40 days Acehnese (Arabic script) and Chinese (Traditional) conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Basa Acèh (Huri Arab) and 中文 (繁體) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Acehnese (Arabic script) : يق أورو سنين، اوق علمون دري فکولتس کدوکترن يونيۏرسيتس ستانفورد ݢڤعموم اکن جتومى الت دياݢنوستيک بارو ڽڠ جوت ݢڤيليه اتو سيل منوروت جنيهجيه: چيڤ اوبيت ڽڠ جوت ݢچيتق ڽڠ جوت ݢڤݢت دڠون ڤرينتر ايڠ‌کجيت ستندر دڠون يوم موڠکين نا سابوه سين ا.س. لم تيڤ سابوه.

Chinese (Traditional) : 史丹佛大學醫學院的科學家於週一宣布發明一項新型診斷工具,可依類型將細胞分類:這是一種細小的可列印芯片,使用標準噴墨印表機就能印出,每個芯片的成本大約一美分。Acehnese (Arabic script) : ڤنليتي اوتام خن اترا ڽو موڠکين محسى ديتيکسي فون کى کنکر، ت.ب.س.، ايچ.اي.ۏي. ڠون مالاريا کى ڤاسيان دي نڠرو ڽڠ ݢاسين، ڽڠ توه تيڠکت کى اودڤ کى ڤڽاکيت لاݢى کنکر بوه دادا جوت ستڠوه دري نڠرو ڽڠ لوبيه کاي.

Chinese (Traditional) : 主要研究人員表示,這或許可以讓低收入國家的癌症、肺結核、愛滋病毒及瘧疾病患早期發現病症。在這些國家,乳癌等疾病患者的存活率是較富裕國家的一半。Acehnese (Arabic script) : جاس ۳۹سي ݢريڤين مڤوق لندسن ڤاچو ليڠک ڤوه ۹:۳۰ بڠوه دي سينن (۰۲۳۰ يوتيسي) ڠوت برتويه، سمڤو ݢتوڤ بندرا کى تربڠ کومرسيال.

Chinese (Traditional) : JAS 39C 獅鷲戰鬥機在當地時間上午 9 點 30 分(世界協調時間 02:30)墜落在跑道上並爆炸,導致機場暫停商業航班的起降。Acehnese (Arabic script) : ڤيلوت ݢکالون ايدنتيتس سباݢو کڤالا سکوادرون ديلوکريت ڤاتاۏي.

Chinese (Traditional) : 駕駛員的身分確認是空軍少校帕塔維 (Dilokrit Pattavee)。Acehnese (Arabic script) : مديا دي سينن ݢڤتهى سابوه کندراءن ڤمادم اڤوي بندرا مݢولى واتى مجاوب.

Chinese (Traditional) : 當地媒體報導一輛機場消防車在出勤時翻覆。Acehnese (Arabic script) : ۏيدل، ۲۸ تهون، کا مݢبوڠ ڠون بارسا لهى موسيم ڽڠ کا لوڤه، دري سيۏيلا.

Chinese (Traditional) : 28 歲的維達爾三個賽季前從塞維利亞足球俱樂部加入巴塞隆納足球俱樂部。Acehnese (Arabic script) : ڤفون ڤينه او ايبوکوتا کاتالن، ۏيدل کا ماءين ٤۹ ڤرتنديڠن کى کلوب ڽن.

Chinese (Traditional) : 自從搬到加泰隆尼亞的首府後,比達爾已經為球隊踢了 49 場球賽。Acehnese (Arabic script) : ڤروتيه کڤفون ليڠک ڤوه ١١:٠٠ واتى دي سينن (يوتيسي+١) دي وايتهال سبرڠ ڤينتو تاموڠ ڽڠ ݢکاواي ڤوليسي او داونيڠ ستريت، لم مليݢو رسمي ڤردان منترو.

Chinese (Traditional) : 抗議活動在當地時間約 11 點開始 (UTC+1),地點在白廳街,正對著有警察駐守的唐寧街首相官邸入口。Acehnese (Arabic script) : تڤت اوه لهوه ڤوه ١١:٠٠، اورڠ ڽڠ ڤروتيه ݢتوڤ لالو لينتس دي ݢربوڠ اوتارا دي وايتهال.

Chinese (Traditional) : 才剛過11點,抗議者就封鎖了白廳北向車道的交通。Acehnese (Arabic script) : بق ڤوه ١١:۲۰، ڤوليسي ملاکى اوق ڽڠ ڤروتيه ݢيسا او تروتوار، ڽڠ خن بهوا اوقڽن ڤرلى ݢڤئيمبڠ حق کى ڤروتيه ڠون لالو لينتس ڽڠ متومڤوق.

Chinese (Traditional) : 警察在 11 點 20 分要求抗議者退回到人行道,並對抗議者表明他們得在抗議權和堵塞交通間取得平衡。Acehnese (Arabic script) : ليڠک ڤوه ١١:٢٩، ڤروتيه ملڠکه او وايتهال، ملينتايه ترافلݢر سکواير، مليڠک ستراند، ملينتايه الدويچ ڠون ايق کيڠ‌سواي او هولبورن ڽڠ توه ڤرتاي کونسيرۏاتيف ݢڤݢوت فوروم موسيم سمي اوقڽن دي هوتيل ݢران‌د کوناوت روم‌ز.

Chinese (Traditional) : 11:29 左右,示威者朝白廳移動,越過特拉法加廣場,沿著河岸街,經過奧德維奇,自金斯威往北朝霍本前進,當時保守黨正於此處的格蘭康納特飯店舉行春季座談會。Acehnese (Arabic script) : ريکور اولى کى اولى نادل ملاون ‎ڤتنيس کانادا ناکوه ٧-۲.

Chinese (Traditional) : 納達爾與這名加拿大選手的交手紀錄為 7–2。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن بارو-بارو ڽو تالو ملاون راوونيچ دي بريسباين اوڤين

Chinese (Traditional) : 他最近在布里斯本公開賽中輸給了拉奧尼奇。Acehnese (Arabic script) : نادل مرومڤو ۸۸% ڤوين ݢليه لم ڤرتنديڠن ڽڠ منڠ ٧٦ ڤوين دي سرۏيس فون.

Chinese (Traditional) : 納達爾在這場比賽中拿下了 88% 的網前分,首發贏得 76 分。Acehnese (Arabic script) : "اوه لهوه فرتنديڠن، کيڠ اوف کلاي خن، "لون سنڠ تهات جوت ‎ݢيسا او ببق فينل دري ايۏين‌ت ڤاليڠ ڤنتيڠ. لون دي سينو چوبا لون ڤمنڠ ڤرتنديڠن ڽو.¨

Chinese (Traditional) : 紅土之王在賽後說道:「能在最重要的賽事中重返最後一輪,我感到興奮不已,我會盡力贏得比賽。」Acehnese (Arabic script) : "ڤاناما ڤايڤرس" ناکوه اصطلاح عموم کى ليڠک سيڤلويه جوتا دوکومن دري فيرما حکوم ڤاناما موساک فونسيک، ڽڠ بوچو او ڤيرس بق موسيم سمي ۲۰١٦.

Chinese (Traditional) : 「巴拿馬文件」統稱 2016 年春天,巴拿馬法律事務所莫薩克‧馮賽卡外洩給媒體的文件,約有一千萬份。Acehnese (Arabic script) : دوکومن ڽن مڤتوچوق ڤوت بلايه بڠ‌ک ڽڠ بنتو کلاين ڽڠ کاي ݢڤسوم ميليارن دولر ککاياءن کى جيسى ڤاجق ڠون قانون لاءينجيه.

Chinese (Traditional) : 文件中指出 14 家銀行協助富有客戶藏匿了數十億美元的資產,以規避稅金與其他法規。Acehnese (Arabic script) : سورت هاب ايڠݢريه دي ݢارديين مڤنڤن دويش بڠ‌ک مت ککڠ کيرا-کيرا سڤرلهى دري ١۲۰۰ ڤروسهاءن چڠکڠ ڽڠ ݢڤکک کى ݢڤاءوجود هاي ڽو.

Chinese (Traditional) : 英國報紙《衛報》暗指,用於實現此目的的 1,200 間空殼公司裡,德意志銀行控制了大約三分之一。Acehnese (Arabic script) : نا ڤروتيس دي بندوم دوڽا، لادوم تونتوتن ڤيدان، ڠون کڤالا-کڤالا ڤمرنته ايسلنديا ڠون ڤکسيتن بن دوا اورڠڽن ݢڤيوه.

Chinese (Traditional) : 此事件造成世界各地的抗議活動 、多起刑事訴訟,冰島及巴基斯坦的政府領導人也雙雙辭職。Acehnese (Arabic script) : لاهى دي هوڠ کوڠ، ما ݢسيکولا دي يونيۏرسيتس نيو يورک ڠون سيکولا حکوم هرفارد ڠون توم مت "کرتو ايجو" ڤندودوق تتڤ امريکا.

Chinese (Traditional) : 馬英九出生於香港,曾就讀於紐約大學和哈佛法學院,並曾持有美國永久居民的「綠卡」。Acehnese (Arabic script) : هسيه ݢڤمءوي ڤنيليه بهوا ما موڠکين ڤلوڠ دري نڠرو ڽن لم ماس کريسيس.

Chinese (Traditional) : 謝長廷在選舉期間暗指馬英九可能會在危難時刻逃出國。Acehnese (Arabic script) : هسيه بنته چيت بهوا ما فوتوجينيک لوبيه ݢاي نيبق سوبستانسي.

Chinese (Traditional) : 謝長廷還表明,上相的馬英九只是虛有其表。Acehnese (Arabic script) : لکڠ دري تودوهن ڽو، ما منڠ ڠون موده دي ڤلتفورم ڽڠ ݢڤأمنت هوبوڠن لوبيه رڤ ڠون دارتن چينا.

Chinese (Traditional) : 儘管有這些指控,馬英九仍以提倡與中國大陸形成更緊密連結的政見輕易獲勝。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽڠ ماءين اورو ڽو ناکوه اليک‌س اۏيچکين دري وشيڠتون کڤيتال‌س.

Chinese (Traditional) : 獲得今日最佳球員的是華盛頓首都隊的亞歷克斯.歐維契金。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن چيتق ۲ ݢول ڠون ۲ اسيس‌ت لم کمنڠن ٥-۳ واشيڠتون اتوه اتلنتا تراشيرس.

Chinese (Traditional) : 在華盛頓以五比三擊敗亞特蘭大鶇鳥的比賽中,他進了兩球並有兩次助攻。[Day2]

Acehnese (Arabic script) : اسيس‌ت فون اوۏيچکين مالم ڽن ناکوه ݢول ڽڠ ڤتنتى کمنڠن لى روکي نيکلاس باکستروم;

Chinese (Traditional) : 奧維琴根當晚第一記助攻,就獻給新人尼可拉斯‧巴克斯卓打進的那顆致勝球;Acehnese (Arabic script) : ݢول کدواجيه مالم ثن ناکوه ڽڠ ک-٦۰ موسيم ڽو، جوت کى اوق فون ڽڠ ماءين ڽڠ چيتق ٦۰ ݢول اتاو لوبيه دالم سابوه موسيم مولافون ١۹۹٥-۹٦، واتى جرومير جاݢ‌ر ڠون ماريو ليميو ماسيڠ-ماسيڠ توک لم توڠݢق سجارهڽن.

Chinese (Traditional) : 他當晚的第二次射門得分,是他在該賽季的第 60 次得分,這使他成為 1995-96 賽季以來第一位在單一賽季進 60 球以上的球員。亞羅米爾·佳格 (Jaromir Jagr) 和馬里奧·拉謬 (Mario Lemieux) 在 1995-96 賽季中分別達到這個里程碑。Acehnese (Arabic script) : باتين دوق بق ڤريڠکت ١۹۰ لم جادوي ٤۰۰ اورڠ امريکا ڤاليڠ کاي ۲۰۰۸ ڠون ککاياءن ليڠک $۲.۳ ميليار.

Chinese (Traditional) : 巴汀以估計為 23 億美元的財產,在 2008 年美國前四百大富豪排行榜上名列第 190 位。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن لولوه دري کوليج اوف ارت‌س اند ساين‌سيس دري يونيۏرسيتي اوف ۏيرجينيا بق تهون ١۹٥۰ ڠون ناکوه دونور ڤنتيڠ باݢي اينستيتوسي ڽن.

Chinese (Traditional) : 他在 1950 年從維吉尼亞大學藝術與科學學院畢業,並且大力資助該學院。Acehnese (Arabic script) : ڤنجارا ابو غرايب عراق کا جتوت واتى تڠوه کروسوهن.

Chinese (Traditional) : 伊拉克的阿布格萊布監獄在一次暴亂中慘遭祝融。Acehnese (Arabic script) : ڤنجارا جوت کى جيتهى اوه لهوه ڤليچيهن تاهنن ݢتمى دي سينن اوه لهوه ک‎ڤيله ا.س. چوق اليه.

Chinese (Traditional) : 此監獄因美軍接手後爆發的虐囚事件而惡名昭彰。Acehnese (Arabic script) : ڤيکى جونيور مڤوق دي ݢران‌د ڤري سيڠاڤورا ۲۰۰۸ تڤت اوه لهوه فرنندو الونسو ݢڤبوت ڤيت ستوڤ لوبيه اواي، ڤتبيت موتو ڽڠ امن.

Chinese (Traditional) : 2008 年新加坡大獎賽中,小畢奇在費爾南多·阿隆索短暫停車檢修不久後,就發生撞車事故,導致安全車出動。Acehnese (Arabic script) : واتى موتو-موتو دي کى الونسو تاموڠ کى ݢڤاسو باهن باکر لم سايفتي کار، ݢوبڽن ڤينه بوڠکوه کى ݢچوق کمنڠن.

Chinese (Traditional) : 當阿隆索前面的汽車在安全車的引領下進站加油時,他移動到車隊的前方以取得勝利。Acehnese (Arabic script) : ڤيکى جونيور ݢڤچت اوه لهوه ݢران‌د ڤري هونݢاريا ۲۰۰۹.

Chinese (Traditional) : 小畢奇在 2009 年匈牙利大獎賽後失去賽車手的身分。Acehnese (Arabic script) : ڤه بق ڤوه ۸:٤٦، سڠو ملندا کوتا، ڽڠ تندا واتى ڽڠ ڤه جوت کى فون تروق بق ساسرنجيه.

Chinese (Traditional) : 上午8點46分時,整座城市陷入一片寂靜,此刻正是第一架噴射機撞擊目標的確切時間。Acehnese (Arabic script) : دوا بوه برکس چهاي کا ݢ‎ڤاسڠ مأره او اڠکاس لم سيمالم.

Chinese (Traditional) : 整個晚上,兩道光束直直照向天際。Acehnese (Arabic script) : کونستروکسي تڠوه ملڠسوڠ کى ليموڠ ݢدوڠ ڤنچاکر لاڠيت بارو بق تمڤت ڽن، ڠون ڤوست ترنسڤورتاسي ڠون تامن ڤريڠتن بق تڠوهجيه.

Chinese (Traditional) : 目前正在原址興建五座新的摩天大樓,中間有一座轉運站和紀念公園。Acehnese (Arabic script) : ڤياسن ڤي.بي.ايس. نا لوبيه دري دوا لوسين ڤڠهرݢاءن ايمي، ڠون دوراسيجيه لوبيه سيڠکت هاڽ دري سيسامي ستريت ڠون مسيتر روجيرس نايبيرهود.

Chinese (Traditional) : 這部美國公共電視臺 (PBS) 出品的節目獲得超過 24 座艾美獎,播出時間僅次於《芝麻街》和《羅傑斯先生的鄰居》。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ايڤيسودى اچارا اکن ڤڤوست بق تيما لم بوکو تتنتى ڠون لهوه ڽن ݢڤݢوت تيما ڽن ملالوي حکاية-حکاية.

Chinese (Traditional) : 節目的每一集將專注在一本特定書籍中的某個主題上,並接著藉由多個故事來探索該主題。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ڤياسن اکن ݢبري چيت ريکومينداسي بوکو-بوکو ڽڠ هاروه ݢميتا لى انق-انق ميت واتى اوق ڽن جق او ڤوستاک اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 每集節目也將為孩子們去圖書館時應該找的書提供建議。Acehnese (Arabic script) : جون ݢران‌ت، دري و.اين.اي.دي. بوفالو (ستاسيون روموه ريديڠ راينبو) ݢخن، ¨ريديڠ راينبو ݢڤرنو انق-انق ڤاکون ممباچ،... ݢالق ممباچ -- [ڤياسن] مݢدرا انق-انق اونتوق ݢچوق بوکو دان ݢباچ.¨

Chinese (Traditional) : 來自水牛城 WNED 電台(閱讀彩虹的母台)的約翰·格蘭特表示,「閱讀彩虹教導孩子們為何要閱讀,......熱愛閱讀。[該節目]鼓勵孩子們拿起書本開始閱讀。」Acehnese (Arabic script) : ديقيني لى لادوم اورڠ، تماسوق جون ݢران‌ت، بهوا کريسيس ڤنداناءن ڠون ڤرݢيسيرن فيلوسوفي ڤروݢرم تيليۏيسي ڤنديديقن ايکوت ݢڤأخى سريال ڽن.

Chinese (Traditional) : 包括約翰葛蘭特在內的一些人認為,財政困難及電視教育節目理念的改變,促使此系列畫下句點。Acehnese (Arabic script) : بادى، ڽڠ ترلتق سليڠک ٦٤٥ ميل (١۰٤۰ کم) بارت ڤولو تانجوڠ ۏيردي، موڠکين کى نق ݢادوه سيݢوهلوم ݢڤهاجوق ولايه دارت دومڤت ݢخن لى اورڠ کمالون چواچ.

Chinese (Traditional) : 氣象預報員說,這場颶風位於維德角島西方 645 英里(1040 公里)處,很有可能在威脅到陸地之前就消散掉。Acehnese (Arabic script) : فريد جينو نا اڠين ڠون کچ‎ڤتن ١۰٥ ميل ڤر جم (١٦٥کم/جم) ڠون مݢرق او اره بارت لاءوت.

Chinese (Traditional) : 弗雷德 (Fred) 目前風速為每小時 105 英里(165 公里/小時)並往西北方前進。Acehnese (Arabic script) : فريد ناکوه سيکلون تروڤيس توݢ ڽڠ توم متوليه نيبق اورو ڽو اي سلاتن ڠون تيمو اتلنتيک مولافون نا چيترا ساتليت، ڠون بادى رايق کلهى ساݢاي ڽڠ متوليه اي تيمور ۳٥°بب.

Chinese (Traditional) : 弗雷德是有衛星影像以來,大西洋東南方記錄上威力最強的熱帶颶風,卻還只 是 35°W 以東記錄上第三大颶風。Acehnese (Arabic script) : بق تڠݢاي ۲٤ سيڤتيمبر ١٧٥۹، ارثور ݢينيس ݢتيکين سيوا ۹.۰۰۰ تهون کى ست. جايم‌س ݢايت بروويري اي دوبلين، ايرلنديا.

Chinese (Traditional) : 1759 年 9 月 24 日,亞瑟‧健力士簽署了愛爾蘭都柏林聖詹姆士門釀酒廠的租約,租期九千年。Acehnese (Arabic script) : ۲٥۰ تهون الهوه ڽن، ݢينيس کا رايق جوت کى بيسنيس ݢلوبل ڽڠ حسى لوبيه نيبق ١۰ ميليون يورو (US$١٤,٧ ميليون) تيڤ بولن.

Chinese (Traditional) : 250 年後,健力士已發展為一間全球企業,每年營業額超過 100 億歐元(約 147 億美元)。Acehnese (Arabic script) : جوني ريد، کو-درايۏير کى تيم ا١جيڤي سلنديا بارو، اورو ڽو ڤݢوت سجاره دڠون ݢمى کندراءن ڤاليڠ بݢه اي اتوه اءوکلان‌د هاربور بريج ڽڠ عموجيه ٤٨ تهون، سلنديا بارو، سچارا ليݢال.

Chinese (Traditional) : A1GP 汽車大獎賽紐西蘭隊副駕駛強尼瑞德,今天合法地創下了最快速駕駛通過 48 年歷史的紐西蘭奧克蘭海灣大橋的紀錄。Acehnese (Arabic script) : ميستير ريد حسى ݢمى کندراءن ا١جيڤي سلنديا بارو، بلاک بيوتي دڠون بݢه لوبيه نيبق ١٦۰کم/جم توجوه ݢجمرڠ توتو.

Chinese (Traditional) : 里德先生駕駛紐西蘭的 A1GP 汽車「黑美人」,以時速超過 160 公里成功過橋七次。Acehnese (Arabic script) : ڤوليسي سلنديا بارو ڤايه کى ݢڠوي سيڽاتا رادر بݢه اوقڽن کى ايڠيڠ کيبن بݢه ميستير ريد لوڤه سبب کيبن تريڤ بلاک بيوتي، ڠون سابوه-سابوهجيه واتى ڤوليسي محسى ݢݢونچي مسيتر ريد ناکوه واتى جيه تريڤ سمڤو ١٦۰کم/جم.

Chinese (Traditional) : 因為黑美人車身太低,紐西蘭警方未能使用測速槍測得瑞德的車速,直到車速降至時速 160 公里,警察才成功測得一次。[Day3]

Acehnese (Arabic script) : لم ۳ بولن ڽڠ کا لوڤه، لوبيه نيبق ۸۰ اورڠ لم ڤنجارا ݢلهوه نيبق فسيليتاس سينترال بوکيڠ هان ݢتونتوت سچارا رسمي.

Chinese (Traditional) : 在過去 3 個月裏,中央懲處中心釋放了超過 80 名被捕人士,他們都沒有被正式起訴。Acehnese (Arabic script) : بق بولن اڤريل تهون ڽو، ڤرينته سمنتارا ݢڤتبيت لى حاکم ݢلين کى تمڤت کى ݢڤدوڠ ڤلهوه اوقڽن ڽڠ ݢتهون لوبيه ۲٤ جم اوه لهوه ايتريموڠ اوقڽن ڽڠ هان ايتريموڠ سيدڠ لى کوميساريس ڤڠاديلن.

Chinese (Traditional) : 今年四月,葛林法官針對監獄核發臨時禁制令,要求強制釋放在被捕後已拘留超過 24 小時但仍未收到法院通知預審的人。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ݢڤتتڤ جامينن، مڽو ݢبري، ڠون ݢڤرسمي تودوهن ڽڠ ݢڤتبيت لى ڤتوݢس ڽڠ دروڤ. تودوهن ڽن الهوه ڽن ݢڤتاموڠ لم سيستم کومڤوتر نڠرو باهݢين ديڤت ڤکارا ڽن ݢلاچق.

Chinese (Traditional) : 如果獲得批准,法院助理法官會決定保釋金額,並正式受理執行逮捕之警員提出的指控。接下來這些指控會進入該州的電腦系統,藉以追蹤案件進度。Acehnese (Arabic script) : سيدڠ ݢڤتندا چيت تڠݢاي حق تسڠک کى ڤڠاديلن بݢه.

Chinese (Traditional) : 聽證會同時也確定了嫌疑犯獲得訊速審判的日期。Acehnese (Arabic script) : ڤيتر کوستيلو، بنداهارا اءوسترالي ڠون اورڠ ڽڠ ڤاليڠ موڠکين محسى ڤردان منترو جون هاوورد سباݢو شيح ڤرتاي ليبرال کا ݢبي کسڤکتن اي ليکوت ايندوستري نوکلير اي اءوسترالي.

Chinese (Traditional) : 澳洲財政部長彼德‧寇斯特洛,同時也是最可能接任約翰‧霍華德總理成為自由黨主席的人選,表示支持澳洲核能產業。Acehnese (Arabic script) : ميستر کوستيلو خن بهوا مڽو ڤمبڠکيت ليستريق تناݢ نوکلير جوت تڠوي سچارا ايکونومي، اءوسترالي سواه تاليت ݢڠويجيه.

Chinese (Traditional) : 科斯特洛部長表示,一旦經濟方面可行,澳洲應使用核能發電。Acehnese (Arabic script) : "مڽو جوت کى کومرسيال، تڽو سواه نا ڽن. هوتجيه، بق ڤرينسيڤجيه فوي تولڠ کى اينرݢي نوکلير" ݢخن لى کوستيلو.

Chinese (Traditional) : 「一旦它能夠商業化,我們就應該要擁有。也就是說,對核能發電並沒有原則上的反對,」卡斯特洛先生說。Acehnese (Arabic script) : منوروت انسا، "ڤوليسي يوو ݢوه ڠون لادوم سربو تيڠکت اتوه ڽڠ اوق ڽڠ يوو جوت کى وڤ ڤرڠ سوکسيسي ڽڠ رايق.

Chinese (Traditional) : Ansa 表示,警方憂心最猛烈的數起攻擊恐造成繼任之爭全面爆發。Acehnese (Arabic script) : ڤوليسي خن لو ڤيکولو لوبيه ݢيت سببجيه ناکوه انق بواه ڤرۏينزانو اي ڤليرمو ڠون ڤڠلمنجيه ڽڠ لوبيه رايق ڤݢوتجيه ايتابيق لى سينمبوڠ بوس اوکى ڽڠ لوبيه توها واتى اوقڽن ڤليت کبيجقن ڤروۏينزانو کى ݢکميت سکورڠجيه سيرا ݢڤتيݢ جريڠن ليستريق اوقڽن.

Chinese (Traditional) : 警方說,洛·皮科洛之所以佔了上風是因為他在巴勒莫曾擔任普羅文察諾的左右手,較豐富的經驗為他贏得老一輩頭目的尊敬,他們依循普羅文察諾的方針,在強化權力網絡的同時,儘可能保持低調。Acehnese (Arabic script) : بوس-بوس ڽو کا ݢککڠ لى ڤروۏينزانو واتى جيه ݢى ڤأخى ڤرڠ ڽڠ ݢݢرق لى رينا ݢلاون نڠرو ڽڠ ݢچوق ڽاووڠ تنترا صليب مافيا ݢيۏاني فلکون ڠون ڤاولو بورسيلينو بق تهون ١۹۹۲."

Chinese (Traditional) : 這些老大在普文札諾於 1992 年結束里納針對國家發動的衝突時已被控制住,該場衝突奪走了黑手黨改革鬥士喬凡尼‧法爾康 (Giovanni Falcone) 和保羅‧波賽里尼 (Paolo Borsellino) 的性命。Acehnese (Arabic script) : سي.اي.او. اڤيل ستيف جوب‌س ݢڤتبيت ڤککه ڽن دڠون ݢئيق او اتوه ڤڠݢوڠ ڠون ݢڤتبيت ايفون نيبق بهيب ايلوى ليجيه.

Chinese (Traditional) : 蘋果執行長賈伯斯展示這個裝置的方法,是在走上舞台的同時,把 iPhone 從牛仔褲口袋中拿出來。Acehnese (Arabic script) : نا مدوا ٢ جم چرامهجيه، ݢوبڽن ݢخن بهوا ¨اورو ڽو اڤيل کا ݢتومى لوم تليڤون، کامو نق ڤݢوت سجاره اورو ڽو.¨

Chinese (Traditional) : 在他為時 2 個小時的演說中,他表示:「今天蘋果將重新打造電話,我們會在今天創造歷史。」Acehnese (Arabic script) : براسيل ناکوه نڠرو کاتوليک روما ڤاليڠ رايق اي دوڽا، ڠون ݢريجا کاتوليک روما سچارا کونسيستن ݢڤلاون ليݢاليساسي مکاوين سام جنيه اي نڠرو ڽن.

Chinese (Traditional) : 巴西是地球上最大的羅馬天主教國家,而羅馬天主教會一向反對同性婚姻在巴西合法化。Acehnese (Arabic script) : کوڠريس ناسيونل براسيل کا مداوا ليݢاليساسي نا مو ١۰ تهون، ڠون مکاوين اورڠ بياس لاݢى ڽن جينو ڽڠ صح ساݢاي اي ريو ݢراندي دو سول.

Chinese (Traditional) : 巴西國民議會已進行了 10 年的合法化辯論,但這樣的民事婚姻目前只有在南里約格蘭德合法。Acehnese (Arabic script) : ر.او.او. اصلي ݢڤݢوت لى واليکوتا اواي ساو ڤاولو، مرتا سوڤليسي. قانون ڽڠ ݢڤجوق، اوه لهوه، ݢأوبه، جينو نا بق جارو روبيرتو جيفرسون.

Chinese (Traditional) : 原本的法案是由前聖保羅市長瑪爾塔‧蘇普利希起草的。草擬的法案經過修改後,現已交給羅伯托‧傑弗遜處理。Acehnese (Arabic script) : اوق ڤڠونجوق راس مهارڤ جوت ݢڤساڤت ڤتيسي ١.۲ جوتا تيکين کى ݢڤلومه او کوڠريس ناسيونل بق بولن نوۏيمبر.

Chinese (Traditional) : 示威者希望能夠收集一百二十萬個連署簽名,在十一月提交給國會。Acehnese (Arabic script) : اوه لهوه ڽن، ترڠ تهات بهوا لى کلوارݢ لاکى تولوڠ حکوم کى ݢلاون ڤڠݢوسورن، مڤکت ݢڤݢوت بق ۲۰ مارت اي ڤوست حکوم کومونيتس ايس‌ت باي کى اورڠ قربان ڤنيڤوان روموه.

Chinese (Traditional) : 在許多抗拒驅逐令的家庭尋求法律援助一事浮上檯面後,東灣社區法律中心遂於 3 月 20 日為住所詐騙案的受害者辦了一場公聽會。Acehnese (Arabic script) : واتى اوق ڽڠ سيوا اي ڤفون چليترا ڤو ڽڠ مداليبق اوقڽن، لادوم کلوارݢ ڽڠ تليبت بن ݢتهى بهوا کارولين ويلسونيبک او.ايچ.اي. کا ايچو ڤيڠ جامينن اوقڽن، ڠون کا اي ڤڤلوڠ ݢادوه ݢرتن او لوا کوتا.

Chinese (Traditional) : 當房客開始分享自己所遭遇的狀況,多數捲入事件的家庭突然意識到,奧克蘭房屋委員會的 Carolyn Wilson 偷走他們的保證金並已捲款潛逃。Acehnese (Arabic script) : اوق يڠ سيوا لوکوود ݢردين‌س ݢڤاتيه بهوا موڠکين نا ٤۰ کلوارݢ اتاو لوبيه ڽڠ ݢنق تريموڠ ڤڠݢوسورن، سبب اوق ڽن ݢتوڤو بهوا ڤوليسي او.ايچ.اي. ݢى تيليقچيت هرتا بندا روموه عموم لاءينجيه اي اوکلان‌د ڽڠ موڠکين کا رهوه لم ڤق ڤنيڤوان روموه.

Chinese (Traditional) : 洛克伍德花園中的房客相信,可能還有 40 個或更多家庭將被逐出,因為他們明白奧克蘭住宅管理局的警察也在調查其他可能遭受住宅欺詐的奧克蘭公共住宅。Acehnese (Arabic script) : بان‌د ڽن ݢڤبطى ڤياسن بق ستاديوم ميموريال وار ماوي، ڽڠ ݢرنچڠ نق ݢحاضيري لى ۹.۰۰۰ اورڠ، ڠون لاکى موءه کى اورڠ ݢالق.

Chinese (Traditional) : 樂團取消了在茂宜島戰爭紀念體育場的演出,該演出原定會有 9,000 人參加,並向歌迷道歉。Acehnese (Arabic script) : ڤروسهاءن منجمين بان‌د، ايچ.کي. منجمين ايڠ‌ک.، هان بري داليه اواي واتى اوقڽن ݢڤبطى بق ۲۰ سيڤتيمبر، تتڤي ݢڤساله داليه لوݢيستيک بق اورو الوهجيه.

Chinese (Traditional) : 樂團的管理公司 HK Management Inc. 在 9 月 20 日取消活動時,並未給出最初的原因,但在第二天將原因歸咎於後勤問題。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاچارا يوناني ڽڠ جيتهى، سکيس کيچاݢيوݢلو ڠون جورج نيکولاڤولوس کا ݢڤنجارا نيبق ڤنجارا کوريدالوس اي اثينا، سبب اوقڽن ساله اتوه ݢرتيفيکاسي ڠون کوروڤسي.

Chinese (Traditional) : 知名的希臘律師薩基斯凱亥尤基由(Sakis Kechagioglou)和熱格尼科拉克波琉斯(George Nikolakopoulos)因為他們被判貪污和腐敗有罪,已被關在雃典的柯里達洛斯(Korydallus)看守所。Acehnese (Arabic script) : سمڤو، سکندل رايق لم کومونيتس حکوم يوناني کا ݢبا روت دوه بوت ايليݢل ڽڠ ݢڤوبوت لى حاکم، ادۏوکت، ڤڠاچارا ڠون کجقساءن لاويت تهون-تهون اي ليکوت.

Chinese (Traditional) : 為此之故,法官、律師、事務律師及檢察官過去幾年來從事過的非法行為也跟著曝光,從而揭發了希臘司法體系的大醜聞。Acehnese (Arabic script) : لادوم الوحد ڽڠ کا لوڤه، اوه لهوه هاب ڽڠ ݢڤتبيت لى ورتاون مکيس تريانتفيلوڤولوس لم تيۏي مشوهو ¨زوڠلا¨ نيبق الفا تيۏي، اڠݢوتا ڤرليمن ڠون ڤڠاچارا، ڤيتروس منتوۏالوس ترون نيبق کواس سبب اڠݢوتا کنتوجيه روه لم ݢرتيفيکاسي ڠون کوروڤسي ايليݢل.

Chinese (Traditional) : 幾個禮拜前,記者麥基斯 (Makis Triantafylopoulos) 在他於阿爾法電視台的熱門節目《Zoungla》中披露此訊息後,國會議員暨律師貝佐斯 (Petros Mantouvalos) 旋即因辦公室成員曾涉及非法賄賂和貪腐而下台。Acehnese (Arabic script) : سلاءين ڽن، حاکم تيڠݢي ايۏنجيلوس کلوسيس جڤنجارا سببجيه ساله اتوه کوروڤسي ڠون ڤکتون ڽڠ هان ݢيت.

Chinese (Traditional) : 此外,首席法官依凡傑洛斯・克勞西斯因涉嫌貪瀆及墮落行為而鋃鐺入獄。[Day4]

Acehnese (Arabic script) : روبيرت‌س ڠون تڠوه ݢتولق خن تنتڠ ڤاجن جيه ڤاتيه اوديڤ ݢمولاي، تمڽوڠ ڤنتيڠ واتى ݢڤتيمڠ اخلاق ابورسي، خن بهوا هان اخلاق تا خن سچارا سڤيسيفيک کموڠکينن ڤکارا.

Chinese (Traditional) : 羅伯茲斷然拒絕說明他所相信的生命起始點,這在墮胎倫理議題上是非常重要的問題,並表示評論特定可能的具體情況是不道德的。Acehnese (Arabic script) : تتڤي، جيه ݢو ڤأولڠ هاب جيه سيݢوهلوم ڽن بهوا رو ۏس. وايد ناکوه "حکوم تانوه ڽڠ نا ڤو"، ڽڠ ݢڤتݢون ڤنتيڠجيه ڤنوتوه محکمه اݢوڠ ڽڠ کونسيستن.

Chinese (Traditional) : 然而,他重申了他先前的說法:「羅訴韋德案」是「國家的既定法律」,並強調了最高法院一致裁決的重要性。Acehnese (Arabic script) : جيه چيت ݢڤترڠ بهواسجيه ڤاتيه نيبق حق ‎ڤريۏاسي متوليه ڽڠ جوت کى ڤدومن ڤنوتوه رو.

Chinese (Traditional) : 他也確認,他深信羅訴韋德案所仰賴的隱含隱私權。Acehnese (Arabic script) : مروچيدوري کالوه اي اتوه ريڽون، نم ڤوين نيبق نوسا بق ڤوسيسي کدوا.

Chinese (Traditional) : 馬魯基多爾隊最後摘下冠軍,領先第二名的努沙隊六分。Acehnese (Arabic script) : بن دوا بله ڤيهق نق متومى نيبق سمي فينل کفون ديڤت نوسا منڠ ڠون ١١ ڤوين.

Chinese (Traditional) : 兩隊將在大準決賽時碰頭,因為努沙隊以 11 分贏得比賽。Acehnese (Arabic script) : مروچيدوري الهوه ڽن ݢڤتالو کابولچور اب ڤريليميناري فاينل.

Chinese (Traditional) : 接著,馬魯基多爾隊在準決賽打敗了卡布丘隊。Acehnese (Arabic script) : هيسڤيرونيکوس ايليزابيثى ناکوه سڤيسيس نيبق فاميلي دروموسيرودي ڠون ناکوه سڤوڤو نيبق ۏيلوسيرڤتور.

Chinese (Traditional) : 伊氏西爪龍屬於馳龍科,是迅猛龍的近親。Acehnese (Arabic script) : چيچيم ڽڠ ڤاجوه داره سوءوم دڠون بولى ڽو ݢيقين مجق تدوڠ دڠون دوا بله ݢاکي دڠون ݢوکى لاݢى ۏيلىسوسيرڤتور.

Chinese (Traditional) : 這種全身覆蓋羽毛、溫血的猛禽據信已能以帶爪的雙腳直立行走,像迅猛龍一樣。Acehnese (Arabic script) : ݢوکى کدوا جيه لوبيه رايق، ناکوه توک نن هيسڤيرونيکوس ڽڠ ممعنا "ݢوکى بارت."

Chinese (Traditional) : 牠的第二隻爪比較大,使牠獲得西爪龍的封號,意指「西方之爪」。Acehnese (Arabic script) : سلاءين ايه ڽڠ هنچو، کأداءن چواچ ايکستريم کا مهالڠ بوت ڤسلامت.

Chinese (Traditional) : 極端天氣狀況除了會導致冰層破碎,也阻礙了救援工作。Acehnese (Arabic script) : ڤيتمان ݢجوق ڤسن بهوا کأداءن هنجوت ݢيت سمڤو الوحد اوکى.

Chinese (Traditional) : 皮特曼認為天氣狀況要到下週才有可能改善。Acehnese (Arabic script) : جاي ڠون تباي لاڤن ايه، منوروت ڤيتمان، ناکوه ڽڠ ڤاليڠ بروق کى سيلير لم ١٥ تهون ڽڠ کا لوڤه.

Chinese (Traditional) : 根據皮特曼的說法,這次堆冰的數量和厚度,是海豹獵人這十五年來見過最糟的情況。Acehnese (Arabic script) : هاب ترسيبر لم کومونيتس ريد لايک اورو ڽو واتى تڠوه ݢکوبو جيف وايس ڠون لهى دري سيکورڠ قربان بهوا سيدرو موريت لاءين ايدروڤ کرنا ڤنمبقن دي سيکولا بق ٢١ مارت.

Chinese (Traditional) : 今天於紅湖社區一帶流傳的消息為由於又有一名涉嫌 3 月 21 日校園槍擊案的學生被捕,因此傑夫·魏斯與九名受害者當中其三的葬禮暫停舉行。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ مت ووينڠ ݢخن باچوت سچارا رسمي سلاءين ݢڤتنتى ڤنڠکڤن اورو ڽو.

Chinese (Traditional) : 當局除了確認今日的逮捕行動之外,透露甚少訊息。Acehnese (Arabic script) : تڤي، سومبر ڽڠ ݢتوڤو ڤڽليديقن ڽن ݢخن کى ميناڤوليس ستار-تريبون بهوا اورڠ ڽن اداله لويس جورداين، انق اݢم عمو ١٦ تهون دري شيح سوکو ريد لايک فلويد جورداين.

Chinese (Traditional) : 然而,有關此調查的可靠消息來源向明尼蘇達州的《明星論壇報》透露,那其實是路易·喬丹,他是紅湖部落酋長弗洛伊德·喬丹的 16 歲兒子。Acehnese (Arabic script) : هان ݢتوڤو ساعة ڽو تودوهن ڤو ڽڠ اکن ݢبري اتاو ڤو ڽڠ ڤأره ڤيهق بروينڠ کى انق اݢم ڽن، تڤي ڤروسيس حکوم رماج کا دمولاي لم ڤڠاديلن فيديرل.

Chinese (Traditional) : 目前尚不知道會提出什麼樣的指控,或使有關當局找上那名男孩的原因,但聯邦法院已開始進行少年訴訟程序。Acehnese (Arabic script) : لودين خن چيت اوق ڤجابت ݢڤڤوتوه کى ݢڤبطى ڤوترن کدوا کى مڤسلامت رعية افݢانيستن نيبق بياي ڠون ريسيکو کأمنن ڤنيليه لاءين.

Chinese (Traditional) : 羅汀還說,官方決定取消第兩輪決選,以為阿富汗節省經費並避免再次選舉產生的安全風險。Acehnese (Arabic script) : اوق ديڤلومات خن بهوا اوقڽن کا متومى چوکوڤ امبيݢويتس لم کونستيتوسي افݢانيستن کى ‎ݢڤتنتى ڤوترن کدوا سباݢو هان ڤرلى.

Chinese (Traditional) : 外交人員說他們已在阿富汗憲法中找到足夠的歧義,因此決定沒有必要進行決選投票。Acehnese (Arabic script) : ڽو ملاون ڠون لاڤورن-لاڤورن سيݢوهلومجيه، ڽڠ ݢخن بهوا ڤبطى ڤوترن کدوا ملاون ڠون کونستيتوسي.

Chinese (Traditional) : 這與之前的報告互相矛盾,後者曾表示取消第二輪選舉將違反憲法。Acehnese (Arabic script) : کاڤاي تربڠ ڽن کا جيڤو او ايرکوتس‌ک ڠون تڠوه ݢأوڤراسي لى کڤيله لم نڠرو.

Chinese (Traditional) : 飛機原定由內務部內衛部隊駕駛飛往伊爾庫次克。Acehnese (Arabic script) : ڤڽليديقن ݢ‎ڤوبوت کى ݢڤڤريقسا.

Chinese (Traditional) : 一支調查小組奉命成立。Acehnese (Arabic script) : ايل-٧٦ کا جوت کى کومڤونن اوتام ميليتر روسيا ڠون سوۏيت فون تهون ١۹٧۰-ان، ڠون کا کنوڠ سابوه چلاک ڽڠ برت اي روسيا بولن ڽڠ کا لوڤه.

Chinese (Traditional) : 伊爾-76 自 1970 年代起即為俄羅斯及蘇聯軍事重要的一部分,上個月已經在俄羅斯發生一起重大事故。Acehnese (Arabic script) : واتى تڠݢاي ٧ اوکتوبر سابوه مسين مرلى اوه واتى کنق ڤو، ڠون هان ڽڠ چيدرا. روسيا نا ݢى تهام ڤو ايل-٧٦ اوه لهوه چلاک ڽن.

Chinese (Traditional) : 10 月 7 日,一架引擎在起飛時脫落,無人受傷。事故發生後,俄羅斯短暫停飛了 Il-76。Acehnese (Arabic script) : ٨٠٠ ميل سيستم ڤيڤا تران‌س-السکا ݢتوڤ مسبب مريبى باريل ميڽوق منته ڽڠ رو اي سلاتن فايربڠ‌ک‌س، السکا

Chinese (Traditional) : 數千桶原油在阿拉斯加費爾班克斯以南外漏之後, 800 英里的縱貫阿拉斯加管道遭到關閉。Acehnese (Arabic script) : رلوه داي اوه لهوه ݢأوجو سيستم ڤرينته ڤلين اڤوي ڽڠ لازيم مسبب کاتوڤ ڤلهوه تهاه ڠون ميڽوق منته مليمڤه رڤ ستاسيون ڤومڤا فورت ݢريلي ۹.

Chinese (Traditional) : 斷電之後,隨之而來的是常規的火災指揮系統測試,導致放洩閥開啟,使原油流洩到附近的格里利堡 9 號泵站。[Day5]

Acehnese (Arabic script) : تهه کاتوڤ ڽن جوت کى ڤلهوه تکنن کى سيستم ڠون اولي ݢأيلى بق بنتلن او تڠکي ڽڠ جوت تمڤوڠ ٥٥.۰۰۰ باريل (۲,۳ جوتا ݢالون).

Chinese (Traditional) : 開啟的閥門導致系統壓力釋放,原油則自能儲存 55,000 桶(230 萬加侖)的油槽溢出至輸送平台。Acehnese (Arabic script) : سمڤو رابو سڤوت، ۏنتيلاسي تڠکي منتوڠ تيريه ڽڠ موڠکين سبب جبدوه سوءوم لم تڠکي.

Chinese (Traditional) : 截至週三下午,油槽排氣孔仍在漏油,可能是油槽內部的熱膨脹所致。Acehnese (Arabic script) : اريا تهون سکوندر لاءين اي باروه تڠکي ڽڠ جوت تمڤوڠ ١۰٤.٥۰۰ باريل ݢوهلوم مأسو ڤنوه.

Chinese (Traditional) : 油槽下方有另一個能容納 104,500 桶的第二攔油區,目前尚未裝滿。Acehnese (Arabic script) : هاب ڽنـ ڽڠ ݢڤݢوت لڠسوڠ بق تيۏي، ناکوه فون تهات سومبر-سومبر سنيور ايران ݢأکو بهوا سڠسي ڽن مکنوڠ.

Chinese (Traditional) : 在電視上直播的評論中,伊朗高層消息來源首次承認制裁有產生影響。Acehnese (Arabic script) : ڽن تماسوق ڤمباتسن کى ڤيڠ ڠون لارڠن لى اوني ايروڤا لم ايک‌سڤور ميڽوق منته، ڽڠ توه ايکونومي ايران تريموڠ ۸۰% نيبق ڤندڤتن اسيڠجيه.

Chinese (Traditional) : 其中包含了金融限制,以及禁止原油出口至歐盟,後者佔伊朗經濟中國外收益的 80%。Acehnese (Arabic script) : لم لاڤورن تيڤ بولن ڽڠ ڤاليڠ بارو، اوڤيک خن ايک‌سڤور ميڽوق منته کا رهوت او ليۏيل ڤاليڠ اوبيت لم لاويت دوا ديکدى اي ۲,۸ جوتا باريل ڤر اورو.

Chinese (Traditional) : 在最近一期的月報中,石油輸出國組織表示原油的出口降到了 20 年來的新低,一天只有 280 萬桶。Acehnese (Arabic script) : ڤميمڤين نڠرو ڽڠ ڤاليڠ ماڽڠ، ايات الله على خميني، کا ݢبريتهى هاي مسڠکوت بق ميڽوق سباݢو ¨کنوروڠ¨ ڽڠ مأساي نيبق سيݢوهلوم ريۏولوسي اسلام ايران بق تهون ١۹٧۹ ڠون ڽڠ اتوه نڠرو سواه ݢڤلهوه درو.

Chinese (Traditional) : 該國最高領袖大阿亞圖拉賽義德阿里·哈米尼曾形容,對石油的依賴是一個早在 1979 年伊朗伊斯蘭革命之前就出現的「陷阱」,而伊朗應該從中解放出來。Acehnese (Arabic script) : واتى کڤسول سمڤو تامونڠ او بومو ڠون تاموڠ او اتموسفير، ليڠعک ڤوه ٥ ليموڠ بڠوه (واتى تيمو)، ثن ݢهارڤ جوت کى ڤياسن چهاي کى اورڠ-اورڠ اي کاليفورنيا اوتارا، اوريݢون، نيۏادا، نڠون اوتاه.

Chinese (Traditional) : 當太空艙在大約凌晨 5 點 (美東時間) 抵達地球並進入大氣層時,預計將會為北加州、奧瑞岡州、內華達州和猶他州居民上演一場精采燈光秀。Acehnese (Arabic script) : کڤسول تڠيڠ لاݢى بينتڠ رهوت ڽڠ ليوات لاڠيت.

Chinese (Traditional) : 太空艙會像流星一樣劃過天際。Acehnese (Arabic script) : کڤسول کنق ايڤلوڠ دڠون کچڤتن ليڠک ١۲,۸ کم اتاو ۸ ميل ڤر دتيق، چوکوڤ بݢه کى لوڤه نيبق سان فرانسيسکو او لوس انجيليس لم سيمينيت.

Chinese (Traditional) : 太空艙以每秒 12.8 公里或 8 英里的速率前進,這個速度足以在一分鐘內從舊金山抵達洛杉磯。Acehnese (Arabic script) : ستاردوس‌ت نق ڤݢوت ريکور بارو سڤاڽڠ ماس سباݢو کاڤاي تربڠ رواڠ اڠکاس ڤاليڠ بݢه ڽڠ ݢيسا او بومو، ݢڤتالو ريکور سيݢوهلوم ڽن ڽڠ ݢڤݢوت بق ماي ١۹٦۹ لم واتى توک مودول ڤرينته اڤولو ايک‌س.

Chinese (Traditional) : 星塵號將是最快返回地球的太空船並因而創下新的歷史紀錄,打破 1969 年 5 月阿波羅 10 號指揮艙返航時所創的舊紀錄。Acehnese (Arabic script) : "ڽو اکن مڤينه دي ڤنتى بارت کاليفورنيا اوتارا ڠون اکن ݢڤترڠ لاڠيت دري کاليفورنيا ڠون اوريݢون تڠوه ڠون لنجوڠون نيۏادا ڠون ايداهو ڠون او اوتاه،" ݢخن لى توم دوک‌سبوري، منجر ڤروييک ستاردوس‌ت.

Chinese (Traditional) : Stardust 專案經理湯姆.達克斯伯里 (Tom Duxbury) 表示:「它將飛越北加州的西海岸,照亮從加州到俄勒岡州中部,再經由內華達州及愛達荷州直到猶他州的天空。」Acehnese (Arabic script) : کڤوتوسن توان رود کى ݢبوه تيکين لم ڤرجنجين ايکليم کيوتو روه سلاءين امريکا سريکت، ڽڠ جينو اکن جوت کى سابوه-سابوهجيه نڠرو ماجو ڽڠ هان ݢڤرتيفيکاسي ڤرجنجين ڽن.

Chinese (Traditional) : 陸克文簽署京都氣候協定的決定將美國置於孤立之境,現在美國將是唯一沒有批准該協議的已開發國家。Acehnese (Arabic script) : بکايه ڤمرنته کونسيرۏاتيف اءوستراليا تولق کى ݢڤرتيفيکاسي کيوتو، دڠون خن هاي ڽن اکن ݢڤرلوه ايکونومي دڠون مݢنتوڠجيه ڽڠ برت بق ايک‌سڤور باتى بارا، ادقڤيه نڠرو-نڠرو لاݢى اينديا ڠون چينا هان مأيکت دڠون ترݢيت ايميسي.

Chinese (Traditional) : 澳洲前保守派政府拒絕批准《京都議定書》,聲稱其會對高度依賴煤炭出口的經濟造成損害,而印度和中國等國卻不受碳排放指標的約束。Acehnese (Arabic script) : ڽو ناکوه اکويسيسي ڤاليڠ رايق لم سجاره ايباي.

Chinese (Traditional) : 這是 eBay 歷史上所進行的最大收購。Acehnese (Arabic script) : ڤروسهاءن مهارڤ کى ݢڤلى سومبر کأونتوڠنجيه ڠون بى مشوهو دي اريا ديڤت سکايڤ مت ڤوسيسي ڽڠ کوڠ، لاݢى چينا، ايروڤا تيمو، ڠون براسيل.

Chinese (Traditional) : 該公司希望將其利潤來源多元化,並在中國、東歐及巴西等 Skype 佔據優勢的地區增加知名度。Acehnese (Arabic script) : اورڠ معلمى کا ݢدوݢ اينسيلادوس سباݢو ݢيولوݢيس اکتيف ڠون اساي ڽڠ موڠکين نيبق اينچين ايه اي ستورنوس.

Chinese (Traditional) : 科學家懷疑土衛二的地表活動活躍,可能是土星冰狀 E 環的來源。Acehnese (Arabic script) : اينسيلادوس ناکوه اوبجيق ڽڠ ڤاليڠ ريفليکتيف بق تاتا سوريا، ڽڠ هو سيليڠک ۹۰ ڤرسين چهاي ماتاءورو ڽڠ کنوڠجيه.

Chinese (Traditional) : 土衛二是太陽系中反射率最高的星體,能反射約 90% 抵達其表面的太陽光。Acehnese (Arabic script) : ڤنربيت ڤرماءينن کونامي خن اورو ڽو اي سابوه سورت هاب جوڤڠ بهوا ڽن هن ݢڤتبيت مناءين دايس اين فالوجه.

Chinese (Traditional) : 遊戲發行商科樂美今日於一家日本報紙發表聲明,表示不會發表《法魯加六日》這款遊戲。Acehnese (Arabic script) : مناءين ڽو منوروت بق ڤرڠ فالوجه کدوا، ڤرڠ جواه انتارا کڤيله امريکا ڠون عراق.

Chinese (Traditional) : 遊戲以第二次法魯加戰役為背景,這是一場美國和伊拉克軍隊之間的惡鬥。Acehnese (Arabic script) : اکما تومى چيت بهوا بهڤيه ۏيديو ڽن ݢڤلومه بق اينترنيت، بيݢ برودير هان ملڠݢيه قانون سينسور کونتين اونلاين سبب ميديا هان ݢکبه اي سيتوس ويب بيݢ برودير.

Chinese (Traditional) : 澳洲通訊及媒體局 (ACMA) 也發現,雖然影片在網路上流傳,《老大哥》節目卻沒有違反線上內容審查法,因為影片並非儲存在《老大哥》的網站上。Acehnese (Arabic script) : قانون لاينن ڤڽيارن ݢأتو ريݢولاسي کونتين اينترنيت، تتڤي ماڠت ݢسڠک سباݢو کونتين اينترنيت، کونتين ڽن سواه سچارا فيسيک نا بق سرۏير.

Chinese (Traditional) : 《廣播服務法》提供網際網路內容的監管規則,然而若要被視為網際網路內容,必須實體上存在於伺服器上。Acehnese (Arabic script) : کدوتاءن رايق امريکا سريکت ڽڠ متمڤت اي نايروبي، کيڽا کا ݢڤتبيت ڤريڠتن بهوا ¨ايکستريميس نيبق سوماليا¨ ݢرنچڠ کى ݢ‎ڤلهوه ݢسربو بوم ڤماتى درو اي کيڽا ڠون ايثوڤيا.

Chinese (Traditional) : 位在肯亞奈洛比的美國大使館發布一項警告,聲明「索馬利亞的極端主義者」正打算在肯亞和衣索比亞發動自殺炸彈攻擊。Acehnese (Arabic script) : ا.س. خن کا تريموڠ اينفورماسي نيبق مأساي ڽڠ ݢسوم ڽڠ سچارا متنتى ݢبريتهى ڠون ڤمبوم ڤماتى درو کى ݢڤبرتوه "لاندمارک جيتهى" دي ايثوڤيا ڠون کيڽا.

Chinese (Traditional) : 美國表示曾經接獲匿名資訊,訊息中特別提到將以自殺炸彈客的方式炸毀衣索比亞和肯亞的「著名地標」。Acehnese (Arabic script) : تريڤ تهات سيݢوهلوم دي دايلي شو ڠون دي کولبيرت ريڤورت، هيک ڠون جونسون مبايڠ سابوه ڤوبليکاسي ڽڠ ݢڤڤارودي هاب—ڠون ڤلاڤورن هاب—واتى اوقڽن منتوڠ مهاسيسوا اي يو.وي. بق تهون ١۹۸۸.

Chinese (Traditional) : 早在《每日秀》和《科拜爾報告》之前,1988 年赫克和詹森還是華盛頓大學的學生時,便已設想出一種以諷刺滑稽的方式模仿新聞和新聞報導的刊物。[Day6]

Acehnese (Arabic script) : مولافون، دي اونيون کا جوت کى کرجون ڤارودي هاب ڽڠ حقيقي، دوڠن ايديسي چيتق، سيتوس ويب ڽڠ لاݢک ٥.۰۰۰.۰۰۰ ڤڠونجوڠ چودهبق بولن اوکتوبر، اعلان درو، جريڠن هاب ۲٤ جم، ڤودکاس‌ت، ڠون بارو-بارو ڽو ݢڤتبيت اتلس دوڽا ڽڠ ݢخن اءور دوم‌ب وورل‌د.

Chinese (Traditional) : 自成立以來,洋蔥報已經成為一個名符其實的惡搞新聞王國,旗下事業囊括了印刷版新聞、光十月單月就吸引了 5 百萬獨立讀者的網站、個人廣告、24 小時新聞網、podcast、以及最近新發行的世界地圖集《Our Dumb World》。Acehnese (Arabic script) : ال ݢور ڠون جندرال تومي فرڠ‌ک‌س دڠون ݢمايم ݢرتوه هاب فون ݢالق اوقڽن (ݢورس ناکوه واتى دي اونيون ݢڤلاڤور بهوا جيه ڠون تيڤر مجيمق ڤاليڠ ݢيت لم اوديڤ اوق ڽن اوه لهوه جيه تالو اي ايليکتورل کوليج تهون ۲۰۰۰).

Chinese (Traditional) : 艾爾·高爾和湯米·弗蘭克斯將軍不假思索地說出了他們最喜歡的頭條新聞(高爾的便是《洋蔥報》有關他和蒂珀在 2000 年選舉人團落敗後享受了一生中最美好的性愛的報導)。Acehnese (Arabic script) : لى نيبق ڤنوليه اوقڽن کا بري ترکه رايق بق ڤياسن ڤارودي هاب جون ستوارت ڠون ستيفن کولبيرت.

Chinese (Traditional) : 許多《洋蔥報》的作者持續對喬恩・史都華及史蒂芬・荷伯的新聞脫口秀造成大幅的影響。Acehnese (Arabic script) : اچارا ارتيستيک ڽو ناکوه چيت باهݢين نيبق کمڤاڽى لى بالى کوتا بوکاريس‌ت ڽڠ مأوسها ݢڤتبيت لوم چيترا ايبوکوتا رومانيا سباݢو کوتا ميتروڤوليتن ڽڠ کرياتيف ڠون ڤنوه ورنا.

Chinese (Traditional) : 此藝術活動也是布加勒斯特市政廳舉辦的一場活動的一部分,該活動試圖將羅馬尼亞首都的形象,重新塑造成具有創意且多采多姿的大都會。Acehnese (Arabic script) : کوتا ڽو کى نق جوت کى ڽڠ فون اي أو روڤا تڠݢارا ڽڠ جوت کى ڤو روموه کاوڤارايد، اچارا سني ڤوبليک ڤاليڠ رايق اي دوڽا، انتارا بولن جوني ڠون اݢوستوس تهون ڽو.

Chinese (Traditional) : 該城市將成為東南歐首座主辦奔牛藝術節城市。奔牛藝術節是世界上最盛大的公共藝術活動,今年將在六月到八月間舉辦。Acehnese (Arabic script) : معلومت اورو ڽو ݢڤڤاڽڠ کوميتمن ڤمرنته ڽڠ ݢڤݢوت بق بولن مارت تهون ڽو ݢبي ڤيڠ کى تامه ݢربوڠ.

Chinese (Traditional) : 今天的公告也延續了政府在今年三月所說、將撥款購買更多車廂的承諾。Acehnese (Arabic script) : تامه ۳۰۰ جوت کى مندوم ١.۳۰۰ ݢربوڠ ڽڠ کا ݢڤرلى کى ڤکورڠ ارت.

Chinese (Traditional) : 加上 300 個車廂後得到的 1,300 個車輛可紓解擁擠人潮。Acehnese (Arabic script) : کريستوڤر ݢارسيا، جورو بيچارا ديڤرتيمن کڤوليسين لوس انجيليس، خن تسڠک ڤلاکو انق اݢم تڠوه ݢڤريقسا سبب تاموڠ هان ايدين نيبق ۏنداليسمى.

Chinese (Traditional) : 洛杉磯警局發言人克里斯多夫.賈西亞表示,該名男性嫌疑犯正以非法侵入罪名接受調查,而非破壞公物。Acehnese (Arabic script) : تندا ڽن هان ݢرلوه سچارا فيسيک؛ موديفيکاسي ݢڤبوت دڠون ݢڠوي تيک ايتم ݢڤڠوي تندا دامى ڠون اتى کى ݢڤأوبه ابجد ¨او¨ جوت کى ابجد اوبيت ¨اي¨.

Chinese (Traditional) : 標誌沒有遭到實際損壞,而是用有和平與心型符號裝飾的黑色防水布將字母「O」改成小寫的字母「e」。Acehnese (Arabic script) : ڤاسڠ ميره ݢڤسبب لى کونسينتراسي کارينيا بريۏيس ڽڠ لوبيه رايق نيبق بياساجيه، اورݢانيسم لاءوت مسيل سابوه توق ڽڠ مدلي سچارا عالمي.

Chinese (Traditional) : 腰鞭毛藻是一種天然生成的單細胞海洋微生物,當此生物的濃度比平常高時,就會出現紅潮。Acehnese (Arabic script) : فکتور عالم جوت مکوه-کوه کو کأداءن ڽڠ ايديال، ڽڠ ݢڤموڠکين الݢا ڽو جيئيق جوملهجيه سچارا دراماتيس.

Chinese (Traditional) : 自然因素可以交互作用產生理想的環境,讓這種藻類的數量急速增加。Acehnese (Arabic script) : الݢا ڽو ݢڤحسى راچون سارف ڽڠ جوت ݢڤلومڤوه سارف بق ماءنسي سرتا اوڠکوت.

Chinese (Traditional) : 這種藻類會產生神經毒素,癱瘓人類和魚類的神經。Acehnese (Arabic script) : اوڠکوت کايم ماتى سبب کونسينتراسي راچون ڽڠ لى بق اي ديلى.

Chinese (Traditional) : 魚類常死於水中高濃度的毒素。Acehnese (Arabic script) : ماءنسي جوت جڤڠاروه دڠون ڤلهوه نافه ڽڠ کنوڠ اي ڽڠ جبا او اودارا لى اڠين ڠون ݢلومبڠ.

Chinese (Traditional) : 人類可能會吸入被風和海浪帶入空中的含毒水,因而受到影響。Acehnese (Arabic script) : بق ڤونچا جيه، سيکلون تروڤيس ݢونو، ݢبوه نن خوت دڠون سابوه کرتايه اون ڤالم لم باس مالاديوا، تروق بݢه اڠين ۲٤۰ کيلوميتى ڤر جم (١٤۹ ميل ڤر جم).

Chinese (Traditional) : 熱帶氣旋古努(以馬爾地夫當地語言的棕梠葉袋子為名)的最高持續風速達到每小時 240 公里(每小時 149 英里)。Acehnese (Arabic script) : بق اواي اورو ڽو، بݢه اڠين ليڠک ۸۳ کم/جم، ڠون ݢکيرا توم کى نق سابى ملموه.

Chinese (Traditional) : 今日稍早時,風速約每小時 83 公里,且預期會持續減弱。Acehnese (Arabic script) : بق اورو رابو، اسوسياسي بولا بسکيت ناسيونل امريکا سريکت (اين.بي.اي.) ݢڤتڠݢوه موسيم بولا بسکيت ڤروفيشونلجيه سبب تاکوت ݢوه کى کوۏيد-١۹.

Chinese (Traditional) : 週三,基於新冠病毒 (COVID-19) 疫情的考量,美國國家籃球協會 (NBA) 宣布暫停其職業籃球賽季。Acehnese (Arabic script) : کڤوتوسن اين.بي.اي. ڽن ݢڤستوت اوق ڽڠ ماءين يوتاه جاز ڽڠ ڤوسيتيف مجڠکيت ۏيروس کوۏيد-١۹.

Chinese (Traditional) : 一名猶他爵士隊球員確診新冠病毒之後,NBA 做出此決定。Acehnese (Arabic script) : منوروت فوسيل ڽو، ڽڠ ممعنا برتوه تريڤ لوبيه اواي نيبق ڽڠ ݢکيرا لى دلى موليکولير.

Chinese (Traditional) : 「根據這顆化石,那意味著演化分家比分子證據所預料的要早得多。Acehnese (Arabic script) : "ڽڠ ممعنا مندوم سواه ݢڤولڠ،" جخن لى ڤنليتي اي ريف‌ت ۏالي ريسيرچ سرۏيس اي ايثوڤيا ڠون راکن اورڠ تموليه ستودي، بيرهان اسفاو.

Chinese (Traditional) : 「這意味著所有事情都必須往前推,」衣索比亞「裂谷研究服務」的研究員、也是此研究的共同作者──伯爾漢·阿斯法說道。Acehnese (Arabic script) : سمڤو جينو، ايول کمداي ݢڤݢرق ڠون ݢڤماجو ڤاساي اي.ايم. دڠون بݢهجيه کدرو، سبب ݢڠوي جيه ڽڠ لواه اي امريکا سريکت.

Chinese (Traditional) : 直至現在,由於美國境內的廣泛使用,AOL 已能夠以自己的步調轉移與發展即時通訊市場。Acehnese (Arabic script) : دڠون ڤڠتورن ڽو، کببسن ڽو موڠکين مأخى.

Chinese (Traditional) : 在這樣的安排下,這種自由可能會告終。Acehnese (Arabic script) : جومله اورڠ ڠوي ياهو! ڠون مساڤت لاينن مايکروسوف‌ت کى نق لاون جومله ڤلڠݢن ايول.

Chinese (Traditional) : 雅虎和微軟服務的使用者人數加總,將可匹敵 AOL 的客戶數量。Acehnese (Arabic script) : بڠ‌ک نورثيرن روک کا ݢناسيوناليساسي بق تهون ۲۰۰۸ ݢڤستوت بهوا ڤروسهاءن ڽن کا تريموڠ ساڤو خن ضرورت نيبق ڤمرنته ايڠݢريه.

Chinese (Traditional) : 在傳出銀行獲得英國政府緊急紓困的消息後,北岩銀行於 2008 年國有化。Acehnese (Arabic script) : نورثيرن روک ڤرلى ساڤو خن سبب کنوڠ جيه لاويت کريسيس سابڤرايم مورتݢايج بق تهون ۲۰۰٧.

Chinese (Traditional) : 北岩銀行受 2007 年的次級房貸危機影響而請求協助。[Day7]

Acehnese (Arabic script) : تاورن ۏيرجين ݢروڤ اتا سير ريچارد برنسون کى بڠ‌ک ݢتولق سيݢوهلوم بڠ‌ک ݢناسيوناليساسي.

Chinese (Traditional) : 理查‧布蘭森爵士的維珍集團在該銀行國有化之前曾出價收購但遭拒。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ۲۰١۰، واتى ݢناسيوناليساسي، بڠ‌ک جالن راي جينو نورثيرن روک ڤي.ايل.سي. ݢأسيڠ نيبق ´بڠ‌ک بروق´، نورثيرن روک (منجمن اسيت).

Chinese (Traditional) : 2010 年,如今的高街銀行北岩銀行公眾有限公司儘管已經國有化,但卻從被稱為「壞銀行」的北岩(資產管理)分離出來。Acehnese (Arabic script) : ۏيرجين هاڽ ݢڤوبلو ´بڠ‌ک ڽڠ ݢيت´ دي نورثيرن روک، کون ڤروسهاءن منجمين اسيت.

Chinese (Traditional) : 維珍集團只購買了北岩銀行旗下的「優良銀行」,而非該資產管理公司。Acehnese (Arabic script) : ڽو ݢيقين سباݢو کليموڠ ݢو جيه لم سجاره اورڠ-اورڠ ݢتيليق ڤو ڽڠ تڽاتا ناکوه متيريال مار‌س ڽڠ ݢڤتنتى سچارا کيمياوي رهوت او بومو.

Chinese (Traditional) : 據信這是史上第五次人類發現並經由化學方式證明有火星物質掉落到地球上。Acehnese (Arabic script) : نيبق ليڠک ٢٤.٠٠٠ ميتيوريت ڽڠ متوڤو رهوت او بومو، سليڠک ٣٤ ساݢاي کا ݢۏريفيکاسي مأساي مارس.

Chinese (Traditional) : 地球上將近兩萬四千顆已知的隕石中,只有 34 顆確定來自火星。Acehnese (Arabic script) : ليموڠ بله باتى ڽو تڤاءوت ڤاءوت ڠون اوجين ميتيوريت جولي ڽڠ کا لوڤه.

Chinese (Traditional) : 其中十五顆岩石來自去年七月的流星雨。Acehnese (Arabic script) : لادوم باتى، ڽڠ تهات لڠک دي بومو، ݢڤبلو فون نيبق يو.ايس.$١١.۰۰۰ سمڤو ۲۲.٥۰۰ ڤر اون، ليڠک سيڤلوه ݢو ليڤت يوم موه.

Chinese (Traditional) : 有些地球上非常少見的石頭以每盎司 11,000 到 22,500 美元的價格販售,約是黃金價格的 10 倍。Acehnese (Arabic script) : اوه لهوه مأوليت، كيسيلاوسكي تتڤ جوت کى شيح کجواراءن اورڠ بلڤ دڠون ٢.٢٥٠ ڤوين.

Chinese (Traditional) : 比賽結束後,凱瑟洛夫斯基以 2,250 的積分保持車手排行榜的領先地位。Acehnese (Arabic script) : تالو توجوه ڤوين، جونسون نا لم ڤوسيسي کدوا دڠون ۲.۲٤۳.

Chinese (Traditional) : 強森獲得 2,243 分,以七分之差的成績屈居第二。Acehnese (Arabic script) : بق ڤوسيسي کلهى، هاملين تالو دوا ڤلوه ڤوين، تتڤي منڠ ليموڠ ڤوين نيبق بويير. کاهن ڠون ترو جونيور ماسيڠ-ماسيڠ نا بق ڤوسيسي کليموڠ ڠون کأنم دڠون ۲.۲۲۰ دان ۲.۲۰٧ ڤوين.

Chinese (Traditional) : 第三名漢姆林落後 20 分,但領先波伊爾 5 分。卡恩和小楚克斯分別以 2220 分和 2207 分位居第五和第六名。Acehnese (Arabic script) : ستيوارت، ݢوردون، کينسيث، ڠون هارۏيک ݢڤلڠکڤ ڤوسيسي سيڤلوه رايق کى کجواراءن ڤمبلڤ ڠون ڤوت مليت مسيسا بق موسيمڽو.

Chinese (Traditional) : 在賽季仍剩四場賽事的情況下,史都華、戈登、肯瑟斯和哈維克分佔了車手冠軍排行榜的前十名。Acehnese (Arabic script) : انڠكتن لاءوت ا.س. خن ‎‎‎‎ چيت اوقڽن توڠه ݢڤرکسا ڤکارا ڽن.

Chinese (Traditional) : 美國海軍表示他們正在調查該起事件。Acehnese (Arabic script) : اوقڽن خن شيت لام سابوه ڤنوتو⹁ ¨اوق‎ کرو جينو کرجا کى ݢڤتنتى متودى ڽڠ ڤاليڠ ݢيت کى ݢڤتبيت کاڤاي دڠن امن¨.

Chinese (Traditional) : 他們也在一項聲明中表示:「全體船員正努力尋求將船安全拖出的方法。」Acehnese (Arabic script) : کاڤاي ڤنڠݢولڠن رنجاو ݢلاه اۏينجر⹁ کاڤاي ڽن تڠوه بق جالن او ڤويرتو ڤرينسيسا اي ڤالاون.

Chinese (Traditional) : 該艦是復仇者級的反水雷艦,當時正前往巴拉望的普林塞薩港。Acehnese (Arabic script) : ڽو ݢيو او ارمادا کتوجوه اڠکتن لاءوت ا.س. ڠن نيبق ساسيبو⹁ ناݢاساکي اي جوڤڠ.

Chinese (Traditional) : 這艘船被派給美國海軍的第七艦隊,並常駐日本長崎的佐世保市。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽڠ ݢڤرڠ مومباي تروه ڠن جالو بق ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨⹁ ݢبا ݢرانات⹁ بدي اوتوماتيس⹁ ڠن کنوڠ لادوم ساسارن سيت ستاسيون کرتا چاتراڤاتي شيۏاجي ترمينوس ڽڠ رامى ڠن هوتيل تاج ماهل ڽڠ جيتهى.

Chinese (Traditional) : 孟買恐攻者在 2008 年 11 月 26 日搭船抵達,他們攜帶著手榴彈和自動武器,並攻擊多個目標,包括擁擠的賈特拉帕蒂·希瓦吉終點站和著名的泰姬瑪哈酒店。Acehnese (Arabic script) : ݢکميت ڠن ݢکومڤوي اينفورماسي داۏيد هيدلي کى متولوڠ کى ݢڤموڠکن اوڤراسي لى ١٠ اݢم ڠن بدى نيبق کاوم ميليتن ڤاکيستن لشکر-اي-تايبا.

Chinese (Traditional) : 大衛·韓德利的偵查與資訊聚會促成了由 10 名來自巴基斯坦激進組織虔誠軍的槍手所為的行動。Acehnese (Arabic script) : مڤرڠ ڽن ڤوسبب کاچو رايق بق هوبوڠن نيبق اينديا ڠن ڤاکيستن.

Chinese (Traditional) : 此攻擊為印度和巴基斯坦間的關係帶來巨大壓力。Acehnese (Arabic script) : ݢڤڠون لى اوق ڽن⹁ ݢوبڽ ݢڤيقين ورݢ تيکساس لڠکه-لڠکه تڠوه ݢچوق کى ݢڤليندوڠ کسلامتن ڤوبليک.

Chinese (Traditional) : 在那些官員的陪同下,他向德州居民保證已採取措施保護公眾安全。Acehnese (Arabic script) : ڤيري سچارا متنتى ݢخن⹁ ¨نا لادوم تمڤت اي دو‎ثا ڽڠ لوبيه اسى کى ݢهادڤي تنتڠن ڽڠ ݢأجو لا ڤکارا ڽو.¨

Chinese (Traditional) : 佩里明確指出:「全世界幾乎找不到其他地方比我們準備更周全,足以面對這個案例帶來的挑戰。」Acehnese (Arabic script) : ݢوبرنور ݢخن سيت⹁ ¨ارو ڽو⹁ کامو توڤو بهوا لادوم انق ماءومو سيکولا کا کنوڠ دڠن اورڠ ساکيت.¨

Chinese (Traditional) : 州長也表示:「今天,我們得知有些學齡兒童確定曾與病患接觸。」Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢسمبوڠ دڠن ݢخن⹁ ¨ڤکارا ڽو بيت ڽاتا. بنڤتيه بهوا سيستم کامو کرجا ڠن ݢيت کيبن نا دروءيه.¨

Chinese (Traditional) : 他繼續說道:「這個案子非常嚴重。但可以放心的是,我們的系統運作一如它應有的水準。」Acehnese (Arabic script) : مڽو ݢتنتى⹁ ݢتومى ڽن ݢڤلڠکڤ الين لاويت لاڤن تهون کى موساشي.

Chinese (Traditional) : 確認為真的話,這個發現會讓艾倫八年來搜尋武藏號的工作畫下句點。Acehnese (Arabic script) : لهوه ڤميتاءن داسر لاءوت⹁ بڠکى کاڤاي ڽن ݢتومى ايڠوي ار.او.ۏي.

Chinese (Traditional) : 完成海床繪圖之後,總算以 ROV 找到了沉船。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه اورڠ ڤالڽڠ کاي اي دو‎ڽا⹁ الين ݢبريتهى کا ݢتنوم مودل لى ککاياءن ݢوبڽ لام ايکسڤلوراسي لاءوت ڠن ڤفون ڤنچارين ݢوبڽ کى ڤتومى موساشي نيبق هوت سعمو اوديڤ لام ڤرڠ.

Chinese (Traditional) : 據報導,身為世界上最富有的人之一,艾倫已將大部分財產投入於海洋探勘中,並出於對戰爭的畢生興趣,開始尋找武藏號。[Day8]

Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ مرومڤوق ڤوجو کريتيس لاويت واتى ݢوبڽ اي اتلنتا ڠن ݢأکو کى ڤنديديقن کوتا ڽڠ اينوۏاتيۏ.

Chinese (Traditional) : 她在亞特蘭大服務期間獲得高度評價,並因創新的城市教育受到肯定。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ٢٠٠٩ ݢوبڽ تريموڠ ݢلر ڤڠاوس ناسيونل تهون ڽو.

Chinese (Traditional) : 她於 2009 年獲頒年度國家教育局長的頭銜。Acehnese (Arabic script) : بق واتى ݢبي بوڠوڠ جارو⹁ سيکولا-سيکولا اتلنتا کا نا ڤنيڠکتن رايق بق نيلاي اوجيان.

Chinese (Traditional) : 在她獲此殊榮之時,亞特蘭大的學校在考試成績上已有大幅提升。Acehnese (Arabic script) : هنا تريب لهوه ڽن⹁ دي اتلنتا جورنل-کونستيتوشون ݢڤتبيت لاڤورن ڽڠ مڤتوڽوق ڤکارا دڠن حسى اوجيان.

Chinese (Traditional) : 不久之後,亞特蘭大憲法報發布了一份報告,指出測試結果存在問題。Acehnese (Arabic script) : لاڤورن مڤوتوڽوق نيلاي اوجيان جيئيق تهات باݢه⹁ ڠن ݢتودوه سيکولا توڤو ڤکارا ڽن سچارا اينترنل تڤ هانا ݢتيندق لنجوت تموان ڽن.

Chinese (Traditional) : 此報告顯示測驗分數進步速度之快令人難以置信,並指出學校有進行內部調查,但並未對結果採許行動。Acehnese (Arabic script) : بوکتي لهوهڽن مڤتوڽوق کرتايه اوجيان ݢرلوه دڠن هال⹁ سرتا دڠن ٣٤ درو ڤجابت ڤنديديقن لاءينجيه⹁ ݢدعوا بق تهون ٢٠١٣.

Chinese (Traditional) : 此後,有證據顯示試卷經過竄改。霍爾與其他 34 名教育官員在 2013 年被起訴。Acehnese (Arabic script) : ڤمرنته ايرلانديا ݢڤتݢون اورݢينسي حکوم ڤرلمين کى ݢڤݢوت کأداءن.

Chinese (Traditional) : 愛爾蘭政府強調議會立法改正此狀況的迫切性。Acehnese (Arabic script) : ¨جينو ڤنتڽڠ نيبق ڤرسڤيکتيف کصيحتن اورڠ ݢامڤوڠ ڠن ڤرعاديلن ڤيدان بهوا حکوم ڽن ݢڤصحيح سباݢه موڠکين¨⹁ ݢخن لي جورو بيچارا ڤمرنته.

Chinese (Traditional) : 「就公衛和刑事司法的立場而言,現在最重要的是應盡快頒布法令」,一名政府發言人說道。Acehnese (Arabic script) : منترو کصيحتن ݢڤڽات کڤريهاتينن کى کسجهتراءن اينديۏيدو ڽڠ چوق کأونتوڠن نيبق ليݢاليتس سمنتارا ذات ڽڠ تليبت⹁ ڠن کى حکومن مسڠکوت کى نرکوبا ڽڠ ݢڤرهوت مولافون ‎ڤروبهن ڽڠ جينو هانا کونستيتوسيونل کا صح.

Chinese (Traditional) : 對於趁機利用相關物質的暫時合法性的個人之健康,以及自目前違憲變更生效後毒品相關犯罪的判決,衛生部長都表達了關切之意。Acehnese (Arabic script) : هرقي ݢمرونو سلاما ‎ڤلاتيهن ڤرا-موسيم اي کوۏيرسيانو ايتالي بق اورو سيݢوهلومجيه. ݢوبڽ ݢئيه اي هوتيل تيم کونجوڠ ڤرتنديڠن ڽڠ ݢرنچڠ اورو الوحد لاون بولونيا.

Chinese (Traditional) : Jarque 當天稍早在義大利的 Coverciano 進行季前訓練。他在預定週日與 Bolonia 的對戰之前,都待在球隊住宿的飯店中。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ دوم بق هوتيل تيم کونجوڠ ڤرتنديڠن ڽڠ ݢرنچڠ اورو الوحد لاون بولونيا.

Chinese (Traditional) : 在星期天對戰波隆那的球賽之前,他一直待在球隊下榻的飯店裡。Acehnese (Arabic script) : موتو بيس ڽن مجق او سيک‌س فلاݢ‌س ست. لويس اي ميسوري کى بان‌د کى ممئين اي رامى اورڠ ڽڠ تڤبلو هابيه.

Chinese (Traditional) : 這輛遊覽車是要前往密蘇里的聖路易六旗樂園,該樂團要在那裡開一場座無虛席的演唱會。Acehnese (Arabic script) : بق اورو سبتو ڤوه ١.١٥⹁ منوروت سقسي مات⹁ موتو بيس تڠوه ݢڤلينتايه ڤڽوت ايجو واتى موتو مويت اي کجيه.

Chinese (Traditional) : 據目擊者所述,周六凌晨 1:15 公車在綠燈通行時,汽車在公車前方轉了一個彎。Acehnese (Arabic script) : بق مالم تڠاي ٩ اݢوستوس⹁ مات مورکوت نا سليڠک توجوه ڤلوه کيلوميتى نيبق ڤروۏينسي فوجيان اي چينا.

Chinese (Traditional) : 截至 8 月 9 日晚間,莫拉克颱風的颱風眼距離中國福建省約有七十公里。Acehnese (Arabic script) : طوفان ݢکيرا مݢرق او چينا دڠن کچڤتن سبلايه ک.‎ڤ.ج.

Chinese (Traditional) : 預計颱風會以時速 11 公里往中國前進。Acehnese (Arabic script) : ڤنومڤڠ ݢبري اي واتى ڤره لام چواچ ٩٠(ايف) درجت سوءوم.

Chinese (Traditional) : 在華氏 90 度的高溫中,等待中的乘客得以補充水份。Acehnese (Arabic script) : کڤتن ڤمادم کبارکرن سکوت کون‌س ݢخن⹁ ¨ثن ناکوه اورو ڽڠ سوءوم اي سنتا کلارا دڠن چواچ اي تهون ٩٠-ان.

Chinese (Traditional) : 消防隊長史考特·考恩斯說:「那天聖塔克拉拉非常炎熱,氣溫為華氏 90 幾度。」Acehnese (Arabic script) : واتى تجبق اي رولير کوستير ڽڠ تريب کا تراس هانا مڠت⹁ بچوتجيه⹁ ڠن ڤرلى سکورڠجيه سجم کى ݢڤتبيت اورڠ فون نيبق رولير کوستير ڽن.¨

Chinese (Traditional) : 退一步來說,無論困在雲霄飛車上的時間長短,這都是令人非常不舒服的經歷,而且至少要花一個小時才能把第一個人從雲霄飛車上救下來。」Acehnese (Arabic script) : شوماخر ڽڠ ڤنسيون بق تهون ٢٠٠٦ لهوه ݢڤمنڠ کجواراءن فورمولا ١ توجوه ݢى⹁ کنک ݢنتو فليڤى ماسا ڽڠ چدرا.

Chinese (Traditional) : 曾七度贏得一級方程式冠軍,已於 2006 年退休的舒馬克原訂要取代受傷之費利佩·馬薩出賽。Acehnese (Arabic script) : ڤمبالڤ براسيل ڽن کنوڠ چدرا اولى مکبيت لهوه کچلاکاءن تريڤ نا ݢراند ڤريک‌س هونݢاريا ٢٠٠٩.

Chinese (Traditional) : 這位巴西人在 2009 年匈牙利大獎賽中遭遇車禍,頭部嚴重傷害。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ݢامڤوڠ کنک هانا تروق سکورڠجيه لاويت نا مسيسا موسيم ٢٠٠٩.

Chinese (Traditional) : 因此馬薩至少會缺席 2009 年賽季的剩餘賽事。Acehnese (Arabic script) : ارياس ڤوسيتيف مجڠکيت ۏيروس فوي⹁ ݢخن لى منترو کڤريسيدنن رودريݢو ارياس.

Chinese (Traditional) : 總理大臣羅德里戈·阿里亞斯表示,檢查證實他有病毒的輕微症狀。Acehnese (Arabic script) : کأداءن ڤريسيدن ستابيل⹁ باهڤيه کا ݢأيسولاسي اي روموه نا مى لادوم اورو.

Chinese (Traditional) : 總統目前病情穩定,但依然要在家隔離幾天。Acehnese (Arabic script) : سلاءين سوءوم اسو ڠن ساکيت رکوڠ⹁ لون صيحة ڠن بوݢر کى ڤبوت کرجا لون نيبق جيئوه٢.

Chinese (Traditional) : 「除了發燒和喉嚨痛之外,我覺得很健康、身體狀況良好,可以用遠端的方式繼續工作。Acehnese (Arabic script) : ¨لون مهارڤ کى وو او بندوم توݢس لون بق اورو سلاڽن⹁¨ ݢخن لي ارياس لام سابوه ڤرڽاتاءن.

Chinese (Traditional) : 阿里亞斯在一份聲明中表示:「我希望在週一返回我的工作崗位。」[Day9]

Acehnese (Arabic script) : فيليسا⹁ ڽڠ توم جوت کى بادى کاتݢوري ٤ بق سفير-سيمڤسون هاريکاين سکايل⹁ ڤلموه جوت کى ديڤريسي تروڤيس سيݢوهلوم ݢدوه بق اورو ثلاث.

Chinese (Traditional) : 原為薩菲爾-辛普森颶風風力等級分類中第四級颶風的費莉希亞在星期二消散前減弱為熱帶低氣壓。Acehnese (Arabic script) : اونچيت٢جيه ݢڤحسى اوجين بق لادوم ڤولو⹁ باهڤيه سمڤو جينو⹁ هانا ڽڠ رلوه اتاو اي رايا ڽڠ ݢبريتهى.

Chinese (Traditional) : 它的殘餘影響為多數島嶼帶來陣雨,不過迄今為止,還沒有災害或洪水的報導。Acehnese (Arabic script) : چوره اوجين⹁ تروک ٦.٣٤ اينچي بق ڤڠوکور اي اواهو⹁ ݢݢمبا سبݢو ¨مأونتوڠ¨.

Chinese (Traditional) : 歐胡島的降水量經估量已來到 6.34 英寸,可說是「很有幫助」。Acehnese (Arabic script) : لادوم چوره اوجين ݢسرتا دڠن بادى ݢلنتى ڠن کايم ݢسرتا کيلت.

Chinese (Traditional) : 有時降雨會伴隨著雷鳴與經常性的閃電。Acehnese (Arabic script) : توين اوتير کلهوهݢرو اوجو مدارت اي کوکودا سبݢو ايرلاين‌س ڤي.اين.جي فلايت سي.جي.٤٦٨٤⹁ تاڤي کا ݢبطى سيݢو.

Chinese (Traditional) : 這架巴布亞紐幾內亞航空航班編號 CG4684 的雙水獺飛機,昨天試圖降落在科科達,但已經失敗過一次。Acehnese (Arabic script) : سليڠک سڤلوه منيت سيݢوهلوم ݢڤدارت نيبق ڤندکتن کدوا ڤساوت ڽن⹁ ڤساوت ڽن ݢادوه.

Chinese (Traditional) : 它消失在第二次試圖降落過程中即將著陸的十分鐘前。Acehnese (Arabic script) : تمڤت مصيبة توک اورو ڽو ڠن تهات هانا جوت ݢأکسيس سمڤو ݢترون دوا درو ڤوليسي او اوتين کى ݢأيق او تمڤت کجادين ڠن ݢميتا قربان ثن سلامت.

Chinese (Traditional) : 墜機地點已於今日確認,且因該地點難以到達,因此由兩名警員空降至叢林裡,以便步行至事故現場尋找倖存者。Acehnese (Arabic script) : ڤنچارين متهون لى چواچ بروق ڽڠ مسبب ڤندارتن ݢبطى.

Chinese (Traditional) : 搜索行動同樣受到導致無法降落的惡劣天氣阻礙。Acehnese (Arabic script) : منوروت لاڤورن⹁ سابوه اڤرتمن اي مکبيث ستريت برتوه سبب ݢه ‎ڽڠ تيريه.

Chinese (Traditional) : 根據報導,馬克白街上的一棟公寓因瓦斯外洩而爆炸。Acehnese (Arabic script) : سدرو ڤجابت نيبق ڤرأوسهاءن ݢه ثن جق او تمڤت کجادين لهوه سدرو اورڠ تو تليڤون کى بوچو ݢه.

Chinese (Traditional) : 在鄰居打電話通報瓦斯洩漏之後,一名瓦斯公司人員隨即到場勘查。Acehnese (Arabic script) : واتى ڤجابت ثن توک, اڤرتمن ثن برتوه.

Chinese (Traditional) : 該主管到場時,公寓已發生爆炸。Acehnese (Arabic script) : هانا ڽڠ چدرا رايق ڽڠ ݢبريتهى⹁ تاڤي سکورڠجيه ليموڠ درو اورڠ بق تمڤت کجادين بق واتى برتوه ݢڤأوبت سبب تکجوت ݢوه.

Chinese (Traditional) : 無任何重大傷亡匯報,但爆炸發生時,現場至少有五人因產生休克症狀而接受治療。Acehnese (Arabic script) : هانا سدرو ڤيه دي لام اڤرتمن ثن.

Chinese (Traditional) : 公寓內沒有任何人。Acehnese (Arabic script) : بق واتى ثن⹁ راب ١٠٠ درو اورڠ ݢامڤوڠ ݢأيۏاکواسي نيبق داءيره ثن.

Chinese (Traditional) : 當時,從該地區撤離了將近 100 位居民。Acehnese (Arabic script) : ݢول‌ف سرتا روݢبي ݢنق وو او اوليمڤيادى.

Chinese (Traditional) : 高爾夫球和英式橄欖球都將重返奧運會。Acehnese (Arabic script) : کوميتى اوليمڤيادى اينترناسيونل ڤيليه کى ݢڤتموڠ اولهراݢ بق ڤرتمون ديوان ايکسيکوتيف اي برلين اورو ڽو. روݢبي⹁ تنتجيه روݢبي يونين⹁ ڠن ݢول‌ف ݢڤيليه نيبق ليموڠ اولهراݢ لاءين کى ݢتيمڠ کى مأيکوت لام اوليمڤيادى.

Chinese (Traditional) : 國際奧委會今日於柏林舉行的執行委員會會議中,投票決定將納入比賽的運動種類。英式橄欖球,精確來說是七人制橄欖球,以及高爾夫球,勝過其他五項運動,被列為奧運項目。Acehnese (Arabic script) : اولهراݢ سقواش⹁ کارتى⹁ ڠن رولير اوجو تموڠ او ڤروݢرم اوليمڤيادى سرتا بيسبول ڠن سوف‌ت بال⹁ ڽڠ ݢتبيت نيبق اوليمڤيادى بق تهون ٢٠٠٥.

Chinese (Traditional) : 壁球、空手道和滑輪溜冰就像棒球與壘球,都試圖躋身奧運項目,但在 2005 年的投票表決中紛紛落選。Acehnese (Arabic script) : ڤموڠوتن سو منتڠ سواه ݢرتيفيکاسي لى اي.او.سي. ڤنوه بق ڤرتمون اوکتوبر دي کوڤنهاݢين.

Chinese (Traditional) : 表決仍需在 10 月份的哥本哈根會議上經國際奧林匹克委員會全體委員批准。Acehnese (Arabic script) : هانا بندوم دوکوڠ اتيه ݢتموڠجيه ڤريڠکت اينوڠ.

Chinese (Traditional) : 並非所有人都支持加入女性的排名。Acehnese (Arabic script) : ڤراءيه مدالي ڤيرق اوليمڤيادى ٢٠٠٤ امير خان مخن⹁ ¨جيئوه لام لوبوق اتى لون ڤيکى اوق اينوڠ هانا جوت متنديڠ. ڽن ڤنتمى لون.¨

Chinese (Traditional) : 2004 年奧運銀牌得主阿米爾·汗說:「我深深認為女性不該參與打鬥。這就是我的想法。」Acehnese (Arabic script) : باهڤيه مچره⹁ ݢوبڽ ݢخن اکن دوکوڠ اوق ڤساءڽڠ اينڠره دي اوليمڤيادى ٢٠١٢ ڽڠ ݢڤݢوت دي لوندون.

Chinese (Traditional) : 儘管他做出那樣的評論,他仍表示會支持 2012 年倫敦奧運的英國參賽者。Acehnese (Arabic script) : سيدڠ ثن ݢلاکوکن دي بيرميڠهم کراون کورت ڠن مأخى بق تڠاي ٣ اݢوستوس.

Chinese (Traditional) : 審判在伯明翰皇室法院進行,並在 8 月 3 日結束。Acehnese (Arabic script) : ڤرسنتر⹁ ڽڠ ݢدروڤ دي تمڤت کجادين⹁ ݢبنته سرڠن ثن ڠن ݢکلايم بهوا جيه ڤکک تياڠ ثن کى ݢليندوڠ درو دري بوتو ڽڠ ݢتيق کأره جيه لى ملهى ڤلوه درو اورڠ.

Chinese (Traditional) : 當場被捕的主播否認自己的攻擊行為,聲稱棍子是用來保護自己,因為有多達 30 個人朝他扔瓶子。Acehnese (Arabic script) : بلايک ݢحکوم چيت کرن جأوسها ݢڤوتا باليق جالن کعاديلن.

Chinese (Traditional) : 布雷克也被以企圖妨礙司法公正定罪。Acehnese (Arabic script) : حاکيم ݢخن او بلايک بهوا ¨راب هان جوت دهنيندرکن¨ جيه اکن ݢکيريم او ڤنجارا.

Chinese (Traditional) : 法官告訴布雷克,他「幾乎必定」會被送進監獄。[Day10]

Acehnese (Arabic script) : اينيرݢي سوڤوت ناکوه کقواتن ڽڠ هانا ساݢاي تڠيڠ ڽڠ کرجا لاجو لام عالم راي.

Chinese (Traditional) : 暗能量是一種完全看不見的力量,不斷作用於宇宙中。Acehnese (Arabic script) : وجودجيه هاڽ ݢتوڤو سبب ڤڠاروهجيه کى جڤلواه عالم راي.

Chinese (Traditional) : 人們因為它對宇宙膨脹的影響才確知它的存在。Acehnese (Arabic script) : اوق علمون کا ڤتومى بنتڠ عالم ڽڠ مسيڤرو دي ڤرموکاءن بولن ڽڠ ݢخن لوبايت سکارڤ‌س ڽڠ ديهجيه ݢڤسبب لى سوسوت بولن ڽڠ تهات لمبت.

Chinese (Traditional) : 科學家發現月球表面分布許多稱為瓣狀陡坡的地形,顯然是因為月球正極緩慢縮小而形成。Acehnese (Arabic script) : سکارڤ ڽو ݢتومى دي بندوم بولن ڠن ديهجيه کنوڠ لاڤوق ڽڠ مينيمل⹁ ڽڠ مڤتوڽوق بهوا ڤريستيوا ݢيولوݢيس ڽڠ ڤنجوتجيه چوکوڤ بارو.

Chinese (Traditional) : 月球上到處都是這種陡坡,而且風化程度很小,這顯示創造陡坡的地質事件發生於不久之前。Acehnese (Arabic script) : تيوري ڽو متنتڠ دڠن کلايم بهوا بولن هانا اکتيۏيتس ݢيولوݢيس باچوت ڤيه.

Chinese (Traditional) : 此理論與月球完全沒有地質活動的說法相違悖。Acehnese (Arabic script) : اݢم ثن ݢدوݢ با موتو رودا لهى دڠن سنجات باهن ڤلدق او کاوم رامى.

Chinese (Traditional) : 據說這名男子駕著一輛裝有炸藥的三輪車衝進人群。Acehnese (Arabic script) : اݢم ڽڠ ݢدوݢ ݢڤبرتوه بوم ثن ݢتهون⹁ لهوه کنوڠ لوت عقيية برتوه ثن.

Chinese (Traditional) : 涉嫌引爆炸彈的男子,在爆炸中受傷後被拘留。Acehnese (Arabic script) : نان ݢوبڽ منتڠ ݢوهلوم ݢتوڤو ڤيهق ڽڠ مت ووينڠ⹁ باهڤيه اوق ثن توڤو ݢوبڽ ناکوه اڠݢوتا کلومڤوق ايتنيس اويغور.

Chinese (Traditional) : 有關當局還不知道他的名字,但他們知道他是維吾爾族的一份子。Acehnese (Arabic script) : ناديا⹁ لاهى بق ١٧ سڤتمبر ٢٠٠٧⹁ رهيت اوڤراسي سيسر دي سابوه بالى برسالين دي اليسک⹁ روسيا⹁ دڠن برت ١٧ ڤون ١ اونس.

Chinese (Traditional) : 2007 年 9 月 17 日,納迪亞 (Nadia) 於俄羅斯阿列伊斯克的一間婦產科診所以剖腹產方式出生,體重重達 17 磅又 1盎司。Acehnese (Arabic script) : ¨کامو بندوم بيت تکجوت⹁¨ ݢخن لى ما انق.

Chinese (Traditional) : 「我們真的都嚇呆了」這位母親表示。Acehnese (Arabic script) : واتى ݢتنڽوڠ ڤو ڽڠ ݢخن ابو⹁ ݢوبڽ جواب ¨ݢوبڽ هانا جوت خن ساڤو - ݢوبڽ هاڽ ݢدوڠ دي سينن سيرا ݢمکليب.¨

Chinese (Traditional) : 當被問到父親說了什麼時,她回答:「他說不出話來,就只是站在那兒眨著眼。」Acehnese (Arabic script) : ڽو اکن مناسبه لاݢى اي. ڽو ترنسڤرن لاݢى اي.

Chinese (Traditional) : 「它的特性就跟水一樣。透明如水。Acehnese (Arabic script) : جادي مڽو ݢتا دوڠ دي بينه ڤنتى⹁ ݢاتا اکن جوت ڠيڠ انق باتى کريکه اتاو ايق ڽڠ نا دي ميوڤجيه.

Chinese (Traditional) : 因此,若你站在岸邊,你將能往下看到底部的鵝卵石或泥濘等東西。Acehnese (Arabic script) : تروه اه ڽو ڽڠ کامو توڤو⹁ هاڽ نا سابوه بندا ڤلانيت ڽڠ لوبيه ديناميس نيبق تيتن⹁ نانجيه بومو⹁¨ ݢتامه لى ستوفن.

Chinese (Traditional) : 據我們所知,只有一個天體比泰坦星更有活力,它就叫地球。」斯托凡補充說。Acehnese (Arabic script) : مسئله ݢڤفون بق ١ جانواري واتى مڤلوه ڤندودوق دي سينن فون مراوي کى کنتور ڤوس اوبانزوا بهوا اوق ثن هانا تريموڠ کرتو تهون بارو تراديسيونل ڠن رݢولر اتا اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 問題始於 1 月 1 號,多位當地居民開始向尾花澤市郵局抱怨他們沒有收到以往都會寄達的傳統新年卡片。Acehnese (Arabic script) : باروو⹁ کنتو ڤوس ݢڤتبيت ڤرمينتاءن مأيه اوق ثن کى ورݢ ڠن ميديا لهوه ڤتمى بهوا انق ميت ڽن ݢڤسوم لوبيه دري ٦٠٠ دوکومن ڤوس⹁ نا روه سيت ٤٢٩ کرتو ڤوس تهون بارو⹁ ڽڠ هانا مکيريم او ڤنريما ڽڠ ݢتوجو.

Chinese (Traditional) : 昨天,郵局發現男孩藏了 600 多封的郵遞文件(含 429 張新年賀卡)未遞送給預定收件人後,已向市民與媒體公開道歉。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاوربيت بولن هانا مأوق چندراين-١ ݢڤتبيت مون ايمڤاک‌ت ڤروب (ايم.اي.ڤي)⹁ ڽڠ ݢڤسيرو ڤلينتايه ڤرموکاءن بولن دڠن کچڤتن ١.٥ کيلوميتر ڤر دتيق (٣٠٠٠ ميل ڤر جام)⹁ ڠن محسى ڤيوه دأتيه تو کوتوب سلاتن بولن.

Chinese (Traditional) : 無人月球軌道探測器月船 1 號彈出月球撞擊探測器 (MIP),以每秒 1.5 公里(時速 3000 英里)的速度在月球表面飛馳,成功在月球南極點附近強行著陸。Acehnese (Arabic script) : سلاءين با لهى اينسترومين ڤنتيڠ⹁ واهان ڤنجلاجه بولن با سيت ݢمبى بنديرا ناسيونل اينديا⹁ ڽڠ ݢلوکيه دي بندوم سيسي.

Chinese (Traditional) : 除攜帶三項重要科學儀器外,印度月球探測器還在儀器各面彩繪,帶上印度國旗圖像。Acehnese (Arabic script) : ¨تريموڠ ݢنسيه کى اوق ثن ڽڠ دوکوڠ سدرو تڤيدان لاݢى لون⹁¨ ݢخن لى سيريڤورن لام کونڤرينسي ڤيرس.

Chinese (Traditional) : 「感謝那些支持像我這樣的囚犯的人,」西里彭在記者會上這樣說道。Acehnese (Arabic script) : لادوم موڠکين هانا تريموڠ تڤي لون هانا ڤاکو.

Chinese (Traditional) : 「有些人也許不同意,但我不在乎。Acehnese (Arabic script) : لون سنڠ نا اورڠ ڽڠ تيم دوکوڠ لون.

Chinese (Traditional) : 很高興看到有人挺我。Acehnese (Arabic script) : مولافون کمرديکاءن ڤاکيستن دري ڤمرنته ايڠݢريه بق تهون ١٩٤٧⹁ ڤريسيدن ڤاکيستن کا ݢڤتوڽوق ¨اݢين ڤوليتيک¨ کى اتو فاتا⹁ ڽڠ ݢڤوبوت کونترول اوتونوم راب لڠکڤ اتيه ولايه ڽن.

Chinese (Traditional) : 自 1947 年脫離英國統治獨立後,巴基斯坦總統會任命「政治代理人」來管理聯邦直轄部落地區,後者對於這些地區幾乎有完全的自治權。Acehnese (Arabic script) : اݢين-اݢين ڽو متڠݢوڠ جواب کى ݢڤسديا لاينن ڤمرنته ڠن ڤراديلن مداساي بق ڤاساي ٢٤٧ کونستيتوسي ڤاکيستن.

Chinese (Traditional) : 根據巴基斯坦憲法第 247 條,這些官員需負責治理與提供司法服務。Acehnese (Arabic script) : سابوه اسراما رونتوه دي مکه⹁ کوتا سوچي اسلاک سليڠک ڤوه ١٠ بڠوه واتى دي سينن.

Chinese (Traditional) : 當地時間今天早上 10 點,伊斯蘭聖城麥加有一處旅館倒塌。Acehnese (Arabic script) : باڠونن ڽن ݢڤتموڠ لادوم اورڠ ڽڠ دأراه ڽڠ کى ݢڤکونجوڠ کوتا سوچي بق مالم حاج.

Chinese (Traditional) : 這座建築物留宿了一些在麥加朝覲前夕造訪聖城的朝聖者們。[Day11]

Acehnese (Arabic script) : اوق جامى اسراما لادوم ناکوه ورݢ نڠرو اوني ايميرت عرب.

Chinese (Traditional) : 該青年旅館的房客主要為阿拉伯聯合大公國人民。Acehnese (Arabic script) : قربان تيواه ڤالڽڠ باچوت ١٥⹁ اڠک ڽڠ ݢکيرا اکن لوبيه لى لوم.

Chinese (Traditional) : 至少 15 人死亡,預期這個數字會繼續上升。Acehnese (Arabic script) : ليونوۏ⹁ ݢتوري سيت سباݢو ¨کوسمونوت نو. ١١¨⹁ ناکوه بهاݢين دري تيم کوسمونوت اصلي اوني سوۏيت.

Chinese (Traditional) : 雷歐諾夫,又名「11 號太空人」,是蘇聯最早的太空飛行員團隊成員。Acehnese (Arabic script) : بق تڠاي ١٨ مارت ١٩٦٥⹁ ݢوبڽ ݢڤوبوت اکتيۏيتس ايکستراۏيهيکولر مأوق (ايۏا) فون⹁ اتاو ¨سڤايسوولک¨⹁ ڽڠ تتڤ سدرو دي لووا کاڤاي تربڠ رواڠ اڠکاس لاويت لوبيه دري دوا بله منيت.

Chinese (Traditional) : 1965 年 3 月 18 日,他執行首次太空載具外活動 (EVA) ,或稱「太空漫步」,獨自待在太空船外剛好超過 12 分鐘。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ تريموڠ ¨ڤهلاون اوني سوۏيت¨⹁ ڤڠهرݢاءن ڤالڽڠ ملمبوڠ اوني سوۏيت⹁ کى کريا ݢوبڽ.

Chinese (Traditional) : 他因此成就得到蘇聯最高榮譽「蘇聯英雄」的稱號。Acehnese (Arabic script) : سڤلوه تهون دودو⹁ ݢوبڽ بهاݢين سوۏيت دري ميسي اڤولو-سويوز ڽڠ ݢڤتندا بهوا ڤرلومباءن لوا اڠکاس کا مأخى.

Chinese (Traditional) : 10 年後,他帶領阿波羅-聯盟測試計劃中的蘇聯部份,象徵了太空競賽的結束。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢخن⹁ ¨هانا اينتيليجن ڽڠ خن بهوا سرڠن ݢکيرا اکن نا لام واتى تو.

Chinese (Traditional) : 她說:「無情報指出會發生立即性的攻擊。Acehnese (Arabic script) : تڤي⹁ ڤکورڠ تيڠکت انچمن جوت کى برت هانا ممان انچمن سچارا مندوم کا ݢدوه.¨

Chinese (Traditional) : 然而,威脅程度降低至『嚴重』並不代表整體的威脅消失了。」Acehnese (Arabic script) : سمنتارا ڤيهق ڽڠ مت وونڠ هانا يقين اکن کريديبيليتس انچمن ثن⹁ اوتوريتس ترنسڤورتاسي ماريلاند ڤݢوت توڤ اتيه ديسقن ايف.بي.اي.

Chinese (Traditional) : 馬里蘭交通管理局無法確定威脅是否屬實,但在聯邦調查局的力勸下依然決定關閉。Acehnese (Arabic script) : موتو جوڠکت ݢڠوي کى ݢڤلينتوڠ ڤينتو تموڠ ڠن بنتوان نيبق ٨٠ درو ڤوليسي ڽڠ سياڤ کى ݢڤأراه ڤو کندراءن او جالن ڤوتا.

Chinese (Traditional) : 自卸卡車被用來堵住隧道的各個入口處,並在 80 名警力的協助下指揮駕駛們改道行駛。Acehnese (Arabic script) : هانا متهون اولا-اولي برت ڽڠ ݢبريتهى اي رواڠ سابوق⹁ روتى الترناتيۏ کوتا.

Chinese (Traditional) : 該市的替代路線環城高速公路並未傳出嚴重塞車的情況。Acehnese (Arabic script) : نيݢيريا سيݢوهلومجيه ݢڤݢوت معلومت رنچڠجيه کى مسڤت دڠن اف.سي.ايف.تي.اي بق الوحد کرب ڠن ک.تي.تي.

Chinese (Traditional) : 奈及利亞此前宣布,計畫在峰會舉行前一周加入非洲大陸自由貿易區協定 (AfCFTA)。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ڤرداݢڠن ڠن ايندوستري ا.او البيرت موچڠا ݢڤݢوت معلومت بينين کى مسڤت.

Chinese (Traditional) : 非洲聯盟貿易及工業處長阿爾伯特·穆昌加 (Albert Muchanga) 宣布貝南共和國即將加入。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ݢخن⹁ ¨کامو ݢوهلوم ݢواصي اتورن اساي ڠن کونسينسي يوم⹁ تڤي کرڠک کرجا ڽڠ کامو کانا سيڤ کى تڤفون ڤرداݢڠن بق ١ جولي ٢٠٢٠¨.

Chinese (Traditional) : 該委員表示:「我們尚未在原產地規則和關稅減讓上取得協議, 但我們所建立的架構已足以讓我們在 2020 年 7 月 1 日開始進行交易」。Acehnese (Arabic script) : ستاسيون ݢڤتهين تمڤتجيه⹁ باهڤيه ݢدوه ݢيروسکوڤ سيݢوهلومجيه لام ميسي لوا اڠکاس⹁ سمڤو اخى ڤرجالنن لوا اڠکاس‌‌.

Chinese (Traditional) : 雖然該站在先前的太空站任務中損失陀螺儀,但還是維持了其姿態直到太空漫步結束。Acehnese (Arabic script) : چياو ڠن شريڤوۏ ݢبريتهى نا بق جيئوه ڽڠ امن نيبق سو يو ڤسابن ڤکتون.

Chinese (Traditional) : 據報導,焦立中和沙里波夫與姿態調整推進器保持安全距離。Acehnese (Arabic script) : مکلون دارت روسيا ݢڤأکتيف جيت ڠن ڤت ايدوق نورمل ستاسيون ݢݢيسا.

Chinese (Traditional) : 俄羅斯的地面控制中心啟動了噴射口,接著太空站就重新恢復了正常姿態。Acehnese (Arabic script) : ڤکارا ڽو ݢتوڠݢي اي ۏيرجينيا سبب ناکوه روموه کة سو ڽڠ بري لاينن اينترنيت مشوهو اي.او.ايل.⹁ ڤرأوسهاءن ڽڠ ايتوبيت واڤ تونتوتن ڽن.

Chinese (Traditional) : 嫌犯在維吉尼亞遭到起訴,因為那裡是提告者,也就是網路服務供應商龍頭 AOL 的所在地。Acehnese (Arabic script) : ڽو ناکوه کى فون تهات حکومن ݢتريموڠ دڠن ݢڠوي حکوم ڽڠ صح بق تهون ٢٠٠٣ کى ݢتوڤ ايمايل ماسال⹁ الياس سڤام⹁ نيبق ديستريبوسي ڽڠ هانا ݢلاکى او کوتق سورت اورڠ ڽڠ ڠوي.

Chinese (Traditional) : 自 2003 年頒布法規,遏止未經收信人許可寄發大量郵件(亦即垃圾郵件)至使用者信箱以來,這是第一次依該法規定罪。Acehnese (Arabic script) : هيسوس ڽڠ معمو ٢١ تهون مسڤت دڠن مانشيستر سيتي تهون ڽڠ کا لوڤه بق جانواري ٢٠١٧ نيبق کاوم براسيل ڤالميراس دڠن منايو ڽڠ ݢبريتهى جومله ٢٧£ جوتا.

Chinese (Traditional) : 21 歲的熱蘇斯於 2017 年 1 月從巴西的帕梅拉斯體育俱樂部加入了曼徹斯特城足球俱樂部,據傳報酬為 2700 萬英鎊。Acehnese (Arabic script) : مولافون ثن⹁ اورڠ ماءين بلاه براسيل کا متنديڠ ٥٣ ݢو لام بندوم نتديڠ کى کلوب ثن ڠن کا ايڤتموڠ ٢٤ ݢول.

Chinese (Traditional) : 自此之後,這位巴西選手共為該球隊踢了 53 場球賽,進了 24 球。Acehnese (Arabic script) : در. لي ݢڤݢه سايڠ ݢه کهاب بهواسجيه انق ميت اي تورکي جينو کا مۏيروس فلو بوروڠ ا(ه٥ن١) هانا جوت کى ساکيت.

Chinese (Traditional) : 李醫生也對土耳其出現的兒童無症狀感染 A (H5N1) 型禽流感病毒的報導表達關切。Acehnese (Arabic script) : لادوم ڤنليتين ݢڤلومه بهوا ڤڽاکيت ڽو سواه جوت کى کورڠ ڽڠ ݢڤماتى سيݢوهلوم جوت کى مسبب ايڤيديمي ݢلوبل⹁ ݢخن لى ݢوبڽ.

Chinese (Traditional) : 他指出,部分研究認為這種疾病必須先變得較不致命,才有可能造成全球大流行。Acehnese (Arabic script) : نا راس يى بهوا اورڠ ساکيت جوت جيئيق ڤڽاکيت لوبيه لى اورڠ ريت بوت سيدرو - اورو اوق ثن مڽو ݢجالا فلو تتڤ فوي.

Chinese (Traditional) : 令人擔憂的是,仍有輕微流感症狀的病患可能會經由日常作息繼續傳染給更多的人。Acehnese (Arabic script) : ليسلي اون⹁ جورو بيچارا ياياسن کومين⹁ ݢخن بهوا اورݢانيساسي ڽن ݢچوق اتورن بارو ڽڠ هانا ݢڤأيدين هيبه اتاو ڤنداناءن ݢبري کى اورݢانيساسي ڽڠ تڠوه لام ‎ڤڽليديقن حکوم.

Chinese (Traditional) : 蘇珊科曼乳癌基金會發言人雷斯莉‧昂表示,該組織新增規定,不得對正接受法律調查的組織贈予或貸予資金。[Day12]

Acehnese (Arabic script) : کبيجقن کومين ݢڤمڠکليه ڤلاند ڤرينتهود ݢمبلو ڠن ݢبريتهى ڤيڠجيه ڽڠ تڠوه ݢڤوبوت لى ڤرواکيلن کليف ستيرن‌س.

Chinese (Traditional) : 由於國會議員克里夫‧斯特恩斯還在調查美國計劃生育聯盟支出及報銷其費用的方式,科曼的政策遂取消了美國計劃生育聯盟的資格。Acehnese (Arabic script) : ستيرن‌س تڠوه ݢڤريقسا ڤکوه ڤاجق ݢڠوي کى ݢبري ڤيڠ ابورسي روت ڤلاند ڤرينتهود لام ڤرنچيه سباݢو اوۏيرسايت اند اينۏيستيݢايشون‌س سوبکوميتي⹁ ڽڠ نا اي ميوڤ ڤايوڠ هاوس اينيرجي اند کوميرس کوميتي.

Chinese (Traditional) : 身為美國眾議院能源及貿易委員會的監督和調查小組委員會的主席,司坦斯正在調查納稅人的錢是否透過「計劃生育協會」被用來資助墮胎。Acehnese (Arabic script) : ݢوبرنور اواي ماساشوسيت‌س ميت رومني ݢڤمنڠ ڤميليه ڤفون ڤريسيدن ڤرتاي رڤوبليک فلوريدا بق اورو ثلاث ڠندڠن لوبيه نيبق ٤٦ ڤرسين سو.

Chinese (Traditional) : 前麻薩諸塞州州長米特‧羅姆尼週二以超過 46% 的選票贏下佛羅里達共和黨總統初選。Acehnese (Arabic script) : ڤتوها اواي د.ڤ.ر. ا.س. نيوت ݢيڠريچ نا دي اوروتن کدوا ڠندڠن ٣٢ ڤرسين.

Chinese (Traditional) : 前美國眾議院​議長紐特‧金瑞契以 32% 的選票位居第二。Acehnese (Arabic script) : سباݢو نڠرو بهاݢين ڤمنڠ-کو-بندوم⹁ فلوريدا بري بندوم ليموڠ ڤلوه ديليݢاسيجيه کى رومني⹁ ݢتولقجيه اوکى سباݢو کنديدت کفون کى نوميناسي ڤرتاي رڤوبليک.

Chinese (Traditional) : 作為贏者全拿的州,佛羅里達州的五十名代表全數歸予羅姆尼,這使他成為共和黨提名的領先者。Acehnese (Arabic script) : ڤڽلڠݢارا ݢڤروتيه ݢخن سليڠک ١٠٠.٠٠٠ اورڠ توک اي کوتا-كوتا جرمن لاݢى برلين⹁ کولن⹁ همبورݢ⹁ ڠن هانوۏر.

Chinese (Traditional) : 抗議活動的組織者表示,柏林、科隆、漢堡和漢諾威等德國城市約有 10 萬人參與。Acehnese (Arabic script) : دي برلين, ڤوليسي ݢکيرا نا ٦.٥٠٠ ڤڠونجوق راس.

Chinese (Traditional) : 據警方估計,柏林約有 6,500 名抗議者。Acehnese (Arabic script) : ڤروتيس نا چيت تجادي دي ڤاريس⹁ سوفيا دي بولݢاريا⹁ ۏيلنيوس دي ليتوانيا⹁ ۏليتا دي مالتا⹁ تالين دي ايستونيا⹁ ڠن ايدينبورݢ ڠن ݢلاسݢو دي سکوتلنديا.

Chinese (Traditional) : 抗議活動還發生在巴黎、保加利亞的索菲亞、立陶宛的維爾紐斯、馬爾他的法勒他、愛沙尼亞的塔林以及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥等城市。Acehnese (Arabic script) : دي لوندون⹁ لوبيه کورڠ ٢٠٠ اورڠ ڤروتيس دي لوا کنتو مت حق چيڤتا اوتام.

Chinese (Traditional) : 在倫敦,大約有 200 位民眾在部份版權持有商的辦公室外抗議。Acehnese (Arabic script) : سبولن ڽڠ کا لوڤه⹁ نا ڤروتيس رايق دي ڤولنديا واتى نڠرو ڽن ݢتندا تاڠن اي.سي.تي.اي.⹁ ڽڠ ڤسبب ڤمرنته ڤولنديا جڤڤوتوه هان مراتيفيکاسي ڤرجنجيان ڽن⹁ کى ساعة ڽو.

Chinese (Traditional) : 波蘭在上個月簽署了反仿冒貿易協定,並在國內引發大型抗議,導致波蘭政府決定暫不批准該協議。Acehnese (Arabic script) : لاتۏيا ڠن سلوۏاکيا کا ݢتوندا ڤروسيس مݢبوڠ دڠن اي.سي.تي.اي.

Chinese (Traditional) : 拉脫維亞及斯洛伐克都推遲加入反仿冒貿易協定的程序。Acehnese (Arabic script) : ڤمببسن هيوان ڠن رويال سوسايتي فور دي ڤريۏينشين اوف کرولتي تو انيملس (ار.ايس.ڤي.سي.اي) ݢسورق لوم واجب ڤاسڠ کاميرا سيسيتيۏي بق بندوم روموه سي هيوان اءوسترالي.

Chinese (Traditional) : 動物解放組織和英國皇家防止虐待動物協會 (RSPCA) 再次呼籲,所有澳洲屠宰場中都要強制安裝閉路電視攝影機。Acehnese (Arabic script) : کڤالا اينسڤيکتور ار.ايس.ڤي.سي.اي. نيو ساوث وايل‌س داۏيد اوشانيسي ݢخن کى اي.بي.سي. بهوا ڤڠاوسن ڠن اينسڤيکسي روموه سي هيوان سواه جوت کى ڤکارا بياسا اي اءوسترالي.

Chinese (Traditional) : RSPCA 新南威爾斯州首席檢查員大衛‧歐山納西向 ABC 表示,澳洲應普遍執行對屠宰場的監控和與檢查。Acehnese (Arabic script) : ¨سيسيتيۏي بيت-بيت اينوق کيريم سيڽال ڽڠ توݢ کى اورڠ-اورڠ ڽڠ کرجا دڠن ملاتڠ بهوا کسجهتراءن اوق ڽن ناکوه ڤريوريتس ڽڠ ڤالڽڠ رايق.¨

Chinese (Traditional) : 「監視器一定會向這些養殖工作者傳達一個強烈訊息,也就是動物的福利是重中之重。」Acehnese (Arabic script) : ڤتا ݢمڤا بنسيݢوم دوڽا دري سورۏي ݢيولوݢي امريکا سريکت جڤتوڽوق هانا ݢمڤا نيبق ايسلنديا سالوحد سݢوهلوم جيه.

Chinese (Traditional) : 美國地質調查局的國際地震地圖顯示冰島過去一週都沒有發生地震。Acehnese (Arabic script) : کنتو ميترولوݢي ايسلنديا جڤتهى چيت هانا اکتيۏيتس ݢمڤا بومو نيبق داءيره هيکلا لام ٤٨ جام تأخى.

Chinese (Traditional) : 冰島氣象局亦表示海克拉火山地區在過去 48 小時無地震活動。Acehnese (Arabic script) : اکتيۏيتس ݢمڤا جاي ڽڠ مأوبه فاسى تجادي نيبق تڠݢاي ١٠ مارت نيبق بينيه تيمو لاءوت ڤوچوق کاوه ݢونوڠ مأڤوي.

Chinese (Traditional) : 引發狀態改變的明顯地震活動發生於 3 月 10 日,位置在火山頂端火山口的東北側。Acehnese (Arabic script) : اون سوڤوت ڽڠ هانا مسڠکوت دڠن اکتيۏيتس ۏولکنيک کا جڤتهى دي لاڤيه فون ݢونوڠ.

Chinese (Traditional) : 有人說山腳下出現與任何火山活動皆無關的烏雲據。Acehnese (Arabic script) : اون ڽن جوت مڤݢوت مومڠ ڤکوه برتوه ڽن کا تجادي.

Chinese (Traditional) : 眼前所見的雲可能造成混淆,不確定是否真的發生火山爆發。Acehnese (Arabic script) : لونو نا مى ١٢٠-١٦٠ ميتى کوبيک باهن باکر واتى موݢوق ڠن اڠين توݢ سرتا ريوق ايتولق لونو کى ڤبيچه ݢلومبڠ.

Chinese (Traditional) : 魯諾號拋錨時,船上有 120 到 160 立方公尺的燃料,狂風和巨浪將船推進了防波堤。Acehnese (Arabic script) : هليکوڤتر ݢڤسلامت دوا بله درو اوق کاڤاي ڠن سابوه-سابوهجيه چدرا ناکوه ايدوڠ ڽڠ ڤاته.

Chinese (Traditional) : 直升機救出了十二名船員,只有一人鼻骨骨折。Acehnese (Arabic script) : کاڤاي دڠن ڤڽڠ ١٠٠ ميتير ڽن تڠوه لام ڤرجالنن کى چوق مواتن ڤوڤوقجيه ڽڠ بياسا ڠن اوايجيه اوق ڤجابت کا واتى کاڤاي ڽن جوت ݢڤرو مواتن.

Chinese (Traditional) : 那艘 100 公尺的輪船正在前往運載一批其經常運載的肥料途中,而主管人員原本害怕它會灑出許多。Acehnese (Arabic script) : امنديمين ڽڠ ݢأوسوڠ کا ݢتريموڠ لى بندوا مجليس بق تهون ٢٠١١.

Chinese (Traditional) : 憲法修正案之提案已在 2011 年由兩院通過。Acehnese (Arabic script) : ‎ڤروبهن ݢڤوبوت بق سيدڠ لݢيسلاتيف ڽو واتى کليمت کدوا اواي ݢهاڤوه لى د.ڤ.ر. ڠن دودو ݢڤصح لام بنتوق سابن لى سينات سناڽن.

Chinese (Traditional) : 本立法會期對該修正案進行修正,先經眾議院刪除第二條文,參議院再於本周一通過相似版本。Acehnese (Arabic script) : هانا واسى حکومن کدوا⹁ ڽڠ ݢأوسوڠ کى ݢتهام سريکت اورڠ بياسا سسام جنيه⹁ موڠکين جوت ڤهه ڤينتو کى سريکت اورڠ بياسا ماس اوکى.

Chinese (Traditional) : 禁止同性民事結合的提議經第二次宣判失敗,有可能開啟未來同性民事結合之門。[Day13]

Acehnese (Arabic script) : لهوه ڤروسيس ڽن⹁ ايچ.جي.ار.-٣ ݢنق تيليق لوم لى لݢيسلاتيف ڽڠ تڤيليه لهوهجيه ݢيت تهون ٢٠١٥ اتاو ٢٠١٦ کى تتڤ لا ڤروسيس.

Chinese (Traditional) : 經此程序之後,眾議院聯合決議 3 將在 2015 或 2016 年由下屆民選立法機構重新審查,以持續修法。Acehnese (Arabic script) : ڤريستاسي ۏوتير لوا ڤڽوتراداراءن تمسوق متهون ڤاجوه بو بق تهون ١٩٧٣ ݢلاون ڤى ڽڠ ݢوبڽ ڤندڠ سباݢو سينسور ڤوليتيک.

Chinese (Traditional) : 沃提爾執導筒之外的成就包括在 1973 年絕食抗議所謂的政治審查。Acehnese (Arabic script) : حکوم ڤرنچيه ݢأوبه. اکتيۏيتسمى ايوو لوم بق عمو ١٥ تهون واتى ݢوبڽ مسڤت دڠن ڤرلاونن ڤرنچيه نيبق تريڤ ڤرڠ دوڽا II.

Chinese (Traditional) : 法國法律更改了。他的社運史從他十五歲於第二次世界大戰時加入了法國抵抗運動開始。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢکوبه ڤنيڠݢاي درو ݢوه لام سابوه بوکو تهون ١٩٩٨.

Chinese (Traditional) : 他在 1998 年的一本書中記錄了自己的一生。Acehnese (Arabic script) : بق ١٩٦٠-ان ݢوبڽ ݢوو او الجزاءير ڽڠ بارو مرديک کى ݢڤرونو ڤڽوتراداراءن ڤيلم.

Chinese (Traditional) : 他在 1960 年代返回剛獨立的阿爾及利亞,教授電影導演。Acehnese (Arabic script) : جودوک جوڤڠ هيتوشي سايتو⹁ ڽڠ منڠ دوا مدالي موه اوليمڤيادى⹁ ماتى بق عمو ٥٤ تهون.

Chinese (Traditional) : 日本柔道選手,也是兩屆奧運金牌得主,齊藤仁 (Hitoshi Saito) 去世,時年 54 歲。Acehnese (Arabic script) : مسبب منيڠݢاي ݢعموم ناکوه سبب کنکير سالورن ايمڤيدو اينتراهيڤاتيک.

Chinese (Traditional) : 公布的死因為肝內膽管癌。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ منيڠݢاي اي اوساک بق اورو ثلاث.

Chinese (Traditional) : 本週二他在大阪辭世。Acehnese (Arabic script) : سيلاءين جوارا ڽڠ کا لوڤه اوليمڤيک اند وورلد⹁ سايتو ناکوه ڤتوا کوميتي ڤلاتيهن اول جاڤن جودو فيديراشين بق واتى منيڠݢايجيه.

Chinese (Traditional) : 除了前奧運會和世界冠軍的身份之外,齋藤在去世前還擔任全日本柔道連盟培訓委員會的主席。Acehnese (Arabic script) : ستيدقجيه ١٠٠ درو اورڠ کا توک لام ڤيستا ڽن⹁ کى ڤياسن ميلاد فون ڤاسڠن ڽڠ ڤرنکاحنجيه ݢڤوبوت تهون ڽڠ کا لوڤه.

Chinese (Traditional) : 為了慶祝去年舉行婚禮的伴侶結婚滿一週年,至少有 100 位民眾參加了派對。Acehnese (Arabic script) : اچارا ميلاد رسمي ݢڤجدواي واتى اورو اوکى⹁ ݢخن لى اوق ڤجابت.

Chinese (Traditional) : 官員們表示,原訂於幾日之後舉辦正式的週年紀念活動。Acehnese (Arabic script) : ڤاسڠن ڽن کوين اي تيکساس ستهون ڽڠ کا لوڤه ڠن توک او باڤيلو کى ݢڤراي دڠن راکن ڠن قرابة.

Chinese (Traditional) : 這對夫妻在一年前於德州結婚,當時是到水牛城與親友慶祝。Acehnese (Arabic script) : لاکو معمو ٣٠ تهون⹁ ڽڠ لاهى اي باڤيلو⹁ ناکوه ساله سابوه نيبق ڤيت اورڠ ڽڠ ماتى لام ڤنيمبقن ڽن⹁ تڤي ݢوبڽ هانا لوت.

Chinese (Traditional) : 那名 30 歲、生於水牛城的丈夫,是在槍擊案中被殺的四名死者之一,但她的妻子並未受傷。Acehnese (Arabic script) : کرنو ناکوه ݢورو باس ايڠݢريه مشوهو باهڤيه کونتروۏرسيال ڽڠ ݢڤرونو بق موديرن ايدوکاشين ڠن کيڠ‌س ݢلوري ڽڠ ݢڤتيه نا ٩.٠٠٠ انق سيکولا بق ڤونچا کريرجيه.

Chinese (Traditional) : 范浩揚是眾人皆知但充滿爭議的英語補教老師,他曾任教於現代教育及英皇教育,自稱生涯顛峰期曾教過 9,000 名學生。Acehnese (Arabic script) : لام توليسنجيه ݢوبڽ ݢڠوي کلمة-كلمة ڽڠ لى لادوم اورڠ توها ݢسڠک ݢاسا⹁ ڠن ݢوبڽ ݢبريتهى ڠوي کلمة-كلمة کوتو لام ڠلاه.

Chinese (Traditional) : 他在筆記中使用了某些家長視為髒話的字眼,據說他在課堂上也會講粗話。Acehnese (Arabic script) : ڤنديديقن موديرن ݢتودوه ݢوبڽ ڤݢوت اعلان رايق بق بوس هانا ايدين ڠن مسوليت دڠن خن بهوا ݢوبڽ ناکوه ڤتوا توتور باس ايڠݢريه.

Chinese (Traditional) : 現代教育補習社指控他謊稱自己為該社之首席英文老師,並在未獲授權的情況下在公車上刊登大型廣告。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ کا ݢتودوه سيت سيݢوهلومڽن ݢڤوبوت ڤلڠݢرن حق چيڤتا⹁ تڤي هانا ݢدعوا.

Chinese (Traditional) : 他之前也被控侵犯版權,但沒有被起訴。Acehnese (Arabic script) : سدرو سيسوا اواي ݢخن بهوا ݢوبڽ ´ݢڠوي باس ݢاول لام ݢلاه⹁ ݢڤرونو کترمڤيلن مکنچن لام چاتتن⹁ ڠن لاݢى راکن انق سيکولا.´

Chinese (Traditional) : 他以前的學生表示:「他在課堂上會用俚語,做筆記教我們約會技巧,他跟學生亦師亦友。」Acehnese (Arabic script) : لاويت لهى ديکدى سنلهوهجيه⹁ باهڤيه سچارا رسمي تتڤ جوت کى نڠرو کومونيس⹁ چينا کا ݢڤماجو ايکونومي ڤاساي.

Chinese (Traditional) : 過去三十年中,儘管中國官方仍宣稱他們是共產主義國家,但卻已發展出市場經濟。Acehnese (Arabic script) : ريفورماسي ايکونومي فون ݢڤوبوت ايميوب کڤميڤينن ديڠ شياوڤيڠ.

Chinese (Traditional) : 首次經濟改革是在鄧小平的帶領之下進行。Acehnese (Arabic script) : مولافون ڽن⹁ اوکورن ايکونومي چينا کا تيموه ٩٠ ݢو ليڤت.

Chinese (Traditional) : 自此之後,中國的經濟規模成長了 90 倍。Acehnese (Arabic script) : ناکوه فون, کا لوڤه ڽڠ کا لوڤه چينا ايک‌سڤور لوبيه لى موتو نيبق جرمن ڠن لوبيه نيبق امريکا سريکت سباݢو ڤاساي ڤالڽڠ رايق کى ايندوستري ڽو.

Chinese (Traditional) : 去年中國汽車的出口量首次超越德國,也超越美國成為該產業最大的市場。Acehnese (Arabic script) : ڤ.د.ب. چينا جوت لوبيه رايق نيبق امريکا سريکت لام دوا ديکدى.

Chinese (Traditional) : 中國的 GDP 在 20 年之內就可能超過美國。Acehnese (Arabic script) : بادى تروڤيس دانييل⹁ بادى منن کڤيت موسيم بادى اتلنتيک ٢٠١٠⹁ کا مڤݢوت اي سمودرا اتلنتيک تيمو.

Chinese (Traditional) : 熱帶低氣壓丹妮爾,是 2010 年大西洋颶風季第四個獲得命名的風暴,於大西洋東部形成。Acehnese (Arabic script) : بادى⹁ ڽڠ توک سليڠک ٣.٠٠٠ ميل نيبق ميامي⹁ فلوريدا⹁ نا کچڤتن اڠين مکسيموم ٤٠ ايم.ڤي.ايچ. (٦٤ کي.ڤي.ايچ.).

Chinese (Traditional) : 這場颶風距離佛羅里達州邁阿密約三千英里,最大持續風速是每小時 40 英里(每小時 64 公里)。[Day14]

Acehnese (Arabic script) : اوق علمون اي ڤوست بادى ناسيونل ݢڤکيرا بهوا دانييل کى نق لوبيه توݢ جوت کى بادى بق اورو رابو.

Chinese (Traditional) : 美國國家颶風中心的科學家預測熱帶風暴丹妮爾會在周三增強為颶風。Acehnese (Arabic script) : سب بادى جيئوه نيبق دارت⹁ منتڠ ڤايه کى ݢڤڽوم ڤوتينسي مو عقيبت او امريکا سريکت اتاو کريبيا.

Chinese (Traditional) : 預計暴風雨還要很久才會登陸,會對美國或加勒比海地區造成多大的影響還很難說。Acehnese (Arabic script) : لاهى دي ايبوکوتا کرواسيا⹁ زݢريب⹁ بوبيک مرومڤوق کتنرن واتى ماءين کى ڤرتيزن بيلݢريد.

Chinese (Traditional) : 波貝克出生於克羅埃西亞的首都薩格勒布,在為貝爾格萊德游擊隊效力時成名。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ مݢبوڠ دڠن اوقڽن بق تهون ١٩٤٥ ڠن تيڠݢاي سمڤو تهون ١٩٥٨.

Chinese (Traditional) : 他在 1945 年加入該隊,並一直待到 1958 年。Acehnese (Arabic script) : اوه واتى ݢوبڽ دڠن تيم, ݢوبڽ ݢڤحسى ٤٠٣ ݢول لام ٤٦٨ مناءين.

Chinese (Traditional) : 他在該隊期間,共計出賽 468 次,獲得 403 分。Acehnese (Arabic script) : هانا اورڠ ماءين لاءين ڽڠ لومه لوبيه لى اتاو ݢڤحسى لوبيه لى ݢول کى کلوب سلاءين بوبيک.

Chinese (Traditional) : 博貝克在球隊中的出場數與進球數居冠。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ١٩٩٥ ݢوبڽ تڤيليه سباݢو نيبق ماءين ڤالڽڠ ݢيت لام سجاره ڤرتيزن.

Chinese (Traditional) : 1995 年,他獲選為游擊隊足球俱樂部的史上最佳球員。Acehnese (Arabic script) : ڤراياءن ݢڤفون دڠن ڤياسن خصويه لى ݢروڤ مشوهو دوڽا سيرق دو سوليل.

Chinese (Traditional) : 慶祝活動以世界知名的太陽馬戲團特別演出揭開序幕。Acehnese (Arabic script) : ݢأيکوت لى استنبول ستايت سيمفوني اورکيسترا⹁ بان‌د جنيساري⹁ ڠن ڤڽاڽي فتيح ايرکوس ڠن موسلوم ݢورسيس.

Chinese (Traditional) : 緊接著是伊斯坦堡國家交響樂團 (Istanbul State Symphony Orchestra) —一支軍樂隊,以及歌手法蒂赫·埃爾科克 (Fatih Erkoç) 和穆斯呂姆·古爾斯 (Müslüm Gürses)。Acehnese (Arabic script) : دودو درويس ڽڠ ݢڤوتا-ڤوتا ايک او اتيه ڤڠݢوڠ.

Chinese (Traditional) : 接著是土耳其旋轉舞表演。Acehnese (Arabic script) : ديۏا تورکي سيزين اکسو ملاݢو دڠن ڤڽاڽي تنر ايتالي اليسندرو سفينا ڠن ڤڽاڽي يوناني هاريس اليکسيو.

Chinese (Traditional) : 土耳其天后蘇珊‧雅克蘇與義大利男高音亞歷山大‧沙費納和希臘歌手哈麗絲‧亞力克西烏同臺演出。Acehnese (Arabic script) : سباݢو ڠن ڤأخى⹁ ݢروڤ تاري تورکي فاير اوف اناتوليا ݢڤلمه ڤياسن ¨تروي¨.

Chinese (Traditional) : 在結尾,土耳其舞蹈團體「安納托利亞之火」 表演了「特洛伊」這個戲碼。Acehnese (Arabic script) : ڤيتر لين‌ز⹁ سدرو ڤمبالڤ موتور معمو ١٣ تهون⹁ ماتى لهوه تليبت لام کچلاکاءن دي ايندياناڤوليس موتور سڤيدواي.

Chinese (Traditional) : 13 歲的摩托車賽車手彼得·倫茨,在印第安納波利斯賽車場的一場車禍中喪生。Acehnese (Arabic script) : واتى ݢڤڤوبوت ڤمانسن⹁ لين‌ز رهوت دري ݢريتن ݢوبڽن⹁ ڠن دودو ݢڤو لى سابى-سابى ڤمبالڤ ساۏير زايت.

Chinese (Traditional) : 蘭茲在熱身圈時摔車,被同為選手的賽維爾‧札亞特撞上。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ريجڠ ݢراوت لى ستف مديس بق لينتسن ڠن ݢبا او روموه ساکيت دي سينن دي ڤت ݢوبڽ دودو ماتى.

Chinese (Traditional) : 賽道現場的醫護人員立刻為他急救,並將他送往當地醫院,後來他於該院逝世。Acehnese (Arabic script) : زايت هانا ملوت لام کچلاکاءن ثن.

Chinese (Traditional) : 扎耶特並未因事故受傷。Acehnese (Arabic script) : تکاوت ڠن سيتواسي کواڠن ݢلوبل⹁ زڤتيرو لنجوت دڠن خن بهوا ¨سيستيم کواڠن ناکوه باݢين دري ايکونومي⹁ باݢين ڤنتيڠ.

Chinese (Traditional) : 談到全球金融狀況時,薩巴德洛繼續說道:「金融系統是經濟的一部份,而且是很重要的一部份。」Acehnese (Arabic script) : کامو کنوڠ کريسيس کواڠن لاويت ستهون⹁ ڽڠ نا مومين ڤالڽڠ اکوت لام دوا بولن تأخى⹁ ڠن لون ڤيکى جينو ڤاساي کواڠن مولاي ڤوليه.¨

Chinese (Traditional) : 我們經歷了長達一年的金融危機,而最近兩個月是情況最為嚴峻的時期,我認為金融市場現在已經開始復甦了。」Acehnese (Arabic script) : ڤکن ڽڠ کا لوڤه⹁ ناکيد نيوس ݢڤعموم بهوا اوق ثن اکن سچارا دراماتيس ݢڤتيڠکت مندت باس اينترناسيونلجيه کى ڤلاڤورن هاب⹁ دڠن لهى سيارن بارو.

Chinese (Traditional) : 裸體新聞上週宣布它將推出三個新廣播節目,大幅增加其新聞報導的國際語言授權。Acehnese (Arabic script) : کا ݢڤتهى لام باس ايڠݢريه ڠن جوڤڠ⹁ اورݢانيساسي ݢلوبل ݢڤتبيت ڤروݢرم مباس سڤڽول⹁ ايتالي⹁ ڠن کوريا⹁ کى تيليۏيسي⹁ ويب⹁ ڠن ڤرڠکت سلولر.

Chinese (Traditional) : 這個全球性組織已有英語及日語報導,現在要在電視、網路和行動裝置上推出西班牙語、義大利語和韓語節目。Acehnese (Arabic script) : اونتوڠجيه هانا ڽڠ تجادي بق لون⹁ تڤي لون ڠيڠ ڤمندڠن ڽڠ لى توه⹁ واتى اورڠ-اورڠ چوبا ݢڤبکه تيڠکڤ اونتوق تبيت.

Chinese (Traditional) : 「我很幸運地毫髮無傷,但我目睹了大家試著打破窗戶逃生的恐怖景象。」Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ݢڤقوه ڤانل دڠن کروسي⹁ تڤي تيڠکڤجيه هانا جوت ݢبکه.

Chinese (Traditional) : 人們用椅子砸玻璃,但窗戶堅不可破。Acehnese (Arabic script) : .¨ساله سابوه ڤانل اخيجيه بکه⹁ ڠن اوق ڽن فون تبيت رهوت تيڠکڤڽن⹁¨ ݢخن لى ڤڽينتس فرنسيزک کوال

Chinese (Traditional) : 其中一塊玻璃終於破了,他們開始從窗戶逃出。」倖存者弗朗西斯克·科瓦爾 (Franciszek Kowal) 說。Acehnese (Arabic script) : بينتڠ ݢڤقنچر چهيا ڠن سوءوم سبب اينيرݢي ڽڠ ݢحسى واتى اتوم هيدروݢين مݢبوڠ (اتاو مهيمڤون) اونتوق ݢڤحسى عنصور ڽڠ لوبيه ݢهن.

Chinese (Traditional) : 星星會發出光和熱,這是因為氫原子會在融合形成質量更重的元素時產生能量。Acehnese (Arabic script) : اوق علمون تڠوه کرجا کى ڤݢوت رياکتور ڽڠ جوت ݢڤحسى اينيرݢي دڠن چارا ڽڠ سام.

Chinese (Traditional) : 科學家正努力打造一種可透過相同方式產生能源的反應器。[Day15]

Acehnese (Arabic script) : تڤي⹁ ڽو ناکوه مسئله ڽڠ تهات سوليت کى ݢسلسو ڠن اکن ڤاجوه واتى متهون-تهون سيݢوهلوم ݢتڽو ڠيڠ رياکتور فوسي ڽڠ مݢونا ݢباڠون.

Chinese (Traditional) : 然而,這是一道艱澀的難題,在我們看到實用的核子反應器建造之前,需要花上許多年才能解決。Acehnese (Arabic script) : جاروم باجا ماڤوڠ د اتس اير سابب تݢاڠن ڤرموكاءن.

Chinese (Traditional) : 鋼針會浮在水面上是因為表面張力。Acehnese (Arabic script) : تݢاڠن ڤرموكاءن نا سابب موليكول اير د ڤرموكاءن اير لبيه متاريك سابي كدري٢جيه نيبك موليكول اودارا د اتس جيه.

Chinese (Traditional) : 發生表面張力是因為水面的分子會強烈吸引彼此,強度超過上方的空氣分子。Acehnese (Arabic script) : موليكول اير د ڤݢج كوليت ڽڠ هنا تڠيڠ د ڤرموكاءن اير ڽڠ ݢمڤوڠكين بندا بندا لاݢو جاروم ماڤوڠ د اتس اير.

Chinese (Traditional) : 水分子在水面上形成一層隱形的膜,讓針等物體能浮在水上。Acehnese (Arabic script) : بيله بك سلونچور ايس موديرن نا بينه ݢندا دڠن لؤڠ چكوڠ د انتراجيه. بندوا بينه ڽن ݢڤموڠكين رݢم ايس دڠن لبيه ݢج, بهكن واتو سيڠيت.

Chinese (Traditional) : 現代溜冰鞋的冰刀有雙重刀刃,刀刃間有一處凹陷。雙重刀刃即使在傾斜時,也能更有效地抓住冰面。Acehnese (Arabic script) : سابب بهݢين يوب بيله چكوك باچوت, واتو بيله سيڠيت او سابوه سيسي اتوا سيسي لاءين جيه, تاڤي ڽڠ تڤيه دڠن ايس چكوك سيت.

Chinese (Traditional) : 由於冰刀底部略有弧度,當冰刀往某側傾斜時,其接觸冰面的邊緣亦呈彎曲。Acehnese (Arabic script) : ڽي ݢڤسبب اوق ڽڠ معين سلنچور مويت. مڠڽو سلنچور سيڠيت او اونن, اوق ڽڠ معين سلنچور مويت او اونن, ڠڽو سلونچور ايڠيت او ويل, اوق ڽڠ معين سلونچور مويت او ويل.

Chinese (Traditional) : 這會使溜冰者轉向。如果溜冰鞋右傾,溜冰者會向右轉,如果左傾就會向左轉。Acehnese (Arabic script) : ك باليق او تيڠكت اينرݢي سيݢوهلومڽن, اوق ڽن هاروس ݢڤبوس اينرݢي ايكسترا ڽڠ ݢتمو داري چهيا.

Chinese (Traditional) : 若要恢復到之前的能階,它們必須排放從光線中獲得的額外能量。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن ݢڤبوت ڽي دڠن ݢڤڤنچر ڤرتيكل اوبيت چهيا ڽڠ ݢكهن ¨فوتون¨.

Chinese (Traditional) : 他們透過發出稱為「光子」的微粒子來完成。Acehnese (Arabic script) : اوق علموان ݢكهن ڤروسيس ڽي ¨ايميسي رادياسي مستيمولاسي¨ سابب اتوم ݢرڠسڠ لى چهيا تراڠ, ڽڠ ݢڤسابب ايميسي فوتون چهيا, ڠن چهيا ناكه جنيس رادياسي.

Chinese (Traditional) : 科學家稱此過程為「刺激輻射排放」,因為原子會受到亮光刺激,放射出光子,而光線就是一種輻射。Acehnese (Arabic script) : ݢمبر تمر مڤتوڽوك اتوم ݢڤڤنچر فوتون. تنتو لم كڽاتاءن فوتون جؤه لبيه اوبيت نيبك ڽڠ نا لم ݢمبر.

Chinese (Traditional) : 接下來是原子發射光子的圖片。當然,實際上的光子比圖片中小很多。Acehnese (Arabic script) : فوتون بهكن لبيه اوبيت نيبك باهن ڤڽوسون اتوم!

Chinese (Traditional) : 光子甚至比構成原子的粒子還小!Acehnese (Arabic script) : تلس مرتوس جم ماوڤراسي, فيلايمين لم بوهلم اخيرجيه متوت ڠن بوهلم هنا مفوڠسي لوم.

Chinese (Traditional) : 在通電數百小時之後,燈泡中的鎢絲最終會燒壞,燈泡也不再發亮。Acehnese (Arabic script) : بولا ڤاڽت ڤرلو ݢݢنتي. ڤرلو كهاتي كهاتي ان لم ݢڤݢنتي بولا ڤاڽت.

Chinese (Traditional) : 這時就需要更換燈泡了。更換燈泡時必須非常小心。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ڤهون, ساكلر ك ڤاڽت هاروس ݢڤماتي اتوا كابل ݢسوت.

Chinese (Traditional) : 首先,必須關閉燈具開關,或拔掉電源線。Acehnese (Arabic script) : حل ڽي سابب ليستريق ڽڠ ݢڤايلير او سوكيت تمڤت بهݢين لوݢم بوهلم ݢدوق جد بري ݢتا مستروم ڠن ليستريق ڽڠ برت مڠڽو ݢتا مت بهݢين دالم سوكيت اتوا داسر لوݢم بوهلم واتو منتڠ لادوم نا لم سوكيت.

Chinese (Traditional) : 這是因為如果您在燈泡的金屬底座仍有部份插在插座上時,觸碰到插座內部或其金屬底座,則流入燈泡金屬部份插座的電流,會讓您嚴重觸電。Acehnese (Arabic script) : اورݢن اوتام داري سيستم ڤريدارن داره ناكه جنتوڠ, ڽڠ ݢڤڤومڤا داره.

Chinese (Traditional) : 循環系統中的主要器官是心臟,它將血液輸送至全身。Acehnese (Arabic script) : داره تربيت داري جنتوڠ لم ڤمبولوه ڽڠ ݢكهن ارتري ڠن باليق او جنتوڠ لم ڤمبولوه ڽڠ ݢكهن فينا. ڤمبولوه ڤاليڠ اوبيت ݢكهن كاڤيلير.

Chinese (Traditional) : 血液從稱為動脈的血管中流出心臟,然後經由稱為靜脈的血管流回心臟。最細小的血管稱為微血管。Acehnese (Arabic script) : ݢيݢي تريچيراتوڤ كن اون منتوڠ جد ماموه تاڤي ڽڠ ڤاليڠ كوڠ لاݢو چابݢ ڠن اوكهر جد سيت.

Chinese (Traditional) : 三角龍的牙齒不僅能咬碎樹葉,甚至連堅硬的樹枝和樹根也能搞定。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم دري اورڠ معلمو ݢڤيكير تريچيراتوڤس ڽن د ڤاجوه بك سيكس, ڽڠ بيئسا نا د جامن كريتاچيوس.

Chinese (Traditional) : 部分科學家認為三角龍會吃蘇鐵屬植物,即白堊紀常見的一種植物。Acehnese (Arabic script) : بك ڽن دس تكالن لاݢو بك خرما اوبيت ڠن مهكوتاجيه ڽڠ تينچو تينچو.

Chinese (Traditional) : 這些植物看起來像是小型的棕櫚樹,樹冠有銳利尖刺形葉片。Acehnese (Arabic script) : تريچيراتوڤ جد سيت جيڠوى بابه ڽڠ كوڠ ك جيكوه اون كايو ڽن سيݢوهلوم جيڤاجوه بكجيه.

Chinese (Traditional) : 三角龍會在食用樹幹之前,用牠強而有力的喙扯下樹葉。Acehnese (Arabic script) : اورڠ اورڠ معلمو ڽڠ لاءين ݢمڤهوم بهوا بك بك ڽن مراچون سمڤي هن موڠكين ديناساوروس دڤاجوه جيه, ادتڤيه جيني بار ڠن ملاتڠ اون اتوا بوه مراچون ڽن.

Chinese (Traditional) : 其他科學家主張這些植物有劇毒,因此恐龍不可能吃下它們,雖然現在樹懶和其他如鸚鵡(恐龍的後代)等動物可以吃有毒的葉子或果實。Acehnese (Arabic script) : ڤاكريبن كه ݢرافيتاسي بومي لا دتاريق لن؟ مڠڽو درينه ندوڠ اتس لا, ݢهن درينه جد كڤهوى نيبك بومي.

Chinese (Traditional) : 艾奧的重力有多大 對我有多少影響?如果您站在艾奧的地面上,您的體重會比您在地球上的體重輕。Acehnese (Arabic script) : سيدري اورڠ ڽڠ ݢهن ݢه ٢٠٠ ڤون (٩٠ ك ݢ ) د بومي كنك ن ݢهن سڠكيرا ٣٦ (١٦ ك ݢ ) بك لا. تلس ڽن ݢرافيتاسي, تنتوجيه, كورڠ دتاريق درينه.

Chinese (Traditional) : 在地球上體重 200 磅( 90 公斤)的人,到了木衛一上會變成 36 磅( 16 公斤)。所以說,地心引力對你的拉力當然比較小。[Day16]

Acehnese (Arabic script) : مات اوري هنا كرك لاݢو بومي ڽڠ جد تا دڠ. مندوم مات اوري ݢڤݢج نيبك ݢس, اڤوى ڠن ڤلسما.

Chinese (Traditional) : 太陽沒有像地球一樣,可以立於其上的地殼。太陽是由氣體、火和電漿組成的。Acehnese (Arabic script) : ݢس جد لبيه ليڤيس واتو درينه نڤجؤه ڤوست مات اوري.

Chinese (Traditional) : 離太陽中心越遠,氣體就越稀薄。Acehnese (Arabic script) : بله لوار ڽڠ تكالن واتو تا ڤندڠ مات اوري جيكهن فوتوسفير ڽن ممعن ¨بولا هور¨.

Chinese (Traditional) : 我們看見的太陽外層稱為「photosphere」,意即「光球」。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا نا تلو ريبو تهون اوكر, بهكن تهون ١٦١٠, استرونومي ايتاليا ݢاليليو ݢڠوى تيليسكوڤ ك ݢتيليق بهواساجيه فينوس نا فاسى, لاݢو بولن.

Chinese (Traditional) : 大約三千年後,1610 年義大利天文學家伽利略·伽利萊使用望遠鏡觀察到金星和月亮一樣有圓缺變化。Acehnese (Arabic script) : فاسى ڽن جد سابب سابوه ساݢل ساݢي فينوس (اتوا بولن) ڽڠ دڤكر مات اوري ڽڠ تراڠ. فاسى فاسى فينوس ساڤوى كهن ك تيوري كوڤيرنيكوس بهواسجيه ڤاليتت ڤاليتت دڤوتر مات اوري.

Chinese (Traditional) : 金星(或月球)之所以有盈虧,是因為僅有面對太陽的那一面被照亮。金星盈虧證實了哥白尼的理論──行星繞著太陽旋轉。Acehnese (Arabic script) : تمر, مڤادوم تهون اوكر بك تهون ١٦٣٩, سيدري استرونومي ايڠݢريس ننجيه جيريمياه هورروكس ݢتيليك ترنسيت فينوس.

Chinese (Traditional) : 接著在幾年後的 1639 年,一名名為傑雷米亞·霍羅克斯的天文學家觀察到了金星凌日。Acehnese (Arabic script) : ايڠݢريس كا ݢراس ماس دامي ڽڠ چوكوڤ ڤاڽڠ تلس ڤنعلوقن دانيلاو.

Chinese (Traditional) : 英格蘭在重新征服丹麥區之後,經歷了一段長時間的和平。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, نيبك تهون ٩٩١ ايتهيلريد دڤهادڤ دڠن ارمادا فيكيڠ ڽڠ لبيه رايق داري ڤد ارمادا لاءين سجق ݢوتهروم مت كواس سيابد سيݢوهلوم جيه.

Chinese (Traditional) : 然而,埃塞爾雷德 (Ethelred) 在 991 年面臨了一支維京艦隊,其規模是一個世紀前古思倫 (Guthrum) 的艦隊以來最龐大的艦隊。Acehnese (Arabic script) : ارمادا ڽي د ڤيمڤين لى اولف تريݢݢفاسون, اورڠ نورويݢيا ڽڠ سماڠت تهت ݢربوت لوم نݢراجيه داري ككواساءن اورڠ دينمارك.

Chinese (Traditional) : 這支艦隊由奧拉夫·特里格維松率領,這名雄心勃勃的挪威人想要從丹麥手中奪回自己的國家。Acehnese (Arabic script) : تلس كموندورن ميليتر ڽڠ اول, ايتهيلريد سڤاكت ڠن ڤرشراتن ڽڠ د ڤݢج اولف, ڽڠ باليق او نورويݢيا د چوبا ربوت كلاءي كراجاءن جيه دڠن حاصيل ڽڠ بيئسا.

Chinese (Traditional) : 歷經一開始的軍事挫敗後,埃塞爾雷德得以和奧拉夫簽訂條款,奧拉夫憑著一連串的成功,重返挪威,試圖奪回他的王國。Acehnese (Arabic script) : هاڠيول ڽنكه ساله سابوه الفابيت ڽڠ ݢسهجا ݢڤݢج لم ݢمصبر سياوري٢ ڽڠ مشهور. الفابيت دتمو بك تهون ١٤٤٤ بك ماس خرجن راج سيجوڠ (١٤١٨ – ١٤٥٠).

Chinese (Traditional) : 諺文是唯一一個在日常使用中特意發明的字母。其字母是在世宗年間(1418-1450 年)於 1444 年所發明。Acehnese (Arabic script) : راج سيجوڠ ڽنكه راج كڤت نيبك ديناستي جوسيون ڠن ڽنكه ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ٢ جيتابيق.

Chinese (Traditional) : 朝鮮王朝的第四任國王是世宗大王,他是最受景仰的國王之一。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن ڤهون تهت نا ݢه الفابيت هاڠيول هونمين جيونݢيوم, ڽڠ ممعن " سو ڽڠ بتول ك ڤتوڽوق اورڠ".

Chinese (Traditional) : 他最初將韓文字母命名為「訓民正音」,意思是「教導人民的正確聲音」。Acehnese (Arabic script) : هينن نا ڤادوم ڤادوم بوه تيوري ڤاكريبن بهسا سنسكيرتا نا. ساله سابوه جيه ڽنكه ميݢراسي اريا نيبك بله بارت او اينديا ڽڠ د مو بهسا اوقڽن.

Chinese (Traditional) : 有許多關於梵文起源的理論。其中之一為雅利安人從西方遷徙至印度時帶入了原本使用的語言。Acehnese (Arabic script) : سنسكيرتا ڽنكه بهسا جامن ڽڠ سبنديڠ دڠن بهسا لاتين ڽڠ جيڠوى د ايروڤا.

Chinese (Traditional) : 梵語是一種古老語言,歷史可媲美歐洲的拉丁語。Acehnese (Arabic script) : بوكو ك ڤهون تهت ڽڠ جيتهو لى دونيا جي توليس لم بهسا سنسكيرتا. عوه تلس كومڤليكاسي اوڤهانيسهاد, بهسا سنسكيرتا كا لي سابب هيىرركي.

Chinese (Traditional) : 世界上已知最早的書是以梵文撰寫。在完成奧義書後,梵文因階級制度而逐漸消亡。Acehnese (Arabic script) : سنسكيرتا ڽنكه بهسا ڽڠ ڤاليڠ سمڤورنا ڠن كايا, ڽڠ جد ك اصل ك دوم بهسا اينديا ڽڠ كا ماجو, سام لاݢي بهسا لاتين ناكه اصل ك بهسا ايروڤا لاݢو ڤرانچيس ڠن سڤاڽول.

Chinese (Traditional) : 梵語是一種非常複雜又豐富的語言,也是印度許多種現代語言的來源,好比拉丁語也是法語和西班牙語等歐洲語言之源頭一樣。Acehnese (Arabic script) : دڠن هابيس جيه ڤراڠ ك ڤرنچيس, جرمان د ڤڤهون ك جك ربوت ڤولو بريتاني.

Chinese (Traditional) : 征討法國的戰爭結束後,德國開始準備入侵不列顛群島。Acehnese (Arabic script) : نن ساني ڤراڠ جرمان "اوڤراسي سيڠا لاؤة ". دوم بديل ݢهن ڠن ڤناجوه تنترا ايڠݢريس كا ݢادس واتو دڤينه نيبك دونكيرك, تمر تنترا ڽن سيڤ لموه.

Chinese (Traditional) : 德國給那次攻擊取了「海獅計畫」的代號。英國軍隊從敦克爾克撤退時,大多數的重型武器和補給品都沒了,所以那時的英軍相當虛弱。Acehnese (Arabic script) : تتاڤي تنترا لاؤة خرجن ايڠݢريس منتڠ لبيه تݢر د بنديڠ تنترا لاؤة جرمان ('كريݢسمارين') ڠن جد د ڤهنچور دوم ارمادا ڤراڠ ڽڠ جي كيريم جمرڠ لوڠ لاؤة ايڠݢريس.

Chinese (Traditional) : 但皇家海軍仍比德國海軍 (Kriegsmarine) 強大許多,並可摧毀任何欲入侵英吉利海峽的艦隊。Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, باچوت تات كاڤل كاڤل تنترا لاؤة خرجن ايڠݢريس ڽڠ نا رب دڠن رج رج ڽڠ موڠكين د كڤوڠ كرن لقسامان جيه ير اوق ڽن دڤكارم لى انق بديل كاڤل ڤر تنترا جرمان.

Chinese (Traditional) : 然而,很少皇家海軍軍艦已易受攻擊的路線附近為基地,因為艦隊司令們害怕他們會被德軍的空襲擊沉。Acehnese (Arabic script) : جك تا ڤڤهون دڠن سابوه ڤركار حاجت ايتالي. ايتالي ڽن جامن ڽنكه ¨ادي¨ جرمان ڠن جڤاڠ.

Chinese (Traditional) : 我們先解釋一下義大利的計畫。義大利主要是德國和日本的「小跟班」。Acehnese (Arabic script) : جيه نا تنترا دارت ڽڠ لبيه لمه ڠن تنترا لاؤة ڽڠ لبيه لمه, ادتڤيه اوق ڽن بن تلس د ڤݢج ڤت بوه كاڤل بارو سيݢوهلوم ڤراڠ د ڤڤهون.

Chinese (Traditional) : 其陸軍及海軍較弱,雖然戰爭開始前不久才剛打造四艘新艦。Acehnese (Arabic script) : حاجت ايتالي ڽڠ ڤهون ڽنكه نڠݢري نڠݢري افريكا. ك د ربوت نڠݢري نڠݢري ڽن, اوق ڽن سواه نا سابوه تمڤت ك دڤترن تنترا, ڠن تنترا اوق ڽن بجد جي ملاير جمراڠ لاؤة ميتيرانيا ڠن ربوت افريكا.

Chinese (Traditional) : 義大利的主要目標是非洲國家。為了攻佔那些國家,他們需有軍隊可用的跳板,使軍隊能夠渡過地中海並侵略非洲。Acehnese (Arabic script) : ك د ڤبوت ڽن, اوق ڽن سواه د ڤهنچور امڤوڠ امڤوڠ تنترا ايڠݢريس ڠن كاڤل كاڤل ڽڠ نا د مصر. لاءين سلاءين نيبك بوت ڽن, كاڤل كاڤل ڤراڠ ايتالي هن سواه د ڤبوت دومڤوى.

Chinese (Traditional) : 為此,他們必須除掉英國在埃及的基地和船隻,除了這些行動之外,義大利戰艦不該涉及其他事情。[Day17]

Acehnese (Arabic script) : جيني ك جڤاڠ. جڤاڠ جامن ڽنكه سابوه نڠݢري ڤولو, سابن سيت لاݢو ايڠݢريه.

Chinese (Traditional) : 再來是日本,日本和英國一樣是島國。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم ڽنكه كاڤل ڽڠ جي ڤݢج ك جيجك د يوب اير, ڠن تتڤ هينن سمڤي واتو ڽڠ كا د ڤتنتو.

Chinese (Traditional) : 潛水艇是專門用於水下行進的船隻,可以延長在水下停留的時間。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم ڽن جي ڠوى بك ڤراڠ دونيا ١ ڠن ڤراڠ دونيا ٢. واتو ڽن اوق ڽن لڤس ملت ڠن تيمبك جيه جيڤر لڤس رب.

Chinese (Traditional) : 第一次和第二次世界大戰都使用了潛水艇。當時潛水艇移動得很慢,而且射程極有限。Acehnese (Arabic script) : واتو ڤهون ڤراڠ اوق ڽن ڤاليڠ قايم جيجك د اتس لاؤة, تتاڤي واتو رادر كا د ڤݢج لبيه ݢج ڠن كا لبيه ڤس كاڤل كاڤل نوم ڽن جييور جك او يوب اير به هن جد جيكالن.

Chinese (Traditional) : 在戰爭剛開始時,它們大多在海面上移動,但隨著雷達的研發開始和變得越來越精確後,潛水艇被迫潛入水中以避免被看見。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم اورڠ جرمان ننجيه او-بوتس. اورڠ جرمان جروه تهه بك جيمى راكن بك جيڠوى كاڤل نوم اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 德國潛水艇稱為「U 艇」。德國人非常擅長駕駛和操控他們的潛水艇。Acehnese (Arabic script) : سبب اوق ڽن جروه دڠون كاڤل نوم, عوه تلس ڤراڠ ڽن اورڠ جرمان هن جيڤاتيه ك جيمت جل كاڤل نوم.

Chinese (Traditional) : 由於德國人在潛水艇方面的成功,戰後人們對德國人擁有太多潛水艇感到不信任。Acehnese (Arabic script) : بتول! راج توتنكهامون, مجن مجن جي كهن سباݢي ¨راج توت ¨ اتوا راج انق اݢم¨, ڽنكه سيدري راج اورڠ مصر ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك واتو جيني.

Chinese (Traditional) : 沒錯!有時也被暱稱「圖坦王」或「少年法老」的圖坦卡門,是現代最著名的古埃及法老之一。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ݢورا جيه, ݢوبڽن هن جي كهن ڤنتيڠ تهت بك واتو جامن ديلو ڠن هن متوليه بك روية-روية راج جامن ديلو ڽڠ قايم نا.

Chinese (Traditional) : 有趣的是,他在古代並不是多重要的人士,也沒有被記錄在大多數古代國王的名單上。Acehnese (Arabic script) : لاݢو برڠݢاوم, جرات ݢوبڽن ڽڠ جي تمو بك تهون ١٩٩٢ ڤجد ݢوبڽن سباݢي اورڠ ڽڠ مشهور. ادت ڤيه جل جرات٢ جامن ديلو ڽڠ جيرڤس, جرات ڽي تدوڠ لاݢو ست هن جي ڤكاچهو.

Chinese (Traditional) : 然而,他的墳墓在 1922 年被發現了,這使他成為名人。過去的許多墳墓都曾被盜過,但這座墳墓卻絲毫未被打擾。Acehnese (Arabic script) : دوم دابس دابس ڽڠ متانوم ساجن توتنكهاموم كا جي كاول دڠن ݢج, روه سيت مريبو ارتيفك ارتيفك ڽڠ جيڤݢج دڠن بسي ڠن باتو باتو ڽڠ جارڠ نا.

Chinese (Traditional) : 大多數和圖坦卡門一起下葬的物件都保存良好,包含用貴金屬與稀有寶石製作的上千個工藝品。Acehnese (Arabic script) : ڤنجد رودا مجاري ڤݢج سادو اورڠ عاشور لبيه ڤهوى, لبيه باݢه, ڠن لبيه سنيا ك جيمو تنترا ڠن سادو لاءين.

Chinese (Traditional) : 幅條輪的發明讓亞述人的馬車更輕、更快,且更能跑贏士兵與其他馬車。Acehnese (Arabic script) : انق ڤانه نيبك ڤانه اوق ڽن ڽڠ ڤالي ڽن جد ڤرلوه باجو بسي تنترا موسوه. كورڠ لبيه بك تهون ١٠٠٠ س م, اورڠ عاشور ݢڤݢج كافاليري ڽڠ ڤهون.

Chinese (Traditional) : 致命的十字弓所射出的箭可穿透敵軍身上的盔甲。約在西元前 1 千年,亞述人導入了史上第一支騎兵部隊。Acehnese (Arabic script) : كافاليري ڽنكه تنترا ڽڠ مڤراڠ نيبك روڠ ݢودا. ڤلانا ݢوهلوم جيتمو, تمر اوق كافاليري عاشور ڽن مڤراڠ د اتس روڠ سوه نيبك ݢودا ݢودا اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 騎兵是指一騎著馬作戰的軍隊。當時尚未發明馬鞍,因此亞述騎兵是騎在毫無裝備的馬背上作戰。Acehnese (Arabic script) : ݢتاڽي جل تاتوري اورڠ يوناني ڽڠ اهلي ڤوليتيك, اهلي ساينس, ڠن اهلي سني. موڠكين اورڠ ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك ڤياسن ڽي ڽنكه هومر, اورڠ بوتا ڽڠ كهن ڤنتون ڽڠ مشهور تهتم ڽڠ ݢكارڠ دوا ڤنݢج نيبك ليتراتور اورڠ يوناني: ڤنتون لياد ڠن اوديسي.

Chinese (Traditional) : 我們認識許多希臘政治家、科學家和藝術家;此文化中最知名的人物也許是傳奇的失明詩人—荷馬,他創作了希臘兩大傑作:史詩《伊利亞德》和《奧德賽》。Acehnese (Arabic script) : سوڤهوچهليس ڠن اريستوڤهانيس ڽن اورڠ ڽڠ معين دالڤ ڽڠ منتوڠ منتوڠ مشهور ڠن دالڤ اوق ڽن جيتهو سباݢي ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ ݢج نيبك ليتراتور دونيا.

Chinese (Traditional) : 蘇弗克里茲和亞里斯多芬至今依然是備受歡迎的劇作家,他們的劇本被視為最偉大的世界文學作品之一。Acehnese (Arabic script) : اورڠ يوناني ڽڠ مشهور ڽڠ لاءين ڽنكه اهلي ماتماتيك ڤهيتاݢوراس, قايم جيتوري نيبك تيوري ݢوبڽن ڽڠ مشهور تنتڠ هوبوڠن بينه-بينه تلو ساݢي سيڠكو.

Chinese (Traditional) : 另一個有名的希臘人是數學家畢達哥拉斯,主要以直角三角形各邊關係的知名定理為人所知。Acehnese (Arabic script) : نا مباݢي سڠكيرا ڤ ڤادوم هل اورڠ ڽڠ ڤݢه خبر بهسا هيندي, ڽي ݢكيرا ساجن نيبك بهسا كدوا ڠن كڤت ڽڠ ڤاليڠ عموم جيڠوى د دونيا.

Chinese (Traditional) : 對於說印地語的人數有許多不同的估計;印地語估計是世界上使用人口第二至第四大的語言。Acehnese (Arabic script) : جومله ڤنوتور اصلي مماچم باݢي منوروت نيبك ڤو دياليݢ ڽڠ تكايت برت اتوا هنا.

Chinese (Traditional) : 持母語者的數量,會根據是否算入近似方言的使用者數量而改變。Acehnese (Arabic script) : كنيرا سڠكيرا نيبك ٣٤٠ جوتا سمڤي ٥٠٠ جوتا ڤنوتور, ڠن نا ٨٠٠ جوتا اورڠ جد مفهوم بهسا ڽن.

Chinese (Traditional) : 使用該語言的人口,估計約有 3.4 億至 5 億人,並且多達 8 億人能了解該語言。Acehnese (Arabic script) : هيندي ڠن اوردو ڽن هي لمكوساكاتا تاڤيه مبيدا لم سكريڤ; لم ڤنوتور سياوري سياوري, ڤنوتور كدوا بهسا ڽن بيئسا جيه جد ساڤوى ڤهام.

Chinese (Traditional) : 印度語和烏爾都語在語彙上非常相像,但書寫起來很不一樣;在日常的對話中,講這兩種語言的人通常能互相了解。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا ابد ك-١٥, ايستونيا اوتارا نا كه د ميوب ڤڠاروه بوداي جرمن ڽڠ رايق.

Chinese (Traditional) : 15 世紀左右,愛沙尼亞北部深受德國文化影響。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم دري بياراون جرمان مهت ݢمى توهن لبيه تي دڠن اورڠ ݢمڤوڠ اصلي, ڽنكه اوق ڽن جي ڤݢج بهسا حرفياه ايتونيا.

Chinese (Traditional) : 有些德國修士想讓本地人民更接近上帝,因此發明了愛沙尼亞文字。Acehnese (Arabic script) : ڽن ماصل نيبك الفابيت جرمان ڠن سابوه صيفت ¨Õ/õ¨ جي ڤتامه.

Chinese (Traditional) : ¨它源自於德語字母,並增加了一個 ¨Õ/õ¨ 字符。¨Acehnese (Arabic script) : سايريڠ واتو جيجك, جل كاليمت ڽڠ جي ڤينجم نيبك بهسا جرمان جد كا سابن, ڽي كه اول نيبك ڤنچراهن.

Chinese (Traditional) : 隨著時間的推移,許多從德語借來的詞也融在一起。這是啟蒙的開端。Acehnese (Arabic script) : منوروت تراديسيونل, ڤواريس تحت لاجو جي تاموڠ ميليتر عوه تلس ڤسلسي سيكولا.

Chinese (Traditional) : 傳統上,王位繼承人完成學業之後會直接從軍。[Day18]

Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, چهرليس جيجك او كمڤوس د ترينيتي كولليج, كمبريج د ڤت جيه مروني انتروڤولوݢي ڠن اركيولوݢي, ڠن عوه تلس ڽن سجاره, متمو ٢:٢ (لاقب ݢله دوا ڽڠ لبيه ميوب).

Chinese (Traditional) : 然而,查爾斯卻去劍橋的三一學院,修習人類學和考古學,後來又修了歷史,得到了 2:2(二等二級學位)。Acehnese (Arabic script) : چهارليس ناكه اڠݢوتا ڤهون نيبك كلوارݢا خرجن ايڠݢريس ڽڠ ݢبي ݢلر.

Chinese (Traditional) : 查爾斯是首位被授予學位的英國王室成員。Acehnese (Arabic script) : توركي ايروڤا (تهراس تيمور اتوا روميليا د سمننجوة بلكن) مليڠكر ٣% نڠݢري.

Chinese (Traditional) : 歐洲土耳其 (位於巴爾幹半島的東色雷斯,或稱魯米利亞) 占其國家面積 3%。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي ناكه ڤاڽڠ لبيه نيبك ١٦٠٠ كيلو ميتير (١٠٠٠ ميل) ڠن بيدڠ ٨٠٠ ك م (٥٠٠ ميل) لواس, بنتوق سڠكيرا ڤتساݢي ڤاڽڠ.

Chinese (Traditional) : 土耳其的領土長 1,600 多公里(1,000 英里),寬 800 公里(500 英里),大致上呈現一個矩形形狀。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي, جيتاموڠ دانو, جيدوق ٧٨٣٥٦٢ كيلوميتير ڤتساݢي (٣٠٠٠٩٤٨ س ق مي), ناكه ٧٥٥٦٨٨ كيلوميتير ڤتساݢي (٢٩١٧٣٣ س ق مي)ساڤت د اسيا بارت داي ڠن ٢٣٧٦٤ كيلوميتير ڤتساݢي (٩١٧٤ س ق مي ) د ايروڤا.

Chinese (Traditional) : 土耳其的面積,連同湖泊在內,占 783,562 平方公里(300,948 平方英里),其中 755,688 平方公里(291,773 平方英里)在亞洲西南部,23,764 平方公里(9,174 平方英里)在歐洲。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي جد ك نڠݢري رايق ك-٣٧ د دونيا, ڠن سڠكيرا دوم رايق ميتروڤوليتن ڤرنچيس ڽڠ ايڠݢريس مسل تاڤساڤت.

Chinese (Traditional) : 土耳其的面積使它成為世界第 37 大的國家,與法國本土加上英國面積差不多大小。Acehnese (Arabic script) : توركي د كليلڠ لى لاؤة بك تلو لاݢي: لاؤة ايݢيا د بارات, ڠن لاؤة ايتم د اوتارا, ڠن لاؤة ميديتيرانيا د سلاتن.

Chinese (Traditional) : 土耳其三面環海:西邊的愛琴海﹑北邊的黑海以及南邊的地中海。Acehnese (Arabic script) : لوكسيمبورݢ نا سابوه حكاية ڤاڽڠ تتاڤي مردهكا جيه بك تهون ١٨٣٩.

Chinese (Traditional) : 盧森堡的歷史悠久,但 1839 年後才獨立 。Acehnese (Arabic script) : لادوم بلݢيا واتو ڽي ناكه لادوم لوكسيمبورݢ ماس او ليكوت تتاڤي جد ك بلݢيا عوه تلس ريفولوسي بلݢيا تهون ١٨٣٠ ان.

Chinese (Traditional) : 現今,比利時的部分地區在過去曾是盧森堡的一部分,但在 1830 年代的比利時革命之後變成比利時。Acehnese (Arabic script) : لوكسيمبورݢ سابى اوسها ك تتڤ جد نڠݢري نيترال تتاڤي د ݢيدوق مندوا ڤراڠ دونيا ١ ڠن ڤرڠ دونيا ٢ لى جرمان.

Chinese (Traditional) : 盧森堡一直試圖保持中立國的立場,但在第一次和第二次世界大戰時皆被德國佔領。Acehnese (Arabic script) : بك تهون ١٩٥٧ لوكسيمبورݢ جد اڠݢوتا ڤدوڠ اورݢانيساسي ڽڠ جيني مݢه سباݢي اوني ايروڤا.

Chinese (Traditional) : 1957 年,盧森堡成為了如今被稱為歐洲聯盟的組織的創始成員之一。Acehnese (Arabic script) : دروكݢيال دزوڠ ناكه سابوه بنتڠ ڽڠ هنچور ڠن بيارا بودها بك اتس ديستريك ڤارو (بك ݢمڤوڠ ڤهوندي).

Chinese (Traditional) : 杜克耶堡是位於帕羅區北方(Phondey 村內)的一個堡壘與佛寺廢墟。Acehnese (Arabic script) : د ڤݢه بك تهون ١٦٤٩, زهابدروڠ ڠاواڠ ڽمݢييل ڤݢج بنتڠ ك ڤايڠت جوارا لاون سيدادو تيبت – موڠول.

Chinese (Traditional) : 據說在 1649 年,活佛夏仲阿旺朗傑為了紀念他對抗西藏蒙古軍隊的勝利,而興建了該碉堡。Acehnese (Arabic script) : بك تهون ١٩٥١, اڤوى تتوت سبب لادوم ݢتيڠݢل دروكݢيال دزوڠ ڽڠ اونتو, لاݢو ڤاتوڠ زهابدروڠ ڠاواڠ نمݢيال.

Chinese (Traditional) : 1951 年,一場大火使得杜克耶古堡只遺下了一部份的文物,像夏巴尊王的畫像。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس اڤوى تتوت, بنتڠ ݢلستاريكن ڠن ݢڤليندوڠ, تتڤ جد ساله سابوه اتركسي ڤاليڠ سينساسيونل بك بهوتن.

Chinese (Traditional) : 大火過後,堡壘倖存且受到保護,仍是不丹最令人驚嘆的景點之一。Acehnese (Arabic script) : واتو ابد ك-١٨ كمبوجا متمو دري مسڤيت بك انتارا, تتڠݢا ڽڠ كرس, تهايلاند ڠن فيتنام.

Chinese (Traditional) : 西元 18 世紀中,柬埔寨被夾在兩個強大鄰國間,即泰國和越南。Acehnese (Arabic script) : اورڠ تهايلاند اينفاسي كمبوجا ببراڤ كالي ابد ك-١٨ ڠن بك تهون ١٧٧٢ اوق ڽن ݢڤهنچور ڤهنوم ڤهين.

Chinese (Traditional) : 泰國人在 18 世紀多次侵略柬埔寨,並在 1772 年摧毀金邊。Acehnese (Arabic script) : بك تهون تهون اخير ابد ك-١٨, فيتنام ڤيه مڠينفاسي كمبوجا.

Chinese (Traditional) : 在 18 世紀最後幾年,越南人也入侵了柬埔寨。Acehnese (Arabic script) : لاڤن بلس ڤرسين اورڠ فينيزويلا هنا كرجا, ڠن لادوم رايق نيبك اوق ڽن كرجا بك ايكونومي هنا فورمل.

Chinese (Traditional) : 委內瑞拉有 18% 的人失業,而大部分受雇的人從事地下經濟的工作。Acehnese (Arabic script) : دوا ڤر تلو نيبك اورڠ فينيزويلا ڽڠ كرجا ڤبوت بك سيكتور ݢونا, كارب سڤر ڤت كرجا بك ايندوستري ڠن سڤر ليموڠ كرجا بك مݢي.

Chinese (Traditional) : 三分之二的委內瑞拉工作人口從事服務業,將近四分之一的人從事工業,五分之一的人從事農業。Acehnese (Arabic script) : سابوه ايندوستري ڤنتيڠ بك فينيزويلا ناكه ميڽق, دڤت نڠݢري ڽن ناكه ايكسڤور ݢليه, بتهت سابوه ڤرسين كرجا بك ايندوستري ميڽق.

Chinese (Traditional) : 委內瑞拉人的重要產業是石油,僅管只有百分之一的人口在石油業工作,該國卻是石油淨出口國。Acehnese (Arabic script) : بك ڤهون نڠݢري مردهكا, اهلي لمڤوه راي سيڠاڤورا ݢتولوڠ اوبه ڤولو ڽن جد سابوه كوتا تامن تروڤيس.

Chinese (Traditional) : 在國家獨立的初期,新加坡植物園的專業知識協助將此島嶼轉變成一個熱帶花園城市。Acehnese (Arabic script) : بك ڤهون ١٩٨١, فانداس ميسس جواقيم, هيبريدا اڠݢريك, ݢڤيليه سباݢي بوڠوڠ نڠݢري.

Chinese (Traditional) : 1981 年,一種蘭花雜交種「卓錦萬代蘭」被獲選為該國國花。Acehnese (Arabic script) : تيڤ تهون سليڠكر بولن اوكتوبر كا رب ١,٥ جوتا هيربيفورا ݢجك او دارت سلاتن, جمرڠ كروڠ مارا, نيبك ݢلى اوتارا ك اوجن.

Chinese (Traditional) : 每年十月左右,都有將近 150 萬隻草食動物為了雨水,會從北邊的山丘跨越馬拉河,遷移至南方的平原。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس ڽن ݢيسا تمر او وتارا لڤس بارت, سيݢر تك جمراڠ كروڠ مارا, عوه تلس اوجن بك بولن اڤريل.

Chinese (Traditional) : 四月左右的雨季後,牠們再次跨過馬拉河,然後經由西部回到北方。[Day19]

Acehnese (Arabic script) : تمڤت ساريڠيتي ماسوى تامن ناسيونل سيريڠيتي, موكيم كونسرفاسي ڠوروڠورو ڠن كنبه منعين مسوا د تنزانيا ڠن چاݢر ناسيونل ماسل مارا د كيڽا.

Chinese (Traditional) : 塞倫蓋蒂區域包括坦尚尼亞的塞倫蓋蒂國家公園、恩戈羅恩戈羅保護區和馬斯瓦野生動物保護區,以及肯亞的馬賽馬拉保護區。Acehnese (Arabic script) : مروني ك تا ڤنا مديا ڽڠ اينتراكتيف ڤرلو ك چارا بيئسا ڠن چارا ڽڠ كا مبودايا, ڽن ڤرلو چيت ك ڤركاكس هايرك ݢلس ڽڠ اينتراكتيف ( ڤاڤن چاليترا, اوديو ڠن فيفيو ايديت, ڤݢه چاليترا, د س ج.)

Chinese (Traditional) : 學習創造互動式多媒體需要常規及傳統技能,也需要在互動式課程中學會的工具(分鏡、聲音及影像編輯、故事編劇等)。Acehnese (Arabic script) : بنتوق ڽڠ اينتراكتيف ڽن ڤرلو ك ݢتا تابوه يوم لوم سيݢر تك ڤراسڠكا درينه ك ڤنا مديا ڠن نمروني ك ن ڤيكير لم سابوه چارا ڽڠ هنا سابن.

Chinese (Traditional) : 互動式設計需要你重新評估對媒體製作的假設,以及學習以非線性的方式思考。Acehnese (Arabic script) : بنتوق اينتراكتيف ڽن ڤرلو ك مباݢي بكل نيبك سابوه ڤروييك ك تاسمبوڠ سابوه ك ڽڠ لاءين, تاڤي جي تاموڠ چيت لم عقل كنك سابوه حل ڽڠ مچريبري.

Chinese (Traditional) : 互動式設計需要專案的各個構成要素相互連結,但作為單獨的實體也具有意義。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ كورڠ ݢج نيبك ݢاچ لينسا زووم ڽن ناكه بهواسجيه فوكوس ڽڠ ڤايه ڠن نومبور نيبك بكل ݢاچ لينسا ڽن ڤرلو ك بتروه او سابوه تيتيق جؤه فؤكوس ڽڠ لبيه رايق نيبك ݢاچ لينسا ڽڠ ڤهون.

Chinese (Traditional) : 變焦鏡頭的缺點是,達到一定焦距範圍所需的焦點複雜度和鏡片元件數量,遠大於定焦鏡頭。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڤنك مڤركارا ڽڠ لبيه اوبيت مڠڽو اورڠ ڽڠ ڤݢج ݢاچ لينسا ڽن جد ݢتمو سابوه ستاندار ڽڠ لبيه هاير لم ݢڤݢج ݢاچ لينسا.

Chinese (Traditional) : 隨著鏡片製造商的鏡片生產達到更高水準,這已不再成為問題。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڽڠ ڤموڠكين ݢاچ لينسا زووم ك جي ڤحاصيل ݢمبر ڽڠ ݢج جيه ڽن سبنديڠ دڠن ݢاچ لينسا دڠن فؤكوس جؤه ڽڠ تتڤ.

Chinese (Traditional) : 這已能使變焦鏡頭拍出與定焦鏡頭不相上下的照片品質。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ كورڠ ݢج لاءين نيبك ݢاچ لينسا زووم ڽي ناكه مكسيموم بوكا كهوڤ جيه (باݢه) نيبك ݢاچ لينسا ڽڠ لادوم لمه.

Chinese (Traditional) : 變焦鏡頭的另一缺點是鏡頭的最大光圈(速度)通常較低。Acehnese (Arabic script) : ڽي مسبب ك ݢاچ لينسا زووم ڽڠ موره ڤايه تهت دڠوى لم كاداءن كورڠ هور مڠڽو چهيا مبلى-مبلى.

Chinese (Traditional) : 這就使得平價的變焦鏡頭在低光源、無閃光燈的環境中難以使用。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه مسئله ڽڠ ڤاليڠ عموم عوه واتو چوبا اوبه فيلم او فورمت د في د ناكه ڤمينداين برلبيه اتوا اوفير سكين.

Chinese (Traditional) : 將一部電影轉換成 DVD 格式時,最常見的一種問題是畫面溢出。Acehnese (Arabic script) : بيئسا جيه تيفي د ڤݢج دڠن چارا ك ڤسنڠ مشاركت عموم.

Chinese (Traditional) : 多數電視節目的製作目的是取悅一般大眾。Acehnese (Arabic script) : سابب السن ڽن, بندوم ڽڠ درينه كالن د تي في نا باتس تتنتو ڽڠ دكوه, اتس, ميوب, ڠن سمڤيڠ.

Chinese (Traditional) : 因此,你在電視上看到的所有畫面,邊界的上邊、下邊,和側邊都被切掉了。Acehnese (Arabic script) : حل ڽي د ڤݢج ك ڤڤستي بهوا ݢمبر ݢتوڤ بن مندوم لاير. ڽن ݢسبوت اوفير سكين.

Chinese (Traditional) : 這麼做是為了確保圖像能蓋滿整個螢幕,這個動作稱為「過掃描」。Acehnese (Arabic script) : سايڠ جيه عوه درينه ڤݢج د في د, باتس جيه كموڠكينن رايق اكن دكوه چت, دان مڠڽو فيديو جيه نا سوبتيتيل ڽڠ لڤس تي او بهݢين ميوب, اوق ڽن هن جيڤدس بن مندوم.

Chinese (Traditional) : 問題是,製作 DVD 時,邊緣很可能也會被切掉,如果影片中的字幕太靠近底部,就沒辦法完整顯示。Acehnese (Arabic script) : مليݢي تراديسيونل ابد تنڠوه كا تريب م الهامي ايماجيناسي, مسولب ݢمبر جاوستس, هيداڠ ك جامو ڠن كساتريا ارتهوريان.

Chinese (Traditional) : 長期以來,傳統的中世紀城堡激發了人們的想像力,使人想起馬上長槍比武、宴會和亞瑟王時代騎士精神的影像。Acehnese (Arabic script) : بهكن تادوڠ د تڠوه ررونتوهن نا عمور مريبو تهون, موده اونتوق تايڠت سو ڠن بو ڤراڠ ڽڠ كا تريب ترجادي, اونتوق رب مدڠر سو ݢاكي د جالن مباتو ڠن اونتوق متوبو راس تماكوت ڽڠ تربيت داري روهوڠ ڤنجارا باروه تانه.

Chinese (Traditional) : 就算只是站在千年遺址之處,都能輕易回想起久遠之前戰爭的聲音和氣味,幾乎能聽到鵝卵石地上達達的蹄聲,感受到來自地牢坑裡的恐懼氣息。Acehnese (Arabic script) : تتاڤي ڤ ايماجيناسي تاڽي جيداسركن بك كڽاتاءن؟ ڤادكن مليݢي٢ اول جي ڤݢج؟ كريبن مندوم ڽن جي رنچڠ ڠن جي ڤݢج؟ كريبن مندوم ڽن جي رنچڠ ڠن جي ڤݢج؟

Chinese (Traditional) : 但我們的想像是否基於現實?最初建造城堡的原因是什麼?它們是如何設計和建造的?Acehnese (Arabic script) : لبيه بتول ك ماس ڽن, استان كيربي موكسلوى ناكه لبيه ك رومه نيبك ك سابوه استان.

Chinese (Traditional) : 柯比莫斯洛 (Kirby Muxloe) 城堡在當時極為典型,比較像是加強防守的住家,而非真正的城堡。Acehnese (Arabic script) : تيڠكڤ راي مݢاچ جيه ڠن بينتيه ڽڠ ليڤيه هنا جد ك ڤتهن ك سربو ڽڠ دڤتنتو ك واتو ڽڠ تريب.

Chinese (Traditional) : 它的大玻璃窗和薄牆無法長時間阻擋猛攻。Acehnese (Arabic script) : لم تهون ١٤٨٠ هن, واتو ماس جي ڤدوڠ جيه كا جي ڤڤهون لى توان هاستيڠس, نڠݢري ڽن لبيه دامي ڠن ڤتهن ڽن ڤرلو ساݢل ك كلومڤوق اوبيت اورڠ رامڤوق ڽڠ مكليليڠ.

Chinese (Traditional) : 1480 年代,當黑斯廷斯爵士開始建造這座城堡時,國家當時相對來說和平,只需要抵禦一些四處遊走的小群掠奪者。Acehnese (Arabic script) : كواسا ڽڠ تيمڠ ناكه سابوه سيستيم ڽڠ بڠسا ڽڠ بيبس بن مندوم نڠݢري د ايروڤا.

Chinese (Traditional) : 歐洲國家嘗試維持其國家主權的一種制度稱為權力平衡。Acehnese (Arabic script) : چارا نيبك ڽن ناكه بن مندوم نڠݢري ايروڤا ڤايه ميتا چارا ك كڤتهن سابوه بڠسا ڽڠ جي بدس جد ك تݢر,ڠن سابب ڽن ڤمرينته بڠسا ڽڠ قايم دݢنتي شاريكت ك جيجاݢا ك تيمڠ.

Chinese (Traditional) : 這其中的概念是,所有歐洲國家必須努力預防單一國家壯大,因此各國政府常常改換同盟來維持平衡。Acehnese (Arabic script) : ڤراڠ واريس بڠسا سڤاڽول جي تندا نيبك ڤراڠ ڽڠ كڤهون دڠن ڤركار ڽڠ اوتام ڽنكه ك ڤتيمڠ كواس.

Chinese (Traditional) : 西班牙王位繼承戰爭成為以權力平衡為核心議題的第一場戰爭。Acehnese (Arabic script) : ڽي جيتندا ماوبه ڽڠ ڤنتيڠ, سابب كواس ايروڤا ڽن هنا د ڤنن لى سباݢي ڤراڠ اتس نن اݢام. ڽن ڤراڠ تلو ڤلوه تهون ڽڠ جد ك ڤراڠ ڤاليڠ اخير ڽڠ جد جي ڤنن سباݢي ڤراڠ اتس نن اݢام.

Chinese (Traditional) : 這是一項重大改變,代表歐洲列強不能再以宗教戰爭作為藉口,因此,三十年戰爭成為最後一場宗教戰爭。Acehnese (Arabic script) : تمڤت كرامت ارتميس بك ايفيسوس ڽن كا هنچور بك تڠݢل ٢١ جولي, تهون ٣٥٦ س م لم سابوه بوت تمتوت ڽڠ د ڤݢج لى هيروستراتوس.

Chinese (Traditional) : 位於艾費蘇斯的阿緹密絲神殿於西元前 356 年 7 月 21 日,因黑若史達特斯蓄意縱火而燒毀。[Day20]

Acehnese (Arabic script) : لاݢو ڽڠ متوليه لم چاليترا, مقصود ݢوبڽن ڽنكه به مشهور ادت ڤاكريبن ڤيه چارا جيه. اورڠ-اورڠ ايفيسوس, بڠيه تهت, د بريتهو بهواسجيه نن هيروستراتوس هن توم د توليه.

Chinese (Traditional) : 從故事可知,他的動機來自不計代價獲取聲望。憤怒的以弗所人宣告黑若斯達特斯之名永遠都不會載入史冊。Acehnese (Arabic script) : اهلي سجاره اصل يوناني سترابو دودي ݢتوليس ننجيه, تمر ڽنكه ڽڠ ڤݢج تاڽي تڤوى اوري ڽي. تمڤت كرامت ڽن هنچور بك سابن مالم واتو اليكسندير اݢوڠ ظهر.

Chinese (Traditional) : 希臘歷史學家史特拉波後來提到了這個名字,所以我們現在才會知道有這座神殿。神殿毀於亞歷山大大帝出生當晚。Acehnese (Arabic script) : اليكسندير, سباݢي راج, ݢڤتبا باير ک ڤدوڠ لوم تمڤت كرامت ڽن, تاڤي حاجت جيه ڽڽ دتولق. دودي, عوه تلس اليكسندير ماتى, تمڤت كرامت ڽن د ڤدوڠ لوم بك تهون ٣٢٣ س م.

Chinese (Traditional) : 亞歷山大作為國王主動提議出資重建神廟,但他的提議遭到否決。亞歷山大死後,神廟才於公元前 323 年被重建起來。Acehnese (Arabic script) : نڤتنتو جاري ݢتا سݢوروق موڠكين واتو تڠوه نتوليس مندوم خط ڽي دڠن بتول- ڤيه بيك نتري ڤݢج جل بوت لابيه لاءين دڠن انق جاري ݢتا.

Chinese (Traditional) : 在正確敲擊所有音符的同時,手部要盡量放鬆,手指也不要有太多不必要的移動。Acehnese (Arabic script) : دڠن چارا ڽي, ݢتا جد نڤكورڠ هيق دري. نايڠت بهواسجيه هن ڤرلو نتݢون ݢونچي دڠن كرس ك سو ڽڠ لبيه رايق لاݢو بك ڤيانو.

Chinese (Traditional) : 如此您就可以盡可能地降低疲勞。請記住,不需要像彈鋼琴一樣用力敲擊琴鍵來增加音量。Acehnese (Arabic script) : بك اكورديون, به متمو سو ڽڠ لبيه رايق, ݢتا نهمبوس دڠن لبيه متݢون اتوا لبيه باݢه.

Chinese (Traditional) : 彈手風琴時,若要增大音量,可更用力或更快速擠壓風箱。Acehnese (Arabic script) : ميستيسيسمى ڽنكه بوت ڤليت مساڤت دڠن, مسيفت دڠن, اتوا ديتهو متڤوى نيبك سفت ڽتا ڽڠ ڤاليڠ ماڽڠ, صيفت توهن, صيفت اروح ڽڠ بتول, اتوا تهن.

Chinese (Traditional) : 神祕主義是追求與終極現實、神性、屬靈的真理、或神之間的交流、認同、或意識覺醒。Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ڽڠ ڤاتيه ݢميتا ڽوم جيه دڠن لڠسوڠ, ݢرك اتى اتوا علمو لم صفت ڽتا توهن / ديوا اتوا ديوا-ديوا.

Chinese (Traditional) : 信仰者尋求對神性實相 / 神或眾神的直接體驗、直觀或洞悉。Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ڽڠ ايكوت ڽن ݢميتا چارا-چارا اوديڤ ڽڠ متنتو, اتوا بوت-بوت ڽڠ د مقصود ك ڤلهرا ڽوم-ڽوم ڽن.

Chinese (Traditional) : 跟隨者尋求旨在滋養這些體驗的特定生活或修行方式。Acehnese (Arabic script) : ميستيسيسمى جد د ڤسيبله نيبك بوت-بوت اݢام ڠن مسمبه ڽڠ لاءين دڠن ڤونچاجيه ڽوم سيدرؤ اورڠ دڠن چارا لڠسوڠ نيبك صفت ڽڠ مبيدا نيبك د تهو, خصوص جيه اورڠ ڽڠ دامي, چاروڠ, بهݢيا, اتوا لبيه لوم طبيعة ڽڠ سنڠ.

Chinese (Traditional) : 神祕主義與其它宗教信仰與崇拜能有所分別,是因為它看重個人對於一種獨特意識狀態的直接經驗,尤其是那種平和、洞察、喜悅、甚至是狂喜的特質。Acehnese (Arabic script) : سيخيسمى ڽنكه سابوه اݢام نيبك داءيره بنوا اينديا. ڽن اصل جيه بك داءيره ڤونجب واتو ابد ک-١٥ نيبك مڤيسه سيكتي لم ڤراڠوى هيندو.

Chinese (Traditional) : 錫克教是源自印度次大陸的宗教。其起源為 15 世紀旁遮普地區自印度教傳統中分裂出來的派別。Acehnese (Arabic script) : سيخ ڤيكير اݢما اوق ڽن جت ك سابوه اݢام ڽڠ مڤيسه نيبك اݢام هيندو ادتڤيه اوق ڽن د تڤو ڽن اوخر-اوخر نيبك هيندو ڠن ڤراڠوى.

Chinese (Traditional) : 雖然他們承認來自印度教的根源與傳統,但錫克教徒認為自身的信仰不同於印度教。Acehnese (Arabic script) : سيخ دكهن اݢام اوق ڽن ݢورمت, ڽنكه ڤونجابي ك ¨جالن نيبك ݢورو¨. ݢورو ڽڽكه سابوه حل ڤنتيڠ نيبك مندوم اݢام-اݢام اينديا تاڤي سيخيسمى كا دي چوق ك سابوه حل ڽڠ ڤنتيڠ ڽڠ ڤݢج اورم نيبك اݢام سيخ.

Chinese (Traditional) : 錫克教徒將他們的信仰稱為古馬特 (Gurmat),在旁遮普語中意指「上師之道」。上師是所有印度信仰的基礎,但在錫克教裡,上師構成了整個信仰的重要核心。Acehnese (Arabic script) : اݢام ڽن كا د ڤدوڠ بك ابد ك-١٥ لى ݢورو نناك (١٤٦٩-١٥٣٩). نا سيكورڠ دري ݢورو مايكوت٢ كنتلس ڽن.

Chinese (Traditional) : 此宗教是由古魯那奈克(1469–1539)於 15 世紀所創立。在他之後又依序出現了九位大師。Acehnese (Arabic script) : برڠݢادوم, بك بولن جوني ١٩٥٦, جنجي كروسهچهىص جي اوجي واتو كارو د ڤولنديا, د ڤت اورڠ-اورڠ كريجا كا ݢمدعوا هن سيب ڤناجوه ڠن دكوه ݢاجي, ماوبه جد ك دعوا اورڠ رامي بك كومونيسمى.

Chinese (Traditional) : 不過,1956 年 6 月時,波蘭的工人為食物短缺和減薪進行抗議,卻轉變成對共產主義的普遍抗議,這些動亂讓赫魯雪夫的承諾受到考驗。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه كنتلس, كروسهچهيف ݢكيرم لم تڠكي ك جي ڤݢادس باريسن, ݢونڽن ݢبري مڤادوم بوه تونتوتن ايكونومي ڠن ساڤوى كهن ك ݢتوڽوق ولاديسلاو ڠڽ ساڤوى كهن ك ݢتوڽوق ولاديسلاو ݢؤمولكا سباݢي ڤردان منتري بارو.

Chinese (Traditional) : 雖然赫魯雪夫最後派出坦克來恢復秩序,但他還是在某些經濟要求上做出讓步,並同意任命受到愛戴的瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡擔任新總理。Acehnese (Arabic script) : ڤرادبن لمبه ايندوس ڽنكه ڤرادبن جامن ڤروڠݢو بك بنوا اينديا بله بارت لاؤة ڽڠ جي تاموڠ لادوم ڤاكيستنڽڠ كا ماجو ڠڽ ڤادوم بوه داءيره د اينديا بله بارت لاؤة ڠن بله تيمور لاؤة افݢهانيستن.

Chinese (Traditional) : 印度河流域文明是印度次大陸西北部的青銅時代文明,範圍涵蓋現今巴基斯坦的大部分、印度西北及阿富汗東北的部分地區。Acehnese (Arabic script) : ڤرادبن ماجو بك چكوڠن كروڠ ايندوس سابب ڽنكه ن ننجيه.

Chinese (Traditional) : 此文明於印度河流域興盛發展,這也是它名稱的由來。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڤادوم -ڤادوم دري سرجان برسڤيكولاسي بهواسجيه سابب ڤرادبن ڽڽ سيت نا د چكوڠن كروڠ ساراسواتي, سمنتار نا ڤادوم-ڤادوم دري ݢكهن جيه ڤرادبن هارڤن تلس ڽن هاراڤڤا, ڽڠ ڤهون بك سيتوس جيه جيكوه بك تهون ١٩٢٠هن.

Chinese (Traditional) : 雖然有的學者推測由於該文明也存在於現已乾涸的薩拉斯瓦蒂河流域,因此理應稱其為印度河-薩拉斯瓦蒂文明,而有的學者則以 1920 年代挖掘的第一處遺址哈拉帕為名,稱其為哈拉帕文明。Acehnese (Arabic script) : صفت ميليتر خرجن روماوي متولوڠ ڤركمباڠن كماجوان ميديس.

Chinese (Traditional) : 羅馬帝國軍國主義的本質,有助於醫學進步的發展。Acehnese (Arabic script) : دوكتر كا مولاءي ݢتاريك لى راج اݢوستوس ڠن ݢڤݢج كورڤوراسي ميديس روماوي ڽڠ ك ڤهون ك جيڠوى عوه تلس ڤراڠ.

Chinese (Traditional) : 奧古斯都皇帝開始招募醫生,這些醫生甚至成立了第一支用於戰後時期的羅馬醫療隊。Acehnese (Arabic script) : اهلي بده نا علمو ک مباݢي اوبت ڤننڠ جي تاموڠ كنن مورفين نيبك ڤاتي بوه ڤوڤي ڠن سكوڤولامين نيبك بوه-بوه كايو هيربا.

Chinese (Traditional) : 醫生已經知道許多種鎮定劑的存在了,包括從罌粟花籽中提煉出的嗎啡和莨菪籽中的莨菪鹼。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن جد ك هاير بك امڤوتاسي ك ڤسلامت اورڠ ساكيت نيبك ݢڠرين سرتا تورنيكيت ڠن كليم ارتري ك متوڤ رج ايلير داره.

Chinese (Traditional) : 他們精通截肢術,將患者從壞疽與因止血帶和動脈夾鉗阻止血液流動所造成的傷害中拯救出來。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا مڤادوم ابد, خرجن روماري مسابب جيه لاباجيه بك بيدڠ كدوكتران ڠن جد جل علمو ڽڠ تاڽي توري جيني.

Chinese (Traditional) : 數世紀以來,羅馬帝國在醫學領域的研究成果豐碩,奠定現今許多醫學知識的基礎。Acehnese (Arabic script) : اوريݢامي ڤورليند ڽنكه اوريݢامي ڠن ڤارك سابوه ساݢل ليڤت جيه ڽڠ جد جي ڤݢج بك ماس ڽن, ليڤت ڽڠ سمڤورنا لاݢو هنا جيبري ليڤت مباليق, ڠن ليڤت مندوم ليڤت نا تمڤت دري جيه لاجو.

Chinese (Traditional) : 淨土 (Pureland) 摺紙是規定一次只能一摺的摺紙類型,不可以使用反摺等更複雜的摺法,而且每個摺都有明確的位置。[Day21]

Acehnese (Arabic script) : ڽي دڤماجو لى جوهن سميته بك تهون ١٩٧٠هن ك متولوڠ ڤت كبه دابس ڽڠ هنا ڤڠالمن اتوا اوق ڽن ڽڠ نا كاهلين موتوريك.

Chinese (Traditional) : 約翰‧史密斯在七零年代發展出此方法,為了幫助摺紙新手或較不靈活的摺紙練習者。Acehnese (Arabic script) : انق ميت اي ڤرايق نك اي تهو ک راس ڠون ستيريوتيڤ راس سيڤ مودا ڠن ستيريوتيڤ راس ڽي مڤواب ڤكاتن.

Chinese (Traditional) : 兒童很早就能意識到種族差異及種族刻板印象,而這些種族刻板印象會影響其行為。Acehnese (Arabic script) : ک تمسيل, انق ميت ڽڠ جيتهو دري ڠون راس ڽڠ اوبيت ڽڠ ڬستيريوتيڤ هن جد جوارا بك سيكولا مايكوت هنا جوارا سيت ا بك سيكولا عوه اوق ڽن موروني ستيريوتيڤ ڽڠ موسڠكوت دڠن راس اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 比方說,人們對少數族裔抱有在校表現不良的刻板印象,自詡為此族裔的兒童得知此刻板印象與其種族的關聯後,在校表現也往往不良。Acehnese (Arabic script) : ماي سڤيس ناكه سيتوس ويب ترڤوڤولير كتلو ڽڠ دڤاكي د اميريكا شاريكت ڠن عوه ڽي ڤو ٥٤ جوتا ڤروفيل.

Chinese (Traditional) : MySpace 是美國排名第三受使用者歡迎的網站,目前有 5 千 4 百萬個帳戶。Acehnese (Arabic script) : ويبسيت- ويبسيت ڽي ك ݢتريموڠ لى ڤرهاتين, تروتام بك بيدڠ ڤنديديقن.

Chinese (Traditional) : 這些網站獲得了很多關注,尤其是在教育領域方面。Acehnese (Arabic script) : نا اسڤيك ڤوسيتيف داري سيتوس ويب, ڽڠ مليڤوتي, جد دڠن موده ݢاتور لامن ݢله ڽڠ جد مچاكوڤ بلوݢ, فيديو, فوتو, ڠن فيتور لاءين جيه.

Chinese (Traditional) : 這些網站的優點包含能輕鬆建立班級頁面,涵蓋了部落格、影片、照片與其他功能。Acehnese (Arabic script) : هلامن ڽي جد د اكسيس دڠن موده هاڽ دڠن ݢبري سابوه علامت ويب, ڽڠ جد ديايڠت ڠن موده د كتيك لى سيسوا ڽڠ موڠكين سوسه ݢڠوى كيبورد اتوا ايجاءن.

Chinese (Traditional) : 只要提供一個網址就可以輕易開啟這個網頁,這對在使用鍵盤或拼字上有困難的學生來說,更容易記憶與輸入。Acehnese (Arabic script) : ڽن جد د سسويكن ماڠت موده د باچ ڠن جد چيت ݢاتور لى اتوا باچوت ورنا كريبن ڽڠ حوا.

Chinese (Traditional) : 您可自訂頁面,使之易於閱讀:亦可根據喜好,使用大量或少量顏色。Acehnese (Arabic script) : اتتينشن دفيسيت ديساوردر" ناكه سابوه ڤڽاكيت سيندروم نيورولوݢيس ڽڠ جامن ڽڠ دس تلو بوه ݢجالا لاݢو ايمڤولسيف, ديستراكسي, ڠن هيڤراكتيف اتوا لبيه تناݢ".

Chinese (Traditional) : 注意力缺失症「是一種神經性綜合症狀,其典型的三種症狀包含衝動、分心、過動或精力過剩。」Acehnese (Arabic script) : ڽو كن هنا ايك مروني, ڽن جيه ݢڠݢوان مروني ; " د ڤواب ٣ سمڤي ٥ ڤرسين نيبك مندوم انق ميت, موڠكين نا ٢ جوتا انق ميت اميريكا.

Chinese (Traditional) : 它並非學習障礙,而是學習疾患;「有 3-5 % 的兒童受其影響,大概等同於 2 百萬的美國兒童」。Acehnese (Arabic script) : انق ميت ڽڠ كنوڠ¨ ا دد¨ ڤايه ك فوكوس بك حل-حل لاݢو بوت سيكولا, تتاڤي اوق ڽن جد كونسينتراسي بك حل-حل ڽڠ اوق ڽن ݢالق لاݢو معين ݢيم اتوا كالن كارتون ڽڠ ݢالق اوق ڽن اتوا جي تموليه كاليمه هنا متندا باچ.

Chinese (Traditional) : 患有注意力缺失症的兒童,很難專注於學校作業之類的事物,但他們能專心做自己有興趣的事情,比方玩遊戲或觀賞他們喜歡的卡通,或書寫文句但不加標點符號。Acehnese (Arabic script) : انق-انق ميت ڽي جل ڤكركارا, سابب اوق ڽن " ترڤاوت لم بهيا كڤتن, جي ملهو, ڠڽ جي لاون اوق رايق" ك ڤرنسڠ اوتق جيه, سابب اوتق جيه هن مرڠسڠ دڠن ميتودي بياس.

Chinese (Traditional) : 這些孩子容易惹上很多麻煩,因為他們不能用尋常的方法刺激大腦,要「做出危險的行為、牽扯進打架並挑戰權威」才能刺激大腦。Acehnese (Arabic script) : ا د د جد هنا ݢج صلة الرهمي دڠن راكن سيعمورجيه سابب انق-انق لاءين هنا جد جي مڤهوم ڤاكن اوق ڽن متيڠكه لاݢو ڽن روڤا اتوا ڤوى اوق ڽن متيڠكه لاݢو ڽن روڤا اتوا ڤوى اوق ڽن ڤاوكور منن ڤكاتن اتوا تيڠکت رايق جيه مبيدا.

Chinese (Traditional) : 注意力缺乏症影響與其他同儕的關係,因為其他孩子不能理解他們為何會有這種作為,或是他們為何會這樣拼音,或是他們的成熟度不同。Acehnese (Arabic script) : سابب دايا ك تاتمو علمو ڠن ك تامروني لاݢو ڽن لاݢو ڽڠ جي سبوت د اتس تيڠكت ڤهون د ڤت علمو جيتمو ماوبه-اوبه.

Chinese (Traditional) : 當獲取知識和學習的能力如上所述那樣改變時,獲取知識的基本速率就會跟著改變。Acehnese (Arabic script) : ڤندكاتن ك ڤنا اينفورماسي مبيدا. هنا ݢتهم لى بك مايڠت سيدري اورڠ, تتاڤي مداي مڤهوم ݢايڠت توليسن جد لبيه فوكوس.

Chinese (Traditional) : 獲得資訊的方式不同。壓力不再存在於個別的回憶中,而變得比較關注在憶起文字的能力。Acehnese (Arabic script) : اينتي جيه, رينايسنس جي ڤݢج ڤروباهن ڽڠ رايق لم ڤندكاتن مروني ڠن ڤلواس علمو.

Chinese (Traditional) : 本質上,文藝復興為知識的學習及傳播方式帶來重大改變。Acehnese (Arabic script) : كن لاݢو ڤريماتا لاءين, هومينيد هنا لى جيڠوى جاري اوق ڽن ك مݢرق اتوا مڤتهن ݢهون اتوا مايوون نيبك بك كايو.

Chinese (Traditional) : 與其他靈長類動物不同,人類不再將雙手用於在樹木間移動、負重或擺盪。Acehnese (Arabic script) : جاري ڠن ݢاكي سيمڤنسى سابن اوكورن ڠن ڤاڽڠ, لمه ݢڠوى جاري ك تهن ببن واتو جك ڠن ݢاكي.

Chinese (Traditional) : 黑猩猩手和腳的尺寸與長度相當,反映了牠們的手在握拳行走時承受重量的作用。Acehnese (Arabic script) : جاري ماءنسي لبيه ڤانق نيبك ݢاكي, دڠن تولڠ فالڠ ڽڠ لبيه تڤت.

Chinese (Traditional) : 人類的手比腳短,且手的指骨較直。Acehnese (Arabic script) : فوسيل تولڠ جاري دوا جوتا سمڤي تلو جوتا تهون او ليكوت كهن نا مݢيسا سڤياليساسي جاري ڽي نيبك مݢرق او مانيڤولاسي.

Chinese (Traditional) : 兩百萬到三百萬年前的手骨化石,顯示從運動到操作,手部功能的轉變。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم دري اورڠ ݢڤاتيه بهوا كا ݢعالمي لى لومڤي جڠيه ڽڠ د ايندوكسي ڠن چارا ارتيفيسيل قايم چوكوڤ جد هيك تهت.

Chinese (Traditional) : 有些人認為時常體驗多次人為誘發的清醒夢會變得非常疲倦。Acehnese (Arabic script) : السن ك ڤهون فينومينا ڽي حاصيل نيبك لومڤي جڠيه ڽڠ ڤلواس جڠكا واتو انتارا صفت ر اي م.

Chinese (Traditional) : 這種現象的主要原因是,清醒夢增加了快速動眼期狀態的間隔時間。Acehnese (Arabic script) : دڠن لبيه باچوت ر اي م تيڤ مالم, كاداءن د ڤت ݢتا نعالمي ايس ڽڠ سبتول جيه ڠن توبوه ݢتا ڤوليه جد چووڤ جارڠ جد مسئله.

Chinese (Traditional) : 由於快速動眼期是人實際入眠且身體修復的階段,如果每晚發生次數降至過低,就會產生問題。Acehnese (Arabic script) : ڽي سابن هيك جيه دڠن مسل ݢتا بدوس تيڤ دوا ڤلوه اتوا تلو ڤلوم مينت ڠن نكالن تي في.

Chinese (Traditional) : 這就跟您每二十或三十分鐘醒來看電視一樣累。Acehnese (Arabic script) : عاقبة جيه متنتو بك ڤادوم قايم اوتك ݢتا ݢچوبا ك ملومڤي جڠيه تيڤ مالم.

Chinese (Traditional) : 影響程度取決於你的腦袋每晚嘗試做清醒夢的頻率。[Day22]

Acehnese (Arabic script) : بن مندوم ڽن هن برجالن دڠن ݢج باݢي اورڠ ايتاليا د افريكا اوتارا كارب سجك اول. لم واتو سيميڠݢو تلس ديكلاراسي ڤراڠ ايتاليا نيبك ١٠ جوني ١٩٤٠, هوسسارس (ڤاسوكن بركودا) ايڠݢريس ك-١١ كا ݢربوت بينتيڠ كاڤوزو د ليبيا.

Chinese (Traditional) : 幾乎從一開始,義大利人在北非的進展就很不順利。在義大利於 1940 年 6 月 10 日宣戰後一週內,英國第 11 輕騎兵團就佔領了利比亞的卡普佐堡。Acehnese (Arabic script) : لم ڤڽراڠن د تيمور برديا, اورڠ ايڠݢريس ݢدروڤ ڤڠهولو اينسيڽور اڠكاتن دارت ك سيڤلوه ايتاليا, جيندرال لاستوچچي.

Chinese (Traditional) : 在巴第亞東部的一次伏擊中,英軍俘虜了義大利第十軍團的工兵總隊長拉斯圖奇將軍。Acehnese (Arabic script) : نيبك تڠݢل ٢٨ جوني, مارسهل ايتالو بالبو, ݢوبرنور جيندرل ليبيا ڠن ڤواريس موسوليني, ماتى كنوڠ تيمبك لى راكن دري عوه مندارت دي توبروك.

Chinese (Traditional) : 6 月 28 日,利比亞總督—明顯是墨索里尼 (Mussolini) 的繼承者伊塔洛·巴爾博 (Italo Balbo) 元帥,在登陸圖卜魯格時被友軍炮火炸死。Acehnese (Arabic script) : منعين (سڤورت) اڠݢر موديرين ڽن جي ڤمعين بك مباݢي تيڠكت, نيبك انق سيكولا ڽڠ تڠوه مروني بك كمڤوس سمڤي ڽڠ ڤروفيسيونل ڠڽ اوليمڤيادى.

Chinese (Traditional) : 現代運動擊劍具有許多級別。從大學學習的學生,到職業以及奧運競賽都有。Acehnese (Arabic script) : منعين (سڤورت) ڽي كڤهون جي ڤمعين ڽڠ فورمل دويل, سيدري اوق معين اڠݢر جي لاون ڠن اوق لاءين.

Chinese (Traditional) : 這種運動主要以決鬥模式進行,由一名擊劍選手對決另一名選手。Acehnese (Arabic script) : ݢولف ڽن كه منعين د ڤت ڤمعين جيه ݢڠوى توڠكت ك ڤيه بولا او لم روهوڠ.

Chinese (Traditional) : 高爾夫球這種運動,是球員用球桿把球打進洞裡。Acehnese (Arabic script) : لاڤن بلس بوه روهوڠ جي ڤمعين نيبك جاته ماتوران, دڠن اورڠ معين بيئسا جيه جي مولاءي نيبك روهوڠ ڤهون د لاڤڠن ڠن ماخير بك روهوڠ ك لاڤن بلس.

Chinese (Traditional) : 一場標準比賽是 18 洞,球員一般從球場的第一洞開始,然後在第 18 洞結束。Acehnese (Arabic script) : اورڠ معين ڽڠ چوك ڤوه ڽڠ ڤاليڠ باچوت, اتوا ݢايون توڠكت, ك ڤسلسي ݢاريس منڠ.

Chinese (Traditional) : 打完全場後,由以最低桿數,也就是最少揮桿次數進洞的球員贏得比賽。Acehnese (Arabic script) : منعين ڽي جي ڤمعين بك نالڠ, ڠن نالڠ بك سڠكيرا روهوڠ جيكوه لبيه توعيت ڠن جيكهن ايجو.

Chinese (Traditional) : 球賽在草地上進行,球洞周圍的草割得較短,稱為果嶺。Acehnese (Arabic script) : موڠكين جنيس جك تماش ڽڠ ڤاليڠ رامي اورڠ ناكه ڤوى ڽڠ رامي اورڠ سڠكوت ڤاوت دڠن جك مجك : جك تماش جك مرامئين.

Chinese (Traditional) : 也許最常見的旅遊型態正是多數人對旅行的聯想:休閒旅遊。Acehnese (Arabic script) : ڽي كه واتو اورڠ جك بك تمڤت ڽڠ سيب برت مبيدا نيبك تمڤت بيئسا جيه سي اوري-اوري اوديب ك مڤراست ڠن مسنڠ-سنڠ.

Chinese (Traditional) : 就是去一些跟日常生活環境截然不同的地方,放鬆玩樂。Acehnese (Arabic script) : ڤانتى, تامن ڠن مدوم قايم تهت جد ك تمڤت ڤاليڠ عموم ڽڠ قايم جي ساور لى اوق جك تماش جك مرامئين.

Chinese (Traditional) : 海灘、主題公園和露營區通常是休閒遊客經常造訪的常見地方。Acehnese (Arabic script) : مسل مهت سيدري اورڠ نك مساور بك سابوه تمڤت ك نك متوري سجاره ڠن بودايا جيه ڽي جنيس ويسات جي توري سباݢي بودايا جك تماش.

Chinese (Traditional) : 如果造訪特定地點的目的是為了瞭解其歷史及文化,則此類型的旅遊稱為文化之旅。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن جد مساور مڤادوم تمڤت ڽڠ مبيدا نيبك سابوه نڠݢري اتوا اوق ڽن جد ڤيليه ك تمڤت نيبك سابوه ولايه ساݢل.

Chinese (Traditional) : 遊客可以造訪某國家的不同地標,或選擇聚焦於一個地區。Acehnese (Arabic script) : كولونيس, مكالن بوت ڽي, كا ݢلاكو تولوڠ بك تنترا.

Chinese (Traditional) : 殖民地開拓者看到這樣的佈署,也號招了增援部隊。Acehnese (Arabic script) : ڤاسوكن تنترا ݢكميت بك چر د كر ڽن كه نا نيبك ك-١ ڠن ك-٣ نيبك ڤاسوكن ڽو هامڤسهير ڽڠ نا ٢٠٠ دري اورڠ, د ميوب كولونيل جوهن ستارك ڠن جيمس ريد (بن دوا ݢه جد ك جندرل واتو دودي).

Chinese (Traditional) : 支援前鋒的部隊包括新罕布夏州的第一和第三軍團兩百人,由約翰‧斯塔克上校和詹姆斯‧里德上校領導(兩人後來都成為將軍)。Acehnese (Arabic script) : ڤاسوكن ستارك ݢچوق ڤوسيسي ملينتڠ ڤاݢر او اره باروه اوجوڠ نيبك ڤوسيسي دوق كولونيس.

Chinese (Traditional) : 史塔克的人馬佔領了殖民軍據點北端柵欄沿線的位置。Acehnese (Arabic script) : واتو اير ڤاسڠ اوبيت جي بوكا رواڠ ملينتڠ س كروڠ ميستيك اراه تيمو لاؤة نيبك اوجوڠ, اورڠ ڽن سيݢرا د ڤلواس چر ڤاݢر دڠن بينتيه باتو ڤانق او اره اوجوڠ باروه بك بينيه اير لم سابوه ڤانتي ڽڠ اوبيت.

Chinese (Traditional) : 沿著半島西北部流動的神秘河,在退潮時打開了一個缺口,他們利用這個時機迅速建造小石牆,將圍牆延伸到北方河流末端的小沙灘上。Acehnese (Arabic script) : ݢريدلي اتوا ستارك ݢڤدوڠ سابوه تاميه سليڠكر ١٠٠ ݢاكي (٣٠ م) ديكر ڤاݢر ڠن ݢبري ڤرينته بهواسجيه بك نا مسيدري ڽڠ تميمبق بديل سݢوهلوم مشاركت كا لڤس اتراڽن.

Chinese (Traditional) : 格里德利 (Gridley) 或史塔克 (Stark) 在柵欄前約 100 英尺(30 公尺)處設置一根木樁,並下令在正規軍通過木樁之前,任何人不得開槍。Acehnese (Arabic script) : رنچڠ لى اميريكا ڽن مهوبوڠ ڠن تيتيك سربا نيبك تلو بوه اره ڽڠ مبيدا.

Chinese (Traditional) : 美國的計畫仰仗從三個方向同時發動攻擊。Acehnese (Arabic script) : جندرل جوهن چادوالدر نك ݢڤتلس سراڠن ك ڤكاچهواو سيدادو ايڠݢريس د بوردن تون, ڠن توجوان كڤتهن بالا بنتوان.

Chinese (Traditional) : 約翰·卡德瓦爾德 (John Cadwalder) 將軍將對在博登敦 (Bordentown) 的英國駐軍發動牽制攻擊,以封鎖任何支援部隊。Acehnese (Arabic script) : جندرال جيمس ايويڠ ݢچوق ٧٠٠ دري تنترا ملينتڠ كروڠ د ترينتون فيري, ݢچوق توتور د داءيره اسونڤينك كريك ڠن ݢتهن تنترا موسوه ڽڠ ڤلوڠ ڤسلامت دري.

Chinese (Traditional) : 詹姆斯·尤因 (James Ewing) 將軍將用特倫頓渡輪 (Trenton Ferry) 領七百名民兵渡河,佔領阿遜平克溪 (Assunpink Creek) 上的橋,並防止任何敵軍逃脫。Acehnese (Arabic script) : بالا تنترا ڽن اوتام ناكه ٢٤٠٠ دري اورڠ ڽڠ نك ݢ سيبرڠ كروڠ سيكورڠ ميل نيبك اوتارا ترينتون, عوه تلس ڽن ݢباݢي ك دوا بوه ڤاسوكن, سابوه د ميوب ݢريني ڠن سابوه د ميوب سولليفان, ك توجوان ݢ سراڠ سݢوهلوم صبح.

Chinese (Traditional) : 由 2,400 人組成的主要突擊部隊會在特倫頓以北九英里處過河,然後分成兩組,一組由格林帶領,另一組由蘇利文帶領,在破曉前發動進攻。Acehnese (Arabic script) : دڠن ماوبه نيبك سڤرڤت او سيتڠوه ميل جيڤلوڠ, اوكور ك باݢه ڤلوڠ جد ك لبيه هنا ڤنتيڠ ڠن تناݢ جد ك حل ڽڠ ك كبوتوهن.

Chinese (Traditional) : 由於跑步距離從四分之一英里改為半英里,速度的重要性變得越來越低,耐力變成為絕對必要的條件。Acehnese (Arabic script) : تنتو جيه سيدري اتليت ڤلوڠ ݢله سيكهن ميل كڤهون, سيدري اورڠ ڽڠ جد ݢڤلوڠ لم دوا مينت, مستي نا بك ݢوبڽن كممڤوان ڤلوڠ ڽڠ باݢه, تاڤي تناݢ ڽن ڤايه نا لم تيڤ واتو ڽڠ سوسه.

Chinese (Traditional) : 當然,一流的跑者,可以在兩分鐘內跑完八百公尺的人,速度一定夠快,但他不論如何一定要培養耐力。[Day23]

Acehnese (Arabic script) : لادوم ڤلوڠ مليڠكر نڠݢري واتو موسيم سيجوق, مݢابوڠ ڠن بوت ڤݢج بهݢين اتس بادن لم تمڤت ݢيمنايوم, ڽن كه بوت ڤسياڤ ڽڠ ڤاليڠ ݢج ك موسيم ڤلوڠ.

Chinese (Traditional) : 冬天適度的越野長跑,加上強化上身的體操訓練,是為跑季準備的最佳方式。Acehnese (Arabic script) : ڤاجوه ڤناجوه ڽڠ صحة ساݢل ڽن هنا سيب ك ڤنا تناݢ ڽڠ هاير, تاڤي اترا ڽن جد ك برت معاقبة نيبك اورڠ اتليت مودا ك بن مندوم كادءن ڽڠ ݢج.

Chinese (Traditional) : 僅攝取適當的營養並無法造就頂尖的成績,但可大幅影響年輕運動員的整體健康。Acehnese (Arabic script) : تاڤنا ك داي كصيحتن ڽڠ تيمڠ, تاڤبوت چارا جيب اير ڽڠ ݢج ك لازيم, ڠن بتامڤهوم كڤادوم بوه حل نك بوت ڤاجوه سوڤليمين ڽڠ نك جد د ڤايك تناݢ سيدري اتليت ڠن جي ڤايك راس سنڠ لم منعين (سڤورت).

Chinese (Traditional) : 維持健康的能量平衡、遵守真正有效的飲水習慣,並全面了解補充營養品,都能幫助運動員改進運動成績、提升運動樂趣。Acehnese (Arabic script) : جك ڤلوڠ لم جارك ڽڠ سدڠ ڽن بيئسا جيه منعين (سڤورت) ڽڠ هنا محل ; برڠݢاكري, لادوم نا ساله مڤهوم ك ڤادوم بوه الت ڽڠ د ڤرلو ك جد تا ايكوت.

Chinese (Traditional) : 中長跑是一種相對花費較少的運動項目,用以參加此項競技所需的裝備極少,但對於這些裝備則存在著許多錯誤觀念。Acehnese (Arabic script) : دابس جد ك تابلي بن لاݢو حاجت, تاڤي دوم نا معاقبة باچوت اتوا هنا ساڤوى عاقبة ڽڠ ڽات نيبك تمڤيلن.

Chinese (Traditional) : 需要時可購買此類產品,但多數對實質表現影響不大或甚至沒有影響。Acehnese (Arabic script) : اورڠ اتليت موڠكين ݢراس ڤرلو ك دابس ادت ڤيه مڠڽو دابه ڽن هنا مساڤوى نا منفعت ڽڠ ڽات.

Chinese (Traditional) : 即使產品無法提供真正的好處,運動員仍偏好使用某產品。Acehnese (Arabic script) : اتوم جد تاكهن سباݢي سابوه حل ڽڠ كوس اصل نيبك مندوم بندا ڽڠ نا.

Chinese (Traditional) : 所有物質的基本組成部分之一為原子。Acehnese (Arabic script) : ڽي ناكه سابوه حل ڽڠ سيب مچاور ڽڠ دڤنا, ڽڠ دكهن لى موديل بوهر ڽڠ سدڠ, نيبك سابوه اينتي اتوم ڽڠ جيتڠوه د كليليڠ لى ايليكترون, لاݢو هير ڤلانيت جيكليليڠ مات اوري – نكالن ݢمبر ١.١.

Chinese (Traditional) : 原子是一組非常複雜的結構。根據簡化的波爾模型,其包含在中央的核心,以及環繞核心的電子,與環繞太陽的行星有些類似。見圖表 1.1。Acehnese (Arabic script) : اينتي اتوم ڽن ناكه نيبك دوا بوه ڤارتيكل نيوترون ڠن ڤروتون.

Chinese (Traditional) : 原子核由中子和質子兩種粒子組成。Acehnese (Arabic script) : ڤرتوتون ڽن نا سابوه مواتن ليستريق ڽڠ ڤوسيتيف ڠن نيوترون هنا مواتن مسابوه ڤيه. ايليكترون نا مواتن ليستريق نيݢاتيف.

Chinese (Traditional) : 質子帶有正電荷,中子不帶電荷,電子則具有負電荷。Acehnese (Arabic script) : ك تكالن اورڠ چلاک, ݢتا سواه كڤهون تهت نكالن كاداءن ك ڤامن دري ديلو.

Chinese (Traditional) : 檢查傷者之前,你必須先觀察周邊環境,確保自己的安全。Acehnese (Arabic script) : ݢتا سواه نتڤوى د ڤت ته اورڠ ڽڠ چلاک ڽن واتو نڤتي ݢوبڽن ڠن باݢي كاداءن چلاک ڽڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 靠近傷者時須注意傷者位置和任何出現的警訊。Acehnese (Arabic script) : مسل ݢتا ساكيت واتو نتولوڠ, ݢتا موڠكين ڤݢج حل ڽڠ متامه لبيه بروق.

Chinese (Traditional) : 如果你在試圖幫助時受傷,可能只會讓事態變得更糟。Acehnese (Arabic script) : ڤنليتين مرومڤک ديڤريسي ڽن, ير ڠن بالا سينمبوڠ نيبك راس ساكيت ڠن چيدرا بك اورڠ ساكيت روڠ د ميوب.

Chinese (Traditional) : 研究發現,抑鬱、恐懼感和災難化可以調解下背部疼痛患者疼痛與失能之間的關係。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاروه نيبك بالا ساݢل, كن ديڤريسي ڠن ير ڽڠ كه شرط نيبك سيسي ڤ أ مسوسون تيڤ الحد ماتور.

Chinese (Traditional) : 只有災難性的,而非抑鬱和恐懼的作用,才是需要每週定期結構性身體活動訓練的條件。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن ݢايكوت لم بوت اوري ماتور ڤرلو لبيه جل دوكوڠ بك ڤرسڤسي نيݢاتيف ساكيت ك ڤبيدا راس ساكيت ڤاره ڠن راس هنا ماڠت نيبك مݢراق توبوه لاݢو بيئسا.

Chinese (Traditional) : 那些進行規律活動的人在對於疼痛的負面感知即慢性疼痛及一般物理性動作所造成的不適感之間的區別,需要更多的協助。Acehnese (Arabic script) : مكالن, اتوا ك ݢكالن منوروت بك سيستم فيسوال سينسوري اڠݢوتا توبوه اتوا مات.

Chinese (Traditional) : 視力,或視物的能力,來自視覺系統的感覺器官或眼睛。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم-ڤادوم بوه ڽڠ ملاءين مڽوم ساكيت نيبك مات, مولاءي بك ڤايه منوروت بك شرط ڤنجت ڤو.

Chinese (Traditional) : 眼睛包含許多不同構造,各構造的複雜度依其對有機體需求不同而有差別。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم-ڤادوم راس ساكيت ڽڠ ملاءين مڽوم ساكيت ملاءين, هن جد تڤيس اڠين ك ڤاڽڠ-ݢلومبڠ مبيدا ڠن نا تيڠكت مبيدا باݢه جيه, چيت اوق ڽن ڤرلو ڤݢج مبيدا ك ڤݢج جي تاموڠ ڠن نومبور مبيدا ك كرجا ڽڠ ڤس.

Chinese (Traditional) : 不同的結構有不同的功能、對不同的波長敏感、具有不同的敏銳度,還需要不同的處理過程來理解輸入,以及不同的數量達到最佳效率。Acehnese (Arabic script) : ڤوڤولاسي ناكه مساڤت مخلوق نيبك جنيس متنتو لم ولايه ݢيوݢرافي ڽڠ ڤس.

Chinese (Traditional) : 族群指的是在特定地理區域中活動的單一特定物種生物個體組成的群體。Acehnese (Arabic script) : واتو مندوم اورڠ لم سابوه ڤوڤولاسي جيڤسابن دڠن صفت فينوتيڤيك اوق ڽن جي ڤݢه سباݢي مونورفيك.

Chinese (Traditional) : 當群體內的所有個體在特定表徵方面都一致之時,便稱為單型性。Acehnese (Arabic script) : واتو اينديفيدو ݢڤتوڽوق ڤادوم بوه جنيس نيبك صفت متنتو اوق ڽن ڤوليمورفيك.

Chinese (Traditional) : 如果個體某項特徵呈現多種差異,即稱為多態性。Acehnese (Arabic script) : كولوني سيدوم تنترا مباريس ڠن ماومڤوڠ لم ماس مبيدا چيت.

Chinese (Traditional) : 螞蟻大軍也在不同階段行軍和築巢。Acehnese (Arabic script) : لم ماس مڤينه-ڤينه, سيدوم تنترا مباريس بك مالم اوري ڠن جي ڤيوه جيدوم بك چوت اوري.

Chinese (Traditional) : 在游獵階段,行軍蟻會在夜晚行動,白天停下來紮營。Acehnese (Arabic script) : كولوني ݢڤڤهون ماس مڤينه-ڤينه واتو كبه اومڤن كا مكورڠ. نيبك ماس ڽي, كولوني ݢڤݢج اومڤوڠ سيئت ڽڠ مݢنتي تيڤ اوري.

Chinese (Traditional) : 當食物量減少時,殖民地居民進入了一種遊牧階段。在此階段,殖民地居民建築起暫時性的住所,並且每天變換。[Day24]

Acehnese (Arabic script) : تيڤ مڤينه-ڤينه كارو اتوا ڤاوي نا م ١٧ اوري.

Chinese (Traditional) : 這種橫衝直撞的遷徙或行進,每次持續約 17 天。Acehnese (Arabic script) : ڤوى ڽن سيل؟ كات سيل ماصل نيبك كات لاتين ¨سيللا¨, مقصود جيه ¨روهوڠ اوبيت¨ , ڠن ڽن كڤهون جي ڤݢج لى سيدري اهلي ميكروسكوڤ ڽڠ ݢامتي ستروكتور نيبك ݢابوس.

Chinese (Traditional) : 什麼是細胞?細胞一詞來自拉丁語「cella」,意指「小房間」,而最初是由一位使用顯微鏡觀察軟木塞結構的人率先使用這個詞彙。Acehnese (Arabic script) : سيل ناكه سيڤوى-ڤوى ماصل نيبك مندوم مخلوق هوديڤ, ڠڽ مندوم مخلوق هوديڤ مسوسون نيبك سابوه اتوا لبيه سيل.

Chinese (Traditional) : 細胞是所有生物的基本單位,所有的生命體都是由一個或多個細胞組成的。Acehnese (Arabic script) : سيل ماصل تهت ڠن ڤنتيڠ ك مروني نيبك هوديڤ, سبتول جيه, اوق ڽن قايم جيڤݢه سباݢي ¨ دابس ڤڽوسون هوديڤ¨.

Chinese (Traditional) : 細胞對於生命的研究是如此基本而重要,事實上,它們常被稱作「生命的積木」。Acehnese (Arabic script) : سيستم سارف ݢڤلهرا هومويوستاسيس دڠن ݢكيريم ايمڤولس سارف بك سابوه توبوه ك ݢجاݢ جي لير داره تتڤ دجك ڠڽ هنا كارو.

Chinese (Traditional) : 神經系統藉由發送神經衝動到全身,保持血液流動且不受干擾,進而維持體內恆定。Acehnese (Arabic script) : ايمڤولس سارف ڽي جد جي كيريم دڠن باݢه بك سابوه توبوه ڽڠ ݢجاݢ توبوه تتڤ امن نيبك مندوم ڤوتينسي انچامن.

Chinese (Traditional) : 這些神經脈衝以極快的速度傳送到身體各處,協助身體避開潛在威脅。Acehnese (Arabic script) : اڠين ڤوتيڠ بليوڠ ݢسراڠ ولايه اوبيت جي بنديڠ دڠن بادي رايق لاءين, تاڤي ڽن جد ݢڤهنچور مندوم بك رج اوه دري جيه.

Chinese (Traditional) : 龍捲風與其他猛烈的風暴相比,侵襲的範圍較小,但它們能夠摧毀所有它們所經之處的東西。Acehnese (Arabic script) : اڠين ڤوتيڠ بليوڠ ڤروبه بك-بك كايو, ڤلكڠ ڤاڤن-ڤاڤن ݢدوڠ, ڠن جي باڤر موتو-موتو او لاڠيت. دوا ڤراسن داري اڠين ڽڠ ڤاليڠ برت ڽن لبيه نيبك تلو جم.

Chinese (Traditional) : 龍捲風能將樹連根拔起,將建築物上的木板扯掉,並將車輛拋向空中。龍捲風之中最猛烈的 2% 能持續超過 3 小時。Acehnese (Arabic script) : بادي رايق ڽي سيب تݢر اڠين سمڤي ٤٨٠ ك م / جم (١٣٣ م/س; ٣٠٠ م ڤ ه ).

Chinese (Traditional) : 這些怪獸風暴的風速高達每小時 480 公里(每秒 133 公尺;每小時 300 英里)。Acehnese (Arabic script) : اورڠ٠اورڠ كا ݢڤݢج ڠن ݢڤݢونا لينسا ك تاڤرايق نيبك تريب متيبو-ريبو تهون.

Chinese (Traditional) : 人類幾千年來一直在製造透鏡,並使用它的放大功能。Acehnese (Arabic script) : برڠݢادوم سبتول جيه ڤهون تهت نا تيليسكوڤ ݢڤݢج لى اورڠ ايروڤا بك اخير ابد ك-١٦.

Chinese (Traditional) : 但第一架真正的望遠鏡是 16 世紀末才在歐洲被製造出來的。Acehnese (Arabic script) : تيليسكوڤ ڽي ݢڤاكي سنيڤت دوا بوه لينسا ك ݢڤݢج اوبجيك ڽڠ جؤه بدس لبيه تي ڠن رايق

Chinese (Traditional) : 這些望遠鏡使用兩個鏡片,讓遠方的物體顯得更近且更大。Acehnese (Arabic script) : جوموه ڠن كرس اوتق كا سابى ساجن تاڽي ڠن ڽنكه صيفت كرجاسام عالمي بك واتو لاب عموم جيه جل لم سيكليڤ ݢڤيكير كدري ݢه ساݢل.

Chinese (Traditional) : 我們將永遠無法擺脫貪婪與自私。合作的本質就是當大多數人受益時,自私的行為在短期總能得到更多利益。Acehnese (Arabic script) : بريجڠ, جل اورڠ ݢتڤوى بهوا ڤيليهن ڽڠ ݢج ڽڠ تريب ڽنكه ݢكرجا سابن ڠن اورڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 希望多數人終將明白他們長期的最佳選擇是與他人合作。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم دري اورڠ ݢملوڤي بك سياوري ماءنسي تروء ݢجك او بينتڠ-بينتڠ ڽڠ لاءين ڠن ݢجلاجه دونيا, نا ڤادوم دري اورڠ ݢتاڽوڠ-تاڽوڠ ڤوى ڽڠ نا د لوار هيديه نا تا ڤاتيه اليين اتوا موڠكين نا لاءين ڽڠ اوديڤ.

Chinese (Traditional) : 許多人夢想著有一天,人類能到達另一個星球,探索其他嶄新的世界;有些人對太陽系外的事物感到好奇;有些則相信外星人或其他形式的生命可能存在於另一顆星球之上。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, مڽو يي توم مدالي موڠكين كا مدالي ك واتو ڽڠ تريب. بينتڠ-بينتڠ منن مسيڤرق سامڤي نا مليون-ليون ميل نيبك بينتڠ-بينتڠ ¨اورڠ ليڠكر¨.

Chinese (Traditional) : 但是,如果這確實發生過,那麼可能很長一段時間內都不會再發生。天體分散得如此之廣,以至於「比鄰」天體就相隔了數兆英里。Acehnese (Arabic script) : موڠكين بك سابوه جن, چوچو دري نه جيدوڠ بك ڤونچك دونيا لوار ڽن كا جي تاڽوڠ-تاڽوڠ ك اروح اينداتو؟

Chinese (Traditional) : 或許未來的某一天,你的曾孫會在站在外星人的世界中,好奇自己的祖先是誰?Acehnese (Arabic script) : بيناتڠ د ڤݢج داري دل سيل-سيل. اوق ڽن جي ڤاجوه سيڤوى-ڤوى تلس ڽن جي چرنا ڽن د دالم. دوم ملاتڠ جد مݢراق.

Chinese (Traditional) : 動物由眾多細胞構成。牠們吃東西並在體內消化。多數動物都能移動。Acehnese (Arabic script) : توك ملاتڠ ڽڠ نا اوتق (ادت ڤيه هنا مندوم ملاتڠ نا ; ابو-ابو چونتوه جيه, ههنا اوتق).

Chinese (Traditional) : 只有動物有大腦(然而甚至不是所有動物都有;例如水母就沒有大腦)。Acehnese (Arabic script) : ملاتڠ جد د تمو بك ومڤت تمڤت د بومي. اوق ڽن دتمو لم تانوه, د ملاڠوى لم لاؤة, ڠن د ڤر بك لاڠيت.

Chinese (Traditional) : 地球各處均能發現動物。牠們在地上挖洞、在海裡游泳、在空中飛翔。Acehnese (Arabic script) : سيل ڽنكه حل ڽڠ مسوسون ڠن ڽڠ مفوڠسي بك سابوه مخلوق (بندا-بندا) اوديڤ.

Chinese (Traditional) : 細胞是生命 (物) 有機體最小的構造單位和功能單位。Acehnese (Arabic script) : سيل اصل جيه داري كتا لاتين سيللا ڽڠ ارتي جيه كمر اوبيت.

Chinese (Traditional) : 細胞一詞來自拉丁文的 cella,意指小空間。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نكالن بك مخلوق اوديڤ دڠن ميكروسكوڤ, ݢتا جد نكالن اوق ڽن د ڤݢج داري كوتك-كوتك اوبيت اتوا بولا.

Chinese (Traditional) : 如果你在顯微鏡下觀察生物,你會看到生物是由小方塊或小圓球組成。Acehnese (Arabic script) : روبيرت هوك, سيدري اهلي بيولوݢي اصل ايڠݢريس, ݢكالن توڠ-توڠ ڤت ساݢي اوبيت د دالم ݢابوس دڠن سابوه ميكروسكوڤ.

Chinese (Traditional) : 英國生物學家羅伯‧虎克透過顯微鏡觀察到軟木塞中的小方塊。Acehnese (Arabic script) : كوتك-كوتك ڽن دس لاݢو كامر-كامر. ݢوبڽن كه اورڠ ڽڠ ڤهون ݢڤاريقسا سيل ماتي

Chinese (Traditional) : 它們看起來像一個個房間。他是首位觀察到死亡細胞的人。[Day25]

Acehnese (Arabic script) : ذات-ذات ڠن سڽاوا-سڽاوا جد د مينه داري سابوه صيفت او صيفت لاءين ڠن هنا مݢنتي.

Chinese (Traditional) : 元素和化合物可以從一種狀態移動到另外一種狀態時,而本質不會產生變化。Acehnese (Arabic script) : نيتروݢين سباݢي سابوه ݢس منتوڠ نا حل-حل ڽڠ سابن دڠن نيتروݢن چاير. صيفت چاير ڽن لبيه كرس تتاڤي موليكول-موليكول جيه تتڤ سابن.

Chinese (Traditional) : 氮在氣態之下,仍然與液態氮具有相同的性質。儘管液態密度較高,但兩者分子組成是一樣的。Acehnese (Arabic script) : اير ڽݢكه سابوه چونتوه ڽڠ لاءين. سڽاوا اير ڽن د ڤݢج داري دوا بوه اتوم-اتوم هيدروݢن ڠن سابوه اتوم اوكسيݢن.

Chinese (Traditional) : 水是另一個例子。水是由兩個氫原子和一個氧原子組成的。Acehnese (Arabic script) : ڽن نا سوسونن موليكول ڽڠ سابن ڤوى كه ڽن سابوه ݢس, چاير, اتوا كرس.

Chinese (Traditional) : 不論是氣體、液體或固體型態,都有相同的分子結構。Acehnese (Arabic script) : ادتڤيه صيفت بنتوق جيه جد مݢنتي, صيفت كيميا جيه تتڤ سابن.

Chinese (Traditional) : 雖然它的物理狀態可能會改變,但它的化學狀態依舊不變。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن ڽنكه سڤوى ڽن كانا سليڠكر تاڽي, دڠن جي ڤڠاروه مندوم ڽڠ تاڽي ڤوبوت, بهڤييه ڤايه تا مڤهوم.

Chinese (Traditional) : 時間就在我們周圍,影響著我們所做的一切,但又很難理解。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن كا جي مروني لى اوق سرجان اݢام, فيلوسوفي, ڠن علمو عالم ك مريبو تهون.

Chinese (Traditional) : 數千年來,宗教、哲學與科學學者都在研究時間。Acehnese (Arabic script) : تاڽي تاڤراس واتو سباݢي سابوه كجادين ڽڠ كا او ليكوت نيبك ماس اوكر رج ماس جيني ڠڽ ماس كا او ليكوت.

Chinese (Traditional) : 我們是以從未來到現在、再到過去的一連串事件來感知時間。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن سيت كريبن تاڤبنديڠ واتو (ڤاڽڠ) كجادين.

Chinese (Traditional) : 時間也是我們比對事件持續期間(長度)的方式。Acehnese (Arabic script) : درينه جد نتندا ابيه واتو كدري ڠن نكالن لوم سيكلوس كجادين. سيكلوس كجادين ڽنكه سيڤوى ڽڠ كجادين ماولڠ لوم سچارا مسوسون.

Chinese (Traditional) : 可透過觀察重複的週期性事件來標記自己的時間流逝。週期性事件指的是定期不斷重複發生的事。Acehnese (Arabic script) : كومڤوتر جيني كا جيڠوي ك تڤنا-ڤنا ݢمبر ڠن فيديو.

Chinese (Traditional) : 現在都用電腦來修改照片和影片。Acehnese (Arabic script) : انيماسي هاير جد تا ڤݢج بك كومڤوتر, ڠن جنيس انيماسي ڽڠ كوڤ جل جيڠوى بك تيفي ڠن بك فيلم.

Chinese (Traditional) : 我們可以用電腦做出精緻複雜的動畫,這種動畫越來越常出現在電視與電影上。Acehnese (Arabic script) : لاݢو قايم جي ركم ڠن كومڤوتر ڽڠ هاير ك جي ڤݢج ڠن جي ڤساڤت سور.

Chinese (Traditional) : 音樂錄製的方式,通常是以精密的電腦處理並進行混音。Acehnese (Arabic script) : ك واتو ڽڠ تريب سلام ابد ك سيكورڠ بلس ڠن ك دوا ڤلوه, جي ياقين بهواسجيه مشاركت ڤهون سلنديا بارو ناكه اورڠ ماوري, ڽڠ مبورو چيچم رقساسا ڽڠ ݢكهن مواس.

Chinese (Traditional) : 十九到二十世紀的很長一段時間,人們都相信紐西蘭的第一批居民是毛利人,他們會獵捕稱為恐鳥的巨鳥。Acehnese (Arabic script) : تيوري ڽن كه ڽڠ ڤتتڤ ڤيكيرن بهوا اورڠ-اورڠ ماوري ݢڤينه نيبك ڤولينيسيا لم ارمادا رايق ڠن ݢجوك سلنديا بارو نيبك موريوري, مبنتوق مشاركت مݢلي.

Chinese (Traditional) : 該理論隨後確立一個觀點,認為毛利人乘坐大艦隊,自玻里尼西亞開始遷徙,然後從莫里奧里人手中奪取紐西蘭,並建立一個農業社會。Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, بوقتي بارو ݢڤتوڽوق بهوا موريوري ناكه سابوه كلومڤوق ماوري دارت ڽڠ مميݢراسي نيبك سلنديا بارو او ڤولو چلاتهام, جي ڤكمڠ ك بودايا دامي ڠن خص اوق ڽن كدري جيه.

Chinese (Traditional) : 然而,新的證據指出,莫里奧里人是一個紐西蘭大陸的毛利人族群,他們從紐西蘭遷徙到查塔姆群島,發展出了自己獨特的和平文化。Acehnese (Arabic script) : د سينن نا چيت سوكو ڽڠ لاءين لم ڤولو چلاتهام ڽن ناكه ماوري ڽڠ جؤه د مينه داري سلنديا بارو.

Chinese (Traditional) : 查塔姆群島上還有另一個部落,他們是從紐西蘭移民而來的毛利人。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن د هل دري جيه اورڠ موريوري دسينن نا ڤادوم دري تنترا اوبيت ڠن د اخير بوت, اورڠ موريوري ڽن كا هابيس مسمڤوه

Chinese (Traditional) : 它們稱自己為莫里奧里人,之前發生了一些小衝突,而最終莫里奧里人被抹消了。Acehnese (Arabic script) : اورڠ سيدري-دري ڽڠ نا تو مڤادوب-ڤادوب تهون ݢتولوڠ كامي ݢهرݢاي تناݢ كامي ڠن سماڠت واتو دس تراڠ ݢنيلي مباݢي اوجي اتوا ڤيه هنا واسيل.

Chinese (Traditional) : 數十年來的長期參與者,可協助我們了解自己的長處和熱情,並坦誠評估自己的困境,甚至是失敗。Acehnese (Arabic script) : واتو مدڠر سيدري-دري اورڠ ݢڤݢه چاليترا ڤريبادي, كلولارݢا, ڠن اورݢانيساسي, كامي متمو علمو ڽڠ لهوق بهه ماس اول ڠن لادوم سيدري-دري ڽڠ ݢبري ڤڠاروه ڽڠ ݢج اتوا بروق لم بودايا اورݢانيساسي.

Chinese (Traditional) : 聆聽個人分享自己、家庭和組織的故事時,我們會聽到寶貴的觀點,更深一層了解過去或對組織文化帶來正負面影響的人物。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه تامڤهوم ك روايت سيدري اورڠ هنا متنتو ك تامڤهوم سابوه بودايا, ڽي نا كه ݢتولوڠ اورڠ بك ݢتمو باوت حل نيبك ڤت سرج اورڠ ڽن لم سابوه سجاره اورݢانيساسي.

Chinese (Traditional) : 儘管了解一個人的歷史並不代表了解文化,但這至少可以讓人理解他們在組織的歷史中處在什麼樣的位置上。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه تا نيلي واسيل ڠن تتڤوى حل ڽڠ هن جد ك واسيل, سيدري-دري اورڠ ڠن مندوم ڽڠ ݢڤروه دري جد ݢتمو نيلي ڽڠ لبيه لهوق, توجوان, ڠن ديا تناݢ لم اورݢانيساسي.

Chinese (Traditional) : 評估成功和漸漸意識到失敗的同時,個人和全體參與人員將更深入發現組織的價值、使命和驅動力。Acehnese (Arabic script) : لم تمسيل ڽي, تكالن لوم تمسيل-تمسيل ڽڠ كا او ليكوت داري ڤكاتن چارا مكت ڠن محاصيل واسيل ڽڠ جد ݢتولوڠ اورڠ ك لبيه ݢتريموڠ حل ڽڠ كا مݢنتي بارو ڠن اره او ݢريجا ليڠكر د سينن.

Chinese (Traditional) : 在這種情況下,回想起過去的創業行為及成功經驗,可幫助人們樂於接受當地教會的新改變與新方向。Acehnese (Arabic script) : قيصه مواسيل ڽڠ جد ݢڤكورڠ راس ير ك ڤروباهن, واتو جڤنا حل ڽڠ ݢج ڽڠ چوندروڠ او ڤروبهن او كر.

Chinese (Traditional) : 這種成功故事可以減弱對於改變的恐懼,同時讓人更願意接受未來的改變。Acehnese (Arabic script) : ڤولا كؤنفيرݢين ناكه تكنيك ڤمچاهن مسئاله ڽڠ ݢڤساهور ايدي-ايدي اتوا بيدڠ-بيدڠ ڽڠ مبيدا كجد مرمڤوق سولوسي.

Chinese (Traditional) : 聚斂性思考模式是解決問題的技巧,透過結合不同的想法或領域來找出解決方法。[Day26]

Acehnese (Arabic script) : فوكوس ڤولا ڤيكير ڽي ناكه كچڤاتن, لوݢيكا ڠن اكوراسي, نا چيت ايدنتيفيكاسي فكت, منرڤكن كلاءي تكنيك ڽڠ نا, ݢڤساهور اينفورماسي.

Chinese (Traditional) : 這種思考模式的焦點在於快速、合邏輯和精確,以及辨別事實、重新應用既有的技術、收集資訊。Acehnese (Arabic script) : فكتور تڤنتيڠ داري ڤولا ڤيكير ڽي ناكه : هاڽ نا سابوه جوابن ڽڠ بتول. درينه هاڽ نڤيير دوا جوابن, ياءيت بتول اتوا ساله.

Chinese (Traditional) : 這種心態最重要的特點就是只有一個正確答案。只考慮兩種解答,即對或不對。Acehnese (Arabic script) : جنيس سميكير ڽي جيڤهوبوڠ دڠن علمو اتوا ڤروسيدور ستندر تتنتو.

Chinese (Traditional) : 這種思維方式與特定的科學或標準程序有關。Acehnese (Arabic script) : اورڠ دڠن تيڤى ڤميكيرن ڽي ڤو ڤميكيرن ڽڠ لوݢيس, سڠݢوڤ ݢايڠت ڤولا, ڤسلسي مسئاله ڠن ڤبوت تيس علميه.

Chinese (Traditional) : 這類思考模式的人擅邏輯,他們能記住模式、解決問題、進行科學測試。Acehnese (Arabic script) : ماءنوسي سمڤي اوري ڽي ناكه ڽڠ ڤاليڠ هاير دالم ݢباچ اسي ڤيكيرن اورڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 人類是目前為止最有能力揣摩他人心思的物種。Acehnese (Arabic script) : ڽن ممعن بهواسجيه ݢتاڽي ڠن موداه جد تا كيرا ڤوى ڽڠ اورڠ لاءين تريموڠ, نهت, ڤاتيه, تڤوى اتوا هوا.

Chinese (Traditional) : 這意味著我們能夠成功預測其他人類的感知、意圖、信仰、理解和渴望。Acehnese (Arabic script) : بيبك كلبيهن ڽي مڤهوم لى ݢتاڽي اكن اورڠ لاءين ڽن ڤنتيڠ. ڽي اكن جد كݢتاڽي ك تا سلسي ڤوى ڽڠ هنا جلس داري بوت ڽات.

Chinese (Traditional) : 這些能力中,能夠了解他人的意圖至關重要。這個能力讓我們得以釐清身體動作可能帶有的含糊意義。Acehnese (Arabic script) : ك تمسيل, مڠڽو نكالن سيدري اورڠ ݢكهوء ݢاچا جنديلا موتو, ݢتا موڠكين اكن نڤيكير بهواسجيه اورڠ ڽن تڠوه ݢچوبا ݢچور موتو اورڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 舉例來說,如果您看到某個人正在打破車窗,您可能會假定他正在偷陌生人的車。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ڽن اكن لاءين لوم دڤيكير لى اورڠ مڠڽو ݢوبڽن كا ݢادوس ݢونچي موتو ݢه ڠن ڽن كه موتو اترا ݢوبڽن كدري ڽڠ تڠوه ݢچوبا تاموڠ او دالم.

Chinese (Traditional) : 如果他是遺失了自己的車鑰匙,並試著強行進入他自己的車子裡,那他應該受到不一樣的審判。Acehnese (Arabic script) : م ر اي ڽن اتس داسر سابوه فينومينا ڽات ڽڠ ديكهن سباݢي ريسوننسي مݢنيت اينتي ( ن م ر), ڽڠ ݢتمو واتو تهون ١٩٣٠ هن لى فيليكس بلوشه (ڽڠ ݢكرجا بك اونيفرسيتس ستندفورس) ٠ ڠن ايدوارد ڤورسيل (نيبك اونيفرسيتس هارفارد).

Chinese (Traditional) : 磁振造影 (MRI) 的基礎是一種稱為核磁共振 (NMR) 的物理現象,該現像是由菲利克斯‧布洛赫(史丹佛大學)和愛德華‧珀塞爾(哈佛大學)在 1930 年代發現的。Acehnese (Arabic script) : لم ريسوننسي ڽي, بيدڠ مݢنيت ڠن ݢللومبڠ راديو ݢڤجد اتوم ك د ڤتربيت سيڽل راديو ڽڠ هالوس.

Chinese (Traditional) : 共振時,磁場和無線電波會使原子發出微小的無線電信號。Acehnese (Arabic script) : لم واتو تهون ١٩٧٠, رايمونݢ دامادين, سيدري دوكتر ميديس ڠڽ سيدري علموان ريسيت, ݢتمو اصل داري ݢڠوي ريسوننسي مݢنيت ك ݢمبر سباݢي سابوه دابس ك دياݢنوسا ميديس.

Chinese (Traditional) : 1970 年,研究科學家雷蒙德.達馬迪安醫生發現了使用磁振造影作為醫療診斷工具的原理。Acehnese (Arabic script) : ڤت تهون دودي سابوه ڤاتين كا ݢبري, ڽڠ ك ڤاتين ڽڠ كڤهون تهت نا لم بيدڠ م ر اي.

Chinese (Traditional) : 四年後獲得一項專利,這是世界上第一個 MRI 領域的專利。Acehnese (Arabic script) : لم ١٩٧٧, د ر. دامادين ݢڤتلس ڤوى ڽڠ ݢڤݢج اكن كڤهون تهت داري "سابوه بادن" دابس م ر ي ك سكين, ڽڠ جيبوه نن لى ݢوب ڽن سباݢي " ايندومي تابيل".

Chinese (Traditional) : 1977 年,達馬迪安醫生完成建造第一台「全身性」磁振造影掃描儀,他將之稱為「不屈者」。Acehnese (Arabic script) : كومونيكاسي ڽڠ هنا مسمبوڠ ڤرلو ك واتو ك تكالن دري ڠن جوابن داري اورڠ.

Chinese (Traditional) : 非同步交流讓我們有時間反思,思考如何回應他人。Acehnese (Arabic script) : ڽي اكن دي ڤجد موريد ك د كرجا لم لڠكه دري جيه ڠن جد تا جاݢ لڠكه داري ڤرينته اينفورماسي.

Chinese (Traditional) : 這讓學生得以按照自己的步調學習,並控制教學資訊的呈現速度。Acehnese (Arabic script) : كتامه, نا باچوت واتو ڽڠ د تهن دڠن واتو كرجا ڽڠ موڠكين جد تا اوبه (بريمير, ١٩٩٨)

Chinese (Traditional) : 而且時間限制較少,讓工作時間可以更加靈活。(布雷默,1998)Acehnese (Arabic script) : ڠوى ك اينترنيت ڠن جارڠ لواس دونيا ڽن جد ك سيدري اورڠ ڽن كݢچوق دوم اينفورماسي لم سابن واتو.

Chinese (Traditional) : 網際網路和全球資訊網的使用,讓學習者無時無刻都能取得資訊。Acehnese (Arabic script) : موردي ڽن جد چيت ݢچوق ڤرتاڽاءن لم مباݢي واتو لم سي اوري ڠن ݢهارڤ جاوب ڽن باݢه, نيبك سواه ڤريه عوه واتو مرومڤک سچارا لڠسوڠ.

Chinese (Traditional) : 學生也可以隨時提交問題給老師,並在合理時間內快速得到回覆,不必等到下一次面對面的會談。Acehnese (Arabic script) : ݢڤتي مروني چارا ڽڠ ليه ماجو ݢڤتبا كبيباسن نيبك ابسولوت. هنا سابوه چارا ڽڠ ݢج ك مروني.

Chinese (Traditional) : 後現代的學習方法讓人能擺脫定則。學習的良方不只一種。Acehnese (Arabic script) : دس تكالن, هنا سابوه حل ڽڠ ݢج ك مروني. مروني جد نيبك ڤڠالمن اورڠ مروني ڠن علمو ڽڠ نا.

Chinese (Traditional) : 事實上,沒有什麼好事是特別要學習。學習發生在學習者與所呈現的知識間的經歷之中。Acehnese (Arabic script) : ڤڠالمن كامي ساعت ڽي دڠون ڤبوت-كدري ڠن اينفورماسي ڽڠ نا, مروني-مداسر اچارا تيفي مݢمبر حل ڽي.

Chinese (Traditional) : 從我們目前對 DIY 和資訊呈現的經驗來看,以教學為主的電視節目說明了這一點。Acehnese (Arabic script) : جل تهت نيبك ݢتاڽي مرومڤک دري ݢكالن اچارا تيفي ڽڠ جي ڤلمه ݢتاڽي سابوه بوت اتوا ڤڠالمن بك ݢتاڽي هن توم ساڤوى كهن اتوا ڠوى علمو ڽن.

Chinese (Traditional) : 因此,許多人會發現自己在電視節目中看到的是我們永遠都不會參與或應用的程序或經驗,我們永遠都用不到那些知識。Acehnese (Arabic script) : ݢتاڽي هم توم ڤݢج سابوه موتو, ݢڤدڠ اير منچور بك ليكوت رومه ݢتاڽي, ساور و ڤيرو ك ڤريقسا رونتوهن جامن, اتوا ڤݢج تمر رومه اورڠ سليڠكر ݢتاڽي.

Chinese (Traditional) : 我們永遠不會去改造汽車、在後院蓋一座噴水池、去祕魯考察古代遺跡,或是翻修鄰居的房子。Acehnese (Arabic script) : بركت لينك كاوات اوڤتيك د ميوب لاؤة او ايروڤا ڠن ساتليت برودباند, ݢريينلاند كا مسمبوڠ ڠن ٩٣% ڤوڤولاسي نا ݢاكسيس اينتيرنيت.

Chinese (Traditional) : 感謝連接到歐洲的海底光纖電纜和衛星寬頻,格陵蘭島上的網際網路非常發達,93% 人口皆能上網。[Day27]

Acehnese (Arabic script) : هوتيل اتوا اورڠ رومه ݢتا ( مسل تڠݢل بك ويسما اتوا رومه دري) موڠكين نا ويفي اتوا ڤ-چ مسمبوڠ بك اينترنيت, ڠن مندوم تمڤت نا واروڠ اينتيرنيت اتوا ڤادوم بوه تمڤت دڠن ويفي اورڠ رامي.

Chinese (Traditional) : 旅館或主人(如果住在民宿或私人住宅)應能提供 WiFi 或可上網電腦,且所有社區皆有網咖或部分提供 WiFi 的地點。Acehnese (Arabic script) : لاݢو جيسبوت د اتس, بهڤيه كتا ¨ايكسيمو¨ جي تريموڠ د اميريكا شاريكت, كتا ڽن جي اڠݢڤ مڤرنده اورڠ٢ ڽڠ كن اميريكا. اورڠ اركتيك, تركڤهون تهت اورڠ كانادا.

Chinese (Traditional) : 如上所述,雖然美國仍可接受「愛斯基摩人」一詞,但許多非美裔的北極地區人民,尤其是加拿大人,卻視之為貶義。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه موڠكين ݢتا مدڠر كتا ڽن جي ڤاكي لي ڤندودوق اصلي ݢريينلان, ڽڠ جي ڤاكي ڽن واجيب جيسي لي اورڠ اسيڠ.

Chinese (Traditional) : 儘管你可能聽過格陵蘭島原住民使用這個詞,但外國人應該避免使用。Acehnese (Arabic script) : ڤندودوق اصلي ݢريينلان جي سبوت دري جيه سباݢي اورڠ انويت د كانادا ڠن كالاليق (جامع كالاليت) , سابوه ڤندودوق ݢريينلاند, د ݢريينلاند.

Chinese (Traditional) : 在加拿大的格陵蘭原住民自稱為因紐特人,在格陵蘭則自稱為「Kalaalleq」(複數為 Kalaallit),意指「格陵蘭人」。Acehnese (Arabic script) : بوت بروق, ڠن نيت بروك ك اورڠ اسيڠ بك عموم جيه, سبتول جيه كارب هنا ݢتوري بك ݢرينلان, ادت ڤي د كوتا, هيديه هنا ¨داءيره ݢاسر.¨

Chinese (Traditional) : 對外來客犯罪和抱持惡意,一般來說在格陵蘭簡直前所未聞,即使是鬧區也沒有「危險地帶」。Acehnese (Arabic script) : چواچ لڤئي موڠكين سابوه بهيا ڽڠ دس ݢنوك هادڤي لي اورڠ ڽڠ هنا اسي.

Chinese (Traditional) : 毫無準備的人唯一真正會遭遇的危險,也許就只有寒冷的天氣了。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نجك ساول ݢرينلاند سلام ماس لڤئي (بتايڠت ماكين جيْه او باروه نجك, ماكين برت لاڤئي), ڽي ڤرللو تامى باجو ڽڠ سيب سؤم باچوت.

Chinese (Traditional) : 如果你在寒冷季節造訪格陵蘭(愈往北走,天氣愈冷),一定要攜帶足以保暖的衣物。Acehnese (Arabic script) : اوري ڽڠ ڤاڽڠ بك موسيم سؤم جد ك سبب ڤركارا هنا سيب ايس ڠن تسڠكوت ڤركارا كصحتن.

Chinese (Traditional) : 夏季漫長的白晝可能會導致難以獲得充足的睡眠等相關健康問題。Acehnese (Arabic script) : نيبك موسيم سؤم, بتݢه تهت سيت ك جاموء نورديك. ادت ڤيه جاموء ڽن هنا جي ڤايك دوم ڤڽاكيت, جاموء ڽن جد ك دڠر ته.

Chinese (Traditional) : 在夏季期間,也要慎防北歐的蚊子。雖然它們不會傳播任何疾病,但會令人不堪其擾。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ايكونومي سن فرانسيسكو مسڠكوت ڠن ڽن ك ݢالق جامو ݢله-دونيا, ايكونومي جيه ك تلس جي ڤريقسا مندوم.

Chinese (Traditional) : 舊金山的經濟雖然與其身為世界級觀光景點息息相關,不過這裡的經濟活動其實非常多元。Acehnese (Arabic script) : سيكتور تناݢ كرجا ڤاليڠ رايق ناكه جاس ڤروفيسيونل, ڤمرينته, كاواڠن, مداݢڠ, ڠن ڤاريويسات.

Chinese (Traditional) : 就業人口最多的領域為專業服務、公家機關、金融、貿易和觀光。Acehnese (Arabic script) : ڽن ݢمبر ڽڠ قايم لم لاݢو, فيلم, سسترا ڠن بوداي مشهور كا ݢبنتو ڤݢج كوتا ڠن لاندمارك د تڤوى بك سيݢوم دنيا.

Chinese (Traditional) : 音樂、電影、文學和流行文化中的頻繁描述使這座城市及其地標變得舉世聞名。Acehnese (Arabic script) : سان ڤرانسيسكو كا ݢكمبڠكن اينفراستروكتور ڤڠونجوڠ ڽڠ رايق دڠن لا هوتيل, تمڤت سماجوه, ڠن تمڤت كسڤاكتن ݢله-اتس.

Chinese (Traditional) : 舊金山發展出了大規模的觀光基礎建設,包括無數家飯店、餐廳,以及一流的會議設施。Acehnese (Arabic script) : سان فرانسيسكو ناكه سابوه تمڤت ڤاليڠ ݢج بك نڠݢري ڽن ك سماجوه اسيا لاءين: كوريا, تهايلند, اينديا, ڠن جڤڠ.

Chinese (Traditional) : 舊金山也是國內品嘗韓國菜、泰國菜、印度菜和日本菜等其他亞洲料理的最佳去處之一。Acehnese (Arabic script) : مسور او والت ديسنيى ورلد ناكه زياره كڤهون ك جل كلوارݢ اميريكا.

Chinese (Traditional) : 對很多美國家庭而言,前往迪士尼世界遊玩是心目中最重要的朝聖之旅。Acehnese (Arabic script) : ساور ¨خص¨ ݢڤتاموڠ ڤو او بندار اينترناسيونل اورلندو, ايك موتو بس او سابوه تمڤت هوتيل ديسنيى, ڤهابيس سڠكيرا سابوه الحد هن ݢتيڠݢل ڤروڤرتي ديسنيى, ڠن وي او رومه.

Chinese (Traditional) : 最「典型」的行程包括飛往奧蘭多國際機場、搭巴士前往迪士尼飯店、在迪士尼園區玩上一週後再回家。Acehnese (Arabic script) : نا مماچم ڽڠ هنا مباتس ڽڠ موڠكين, تاڤي ڽي تتڤ ڤرلو ڤوى ڽڠ اورڠ مقصود واتو اوق ڽن ڤݢه خبر جك او ديسنيى ¨جك او ديسنيى¨.

Chinese (Traditional) : 雖然有數不盡的各種可能,但多數人提到「去迪士尼世界」指的仍是這個。Acehnese (Arabic script) : دوم تيكيت ڽڠ جي ڤبلي اونلين رج سيتوس لاݢو ايباي اتوا چرايݢسليست باچوت ديڠوى تيكيت ڤارك-هوڤڤير لا-اوري.

Chinese (Traditional) : 許多在 eBay 或 Craigslist 等拍賣網站上賣出的票券,是已被使用過一部分的主題樂園多日聯票。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڽي ناكه سابوه كݢياتن ڽڠ عموم, تاڤي ݢتݢه لى ديسنيي: تيكيت هن جد ڤينه جاري.

Chinese (Traditional) : 儘管這是很常見的情況,但迪士尼禁止這種行為,因為門票是不可轉讓的。Acehnese (Arabic script) : تيڤ٢ ڽڠ ايس د ميوب ݢراند كاڽون واجيب نا ايدين كونجوڠ او دوسون.

Chinese (Traditional) : 必須具備野地許可證,才能在大峽谷邊緣之下的位置露營。Acehnese (Arabic script) : ايدين ڽن جيجوق ڤادوم بوه ساݢل سابب نك ڤليندوڠ ڤنتون چوت, ڠن جي ڤلت اورڠ ڤسن بك اوري ڤهون اول بولن, ڤت بولن سيݢوهلوم بولن ڽن ڤڤهون.

Chinese (Traditional) : 為了保護峽谷,許可證的數量有限,每月 1 號可申請四個月後的起程月許可證。Acehnese (Arabic script) : مكاجيه, مڠڽو نك چوك ايدين كونجوڠ او دوسون بك بولن ماي ناكه نيبك تڠݢل ١ جانواري.

Chinese (Traditional) : 因此,5 月任一日期的偏遠地許可會在 1 月 1 日開放申請。Acehnese (Arabic script) : لاڤق نيبك تمڤت ڽڠ سيب مشهور, لاݢو بريݢهة اڠيل چامڤݢروند ڽڠ تي ڠن ڤهاتوم رانچه, لازيم جيه جيڤڤونوه لى ڤسن ڽن جي تريموڠ بك تڠݢل ڤهون ايبوكوتا ريسيرفاسي.

Chinese (Traditional) : 比鄰幻影牧場的光耀天使營地等最熱門的營位區通常在開放預約申請的第一天就滿額了。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه نومبور ايدين ساݢل د جوك ك اورڠ ڽڠ جك لڠسوڠ ڽن ڤيه ك اورڠ ڽڠ ڤهون تروء, ڽڠ ڤهون ݢلايني.

Chinese (Traditional) : 現場登記的名額有限,採先到先得制。Acehnese (Arabic script) : تاموڠ افريكا اونوڠ دڠن موتو ڽنكه چارا ڽڠ هاير ك تكالن دومڤوى چده لاݢينا تمڤت ڽن ڠن تاجك بك تمڤت تمڤت د لوار تمڤت تماش بيئسا.

Chinese (Traditional) : 開車進入南部非洲是一種很好的方式,能看見該地區的所有美景,也能到達一般旅遊路線以外的地方。[Day28]

Acehnese (Arabic script) : ڽي جد جي ڤبوت مك موتو بيئسا دڠن ڤسياب بݢج تاڤي ٤ كالي ٤ جييور ڠن جل تمڤت جد جي ڤتربيت دڠن بس رودا ٤ كالي ٤ ڤاڽڠ.

Chinese (Traditional) : 透過仔細規劃,乘坐普通車輛也能做到,但強烈建議選擇四輪傳動車,而且許多地點只有高軸距的四輪傳動車才能抵達。Acehnese (Arabic script) : بتيڠت ته واتو تانك ڤݢج بهڤيه افريكا تونوڠ سابن هنا مندوم نڠݢري سليڠكر.

Chinese (Traditional) : 規劃時請牢記在心,南非雖然安定,但並非所有鄰國都如此。Acehnese (Arabic script) : شرط ڠن اڠكوس يوم فيسا مباݢي جنيس نيبك سابوه نڠݢري لاءين ڠن جيڤڠاروه لى نڠݢري اصل درينه.

Chinese (Traditional) : 各國的簽證要求和費用不盡相同,也會跟所屬國家或地區有關。Acehnese (Arabic script) : تيڤ نڠݢري سيت نا قانون چده لاݢينا ڤدابس ڽڠ مكارت ڽڠ نا لم موتو.

Chinese (Traditional) : 每個國家也有各自的法律,要求車內必須放置哪些緊急物品。Acehnese (Arabic script) : لى ترجون فيكتوريا ڽنكه بك سابوه زيمببوي بله بارت, لڤس چر نيبك ليفيڠستون, زمبيا, ڠن تي بوستون.

Chinese (Traditional) : 維多利亞瀑布鎮位在辛巴威西部,鄰近尚比亞邊境的利文斯頓,也很靠近波札那。Acehnese (Arabic script) : كوكتا ڽي ناكه ڤس بله دس اير ترجون, ڠن ڤهون تهت اوق ڽن ݢالك, تاڤي نيت جك متماش ڽڠ مشهور ڽي جيڤتبا كدوا ك سيبرڠكسي جك لم اوتن ڠن اورڠ جك تماش جل واتو ك تيڠݢل تريب هينن.

Chinese (Traditional) : 這個城鎮緊鄰著瀑布,瀑布是主要的景點,但此熱門的旅遊地點,為探險家和觀光客皆提供了許多長期停留的機會。Acehnese (Arabic script) : بك موسيم اوجن (بولن نوفيمبير سمڤي بولن ماريت), اير جي ايك سيب ماڽڠ ڠن سرج ڽڠ هنا كون كون.

Chinese (Traditional) : 雨季(十一月至三月)水量會高出許多,瀑布會更加壯觀。Acehnese (Arabic script) : د جامين بولوت ته مڠڽو تا جمرڠ توتور اتوا تاجك ابينا رج اوه ڽڠ ملويع ملويع بك اير ترجون.

Chinese (Traditional) : 如果過橋或沿著瀑布旁的蜿蜒的小徑行走,保證你一定會被淋濕。Acehnese (Arabic script) : بله لاءين, ڽنكه مسابب اير جيه سيب ماڽڠ سمڤي دس تكالن اير ترجون ڽڠ سبتولجيه جيڤادوك لى مندوم اير!

Chinese (Traditional) : 不過,正因為水量太大,觀看瀑布本身的視線會被大量的水遮蔽!Acehnese (Arabic script) : قبور توتنكهامون (KV62). KV62 موڠكين ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك قبور د ڤنتون, تمڤت ݢتمو هوارد چارتر تهون ١٩٩٢ بك بهوم ڤڠ اولو مليݢي ڽڠ كا رب ڤونوه.

Chinese (Traditional) : 圖坦卡門之墓 (KV62)。KV62 可能是山谷中最有名的墳墓了,它是霍華德·卡特在 1922 年發現的景象──年輕國王埋葬的地方、幾乎絲毫不受損壞的皇陵。Acehnese (Arabic script) : تابنديڠ ڠن لادوم جرات ڤڠ اولو ڽڠ لاءين, ادت ڤيه جرات توتنكهامون كا رب هنا ڤاتوت تا ساور, جد ك اوبيت ڠن هياسن ابي ڤس.

Chinese (Traditional) : 相較於大多數的皇陵,小而簡約的圖坦卡門墓穴顯得幾乎不值一顧。Acehnese (Arabic script) : سيبرڠكاسي ڽڠ مهت كالن بوكتي رلهوه ڤاتوڠ ڽڠ جيڤݢج نيبك تا ايله داي ك جيڤتربيت بك كرندا سابب تله ݢه سيت اولو ڠن باهو ساݢل ڽڠ دس.

Chinese (Traditional) : 若有任何人想要看當初人們因為試圖把木乃伊移出棺木而造成的損壞,他們只會大失所望,因為他們只能看見木乃伊的頭和肩膀。Acehnese (Arabic script) : مݢه جرت ڽڠ هاير ڽن هنا لى هينن, تاڤيه كا جيڤينه او موسيوم مصر د كايرو.

Chinese (Traditional) : 陵墓裡各種令人歎為觀止的財富已不在陵墓內,而是被移往在開羅的埃及博物館。Acehnese (Arabic script) : جامو تروك سيئت لبيه ݢج ݢڤابيه واتو اوقڽن د تمڤت لاءين.

Chinese (Traditional) : 時間不充裕的旅客,最好把時間花在其他地方。Acehnese (Arabic script) : ڤهنوم كروم, ١٢ ك م بله تونوڠ بارت داري سيىم رياڤ. چاندي بك ڤونچك بوكيت ڽي د ڤدوڠ بك اخير ابد ك-٩, واتو ماس راج ياسوفارمان.

Chinese (Traditional) : 豬山寺廟位於暹粒市西南方 12 公里處。這座山頂上的寺廟建於 9 世紀末,時值耶輸跋摩國王統治時期。Acehnese (Arabic script) : كادءن ڽڠ رمڠ رمڠ بك چندي ڠن ڤوى ڽڠ دس د اتس دانو تونلي ساڤ د ڤݢج بوت ايك او بوكيت ڽن نا فاءيده.

Chinese (Traditional) : 神廟陰鬱的氣氛和洞里薩湖的美景,讓攀登到山頂的這段路程值回票價。Acehnese (Arabic script) : نكونجوڠ او تمڤت ڽن جد دڠن تصحيح د ݢابوڠ دڠن سابوه كونجوڠن دڠن جالو او انق لاؤة ڽن.

Chinese (Traditional) : 入園參觀行程可與乘船遊湖行程合併,十分便利。Acehnese (Arabic script) : كرچيس اڠكور ڽن ڤرلو ك نتاموڠ لم چندي مكاجيه بيك تور نمو ڤاسڤور ساجن درينه واتو نجك او تونلي ساڤ.

Chinese (Traditional) : 必須持吳哥窟通行證才能進入神廟,所以去洞里薩湖時別忘了帶吳哥窟門票。Acehnese (Arabic script) : بيت المقدس ڽنكه ابوكوتا ڠن كوتا ڽڠ ڤاليڠ رايق د إسرائيل, به ڤيه دوم نڠݢري لاءين ڠن شاريكت نڠݢري نڠݢري هن دڤڽتا ڽن سباݢي ابوكوتا إسرائيل.

Chinese (Traditional) : 耶路撒冷是以色列的首都及最大城市,儘管大多數其他國家及聯合國並不承認它是以色列首都。Acehnese (Arabic script) : كوتا جامن ديلو بك بوكيت جوديان ڽن نا سابوه سجاره ڽڠ لاݢك ڽڠ تريب جيه مريبو تهون.

Chinese (Traditional) : 猶地亞山的古城擁有長達數千年的迷人歷史。Acehnese (Arabic script) : كوتا ڽن كرامة ك تلو اݢام ڽڠ مونوتىيس - ياهودي, كريستن ڠن اسلام, ڠن جد سباݢي ڤوست روهانيه, اݢام, ڠن بودايا.

Chinese (Traditional) : 該城市是三種一神教──猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地,也是精神、宗教和文化的中心。Acehnese (Arabic script) : سبب ممعنا اݢام نيبك كوتا ڽن, ڠن خصوص جيه جل تمڤت نيبك داءيره كوتا جامن, بيت المقديس ڽنكه سابوه نيبك تمڤت كونجوڠ توريس ڽڠ ڤهون اسرائيل.

Chinese (Traditional) : 由於宗教上的重要性,特別是舊城區的許多遺址,耶路撒冷成為以色列的主要觀光景點之一。Acehnese (Arabic script) : بيت المقديس نا جل تمڤت مسجاره, اركيولوݢيس ڠن مبودايا, دڠن تمڤت مبلي ڽڠ مݢه ڠن مسك مسك, كدي كدي كوڤي, ڠن تمڤت تمڤت سماجوه.

Chinese (Traditional) : 耶路撒冷擁有許多歷史、考古和文化景點,以及充滿活力且人潮擁擠的購物中心、咖啡廳和餐廳。Acehnese (Arabic script) : ايكوادور ݢلاكو اورڠ كوبا تريموڠ سابوه سورت اونداڠن سيݢوهلوم ݢتاموڠ ايكوادرو رج بندارا اينترناسيونل اتوا تمڤت تاموڠ ڽڠ ڤاليڠ لوار.

Chinese (Traditional) : 厄瓜多要求古巴公民在經國際機場或入境關口進入厄瓜多之前,必須收到邀請函。Acehnese (Arabic script) : سورت ڽي سوواه د ڤصحيح لى منتري لوار نڠݢري ايكوادور, ڠن ڤاتيه دڠن شرط شرط ڽن كا متنتو.

Chinese (Traditional) : 此信必須經厄瓜多外交部批准,並符合相關要求。[Day29]

Acehnese (Arabic script) : شرط شرط ڽي جي ڤݢج ك د سديا سابوه بوت ڤينه ڽڠ مسوسون دلو انتارا مندوا نڠݢري ڽن.

Chinese (Traditional) : 這些要求是為了讓兩國間的遷徙活動更井然有序。Acehnese (Arabic script) : اورڠ كوبا ڽن ممت كرچيس اوجو US سواه جك ساور سابوه كانتور كونسولت ايكوادور ك ݢتمو سابوه ڤڠچوالين ك شرط ڽي.

Chinese (Traditional) : 持有美國綠卡的古巴公民應前往厄瓜多領事館,獲得這些條件的豁免權。Acehnese (Arabic script) : ڤسڤور اتا ب صح ڤليڠ كورڠ ٦ بولن عوه تلس تڠݢل نجك. تيكيت جك ڠن وي/سيݢر جك ڽن ڤرلو مجن ڤادوم تريب نتيڠݢل.

Chinese (Traditional) : 從旅行日期開始計算,你的護照必須擁有 6 個月以上有效期限。此外還需要來回票或前往他地機票,證明你的停留時間。Acehnese (Arabic script) : جك جك لبيه موره ك كلومڤوق ڽڠ لبيه رايق, ارتي جيه مڠڽي ݢتا سيدري اتوا دڠن سيدري ڠن ساݢل, نچوبا مرومڤک اورڠ لاءين تلس ڽن نڤݢج سابوه كلومڤوق ڽڠ اورڠ جيه ڤت سمڤي نم دري ك تامه سيدري-سيدري اورڠ ڽڠ لبيه ݢج.

Chinese (Traditional) : 越多人的旅行團價格越便宜,所以若是單獨或與一名朋友外出旅行,可以與其他人結伴組成四到六人的團體,以降低個人單價。Acehnese (Arabic script) : به ڤيه منن, ڽوى بيك جد بتول بتول هن نهيراو, سبب قايم جيه توريس رامى تهت دڤويت دڤويت هينن ك د ڤاسي لم موتو.

Chinese (Traditional) : 但您不需要太擔心,因為通常都會有許多旅客四處詢問加入旅行團。Acehnese (Arabic script) : ڽن دس سبتول جيه لبيه ك چارا ڤݢج اورڠ به ݢڤاتيه اوق ڽن ڤرلو باير لبيه لى.

Chinese (Traditional) : 這似乎更像是某種騙人以為他們必須付更多錢的招數。Acehnese (Arabic script) : ماڽڠ د اتس بله باروه اوجوڠ داري ماچهو ڤيچهو ڽنكه ݢونوڠ مرلڠ, قايم جد ك لاير ك چوق ݢمبر داري جل ݢمبر ڽڠ تيڠݢل داري تمڤت ڽن.

Chinese (Traditional) : 矗立在馬丘比丘北側的陡峭尖山,經常成為許多馬丘比丘遺址照片的背景。Acehnese (Arabic script) : ڽن دس هاڠب باچوت داري يوب, ڤيه ڽن مرلڠ ڠن ڤايه بك تا ايك, تاڤي اورڠ ڽڠ سيب صحت بيئسا جيه جد ݢݢرك لم واتو ٤٥ مينيت.

Chinese (Traditional) : 它由下仰望看起來有些嚇人,坡度陡峭難以攀登。但是大部分體力正常的人應該可以在45分鐘內登頂。Acehnese (Arabic script) : رڽن باتو ملڠ دوم بك رج, ڠن د تمڤت ڽڠ لبيه رلڠ نا تالي بسي دسديا ك تومڤڠ مت جاري.

Chinese (Traditional) : 大部分的步道都鋪設石階,地勢陡峭的路段則裝上鋼纜作為扶手。Acehnese (Arabic script) : ڽن دڤݢه, برلهن هابيس نفس, ڠن برلهن لم تمڤت ڽڠ لبيه رلڠ اوتام جيه واتو بولوت, ڽن باݢه جد ك بهيا.

Chinese (Traditional) : 也就是說,要有喘不過氣的心理準備,也要特別小心較陡的部份,尤其是潮濕的時候,因為這可能迅速使情況變得危險。Acehnese (Arabic script) : ناݢوها اوبيت تي دڠن ڤوچك ڽڠ ڤرلو نليوت, ڽن اݢك ميوب ڠن اݢك ارت مسك مسك.

Chinese (Traditional) : 接近頂端的地方有個必須穿越的小洞穴,它的高度很低且擠出洞有點難度。Acehnese (Arabic script) : مكالن سيتوس ڠن مناتڠ عالم د ݢالاڤاݢوس ڽن ڤاليڠ ماڠت دڠن ڤراهو, لاݢو چهرليس داروين ڤبوت بك تهون ١٨٣٥.

Chinese (Traditional) : 欣賞加拉巴哥美景和野生動植物的最佳方式就是乘船,一如查爾斯‧達爾文在 1835 年的作法。Acehnese (Arabic script) : لبيه داري ٦٠ كاڤل ڤسيار ملايڠ بك اير ݢالاڤاݢوس ڽڠ رايق جيه لوت داري ٨ سمڤي ١٠٠ دري ڤنومڤڠ.

Chinese (Traditional) : 超過 60 艘遊輪往返加拉巴哥群島的水域,搭載乘客數從 8 名到 100 名不等。Acehnese (Arabic script) : دوم اورڠ ماڠت ݢڤسن تمڤت جيه اول (سبب ڤراهو بيئسا جيه ڤنوه واتو موسيم رامي).

Chinese (Traditional) : 大多數遊客很早就提前訂位(旺季的船票通常一位難求)。Acehnese (Arabic script) : بياقين اݢين ڽڠ نڤسن تيكيت ڽن اورڠڽڠ ماهير تنتڠ ݢالاڤاݢوس دڠن ڽڠ ݢج ݢتوعوه لا ماچم كاڤل.

Chinese (Traditional) : 確保幫您預訂的旅行社是加拉巴哥群島的專家,並擁有對各種船隻的廣泛知識。Acehnese (Arabic script) : ڽو ك ڤياقين ڤوى ڽڠ نهاروق ڠن /اتوا ڤوى ڽڠ هن نهاروق ڽن ڤس دڠن كاڤل ڽڠ ڤاليڠ ڤس ك اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 這將確保您的特定興趣和/或限制會與最適合它們的船隻相符。Acehnese (Arabic script) : سيݢوهلوم اورڠ سڤاڽول تروه بك ابد ك-١٦ بهݢين باروه چهيلي ڽن د توب اتوران اينچا سمنتارا اورڠ اصل اراوكيانس (ماڤوچهي) د تيڠݢل بك تڠوه ڠن تونوڠ چهيلي.

Chinese (Traditional) : 在西班牙人於 16 世紀抵達智利前,其北部受印加帝國統治,中部及南部則居住著原住民阿勞卡尼亞人(馬普切人)。Acehnese (Arabic script) : ماڤوچهى ڤيه ساله سابوه داري كلومڤوق اورڠ اصل اميريكا ڽڠ دودي ڽڠ مردهكا, ڽن هن ڤونوه ديچوق ك اتورن ڤݢه خبر بهسا سڤاڽول سمڤي عوه تلس چهيلي مردهكا.

Chinese (Traditional) : 馬普切人也是最後一群獨立的美洲原住民團體之一,他們直到智利獨立後,才完全被納入西班牙語的治理。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه چهيلي دڤڽات مردهكا بك تهون ١٨١٠ (د تڠوه ڤرڠ ناڤوليونيك ڽڠ ڤݢج سڤاڽول هنا سابوه ڤوست ڤمرينتهن ڽڠ مفوڠسي لم ڤادوم تهون), كمنڠن ڽڠ ڤنتو دڠن اورڠ سڤاڽول ڽن هن دتمو سمڤي تهون ١٨١٨.

Chinese (Traditional) : 雖然智利在 1810 年即宣佈獨立(當時正值拿破侖戰爭,西班牙有好幾年都沒有正常運作的中央政府),但直到 1818 年才擊敗西班牙,取得決定性的勝利。Acehnese (Arabic script) : سڤوبليك دومينيكا (سڤاڽول: سيڤوبليكا دومينيكنا) ناكه سابوه نڠݢري كاريبيا ڽڠ د تيڠݢل د ڤولو بهݢين تيمور هيسڤانيولا, ڽڠ د باݢي ڠن هايتي.

Chinese (Traditional) : 多明尼加共和國(西班牙文:República Dominicana)是一個加勒比海國家,和西邊的海地共同位於伊斯帕尼奧拉島上。Acehnese (Arabic script) : سلاءين ڤانتي اني ڤوتيه ڠن ڤمنداڠن ݢونوڠ, نڠݢري ڽي كه كوتا توها ايروڤا ڽڠ نا د اميريكا, جيني ڽن سابي سانتو دوميڠݢو.

Chinese (Traditional) : 除了白色沙灘和山岳景觀,這個國家也是美洲最古老的歐式城市的所在地,就是現在是聖多明哥的一部份。Acehnese (Arabic script) : ڤولو ڽن ڤهون د تيڠݢل لى اوق تاينوس ڠن كاريبيا. كاريبيا ڽن كه اوق ڽڠ متوتور بهسا اراواكن نيبك ١٠٠٠٠ س م.

Chinese (Traditional) : 此島最初的居民為泰諾人與加勒比人。加勒比人說的是阿拉瓦語系,在約公元前一萬年來到此地。Acehnese (Arabic script) : لم ڤادوم تهون ڽڠ سيڠكت عوه تلس تروء اوق ڤنجلاجه ايروڤا, ڤؤڤولاسي اوق تاينوس كا لا مكورڠ كرن ڤنكلوق سڤاڽول.

Chinese (Traditional) : 在歐洲探險家抵達後的短短幾年內,塔伊諾城的人口遭到西班牙征服者大幅地削減。Acehnese (Arabic script) : منوروت فراي بارتولومي د لاس كاساس (تراتادو د لاس ايندياس) انتارا تهون ١٤٩٢ ڠن تهون ١٤٩٨ ڤنكلوق سڤاڽول جيڤوه ١٠٠٠٠٠ دري اوق تاينوس.

Chinese (Traditional) : 根據《弗雷·巴托洛梅·德拉斯·卡薩斯》(西印度專著),在 1492 年至 1498 年間,西班牙征服者約殺了 100,000 名泰諾人。Acehnese (Arabic script) : جاردين د لا اونيون. تمڤت ڽي دڤدوڠ سباݢي اتريوم ك سابوه كسڤاكتن ابد ك-١٧, ڽڠ تيمڤلو د سن ديىݢو ڽنكه ساݢل تمڤت ڽڠ سلامت.

Chinese (Traditional) : Jardín de la Unión,是一座 17 世紀修道院修建來作為中庭使用的空間,而聖地牙哥聖殿 (Templo de san Diego) 是該修道院碩果僅存的建築。[Day30]

Acehnese (Arabic script) : ڽن جيني دڤجد ك چيترال ڤلازا, ڠن سابي لا ماچم ڤياسن دڤݢج هينن, اوري ڠن مالم.

Chinese (Traditional) : 如今此空間被當作中央廣場,不論日夜都十分熱鬧。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه تمڤت ڤاجوه بك تامن, بك سڤوت ڠن مالم هينن نا كونسير ڤرى قايم جي بري لى ݢازيبو ڤوست.

Chinese (Traditional) : 花園周圍有幾間餐廳,下午和晚上通常在中央涼亭有免費演奏會。Acehnese (Arabic script) : چالليجون ديل بىسو (جوروڠ مچوم٢) , دوا بوه تره ماڽڠ جي ڤچرى لي تراه ماڽڠ ٦٩ سينتي ميتير ساݢل ڽنكه رومه ليݢيندا چينتا جامن.

Chinese (Traditional) : Callejon del Beso(親吻小巷)。古老愛情傳說的發源地,因兩邊陽台中間間距只有 69 公分。Acehnese (Arabic script) : كا ڤادوم ڤادوم سن نا مڤادوم دري انق ميت نك چاليترا بك درينه.

Chinese (Traditional) : 花幾枚硬幣,就會有小孩說故事給你聽。Acehnese (Arabic script) : ڤولو بوين ڽن كه سابوه ڤرجالنن ڽڠ مشهور سي اوري اوري اتوا ابيه ڤكن ݢڤتبا ايك جالو, ايك ݢونوڠ, كدي كدي, تمڤت ڤاجوه بو ڠن جل لوم.

Chinese (Traditional) : 寶雲島是熱門的一日遊或週末郊遊的地點,可進行划皮艇、健行、購物和餐飲等活動。Acehnese (Arabic script) : كلومڤوق اصلي ڽي نا د هووي سووند هنا جيؤه بك فنكوفر, ڠن ماڠت جي اكسيس رج تكسي اير ڽڠ دجك بك ڤولو ݢرانفيللى د ڤوست كوتا فنكوفر.

Chinese (Traditional) : 這個道地社區位於溫哥華附近的豪灣,乘坐從溫哥華市中心固蘭湖島出發的定時水上計程車就能輕鬆抵達。Acehnese (Arabic script) : ك اوق ڽن ڽڠ ڤراست بوت اوري اوري د لوار رومه, ڤرجالنن او جوروڠ لاؤة او لاڠيت سيب برت ڤنتيڠ.

Chinese (Traditional) : 對那些喜歡戶外活動的人來說,一定要到海天走廊旅行。Acehnese (Arabic script) : وهيستلير (١,٥ جم ايك موتو بك فنكوفر) ڽن مهل تاڤي مشهور كرن بك ٢٠١٠ اوليمڤيادى موسيم لڤئي.

Chinese (Traditional) : 託 2010 冬季奧運的福,距離溫哥華車程 1.5 小時的惠斯勒又貴又出名。Acehnese (Arabic script) : بك موسيم لڤئي, نڤراست ڤادوم بوه سكي ڽڠ ݢج د اميريكا اوتارا ڠن موسيم سؤم چي چوبا ڤادوم اصلي داءيره ݢونوڠ ڽڠ ݢج جك ڠن ݢريتن اڠين ݢونوڠ.

Chinese (Traditional) : 冬季可享受北美洲最棒的滑雪場地,夏季則可體驗最正統的登山自行車。Acehnese (Arabic script) : يدين سواه تاڤسن لبيه اول. دري نه سواه مرومڤک ايدين ك ن دوم د سيرينا.

Chinese (Traditional) : 許可證必須事先預訂。你必須擁有許可證才能在錫雷納過夜。Acehnese (Arabic script) : سيرينا ڽن كه سابوه سابوه ڽڠ كميت ستاسيون ڽڠ جيڤتبا بيليك ڠن ڤناجوه سؤم سلاءين مدوم. لا ليونا, سان ڤيدريللو, ڠن لوس ڤاتوس جيڤتبا مكمه ساݢل هنا جي سديا ڤناجوه.

Chinese (Traditional) : 只有西雷納林區管理站提供露營地以外的合宿房與熱食。拉萊歐那、聖佩德里羅和洛斯帕托斯只提供露營地,不提供食物。Acehnese (Arabic script) : ڽي ݢمڤوڠكين ك امن ايدين لڠسوڠ بك تامن بك اورڠ كميت ستاسيون د ڤويرتو جيمينيز, تاڤي اوق ڽن هنا جيتوڠ كرتو كريديت

Chinese (Traditional) : 您可能可以直接從希門尼斯港的公園管理處預定通行證,但他們不收信用卡。Acehnese (Arabic script) : ڤلاينن تامن (م اي ن ا ى) هنا جيڤتربيت ايدين لبيه داري سي بلن تروء ڽڠ جيهيندر.

Chinese (Traditional) : 公園管理處(哥斯大黎加環境能源部)只簽發預計抵達時間在一個月內的許可證。Acehnese (Arabic script) : چافي نيت ايل سول جيڤتبا جيڤلاكو ريسيرفاسي ڠن يوم $٣٠ ,اتوا $١٠ ك تيكت سي اوري ; ماوتيت بك ترس كوركوفادو.

Chinese (Traditional) : El Sol 網咖提供預約服務,費用為美金 $30,或一日票 $10;更多訊息請見科爾科瓦杜國家公園相關頁面。Acehnese (Arabic script) : ڤولو چووق ڽنكه ڤولو ڽڠ مساڤت ببس ڠن سلنديا بارو, نا د ڤوليسينيا, بك تڠوه تڠوه بله تونوڠ سامودرا ڤاسيفيك.

Chinese (Traditional) : 庫克群島是一個與紐西蘭自由結盟的島國,位於南太平洋中部的玻里尼西亞。Acehnese (Arabic script) : ڽي كه نڠݢري كڤولوان دڠن ١٥ ڤولو ڽڠ ڤاليڠ رايق ڽڠ مسيڤرق د لاؤة لواس جيه ٢,٢ جوتا ك م٢.

Chinese (Traditional) : 這是由 15 座島嶼組成的群島,遍佈在 220 萬平方公里的海上。Acehnese (Arabic script) : دڠن زونا واتو ڽڠ سابن لاݢو هاوي, مجن مجن ڤولوڽن جيكيرا سباݢي ¨هاوي دميوب¨.

Chinese (Traditional) : 因為群島跟夏威夷同時區,所以有時又被稱為「南半球夏威夷」。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه لبيه اوبيت, ڽي ترايڠت ڤادوم دري جامو توها هاواي سݢوهلوم جد ك كنݢراءن هنا مندوم تمڤت دوم اورڠ لوار ڽڠ لواه ڠن ݢدوڠ سلاءين جيه.

Chinese (Traditional) : 雖然面積較小,但此處會讓一些年長旅客想起尚未成為美國一州、大型觀光飯店與其他開發案還沒進駐的夏威夷。Acehnese (Arabic script) : ڤولو چووق هنا كوتا تاڤيه نا م ١٥ ڤولو ڽڠ مبيدا. ڽڠ ڤهون تهت ڽنكه راروتوڠا ڠن ايتاتوكي.

Chinese (Traditional) : 庫克群島沒有任何城市,而是由十五個不同島嶼組成。主要島嶼是拉羅湯加島及艾圖塔基島。Acehnese (Arabic script) : بك نڠݢري ماجو اوري ڽي, ݢڤسديا تمڤت ايس ڠن بو بڠوه كا ݢاڠكت جد ك بنتوك سني.

Chinese (Traditional) : 在今日的已開發國家,提供豪華的 B&B 服務已經提升為一種藝術。Acehnese (Arabic script) : دبك اوجوڠ اتس, ب&ب جلس مسايڠ ك ڤون تهت بك دوا هل: تمڤت ايس ڠن بو بڠوه.

Chinese (Traditional) : 在高端市場中,民宿業者主要的競爭項目明顯為兩大項:寢具用品和早餐。Acehnese (Arabic script) : بيئسا جيه, بك تمڤت ڽڠ ڤاليڠ ݢج لاݢو ڽن اوارڠ بيئسا جيه مرومڤک تمت ايس ڤاليڠ ݢج, موڠكين ايجر ليمبوت د ڤݢج ڠن جاري اتوا تمڤت ايس انتيق.

Chinese (Traditional) : 因此,在最頂級的這類場所容易找到最奢華的寢具,也許是手工被單或骨董床。Acehnese (Arabic script) : بو بڠوه جد روه كماڠت موسيم داءيره اتوا ݢهيدڠ خص ڤو رومه.

Chinese (Traditional) : 早餐可能包含當地的季節性美食或民宿主人的特製佳餚。Acehnese (Arabic script) : تماتور موڠكين سابوه ݢدوڠ توها مسجاره دڠن ڤرابوت انتيق, هلامن مراوت ڠن سابوه كولم ملاڠوى.

Chinese (Traditional) : 那可能是一棟具歷史意義的老建築,擁有古董家具、修剪整齊的庭園和游泳池。Acehnese (Arabic script) : تاموڠ لم موتو ݢتا ڠن ڤبوت ڤرجالنن جيؤه نا دايا تاريك اينترينسيك لم كسدرهان.

Chinese (Traditional) : 坐上自己的汽車,展開一場漫長的公路之旅,這種簡單的旅行方式本身就非常有吸引力。[Day31]

Acehnese (Arabic script) : هنا لاݢو موتو ڽڠ لابيه رايق, ݢتا موڠكين قايم دڠن با موتو ڠن ݢتڤوى بتس جيه.

Chinese (Traditional) : 與大型車輛不同,你很可能已經對於駕駛自己的車輛很熟悉,也了解它的侷限。Acehnese (Arabic script) : ڤدوڠ سابوه تندا بك ڤروڤرتي اتا دري اتوا بك سابوه كوتا دڠن اوكوران ڤادوم ڤيه جد دڠن موداه ݢتاريك ڤرهاتين.

Chinese (Traditional) : 在私人土地或任何大小的城鎮搭起帳棚,都很容易引起不必要的注意。Acehnese (Arabic script) : ڤانك جيه, نڤاكي موتو ݢتا ناكه چارا ڤالڠ ݢج ك ڤرجالنن تاڤي جارڠ كدري چارا ك ¨خيمه¨.

Chinese (Traditional) : 簡而言之,開車是進行公路旅行的好方式,但那本身鮮少是一種「露營」方式。Acehnese (Arabic script) : مخيمه موتو جد وڠكين مسل ݢتا نا ميني فان رايق, س او ص, سيدن اتوا ستاسيون واݢون دڠن كورسي ڽڠ جد د ڤايس.

Chinese (Traditional) : 如果您有一輛座椅能放平的大型迷你廂型車、休旅車、轎車或是旅行車,便能從事汽車露營。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه هوتيل ݢڤواريس نيبك نامن مه ݢريتن اڤوى اواڤ ڠن كاڤل لاؤة; اݢوهلوم ڤرڠ دونيا كدوا, بك ابد ك-١٩ تي ك-٢٠.

Chinese (Traditional) : 有些旅館保留了屬於蒸氣鐵路與遠洋郵輪黃金時代的遺跡,來自於二戰前,19 世紀或 20 世紀初。Acehnese (Arabic script) : هؤتيل هؤتيل ڽي تمڤت اورڠ كاي ڠن اورڠ مشهور عوه اوري ݢڤيوه, ڠن قايم ݢڤراست ڤاجوه بو مالم ڠن سواسن مالم سيب مسنڠ.

Chinese (Traditional) : 這些飯店是當時富豪名流的下榻之處,通常飯店裡會提供高級的餐點和夜生活。Acehnese (Arabic script) : ڤككس جامن دوم, هنا فاسيليتس ڽڠ بارو, ڠن عمور ڽڠ ݢج ڽن كا جد ك صفت اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 過時的五金配件、沒有新型家電設施,以及特有的優雅年代感,都是這種飯店的特色。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا جيه اوق ڽن ݢايدڠ ك ڤريسيدن اتوا ڤجابت لاءين ڽڠ تروه.

Chinese (Traditional) : 儘管這類旅館大多是私有的,但有時也會接待來訪的國家元首和其他達官顯貴。Acehnese (Arabic script) : سيدري اورڠ تماش ڽڠ جل ڤڠ موڠكين جي ڤيكير سيت انك ڤر بن سيݢوم دونيا, هن يتيم ڤيوه بك هوتيل لاݢو ڽن.

Chinese (Traditional) : 手頭闊綽的旅客可能會考慮來趟環遊世界之旅,並在這些旅館中的幾間留宿。Acehnese (Arabic script) : هوسڤيتاليتي ايكچهڠ نيتورك ڽن كه سابوه اورݢانيساسي ڽڠ سينمبوڠ انتارا اورڠ دڠن اورڠ ݢمڤوڠ بك تمڤت ڽن او كوتا ڽڠ ݢالك اوق ڽن ساول.

Chinese (Traditional) : 住宿交換網站是一個能將遊客和他們欲前往的城市當地人連結起來的組織。Acehnese (Arabic script) : مݢابوڠ بك جاريڠن ڽن قايم جيه سيب ڠن ڤاسي فورمولير اونلينى ساݢل, ادت ڤيه ڤادوم بوه جاريڠن ڽن نا جيڤتبا اتوا جيلاكو تامه شرط.

Chinese (Traditional) : 加入這樣的網路通常只需要填寫線上表格即可;雖然有些網路會提供或需要額外的驗證。Acehnese (Arabic script) : دفترر تمڤت كونجوڠ ڽن كه جد ك بوكتي جيڤرينت اتوا اونلينى, مجن مجن ڠن رىفىرىنسي دڠن ريفيىو لي اوق اورڠ جك تماش ڽڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 可供選擇的房東列表會以紙本或線上方式提供,偶爾還會附有其他旅客留下的推薦和評價。Acehnese (Arabic script) : كوچهسورفيڠ جيتمو بك بولن جانواري ٢٠٠٤ تلس ڤڤروݢرام كومڤوتر كاسيفينتون جي تمو ڤنڤر موره او ايسلاند تاڤي هنا تمڤت ڤيوه.

Chinese (Traditional) : 沙發衝浪於 2004 年 1 月成立,起因是電腦程式設計師凱西‧芬頓找到廉價班機飛往冰島,卻沒地方住。Acehnese (Arabic script) : جيه جيكيريم ايمايل او ماهاسيسوا بك كامڤوس داءيره ڽن ڠن جيتىريموڠ جل ڤتبا لاينن ڤري.

Chinese (Traditional) : 他寄電郵給當地大學的學生,接著收到大量免費住宿的邀請。Acehnese (Arabic script) : هوتيل جل جيلايني اوق مودا – تيڤى عمور اوق دوا ڤلوه تهون – تاڤيه درينه قايم تهت متمو اوق اورڠ جك تماش ڽڠ لبيه توها هينن.

Chinese (Traditional) : 青年旅社的主要客群是年輕人,典型房客是 20 來歲的年輕人,但也常會在那裡看到年紀較大的旅客。Acehnese (Arabic script) : كلوارݢا دڠن انق ميت جارڠ نا, تاڤي ڤادوم بوه بيليك نا ڽڠ جيبري يدين اوق ڽن بك كامر ڤريبادي.

Chinese (Traditional) : 帶著小孩的家庭極為少見,但有些青年旅館確實會允許他們入住私人套房。Acehnese (Arabic script) : كوتا بيجيڠ د چينا نك جد ك كوتا ڤو رومه اوليمڤيكس وينتر بك ٢٠٢٢, ڽن نك جد ك كوتا كڤهون ڤو رمه ڽڠ نا دوا بوه موسيم اوليمڤيادى سؤم دڠن لڤئي.

Chinese (Traditional) : 中國的北京市將主辦 2022 年的冬季奧林匹克運動會,這將使北京成為第一座主辦過夏季與冬季奧運的城市。Acehnese (Arabic script) : بيجيڠ نك جد ك ڤو رومه ك اچاراڤهون ڠن ك سنتلس ڠن اچارا ايس لم كامر.

Chinese (Traditional) : 北京將主辦開幕及閉幕式,還有室內冰上項目。Acehnese (Arabic script) : اچارا سكي لاءين نا بك تمڤت سكي تايزيچهيڠ د زهاڠجياكاو, نا سكيتار ٢٢٠ ك م (١٤٠ ميل) نيبك بيجيڠ.

Chinese (Traditional) : 其他滑雪活動將在張家口的太子城滑雪區進行,距離北京約 220 公里(140 英里)。Acehnese (Arabic script) : جل ݢريجا ڽڠ نا ڤراياءن تهون ڽڠ ݢمولاءي نيبك اخير نوفيمبير سمڤؤ ستڠوه ماي, ڽن مماچم باݢي منوروت كليندر تهون تيڤ تيڤ ݢريجا.

Chinese (Traditional) : 從十一月底到五月中,大多數寺廟都會舉辦年度慶典,確切日期則依每間寺廟的年度行事曆而定。Acehnese (Arabic script) : جل فستيفل ݢريجا ڽڠ ݢراياكن سباݢي بهݢين داري تهون ظهر جيه اتوا تهون ظهر ڤتوها اتوا نا كجادين رايق ڤو لاءين ڽڠ نا مسڠكوت ڤاوت دڠ ݢريجا ڽن.

Chinese (Traditional) : 大部分的廟宇慶典都是為了慶祝寺廟週年、主祀神祉的生日、或其他與該廟宇相關的重要活動。Acehnese (Arabic script) : فستيفل ݢريجا كرالا ڽنكه سيب ݢالك تا كالن, دڠن نا ڤروسيسي جيڤڠوى ݢاجه, اوركيسترا ݢريجا اتوا كهندوري لاءين.

Chinese (Traditional) : 去喀拉拉邦看寺廟慶典挺有意思的,他們定期會有佩戴裝飾的大象遊行、寺廟樂團及其他慶典。Acehnese (Arabic script) : ورلدز فاير (عموم جيه جيكهن ڤاميرن دونيا, اتوا ايكسڤو) ڽن كه فيستيفل رايق اينترناسيونل بهݢين سني دڠن ساينس.

Chinese (Traditional) : 世界博覽會(亦稱萬國博覽會,或簡稱世博會)是一個大型的國際藝術與科學展覽活動。Acehnese (Arabic script) : نڠڠري نڠڠري ڽڠ ايكوت ݢڤلمه سني دڠن ڤنديديقن ڽڠ ݢڤامير بك ڤافيفيون ناسيونل ك نك ڤدس خبرخبر دونيا اتوا بودايا ڠن سيجاره نڠݢري اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 參與國會在各自的國家館設置藝術或教育展,用以展示世界議題或該國的文化與歷史。Acehnese (Arabic script) : ايكسڤو هورتيكولتورا اينترناسيونل ڽن كه خصوص اچارا ڽڠ جيڤدس مكونتوم بوڠوڠ, كبون بوتاني ڠن ڤوى ڤوى لاءين ڽڠ ناسڠكوت ڤاوت دڠن سلامن.

Chinese (Traditional) : 世界園藝博覽會是一種專業性活動,專門展示花卉布置、植物園和其他有關植物的所有事物。[Day32]

Acehnese (Arabic script) : به ڤيه منوروت تيوري اچار لاݢو ڽن جيڤݢج تيڤ تيڤ تهون (واتو اوق ڽن نا بك نڠݢري نڠݢري), لم جيڤوبوت تن.

Chinese (Traditional) : 儘管理論上可以年年舉辦(只要辦在不同國家/地區就好了),實際上則不然。Acehnese (Arabic script) : اچارا ڽي بيئسا جيه سابي نا نيبك تلو ڠن نم بولن, ڠن جيڤݢج بك لاڤك ڽڠ هنا اوبيت نيباك ٥٠ هيكتر.

Chinese (Traditional) : 這些活動通常會持續 3 至 6 個月,且舉辦場地不會小於 50 公頃。Acehnese (Arabic script) : ڽن جل فورمت فيلم ڽڠ مبيدا مبيدا ڽڠ جيڤاكي كا متهون متهون. فيلم ستندر ٣٥ م م (٣٦x٢٤ م م نݢاتيف) ڽن كه نيبك عموم جيه.

Chinese (Traditional) : 多年來存在許多不同的底片格式。標準的 35 公釐底片 (36×24 公釐負片) 是最常見的。Acehnese (Arabic script) : جيه ڽن جد نڤاسي دڠن موداه هابيس, ڠن متمو ريسولوسي ڽڠ كيتا كيتا جد تا ڤبنديڠ دڠن د س ل ر.

Chinese (Traditional) : 用完時,補充起來通常相當簡單,解析度堪可比擬現代的數位單眼相機。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه كاميرا دڠن فورمت تڠوه جيڤاكي فيرمت ٦x٦ چ م, لبيه تڤت جيه ٥٦x٥٦ م م نيݢاتيف.

Chinese (Traditional) : 有些中片幅底片相機使用 6 公分乘 6 公分的格式,更準確地說是 56 毫米乘 56 毫米負片。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد جيبري ريسولوسي كا رب ڤت كالي ليڤت ڽڠ ٣٥ مم نيݢاتيف (٣١٣٦ مم٢ صيرسوس ٨٦٤).

Chinese (Traditional) : 這種格式的解析度幾乎是 35 釐米負片的四倍(3136 平方釐米相對於 864 平方釐米)。Acehnese (Arabic script) : عالم لوار ڽن ساله سابوه هل ڽڠ جد ك سبب ڽڠ مڤاكت ك سيدري اهلي فوتو, ڠن ڤرلو ك توواه , صبر, ڤڠالمن دان دابس ڽڠ ݢج.

Chinese (Traditional) : 野生動物對攝影師來說可能是最有挑戰性的主題,並且需要結合運氣、耐心、經驗和良好的器材。Acehnese (Arabic script) : سيدري اهلي فوتو عالم لوار ڽن سريڠ تهت هن د بوه يوم لي اورڠ, تاڤي لاݢو بن بيدڠ چوك فوتو لاݢو لازيم جيه, سابوه فوتو ڽڠ بتول جيه سابن نا يوم لاݢو سريبو كات.

Chinese (Traditional) : 人們經常認為野生動物攝影沒什麼獨特之處,但就和一般攝影作品一樣,一張照片就能包含千言萬語。Acehnese (Arabic script) : بيدڠ چوك فوتو عالم لوار ڽن قايم ڤرلو ك لينسا تيليفوتو ڽڠ ڤاڽڠ, ادتڤيه هل لاݢو سابوه كاون چيچم اتوا مخلوق ڽڠ هالوس ڽڠ ڤرلو ك لينسا ڽڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 野生動物攝影通常需要使用長焦鏡頭,而拍攝一群鳥類或一隻小型動物則需要其他鏡頭。Acehnese (Arabic script) : لا مناتڠ ڽڠ لاݢق ڽن ڤايه بك تاتمو, ڠن لم تامن كادڠ نا كه اتوران ڽڠ ݢلارڠ ك تاچوك فوتو ك اره توجوان كومرسيل.

Chinese (Traditional) : 許多珍稀的動物很難發現,且有些公園可能會有限制商業化拍攝的規定。Acehnese (Arabic script) : مناتڠ جواه كادڠ جد ك مالو اتوا جد ك جواه. چواچ كادڠ جد ك لڤئي, سؤم, اتوا سباليك جيه مبهيا.

Chinese (Traditional) : 野生動物可能很怕生或很有攻擊性,而生存環境可能很冷、很熱或很不友善。Acehnese (Arabic script) : دونيا ڽي نا لبيه داري ٥٠٠٠ بهسا ڽڠ مبيدا-بيدا, نا روه چيت لبيه داري دوا ڤلوه ڠن ٥٠ جوتا اتوا لبيه اورڠ ڽڠ ݢڠوى بهسا بهسا ڽن.

Chinese (Traditional) : 全世界有五千多種語言,其中超過二十種最少都有五千萬的使用者。Acehnese (Arabic script) : كات كات ڽڠ متوليه ڽن قايم لبيه موده بك تامفهوم د بنديڠ كات ڽڠ دكهن ڠن بابه, چيت. ڽي لبيه بتول لوم مڠڽو ك ميتا علامت , ڽن بيئسا جيه هيك بك تاكهن دڠن جلس.

Chinese (Traditional) : 此外,書面字詞通常比口語字詞容易理解,尤其是傳達地址時,因為地址通常很難清楚地發音。Acehnese (Arabic script) : لا دوم بن سابوه نڠݢري ڽن بتول بتول جد بهسا ايڠݢريس, ڠن لبيه لوم بك ڽن ݢتا جت نتمو علمو ڽڠ جارڠ نا اوتام جيه بك اورڠ ڽڠ لبيه مودا.

Chinese (Traditional) : 很多國家全國上下都能說流利的英語,而能稍微理解英語的國家更多,特別是這些國家的年輕人。Acehnese (Arabic script) : نڤيكير, مڠڽو ݢتا جد, سيدري مانچونيا, بوستونيا, جامايكا, ڠن سيدنيسيدر ݢدوق بك سابوه ميجا ݢڤاجوه بو مالم بك سابوه تمڤت سماجوه د تورونتو.

Chinese (Traditional) : 想像一下,在多倫多一間餐廳裡,各有一名曼徹斯特人、波士頓人、牙買加人和雪梨人圍坐在一張桌子吃晚餐。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ڽن ݢكهيم ݢكهيم سابي كدري كدري ݢه ڠن چاليترا داري تيڤ تيڤ داءيره اصل اورڠ ڽن, ڽڠ د ڤتروه دڠن اكسن ڽڠ مبيدا مبيدا ڠن دياليݢ داري تمڤت اصل ماسيڠ ماسيڠ.

Chinese (Traditional) : 他們以獨特口音和地方俚語說著自己家鄉的故事,逗彼此開心。Acehnese (Arabic script) : مبلي ڤناجوه بك سوڤرمركيت بيئسا جيه جد ك چارا ڽڠ ڤاليڠ موره ك ڤتمبون بادن. هنا واتو ك ماݢون, ڤيليهن بيئسا جيه ترباتس ك ڤناجوه ڽڠ جد د ڤاجوه سيݢرا.

Chinese (Traditional) : 在超市購買食物通常是餵飽自己最便宜的途徑。但若沒有烹飪的機會,就只能選擇現成的熟食了。Acehnese (Arabic script) : متامه لا سوڤرمركيت ڽڠ نا ماچم باݢي ڽڠ ڤسديا ڤناجوه ڽڠ جد د ڤاجوه سيݢرا. لادوم نا ڽڠ ڤسديا ميكروويف اوفين اتوا الت لاءين ك ڤسؤم ڤناجوه.

Chinese (Traditional) : 越來越多超市開始提供更多樣化的即食品,部分超市甚至提供微波爐或其他設備以食物加熱。Acehnese (Arabic script) : لم لادوم نڠݢري اتوا ماچم كدي ناكه ڤاليڠ كورڠ سابوه تمڤت سماجوه د دالم, قايم ڽڠ هنا تهت رسمي ڠن يوم ڽڠ موره.

Chinese (Traditional) : 在某些國家或某些類型的商店中,至少會有一間附設餐廳,通常是價格實惠且較隨意的餐廳。Acehnese (Arabic script) : نڤݢج ڠن نمو مڤادوم اون ڤوليسي درينه ڽڠ كا مچيتق ڠن نومبر اسورانسي درينه ڽڠ لڠكڤ ساجن درينه.

Chinese (Traditional) : 準備一份保單影本以及保險公司的聯絡資料並隨身攜帶。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن سواه ݢڤكالن علامت ايميل اسورانسي ڠن نومبور تاليڤون اينترناسيونل ك نصحة/اوتوريساسي ڠن ڤݢج تونتوتن.

Chinese (Traditional) : 上面必須記有保險公司的電子郵件地址和國際電話號碼,以便諮詢/授權和申請理賠。Acehnese (Arabic script) : بنا لاءين سابوه ڽڠ كا مچيتق لم تس دري نه ڠن اونلينى (نايميل او درينه كدري دڠن لمڤيرن, اتوا نكبه لم ¨كلاود¨).

Chinese (Traditional) : 在您的行李中及線上各保存一份副本(以電子郵件連同附件傳送給自己,或儲存在「雲端」)。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نجك نجك ڠن لڤتوڤ اتوا تابليت, ڤدوق سابوه چيتق لم ميموري اتوا ديسك (ڽڠ جد دياكسيس ادت ڤيه هنا اينترنيت).

Chinese (Traditional) : 若攜帶筆電或平板電腦旅行,請在其記憶體或光碟中儲存備份(在沒有網際網路時仍可存取)。Acehnese (Arabic script) : ڤيه نبري نومبر اسورانسي ڽڠ كا مچيتق ك اورڠ ڽڠ ڤڠن واتو جك جك ڠن شودرا اتوا ڠن ڠن ڽڠ نا د رومه ڽݢ جد بنتو ݢتا.

Chinese (Traditional) : 並將保單/聯絡人複本提供給旅伴及願意協助的家中親友。Acehnese (Arabic script) : روسا رايق (ڤيه دتوري دڠن نن ايلك) ڽن سبتول جيه هن مبهيا, تاڤي كنك د ڤليندوڠ دري جيه مڠڽو اوق ڽن جي انچم.

Chinese (Traditional) : 駝鹿(常稱為麋鹿)並非天生就具有攻擊性,但遭受威脅時會保護自己。[Day33]

Acehnese (Arabic script) : يوه اورڠ هن ݢكالن روسا رايق ڽن دس مبهيا, اوق ڽن مجن ݢجك رب رب ڠن ݢڤݢج دريݢه لم بهيا.

Chinese (Traditional) : 如果人們認為駝鹿不太可能造成危險,就可能會靠得太近而身處風險之中。Acehnese (Arabic script) : ڤچندو جيب اير الكوهول جيب اوبي سيب. الكوهول جي ڤڠاروه اورڠ مماچم باݢي, ڠن نتڤوى ݢاريه ݢتا ڽن سيڤ ڤنتيڠ.

Chinese (Traditional) : 飲用酒精性飲料要適量。酒精對每個人的影響程度不同,因此知道自己的酒量非常重要。Acehnese (Arabic script) : حل كصحتن جڠكا ڤاڽڠ ڽڠ موڠكين نراس جل تهت جيب اير ڽن ڽنكه رلوه اتى ڠن بوتا ڠن ماتى. بهيا ڽڠ موڠكين ڽن متامه جل مڠنو نجيب اير الكوهول ڽڠ د ڤݢج هنا ايدين.

Chinese (Traditional) : 過量飲酒造成的長期健康問題可能包括肝臟受損,甚或失明與死亡。飲用非法釀造的酒也會增加潛在危險。Acehnese (Arabic script) : جيوا هنا جلس ماسيمباݢي ماچم حل كوتور ڽڠ مبهيا لاݢو ميتانول, ڽڠ جد ك سبب بوتا اتوا ماتى ادت ڤيه لم دوسيس اوبيت.

Chinese (Traditional) : 非法烈酒可能含有各種危險的雜質,包括甲醇,即使是少量都有可能導致失明或死亡。Acehnese (Arabic script) : ݢاچ مات جد لبيه موره بك نڠݢري اسيڠ, اوتام جيه بك نڠݢري اوبيت واسيل ڽڠ اوڠكوه اورڠ كرجا جيه لبيه اوبيت اوڠكوه.

Chinese (Traditional) : 在外國眼鏡可能較為便宜,尤其是在勞動成本低廉的低收入國家。Acehnese (Arabic script) : نڤيكير ك نايكوة اوجي مات د رومه, ڤهون تهت جيه مڠڽو د باير لي اسورانسي, ڠن نمو ريسيڤ جيه ك نجوك بك تمڤت لاءين.

Chinese (Traditional) : 可以在出國前檢查一下眼睛,再帶著處方去其他國家,保險有給付的話特別推薦這個做法。Acehnese (Arabic script) : بيڠكى نن ميريك ڽڠ مشهور ترسديا بك تمڤت ڽن بيئسا جيه نا دووا ڤركارا ; لاݢوم دابس ڽن هنا اصلي, ڠن دابس ڽڠ جي تاموڠ ڽڠ اصلي بيئسا جيه لبيه مهل د بنديڠ بك تمڤت اصل.

Chinese (Traditional) : 在此等地區所提供的高級名牌眼鏡框可能會有兩個問題;有些可能是仿冒品,而真正的進口名牌商品售價可能比原產地更昂貴。Acehnese (Arabic script) : كوڤي ڽنكه ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ جل د ڤوبلي لم دونيا ڽي, ڠن ݢتا موڠكن كنك جل نتمو مباݢي ماچم اترا ڽن د نڠݢري درينه.

Chinese (Traditional) : 咖啡是全球貿易量數一數二大的商品,你在住家附近也許就能找到各式各樣的咖啡。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه منن, جل تهت مباݢي چارا ك ت جيب اير كوڤي نيبك دونيا ڽي ڽڠ موڠكين ڤرلو تاچي راس.

Chinese (Traditional) : 不過,全世界有許多大異其趣的咖啡飲用方式都值得體驗。Acehnese (Arabic script) : جك لم رلڠ ( اتوا: كاڽونيريڠ) نا كه جك د ميوب سابوه رلڠ, ڽڠ موڠكين كادڠ تهور اتوا ڤنوه ڠن اير.

Chinese (Traditional) : 溪降(canyoning 或 canyoneering )是前往峽谷底部的運動,峽谷底可能是乾涸或滿水狀態。Acehnese (Arabic script) : جك لم رلڠ ڤرلو ك تاڤسڤت ڤادوم بوه هل داري ملاڠوى, ايك چوت ڠن ݢروڤ -- تاڤي مجن ڤرلو ك باچوت مروني اتوا تڤݢج بادن ڽڠ ݢج نك جد تمبوت (تابنديڠ ڠن ايك باتو, نوم ڠن سكوبا اتوا سكي ترون چوت, ك تمسيل).

Chinese (Traditional) : 溪降結合了游泳、攀爬和跳躍等要素,但訓練或身體狀態的入門要求相對較低(例如相較於攀岩、水肺潛水或高山滑雪)。Acehnese (Arabic script) : جك جؤه ڽن ناكه بوت ڽڠ با روه جك ڠن تاڤق لم عالم لوار, بيئسا جيه تاجك اتس راؤه ڽڠ كانا.

Chinese (Traditional) : 健行是一種在自然環境中(通常是在健行步道上)行走的戶外活動。Acehnese (Arabic script) : جك ڠن اكي چوت اوري نا روه جارق كورڠ نيبك سابوه ميل سامڤي جارك لبيه جؤه ڽڠ جد د جك لم سي اوري.

Chinese (Traditional) : 單日健行為一英里以下或更長距離的單日行程。Acehnese (Arabic script) : بك سي اوري ءيك ݢونوڠ ساجن جك بموداه ڤرلو باچوت ڤرسياڤن, ڠن تيڤ اورڠ ڽڠ صحة جد ݢنيعمتي ڽن.

Chinese (Traditional) : 輕鬆小徑的一日健行,不必做太多準備,任何體能適中的人都能享受這樣的健行。Acehnese (Arabic script) : كلوارݢا دڠن انق ميت ڤرلو لبيه لا ڤرسياڤن, تاڤي سي اوري د لوار رومه موڠكين لبيه ماڠت دڠن انق ميت ڠن انق ݢوهلوم سيكولا.

Chinese (Traditional) : 帶著幼兒的家庭可能需要更多準備,不過就算是帶著嬰兒或是學齡前兒童,戶外一日遊也可以簡單達成。Acehnese (Arabic script) : سچارا اينترناسيونل نا كارب ٢٠٠ أورݢانيساسي ويساتا جيجك. لي نيبك اوق ڽن د ڤدوڠ كدري.

Chinese (Traditional) : 國際上有近兩百個跑步旅遊組織。這些組織大多數獨立運作。Acehnese (Arabic script) : ڤواريس ݢلوبال روننيڠ تور, ݢو روننيڠ تورڤهوبوڠ لوسينن ڤنا ڤمنداڠن بك ڤت بنوا.

Chinese (Traditional) : Go Running Tours 接續 Global Running Tours 成立,在四大洲串連了數十個觀光路跑供應商。Acehnese (Arabic script) : مداسر بك بارچيلونا تور ڠن چوڤينهاݢون, ڽن باݢس تهت مݢابوڠ دڠن روننيڠ تور ڤراݢوى ڽڠ اصل جيه د ڤراݢوى ڠن لاءين جيه.

Chinese (Traditional) : 他們的總部位於巴塞隆納的 Running Tours Barcelona 和哥本哈根的 Running Copenhagen,位於布拉格的 Running Tours Prague 等各地組織也很快就加入他們。Acehnese (Arabic script) : نا تلو هل ڽڠ ڤرلو ڤتيمڠ سيݢوهلوم ڠن واتو ݢتا جك بك سابوه تمڤت.

Chinese (Traditional) : 旅行開始前或當你旅行時,有許多必須考慮的事。Acehnese (Arabic script) : واتو ݢتا نك جك, نهارڤ سميكير هنا لاݢو اوق ڽن " وي او رومه". ادب, اوندڠ٢, ڤناجوه, لالو لينتس, سمدوم, ستندار بهسا ڠن لاءين جيه نك سمڤي باتس متنتو نيبك ديڤت ݢتا تيڠݢل.

Chinese (Traditional) : 旅行時你會發現一切都和「家鄉」不一樣。無論禮節、法律、食物、交通、住宿、行為準則和語言等等,多少都會和你居住的地方有點差異。Acehnese (Arabic script) : ڽي ناكه سابوه ڽڠ ڤرلو سابي ݢتا ايڠت, ك كهن كݢوب نيبك مسروي اتوا موڠكين هنا ݢالق چارا لوكال ك ڤبوت.

Chinese (Traditional) : 這是您需要一直銘記於心的事情,才不會讓您感到失望,或甚至是對當地的做事方式感到厭惡。Acehnese (Arabic script) : اݢين ڤرجالنن كانا واتو ابد ک-١٩ . سابوه اݢين ڤرجالنن بيئساجيه سابوه ڤيليهن ڽڠ ݢج ك ڤرجالنن ڽڠ لبيه نيبك ويسات عالم سيݢوهلوم جيه, بودايا, بهسا اتوا نڠݢري ڤڠهاسيلن د ميوب.

Chinese (Traditional) : 旅行社早從十九世紀就存在了。如果旅行目的地的自然環境、文化、語言超出旅客本身的經驗,或者是低收入國家,那麼旅行社就是一個不錯的選擇。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه لا اݢينسي اكن ݢچوق لبيه سريڠ ڤسانن تراتور, لي اݢين خصوص بك ڤرجالنن, كيسارن ڤڠ اتوا توجوان.

Chinese (Traditional) : 雖然大部分的旅行社願意承接大多數的一般預訂,但是許多旅行社專營特定類型的旅行、預算範圍或目的地。Acehnese (Arabic script) : ڽن جد لبيه ݢج تا ڠوي اݢين ڽڠ قايم ڤسن ڤرجالنن سابن ڠن ݢتا.

Chinese (Traditional) : 最好是找經常預訂類似旅程的旅行社為您效勞。Acehnese (Arabic script) : كالن بك ڤو ڽڠ ݢڤتب لي اݢين, ڤو ڽڠ نا بك ويبسيت اتوا بك تيڠكڤ توكو.

Chinese (Traditional) : 你可以在網站或商店展示區看到旅行社推廣的行程。[Day34]

Acehnese (Arabic script) : مثل ݢتا كنك كالن دونيا دڠن موراه, ك ڤرلو, ݢايا اوديڤ اتوا تنتاڠن, ڤادوم بوه چارا ك ڤوبوت ڽن.

Chinese (Traditional) : 如果你出於必要、生活型態或挑戰等理由,想以便宜的價格遊覽世界,有一些方法可以做到。Acehnese (Arabic script) : بك داسر جيه, اوق ڽن سرج لم دوا بوه كلومڤوك : كرجاسيرا مجك٢ اتوا ݢچوبا ڠن ڤتهن ڤڠ تبيت ݢتا. ارتيكل ڽي ناكه فوكوس بك ڽڠ اخير.

Chinese (Traditional) : 基本上,分為兩種類型:在您的旅途中工作或試著限制您的開支。本文主要討論後者。Acehnese (Arabic script) : ك اوق ڽن ديسديا ݢكوربنكن كڽامنن , واتو ڠن ڤريديكتابيليتس ك ڤتهن ڤڠ تبيت سمڤي كا رب نول كالن ڤالڠ باچوت ڤڠ ك جك٢.

Chinese (Traditional) : 如果您願意犧牲舒適、時間,和可預測性,以降低花費到接近於零,快來看看最低預算旅行!Acehnese (Arabic script) : سارن ڽن اسومسي جيه اورڠ مجك٢ هنا ݢچمچور , ڤلڠݢارن, نا ڤرتيسيڤاسي لم ڤكن ايلݢل, اورڠ لاكو٢, اتوا ايكسڤلويتاسي اورڠ لائين ك اونتوڠ دري.

Chinese (Traditional) : 這個建議的前提是旅客不會為了自己的利益而偷竊、擅自闖入、參與非法買賣、乞討或以別的方式剝削他人。Acehnese (Arabic script) : سابوه ڤوس ڤڤاريقسا بيئسا جيه ڤيوه ك ڤهون واتو د ترون نيبك كاڤل.

Chinese (Traditional) : 步出飛機、船隻或其他交通工具時,入境檢查站通常都是第一站。Acehnese (Arabic script) : نيبك كريتا اڤوى ليوات-باتس اينسڤيكسي ك جي ڤبوت واتو كريتا اڤوى د جك ڠن ݢتا هاروس نا كرتو ايدنتيتاس دڠن ݢتا واتو نا ايق ساله سابوه كرتو كريتا اڤوى ڽن.

Chinese (Traditional) : 某些跨越邊境的火車會在行進時進行檢查,因此搭乘這種火車時,你應該攜帶有效的身分證明。Acehnese (Arabic script) : بك كريتا ايه مالم, ڤسڤور جد جيڤساڤت لي كوندوكتور سهيڠݢا ايه ݢتا هنا جيڤكارو.

Chinese (Traditional) : 搭乘夜間臥鋪火車時,列車長可能會將護照收走,這樣就不會打斷你的睡眠。Acehnese (Arabic script) : ڤندفتارن ناكه سابوه شرط تامه ڤ ڤروسيس ۏيسا, بك ڤادوم بوه نڠݢري, ݢتا هاروس مدفتر دڤت ڠن علامت ݢتا تيڠݢل ك ڤيهك بروينڠ د سيديه.

Chinese (Traditional) : 登記註冊是簽證流程中的附加要求。在某些國家/地區,你必須向當地政府機關登記入境和您的住宿地址。Acehnese (Arabic script) : ڽي موڠكين ڤرلو ݢڤاسوى سابوه فورمولير دڠن ڤوليسي د سينن اتوا مكونجوڠ او كنتور ايميݢراسي.

Chinese (Traditional) : 可能須至當地警局填寫表單或走一趟移民局。Acehnese (Arabic script) : بك لا نڠݢري دڠن هوكوم لاݢو ڽن, هوتيل لوكل نك ݢڤبوت ڤندفتارن (ڤستيكن ك متاڽوڠ).

Chinese (Traditional) : 由於許多國家都有這條法律,當地飯店將處理登記事宜(請務必要求)。Acehnese (Arabic script) : لم مسئله لائين, هڽا اوق ڽن تيڠݢل د لوار اكوموداسي ويساتا ڤرلو مندفتر. ادت ڤيه, ڽي د ڤݢج حكم جؤه لبيه كابور, جادي ݢميتا سيݢوهلوم ڽن.

Chinese (Traditional) : 在其他情況下,只有那些不住遊客住宿處的人才需要註冊。然而,這會讓法律更模糊不清,因此請事先確認。Acehnese (Arabic script) : ارسيتكتور نا هوبوڠن دڠن ديساين ڠن كونستروكسي ݢدوڠ. ارسيتكتور نيبك سابوه تمڤت قايم جد ديا تاريك سيدري توريس.

Chinese (Traditional) : 建築關乎建築物的設計和建造。某個地方的建築常因本身特色而成為旅遊景點。Acehnese (Arabic script) : لي ݢدوڠ ڽڠ سوكوڤ چداه ك جيكالن ڠن جيڤندڠ نيبك باڠونن ماڽڠ اتوا نيبك جنديلا ڤوسيسي-ڤس جد چده ك دكالن.

Chinese (Traditional) : 許多建築物的外觀都非常美麗,從高樓或位置巧妙的窗口,可以飽覽令人驚嘆的美景。Acehnese (Arabic script) : ارسيتكتور مرمڤک جؤه ڠن بدڠ لائين ݢتاموڠ لم رنچان كوتا, تكنيك سيڤيل, سني ديكوراتيف, ديساين بك لم ڠن ديساين لندسكاڤي.

Chinese (Traditional) : 建築學與其他領域常有大量重疊,包括都市規劃、土木工程、裝飾藝術、室內設計和景觀設計等領域。Acehnese (Arabic script) : ݢجوك كيبن اتور ل ڤوبلي ڽن, ݢتا كنك ميتا جومله بجلس دونيا مالم كن جك٢ بك البوقورقوى, اتوا سنتا في.

Chinese (Traditional) : 由於大多數印第安人村莊的所在地都非常遙遠,除非到阿布奎基或聖塔菲,否則不會有太多夜生活。Acehnese (Arabic script) : تاڤي كارب مندوم كاسينو ڽڠ ترچنتوم بك اتس ݢجوك اير, ڠن ڤادوم نيبك ڽن ݢب هيبوران ڽڠ مميريك (خصوص جيه ڽڠ رايق لم ليڠكر البوقورقوى ڠن سنتا في).

Chinese (Traditional) : 不過,上面列出的賭場幾乎全都有供應飲料,其中的幾個賭場亦會請來知名的娛樂表演(主要是阿爾伯克基和聖塔菲周遭鄰近的較大賭場)。Acehnese (Arabic script) : ڤرلاهن : بر كوتا-اوبيت د سيني هنا سابي تمڤت ݢج ك ڤڠونجوڠ لوار نڠݢري ك دوق ساجن.

Chinese (Traditional) : 提醒您:這兒的小鎮酒吧並非總適合外州來的遊客閒逛。Acehnese (Arabic script) : ك سابوه هل, ميكسيكو اوتارا بارو كانا مسئله خصوص دڠن با موتو تڠوه مابوك, ڠن كونسينتراسي اورڠ با موتو مابوك ماڽڠ تي ك بر كوتا اوبيت.

Chinese (Traditional) : 一方面是因為新墨西哥北部有嚴重的酒駕問題,而且小鎮酒吧附近的酒醉駕駛特別多。Acehnese (Arabic script) : مݢمبر اتوا چر٢ ڽڠ هنا مهت ناكه جيتوري سباݢي ݢراففيتي.

Chinese (Traditional) : 我們將擅自加上去的壁畫或潦草字跡稱為塗鴉。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڽن جؤه نيبك هل ڽڠ دس موديرين, جل اورڠ موڠكين ڤهوبوڠ ڽن دڠن انق مودا ڽڠ ڤرلوس ارتا عموم ڠن ڤريبادي ݢڤاكي چيت ݢدوڠ.

Chinese (Traditional) : 雖然這絕不是現代才有的現象,但提到塗鴉,或許大部分的人想到的都是年輕人用噴漆破壞公共或私人財產。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, جيني كا نا سنيمن بوت جاري ڽڠ چاروڠ, اچارا بوت جاري ڠن بينتيه ڽڠ "جد لا حكوم" ݢمبر بوت جاري لم باݢي ڽي قايم هي كريا سني نيبك سني هنا تربچا.

Chinese (Traditional) : 不過,現今已有很多知名的塗鴉藝術家、塗鴉活動和「合法」塗鴉牆。這類的塗鴉繪畫通常類似於藝術品,而非難以辨別的標誌。Acehnese (Arabic script) : سروم بوميراڠ ڽن كه سابوه كاهليان ڽڠ مشهور ڽڠ ݢالك لي اورڠ رامي.

Chinese (Traditional) : 迴力鏢投擲是很多遊客想要獲得的熱門技能。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نك مروني سروم بوميراڠ جيوي لوم بك جاري درينه, نڤتونتو درينه مرومڤک بوميراڠ ڽڠ ڤس ك نڤووي.

Chinese (Traditional) : 如果你想學習如何讓迴力鏢丟出後回到你手上,請確定你有適合飛回來的迴力鏢。Acehnese (Arabic script) : جل بوميراڠ جيسديا د اوستراليا سبتول جيه هنا جيوي. ڽي تهت ݢج ك اورڠ ڤهونك بيك ݢاوجي سروم لم واتو ماڠين

Chinese (Traditional) : 大部分澳洲的迴力鏢其實是不會飛回來的。初學者最好應避免在風大時丟擲Acehnese (Arabic script) : ڤناجوه هاڠي ڽن ڽڠ جي تاݢون لم روهوڠ تانوه سؤم.

Chinese (Traditional) : 毛利杭吉美食是在地下的熱坑中烹煮。[Day35]

Acehnese (Arabic script) : روهوڠ جي ڤسؤم دڠن باتو سؤم ڠن اڤوى, اتوا بك ڤادوم بوه تمڤت بومي ڽڠ سؤم ݢڤݢج ك تمڤت تانوه جد سؤم كدري.

Chinese (Traditional) : 他們會用火燒過的滾燙石頭加熱坑洞,某些地方則有地熱,讓附近的地面變得滾燙。Acehnese (Arabic script) : هاڠي قايم ݢبوه ک ݢتاݢون لم تراديسي ڤڠݢڠ ك ڤناجوه مالم.

Chinese (Traditional) : 土窯常用於烹煮傳統烘烤式的晚餐。Acehnese (Arabic script) : ننا ڤدوم٢ بوه تمڤت جي ڤتبا سؤم بومي هاڠي, ادت هاڠي لاءين جيه جد تارسا د چهريستچهورچه, ويلليڠتون, ڠن بك تمڤت لاءين.

Chinese (Traditional) : 在羅托魯瓦的幾個地方可以吃到地熱土窯料理,而在基督城、威靈頓和其他地方也能品嚐到其他土窯料理。Acehnese (Arabic script) : ميترورايل نا دووا بوه تيڠكت د كوموتير ݢرتن اڤوى د دلم جيه ڠن سكليليڠ چاڤو توون : ميترو ڤلوس (ݢسبوت سيت تيڠكت ڤهون) ڠن ميترو (ݢسبوت تينڠكت تلو).

Chinese (Traditional) : MetroRail通勤鐵路在開普敦及周圍地區的車廂有兩種艙等:MetroPlus(也稱為頭等艙)和 Metro(也稱為三等艙)。Acehnese (Arabic script) : ميترو ڤلوس ڽنكه ڽݢ لبيه ماڠت ڠن هنا تهت مسك٢ تاڤيه لبيه مهل باچوت, بهڤيه منتڠ نا ڽڠ برت موراه نيبك تيكيت ميترو بيئسا او ايروڤا.

Chinese (Traditional) : MetroPlus 艙等較舒適且較不擁擠,價格雖然稍貴一些,但還是比一般的歐洲地鐵票便宜。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ݢرتن اڤوى نا ڤلاتيه ميترو ڤلوس ڠن ميترو; ڤلاتيه موتور ڤلوس سابي ݢدوق بك اوجوڠ ݢرتن اڤوى تي ڠن چاڤي توون.

Chinese (Traditional) : 所有列車都有 MetroPlus 與 Metro 兩種車廂;MetroPlus 車廂都在最靠近開普敦的方向的列車尾端。Acehnese (Arabic script) : ممي ک اورڠ لاءين, مبيك تڤتلس تس نيبك دس بك دري ته, ڽڠ ك ڤهون تهت مڠڽو درينه نك ليڠكر او چر اينتيرناسيونل.

Chinese (Traditional) : 幫別人帶東西 - 絕對不要讓您的行李離開視線,特別是在您出入國境時。Acehnese (Arabic script) : درينه جد نتهو درينه جيبوه سباݢي اورڠ ڽڠ مي ناركوبا هنا منتڤوى لى درينه, ڽڠ نك ڤݢج درينه, ڽڠ نك ڤݢج درينه مڤركارا.

Chinese (Traditional) : 你可能會在不知情的情況下發現自己被利用,變成攜帶毒品者,這會給你帶來很大的麻煩。Acehnese (Arabic script) : ڽي ترماسوق بك ڤريه مبنجر, لاݢو اسو ڤلاچك ناركوبا جد جي ڤاكي دوم جن هنا جيڤݢه-ڤݢه.

Chinese (Traditional) : 這包含排隊等候,因為緝毒犬可以在不另行通知的情況下,隨時查驗。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه نڠݢري كا اولق حكمن ڽڠ كجم به ڤيه ك ڽڠ ك ڤهون ملڠݢيس; ڽي كا بن مندوم حكمن كرڠكيڠ لبيه نيبك ١٠ تهون اتوا ماتي.

Chinese (Traditional) : 有些國家就算對初犯也有嚴重的刑罰,包含 10 年以上徒刑或死刑。Acehnese (Arabic script) : تس ڽڠ هنا سي كالن ڽن ناكه ترݢيت ڤنچوري ڠن ك ݢالك جيڤرهاتي لي سبرڠكاسي ڽڠ نا كراجن ك جيأنچم بهوم.

Chinese (Traditional) : 無人看管的包袋是竊賊的目標,也可能引起提防炸彈威脅的相關單位注意。Acehnese (Arabic script) : د رومه, كرن كنوڠ سابي كمون بك تمڤت دري, هاير جيه سيڤ برت ماڽڠ ݢتا ك كبل ك كمون.

Chinese (Traditional) : 由於在家持續接觸在地細菌,您很有可能已經對它們免疫了。Acehnese (Arabic script) : تاڤي نيبك دونيا ڽڠ لائين, ديڤت علمو ك فونا بكتري ڽڠ هي بارو كدرينه, ݢتا موڠكين لبيه جيه نڤلوڠ بك ڤركارا.

Chinese (Traditional) : 但在世界的其他地方,當細菌群對您而言是新的,您更可能遇到麻煩。Acehnese (Arabic script) : منن چيت, بك چواچ سئوم باچوت, كمون جيتيموه سيب باݢس ڠن اودڤ جيه تهت تريب دلوار توبوه.

Chinese (Traditional) : 此外,在溫暖的氣候下,細菌不但繁殖得更快,也能在體外存活較長的時間。Acehnese (Arabic script) : ڽنكه هنتو ڤروت دلهي, كوتوك فرعون, باله دندم مؤنتيزوما, ڠن لي ڠن اوق ڽن.

Chinese (Traditional) : 從而催生了「德里肚」、「法老的詛咒」、「蒙特祖瑪的復仇」等多種旅人腹瀉之別稱。Acehnese (Arabic script) : لاݢو هل جيه ڤركارا ڤتلس نفس بك چواچ ڽڠ تهت لفئ, ڤركارا لم ڤروت بك چواچ سؤم سيب عموم ڠن جل كجادين جؤه تهت داري كارو ك ݢتا تاڤي هنا تهت مبهيا.

Chinese (Traditional) : 就像寒冷氣候常見的呼吸系統問題,腸道問題在炎熱氣候也相當普遍,而多數情況下確實很擾人,但並不真的危險。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو تانك جك او نڠݢري ڽڠ ماجو كڤهون تهت اتوا د بهݢين دونيا ڽڠ بارو ببيك تا ڤإيليه اكن نا موڠكين تركجوت تاڽوى ڠن بودايا لوار.

Chinese (Traditional) : 如果是第一次前往開發中國家,或是未曾到過的國家旅行的話,請不要低估可能的文化衝擊。Acehnese (Arabic script) : جل جامو ڽڠ تيمڠ, ڠن چاروڠ ك تالور ڠن ڠن ڤرجالنن دونيا ڽڠ تڠوه ماجو, د ڤت جل ڤسابن ساري بودايا اوبيت جد متامه باݢس.

Chinese (Traditional) : 許多身經百戰的資深旅人到開發中國家旅行都感受過陌生文化的震撼,在這種地方很快就會累積大量需要調適的文化差異。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ڤهون بك سيأوري٢ ڤهون ݢتا, نڤيكير٢ ك نسيوا هوتيل, ڤناجوه, جيسديا مݢايا لاݢو اوق بارت ڠن ڽڠ ݢج ك متولوڠ ڤسابن دري.

Chinese (Traditional) : 尤其在一開始的時候,可以考慮多花一些錢在西式風格及品質的飯店、餐飲及服務上,以幫助適應。Acehnese (Arabic script) : بيك تڠت بك كاسور اتوا د اتس تانه بك تمڤت ڽڠ هنا نتڤوى نا مناتڠ بك داءيره ݢتا.

Chinese (Traditional) : 在您不了解當地的動物體系的地區,請勿睡在地上的床墊或墊子上。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو ݢتا نجك مخيمه, نمو تمڤت ايس ڽڠ جد تبا٢ اتوا ايون دودي ك تهيندر دري ته نيبك اولر, كالا, ڠن سجنس جيه.

Chinese (Traditional) : 如果你要在戶外露營,攜帶一張折疊床或吊床能讓你遠離蛇、蠍子等動物。Acehnese (Arabic script) : ڤاسي رومه ݢتا ڠن كوڤي ڽڠ مهل ڠن تى چهاموميلى ڽڠ ڤتنڠ دري عوه واتو مالم.

Chinese (Traditional) : 早晨讓家裡充盈濃郁的咖啡香,夜間則來點放鬆身心的洋甘菊茶。Acehnese (Arabic script) : واتو ݢتا تڠوه جك ليبوران بك هوتيل, ݢتا نا واتو ك ڤماڠت دري ته ڠن ڤرواڠ ببرت م ڤادوم مينيت ك تاڤݢج سابوه ڽڠ ايستيميوا.

Chinese (Traditional) : 你居家度假時有充足時間犒賞自己,還可以花些時間培養特別的興趣。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو ݢتا لبيه ݢالك نجك٢ لم اوتن, نچوق واتو ك نڤݢج جوس اتوا نڤݢج مڤاديت بوه سموتهي:

Chinese (Traditional) : 如果你更有冒險精神,你可以把握機會榨果汁或打一些果昔:Acehnese (Arabic script) : موڠكين ݢتا تاتمو جيب اير ڽڠ بيئسا ڽڠ جد ك بو بڠوه واتو نوي بك كرجا سي اوري٢.

Chinese (Traditional) : 或許你會找到某種簡單的飲品,可以讓你在回歸日常生活時搭配早餐飲用。[Day36]

Acehnese (Arabic script) : مڠڽي نتيڠݢل د كوتا ڠن مماچم باݢي اير جيب قايم تهت نجك بك بار ڠن ڤوب بك نڠݢري جيران.

Chinese (Traditional) : 如果你生活在一個具有各種飲酒文化的城市裡,你應該去周遭平常不太去的酒吧或酒館。Acehnese (Arabic script) : ك اورڠ ڽڠ هنا مفهوم ڠن جارݢون ميديس, كات٢ اينفيكسي اتوا مجڠكيت نا ارتي ڽڠ مبيدا.

Chinese (Traditional) : 對不孰悉的醫學術語的人來說,非接觸傳染 ( infectious) 和接觸性傳染 ( contagious) 這兩個字有不同的意思。Acehnese (Arabic script) : ڤڽاكيت ڽڠ جيئيق ڽنكه ڤڽاكيت ڽڠ مسابب لي ڤاتوݢين, لاݢو ويروس, كومن, كولت اتوا ݢلڠ.

Chinese (Traditional) : 傳染性疾病是由病毒、細菌、真菌或其他寄生蟲等病原體造成的疾病。Acehnese (Arabic script) : ڤڽاكيت ڽڠ جيئيك ڽنكه ڤڽاكيت ڽڠ موداه جيئيك دڠن نا ته تي ڠن اورڠ ڽڠ تڠوه ساكيت.

Chinese (Traditional) : 傳染病是人在受感染者附近便容易被傳播的疾病。Acehnese (Arabic script) : سوم ڤمرينته ݢيور تاموڠ اورڠ جك تماش, جد ك اورڠ تمڤت تيڠݢل, نڠݢري اوق ڽن جي واكسين مباݢي ڤڽاكيت.

Chinese (Traditional) : 各國政府通常會要求入境的遊客和出境的居民注射各類疫苗,預防疾病。Acehnese (Arabic script) : ڤرشراتن ڽي موڠكين منوروت ڤوى ڽڠ قايم جيساور اتوا لي اورڠ جك تماش.

Chinese (Traditional) : 這些要求時常取決於遊客曾經或打算造訪的國家。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه هل ڽڠ ترلبه د چهارلوتتي, چارولينا اوتار, ڽنكه جل تمڤت ݢج ڽڠ جد تاڤيليه ك كلوارݢا.

Chinese (Traditional) : 北卡羅萊納州的夏洛特有一個很大的優點,那就是親子家庭有很多高品質的選擇。Acehnese (Arabic script) : اورڠ بك ولايه لاين قايم ݢكهن ڤياسن مشودار جد ك سابب ڤهون تامينه كنن, عوه تلس ڽن جامي قايم ݢراس كوتا ڽن ماڠت ك معين ڠن انق ميت.

Chinese (Traditional) : 家庭友善時常是居民從外地遷居此處的主要原因,也有很多遊客認為能輕鬆和孩子一起享受這座城市。Acehnese (Arabic script) : لم ٢٠ تهون ڽڠ كا لڤس, دوم تمڤت ڽڠ انق ميت ݢالك بك كوتا چهارلوتتي كا متامه باݢس لاݢين.

Chinese (Traditional) : 過去 20 年,夏洛特上城區適合兒童去的地方數量倍增。Acehnese (Arabic script) : تاكسي هنا قايم ݢئيك لي اورڠ د چهارلوتتي ادت ڤي منن نا چيت ݢئيك لم مجن واتو.

Chinese (Traditional) : 一般而言夏洛特市的家庭通常不會使用計程車,但在特定情況下使用計程車十分方便。Acehnese (Arabic script) : نا اوڠكوس تامه مڠڽو لبيه داري ٢ دري ڤنومڤڠ, ڽي كه ڽڠ ڤݢج يوم تاكسي لبيه مهل نيبك ڽڠ جيڤرلو.

Chinese (Traditional) : 超過兩名乘客需支付額外的費用,所以這個做法可能會多花不必要的錢。Acehnese (Arabic script) : انترتيكا ناكه تمڤت ترلڤي د بومي, ڠن مكليلين كوتوب سلاتن.

Chinese (Traditional) : 圍繞南極的南極洲是地球上最冷的地方。Acehnese (Arabic script) : كمنجوڠ توريس مهل, ݢتونتوت بصحت بادن, هاڽ جد واتو موسيم سؤم نوويمبير-فبرواري, ڠن سباهݢين رايق هاڽ جد د سمننجوڠ, كڤولوان, ڠن لاؤة روسس.

Chinese (Traditional) : 遊客來訪的花費頗高、需要體力、只能在 夏季 11 月到 2 月間進行,且範圍多限制在半島、島嶼和羅斯海。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم ريبو ستاف تينڠݢل د سيني د موسيوم سؤم س سكيتر ڤت لوسين تمڤت ڤيوه ڽڠ بيئسا جيه لى د داءيره ڽن; سجومله اوبيت لاءين تيڠݢل سلام موسيم لڤيى.

Chinese (Traditional) : 在夏天,有數千名人員在近五十座基地內(多數位於那些地區)生活;少數人會留下過冬。Acehnese (Arabic script) : انتارتيكا ڤدالمن ناكه دتارن لمبوڠ ترڤنچيل ڽڠ د توب لى ٢ -٣ كيلو ميتير ايس.

Chinese (Traditional) : 南極洲內陸是一片荒蕪的高原,上面覆蓋著 2-3 公里厚的冰層。Acehnese (Arabic script) : تور سڤيسياليس اودارا سيݢر٢ جك ك ڤدالمن, ك مايق ݢونوڠ اتوا ك چاڤى كوتوب ڽڠ نا اورام رايق.

Chinese (Traditional) : 專家偶爾會搭機進入南極州內陸登山,或前往位在南極點的大型基地。Acehnese (Arabic script) : ساوته ڤول ترافيرسي(اتوا جالن راي) ڤاڽڠ جيه ١٦٠٠ ك.م داري ستاسيون م چ موردو د اتس لاؤة روسس او كوتوب.

Chinese (Traditional) : 南極橫貫公路是一條一千六百公里長的道路,從羅斯海的麥克默多站一路通到南極。Acehnese (Arabic script) : جالن راي ڽن ناكه سالجو ڽڠ د ڤداڤت ڠن جرلڠ ڽڠ د ڤاسي سالجو, عوه تلس ڽن د سينن د بوه بنديرا ك تندا. جالن ڽن چوما جد دجك لي موتو معين خصوص, موتو اڠكوت ݢريتن سلجو دڠن ميڽق بينسين ڠن دابه.

Chinese (Traditional) : 它是壓實的雪地,裂縫也經過填補,有旗幟作為記號。只有駕駛專用拖拉機才能行駛,後方拖著載了燃油與物資的雪橇。Acehnese (Arabic script) : موتو اڠكوتن ڽن هنا تهت باݢس, ڽن كه ڤايه جك د كليك ليوات ݢونوڠ ترانس انتارتيكا ماڠت تروك او تانه ڽڠ ماڽڠ.

Chinese (Traditional) : 它們不太靈活,所以路徑必須沿著橫貫南極山脈繞著長長的彎路才能抵達高原上方。Acehnese (Arabic script) : سابب ڽڠ ڤاليڠ قايم جد ك چيلاك بك بك موسيم سلجو ڽنكه ليچين جالن, جالن ݢنيرڠ (بينيه جالن ك اورڠ جك ڠن تاڤك) ڠن ڽڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ ڽنكه لڠكه ݢاكي.

Chinese (Traditional) : 冬天最常見的意外成因是溼滑的馬路、人行道、及最容易發生危險的階梯。Acehnese (Arabic script) : ڤاليڠ كورڠ, ݢتا ڤرلو سيڤاتو ڽڠ ڤه دڠن تافق ݢاكي. سيڤاتو موسيم سؤم بيئسا جيه ليچين تهت بك ايس ڠن سلجو, لادون سيڤاتو موسيم لڤيى ڤيه كورڠ ݢج.

Chinese (Traditional) : 你至少需要合適的鞋底。夏季鞋類在冰面和雪地上通常會打滑,某些冬季靴款甚至也不足以止滑。Acehnese (Arabic script) : بوڠوڠ تاڤق سيڤاتو جيه بسيب لهوق, ٥ م.م (١/٥ inch) اتوا لبيه, ڠن باهن ڽڠ بسيب لمبوت لم چواچ لڤيى.

Chinese (Traditional) : 鞋底紋路應當夠深,至少達 5 公釐(1/5 英寸),且材質在冷天中仍保持柔軟。Acehnese (Arabic script) : لادوم سيڤاتو نا ڤنچڠ ڠن نا د ڤدوق الت تامه به بيك مسيرق, ڤس ك دوم سيلوب ڠن سيڤاتو, ك كنوى اتوا توميت ڠن تاڤق ݢاكي.

Chinese (Traditional) : 有些靴子帶有鞋釘,也有專為溼滑環境而設、適用於多數鞋子與靴子的拆卸式鞋釘,可僅裝配在鞋跟,或在鞋跟、鞋底皆裝。Acehnese (Arabic script) : توميت بميوب ڠن لواس. اني, انق باتو اتوا سيرا (كالسيوم كلوريدا) قايم دتابور بك جالن اتوا رج به ماڠت واتو ݢجك.

Chinese (Traditional) : 鞋跟應低且寬。道路或步道上常灑上沙子、碎石或鹽(氯化鈣),以增加摩擦力。Acehnese (Arabic script) : سلجو لوروه كن سابوه هل ڽڠ هنا نورمل; نينيه ݢلي ڽڠ لهوق چوما جد جيتهن مليء باچوت , ڠن ترلبيه ݢهون اسي ڽن جد كه ك سرج سلجو.

Chinese (Traditional) : 雪崩並非異常現象;陡峭斜坡能累積的雪量有限,多餘的積雪會掉下形成雪崩。[Day37]

Acehnese (Arabic script) : مسئله جيه ڽنكه سلجو ڽن لكيت, ڤرلو نا ڽڠ ڤڤهون به دترن, ڠن لادوم سلجو ڤيه دترن جد ك ڽڠ ڤڤهون موسيبه ڽن سلنجوت جيه.

Chinese (Traditional) : 問題是雪有黏性,因此需要一些契機才會滑落,而有些許的雪滑落後,才有可能帶動其他的雪塊崩落。Acehnese (Arabic script) : مجن٢ ڽڠ ڤڤهون موسيبه ڽن ڽهكه مات اوري ڽڠ ڤسؤم سلجو ڽن, مجن٢ سبب سلجو ڽڠ جيترن لبيه لى, مجن٢ سبب عالم, ڽڠ قايم ڽنكه سبب اورڠ.

Chinese (Traditional) : 原初的觸發事件有時是太陽使雪升溫,有時是下了更多雪,有時是其它自然事件,但更常是人為。Acehnese (Arabic script) : تورنادو ناكه سابوه تاميه مڤاسڠ اسي جيه اودارا تكانن رنده, ڽڠ هؤڤ اڠين بك سليڠكر جيه او دالام ڠن او اتس.

Chinese (Traditional) : 龍捲風是一個極低氣壓的旋轉空氣柱,它把周圍的空氣往內、往上吸。Acehnese (Arabic script) : تورنادو ڽن ڤجد اڠين تݢر (قايم ١٠٠-٢٠٠ ميل/جم) ڠن جد د بت ڽڠ ݢهون او اتس لاڠيت, ديمى دابه٢ ڽن مندوم واتو تورنادو مݢراق.

Chinese (Traditional) : 它們會產生強風(通常為 100-200 英里/小時),且可以將重物抬舉至空中,並隨著龍捲風移動。Acehnese (Arabic script) : تورنادو مڤونچا سباݢي چوروڠ دترن داري اوان بادى, ڠن جد ك -تورنادو- واتو تروك او تانه.

Chinese (Traditional) : 它們開始時是從風暴雲中下降造成的漏斗,而後在接觸地面時成為「龍捲風」。Acehnese (Arabic script) : ڤڽديا VPN ڤريبادي ( فيرتوال ڤريفات نيتورك) ناكه چارا لبيه ݢج ݢهيندر مندوا سينسور ڤوليتيك ڠن ݢساريڠ ا ڤ كوميرسيال.

Chinese (Traditional) : 個人 VPN(虛擬私人網路)供應商為規避政治審查和商業 IP 地理過濾的極佳管道。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن لبيه ماجو ك ڤروكسي ويب سبب ڤادوم بوه السن: اوق ڽن ݢ-سيت مندوم لالو لينتس اينتيرنيت, كن ه ت ت ڤ ساݢل.

Chinese (Traditional) : 它們優於網路代理伺服器的理由有幾個:它們能重新導向所有網路流量,而非只有 http 的流量。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن بيئسا جيه ڤتبا بنويته لبيه ماڽڠ ڠن كواليتس ڤلاينن لبيه ݢج. اوق ڽن د ايكريڤسي مكاجيه لبيه ڤايه دسليديق.

Chinese (Traditional) : 他們通常會提供更高的頻寬與更好的服務品質,且經過加密,因此較難被監控。Acehnese (Arabic script) : كنتور بريتا سابي سوليت به مكسود ڽي, دڤݢه ڽن كه ك ¨منچݢه ڤمباجكن¨.

Chinese (Traditional) : 媒體公司經常的在此舉的目的上說謊,聲稱這是為了「防止盜版」。Acehnese (Arabic script) : فكتاجيه, كودي ولايه هنا مڤڠاروه ك سالينن ايلليݢل; باچوت-باچوت جيسالين داري ديسك ڽڠ جينك ڤوتر دڠن ݢج بك ڤرڠكت دومڤت نا اصلي جيه دڤوتر.

Chinese (Traditional) : 實際上,區域碼完全無法防止盜版;逐位元複製的光碟可以在任何設備上,如同原版般正常播放。Acehnese (Arabic script) : مقصود سبتول جيه ناكه دجوك ك كنتور-كنتور كندالي لبيه رايق ك ڤكن اوق ڽن; ڽن مندوم تنتڠ ڤوتر ڤڠ.

Chinese (Traditional) : 實際目的是讓公司更能掌控他們的市場;一切都是為了賺錢。Acehnese (Arabic script) : سبب د هوى روتى رج اينترنيت, ݢتا هنا ڤرلو ڠوى سابوه كنتور تيليڤون تمڤت ديڤت ݢتا تيڠݢل اتوا ديڤت تاجق.

Chinese (Traditional) : 由於通話是透過網際網路傳訊的,不需要用到住處或到訪處的電話公司。Acehnese (Arabic script) : ڤيه هنا شرط ك ݢتا مرومڤک نومبور لوكل داري تمڤت ݢتا تڠݢل; ݢتا جد مرومڤک سينمبوڠ سينتيرنيت ساتليت بك مانوق كلت, السكا ڠن ڤيليه نومبور ڽڠ ڤت جد ݢتا د مات اوري تاريق أريزونا.

Chinese (Traditional) : 無需擁有居住社區的當地電話號碼;你可以在阿拉斯加州奇金野外取得衛星網際網路連線,然後選擇一組電話號碼,宣稱你人在陽光普照的亞利桑那州。Acehnese (Arabic script) : ݢتا سواه تابلي نومبور ݢلوبال مڤيسه ڽڠ تيليڤون ڤ س ت ن جد تاهوبوڠ ك ݢتا. د ڤت اصل نومبوى ڽن ناكه سابوه ڤربيداءن ك اورڠ ڽڠ هوبوڠ ݢتا.

Chinese (Traditional) : 常見的情況是必須購買不同的國際電話號碼,才能接到 PSTN 電話。對打電話給你的人而言,號碼來自哪裡確實有差別。Acehnese (Arabic script) : اڤليكاسي ڤنرجمه كات واتو ڽي – اڤليكاسي ڽڠ جت اوتوماتيس مبوه معنا مندوم سيݢمين كاتا داري سابوه بهسا ك بهسا لاءين.

Chinese (Traditional) : 即時文本翻譯應用程式 – 可自動將整段文本從一種語言翻譯成另一種語言的應用程式。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم اڤليكاسي لم كنيرا ڽي جد ماوبه معنا كات لم بهسا اسيڠ اتوا ڤادوم بوه اوبجيك دونيا ڽاتواتو سي ڽڠ ڤاكى ݢڤاره تيليڤون چاروڠ ك اره اوبجيك.

Chinese (Traditional) : 有些這種類型的應用程式甚至可翻譯現實世界中標誌或其他物件上的外文,用戶只要把智慧型手機對準這些物件。Acehnese (Arabic script) : مسين ڤنرجمه ك جي إيك دڠن اوتوماتيس دراماتيس, ڠن جيني قايم دجوق لبيه كورڠ ترجماهن بتول (ڠن لبيه جارڠ هبا سوه), تاڤي ڤرهاتيان ڤرلو, سابب مسين٢ ڽن موڠكين منتڠ ساله.

Chinese (Traditional) : 翻譯引擎已有巨大的改進,現在通常提供或多或少正確的翻譯(和更少的胡言亂語),但因為翻譯結果仍可能完全是錯誤的,應對其持有一些小心謹慎的態度。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه اڤليكاسي ڤاليڠ ده دالم كنيرا ڽي ناكه ݢووݢلى ترانسلاتى, ڽڠ مونݢكين ڤنرجماهن اونلينى تلس چوك كبه داتا بهسا ڽڠ ڤرلو.

Chinese (Traditional) : 此類別中最著名的應用程式之一是 Google 翻譯,它可以在下載所需的語言資料後,進行離線翻譯。Acehnese (Arabic script) : ڤاكي اڤليكاسي ڤتونجوك اره ݢ ڤ س بك تيليڤون چاروڠ ݢتا جد ك موده ڠن چارا ڤاليڠ ڽامن ك ڤتوڽوك اراه واتو ݢتا د لوار نڠݢري.

Chinese (Traditional) : 出國時,在智慧型手機上使用 GPS 導航應用程式,可能是最簡單且最便利的導航方式。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد كبه ڤڠ داري بلي ڤتا بارو ك سابوه ݢ ڤ س, اتوا ڤرڠكت ݢ ڤ س اتا دري اتوا سيوا سبوه داري ساله سابوه كنتور رينتل موتو.

Chinese (Traditional) : 相較於購買 GPS 的新地圖或獨立的 GPS 裝置,向租車公司租用新地圖較省錢。Acehnese (Arabic script) : مثل ݢتا هنا مرومڤک كونيكسي ك تيليڤون ݢتا, اتوا واتو دلوار جڠكاون, كرجا جيه جد ترباتس اتوا هنا ترسديا.

Chinese (Traditional) : 如果你的手機沒有數據連線,或者已經超出連線範圍,GPS 導航的表現可能會受到限制或無法使用。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ساي كدي مڤاسي دڠن مباريس٢ كارتو تيليڤون-سيݢوهلوم باير ڽڠ جد ديڤاكي داري تىلىڤون عموم اتوا ڤيه تيليڤون بيئسا.

Chinese (Traditional) : 每一間雜貨店都有販售預付電話卡,種類多到不知如何選擇,這些電話卡可以用於付費電話或普通的電話。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا سباݢي لر كرتو ݢج ك تيلوڤون دمهو, ڤادوم بوه سڤيسياليس دالم د جوق يوم ڤڠݢيلن ك كلومڤوك نڠݢري متنتو.

Chinese (Traditional) : 雖然大部分的預付卡都可以打電話到任何國家,但某些預付卡會提供特定幾個國家優惠通話費率。Acehnese (Arabic script) : اكسيس ك لاينن ڽي قايم د جوق رج نومبور تيليڤون بيبه ڤولسا ڽن جد جيهوبوڠ داري تيليڤون هنا باير.

Chinese (Traditional) : 通常可以透過撥打一支免付費電話號碼來取得這些服務,大多數手機可以免費撥打該電話號碼。Acehnese (Arabic script) : اتورن بهس فوتوݢرافي بيئسا جيه جد ك ركام ويديو, موڠكين جد لبه.

Chinese (Traditional) : 針對一般攝影的規範也適用於錄影,甚至有更多的規定。[Day38]

Acehnese (Arabic script) : مثل چوق سابوه ڤوتو هنا دبري ايدين, مكا جيه هنا سواه تاڤيكير ركم ويديو ڽن.

Chinese (Traditional) : 如果連拍張照片都不被允許,那麼就更不要想要將它錄成影片了。Acehnese (Arabic script) : مثل نڤاكي درونى, نڤاريقسا ديلو ڤوى ڽڠ جد تاركم اتوا ايذين تاتمه ڽڠ د ڤرلو.

Chinese (Traditional) : 若要使用無人機,請事先仔細確認可以拍攝什麼以及是否需要什麼許可或額外授權。Acehnese (Arabic script) : ديڤو سابوه درونى تي بندارا اتوا د اتس اورڠ رامي ناكه سابوه ايدي هنا ݢج, بهكن مثل ڽن هنا ايلليݢل لم دائيره ݢتا.

Chinese (Traditional) : 將無人機開到機場附近或飛過人群上方,就算不違反所在地法律,此舉幾乎都是壞主意。Acehnese (Arabic script) : ساعت ڽي تيكيت ڤرجالنن اودارا جارڠ د ڤسن لڠسوڠ رج مسكاڤل كن ڤهون ݢستج ڠن ݢبنديڠ يوم.

Chinese (Traditional) : 如今,很少人會不先經過搜尋或比價,就直接向航空公司訂機票旅行。Acehnese (Arabic script) : كادڠ ڤنربڠن ڽڠ سام ݢجوک يوم مبيدا نيبك مندوم اݢريݢاتور ڠن ڽن د باير ك ميتا ڤربنديڠن ڠن ݢكالن بك ويبسيتى ڤنربڠن ڽن سيݢوهلوم د ڤسن.

Chinese (Traditional) : 有時在不同的資料彙集網站上,同一班機的價差很大,比較搜尋結果之餘,也查查看航空公司本身的網站再下單有其回報。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ݢتا هنا ڤرلو سابوه ۏيسا ك ساور سيئت ك نڠݢري متنتو سباݢي توريس اتوا بيسنيس, جك كديه سباݢي ڤلاجر اينترناسيونل عموم جيه ڤرلو واتو تيڠݢل لبيه تريب درڤد جك كديه سباݢي توريس ساݢل.

Chinese (Traditional) : 到某些國家旅遊或出差的短期停留可能不需要簽證,但以國際學生身分前往,需要待的時間通常比觀光客更長。Acehnese (Arabic script) : عموم جيه تيڠݢل د نڠݢري لاءين لم واتو ڽڠ تريب سواه تامرومڤک ويسا ڤهون٢ تهت.

Chinese (Traditional) : 通常,若要在外國居住一段較長的時間,你必須事先取得簽證。Acehnese (Arabic script) : ۏيسا ڤلاجر عموم جيه د جوك شرط مبيدا ڠن ڤروسيدور اڤليكاسي داري ۏيسا اورڠ اسيڠ نورمل اتوا ۏيسا اورڠ كرجا.

Chinese (Traditional) : 學生簽證的要求和申請程序通常與一般觀光或商務簽證不同。Acehnese (Arabic script) : ك سبهݢين لي ڽڠݢري, ݢتا تڤرلو سورت داري اينستيتوت تمڤت ݢتا مروني, ڠن بوكتي ڤڠ ك دوكوڠن دري ته سيكورڠ٢ جيه سيتهون ݢتا مروني.

Chinese (Traditional) : 在大部分的國家/地區,您都要提供欲就讀的教育機構所給的錄取通知書,同時也要提供至少能支持您完成第一年課程的財力證明。Acehnese (Arabic script) : تاتماڽوڠ بك اينستيتوسي, سرت ديڤارتيمين ايميݢراسي ك نڠݢري تمڤت ݢتا كنك مروني ك شرط لڠكڤ.

Chinese (Traditional) : 請向您欲前往求學的機構及該國移民當局諮詢詳細要求。Acehnese (Arabic script) : كچوالي ݢتا سيدري ديڤلومت, كرجا د لوار نڠݢري ڤد عموم جيه ممعنا ݢتا سواه باير ڤاجك واسيل د نڠݢري تمڤت ݢتا تيڠݢل.

Chinese (Traditional) : 除非你是外交官,否則在海外工作通常表示你必須在所在國家申報所得稅。Acehnese (Arabic script) : ڤاجك واسيل د سوسون مبيدا تيڤ٢ نڠݢري ڠن هرݢا ڤاجك سرت تندا كورڠ مماچم باݢي در سابوه نڠݢري ك ڽڠ لاءين.

Chinese (Traditional) : 不同國家的所得稅結構各不相同,各國的稅率及等級差異也相當大。Acehnese (Arabic script) : د ڤادوم بوه نڠݢري فيدرل, لاݢو اميريكا شريكت ڠن كانادا , ڤاجك واسيل د لاكو مندوا بك ليفيل فيدرل ڠن ليفيل لوكل, سمڤي هرݢا ڠن تندا كورڠ جد مماچم باݢي داري سابوه ولايه ك ولايه لاءين.

Chinese (Traditional) : 在某些聯邦國家,例如美國和加拿大,聯邦政府和地方政府都課徵所得稅,因此稅率和稅級會因地區而有所不同。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا ڤمريقسأن ايميݢراسي بيئسا جيه هنا اتوا ك شرط واتو ݢتا تروه او تانه-اير ݢتا, كونترول بيا چوكل جد ك كارو.

Chinese (Traditional) : 回國時,可能不必經過移民署檢查,或僅是例行公事,但海關控管就可能十分惱人。Acehnese (Arabic script) : تڤتنتو لي دري ته ڤوترا ڽڠ د ڠن ڽڠ هن جد تبا ڠن ڤوى ڽڠ تاڤڽتا د لوار.

Chinese (Traditional) : 一定要知道可攜帶及不可攜帶的物品種類,若攜帶超出規定數量必須詳實申報。Acehnese (Arabic script) : چارا ڽڠ ڤاليڠ موده اونتوق تامولاءي اوسها بك بيدڠ تموليه تنتڠ ملنچوڠ ناكه دڠن نڤمعف درينه بك بيدڠ تموليه د ويبسيت بلوݢ ملنچوڠ.

Chinese (Traditional) : 進入遊記寫作產業最簡單的方式,就是在知名的旅遊部落格網站上鍛鍊你的技巧。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس درينه ماهير چارا نأتور ڠن نايديت بك ويب, عوه تلس ڽن, موڠكين درينه جد نملاءي ڤݢج ويبسيت درينه.

Chinese (Traditional) : 待你熟悉在網路上編排格式和編輯後,說不定就能打造你自己的網站。Acehnese (Arabic script) : ڤتبا دري واتو تاجك لم ملنچوڠ ناكه سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تاڤݢج سابوه هل ڽڠ مبيدا تاڤي ڽن كن چوما تتڠ بوت جوق.

Chinese (Traditional) : 旅行時參加志願活動是貢獻一己之力的好方法,而且這不只是單純給予。Acehnese (Arabic script) : ماوديڤ ڠن ڤتبا دري اوتوق اوديڤ د لوار نڠݢري ناكه سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تا مروني تتڠ بودايا ڽڠ مبيدا, متوري دڠن اورڠ بارو, مروني هل تتڠ دري ته, تا تمو سابوه ڤنداڠن بارو اكن هل ڠن بهكن جد تاتمو سابوه كأهلين ڽڠ بارو.

Chinese (Traditional) : 在異國生活和當志工是接觸不同文化、認識新朋友、了解自己、取得某種看事情的角度,甚至是獲得新技能的一個好方法。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڤيه جد ك سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تا ڤرايق اسي ديمڤت اونتوق جد تا تيڠݢل لبيه تريب بك سابوه تڤت كرنا لى بوت اونتوق تادوق ڠن لدوم نا ڽڠ ڽڠ د بري باچوت ك ݢاجي.

Chinese (Traditional) : 由於許多志願性的工作均提供食宿,而少數工作還支付微薄薪水,這也不失為放寬預算,以便在某個地方停留更久的好方法。Acehnese (Arabic script) : اورڠ فيكيڠ ديڤاكي جالن لى اورڠ روسيا اونتوق جك او لاؤة Black ڠن لاؤة كسڤيا. باهݢين٢ داري جالن ڽي منتڠ جد تا ڤيكير جينوى. نچيك هل ڽڠ ڤرلو اونتوق ايزين٢ ڽڠ خصوص, ڽݢ موڠكين ڤايه بك ن تمو.

Chinese (Traditional) : 維京人從俄羅斯的航道進入黑海和裏海。目前有一部份的航道仍可通行,請留意是否需要特殊許可,有些許可不易取得。Acehnese (Arabic script) : كانل بلطيق-لاؤة ڤوتيه مسمبوڠ لاؤة ارتيك دڠن لاؤة بلطيق, در داناو اونيݢا, داناو, لاݢوݢا ڠن Saint Petersburg,, لبيه لى در كروڠ٢ ڠن داناو٢.

Chinese (Traditional) : 白海-波羅的海運河經過奧涅加湖、拉多加湖和聖彼得堡,主要以河川和湖泊將北極海和波羅的海連在一起。Acehnese (Arabic script) : داناو اونيݢا ڤيه مسمبوڠ دڠن فولݢا , جادي تاجك داري لاؤة كسڤيا رج روسسيا منتڠ موڠكين.

Chinese (Traditional) : 奧涅加湖也和窩瓦河相連,因此仍有可能從裏海穿過俄羅斯來到這裡。Acehnese (Arabic script) : بر نڤياقين درينه بهوا سيݢر درينه تكا او رمڤت ملابوه كاڤل مندوم هل كا دس ترڠ. درينه اكن ن مرومڤک ڤنومڤڠ٢ كاڤل ڽڠ لاءين ڠن اورڠ٢ ڽن اكن ݢبري اينفورماسي ك درينه.

Chinese (Traditional) : 放心,一旦您到達碼頭,一切都會變得顯而易見。您將遇到其他搭便船的旅行者,而他們將分享資訊給您。Acehnese (Arabic script) : ڤد داسرجيه درينه اكن دعمومكن تندا كبنتوان ڽڠ تڠوه ݢسره كاڤل, ماوسها اونتوق نڤݢه خبر دڠن اوق كاڤل دالم بر, ڠن لاءين٢.

Chinese (Traditional) : 基本上您要貼出告示,表示願意提供幫助、在碼頭走來走去、主動接近正在洗船的遊艇主,並試著與酒吧裡的船員攀談等。[Day39]

Acehnese (Arabic script) : ناوسها اونتوق نڤݢه خبر دڠن اورڠ بو لا. عوه تلس ڽن مندوم اورڠ اكن ݢتوري درينه ڠن اكن ݢجوك ڤتوڽوك ك درينه ڽڠ ته كاڤل ڽڠ ڤرلو اورڠ.

Chinese (Traditional) : 盡量與越多人交談越好。不久之後,每個人都會認識你,還會提供你某艘船缺人的消息。Acehnese (Arabic script) : درينه واجيب نڤيليه مسكاڤل ڤنربڠن لم سابوه شريكت دڠن بلهن.

Chinese (Traditional) : 航空聯盟中要選哪家作為飛行常客航空公司應當謹慎考慮。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه موڠكين درينه نڤيكير بهوا ڽي هل ڽڠ واجر اونتوق تا ڤيليه مسكاڤل ڤنربڠن ڽڠ قايم نجك ايك , درينه واجيب نتڤوى بهوا نا كلبيهن٢ ڽڠ د ڤتبا مبيدا ڠن قايم ڤوين ڤلڠݢن مسكڤل ڽڠ د ڤتبا بيه ݢج نيبك سابوه مسكڤل لم سابوه شريكت.

Chinese (Traditional) : 雖然你可能覺得加入你最常搭乘的航空公司才符合直覺,但你應留意他們提供的優惠通常不同,而且相同聯盟的不同航空公司給予的飛行常客點數可能會更多。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل لاݢو Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines كا د ڤلواس ولايه ڤر كاڤل تروه او افريكا دڠن يوم ڽڠ لبيه موراه داري مسكڤل٢ ايروڤا.

Chinese (Traditional) : 阿聯酋航空、阿提哈德航空、卡達航空和土耳其航空等航空公司已大幅擴展了他們在非洲的服務。他們以比其他歐洲航空公司更有競爭力的價格,提供往返許多非洲主要城市的航班服務。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل توركي د ڤر او ٣٩ بوه ولايه توجوان د ٣٠ بوه نڠݢري ڽڠ نا د افريكا واتو تهون ٢٠١٤.

Chinese (Traditional) : 2014 年,土耳其航空有航班飛往 30 個非洲國家的 39 座機場。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نا لبيه واتو ڤري, جد نا ار جومله مندوم داري يوم افريكا د بنديڠ دڠن بياي جك كليليڠ دونيا.

Chinese (Traditional) : 如果你有額外的旅行時間,你可以比較看看你去非洲的總票價和環球票價。Acehnese (Arabic script) : بيك تور نتامه بياي ك تمبهن visa, ڤاجك واتو تاڤر, بيياي جك د دارت, ڠن سباݢيجيه ك مندوم تمڤت٢ ڽن ڽڠ دلوار افريكا.

Chinese (Traditional) : 在非洲以外的所有地方,別忘了加上額外的簽證、離境稅和地面交通等額外費用。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نا هوا ن ڤر او كليليڠ دونيا ن مندوم بك ولايه تونوڠ بومي, ڤيليهن اونتوق جك رج نن ڠن اونتوق توجوان كنن ڽن ساڠت ترباتس كرن ديت تهت كاڤل ڤر اتو لاؤة اره ولايه كنن.

Chinese (Traditional) : 如果你想飛遍整個南半球,航班和目的地的選擇十分有限的,因為缺乏越洋路線。Acehnese (Arabic script) : هنا ماسبوه ڤيه شريكت مسكڤل ڽڠ مچاكوڤ بن تلو بوه لاؤة راي ڽڠ نا د ولايه تونوڠ بومي (سكي تيم هنا د چاكوڤ بن سابوه ولايه ڽن).

Chinese (Traditional) : 沒有任何航空聯盟提供橫跨南半球所有三大洋之航線(天合聯盟未橫跨任一海洋)。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, ستار الليانچي منچاكوڤ مندوم ولايه كچوالي ولايه تيمورڤاسيفيك سلاتن داري سنتياݢو دى چهيلى او تاهيتي, ڽنكه ڽن ڤنربڠن لاتام وان ورلد.

Chinese (Traditional) : 但星空聯盟涵蓋了所有航線,除了南太平洋東部從智利聖地牙哥到大溪地的航線以外,該航線是由寰宇一家的南美航空集團所運作。Acehnese (Arabic script) : ڤنربڠن ڽي كن سابوه٢ جيه چارا مڠڽو درينه مهت نڤليوات اره ڤر ڤاسيفيك سلاتن ڠن ولايه ڤانتي بارت داري اميريكا سلاتن. (نكالن ديوب)

Chinese (Traditional) : 如果你想跳過南太平洋及南美洲西岸,此航班並非唯一的選項。(見下文)Acehnese (Arabic script) : نيبك تهون ١٩٩٤, ولايه ايتنيس ارمينيا ناݢورنو-كارابخ د اذربيجان ݢڤبرتوس ڤرڠ ݢلاون اذيري.

Chinese (Traditional) : 1994 年,以亞美尼亞人居多的亞塞拜然納戈爾諾-卡拉巴赫地區向亞塞拜然人發動了戰爭。Acehnese (Arabic script) : دڠن دوكوڠن اميريكا, ڤمرينته بارو كا جيڤݢج. تاڤي هنا نڠݢري - بهكن ماورڠ ارمينيا - ݢاكوءي سيچارا رسمي.

Chinese (Traditional) : 在亞美尼亞人的支持下,新的共和國誕生了。然而,沒有任何已成立的國家正式承認它,就連亞美尼亞也不承認。Acehnese (Arabic script) : ارݢومين ديڤلوماتيك بك ولايه ڽن سابي جيڤبروك هوبوڠن انتارا ارمينيا ڠن اذربيجان.

Chinese (Traditional) : 關於此地區的外交爭論持續損害亞美尼亞和亞塞拜然之間的關係。Acehnese (Arabic script) : سالورن ولايه كانل (بلندا: Grachtengordel) ڽن كه ولايه بك ابد ك-١٧ ڽڠ مشهور سليڠكر بيننينستاد امستيردام.

Chinese (Traditional) : 運河區(荷蘭語:Grachtengordel)圍繞著阿姆斯特丹的內城,是著名的 十七世紀城區。Acehnese (Arabic script) : بن مندوم ولايه جي تتڤكن سباݢي سابوه سيتوس ڤواريس دونيا اونيسكو سابب نيلاي بودايا ڠن سجاره ڽڠ اونيق.

Chinese (Traditional) : 由於其獨特的文化與歷史價值,這整個區域被聯合國教科文組織列為世界遺產,其地產價值屬國內最高。Acehnese (Arabic script) : چينقوي تيرري, ڽڠ ممعنا ليموڠ بوه نڠݢري, نا ليموڠ بوه ݢمڤوڠ بينيه ڤاسي اوبيت ريوماݢݢيوري, مانارولا, چورنيݢليا, فيرناززا ڠن مونتيروسسو ڽڠ نا د ولايه ايتاليا ليڠوريا.

Chinese (Traditional) : 五鄉地,意思是五塊土地,由義大利利古里亞地區的五座濱海小村莊組成,包括里奧馬哲雷、馬納羅拉、科爾尼利亞、維爾納沙和蒙特羅索。Acehnese (Arabic script) : ولايه ڽن كا تدفتر بك دفتر ڤواريس دونيا اونيسكو.

Chinese (Traditional) : 它們被列入聯合國教科文組織世界遺產的清單中。Acehnese (Arabic script) : سمڤي ابد٢, اورڠ سيب برت ڤرلهن ݢڤݢج ترس بك تمڤت ڽڠ ݢاسر, ڤمنداڠن ڽڠ لهوق سمڤي او بينه ڽڠ مڠهادڤ كر او لاؤة.

Chinese (Traditional) : 幾個世紀以來,人們在崎嶇且陡峭的地景上精心建造平臺,一路直達可以俯瞰大海的懸崖上。Acehnese (Arabic script) : سابوه بهݢى ڽڠ مناون هاتي ڽن كه ڤڠمباڠن ڤراوسهاءن ڽڠ دس تا كالن. جالن سيتاڤق ݢاكي, ݢرتن اڤوى, ڠن جالو ڤسينمبوڠ ݢمڤوڠ٢, ڠن موتو ڽڠ هنا ايك تا جڠكاو اوق ڽڠ داري لوار.

Chinese (Traditional) : 看不到企業進入的低度開發是它的魅力之一。步道、火車與船隻串起了村莊,而汽車卻無法從外頭開進這裡。Acehnese (Arabic script) : جنيس بهسا ڤرانچيس ڽڠ جي ڤاكي د بيلݢيا ڠن سويسس مبيدا باچوت دڠن بهسا ڤرانچيس ڽڠ نا د ڤرانچيس, بهڤيه بندوا جيه كا رب سما بك د ڤڤهوم.

Chinese (Traditional) : 比利時和瑞士使用的法語類型與法國使用的法語有些許不同,但相似度足以相互理解。Acehnese (Arabic script) : لبيه خصوص جيه, نيبك چارا ڤلمبوى بهسا ڤرانچيس ڽڠ جي ڤݢه د بلݢيا ڠن سويسس نا باچوت خص مبيدا دڠن بهسا ڤرانچيس ڽڠ جيڤاكي د ڤرانچيس, ڠن چارا ڤلافظ نا مڤادوم بوه كات باچوت مبيدا.

Chinese (Traditional) : 特別是,比利時法語區與瑞士的計數系統有些奇特,與法國所說的法語不同,某些字的發音也有些微差異。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه منن, مندوم اورڠ بيلݢيا ڠن اورڠ سويسس ڽڠ مبهسا ڤرانچيس كا جيمروني بهسا ڤرانچيس ڽڠ كا تتڤ بك سيكولا, سمڤي اوق ڽن مفهوم بهڤيه دري نه نڤاكي چارا ڤلومبوى لاݢو سيستيم ڤرانچيس.

Chinese (Traditional) : 然而,所有說法文的比利時人和瑞士人在學校都要學習標準法文,這樣如果你使用標準的法文記數系統他們才能了解。Acehnese (Arabic script) : رب مندوم بهݢين دونيا, ݢبؤت جاري ڽن صفت روميه, ڽن اشارت ¨هالو.¨

Chinese (Traditional) : 在世界上的許多地方,揮手都是一種表示「你好」的友善手勢」。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه, د مليسيا, نا ڤادوم دري اورڠ ملايو ݢمڤوڠ, ڽن ممعنا ¨جك كني¨ لاݢو جاري ڤوڽوق توڽوق او توبوه, ݢرك ڽن جيڤاكي لي ڤادوم٢ تمڤت د نڠݢري بارت, ڠن واجيب جي ڤاكي ك ڽن ساݢل.

Chinese (Traditional) : 不過,在馬來西亞,或至少對鄉下地區的馬來人來說,它代表「過來」,類似在某些西方國家會把食指彎向身體的手勢,並且只應該用來表達這個意思。[Day40]

Acehnese (Arabic script) : منن سيت, سيدري٢ جامو ايڠݢريس موڠكين نا ساله مڠڽو جيكهن سلامت تيڠݢل دڠن چارا بؤة جاري مڠهادڤ ك اورڠ ڽن ممعنا سباݢي ݢرك نك وي.

Chinese (Traditional) : 同樣的,在西班牙的英國旅人可能會將手掌朝向揮手者(而不是朝向被道別的人)之揮手手勢,誤認為是回來的意思。Acehnese (Arabic script) : بهسا اوكسيلياري ڽن كه بهسا٢ جيڤݢج اتوا جي ڤجد دڠن مقصود ك ڤڠهوبوڠ تامتوتور دڠن اورڠ٢ ڽڠ ڤوه متوتور.

Chinese (Traditional) : 輔助語言是人工或建構而成的,旨在輔助有溝通障礙的人們互相溝通。Acehnese (Arabic script) : مندوم ڽن مڤيسه نيبك ليڠوا فرانچا, ڽنكه بهسا عالمي اتوا اصلي ڽڠ جل دڤاكي سبب نا سابوه اتوا لاءين هل سباݢي تمڤت متوتور دڠن اوق لاءين.

Chinese (Traditional) : 它們與通用語有所區別,是因某種原因而成為其他語言使用者之間的交流方式,所以成為主要語言。Acehnese (Arabic script) : بك چوت اوري ڽڠ سؤم, ڤجلاجه متمو راس فاتامورݢانا ڽڠ جيبري بياڠن اير(اتوا هل ڽڠ لاءين).

Chinese (Traditional) : 在一天最炎熱的時候,旅客可以看見海市蜃樓造成的水(或其他東西)的影像。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد ك سابوه بهيا مڠڽو اوق ڤجلاجه جك ستج فاتامورݢانا, ابيس واتو, ابيه تناݢ ڠن اير جيب ڽڠ ترسيسا.

Chinese (Traditional) : 浪費寶貴的能量與剩下的水去追逐海市蜃樓,對旅行者來說是一件很危險的事。Acehnese (Arabic script) : به ݢورون ڽڠ سيب سؤم ڤيه جد سيب تهت لڤيى عوه واتو مالم اوري. هيڤوتيرميا ڽن ڤڽاكيت ڽات مثل هنا باجو تبل.

Chinese (Traditional) : 即便是最熱的沙漠,夜晚也會變得極冷。若不穿上保暖衣物,就真的會有失溫的風險。Acehnese (Arabic script) : بك موسيوم سؤم, خصوص جيه, دري نه واجيب بلهن٢ ك ڽاموق مثل نك ايك ݢونوڠ رج اوتن.

Chinese (Traditional) : 尤其在夏天,如果你決定徒步穿過雨林,就必須提防蚊子。Acehnese (Arabic script) : به ڤيه مڠڽو درينه نمي موتو رج اوتن اوجن سوب تروڤيس, ڤادوم ات منتڠ ڤينتو تاهه واتو نك تاموڠ لم موتو ڽن واتو ڽڠ سيب ك جاموء د تاموڠ لم موتو درينه.

Chinese (Traditional) : 即便當你準備開車穿越亞熱帶雨林,你打開車門進入車內的數秒間,已足夠讓蚊子跟著你進到車內。Acehnese (Arabic script) : فلو بوروڠ, اتوا جيكهن لبيه رسمي افيان اينفلوينزا, ڽڠ جد كنوڠ چيچم اتوا ماماليا.

Chinese (Traditional) : 禽流感,或更正式的說法鳥禽類流行性感冒,可以感染鳥類和哺乳動物。Acehnese (Arabic script) : كورڠ نيبك سيريبو كاسوس نا د ادو ڽڠ كنوڠ ماءنسي, تاڤي ڤادوم٢ دري نيبك اوق ڽن نا ڽڠ منيڠݢل.

Chinese (Traditional) : 已知在人類身上發生的案例不到一千例,但有些是致命的。Acehnese (Arabic script) : جل نيبك اوق ڽن اورڠ ڽڠ ڤلهرا بك بڠسا مانوق, نا سيت نيبك ڽن ݢالك كالن چيچم.

Chinese (Traditional) : 大部分的案例都是家禽飼養從業人員,但賞鳥者也會有一些風險。Acehnese (Arabic script) : خصوص جيه ك نورويݢيا ڽن كه فجورد ڠن لمبه ڽڠ لهوق لم سيݢرا ماوبه جد ك بوكيت ماڽڠ ڽڠ لبيه كورڠ سنتت.

Chinese (Traditional) : 挪威典型的風景,是陡峭的峽灣及峽谷緊鄰著較為平坦的高原。Acehnese (Arabic script) : ميوب٢ ماڽڠ ڽي قايم ݢڤݢه ¨فيددي¨ ڽڠ ممعنا كمر, تهه لواه هنا بك كايو, تا لڠ هنا چر.

Chinese (Traditional) : 這些台地常被稱做「vidde」,形容一個寬大開闊又沒有樹木的空間、一個無邊無際的廣闊區域。Acehnese (Arabic script) : د روݢالندڠن اݢدير اوق ڽن قايم ݢڤݢه ¨هي¨ ڽڠ ممعنا لمڤوه هنا بك كايو قايم متوب.

Chinese (Traditional) : 在羅加蘭和阿格德爾,它們常被稱為「hei」,意指常佈滿石南花的無樹荒野。Acehnese (Arabic script) : ݢليتسير هنا ستابيل تاڤي ديليى ترن داري ݢونوڠ. ڽي كه سبب جيه چراه, چله, ڽڠ موڠكين متوب ڠن توتوى سلجو.

Chinese (Traditional) : 冰河並不穩定,而是會順著山脈流下。這種狀況會導致冰體斷裂或有隙縫,但可能會被雪橋掩蓋。Acehnese (Arabic script) : بينته ڠن بوبوڠ ݢوها ايس جد رونتوه ڠن چراه جد متوب.

Chinese (Traditional) : 冰穴的冰壁和洞頂可能會坍塌,裂縫也可能閉合。Acehnese (Arabic script) : د بينه ݢليتسيت, بالوك٢ رايق تڤتلس, سرج ڠن موڠكين جيݢروڤ اتوا مݢولي لبيه جيؤه او بينه.

Chinese (Traditional) : 在冰川的邊緣,巨大的冰塊會鬆動並落下,也許會從冰川邊緣彈跳或滾動到更遠的地方。Acehnese (Arabic script) : واتو اوق لوار او ستاسيون بوكيت عموم جيه تروك او ڤونچك واتو موسيم سؤم اينديا.

Chinese (Traditional) : 避暑勝地的旅遊季節,通常在印度的夏季期間達到頂峰。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه, اوق ڽن نا جنيس ڽڠ لاݢك ڠن مناون اتي ڽڠ مبيدا واتو موسيم لڤيى, دڠن جل ستاسيون بوكيت ݢتريموڠ جومله سلجو ڽڠ لا ڠن ݢڤتبا كݢياتن لاݢو سكي ڠن سنووبورديڠ.

Chinese (Traditional) : 然而,它們在冬天有不同的美與魅力。許多山間小鎮都會下不少的雪,且那裡也會提供滑雪和滑雪板等活動。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه ساݢل مسكڤل ڽڠ منتڠ ݢڤتبا يوم بركابوڠ, جد باچوت كورڠ بياي ڤرجالنن ڤماكمن بك كسنتلس.

Chinese (Traditional) : 只有少數航空公司仍然提供喪親票價,為臨時的葬禮旅行提供些微折扣。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل ڽڠ ݢڤتبا ڽي ترماسوق اير چانادا, ديلتا اير لينىس, لوفطنسا ك ڤنرباڠن اصل داري اميريكا شاريكت اتوا كانادا, ڠن ويستجيت.

Chinese (Traditional) : 提供這些服務的航空公司包括加拿大航空、達美航空、漢莎航空(從美國或加拿大出發的航班)和西捷航空。Acehnese (Arabic script) : لم مندوم ڤركارا , ݢتا ڤايه تڤسن رج تاليڤون لڠسوڠ او مسكڤل.

Chinese (Traditional) : 不論任何情況,都必須打電話直接跟航空公司訂位。Languages
Acehnese (Arabic script)
Acehnese (Latin script)
Afrikaans (South Africa)
Akan
Albanian (Albania)
Amharic (Ethiopia)
Arabic (Egypt)
Arabic (Morocco)
Arabic (Tunisia)
Armenian (Armenia)
Assamese
Asturian
Awadhi
Ayacucho Quechua
Azerbaijani (Azerbaijan)
Balinese
Bambara
Banjar (Arabic script)
Banjar (Latin script)
Bashkir
Basque (Spain)
Belarusian
Bemba
Bengali (Bangladesh)
Bengali (India)
Bhojpuri
Bosnian (Bosnia and Herzegovina)
Buginese
Bulgarian (Bulgaria)
Burmese (Myanmar)
Catalan (Spain)
Cebuano
Central Atlas Tamazight
Central Aymara
Central Kanuri (Arabic script)
Central Kanuri (Latin script)
Central Kurdish
Chhattisgarhi
Chinese, Cantonese (Traditional Hong Kong)
Chinese, Mandarin (Simplified, China)
Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan)
Chokwe
Crimean Tatar
Croatian (Croatia)
Czech (Czech Republic)
Danish (Denmark)
Dari
Dutch (Netherlands)
Dyula
Dzongkha
Eastern Panjabi
Eastern Yiddish
English (United States)
Esperanto
Estonian (Estonia)
Ewe
Faroese
Fijian
Filipino (Philippines)
Finnish (Finland)
Fon
French (France)
Friulian
Galician (Spain)
Ganda
Georgian (Georgia)
German (Germany)
Greek (Greece)
Guarani
Gujarati (India)
Haitian Creole
Hausa
Hebrew (Israel)
Hindi (India)
Hungarian (Hungary)
Icelandic (Iceland)
Igbo
Ilocano
Indonesian (Indonesia)
Irish
Italian (Italy)
Japanese (Japan)
Javanese (Indonesia)
Jingpho
Kabiyè
Kabuverdianu
Kabyle
Kamba
Kannada (India)
Kashmiri (Arabic script)
Kashmiri (Devanagari script)
Kazakh (Kazakhstan)
Khmer (Cambodia)
Kikongo
Kikuyu
Kimbundu
Kinyarwanda
Korean (South Korea)
Kyrgyz
Lao (Laos)
Latgalian
Latvian (Latvia)
Ligurian
Limburgish
Lingala
Lithuanian (Lithuania)
Lombard
Luba-Kasai
Luo
Luxembourgish
Macedonian (North Macedonia)
Magahi
Maithili
Malay (Malaysia)
Malayalam (India)
Maltese
Maori
Marathi (India)
Mesopotamian Arabic
Minangkabau (Arabic script)
Minangkabau (Latin script)
Mizo
Modern Standard Arabic
Modern Standard Arabic (Romanized)
Mongolian (Mongolia)
Mossi
Najdi Arabic
Nepali (Nepal)
Nigerian Fulfulde
North Levantine Arabic
Northern Kurdish
Northern Sotho
Norwegian Bokmål (Norway)
Norwegian Nynorsk
Nuer
Nyanja
Occitan
Odia
Pangasinan
Papiamento
Persian (Iran)
Plateau Malagasy
Polish (Poland)
Portuguese (Portugal)
Romanian (Romania)
Rundi
Russian (Russia)
Samoan
Sango
Sanskrit
Santali
Sardinian
Scottish Gaelic
Serbian (Serbia)
Shan
Shona
Sicilian
Silesian
Sindhi
Sinhala (Sri Lanka)
Slovak (Slovakia)
Slovenian (Slovenia)
Somali
South Azerbaijani
South Levantine Arabic
Southern Pashto
Southern Sotho
Southwestern Dinka
Spanish (Spain)
Standard Tibetan
Sundanese (Indonesia)
Swahili (Tanzania)
Swati
Swedish (Sweden)
Ta'izzi-Adeni Arabic
Tajik
Tamasheq (Latin script)
Tamasheq (Tifinagh script)
Tamil (India)
Tatar
Telugu (India)
Thai (Thailand)
Tigrinya
Tok Pisin
Tsonga
Tswana
Tumbuka
Turkish (Turkey)
Turkmen
Twi
Ukrainian (Ukraine)
Umbundu
Urdu (Pakistan)
Uyghur
Uzbek (Uzbekistan)
Venetian
Vietnamese (Vietnam)
Waray
Welsh
West Central Oromo
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu (South Africa)

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.