwangwa koba amato ya kayak, ukwenda fye mu mpanga, amashopo, umwakuliila, elyo nafimbipo.

Ukrainian : Острів Боуен — це популярна екскурсія на день або на вихідні, що пропонує катання на байдарках, піші прогулянки, магазини, ресторани тощо.Bemba : Ubwikalo ubwabula ukutwishika bwabela mu Howe Sound ilyo mwafuma fye mu Vancouver, elyo kuti mwafikako fye bwangu ukubomfya ama taxi ya pa menshi nga mwafuma pa Cishi ca Granville kwisamba lya Vancouver.

Ukrainian : Ця самобутня місцевість знаходиться в Хау, зовсім близько до Ванкувера, і туди легко дістатися за допомогою водного таксі, що вирушає з Гренвіл Айленд в центрі Ванкувера.Bemba : Kuli abo abatemwa amangalo ya panse, ukwenda ukuninika akashila aketwa Sea to Sky corridor kuti kwabafwilisha.

Ukrainian : Для тих, кому подобається активний відпочинок, похід коридором ¨Від моря до неба¨ обов´язковий.Bemba : Incende ya Whistler (apali intamfu ya nsa 1.5 ukufuma ku Vancouver na motoka) yalikosa umutengo lelo yalishibikwa bwino pa mulandu wa mangalo ya Winter Olympics ayacitikileko mu 2010.

Ukrainian : Дорогий, але знаменитий через зимові Олімпійські ігри 2010 року, Вістлер знаходиться у 1,5 години їзди від Ванкувера.Bemba : Mu nshita ya pamwela, kuti mwaumfwa bwino ukushelela kwa pa tupapatu (skiing) mu North America, elyo mu lusuba kuti mwaesha ukucofa amajinga ukwafikapo ilyo muleninika impili.

Ukrainian : Взимку насолоджуйтеся одними з кращих гірськолижних трас у Північній Америці, а влітку спробуйте справжні траси для гірських велосипедів.Bemba : Ifitupa fya nsambu fifwile fyasungilwa kabela. mulingile mwakwata insambu iya kusendama mu Sirena.

Ukrainian : Дозволи повинні бути зарезервовані заздалегідь. Ви повинні мати дозвіл на нічліг в Сірені.Bemba : Sirena caba cifulo cimo fye ceka icilolekesha pa mpanga icipela amakwebo nelyo ukusonkesha imiputule umwa kutushishamo kabili ne fyakulya ifya kaba no kulundapo fye no kupanga kwa nsakwe pa nshita iinono fye. Ba La Leona, San Pedrillo, na Los Pastos bena amakwebo yabo bapela fye ukutushisha kwa mukati mu miputule nelyo ukwa pa nsakwe nelyo panse ukwabula ifyakulya.

Ukrainian : Сірена є єдиною станцією рейнджерів, яка пропонує проживання в гуртожитку і гаряче харчування на додаток до кемпінгу. Ла Леона, Сан Педрілло і Лос Патос пропонують тільки кемпінги без харчування.Bemba : Kuti wa kwanisha ukusungilila limo nelyo kabela ifitupa fya nsambu isha mu paki ukufuma pa cifulo kuba lolekesha pa mpanga mu Puerto Jimenez, lelo tabasumina ifitupa fya kubomfya ukufumya indalama.

Ukrainian : Можна дістати дозволи на відвідування парку безпосередньо на станції рейнджерів у Пуерто-Хіменес, але вони не приймають кредитні карткиBemba : Iciputulwa ca Park Service (MINAE) tacipeela ifitupa fya nsambu ifya mu paki ukucila pa mweshi umo mu kubangila palyo muleenekela ukufika.

Ukrainian : Паркова служба (MINAE) не видає дозволів на відвідування парку більш ніж за місяць до запланованого прибуття.Bemba : CafeNet El Sol ilabomba imilimo yakusungisha incende pa ndalama ishili $30, nangu $10 ku fitupa fya bushiku fye bumo; ifingi kuti fyasangwa pe buula lyabo ilya Corcovado.

Ukrainian : КафеНет Ель Соль пропонує бронювання за 30 доларів США або одноденні перепустки за 10 доларів США; подробиці на сторінці Корковаду.Bemba : Ifishi fya Cook calo ca fishi icayampana mu buntungwa na New Zealand, icabela mu Polynesia, pakati ka South Pacific Ocean.

Ukrainian : Острови Кука — це острівна країна, що має вільну асоціацію з Новою Зеландією, розташована у Полінезії, посереднині Південного Тихого океану.Bemba : Nincende ya fishi ifili 15 ifya salangana pa ncende iya cila pa mintapendwa 2.2 km2 iya beemba.

Ukrainian : Це архіпелаг, що складається з 15 островів, які займають 2,2 мільйона квадратних кілометрів океану.Bemba : Mu nshita imo ine na Hawaii, ifi fishi fitontonkanishiwa nga "Hawaii iyabela mwisamba".

Ukrainian : Оскільки острови знаходяться в одному часовому поясі з Гаваями, їх інколи вважають такими собі ¨Гаваями Південної півкулі¨.Bemba : Nangu cakuti cinono, cilebukishako abatandashi abakalamba bamo ifyo Hawaii yali ilyo tailaba icalo palwaiko ukwabula ama hotela ya batandashi ayakulu elyo nobuyantanshi bumbi.

Ukrainian : Хоча і менші, вони нагадують деяким літнім відвідувачам Гаваї до отримання статусу штату, без усіх цих великих туристичних готелів та інших результатів розвитку.Bemba : Ifishi fya Cook ta fyakwata imisumba iili yonse lelo pabaf ye ifishi ifya pusana ifili 15. Ifikuluko palifi ni Rarotonga na Aitutaki.

Ukrainian : Острови Кука не мають міст, але складаються з 15 різних островів. Основними є Раротонга та Айтутакі.Bemba : Mu fyalo ifya tumpuluka ilelo, ukupekanya ubusanshi ne fyakulya fya lucelo ifya cindama nangula ifya pa muulu nelyo ifya mutengo pali nomba fyali pangwa nelyo fila pangwa mu nshila iisuma iya pusanako nelyo iya ibela.

Ukrainian : Сьогодні у розвинених країнах надання розкішних послуг у рамках ¨нічліг та сніданок¨ досягло рівня своєрідного мистецтва.Bemba : Pa mpela pamulu, ama B&B yapwilishishiwa pafintu fibili ifikulu: imisendamine elyo ne fyakulya fya lucelo.

Ukrainian : Врешті-решт, готелі типу B&B, вочевидь, змагаються у двох основних речах: ліжко та сніданок.Bemba : Mu musango umo wine, pancende sha musango uyu isha wamisha umuntu kuti asanga ifya kufimbana ifya wamisha, limbi ubulangeti ubwabilwa fye ne minwe nangu ubusanshi bwakunshita sha kale.

Ukrainian : Відповідно у найкращих з таких закладів можна знайти найбільш шикарну постіль, можливо, ковдру ручної роботи або антикварне ліжко.Bemba : Pa fyakulya fya lucelo kuti paba utusabo utwa mu nshita utulimwa kuli iyo ncende nangu ifya kulya ifyaibela ifyo bepakanya abene.

Ukrainian : До сніданку можуть входити сезонні делікатеси регіону або фірмові страви господаря.Bemba : Imipangilwe kuti yaba iya lulumbi lwa kale apengaba imipando ya nshita ya kale, umushili uwalengwa bwino elyo ne cishiba umwa kowela.

Ukrainian : Місце може бути старовинною історичною будівлею з антикварними меблями, доглянутою територією та басейном.Bemba : Ukwingila mu cimbayambaya nelyo mu motoka yenu kabili no kuya pa bulendo ubutali ubwa pa musebo kwali kwatako imimonekele imo iya cindama nelyo iya cifyalilwa iya yangukisha mu nshila imo.

Ukrainian : Сідати у власний автомобіль і вирушати в довгу подорож у природний спосіб приваблює своєю простотою.[Day31]

Bemba : Ukucila pa fimamotoka ifikalamba, ndesubila ukuti mwalishiba kale ifya kwensha motoka yenu nokwishiba apo ipelela.

Ukrainian : На відміну від транспортних засобів більшого розміру, ви, напевно, вже знайомі з управлінням власним автомобілем і знаєте його обмеження.Bemba : Ukwimika itenti pa ncende ya muntu fye nangu mu tauni ilyabkulu ubuli bonse kuti caleta ukulolekeshiwa ukushingafwaikwa.

Ukrainian : Розміщення намету на приватній власності або в місті будь-якого розміру може легко привернути небажану увагу.Bemba : Mubwipi, ukubomfya motoka yenu emusango uusuma uwa kwendelamo lelo mu nshita shimo ninshila imo iyakupangilamo "insakwe".

Ukrainian : Коротко кажучи, чудово відправитися в поїздку на своїй машині, але це не дуже гарна ідея, коли подорожуєте з палатками.Bemba : Insakwe sha motoka shilacitika nga cakuti namukwata minivan iikuluko, SUV, Sedan nangu Station Wagon ne fipuna ifipona.

Ukrainian : Таборування в машині можливе, якщо у вас великий мінівен, еСЮВі, седан або мікроавтобус із сидіннями, які опускаються.Bemba : Amahotela yamo yalikwata ifyasungwa ukufuma kunkulo sha kale isha golide ukwali amashitima ya cushi na mato fya pali beemba; ilyo Inkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse tailabako, mu myanda wa myaka iyalenga 19 na 20.

Ukrainian : Деякі готелі мають спадщину з часів розквіту парових залізниць і океанських лайнерів; до Другої світової війни, у 19-му або на початку 20-го століть.Bemba : Aya ama hotela nangu umwakutushisha ni ncende cimo umo pali ilya nshita abakankala naba ishibikwe sana kabili abaile ululumbi baleikala, elyo ilingi line bale kwata amalila aya suma nganshi no kwangala kwa bushiku.

Ukrainian : У цих готелях зупинялися багаті та відомі люди того часу, і часто насолоджувалися там високою кухнею та нічними розвагами.Bemba : Imipangilwe ya fintu iimoneka iya kale, ukubulisha kwa fintu fimo ifya ndakai, elyo ne mimonekele iya kukota elubali lwa mimonekele ya ishi ncende.

Ukrainian : Старомодні пристосування, брак сучасних зручностей та певна витончена старовинність так само є частиною їхнього стилю.Bemba : Nangu cakuti ilingi ishi ncende sha bantu fye, inshita shimo shilapokelela abakalamba ba ma buteko elyo na bakalamba bambi.

Ukrainian : Незважаючи на те, що вони зазвичай перебувають у приватній власності, інколи там зупиняються з візитом глави держав та інші поважні особи.Bemba : Umulendo uukwatishe indalama kuti atontonkanyapo pa bulendo bwandeke ubwa kushinguluka isonde, umo umwingabano kusendamako mu ma hotela ya musango uyu.

Ukrainian : Мандрівник із купою грошей може обміркувати політ навколо світу, розділений відпочинком у багатьох із цих готелей.Bemba : Akabungwe ka kukabushanya ilyashi pa mahotela kabungwe aka kuminkanya abalendo ne ncende shamu misumba uko baletandalila.

Ukrainian : Мережа обміну гостинністю — це організація, яка пов´язує мандрівників з місцевими жителями в містах, які вони планують відвідати.Bemba : Ukwingila mu kabungwe ka musango uyu ilingi kulafwaikwa ukulemba icipepala cimo ica pa intaneti: nangu cakuti utubungwe tumo tulafwaya umusango naumbi uwa kushininkishishamo.

Ukrainian : Для приєднання до такої мережі зазвичай достатньо заповнити онлайн-форму; хоча деякі мережі пропонують або вимагають додатковий етап підтвердження.Bemba : Ubutantiko bwama hotela ayaliko lyena bulapeelwa cibe nimufilembo nangu ifya pa intaneti, inshita shimo ne fya kupashanyako elyo nefyo abantu bambi balandapo pali isho ncende.

Ukrainian : Список осіб, які пропонують житло, надається або в друкованому вигляді, або в режимі онлайн, іноді з посиланнями і відгуками інших мандрівників.Bemba : Incende ya Couchsurfing yasangilwe mu Kabengele-kanono 2004 panuma kapanga wa fya pa kompyuta Casey Fenton asangile indeke iyanaka umutengo iya kuya ku Iceland nomba takwete incende apakwikala.

Ukrainian : Каучсерфінг було засновано в січні 2004-го року як результат того, що програміст Кейсі Фентон знайшов недорогий рейс до Ісландії, але не мав де зупинитися.Bemba : Atumine imelo ku basambi abape sukulu likalamba ilyakuli iyi ncende no kupokelela ukulaiwa ukwingi ukwa kumusungako ukwabula ukulipila.

Ukrainian : Він зв'язався зі студентами місцевого університету електронною поштою, та одержав безліч пропозицій щодо безкоштовного житла.Bemba : Ama hositeo ilingi yabomba nabantu imisepela – umweni ilingi afwile aba mu mushinku wa myaka amakumi yabili – lelo ilingi kuti wasangako nabalendo abakalamba.

Ukrainian : Хостели орієнтовані в першу чергу на молодих людей — зазвичай це люди віком близько двадцяти років — але тут часто можна зустріти й мандрівників похилого віку.Bemba : Indupwa ishili nabana tashimonaika, lelo ama hositeo yamo yalasuminisha mu miputule iya pa mbali.

Ukrainian : Родини з маленькими дітьми — рідкісне явище, але деякі хостели заселяють їх до окремих кімнат.Bemba : Umusumba wa Beijing mu China e mukabela Amangalo ya Winter Olympic mu 2022, ico icikalenga ukuti ukabe umusumba uwa kubalilapo ukukwatilamo aya mangalo ya Olympics mu lusuba elyo napa mwela.

Ukrainian : Місто Пекін у Китаї буде господарем Зимових Олімпійських ігор у 2022 році, що зробить його першим містом, у якому було проведено як літні, так і зимові Олімпійські ігри.Bemba : Mu Beijing emukabela ukusefya kwa kwiswila elyo nafimbi ifikalacitikila mufikulwa ifya aisi.

Ukrainian : У Пекіні пройдуть церемонії відкриття і закриття, а також заходи на льоду в приміщенні.Bemba : Amangalo yambi aya kushelela pa tupapatu utwa buta yakabela ku Taizicheng incende iya kushelelapo pa tupapatu utwabuta mu Zhangjiakou, apali intamfu ama kilomita imyanda ibili na makumi yabili (220km /140miles) ukufuma ku Beijing.

Ukrainian : Інші лижні заходи будуть проводитися в лижній зоні Таізіченг у Чжанцзякоу, приблизно 220 км (140 миль) від Пекіну.Bemba : Amatempele ayengi yalakwata ukusefya kwa pa Mwaka ukutendeka mu mweshi wa Cinshi-kubili ukuyapwa pakati ka Kapepo-kanono, uko ukupusana ukulingana na kalenda yacila itempele.

Ukrainian : Більшість храмів проводить щорічний фестиваль, що починається з кінця листопада та закінчується всередині травня, і може змінюватись в залежності від річного календаря кожного храму.Bemba : Ukusefya ukwingi ukucitika mu ma tempele kusefiwa ngo lubali lwa kusefya kwa myaka yetempele iline nangu nga ukutangilila ubushiku bwa kufyalwa kwa kalesa kamo nangu icintu cimbi icikulu icikumine kwi tempele.

Ukrainian : Більшість храмових свят відзначаються як частина роковини храму або дня народження верховного божества, чи будь-якої іншої значної події, пов´язаної з храмом.Bemba : Ukusefya kwa mwi tempele lya Kerala kwaliwama sana ukutamba, no kutantama kwa nsofu ishingi isha kobaikwa ifibeko, ifilimba fye tempele elyo no kusefya kumbi.

Ukrainian : Храмові фестивалі в Кералі дуже цікаво побачити, там постійно ідуть процесії прикрашених слонів, грає храмовий оркестр та є багато інших заходів.Bemba : Ubulangisho bwe Sonde (ubwaishibikwa nga World Exposition, nangu fye Expo) kusefya ukukalamba sana ukwesonde lyonse ukwa kulangisha ifya kulenga ne fya sayanshi.

Ukrainian : Всесвітній Ярмарок (також відомий як Всесвітня Виставка або просто Експо) — великий міжнародний фестиваль мистецтв і наук.Bemba : Ifyalo fimo ifisendelemo ulubali filangisha ifya kulengalenga nelyo ifya kupangapanga ifisuma sana kabili ne fya masambililo kumisankano ya fya kutambishatambisha nelyo ukulangalanga pa malyashi ayale citika mu calo conse nelyo ifya mu calo cimo palwa nkulilo, ifibelesho nangu imikalile ya aba bantu iya kale sana.

Ukrainian : Країни-учасниці демонструють художні та навчальні експозиції у національних павільйонах, щоб показати світові проблеми або культуру та історію своєї країни.Bemba : Ubulangisho bwe Sonde Lyonse ubwa Bulimi bulangisho ubwaibela ubulangisha amaluba, amagaladeni ya filimwa elyo nafyonse ifikumine ku fimenwa.

Ukrainian : Міжнародні виставки садівництва — спеціалізовані заходи, на яких представляють квіткові експозиції, ботанічні сади та все інше, пов´язане з рослинами.[Day32]

Bemba : Nangu cakuti mukulanda kuti kwacitika pa mwaka (nga cakuti kuli mu fyalo ifyapusana), lelo muficitwa tefyo ciba.

Ukrainian : Хоча теоретично вони можуть проходити щорічно (доки вони в різних країнах), на практиці такого не відбувається.Bemba : Aya malangisho yalapwa ukufika pa myeshi itatu nangu mutanda, elyo kabili yacitikila pa ncende ishingacepa pama hekita ayali 50.

Ukrainian : Подібні заходи у більшості випадків розтягуються на три-шість місяців і відбуваються у місцях, які мають площу не менше ніж 50 гектарів.Bemba : Kwalibako imisango iingi iyama filimu iyabomfiwapo mu myaka iyapita. Filimu iyaishibikwa iya 35 mm (36 by 24 mm negative) eyaseeka sana.

Ukrainian : Існує багато різних форматів плівки, які використовувалися впродовж років. Стандартна 35 мм плівка (негатив 36 на 24 мм) найпоширеніша.Bemba : Kuti yabwekeshiwa mu kwanguka nga cakuti yapwa, elyo kabili ilapeela ne mimonekele ya cikope ukupashanya kuli DSLR iya pali ino nshita.

Ukrainian : Якщо він закінчиться, його можна досить легко поповнити, і він дає роздільну здатність, приблизно порівнянну з поточною дзеркальною камерою.Bemba : Ama kamela nelyo ifya kukopelako yabomfya ama filimu yamo aya pangwa mu nshila ya pakati aya ntamfu iya ma sentimita mutanda napali mutanda (6 by 6 cm), na kuchilisha ayaba pa ntamfu iya ma milimita amakumi yasano aya lenga mutanda napa makumi yasano aya lenga mutanda mu kufumyamo (56 by 56 mm negative).

Ukrainian : Деякі середньоформатні плівкові фотоапарати використовують формат 6 на 6 см, а точніше негатив 56 на 56 мм.Bemba : Ici cilapeelako imimonekele ya cikope mupepi ne miku ine iya 35 mm negative (3136 mm2 ukupashanya na 864).

Ukrainian : Це дає майже у чотири рази більшу роздільну здатність ніж у 35 мм негативу (3136 квадратних міліметрів проти 864).Bemba : Inama ne fimenwa ifya mu mpanga fyaba pa fikope fimo ifya shupa nangu ifishayanguka sana ukukopa kuli kakopa, kabili fisanshamo umo uku kwata ishuko, ukutekanya, ubwishibilo, elyo ne fisolobelo ifisuma kabili ifituntulu.

Ukrainian : Дика природа є одним з найбільш складних мотивів для фотографа, і вимагає таланту, терплячості, досвіду та хорошого обладнання.Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kulasendwa nge cakwangala, lelo pamo fye ngo kukopa konse, icikope calingana na mashiwi ikana limo.

Ukrainian : Фотографії дикої природи зазвичай приймаються за належне, але як і у фотографії загалом, знімок вартує тисячі слів.Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kufwaya ifya kukopela ifya kwata ama lensi ayamona apatali, nangu cakuti ifintu fimo pamo nge bumba lya fyuni nangu utushishi utunono sana tulakabila ama lensi yambi.

Ukrainian : Щоб фотографувати дику природу часто необхідно мати телеоб´єктив, проте, щоб сфотографувати зграю птахів або малесеньку істоту, можуть знадобитись інші об´єктиви.Bemba : Inama ishingi isha ku ncende sha kutali shalyafya ukusanga, elyo amapaki pa nshita shimo yalikwata amafunde pa mulandu wakukopa ifikope fyamakwebo.

Ukrainian : Багатьох екзотичних тварин важко знайти, і парки часом мають правила щодо фотографування для комерційних цілей.Bemba : Inama sha mpanga limo kuti shaba ne nsoni elyo limo kuti shaba ishikali. Incende kuti yaba iyatalala, iya kaba, nangu limo iyalubana.

Ukrainian : Дикі тварини можуть бути сором´язливими або агресивними. Середовище може бути холодним, гарячим або по-іншому ворожим.Bemba : Isonde lyonse lyakwata ifitundu ukucila pali 5,000 ifya pusanapusana, ukubikapo nafimbi ukucila pa makumi yabili ifya kwata abafilanda abali imintapendwa 50 nangu ukucilapo.

Ukrainian : У світі існує понад 5000 різних мов, у тому числі понад двадцять мов, якими розмовляють 50 і більше мільйонів чоловік.Bemba : Amashiwi ayalembwa ilingi yalyanguka ukumfwa ukucila amashiwi yakulanda, kabili. Ici cacishinka makamaka kuma adilesi, ilingi ayaba ayashupa ukuyalumbula ngefyo yaba.

Ukrainian : Також написані слова часто легше зрозуміти, ніж вимовлені. Особливо це стосується адрес, які часто буває важко вимовити розбірливо.Bemba : Ifyalo ifingi fyalishiba ukulanda Icisungu, elyo na mu fyalo fimbi kuti waenekela ukusangamo ubwishibilo ubunono - makamaka kubana abacaice.

Ukrainian : Багато цілих націй цілком вільно володіють англійською, і навіть у більшої кількості ви можете очікувати обмежених знань, особливо серед молоді.Bemba : Elenganyeni, ngacingacitwa, umwina Mancun, umwina Boston, umwina Jamaica elyo nomwina Sydney nabekala patebulo balelya icakulya ca cungulo mu cikulwa cakulilamo mu Toronto.

Ukrainian : Уявіть, наприклад, манкуніанця, бостонця, ямайця та сіднейця, що сидять за столом та обідають в ресторані Торонто.Bemba : Baleshimikilana amalyashi ukufuma ku misumba yabo, ukulanda cilaumo mucitundu cakwe no kushimpikisha kwa citundu cakwe.

Ukrainian : Вони розважають один одного історіями зі своїх рідних міст, розказаними з виразними акцентами та місцевим жаргоном.Bemba : Ukushita ifyakulya mu matuuka ayakulu ilingi emusango umo uwanaka umutengo uwa kukwata ifyakulya. Ukwabula amashuko yakwipika, lelo ifya kusalapo fyalicepa pa fyakulya ifyaipikilwa limo.

Ukrainian : Купівля їжі у супермаркетах зазвичай є найдешевшим способом прогодуватися. Однак без можливості приготування вибір обмежено готовою їжею.Bemba : Mu kulundapo amatuuka ayakalamba yalekwatilako ifyakulya ifingi ifyaipikilwa limo. Yamo yakwata nefibombelo ifyapala oveni ya microwave nangu imisango imbi iya kukafishamo ifyakulya

Ukrainian : Супермаркети все частіше розширюють вибір у відділах із готовою їжею. Деякі навіть забезпечують мікрохвильову піч або інші засоби для нагрівання їжі.Bemba : Mu fyalo fimo nangu mu misango ya matuuka yamo mulasangwako incende yakulilamo ifyakulya, ilingi iishili iyapekanishiwa ngashonse nomutengo uwanakako.

Ukrainian : У деяких країнах або типах магазинів є принаймні один ресторан на території, часто досить неформальний, з доступними цінами.Bemba : Mulingile mwapanga no kusenda amakopi ya fikomo fyenu ifya bucingo elyo namanambala ayakutuminapo akampani ka bucingo bwenu konse uko muli.

Ukrainian : Зробіть та носіть з собою копії вашого полісу та контактні деталі вашого страховика.Bemba : Palingile paba imelo elyo na nambala ya foni iya kutuma konse pa kupoka bumpandamano/ukusuminishiwa elyo no kufwaya ifya kwipusha.

Ukrainian : Вони мають надавати електронну адресу та міжнародні номери телефонів страхової компанії для порад/авторизації або для подання скарг.Bemba : Mulingile mukwateko kopi imbi mu cola elyo na pa intaneti (mutume imelo kuli mwebene ninshi na mufikambatikako, nangu ukusungila mu "fisolobelo fya mu mwela")

Ukrainian : Тримайте інший екземпляр у своєму багажі та онлайн (вишліть його на свою електронну адресу вкладенням або завантажте у ¨хмару¨).Bemba : Nga cakuti namu kwata laputopu pa bulendo bwenu, sungeniko kopi imo mukati (apo ingasangwa nangu cakuti takuli intaneti).

Ukrainian : Якщо подорожуєте з ноутбуком чи планшетом, зберігайте копію в їхній пам´яті чи на диску (доступну без інтернету).Bemba : Kabili peleniko amakopi ya cikomo/amanambala yakutumina ababucingo kubanenu abo muleenda nabo nabalupwa nangu ifibusa kung'anda abengatemwa ukwafwilisha.

Ukrainian : Також надайте копії полісів/договорів супутникам і родичам або друзям, які знаходяться вдома та готові допомогти.Bemba : Ama Moose (ayaishibikwa nga elk) tayaba ayakali, lelo yalaicingilila nga cakuti yamona ica kutinya.

Ukrainian : Самі по собі лосі не агресивні, але вони захищатимуться, якщо відчуватимуть загрозу.[Day33]

Bemba : Ilyo abantu bakana ukumona moose ngeyabusanso, kuti balaipalamina sana no kuibika mu busanso.

Ukrainian : Якщо люди не ставляться до лосів як до потенційної небезпеки, вони можуть занадто наблизитися і піддати себе ризику.Bemba : Mufwile mwanwa ifya kunwa ifikola no kulinga. Ubwalwa busenda cila muntu ifya pusanako, elyo ukwishiba apo mwingapela cintu icinkankala.

Ukrainian : Пийте алкогольні напої помірно. Алкоголь має різний вплив на всіх, і дуже важливо знати свою міру.Bemba : Ifintu ificitika ku bumi bwenu kuntanshi pa mulandu wakunwesha ubwalwa kuti paba ukonaika kwa mabu elyo fye no kupofula no kufwa. Ubusanso ubwabamo bulakulilako nga cakuti mwalanwa ubwalwa ubwaleshiwa.

Ukrainian : Можливий тривалий вплив надмірного вживання алкоголю на здоров'я включає пошкодження печінки й навіть сліпоту та смерть. Потенційна небезпека збільшується, якщо вживати незаконно вироблений алкоголь.Bemba : Ubwalwa ubukali ubwa kupanga ubusha suminishiwa no buteko kuti bwata ifiko ifya pusanapusana pamo nga ifyo beta ati mathanol ifingaleta amasanso aye ngalenga ukupofula nangula imfwa nangu unwine fye utunono.

Ukrainian : Нелегальні спиртні напої можуть містити різні небезпечні домішки, як метанол, що можуть спричинити сліпоту або смерть навіть у невеликих дозах.Bemba : Ama gilasi ya mumenso kuti yacepako umutengo mu calo cakunse, makamaka mu fyalo ifya ndalama ishinono umo umutengo wa kubomfya abantu wacepako.

Ukrainian : Окуляри можуть буди дешевші в інших країнах, особливо у країнах з низьким рівнем доходу, де оплата праці нижча.Bemba : Kuti mwatontonkanya ukupimisha amenso yenu ku calo cenu, makamaka nga cakuti kuli inshuwalansi iibombele palifyo, elyo nomba mwasenda ifyo mwapimwa no kuyafibomfya kumbi.

Ukrainian : Обміркуйте можливість перевірки зору вдома, особливо якщо її покриває страхування, та візьміть із собою припис лікаря для пред´явлення в інших місцях.Bemba : Ama fulemu ayamashina ayalumbuka sana mu ncende sha ifi kuti yakwata amafya yabili; yambi kuti yaba fimpashanya fye elyo ayacishinka ayafuma kunse ya calo kuti yakosa umutengo mu calo cenu.

Ukrainian : Фірмові оправи високої якості, доступні в таких місцях, можуть мати дві проблеми: деякі можуть бути копіями, а імпортовані оригінали можуть коштувати більше, ніж удома.Bemba : Kofi cintu cimo icishitishiwa sana pa calo, elyo kuti mwacisanga mu ncende ishingi isha calo cenu.

Ukrainian : Кава є одним із товарів, що найбільше продається у світі, й у вашому рідному регіоні напевне можна знайти багато її видів.Bemba : Nangu cibefyo, kwaliba imisango iingi iya kunwinamo kofi ukushinguluka isonde iilingile ukweshapo.

Ukrainian : Незважаючи на це, у всьому світі існує багато різних способів, як пити каву, які варто спробувати.Bemba : Ubwangalo bwakwingila mu mipokapoka ubwitwa canyoning (nangu: canyoneering) bwaiminina pa kwingila mukati ka mupokapoka, uwingaba uwauma nangu uwaisulamo amenshi.

Ukrainian : Каньйонінг — це про спуск на дно каньйону, який може бути сухим або повним води.Bemba : Canyoning ilasankanya ifibombwa mukowa, ukunina no kutoloka--lelo kulafwaikwa ukusambililako eyefilya nangu ukuba nomubili uwa kosa pa kutendeka (ukupashanya ku kunina kwa mabwe, ukutolokela mu menshi nangu ukushelela kwa pa mfula ya tupapatu utwa buuta ukwa ku Alpin, nge fya kumwenako).

Ukrainian : Каньйонінг поєднує елементи плавання, альпінізму та стрибків, але вимагає порівняно незначного навчання або фізичної форми для початку (в порівнянні з альпінізмом, підводним плаванням з аквалангом або гірським лещатарством, наприклад).Bemba : Ukwenda mulimo uucitika panse umusangwa ukwenda mu ncende sha bubumbo ilingi mutushila uto bonse bendamo.

Ukrainian : Пішохідний туризм – це спосіб активного відпочинку, що включає в себе прогулянки у природних середовищах, часто туристичними стежками.Bemba : Mu kwenda kwa kasuba mwaba ukwenda intamfu ishicepeleko pa mulundu umo ukufika kuntamfu ishitali ishingasenda akasuba konse.

Ukrainian : Денний похід включає в себе відстані від менше милі до довших відстаней, які можна пройти за один день.Bemba : Ku kwenda kwa kasuba ukupita munshila ishayanguka ukuipekanya kulafwaikwa, elyo umuntu fye onse uuliko na maka mu mubili kuti aumfwa bwino.

Ukrainian : Для одноденного походу легкою стежкою не треба багато підготовки, і будь-хто в середній фізичній формі може піти із задоволенням.Bemba : Indupwa ishikwete abana abanono kuti shakabila ukupekanya ukwingi, lelo ubushiku bumo kunse ya ng'anda bwalyanguka sana nangu fye muli notunya elyo na bakumasukulu yabana.

Ukrainian : Родинам з маленькими дітьми може знадобитися більше приготувань, але день на свіжому повітрі — це цілком можливо, навіть з немовлятами та дошкільнятами.Bemba : Mwi sonde lyonse, mwaliba utubungwe ukufika kuli 200 utubombela ku lubali lwa myendele. Utwingi pali utu tuibombela fye.

Ukrainian : У світі існує близько 200 організацій, які займаються біговими турами. Більшість з них працюють самостійно.Bemba : Akabungwe akapyana pali Global Running Tours, aketwa Go Running Tours kalikwata utubungwe tumbi uto kabombela pamo nato fishi ifli fine.

Ukrainian : Наступник Світових Бігових Турів, що має назву Біжимо Тури, об´єднує в єдину мережу десятки організаторів пробіжок визначними місцями на чотирьох континентах.Bemba : Akabungwe ka Running Tours akafumine ku Barcelona elyo na kabungwe kambia aka ku Copenhagen aketwa Running Copenhagen, twatendeke ukubombela pamo na abungwe ka Running Tours Prague akaba ku Prague elyo natumbi.

Ukrainian : Оскільки організація була пов´язана із барселонською Бігові Тури Барселони та копенгагенською Біг Копенгагена, до неї швидко приєдналася празька Бігові Тури Праги та інші.Bemba : Kwaliba ifintu ifingi ifyo mufwile ukutontonkanyapo ilyo tamulaya ku ncende imbi.

Ukrainian : Є багато речей які треба врахувати перед і під час подорожі куди-небудь.Bemba : Ilyo muleya kumbi, mwienekela ukuti ifintu kuti fyaba ngafintu fyaba "kumyenu". Imibeele, amafunde, ifyakulya, imyendele, imilalile, ifikomo, icitundu nafimbipo fikapusanako mu nshila imo ne ibiye ukufuma kuntu mwikala.

Ukrainian : Будьте готовими до того, що під час подорожі багато чого буде не таким, як удома. Манери, закони, їжа, дорожній рух, житло, стандарти, мова тощо будуть до певної міри різнитись від тих, які прийняті там, де ви живете.Bemba : Ici cintu cimo ico mulingile ukwishiba mu matontonkanyo yenu, akucefyako ukumfwa ububi nangu ukufulwa pa mulandu wa mibombele ya fintu kuli iyo ncende.

Ukrainian : Про це необхідно завжди пам´ятати, щоб уникнути розчарування чи, можливо, навіть огиди до місцевих способів робити деякі речі.Bemba : Utwampani utwafwilishako abalendo twatendeke ukubako ukufumu mu mwanda wa myaka uwalenga 19. Kafwilisha wa balendo lingi cintu cimo icisuma icakusalapo pa bulendo ubulecila pa malendo ayo umulendo aendapo kale aya mu filengwa-na-lesa, intambi, icitundu nangu mu fyalo ifishakwata sana indalama.

Ukrainian : Туристичні агенції існують з 19 століття. Зазвичай, турагент – хороший варіант для підготовки подорожі, яка виходить за рамки попереднього досвіду мандрівника, що стосується природи, культури, мови або країн з низьким рівнем доходу.Bemba : Nangu cakuti abafwilisha abalendo abengi balafwaisha ukusungisha ukwa cila nshita, abengi pali aba baishibisha fye imisango imo iya myendele, ukupusana kwa ndalama sha kubomfya nangu incende sha kufikilako.

Ukrainian : Хоча більшість агентств готові приймати найбільш звичні бронювання, багато агентів спеціалізуються на певних типах подорожей, розмірах бюджетів або напрямках.Bemba : Caliba icafwaikwa ukubomfya umuntu uwa kukwafwa uubombela ku malendo ayapala ubulendo bobe.

Ukrainian : Краще звернутися до агента, який часто бронює подорожі, схожі на ваші.Bemba : Uloleshe pa malendo yantu uwa kukwafwa alelandapo, cibe nipa webusaiti nangu pe windo lye shitolo.

Ukrainian : Подивіться, які подорожі рекламує посередник, або на вебсайті, або на вітрині.[Day34]

Bemba : Ngakuti mulefwaya ukutamba icalo mu mikalile, iyanaka umutengo, iyo mulekabila, kwalibako inshila shimo ishakucitilamo ifyo.

Ukrainian : Якщо ви хочете побачити світ не витрачаючи багато коштів через необхідність, спосіб життя чи виклик, є кілька способів це зробити.Bemba : Mu kutendeka, ishi nshila shaba mu fipande fibili: Limbi kuti mulebomba ilyo muleenda nangu ukwesha ukucefyako ukuposa kwa ndalama kwenu. Ifilembelwe apa filelanda pa cakushalikisha.

Ukrainian : Власне, вони розділяються на дві категорії: або працюйте під час подорожей, або спробуйте обмежити свої витрати. Ця стаття фокусується на другому.Bemba : Kuli abo abalefwaya ukulaba kukumfwa bwino ukwabo, inshita no kufwaya ukucefyako indalama ishileposwa ukubwelela kuli zero, moneni ukwenda kwa butantiko bwa ndalama.

Ukrainian : Ті, хто готові пожертвувати комфортом, часом і запланованістю з метою наблизити витрати до нуля, зверніть увагу на подорож з мінімальним бюджетом.Bemba : Bumpandamano bulefipanga ukuti abalendo tabeeba, tabapita apashasuminishiwa, tabaibimba mu makwebo ayaleshiwa, tabalomba, nangu mu musango umbi tabacenjesha abantu bambi pa kukwata ubukumu abene.

Ukrainian : Ця порада передбачає, що мандрівники не крадуть, не порушують, не беруть участі у справах, пов´язаних з нелегальним ринком, не жебракують або не експлуатують іншим чином інших людей заради власної вигоди.Bemba : Incende yakucecetelapo abalendo ilingi eiba yakubalilapo ukwiminina ilyo muleikila mu ndeke, mu combo, nangu muli motoka imbi.

Ukrainian : Імміграційний контрольно-пропускний пункт зазвичай є першою зупинкою при висадці з літака, судна або іншого транспортного засобу.Bemba : Mu mashitima yamo ayabuka imipaka ukuceceta kulacitika ninshi ishitima lileenda elyo mufwile mwakwata icitupa (ID) icacishinka lyonse ilyo mulenina muli aya mashitima.

Ukrainian : У деяких міжнародних поїздах перевірки відбуваються, коли поїзд уже в дорозі, і ви повинні мати при собі дійсне посвідчення, коли сідаєте на такі поїзди.Bemba : Mu mashitima ayakulalamo, ifitupa fyenu kuti fyapokwa na kangalila we shitima pakuti tabamifulunganishishe utulo.

Ukrainian : У нічних потягах зі спальними вагонами, кондуктор може збирати паспорти, щоб вам не довелося переривати сон.Bemba : Ukulembelesha cintu cimbi icifwaikwa pa kukwata visa. Mu fyalo fimo, ulingile walembesha ukusangwa kobe elyo na adilesi uko uleikala ku buteko bwacikaya.

Ukrainian : Реєстрація є додатковою вимогою для отримання візи. У деяких країнах ви повинні зареєструвати свою присутність і адресу, де ви зупинилися, в місцевих органах влади.Bemba : Ici kuti cakabila ukwisushisha icipepala naba kapokola bakuli iyo ncende nangu ukuya kwi ofeshi ililolesha pa myendele ya kwabuka imipaka (imigration).

Ukrainian : Може знадобитися заповнити анкету у місцевій поліції, або відвідати міграційний офіс.Bemba : Mu fyalo ifingi ifyakwata ilyo ifunde ama hotela ya mu ncende yakamyafwako ukulembesha (mulingile mwabepusha).

Ukrainian : У багатьох країнах, де діє подібний закон, реєстрацію будуть проводити місцеві готелі (не забудьте спитати).Bemba : Mu nshita shimbi, abo fye beka abaleikala kunse ya fikulwa fya butandashi ebalingile ukulembesha. Lelo, ici cilalenga ukuti ifunde licepelwe amaka, kanshi mufwile mwaipushisha limo.

Ukrainian : В інших випадках, реєструватися повинні тільки ті, хто зупиняється поза житловими приміщеннями для туристів. Однак, це робить закон ще більш неясним, тому з´ясуйте наперед.Bemba : Imilimo ya mikuulile (Architecture) ilanda pa kupekanya no kukuula ifikulwa. Ifikuulwa fya mu ncende imo ilingi line filaba fya kongola abatandashi ukulingana ne fyo fyakuulwa.

Ukrainian : Архітектура пов´язана з проектуванням і будівництвом споруд. Сама архітектура місцевості часто є окремою туристичною пам´яткою.Bemba : Ifikuulwa ifingi fisuma ukufitamba no kufimwena ukufuma pafikulwa ifitali nangu ukufuma pe windo ilyapekanishiwa bwino ukutambilapo ubusuma bonse.

Ukrainian : Багато будівель є дуже гарними з вигляду, а вид з високої будівлі або розумно розташованого вікна може бути красою для споглядання.Bemba : Ifya kulenga no kupanga nangu uku kuula ifikuulwa kwali kula no kusabankanishiwa ukwampana ne fiputulwa fimbi pamo nga ukupekanya ifikuulwa fya mu kalale, ifya kulenga, ukupanga, ukukuula kabili no kulolekesha pa fikuulwa ifya pangwa ifikalamba, ifya kupangapanga ifisuma, no kuwamya mukati ka mayanda, ukuwamya imansa sha fikuulwa kabili no kulinganya bwino umushili.

Ukrainian : Архітектура значно перетинається з іншими галузями, включаючи містобудування, цивільна інженерія, декоративне мистецтво, дизайн інтер´єру та ландшафтний дизайн.Bemba : Ukumona ifyo incende ishingi isha pueblos shaba ukutali, te kuti mukwanishe ukusanga incende ishingi ishakwangalilamo mu nshita ya bushiku ukwabula ukuya ku Albuquerque nangu ku Santa Fe.

Ukrainian : Беручи до уваги, якими віддаленими є багато з пуебло, ви не зможете знайти істотного нічного життя не відправившись до Альбукерке або Санта-Фе.Bemba : Nangu cibefyo, mupepi na incende sha njuka shonse ishilembelwe pamulu shilashitisha ifya kunwa, elyo ishingi pali ishi shilakwatamo ifya kusekesha ifingi (pa kutampa ifya kulisha ifya shinguluka Albuquerque na Santa Fe).

Ukrainian : Проте майже у всіх перерахованих вище казино подають напої, а в деяких з них проводяться фірмові розваги (переважно у великих казино, які розташовані безпосередньо біля Альбукерке і Санта-Фе).Bemba : Mwishibe ukutila: utubale twamu tauni utunono ta twaba bwino ku bantu abaletandalako abafumine ku fyalo fimbi nangu abakuya ishako fye panono.

Ukrainian : Стережіться: бари маленьких міст не завжди є хорошими місцями для проведення часу відвідувачами з інших штатів.Bemba : Pa mulandu wa cintu cimo, akapinda ka kukuso aka New Mexico kalikwata amafya nokwensha kwaba cakolwa, elyo ukufula kwaba namutekenya abakolwa kuba sana mupepi no tubale twamu tauni utunono.

Ukrainian : З одного боку, на півночі Нью-Мексико існує значна проблема водіння напідпитку, і концентрація нетверезих водіїв є високою біля барів маленьких міст.Bemba : Ukulembaula nangu ukushilaula ukushifwaikwa kwaishibikwa nga graffiti.

Ukrainian : Небажані мурали або нерозбірливі написи відомі як графіті.Bemba : Nangu cakuti cintu icilecitika sana muli shino nshiku, abantu abengi bacikuminkanya ne misepela iyonaula ifikulwa fyacalo ne fyabantu ukubomfya penti yakufuminisha.

Ukrainian : Цей феномен далеко не сучасний, однак люди чомусь асоціюють його із молоддю, яка нівечить об´єкти суспільної та приватної власності за допомогою балонів із фарбою.Bemba : Lelo, shino nshiku kwaliba abantu abasambilila ukupenta kwa graffiti, ukulongana kwa mangalo ya graffiti elyo na ifibumba "ifya suminishiwa" Ukupenta kwa graffiti muli uyu musango ilingi kulapalana ne fya kulenga ukucila ifishilwa ifishasuminishiwa.

Ukrainian : Однак в цей час існують визнані графіті-художники, заходи з графіті й ¨правові¨ стіни. Картини графіті в цьому контексті часто нагадують твори мистецтва, а не нерозбірливо намальованані ніки.Bemba : Ukuposa kwa boomerang mulimo umo uwaishibikwa untu abatandashi abengi bafwaisha ukusambilila.

Ukrainian : Кидання бумеранга — це популярна навичка, якою воліють оволодіти багато туристів.Bemba : Nga cakuti ulefwaya ukusambilila ukuposa boomerang iyo iingabwelela ku kuboko kobe, ushininkishe ukuti naukwata boomerang iyayana iingabweluluka.

Ukrainian : Якщо ви хочете навчитися кидати бумеранг, який повертається до вас, переконайтеся, що у вас є відповідний бумеранг.Bemba : Ama boomeranga ayengi ayasangwa mu Australia ilingi teyakubwela nga waposa. Kuti cawama kubaletendeka ukusambilila ngatabale yaposa ilyo kuli icimwela.

Ukrainian : Більшість бумерангів, доступних у Австралії, насправді неповертальні. Найкраще для новачків не намагатися кидати його у вітряну погоду.Bemba : Ifyakulya fya Hangi fipikwa mucilindi icakaba mu mushili.

Ukrainian : Їжа Хангі готується в гарячій ямі в землі.[Day35]

Bemba : Iici cilindi limbi kuti cakafiwa na mabwe ayakaba ukufuma pa mulilo, nangu mu ncende shimo umo icikabilila ca calo cilalenga ukuti umushili uikabile fye uwine.

Ukrainian : Яму або нагрівають гарячим камінням з багаття, або в деяких місцях геотермальне тепло робить місця на землі природно гарячими.Bemba : Ifilindi fya hangi filabomfiwa mu kwipika ifyakulya fya kooca ifya pa cungulo.

Ukrainian : Хангі часто використовують для приготування традиційної смаженої вечері.Bemba : Incende ishingi mu Rotora shalikwata ukwipika kwa mu mushili uwaikabila fye uwine ukwa hangi, elyo imipikile imbi iya hangi kuti yasangwa ku Christchurch, Wellington elyo ne ncende shimbi.

Ukrainian : У декількох місцях у Роторуа ви знайдете геотермальні хангі, а інші хангі можна спробувати в Крайстчерчі, Веллінгтоні тощо.Bemba : Akampani kama shitima aka MetroRail kakwata amashitima yabili ayasenda abantu mukati nakunse ya Cape Town: MetroPlus (iyaishibikwa nga First Class) na Metro (iitwa Third Class.

Ukrainian : МетроРейл має два класи електричок, які курсують у межах та навколо Кейптауна: МетроПлюс (також відомий як перший клас) та Метро (відомий як третій клас).Bemba : MetroPlus ilomfwikapo bwino sana elyo tamufula abantu lelo yalikosako umutengo, nangu cakuti yalicipako ukucila amatiketi aya metro ayaku Europe.

Ukrainian : МетроПлюс зручніший і менш людний, але трохи дорожчий, хоча квитки на нього все одно дешевші за звичайні квитки на метро у Європі.Bemba : Cila shitima lyalikwata ifitolokoshi fya MetroPlus na Metro; ifitolokoshi fya MetroPlus lyonse fiba kumpela ye shitima mupepi na Cape Town.

Ukrainian : У кожному поїзді є вагони МетроПлюс і Метро; вагони МетроПлюс завжди знаходяться у кінці поїзда ближче до Кейптауна.Bemba : Ukusendelako bambi - Tekwesha ukusuminisha ifyola fyobe ukufuma pantu ulefimona, makamaka ilyo uleciluka imipaka ya fyalo.

Ukrainian : Дбаючи про інших — ніколи не випускайте свої сумки з поля зору, особливо під час перетину міжнародних кордонів.Bemba : Kuti waisanga waingishiwa mulyashi lya kusenda imiti ikola ukwabula ukuti wishibe, ico icingakutwala mu bwafya ubukulu.

Ukrainian : Ви можете виявити, що вас використали для транспортування наркотиків, що принесе вам величезні неприємності.Bemba : Pali ifi paliba ukulolela mu mulongo, pantu imbwa ishinunsha imiti kuti shaisabomfiwa pali imwe inshita iili yonse ukwabula ukwishibishiwa.

Ukrainian : Це також включає й очікування у черзі, оскільки собак, натренованих на пошук наркотиків, можуть використати будь-коли без попередження.Bemba : Ifyalo fimo fyalikwata amafunde ayakosa ayakukandilamo bacintomfwa nangu fye ni pa muku wa kubalilapo; pali ici kuti paba no kukakwa ukufika pa myaka 10 nangu fye ukwipaiwa.

Ukrainian : У деяких країнах існують надзвичайно драконівські покарання навіть за правопорушення, скоєні вперше; вони можуть включати тюремне ув´язнення строком понад 10 років або смерть.Bemba : Ifyola ifishala ukwabula abantu efyo bafwaya sana ukwiba elyo kabili abakalamba babuteeko balafikonka sana nge fintinya umwingasangwa amabomba.

Ukrainian : Залишені без нагляду валізи можуть стати здобиччю крадіїв, а також привернути увагу представників влади, які остерігаються загрози вибухів.Bemba : Ku ng´anda, pa mulandu waku kumanakumana no tushishi lyonse utwa malwele utusangwa apali ponse, kuti cashinikishiwa sana ukuti te kuti mwambule amalwele ukufuma kuli utu tushishsi.

Ukrainian : Вдома, через постійний вплив місцевих мікробів, є дуже високі шанси на те, що ви уже набули до них імунітет.Bemba : Lelo mu ncende shimbi isha pacalo, uko utunama utusenda utuishishi twa malwele kuti twaba utupya kuli imwe, mube abaenekela ukuti kuti mwasangwa mu mafya.

Ukrainian : Але в інших частинах світу, де бактеріологічна фауна для вас нова, у вас набагато більше шансів зіткнутися з проблемами.Bemba : Kabili, mu ncende umwaba imiceele iya kaba utushishi twa malwele tulakula bwangu elyo no kukokola ukufwa ngatuli kunse ya mubili.

Ukrainian : Крім того, у теплих кліматичних умовах бактерії як ростуть швидше, так і живуть довше поза межами тіла.Bemba : Kanshi ici ecalengele na mafya ya Delhi Belly, Icitipu ca kwa Pharaoh, Icilandushi ca kwa Montezuma, elyo ne fibusa fyabo ifingi.

Ukrainian : Звідси і муки Живота Делі, Прокляття Фараону, Помста Монтесуми та багато їхніх друзів.Bemba : Pamo fye nga amafya yaku mipemene mu ncende sha miceele iya talala, amalwele ya mumala mu ncende sha miceele iyakabisha yaliseeka sana elyo inshita ishingi yalakalifya sana imitima lelo tayaba nabusanso sana.

Ukrainian : Як і захворювання дихальної системи є більш поширеними у прохолодному кліматі, так і кишково-шлункові захворювання — у жаркому кліматі. У більшості випадків вони значно дратують, але не є насправді небезпечними.Bemba : Nga cakuti muleenda mucalo icileya pantanshi pa muku wa kubalilapo – nangu mu ncende iipya iye sonde – mwi cefya amaka ya kumisungusha aya mikalile ne ntambi sha uko kuntu.

Ukrainian : Якщо подорожуєте до країни що розвивається вперше — чи просто в нову частину світу — не треба недооцінювати потенційний культурний шок.Bemba : Inshita ishingi, umulendo uwatekanya kabili uuli na maka alifulunganishiwapo nobupya bwa myendele yamu fyalo ifileya pantanshi, uko ukwaluka kwa ntambi ukwingi lelo ukunono mu kumoneka kuti kwalundapo mu kwangufyanya.

Ukrainian : Багато досвідчених мандрівників, які часто подорожують, були виснажені новизною мандрів до країн, що розвиваються, де часто можуть з´явитись культурні ситуації, до яких треба пристосуватись.Bemba : Makamaka mu nshiku shenu ishakubalilapo, tontonkanyeni pa kucibondola mu musango waku Kabanga nama hotela ayasuma, ifyakulya, elyo ne milimo iya kwafwilisha ukubelesha.

Ukrainian : Особливо в перші дні слід подумати про те, щоб витратитися на західний стиль і якісні готелі, продукти харчування та послуги, які допоможуть вам акліматизуватися.Bemba : Tekwesha ukusendama pali matilesi nangu pali padi panshi mu ncende umo mushishibe bwino utunama utwabako.

Ukrainian : Не спіть на матраці або на вистілці на землі у районах, місцева фауна яких вам невідома.Bemba : Nga cakuti muleya mu kupanga insakwe panse, mufwile mwasenda aka busanshi ka mu nsakwe (cot) nangu ubusanshi bwa kupeeleka (hammock) pa kuicingililako ku nsoka, utumini ne fyapalako kulifyo.

Ukrainian : Якщо ви збираєтеся отаборитися, візьміть з собою розкладачку або гамак, щоб триматися якомога далі від змій, скорпіонів і тому подібних.Bemba : Isusheni ing´anda yenu na kofi iyisuma iya cindama nganshi kabili iya nunkila mu nshita ya lucelo kabili na chayi iyitwa ati chamomile iya kunashako umutima mu nshita ya bushiku.

Ukrainian : Додайте до свого домашнього затишку смачну каву вранці та ромашковий чай, що розслабляє, на ніч.Bemba : Nga cakuti muli pa kutusha kwa pa ng'anda, kuti mwakwata inshita yakuitangata no kuipangilapo ifya kunwa fimo ifyaibelako.

Ukrainian : Коли ви відпочиваєте вдома, ви маєте час побалувати себе і витратити більше часу, щоб приготувати щось особливе.Bemba : Nga cakuti mulefwaya ukufwailishishapo nafimbi, kuti mwabula ili ishuko no kupangako nangu ukusanshako fimbi ifyo mwingatemwa ukunwa:

Ukrainian : Якщо ви відчуваєте запал до пригод, скористайтеся нагодою, щоб випити сік або змішати смузі:Bemba : limbi mukasangilapo ifya kunwa fimbi ifyayanguka ifyo mwingalanwa pacakulya cakacelo ilyo makabwelela ku mibombele yenu iya lyonse.

Ukrainian : можливо, ви відкриєте для себе простий напій, який можна приготувати на сніданок, коли повернетеся до свого щоденного розпорядку дня.[Day36]

Bemba : Nga cakuti mwikala mu musumba umwaba ifya kunwa ifya pusanapusana, kuti mwaya ku tubale nangu utuma tarveni utwa mu ncende yenu uko mushiya lyonse.

Ukrainian : Якщо ви живете в місті з різноманітною культурою вживання алкоголю, ходіть у бари або паби в районах, де ви буваєте не часто.Bemba : Kuli abo abashabelesha sana amashiwi ya fya bumi, amashiwi yabili ayemininako amalwele ya lwambu (infectious na contagious) yamoneka ayayafya ukupusanya.

Ukrainian : Для тих, кому не знайомий медичний жаргон, слова інфекційний та заразний мають різну семантику.Bemba : Ubulwele bwa lwambu (infectious) ni ubo ubuletwa nakantu akasalanganya amalwele, pamo nga virus, bakitirya, fungus nangu utushishi tumbi.

Ukrainian : Інфекційне захворювання — це захворювання, викликане патогеном, таким як вірус, бактерія, грибок або інші паразити.Bemba : Ubulwele bwa lwambu (contagious) ni ubo ubusalanganishiwa ilyo wapalamina ku muntu uubukwete.

Ukrainian : Інфекційне захворювання — це захворювання, що легко передається, якщо перебувати поблизу інфікованої людини.Bemba : Amabuteko ayengi yalafwaya abalendo abaleingila mu calo, nangu abekashi abalefuma, mu fyalo fyabo ukupeelwa umuti wakucingilila ku malwele ayalekanalekana.

Ukrainian : Багато урядів вимагають від гостей, що в´їжджають, або від мешканців, що виїжджають з країни вакцинації від цілої низки хвороб.Bemba : Ifi ififwaikwa kuti fyashintilila pa fyalo ifyo umulendo ayako nangu ifyo alekabila ukuyako.

Ukrainian : Ці вимоги часто залежать від того, які країни відвідав або планує відвідати мандрівник.Bemba : Cimo pa fikomo ifyakosa ifya Charlotte, ku kapinda ka kukuso ka Carolina, cakuti yali kwata ifintu ifingi ifisuma kabili ifya cindama ifya kusalapo ifya ndupwa

Ukrainian : Одна з переваг Шарлотт, Північна Кароліна — те, що воно пропонує безліч високоякісних варіантів для сімей.Bemba : Abekala calo ukufuma ku ncende shimbi ilingi balanda pali bucibusa ku ndupwa ngo mulandu uukalamba uwakukuukila kuli ilya ncende, elyo abalendo ilingi balasanga uyu musumba ukuba uusuma uwakumfwamo bwino ninshi nabana babo epo bali.

Ukrainian : Мешканці інших районів часто згадують родинну доброзичливість як головну причину переїзду туди, а відвідувачі часто зауважують, що містом легко насолоджуватися з дітьми.Bemba : Mu myaka 20 iyapitapo, ubwingi bwa fintu ifyakusalapo ifyaba ifisuma ku ndupwa mu Uptown Charlotte fyalifulilako mukwangufyanya.

Ukrainian : За останні 20 років кількість зручностей для дітей у районі Аптаун міста Шарлотт зросла в геометричній прогресії.Bemba : Amamotoka ya taxi tayabomfiwa sana ne ndupwa mu Chalortte, nangu cakuti kuti yaba ayakankala munshita shimo-shimo.

Ukrainian : Таксі зазвичай не використовуються родинами у Шарлотті, хоча вони і можуть бути корисними за певних обставин.Bemba : Kwalibako indalama shimbi ishakulipila ngacakuti wasenda ukucila pa bantu babili (2), kanshi ulu lubali kuti lwakosa umutengo ukucila ifilefwaikwa.

Ukrainian : Існує доплата за перевезення більш ніж 2 пасажирів, тому цей варіант може бути більш дорожчим ніж потрібно.Bemba : Antarctica encende iyatalalisha pano isonde lyonse, elyo yashinguluka South Pole.

Ukrainian : Антарктика — найхолодніше місце на Землі, що оточує Південний полюс.Bemba : Ukutandalila incende ishapusanapusana kwa mutengo sana, kulafwaikwa ubumi busuma ubwa mubili, kuti kwacitikafye ukufuma mu mwenshi wa Cinshikubili ukufika mu Kabengele kakalamba, elyo kabili ilingi kubafye ukutandalila cishi ca Penisula na bemba wa Ross

Ukrainian : Туристичні поїздки затратні, вимагають хорошої фізичної форми, можуть відбуватися лише влітку з листопада по лютий і здебільшого обмежуються півостровом, островами та морем Росса.Bemba : Abantu aba ncito abengi nalimo ikana limo bekala kuno mu nshita yalusuba mu ma bumba nalimo ikumi na babili ayali yane. Nakucilisha mu ncende ica panshi; elyo impendwa iyinono ila shala mu nshita ya mpepo.

Ukrainian : Пара тисяч осіб персоналу живе тут влітку десь на чотирьох десятках баз переважно у тих районах; мало хто залишається зимувати.Bemba : Incende iya mukati ka Antarctica yalishala icipopa umushikala abantu, umwa talalilwa kabili tamwaba nangu fimo ificitika. Yaba ni ncende iyaimako pa muulundu iya fimbwa nama kilomita yabili ukufika nakuli yatatu aya menshi makaasa.

Ukrainian : Внутрішня Антарктика – це безлюдне плато, яке вкрите 2-3 км льоду.Bemba : Abatandashi ba munshita abeenda na indeke balengila mukati ka ncende, pa kuninika impili nelyo ukufika ku Pole, ukwaba ulubali lwa ncende ulukalamba.

Ukrainian : Час від часу спеціальні повітряні тури відправляються вглиб країни заради альпінізму або для того, щоб дістатися до полюса, де є велика база.Bemba : Incende ya South Pole Traverse (nangu Highway) ninshila iilepele ama kilomiita 1600 ukufuma ku Citesheni ca McMurdo pali Beemba ya Ross ukuya ku Pole.

Ukrainian : Траверс Південного полюса (або Шосе) — це 1600-кілометровий маршрут від станції Макмурдо по морю Росса до полюса.Bemba : Iyi ncende yaisulamo amenshi makaasa ayakosa mu filindi umusangwa ama fulagi. Kuti mwapitafye ama tilakita ayacenjelesha, amasileji yakukungwilako ayakusenda amafuta nefyakubomfya.

Ukrainian : Це утрамбований сніг, розщілини в якому були засипані та позначені прапорцями. Їздити можна тільки на спеціалізованих тракторах, тягаючи санки з паливом і запасами.Bemba : Ishi ncende tashaba ishanaka sana kanshi inshila ilashinguluka mu Mpili sha Transantarctic pakufika ku mupokapoka.

Ukrainian : Вони не надто повороткі, тому для виходу на плато маршрут робить довгий гак навколо Трансарктичних гір.Bemba : Icintu cimo icaishibikwa sana icilenga amasanso pa nshita yapa mwela misebo ishatelela, mumbali ya misebo (umwakwenda abantu) makamaka pama sitepu.

Ukrainian : Найбільш частою причиною аварій взимку є слизькі дороги, тротуари (пішохідні доріжки) і особливо сходинки.Bemba : Pakuicingilila, mufwile mwakwata insapato ishakwata ifinyantilo ifisuma. Insapato sha lusuba ilingi shilatelela sana pa menshi makaasa, elyo neshapa mwela shimo nasho tashikwanisha bwino.

Ukrainian : Як мінімум, вам потрібне взуття із відповідною підошвою. Літнє взуття зазвичай ковзає по льоду та снігу, навіть деякі зимові чоботи недосконалі.Bemba : Imipangilwe ifwile yaba iyashika bwino, 5 mm (1/5 inch) nangu ukucilapo, elyo ifyakupangila nafyo filingile fyaba ifyanakilila mu ncende ishatalala.

Ukrainian : Візерунок має бути достатньо глибоким, не менше 5 мм (1/5 дюйма), а матеріал достатньо м´яким при холодних температурах.Bemba : Insapato shimo shalikwata utushimbi panshi elyo kabili kwaliba nefibombelo fimbi ifyakulundako munshita ishatelelesha, ifingabomfiwa ku nsapato nama buuti, ku fitende nangu ku fitende ne finyantilo.

Ukrainian : Деякі черевики мають шипи та існує додаткове обладнання з шипами для слизької поверхні, що підходить для більшості туфель і черевиків, для підборів або підборів і підошви.Bemba : Ifitende fifwile fyaba ifiipi kabili ifikulu. Umucanga, insakalabwe nangu umucele (calcium chloride) ilingi filasalanganishiwa mu musebo nangu mu nshila pakucefyako ukushelela.

Ukrainian : Підошва має бути низькою і широкою. Пісок, гравій або сіль (хлорид кальцію) часто розкидають дорогами або доріжками, щоб збільшити тертя.Bemba : Ukutelemuka kwa fimabwe na menshi makaasa tecintu iceni; imilundu iyatentemuka sana kuti yaikatafye amenshi makaasa ayauma ayalinga, elyo nefyapulamo fifwile fyatelemukila panshi.

Ukrainian : Лавини не є аномалією; круті схили можуть утримувати лише певну кількість снігу, а його надлишок буде спускатися лавиною.[Day37]

Bemba : Ubwafya bwakuti amenshi makaasa ayakosa yalakambatila, kanshi cilafwaikwa kwaba cimo icalenga ukuti yatelemukile panshi, elyo na menshi makaasa yamo ilyo yatendeka ukutelemuka ninshi yalalenga nayambi yakonkepo.

Ukrainian : Проблема полягає в тому, що сніг липкий, тому йому слід надати певного початкового імпульсу, щоб він зійшов вниз, а схід певної кількості снігу може бути пускним механізмом для решти снігової маси.Bemba : Inshita shimo icingalenga ukutelemuka nilyo akasuba kabalika nokufikafya, inshita shimo nilintu fyapona ifingi ukufuma mumulu, elyo limbi nalyo nipamulandufye wa bubumbo, elyo ilingi bantu ebalenga.

Ukrainian : Іноді це викликається нагріванням снігу під сонцем, іноді – випадінням більшої кількості снігу, іноді – іншими природними явищами, а часто причиною є людина.Bemba : Icimwela ca kashululu ecileshingulusha umwela uwapanshi, uulemina umwela wapali iyi ncende ukutwala mukati nokuwimya mu mulu.

Ukrainian : Торнадо — це стовп повітря із дуже низьким тиском, котрий, обертаючись, засмоктує навколишнє повітря всередину та вгору.Bemba : Filapanga imyela iyapamulu (ilingi pakati ka milundu 100-200 pa nsa imo) elyo kabili kuti waimya ne fintu ifyafina ukutwala mu mwela, ukufisenda ukuyafika uko ici cimwela cileya.

Ukrainian : Вони створюють сильні вітри (часто 100-200 миль на годину) і можуть піднімати в повітря важкі предмети, пересуваючи їх під час руху торнадо.Bemba : Utendeka ngama fanelo ukufuma mu mabimbi, nokwisasanguka "icimwela ca kashululu" ilyo cafika ku mulundu.

Ukrainian : Вони починаються у вигляді вихорів, що спускаються з грозових хмар, і перетворюються на ¨торнадо¨, коли доходять на землю.Bemba : Netiweki ya Personal VPN (virtual private network) ilapeela umusango uusuma uwakwisula nokwingila monse mu lyashi lya miteekele pamo nelyashi lya makwebo ya IP ilyafisama.

Ukrainian : Персональні провайдери VPN (віртуальних приватних мереж) — відмінний спосіб обійти як політичну цензуру, так і комерційну IP-геофільтрацію.Bemba : Iyi netiweki yaliba sana pamulu kuma webusaiti ayengi pamilandu iingi: Ilapanga inshila cipyacipya iya filesangwa pa intaneti fyonse, te http fye yeka iyo.

Ukrainian : Є кращими, ніж веб-проксі з декількох причин: вони переадресовують весь інтернет-трафік, а не лише http.Bemba : Yalikwata amaka ya bandwidth ayapamulu elyo ilabomba bwino. Yaliba iyaisalwa napa mulandu waici tapali uwingamona ifili mukati

Ukrainian : Вони зазвичай пропонують вищу пропускну здатність та кращу якість послуг. Вони зашифровані, тож за ними важче стежити.Bemba : Utwampani twa malyashi ilingi tulabeepa pa mulimo waici, ukulanda ukuti cabelako "pakucefyako ubupupu bwafintu ifyo ushabombela".

Ukrainian : Інформаційні компанії зазвичай брешуть стосовно мети, стверджуючи, що це ¨для запобігання піратству¨.Bemba : Nakuba, amakodi ya ncende tayakwata ubwafya ubuli bonse pa kukopolola ukwabula insambu; ukukopolola kwa panono-kuli-panono ukwa disc kukalilafye bwino pa cibombelo icili conse apo na disc iyapangilwe pakubala ingalila.

Ukrainian : Насправді, регіональні коди ніяк не впливають на незаконне копіювання; точна до біта копія диска, як і оригінал, чудово відтворюватиметься на будь-якому пристрої.Bemba : Umulimo uukulu untu capangilwe kupeela tulya twampani amaka ayengi ayakupindulula imishika; fyonse filifye pa kubombela pa ndalama.

Ukrainian : Фактична мета - це дати тим компаніям більше контролю над своїми ринками; вся справа полягає в грошовому обізі.Bemba : Pamulandu wakuti ukutuma kwama foni kwashintilila pali intaneti, taulingile ukubomfya akampani kama foni akakuncende uko wikala nangu kuntu uya pa malendo.

Ukrainian : Оскільки дзвінки передаються через інтернет, вам немає необхідності використовувати телефонну компанію, що розташована поблизу вашого місця проживання або перебування.Bemba : Kabili takwaba icifwaikwa icakuti ufwile wakwata inambala ya foni iyauko kwinefye kuntu wikala; kuti wakwata netiweki ya intaneti ukufuma kuli setilaiti mu mpanga yaku Chicken, Alaska nokusala inambala iilelanda ukuti uli mu Arizona iyakasuba akabalikisha.

Ukrainian : Також немає вимоги отримати місцевий номер від громади де ви живете; ви можете отримати супутникове підключення до інтернету в Чикені на Алясці та вибрати номер який стверджуватиме що ви у сонячній Арізоні.Bemba : Ilingiline, ulingile ukushita inambala ye sonde lyonse iyaibela iyakusuminisha ama foni ya PSTN ukukutumina. Uko inambala ilefuma cilapanga ubupusano ku bantu abalefwaya ukukutumina.

Ukrainian : Часто доводиться окремо купувати міжнародний номер, який дозволяє ТМЗК-телефонам дзвонити вам. Те, звідки номер, має велике значення для тих, хто вам телефонує.Bemba : Utusolobelo utwalula amashiwi – utubombelo utwingakwanisha ukwalula amashiwi ayengi palwatuko ukufuma mu citundu cimo nokuya mu citundu cimbi.

Ukrainian : Програми-перекладачі тексту в реальному часі - це додатки, які здатні автоматично перекладати цілі фрагменти тексту з однієї мови на іншу.Bemba : Utubombelo tumo muli ici cipande kuti twayalula amashiwi mu citundu caku calo cimbi pa fishibilo nangu ifipe fimbi ifya mu calo ilyo uulebomfya asontekapo foni yakwe pali ico cintu.

Ukrainian : Деякі додатки в цій категорії можуть навіть перекладати тексти на іноземні мови на знаках або інших об´єктах у реальному світі, коли користувач направляє смартфон на ці об´єкти.Bemba : Ifintu ifyalula ifitundu nafiwaminako sana, elyo ilelo ifingi filapeela ubupilibulo ubwalungama elyo limo ubwalubanako (limo nefilembo ifyabula ukuba bwino), nomba kufwile kwaba ukuposako amano, pantu limbi ku cayalulafye ifyalubana fyonse.

Ukrainian : Машинний переклад значно покращився, і тепер часто пропонує більш-менш коректні переклади (і рідше — тарабарщину), але потрібно пильнувати, адже все може бути неправильно.Bemba : Akabombelo kamo akaishibikwa sana ni Google Translate, akasuminisha ukwalula ifitundu nangu takuli intaneti ngacakuti wa dauniloda ilyashi lya citundu ico ulekabila.

Ukrainian : Одним з найбільш видатних додатків у цій категорії є Гугл Транслейт, який робить можливим офлайновий переклад після завантаження потрібних мовних даних.Bemba : Ukubomfya akabombelo kakwishibila incende aka GPS pali foni yobe ecintu icingaba icayangukisha kabili icisuma icakwishibilako uko uleya ilyo uli mu calo icishili caku myenu.

Ukrainian : Використання застосунків GPS-навігації на вашому смартфоні може бути найпростішим і найзручнішим способом орієнтуватися на місцевості за межами вашої рідної країни.Bemba : Kuti cakwafwilishako ukusunga indalama ishakulashita ama mapu ayapya munshita yakubomfya GPS, nangu GPS iyabafye yeka palwaiko nangu ukwashimako imo ku kampani akashimisha akama motoka.

Ukrainian : Купівля нової карти для GPS, або автономного пристрою GPS може заощадити гроші, або можна взяти його в оренду його в компанії з оренди автомобілів.Bemba : Nga cakuti taukwete intaneti kuli foni yobe, nangu uli ukutali na netiweki, imibombele kuti yacepa nangu tekuti fibombefye.

Ukrainian : Якщо у вас немає підключення для передачі даних для вашого телефону або коли він знаходиться поза зоною дії мережі, їх продуктивність може бути обмежена або недоступна.Bemba : Cila shitolo lyapa cifutu lyalisulamo ubantantiko ubwafulungana ubwa ma kadi yama foni ayalipililwa limo ayengabomfiwa pa ma foni yakulipila nangu amafoni ayalifye yonse.

Ukrainian : У кожному магазині біля дому є заплутаний ряд передплатних телефонних карток, які можна використовувати з таксофонами або звичайними телефонами.Bemba : Nangu cakuti ama kadi ayengi yasuma ukutuminako foni ukuli konse, yamo yalicenjela mukupeela imitengo yakutuminapo iyanaka kumabumba ya fyalo fimofimo.

Ukrainian : Більшість карток підійдуть для дзвінків на будь-які напрямки, однак деякі мають вигідні тарифи для дзвінків у певні групи країн.Bemba : Ukukwata kwa iyi milimo ilingi kucitikila muli namba ya foni iishili yakulipila iingatuminwa ukufuma kuma foni ayengi ukwabula ukulipila nangu cimo.

Ukrainian : Доступ до цих послуг часто надається через безкоштовний телефонний номер, на який можна подзвонити з більшості апаратів.Bemba : Amafunde ayakuma ukukopa kwa fikope ukwaseeka yalikuma nakukukopa kwama vidyo, nakuba yena ukucilanapo.

Ukrainian : Правила щодо звичайного фотографування також розповсюджуються на відеозапис, навіть суворіше.[Day38]

Bemba : Ngacakuti ukukopafye icikope cintu cimo icishingasuminishiwa, lyena kanshi ufwile ukutontonkanya sana pakukopa kwa vidyo ya ico cikope.

Ukrainian : Якщо заборонено просто фотографувати щось, то навіть і не думайте записувати це щось на відео.Bemba : Nga cakuti kubomfya aka ndeke akanono akakukopelako aketwa ati drone, umwene kabela ifyo winga suminishiwa ukukopa elyo ni nsambu nshi ukwete nangu ifitupa fimbi ifilefwaikwa.

Ukrainian : Якщо використовуєте коптер, перевірте заздалегідь, що вам дозволено знімати на плівку та які дозволи чи додаткову ліцензію необхідно мати.Bemba : Ukupupusha akakukopelako mupepi ne cibansa ca ndeke nangu pamulu we bumba lya bantu ilingi temano ayasuma, nangufye cakuti tacaleshiwa muncende yenu.

Ukrainian : Запуск дрона поблизу аеропорту чи над натовпом – це майже завжди погана думка, навіть якщо це законно у вашому регіоні.Bemba : Shino nshiku ukwenda kwamu mwela ne ndeke telingi kulipililwa palya pene fye kubene ba ndeke ukwabula ukufwayafwaya no kulinganya imitengo kumbi.

Ukrainian : В наш час, подорож повітрям рідко бронюється напряму через авіалінію, без попереднього пошуку та зіставлення цін.Bemba : Inshita shimo indeke imo ine kuti yakwata imitengo iyapusana nganshi pama webusaiti ayapusana eico kanshi cisuma ukupashanya ifyo wasanga elyo nokulolesha pali webusaiti yabene ba ndeke iine ilyo taulalipila.

Ukrainian : Іноді на різних агрегаторах ціни на одні й ті самі рейси дуже сильно відрізняються, тому варто порівняти результати пошуку, а також зазирнути на сайт самої авіакомпанії, перш ніж здійснювати бронювання.Bemba : Nangu cakuti tamwingakabila icitupa ca kwendela ica visa pa malendo ayepi ayakufyalo fimofimo ngo mutandashi nangula ku makwebo, ukuya kwenu kulya ngo musambi we sonde lyonse kulafwaikwa ukwikalako inshita iitali ukucila ifyo mwingaya fye nga mu kutandala.

Ukrainian : Деякі країни не вимагають наявності візи для коротких відвідин з туристичною або діловою метою, та якщо ви приїжджаєте для навчання, то загалом перебуватимете в країні довше, ніж звичайний турист.Bemba : Mukucimona, ukwikala mu calo icishili calo cakumyenu panshita iitali kukakabila ukupokela limo icitupa ca kwikalila (visa).

Ukrainian : Загалом, для перебування у будь-якій іноземній країні протягом тривалого періоду потрібно заздалегідь отримати візу.Bemba : Ifitupa fya basambi ilingi line fyali kwata ififwaikwa ifyaibelako elyo nemipushishe yalipusanako kufya batandashi fye nangu kufya makwebo.

Ukrainian : Загалом вимоги та процес подання заявки на студентську візу відрізняються від процедури подання на звичайну туристичну чи ділову візу.Bemba : Ku fyalo ifingi, mukakabila ukukwata inkalata yaku suminishiwa ukufuma kwisukulu ilyo mulefwaya ukusambililapo, elyo ne fishininkisho ifyandalama ishikamyafwilisha makamaka mu mwaka wakubalilapo uwa masambililo yenu.

Ukrainian : Для більшості країн вам знадобиться лист-запрошення від закладу, у якому ви бажаєте навчатися, а також доказ наявності коштів для забезпечення себе протягом принаймні першого року навчання.Bemba : Fwailisheni kwi sukulu, pamofye ne ciputulwa ca myendele ya kunse ya calo ico mulefwaya ukuyako ku masambililo pakwishiba ififwaikwa.

Ukrainian : Для отримання детальних вимог, запитайте про них в закладі, і так само в департаменті імміграції для країни, в якій ви хочете навчатись.Bemba : Ngacakuti tauli mwiminshi wa calo, ukubombela kunse ya calo cipilibula ukutila ulingile ukulalipila umusonko wa bukumu mu calo ico ulimo.

Ukrainian : Якщо тільки ви не дипломат, робота за кордоном, як правило, означає, що ви подаватимете податкову декларацію про доходи у країні, в якій фактично проживаєте.Bemba : Umusoko wa bukumu wapekanishiwa mu musango uwapusana mu fyalo ifyapusanapusana, elyo imitengo ya musonko nefyakulundapo fyalipusana kucalo cimo ne calo cimbi.

Ukrainian : Податок на прибуток в різних країнах формується по різному, а також сильно відрізняються податкові ставки і квоти.Bemba : Mufyalo fimo ifya fedelesheni, pamo nga United States na Canada, umusonko wa bukumu usonkeshiwa ponse pa fedelesheni elyo napa ncende iyo wikala, kanshi imitengo nefyakulundapo kuti fyapusana ukufuma ku ncende imo ne ibiye.

Ukrainian : У деяких федеральних країнах, таких як Сполучені Штати та Канада, податок на прибуток стягується як на федеральному, так і на місцевому рівнях, тож тарифи та ставки відрізняються у різних регіонах.Bemba : Nangu cakuti ukuceceta kwa balendo baku fyalo fimbi takubako nangu inshita shimo cibafye mwishina ilyo wabwela mu calo cobe, ukuceceta kwa balendo kuti kwaba mulimo uwakosa.

Ukrainian : При поверненні на батьківщину імміграційна перевірка лише формальна або відсутня, проте митний контроль може завдати клопоту.Bemba : Ushininkishe ukuti waishiba ifyo wingesa nafyo elyo nefyo ushingesa nafyo nokufilanda fyonse pafifiko ifyasuminishiwa.

Ukrainian : Обов´язково дізнайтесь, що ви можете і не можете ввозити і задекларуйте все, що перевищує законний ліміт.Bemba : Umusango uwayangukisha uwakutendekelapo mu makwebo yakulemba pafya malendo kuwamya ubwishibilo bobe ukupitila muli webusaiti iilanda pafya kwendaenda.

Ukrainian : Найпростіший спосіб почати писати про подорожі — це відточити свої навички на вже наявному вебсайті туристичного блогу.Bemba : Panuma washininkisha ukuti waishiba bwino ifya kutantika nelyo ifya kufutafuta kabili no kuwaminisha ifilembo pa intaneti, lyena panuma, kuti watemwa ukupanga webusaiti yobe.

Ukrainian : Після того, як ви опануєте форматування і редагування в інтернеті, зможете створити свій власний сайт.Bemba : Ukuipeelesha ilyo uli pa lwendo musango uusuma uwa kupangilamo ubupusano lelo tawaba pa mulandu wa kupeela.

Ukrainian : Волонтерство під час подорожей – чудовий спосіб зробити щось істотне, але йдеться не лише про віддавання.Bemba : Ukwikala nokuipeela mu calo icishili cakumyenu musango umo uusuma uwakwishibilamo intambi ishapusanapusana, ukukumanya abantu abapya, ukusambilila pali wemwine, ukukwata amano yakumwenamo ifintu fimbi elyofye nokukwatilapo ubwishibilo ubupya.

Ukrainian : Жити і займатися волонтерством в іноземній країні – прекрасний спосіб пізнати іншу культуру, познайомитися з новими людьми, дізнатися щось про себе, відчути перспективу і навіть здобути нові вміння.Bemba : Kuti yaba ni nshila iisuma iya kucefeshamo imibomfeshe ya ndalama pa kusuminisha ukwikalako kumbi pa nshita iitali pantu abaipelesha ukubomba abengi balabapeela umwakwikala elyo nefya kubapeelako fimbi pamo na malipilo ayanono.

Ukrainian : Це також може бути хорошим способом розтягнути бюджет, щоб дозволити триваліше перебування в якому-небудь місці, оскільки багато вакансій волонтерів забезпечують проживання та харчування, а деякі платять невелику зарплату.Bemba : Vikings abomfeshe inshila yapa menshi iyaku Russia pakufika ku Black Sea elyo na Caspian Sea. Imbali sha ishi nshila shimo kuti shabomfiwa. Fwailisheni ubukabilo ubwinganguka ku fipepala fya nsambu ishaibela, isho ishingashupa ukukwata.

Ukrainian : Вікінги користувалися російськими водними шляхами, щоб досягати Чорного та Каспійського морів. Частиною цих шляхів досі можна користуватися. Перевірте, чи потрібні спеціальні дозволи, адже їх може бути складно отримати.Bemba : Umufoolo wa White Sea–Baltic Canal ewakuminkanya Arctic Ocean kuli Baltic Sea, ukupita muli Beemba munono uwa Onega, Beemba wa Ladoga na Saint Petersburg, sanasana ukupita mu milonga na tubeemba.

Ukrainian : Біломорсько-Балтійський каналз´єднує Північний Льодовитий океан з Балтійським морем через Онезьке, Ладозьке та Санкт-Петербурзьке озера, в основному по річках і озерах.Bemba : Beemba munono uwa Onega nao akuminkanishiwa kuli Volga, kanshi ukufuma kuli Beemba wa Caspian ukupita mu Russia cili icayanguka.

Ukrainian : Озеро Онєга так само з´єднане з Волгою, тож проходження з Каспійського моря через Росію все ще можливе.Bemba : Mube abashininkisha ukutila ilyofye mwafika apakushikila ifili fyonse fikaba ifyapekanishiwa ukucitika. Mukakumanya bambi abensha amato elyo nabo bakakanyako ilyashi lyabo kuli imwe.

Ukrainian : Будьте певні, що як тільки ви дістанетесь марини, все буде достатньо очевидним. Ви зустрінете інших човнових попутників і вони поділяться з вами своєю інформацією.Bemba : Nakuba mukalakobeka ifishibisho ifyakupeela ubwafwilisho bwenu, ukwendauka pamato, ukulanda na bantu abalewamya utumato twabo, ukwesha ukulanda nabakensha ba mato mu cikulwa cakunwenamo, nafimbipo.

Ukrainian : Одним словом, ви будете розповсюджувати повідомлення з пропозиціями вашої допомоги, походжати доками, підходити до людей, що чистять свої яхти, намагатись зав´язати контакти з моряками в барах тощо.[Day39]

Bemba : Esheni ukulanda na bantu abengi abo mwingakwanisha. Panuma yanshita imo abantu bonse bakamishiba elyo bakamipeela ifikomo fimo ifyakuti bushe bwato ubulefwaya umuntu.

Ukrainian : Намагайтеся спілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Через деякий час всі вас будуть знати й підкажуть, який човен зараз шукає людей.Bemba : Ufwile wasala bwinobwino indeke iya Kwendamo Lyonse mubwampano.

Ukrainian : Уважно виберіть серед членів альянсу авіакомпанію, яка надає бонусні програми.Bemba : Nangu cakuti mwingacimona icayana ukujoina indeke iyo mwendamo lyonse, mulingile mwaishiba ukuti amashuko ayapeelwa ilingi yalapusana elyo na matoni yakwenda lyonse kuti yaba ayasuma sana ku ndeke shimbi mu bwampano bumo bwine.

Ukrainian : Хоча ви можете за логікою обирати авіалінії, якими літаєте найчастіше, вам варто знати, що часто привілеї та пільги відрізняються, а бали постійних клієнтів нараховуються більш щедро іншими авіакомпаніями у складі того ж альянсу.Bemba : Indeke ishapala Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways na Turkish Airlines shalifushishako imibombele ukufika namu Africa, elyo shilapeela ukwikatanya ku misumba ishingi ishikulu mu Africa pa mutengo uusuma ukucila indeke shaku Europe.

Ukrainian : Такі авіакомпанії, як ¨Емірейтс¨, ¨Етіхад Ейрвейз¨, ¨Катар Ейрвейз¨ і ¨Турецькі Авіалінії¨ вже значно розширили свої послуги в Африці і пропонують перельоти в багато великих міст Африки за конкурентоспроможними цінами, у порівнянні з іншими європейськими авіакомпаніями.Bemba : Indeke sha Turkish Airlines shilaya ku ncende ishili 39 mu fyalo 30 ifyamu Africa ukulingana no mwaka wa 2014.

Ukrainian : На 2014 рік Турецькі авіалінії виконують рейси до 39 пунктів призначення у 30 країнах Африки.Bemba : Ngacakuti namukwata inshita yakwenda iyakulundapo, moneni ngacakuti umutengo we tiketi lyenu ukuya ku Africa naupalana no mutengo we sonde lyonse.

Ukrainian : Якщо у вас є додатковий час у дорозі, порівняйте вашу загальну вартість поїздки в Африку з тарифом на проїзд в інших країнах світу.Bemba : Mwilaba ukulundapo indalama na shimbi isha malipilo ya fitupa fya kwendela, imisonko yapakwima, imyendele ya mumisebo, nafimbipo ku ncende shonse ishaba kunse ya Africa.

Ukrainian : Щодо всіх тих місць за межами Африки, не забувайте додати вартість витрат на візи, податки на виїзд, наземне пересування тощо.Bemba : Ngacakuti mulefwaya ukwenda mu ndeke umupwilapo mu Southern Hemisphere, ubusalo bwa ndeke nokwakuya buli ubwapelela pamulandu wa kubulisha indeke ishabuka babeemba.

Ukrainian : Якщо ви хочете облетіти світ лише в Південній півкулі, вибір рейсів та напрямків обмежений через відсутність трансокеанських маршрутів.Bemba : Takwaba akampani ka bwampano bwa ndeke akabombela pa nshila shonse ishakwabuka babeemba batatu mu Southern Hemisphere (elyo SkyTeam taisendapo inshila iili yonse).

Ukrainian : Жоден авіаційний альянс не покриває усі три перетини океанів у Південній півкулі (а СкайТім не покриває жодного перетину).Bemba : Nangu cibefyo, Star Alliance ilabombela pali fyonse ukufumyakofye ku kabanga aka South Pacific ukufuma ku Santiago de Chile ukufika ku Tahiti, iyo iili ni ndeke ya LATAM Oneworld.

Ukrainian : А втім, Star Alliance покриває все, крім південно-східної частини Тихого океану від Сантьяго-де-Чилі до Таїті, що є рейсом LATAM Oneworld.Bemba : Iyi ndeke teyabafye yeka iyakusalapo ngacakuti mulefwaya ukuciluka South Pacific na umulundu waku masamba ya South America. (moneni pesamba)

Ukrainian : Цей рейс - не єдиний варіант, якщо ви хочете проскочити південь Тихого океану і західне узбережжя Південної Америки. (див. нижче)Bemba : Mu 1994, incende ya mutundu wa Armenian Nagorno-Karabakh ku Azerbaijan yatendeke ubulwi ukulwa nabena Azeris.

Ukrainian : У 1994 році Нагірний Карабах, регіон Азербайджану, заселений етнічними вірменами, вів війну проти азербайджанців.Bemba : Ukupitila mukutungilila kwabena Armenia, icalo icipya calipangilwe. Nangu cibefyo, takuli icalo icili conse - ukubikakofye na Armenia icasumina ukuti naco calo.

Ukrainian : Нова республіка була створена за підтримки Вірменії. Втім, жодна зі сформованих держав, навіть Вірменія, не визнала її офіційно.Bemba : Ukukansana kwa mitekele na beminishi ukwa pali iyi ncende kwali twalilila ukonaula ukumfwana nelyo ukwampana kwaba pakati ka Armenia na Azerbaijan

Ukrainian : Дипломатичні суперечки з приводу цього регіону продовжують затьмарювати відносини Вірменії та Азербайджану.Bemba : Umusumba wa Canal (muci Dutch: Grachtengordel) emusumba uwaile ululumbi mu senchari yalenga 17 ukushinguluka Binnenstad yaku Amsterdam.

Ukrainian : Район Каналів (нідерландською: Grachtengordel) – відомий район 17 століття, який оточує внутрішнє місто Амстердама.Bemba : Umusumba onse wapangilwe nge ncende ya Bulangisho iya UNESCO World Heritage Site pamulandu wakupangwa kwauko ukwaibelako, elyo nobucindami bwa fintu ifyabako bwaba ubwapamulu sana ukucila incende shimbi muli ici calo.

Ukrainian : Весь район включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, завдяки своїй унікальній культурно-історичній цінності, а його майнові цінності є одними з найвищих у країні.Bemba : Cinque Terre, icipilibula Imishili Isano, emwaba utumishi utunono tusano utwamumbali ya beemba apali Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza na Monterosso utwabeela ku ncende ya Italian Liguria ku Italy.

Ukrainian : Чинкве-Терре, що означає П´ять Земель, складається з п´яти маленьких прибережних сіл: Ріомаджоре, Манарола, Корнілья, Вернацца та Монтероссо, розташованих в італійському регіоні Лігурія.Bemba : Utu tumishi twalilembwa mu butantiko bwa ncende ubwa UNESCO World Heritage List.

Ukrainian : Вони входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.Bemba : Muma senchari ayapita, abantu balikuula bwino imansa pa mushili uwaimbawike uwamutentemuko ukuyafikafye naku tupili utwalolenkana na beemba.

Ukrainian : Протягом століть люди ретельно будували тераси на нерівному, стрімкому ландшафті до самих скель, які виходять до моря.Bemba : Ulubali lumo ulusuma ulwa ici cintu kubulisha kwa kwikatana ukumoneka kwa kulunduluka ukwa bunonshi bwa kuya pa ntashi. Inshila, amashitima na maato fyali kuminkanya imishi, elyo ne myotoka tekuti shifikeko ukufika kunse.

Ukrainian : Частиною його шарму є брак видимого корпоративного розвитку. Стежки, потяги та човни поєднують села, а машиною до них дістатися ззовні не можна.Bemba : Imisango ya ci Fulenchi icilandwa mu Belgium na Switzerland yalipusanako kuci Fulenchi icilandwa ku France, nangu cakuti calipanako ukuti umuntu kuti aumfwamo fimo.

Ukrainian : Різновиди французької мови, якою розмовляють в Бельгії та Швейцарії, дещо відрізняються від французької, яку використовують у Франції, хоча вони схожі достатньою мірою для того, щоб люди розуміли один одного.Bemba : Makamaka, mumipendele iyaku Belgium na Switzerladn ku balanda ici Fulenchi yalikwatako tumo utwapusanako ku ci Fulenchi icilandwa ku France, elyo ne milumbwile ya mashiwi yamo nayo yalipusanako.

Ukrainian : Зокрема, система нумерації у франкомовній Бельгії та Швейцарії має певні невеликі особливості, що відрізняються від французької якою розмовляють у Франції, та й вимова деяких слів теж дещо інша.Bemba : Nangu cibefyo, abena Belgium pamo nabena Sitzerland bonse abalanda ici Fulenchi bafwile basambilile ici Fulenchi ilyo bali kuma sukulu, kanshi kuti bakwanisha ukumfwa ifyo ulelanda nangu cakuti wabomfya imipendele yaci Fulenchi iyaishibikwa isonde lyonse.

Ukrainian : Тим не менш, усі франкомовні бельгійці та швейцарці вчили би стандартну французьку мову у школі, щоби мати можливість розуміти вас, навіть якби ви користувалися стандартною французькою системою нумерації.Bemba : Mu ncende ishingi ishe sonde, ukwimya ukuboko musango uwabucibusa, icileiminako ukutila "mwapoleni."

Ukrainian : У багатьох частинах світу, махання рукою є дружнім жестом, означає ¨привіт¨.Bemba : Nangu cibefyo, ku Malaysia, makamaka ku bena Malaysia abekala mu mishi, cipilibula ukutila "isa kuno," cimocine nokubomfya umunwe wapakati uwaongamina kuli iwe, icishibilo icibomfiwa mu fyalo fimo ifyaku Kabanga, elyo kabili cifwile cabomfiwafye kuli uyo wine mulimo epela.

Ukrainian : Однак у Малайзії, принаймні серед малайців, які проживають у сільській місцевості, це означає ¨перейти¨, аналогічно нахиленому до тіла вказівного пальця жесту, який використовується в деяких західних країнах і повинен використовуватися тільки для цієї мети.[Day40]

Bemba : Mu musango umo wine, umulendo uwaku Britain uuleya ku Spain kuti alufyanya ukwimya kwakuboko kwakushalikapo uko inuma ya cisansa iloseshe ku wimishe ukuboko (ukucila ukulosha ku muntu untu baleshalikapo) ngecishibilo cakutila bwela kuno.

Ukrainian : Так само, британський турист в Іспанії може переплутати прощальний жест махання долонею, зверненою до себе (а не до того, кому махають), з жестом, що закликає повернутися назад.Bemba : Ifitundu fyakulundako fitundu ifipangwafye nangu ukwelenganishiwa na bantu mukufwaya ukubikapo ukulanshanya pakati ka bantu abengakwata amafya mukulanshanya ngatakuli ukucita ifyo.

Ukrainian : Допоміжні мови — це штучні або створені мови для сприяння комунікації між народами, які в іншому випадку мали б труднощі у спілкуванні.Bemba : Ifi fitundu fyalipusana ukufuma ku fitundu ifyabako nakale, ifyaipangafye nangu ifyacishawasha ifisanguka efitundu fyaishibikwa sana pamulandu umo nangu uubiye ifiba fya kulanshanishishanyamo pakati kabantu abalanda ifitundu fimbi.

Ukrainian : Вони не мають нічого спільного з лінгва франка, що являють собою природні чи органічні мови, котрі стали домінантними з тієї чи іншої причини у якості способу спілкування між носіями різних мов.Bemba : Mukukaba kwa kasuba, abalendo kuti bamona ifimonwa ifilangisha kwati menshi (nangu ifintu fimbi).

Ukrainian : У спекотну погоду мандрівники можуть побачити міражі, що створюють ілюзію води (або інших речей).Bemba : Ifi kuti fyaba ifya busanso nga cakuti abalendo batendeka ukufwaya ukucita nelyo ukukonka ifintu ifiteti ficitike nelyo ifishabako, no konaula amaka aya cindamisha kabili na menshi ayashelepo.

Ukrainian : Вони можуть бути небезпечними, бо подорожній, який поженеться за міражем, марнуватиме дорогоцінну енергію та залишки води.Bemba : Nangufye nimu fiswebebe ifyakabisha kuti mwatalalisha inshita ya bushiku. Ukutalalilsha kuti caba icintu icabusanso sana makamaka ngataukwete ifyakufwala ifyakaba.

Ukrainian : Навіть сама спекотна з пустель може стати надзвичайно холодною вночі. Гіпотермія — реальна небезпека при відсутності теплого одягу.Bemba : Mu lusuba, makamaka, ulingile wacenjela sana naba mung'wing'wi ngacakuti wasala ukwenda mu muteengo wa mfula.

Ukrainian : Якщо вирішите прогулятися тропічним лісом, особливо влітку, потрібно мати на увазі комарів.Bemba : Nangufye cakuti uleensha motoka mukati ka muteengao wa mfula uwa subtropical, inshita ishinono isho waisula ama windo ilyo uleingila muli motoka kuti shasuminisha ba mung'wingwi ukwingila pamo naiwe muli motoka.

Ukrainian : Навіть якщо ви їдете по субтропічному лісу, кількох секунд при відкритих дверях, поки ви сідаєте в машину, досить, щоб комарі потрапили в авто разом із вами.Bemba : Ubulwele bwa cifine ubwa fyuni ubwitwa ati bird flu, nangula ubwaishibikwa sana munshila iya tantikwa ubwitwa ati avian influenza, kuti bwa yambukila ifyuni kabili ne finama fyonse ifyonsha.

Ukrainian : Пташиний грип, або офіційна назва ¨avian influenza¨ (англ.), може заражати як птахів, так і ссавців.Bemba : Ukulwala ukwakucepako panono pe kana limo kwalyumfwikapo mu bantu, lelo amalwele yamo yali ayabipisha.

Ukrainian : Деякі з випадків захворювання виявилися смертельними, та всього було зареєстровано не бульше тисячі випадків.Bemba : Ayengi yabimbamo abantu abateeka ifyuni, lelo kwalibako no busanso kuli abo abatemwa ukutamba ifyuni.

Ukrainian : Більшість стосувалися людей, які працюють з домашніми птахами, але деякий ризик є і для бьордвотчерів.Bemba : Icaba icikaya sana ku calo ca Norway miyenge yakuli beemba pamo ne mipokapoka iyo iyi tungulula bwangubwangu kabili mu kukanaishiba ku nshila iya pa muulu iya leepa, iyi kuulu nelyo iyi nono nangula ku ncende iya leepa kabili iya papatala (plateau).

Ukrainian : Для Норвегії типові стрімкі фіорди та долини, які різко переходять у високі, більш-менш рівні полонини.Bemba : Ishi ncende ilingi shaishibikwa nga "vidde" icilepilibula incende iikulu, iyabula ifimiti, icicende icikulu.

Ukrainian : Ці полонини часто називають ¨vidde¨, що означає широкий та відкритий простір без лісу, безкрайню широчінь.Bemba : Mu Rogaland na Agder ishi ncende ilingi shitwa ukuti "hei" icilepilibula incende ya lububa iyafimbwa na maluba ya heather.

Ukrainian : У Ругаланні та Андері їх зазвичай називають ¨геі¨, тобто позбавлена дерев болотиста місцевість, часто покрита вересом.Bemba : Imiina ya menshi makaasa ayakosa nasho tayaikalana, lelo yalakonkolola ukufuma pa lupili. Ici cilalenga ukulepauka, imilale, isho ishingafimbilishiwa na malalo ya menshi makaasa.

Ukrainian : Льодовики не стоять на місці, а сповзають з гори. Цей рух спричиняє розломи та льодовикові тріщини, які можна не помітити через снігові мости.Bemba : Ifibumba ne mitenge ya ncengo sha menshi makaasa kuti fyabunduka ne milale kuti yaisalika.

Ukrainian : Стіни та дахи льодових печер можуть обвалитися, а щілини закритися.Bemba : Pampela ya miina sha menshi makaasa ayakosa ifimabwe ifikulu filamokoka, fyapona elyo limo nokutoloka nangu ukukunkuluka ukuya ukutali ukufuma pa mpela.

Ukrainian : Величезні брили на краях льодовиків відламуються, падають донизу або, можливо, відстрибують чи відкочуються далі від краю.Bemba : Inshita ya butandashi bwa kutamba ifilengwa-na-lesa mu fitesheni fyamu milundu ilingi ikula pa nshita ya lusuba lwaku India.

Ukrainian : Туристичний сезон на гірських станціях досягає свого піку під час бабиного літа.Bemba : Nangu cibefyo, shalikwata umusango wa busuma ubwaibeela nokumoneka bwino panshita yapa mwela, ilyo ifitesheni fyamu milundu ifingi fikwata amenshi makaasa ayengi uko ukusangwa na mangalo yakushelela ayengi.

Ukrainian : Однак взимку їх краса і чарівність проявляються по-іншому, на багатьох гірських станціях випадає велика кількість снігу і пропонуються такі види активного відпочинку, як катання на лижах і сноуборді.Bemba : Kwaba fye ama kampani ya ndeke ayanono ayacili yala lipilisha imitengo ya bantu nga bafwilwa, neci ci cefyako fye panono ku mutengo uwa kwendela pa lwendo ulwa pa kashita ka mu kulekelesha ulwa cililo.

Ukrainian : Лише декілька авіаліній досі пропонують квиткок для пассажира, який втратив близьку людину, що трохи зменшує вартість термінової поїздки на похорон.Bemba : Utwampani twa ndeke utubomba muli uyu musango paliba Air Canada, Della Air Lines, Lufthansa kuli abo abalefuma ku U.S. nangu Canada, na WestJet.

Ukrainian : До авіакомпаній, які пропонують ці послуги, входять ¨ЕІР Канада¨, ¨Дельта Ейр Лайнс¨, ¨Люфтганза¨ для рейсів з США або Канади, а також ¨ВестДжет¨.Bemba : Munshita shonse ishi, ulingile walandafye nabene ba kampani ukubomfya foni.

Ukrainian : У будь-якому випадку, ви повинні забронювати квиток, зателефонувавши безпосередньо в авіакомпанію.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.