40 days Acehnese (Arabic script) and Yue Chinese conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Basa Acèh (Huri Arab) and 粵語 (粵語) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Acehnese (Arabic script) : يق أورو سنين، اوق علمون دري فکولتس کدوکترن يونيۏرسيتس ستانفورد ݢڤعموم اکن جتومى الت دياݢنوستيک بارو ڽڠ جوت ݢڤيليه اتو سيل منوروت جنيهجيه: چيڤ اوبيت ڽڠ جوت ݢچيتق ڽڠ جوت ݢڤݢت دڠون ڤرينتر ايڠ‌کجيت ستندر دڠون يوم موڠکين نا سابوه سين ا.س. لم تيڤ سابوه.

Yue Chinese : 週一,來自史丹福大學醫學院的科學家宣布發明了一種新的診症工具,可以對細胞進行分類:一種可以用標準噴墨打印機製造的微型可打印芯片,每塊芯片可能大概只需 1 美分。Acehnese (Arabic script) : ڤنليتي اوتام خن اترا ڽو موڠکين محسى ديتيکسي فون کى کنکر، ت.ب.س.، ايچ.اي.ۏي. ڠون مالاريا کى ڤاسيان دي نڠرو ڽڠ ݢاسين، ڽڠ توه تيڠکت کى اودڤ کى ڤڽاکيت لاݢى کنکر بوه دادا جوت ستڠوه دري نڠرو ڽڠ لوبيه کاي.

Yue Chinese : 主席研究員說,這可能會讓低收入國家的患者及早發現癌症、結核病、愛滋病病毒和瘧疾。在這些國家,乳癌等疾病的生存率可能只有富裕國家的一半。Acehnese (Arabic script) : جاس ۳۹سي ݢريڤين مڤوق لندسن ڤاچو ليڠک ڤوه ۹:۳۰ بڠوه دي سينن (۰۲۳۰ يوتيسي) ڠوت برتويه، سمڤو ݢتوڤ بندرا کى تربڠ کومرسيال.

Yue Chinese : 當地時間上午九時半左右(世界協調時間 0230),JAS 39C 鷹獅戰機在跑道上墜毀並爆炸,導致機場關閉,商業航班無法升降。Acehnese (Arabic script) : ڤيلوت ݢکالون ايدنتيتس سباݢو کڤالا سکوادرون ديلوکريت ڤاتاۏي.

Yue Chinese : 機師確認為中隊長 Dilokrit Pattavee。Acehnese (Arabic script) : مديا دي سينن ݢڤتهى سابوه کندراءن ڤمادم اڤوي بندرا مݢولى واتى مجاوب.

Yue Chinese : 當地媒體報導,一輛機場消防車在參與行動時翻側。Acehnese (Arabic script) : ۏيدل، ۲۸ تهون، کا مݢبوڠ ڠون بارسا لهى موسيم ڽڠ کا لوڤه، دري سيۏيلا.

Yue Chinese : 28 歲的維達爾在三個賽季前從塞維利亞加盟巴塞。Acehnese (Arabic script) : ڤفون ڤينه او ايبوکوتا کاتالن، ۏيدل کا ماءين ٤۹ ڤرتنديڠن کى کلوب ڽن.

Yue Chinese : 自從轉會到加泰隆尼亞首都,維達爾已經為球會踢了 49 場比賽。Acehnese (Arabic script) : ڤروتيه کڤفون ليڠک ڤوه ١١:٠٠ واتى دي سينن (يوتيسي+١) دي وايتهال سبرڠ ڤينتو تاموڠ ڽڠ ݢکاواي ڤوليسي او داونيڠ ستريت، لم مليݢو رسمي ڤردان منترو.

Yue Chinese : 抗議活動於當地時間 11 點(世界協調時間+1)左右開始,地點在有警察駐守的首相官邸唐寧街入口對面的Whitehall。Acehnese (Arabic script) : تڤت اوه لهوه ڤوه ١١:٠٠، اورڠ ڽڠ ڤروتيه ݢتوڤ لالو لينتس دي ݢربوڠ اوتارا دي وايتهال.

Yue Chinese : 11 點剛過,抗議人士就堵塞了Whitehall 北行車道的交通。Acehnese (Arabic script) : بق ڤوه ١١:۲۰، ڤوليسي ملاکى اوق ڽڠ ڤروتيه ݢيسا او تروتوار، ڽڠ خن بهوا اوقڽن ڤرلى ݢڤئيمبڠ حق کى ڤروتيه ڠون لالو لينتس ڽڠ متومڤوق.

Yue Chinese : 11 點 20 分,警方要求抗議人士回到行人路上,稱他們需要在抗議權利和開始繁忙的交通之間取得平衡。Acehnese (Arabic script) : ليڠک ڤوه ١١:٢٩، ڤروتيه ملڠکه او وايتهال، ملينتايه ترافلݢر سکواير، مليڠک ستراند، ملينتايه الدويچ ڠون ايق کيڠ‌سواي او هولبورن ڽڠ توه ڤرتاي کونسيرۏاتيف ݢڤݢوت فوروم موسيم سمي اوقڽن دي هوتيل ݢران‌د کوناوت روم‌ز.

Yue Chinese : 11 點 29 分左右,抗議人士沿著Whitehall經過特拉法加廣場,沿著斯特蘭德大街經過奧德維奇,沿著京斯威走向霍爾本,保守黨在大康諾特房間酒店舉行春季論壇。Acehnese (Arabic script) : ريکور اولى کى اولى نادل ملاون ‎ڤتنيس کانادا ناکوه ٧-۲.

Yue Chinese : 納達爾對加拿大人的頭球記錄為 7 - 2。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن بارو-بارو ڽو تالو ملاون راوونيچ دي بريسباين اوڤين

Yue Chinese : 他最近在布里斯本公開賽輸給拉奧尼奇。Acehnese (Arabic script) : نادل مرومڤو ۸۸% ڤوين ݢليه لم ڤرتنديڠن ڽڠ منڠ ٧٦ ڤوين دي سرۏيس فون.

Yue Chinese : 納達爾在比賽中的網前得分為 88%,在首個發球局贏得 76 分。Acehnese (Arabic script) : "اوه لهوه فرتنديڠن، کيڠ اوف کلاي خن، "لون سنڠ تهات جوت ‎ݢيسا او ببق فينل دري ايۏين‌ت ڤاليڠ ڤنتيڠ. لون دي سينو چوبا لون ڤمنڠ ڤرتنديڠن ڽو.¨

Yue Chinese : 賽後,紅土之王說:「我很興奮能夠回到最重要的比賽的最後一輪。我來這裡就是為了贏得這場比賽。」Acehnese (Arabic script) : "ڤاناما ڤايڤرس" ناکوه اصطلاح عموم کى ليڠک سيڤلويه جوتا دوکومن دري فيرما حکوم ڤاناما موساک فونسيک، ڽڠ بوچو او ڤيرس بق موسيم سمي ۲۰١٦.

Yue Chinese : 「巴拿馬文件」 是巴拿馬莫薩克-馮塞卡律師事務所在 2016 年春天洩露給傳媒約一千萬份文件的總稱。Acehnese (Arabic script) : دوکومن ڽن مڤتوچوق ڤوت بلايه بڠ‌ک ڽڠ بنتو کلاين ڽڠ کاي ݢڤسوم ميليارن دولر ککاياءن کى جيسى ڤاجق ڠون قانون لاءينجيه.

Yue Chinese : 文件顯示,十四間銀行協助富裕客戶隱藏數以十億計美元的財富,以逃避徵稅和其他規管。Acehnese (Arabic script) : سورت هاب ايڠݢريه دي ݢارديين مڤنڤن دويش بڠ‌ک مت ککڠ کيرا-کيرا سڤرلهى دري ١۲۰۰ ڤروسهاءن چڠکڠ ڽڠ ݢڤکک کى ݢڤاءوجود هاي ڽو.

Yue Chinese : 英國報章《衛報》指出,被用作達到該目的的空殼公司達 1,200 間,而德意志銀行控制了其中大約三分之一。Acehnese (Arabic script) : نا ڤروتيس دي بندوم دوڽا، لادوم تونتوتن ڤيدان، ڠون کڤالا-کڤالا ڤمرنته ايسلنديا ڠون ڤکسيتن بن دوا اورڠڽن ݢڤيوه.

Yue Chinese : 這引致世界各地的抗議活動、數宗刑事起訴,以及冰島和巴基斯坦政府的領導人辭職。Acehnese (Arabic script) : لاهى دي هوڠ کوڠ، ما ݢسيکولا دي يونيۏرسيتس نيو يورک ڠون سيکولا حکوم هرفارد ڠون توم مت "کرتو ايجو" ڤندودوق تتڤ امريکا.

Yue Chinese : 馬英九在香港出生,曾於紐約大學和哈佛法學院讀書,並曾擁有美國永久居民 「綠卡」身份。Acehnese (Arabic script) : هسيه ݢڤمءوي ڤنيليه بهوا ما موڠکين ڤلوڠ دري نڠرو ڽن لم ماس کريسيس.

Yue Chinese : 謝長廷在選舉期間暗示馬英九可能會在台灣遇上危機的時候逃離台灣。Acehnese (Arabic script) : هسيه بنته چيت بهوا ما فوتوجينيک لوبيه ݢاي نيبق سوبستانسي.

Yue Chinese : 謝長廷還認為,上鏡的馬英九只有外表而沒有內涵。Acehnese (Arabic script) : لکڠ دري تودوهن ڽو، ما منڠ ڠون موده دي ڤلتفورم ڽڠ ݢڤأمنت هوبوڠن لوبيه رڤ ڠون دارتن چينا.

Yue Chinese : 儘管受到這些指責,但馬英九仍在一個主張與中國大陸建立更緊密聯繫的平台上輕鬆勝出。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽڠ ماءين اورو ڽو ناکوه اليک‌س اۏيچکين دري وشيڠتون کڤيتال‌س.

Yue Chinese : 今天的最佳選手為華盛頓首都的亞歷克斯·奧韋奇金。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن چيتق ۲ ݢول ڠون ۲ اسيس‌ت لم کمنڠن ٥-۳ واشيڠتون اتوه اتلنتا تراشيرس.

Yue Chinese : 在華盛頓 5-3 戰勝亞特蘭大開拓者的比賽中,他貢獻了 2 個入球和 2 次助攻。[Day2]

Acehnese (Arabic script) : اسيس‌ت فون اوۏيچکين مالم ڽن ناکوه ݢول ڽڠ ڤتنتى کمنڠن لى روکي نيکلاس باکستروم;

Yue Chinese : 奧韋奇金當晚的第一個助攻來自新秀巴克斯卓的制勝一球;Acehnese (Arabic script) : ݢول کدواجيه مالم ثن ناکوه ڽڠ ک-٦۰ موسيم ڽو، جوت کى اوق فون ڽڠ ماءين ڽڠ چيتق ٦۰ ݢول اتاو لوبيه دالم سابوه موسيم مولافون ١۹۹٥-۹٦، واتى جرومير جاݢ‌ر ڠون ماريو ليميو ماسيڠ-ماسيڠ توک لم توڠݢق سجارهڽن.

Yue Chinese : 他在當晚的第二個入球是他於該賽季的第60 個個人入球,成為自 1995-96 賽季 Jaromir Jagr 和Mario Lemieux 分別達成該里程碑以來,首位在一個賽季中錄得 60 個或以上入球的球員。Acehnese (Arabic script) : باتين دوق بق ڤريڠکت ١۹۰ لم جادوي ٤۰۰ اورڠ امريکا ڤاليڠ کاي ۲۰۰۸ ڠون ککاياءن ليڠک $۲.۳ ميليار.

Yue Chinese : 巴頓在2008年美國400大富豪榜上排名第190位,估計資產總值達23億美元。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن لولوه دري کوليج اوف ارت‌س اند ساين‌سيس دري يونيۏرسيتي اوف ۏيرجينيا بق تهون ١۹٥۰ ڠون ناکوه دونور ڤنتيڠ باݢي اينستيتوسي ڽن.

Yue Chinese : 畢業於1950年維珍尼亞大學藝術與科學學院的他,及後成為了該校的重要捐助人。Acehnese (Arabic script) : ڤنجارا ابو غرايب عراق کا جتوت واتى تڠوه کروسوهن.

Yue Chinese : 伊拉克的阿布格萊布監獄在一次騷亂中被焚燒。Acehnese (Arabic script) : ڤنجارا جوت کى جيتهى اوه لهوه ڤليچيهن تاهنن ݢتمى دي سينن اوه لهوه ک‎ڤيله ا.س. چوق اليه.

Yue Chinese : 在美軍接管後,發現囚犯被虐待,監獄從此聲名狼藉。Acehnese (Arabic script) : ڤيکى جونيور مڤوق دي ݢران‌د ڤري سيڠاڤورا ۲۰۰۸ تڤت اوه لهوه فرنندو الونسو ݢڤبوت ڤيت ستوڤ لوبيه اواي، ڤتبيت موتو ڽڠ امن.

Yue Chinese : 在 2008 年的新加坡大獎賽上,小皮奎特為了費爾南多·阿隆索在稍早的進站撞車,令安全車出動。Acehnese (Arabic script) : واتى موتو-موتو دي کى الونسو تاموڠ کى ݢڤاسو باهن باکر لم سايفتي کار، ݢوبڽن ڤينه بوڠکوه کى ݢچوق کمنڠن.

Yue Chinese : 當阿隆索前面的賽車在安全車後加油時,他便超前,贏得勝利。Acehnese (Arabic script) : ڤيکى جونيور ݢڤچت اوه لهوه ݢران‌د ڤري هونݢاريا ۲۰۰۹.

Yue Chinese : 小皮奎特在 2009 年匈牙利大獎賽後被解僱。Acehnese (Arabic script) : ڤه بق ڤوه ۸:٤٦، سڠو ملندا کوتا، ڽڠ تندا واتى ڽڠ ڤه جوت کى فون تروق بق ساسرنجيه.

Yue Chinese : 早上 8 點 46 分正,全城一片寂靜,標誌著第一架飛機襲擊目標的時刻。Acehnese (Arabic script) : دوا بوه برکس چهاي کا ݢ‎ڤاسڠ مأره او اڠکاس لم سيمالم.

Yue Chinese : 兩束光在一夜間被組裝起來指向天空。Acehnese (Arabic script) : کونستروکسي تڠوه ملڠسوڠ کى ليموڠ ݢدوڠ ڤنچاکر لاڠيت بارو بق تمڤت ڽن، ڠون ڤوست ترنسڤورتاسي ڠون تامن ڤريڠتن بق تڠوهجيه.

Yue Chinese : 五座新的摩天大樓正在遺址施工,位於中央的是交通運輸中心和紀念公園。Acehnese (Arabic script) : ڤياسن ڤي.بي.ايس. نا لوبيه دري دوا لوسين ڤڠهرݢاءن ايمي، ڠون دوراسيجيه لوبيه سيڠکت هاڽ دري سيسامي ستريت ڠون مسيتر روجيرس نايبيرهود.

Yue Chinese : 這個PBS 節目獲得二十多個艾美獎,它的播出時間只比芝麻街和羅傑斯先生的社區短。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ايڤيسودى اچارا اکن ڤڤوست بق تيما لم بوکو تتنتى ڠون لهوه ڽن ݢڤݢوت تيما ڽن ملالوي حکاية-حکاية.

Yue Chinese : 節目的每一集專注於一本特定書籍的主題,並接著通過多個故事去探討那個主題。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ڤياسن اکن ݢبري چيت ريکومينداسي بوکو-بوکو ڽڠ هاروه ݢميتا لى انق-انق ميت واتى اوق ڽن جق او ڤوستاک اوق ڽن.

Yue Chinese : 每集還為孩子們建議去圖書館時應該尋找哪些書籍。Acehnese (Arabic script) : جون ݢران‌ت، دري و.اين.اي.دي. بوفالو (ستاسيون روموه ريديڠ راينبو) ݢخن، ¨ريديڠ راينبو ݢڤرنو انق-انق ڤاکون ممباچ،... ݢالق ممباچ -- [ڤياسن] مݢدرا انق-انق اونتوق ݢچوق بوکو دان ݢباچ.¨

Yue Chinese : 來自WNED Buffalo(閱讀彩虹的主站)的約翰·格蘭特說道:「閱讀彩虹教會了孩子們為何要閱讀…… 對閱讀的熱愛 — [這節目] 鼓勵孩子們拿起書本閱讀。」Acehnese (Arabic script) : ديقيني لى لادوم اورڠ، تماسوق جون ݢران‌ت، بهوا کريسيس ڤنداناءن ڠون ڤرݢيسيرن فيلوسوفي ڤروݢرم تيليۏيسي ڤنديديقن ايکوت ݢڤأخى سريال ڽن.

Yue Chinese : 包括約翰·格蘭特在內的一些人認為,缺乏資金和教育電視節目理念有所改變,都是導致這系列節目完結的原因。Acehnese (Arabic script) : بادى، ڽڠ ترلتق سليڠک ٦٤٥ ميل (١۰٤۰ کم) بارت ڤولو تانجوڠ ۏيردي، موڠکين کى نق ݢادوه سيݢوهلوم ݢڤهاجوق ولايه دارت دومڤت ݢخن لى اورڠ کمالون چواچ.

Yue Chinese : 預報員稱,這場位於佛得角群島以西 645 英里(1040 公里)的風暴可能在威脅到任何陸上地區之前消散。Acehnese (Arabic script) : فريد جينو نا اڠين ڠون کچ‎ڤتن ١۰٥ ميل ڤر جم (١٦٥کم/جم) ڠون مݢرق او اره بارت لاءوت.

Yue Chinese : 弗雷德目前的風速為每小時105英里(每小時165公里),正向西北方向移動。Acehnese (Arabic script) : فريد ناکوه سيکلون تروڤيس توݢ ڽڠ توم متوليه نيبق اورو ڽو اي سلاتن ڠون تيمو اتلنتيک مولافون نا چيترا ساتليت، ڠون بادى رايق کلهى ساݢاي ڽڠ متوليه اي تيمور ۳٥°بب.

Yue Chinese : 弗雷德是自衛星圖像出現以來,在大西洋南部和東部有記錄以來最強的熱帶氣旋,亦是西經35度線以東有記錄以來的第三大颶風。Acehnese (Arabic script) : بق تڠݢاي ۲٤ سيڤتيمبر ١٧٥۹، ارثور ݢينيس ݢتيکين سيوا ۹.۰۰۰ تهون کى ست. جايم‌س ݢايت بروويري اي دوبلين، ايرلنديا.

Yue Chinese : 1759 年 9 月 24 日,阿瑟·健力士簽署了一份為期9,000年的租約,租用愛爾蘭都柏林的聖詹姆斯門啤酒廠。Acehnese (Arabic script) : ۲٥۰ تهون الهوه ڽن، ݢينيس کا رايق جوت کى بيسنيس ݢلوبل ڽڠ حسى لوبيه نيبق ١۰ ميليون يورو (US$١٤,٧ ميليون) تيڤ بولن.

Yue Chinese : 250年後,健力士已經發展成為一個每年營業額超過100億歐元 (147億美元) 的全球企業。Acehnese (Arabic script) : جوني ريد، کو-درايۏير کى تيم ا١جيڤي سلنديا بارو، اورو ڽو ڤݢوت سجاره دڠون ݢمى کندراءن ڤاليڠ بݢه اي اتوه اءوکلان‌د هاربور بريج ڽڠ عموجيه ٤٨ تهون، سلنديا بارو، سچارا ليݢال.

Yue Chinese : 今天,A1GP 紐西蘭隊的副駕駛員喬尼·里德 (Jonny Reid) 創下歷史,合法地以最快速度駛過擁有 48 年歷史的紐西蘭奧克蘭海港大橋。Acehnese (Arabic script) : ميستير ريد حسى ݢمى کندراءن ا١جيڤي سلنديا بارو، بلاک بيوتي دڠون بݢه لوبيه نيبق ١٦۰کم/جم توجوه ݢجمرڠ توتو.

Yue Chinese : 里德先生成功七次駕駛新西蘭的 A1GP 汽車「黑美人」過橋,時速超過 160 公里。Acehnese (Arabic script) : ڤوليسي سلنديا بارو ڤايه کى ݢڠوي سيڽاتا رادر بݢه اوقڽن کى ايڠيڠ کيبن بݢه ميستير ريد لوڤه سبب کيبن تريڤ بلاک بيوتي، ڠون سابوه-سابوهجيه واتى ڤوليسي محسى ݢݢونچي مسيتر ريد ناکوه واتى جيه تريڤ سمڤو ١٦۰کم/جم.

Yue Chinese : 新西蘭警方因為「黑美人」的車身太矮,無法使用自己的測速雷達槍測量里德先生開得有多快,只有其中一次里德先生減速到時速 160 公里,警方才能為他測量。[Day3]

Acehnese (Arabic script) : لم ۳ بولن ڽڠ کا لوڤه، لوبيه نيبق ۸۰ اورڠ لم ڤنجارا ݢلهوه نيبق فسيليتاس سينترال بوکيڠ هان ݢتونتوت سچارا رسمي.

Yue Chinese : 在過去的三個月,超過 80 名被捕人士自中央拘留所獲釋,沒有被正式起訴。Acehnese (Arabic script) : بق بولن اڤريل تهون ڽو، ڤرينته سمنتارا ݢڤتبيت لى حاکم ݢلين کى تمڤت کى ݢڤدوڠ ڤلهوه اوقڽن ڽڠ ݢتهون لوبيه ۲٤ جم اوه لهوه ايتريموڠ اوقڽن ڽڠ هان ايتريموڠ سيدڠ لى کوميساريس ڤڠاديلن.

Yue Chinese : 今年 4 月,格林法官發布了一項針對該設施的臨時限制令,下令強制釋放被關押超過 24 小時而沒有接受法庭專員聆訊的人士。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ݢڤتتڤ جامينن، مڽو ݢبري، ڠون ݢڤرسمي تودوهن ڽڠ ݢڤتبيت لى ڤتوݢس ڽڠ دروڤ. تودوهن ڽن الهوه ڽن ݢڤتاموڠ لم سيستم کومڤوتر نڠرو باهݢين ديڤت ڤکارا ڽن ݢلاچق.

Yue Chinese : 如果獲准保釋,專員可以定立保釋金,並正式確定逮捕人員提出的指控。這些指控隨後會進入該州的電腦系統,從而對案件進行追蹤。Acehnese (Arabic script) : سيدڠ ݢڤتندا چيت تڠݢاي حق تسڠک کى ڤڠاديلن بݢه.

Yue Chinese : 聆訊亦代表疑犯有權得到快速審判的日期。Acehnese (Arabic script) : ڤيتر کوستيلو، بنداهارا اءوسترالي ڠون اورڠ ڽڠ ڤاليڠ موڠکين محسى ڤردان منترو جون هاوورد سباݢو شيح ڤرتاي ليبرال کا ݢبي کسڤکتن اي ليکوت ايندوستري نوکلير اي اءوسترالي.

Yue Chinese : 澳洲財政部長彼得•科斯特洛,同時亦最有可能接繼總理約翰•霍華德成為自由黨的領導人,表示支持澳洲發展核電產業。Acehnese (Arabic script) : ميستر کوستيلو خن بهوا مڽو ڤمبڠکيت ليستريق تناݢ نوکلير جوت تڠوي سچارا ايکونومي، اءوسترالي سواه تاليت ݢڠويجيه.

Yue Chinese : 科斯特洛先生表示,當核能發電經濟上可行時,澳洲應考慮使用核能。Acehnese (Arabic script) : "مڽو جوت کى کومرسيال، تڽو سواه نا ڽن. هوتجيه، بق ڤرينسيڤجيه فوي تولڠ کى اينرݢي نوکلير" ݢخن لى کوستيلو.

Yue Chinese : 科斯特洛先生說:「如果核能商業化,我們就應該使用它。也就是說,我們原則上不反對核能。」Acehnese (Arabic script) : منوروت انسا، "ڤوليسي يوو ݢوه ڠون لادوم سربو تيڠکت اتوه ڽڠ اوق ڽڠ يوو جوت کى وڤ ڤرڠ سوکسيسي ڽڠ رايق.

Yue Chinese : 安莎通訊社表示:「警方對接連發生的高層刺殺行動表示關注,並擔心這可能會觸發黨內為奪權而大開殺戒。」Acehnese (Arabic script) : ڤوليسي خن لو ڤيکولو لوبيه ݢيت سببجيه ناکوه انق بواه ڤرۏينزانو اي ڤليرمو ڠون ڤڠلمنجيه ڽڠ لوبيه رايق ڤݢوتجيه ايتابيق لى سينمبوڠ بوس اوکى ڽڠ لوبيه توها واتى اوقڽن ڤليت کبيجقن ڤروۏينزانو کى ݢکميت سکورڠجيه سيرا ݢڤتيݢ جريڠن ليستريق اوقڽن.

Yue Chinese : 警方表示,因爲洛皮科洛曾是普羅文扎諾在巴勒莫的得力助手,所以佔了上風。由於老一輩老闆奉行普羅文扎諾的政策,在加強自己的權力網絡時,盡可能保持低調,所以他豐富的經驗,便為他贏得了老闆的尊重。Acehnese (Arabic script) : بوس-بوس ڽو کا ݢککڠ لى ڤروۏينزانو واتى جيه ݢى ڤأخى ڤرڠ ڽڠ ݢݢرق لى رينا ݢلاون نڠرو ڽڠ ݢچوق ڽاووڠ تنترا صليب مافيا ݢيۏاني فلکون ڠون ڤاولو بورسيلينو بق تهون ١۹۹۲."

Yue Chinese : 1992 年,普羅文扎諾結束了由里亞納對政府發動的戰爭。這場戰爭奪去了黑手黨十字軍喬瓦尼·法爾科內和保羅·博爾塞利諾的生命。同時,那些老闆也被他控制了。Acehnese (Arabic script) : سي.اي.او. اڤيل ستيف جوب‌س ݢڤتبيت ڤککه ڽن دڠون ݢئيق او اتوه ڤڠݢوڠ ڠون ݢڤتبيت ايفون نيبق بهيب ايلوى ليجيه.

Yue Chinese : 蘋果行政總裁史蒂夫·喬布斯走到台上,從牛仔褲口袋裡拿出 iPhone,將這款裝置公諸於世。Acehnese (Arabic script) : نا مدوا ٢ جم چرامهجيه، ݢوبڽن ݢخن بهوا ¨اورو ڽو اڤيل کا ݢتومى لوم تليڤون، کامو نق ڤݢوت سجاره اورو ڽو.¨

Yue Chinese : 他在兩個小時的演講中說道:「今天,蘋果將重新發明手機,今天,我們將創造歷史。」Acehnese (Arabic script) : براسيل ناکوه نڠرو کاتوليک روما ڤاليڠ رايق اي دوڽا، ڠون ݢريجا کاتوليک روما سچارا کونسيستن ݢڤلاون ليݢاليساسي مکاوين سام جنيه اي نڠرو ڽن.

Yue Chinese : 巴西是世界上最大的羅馬天主教國家,而羅馬天主教會一直反對同性婚姻在巴西合法化。Acehnese (Arabic script) : کوڠريس ناسيونل براسيل کا مداوا ليݢاليساسي نا مو ١۰ تهون، ڠون مکاوين اورڠ بياس لاݢى ڽن جينو ڽڠ صح ساݢاي اي ريو ݢراندي دو سول.

Yue Chinese : 巴西國民議會已經就是否合法化辯論了十年,目前這種民事婚姻只在南里約格蘭州合法。Acehnese (Arabic script) : ر.او.او. اصلي ݢڤݢوت لى واليکوتا اواي ساو ڤاولو، مرتا سوڤليسي. قانون ڽڠ ݢڤجوق، اوه لهوه، ݢأوبه، جينو نا بق جارو روبيرتو جيفرسون.

Yue Chinese : 最初的法案是由聖保羅的前市長 Marta Suplicy 起草。這項立法提案經過修改後,現在由羅伯托·杰斐遜處理。Acehnese (Arabic script) : اوق ڤڠونجوق راس مهارڤ جوت ݢڤساڤت ڤتيسي ١.۲ جوتا تيکين کى ݢڤلومه او کوڠريس ناسيونل بق بولن نوۏيمبر.

Yue Chinese : 抗議者希望收集獲120萬人簽名的請願書,在十一月提交給國民議會。Acehnese (Arabic script) : اوه لهوه ڽن، ترڠ تهات بهوا لى کلوارݢ لاکى تولوڠ حکوم کى ݢلاون ڤڠݢوسورن، مڤکت ݢڤݢوت بق ۲۰ مارت اي ڤوست حکوم کومونيتس ايس‌ت باي کى اورڠ قربان ڤنيڤوان روموه.

Yue Chinese : 明顯地很多家庭都在尋求法律幫助以對抗驅逐,其後於 3 月 20 日在東灣社區法律中心為房屋騙局的受害者舉行了一次會議。Acehnese (Arabic script) : واتى اوق ڽڠ سيوا اي ڤفون چليترا ڤو ڽڠ مداليبق اوقڽن، لادوم کلوارݢ ڽڠ تليبت بن ݢتهى بهوا کارولين ويلسونيبک او.ايچ.اي. کا ايچو ڤيڠ جامينن اوقڽن، ڠون کا اي ڤڤلوڠ ݢادوه ݢرتن او لوا کوتا.

Yue Chinese : 當租戶開始分享在他們身上發生的事情時,大部分涉及的家庭突然意識到,奧克蘭房屋委員會的卡羅琳·威爾遜偷取了他們的保證金,然後逃離城鎮。Acehnese (Arabic script) : اوق يڠ سيوا لوکوود ݢردين‌س ݢڤاتيه بهوا موڠکين نا ٤۰ کلوارݢ اتاو لوبيه ڽڠ ݢنق تريموڠ ڤڠݢوسورن، سبب اوق ڽن ݢتوڤو بهوا ڤوليسي او.ايچ.اي. ݢى تيليقچيت هرتا بندا روموه عموم لاءينجيه اي اوکلان‌د ڽڠ موڠکين کا رهوه لم ڤق ڤنيڤوان روموه.

Yue Chinese : 洛克伍德花園的租戶認為,可能還有另外40 戶或更多的家庭面臨被驅逐,因為他們了解到,奧克蘭房屋委員會監管部門亦正在調查奧克蘭其他可能與房屋騙局有關的公共房屋。Acehnese (Arabic script) : بان‌د ڽن ݢڤبطى ڤياسن بق ستاديوم ميموريال وار ماوي، ڽڠ ݢرنچڠ نق ݢحاضيري لى ۹.۰۰۰ اورڠ، ڠون لاکى موءه کى اورڠ ݢالق.

Yue Chinese : 樂隊取消了在茂宜島戰爭紀念館的演出,並向歌迷致歉。該演出原定有 9000 人參加。Acehnese (Arabic script) : ڤروسهاءن منجمين بان‌د، ايچ.کي. منجمين ايڠ‌ک.، هان بري داليه اواي واتى اوقڽن ݢڤبطى بق ۲۰ سيڤتيمبر، تتڤي ݢڤساله داليه لوݢيستيک بق اورو الوهجيه.

Yue Chinese : 樂隊的管理公司 HK Management Inc. 在 9 月 20 日取消活動時,最初沒有給出原因,但在第二天便歸咎於後勤原因。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاچارا يوناني ڽڠ جيتهى، سکيس کيچاݢيوݢلو ڠون جورج نيکولاڤولوس کا ݢڤنجارا نيبق ڤنجارا کوريدالوس اي اثينا، سبب اوقڽن ساله اتوه ݢرتيفيکاسي ڠون کوروڤسي.

Yue Chinese : 希臘著名律師 Sakis Kechagioglou 和 George Nikolakopoulos 被關押在雅典 Korydallus 的監獄,他們被判犯有貪污和腐敗罪。Acehnese (Arabic script) : سمڤو، سکندل رايق لم کومونيتس حکوم يوناني کا ݢبا روت دوه بوت ايليݢل ڽڠ ݢڤوبوت لى حاکم، ادۏوکت، ڤڠاچارا ڠون کجقساءن لاويت تهون-تهون اي ليکوت.

Yue Chinese : 因此亦揭露了法官和律師過去多年所犯的非法行為,掀起了希臘法律界的大醜聞。Acehnese (Arabic script) : لادوم الوحد ڽڠ کا لوڤه، اوه لهوه هاب ڽڠ ݢڤتبيت لى ورتاون مکيس تريانتفيلوڤولوس لم تيۏي مشوهو ¨زوڠلا¨ نيبق الفا تيۏي، اڠݢوتا ڤرليمن ڠون ڤڠاچارا، ڤيتروس منتوۏالوس ترون نيبق کواس سبب اڠݢوتا کنتوجيه روه لم ݢرتيفيکاسي ڠون کوروڤسي ايليݢل.

Yue Chinese : 記者馬基斯・特里安塔菲洛普洛斯於幾週前在阿爾法電視台的熱門節目《Zoungla》中披露了此資料後,議員兼律師彼得羅斯・曼圖瓦洛斯便因他的職員涉嫌非法貪污和腐敗而被免職。Acehnese (Arabic script) : سلاءين ڽن، حاکم تيڠݢي ايۏنجيلوس کلوسيس جڤنجارا سببجيه ساله اتوه کوروڤسي ڠون ڤکتون ڽڠ هان ݢيت.

Yue Chinese : 此外,最高法官埃萬杰洛斯·卡盧西斯因貪污和腐敗行為罪成被判入獄。[Day4]

Acehnese (Arabic script) : روبيرت‌س ڠون تڠوه ݢتولق خن تنتڠ ڤاجن جيه ڤاتيه اوديڤ ݢمولاي، تمڽوڠ ڤنتيڠ واتى ݢڤتيمڠ اخلاق ابورسي، خن بهوا هان اخلاق تا خن سچارا سڤيسيفيک کموڠکينن ڤکارا.

Yue Chinese : 羅伯茨斷然拒絕談論他對生命從何時開始(考慮墮胎道德時的一個重要問題)的見解,並表示對可能情況的細節發表評論是不道德的。Acehnese (Arabic script) : تتڤي، جيه ݢو ڤأولڠ هاب جيه سيݢوهلوم ڽن بهوا رو ۏس. وايد ناکوه "حکوم تانوه ڽڠ نا ڤو"، ڽڠ ݢڤتݢون ڤنتيڠجيه ڤنوتوه محکمه اݢوڠ ڽڠ کونسيستن.

Yue Chinese : 然而,他重申了他之前的聲明,即羅伊訴韋德案是「美國的既定法律」,強調了最高法院一致裁決的重要性。Acehnese (Arabic script) : جيه چيت ݢڤترڠ بهواسجيه ڤاتيه نيبق حق ‎ڤريۏاسي متوليه ڽڠ جوت کى ڤدومن ڤنوتوه رو.

Yue Chinese : 他亦確認他相信羅伊案判決所依據的隱含私隱權。Acehnese (Arabic script) : مروچيدوري کالوه اي اتوه ريڽون، نم ڤوين نيبق نوسا بق ڤوسيسي کدوا.

Yue Chinese : 瑪魯奇多已經爬到榜首位置,以六分的優勢領先第二名的努薩。Acehnese (Arabic script) : بن دوا بله ڤيهق نق متومى نيبق سمي فينل کفون ديڤت نوسا منڠ ڠون ١١ ڤوين.

Yue Chinese : 雙方在主要半準決賽中對壘,努薩以 11 分的優勢擊敗對手。Acehnese (Arabic script) : مروچيدوري الهوه ڽن ݢڤتالو کابولچور اب ڤريليميناري فاينل.

Yue Chinese : 瑪魯奇多隨後在決賽預賽中擊敗卡布爾徹。Acehnese (Arabic script) : هيسڤيرونيکوس ايليزابيثى ناکوه سڤيسيس نيبق فاميلي دروموسيرودي ڠون ناکوه سڤوڤو نيبق ۏيلوسيرڤتور.

Yue Chinese : 西爪龍屬伊氏西爪龍是馳龍科的一種,是迅猛龍的表親。Acehnese (Arabic script) : چيچيم ڽڠ ڤاجوه داره سوءوم دڠون بولى ڽو ݢيقين مجق تدوڠ دڠون دوا بله ݢاکي دڠون ݢوکى لاݢى ۏيلىسوسيرڤتور.

Yue Chinese : 這種全身長有羽毛的溫血猛禽,相信與迅猛龍一樣用有爪的兩條腿直立行走。Acehnese (Arabic script) : ݢوکى کدوا جيه لوبيه رايق، ناکوه توک نن هيسڤيرونيکوس ڽڠ ممعنا "ݢوکى بارت."

Yue Chinese : 它的第二隻爪子比較大,因此得名「西爪龍」,意思是「西方的爪」。Acehnese (Arabic script) : سلاءين ايه ڽڠ هنچو، کأداءن چواچ ايکستريم کا مهالڠ بوت ڤسلامت.

Yue Chinese : 除了破碎的冰層,極端的天氣狀況亦阻礙了救援工作。Acehnese (Arabic script) : ڤيتمان ݢجوق ڤسن بهوا کأداءن هنجوت ݢيت سمڤو الوحد اوکى.

Yue Chinese : 皮特曼認為,情況要到下週才有改善。Acehnese (Arabic script) : جاي ڠون تباي لاڤن ايه، منوروت ڤيتمان، ناکوه ڽڠ ڤاليڠ بروق کى سيلير لم ١٥ تهون ڽڠ کا لوڤه.

Yue Chinese : 根據皮特曼的說法,浮冰的數量和厚度是過去 15 年來捕獵海豹船員所經歷最差的。Acehnese (Arabic script) : هاب ترسيبر لم کومونيتس ريد لايک اورو ڽو واتى تڠوه ݢکوبو جيف وايس ڠون لهى دري سيکورڠ قربان بهوا سيدرو موريت لاءين ايدروڤ کرنا ڤنمبقن دي سيکولا بق ٢١ مارت.

Yue Chinese : 今天紅湖社區傳來消息,Jeff Weise 和九名受害者其中的三人舉行葬禮,另外一名涉及3月21日校園槍擊案的學生被捕。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ مت ووينڠ ݢخن باچوت سچارا رسمي سلاءين ݢڤتنتى ڤنڠکڤن اورو ڽو.

Yue Chinese : 當局除了確認今天的拘捕行動外,提供的官方資料不多。Acehnese (Arabic script) : تڤي، سومبر ڽڠ ݢتوڤو ڤڽليديقن ڽن ݢخن کى ميناڤوليس ستار-تريبون بهوا اورڠ ڽن اداله لويس جورداين، انق اݢم عمو ١٦ تهون دري شيح سوکو ريد لايک فلويد جورداين.

Yue Chinese : 然而,一名對調查知情的人士向《明尼阿波利斯明星論壇報》透露,兇手是紅湖部落主席Floyd Jourdain的16 歲兒子Louis Jourdain。Acehnese (Arabic script) : هان ݢتوڤو ساعة ڽو تودوهن ڤو ڽڠ اکن ݢبري اتاو ڤو ڽڠ ڤأره ڤيهق بروينڠ کى انق اݢم ڽن، تڤي ڤروسيس حکوم رماج کا دمولاي لم ڤڠاديلن فيديرل.

Yue Chinese : 目前未知會作出甚麼控罪,亦未知當局如何找到這個男孩,但聯邦法院已經著手處理少年訴訟。Acehnese (Arabic script) : لودين خن چيت اوق ڤجابت ݢڤڤوتوه کى ݢڤبطى ڤوترن کدوا کى مڤسلامت رعية افݢانيستن نيبق بياي ڠون ريسيکو کأمنن ڤنيليه لاءين.

Yue Chinese : 洛丁亦表示,官員決定取消第二輪投票,以為阿富汗人節省另一次大選的開支和保安風險。Acehnese (Arabic script) : اوق ديڤلومات خن بهوا اوقڽن کا متومى چوکوڤ امبيݢويتس لم کونستيتوسي افݢانيستن کى ‎ݢڤتنتى ڤوترن کدوا سباݢو هان ڤرلى.

Yue Chinese : 外交官們表示,他們發現阿富汗憲法頗為含糊,因此決定沒有必要舉行第二輪投票。Acehnese (Arabic script) : ڽو ملاون ڠون لاڤورن-لاڤورن سيݢوهلومجيه، ڽڠ ݢخن بهوا ڤبطى ڤوترن کدوا ملاون ڠون کونستيتوسي.

Yue Chinese : 這與早前的報導互相矛盾,該報導稱取消第二輪投票違反憲法。Acehnese (Arabic script) : کاڤاي تربڠ ڽن کا جيڤو او ايرکوتس‌ک ڠون تڠوه ݢأوڤراسي لى کڤيله لم نڠرو.

Yue Chinese : 這輛飛機當時正飛往伊爾庫茨克,由國內軍隊操控。Acehnese (Arabic script) : ڤڽليديقن ݢ‎ڤوبوت کى ݢڤڤريقسا.

Yue Chinese : 已成立調查小組專責調查。Acehnese (Arabic script) : ايل-٧٦ کا جوت کى کومڤونن اوتام ميليتر روسيا ڠون سوۏيت فون تهون ١۹٧۰-ان، ڠون کا کنوڠ سابوه چلاک ڽڠ برت اي روسيا بولن ڽڠ کا لوڤه.

Yue Chinese : 自上世紀 70 年代以來,Il-76 一直是俄羅斯和蘇聯軍隊的主力,上個月在俄羅斯已經發生了一宗嚴重事故。Acehnese (Arabic script) : واتى تڠݢاي ٧ اوکتوبر سابوه مسين مرلى اوه واتى کنق ڤو، ڠون هان ڽڠ چيدرا. روسيا نا ݢى تهام ڤو ايل-٧٦ اوه لهوه چلاک ڽن.

Yue Chinese : 10 月 7 日,一個引擎在起飛時分離,未有造成傷害。意外發生後,俄羅斯下令Il-76短暫停飛。Acehnese (Arabic script) : ٨٠٠ ميل سيستم ڤيڤا تران‌س-السکا ݢتوڤ مسبب مريبى باريل ميڽوق منته ڽڠ رو اي سلاتن فايربڠ‌ک‌س، السکا

Yue Chinese : 在阿拉斯加費爾班克斯以南洩漏數千桶原油後,800 英里長的阿拉斯加輸油管道系統被逼關閉。Acehnese (Arabic script) : رلوه داي اوه لهوه ݢأوجو سيستم ڤرينته ڤلين اڤوي ڽڠ لازيم مسبب کاتوڤ ڤلهوه تهاه ڠون ميڽوق منته مليمڤه رڤ ستاسيون ڤومڤا فورت ݢريلي ۹.

Yue Chinese : 一次例行消防指揮系統測試後發生電力故障,導致安全閥打開,使原油在格里利堡 9 號泵站附近溢出。[Day5]

Acehnese (Arabic script) : تهه کاتوڤ ڽن جوت کى ڤلهوه تکنن کى سيستم ڠون اولي ݢأيلى بق بنتلن او تڠکي ڽڠ جوت تمڤوڠ ٥٥.۰۰۰ باريل (۲,۳ جوتا ݢالون).

Yue Chinese : 閥門打開使系統內的壓力釋放,原油繼而經過油墊流入一個可容納 55,000 桶(230 萬加侖)的油箱。Acehnese (Arabic script) : سمڤو رابو سڤوت، ۏنتيلاسي تڠکي منتوڠ تيريه ڽڠ موڠکين سبب جبدوه سوءوم لم تڠکي.

Yue Chinese : 截至星期三下午,油箱的排氣口仍在洩漏,可能由油箱內部熱力膨脹造成。Acehnese (Arabic script) : اريا تهون سکوندر لاءين اي باروه تڠکي ڽڠ جوت تمڤوڠ ١۰٤.٥۰۰ باريل ݢوهلوم مأسو ڤنوه.

Yue Chinese : 油箱下面另一個可以容納 104,500 桶的二級儲存區尚未完全填滿。Acehnese (Arabic script) : هاب ڽنـ ڽڠ ݢڤݢوت لڠسوڠ بق تيۏي، ناکوه فون تهات سومبر-سومبر سنيور ايران ݢأکو بهوا سڠسي ڽن مکنوڠ.

Yue Chinese : 該電視直播的評論是伊朗高層消息來源首次承認制裁帶來影響。Acehnese (Arabic script) : ڽن تماسوق ڤمباتسن کى ڤيڠ ڠون لارڠن لى اوني ايروڤا لم ايک‌سڤور ميڽوق منته، ڽڠ توه ايکونومي ايران تريموڠ ۸۰% نيبق ڤندڤتن اسيڠجيه.

Yue Chinese : 有關制裁包括財務限制以及歐盟對原油出口的禁令,而原油出口佔伊朗經濟的國外收入 80%。Acehnese (Arabic script) : لم لاڤورن تيڤ بولن ڽڠ ڤاليڠ بارو، اوڤيک خن ايک‌سڤور ميڽوق منته کا رهوت او ليۏيل ڤاليڠ اوبيت لم لاويت دوا ديکدى اي ۲,۸ جوتا باريل ڤر اورو.

Yue Chinese : 石油輸出國組織在最近的每月報告中提及,原油出口已降至 20 年來的最低水平,每天只有 280 萬桶。Acehnese (Arabic script) : ڤميمڤين نڠرو ڽڠ ڤاليڠ ماڽڠ، ايات الله على خميني، کا ݢبريتهى هاي مسڠکوت بق ميڽوق سباݢو ¨کنوروڠ¨ ڽڠ مأساي نيبق سيݢوهلوم ريۏولوسي اسلام ايران بق تهون ١۹٧۹ ڠون ڽڠ اتوه نڠرو سواه ݢڤلهوه درو.

Yue Chinese : 該國最高領袖阿亞圖拉•阿里•哈梅內伊形容,該國對石油的依賴是源於 1979 年伊朗伊斯蘭革命前的「一個陷阱」,並應該擺脫有關束縛。Acehnese (Arabic script) : واتى کڤسول سمڤو تامونڠ او بومو ڠون تاموڠ او اتموسفير، ليڠعک ڤوه ٥ ليموڠ بڠوه (واتى تيمو)، ثن ݢهارڤ جوت کى ڤياسن چهاي کى اورڠ-اورڠ اي کاليفورنيا اوتارا، اوريݢون، نيۏادا، نڠون اوتاه.

Yue Chinese : 當太空艙在大約早上五點(東部時間)到達地球並進入大氣層時,它預計將為北加州、俄勒岡州、內華達州和猶他州的居民上演一場燈光表演。Acehnese (Arabic script) : کڤسول تڠيڠ لاݢى بينتڠ رهوت ڽڠ ليوات لاڠيت.

Yue Chinese : 太空艙看起來很像劃過天際的流星。Acehnese (Arabic script) : کڤسول کنق ايڤلوڠ دڠون کچڤتن ليڠک ١۲,۸ کم اتاو ۸ ميل ڤر دتيق، چوکوڤ بݢه کى لوڤه نيبق سان فرانسيسکو او لوس انجيليس لم سيمينيت.

Yue Chinese : 太空艙將以每秒 12.8 公里或 8 英里的速度飛行,足以在一分鐘內從三藩市飛到洛杉磯。Acehnese (Arabic script) : ستاردوس‌ت نق ڤݢوت ريکور بارو سڤاڽڠ ماس سباݢو کاڤاي تربڠ رواڠ اڠکاس ڤاليڠ بݢه ڽڠ ݢيسا او بومو، ݢڤتالو ريکور سيݢوهلوم ڽن ڽڠ ݢڤݢوت بق ماي ١۹٦۹ لم واتى توک مودول ڤرينته اڤولو ايک‌س.

Yue Chinese : 星塵號將打破以往於 1969 年 5 月阿波羅十號指揮艙返回地球時創下的紀錄,成為歷來返回地球部度最快的太空船。Acehnese (Arabic script) : "ڽو اکن مڤينه دي ڤنتى بارت کاليفورنيا اوتارا ڠون اکن ݢڤترڠ لاڠيت دري کاليفورنيا ڠون اوريݢون تڠوه ڠون لنجوڠون نيۏادا ڠون ايداهو ڠون او اوتاه،" ݢخن لى توم دوک‌سبوري، منجر ڤروييک ستاردوس‌ت.

Yue Chinese : 星塵號的項目經理湯姆·達克斯伯里說︰「它將飛越北加州的西岸,並從加州進入俄勒岡州中部,繼續穿過內華達州和愛達荷州到達猶他州,沿途照亮天際。」Acehnese (Arabic script) : کڤوتوسن توان رود کى ݢبوه تيکين لم ڤرجنجين ايکليم کيوتو روه سلاءين امريکا سريکت، ڽڠ جينو اکن جوت کى سابوه-سابوهجيه نڠرو ماجو ڽڠ هان ݢڤرتيفيکاسي ڤرجنجين ڽن.

Yue Chinese : 陸克文先生簽署京都氣候協議的決定孤立了美國,美國現在將是唯一一個不正式簽署該協議的發達國家。Acehnese (Arabic script) : بکايه ڤمرنته کونسيرۏاتيف اءوستراليا تولق کى ݢڤرتيفيکاسي کيوتو، دڠون خن هاي ڽن اکن ݢڤرلوه ايکونومي دڠون مݢنتوڠجيه ڽڠ برت بق ايک‌سڤور باتى بارا، ادقڤيه نڠرو-نڠرو لاݢى اينديا ڠون چينا هان مأيکت دڠون ترݢيت ايميسي.

Yue Chinese : 澳洲前保守派政府拒絕簽署《京都協議》,稱其會損害該國非常依賴煤炭出口的經濟,而印度和中國等國家則不受排放目標約束。Acehnese (Arabic script) : ڽو ناکوه اکويسيسي ڤاليڠ رايق لم سجاره ايباي.

Yue Chinese : 這是 eBay 歷史上最大規模的收購。Acehnese (Arabic script) : ڤروسهاءن مهارڤ کى ݢڤلى سومبر کأونتوڠنجيه ڠون بى مشوهو دي اريا ديڤت سکايڤ مت ڤوسيسي ڽڠ کوڠ، لاݢى چينا، ايروڤا تيمو، ڠون براسيل.

Yue Chinese : 公司希望令利潤來源更多元化,並在 Skype 佔據優勢地位的中國、東歐和巴西等地區更受歡迎。Acehnese (Arabic script) : اورڠ معلمى کا ݢدوݢ اينسيلادوس سباݢو ݢيولوݢيس اکتيف ڠون اساي ڽڠ موڠکين نيبق اينچين ايه اي ستورنوس.

Yue Chinese : 科學家懷疑土衛二擁有活躍的地質活動,土星冰冷E環有可能來自於此。Acehnese (Arabic script) : اينسيلادوس ناکوه اوبجيق ڽڠ ڤاليڠ ريفليکتيف بق تاتا سوريا، ڽڠ هو سيليڠک ۹۰ ڤرسين چهاي ماتاءورو ڽڠ کنوڠجيه.

Yue Chinese : 土衛二是太陽系中反射度最高的天體,能反射照射於其表面的約 90% 陽光。Acehnese (Arabic script) : ڤنربيت ڤرماءينن کونامي خن اورو ڽو اي سابوه سورت هاب جوڤڠ بهوا ڽن هن ݢڤتبيت مناءين دايس اين فالوجه.

Yue Chinese : 今天,遊戲發行商 Konami 在日本一份報章表示,他們將不會在費盧傑發行Six Days這款遊戲。Acehnese (Arabic script) : مناءين ڽو منوروت بق ڤرڠ فالوجه کدوا، ڤرڠ جواه انتارا کڤيله امريکا ڠون عراق.

Yue Chinese : 這款遊戲以美軍與伊拉克部隊激戰的第二場費盧傑戰役為藍本。Acehnese (Arabic script) : اکما تومى چيت بهوا بهڤيه ۏيديو ڽن ݢڤلومه بق اينترنيت، بيݢ برودير هان ملڠݢيه قانون سينسور کونتين اونلاين سبب ميديا هان ݢکبه اي سيتوس ويب بيݢ برودير.

Yue Chinese : ACMA 還發現,儘管影片已在互聯網上串流播放,但 Big Brother 並未違反線上內容審查的法律,因為此影片並沒有儲存在 Big Brother 的網站上。Acehnese (Arabic script) : قانون لاينن ڤڽيارن ݢأتو ريݢولاسي کونتين اينترنيت، تتڤي ماڠت ݢسڠک سباݢو کونتين اينترنيت، کونتين ڽن سواه سچارا فيسيک نا بق سرۏير.

Yue Chinese : 廣播服務法提供互聯網內容規例,然而,如要界定為互聯網內容,它必須實際儲存於伺服器上。Acehnese (Arabic script) : کدوتاءن رايق امريکا سريکت ڽڠ متمڤت اي نايروبي، کيڽا کا ݢڤتبيت ڤريڠتن بهوا ¨ايکستريميس نيبق سوماليا¨ ݢرنچڠ کى ݢ‎ڤلهوه ݢسربو بوم ڤماتى درو اي کيڽا ڠون ايثوڤيا.

Yue Chinese : 位於肯亞內羅比的美國大使館發出警告,指「索馬里的極端分子」計劃於肯亞和埃塞俄比亞發動自殺式炸彈襲擊。Acehnese (Arabic script) : ا.س. خن کا تريموڠ اينفورماسي نيبق مأساي ڽڠ ݢسوم ڽڠ سچارا متنتى ݢبريتهى ڠون ڤمبوم ڤماتى درو کى ݢڤبرتوه "لاندمارک جيتهى" دي ايثوڤيا ڠون کيڽا.

Yue Chinese : 美國表示收到一個未公司來源的情報,當中具體提到會使用自殺式炸彈襲擊炸毀埃塞俄比亞和肯亞的「重要地標」。Acehnese (Arabic script) : تريڤ تهات سيݢوهلوم دي دايلي شو ڠون دي کولبيرت ريڤورت، هيک ڠون جونسون مبايڠ سابوه ڤوبليکاسي ڽڠ ݢڤڤارودي هاب—ڠون ڤلاڤورن هاب—واتى اوقڽن منتوڠ مهاسيسوا اي يو.وي. بق تهون ١۹۸۸.

Yue Chinese : 早在 The Daily Show 和 The Colbert Report 之前,赫克和約翰遜在 1988 年還是華盛頓大學學生時,就想像會有一份刊物模仿新聞和新聞報導。[Day6]

Acehnese (Arabic script) : مولافون، دي اونيون کا جوت کى کرجون ڤارودي هاب ڽڠ حقيقي، دوڠن ايديسي چيتق، سيتوس ويب ڽڠ لاݢک ٥.۰۰۰.۰۰۰ ڤڠونجوڠ چودهبق بولن اوکتوبر، اعلان درو، جريڠن هاب ۲٤ جم، ڤودکاس‌ت، ڠون بارو-بارو ڽو ݢڤتبيت اتلس دوڽا ڽڠ ݢخن اءور دوم‌ب وورل‌د.

Yue Chinese : 自創辦以來,《洋蔥報》已經成為一個名副其實的新聞模仿帝國,擁有印刷版、10 月份吸引了 500 萬獨立訪問者的網站、個人廣告、24 小時新聞網絡、博客,以及最近推出名為《我們的愚蠢世界》的世界地圖集。Acehnese (Arabic script) : ال ݢور ڠون جندرال تومي فرڠ‌ک‌س دڠون ݢمايم ݢرتوه هاب فون ݢالق اوقڽن (ݢورس ناکوه واتى دي اونيون ݢڤلاڤور بهوا جيه ڠون تيڤر مجيمق ڤاليڠ ݢيت لم اوديڤ اوق ڽن اوه لهوه جيه تالو اي ايليکتورل کوليج تهون ۲۰۰۰).

Yue Chinese : 阿爾•戈爾和湯米•弗蘭克斯將軍漫不經心地說出他們最喜歡的新聞頭條(戈爾的是《洋蔥報》報導,在 2000年他被選舉團擊敗後,他和蒂珀正在享受一生中最美好的性愛)。Acehnese (Arabic script) : لى نيبق ڤنوليه اوقڽن کا بري ترکه رايق بق ڤياسن ڤارودي هاب جون ستوارت ڠون ستيفن کولبيرت.

Yue Chinese : 他們的許多作家後來對喬恩·斯圖爾特和史提芬·科爾伯特的新聞惡搞節目帶來重大影響。Acehnese (Arabic script) : اچارا ارتيستيک ڽو ناکوه چيت باهݢين نيبق کمڤاڽى لى بالى کوتا بوکاريس‌ت ڽڠ مأوسها ݢڤتبيت لوم چيترا ايبوکوتا رومانيا سباݢو کوتا ميتروڤوليتن ڽڠ کرياتيف ڠون ڤنوه ورنا.

Yue Chinese : 這個藝術活動也是由布加勒斯特市政廳發起的其中一項活動,旨在重塑羅馬尼亞首都的形象,建立一個富有創意、多姿多彩的大都市形象。Acehnese (Arabic script) : کوتا ڽو کى نق جوت کى ڽڠ فون اي أو روڤا تڠݢارا ڽڠ جوت کى ڤو روموه کاوڤارايد، اچارا سني ڤوبليک ڤاليڠ رايق اي دوڽا، انتارا بولن جوني ڠون اݢوستوس تهون ڽو.

Yue Chinese : 今年 6 至 8 月,這座城市將成為東南歐首個主辦 CowParade 的城市,CowParade是世界上最大型的公共藝術活動。Acehnese (Arabic script) : معلومت اورو ڽو ݢڤڤاڽڠ کوميتمن ڤمرنته ڽڠ ݢڤݢوت بق بولن مارت تهون ڽو ݢبي ڤيڠ کى تامه ݢربوڠ.

Yue Chinese : 政府在今天宣佈,於今年三月作出為額外車廂提供資助的承諾亦將會延長。Acehnese (Arabic script) : تامه ۳۰۰ جوت کى مندوم ١.۳۰۰ ݢربوڠ ڽڠ کا ݢڤرلى کى ڤکورڠ ارت.

Yue Chinese : 新增的300節車廂令將予採購的車廂總數達1300節,以緩解過度擠塞情況。Acehnese (Arabic script) : کريستوڤر ݢارسيا، جورو بيچارا ديڤرتيمن کڤوليسين لوس انجيليس، خن تسڠک ڤلاکو انق اݢم تڠوه ݢڤريقسا سبب تاموڠ هان ايدين نيبق ۏنداليسمى.

Yue Chinese : 洛杉磯警察局發言人克里斯托弗·加西亞表示,這名男性疑犯正在接受調查,原因是非法侵入,而不是蓄意破壞。Acehnese (Arabic script) : تندا ڽن هان ݢرلوه سچارا فيسيک؛ موديفيکاسي ݢڤبوت دڠون ݢڠوي تيک ايتم ݢڤڠوي تندا دامى ڠون اتى کى ݢڤأوبه ابجد ¨او¨ جوت کى ابجد اوبيت ¨اي¨.

Yue Chinese : 該標誌實際上沒有受到破壞;而是以飾有和平與愛心標誌的黑色篷帆布作出改動,把字母「O」改成了細階「e」。Acehnese (Arabic script) : ڤاسڠ ميره ݢڤسبب لى کونسينتراسي کارينيا بريۏيس ڽڠ لوبيه رايق نيبق بياساجيه، اورݢانيسم لاءوت مسيل سابوه توق ڽڠ مدلي سچارا عالمي.

Yue Chinese : 赤潮是由短凱倫藻引起的。這是一種天然的單細胞海洋生物,當其濃度高於正常水平,便會產生赤潮。Acehnese (Arabic script) : فکتور عالم جوت مکوه-کوه کو کأداءن ڽڠ ايديال، ڽڠ ݢڤموڠکين الݢا ڽو جيئيق جوملهجيه سچارا دراماتيس.

Yue Chinese : 自然因素可以交叉產生理想的條件,使這種藻類的數量急劇增加。Acehnese (Arabic script) : الݢا ڽو ݢڤحسى راچون سارف ڽڠ جوت ݢڤلومڤوه سارف بق ماءنسي سرتا اوڠکوت.

Yue Chinese : 這種藻類會產生一種可以破壞人類和魚類體內神經的神經毒素。Acehnese (Arabic script) : اوڠکوت کايم ماتى سبب کونسينتراسي راچون ڽڠ لى بق اي ديلى.

Yue Chinese : 魚經常死於水中高濃度的毒素。Acehnese (Arabic script) : ماءنسي جوت جڤڠاروه دڠون ڤلهوه نافه ڽڠ کنوڠ اي ڽڠ جبا او اودارا لى اڠين ڠون ݢلومبڠ.

Yue Chinese : 風和海浪會將受影響的水帶入空氣,人類吸入後亦會受影響。Acehnese (Arabic script) : بق ڤونچا جيه، سيکلون تروڤيس ݢونو، ݢبوه نن خوت دڠون سابوه کرتايه اون ڤالم لم باس مالاديوا، تروق بݢه اڠين ۲٤۰ کيلوميتى ڤر جم (١٤۹ ميل ڤر جم).

Yue Chinese : 熱帶氣旋 Gonu(在馬爾代夫語中為一袋棕櫚葉)最高風速為持續每小時 240 公里(每小時 149 英里)。Acehnese (Arabic script) : بق اواي اورو ڽو، بݢه اڠين ليڠک ۸۳ کم/جم، ڠون ݢکيرا توم کى نق سابى ملموه.

Yue Chinese : 今日較早前,風速約為每小時 83 公里,預計風力將繼續減弱。Acehnese (Arabic script) : بق اورو رابو، اسوسياسي بولا بسکيت ناسيونل امريکا سريکت (اين.بي.اي.) ݢڤتڠݢوه موسيم بولا بسکيت ڤروفيشونلجيه سبب تاکوت ݢوه کى کوۏيد-١۹.

Yue Chinese : 鑑於對 2019 冠狀病毒病的憂慮,美國國家籃球協會 (NBA) 在星期三暫停了職業籃球賽季。Acehnese (Arabic script) : کڤوتوسن اين.بي.اي. ڽن ݢڤستوت اوق ڽڠ ماءين يوتاه جاز ڽڠ ڤوسيتيف مجڠکيت ۏيروس کوۏيد-١۹.

Yue Chinese : 在 NBA 作出此決定前,一名猶他爵士隊球員對 2019 冠狀病毒病病毒檢測呈陽性。Acehnese (Arabic script) : منوروت فوسيل ڽو، ڽڠ ممعنا برتوه تريڤ لوبيه اواي نيبق ڽڠ ݢکيرا لى دلى موليکولير.

Yue Chinese : 「根據這塊化石可知,這意味著分裂的時間比分子證據預測的要早得多。Acehnese (Arabic script) : "ڽڠ ممعنا مندوم سواه ݢڤولڠ،" جخن لى ڤنليتي اي ريف‌ت ۏالي ريسيرچ سرۏيس اي ايثوڤيا ڠون راکن اورڠ تموليه ستودي، بيرهان اسفاو.

Yue Chinese : 這意味著一切都必須歸還,埃塞俄比亞裂谷研究服務中心研究員以及該研究的合著者伯漢·阿斯法說。Acehnese (Arabic script) : سمڤو جينو، ايول کمداي ݢڤݢرق ڠون ݢڤماجو ڤاساي اي.ايم. دڠون بݢهجيه کدرو، سبب ݢڠوي جيه ڽڠ لواه اي امريکا سريکت.

Yue Chinese : 直到目前為止,由於AOL在美國獲廣泛使用,因此能夠跟隨自己的步伐發展IM市場。Acehnese (Arabic script) : دڠون ڤڠتورن ڽو، کببسن ڽو موڠکين مأخى.

Yue Chinese : 但因為這次安排,AOL的自由可能會終結。Acehnese (Arabic script) : جومله اورڠ ڠوي ياهو! ڠون مساڤت لاينن مايکروسوف‌ت کى نق لاون جومله ڤلڠݢن ايول.

Yue Chinese : 雅虎和微軟的服務用戶數字加起來將可以媲美AOL的客戶數量。Acehnese (Arabic script) : بڠ‌ک نورثيرن روک کا ݢناسيوناليساسي بق تهون ۲۰۰۸ ݢڤستوت بهوا ڤروسهاءن ڽن کا تريموڠ ساڤو خن ضرورت نيبق ڤمرنته ايڠݢريه.

Yue Chinese : 北岩銀行在 2008 年被收歸國有,此前有消息稱,該公司獲得了英國政府的緊急援助。Acehnese (Arabic script) : نورثيرن روک ڤرلى ساڤو خن سبب کنوڠ جيه لاويت کريسيس سابڤرايم مورتݢايج بق تهون ۲۰۰٧.

Yue Chinese : 受 2007 年次按危機的影響,北岩銀行曾要求援助。[Day7]

Acehnese (Arabic script) : تاورن ۏيرجين ݢروڤ اتا سير ريچارد برنسون کى بڠ‌ک ݢتولق سيݢوهلوم بڠ‌ک ݢناسيوناليساسي.

Yue Chinese : 李察·布蘭遜爵士的維珍集團曾出價收購該行,然而在該行國有化之前遭到拒絕。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ۲۰١۰، واتى ݢناسيوناليساسي، بڠ‌ک جالن راي جينو نورثيرن روک ڤي.ايل.سي. ݢأسيڠ نيبق ´بڠ‌ک بروق´، نورثيرن روک (منجمن اسيت).

Yue Chinese : 2010 年,在國有化的同時,現在的高街銀行北岩銀行從「壞銀行」北岩資產管理公司中分拆出來。Acehnese (Arabic script) : ۏيرجين هاڽ ݢڤوبلو ´بڠ‌ک ڽڠ ݢيت´ دي نورثيرن روک، کون ڤروسهاءن منجمين اسيت.

Yue Chinese : 維珍只收購了北岩銀行的「好銀行」部分,而沒有收購這間資產管理公司。Acehnese (Arabic script) : ڽو ݢيقين سباݢو کليموڠ ݢو جيه لم سجاره اورڠ-اورڠ ݢتيليق ڤو ڽڠ تڽاتا ناکوه متيريال مار‌س ڽڠ ݢڤتنتى سچارا کيمياوي رهوت او بومو.

Yue Chinese : 相信這是歷史上第五次人類觀察到有化學證據確認火星物質墜落到地球。Acehnese (Arabic script) : نيبق ليڠک ٢٤.٠٠٠ ميتيوريت ڽڠ متوڤو رهوت او بومو، سليڠک ٣٤ ساݢاي کا ݢۏريفيکاسي مأساي مارس.

Yue Chinese : 在大約24,000顆已知墜落至地球的隕石當中,僅有大約34顆證實來自火星。Acehnese (Arabic script) : ليموڠ بله باتى ڽو تڤاءوت ڤاءوت ڠون اوجين ميتيوريت جولي ڽڠ کا لوڤه.

Yue Chinese : 當中有15顆隕石來自去年7月的隕石雨。Acehnese (Arabic script) : لادوم باتى، ڽڠ تهات لڠک دي بومو، ݢڤبلو فون نيبق يو.ايس.$١١.۰۰۰ سمڤو ۲۲.٥۰۰ ڤر اون، ليڠک سيڤلوه ݢو ليڤت يوم موه.

Yue Chinese : 當中的部分隕石在地球十分罕有,每安士售價從11,000美元到22,500美元不等,是黃金價格的十倍以上。Acehnese (Arabic script) : اوه لهوه مأوليت، كيسيلاوسكي تتڤ جوت کى شيح کجواراءن اورڠ بلڤ دڠون ٢.٢٥٠ ڤوين.

Yue Chinese : 比賽結束後,凱塞洛斯基以 2,250 分的成績成為冠軍車手。Acehnese (Arabic script) : تالو توجوه ڤوين، جونسون نا لم ڤوسيسي کدوا دڠون ۲.۲٤۳.

Yue Chinese : 約翰遜落後7分,以2,243分排名第2。Acehnese (Arabic script) : بق ڤوسيسي کلهى، هاملين تالو دوا ڤلوه ڤوين، تتڤي منڠ ليموڠ ڤوين نيبق بويير. کاهن ڠون ترو جونيور ماسيڠ-ماسيڠ نا بق ڤوسيسي کليموڠ ڠون کأنم دڠون ۲.۲۲۰ دان ۲.۲۰٧ ڤوين.

Yue Chinese : 第三名的哈姆林落後 20 分,但領先鮑耶 5 分。凱恩和小特魯克斯分別以 2,220 分和 2,207 分排行第五和第六名。Acehnese (Arabic script) : ستيوارت، ݢوردون، کينسيث، ڠون هارۏيک ݢڤلڠکڤ ڤوسيسي سيڤلوه رايق کى کجواراءن ڤمبلڤ ڠون ڤوت مليت مسيسا بق موسيمڽو.

Yue Chinese : 斯圖爾特、戈登、肯瑟斯和哈維克排行在車手榜的前十名,而這賽季還剩下四場比賽。Acehnese (Arabic script) : انڠكتن لاءوت ا.س. خن ‎‎‎‎ چيت اوقڽن توڠه ݢڤرکسا ڤکارا ڽن.

Yue Chinese : 美國海軍亦表示他們正在調查事件。Acehnese (Arabic script) : اوقڽن خن شيت لام سابوه ڤنوتو⹁ ¨اوق‎ کرو جينو کرجا کى ݢڤتنتى متودى ڽڠ ڤاليڠ ݢيت کى ݢڤتبيت کاڤاي دڠن امن¨.

Yue Chinese : 他們亦在聲明中指:「船員目前正努力尋找安全撤離船隻的最佳方法。」Acehnese (Arabic script) : کاڤاي ڤنڠݢولڠن رنجاو ݢلاه اۏينجر⹁ کاڤاي ڽن تڠوه بق جالن او ڤويرتو ڤرينسيسا اي ڤالاون.

Yue Chinese : 一艘復仇者級的反水雷艦正前往巴拉望的普林塞薩港。Acehnese (Arabic script) : ڽو ݢيو او ارمادا کتوجوه اڠکتن لاءوت ا.س. ڠن نيبق ساسيبو⹁ ناݢاساکي اي جوڤڠ.

Yue Chinese : 它被派遣予美國海軍的第七艦隊,並駐紮在位於日本長崎的佐世保。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽڠ ݢڤرڠ مومباي تروه ڠن جالو بق ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨⹁ ݢبا ݢرانات⹁ بدي اوتوماتيس⹁ ڠن کنوڠ لادوم ساسارن سيت ستاسيون کرتا چاتراڤاتي شيۏاجي ترمينوس ڽڠ رامى ڠن هوتيل تاج ماهل ڽڠ جيتهى.

Yue Chinese : 2008 年 11 月 26 日,孟買襲擊者乘船抵達,並攜帶手榴彈和自動武器,襲擊了多個目標,包括擁擠的 Chhatrapati Shivaji 火車總站和著名的泰姬陵酒店。Acehnese (Arabic script) : ݢکميت ڠن ݢکومڤوي اينفورماسي داۏيد هيدلي کى متولوڠ کى ݢڤموڠکن اوڤراسي لى ١٠ اݢم ڠن بدى نيبق کاوم ميليتن ڤاکيستن لشکر-اي-تايبا.

Yue Chinese : 戴維·黑德利的偵察行動和情報收集幫助巴基斯坦激進組織虔誠軍的 10 名槍手發動是次行動。Acehnese (Arabic script) : مڤرڠ ڽن ڤوسبب کاچو رايق بق هوبوڠن نيبق اينديا ڠن ڤاکيستن.

Yue Chinese : 這次襲擊事件對印度和巴基斯坦之間的關係帶來巨大壓力。Acehnese (Arabic script) : ݢڤڠون لى اوق ڽن⹁ ݢوبڽ ݢڤيقين ورݢ تيکساس لڠکه-لڠکه تڠوه ݢچوق کى ݢڤليندوڠ کسلامتن ڤوبليک.

Yue Chinese : 在該等官員的陪同下,他向德州市民保證,政府正採取措施保障公眾安全。Acehnese (Arabic script) : ڤيري سچارا متنتى ݢخن⹁ ¨نا لادوم تمڤت اي دو‎ثا ڽڠ لوبيه اسى کى ݢهادڤي تنتڠن ڽڠ ݢأجو لا ڤکارا ڽو.¨

Yue Chinese : 佩里特別指出:「世界上只有很少地方能夠更好地應對這種情況帶來的挑戰。」Acehnese (Arabic script) : ݢوبرنور ݢخن سيت⹁ ¨ارو ڽو⹁ کامو توڤو بهوا لادوم انق ماءومو سيکولا کا کنوڠ دڠن اورڠ ساکيت.¨

Yue Chinese : 州長亦表示:「今天我們得知一些學童確認曾與該患者接觸。」Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢسمبوڠ دڠن ݢخن⹁ ¨ڤکارا ڽو بيت ڽاتا. بنڤتيه بهوا سيستم کامو کرجا ڠن ݢيت کيبن نا دروءيه.¨

Yue Chinese : 他接著說:「情況雖然很嚴重。但請放心,我們的系統仍然運作正常。」Acehnese (Arabic script) : مڽو ݢتنتى⹁ ݢتومى ڽن ݢڤلڠکڤ الين لاويت لاڤن تهون کى موساشي.

Yue Chinese : 如果得到證實,艾倫對武藏號的八年搜索工作就可完滿結束。Acehnese (Arabic script) : لهوه ڤميتاءن داسر لاءوت⹁ بڠکى کاڤاي ڽن ݢتومى ايڠوي ار.او.ۏي.

Yue Chinese : 進行海床測繪後,該團隊使用遙控潛水器搜索並發現沉船。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه اورڠ ڤالڽڠ کاي اي دو‎ڽا⹁ الين ݢبريتهى کا ݢتنوم مودل لى ککاياءن ݢوبڽ لام ايکسڤلوراسي لاءوت ڠن ڤفون ڤنچارين ݢوبڽ کى ڤتومى موساشي نيبق هوت سعمو اوديڤ لام ڤرڠ.

Yue Chinese : 艾倫是世界上最富有的人之一,據報導,他將大部分財富投資在海洋勘探上,並出於對戰爭的終身興趣而開始尋找武藏號。[Day8]

Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ مرومڤوق ڤوجو کريتيس لاويت واتى ݢوبڽ اي اتلنتا ڠن ݢأکو کى ڤنديديقن کوتا ڽڠ اينوۏاتيۏ.

Yue Chinese : 她在亞特蘭大期間獲得一致好評,並因創新的都市教育而獲得肯定。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ٢٠٠٩ ݢوبڽ تريموڠ ݢلر ڤڠاوس ناسيونل تهون ڽو.

Yue Chinese : 她在2009年獲頒全國年度校長的頭銜 。Acehnese (Arabic script) : بق واتى ݢبي بوڠوڠ جارو⹁ سيکولا-سيکولا اتلنتا کا نا ڤنيڠکتن رايق بق نيلاي اوجيان.

Yue Chinese : 在頒獎當時,亞特蘭大學校的考試成績有極大進步。Acehnese (Arabic script) : هنا تريب لهوه ڽن⹁ دي اتلنتا جورنل-کونستيتوشون ݢڤتبيت لاڤورن ڽڠ مڤتوڽوق ڤکارا دڠن حسى اوجيان.

Yue Chinese : 很快地,《亞特蘭大憲法報》發表了一份報告,顯示考試成績存在問題。Acehnese (Arabic script) : لاڤورن مڤوتوڽوق نيلاي اوجيان جيئيق تهات باݢه⹁ ڠن ݢتودوه سيکولا توڤو ڤکارا ڽن سچارا اينترنل تڤ هانا ݢتيندق لنجوت تموان ڽن.

Yue Chinese : 報告顯示了考試分數以驚人的速度上升,學校內部似乎發現了問題,但沒有對此發現採取行動。Acehnese (Arabic script) : بوکتي لهوهڽن مڤتوڽوق کرتايه اوجيان ݢرلوه دڠن هال⹁ سرتا دڠن ٣٤ درو ڤجابت ڤنديديقن لاءينجيه⹁ ݢدعوا بق تهون ٢٠١٣.

Yue Chinese : 其後的證據顯示試卷曾被篡改。霍爾和其他34名教育官員於2013年被起訴。Acehnese (Arabic script) : ڤمرنته ايرلانديا ݢڤتݢون اورݢينسي حکوم ڤرلمين کى ݢڤݢوت کأداءن.

Yue Chinese : 愛爾蘭政府強調有迫切性透過議會立法糾正這種情況。Acehnese (Arabic script) : ¨جينو ڤنتڽڠ نيبق ڤرسڤيکتيف کصيحتن اورڠ ݢامڤوڠ ڠن ڤرعاديلن ڤيدان بهوا حکوم ڽن ݢڤصحيح سباݢه موڠکين¨⹁ ݢخن لي جورو بيچارا ڤمرنته.

Yue Chinese : 一位政府發言人說:「從公共衛生和刑事司法的角度來看,盡快立法在現在來說很重要。」Acehnese (Arabic script) : منترو کصيحتن ݢڤڽات کڤريهاتينن کى کسجهتراءن اينديۏيدو ڽڠ چوق کأونتوڠن نيبق ليݢاليتس سمنتارا ذات ڽڠ تليبت⹁ ڠن کى حکومن مسڠکوت کى نرکوبا ڽڠ ݢڤرهوت مولافون ‎ڤروبهن ڽڠ جينو هانا کونستيتوسيونل کا صح.

Yue Chinese : 衛生部長對由於所涉及的藥物暫時合法而獲得利益的人,以及自現在並不合憲的轉變生效以來與藥物有關的定罪判決,同樣表示關注。Acehnese (Arabic script) : هرقي ݢمرونو سلاما ‎ڤلاتيهن ڤرا-موسيم اي کوۏيرسيانو ايتالي بق اورو سيݢوهلومجيه. ݢوبڽ ݢئيه اي هوتيل تيم کونجوڠ ڤرتنديڠن ڽڠ ݢرنچڠ اورو الوحد لاون بولونيا.

Yue Chinese : 當日較早前,賈克在意大利科維爾恰諾進行季前訓練。在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ دوم بق هوتيل تيم کونجوڠ ڤرتنديڠن ڽڠ ݢرنچڠ اورو الوحد لاون بولونيا.

Yue Chinese : 在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。Acehnese (Arabic script) : موتو بيس ڽن مجق او سيک‌س فلاݢ‌س ست. لويس اي ميسوري کى بان‌د کى ممئين اي رامى اورڠ ڽڠ تڤبلو هابيه.

Yue Chinese : 當時,巴士上的樂隊正前往位於密蘇里州的聖路易斯六旗遊樂園,為座無虛席的觀眾表演。Acehnese (Arabic script) : بق اورو سبتو ڤوه ١.١٥⹁ منوروت سقسي مات⹁ موتو بيس تڠوه ݢڤلينتايه ڤڽوت ايجو واتى موتو مويت اي کجيه.

Yue Chinese : 據目擊者稱,週六凌晨 1 點 15 分,巴士正橫過一個綠燈,這時汽車在前面轉彎。Acehnese (Arabic script) : بق مالم تڠاي ٩ اݢوستوس⹁ مات مورکوت نا سليڠک توجوه ڤلوه کيلوميتى نيبق ڤروۏينسي فوجيان اي چينا.

Yue Chinese : 截至八月九日晚上,莫拉克的風眼距離中國福建省約七十公里。Acehnese (Arabic script) : طوفان ݢکيرا مݢرق او چينا دڠن کچڤتن سبلايه ک.‎ڤ.ج.

Yue Chinese : 颱風預計以每小時十一公里的速度移向中國。Acehnese (Arabic script) : ڤنومڤڠ ݢبري اي واتى ڤره لام چواچ ٩٠(ايف) درجت سوءوم.

Yue Chinese : 乘客在華氏90度的高溫下等候時獲派發清水。Acehnese (Arabic script) : کڤتن ڤمادم کبارکرن سکوت کون‌س ݢخن⹁ ¨ثن ناکوه اورو ڽڠ سوءوم اي سنتا کلارا دڠن چواچ اي تهون ٩٠-ان.

Yue Chinese : 消防隊長斯科特·庫恩斯表示:「當日聖塔克拉拉天氣炎熱,氣溫達華氏90多度。」Acehnese (Arabic script) : واتى تجبق اي رولير کوستير ڽڠ تريب کا تراس هانا مڠت⹁ بچوتجيه⹁ ڠن ڤرلى سکورڠجيه سجم کى ݢڤتبيت اورڠ فون نيبق رولير کوستير ڽن.¨

Yue Chinese : 至少可以說,在過山車上被困,任何一刻都是不舒服的,而且當時至少用了一個小時才將第一個人救出。」Acehnese (Arabic script) : شوماخر ڽڠ ڤنسيون بق تهون ٢٠٠٦ لهوه ݢڤمنڠ کجواراءن فورمولا ١ توجوه ݢى⹁ کنک ݢنتو فليڤى ماسا ڽڠ چدرا.

Yue Chinese : 曾經七次贏取一級方程式錦標賽的冠軍,並於2006年退役的舒馬赫,將代替受傷的費利佩·馬薩出賽。Acehnese (Arabic script) : ڤمبالڤ براسيل ڽن کنوڠ چدرا اولى مکبيت لهوه کچلاکاءن تريڤ نا ݢراند ڤريک‌س هونݢاريا ٢٠٠٩.

Yue Chinese : 於2009年的匈牙利大獎賽中,馬薩發生意外,其頭部位置遭受嚴重傷害。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ݢامڤوڠ کنک هانا تروق سکورڠجيه لاويت نا مسيسا موسيم ٢٠٠٩.

Yue Chinese : 馬薩肯定至少會缺席2009賽季餘下的賽事。Acehnese (Arabic script) : ارياس ڤوسيتيف مجڠکيت ۏيروس فوي⹁ ݢخن لى منترو کڤريسيدنن رودريݢو ارياس.

Yue Chinese : 總統大臣羅德里戈·阿里亞斯說,阿里亞斯的病毒檢測呈輕度陽性。Acehnese (Arabic script) : کأداءن ڤريسيدن ستابيل⹁ باهڤيه کا ݢأيسولاسي اي روموه نا مى لادوم اورو.

Yue Chinese : 總統的情況穩定,但將在家中隔離數天。Acehnese (Arabic script) : سلاءين سوءوم اسو ڠن ساکيت رکوڠ⹁ لون صيحة ڠن بوݢر کى ڤبوت کرجا لون نيبق جيئوه٢.

Yue Chinese : 「除了發燒和喉嚨痛外,我感覺良好,身體狀況良好,並能夠遠距離辦公。Acehnese (Arabic script) : ¨لون مهارڤ کى وو او بندوم توݢس لون بق اورو سلاڽن⹁¨ ݢخن لي ارياس لام سابوه ڤرڽاتاءن.

Yue Chinese : 我預期於星期一回到崗位,阿里亞斯在一份聲明中表示。[Day9]

Acehnese (Arabic script) : فيليسا⹁ ڽڠ توم جوت کى بادى کاتݢوري ٤ بق سفير-سيمڤسون هاريکاين سکايل⹁ ڤلموه جوت کى ديڤريسي تروڤيس سيݢوهلوم ݢدوه بق اورو ثلاث.

Yue Chinese : 費利西亞曾經是薩菲爾-辛普森颶風量表中的 4 級風暴,在週二消散前減弱為熱帶低氣壓。Acehnese (Arabic script) : اونچيت٢جيه ݢڤحسى اوجين بق لادوم ڤولو⹁ باهڤيه سمڤو جينو⹁ هانا ڽڠ رلوه اتاو اي رايا ڽڠ ݢبريتهى.

Yue Chinese : 颶風的殘餘相關雨帶為大部分島嶼帶來陣雨,但至今沒有收到破壞或水浸報告。Acehnese (Arabic script) : چوره اوجين⹁ تروک ٦.٣٤ اينچي بق ڤڠوکور اي اواهو⹁ ݢݢمبا سبݢو ¨مأونتوڠ¨.

Yue Chinese : 瓦胡島上的降雨量測量達 6.34 英寸,被形容為「有益的」。Acehnese (Arabic script) : لادوم چوره اوجين ݢسرتا دڠن بادى ݢلنتى ڠن کايم ݢسرتا کيلت.

Yue Chinese : 部分降雨還伴隨著雷暴和頻密的閃電。Acehnese (Arabic script) : توين اوتير کلهوهݢرو اوجو مدارت اي کوکودا سبݢو ايرلاين‌س ڤي.اين.جي فلايت سي.جي.٤٦٨٤⹁ تاڤي کا ݢبطى سيݢو.

Yue Chinese : Twin Otter 昨天曾嘗試作爲巴布亞新幾內亞航空公司的 CG4684 航班降落在科科達機場,但已中止過一次。Acehnese (Arabic script) : سليڠک سڤلوه منيت سيݢوهلوم ݢڤدارت نيبق ڤندکتن کدوا ڤساوت ڽن⹁ ڤساوت ڽن ݢادوه.

Yue Chinese : 它在第二次降落前十分鐘消失。Acehnese (Arabic script) : تمڤت مصيبة توک اورو ڽو ڠن تهات هانا جوت ݢأکسيس سمڤو ݢترون دوا درو ڤوليسي او اوتين کى ݢأيق او تمڤت کجادين ڠن ݢميتا قربان ثن سلامت.

Yue Chinese : 今天已經確定了墜機地點。由於位處偏僻,兩名警察空降進入叢林,徒步前往現場搜索生還者。Acehnese (Arabic script) : ڤنچارين متهون لى چواچ بروق ڽڠ مسبب ڤندارتن ݢبطى.

Yue Chinese : 導致飛機中止降落的惡劣天氣同樣阻礙救援工作。Acehnese (Arabic script) : منوروت لاڤورن⹁ سابوه اڤرتمن اي مکبيث ستريت برتوه سبب ݢه ‎ڽڠ تيريه.

Yue Chinese : 據報導,麥克白大街的一間公寓因氣體洩漏而爆炸。Acehnese (Arabic script) : سدرو ڤجابت نيبق ڤرأوسهاءن ݢه ثن جق او تمڤت کجادين لهوه سدرو اورڠ تو تليڤون کى بوچو ݢه.

Yue Chinese : 鄰居來電說煤氣洩漏後,煤氣公司的一名員工便接報到達現場。Acehnese (Arabic script) : واتى ڤجابت ثن توک, اڤرتمن ثن برتوه.

Yue Chinese : 當員工到達時,公寓就爆炸了。Acehnese (Arabic script) : هانا ڽڠ چدرا رايق ڽڠ ݢبريتهى⹁ تاڤي سکورڠجيه ليموڠ درو اورڠ بق تمڤت کجادين بق واتى برتوه ݢڤأوبت سبب تکجوت ݢوه.

Yue Chinese : 沒有重大傷亡報告,但爆炸現場至少有 5 人因受驚而需接受治療。Acehnese (Arabic script) : هانا سدرو ڤيه دي لام اڤرتمن ثن.

Yue Chinese : 公寓裡空無一人。Acehnese (Arabic script) : بق واتى ثن⹁ راب ١٠٠ درو اورڠ ݢامڤوڠ ݢأيۏاکواسي نيبق داءيره ثن.

Yue Chinese : 當時,該地區疏散了近 100 名居民。Acehnese (Arabic script) : ݢول‌ف سرتا روݢبي ݢنق وو او اوليمڤيادى.

Yue Chinese : 高爾夫球、橄欖球都將重返奧運會。Acehnese (Arabic script) : کوميتى اوليمڤيادى اينترناسيونل ڤيليه کى ݢڤتموڠ اولهراݢ بق ڤرتمون ديوان ايکسيکوتيف اي برلين اورو ڽو. روݢبي⹁ تنتجيه روݢبي يونين⹁ ڠن ݢول‌ف ݢڤيليه نيبق ليموڠ اولهراݢ لاءين کى ݢتيمڠ کى مأيکوت لام اوليمڤيادى.

Yue Chinese : 今天,在柏林舉行的國際奧委會執行董事會會議上,國際奧委會投票決定納入這些體育項目。橄欖球(具體來說,橄欖球聯合會)和高爾夫在其他五項運動中脫穎而出,成為奧運會的參賽項目。Acehnese (Arabic script) : اولهراݢ سقواش⹁ کارتى⹁ ڠن رولير اوجو تموڠ او ڤروݢرم اوليمڤيادى سرتا بيسبول ڠن سوف‌ت بال⹁ ڽڠ ݢتبيت نيبق اوليمڤيادى بق تهون ٢٠٠٥.

Yue Chinese : 壁球、空手道和滑輪運動嘗試像棒球和壘球(兩者於 2005 年被剔除)一樣爭取列入奧運會項目。Acehnese (Arabic script) : ڤموڠوتن سو منتڠ سواه ݢرتيفيکاسي لى اي.او.سي. ڤنوه بق ڤرتمون اوکتوبر دي کوڤنهاݢين.

Yue Chinese : 這項投票仍須在 10 月份的哥本哈根國際奧委會會議上得到全體成員的批准。Acehnese (Arabic script) : هانا بندوم دوکوڠ اتيه ݢتموڠجيه ڤريڠکت اينوڠ.

Yue Chinese : 並非所有人都支持納入女性排名。Acehnese (Arabic script) : ڤراءيه مدالي ڤيرق اوليمڤيادى ٢٠٠٤ امير خان مخن⹁ ¨جيئوه لام لوبوق اتى لون ڤيکى اوق اينوڠ هانا جوت متنديڠ. ڽن ڤنتمى لون.¨

Yue Chinese : 2004 年奧運會銀牌得主阿米爾·汗說:「內心深處,我認為女性不應該參加比賽。這是我的意見。」Acehnese (Arabic script) : باهڤيه مچره⹁ ݢوبڽ ݢخن اکن دوکوڠ اوق ڤساءڽڠ اينڠره دي اوليمڤيادى ٢٠١٢ ڽڠ ݢڤݢوت دي لوندون.

Yue Chinese : 儘管如此,但他說他會在倫敦舉行的二零一二年奧運會支持英國選手。Acehnese (Arabic script) : سيدڠ ثن ݢلاکوکن دي بيرميڠهم کراون کورت ڠن مأخى بق تڠاي ٣ اݢوستوس.

Yue Chinese : 裁判在伯明翰皇家法院進行,並於8月3日審結。Acehnese (Arabic script) : ڤرسنتر⹁ ڽڠ ݢدروڤ دي تمڤت کجادين⹁ ݢبنته سرڠن ثن ڠن ݢکلايم بهوا جيه ڤکک تياڠ ثن کى ݢليندوڠ درو دري بوتو ڽڠ ݢتيق کأره جيه لى ملهى ڤلوه درو اورڠ.

Yue Chinese : 這名主持人在現場被捕,他否認襲擊,並聲稱他用桿作自衛用途,保護自己不受30人向他扔出瓶子所傷。Acehnese (Arabic script) : بلايک ݢحکوم چيت کرن جأوسها ݢڤوتا باليق جالن کعاديلن.

Yue Chinese : 布萊克同時被判企圖妨礙司法公正罪成。Acehnese (Arabic script) : حاکيم ݢخن او بلايک بهوا ¨راب هان جوت دهنيندرکن¨ جيه اکن ݢکيريم او ڤنجارا.

Yue Chinese : 法官告訴布萊克,他被送進監獄是「幾乎是不能避免的」。[Day10]

Acehnese (Arabic script) : اينيرݢي سوڤوت ناکوه کقواتن ڽڠ هانا ساݢاي تڠيڠ ڽڠ کرجا لاجو لام عالم راي.

Yue Chinese : 暗能量是一種完全看不見的力量,它不斷地對宇宙產生作用。Acehnese (Arabic script) : وجودجيه هاڽ ݢتوڤو سبب ڤڠاروهجيه کى جڤلواه عالم راي.

Yue Chinese : 人們之所以知道它的存在,是因為它對宇宙膨脹的影響。Acehnese (Arabic script) : اوق علمون کا ڤتومى بنتڠ عالم ڽڠ مسيڤرو دي ڤرموکاءن بولن ڽڠ ݢخن لوبايت سکارڤ‌س ڽڠ ديهجيه ݢڤسبب لى سوسوت بولن ڽڠ تهات لمبت.

Yue Chinese : 科學家發現,月球表面遍佈一種被稱為「葉狀陡坡」的地貌,明顯是由月球極慢地收縮而成。Acehnese (Arabic script) : سکارڤ ڽو ݢتومى دي بندوم بولن ڠن ديهجيه کنوڠ لاڤوق ڽڠ مينيمل⹁ ڽڠ مڤتوڽوق بهوا ڤريستيوا ݢيولوݢيس ڽڠ ڤنجوتجيه چوکوڤ بارو.

Yue Chinese : 這些陡坡在月球上隨處可見,而且幾乎沒有受到風化,反映產生這些陡坡的地質活動是最近才發生的。Acehnese (Arabic script) : تيوري ڽو متنتڠ دڠن کلايم بهوا بولن هانا اکتيۏيتس ݢيولوݢيس باچوت ڤيه.

Yue Chinese : 這個理論與月球完全沒有地質活動的理論相矛盾。Acehnese (Arabic script) : اݢم ثن ݢدوݢ با موتو رودا لهى دڠن سنجات باهن ڤلدق او کاوم رامى.

Yue Chinese : 據稱,這名男子駕駛一輛裝有炸藥的三輪車輛衝向人群。Acehnese (Arabic script) : اݢم ڽڠ ݢدوݢ ݢڤبرتوه بوم ثن ݢتهون⹁ لهوه کنوڠ لوت عقيية برتوه ثن.

Yue Chinese : 涉嫌引爆炸彈的男子在爆炸中受傷後,其後被拘留。Acehnese (Arabic script) : نان ݢوبڽ منتڠ ݢوهلوم ݢتوڤو ڤيهق ڽڠ مت ووينڠ⹁ باهڤيه اوق ثن توڤو ݢوبڽ ناکوه اڠݢوتا کلومڤوق ايتنيس اويغور.

Yue Chinese : 當局還不知道他的名字,但他們知道他是維吾爾族的一員。Acehnese (Arabic script) : ناديا⹁ لاهى بق ١٧ سڤتمبر ٢٠٠٧⹁ رهيت اوڤراسي سيسر دي سابوه بالى برسالين دي اليسک⹁ روسيا⹁ دڠن برت ١٧ ڤون ١ اونس.

Yue Chinese : 納迪亞於 2007 年 9 月 17 日在俄羅斯阿萊克斯一家婦產科診所剖腹出世,體型龐大,體重高達十七磅一安士。Acehnese (Arabic script) : ¨کامو بندوم بيت تکجوت⹁¨ ݢخن لى ما انق.

Yue Chinese : 這位母親指出:「我們當時都非常震驚。」Acehnese (Arabic script) : واتى ݢتنڽوڠ ڤو ڽڠ ݢخن ابو⹁ ݢوبڽ جواب ¨ݢوبڽ هانا جوت خن ساڤو - ݢوبڽ هاڽ ݢدوڠ دي سينن سيرا ݢمکليب.¨

Yue Chinese : 當被問到父親說了什麼時,她回答說:「他無法說話 — 他只是呆站著眨眼。」Acehnese (Arabic script) : ڽو اکن مناسبه لاݢى اي. ڽو ترنسڤرن لاݢى اي.

Yue Chinese : 「它會像水一樣運轉、一樣透明。Acehnese (Arabic script) : جادي مڽو ݢتا دوڠ دي بينه ڤنتى⹁ ݢاتا اکن جوت ڠيڠ انق باتى کريکه اتاو ايق ڽڠ نا دي ميوڤجيه.

Yue Chinese : 所以如果你站在海岸線上,你就能看到底部的鵝卵石或泥狀物質。Acehnese (Arabic script) : تروه اه ڽو ڽڠ کامو توڤو⹁ هاڽ نا سابوه بندا ڤلانيت ڽڠ لوبيه ديناميس نيبق تيتن⹁ نانجيه بومو⹁¨ ݢتامه لى ستوفن.

Yue Chinese : 斯托凡補充:「據我們所知,只有一顆行星比泰坦星更有活力,那就是地球。」Acehnese (Arabic script) : مسئله ݢڤفون بق ١ جانواري واتى مڤلوه ڤندودوق دي سينن فون مراوي کى کنتور ڤوس اوبانزوا بهوا اوق ثن هانا تريموڠ کرتو تهون بارو تراديسيونل ڠن رݢولر اتا اوق ڽن.

Yue Chinese : 此問題始於 1 月 1 日,數十名當地居民向尾花澤郵局投訴,指他們沒有收到傳統和常規的新年賀卡。Acehnese (Arabic script) : باروو⹁ کنتو ڤوس ݢڤتبيت ڤرمينتاءن مأيه اوق ثن کى ورݢ ڠن ميديا لهوه ڤتمى بهوا انق ميت ڽن ݢڤسوم لوبيه دري ٦٠٠ دوکومن ڤوس⹁ نا روه سيت ٤٢٩ کرتو ڤوس تهون بارو⹁ ڽڠ هانا مکيريم او ڤنريما ڽڠ ݢتوجو.

Yue Chinese : 昨天,郵局在發現該名男孩藏起了 600 多份郵件後,向市民和媒體道歉,其中包括 429 張沒有送到收件人手中的新年明信片。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاوربيت بولن هانا مأوق چندراين-١ ݢڤتبيت مون ايمڤاک‌ت ڤروب (ايم.اي.ڤي)⹁ ڽڠ ݢڤسيرو ڤلينتايه ڤرموکاءن بولن دڠن کچڤتن ١.٥ کيلوميتر ڤر دتيق (٣٠٠٠ ميل ڤر جام)⹁ ڠن محسى ڤيوه دأتيه تو کوتوب سلاتن بولن.

Yue Chinese : 無人月球軌道飛行器「月船1號」發射其月球撞擊探測器(MIP),該探測器以每秒1.5公里(每小時3000英里)的速度掠過月球表面,並成功在月球南極附近著陸 。Acehnese (Arabic script) : سلاءين با لهى اينسترومين ڤنتيڠ⹁ واهان ڤنجلاجه بولن با سيت ݢمبى بنديرا ناسيونل اينديا⹁ ڽڠ ݢلوکيه دي بندوم سيسي.

Yue Chinese : 除了攜帶了三個重要的科學儀器外,月球探測器的所有表面上亦印上印度國旗。Acehnese (Arabic script) : ¨تريموڠ ݢنسيه کى اوق ثن ڽڠ دوکوڠ سدرو تڤيدان لاݢى لون⹁¨ ݢخن لى سيريڤورن لام کونڤرينسي ڤيرس.

Yue Chinese : 「感謝那些支持像我這樣曾經犯罪的人。」西里波恩在新聞發佈會上說。Acehnese (Arabic script) : لادوم موڠکين هانا تريموڠ تڤي لون هانا ڤاکو.

Yue Chinese : 「有些人可能不認同,但我不在乎。Acehnese (Arabic script) : لون سنڠ نا اورڠ ڽڠ تيم دوکوڠ لون.

Yue Chinese : 我很高興有人願意支持我。Acehnese (Arabic script) : مولافون کمرديکاءن ڤاکيستن دري ڤمرنته ايڠݢريه بق تهون ١٩٤٧⹁ ڤريسيدن ڤاکيستن کا ݢڤتوڽوق ¨اݢين ڤوليتيک¨ کى اتو فاتا⹁ ڽڠ ݢڤوبوت کونترول اوتونوم راب لڠکڤ اتيه ولايه ڽن.

Yue Chinese : 自 1947 年巴基斯坦從英國統治下獨立以來,巴基斯坦總統任命了「政治代理」來管理 FATA,後者對該地區行使幾乎全面的自治控制。Acehnese (Arabic script) : اݢين-اݢين ڽو متڠݢوڠ جواب کى ݢڤسديا لاينن ڤمرنته ڠن ڤراديلن مداساي بق ڤاساي ٢٤٧ کونستيتوسي ڤاکيستن.

Yue Chinese : 這些代理人負責按《巴基斯坦憲法》第 247 條提供政府和司法服務。Acehnese (Arabic script) : سابوه اسراما رونتوه دي مکه⹁ کوتا سوچي اسلاک سليڠک ڤوه ١٠ بڠوه واتى دي سينن.

Yue Chinese : 當地時間今天早上 10 點左右,伊斯蘭聖城麥加的一家旅社倒塌。Acehnese (Arabic script) : باڠونن ڽن ݢڤتموڠ لادوم اورڠ ڽڠ دأراه ڽڠ کى ݢڤکونجوڠ کوتا سوچي بق مالم حاج.

Yue Chinese : 這座建築物裡住著一些朝聖者,他們在朝覲前夕前來參觀聖城。[Day11]

Acehnese (Arabic script) : اوق جامى اسراما لادوم ناکوه ورݢ نڠرو اوني ايميرت عرب.

Yue Chinese : 旅館的客人大多為阿拉伯聯合大公國的公民。Acehnese (Arabic script) : قربان تيواه ڤالڽڠ باچوت ١٥⹁ اڠک ڽڠ ݢکيرا اکن لوبيه لى لوم.

Yue Chinese : 死亡人數至少有 15 人,預計數字會繼續上升。Acehnese (Arabic script) : ليونوۏ⹁ ݢتوري سيت سباݢو ¨کوسمونوت نو. ١١¨⹁ ناکوه بهاݢين دري تيم کوسمونوت اصلي اوني سوۏيت.

Yue Chinese : 里奧洛夫,又名爲「11 號太空人」,是蘇聯最早期的太空人團隊的一員。Acehnese (Arabic script) : بق تڠاي ١٨ مارت ١٩٦٥⹁ ݢوبڽ ݢڤوبوت اکتيۏيتس ايکستراۏيهيکولر مأوق (ايۏا) فون⹁ اتاو ¨سڤايسوولک¨⹁ ڽڠ تتڤ سدرو دي لووا کاڤاي تربڠ رواڠ اڠکاس لاويت لوبيه دري دوا بله منيت.

Yue Chinese : 1965 年 3 月 18 日,他進行了第一次載人出艙活動 (EVA),或「太空漫步」,獨自在太空船外停留了剛超過12 分鐘的時間。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ تريموڠ ¨ڤهلاون اوني سوۏيت¨⹁ ڤڠهرݢاءن ڤالڽڠ ملمبوڠ اوني سوۏيت⹁ کى کريا ݢوبڽ.

Yue Chinese : 他的工作令他獲得蘇聯最高榮譽—「蘇聯英雄」。Acehnese (Arabic script) : سڤلوه تهون دودو⹁ ݢوبڽ بهاݢين سوۏيت دري ميسي اڤولو-سويوز ڽڠ ݢڤتندا بهوا ڤرلومباءن لوا اڠکاس کا مأخى.

Yue Chinese : 十年後,他領導阿波羅—聯盟號任務中的蘇聯部分,象徵著太空競賽的結束。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢخن⹁ ¨هانا اينتيليجن ڽڠ خن بهوا سرڠن ݢکيرا اکن نا لام واتى تو.

Yue Chinese : 她說:「沒有情報顯示即將會發生襲擊。」Acehnese (Arabic script) : تڤي⹁ ڤکورڠ تيڠکت انچمن جوت کى برت هانا ممان انچمن سچارا مندوم کا ݢدوه.¨

Yue Chinese : 然而,將威脅級別降至嚴重並不代表整體威脅已不存在。」Acehnese (Arabic script) : سمنتارا ڤيهق ڽڠ مت وونڠ هانا يقين اکن کريديبيليتس انچمن ثن⹁ اوتوريتس ترنسڤورتاسي ماريلاند ڤݢوت توڤ اتيه ديسقن ايف.بي.اي.

Yue Chinese : 雖然當局還未確定威脅的可信性,但馬里蘭州交通管理局在聯邦調查局的敦促下關閉了該設施。Acehnese (Arabic script) : موتو جوڠکت ݢڠوي کى ݢڤلينتوڠ ڤينتو تموڠ ڠن بنتوان نيبق ٨٠ درو ڤوليسي ڽڠ سياڤ کى ݢڤأراه ڤو کندراءن او جالن ڤوتا.

Yue Chinese : 翻斗卡車被用來堵塞地鐵入口,80 名警察在現場指示駕駛者繞道。Acehnese (Arabic script) : هانا متهون اولا-اولي برت ڽڠ ݢبريتهى اي رواڠ سابوق⹁ روتى الترناتيۏ کوتا.

Yue Chinese : 在該城市的備用線路——環城高速公路上,沒有出現嚴重的交通延誤。Acehnese (Arabic script) : نيݢيريا سيݢوهلومجيه ݢڤݢوت معلومت رنچڠجيه کى مسڤت دڠن اف.سي.ايف.تي.اي بق الوحد کرب ڠن ک.تي.تي.

Yue Chinese : 尼日利亞在日前宣布計劃在峰會前一週加入AfCFTA。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ڤرداݢڠن ڠن ايندوستري ا.او البيرت موچڠا ݢڤݢوت معلومت بينين کى مسڤت.

Yue Chinese : 非洲聯盟貿易與工業專員Albert Muchanga 宣佈貝南加入。Acehnese (Arabic script) : کوميساريس ݢخن⹁ ¨کامو ݢوهلوم ݢواصي اتورن اساي ڠن کونسينسي يوم⹁ تڤي کرڠک کرجا ڽڠ کامو کانا سيڤ کى تڤفون ڤرداݢڠن بق ١ جولي ٢٠٢٠¨.

Yue Chinese : 該專員表示:「我們尚未就原產地規定和關稅協議達成一致共識,但我們現有的框架足以在2020年7月1日開始進行貿易。」Acehnese (Arabic script) : ستاسيون ݢڤتهين تمڤتجيه⹁ باهڤيه ݢدوه ݢيروسکوڤ سيݢوهلومجيه لام ميسي لوا اڠکاس⹁ سمڤو اخى ڤرجالنن لوا اڠکاس‌‌.

Yue Chinese : 儘管早前在太空站任務中失去陀螺儀,但太空站一直保持姿態直至太空漫步結束。Acehnese (Arabic script) : چياو ڠن شريڤوۏ ݢبريتهى نا بق جيئوه ڽڠ امن نيبق سو يو ڤسابن ڤکتون.

Yue Chinese : Chiao和Sharipov報告他們與姿態調整推進器保持安全距離。Acehnese (Arabic script) : مکلون دارت روسيا ݢڤأکتيف جيت ڠن ڤت ايدوق نورمل ستاسيون ݢݢيسا.

Yue Chinese : 俄羅斯地面控制啟動噴射機,太空站恢復了正常的姿態。Acehnese (Arabic script) : ڤکارا ڽو ݢتوڠݢي اي ۏيرجينيا سبب ناکوه روموه کة سو ڽڠ بري لاينن اينترنيت مشوهو اي.او.ايل.⹁ ڤرأوسهاءن ڽڠ ايتوبيت واڤ تونتوتن ڽن.

Yue Chinese : 由於弗吉尼亞州是領先的互聯網服務供應商 AOL (提出指控的公司)的所在地,所以這宗案件在這裡起訴。Acehnese (Arabic script) : ڽو ناکوه کى فون تهات حکومن ݢتريموڠ دڠن ݢڠوي حکوم ڽڠ صح بق تهون ٢٠٠٣ کى ݢتوڤ ايمايل ماسال⹁ الياس سڤام⹁ نيبق ديستريبوسي ڽڠ هانا ݢلاکى او کوتق سورت اورڠ ڽڠ ڠوي.

Yue Chinese : 這是首次以 2003 年頒佈的法律來定罪,該法律旨在遏止未經批准而向用戶郵箱發送大量電子郵件(又稱垃圾郵件)的行為。Acehnese (Arabic script) : هيسوس ڽڠ معمو ٢١ تهون مسڤت دڠن مانشيستر سيتي تهون ڽڠ کا لوڤه بق جانواري ٢٠١٧ نيبق کاوم براسيل ڤالميراس دڠن منايو ڽڠ ݢبريتهى جومله ٢٧£ جوتا.

Yue Chinese : 21歲的熱蘇斯在去年2017年1月,從巴西帕爾梅拉斯俱樂部轉投曼城,據報導轉會費為2700萬英鎊。Acehnese (Arabic script) : مولافون ثن⹁ اورڠ ماءين بلاه براسيل کا متنديڠ ٥٣ ݢو لام بندوم نتديڠ کى کلوب ثن ڠن کا ايڤتموڠ ٢٤ ݢول.

Yue Chinese : 自此以後,該巴西球員已代表球會出戰 53 場賽事,並取得 24 個入球。Acehnese (Arabic script) : در. لي ݢڤݢه سايڠ ݢه کهاب بهواسجيه انق ميت اي تورکي جينو کا مۏيروس فلو بوروڠ ا(ه٥ن١) هانا جوت کى ساکيت.

Yue Chinese : 李醫生亦對土耳其兒童現時感染甲型 (H5N1 )禽流感病毒而沒有患病的報導表示關注。Acehnese (Arabic script) : لادوم ڤنليتين ݢڤلومه بهوا ڤڽاکيت ڽو سواه جوت کى کورڠ ڽڠ ݢڤماتى سيݢوهلوم جوت کى مسبب ايڤيديمي ݢلوبل⹁ ݢخن لى ݢوبڽ.

Yue Chinese : 他指出,一些研究提出這種疾病的致命性必須降低,才會導致全球疫情大流行。Acehnese (Arabic script) : نا راس يى بهوا اورڠ ساکيت جوت جيئيق ڤڽاکيت لوبيه لى اورڠ ريت بوت سيدرو - اورو اوق ثن مڽو ݢجالا فلو تتڤ فوي.

Yue Chinese : 另亦憂慮流感症狀輕微的患者可能會透過日常活動而繼續傳染給更多人。Acehnese (Arabic script) : ليسلي اون⹁ جورو بيچارا ياياسن کومين⹁ ݢخن بهوا اورݢانيساسي ڽن ݢچوق اتورن بارو ڽڠ هانا ݢڤأيدين هيبه اتاو ڤنداناءن ݢبري کى اورݢانيساسي ڽڠ تڠوه لام ‎ڤڽليديقن حکوم.

Yue Chinese : 科曼基金會發言人萊斯利·昂恩表示,該組織已採納一項新規定,不允許向正在接受法律調查的組織提供撥款或資金。[Day12]

Acehnese (Arabic script) : کبيجقن کومين ݢڤمڠکليه ڤلاند ڤرينتهود ݢمبلو ڠن ݢبريتهى ڤيڠجيه ڽڠ تڠوه ݢڤوبوت لى ڤرواکيلن کليف ستيرن‌س.

Yue Chinese : 科曼的政策取消了計劃生育,原因是眾議員克里夫·斯特恩斯正在進行一項關於計劃生育的支出和報告其資金的調查。Acehnese (Arabic script) : ستيرن‌س تڠوه ݢڤريقسا ڤکوه ڤاجق ݢڠوي کى ݢبري ڤيڠ ابورسي روت ڤلاند ڤرينتهود لام ڤرنچيه سباݢو اوۏيرسايت اند اينۏيستيݢايشون‌س سوبکوميتي⹁ ڽڠ نا اي ميوڤ ڤايوڠ هاوس اينيرجي اند کوميرس کوميتي.

Yue Chinese : 斯特恩斯作為眾議院能源和商業委員會下屬的監督和調查小組委員會主席,正在調查是否有稅收被用於透過計劃生育組織資助墮胎。Acehnese (Arabic script) : ݢوبرنور اواي ماساشوسيت‌س ميت رومني ݢڤمنڠ ڤميليه ڤفون ڤريسيدن ڤرتاي رڤوبليک فلوريدا بق اورو ثلاث ڠندڠن لوبيه نيبق ٤٦ ڤرسين سو.

Yue Chinese : 前麻省州長米特·羅姆尼在星期二以超過46%票數贏得佛羅里達州共和黨總統提名人初選。Acehnese (Arabic script) : ڤتوها اواي د.ڤ.ر. ا.س. نيوت ݢيڠريچ نا دي اوروتن کدوا ڠندڠن ٣٢ ڤرسين.

Yue Chinese : 美國前眾議院議長金瑞契以32%票數排名第二。Acehnese (Arabic script) : سباݢو نڠرو بهاݢين ڤمنڠ-کو-بندوم⹁ فلوريدا بري بندوم ليموڠ ڤلوه ديليݢاسيجيه کى رومني⹁ ݢتولقجيه اوکى سباݢو کنديدت کفون کى نوميناسي ڤرتاي رڤوبليک.

Yue Chinese : 在勝者囊括制度下,佛羅里達州將50名代表票都投給羅姆尼,推舉他成為共和黨提名候選人。Acehnese (Arabic script) : ڤڽلڠݢارا ݢڤروتيه ݢخن سليڠک ١٠٠.٠٠٠ اورڠ توک اي کوتا-كوتا جرمن لاݢى برلين⹁ کولن⹁ همبورݢ⹁ ڠن هانوۏر.

Yue Chinese : 抗議活動的發起人指大約有十萬人在柏林、科隆、漢堡和漢諾威等德國城市參與。Acehnese (Arabic script) : دي برلين, ڤوليسي ݢکيرا نا ٦.٥٠٠ ڤڠونجوق راس.

Yue Chinese : 警方估計柏林有6500名示威者。Acehnese (Arabic script) : ڤروتيس نا چيت تجادي دي ڤاريس⹁ سوفيا دي بولݢاريا⹁ ۏيلنيوس دي ليتوانيا⹁ ۏليتا دي مالتا⹁ تالين دي ايستونيا⹁ ڠن ايدينبورݢ ڠن ݢلاسݢو دي سکوتلنديا.

Yue Chinese : 巴黎、保加利亞的索非亞、立陶宛的維爾紐斯、馬耳他的瓦萊塔、愛沙尼亞的塔林以及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥亦有抗議活動。Acehnese (Arabic script) : دي لوندون⹁ لوبيه کورڠ ٢٠٠ اورڠ ڤروتيس دي لوا کنتو مت حق چيڤتا اوتام.

Yue Chinese : 大約200人在在倫敦的一些主要版權持有人辦公室外抗議。Acehnese (Arabic script) : سبولن ڽڠ کا لوڤه⹁ نا ڤروتيس رايق دي ڤولنديا واتى نڠرو ڽن ݢتندا تاڠن اي.سي.تي.اي.⹁ ڽڠ ڤسبب ڤمرنته ڤولنديا جڤڤوتوه هان مراتيفيکاسي ڤرجنجيان ڽن⹁ کى ساعة ڽو.

Yue Chinese : 上個月,當波蘭在簽署 ACTA 時,發生了大規模的抗議活動,導致波蘭政府決定現時暫緩批准該協議。Acehnese (Arabic script) : لاتۏيا ڠن سلوۏاکيا کا ݢتوندا ڤروسيس مݢبوڠ دڠن اي.سي.تي.اي.

Yue Chinese : 拉脫維亞和斯洛伐克都延遲了加入ACTA 的進程。Acehnese (Arabic script) : ڤمببسن هيوان ڠن رويال سوسايتي فور دي ڤريۏينشين اوف کرولتي تو انيملس (ار.ايس.ڤي.سي.اي) ݢسورق لوم واجب ڤاسڠ کاميرا سيسيتيۏي بق بندوم روموه سي هيوان اءوسترالي.

Yue Chinese : 動物解放組織和皇家防止虐待動物協會(RSPCA)再一次呼籲澳洲所有屠宰場必須安裝閉路電視鏡頭。Acehnese (Arabic script) : کڤالا اينسڤيکتور ار.ايس.ڤي.سي.اي. نيو ساوث وايل‌س داۏيد اوشانيسي ݢخن کى اي.بي.سي. بهوا ڤڠاوسن ڠن اينسڤيکسي روموه سي هيوان سواه جوت کى ڤکارا بياسا اي اءوسترالي.

Yue Chinese : 新南威爾士州RSPCA的首席督察大衛·奧沙納西告訴 ABC,監視和檢查屠宰場應要在澳洲普及。Acehnese (Arabic script) : ¨سيسيتيۏي بيت-بيت اينوق کيريم سيڽال ڽڠ توݢ کى اورڠ-اورڠ ڽڠ کرجا دڠن ملاتڠ بهوا کسجهتراءن اوق ڽن ناکوه ڤريوريتس ڽڠ ڤالڽڠ رايق.¨

Yue Chinese : 閉路電視肯定會向涉及動物工作的人發出強烈訊息,將動物的福祉放在首位。Acehnese (Arabic script) : ڤتا ݢمڤا بنسيݢوم دوڽا دري سورۏي ݢيولوݢي امريکا سريکت جڤتوڽوق هانا ݢمڤا نيبق ايسلنديا سالوحد سݢوهلوم جيه.

Yue Chinese : 美國地質調查局國際地震地圖顯示,冰島在此前一週都沒有發生地震。Acehnese (Arabic script) : کنتو ميترولوݢي ايسلنديا جڤتهى چيت هانا اکتيۏيتس ݢمڤا بومو نيبق داءيره هيکلا لام ٤٨ جام تأخى.

Yue Chinese : 冰島氣象局亦報告,在過去四十八小時,赫克拉地區沒有地震活動。Acehnese (Arabic script) : اکتيۏيتس ݢمڤا جاي ڽڠ مأوبه فاسى تجادي نيبق تڠݢاي ١٠ مارت نيبق بينيه تيمو لاءوت ڤوچوق کاوه ݢونوڠ مأڤوي.

Yue Chinese : 導致階段變化的重大地震活動於 3 月 10 日在該火山頂部塌陷火山口的東北側發生。Acehnese (Arabic script) : اون سوڤوت ڽڠ هانا مسڠکوت دڠن اکتيۏيتس ۏولکنيک کا جڤتهى دي لاڤيه فون ݢونوڠ.

Yue Chinese : 據報山腳出現與任何火山活動無關的黑雲。Acehnese (Arabic script) : اون ڽن جوت مڤݢوت مومڠ ڤکوه برتوه ڽن کا تجادي.

Yue Chinese : 這些雲層可能會令人混淆是否真正發生過火山爆發。Acehnese (Arabic script) : لونو نا مى ١٢٠-١٦٠ ميتى کوبيک باهن باکر واتى موݢوق ڠن اڠين توݢ سرتا ريوق ايتولق لونو کى ڤبيچه ݢلومبڠ.

Yue Chinese : Luno號載有120至160立方米的燃料,當它發生故障時,大風和海浪把它推到了防波堤上。Acehnese (Arabic script) : هليکوڤتر ݢڤسلامت دوا بله درو اوق کاڤاي ڠن سابوه-سابوهجيه چدرا ناکوه ايدوڠ ڽڠ ڤاته.

Yue Chinese : 直升飛機救出了十二名機組人員,唯一的受傷是其中一人的鼻子骨折。Acehnese (Arabic script) : کاڤاي دڠن ڤڽڠ ١٠٠ ميتير ڽن تڠوه لام ڤرجالنن کى چوق مواتن ڤوڤوقجيه ڽڠ بياسا ڠن اوايجيه اوق ڤجابت کا واتى کاڤاي ڽن جوت ݢڤرو مواتن.

Yue Chinese : 這艘100米長的船隻當時正在航行並運載與以往一樣的肥料貨櫃,官員最初擔心這艘船的運載物可能會溢出。Acehnese (Arabic script) : امنديمين ڽڠ ݢأوسوڠ کا ݢتريموڠ لى بندوا مجليس بق تهون ٢٠١١.

Yue Chinese : 該建議修正案已於2011年在參眾兩院通過。Acehnese (Arabic script) : ‎ڤروبهن ݢڤوبوت بق سيدڠ لݢيسلاتيف ڽو واتى کليمت کدوا اواي ݢهاڤوه لى د.ڤ.ر. ڠن دودو ݢڤصح لام بنتوق سابن لى سينات سناڽن.

Yue Chinese : 有關條文在該立法會期中稍作修改,其中第二句句子先被眾議院刪除,並於週一以類似的表述形式獲參議院通過。Acehnese (Arabic script) : هانا واسى حکومن کدوا⹁ ڽڠ ݢأوسوڠ کى ݢتهام سريکت اورڠ بياسا سسام جنيه⹁ موڠکين جوت ڤهه ڤينتو کى سريکت اورڠ بياسا ماس اوکى.

Yue Chinese : 第二句句子被刪除的原因是建議禁止同性民事結合,很可能為未來的民事結合打開大門。[Day13]

Acehnese (Arabic script) : لهوه ڤروسيس ڽن⹁ ايچ.جي.ار.-٣ ݢنق تيليق لوم لى لݢيسلاتيف ڽڠ تڤيليه لهوهجيه ݢيت تهون ٢٠١٥ اتاو ٢٠١٦ کى تتڤ لا ڤروسيس.

Yue Chinese : 遵循程序,HJR-3 將在2015年或2016年由下屆民選立法機構重新審閱,繼續處理。Acehnese (Arabic script) : ڤريستاسي ۏوتير لوا ڤڽوتراداراءن تمسوق متهون ڤاجوه بو بق تهون ١٩٧٣ ݢلاون ڤى ڽڠ ݢوبڽ ڤندڠ سباݢو سينسور ڤوليتيک.

Yue Chinese : 除了導演工作外,沃蒂埃的成就還包括 1973 年以絕食抗議他視為政治審查的制度。Acehnese (Arabic script) : حکوم ڤرنچيه ݢأوبه. اکتيۏيتسمى ايوو لوم بق عمو ١٥ تهون واتى ݢوبڽ مسڤت دڠن ڤرلاونن ڤرنچيه نيبق تريڤ ڤرڠ دوڽا II.

Yue Chinese : 法國的法律有所改變。他的行動可以追溯到在第二次世界大戰期間,15 歲的他加入了法國抵抗軍。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ݢکوبه ڤنيڠݢاي درو ݢوه لام سابوه بوکو تهون ١٩٩٨.

Yue Chinese : 他在 1998 年的一本書中為自己作記錄。Acehnese (Arabic script) : بق ١٩٦٠-ان ݢوبڽ ݢوو او الجزاءير ڽڠ بارو مرديک کى ݢڤرونو ڤڽوتراداراءن ڤيلم.

Yue Chinese : 1960 年代,他回到剛獨立的阿爾及利亞教授電影執導。Acehnese (Arabic script) : جودوک جوڤڠ هيتوشي سايتو⹁ ڽڠ منڠ دوا مدالي موه اوليمڤيادى⹁ ماتى بق عمو ٥٤ تهون.

Yue Chinese : 日本柔道選手、兩枚奧運會金牌得主齊藤仁去世,享年 54 歲。Acehnese (Arabic script) : مسبب منيڠݢاي ݢعموم ناکوه سبب کنکير سالورن ايمڤيدو اينتراهيڤاتيک.

Yue Chinese : 公佈的死因為肝內膽管癌。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ منيڠݢاي اي اوساک بق اورو ثلاث.

Yue Chinese : 他星期二在大阪去世。Acehnese (Arabic script) : سيلاءين جوارا ڽڠ کا لوڤه اوليمڤيک اند وورلد⹁ سايتو ناکوه ڤتوا کوميتي ڤلاتيهن اول جاڤن جودو فيديراشين بق واتى منيڠݢايجيه.

Yue Chinese : 齊藤除了是前奧運和世界冠軍外,在去世時亦是全日本柔道聯合會訓練委員會主席。Acehnese (Arabic script) : ستيدقجيه ١٠٠ درو اورڠ کا توک لام ڤيستا ڽن⹁ کى ڤياسن ميلاد فون ڤاسڠن ڽڠ ڤرنکاحنجيه ݢڤوبوت تهون ڽڠ کا لوڤه.

Yue Chinese : 至少100人參與這場派對,慶祝一對在去年舉行婚禮的夫婦結婚一週年。Acehnese (Arabic script) : اچارا ميلاد رسمي ݢڤجدواي واتى اورو اوکى⹁ ݢخن لى اوق ڤجابت.

Yue Chinese : 官員指,一場正式的週年紀念活動已訂於稍後時間舉行。Acehnese (Arabic script) : ڤاسڠن ڽن کوين اي تيکساس ستهون ڽڠ کا لوڤه ڠن توک او باڤيلو کى ݢڤراي دڠن راکن ڠن قرابة.

Yue Chinese : 這對夫婦一年前在德克薩斯州結婚,並來到布法羅和親戚朋友慶祝。Acehnese (Arabic script) : لاکو معمو ٣٠ تهون⹁ ڽڠ لاهى اي باڤيلو⹁ ناکوه ساله سابوه نيبق ڤيت اورڠ ڽڠ ماتى لام ڤنيمبقن ڽن⹁ تڤي ݢوبڽ هانا لوت.

Yue Chinese : 這名三十歲的丈夫出生在布法羅,是四名槍擊死者之一,但他的妻子沒有受傷。Acehnese (Arabic script) : کرنو ناکوه ݢورو باس ايڠݢريه مشوهو باهڤيه کونتروۏرسيال ڽڠ ݢڤرونو بق موديرن ايدوکاشين ڠن کيڠ‌س ݢلوري ڽڠ ݢڤتيه نا ٩.٠٠٠ انق سيکولا بق ڤونچا کريرجيه.

Yue Chinese : 卡諾是一位著名但富爭議性的英文補習老師,他曾在現代教育和英皇教育旗下授課,他聲稱在其職業生涯巔峰時有9,000名學生。Acehnese (Arabic script) : لام توليسنجيه ݢوبڽ ݢڠوي کلمة-كلمة ڽڠ لى لادوم اورڠ توها ݢسڠک ݢاسا⹁ ڠن ݢوبڽ ݢبريتهى ڠوي کلمة-كلمة کوتو لام ڠلاه.

Yue Chinese : 在他的筆記中,他使用了一些家長認為粗俗的詞語,據說他在課堂上使用了不雅的語言。Acehnese (Arabic script) : ڤنديديقن موديرن ݢتودوه ݢوبڽ ڤݢوت اعلان رايق بق بوس هانا ايدين ڠن مسوليت دڠن خن بهوا ݢوبڽ ناکوه ڤتوا توتور باس ايڠݢريه.

Yue Chinese : 現代教育指控他未經許可就在巴士上刊登大型廣告,並謊稱自己是首席英文補習老師。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ کا ݢتودوه سيت سيݢوهلومڽن ݢڤوبوت ڤلڠݢرن حق چيڤتا⹁ تڤي هانا ݢدعوا.

Yue Chinese : 他之前亦曾被指控侵犯版權,但沒有被起訴。Acehnese (Arabic script) : سدرو سيسوا اواي ݢخن بهوا ݢوبڽ ´ݢڠوي باس ݢاول لام ݢلاه⹁ ݢڤرونو کترمڤيلن مکنچن لام چاتتن⹁ ڠن لاݢى راکن انق سيکولا.´

Yue Chinese : 一名舊生說他「在課堂上使用俚語,在筆記中教授約會技巧,就像學生的朋友一樣。」Acehnese (Arabic script) : لاويت لهى ديکدى سنلهوهجيه⹁ باهڤيه سچارا رسمي تتڤ جوت کى نڠرو کومونيس⹁ چينا کا ݢڤماجو ايکونومي ڤاساي.

Yue Chinese : 在過去30年內,儘管官方上仍是共產主義國家,但中國已發展市場經濟。Acehnese (Arabic script) : ريفورماسي ايکونومي فون ݢڤوبوت ايميوب کڤميڤينن ديڠ شياوڤيڠ.

Yue Chinese : 第一次經濟改革是在鄧小平領導下進行的。Acehnese (Arabic script) : مولافون ڽن⹁ اوکورن ايکونومي چينا کا تيموه ٩٠ ݢو ليڤت.

Yue Chinese : 從那時起,中國的經濟規模增長了九十倍。Acehnese (Arabic script) : ناکوه فون, کا لوڤه ڽڠ کا لوڤه چينا ايک‌سڤور لوبيه لى موتو نيبق جرمن ڠن لوبيه نيبق امريکا سريکت سباݢو ڤاساي ڤالڽڠ رايق کى ايندوستري ڽو.

Yue Chinese : 去年,中國出口的汽車數量首次超過德國,並超越美國成為汽車行業的最大市場。Acehnese (Arabic script) : ڤ.د.ب. چينا جوت لوبيه رايق نيبق امريکا سريکت لام دوا ديکدى.

Yue Chinese : 中國的國內生產總值或會在20年內超越美國。Acehnese (Arabic script) : بادى تروڤيس دانييل⹁ بادى منن کڤيت موسيم بادى اتلنتيک ٢٠١٠⹁ کا مڤݢوت اي سمودرا اتلنتيک تيمو.

Yue Chinese : 熱帶風暴丹妮爾在大西洋東部形成,丹妮爾是 2010 年大西洋颶風季第四個被命名的颶風。Acehnese (Arabic script) : بادى⹁ ڽڠ توک سليڠک ٣.٠٠٠ ميل نيبق ميامي⹁ فلوريدا⹁ نا کچڤتن اڠين مکسيموم ٤٠ ايم.ڤي.ايچ. (٦٤ کي.ڤي.ايچ.).

Yue Chinese : 該風暴距離佛羅里達州邁阿密約 3000 英里,最高持續風速為每小時 40 英里(每小時 64 公里)。[Day14]

Acehnese (Arabic script) : اوق علمون اي ڤوست بادى ناسيونل ݢڤکيرا بهوا دانييل کى نق لوبيه توݢ جوت کى بادى بق اورو رابو.

Yue Chinese : 美國國家颶風中心的科學家預測,丹妮爾將在週三或之前增強為颶風。Acehnese (Arabic script) : سب بادى جيئوه نيبق دارت⹁ منتڠ ڤايه کى ݢڤڽوم ڤوتينسي مو عقيبت او امريکا سريکت اتاو کريبيا.

Yue Chinese : 風暴距離登陸還有一段時間,目前仍難以評估其對美國或加勒比海地區的潛在影響。Acehnese (Arabic script) : لاهى دي ايبوکوتا کرواسيا⹁ زݢريب⹁ بوبيک مرومڤوق کتنرن واتى ماءين کى ڤرتيزن بيلݢريد.

Yue Chinese : 博貝克出生於克羅地亞首都薩格勒布,在為貝爾格萊德游擊隊球會效力期間成名。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ مݢبوڠ دڠن اوقڽن بق تهون ١٩٤٥ ڠن تيڠݢاي سمڤو تهون ١٩٥٨.

Yue Chinese : 他於 1945 年加入他們,一直效力至 1958 年。Acehnese (Arabic script) : اوه واتى ݢوبڽ دڠن تيم, ݢوبڽ ݢڤحسى ٤٠٣ ݢول لام ٤٦٨ مناءين.

Yue Chinese : 他在隊中曾出場 468 次,攻入 403 球。Acehnese (Arabic script) : هانا اورڠ ماءين لاءين ڽڠ لومه لوبيه لى اتاو ݢڤحسى لوبيه لى ݢول کى کلوب سلاءين بوبيک.

Yue Chinese : 沒有人比博貝克為球會出場和入球的次數更多。Acehnese (Arabic script) : بق تهون ١٩٩٥ ݢوبڽ تڤيليه سباݢو نيبق ماءين ڤالڽڠ ݢيت لام سجاره ڤرتيزن.

Yue Chinese : 1995 年,他被選為游擊隊史上最佳球員。Acehnese (Arabic script) : ڤراياءن ݢڤفون دڠن ڤياسن خصويه لى ݢروڤ مشوهو دوڽا سيرق دو سوليل.

Yue Chinese : 慶祝活動由舉世聞名的太陽馬戲團的特別表演揭開序幕。Acehnese (Arabic script) : ݢأيکوت لى استنبول ستايت سيمفوني اورکيسترا⹁ بان‌د جنيساري⹁ ڠن ڤڽاڽي فتيح ايرکوس ڠن موسلوم ݢورسيس.

Yue Chinese : 緊隨其後的是伊斯坦堡國家交響樂團、一支禁衛軍樂隊,以及歌手 Fatih Erkoç 和 Müslüm Gürses。Acehnese (Arabic script) : دودو درويس ڽڠ ݢڤوتا-ڤوتا ايک او اتيه ڤڠݢوڠ.

Yue Chinese : 然後Whirling Dervishes 登上了舞台。Acehnese (Arabic script) : ديۏا تورکي سيزين اکسو ملاݢو دڠن ڤڽاڽي تنر ايتالي اليسندرو سفينا ڠن ڤڽاڽي يوناني هاريس اليکسيو.

Yue Chinese : 土耳其天后Sezen Aksu與意大利男高音Alessandro Safina和希臘歌手Haris Alexiou一同演出。Acehnese (Arabic script) : سباݢو ڠن ڤأخى⹁ ݢروڤ تاري تورکي فاير اوف اناتوليا ݢڤلمه ڤياسن ¨تروي¨.

Yue Chinese : 土耳其舞蹈團Fire of Anatolia 表演「特洛伊」作結。Acehnese (Arabic script) : ڤيتر لين‌ز⹁ سدرو ڤمبالڤ موتور معمو ١٣ تهون⹁ ماتى لهوه تليبت لام کچلاکاءن دي ايندياناڤوليس موتور سڤيدواي.

Yue Chinese : 十三歲的電單車手彼得·倫茨在印第安納波利斯賽車場撞車身亡。Acehnese (Arabic script) : واتى ݢڤڤوبوت ڤمانسن⹁ لين‌ز رهوت دري ݢريتن ݢوبڽن⹁ ڠن دودو ݢڤو لى سابى-سابى ڤمبالڤ ساۏير زايت.

Yue Chinese : 在熱身圈時,倫茨從電單車上掉下來,隨後被另一名車手澤維爾·扎亞特撞倒。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽ ريجڠ ݢراوت لى ستف مديس بق لينتسن ڠن ݢبا او روموه ساکيت دي سينن دي ڤت ݢوبڽ دودو ماتى.

Yue Chinese : 現場醫護人員立即為他進行治療,並將他送往當地一家醫院,他其後不治。Acehnese (Arabic script) : زايت هانا ملوت لام کچلاکاءن ثن.

Yue Chinese : 扎亞特在意外中沒有受傷。Acehnese (Arabic script) : تکاوت ڠن سيتواسي کواڠن ݢلوبل⹁ زڤتيرو لنجوت دڠن خن بهوا ¨سيستيم کواڠن ناکوه باݢين دري ايکونومي⹁ باݢين ڤنتيڠ.

Yue Chinese : 薩帕特羅針對全球金融情況續稱:「金融體系是經濟的一部分,一個至關重要的部分。Acehnese (Arabic script) : کامو کنوڠ کريسيس کواڠن لاويت ستهون⹁ ڽڠ نا مومين ڤالڽڠ اکوت لام دوا بولن تأخى⹁ ڠن لون ڤيکى جينو ڤاساي کواڠن مولاي ڤوليه.¨

Yue Chinese : 我們面臨的金融危機已經持續了一年之久,在過去兩個月到達最嚴峻的時刻。我認為金融市場正在開始復甦。」Acehnese (Arabic script) : ڤکن ڽڠ کا لوڤه⹁ ناکيد نيوس ݢڤعموم بهوا اوق ثن اکن سچارا دراماتيس ݢڤتيڠکت مندت باس اينترناسيونلجيه کى ڤلاڤورن هاب⹁ دڠن لهى سيارن بارو.

Yue Chinese : 上週,Naked News 宣布透過新開設的三個廣播頻道大幅增加其在新聞報導中的國際語言授權。Acehnese (Arabic script) : کا ݢڤتهى لام باس ايڠݢريه ڠن جوڤڠ⹁ اورݢانيساسي ݢلوبل ݢڤتبيت ڤروݢرم مباس سڤڽول⹁ ايتالي⹁ ڠن کوريا⹁ کى تيليۏيسي⹁ ويب⹁ ڠن ڤرڠکت سلولر.

Yue Chinese : 這個全球組織已經使用英語和日語進行報導,目前正預備為電視、網絡和流動裝置推出西班牙語、意大利語和韓語節目。Acehnese (Arabic script) : اونتوڠجيه هانا ڽڠ تجادي بق لون⹁ تڤي لون ڠيڠ ڤمندڠن ڽڠ لى توه⹁ واتى اورڠ-اورڠ چوبا ݢڤبکه تيڠکڤ اونتوق تبيت.

Yue Chinese : 「幸運的是我沒有發生什麼事,但我看到了可怕的一幕,人們試圖打破窗戶逃出去。Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ݢڤقوه ڤانل دڠن کروسي⹁ تڤي تيڠکڤجيه هانا جوت ݢبکه.

Yue Chinese : 人們用椅子敲打窗格,但窗戶牢不可破。Acehnese (Arabic script) : .¨ساله سابوه ڤانل اخيجيه بکه⹁ ڠن اوق ڽن فون تبيت رهوت تيڠکڤڽن⹁¨ ݢخن لى ڤڽينتس فرنسيزک کوال

Yue Chinese : 倖存者弗朗西塞克·科瓦爾說:「其中一塊玻璃終於破了,他們開始從窗戶逃出去。」Acehnese (Arabic script) : بينتڠ ݢڤقنچر چهيا ڠن سوءوم سبب اينيرݢي ڽڠ ݢحسى واتى اتوم هيدروݢين مݢبوڠ (اتاو مهيمڤون) اونتوق ݢڤحسى عنصور ڽڠ لوبيه ݢهن.

Yue Chinese : 星星能發出光和熱,是因爲當氫原子融合、結合在一起形成更重的元素時,便會產生能量。Acehnese (Arabic script) : اوق علمون تڠوه کرجا کى ڤݢوت رياکتور ڽڠ جوت ݢڤحسى اينيرݢي دڠن چارا ڽڠ سام.

Yue Chinese : 科學家正致力創造可以同一方式產生能量的反應堆。[Day15]

Acehnese (Arabic script) : تڤي⹁ ڽو ناکوه مسئله ڽڠ تهات سوليت کى ݢسلسو ڠن اکن ڤاجوه واتى متهون-تهون سيݢوهلوم ݢتڽو ڠيڠ رياکتور فوسي ڽڠ مݢونا ݢباڠون.

Yue Chinese : 然而,此問題非常難解決,需要多年時間才能建造出有用的聚變反應堆。Acehnese (Arabic script) : جاروم باجا ماڤوڠ د اتس اير سابب تݢاڠن ڤرموكاءن.

Yue Chinese : 鋼針會浮在水面上是因為表面張力。Acehnese (Arabic script) : تݢاڠن ڤرموكاءن نا سابب موليكول اير د ڤرموكاءن اير لبيه متاريك سابي كدري٢جيه نيبك موليكول اودارا د اتس جيه.

Yue Chinese : 表面張力的發生,源於水面的水分子之間的吸引力,比它們與上方空氣分子間的吸引力更大。Acehnese (Arabic script) : موليكول اير د ڤݢج كوليت ڽڠ هنا تڠيڠ د ڤرموكاءن اير ڽڠ ݢمڤوڠكين بندا بندا لاݢو جاروم ماڤوڠ د اتس اير.

Yue Chinese : 水分子在水表面形成一層看不見的表層,令針之類的東西可以漂浮在水面上。Acehnese (Arabic script) : بيله بك سلونچور ايس موديرن نا بينه ݢندا دڠن لؤڠ چكوڠ د انتراجيه. بندوا بينه ڽن ݢڤموڠكين رݢم ايس دڠن لبيه ݢج, بهكن واتو سيڠيت.

Yue Chinese : 現代溜冰鞋的刀片有兩個刀刃,刀刃之間有一個凹坑。雙重刀刃令溜冰鞋就算在傾斜時也能更穩固地抓住冰面。Acehnese (Arabic script) : سابب بهݢين يوب بيله چكوك باچوت, واتو بيله سيڠيت او سابوه سيسي اتوا سيسي لاءين جيه, تاڤي ڽڠ تڤيه دڠن ايس چكوك سيت.

Yue Chinese : 由於刀片的底部略為彎曲,當刀片傾斜到其中一邊時,接觸到冰面的刀邊也是彎曲的。Acehnese (Arabic script) : ڽي ݢڤسبب اوق ڽڠ معين سلنچور مويت. مڠڽو سلنچور سيڠيت او اونن, اوق ڽڠ معين سلنچور مويت او اونن, ڠڽو سلونچور ايڠيت او ويل, اوق ڽڠ معين سلونچور مويت او ويل.

Yue Chinese : 這令到溜冰者能夠轉彎。如果溜冰鞋向右傾,溜冰者便會轉右,如果溜冰鞋向左傾,溜冰者便會轉左。Acehnese (Arabic script) : ك باليق او تيڠكت اينرݢي سيݢوهلومڽن, اوق ڽن هاروس ݢڤبوس اينرݢي ايكسترا ڽڠ ݢتمو داري چهيا.

Yue Chinese : 要回復到原本的能量水平,原子必須去除從光線中獲得的額外能量。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن ݢڤبوت ڽي دڠن ݢڤڤنچر ڤرتيكل اوبيت چهيا ڽڠ ݢكهن ¨فوتون¨.

Yue Chinese : 它們透過發射稱為「光子」的微細光粒子來做到。Acehnese (Arabic script) : اوق علموان ݢكهن ڤروسيس ڽي ¨ايميسي رادياسي مستيمولاسي¨ سابب اتوم ݢرڠسڠ لى چهيا تراڠ, ڽڠ ݢڤسابب ايميسي فوتون چهيا, ڠن چهيا ناكه جنيس رادياسي.

Yue Chinese : 科學家把這過程稱為「受激輻射」,因為原子受到強光刺激,導致發射光線中的光子,而光線是輻射的一種。Acehnese (Arabic script) : ݢمبر تمر مڤتوڽوك اتوم ݢڤڤنچر فوتون. تنتو لم كڽاتاءن فوتون جؤه لبيه اوبيت نيبك ڽڠ نا لم ݢمبر.

Yue Chinese : 下一張圖片展示原子發射光子。當然在現實中,光子比此圖片中所見的還要細小很多。Acehnese (Arabic script) : فوتون بهكن لبيه اوبيت نيبك باهن ڤڽوسون اتوم!

Yue Chinese : 光子甚至比構成原子的物質還小!Acehnese (Arabic script) : تلس مرتوس جم ماوڤراسي, فيلايمين لم بوهلم اخيرجيه متوت ڠن بوهلم هنا مفوڠسي لوم.

Yue Chinese : 在使用數百小時後,燈泡中的燈絲最終會燒壞,令燈泡不能再使用。Acehnese (Arabic script) : بولا ڤاڽت ڤرلو ݢݢنتي. ڤرلو كهاتي كهاتي ان لم ݢڤݢنتي بولا ڤاڽت.

Yue Chinese : 然後燈泡就需要更換。更換燈泡時必須要小心。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ڤهون, ساكلر ك ڤاڽت هاروس ݢڤماتي اتوا كابل ݢسوت.

Yue Chinese : 首先,需要關上燈具的電掣或切斷電線連接。Acehnese (Arabic script) : حل ڽي سابب ليستريق ڽڠ ݢڤايلير او سوكيت تمڤت بهݢين لوݢم بوهلم ݢدوق جد بري ݢتا مستروم ڠن ليستريق ڽڠ برت مڠڽو ݢتا مت بهݢين دالم سوكيت اتوا داسر لوݢم بوهلم واتو منتڠ لادوم نا لم سوكيت.

Yue Chinese : 這是因為如果你觸碰到插座內部或燈泡的部分金屬底部仍接觸插座的情況下,流入插座(即連接燈泡金屬部分的位置)的電流可令你嚴重觸電。Acehnese (Arabic script) : اورݢن اوتام داري سيستم ڤريدارن داره ناكه جنتوڠ, ڽڠ ݢڤڤومڤا داره.

Yue Chinese : 循環系統的主要器官是負責泵血的心臟。Acehnese (Arabic script) : داره تربيت داري جنتوڠ لم ڤمبولوه ڽڠ ݢكهن ارتري ڠن باليق او جنتوڠ لم ڤمبولوه ڽڠ ݢكهن فينا. ڤمبولوه ڤاليڠ اوبيت ݢكهن كاڤيلير.

Yue Chinese : 血液由心臟流入稱為動脈的管道,並由稱為靜脈的管道流回心臟。最細小的管道稱為微絲血管。Acehnese (Arabic script) : ݢيݢي تريچيراتوڤ كن اون منتوڠ جد ماموه تاڤي ڽڠ ڤاليڠ كوڠ لاݢو چابݢ ڠن اوكهر جد سيت.

Yue Chinese : 三角恐龍的牙齒不僅能夠壓碎樹葉,而且連非常堅硬的樹枝和根部都可以壓碎。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم دري اورڠ معلمو ݢڤيكير تريچيراتوڤس ڽن د ڤاجوه بك سيكس, ڽڠ بيئسا نا د جامن كريتاچيوس.

Yue Chinese : 有些科學家認為三角龍進食蘇鐵,這是一種在白堊紀常見的植物。Acehnese (Arabic script) : بك ڽن دس تكالن لاݢو بك خرما اوبيت ڠن مهكوتاجيه ڽڠ تينچو تينچو.

Yue Chinese : 這些植物看似一棵小棕櫚樹,葉冠尖銳帶刺。Acehnese (Arabic script) : تريچيراتوڤ جد سيت جيڠوى بابه ڽڠ كوڠ ك جيكوه اون كايو ڽن سيݢوهلوم جيڤاجوه بكجيه.

Yue Chinese : 三角龍可能在進食樹幹前就用其強壯的喙剝掉葉子。Acehnese (Arabic script) : اورڠ اورڠ معلمو ڽڠ لاءين ݢمڤهوم بهوا بك بك ڽن مراچون سمڤي هن موڠكين ديناساوروس دڤاجوه جيه, ادتڤيه جيني بار ڠن ملاتڠ اون اتوا بوه مراچون ڽن.

Yue Chinese : 其他科學家駁斥這些植物含有劇毒,因此任何恐龍都不太可能食用,然而今天的樹懶和鸚鵡(恐龍的後代)等其他動物亦能夠食用有毒的樹葉或果實。Acehnese (Arabic script) : ڤاكريبن كه ݢرافيتاسي بومي لا دتاريق لن؟ مڠڽو درينه ندوڠ اتس لا, ݢهن درينه جد كڤهوى نيبك بومي.

Yue Chinese : 木衛一的地心吸力會怎樣拉著我?如果你站在木衛一的表面,會比站在地球表面的體重較輕。Acehnese (Arabic script) : سيدري اورڠ ڽڠ ݢهن ݢه ٢٠٠ ڤون (٩٠ ك ݢ ) د بومي كنك ن ݢهن سڠكيرا ٣٦ (١٦ ك ݢ ) بك لا. تلس ڽن ݢرافيتاسي, تنتوجيه, كورڠ دتاريق درينه.

Yue Chinese : 一個人在地球重 200 磅(90 公斤)的話,在木衛一便重 36 磅(16 公斤)。顯而易見,木衛一的地心吸力較小。[Day16]

Acehnese (Arabic script) : مات اوري هنا كرك لاݢو بومي ڽڠ جد تا دڠ. مندوم مات اوري ݢڤݢج نيبك ݢس, اڤوى ڠن ڤلسما.

Yue Chinese : 太陽不像地球一樣有地殼讓你可以站在上面。整個太陽都是由氣體、火和電漿組成。Acehnese (Arabic script) : ݢس جد لبيه ليڤيس واتو درينه نڤجؤه ڤوست مات اوري.

Yue Chinese : 離太陽中心越遠,氣體就變得越稀薄。Acehnese (Arabic script) : بله لوار ڽڠ تكالن واتو تا ڤندڠ مات اوري جيكهن فوتوسفير ڽن ممعن ¨بولا هور¨.

Yue Chinese : 我們觀看太陽時所看到的外圍部分稱為「光球層」。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا نا تلو ريبو تهون اوكر, بهكن تهون ١٦١٠, استرونومي ايتاليا ݢاليليو ݢڠوى تيليسكوڤ ك ݢتيليق بهواساجيه فينوس نا فاسى, لاݢو بولن.

Yue Chinese : 約三千年後,意大利天文學家伽利略・伽利萊於 1610 年利用望遠鏡觀察到金星就像月亮一樣有盈虧。Acehnese (Arabic script) : فاسى ڽن جد سابب سابوه ساݢل ساݢي فينوس (اتوا بولن) ڽڠ دڤكر مات اوري ڽڠ تراڠ. فاسى فاسى فينوس ساڤوى كهن ك تيوري كوڤيرنيكوس بهواسجيه ڤاليتت ڤاليتت دڤوتر مات اوري.

Yue Chinese : 金星(或月亮)只有面向太陽的那面被照亮,因此有盈虧的出現。金星盈虧證實哥白尼提出行星圍繞太陽轉動的理論。Acehnese (Arabic script) : تمر, مڤادوم تهون اوكر بك تهون ١٦٣٩, سيدري استرونومي ايڠݢريس ننجيه جيريمياه هورروكس ݢتيليك ترنسيت فينوس.

Yue Chinese : 然後,在數年後的 1639 年,英國天文學家傑雷米亞・霍羅克斯觀測到金星凌日。Acehnese (Arabic script) : ايڠݢريس كا ݢراس ماس دامي ڽڠ چوكوڤ ڤاڽڠ تلس ڤنعلوقن دانيلاو.

Yue Chinese : 英格蘭在再次奪得丹麥區後經歷了一段很長時間的和平。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, نيبك تهون ٩٩١ ايتهيلريد دڤهادڤ دڠن ارمادا فيكيڠ ڽڠ لبيه رايق داري ڤد ارمادا لاءين سجق ݢوتهروم مت كواس سيابد سيݢوهلوم جيه.

Yue Chinese : 然而,在991年,埃塞爾雷德遇到了自上世紀古特魯姆艦隊以來最大的維京艦隊。Acehnese (Arabic script) : ارمادا ڽي د ڤيمڤين لى اولف تريݢݢفاسون, اورڠ نورويݢيا ڽڠ سماڠت تهت ݢربوت لوم نݢراجيه داري ككواساءن اورڠ دينمارك.

Yue Chinese : 艦隊由奧拉夫·特里格瓦森帶領,他是個有野心從丹麥統治下奪回自己國家的挪威人。Acehnese (Arabic script) : تلس كموندورن ميليتر ڽڠ اول, ايتهيلريد سڤاكت ڠن ڤرشراتن ڽڠ د ڤݢج اولف, ڽڠ باليق او نورويݢيا د چوبا ربوت كلاءي كراجاءن جيه دڠن حاصيل ڽڠ بيئسا.

Yue Chinese : 在最初的軍事失利後,埃塞爾雷德同意與奧拉夫達成協議,奧拉夫之後返回挪威,在嘗試奪回他的王國時成敗參半。Acehnese (Arabic script) : هاڠيول ڽنكه ساله سابوه الفابيت ڽڠ ݢسهجا ݢڤݢج لم ݢمصبر سياوري٢ ڽڠ مشهور. الفابيت دتمو بك تهون ١٤٤٤ بك ماس خرجن راج سيجوڠ (١٤١٨ – ١٤٥٠).

Yue Chinese : 諺文是唯一特意發明的字母,在日常生活中廣泛使用。該字母在於1444年於世宗大王 (1418 – 1450) 統治期間發明。Acehnese (Arabic script) : راج سيجوڠ ڽنكه راج كڤت نيبك ديناستي جوسيون ڠن ڽنكه ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ٢ جيتابيق.

Yue Chinese : 世宗大王是朝鮮王朝的第四位君王,也是其中一位最受尊敬的君王。Acehnese (Arabic script) : ݢوبڽن ڤهون تهت نا ݢه الفابيت هاڠيول هونمين جيونݢيوم, ڽڠ ممعن " سو ڽڠ بتول ك ڤتوڽوق اورڠ".

Yue Chinese : 他原先將諺文命名為「訓民正音」,意思是「指導人民的正確聲音」。Acehnese (Arabic script) : هينن نا ڤادوم ڤادوم بوه تيوري ڤاكريبن بهسا سنسكيرتا نا. ساله سابوه جيه ڽنكه ميݢراسي اريا نيبك بله بارت او اينديا ڽڠ د مو بهسا اوقڽن.

Yue Chinese : 對於梵文的出現,有很多不同説法。其中一個是關於雅利安人帶著自己的語言由西方遷徙到印度。Acehnese (Arabic script) : سنسكيرتا ڽنكه بهسا جامن ڽڠ سبنديڠ دڠن بهسا لاتين ڽڠ جيڠوى د ايروڤا.

Yue Chinese : 梵語是一種古老的語言,能與在歐洲使用的拉丁語媲美。Acehnese (Arabic script) : بوكو ك ڤهون تهت ڽڠ جيتهو لى دونيا جي توليس لم بهسا سنسكيرتا. عوه تلس كومڤليكاسي اوڤهانيسهاد, بهسا سنسكيرتا كا لي سابب هيىرركي.

Yue Chinese : 全世界最古老的已知書籍是用梵文書寫的。在《奧義書》的彙編後,梵文因爲等級制度慢慢消失。Acehnese (Arabic script) : سنسكيرتا ڽنكه بهسا ڽڠ ڤاليڠ سمڤورنا ڠن كايا, ڽڠ جد ك اصل ك دوم بهسا اينديا ڽڠ كا ماجو, سام لاݢي بهسا لاتين ناكه اصل ك بهسا ايروڤا لاݢو ڤرانچيس ڠن سڤاڽول.

Yue Chinese : 梵語是一種非常複雜和豐富的語言,成爲許多現代印度語言的來源,就像拉丁語是法語和西班牙語等歐洲語言的來源一樣。Acehnese (Arabic script) : دڠن هابيس جيه ڤراڠ ك ڤرنچيس, جرمان د ڤڤهون ك جك ربوت ڤولو بريتاني.

Yue Chinese : 隨著與法國的戰事結束,德國開始準備入侵不列顛島。Acehnese (Arabic script) : نن ساني ڤراڠ جرمان "اوڤراسي سيڠا لاؤة ". دوم بديل ݢهن ڠن ڤناجوه تنترا ايڠݢريس كا ݢادس واتو دڤينه نيبك دونكيرك, تمر تنترا ڽن سيڤ لموه.

Yue Chinese : 德國把這次攻擊的代號命名為「海獅行動」。英軍在鄧寇克撤退時失去了大部分重型武器和補給品,因此軍隊相當疲弱。Acehnese (Arabic script) : تتاڤي تنترا لاؤة خرجن ايڠݢريس منتڠ لبيه تݢر د بنديڠ تنترا لاؤة جرمان ('كريݢسمارين') ڠن جد د ڤهنچور دوم ارمادا ڤراڠ ڽڠ جي كيريم جمرڠ لوڠ لاؤة ايڠݢريس.

Yue Chinese : 但是皇家海軍仍然比德國海軍(「Kriegsmarine」)強大得多,可以摧毀任何穿越英吉利海峽的入侵艦隊。Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, باچوت تات كاڤل كاڤل تنترا لاؤة خرجن ايڠݢريس ڽڠ نا رب دڠن رج رج ڽڠ موڠكين د كڤوڠ كرن لقسامان جيه ير اوق ڽن دڤكارم لى انق بديل كاڤل ڤر تنترا جرمان.

Yue Chinese : 然而,由於海軍上將擔心艦艇會被德國的空襲擊沉,因此只有很少皇家海軍艦艇在機會較大的入侵路線附近駐紮。Acehnese (Arabic script) : جك تا ڤڤهون دڠن سابوه ڤركار حاجت ايتالي. ايتالي ڽن جامن ڽنكه ¨ادي¨ جرمان ڠن جڤاڠ.

Yue Chinese : 讓我們從解釋意大利的計劃開始。意大利主要是德國和日本的「弟弟」。Acehnese (Arabic script) : جيه نا تنترا دارت ڽڠ لبيه لمه ڠن تنترا لاؤة ڽڠ لبيه لمه, ادتڤيه اوق ڽن بن تلس د ڤݢج ڤت بوه كاڤل بارو سيݢوهلوم ڤراڠ د ڤڤهون.

Yue Chinese : 即使他們在戰爭開始之前剛建造了四艘新的船艦,它擁有的軍隊和海軍仍然較弱。Acehnese (Arabic script) : حاجت ايتالي ڽڠ ڤهون ڽنكه نڠݢري نڠݢري افريكا. ك د ربوت نڠݢري نڠݢري ڽن, اوق ڽن سواه نا سابوه تمڤت ك دڤترن تنترا, ڠن تنترا اوق ڽن بجد جي ملاير جمراڠ لاؤة ميتيرانيا ڠن ربوت افريكا.

Yue Chinese : 意大利的主要目標是非洲國家。為了佔領這些國家,他們將需要有一個供部隊出發的地方,以便部隊可以穿越地中海以入侵非洲。Acehnese (Arabic script) : ك د ڤبوت ڽن, اوق ڽن سواه د ڤهنچور امڤوڠ امڤوڠ تنترا ايڠݢريس ڠن كاڤل كاڤل ڽڠ نا د مصر. لاءين سلاءين نيبك بوت ڽن, كاڤل كاڤل ڤراڠ ايتالي هن سواه د ڤبوت دومڤوى.

Yue Chinese : 這令他們需要驅除位於埃及的英國基地和船隻。除了這些行動外,意大利的戰艦並沒有預期會做任何其他事情。[Day17]

Acehnese (Arabic script) : جيني ك جڤاڠ. جڤاڠ جامن ڽنكه سابوه نڠݢري ڤولو, سابن سيت لاݢو ايڠݢريه.

Yue Chinese : 現在說到日本。日本就像英國一樣,是一個島國。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم ڽنكه كاڤل ڽڠ جي ڤݢج ك جيجك د يوب اير, ڠن تتڤ هينن سمڤي واتو ڽڠ كا د ڤتنتو.

Yue Chinese : 潛艇是為水底航行並停留一段長時間而設的船隻。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم ڽن جي ڠوى بك ڤراڠ دونيا ١ ڠن ڤراڠ دونيا ٢. واتو ڽن اوق ڽن لڤس ملت ڠن تيمبك جيه جيڤر لڤس رب.

Yue Chinese : 潛艇在第一次世界大戰和第二次世界大戰時使用。當時它們速度非常慢,而且射程非常有限。Acehnese (Arabic script) : واتو ڤهون ڤراڠ اوق ڽن ڤاليڠ قايم جيجك د اتس لاؤة, تتاڤي واتو رادر كا د ڤݢج لبيه ݢج ڠن كا لبيه ڤس كاڤل كاڤل نوم ڽن جييور جك او يوب اير به هن جد جيكالن.

Yue Chinese : 戰爭初期,它們大多數時間在海面航行,但是隨著雷達發展而變得更加精確,潛水艇就被迫在水底航行,避免被發現。Acehnese (Arabic script) : كاڤل نوم اورڠ جرمان ننجيه او-بوتس. اورڠ جرمان جروه تهه بك جيمى راكن بك جيڠوى كاڤل نوم اوق ڽن.

Yue Chinese : 德國潛艇被稱為U艇。德國人非常擅長潛艇的導航和操作。Acehnese (Arabic script) : سبب اوق ڽن جروه دڠون كاڤل نوم, عوه تلس ڤراڠ ڽن اورڠ جرمان هن جيڤاتيه ك جيمت جل كاڤل نوم.

Yue Chinese : 由於他們在潛艇方面甚為成功,德國在戰後不被信任可擁有許多潛艇。Acehnese (Arabic script) : بتول! راج توتنكهامون, مجن مجن جي كهن سباݢي ¨راج توت ¨ اتوا راج انق اݢم¨, ڽنكه سيدري راج اورڠ مصر ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك واتو جيني.

Yue Chinese : 是的!圖坦卡門國王有時也被稱為「圖特國王」或「男孩國王」,他是現代其中一個最著名的古埃及國王。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ݢورا جيه, ݢوبڽن هن جي كهن ڤنتيڠ تهت بك واتو جامن ديلو ڠن هن متوليه بك روية-روية راج جامن ديلو ڽڠ قايم نا.

Yue Chinese : 有趣的是,他在古代並沒有受到重視,大多數的古代國王名單上也沒有他的記載。Acehnese (Arabic script) : لاݢو برڠݢاوم, جرات ݢوبڽن ڽڠ جي تمو بك تهون ١٩٩٢ ڤجد ݢوبڽن سباݢي اورڠ ڽڠ مشهور. ادت ڤيه جل جرات٢ جامن ديلو ڽڠ جيرڤس, جرات ڽي تدوڠ لاݢو ست هن جي ڤكاچهو.

Yue Chinese : 然而,他的墓穴於 1922 年被發現,令他成為了名人。儘管很多古代墓穴都曾被搶劫,但這座墓穴幾乎完全沒有受到侵擾。Acehnese (Arabic script) : دوم دابس دابس ڽڠ متانوم ساجن توتنكهاموم كا جي كاول دڠن ݢج, روه سيت مريبو ارتيفك ارتيفك ڽڠ جيڤݢج دڠن بسي ڠن باتو باتو ڽڠ جارڠ نا.

Yue Chinese : 大部份與圖坦卡門一起埋葬的物品都保存完好,包括數千件由貴重金屬和稀有寶石製成的文物。Acehnese (Arabic script) : ڤنجد رودا مجاري ڤݢج سادو اورڠ عاشور لبيه ڤهوى, لبيه باݢه, ڠن لبيه سنيا ك جيمو تنترا ڠن سادو لاءين.

Yue Chinese : 輻條輪的發明令亞述人的戰車更輕、更快,其速度更準備好可超越士兵和其他戰車。Acehnese (Arabic script) : انق ڤانه نيبك ڤانه اوق ڽن ڽڠ ڤالي ڽن جد ڤرلوه باجو بسي تنترا موسوه. كورڠ لبيه بك تهون ١٠٠٠ س م, اورڠ عاشور ݢڤݢج كافاليري ڽڠ ڤهون.

Yue Chinese : 從他們致命的十字弓射出的箭可以穿透敵軍的盔甲。亞述人大約在公元前1000年引入了第一支騎兵隊。Acehnese (Arabic script) : كافاليري ڽنكه تنترا ڽڠ مڤراڠ نيبك روڠ ݢودا. ڤلانا ݢوهلوم جيتمو, تمر اوق كافاليري عاشور ڽن مڤراڠ د اتس روڠ سوه نيبك ݢودا ݢودا اوق ڽن.

Yue Chinese : 騎兵是一支在馬背上作戰的軍隊。由於當時尚未發明馬鞍,因此亞述人騎兵就在赤裸的馬背上作戰。Acehnese (Arabic script) : ݢتاڽي جل تاتوري اورڠ يوناني ڽڠ اهلي ڤوليتيك, اهلي ساينس, ڠن اهلي سني. موڠكين اورڠ ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك ڤياسن ڽي ڽنكه هومر, اورڠ بوتا ڽڠ كهن ڤنتون ڽڠ مشهور تهتم ڽڠ ݢكارڠ دوا ڤنݢج نيبك ليتراتور اورڠ يوناني: ڤنتون لياد ڠن اوديسي.

Yue Chinese : 我們認識許多希臘政治家、科學家和藝術家。希臘文化當中最為有名的應該是荷馬,他是傳奇的視障詩人,曾創作出兩大希臘文學著作:伊利亞德(Iliad)和奧德賽(Odyssey)的詩歌。Acehnese (Arabic script) : سوڤهوچهليس ڠن اريستوڤهانيس ڽن اورڠ ڽڠ معين دالڤ ڽڠ منتوڠ منتوڠ مشهور ڠن دالڤ اوق ڽن جيتهو سباݢي ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ ݢج نيبك ليتراتور دونيا.

Yue Chinese : 索福克勒斯和亞里士多芬仍是最享負盛名的編劇,他們的戲劇被公認為世界文學中最偉大的作品之一。Acehnese (Arabic script) : اورڠ يوناني ڽڠ مشهور ڽڠ لاءين ڽنكه اهلي ماتماتيك ڤهيتاݢوراس, قايم جيتوري نيبك تيوري ݢوبڽن ڽڠ مشهور تنتڠ هوبوڠن بينه-بينه تلو ساݢي سيڠكو.

Yue Chinese : 另一位著名的希臘人是數學家畢達哥拉斯,最有名的是他關於直角三角形邊關係的定理。Acehnese (Arabic script) : نا مباݢي سڠكيرا ڤ ڤادوم هل اورڠ ڽڠ ڤݢه خبر بهسا هيندي, ڽي ݢكيرا ساجن نيبك بهسا كدوا ڠن كڤت ڽڠ ڤاليڠ عموم جيڠوى د دونيا.

Yue Chinese : 現對操印度語的人數估計不一。印度語估計是介乎全球最多人使用的第二至第四種語言。Acehnese (Arabic script) : جومله ڤنوتور اصلي مماچم باݢي منوروت نيبك ڤو دياليݢ ڽڠ تكايت برت اتوا هنا.

Yue Chinese : 母語為印度語的人數有所不同,取決於是否把非常接近的相關方言計算在內。Acehnese (Arabic script) : كنيرا سڠكيرا نيبك ٣٤٠ جوتا سمڤي ٥٠٠ جوتا ڤنوتور, ڠن نا ٨٠٠ جوتا اورڠ جد مفهوم بهسا ڽن.

Yue Chinese : 估計語言使用者有3.4億至5億人,多達8億人能聽懂該語言。Acehnese (Arabic script) : هيندي ڠن اوردو ڽن هي لمكوساكاتا تاڤيه مبيدا لم سكريڤ; لم ڤنوتور سياوري سياوري, ڤنوتور كدوا بهسا ڽن بيئسا جيه جد ساڤوى ڤهام.

Yue Chinese : 印地語和烏都語的詞彙相似但文字不盡相同。在日常對話中,兩種語言的使用者一般能夠理解對方。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا ابد ك-١٥, ايستونيا اوتارا نا كه د ميوب ڤڠاروه بوداي جرمن ڽڠ رايق.

Yue Chinese : 大約在15世紀,愛沙尼亞北部極受德國文化影響。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم دري بياراون جرمان مهت ݢمى توهن لبيه تي دڠن اورڠ ݢمڤوڠ اصلي, ڽنكه اوق ڽن جي ڤݢج بهسا حرفياه ايتونيا.

Yue Chinese : 一些德國僧侶爲了拉近上帝與當地人民的距離,於是發明了愛沙尼亞語的文字語言。Acehnese (Arabic script) : ڽن ماصل نيبك الفابيت جرمان ڠن سابوه صيفت ¨Õ/õ¨ جي ڤتامه.

Yue Chinese : 它取自德語字母和添加了一個字符 「Õ/õ」。Acehnese (Arabic script) : سايريڠ واتو جيجك, جل كاليمت ڽڠ جي ڤينجم نيبك بهسا جرمان جد كا سابن, ڽي كه اول نيبك ڤنچراهن.

Yue Chinese : 隨著時間流逝,許多從德國借來的詞都已融合。這就是教化的開始。Acehnese (Arabic script) : منوروت تراديسيونل, ڤواريس تحت لاجو جي تاموڠ ميليتر عوه تلس ڤسلسي سيكولا.

Yue Chinese : 傳統上,王位繼承人會在完成學業後直接加入軍隊。[Day18]

Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, چهرليس جيجك او كمڤوس د ترينيتي كولليج, كمبريج د ڤت جيه مروني انتروڤولوݢي ڠن اركيولوݢي, ڠن عوه تلس ڽن سجاره, متمو ٢:٢ (لاقب ݢله دوا ڽڠ لبيه ميوب).

Yue Chinese : 但查爾斯卻選擇入讀劍橋大學三一學院,修讀人類學和考古學,後來又修讀了歷史,獲取2:2成績(二等二級學位)。Acehnese (Arabic script) : چهارليس ناكه اڠݢوتا ڤهون نيبك كلوارݢا خرجن ايڠݢريس ڽڠ ݢبي ݢلر.

Yue Chinese : 查理斯是第一個擁有學士學位的英國皇室成員。Acehnese (Arabic script) : توركي ايروڤا (تهراس تيمور اتوا روميليا د سمننجوة بلكن) مليڠكر ٣% نڠݢري.

Yue Chinese : 歐洲土耳其(巴爾幹半島的色雷斯東部或魯梅利亞)佔了國家的百分之三。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي ناكه ڤاڽڠ لبيه نيبك ١٦٠٠ كيلو ميتير (١٠٠٠ ميل) ڠن بيدڠ ٨٠٠ ك م (٥٠٠ ميل) لواس, بنتوق سڠكيرا ڤتساݢي ڤاڽڠ.

Yue Chinese : 土耳其的領土長超過1,600公里(1,000英里),闊800公里(500英里) ,大致上是一個長方形。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي, جيتاموڠ دانو, جيدوق ٧٨٣٥٦٢ كيلوميتير ڤتساݢي (٣٠٠٠٩٤٨ س ق مي), ناكه ٧٥٥٦٨٨ كيلوميتير ڤتساݢي (٢٩١٧٣٣ س ق مي)ساڤت د اسيا بارت داي ڠن ٢٣٧٦٤ كيلوميتير ڤتساݢي (٩١٧٤ س ق مي ) د ايروڤا.

Yue Chinese : 土耳其的國土包括湖泊,佔783,562平方公里(300,948平方英里),其中755,688平方公里(291,773平方英里)位處亞洲西南面,而23,764平方公里(9,174平方英里)位處歐洲。Acehnese (Arabic script) : ولايه توركي جد ك نڠݢري رايق ك-٣٧ د دونيا, ڠن سڠكيرا دوم رايق ميتروڤوليتن ڤرنچيس ڽڠ ايڠݢريس مسل تاڤساڤت.

Yue Chinese : 土耳其按面積計是世上第37大國家,它的面積大約是法國本土和英國的總和。Acehnese (Arabic script) : توركي د كليلڠ لى لاؤة بك تلو لاݢي: لاؤة ايݢيا د بارات, ڠن لاؤة ايتم د اوتارا, ڠن لاؤة ميديتيرانيا د سلاتن.

Yue Chinese : 土耳其三面環海:西面是愛琴海,北面是黑海,南面是地中海。Acehnese (Arabic script) : لوكسيمبورݢ نا سابوه حكاية ڤاڽڠ تتاڤي مردهكا جيه بك تهون ١٨٣٩.

Yue Chinese : 盧森堡擁有悠久的歷史,但它的獨立可追溯到1839年。Acehnese (Arabic script) : لادوم بلݢيا واتو ڽي ناكه لادوم لوكسيمبورݢ ماس او ليكوت تتاڤي جد ك بلݢيا عوه تلس ريفولوسي بلݢيا تهون ١٨٣٠ ان.

Yue Chinese : 今天的比利時的部分國土在過去曾是盧森堡的一部分,但在1830年代的比利時革命後成為比利時的一部分。Acehnese (Arabic script) : لوكسيمبورݢ سابى اوسها ك تتڤ جد نڠݢري نيترال تتاڤي د ݢيدوق مندوا ڤراڠ دونيا ١ ڠن ڤرڠ دونيا ٢ لى جرمان.

Yue Chinese : 盧森堡一直嘗試維持中立國角色,但它在第一次世界大戰和第二次世界大戰時均被德國佔領。Acehnese (Arabic script) : بك تهون ١٩٥٧ لوكسيمبورݢ جد اڠݢوتا ڤدوڠ اورݢانيساسي ڽڠ جيني مݢه سباݢي اوني ايروڤا.

Yue Chinese : 盧森堡在1957年成為該組織的創始成員,該組織在今天稱為歐盟。Acehnese (Arabic script) : دروكݢيال دزوڠ ناكه سابوه بنتڠ ڽڠ هنچور ڠن بيارا بودها بك اتس ديستريك ڤارو (بك ݢمڤوڠ ڤهوندي).

Yue Chinese : 朱克傑宗堡是一個位於帕羅地區上部(Phondey Village)的廢棄堡壘和佛教寺院。Acehnese (Arabic script) : د ڤݢه بك تهون ١٦٤٩, زهابدروڠ ڠاواڠ ڽمݢييل ڤݢج بنتڠ ك ڤايڠت جوارا لاون سيدادو تيبت – موڠول.

Yue Chinese : 相傳扎卜龍·阿旺·南蓋爾在 1649 年建造了這個堡壘,以紀念他打敗西藏蒙古聯軍。Acehnese (Arabic script) : بك تهون ١٩٥١, اڤوى تتوت سبب لادوم ݢتيڠݢل دروكݢيال دزوڠ ڽڠ اونتو, لاݢو ڤاتوڠ زهابدروڠ ڠاواڠ نمݢيال.

Yue Chinese : 1951 年,一場火災令到朱克傑宗堡的遺跡只有部分能夠保留下來,扎卜龍·阿旺·南蓋爾的畫像是其中之一。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس اڤوى تتوت, بنتڠ ݢلستاريكن ڠن ݢڤليندوڠ, تتڤ جد ساله سابوه اتركسي ڤاليڠ سينساسيونل بك بهوتن.

Yue Chinese : 堡壘在大火後得到保育和保護,成為不丹其中一個最有吸引力的景點。Acehnese (Arabic script) : واتو ابد ك-١٨ كمبوجا متمو دري مسڤيت بك انتارا, تتڠݢا ڽڠ كرس, تهايلاند ڠن فيتنام.

Yue Chinese : 18 世紀期間,柬埔寨發現自己處於兩個強大鄰國泰國和越南的夾縫之間。Acehnese (Arabic script) : اورڠ تهايلاند اينفاسي كمبوجا ببراڤ كالي ابد ك-١٨ ڠن بك تهون ١٧٧٢ اوق ڽن ݢڤهنچور ڤهنوم ڤهين.

Yue Chinese : 泰國人在 18 世紀數次入侵柬埔寨,並於 1772 年摧毀金邊。Acehnese (Arabic script) : بك تهون تهون اخير ابد ك-١٨, فيتنام ڤيه مڠينفاسي كمبوجا.

Yue Chinese : 越南人也在 18 世紀末入侵柬埔寨。Acehnese (Arabic script) : لاڤن بلس ڤرسين اورڠ فينيزويلا هنا كرجا, ڠن لادوم رايق نيبك اوق ڽن كرجا بك ايكونومي هنا فورمل.

Yue Chinese : 18個百分比的委內瑞拉人都沒有工作,而大部分有工作的人都從事非正式經濟活動。Acehnese (Arabic script) : دوا ڤر تلو نيبك اورڠ فينيزويلا ڽڠ كرجا ڤبوت بك سيكتور ݢونا, كارب سڤر ڤت كرجا بك ايندوستري ڠن سڤر ليموڠ كرجا بك مݢي.

Yue Chinese : 三分二的委內瑞拉人從事服務行業,近四分一的國民在工廠工作,五分一的國民從事耕種。Acehnese (Arabic script) : سابوه ايندوستري ڤنتيڠ بك فينيزويلا ناكه ميڽق, دڤت نڠݢري ڽن ناكه ايكسڤور ݢليه, بتهت سابوه ڤرسين كرجا بك ايندوستري ميڽق.

Yue Chinese : 儘管只有百分之一人口從事石油行業,但由於委内瑞拉是石油淨出口國,因此石油是該國的重要行業。Acehnese (Arabic script) : بك ڤهون نڠݢري مردهكا, اهلي لمڤوه راي سيڠاڤورا ݢتولوڠ اوبه ڤولو ڽن جد سابوه كوتا تامن تروڤيس.

Yue Chinese : 在國家獨立的早期,新加坡植物園的專業知識協助了這個島嶼搖身變成一個熱帶花園城市。Acehnese (Arabic script) : بك ڤهون ١٩٨١, فانداس ميسس جواقيم, هيبريدا اڠݢريك, ݢڤيليه سباݢي بوڠوڠ نڠݢري.

Yue Chinese : 1981 年,一種名為卓錦萬代蘭的雜交蘭花品種被選為這個國家的國花。Acehnese (Arabic script) : تيڤ تهون سليڠكر بولن اوكتوبر كا رب ١,٥ جوتا هيربيفورا ݢجك او دارت سلاتن, جمرڠ كروڠ مارا, نيبك ݢلى اوتارا ك اوجن.

Yue Chinese : 每年十月左右,接近一百五十萬隻草食性動物為了雨水從北部的山丘越過馬拉河前往南部的平原。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس ڽن ݢيسا تمر او وتارا لڤس بارت, سيݢر تك جمراڠ كروڠ مارا, عوه تلس اوجن بك بولن اڤريل.

Yue Chinese : 然後在大約四月的雨水後,再次越過馬拉河,經過西部回到北部。[Day19]

Acehnese (Arabic script) : تمڤت ساريڠيتي ماسوى تامن ناسيونل سيريڠيتي, موكيم كونسرفاسي ڠوروڠورو ڠن كنبه منعين مسوا د تنزانيا ڠن چاݢر ناسيونل ماسل مارا د كيڽا.

Yue Chinese : 塞倫蓋蒂地區覆蓋了塞倫蓋蒂國家公園,坦桑尼亞的恩戈羅恩戈羅保護區和馬斯瓦禁獵區,以及肯亞的馬賽馬拉國家野生動物保護區。Acehnese (Arabic script) : مروني ك تا ڤنا مديا ڽڠ اينتراكتيف ڤرلو ك چارا بيئسا ڠن چارا ڽڠ كا مبودايا, ڽن ڤرلو چيت ك ڤركاكس هايرك ݢلس ڽڠ اينتراكتيف ( ڤاڤن چاليترا, اوديو ڠن فيفيو ايديت, ڤݢه چاليترا, د س ج.)

Yue Chinese : 學習創作互動媒體講求常規和傳統的技能,以及在互動課堂中掌握的工具(分鏡板,音訊和視訊編輯,故事敍述等)Acehnese (Arabic script) : بنتوق ڽڠ اينتراكتيف ڽن ڤرلو ك ݢتا تابوه يوم لوم سيݢر تك ڤراسڠكا درينه ك ڤنا مديا ڠن نمروني ك ن ڤيكير لم سابوه چارا ڽڠ هنا سابن.

Yue Chinese : 互動設計需要你重新評估對媒體製作的假設,並學習以非線性的方式思考。Acehnese (Arabic script) : بنتوق اينتراكتيف ڽن ڤرلو ك مباݢي بكل نيبك سابوه ڤروييك ك تاسمبوڠ سابوه ك ڽڠ لاءين, تاڤي جي تاموڠ چيت لم عقل كنك سابوه حل ڽڠ مچريبري.

Yue Chinese : 互動設計要求項目的各個部件相互連接,但同時又能成為一個單獨的實體。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ كورڠ ݢج نيبك ݢاچ لينسا زووم ڽن ناكه بهواسجيه فوكوس ڽڠ ڤايه ڠن نومبور نيبك بكل ݢاچ لينسا ڽن ڤرلو ك بتروه او سابوه تيتيق جؤه فؤكوس ڽڠ لبيه رايق نيبك ݢاچ لينسا ڽڠ ڤهون.

Yue Chinese : 為達到一定的焦距,跟定焦鏡頭相比,變焦鏡頭的缺點是,取焦的複雜程度和對鏡頭數量的元素要求更高。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڤنك مڤركارا ڽڠ لبيه اوبيت مڠڽو اورڠ ڽڠ ڤݢج ݢاچ لينسا ڽن جد ݢتمو سابوه ستاندار ڽڠ لبيه هاير لم ݢڤݢج ݢاچ لينسا.

Yue Chinese : 這一點已逐漸不成問題,因為鏡頭生產商已能夠生產更高水準的鏡頭。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڽڠ ڤموڠكين ݢاچ لينسا زووم ك جي ڤحاصيل ݢمبر ڽڠ ݢج جيه ڽن سبنديڠ دڠن ݢاچ لينسا دڠن فؤكوس جؤه ڽڠ تتڤ.

Yue Chinese : 這使變焦鏡頭能拍攝出質素可媲美定焦鏡頭的照片。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ كورڠ ݢج لاءين نيبك ݢاچ لينسا زووم ڽي ناكه مكسيموم بوكا كهوڤ جيه (باݢه) نيبك ݢاچ لينسا ڽڠ لادوم لمه.

Yue Chinese : 變焦鏡頭的另一個缺點是鏡頭的最大光圈(速度)通常比較低。Acehnese (Arabic script) : ڽي مسبب ك ݢاچ لينسا زووم ڽڠ موره ڤايه تهت دڠوى لم كاداءن كورڠ هور مڠڽو چهيا مبلى-مبلى.

Yue Chinese : 這令便宜的變焦鏡頭在低光環境且沒有閃光燈的情況下難以使用。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه مسئله ڽڠ ڤاليڠ عموم عوه واتو چوبا اوبه فيلم او فورمت د في د ناكه ڤمينداين برلبيه اتوا اوفير سكين.

Yue Chinese : 當試圖將電影轉換成 DVD 格式時,最常見的問題之一就是過度掃描。Acehnese (Arabic script) : بيئسا جيه تيفي د ڤݢج دڠن چارا ك ڤسنڠ مشاركت عموم.

Yue Chinese : 大多數的電視節目都是為了取悅大眾而製作的。Acehnese (Arabic script) : سابب السن ڽن, بندوم ڽڠ درينه كالن د تي في نا باتس تتنتو ڽڠ دكوه, اتس, ميوب, ڠن سمڤيڠ.

Yue Chinese : 因此,你在電視上看到的所有節目,頂部,底部以及側面的邊界都被裁掉。Acehnese (Arabic script) : حل ڽي د ڤݢج ك ڤڤستي بهوا ݢمبر ݢتوڤ بن مندوم لاير. ڽن ݢسبوت اوفير سكين.

Yue Chinese : 這是為了確保圖像覆蓋整個螢幕。這稱之為過度掃描。Acehnese (Arabic script) : سايڠ جيه عوه درينه ڤݢج د في د, باتس جيه كموڠكينن رايق اكن دكوه چت, دان مڠڽو فيديو جيه نا سوبتيتيل ڽڠ لڤس تي او بهݢين ميوب, اوق ڽن هن جيڤدس بن مندوم.

Yue Chinese : 不幸的是,當你製作 DVD 時,它的邊界很有可能也會被裁掉,如果影片的字幕離底部太近,它們也不會完整地顯示出來。Acehnese (Arabic script) : مليݢي تراديسيونل ابد تنڠوه كا تريب م الهامي ايماجيناسي, مسولب ݢمبر جاوستس, هيداڠ ك جامو ڠن كساتريا ارتهوريان.

Yue Chinese : 傳統中世紀的城堡總是啟發想像力,打鬥、宴會與亞瑟王騎士的景象就在眼前。Acehnese (Arabic script) : بهكن تادوڠ د تڠوه ررونتوهن نا عمور مريبو تهون, موده اونتوق تايڠت سو ڠن بو ڤراڠ ڽڠ كا تريب ترجادي, اونتوق رب مدڠر سو ݢاكي د جالن مباتو ڠن اونتوق متوبو راس تماكوت ڽڠ تربيت داري روهوڠ ڤنجارا باروه تانه.

Yue Chinese : 即使站在千年歷史的廢墟中,仿彿仍然聞到戰爭的味道,聽到馬蹄踏在鵝卵石上的響聲,感到地牢裏傳來的恐懼。Acehnese (Arabic script) : تتاڤي ڤ ايماجيناسي تاڽي جيداسركن بك كڽاتاءن؟ ڤادكن مليݢي٢ اول جي ڤݢج؟ كريبن مندوم ڽن جي رنچڠ ڠن جي ڤݢج؟ كريبن مندوم ڽن جي رنچڠ ڠن جي ڤݢج؟

Yue Chinese : 但我們的想像力是否只建立在現實之上?為何城堡一開始會被創造?它們是如何設計和建造出來的?Acehnese (Arabic script) : لبيه بتول ك ماس ڽن, استان كيربي موكسلوى ناكه لبيه ك رومه نيبك ك سابوه استان.

Yue Chinese : 當時的經典,克爾比墨斯魯城堡實際上更像是一座堅固的房屋多於一座真正的城堡。Acehnese (Arabic script) : تيڠكڤ راي مݢاچ جيه ڠن بينتيه ڽڠ ليڤيه هنا جد ك ڤتهن ك سربو ڽڠ دڤتنتو ك واتو ڽڠ تريب.

Yue Chinese : 其大型玻璃窗和單薄的牆壁無法抵禦持久的攻擊。Acehnese (Arabic script) : لم تهون ١٤٨٠ هن, واتو ماس جي ڤدوڠ جيه كا جي ڤڤهون لى توان هاستيڠس, نڠݢري ڽن لبيه دامي ڠن ڤتهن ڽن ڤرلو ساݢل ك كلومڤوق اوبيت اورڠ رامڤوق ڽڠ مكليليڠ.

Yue Chinese : 在 1480 年代,城堡由黑斯廷斯勳爵開始建造,當時國家相對比較和平,只需要防禦遊蕩的強盜。Acehnese (Arabic script) : كواسا ڽڠ تيمڠ ناكه سابوه سيستيم ڽڠ بڠسا ڽڠ بيبس بن مندوم نڠݢري د ايروڤا.

Yue Chinese : 保持權力平衡是歐洲國家力求維護所有歐洲國家主權的一種系統。Acehnese (Arabic script) : چارا نيبك ڽن ناكه بن مندوم نڠݢري ايروڤا ڤايه ميتا چارا ك كڤتهن سابوه بڠسا ڽڠ جي بدس جد ك تݢر,ڠن سابب ڽن ڤمرينته بڠسا ڽڠ قايم دݢنتي شاريكت ك جيجاݢا ك تيمڠ.

Yue Chinese : 其概念表現在所有歐洲國家都必須設法阻止其中一個國家變得強大,因此各國政府經常為了保持平衡而轉換盟友。Acehnese (Arabic script) : ڤراڠ واريس بڠسا سڤاڽول جي تندا نيبك ڤراڠ ڽڠ كڤهون دڠن ڤركار ڽڠ اوتام ڽنكه ك ڤتيمڠ كواس.

Yue Chinese : 西班牙王位繼承戰標誌著首場以權力平衡為中心的戰爭。Acehnese (Arabic script) : ڽي جيتندا ماوبه ڽڠ ڤنتيڠ, سابب كواس ايروڤا ڽن هنا د ڤنن لى سباݢي ڤراڠ اتس نن اݢام. ڽن ڤراڠ تلو ڤلوه تهون ڽڠ جد ك ڤراڠ ڤاليڠ اخير ڽڠ جد جي ڤنن سباݢي ڤراڠ اتس نن اݢام.

Yue Chinese : 這標誌著重大的轉變,因為歐洲列強不能再以宗教作為戰爭的藉口。三十年戰爭因而被稱為最後一場宗教戰爭。Acehnese (Arabic script) : تمڤت كرامت ارتميس بك ايفيسوس ڽن كا هنچور بك تڠݢل ٢١ جولي, تهون ٣٥٦ س م لم سابوه بوت تمتوت ڽڠ د ڤݢج لى هيروستراتوس.

Yue Chinese : 在以弗所的阿提蜜絲神殿於公元前 356 年七月二十日被破壞,黑若斯達特斯承認是他縱火的。[Day20]

Acehnese (Arabic script) : لاݢو ڽڠ متوليه لم چاليترا, مقصود ݢوبڽن ڽنكه به مشهور ادت ڤاكريبن ڤيه چارا جيه. اورڠ-اورڠ ايفيسوس, بڠيه تهت, د بريتهو بهواسجيه نن هيروستراتوس هن توم د توليه.

Yue Chinese : 根據他的話語,他的動機是即使不擇手段也要得到名聲。以弗所非常憤怒,宣稱永不會記錄黑若斯達特斯這個名字。Acehnese (Arabic script) : اهلي سجاره اصل يوناني سترابو دودي ݢتوليس ننجيه, تمر ڽنكه ڽڠ ڤݢج تاڽي تڤوى اوري ڽي. تمڤت كرامت ڽن هنچور بك سابن مالم واتو اليكسندير اݢوڠ ظهر.

Yue Chinese : 幸好希臘歷史學家斯特拉波記下他的名字,因此我們今天才得以知悉。這座神殿在亞歷山大大帝出生的同一晚被破壞。Acehnese (Arabic script) : اليكسندير, سباݢي راج, ݢڤتبا باير ک ڤدوڠ لوم تمڤت كرامت ڽن, تاڤي حاجت جيه ڽڽ دتولق. دودي, عوه تلس اليكسندير ماتى, تمڤت كرامت ڽن د ڤدوڠ لوم بك تهون ٣٢٣ س م.

Yue Chinese : 身為大帝的亞歷山大提出支付重建神殿的費用,但被拒絕。後來,在亞歷山大去世後,神殿於公元前 323 年重建。Acehnese (Arabic script) : نڤتنتو جاري ݢتا سݢوروق موڠكين واتو تڠوه نتوليس مندوم خط ڽي دڠن بتول- ڤيه بيك نتري ڤݢج جل بوت لابيه لاءين دڠن انق جاري ݢتا.

Yue Chinese : 確保你的手盡可能放鬆,同時仍正確地敲打所有音符 - 並盡量不要讓手指有過多的移動。Acehnese (Arabic script) : دڠن چارا ڽي, ݢتا جد نڤكورڠ هيق دري. نايڠت بهواسجيه هن ڤرلو نتݢون ݢونچي دڠن كرس ك سو ڽڠ لبيه رايق لاݢو بك ڤيانو.

Yue Chinese : 這樣可以將疲勞儘量減輕。緊記毋需像鋼琴一樣用力敲打琴鍵以增加音量。Acehnese (Arabic script) : بك اكورديون, به متمو سو ڽڠ لبيه رايق, ݢتا نهمبوس دڠن لبيه متݢون اتوا لبيه باݢه.

Yue Chinese : 要令手風琴增加音量,你可以在風箱施加更大的壓力或速度。Acehnese (Arabic script) : ميستيسيسمى ڽنكه بوت ڤليت مساڤت دڠن, مسيفت دڠن, اتوا ديتهو متڤوى نيبك سفت ڽتا ڽڠ ڤاليڠ ماڽڠ, صيفت توهن, صيفت اروح ڽڠ بتول, اتوا تهن.

Yue Chinese : 神秘主義者追求終極真相、神性、屬靈真理或與上帝交流,並尋求認同和自我意識形態。Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ڽڠ ڤاتيه ݢميتا ڽوم جيه دڠن لڠسوڠ, ݢرك اتى اتوا علمو لم صفت ڽتا توهن / ديوا اتوا ديوا-ديوا.

Yue Chinese : 有這樣信念的人會在神聖現實/神靈中尋求直接體驗、直覺或洞察力。Acehnese (Arabic script) : اورڠ-اورڠ ڽڠ ايكوت ڽن ݢميتا چارا-چارا اوديڤ ڽڠ متنتو, اتوا بوت-بوت ڽڠ د مقصود ك ڤلهرا ڽوم-ڽوم ڽن.

Yue Chinese : 追隨者追求某些生活方式或旨在培養那些體驗的練習。Acehnese (Arabic script) : ميستيسيسمى جد د ڤسيبله نيبك بوت-بوت اݢام ڠن مسمبه ڽڠ لاءين دڠن ڤونچاجيه ڽوم سيدرؤ اورڠ دڠن چارا لڠسوڠ نيبك صفت ڽڠ مبيدا نيبك د تهو, خصوص جيه اورڠ ڽڠ دامي, چاروڠ, بهݢيا, اتوا لبيه لوم طبيعة ڽڠ سنڠ.

Yue Chinese : 神秘主義與其他形式的宗教信仰和祟拜不同的是,它強調獨特意識形態的直接個人體驗,尤其是那些擁有平靜、有洞察力、幸福感、甚至是擁有欣喜若狂特質的人。Acehnese (Arabic script) : سيخيسمى ڽنكه سابوه اݢام نيبك داءيره بنوا اينديا. ڽن اصل جيه بك داءيره ڤونجب واتو ابد ک-١٥ نيبك مڤيسه سيكتي لم ڤراڠوى هيندو.

Yue Chinese : 錫克教是來自印度次大陸的宗教。它起源於十五世紀的旁遮普地區,從印度教傳統中的宗派分裂而來。Acehnese (Arabic script) : سيخ ڤيكير اݢما اوق ڽن جت ك سابوه اݢام ڽڠ مڤيسه نيبك اݢام هيندو ادتڤيه اوق ڽن د تڤو ڽن اوخر-اوخر نيبك هيندو ڠن ڤراڠوى.

Yue Chinese : 錫克教徒認為他們的信仰是與印度教分離的宗教,即使他們承認其印度教的根源和傳統。Acehnese (Arabic script) : سيخ دكهن اݢام اوق ڽن ݢورمت, ڽنكه ڤونجابي ك ¨جالن نيبك ݢورو¨. ݢورو ڽڽكه سابوه حل ڤنتيڠ نيبك مندوم اݢام-اݢام اينديا تاڤي سيخيسمى كا دي چوق ك سابوه حل ڽڠ ڤنتيڠ ڽڠ ڤݢج اورم نيبك اݢام سيخ.

Yue Chinese : 錫克教徒稱其宗教為Gurmat,即旁遮普語的「古魯之路」。古魯在所有印度宗教中屬基本層面,但是在錫克教中,它的重要性已成為錫克教信仰的核心。Acehnese (Arabic script) : اݢام ڽن كا د ڤدوڠ بك ابد ك-١٥ لى ݢورو نناك (١٤٦٩-١٥٣٩). نا سيكورڠ دري ݢورو مايكوت٢ كنتلس ڽن.

Yue Chinese : 該宗教由古魯那納克(1469至1539)於十五世紀創立。隨後還有九位古魯繼承。Acehnese (Arabic script) : برڠݢادوم, بك بولن جوني ١٩٥٦, جنجي كروسهچهىص جي اوجي واتو كارو د ڤولنديا, د ڤت اورڠ-اورڠ كريجا كا ݢمدعوا هن سيب ڤناجوه ڠن دكوه ݢاجي, ماوبه جد ك دعوا اورڠ رامي بك كومونيسمى.

Yue Chinese : 但是,在 1956 年 6 月,赫魯曉夫的承諾受到了考驗,當時波蘭發生騷亂,當地工人由抗議食物短缺和減薪演變成對整體共產主義的抗議。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه كنتلس, كروسهچهيف ݢكيرم لم تڠكي ك جي ڤݢادس باريسن, ݢونڽن ݢبري مڤادوم بوه تونتوتن ايكونومي ڠن ساڤوى كهن ك ݢتوڽوق ولاديسلاو ڠڽ ساڤوى كهن ك ݢتوڽوق ولاديسلاو ݢؤمولكا سباݢي ڤردان منتري بارو.

Yue Chinese : 儘管最終赫魯曉夫還是派遣了坦克來恢復秩序,但他對一些經濟要求亦有作出讓步,並同意任命受歡迎的瓦迪斯瓦夫・哥穆爾卡為新任總理。Acehnese (Arabic script) : ڤرادبن لمبه ايندوس ڽنكه ڤرادبن جامن ڤروڠݢو بك بنوا اينديا بله بارت لاؤة ڽڠ جي تاموڠ لادوم ڤاكيستنڽڠ كا ماجو ڠڽ ڤادوم بوه داءيره د اينديا بله بارت لاؤة ڠن بله تيمور لاؤة افݢهانيستن.

Yue Chinese : 印度河谷文明是位於印度次大陸西北部的一個青銅器時代文明,它包含了現代巴基斯坦的大部分地區以及印度西北部和阿富汗東北部的一些地區。Acehnese (Arabic script) : ڤرادبن ماجو بك چكوڠن كروڠ ايندوس سابب ڽنكه ن ننجيه.

Yue Chinese : 該文明在印度河流域蓬勃發展,因而得出此名稱。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڤادوم -ڤادوم دري سرجان برسڤيكولاسي بهواسجيه سابب ڤرادبن ڽڽ سيت نا د چكوڠن كروڠ ساراسواتي, سمنتار نا ڤادوم-ڤادوم دري ݢكهن جيه ڤرادبن هارڤن تلس ڽن هاراڤڤا, ڽڠ ڤهون بك سيتوس جيه جيكوه بك تهون ١٩٢٠هن.

Yue Chinese : 儘管有些學者推測,既然此文明也存在於現在已乾涸的薩拉斯瓦蒂河流域,它應該被正名為印薩兩河文明,而有些人則以哈拉帕(此文明在 1920 年代首次出土的地點)命名,將其稱為哈拉帕文明。Acehnese (Arabic script) : صفت ميليتر خرجن روماوي متولوڠ ڤركمباڠن كماجوان ميديس.

Yue Chinese : 羅馬帝國的軍國主義在本質上有助醫學進步。Acehnese (Arabic script) : دوكتر كا مولاءي ݢتاريك لى راج اݢوستوس ڠن ݢڤݢج كورڤوراسي ميديس روماوي ڽڠ ك ڤهون ك جيڠوى عوه تلس ڤراڠ.

Yue Chinese : 奧古斯都大帝開始招募醫生,甚至建立了當時首個羅馬醫療隊,以治療戰爭帶來的傷病。Acehnese (Arabic script) : اهلي بده نا علمو ک مباݢي اوبت ڤننڠ جي تاموڠ كنن مورفين نيبك ڤاتي بوه ڤوڤي ڠن سكوڤولامين نيبك بوه-بوه كايو هيربا.

Yue Chinese : 外科醫生擁有各種鎮靜劑知識,如罌粟籽提取物中的嗎啡和莨菪種子中的東莨菪鹼。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن جد ك هاير بك امڤوتاسي ك ڤسلامت اورڠ ساكيت نيبك ݢڠرين سرتا تورنيكيت ڠن كليم ارتري ك متوڤ رج ايلير داره.

Yue Chinese : 他們精通截肢術,將患者從壞疽拯救出來,以及利用止血帶和動脈鉗遏止血液流動。Acehnese (Arabic script) : سڠكيرا مڤادوم ابد, خرجن روماري مسابب جيه لاباجيه بك بيدڠ كدوكتران ڠن جد جل علمو ڽڠ تاڽي توري جيني.

Yue Chinese : 多個世紀以來,羅馬帝國在醫藥的領域帶來巨大收獲,並塑造了我們今天所知的許多知識。Acehnese (Arabic script) : اوريݢامي ڤورليند ڽنكه اوريݢامي ڠن ڤارك سابوه ساݢل ليڤت جيه ڽڠ جد جي ڤݢج بك ماس ڽن, ليڤت ڽڠ سمڤورنا لاݢو هنا جيبري ليڤت مباليق, ڠن ليڤت مندوم ليڤت نا تمڤت دري جيه لاجو.

Yue Chinese : 淨宗摺紙是規限一次只能摺一摺的摺紙流派,不可使用內翻摺法等較複雜的摺法,且每次摺疊都有容易理解的的摺疊位置。[Day21]

Acehnese (Arabic script) : ڽي دڤماجو لى جوهن سميته بك تهون ١٩٧٠هن ك متولوڠ ڤت كبه دابس ڽڠ هنا ڤڠالمن اتوا اوق ڽن ڽڠ نا كاهلين موتوريك.

Yue Chinese : 它由約翰·史密斯在 1970 年代開發,以幫助摺紙經驗較少或動作技能有限的人。Acehnese (Arabic script) : انق ميت اي ڤرايق نك اي تهو ک راس ڠون ستيريوتيڤ راس سيڤ مودا ڠن ستيريوتيڤ راس ڽي مڤواب ڤكاتن.

Yue Chinese : 小孩在很年幼的時候就已經發展出種族和種族定型意識,而這些定型觀念會影響他們的行為。Acehnese (Arabic script) : ک تمسيل, انق ميت ڽڠ جيتهو دري ڠون راس ڽڠ اوبيت ڽڠ ڬستيريوتيڤ هن جد جوارا بك سيكولا مايكوت هنا جوارا سيت ا بك سيكولا عوه اوق ڽن موروني ستيريوتيڤ ڽڠ موسڠكوت دڠن راس اوق ڽن.

Yue Chinese : 例如,當孩子知道其所屬少數族裔被冠上大多在學校表現欠佳的刻板印象後,他們在學校的表現亦會傾向較差。Acehnese (Arabic script) : ماي سڤيس ناكه سيتوس ويب ترڤوڤولير كتلو ڽڠ دڤاكي د اميريكا شاريكت ڠن عوه ڽي ڤو ٥٤ جوتا ڤروفيل.

Yue Chinese : MySpace 是美國第三大流行的網站,現有五千四百萬用戶。Acehnese (Arabic script) : ويبسيت- ويبسيت ڽي ك ݢتريموڠ لى ڤرهاتين, تروتام بك بيدڠ ڤنديديقن.

Yue Chinese : 這些網站吸引了許多注意力,特別是在教育範疇。Acehnese (Arabic script) : نا اسڤيك ڤوسيتيف داري سيتوس ويب, ڽڠ مليڤوتي, جد دڠن موده ݢاتور لامن ݢله ڽڠ جد مچاكوڤ بلوݢ, فيديو, فوتو, ڠن فيتور لاءين جيه.

Yue Chinese : 這些網站有很多正面意義,包括可以輕鬆地建立課堂頁面,其中可包括博網誌、影片、照片和其他功能。Acehnese (Arabic script) : هلامن ڽي جد د اكسيس دڠن موده هاڽ دڠن ݢبري سابوه علامت ويب, ڽڠ جد ديايڠت ڠن موده د كتيك لى سيسوا ڽڠ موڠكين سوسه ݢڠوى كيبورد اتوا ايجاءن.

Yue Chinese : 只要一個網址便可輕鬆訪問頁面,對於不擅長使用鍵盤和拼寫的學生來說,更容易記住和輸入。Acehnese (Arabic script) : ڽن جد د سسويكن ماڠت موده د باچ ڠن جد چيت ݢاتور لى اتوا باچوت ورنا كريبن ڽڠ حوا.

Yue Chinese : 它可以被自訂,令它更容易閱讀,亦可隨需要增加或減少顏色。Acehnese (Arabic script) : اتتينشن دفيسيت ديساوردر" ناكه سابوه ڤڽاكيت سيندروم نيورولوݢيس ڽڠ جامن ڽڠ دس تلو بوه ݢجالا لاݢو ايمڤولسيف, ديستراكسي, ڠن هيڤراكتيف اتوا لبيه تناݢ".

Yue Chinese : 專注力不足症「是一種神經系統綜合症,典型的三種確診症狀包括容易衝動、分心以及多動或精力過盛」。Acehnese (Arabic script) : ڽو كن هنا ايك مروني, ڽن جيه ݢڠݢوان مروني ; " د ڤواب ٣ سمڤي ٥ ڤرسين نيبك مندوم انق ميت, موڠكين نا ٢ جوتا انق ميت اميريكا.

Yue Chinese : 這並不是學習障礙,而是學習失調;它「影響百分之三至五的兒童,即可能多達二百萬名美國兒童」。Acehnese (Arabic script) : انق ميت ڽڠ كنوڠ¨ ا دد¨ ڤايه ك فوكوس بك حل-حل لاݢو بوت سيكولا, تتاڤي اوق ڽن جد كونسينتراسي بك حل-حل ڽڠ اوق ڽن ݢالق لاݢو معين ݢيم اتوا كالن كارتون ڽڠ ݢالق اوق ڽن اتوا جي تموليه كاليمه هنا متندا باچ.

Yue Chinese : 患有專注力不足症的孩子難以集中注意力於某些事情,例如學校功課,但他們卻能夠專注於喜愛的事情,如玩遊戲、觀看最愛的卡通片或寫作沒有標點符號的句子。Acehnese (Arabic script) : انق-انق ميت ڽي جل ڤكركارا, سابب اوق ڽن " ترڤاوت لم بهيا كڤتن, جي ملهو, ڠڽ جي لاون اوق رايق" ك ڤرنسڠ اوتق جيه, سابب اوتق جيه هن مرڠسڠ دڠن ميتودي بياس.

Yue Chinese : 這些孩子經常惹上麻煩,因為他們透過「作出危險行為、打架和挑戰權威」 以刺激大腦,而這是因為其大腦無法以正常方式得到刺激。Acehnese (Arabic script) : ا د د جد هنا ݢج صلة الرهمي دڠن راكن سيعمورجيه سابب انق-انق لاءين هنا جد جي مڤهوم ڤاكن اوق ڽن متيڠكه لاݢو ڽن روڤا اتوا ڤوى اوق ڽن متيڠكه لاݢو ڽن روڤا اتوا ڤوى اوق ڽن ڤاوكور منن ڤكاتن اتوا تيڠکت رايق جيه مبيدا.

Yue Chinese : 專注力不足症影響與其他同輩的人際關係,因為其他孩子不能理解為何患者會有這些行為和帶來麻煩,或為何他們的成熟程度有所不同。Acehnese (Arabic script) : سابب دايا ك تاتمو علمو ڠن ك تامروني لاݢو ڽن لاݢو ڽڠ جي سبوت د اتس تيڠكت ڤهون د ڤت علمو جيتمو ماوبه-اوبه.

Yue Chinese : 習得知識和學習的能力以上文所提到的方式改變,令獲取知識的效率也隨之改變。Acehnese (Arabic script) : ڤندكاتن ك ڤنا اينفورماسي مبيدا. هنا ݢتهم لى بك مايڠت سيدري اورڠ, تتاڤي مداي مڤهوم ݢايڠت توليسن جد لبيه فوكوس.

Yue Chinese : 獲取資訊的方式不再一樣。壓力並不存在於個人記憶中,焦點變成憶起文字的能力。Acehnese (Arabic script) : اينتي جيه, رينايسنس جي ڤݢج ڤروباهن ڽڠ رايق لم ڤندكاتن مروني ڠن ڤلواس علمو.

Yue Chinese : 文藝復興在本質上顯著改變了學習和知識傳播的方式。Acehnese (Arabic script) : كن لاݢو ڤريماتا لاءين, هومينيد هنا لى جيڠوى جاري اوق ڽن ك مݢرق اتوا مڤتهن ݢهون اتوا مايوون نيبك بك كايو.

Yue Chinese : 原始人有別於其他靈長類動物,他們不再用雙手移動、承重或在樹木間搖擺。Acehnese (Arabic script) : جاري ڠن ݢاكي سيمڤنسى سابن اوكورن ڠن ڤاڽڠ, لمه ݢڠوى جاري ك تهن ببن واتو جك ڠن ݢاكي.

Yue Chinese : 黑猩猩的手掌和腳掌的大小和長度都很相似,反映出手部在指節行走時作承重用途。Acehnese (Arabic script) : جاري ماءنسي لبيه ڤانق نيبك ݢاكي, دڠن تولڠ فالڠ ڽڠ لبيه تڤت.

Yue Chinese : 人類的手掌比腳掌細小,而且指骨較直。Acehnese (Arabic script) : فوسيل تولڠ جاري دوا جوتا سمڤي تلو جوتا تهون او ليكوت كهن نا مݢيسا سڤياليساسي جاري ڽي نيبك مݢرق او مانيڤولاسي.

Yue Chinese : 二百萬到三百萬年前的手骨化石揭示了手部由專門用於移動轉變為專門用於操作。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم دري اورڠ ݢڤاتيه بهوا كا ݢعالمي لى لومڤي جڠيه ڽڠ د ايندوكسي ڠن چارا ارتيفيسيل قايم چوكوڤ جد هيك تهت.

Yue Chinese : 有些人相信經常體驗這些人為的清醒夢會令人非常疲倦。Acehnese (Arabic script) : السن ك ڤهون فينومينا ڽي حاصيل نيبك لومڤي جڠيه ڽڠ ڤلواس جڠكا واتو انتارا صفت ر اي م.

Yue Chinese : 此現象的主要原因是清醒夢延長了快速眼動睡眠狀態之間的時間。Acehnese (Arabic script) : دڠن لبيه باچوت ر اي م تيڤ مالم, كاداءن د ڤت ݢتا نعالمي ايس ڽڠ سبتول جيه ڠن توبوه ݢتا ڤوليه جد چووڤ جارڠ جد مسئله.

Yue Chinese : 每晚快速眼動睡眠的時間越少,使你得到真正睡眠和身體復原的時間就越少,減少到一定程度就會出現問題。Acehnese (Arabic script) : ڽي سابن هيك جيه دڠن مسل ݢتا بدوس تيڤ دوا ڤلوه اتوا تلو ڤلوم مينت ڠن نكالن تي في.

Yue Chinese : 這就像每隔二十或三十分鐘醒來看電視一樣疲倦。Acehnese (Arabic script) : عاقبة جيه متنتو بك ڤادوم قايم اوتك ݢتا ݢچوبا ك ملومڤي جڠيه تيڤ مالم.

Yue Chinese : 這些影響取決於你的大腦每晚嘗試發清醒夢的頻率。[Day22]

Acehnese (Arabic script) : بن مندوم ڽن هن برجالن دڠن ݢج باݢي اورڠ ايتاليا د افريكا اوتارا كارب سجك اول. لم واتو سيميڠݢو تلس ديكلاراسي ڤراڠ ايتاليا نيبك ١٠ جوني ١٩٤٠, هوسسارس (ڤاسوكن بركودا) ايڠݢريس ك-١١ كا ݢربوت بينتيڠ كاڤوزو د ليبيا.

Yue Chinese : 幾乎從一開始,意大利人在北非的情況就不太順利。在 1940 年 6 月 10 日,意大利宣戰後一週內,英國第十一隊輕騎兵就已經佔領了利比亞的卡普佐堡。Acehnese (Arabic script) : لم ڤڽراڠن د تيمور برديا, اورڠ ايڠݢريس ݢدروڤ ڤڠهولو اينسيڽور اڠكاتن دارت ك سيڤلوه ايتاليا, جيندرال لاستوچچي.

Yue Chinese : 在巴爾迪亞以東的一次伏擊中,英軍俘虜了意大利第十軍總工程師拉圖奇將軍。Acehnese (Arabic script) : نيبك تڠݢل ٢٨ جوني, مارسهل ايتالو بالبو, ݢوبرنور جيندرل ليبيا ڠن ڤواريس موسوليني, ماتى كنوڠ تيمبك لى راكن دري عوه مندارت دي توبروك.

Yue Chinese : 6 月 28 日,顯然是墨索里尼繼承人的利比亞總督伊塔洛巴爾博元帥,在登陸托布魯克時被友軍的炮火炸死。Acehnese (Arabic script) : منعين (سڤورت) اڠݢر موديرين ڽن جي ڤمعين بك مباݢي تيڠكت, نيبك انق سيكولا ڽڠ تڠوه مروني بك كمڤوس سمڤي ڽڠ ڤروفيسيونل ڠڽ اوليمڤيادى.

Yue Chinese : 劍擊這種現代體育活動有很多不同程度,從在大學學習的學生,到在奧運比賽的專業劍擊選手都有。Acehnese (Arabic script) : منعين (سڤورت) ڽي كڤهون جي ڤمعين ڽڠ فورمل دويل, سيدري اوق معين اڠݢر جي لاون ڠن اوق لاءين.

Yue Chinese : 這種體育活動主要以雙人模式進行,由一名劍擊手對賽另一名劍擊手。Acehnese (Arabic script) : ݢولف ڽن كه منعين د ڤت ڤمعين جيه ݢڠوى توڠكت ك ڤيه بولا او لم روهوڠ.

Yue Chinese : 高爾夫球是一種球手利用高爾夫球桿將球打進球洞的遊戲。Acehnese (Arabic script) : لاڤن بلس بوه روهوڠ جي ڤمعين نيبك جاته ماتوران, دڠن اورڠ معين بيئسا جيه جي مولاءي نيبك روهوڠ ڤهون د لاڤڠن ڠن ماخير بك روهوڠ ك لاڤن بلس.

Yue Chinese : 標準回合有十八個球洞,球手一般會在場地的第一洞開始,打至第十八洞結束。Acehnese (Arabic script) : اورڠ معين ڽڠ چوك ڤوه ڽڠ ڤاليڠ باچوت, اتوا ݢايون توڠكت, ك ڤسلسي ݢاريس منڠ.

Yue Chinese : 以最少杆數或揮杆完成場地所有球洞的球手獲勝。Acehnese (Arabic script) : منعين ڽي جي ڤمعين بك نالڠ, ڠن نالڠ بك سڠكيرا روهوڠ جيكوه لبيه توعيت ڠن جيكهن ايجو.

Yue Chinese : 運動在草地上進行,球洞周圍的草地會被鏟短,稱為果嶺。Acehnese (Arabic script) : موڠكين جنيس جك تماش ڽڠ ڤاليڠ رامي اورڠ ناكه ڤوى ڽڠ رامي اورڠ سڠكوت ڤاوت دڠن جك مجك : جك تماش جك مرامئين.

Yue Chinese : 最常見的旅遊方式或許就是大部人對旅行的認知:休閒旅遊。Acehnese (Arabic script) : ڽي كه واتو اورڠ جك بك تمڤت ڽڠ سيب برت مبيدا نيبك تمڤت بيئسا جيه سي اوري-اوري اوديب ك مڤراست ڠن مسنڠ-سنڠ.

Yue Chinese : 人們前往與他們日常生活極為不同的地方放鬆和玩樂。Acehnese (Arabic script) : ڤانتى, تامن ڠن مدوم قايم تهت جد ك تمڤت ڤاليڠ عموم ڽڠ قايم جي ساور لى اوق جك تماش جك مرامئين.

Yue Chinese : 海灘、主題樂園和露營地是休閒遊客最常遊覽的地方。Acehnese (Arabic script) : مسل مهت سيدري اورڠ نك مساور بك سابوه تمڤت ك نك متوري سجاره ڠن بودايا جيه ڽي جنيس ويسات جي توري سباݢي بودايا جك تماش.

Yue Chinese : 如某人遊覽一個地方的目的是了解當地的歷史與文化,則此類旅遊稱之為文化旅遊。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن جد مساور مڤادوم تمڤت ڽڠ مبيدا نيبك سابوه نڠݢري اتوا اوق ڽن جد ڤيليه ك تمڤت نيبك سابوه ولايه ساݢل.

Yue Chinese : 遊客可遊覽某國家的不同地標,或選擇重點遊覽其中一個地區。Acehnese (Arabic script) : كولونيس, مكالن بوت ڽي, كا ݢلاكو تولوڠ بك تنترا.

Yue Chinese : 殖民者看到了這些活動,也呼籲增援。Acehnese (Arabic script) : ڤاسوكن تنترا ݢكميت بك چر د كر ڽن كه نا نيبك ك-١ ڠن ك-٣ نيبك ڤاسوكن ڽو هامڤسهير ڽڠ نا ٢٠٠ دري اورڠ, د ميوب كولونيل جوهن ستارك ڠن جيمس ريد (بن دوا ݢه جد ك جندرل واتو دودي).

Yue Chinese : 軍隊加強前鋒位置的部署,包括約翰·斯塔克上校和詹姆斯·里德上校(二人後來都成為將軍)領導的新罕布什爾州第一和第三軍團,共有 200 名士兵。Acehnese (Arabic script) : ڤاسوكن ستارك ݢچوق ڤوسيسي ملينتڠ ڤاݢر او اره باروه اوجوڠ نيبك ڤوسيسي دوق كولونيس.

Yue Chinese : 斯塔克的士兵沿著柵欄搶佔殖民者陣地的北端。Acehnese (Arabic script) : واتو اير ڤاسڠ اوبيت جي بوكا رواڠ ملينتڠ س كروڠ ميستيك اراه تيمو لاؤة نيبك اوجوڠ, اورڠ ڽن سيݢرا د ڤلواس چر ڤاݢر دڠن بينتيه باتو ڤانق او اره اوجوڠ باروه بك بينيه اير لم سابوه ڤانتي ڽڠ اوبيت.

Yue Chinese : 當退潮在半島東北部的神秘河沿岸開闢一條縫隙時,他們迅速用小塊石牆圍欄將延長,最後向北伸延至小海灘的水邊。Acehnese (Arabic script) : ݢريدلي اتوا ستارك ݢڤدوڠ سابوه تاميه سليڠكر ١٠٠ ݢاكي (٣٠ م) ديكر ڤاݢر ڠن ݢبري ڤرينته بهواسجيه بك نا مسيدري ڽڠ تميمبق بديل سݢوهلوم مشاركت كا لڤس اتراڽن.

Yue Chinese : 格里利或斯塔克在圍欄前約 100 英尺(30 米)處放置了一根木樁,並下令在常規人員通過之前禁止任何人開火。Acehnese (Arabic script) : رنچڠ لى اميريكا ڽن مهوبوڠ ڠن تيتيك سربا نيبك تلو بوه اره ڽڠ مبيدا.

Yue Chinese : 美國計劃從三個不同方向發動協同攻擊。Acehnese (Arabic script) : جندرل جوهن چادوالدر نك ݢڤتلس سراڠن ك ڤكاچهواو سيدادو ايڠݢريس د بوردن تون, ڠن توجوان كڤتهن بالا بنتوان.

Yue Chinese : 約翰·卡德瓦爾德將軍對在波登鎮的英國駐軍聲東擊西,以封鎖任何增援部隊。Acehnese (Arabic script) : جندرال جيمس ايويڠ ݢچوق ٧٠٠ دري تنترا ملينتڠ كروڠ د ترينتون فيري, ݢچوق توتور د داءيره اسونڤينك كريك ڠن ݢتهن تنترا موسوه ڽڠ ڤلوڠ ڤسلامت دري.

Yue Chinese : 詹姆斯·尤因將軍帶領 700 名民兵在特倫頓碼頭渡河,佔領阿森平克溪上的橋,並防止任何敵軍逃脫。Acehnese (Arabic script) : بالا تنترا ڽن اوتام ناكه ٢٤٠٠ دري اورڠ ڽڠ نك ݢ سيبرڠ كروڠ سيكورڠ ميل نيبك اوتارا ترينتون, عوه تلس ڽن ݢباݢي ك دوا بوه ڤاسوكن, سابوه د ميوب ݢريني ڠن سابوه د ميوب سولليفان, ك توجوان ݢ سراڠ سݢوهلوم صبح.

Yue Chinese : 2400 人的主要突擊隊伍將越過特倫頓以北 9 英里的河,然後分成兩組,一組跟隨格林,另一組跟隨沙利文,以便發動黎明前的進攻。Acehnese (Arabic script) : دڠن ماوبه نيبك سڤرڤت او سيتڠوه ميل جيڤلوڠ, اوكور ك باݢه ڤلوڠ جد ك لبيه هنا ڤنتيڠ ڠن تناݢ جد ك حل ڽڠ ك كبوتوهن.

Yue Chinese : 從四分一英里跑轉為半英里跑時,速度的重要性減少,而耐力則變得絕對必要。Acehnese (Arabic script) : تنتو جيه سيدري اتليت ڤلوڠ ݢله سيكهن ميل كڤهون, سيدري اورڠ ڽڠ جد ݢڤلوڠ لم دوا مينت, مستي نا بك ݢوبڽن كممڤوان ڤلوڠ ڽڠ باݢه, تاڤي تناݢ ڽن ڤايه نا لم تيڤ واتو ڽڠ سوسه.

Yue Chinese : 能夠在兩分鐘內衝線的一流半英里跑手,必須維持相當速度,但同時擁有應變所有危機的耐力。[Day23]

Acehnese (Arabic script) : لادوم ڤلوڠ مليڠكر نڠݢري واتو موسيم سيجوق, مݢابوڠ ڠن بوت ڤݢج بهݢين اتس بادن لم تمڤت ݢيمنايوم, ڽن كه بوت ڤسياڤ ڽڠ ڤاليڠ ݢج ك موسيم ڤلوڠ.

Yue Chinese : 一些在冬季進行的越野跑,結合健身室的上半身鍛煉,就是跑步季前的最佳準備。Acehnese (Arabic script) : ڤاجوه ڤناجوه ڽڠ صحة ساݢل ڽن هنا سيب ك ڤنا تناݢ ڽڠ هاير, تاڤي اترا ڽن جد ك برت معاقبة نيبك اورڠ اتليت مودا ك بن مندوم كادءن ڽڠ ݢج.

Yue Chinese : 單憑正確的營養吸收並不能造就傑出的表現,但它能夠有效地改善年輕運動員的整體健康。Acehnese (Arabic script) : تاڤنا ك داي كصيحتن ڽڠ تيمڠ, تاڤبوت چارا جيب اير ڽڠ ݢج ك لازيم, ڠن بتامڤهوم كڤادوم بوه حل نك بوت ڤاجوه سوڤليمين ڽڠ نك جد د ڤايك تناݢ سيدري اتليت ڠن جي ڤايك راس سنڠ لم منعين (سڤورت).

Yue Chinese : 保持健康的能量平衡,養成有效的補水習慣以及了解補充訓練的各個方面,可以幫助運動員改善他們的表現,令他們更享受運動的過程。Acehnese (Arabic script) : جك ڤلوڠ لم جارك ڽڠ سدڠ ڽن بيئسا جيه منعين (سڤورت) ڽڠ هنا محل ; برڠݢاكري, لادوم نا ساله مڤهوم ك ڤادوم بوه الت ڽڠ د ڤرلو ك جد تا ايكوت.

Yue Chinese : 中距離跑是相對比較便宜的運動;然而對於參與所需的數項設備仍然存有不少誤解。Acehnese (Arabic script) : دابس جد ك تابلي بن لاݢو حاجت, تاڤي دوم نا معاقبة باچوت اتوا هنا ساڤوى عاقبة ڽڠ ڽات نيبك تمڤيلن.

Yue Chinese : 可按需要購買產品,但大多數情況下對表現只有輕微的影響,甚至沒有實際影響。Acehnese (Arabic script) : اورڠ اتليت موڠكين ݢراس ڤرلو ك دابس ادت ڤيه مڠڽو دابه ڽن هنا مساڤوى نا منفعت ڽڠ ڽات.

Yue Chinese : 運動員或許會傾向某種產品,即使它並未帶來任何實際益處。Acehnese (Arabic script) : اتوم جد تاكهن سباݢي سابوه حل ڽڠ كوس اصل نيبك مندوم بندا ڽڠ نا.

Yue Chinese : 原子被視為所有物質的基礎組成部分之一。Acehnese (Arabic script) : ڽي ناكه سابوه حل ڽڠ سيب مچاور ڽڠ دڤنا, ڽڠ دكهن لى موديل بوهر ڽڠ سدڠ, نيبك سابوه اينتي اتوم ڽڠ جيتڠوه د كليليڠ لى ايليكترون, لاݢو هير ڤلانيت جيكليليڠ مات اوري – نكالن ݢمبر ١.١.

Yue Chinese : 根據簡化的玻爾模型,它是一個非常複雜的實體,中心核被電子環繞,與圍繞太陽公轉的行星類似──見圖 1.1。Acehnese (Arabic script) : اينتي اتوم ڽن ناكه نيبك دوا بوه ڤارتيكل نيوترون ڠن ڤروتون.

Yue Chinese : 原子核由兩個粒子──中子和質子組成。Acehnese (Arabic script) : ڤرتوتون ڽن نا سابوه مواتن ليستريق ڽڠ ڤوسيتيف ڠن نيوترون هنا مواتن مسابوه ڤيه. ايليكترون نا مواتن ليستريق نيݢاتيف.

Yue Chinese : 質子帶正電荷​​,中子不帶電荷。電子具有負電荷。Acehnese (Arabic script) : ك تكالن اورڠ چلاک, ݢتا سواه كڤهون تهت نكالن كاداءن ك ڤامن دري ديلو.

Yue Chinese : 檢查傷者前,你必須先審視現場環境以確保自身安全。Acehnese (Arabic script) : ݢتا سواه نتڤوى د ڤت ته اورڠ ڽڠ چلاک ڽن واتو نڤتي ݢوبڽن ڠن باݢي كاداءن چلاک ڽڠ لاءين.

Yue Chinese : 接觸傷者時你需要注意他們的姿勢和任何危險警號。Acehnese (Arabic script) : مسل ݢتا ساكيت واتو نتولوڠ, ݢتا موڠكين ڤݢج حل ڽڠ متامه لبيه بروق.

Yue Chinese : 如果你在嘗試協助時受傷,你可能只會令事情惡化。Acehnese (Arabic script) : ڤنليتين مرومڤک ديڤريسي ڽن, ير ڠن بالا سينمبوڠ نيبك راس ساكيت ڠن چيدرا بك اورڠ ساكيت روڠ د ميوب.

Yue Chinese : 研究顯示抑鬱、恐懼和災難化會介入下背痛患者的痛楚和殘障之間的關係。Acehnese (Arabic script) : ڤڠاروه نيبك بالا ساݢل, كن ديڤريسي ڠن ير ڽڠ كه شرط نيبك سيسي ڤ أ مسوسون تيڤ الحد ماتور.

Yue Chinese : 只有災難化的影響視乎每週定期的有系統體能活動而異,抑鬱和恐懼則不會。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن ݢايكوت لم بوت اوري ماتور ڤرلو لبيه جل دوكوڠ بك ڤرسڤسي نيݢاتيف ساكيت ك ڤبيدا راس ساكيت ڤاره ڠن راس هنا ماڠت نيبك مݢراق توبوه لاݢو بيئسا.

Yue Chinese : 那些定期參與活動的人對痛楚的負面觀感上需要更多支援,令他們能夠分辨慢性痛楚和正常體能動作產生的不適之間的分別。Acehnese (Arabic script) : مكالن, اتوا ك ݢكالن منوروت بك سيستم فيسوال سينسوري اڠݢوتا توبوه اتوا مات.

Yue Chinese : 視力或看的能力取決於視覺系統的感覺器官或眼睛。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم-ڤادوم بوه ڽڠ ملاءين مڽوم ساكيت نيبك مات, مولاءي بك ڤايه منوروت بك شرط ڤنجت ڤو.

Yue Chinese : 眼睛有許多不同的結構,不同的複雜程度取決於生物的需求。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم-ڤادوم راس ساكيت ڽڠ ملاءين مڽوم ساكيت ملاءين, هن جد تڤيس اڠين ك ڤاڽڠ-ݢلومبڠ مبيدا ڠن نا تيڠكت مبيدا باݢه جيه, چيت اوق ڽن ڤرلو ڤݢج مبيدا ك ڤݢج جي تاموڠ ڠن نومبور مبيدا ك كرجا ڽڠ ڤس.

Yue Chinese : 不同的結構具有不同功能,它們的感應波長不同,具有不同的敏銳度,而且它們需要不同的處理過程去理解輸入的影像,並需要不同的數量達致最佳的工作表現。Acehnese (Arabic script) : ڤوڤولاسي ناكه مساڤت مخلوق نيبك جنيس متنتو لم ولايه ݢيوݢرافي ڽڠ ڤس.

Yue Chinese : 人口或全體數量是指一群在指定地理範圍內的特定物種生物。Acehnese (Arabic script) : واتو مندوم اورڠ لم سابوه ڤوڤولاسي جيڤسابن دڠن صفت فينوتيڤيك اوق ڽن جي ڤݢه سباݢي مونورفيك.

Yue Chinese : 當一個種群中所有個體的某一表型特徵完全相同時,這稱為單型態。Acehnese (Arabic script) : واتو اينديفيدو ݢڤتوڽوق ڤادوم بوه جنيس نيبك صفت متنتو اوق ڽن ڤوليمورفيك.

Yue Chinese : 當個體表現出特定特徵的多種變異時,就是多態。Acehnese (Arabic script) : كولوني سيدوم تنترا مباريس ڠن ماومڤوڠ لم ماس مبيدا چيت.

Yue Chinese : 行軍蟻蟻群亦會在不同階段進行遷徙和築巢。Acehnese (Arabic script) : لم ماس مڤينه-ڤينه, سيدوم تنترا مباريس بك مالم اوري ڠن جي ڤيوه جيدوم بك چوت اوري.

Yue Chinese : 在游牧階段,行軍蟻會在夜間遷徙,而日間則停下來紮營。Acehnese (Arabic script) : كولوني ݢڤڤهون ماس مڤينه-ڤينه واتو كبه اومڤن كا مكورڠ. نيبك ماس ڽي, كولوني ݢڤݢج اومڤوڠ سيئت ڽڠ مݢنتي تيڤ اوري.

Yue Chinese : 當可用糧食減少時,蟻群便會開始游牧階段。在這個階段,蟻群會每天更換臨時巢穴。[Day24]

Acehnese (Arabic script) : تيڤ مڤينه-ڤينه كارو اتوا ڤاوي نا م ١٧ اوري.

Yue Chinese : 每一次的遊牧或遷徙會持續約17天。Acehnese (Arabic script) : ڤوى ڽن سيل؟ كات سيل ماصل نيبك كات لاتين ¨سيللا¨, مقصود جيه ¨روهوڠ اوبيت¨ , ڠن ڽن كڤهون جي ڤݢج لى سيدري اهلي ميكروسكوڤ ڽڠ ݢامتي ستروكتور نيبك ݢابوس.

Yue Chinese : 細胞是甚麼? 細胞一詞來自拉丁語 「cella」,意思是 「小房間」,最初由顯微鏡學家透過觀察軟木塞的結構提出。Acehnese (Arabic script) : سيل ناكه سيڤوى-ڤوى ماصل نيبك مندوم مخلوق هوديڤ, ڠڽ مندوم مخلوق هوديڤ مسوسون نيبك سابوه اتوا لبيه سيل.

Yue Chinese : 細胞是所有生物的基本單位,而所有生物均是由一個或多個細胞組成。Acehnese (Arabic script) : سيل ماصل تهت ڠن ڤنتيڠ ك مروني نيبك هوديڤ, سبتول جيه, اوق ڽن قايم جيڤݢه سباݢي ¨ دابس ڤڽوسون هوديڤ¨.

Yue Chinese : 細胞是研究生命的基礎及關鍵,事實上,它們常被稱為「生命的基石」。Acehnese (Arabic script) : سيستم سارف ݢڤلهرا هومويوستاسيس دڠن ݢكيريم ايمڤولس سارف بك سابوه توبوه ك ݢجاݢ جي لير داره تتڤ دجك ڠڽ هنا كارو.

Yue Chinese : 神經系統通過在身體中發出神經脈衝來維持體內平衡,令血液繼續暢通無阻地流動。Acehnese (Arabic script) : ايمڤولس سارف ڽي جد جي كيريم دڠن باݢه بك سابوه توبوه ڽڠ ݢجاݢ توبوه تتڤ امن نيبك مندوم ڤوتينسي انچامن.

Yue Chinese : 這些神經脈衝可以在整個身體中迅速傳送,有助保護身體免受任何潛在威脅的傷害。Acehnese (Arabic script) : اڠين ڤوتيڠ بليوڠ ݢسراڠ ولايه اوبيت جي بنديڠ دڠن بادي رايق لاءين, تاڤي ڽن جد ݢڤهنچور مندوم بك رج اوه دري جيه.

Yue Chinese : 與其他強烈風暴相比,龍捲風侵襲的面積較小,但它們可摧毀其路徑中的所有東西。Acehnese (Arabic script) : اڠين ڤوتيڠ بليوڠ ڤروبه بك-بك كايو, ڤلكڠ ڤاڤن-ڤاڤن ݢدوڠ, ڠن جي باڤر موتو-موتو او لاڠيت. دوا ڤراسن داري اڠين ڽڠ ڤاليڠ برت ڽن لبيه نيبك تلو جم.

Yue Chinese : 龍捲風將樹木連根拔起,扯掉建築物上的看板和將汽車捲上天空。百分之二的強烈龍捲風可持續超過三個小時。Acehnese (Arabic script) : بادي رايق ڽي سيب تݢر اڠين سمڤي ٤٨٠ ك م / جم (١٣٣ م/س; ٣٠٠ م ڤ ه ).

Yue Chinese : 這些巨型風暴的風速高達 480 公里/小時(133 米/秒;300 英里/小時)。Acehnese (Arabic script) : اورڠ٠اورڠ كا ݢڤݢج ڠن ݢڤݢونا لينسا ك تاڤرايق نيبك تريب متيبو-ريبو تهون.

Yue Chinese : 數千年以來,人類一直在製造和利用鏡片作放大用途。Acehnese (Arabic script) : برڠݢادوم سبتول جيه ڤهون تهت نا تيليسكوڤ ݢڤݢج لى اورڠ ايروڤا بك اخير ابد ك-١٦.

Yue Chinese : 但第一個真正的望遠鏡是在 16 世紀後期於歐洲製造的。Acehnese (Arabic script) : تيليسكوڤ ڽي ݢڤاكي سنيڤت دوا بوه لينسا ك ݢڤݢج اوبجيك ڽڠ جؤه بدس لبيه تي ڠن رايق

Yue Chinese : 這些望遠鏡把兩個鏡片結合在一起,使遠處物體看起來更大和更近。Acehnese (Arabic script) : جوموه ڠن كرس اوتق كا سابى ساجن تاڽي ڠن ڽنكه صيفت كرجاسام عالمي بك واتو لاب عموم جيه جل لم سيكليڤ ݢڤيكير كدري ݢه ساݢل.

Yue Chinese : 貪婪和自私總離不開我們,而當大多數人透過合作一同受惠,自私的行為總能使個別人士獲得更多短期的利益,這是合作的一個本質。Acehnese (Arabic script) : بريجڠ, جل اورڠ ݢتڤوى بهوا ڤيليهن ڽڠ ݢج ڽڠ تريب ڽنكه ݢكرجا سابن ڠن اورڠ لاءين.

Yue Chinese : 希望很多人將意識到互相合作才是長遠的好辦法。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم دري اورڠ ݢملوڤي بك سياوري ماءنسي تروء ݢجك او بينتڠ-بينتڠ ڽڠ لاءين ڠن ݢجلاجه دونيا, نا ڤادوم دري اورڠ ݢتاڽوڠ-تاڽوڠ ڤوى ڽڠ نا د لوار هيديه نا تا ڤاتيه اليين اتوا موڠكين نا لاءين ڽڠ اوديڤ.

Yue Chinese : 很多人夢想有一天,人類能到其他星球旅行,探索其他世界。有些人好奇外面有些什麽,有些人相信有外星人或其他生命在另一個星球生存。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, مڽو يي توم مدالي موڠكين كا مدالي ك واتو ڽڠ تريب. بينتڠ-بينتڠ منن مسيڤرق سامڤي نا مليون-ليون ميل نيبك بينتڠ-بينتڠ ¨اورڠ ليڠكر¨.

Yue Chinese : 但如果這是真的,也持續不了多久。星星散佈各處,隔離鄰舍遠距億萬哩。Acehnese (Arabic script) : موڠكين بك سابوه جن, چوچو دري نه جيدوڠ بك ڤونچك دونيا لوار ڽن كا جي تاڽوڠ-تاڽوڠ ك اروح اينداتو؟

Yue Chinese : 或許有一天,你的曾孫會在外星人的世界上,思考著他們的祖先呢?Acehnese (Arabic script) : بيناتڠ د ڤݢج داري دل سيل-سيل. اوق ڽن جي ڤاجوه سيڤوى-ڤوى تلس ڽن جي چرنا ڽن د دالم. دوم ملاتڠ جد مݢراق.

Yue Chinese : 動物由大量細胞所組成。它們會進食並在體內消化。大多數動物可以移動。Acehnese (Arabic script) : توك ملاتڠ ڽڠ نا اوتق (ادت ڤيه هنا مندوم ملاتڠ نا ; ابو-ابو چونتوه جيه, ههنا اوتق).

Yue Chinese : 只有動物才有大腦(儘管不是所有動物都有;例如水母就沒有大腦)。Acehnese (Arabic script) : ملاتڠ جد د تمو بك ومڤت تمڤت د بومي. اوق ڽن دتمو لم تانوه, د ملاڠوى لم لاؤة, ڠن د ڤر بك لاڠيت.

Yue Chinese : 地球上遍佈動物,它們有的在地上挖洞,有的在海洋裡遨遊,有的翱翔於天際。Acehnese (Arabic script) : سيل ڽنكه حل ڽڠ مسوسون ڠن ڽڠ مفوڠسي بك سابوه مخلوق (بندا-بندا) اوديڤ.

Yue Chinese : 細胞是生物最基本的結構和功能單位。Acehnese (Arabic script) : سيل اصل جيه داري كتا لاتين سيللا ڽڠ ارتي جيه كمر اوبيت.

Yue Chinese : 細胞(cell)一詞來自拉丁語單詞cella,意指小房間。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نكالن بك مخلوق اوديڤ دڠن ميكروسكوڤ, ݢتا جد نكالن اوق ڽن د ڤݢج داري كوتك-كوتك اوبيت اتوا بولا.

Yue Chinese : 如果你在顯微鏡下觀察生物,就會發現它們是由許多微小的方塊或球體所組成。Acehnese (Arabic script) : روبيرت هوك, سيدري اهلي بيولوݢي اصل ايڠݢريس, ݢكالن توڠ-توڠ ڤت ساݢي اوبيت د دالم ݢابوس دڠن سابوه ميكروسكوڤ.

Yue Chinese : 英格蘭生物學家羅伯特·胡克在顯微鏡下觀察到了一塊軟木的細小方塊結構。Acehnese (Arabic script) : كوتك-كوتك ڽن دس لاݢو كامر-كامر. ݢوبڽن كه اورڠ ڽڠ ڤهون ݢڤاريقسا سيل ماتي

Yue Chinese : 它們看起來像是一間間房間。他是第一位觀察到死亡細胞的人。[Day25]

Acehnese (Arabic script) : ذات-ذات ڠن سڽاوا-سڽاوا جد د مينه داري سابوه صيفت او صيفت لاءين ڠن هنا مݢنتي.

Yue Chinese : 元素和化合物可以由一種狀態轉換成另一種狀態,再維持不變。Acehnese (Arabic script) : نيتروݢين سباݢي سابوه ݢس منتوڠ نا حل-حل ڽڠ سابن دڠن نيتروݢن چاير. صيفت چاير ڽن لبيه كرس تتاڤي موليكول-موليكول جيه تتڤ سابن.

Yue Chinese : 氮氣雖然是氣體,但仍與液態氮有著相同特性。而液體狀態的密度較高,但分子是一樣的。Acehnese (Arabic script) : اير ڽݢكه سابوه چونتوه ڽڠ لاءين. سڽاوا اير ڽن د ڤݢج داري دوا بوه اتوم-اتوم هيدروݢن ڠن سابوه اتوم اوكسيݢن.

Yue Chinese : 水是另一個例子,由兩個氫原子和一個氧原子所組成,屬於化合物。Acehnese (Arabic script) : ڽن نا سوسونن موليكول ڽڠ سابن ڤوى كه ڽن سابوه ݢس, چاير, اتوا كرس.

Yue Chinese : 不論氣體、液體或固體,分子結構都一樣。Acehnese (Arabic script) : ادتڤيه صيفت بنتوق جيه جد مݢنتي, صيفت كيميا جيه تتڤ سابن.

Yue Chinese : 雖然其物理狀態或會改變,但化學狀態卻不會。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن ڽنكه سڤوى ڽن كانا سليڠكر تاڽي, دڠن جي ڤڠاروه مندوم ڽڠ تاڽي ڤوبوت, بهڤييه ڤايه تا مڤهوم.

Yue Chinese : 時間一直在我們身邊,影響我們所做的一切,但卻很難理解。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن كا جي مروني لى اوق سرجان اݢام, فيلوسوفي, ڠن علمو عالم ك مريبو تهون.

Yue Chinese : 宗教、哲學和科學學者已對時間研究了數千年。Acehnese (Arabic script) : تاڽي تاڤراس واتو سباݢي سابوه كجادين ڽڠ كا او ليكوت نيبك ماس اوكر رج ماس جيني ڠڽ ماس كا او ليكوت.

Yue Chinese : 我們是以一系列未來、現在到過去的事件,來感受時間流逝。Acehnese (Arabic script) : سابوه جن سيت كريبن تاڤبنديڠ واتو (ڤاڽڠ) كجادين.

Yue Chinese : 時間亦是我們比較活動時長(長度)的方法。Acehnese (Arabic script) : درينه جد نتندا ابيه واتو كدري ڠن نكالن لوم سيكلوس كجادين. سيكلوس كجادين ڽنكه سيڤوى ڽڠ كجادين ماولڠ لوم سچارا مسوسون.

Yue Chinese : 你可以透過觀察週期性事件的重複來自行紀錄時間的流逝。週期性事件指會定期重複發生的事情。Acehnese (Arabic script) : كومڤوتر جيني كا جيڠوي ك تڤنا-ڤنا ݢمبر ڠن فيديو.

Yue Chinese : 今天的電腦用作處理圖片和影片。Acehnese (Arabic script) : انيماسي هاير جد تا ڤݢج بك كومڤوتر, ڠن جنيس انيماسي ڽڠ كوڤ جل جيڠوى بك تيفي ڠن بك فيلم.

Yue Chinese : 電腦可製作複雜的動畫,而這類動畫在電視和電影中越來越常見。Acehnese (Arabic script) : لاݢو قايم جي ركم ڠن كومڤوتر ڽڠ هاير ك جي ڤݢج ڠن جي ڤساڤت سور.

Yue Chinese : 音樂通常由尖端的電腦錄製,把聲音處理和混合。Acehnese (Arabic script) : ك واتو ڽڠ تريب سلام ابد ك سيكورڠ بلس ڠن ك دوا ڤلوه, جي ياقين بهواسجيه مشاركت ڤهون سلنديا بارو ناكه اورڠ ماوري, ڽڠ مبورو چيچم رقساسا ڽڠ ݢكهن مواس.

Yue Chinese : 在十九世紀至二十世紀一段很長的時間中,普遍認為紐西蘭的第一批居民是毛利人,他們以狩獵一種名為恐鳥的巨型鳥類為生。Acehnese (Arabic script) : تيوري ڽن كه ڽڠ ڤتتڤ ڤيكيرن بهوا اورڠ-اورڠ ماوري ݢڤينه نيبك ڤولينيسيا لم ارمادا رايق ڠن ݢجوك سلنديا بارو نيبك موريوري, مبنتوق مشاركت مݢلي.

Yue Chinese : 這個理論亦確立了一個概念,認為毛利人乘坐大船隊離開波里尼西亞,從莫里奧里人手上奪得紐西蘭,並發展出一個農業社會。Acehnese (Arabic script) : برڠكادوم, بوقتي بارو ݢڤتوڽوق بهوا موريوري ناكه سابوه كلومڤوق ماوري دارت ڽڠ مميݢراسي نيبك سلنديا بارو او ڤولو چلاتهام, جي ڤكمڠ ك بودايا دامي ڠن خص اوق ڽن كدري جيه.

Yue Chinese : 但有新證據顯示,莫里奧里人其實是一群從紐西蘭遷移到查塔姆群島的主島毛利人,然後發展出他們自身的獨特和平文化。Acehnese (Arabic script) : د سينن نا چيت سوكو ڽڠ لاءين لم ڤولو چلاتهام ڽن ناكه ماوري ڽڠ جؤه د مينه داري سلنديا بارو.

Yue Chinese : 查塔姆群島上還有另一個部落,他們是從新西蘭遷出的毛利人。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن د هل دري جيه اورڠ موريوري دسينن نا ڤادوم دري تنترا اوبيت ڠن د اخير بوت, اورڠ موريوري ڽن كا هابيس مسمڤوه

Yue Chinese : 他們自稱為莫里奧里人,經過一番小衝突後,最終莫里奧里人被剿滅Acehnese (Arabic script) : اورڠ سيدري-دري ڽڠ نا تو مڤادوب-ڤادوب تهون ݢتولوڠ كامي ݢهرݢاي تناݢ كامي ڠن سماڠت واتو دس تراڠ ݢنيلي مباݢي اوجي اتوا ڤيه هنا واسيل.

Yue Chinese : 曾經在過去數十年參與的各位有助我們去欣賞自身的優勢和熱情,同時坦率地評估難處,甚至是失敗。Acehnese (Arabic script) : واتو مدڠر سيدري-دري اورڠ ݢڤݢه چاليترا ڤريبادي, كلولارݢا, ڠن اورݢانيساسي, كامي متمو علمو ڽڠ لهوق بهه ماس اول ڠن لادوم سيدري-دري ڽڠ ݢبري ڤڠاروه ڽڠ ݢج اتوا بروق لم بودايا اورݢانيساسي.

Yue Chinese : 在聆聽各位分享其自身、家庭和機構的故事後,我們得以深入了解過去以及一些為機構文化帶來正面或負面影響的人物。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه تامڤهوم ك روايت سيدري اورڠ هنا متنتو ك تامڤهوم سابوه بودايا, ڽي نا كه ݢتولوڠ اورڠ بك ݢتمو باوت حل نيبك ڤت سرج اورڠ ڽن لم سابوه سجاره اورݢانيساسي.

Yue Chinese : 理解其歷史不代表明白其文化,但這至少有助人們了解他們在組織歷史中所佔的地位。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه تا نيلي واسيل ڠن تتڤوى حل ڽڠ هن جد ك واسيل, سيدري-دري اورڠ ڠن مندوم ڽڠ ݢڤروه دري جد ݢتمو نيلي ڽڠ لبيه لهوق, توجوان, ڠن ديا تناݢ لم اورݢانيساسي.

Yue Chinese : 在評估成功並意識到失敗時,個人與全體參與者將發掘機構的更多深層價值、使命和動力。Acehnese (Arabic script) : لم تمسيل ڽي, تكالن لوم تمسيل-تمسيل ڽڠ كا او ليكوت داري ڤكاتن چارا مكت ڠن محاصيل واسيل ڽڠ جد ݢتولوڠ اورڠ ك لبيه ݢتريموڠ حل ڽڠ كا مݢنتي بارو ڠن اره او ݢريجا ليڠكر د سينن.

Yue Chinese : 在這種情況下,回顧以往企業家行為和引領其成功的實例,有助人們接受當地教會的新改變,並朝著新的方向邁進。Acehnese (Arabic script) : قيصه مواسيل ڽڠ جد ݢڤكورڠ راس ير ك ڤروباهن, واتو جڤنا حل ڽڠ ݢج ڽڠ چوندروڠ او ڤروبهن او كر.

Yue Chinese : 該等成功故事減少人們對改變的恐懼,同時使人傾向更願意接受將來的改變。Acehnese (Arabic script) : ڤولا كؤنفيرݢين ناكه تكنيك ڤمچاهن مسئاله ڽڠ ݢڤساهور ايدي-ايدي اتوا بيدڠ-بيدڠ ڽڠ مبيدا كجد مرمڤوق سولوسي.

Yue Chinese : 聚斂性思考模式是一種解難技巧,以集合不同想法和範疇去尋找解決方法。[Day26]

Acehnese (Arabic script) : فوكوس ڤولا ڤيكير ڽي ناكه كچڤاتن, لوݢيكا ڠن اكوراسي, نا چيت ايدنتيفيكاسي فكت, منرڤكن كلاءي تكنيك ڽڠ نا, ݢڤساهور اينفورماسي.

Yue Chinese : 這種思維的重點在於速度、邏輯和準確性,還有識別事實、重新應用已有的技巧以及搜集資料。Acehnese (Arabic script) : فكتور تڤنتيڠ داري ڤولا ڤيكير ڽي ناكه : هاڽ نا سابوه جوابن ڽڠ بتول. درينه هاڽ نڤيير دوا جوابن, ياءيت بتول اتوا ساله.

Yue Chinese : 這種思維最重要的因素是:只有一個正確的答案。你只會想出兩個答案,就是正確或錯誤。Acehnese (Arabic script) : جنيس سميكير ڽي جيڤهوبوڠ دڠن علمو اتوا ڤروسيدور ستندر تتنتو.

Yue Chinese : 這種思考方式與某些科學或標準程序有關連。Acehnese (Arabic script) : اورڠ دڠن تيڤى ڤميكيرن ڽي ڤو ڤميكيرن ڽڠ لوݢيس, سڠݢوڤ ݢايڠت ڤولا, ڤسلسي مسئاله ڠن ڤبوت تيس علميه.

Yue Chinese : 這樣思考的人擁有邏輯思維,能夠記住排列模式、解決問題和進行科學測試。Acehnese (Arabic script) : ماءنوسي سمڤي اوري ڽي ناكه ڽڠ ڤاليڠ هاير دالم ݢباچ اسي ڤيكيرن اورڠ لاءين.

Yue Chinese : 人類是現今最能理解其他同類想法的物種。Acehnese (Arabic script) : ڽن ممعن بهواسجيه ݢتاڽي ڠن موداه جد تا كيرا ڤوى ڽڠ اورڠ لاءين تريموڠ, نهت, ڤاتيه, تڤوى اتوا هوا.

Yue Chinese : 這意味著我們可以成功預測其他人的感知、意圖、信念、認知或渴求。Acehnese (Arabic script) : بيبك كلبيهن ڽي مڤهوم لى ݢتاڽي اكن اورڠ لاءين ڽن ڤنتيڠ. ڽي اكن جد كݢتاڽي ك تا سلسي ڤوى ڽڠ هنا جلس داري بوت ڽات.

Yue Chinese : 了解他人的意圖在這些能力中尤其重要。 它使我們能夠更好地辨識肢體動作所產生的歧義。Acehnese (Arabic script) : ك تمسيل, مڠڽو نكالن سيدري اورڠ ݢكهوء ݢاچا جنديلا موتو, ݢتا موڠكين اكن نڤيكير بهواسجيه اورڠ ڽن تڠوه ݢچوبا ݢچور موتو اورڠ لاءين.

Yue Chinese : 舉例來說,假若你看到某人打破車窗,你很大機會會假設他在嘗試偷取別人的汽車。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ڽن اكن لاءين لوم دڤيكير لى اورڠ مڠڽو ݢوبڽن كا ݢادوس ݢونچي موتو ݢه ڠن ڽن كه موتو اترا ݢوبڽن كدري ڽڠ تڠوه ݢچوبا تاموڠ او دالم.

Yue Chinese : 如果他遺失了自己的車匙並嘗試打破車窗,則需要不同的判斷。Acehnese (Arabic script) : م ر اي ڽن اتس داسر سابوه فينومينا ڽات ڽڠ ديكهن سباݢي ريسوننسي مݢنيت اينتي ( ن م ر), ڽڠ ݢتمو واتو تهون ١٩٣٠ هن لى فيليكس بلوشه (ڽڠ ݢكرجا بك اونيفرسيتس ستندفورس) ٠ ڠن ايدوارد ڤورسيل (نيبك اونيفرسيتس هارفارد).

Yue Chinese : 磁力共振建基於一種物理現象,稱之為核磁共振 (NMR),於 1930 年代由費利克斯·布洛赫(於史丹福大學工作)和愛德華·珀塞爾(來自哈佛大學)共同發現。Acehnese (Arabic script) : لم ريسوننسي ڽي, بيدڠ مݢنيت ڠن ݢللومبڠ راديو ݢڤجد اتوم ك د ڤتربيت سيڽل راديو ڽڠ هالوس.

Yue Chinese : 在這共振中,磁場和無線電波令原子發出微弱的無線電信號。Acehnese (Arabic script) : لم واتو تهون ١٩٧٠, رايمونݢ دامادين, سيدري دوكتر ميديس ڠڽ سيدري علموان ريسيت, ݢتمو اصل داري ݢڠوي ريسوننسي مݢنيت ك ݢمبر سباݢي سابوه دابس ك دياݢنوسا ميديس.

Yue Chinese : 1970 年,醫生兼科學研究工作者雷蒙德·達馬迪安發現了利用磁力共振影像作為醫學診斷工具的基礎。Acehnese (Arabic script) : ڤت تهون دودي سابوه ڤاتين كا ݢبري, ڽڠ ك ڤاتين ڽڠ كڤهون تهت نا لم بيدڠ م ر اي.

Yue Chinese : 其於四年後獲批一項專利,這是全球首次就磁力共振領域發出的專利。Acehnese (Arabic script) : لم ١٩٧٧, د ر. دامادين ݢڤتلس ڤوى ڽڠ ݢڤݢج اكن كڤهون تهت داري "سابوه بادن" دابس م ر ي ك سكين, ڽڠ جيبوه نن لى ݢوب ڽن سباݢي " ايندومي تابيل".

Yue Chinese : 在1977年,達馬迪安醫生完成建設首部 「全身」磁力共振掃描儀,他稱之為 「百折不撓」。Acehnese (Arabic script) : كومونيكاسي ڽڠ هنا مسمبوڠ ڤرلو ك واتو ك تكالن دري ڠن جوابن داري اورڠ.

Yue Chinese : 非同步通訊提供反思和回應他人的時間。Acehnese (Arabic script) : ڽي اكن دي ڤجد موريد ك د كرجا لم لڠكه دري جيه ڠن جد تا جاݢ لڠكه داري ڤرينته اينفورماسي.

Yue Chinese : 這讓學生能以自己的步伐去學習,並能控制指示性資訊的節奏。Acehnese (Arabic script) : كتامه, نا باچوت واتو ڽڠ د تهن دڠن واتو كرجا ڽڠ موڠكين جد تا اوبه (بريمير, ١٩٩٨)

Yue Chinese : 另外,可彈性工作時數令時間限制減少。(布雷默,1998)Acehnese (Arabic script) : ڠوى ك اينترنيت ڠن جارڠ لواس دونيا ڽن جد ك سيدري اورڠ ڽن كݢچوق دوم اينفورماسي لم سابن واتو.

Yue Chinese : 使用互聯網和萬維網能讓學習者隨時得到資訊。Acehnese (Arabic script) : موردي ڽن جد چيت ݢچوق ڤرتاڽاءن لم مباݢي واتو لم سي اوري ڠن ݢهارڤ جاوب ڽن باݢه, نيبك سواه ڤريه عوه واتو مرومڤک سچارا لڠسوڠ.

Yue Chinese : 學生亦可在全日任何時間向導師提出疑問,並可預期頗快會得到回應,而毋須待至下次面授課堂。Acehnese (Arabic script) : ݢڤتي مروني چارا ڽڠ ليه ماجو ݢڤتبا كبيباسن نيبك ابسولوت. هنا سابوه چارا ڽڠ ݢج ك مروني.

Yue Chinese : 後現代主義學習方式提供絕對自由。好的學習途徑不只一種。Acehnese (Arabic script) : دس تكالن, هنا سابوه حل ڽڠ ݢج ك مروني. مروني جد نيبك ڤڠالمن اورڠ مروني ڠن علمو ڽڠ نا.

Yue Chinese : 事實上,並沒有單一的好事物需要去學習。學習者與所展現知識的互動體驗便是學習的過程。Acehnese (Arabic script) : ڤڠالمن كامي ساعت ڽي دڠون ڤبوت-كدري ڠن اينفورماسي ڽڠ نا, مروني-مداسر اچارا تيفي مݢمبر حل ڽي.

Yue Chinese : 我們現在得到的所有自己動手做經驗,以及呈現資訊的學習式電視節目正好告訴我們這點。Acehnese (Arabic script) : جل تهت نيبك ݢتاڽي مرومڤک دري ݢكالن اچارا تيفي ڽڠ جي ڤلمه ݢتاڽي سابوه بوت اتوا ڤڠالمن بك ݢتاڽي هن توم ساڤوى كهن اتوا ڠوى علمو ڽن.

Yue Chinese : 很多人會發現自己正在看一個電視節目,它展示的過程和體驗是我們永遠不會參與或應用到的知識。Acehnese (Arabic script) : ݢتاڽي هم توم ڤݢج سابوه موتو, ݢڤدڠ اير منچور بك ليكوت رومه ݢتاڽي, ساور و ڤيرو ك ڤريقسا رونتوهن جامن, اتوا ڤݢج تمر رومه اورڠ سليڠكر ݢتاڽي.

Yue Chinese : 我們永遠不會翻修汽車、在後院建造噴泉、去秘魯考察古代遺址或改造鄰居的房子。Acehnese (Arabic script) : بركت لينك كاوات اوڤتيك د ميوب لاؤة او ايروڤا ڠن ساتليت برودباند, ݢريينلاند كا مسمبوڠ ڠن ٩٣% ڤوڤولاسي نا ݢاكسيس اينتيرنيت.

Yue Chinese : 受益於連接歐洲的海底光纖電纜和寬頻衛星,格陵蘭島的網絡連接良好,93%的人都能上網。[Day27]

Acehnese (Arabic script) : هوتيل اتوا اورڠ رومه ݢتا ( مسل تڠݢل بك ويسما اتوا رومه دري) موڠكين نا ويفي اتوا ڤ-چ مسمبوڠ بك اينترنيت, ڠن مندوم تمڤت نا واروڠ اينتيرنيت اتوا ڤادوم بوه تمڤت دڠن ويفي اورڠ رامي.

Yue Chinese : 你的酒店或屋主(如果住在旅館或私人住宅)可能會有wifi或連接互聯網的電腦,所有定居點都有一個網吧或有公共wifi的地方。Acehnese (Arabic script) : لاݢو جيسبوت د اتس, بهڤيه كتا ¨ايكسيمو¨ جي تريموڠ د اميريكا شاريكت, كتا ڽن جي اڠݢڤ مڤرنده اورڠ٢ ڽڠ كن اميريكا. اورڠ اركتيك, تركڤهون تهت اورڠ كانادا.

Yue Chinese : 正如上面所提到的,雖然在美國仍然可以接受「愛斯基摩人」一詞,但許多非美國籍的北極人(尤其是加拿大人)卻認為這個詞帶有貶義。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه موڠكين ݢتا مدڠر كتا ڽن جي ڤاكي لي ڤندودوق اصلي ݢريينلان, ڽڠ جي ڤاكي ڽن واجيب جيسي لي اورڠ اسيڠ.

Yue Chinese : 雖然你可能會聽到格陵蘭本地人使用這個詞,但外國人應該避免使用。Acehnese (Arabic script) : ڤندودوق اصلي ݢريينلان جي سبوت دري جيه سباݢي اورڠ انويت د كانادا ڠن كالاليق (جامع كالاليت) , سابوه ڤندودوق ݢريينلاند, د ݢريينلاند.

Yue Chinese : 格陵蘭島的土著居民在加拿大稱自己為因紐特人,在格陵蘭島稱自己為Kalaalleq(複數Kalaallit,意為格陵蘭人)。Acehnese (Arabic script) : بوت بروق, ڠن نيت بروك ك اورڠ اسيڠ بك عموم جيه, سبتول جيه كارب هنا ݢتوري بك ݢرينلان, ادت ڤي د كوتا, هيديه هنا ¨داءيره ݢاسر.¨

Yue Chinese : 在格陵蘭,幾乎不存在犯罪和對外國人的敵意。即使是在城鎮裡,也沒有「崎嶇地區」。Acehnese (Arabic script) : چواچ لڤئي موڠكين سابوه بهيا ڽڠ دس ݢنوك هادڤي لي اورڠ ڽڠ هنا اسي.

Yue Chinese : 寒冷的天氣大概是準備不足者會面臨的唯一真正危險。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نجك ساول ݢرينلاند سلام ماس لڤئي (بتايڠت ماكين جيْه او باروه نجك, ماكين برت لاڤئي), ڽي ڤرللو تامى باجو ڽڠ سيب سؤم باچوت.

Yue Chinese : 如果你在寒冷的季節到訪格陵蘭(考慮到你越往北走,就會越冷),必須要帶備足夠保暖的衣物。Acehnese (Arabic script) : اوري ڽڠ ڤاڽڠ بك موسيم سؤم جد ك سبب ڤركارا هنا سيب ايس ڠن تسڠكوت ڤركارا كصحتن.

Yue Chinese : 夏季漫長的白天,會導致睡眠不足和相關的健康問題。Acehnese (Arabic script) : نيبك موسيم سؤم, بتݢه تهت سيت ك جاموء نورديك. ادت ڤيه جاموء ڽن هنا جي ڤايك دوم ڤڽاكيت, جاموء ڽن جد ك دڠر ته.

Yue Chinese : 在夏天,也要注意北歐的蚊子。雖然它們不會傳播任何疾病,但十分討厭。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ايكونومي سن فرانسيسكو مسڠكوت ڠن ڽن ك ݢالق جامو ݢله-دونيا, ايكونومي جيه ك تلس جي ڤريقسا مندوم.

Yue Chinese : 雖然三藩市的經濟與它是一個世界級的旅遊勝地一脈相承,但它的經濟是多元化的。Acehnese (Arabic script) : سيكتور تناݢ كرجا ڤاليڠ رايق ناكه جاس ڤروفيسيونل, ڤمرينته, كاواڠن, مداݢڠ, ڠن ڤاريويسات.

Yue Chinese : 最大的就業行業是專業服務、政府、金融、貿易和旅遊業。Acehnese (Arabic script) : ڽن ݢمبر ڽڠ قايم لم لاݢو, فيلم, سسترا ڠن بوداي مشهور كا ݢبنتو ڤݢج كوتا ڠن لاندمارك د تڤوى بك سيݢوم دنيا.

Yue Chinese : 它經常出現在音樂、電影、文學和流行文化中,令這座城市及其地標聞名於世。Acehnese (Arabic script) : سان ڤرانسيسكو كا ݢكمبڠكن اينفراستروكتور ڤڠونجوڠ ڽڠ رايق دڠن لا هوتيل, تمڤت سماجوه, ڠن تمڤت كسڤاكتن ݢله-اتس.

Yue Chinese : 三藩市發展出大型的旅遊基礎設施,擁有無數酒店、餐廳和一流的會議設施。Acehnese (Arabic script) : سان فرانسيسكو ناكه سابوه تمڤت ڤاليڠ ݢج بك نڠݢري ڽن ك سماجوه اسيا لاءين: كوريا, تهايلند, اينديا, ڠن جڤڠ.

Yue Chinese : 三藩市亦是其他亞洲菜(韓國菜、泰國菜、印度菜和日本菜)在美國最出色的地方之一。Acehnese (Arabic script) : مسور او والت ديسنيى ورلد ناكه زياره كڤهون ك جل كلوارݢ اميريكا.

Yue Chinese : 到華納迪士尼世界朝聖是許多美國家庭的夢想。Acehnese (Arabic script) : ساور ¨خص¨ ݢڤتاموڠ ڤو او بندار اينترناسيونل اورلندو, ايك موتو بس او سابوه تمڤت هوتيل ديسنيى, ڤهابيس سڠكيرا سابوه الحد هن ݢتيڠݢل ڤروڤرتي ديسنيى, ڠن وي او رومه.

Yue Chinese : 「典型」行程包括飛到奧蘭多國際機場,乘車前往迪士尼酒店,約一週的時間不離開迪士尼區域遊玩,然後回家。Acehnese (Arabic script) : نا مماچم ڽڠ هنا مباتس ڽڠ موڠكين, تاڤي ڽي تتڤ ڤرلو ڤوى ڽڠ اورڠ مقصود واتو اوق ڽن ڤݢه خبر جك او ديسنيى ¨جك او ديسنيى¨.

Yue Chinese : 大家的遊玩方法有所不同,但這是大部份人對「去迪士尼玩」這個說法的理解。Acehnese (Arabic script) : دوم تيكيت ڽڠ جي ڤبلي اونلين رج سيتوس لاݢو ايباي اتوا چرايݢسليست باچوت ديڠوى تيكيت ڤارك-هوڤڤير لا-اوري.

Yue Chinese : 透過eBay或Craigslist等拍賣網站在網上出售的門票,很多都是已使用過部分日子的多日跨園通行門票。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڽي ناكه سابوه كݢياتن ڽڠ عموم, تاڤي ݢتݢه لى ديسنيي: تيكيت هن جد ڤينه جاري.

Yue Chinese : 雖然現時轉賣十分普遍,但其他迪士尼禁止這種行為:門票不得轉讓。Acehnese (Arabic script) : تيڤ٢ ڽڠ ايس د ميوب ݢراند كاڽون واجيب نا ايدين كونجوڠ او دوسون.

Yue Chinese : 任何人在大峽谷邊緣下露營,都需要獲得野外許可證。Acehnese (Arabic script) : ايدين ڽن جيجوق ڤادوم بوه ساݢل سابب نك ڤليندوڠ ڤنتون چوت, ڠن جي ڤلت اورڠ ڤسن بك اوري ڤهون اول بولن, ڤت بولن سيݢوهلوم بولن ڽن ڤڤهون.

Yue Chinese : 為了保護峽谷,許可證是有限的,在露營月四個月當月的第1日可供預訂。Acehnese (Arabic script) : مكاجيه, مڠڽو نك چوك ايدين كونجوڠ او دوسون بك بولن ماي ناكه نيبك تڠݢل ١ جانواري.

Yue Chinese : 因此,5月份任何一天開始的野外許可證從1月1日開始發放。Acehnese (Arabic script) : لاڤق نيبك تمڤت ڽڠ سيب مشهور, لاݢو بريݢهة اڠيل چامڤݢروند ڽڠ تي ڠن ڤهاتوم رانچه, لازيم جيه جيڤڤونوه لى ڤسن ڽن جي تريموڠ بك تڠݢل ڤهون ايبوكوتا ريسيرفاسي.

Yue Chinese : 最受歡迎的區域,比如幽靈牧場(Phantom Ranch)附近的「光明天使」(Bright Angel)露營地,通常在第一天開放預訂時就收到大量預訂請求。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه نومبور ايدين ساݢل د جوك ك اورڠ ڽڠ جك لڠسوڠ ڽن ڤيه ك اورڠ ڽڠ ڤهون تروء, ڽڠ ڤهون ݢلايني.

Yue Chinese : 少量許可證以先到先得的方式預留給未經預約的客人。Acehnese (Arabic script) : تاموڠ افريكا اونوڠ دڠن موتو ڽنكه چارا ڽڠ هاير ك تكالن دومڤوى چده لاݢينا تمڤت ڽن ڠن تاجك بك تمڤت تمڤت د لوار تمڤت تماش بيئسا.

Yue Chinese : 駕車進入非洲南部是一種欣賞整個地區美景的美妙方式,同時可遊覽一般旅遊路線以外的地方。[Day28]

Acehnese (Arabic script) : ڽي جد جي ڤبوت مك موتو بيئسا دڠن ڤسياب بݢج تاڤي ٤ كالي ٤ جييور ڠن جل تمڤت جد جي ڤتربيت دڠن بس رودا ٤ كالي ٤ ڤاڽڠ.

Yue Chinese : 在仔細規劃下,一般的汽車也可以做到,但高度建議選用4x4車輛,而許多地點也只有高輪距的4x4車輛可以到達。Acehnese (Arabic script) : بتيڠت ته واتو تانك ڤݢج بهڤيه افريكا تونوڠ سابن هنا مندوم نڠݢري سليڠكر.

Yue Chinese : 在規劃時請記住,不是所有鄰近國家都像非洲南部一樣穩定。Acehnese (Arabic script) : شرط ڠن اڠكوس يوم فيسا مباݢي جنيس نيبك سابوه نڠݢري لاءين ڠن جيڤڠاروه لى نڠݢري اصل درينه.

Yue Chinese : 簽證要求和費用因國家而異,並會受你來自的國家所影響。Acehnese (Arabic script) : تيڤ نڠݢري سيت نا قانون چده لاݢينا ڤدابس ڽڠ مكارت ڽڠ نا لم موتو.

Yue Chinese : 每個國家都有獨特的法律,要求車內必須有哪些緊急物品。Acehnese (Arabic script) : لى ترجون فيكتوريا ڽنكه بك سابوه زيمببوي بله بارت, لڤس چر نيبك ليفيڠستون, زمبيا, ڠن تي بوستون.

Yue Chinese : 維多利亞瀑布是在津巴布韋西邊的城鎮,橫跨贊比亞的利文斯頓邊境,鄰近波札那。Acehnese (Arabic script) : كوكتا ڽي ناكه ڤس بله دس اير ترجون, ڠن ڤهون تهت اوق ڽن ݢالك, تاڤي نيت جك متماش ڽڠ مشهور ڽي جيڤتبا كدوا ك سيبرڠكسي جك لم اوتن ڠن اورڠ جك تماش جل واتو ك تيڠݢل تريب هينن.

Yue Chinese : 城鎮緊鄰瀑布主要景點,但正是這個受歡迎的旅遊景點吸引了大量探險者和觀光遊客,令他們願意逗留更長時間。Acehnese (Arabic script) : بك موسيم اوجن (بولن نوفيمبير سمڤي بولن ماريت), اير جي ايك سيب ماڽڠ ڠن سرج ڽڠ هنا كون كون.

Yue Chinese : 在雨季(11月至3月)水量會增多,瀑布看起來更壯觀。Acehnese (Arabic script) : د جامين بولوت ته مڠڽو تا جمرڠ توتور اتوا تاجك ابينا رج اوه ڽڠ ملويع ملويع بك اير ترجون.

Yue Chinese : 如果過橋或沿著瀑布附近的小徑行走,一定會弄濕身體。Acehnese (Arabic script) : بله لاءين, ڽنكه مسابب اير جيه سيب ماڽڠ سمڤي دس تكالن اير ترجون ڽڠ سبتولجيه جيڤادوك لى مندوم اير!

Yue Chinese : 另一方面,正正因為水量太大,你只會看到很多水而看不清楚瀑布形態。Acehnese (Arabic script) : قبور توتنكهامون (KV62). KV62 موڠكين ڽڠ ڤاليڠ مشهور نيبك قبور د ڤنتون, تمڤت ݢتمو هوارد چارتر تهون ١٩٩٢ بك بهوم ڤڠ اولو مليݢي ڽڠ كا رب ڤونوه.

Yue Chinese : 圖坦卡門陵墓(KV62)。 KV62可能是國王谷最有名的陵墓,由霍華德·卡特在1922年發現,是幾乎完好無缺的年輕國王皇家陵墓。Acehnese (Arabic script) : تابنديڠ ڠن لادوم جرات ڤڠ اولو ڽڠ لاءين, ادت ڤيه جرات توتنكهامون كا رب هنا ڤاتوت تا ساور, جد ك اوبيت ڠن هياسن ابي ڤس.

Yue Chinese : 然而,與大部分其他皇家陵墓相比,圖坦卡門陵墓不太值得參觀,因為它規模較小而且沒有太多裝飾。Acehnese (Arabic script) : سيبرڠكاسي ڽڠ مهت كالن بوكتي رلهوه ڤاتوڠ ڽڠ جيڤݢج نيبك تا ايله داي ك جيڤتربيت بك كرندا سابب تله ݢه سيت اولو ڠن باهو ساݢل ڽڠ دس.

Yue Chinese : 任何對木乃伊出土時對其造成傷害有興趣的人都會失望,因為只可以看到頭部和肩膀。Acehnese (Arabic script) : مݢه جرت ڽڠ هاير ڽن هنا لى هينن, تاڤيه كا جيڤينه او موسيوم مصر د كايرو.

Yue Chinese : 陵墓裡極大量的陪葬品已經不再存在,全部移送到開羅的埃及博物館。Acehnese (Arabic script) : جامو تروك سيئت لبيه ݢج ݢڤابيه واتو اوقڽن د تمڤت لاءين.

Yue Chinese : 建議只有少量時間的遊客找其他地方參觀比較好。Acehnese (Arabic script) : ڤهنوم كروم, ١٢ ك م بله تونوڠ بارت داري سيىم رياڤ. چاندي بك ڤونچك بوكيت ڽي د ڤدوڠ بك اخير ابد ك-٩, واتو ماس راج ياسوفارمان.

Yue Chinese : 金克羅姆,位於暹粒西南 12 公里。這座山頂上的廟宇於公元 9 世紀末建成,當時正值亞索瓦曼國王統治時期。Acehnese (Arabic script) : كادءن ڽڠ رمڠ رمڠ بك چندي ڠن ڤوى ڽڠ دس د اتس دانو تونلي ساڤ د ڤݢج بوت ايك او بوكيت ڽن نا فاءيده.

Yue Chinese : 寺廟陰森的氣氛和洞里薩湖的景色讓你的登山值回票價。Acehnese (Arabic script) : نكونجوڠ او تمڤت ڽن جد دڠن تصحيح د ݢابوڠ دڠن سابوه كونجوڠن دڠن جالو او انق لاؤة ڽن.

Yue Chinese : 除了到遺址參觀外,還可以順道乘船到湖中遊覽。Acehnese (Arabic script) : كرچيس اڠكور ڽن ڤرلو ك نتاموڠ لم چندي مكاجيه بيك تور نمو ڤاسڤور ساجن درينه واتو نجك او تونلي ساڤ.

Yue Chinese : 進入寺廟需要吳哥入場券,所以去洞里薩湖時緊記要帶上你的護照。Acehnese (Arabic script) : بيت المقدس ڽنكه ابوكوتا ڠن كوتا ڽڠ ڤاليڠ رايق د إسرائيل, به ڤيه دوم نڠݢري لاءين ڠن شاريكت نڠݢري نڠݢري هن دڤڽتا ڽن سباݢي ابوكوتا إسرائيل.

Yue Chinese : 耶路撒冷是以色列的首都和最大的城市。不過,大多數其他國家和聯合國,都不承認這是以色列的首都。Acehnese (Arabic script) : كوتا جامن ديلو بك بوكيت جوديان ڽن نا سابوه سجاره ڽڠ لاݢك ڽڠ تريب جيه مريبو تهون.

Yue Chinese : 這座坐落於朱迪亞山上的古城,有著綿延數千年的迷人歷史。Acehnese (Arabic script) : كوتا ڽن كرامة ك تلو اݢام ڽڠ مونوتىيس - ياهودي, كريستن ڠن اسلام, ڠن جد سباݢي ڤوست روهانيه, اݢام, ڠن بودايا.

Yue Chinese : 這座城市是三大一神宗教——猶太教、基督教及伊斯蘭教的聖地。是一個精神、宗教及文化中心。Acehnese (Arabic script) : سبب ممعنا اݢام نيبك كوتا ڽن, ڠن خصوص جيه جل تمڤت نيبك داءيره كوتا جامن, بيت المقديس ڽنكه سابوه نيبك تمڤت كونجوڠ توريس ڽڠ ڤهون اسرائيل.

Yue Chinese : 由於這座城市(尤其是舊城地區的許多景點)的宗教意義,耶路撒冷是以色列主要旅遊目的地之一。Acehnese (Arabic script) : بيت المقديس نا جل تمڤت مسجاره, اركيولوݢيس ڠن مبودايا, دڠن تمڤت مبلي ڽڠ مݢه ڠن مسك مسك, كدي كدي كوڤي, ڠن تمڤت تمڤت سماجوه.

Yue Chinese : 耶路撒冷有許多歷史、考古及文化遺址,還有充滿活力和擁擠的購物中心、咖啡店和餐廳。Acehnese (Arabic script) : ايكوادور ݢلاكو اورڠ كوبا تريموڠ سابوه سورت اونداڠن سيݢوهلوم ݢتاموڠ ايكوادرو رج بندارا اينترناسيونل اتوا تمڤت تاموڠ ڽڠ ڤاليڠ لوار.

Yue Chinese : 厄瓜多爾要求古巴籍公民要收到邀請函才可通過國際機場或邊境入境關卡進入厄瓜多爾。Acehnese (Arabic script) : سورت ڽي سوواه د ڤصحيح لى منتري لوار نڠݢري ايكوادور, ڠن ڤاتيه دڠن شرط شرط ڽن كا متنتو.

Yue Chinese : 該函件必須經厄瓜多爾外交部認證,並符合某些要求。[Day29]

Acehnese (Arabic script) : شرط شرط ڽي جي ڤݢج ك د سديا سابوه بوت ڤينه ڽڠ مسوسون دلو انتارا مندوا نڠݢري ڽن.

Yue Chinese : 這些要求是為了在兩國之間提供有組織的遷徙而設。Acehnese (Arabic script) : اورڠ كوبا ڽن ممت كرچيس اوجو US سواه جك ساور سابوه كانتور كونسولت ايكوادور ك ݢتمو سابوه ڤڠچوالين ك شرط ڽي.

Yue Chinese : 持有美國綠卡的古巴籍公民應到厄瓜多爾領事館取得此規定的豁免資格。Acehnese (Arabic script) : ڤسڤور اتا ب صح ڤليڠ كورڠ ٦ بولن عوه تلس تڠݢل نجك. تيكيت جك ڠن وي/سيݢر جك ڽن ڤرلو مجن ڤادوم تريب نتيڠݢل.

Yue Chinese : 你的護照必須在你旅行日期之後至少 6 個月有效,亦需要一張回程/續程機票證明你的停留時間。Acehnese (Arabic script) : جك جك لبيه موره ك كلومڤوق ڽڠ لبيه رايق, ارتي جيه مڠڽي ݢتا سيدري اتوا دڠن سيدري ڠن ساݢل, نچوبا مرومڤک اورڠ لاءين تلس ڽن نڤݢج سابوه كلومڤوق ڽڠ اورڠ جيه ڤت سمڤي نم دري ك تامه سيدري-سيدري اورڠ ڽڠ لبيه ݢج.

Yue Chinese : 對於人數較多的旅行團來說比較便宜,所以如果你獨自一人或只有一個同伴,可嘗試結識其他人,組成四到六人的旅行團,就可以獲得優惠的人均價格。Acehnese (Arabic script) : به ڤيه منن, ڽوى بيك جد بتول بتول هن نهيراو, سبب قايم جيه توريس رامى تهت دڤويت دڤويت هينن ك د ڤاسي لم موتو.

Yue Chinese : 然而,這並不是你真正應該擔心的,因為遊客經常被隨機分配來填滿汽車。Acehnese (Arabic script) : ڽن دس سبتول جيه لبيه ك چارا ڤݢج اورڠ به ݢڤاتيه اوق ڽن ڤرلو باير لبيه لى.

Yue Chinese : 這實際上更像是一種詐騙方式,讓他們以為必須支付更多的金錢。Acehnese (Arabic script) : ماڽڠ د اتس بله باروه اوجوڠ داري ماچهو ڤيچهو ڽنكه ݢونوڠ مرلڠ, قايم جد ك لاير ك چوق ݢمبر داري جل ݢمبر ڽڠ تيڠݢل داري تمڤت ڽن.

Yue Chinese : 高聳於馬丘比丘北端的這座陡峭山峰,常常是該遺跡許多照片的背景。Acehnese (Arabic script) : ڽن دس هاڠب باچوت داري يوب, ڤيه ڽن مرلڠ ڠن ڤايه بك تا ايك, تاڤي اورڠ ڽڠ سيب صحت بيئسا جيه جد ݢݢرك لم واتو ٤٥ مينيت.

Yue Chinese : 雖然從下面看有點嚇人,路段陡峭、難以攀登,但大多數身體狀況良好的人應該能在45分鐘內完成。Acehnese (Arabic script) : رڽن باتو ملڠ دوم بك رج, ڠن د تمڤت ڽڠ لبيه رلڠ نا تالي بسي دسديا ك تومڤڠ مت جاري.

Yue Chinese : 大部分路段都鋪設了石階。在較陡峭的部分,鋼索可作支撐扶手。Acehnese (Arabic script) : ڽن دڤݢه, برلهن هابيس نفس, ڠن برلهن لم تمڤت ڽڠ لبيه رلڠ اوتام جيه واتو بولوت, ڽن باݢه جد ك بهيا.

Yue Chinese : 也就是說,要做好上氣不接下氣的準備。在陡峭的地方要小心,尤其是濕的時候,因為它可能很快就會變得危險。Acehnese (Arabic script) : ناݢوها اوبيت تي دڠن ڤوچك ڽڠ ڤرلو نليوت, ڽن اݢك ميوب ڠن اݢك ارت مسك مسك.

Yue Chinese : 在靠近頂部有一個小洞,必須穿過。小洞頗矮而且非常窄。Acehnese (Arabic script) : مكالن سيتوس ڠن مناتڠ عالم د ݢالاڤاݢوس ڽن ڤاليڠ ماڠت دڠن ڤراهو, لاݢو چهرليس داروين ڤبوت بك تهون ١٨٣٥.

Yue Chinese : 坐船是遊覽加拉帕戈斯群島的景點和觀看野生動物的最好方法,就像查爾斯·達爾文在 1835 年所做的一樣。Acehnese (Arabic script) : لبيه داري ٦٠ كاڤل ڤسيار ملايڠ بك اير ݢالاڤاݢوس ڽڠ رايق جيه لوت داري ٨ سمڤي ١٠٠ دري ڤنومڤڠ.

Yue Chinese : 超過 60 艘遊船定期往返於加拉帕戈斯群島水域,可以載 8 到 100 人不等。Acehnese (Arabic script) : دوم اورڠ ماڠت ݢڤسن تمڤت جيه اول (سبب ڤراهو بيئسا جيه ڤنوه واتو موسيم رامي).

Yue Chinese : 大多數人都提前預定位置(因為在旺季的時候船通常都是滿載的)。Acehnese (Arabic script) : بياقين اݢين ڽڠ نڤسن تيكيت ڽن اورڠڽڠ ماهير تنتڠ ݢالاڤاݢوس دڠن ڽڠ ݢج ݢتوعوه لا ماچم كاڤل.

Yue Chinese : 緊記確保為你預定的代理是熟悉各種船隻的加拉帕戈斯群島專家。Acehnese (Arabic script) : ڽو ك ڤياقين ڤوى ڽڠ نهاروق ڠن /اتوا ڤوى ڽڠ هن نهاروق ڽن ڤس دڠن كاڤل ڽڠ ڤاليڠ ڤس ك اوق ڽن.

Yue Chinese : 這將確保你的特定興趣及/或限制與最適合他們的船相配。Acehnese (Arabic script) : سيݢوهلوم اورڠ سڤاڽول تروه بك ابد ك-١٦ بهݢين باروه چهيلي ڽن د توب اتوران اينچا سمنتارا اورڠ اصل اراوكيانس (ماڤوچهي) د تيڠݢل بك تڠوه ڠن تونوڠ چهيلي.

Yue Chinese : 在 16 世紀西班牙人到來之前,智利北部由印加統治,而土著阿勞卡尼人(馬普切人)居住在智利中部和南部。Acehnese (Arabic script) : ماڤوچهى ڤيه ساله سابوه داري كلومڤوق اورڠ اصل اميريكا ڽڠ دودي ڽڠ مردهكا, ڽن هن ڤونوه ديچوق ك اتورن ڤݢه خبر بهسا سڤاڽول سمڤي عوه تلس چهيلي مردهكا.

Yue Chinese : 馬普切人也是美國最後幾個獨立的土著部落之一,直到智利獨立才完全被西班牙語統治。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه چهيلي دڤڽات مردهكا بك تهون ١٨١٠ (د تڠوه ڤرڠ ناڤوليونيك ڽڠ ڤݢج سڤاڽول هنا سابوه ڤوست ڤمرينتهن ڽڠ مفوڠسي لم ڤادوم تهون), كمنڠن ڽڠ ڤنتو دڠن اورڠ سڤاڽول ڽن هن دتمو سمڤي تهون ١٨١٨.

Yue Chinese : 儘管智利在 1810 年宣布獨立(在拿破崙戰爭的幾年間,西班牙失去了一個正常運作的中央政府),但直到 1818 年才取得對西班牙的決定性勝利。Acehnese (Arabic script) : سڤوبليك دومينيكا (سڤاڽول: سيڤوبليكا دومينيكنا) ناكه سابوه نڠݢري كاريبيا ڽڠ د تيڠݢل د ڤولو بهݢين تيمور هيسڤانيولا, ڽڠ د باݢي ڠن هايتي.

Yue Chinese : 多明尼加共和國(西班牙語: República Dominicana)是一個加勒比海國家,佔據了與海地共享的伊斯帕尼奧拉島的東半部Acehnese (Arabic script) : سلاءين ڤانتي اني ڤوتيه ڠن ڤمنداڠن ݢونوڠ, نڠݢري ڽي كه كوتا توها ايروڤا ڽڠ نا د اميريكا, جيني ڽن سابي سانتو دوميڠݢو.

Yue Chinese : 除了白色的沙灘和山地景觀外,這個國家是美洲最古老的歐洲城市的所在地,現在是聖多明各的一部分。Acehnese (Arabic script) : ڤولو ڽن ڤهون د تيڠݢل لى اوق تاينوس ڠن كاريبيا. كاريبيا ڽن كه اوق ڽڠ متوتور بهسا اراواكن نيبك ١٠٠٠٠ س م.

Yue Chinese : 泰諾人和加勒比人最先居住在這個島上。加勒比人是講阿拉瓦克語的民族,大約在公元前 10,000 年來到這裡。Acehnese (Arabic script) : لم ڤادوم تهون ڽڠ سيڠكت عوه تلس تروء اوق ڤنجلاجه ايروڤا, ڤؤڤولاسي اوق تاينوس كا لا مكورڠ كرن ڤنكلوق سڤاڽول.

Yue Chinese : 在歐洲探險者來到的短短幾年後,泰諾斯人的人口被西班牙征服者大大減少Acehnese (Arabic script) : منوروت فراي بارتولومي د لاس كاساس (تراتادو د لاس ايندياس) انتارا تهون ١٤٩٢ ڠن تهون ١٤٩٨ ڤنكلوق سڤاڽول جيڤوه ١٠٠٠٠٠ دري اوق تاينوس.

Yue Chinese : 根據弗賴巴托洛梅德拉斯卡薩斯(印度條約),西班牙征服者在 1492 年至 1498 年之間殺死了大約 100,000 名泰諾人。Acehnese (Arabic script) : جاردين د لا اونيون. تمڤت ڽي دڤدوڠ سباݢي اتريوم ك سابوه كسڤاكتن ابد ك-١٧, ڽڠ تيمڤلو د سن ديىݢو ڽنكه ساݢل تمڤت ڽڠ سلامت.

Yue Chinese : 聯合公園。這個空間建造作為17世紀修道院的中庭,聖地亞哥聖殿是唯一倖存的建築。[Day30]

Acehnese (Arabic script) : ڽن جيني دڤجد ك چيترال ڤلازا, ڠن سابي لا ماچم ڤياسن دڤݢج هينن, اوري ڠن مالم.

Yue Chinese : 它現在是中心廣場,晝夜都有很多活動。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه تمڤت ڤاجوه بك تامن, بك سڤوت ڠن مالم هينن نا كونسير ڤرى قايم جي بري لى ݢازيبو ڤوست.

Yue Chinese : 花園四周有許多餐廳,下午和晚上經常會在中央涼亭舉辦免費音樂會。Acehnese (Arabic script) : چالليجون ديل بىسو (جوروڠ مچوم٢) , دوا بوه تره ماڽڠ جي ڤچرى لي تراه ماڽڠ ٦٩ سينتي ميتير ساݢل ڽنكه رومه ليݢيندا چينتا جامن.

Yue Chinese : Callejon del Beso(吻之巷)。兩個僅相隔69厘米的陽台,是一個古老愛情傳說的家園。Acehnese (Arabic script) : كا ڤادوم ڤادوم سن نا مڤادوم دري انق ميت نك چاليترا بك درينه.

Yue Chinese : 只要幾便士,一些孩子就會給你講故事。Acehnese (Arabic script) : ڤولو بوين ڽن كه سابوه ڤرجالنن ڽڠ مشهور سي اوري اوري اتوا ابيه ڤكن ݢڤتبا ايك جالو, ايك ݢونوڠ, كدي كدي, تمڤت ڤاجوه بو ڠن جل لوم.

Yue Chinese : 寶雲島是受歡迎的一日遊或週末遊地點,有划皮艇、遠足、商店和餐廳等。Acehnese (Arabic script) : كلومڤوق اصلي ڽي نا د هووي سووند هنا جيؤه بك فنكوفر, ڠن ماڠت جي اكسيس رج تكسي اير ڽڠ دجك بك ڤولو ݢرانفيللى د ڤوست كوتا فنكوفر.

Yue Chinese : 這個地道的社區位於溫哥華附近的豪灣,在溫哥華市中心乘坐定時出發往固蘭湖島的水上的士即可輕鬆到達。Acehnese (Arabic script) : ك اوق ڽن ڽڠ ڤراست بوت اوري اوري د لوار رومه, ڤرجالنن او جوروڠ لاؤة او لاڠيت سيب برت ڤنتيڠ.

Yue Chinese : 對於喜歡戶外活動的人,推薦前往海天走廊散步。Acehnese (Arabic script) : وهيستلير (١,٥ جم ايك موتو بك فنكوفر) ڽن مهل تاڤي مشهور كرن بك ٢٠١٠ اوليمڤيادى موسيم لڤئي.

Yue Chinese : 距離溫哥華約一個半小時車程的威士拿物價昂貴,但這裡因2010年冬季奧運會而相當有名氣。Acehnese (Arabic script) : بك موسيم لڤئي, نڤراست ڤادوم بوه سكي ڽڠ ݢج د اميريكا اوتارا ڠن موسيم سؤم چي چوبا ڤادوم اصلي داءيره ݢونوڠ ڽڠ ݢج جك ڠن ݢريتن اڠين ݢونوڠ.

Yue Chinese : 在冬季可以享受北美最好的滑雪地點,而在夏季則可以嘗試正宗的山地單車。Acehnese (Arabic script) : يدين سواه تاڤسن لبيه اول. دري نه سواه مرومڤک ايدين ك ن دوم د سيرينا.

Yue Chinese : 許可證必須提前預訂。必須有許可證,才能在塞麗娜過夜。Acehnese (Arabic script) : سيرينا ڽن كه سابوه سابوه ڽڠ كميت ستاسيون ڽڠ جيڤتبا بيليك ڠن ڤناجوه سؤم سلاءين مدوم. لا ليونا, سان ڤيدريللو, ڠن لوس ڤاتوس جيڤتبا مكمه ساݢل هنا جي سديا ڤناجوه.

Yue Chinese : 塞麗娜是唯一一個除了露營外,還提供宿舍住宿和熱餐的護林站。La Leona、San Pedrillo和Los Patos只提供露營,不提供膳食服務。Acehnese (Arabic script) : ڽي ݢمڤوڠكين ك امن ايدين لڠسوڠ بك تامن بك اورڠ كميت ستاسيون د ڤويرتو جيمينيز, تاڤي اوق ڽن هنا جيتوڠ كرتو كريديت

Yue Chinese : 可以直接從希門尼斯港的護林站獲得公園許可證,但他們不接受信用卡Acehnese (Arabic script) : ڤلاينن تامن (م اي ن ا ى) هنا جيڤتربيت ايدين لبيه داري سي بلن تروء ڽڠ جيهيندر.

Yue Chinese : 公園管理局(MINAE)不會簽發預期到達日前超過一個月的公園許可證。Acehnese (Arabic script) : چافي نيت ايل سول جيڤتبا جيڤلاكو ريسيرفاسي ڠن يوم $٣٠ ,اتوا $١٠ ك تيكت سي اوري ; ماوتيت بك ترس كوركوفادو.

Yue Chinese : CafeNet El Sol提供預訂服務,費用為30美元,或者一天門票為10美元。詳情請見他們的科爾科瓦多網頁。Acehnese (Arabic script) : ڤولو چووق ڽنكه ڤولو ڽڠ مساڤت ببس ڠن سلنديا بارو, نا د ڤوليسينيا, بك تڠوه تڠوه بله تونوڠ سامودرا ڤاسيفيك.

Yue Chinese : 庫克群島(Cook Islands)是一個島國,位於南太平洋中部的波里尼西亞(Polynesia),並與紐西蘭自由結盟。Acehnese (Arabic script) : ڽي كه نڠݢري كڤولوان دڠن ١٥ ڤولو ڽڠ ڤاليڠ رايق ڽڠ مسيڤرق د لاؤة لواس جيه ٢,٢ جوتا ك م٢.

Yue Chinese : 群島由15個島嶼組成,分散在220多萬平方公里的海洋上。Acehnese (Arabic script) : دڠن زونا واتو ڽڠ سابن لاݢو هاوي, مجن مجن ڤولوڽن جيكيرا سباݢي ¨هاوي دميوب¨.

Yue Chinese : 由於與夏威夷在同一時區,這些島嶼有時被認為是「下方的夏威夷」。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه لبيه اوبيت, ڽي ترايڠت ڤادوم دري جامو توها هاواي سݢوهلوم جد ك كنݢراءن هنا مندوم تمڤت دوم اورڠ لوار ڽڠ لواه ڠن ݢدوڠ سلاءين جيه.

Yue Chinese : 雖然規模較小,但它讓一些年長的遊客想起在成為州之前沒有所有大型旅遊酒店和其他開發項目的夏威夷。Acehnese (Arabic script) : ڤولو چووق هنا كوتا تاڤيه نا م ١٥ ڤولو ڽڠ مبيدا. ڽڠ ڤهون تهت ڽنكه راروتوڠا ڠن ايتاتوكي.

Yue Chinese : 雖然庫克群島沒有城市,但是由15個不一樣的島嶼組成。主要的島嶼有拉羅湯加和艾圖塔基。Acehnese (Arabic script) : بك نڠݢري ماجو اوري ڽي, ݢڤسديا تمڤت ايس ڠن بو بڠوه كا ݢاڠكت جد ك بنتوك سني.

Yue Chinese : 在今天的發達國家,豪華床鋪和早餐已昇華成一種藝術。Acehnese (Arabic script) : دبك اوجوڠ اتس, ب&ب جلس مسايڠ ك ڤون تهت بك دوا هل: تمڤت ايس ڠن بو بڠوه.

Yue Chinese : 在高尚市場,民宿主要在兩方面競爭:床上用品和早餐。Acehnese (Arabic script) : بيئسا جيه, بك تمڤت ڽڠ ڤاليڠ ݢج لاݢو ڽن اوارڠ بيئسا جيه مرومڤک تمت ايس ڤاليڠ ݢج, موڠكين ايجر ليمبوت د ڤݢج ڠن جاري اتوا تمڤت ايس انتيق.

Yue Chinese : 因此,在如此精緻的場所,人們往往很容易找到最豪華的床上用品,可能是手工製作的被子或古董床。Acehnese (Arabic script) : بو بڠوه جد روه كماڠت موسيم داءيره اتوا ݢهيدڠ خص ڤو رومه.

Yue Chinese : 早餐可能包括當地的時令美食或由主人烹調的特色佳餚。Acehnese (Arabic script) : تماتور موڠكين سابوه ݢدوڠ توها مسجاره دڠن ڤرابوت انتيق, هلامن مراوت ڠن سابوه كولم ملاڠوى.

Yue Chinese : 場景可能是一個充滿歷史意義的舊建築物,當中有古色古香的家具、修剪整齊的草地和游泳池。Acehnese (Arabic script) : تاموڠ لم موتو ݢتا ڠن ڤبوت ڤرجالنن جيؤه نا دايا تاريك اينترينسيك لم كسدرهان.

Yue Chinese : 坐上你自己的車,開始一段漫長的公路旅行,其簡單的體驗具有內在的吸引力。[Day31]

Acehnese (Arabic script) : هنا لاݢو موتو ڽڠ لابيه رايق, ݢتا موڠكين قايم دڠن با موتو ڠن ݢتڤوى بتس جيه.

Yue Chinese : 與大型車輛不同,你可能已經很熟悉自己的車,也知道它的局限。Acehnese (Arabic script) : ڤدوڠ سابوه تندا بك ڤروڤرتي اتا دري اتوا بك سابوه كوتا دڠن اوكوران ڤادوم ڤيه جد دڠن موداه ݢتاريك ڤرهاتين.

Yue Chinese : 在私人物業或任何規模的城鎮裡搭帳篷都很容易引起不必要的注意。Acehnese (Arabic script) : ڤانك جيه, نڤاكي موتو ݢتا ناكه چارا ڤالڠ ݢج ك ڤرجالنن تاڤي جارڠ كدري چارا ك ¨خيمه¨.

Yue Chinese : 簡而言之,開車是一種很好的公路旅行方式,但它本身很少是一種「露營」方式。Acehnese (Arabic script) : مخيمه موتو جد وڠكين مسل ݢتا نا ميني فان رايق, س او ص, سيدن اتوا ستاسيون واݢون دڠن كورسي ڽڠ جد د ڤايس.

Yue Chinese : 如果你有一架座位可以攤平的大型小貨車、越野車、小轎車或旅行車,就可以進行汽車露營。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه هوتيل ݢڤواريس نيبك نامن مه ݢريتن اڤوى اواڤ ڠن كاڤل لاؤة; اݢوهلوم ڤرڠ دونيا كدوا, بك ابد ك-١٩ تي ك-٢٠.

Yue Chinese : 有些酒店的歷史可以追溯到蒸汽鐵路和遠洋輪船的黃金時代(即19世紀或20世紀初第二次世界大戰之前)。Acehnese (Arabic script) : هؤتيل هؤتيل ڽي تمڤت اورڠ كاي ڠن اورڠ مشهور عوه اوري ݢڤيوه, ڠن قايم ݢڤراست ڤاجوه بو مالم ڠن سواسن مالم سيب مسنڠ.

Yue Chinese : 這些酒店是當時的富人、名人住的地方,通常有精緻的餐飲和夜生活。Acehnese (Arabic script) : ڤككس جامن دوم, هنا فاسيليتس ڽڠ بارو, ڠن عمور ڽڠ ݢج ڽن كا جد ك صفت اوق ڽن.

Yue Chinese : 懷舊的裝備,缺乏最新的設施,以及某種優雅的古老味道,也是它們的部分特色。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا جيه اوق ڽن ݢايدڠ ك ڤريسيدن اتوا ڤجابت لاءين ڽڠ تروه.

Yue Chinese : 雖然它們通常為私人所有,但有時也會為來訪的國家元首和其他政要提供住宿。Acehnese (Arabic script) : سيدري اورڠ تماش ڽڠ جل ڤڠ موڠكين جي ڤيكير سيت انك ڤر بن سيݢوم دونيا, هن يتيم ڤيوه بك هوتيل لاݢو ڽن.

Yue Chinese : 一個有一大堆錢的旅客可能會考慮將環球旅行分拆,在很多這些酒店住宿。Acehnese (Arabic script) : هوسڤيتاليتي ايكچهڠ نيتورك ڽن كه سابوه اورݢانيساسي ڽڠ سينمبوڠ انتارا اورڠ دڠن اورڠ ݢمڤوڠ بك تمڤت ڽن او كوتا ڽڠ ݢالك اوق ڽن ساول.

Yue Chinese : 好客的交流網絡是將旅客和他們要去的城市的本地人聯繫起來的組織。Acehnese (Arabic script) : مݢابوڠ بك جاريڠن ڽن قايم جيه سيب ڠن ڤاسي فورمولير اونلينى ساݢل, ادت ڤيه ڤادوم بوه جاريڠن ڽن نا جيڤتبا اتوا جيلاكو تامه شرط.

Yue Chinese : 加入這樣的網絡通常只需要在網上填寫表格;然而一些網絡會提供或要求額外的驗證。Acehnese (Arabic script) : دفترر تمڤت كونجوڠ ڽن كه جد ك بوكتي جيڤرينت اتوا اونلينى, مجن مجن ڠن رىفىرىنسي دڠن ريفيىو لي اوق اورڠ جك تماش ڽڠ لاءين.

Yue Chinese : 然後,網站會以紙本及/或網上形式提供一份可提供服務的東道主名單,有時還會提供其他旅客的推薦和評語。Acehnese (Arabic script) : كوچهسورفيڠ جيتمو بك بولن جانواري ٢٠٠٤ تلس ڤڤروݢرام كومڤوتر كاسيفينتون جي تمو ڤنڤر موره او ايسلاند تاڤي هنا تمڤت ڤيوه.

Yue Chinese : Couchsurfing 成立於 2004 年 1 月,當時電腦程式員凱西·芬頓找到了飛往冰島的廉價航班,卻沒有住處。Acehnese (Arabic script) : جيه جيكيريم ايمايل او ماهاسيسوا بك كامڤوس داءيره ڽن ڠن جيتىريموڠ جل ڤتبا لاينن ڤري.

Yue Chinese : 他向當地大學的學生發送電郵,並收到大量免費住宿的邀請。Acehnese (Arabic script) : هوتيل جل جيلايني اوق مودا – تيڤى عمور اوق دوا ڤلوه تهون – تاڤيه درينه قايم تهت متمو اوق اورڠ جك تماش ڽڠ لبيه توها هينن.

Yue Chinese : 旅社主要為年輕人服務,一般客人大多 20 多歲,但你也經常能在那裡找到年紀較大的旅客。Acehnese (Arabic script) : كلوارݢا دڠن انق ميت جارڠ نا, تاڤي ڤادوم بوه بيليك نا ڽڠ جيبري يدين اوق ڽن بك كامر ڤريبادي.

Yue Chinese : 帶著孩子的家庭很罕見,但一些旅社仍允許他們入住私人房間。Acehnese (Arabic script) : كوتا بيجيڠ د چينا نك جد ك كوتا ڤو رومه اوليمڤيكس وينتر بك ٢٠٢٢, ڽن نك جد ك كوتا كڤهون ڤو رمه ڽڠ نا دوا بوه موسيم اوليمڤيادى سؤم دڠن لڤئي.

Yue Chinese : 中國北京是 2022 年冬季奧運會的主辦城市,這將讓它成為第一個同時舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。Acehnese (Arabic script) : بيجيڠ نك جد ك ڤو رومه ك اچاراڤهون ڠن ك سنتلس ڠن اچارا ايس لم كامر.

Yue Chinese : 北京將舉辦開幕式、閉幕式和室內的冰上比賽。Acehnese (Arabic script) : اچارا سكي لاءين نا بك تمڤت سكي تايزيچهيڠ د زهاڠجياكاو, نا سكيتار ٢٢٠ ك م (١٤٠ ميل) نيبك بيجيڠ.

Yue Chinese : 其他滑雪項目將在距離北京約 220公里(140英里)的張家口太子城滑雪場舉行。Acehnese (Arabic script) : جل ݢريجا ڽڠ نا ڤراياءن تهون ڽڠ ݢمولاءي نيبك اخير نوفيمبير سمڤؤ ستڠوه ماي, ڽن مماچم باݢي منوروت كليندر تهون تيڤ تيڤ ݢريجا.

Yue Chinese : 大多數寺廟都有一年一度的節日,從11月下旬開始到5月中旬結束,這取決於每個寺廟的年曆。Acehnese (Arabic script) : جل فستيفل ݢريجا ڽڠ ݢراياكن سباݢي بهݢين داري تهون ظهر جيه اتوا تهون ظهر ڤتوها اتوا نا كجادين رايق ڤو لاءين ڽڠ نا مسڠكوت ڤاوت دڠ ݢريجا ڽن.

Yue Chinese : 大多數寺廟的節日均是慶祝寺廟的週年紀念日或主持神的生日或任何其他與寺廟有關的重大事件的一部份。Acehnese (Arabic script) : فستيفل ݢريجا كرالا ڽنكه سيب ݢالك تا كالن, دڠن نا ڤروسيسي جيڤڠوى ݢاجه, اوركيسترا ݢريجا اتوا كهندوري لاءين.

Yue Chinese : 喀拉拉邦的廟會節非常有趣,有裝飾華麗的定期大象巡遊、寺廟樂團和其他慶祝活動。Acehnese (Arabic script) : ورلدز فاير (عموم جيه جيكهن ڤاميرن دونيا, اتوا ايكسڤو) ڽن كه فيستيفل رايق اينترناسيونل بهݢين سني دڠن ساينس.

Yue Chinese : 世界博覽會(World´s Fair 或 World Exposition,簡稱世博會),是大型的國際藝術及科學節。Acehnese (Arabic script) : نڠڠري نڠڠري ڽڠ ايكوت ݢڤلمه سني دڠن ڤنديديقن ڽڠ ݢڤامير بك ڤافيفيون ناسيونل ك نك ڤدس خبرخبر دونيا اتوا بودايا ڠن سيجاره نڠݢري اوق ڽن.

Yue Chinese : 參展國家在國家館內展出藝術類及具有教育性的展品,充分展示世界議題或其國家的文化和歷史。Acehnese (Arabic script) : ايكسڤو هورتيكولتورا اينترناسيونل ڽن كه خصوص اچارا ڽڠ جيڤدس مكونتوم بوڠوڠ, كبون بوتاني ڠن ڤوى ڤوى لاءين ڽڠ ناسڠكوت ڤاوت دڠن سلامن.

Yue Chinese : 國際園藝博覽會是個專門展示花卉、植物園及其他與植物相關的展覽活動。[Day32]

Acehnese (Arabic script) : به ڤيه منوروت تيوري اچار لاݢو ڽن جيڤݢج تيڤ تيڤ تهون (واتو اوق ڽن نا بك نڠݢري نڠݢري), لم جيڤوبوت تن.

Yue Chinese : 雖然國際園藝博覽會理論上可每年舉辦一次(只要是在不同國家舉行),不過,實際上並非如此。Acehnese (Arabic script) : اچارا ڽي بيئسا جيه سابي نا نيبك تلو ڠن نم بولن, ڠن جيڤݢج بك لاڤك ڽڠ هنا اوبيت نيباك ٥٠ هيكتر.

Yue Chinese : 活動會期通常長達三至六個月,選在面積至少 50 公頃以上的場地舉行。Acehnese (Arabic script) : ڽن جل فورمت فيلم ڽڠ مبيدا مبيدا ڽڠ جيڤاكي كا متهون متهون. فيلم ستندر ٣٥ م م (٣٦x٢٤ م م نݢاتيف) ڽن كه نيبك عموم جيه.

Yue Chinese : 多年下來有多種不同的底片格式。標準的 35 毫米底片(36 x 24 毫米負片)是最常見的。Acehnese (Arabic script) : جيه ڽن جد نڤاسي دڠن موداه هابيس, ڠن متمو ريسولوسي ڽڠ كيتا كيتا جد تا ڤبنديڠ دڠن د س ل ر.

Yue Chinese : 用完時通常相當容易補貨,且解像度約等於現今的數碼單反相機。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه كاميرا دڠن فورمت تڠوه جيڤاكي فيرمت ٦x٦ چ م, لبيه تڤت جيه ٥٦x٥٦ م م نيݢاتيف.

Yue Chinese : 有些中畫幅菲林相機使用 6 x 6 厘米的格式,更準確來說為 56 x 56 毫米負片。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد جيبري ريسولوسي كا رب ڤت كالي ليڤت ڽڠ ٣٥ مم نيݢاتيف (٣١٣٦ مم٢ صيرسوس ٨٦٤).

Yue Chinese : 其解像度大概是 35 毫米負片的 4 倍(3136 平方毫米相比於 864 平方毫米)。Acehnese (Arabic script) : عالم لوار ڽن ساله سابوه هل ڽڠ جد ك سبب ڽڠ مڤاكت ك سيدري اهلي فوتو, ڠن ڤرلو ك توواه , صبر, ڤڠالمن دان دابس ڽڠ ݢج.

Yue Chinese : 捕捉野生動物是對攝影師最大的挑戰,當中少不了運氣、耐性、經驗和良好的設備。Acehnese (Arabic script) : سيدري اهلي فوتو عالم لوار ڽن سريڠ تهت هن د بوه يوم لي اورڠ, تاڤي لاݢو بن بيدڠ چوك فوتو لاݢو لازيم جيه, سابوه فوتو ڽڠ بتول جيه سابن نا يوم لاݢو سريبو كات.

Yue Chinese : 野生動物攝影看似簡單,但事實上任何的攝影,一張相片都能代表千言萬語。Acehnese (Arabic script) : بيدڠ چوك فوتو عالم لوار ڽن قايم ڤرلو ك لينسا تيليفوتو ڽڠ ڤاڽڠ, ادتڤيه هل لاݢو سابوه كاون چيچم اتوا مخلوق ڽڠ هالوس ڽڠ ڤرلو ك لينسا ڽڠ لاءين.

Yue Chinese : 野生動物攝影一般需要一支長焦鏡頭,而拍攝一群鳥類或微小生物則需要其他鏡頭。Acehnese (Arabic script) : لا مناتڠ ڽڠ لاݢق ڽن ڤايه بك تاتمو, ڠن لم تامن كادڠ نا كه اتوران ڽڠ ݢلارڠ ك تاچوك فوتو ك اره توجوان كومرسيل.

Yue Chinese : 許多奇異的動物都難以找到,而公園有時會就商業拍攝訂立一些規則。Acehnese (Arabic script) : مناتڠ جواه كادڠ جد ك مالو اتوا جد ك جواه. چواچ كادڠ جد ك لڤئي, سؤم, اتوا سباليك جيه مبهيا.

Yue Chinese : 野生動物可能害羞或具侵略性。環境可能寒冷、炎熱或極端。Acehnese (Arabic script) : دونيا ڽي نا لبيه داري ٥٠٠٠ بهسا ڽڠ مبيدا-بيدا, نا روه چيت لبيه داري دوا ڤلوه ڠن ٥٠ جوتا اتوا لبيه اورڠ ڽڠ ݢڠوى بهسا بهسا ڽن.

Yue Chinese : 世界上有 5000 多種不同的語言,其中超過20種語言有 5000 萬或以上使用者。Acehnese (Arabic script) : كات كات ڽڠ متوليه ڽن قايم لبيه موده بك تامفهوم د بنديڠ كات ڽڠ دكهن ڠن بابه, چيت. ڽي لبيه بتول لوم مڠڽو ك ميتا علامت , ڽن بيئسا جيه هيك بك تاكهن دڠن جلس.

Yue Chinese : 而且,書面文字往往比口頭文字更容易理解。這在稱呼語中尤其明顯,因為它們通常很難發出清晰的發音。Acehnese (Arabic script) : لا دوم بن سابوه نڠݢري ڽن بتول بتول جد بهسا ايڠݢريس, ڠن لبيه لوم بك ڽن ݢتا جت نتمو علمو ڽڠ جارڠ نا اوتام جيه بك اورڠ ڽڠ لبيه مودا.

Yue Chinese : 許多國家的所有人都能說得一口流利英語,而在更多的國家,他們的英語水平有限——尤其是年輕人。Acehnese (Arabic script) : نڤيكير, مڠڽو ݢتا جد, سيدري مانچونيا, بوستونيا, جامايكا, ڠن سيدنيسيدر ݢدوق بك سابوه ميجا ݢڤاجوه بو مالم بك سابوه تمڤت سماجوه د تورونتو.

Yue Chinese : 你可以想像,一個曼庫尼人、波士頓人、牙買加人和悉尼人圍坐在多倫多的一家餐廳裡吃晚飯。Acehnese (Arabic script) : اورڠ ڽن ݢكهيم ݢكهيم سابي كدري كدري ݢه ڠن چاليترا داري تيڤ تيڤ داءيره اصل اورڠ ڽن, ڽڠ د ڤتروه دڠن اكسن ڽڠ مبيدا مبيدا ڠن دياليݢ داري تمڤت اصل ماسيڠ ماسيڠ.

Yue Chinese : 他們使用獨特的口音和當地的暗語講述家鄉的故事,彼此分享。Acehnese (Arabic script) : مبلي ڤناجوه بك سوڤرمركيت بيئسا جيه جد ك چارا ڽڠ ڤاليڠ موره ك ڤتمبون بادن. هنا واتو ك ماݢون, ڤيليهن بيئسا جيه ترباتس ك ڤناجوه ڽڠ جد د ڤاجوه سيݢرا.

Yue Chinese : 在超市裡買食物通常是最便宜的。如果沒有機會煮食,便只能選擇現成的食物。Acehnese (Arabic script) : متامه لا سوڤرمركيت ڽڠ نا ماچم باݢي ڽڠ ڤسديا ڤناجوه ڽڠ جد د ڤاجوه سيݢرا. لادوم نا ڽڠ ڤسديا ميكروويف اوفين اتوا الت لاءين ك ڤسؤم ڤناجوه.

Yue Chinese : 越來越多超市提供更多種類的現成食品。有些甚至提供微波爐或其他方法來加熱食物。Acehnese (Arabic script) : لم لادوم نڠݢري اتوا ماچم كدي ناكه ڤاليڠ كورڠ سابوه تمڤت سماجوه د دالم, قايم ڽڠ هنا تهت رسمي ڠن يوم ڽڠ موره.

Yue Chinese : 在一些國家或部分類型的商店,場內至少提供一家餐廳,通常是非正式的餐廳,而且價格實惠。Acehnese (Arabic script) : نڤݢج ڠن نمو مڤادوم اون ڤوليسي درينه ڽڠ كا مچيتق ڠن نومبر اسورانسي درينه ڽڠ لڠكڤ ساجن درينه.

Yue Chinese : 列印並隨身攜帶你的保單及保險公司之聯絡細節。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن سواه ݢڤكالن علامت ايميل اسورانسي ڠن نومبور تاليڤون اينترناسيونل ك نصحة/اوتوريساسي ڠن ڤݢج تونتوتن.

Yue Chinese : 其上需有保險公司的電郵地址和國際電話號碼,在需要建議/授權及索償時會派上用場。Acehnese (Arabic script) : بنا لاءين سابوه ڽڠ كا مچيتق لم تس دري نه ڠن اونلينى (نايميل او درينه كدري دڠن لمڤيرن, اتوا نكبه لم ¨كلاود¨).

Yue Chinese : 在你的行李箱和網上保存另一個副本(向自己發送帶附件的電郵,或儲存在「雲端」)。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو نجك نجك ڠن لڤتوڤ اتوا تابليت, ڤدوق سابوه چيتق لم ميموري اتوا ديسك (ڽڠ جد دياكسيس ادت ڤيه هنا اينترنيت).

Yue Chinese : 如果帶同手提電腦或平板電腦旅遊,可將副本儲存在內存或硬碟中(不需要互聯網亦可存取)。Acehnese (Arabic script) : ڤيه نبري نومبر اسورانسي ڽڠ كا مچيتق ك اورڠ ڽڠ ڤڠن واتو جك جك ڠن شودرا اتوا ڠن ڠن ڽڠ نا د رومه ڽݢ جد بنتو ݢتا.

Yue Chinese : 另外,將文件或聯繫方式的副本交給旅伴及願意幫忙的親友。Acehnese (Arabic script) : روسا رايق (ڤيه دتوري دڠن نن ايلك) ڽن سبتول جيه هن مبهيا, تاڤي كنك د ڤليندوڠ دري جيه مڠڽو اوق ڽن جي انچم.

Yue Chinese : 駝鹿(也稱為麋鹿)並天生沒有攻擊性,但如果牠們感覺到威脅,就會自衛。[Day33]

Acehnese (Arabic script) : يوه اورڠ هن ݢكالن روسا رايق ڽن دس مبهيا, اوق ڽن مجن ݢجك رب رب ڠن ݢڤݢج دريݢه لم بهيا.

Yue Chinese : 當人們不認為駝鹿有潛在危險時,他們可能會太靠近駝鹿,把自己置於危險之中。Acehnese (Arabic script) : ڤچندو جيب اير الكوهول جيب اوبي سيب. الكوهول جي ڤڠاروه اورڠ مماچم باݢي, ڠن نتڤوى ݢاريه ݢتا ڽن سيڤ ڤنتيڠ.

Yue Chinese : 適量飲用酒精飲料。酒精對每個人的影響都不一樣,了解自己的酒量非常重要。Acehnese (Arabic script) : حل كصحتن جڠكا ڤاڽڠ ڽڠ موڠكين نراس جل تهت جيب اير ڽن ڽنكه رلوه اتى ڠن بوتا ڠن ماتى. بهيا ڽڠ موڠكين ڽن متامه جل مڠنو نجيب اير الكوهول ڽڠ د ڤݢج هنا ايدين.

Yue Chinese : 過度飲酒可能導致的長期健康問題,包括肝臟受損,甚至失明和死亡。飲用非法生產的酒精飲品會增加潛在風險。Acehnese (Arabic script) : جيوا هنا جلس ماسيمباݢي ماچم حل كوتور ڽڠ مبهيا لاݢو ميتانول, ڽڠ جد ك سبب بوتا اتوا ماتى ادت ڤيه لم دوسيس اوبيت.

Yue Chinese : 不法烈酒可能含有包括甲醇在內的各種危險雜質,即使少量也會導致失明或死亡。Acehnese (Arabic script) : ݢاچ مات جد لبيه موره بك نڠݢري اسيڠ, اوتام جيه بك نڠݢري اوبيت واسيل ڽڠ اوڠكوه اورڠ كرجا جيه لبيه اوبيت اوڠكوه.

Yue Chinese : 國外的眼鏡可能更便宜,尤其是在人工成本較低的低收入國家。Acehnese (Arabic script) : نڤيكير ك نايكوة اوجي مات د رومه, ڤهون تهت جيه مڠڽو د باير لي اسورانسي, ڠن نمو ريسيڤ جيه ك نجوك بك تمڤت لاءين.

Yue Chinese : 可考慮在居住地做眼科檢查(尤其是在保險保障的情況下),然後把驗眼處方帶到其他地方存檔。Acehnese (Arabic script) : بيڠكى نن ميريك ڽڠ مشهور ترسديا بك تمڤت ڽن بيئسا جيه نا دووا ڤركارا ; لاݢوم دابس ڽن هنا اصلي, ڠن دابس ڽڠ جي تاموڠ ڽڠ اصلي بيئسا جيه لبيه مهل د بنديڠ بك تمڤت اصل.

Yue Chinese : 這些地區的高級品牌鏡架可能有兩個問題;一些可能是仿冒品,真正的進口貨可能比居住地更貴。Acehnese (Arabic script) : كوڤي ڽنكه ساله سابوه ڽڠ ڤاليڠ جل د ڤوبلي لم دونيا ڽي, ڠن ݢتا موڠكن كنك جل نتمو مباݢي ماچم اترا ڽن د نڠݢري درينه.

Yue Chinese : 咖啡是世界上交易最頻繁的商品之一,在你的家鄉或許可以買到很多種類的咖啡。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه منن, جل تهت مباݢي چارا ك ت جيب اير كوڤي نيبك دونيا ڽي ڽڠ موڠكين ڤرلو تاچي راس.

Yue Chinese : 儘管如此,世界上還是有許多獨特的喝咖啡方式,值得我們去體驗。Acehnese (Arabic script) : جك لم رلڠ ( اتوا: كاڽونيريڠ) نا كه جك د ميوب سابوه رلڠ, ڽڠ موڠكين كادڠ تهور اتوا ڤنوه ڠن اير.

Yue Chinese : 峽谷運動(或:溪降運動)就是要進入峽谷底部,那裡可能是乾的或充滿水的。Acehnese (Arabic script) : جك لم رلڠ ڤرلو ك تاڤسڤت ڤادوم بوه هل داري ملاڠوى, ايك چوت ڠن ݢروڤ -- تاڤي مجن ڤرلو ك باچوت مروني اتوا تڤݢج بادن ڽڠ ݢج نك جد تمبوت (تابنديڠ ڠن ايك باتو, نوم ڠن سكوبا اتوا سكي ترون چوت, ك تمسيل).

Yue Chinese : 峽谷運動結合了游泳、攀登和跳躍等運動元素,但與攀岩、水肺潛水或高山滑雪相比,峽谷運動初期只需要相對較少的訓練和較低的體型要求。Acehnese (Arabic script) : جك جؤه ڽن ناكه بوت ڽڠ با روه جك ڠن تاڤق لم عالم لوار, بيئسا جيه تاجك اتس راؤه ڽڠ كانا.

Yue Chinese : 遠足這種戶外活動是指在大自然中散步,通常是在登山小徑上。Acehnese (Arabic script) : جك ڠن اكي چوت اوري نا روه جارق كورڠ نيبك سابوه ميل سامڤي جارك لبيه جؤه ڽڠ جد د جك لم سي اوري.

Yue Chinese : 一日遠足包括不到一英里的距離至可以在一日內完成的更長距離。Acehnese (Arabic script) : بك سي اوري ءيك ݢونوڠ ساجن جك بموداه ڤرلو باچوت ڤرسياڤن, ڠن تيڤ اورڠ ڽڠ صحة جد ݢنيعمتي ڽن.

Yue Chinese : 沿簡單小路的一日遠足其實不需要太多準備,所有一般健康的人都可享受。Acehnese (Arabic script) : كلوارݢا دڠن انق ميت ڤرلو لبيه لا ڤرسياڤن, تاڤي سي اوري د لوار رومه موڠكين لبيه ماڠت دڠن انق ميت ڠن انق ݢوهلوم سيكولا.

Yue Chinese : 有小孩的家庭可能需做更多準備,但嬰兒和學齡前兒童亦可輕易進行一日戶外活動。Acehnese (Arabic script) : سچارا اينترناسيونل نا كارب ٢٠٠ أورݢانيساسي ويساتا جيجك. لي نيبك اوق ڽن د ڤدوڠ كدري.

Yue Chinese : 國際上,現有接近 200 間跑步旅遊公司,大部分都獨立經營。Acehnese (Arabic script) : ڤواريس ݢلوبال روننيڠ تور, ݢو روننيڠ تورڤهوبوڠ لوسينن ڤنا ڤمنداڠن بك ڤت بنوا.

Yue Chinese : Go Running Tours(前身是The Global Running Tours)在四大洲網羅了很多觀光公司。Acehnese (Arabic script) : مداسر بك بارچيلونا تور ڠن چوڤينهاݢون, ڽن باݢس تهت مݢابوڠ دڠن روننيڠ تور ڤراݢوى ڽڠ اصل جيه د ڤراݢوى ڠن لاءين جيه.

Yue Chinese : 它源於巴塞隆拿的 Running Tours Barcelona 和哥本哈根的 Running Copenhagen,很快便擴展到布拉格的 Running Tours Prague 和其他地方。Acehnese (Arabic script) : نا تلو هل ڽڠ ڤرلو ڤتيمڠ سيݢوهلوم ڠن واتو ݢتا جك بك سابوه تمڤت.

Yue Chinese : 旅行之前和期間,有許多事情你都必需考慮。Acehnese (Arabic script) : واتو ݢتا نك جك, نهارڤ سميكير هنا لاݢو اوق ڽن " وي او رومه". ادب, اوندڠ٢, ڤناجوه, لالو لينتس, سمدوم, ستندار بهسا ڠن لاءين جيه نك سمڤي باتس متنتو نيبك ديڤت ݢتا تيڠݢل.

Yue Chinese : 旅行時,不要期望事情像「家鄉時」一樣。禮儀、法律、飲食、交通、住宿、標準及語言等,在某程度上都會與你居住的地方不同。Acehnese (Arabic script) : ڽي ناكه سابوه ڽڠ ڤرلو سابي ݢتا ايڠت, ك كهن كݢوب نيبك مسروي اتوا موڠكين هنا ݢالق چارا لوكال ك ڤبوت.

Yue Chinese : 這是你要經常注意的事情,以避免失望甚或厭惡當地的做事方式。Acehnese (Arabic script) : اݢين ڤرجالنن كانا واتو ابد ک-١٩ . سابوه اݢين ڤرجالنن بيئساجيه سابوه ڤيليهن ڽڠ ݢج ك ڤرجالنن ڽڠ لبيه نيبك ويسات عالم سيݢوهلوم جيه, بودايا, بهسا اتوا نڠݢري ڤڠهاسيلن د ميوب.

Yue Chinese : 旅行社自19世紀出現。當旅程超出了遊客過往對當地的自然環境、風土文化、語言或前往低收入國家的經驗時,旅行社通常是一個不錯的選擇。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه لا اݢينسي اكن ݢچوق لبيه سريڠ ڤسانن تراتور, لي اݢين خصوص بك ڤرجالنن, كيسارن ڤڠ اتوا توجوان.

Yue Chinese : 雖然大部份旅行社接受一般旅程預訂,但許多旅行社會專門提供特定種類的旅程、預算範圍或目的地。Acehnese (Arabic script) : ڽن جد لبيه ݢج تا ڠوي اݢين ڽڠ قايم ڤسن ڤرجالنن سابن ڠن ݢتا.

Yue Chinese : 最好選擇一間大多數旅程與你較為相似的旅行社。Acehnese (Arabic script) : كالن بك ڤو ڽڠ ݢڤتب لي اݢين, ڤو ڽڠ نا بك ويبسيت اتوا بك تيڠكڤ توكو.

Yue Chinese : 看看旅行社正在推廣的旅程,無論是在網站上還是在門店櫥窗。[Day34]

Acehnese (Arabic script) : مثل ݢتا كنك كالن دونيا دڠن موراه, ك ڤرلو, ݢايا اوديڤ اتوا تنتاڠن, ڤادوم بوه چارا ك ڤوبوت ڽن.

Yue Chinese : 如果你想便宜地去看世界,不論是為了節省旅費、體驗生活或挑戰,都有一些方法可以做到。Acehnese (Arabic script) : بك داسر جيه, اوق ڽن سرج لم دوا بوه كلومڤوك : كرجاسيرا مجك٢ اتوا ݢچوبا ڠن ڤتهن ڤڠ تبيت ݢتا. ارتيكل ڽي ناكه فوكوس بك ڽڠ اخير.

Yue Chinese : 基本上大致可分為兩類:一邊旅行一邊工作或盡量限制開支。本文重點討論後者。Acehnese (Arabic script) : ك اوق ڽن ديسديا ݢكوربنكن كڽامنن , واتو ڠن ڤريديكتابيليتس ك ڤتهن ڤڠ تبيت سمڤي كا رب نول كالن ڤالڠ باچوت ڤڠ ك جك٢.

Yue Chinese : 對於願意犧牲舒適度、時間和希望將開支降到近乎零的人,請參考最低預算的旅行。Acehnese (Arabic script) : سارن ڽن اسومسي جيه اورڠ مجك٢ هنا ݢچمچور , ڤلڠݢارن, نا ڤرتيسيڤاسي لم ڤكن ايلݢل, اورڠ لاكو٢, اتوا ايكسڤلويتاسي اورڠ لائين ك اونتوڠ دري.

Yue Chinese : 這建議假設旅行者不會偷竊、擅闖私人地方、參加非法市場、乞討或為了自身利益以其他方式剝削他人。Acehnese (Arabic script) : سابوه ڤوس ڤڤاريقسا بيئسا جيه ڤيوه ك ڤهون واتو د ترون نيبك كاڤل.

Yue Chinese : 入境檢查通常是下機、下船或下車後的第一站。Acehnese (Arabic script) : نيبك كريتا اڤوى ليوات-باتس اينسڤيكسي ك جي ڤبوت واتو كريتا اڤوى د جك ڠن ݢتا هاروس نا كرتو ايدنتيتاس دڠن ݢتا واتو نا ايق ساله سابوه كرتو كريتا اڤوى ڽن.

Yue Chinese : 在某些跨境列車上,入境檢查是在運行的列車上進行的,你登上此類列車時應隨身攜帶有效的證件。Acehnese (Arabic script) : بك كريتا ايه مالم, ڤسڤور جد جيڤساڤت لي كوندوكتور سهيڠݢا ايه ݢتا هنا جيڤكارو.

Yue Chinese : 在過夜列車上,車長可能會先收集護照,這樣就不會打擾你的睡眠。Acehnese (Arabic script) : ڤندفتارن ناكه سابوه شرط تامه ڤ ڤروسيس ۏيسا, بك ڤادوم بوه نڠݢري, ݢتا هاروس مدفتر دڤت ڠن علامت ݢتا تيڠݢل ك ڤيهك بروينڠ د سيديه.

Yue Chinese : 登記是簽證流程的附加條件。在某些國家,你必須向當地機關登記你的資料和留宿地址。Acehnese (Arabic script) : ڽي موڠكين ڤرلو ݢڤاسوى سابوه فورمولير دڠن ڤوليسي د سينن اتوا مكونجوڠ او كنتور ايميݢراسي.

Yue Chinese : 這可能需要到當地警察局或入境處填寫表格。Acehnese (Arabic script) : بك لا نڠݢري دڠن هوكوم لاݢو ڽن, هوتيل لوكل نك ݢڤبوت ڤندفتارن (ڤستيكن ك متاڽوڠ).

Yue Chinese : 在許多有此規定的國家,登記手續會由當地酒店協助辦理(緊記詢問職員)。Acehnese (Arabic script) : لم مسئله لائين, هڽا اوق ڽن تيڠݢل د لوار اكوموداسي ويساتا ڤرلو مندفتر. ادت ڤيه, ڽي د ڤݢج حكم جؤه لبيه كابور, جادي ݢميتا سيݢوهلوم ڽن.

Yue Chinese : 亦有其他例子是只有住在一般遊客住宿設施以外的旅客才需要登記。但這令規定更模糊,因此必須先了解清楚。Acehnese (Arabic script) : ارسيتكتور نا هوبوڠن دڠن ديساين ڠن كونستروكسي ݢدوڠ. ارسيتكتور نيبك سابوه تمڤت قايم جد ديا تاريك سيدري توريس.

Yue Chinese : 建築學研究建築物的設計和建造。一個地方的建築本身往往就是一個旅遊景點。Acehnese (Arabic script) : لي ݢدوڠ ڽڠ سوكوڤ چداه ك جيكالن ڠن جيڤندڠ نيبك باڠونن ماڽڠ اتوا نيبك جنديلا ڤوسيسي-ڤس جد چده ك دكالن.

Yue Chinese : 許多建築物看起來都很漂亮,而從高樓上或從一個位於巧妙位置的窗口看到的景色也是會讓你注視的美景。Acehnese (Arabic script) : ارسيتكتور مرمڤک جؤه ڠن بدڠ لائين ݢتاموڠ لم رنچان كوتا, تكنيك سيڤيل, سني ديكوراتيف, ديساين بك لم ڠن ديساين لندسكاڤي.

Yue Chinese : 建築與城市規劃、土木工程、裝飾藝術、室內設計和景觀設計等其他領域有相當大程度的重疊。Acehnese (Arabic script) : ݢجوك كيبن اتور ل ڤوبلي ڽن, ݢتا كنك ميتا جومله بجلس دونيا مالم كن جك٢ بك البوقورقوى, اتوا سنتا في.

Yue Chinese : 考慮到許多普韋布洛的偏遠程度,如果你不到阿爾伯克基或聖達菲,你將無法找到大量夜生活。Acehnese (Arabic script) : تاڤي كارب مندوم كاسينو ڽڠ ترچنتوم بك اتس ݢجوك اير, ڠن ڤادوم نيبك ڽن ݢب هيبوران ڽڠ مميريك (خصوص جيه ڽڠ رايق لم ليڠكر البوقورقوى ڠن سنتا في).

Yue Chinese : 然而,幾乎所有上面列出的賭場都提供飲料,其中一些還帶來知名品牌的娛樂(主要是緊鄰阿爾伯克基和聖達菲的大型賭場)。Acehnese (Arabic script) : ڤرلاهن : بر كوتا-اوبيت د سيني هنا سابي تمڤت ݢج ك ڤڠونجوڠ لوار نڠݢري ك دوق ساجن.

Yue Chinese : 注意:這裡的小鎮酒吧不見得是外州遊客玩樂的好地方。Acehnese (Arabic script) : ك سابوه هل, ميكسيكو اوتارا بارو كانا مسئله خصوص دڠن با موتو تڠوه مابوك, ڠن كونسينتراسي اورڠ با موتو مابوك ماڽڠ تي ك بر كوتا اوبيت.

Yue Chinese : 一方面,新墨西哥州北部有嚴重的醉駕問題,而且小鎮酒吧附近是醉駕司機高度集中的地方。Acehnese (Arabic script) : مݢمبر اتوا چر٢ ڽڠ هنا مهت ناكه جيتوري سباݢي ݢراففيتي.

Yue Chinese : 不受歡迎的壁畫或亂塗亂畫被稱為塗鴉。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ڽن جؤه نيبك هل ڽڠ دس موديرين, جل اورڠ موڠكين ڤهوبوڠ ڽن دڠن انق مودا ڽڠ ڤرلوس ارتا عموم ڠن ڤريبادي ݢڤاكي چيت ݢدوڠ.

Yue Chinese : 雖然它絕不是一個現代現象,但大多數人可能會把它與年輕人用噴漆破壞公私財產聯想在一起。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, جيني كا نا سنيمن بوت جاري ڽڠ چاروڠ, اچارا بوت جاري ڠن بينتيه ڽڠ "جد لا حكوم" ݢمبر بوت جاري لم باݢي ڽي قايم هي كريا سني نيبك سني هنا تربچا.

Yue Chinese : 然而,現在有正式的塗鴉藝術家、塗鴉活動和「合法」塗鴉牆。在這種背景下,塗鴉活動往往更像藝術品,而不是難以辨認的標籤。Acehnese (Arabic script) : سروم بوميراڠ ڽن كه سابوه كاهليان ڽڠ مشهور ڽڠ ݢالك لي اورڠ رامي.

Yue Chinese : 投擲回力鏢是一項許多遊客都想學習的受歡迎技能。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نك مروني سروم بوميراڠ جيوي لوم بك جاري درينه, نڤتونتو درينه مرومڤک بوميراڠ ڽڠ ڤس ك نڤووي.

Yue Chinese : 如果你想學習投出會回到你手中的回力鏢,則應確保你有一個適合回轉的回力鏢。Acehnese (Arabic script) : جل بوميراڠ جيسديا د اوستراليا سبتول جيه هنا جيوي. ڽي تهت ݢج ك اورڠ ڤهونك بيك ݢاوجي سروم لم واتو ماڠين

Yue Chinese : 澳洲大多數的回力鏢都是不可返回的。初學者最好不要嘗試在大風中投擲Acehnese (Arabic script) : ڤناجوه هاڠي ڽن ڽڠ جي تاݢون لم روهوڠ تانوه سؤم.

Yue Chinese : Hangi餐食是在地下的熱坑烹調的。[Day35]

Acehnese (Arabic script) : روهوڠ جي ڤسؤم دڠن باتو سؤم ڠن اڤوى, اتوا بك ڤادوم بوه تمڤت بومي ڽڠ سؤم ݢڤݢج ك تمڤت تانوه جد سؤم كدري.

Yue Chinese : 坑洞可以是以火燒熱石加熱,或是在一些地熱令地面自然變熱的地點挖掘。Acehnese (Arabic script) : هاڠي قايم ݢبوه ک ݢتاݢون لم تراديسي ڤڠݢڠ ك ڤناجوه مالم.

Yue Chinese : hangi經常被用來烹調傳統的烤肉風格晚餐。Acehnese (Arabic script) : ننا ڤدوم٢ بوه تمڤت جي ڤتبا سؤم بومي هاڠي, ادت هاڠي لاءين جيه جد تارسا د چهريستچهورچه, ويلليڠتون, ڠن بك تمڤت لاءين.

Yue Chinese : 羅托魯瓦的幾個地方都有提供以地熱烹調的hangi,而其他hangi可以在克賴斯特徹奇、惠靈頓和其他地方嚐到。Acehnese (Arabic script) : ميترورايل نا دووا بوه تيڠكت د كوموتير ݢرتن اڤوى د دلم جيه ڠن سكليليڠ چاڤو توون : ميترو ڤلوس (ݢسبوت سيت تيڠكت ڤهون) ڠن ميترو (ݢسبوت تينڠكت تلو).

Yue Chinese : MetroRail在開普敦內外的通勤火車上有兩個等級:MetroPlus(亦稱為頭等艙)和Metro(稱為三等艙)。Acehnese (Arabic script) : ميترو ڤلوس ڽنكه ڽݢ لبيه ماڠت ڠن هنا تهت مسك٢ تاڤيه لبيه مهل باچوت, بهڤيه منتڠ نا ڽڠ برت موراه نيبك تيكيت ميترو بيئسا او ايروڤا.

Yue Chinese : MetroPlus更舒適,也不那麼擁擠。雖然稍微貴一點,但還是比歐洲的普通地鐵車票便宜。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ݢرتن اڤوى نا ڤلاتيه ميترو ڤلوس ڠن ميترو; ڤلاتيه موتور ڤلوس سابي ݢدوق بك اوجوڠ ݢرتن اڤوى تي ڠن چاڤي توون.

Yue Chinese : 每列火車都有MetroPlus和Metro車廂; MetroPlus車廂總是在火車的後方,離開普敦最近。Acehnese (Arabic script) : ممي ک اورڠ لاءين, مبيك تڤتلس تس نيبك دس بك دري ته, ڽڠ ك ڤهون تهت مڠڽو درينه نك ليڠكر او چر اينتيرناسيونل.

Yue Chinese : 為別人攜帶行李—永遠不要讓你的行李離開你的視線,尤其是當你越過國際邊境的時候。Acehnese (Arabic script) : درينه جد نتهو درينه جيبوه سباݢي اورڠ ڽڠ مي ناركوبا هنا منتڤوى لى درينه, ڽڠ نك ڤݢج درينه, ڽڠ نك ڤݢج درينه مڤركارا.

Yue Chinese : 你可能會發現自己在不知情的情況下被用作運毒,這會讓你陷入很大的麻煩。Acehnese (Arabic script) : ڽي ترماسوق بك ڤريه مبنجر, لاݢو اسو ڤلاچك ناركوبا جد جي ڤاكي دوم جن هنا جيڤݢه-ڤݢه.

Yue Chinese : 這包括排隊等候的時間,因為當局可以隨時使用緝毒犬而不另作通知。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم بوه نڠݢري كا اولق حكمن ڽڠ كجم به ڤيه ك ڽڠ ك ڤهون ملڠݢيس; ڽي كا بن مندوم حكمن كرڠكيڠ لبيه نيبك ١٠ تهون اتوا ماتي.

Yue Chinese : 某些國家對初犯亦有極其嚴厲的懲罰;懲罰可以包括十年以上的監禁或死刑。Acehnese (Arabic script) : تس ڽڠ هنا سي كالن ڽن ناكه ترݢيت ڤنچوري ڠن ك ݢالك جيڤرهاتي لي سبرڠكاسي ڽڠ نا كراجن ك جيأنچم بهوم.

Yue Chinese : 無人看管的行李是盜竊的目標,也可能會引起提防炸彈威脅的局方注意。Acehnese (Arabic script) : د رومه, كرن كنوڠ سابي كمون بك تمڤت دري, هاير جيه سيڤ برت ماڽڠ ݢتا ك كبل ك كمون.

Yue Chinese : 在家時,因為常常接觸到當地的病菌,你很有可能已對其免疫。Acehnese (Arabic script) : تاڤي نيبك دونيا ڽڠ لائين, ديڤت علمو ك فونا بكتري ڽڠ هي بارو كدرينه, ݢتا موڠكين لبيه جيه نڤلوڠ بك ڤركارا.

Yue Chinese : 但在世界上的其他地方,有著對你來說是全新的細菌群,你就非常有可能碰上問題。Acehnese (Arabic script) : منن چيت, بك چواچ سئوم باچوت, كمون جيتيموه سيب باݢس ڠن اودڤ جيه تهت تريب دلوار توبوه.

Yue Chinese : 另外,在較溫暖的氣候中,細菌生長速度更快,且也能在體外生存更長時間。Acehnese (Arabic script) : ڽنكه هنتو ڤروت دلهي, كوتوك فرعون, باله دندم مؤنتيزوما, ڠن لي ڠن اوق ڽن.

Yue Chinese : 從而催生了「德里肚」、「法老的詛咒」、「蒙特祖瑪的復仇」等別稱。Acehnese (Arabic script) : لاݢو هل جيه ڤركارا ڤتلس نفس بك چواچ ڽڠ تهت لفئ, ڤركارا لم ڤروت بك چواچ سؤم سيب عموم ڠن جل كجادين جؤه تهت داري كارو ك ݢتا تاڤي هنا تهت مبهيا.

Yue Chinese : 就如同在較寒冷氣候中的呼吸道問題一樣,腸道問題在熱帶氣候中很常見,但多數僅為明顯不適的症狀,並不太危險。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو تانك جك او نڠݢري ڽڠ ماجو كڤهون تهت اتوا د بهݢين دونيا ڽڠ بارو ببيك تا ڤإيليه اكن نا موڠكين تركجوت تاڽوى ڠن بودايا لوار.

Yue Chinese : 假如是首次於發展中的國家或在新發掘的地方旅遊,請切勿低估潛在文化衝擊。Acehnese (Arabic script) : جل جامو ڽڠ تيمڠ, ڠن چاروڠ ك تالور ڠن ڠن ڤرجالنن دونيا ڽڠ تڠوه ماجو, د ڤت جل ڤسابن ساري بودايا اوبيت جد متامه باݢس.

Yue Chinese : 發展中國家旅行的新事物考起了不少經驗老到的旅客,許多微細的文化調整迅速累積起來會令人吃不消。Acehnese (Arabic script) : ڽڠ ڤهون بك سيأوري٢ ڤهون ݢتا, نڤيكير٢ ك نسيوا هوتيل, ڤناجوه, جيسديا مݢايا لاݢو اوق بارت ڠن ڽڠ ݢج ك متولوڠ ڤسابن دري.

Yue Chinese : 尤其在剛展開旅程的時侯,你可考慮西式和高質素的酒店、食物和服務,有助適應環境。Acehnese (Arabic script) : بيك تڠت بك كاسور اتوا د اتس تانه بك تمڤت ڽڠ هنا نتڤوى نا مناتڠ بك داءيره ݢتا.

Yue Chinese : 在你不熟悉當地動物生態的地方,不要睡在床褥或地墊上。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو ݢتا نجك مخيمه, نمو تمڤت ايس ڽڠ جد تبا٢ اتوا ايون دودي ك تهيندر دري ته نيبك اولر, كالا, ڠن سجنس جيه.

Yue Chinese : 如果你要露營,請帶備露營床或吊床,以防有蛇和蠍子等。Acehnese (Arabic script) : ڤاسي رومه ݢتا ڠن كوڤي ڽڠ مهل ڠن تى چهاموميلى ڽڠ ڤتنڠ دري عوه واتو مالم.

Yue Chinese : 早上在家中享用濃郁的咖啡,在晚上則享用讓人放鬆的洋甘菊茶。Acehnese (Arabic script) : واتو ݢتا تڠوه جك ليبوران بك هوتيل, ݢتا نا واتو ك ڤماڠت دري ته ڠن ڤرواڠ ببرت م ڤادوم مينيت ك تاڤݢج سابوه ڽڠ ايستيميوا.

Yue Chinese : 當你在家度假時,你有時間犒賞自己,花額外幾分鐘時間泡煮特別的東西。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو ݢتا لبيه ݢالك نجك٢ لم اوتن, نچوق واتو ك نڤݢج جوس اتوا نڤݢج مڤاديت بوه سموتهي:

Yue Chinese : 如果你想再冒險一點,利用這個機會去榨汁或混製一些奶昔:Acehnese (Arabic script) : موڠكين ݢتا تاتمو جيب اير ڽڠ بيئسا ڽڠ جد ك بو بڠوه واتو نوي بك كرجا سي اوري٢.

Yue Chinese : 也許你會發明一種當你回到日常生活時,可以當早餐的簡單飲料。[Day36]

Acehnese (Arabic script) : مڠڽي نتيڠݢل د كوتا ڠن مماچم باݢي اير جيب قايم تهت نجك بك بار ڠن ڤوب بك نڠݢري جيران.

Yue Chinese : 如果你生活在一個擁有多元飲酒文化的城市,可到訪社區中你不常去的酒吧或酒館。Acehnese (Arabic script) : ك اورڠ ڽڠ هنا مفهوم ڠن جارݢون ميديس, كات٢ اينفيكسي اتوا مجڠكيت نا ارتي ڽڠ مبيدا.

Yue Chinese : 對於那些不熟悉醫學術語的人來說,「傳染性」和「接觸性傳染性」這兩個詞有著截然不同的含義。Acehnese (Arabic script) : ڤڽاكيت ڽڠ جيئيق ڽنكه ڤڽاكيت ڽڠ مسابب لي ڤاتوݢين, لاݢو ويروس, كومن, كولت اتوا ݢلڠ.

Yue Chinese : 傳染病是由病原體如病毒、細菌、真菌或其他寄生蟲引起的疾病。Acehnese (Arabic script) : ڤڽاكيت ڽڠ جيئيك ڽنكه ڤڽاكيت ڽڠ موداه جيئيك دڠن نا ته تي ڠن اورڠ ڽڠ تڠوه ساكيت.

Yue Chinese : 接觸性傳染病是一種在受感染者附近就會很容易被傳播的疾病。Acehnese (Arabic script) : سوم ڤمرينته ݢيور تاموڠ اورڠ جك تماش, جد ك اورڠ تمڤت تيڠݢل, نڠݢري اوق ڽن جي واكسين مباݢي ڤڽاكيت.

Yue Chinese : 許多國家政府要求入境的旅客或離境的國民接種針對一系列疾病的疫苗。Acehnese (Arabic script) : ڤرشراتن ڽي موڠكين منوروت ڤوى ڽڠ قايم جيساور اتوا لي اورڠ جك تماش.

Yue Chinese : 這些要求通常取決於旅客曾到訪過或打算到訪的國家。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه هل ڽڠ ترلبه د چهارلوتتي, چارولينا اوتار, ڽنكه جل تمڤت ݢج ڽڠ جد تاڤيليه ك كلوارݢا.

Yue Chinese : 北卡羅來納州夏洛特市的優勢之一是它為家庭提供了大量高質量的選擇。Acehnese (Arabic script) : اورڠ بك ولايه لاين قايم ݢكهن ڤياسن مشودار جد ك سابب ڤهون تامينه كنن, عوه تلس ڽن جامي قايم ݢراس كوتا ڽن ماڠت ك معين ڠن انق ميت.

Yue Chinese : 其他地區的居民通常會把家庭友好作為移居那裡的主要原因,而遊客們也會發現,有孩子在身邊也能很容易享受到這座城市。Acehnese (Arabic script) : لم ٢٠ تهون ڽڠ كا لڤس, دوم تمڤت ڽڠ انق ميت ݢالك بك كوتا چهارلوتتي كا متامه باݢس لاݢين.

Yue Chinese : 過去20年,夏洛特上城區中適合兒童的選擇以幾何級數增加。Acehnese (Arabic script) : تاكسي هنا قايم ݢئيك لي اورڠ د چهارلوتتي ادت ڤي منن نا چيت ݢئيك لم مجن واتو.

Yue Chinese : 在夏洛特,家庭一般不使用的士,雖然在某些情況它會有一定用處。Acehnese (Arabic script) : نا اوڠكوس تامه مڠڽو لبيه داري ٢ دري ڤنومڤڠ, ڽي كه ڽڠ ڤݢج يوم تاكسي لبيه مهل نيبك ڽڠ جيڤرلو.

Yue Chinese : 超過兩名乘客時就需要額外收費,所以這個選項可能比必要的更昂貴。Acehnese (Arabic script) : انترتيكا ناكه تمڤت ترلڤي د بومي, ڠن مكليلين كوتوب سلاتن.

Yue Chinese : 南極洲是地球上最冷的地方,圍繞著南極。Acehnese (Arabic script) : كمنجوڠ توريس مهل, ݢتونتوت بصحت بادن, هاڽ جد واتو موسيم سؤم نوويمبير-فبرواري, ڠن سباهݢين رايق هاڽ جد د سمننجوڠ, كڤولوان, ڠن لاؤة روسس.

Yue Chinese : 旅遊費用高昂,要求身體健康,並只能在11月至2月之間的夏天進行,而且主要限於半島、島嶼和羅斯海。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم ريبو ستاف تينڠݢل د سيني د موسيوم سؤم س سكيتر ڤت لوسين تمڤت ڤيوه ڽڠ بيئسا جيه لى د داءيره ڽن; سجومله اوبيت لاءين تيڠݢل سلام موسيم لڤيى.

Yue Chinese : 在夏天,有數千名工作人員住在這裡,有大約 50 位駐紮在這些地區;只有很少數人留下來過冬。Acehnese (Arabic script) : انتارتيكا ڤدالمن ناكه دتارن لمبوڠ ترڤنچيل ڽڠ د توب لى ٢ -٣ كيلو ميتير ايس.

Yue Chinese : 南極洲內陸是一個被 2-3 公里冰層覆蓋的荒涼高原。Acehnese (Arabic script) : تور سڤيسياليس اودارا سيݢر٢ جك ك ڤدالمن, ك مايق ݢونوڠ اتوا ك چاڤى كوتوب ڽڠ نا اورام رايق.

Yue Chinese : 偶爾會有專門的航空旅行團前往內陸,登山或到訪有大型基地的南極。Acehnese (Arabic script) : ساوته ڤول ترافيرسي(اتوا جالن راي) ڤاڽڠ جيه ١٦٠٠ ك.م داري ستاسيون م چ موردو د اتس لاؤة روسس او كوتوب.

Yue Chinese : 南極橫貫(或公路)是連接位於羅斯海的麥克默多基地與南極點的一條長1600公里的路線。Acehnese (Arabic script) : جالن راي ڽن ناكه سالجو ڽڠ د ڤداڤت ڠن جرلڠ ڽڠ د ڤاسي سالجو, عوه تلس ڽن د سينن د بوه بنديرا ك تندا. جالن ڽن چوما جد دجك لي موتو معين خصوص, موتو اڠكوت ݢريتن سلجو دڠن ميڽق بينسين ڠن دابه.

Yue Chinese : 路面上是壓實而充滿裂縫的雪,並由旗幟標示起來。只能乘坐專門的拖拉機、裝有燃料和補給的雪橇在上面越過。Acehnese (Arabic script) : موتو اڠكوتن ڽن هنا تهت باݢس, ڽن كه ڤايه جك د كليك ليوات ݢونوڠ ترانس انتارتيكا ماڠت تروك او تانه ڽڠ ماڽڠ.

Yue Chinese : 它們並不是很靈活,所以路線必須繞著橫貫南極山脈轉一個大彎才能到達高原。Acehnese (Arabic script) : سابب ڽڠ ڤاليڠ قايم جد ك چيلاك بك بك موسيم سلجو ڽنكه ليچين جالن, جالن ݢنيرڠ (بينيه جالن ك اورڠ جك ڠن تاڤك) ڠن ڽڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ ڽنكه لڠكه ݢاكي.

Yue Chinese : 冬天最常見的意外大都發生於濕滑的道路、行人路以及(尤其是)台階。Acehnese (Arabic script) : ڤاليڠ كورڠ, ݢتا ڤرلو سيڤاتو ڽڠ ڤه دڠن تافق ݢاكي. سيڤاتو موسيم سؤم بيئسا جيه ليچين تهت بك ايس ڠن سلجو, لادون سيڤاتو موسيم لڤيى ڤيه كورڠ ݢج.

Yue Chinese : 至少,你需要具有合適鞋底的鞋子。夏天的鞋子在冰雪上通常很滑,甚至一些冬天的靴子亦有所不足。Acehnese (Arabic script) : بوڠوڠ تاڤق سيڤاتو جيه بسيب لهوق, ٥ م.م (١/٥ inch) اتوا لبيه, ڠن باهن ڽڠ بسيب لمبوت لم چواچ لڤيى.

Yue Chinese : 坑紋要深至少5毫米(1/5英寸),而質料在寒冷天氣下亦需要夠柔軟。Acehnese (Arabic script) : لادوم سيڤاتو نا ڤنچڠ ڠن نا د ڤدوق الت تامه به بيك مسيرق, ڤس ك دوم سيلوب ڠن سيڤاتو, ك كنوى اتوا توميت ڠن تاڤق ݢاكي.

Yue Chinese : 有些靴子有飾釘,還有一些鑲滿飾釘的附加設備,來應付地滑,適用於大多數鞋子和靴子,為鞋跟或鞋跟和鞋底而設。Acehnese (Arabic script) : توميت بميوب ڠن لواس. اني, انق باتو اتوا سيرا (كالسيوم كلوريدا) قايم دتابور بك جالن اتوا رج به ماڠت واتو ݢجك.

Yue Chinese : 鞋跟應該低而寬。砂石或鹽(氯化鈣)要經常撒在道路或小路上,以提高摩擦力。Acehnese (Arabic script) : سلجو لوروه كن سابوه هل ڽڠ هنا نورمل; نينيه ݢلي ڽڠ لهوق چوما جد جيتهن مليء باچوت , ڠن ترلبيه ݢهون اسي ڽن جد كه ك سرج سلجو.

Yue Chinese : 雪崩並不是反常現象;陡坡只能承受一定雪量,多餘的雪量會以雪崩的形式瀉下。[Day37]

Acehnese (Arabic script) : مسئله جيه ڽنكه سلجو ڽن لكيت, ڤرلو نا ڽڠ ڤڤهون به دترن, ڠن لادوم سلجو ڤيه دترن جد ك ڽڠ ڤڤهون موسيبه ڽن سلنجوت جيه.

Yue Chinese : 問題是,雪是黏性的,所以它需要一些觸發事件才會瀉下,而一部份的雪瀉下可能會觸發其餘的雪連帶瀉下。Acehnese (Arabic script) : مجن٢ ڽڠ ڤڤهون موسيبه ڽن ڽهكه مات اوري ڽڠ ڤسؤم سلجو ڽن, مجن٢ سبب سلجو ڽڠ جيترن لبيه لى, مجن٢ سبب عالم, ڽڠ قايم ڽنكه سبب اورڠ.

Yue Chinese : 有時,最初的觸發事件是太陽暖雪,有時是降雪增加,有時是其他自然事件,但通常是人為的。Acehnese (Arabic script) : تورنادو ناكه سابوه تاميه مڤاسڠ اسي جيه اودارا تكانن رنده, ڽڠ هؤڤ اڠين بك سليڠكر جيه او دالام ڠن او اتس.

Yue Chinese : 龍捲風是一個氣壓極低的旋轉柱體,從周圍向內和向上吸入空氣。Acehnese (Arabic script) : تورنادو ڽن ڤجد اڠين تݢر (قايم ١٠٠-٢٠٠ ميل/جم) ڠن جد د بت ڽڠ ݢهون او اتس لاڠيت, ديمى دابه٢ ڽن مندوم واتو تورنادو مݢراق.

Yue Chinese : 它們會產生強風(通常是每小時100至200英里),能夠將重物捲上半空,並在龍捲風移動時帶動它們移動。Acehnese (Arabic script) : تورنادو مڤونچا سباݢي چوروڠ دترن داري اوان بادى, ڠن جد ك -تورنادو- واتو تروك او تانه.

Yue Chinese : 起始時的形態是從暴雨雲降落的漏斗,當它們觸碰到地面時就會變成「龍捲風」。Acehnese (Arabic script) : ڤڽديا VPN ڤريبادي ( فيرتوال ڤريفات نيتورك) ناكه چارا لبيه ݢج ݢهيندر مندوا سينسور ڤوليتيك ڠن ݢساريڠ ا ڤ كوميرسيال.

Yue Chinese : 個人VPN(虛擬私人網絡)供應商是避開政治審查和商業IP地理過濾的上佳方法。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن لبيه ماجو ك ڤروكسي ويب سبب ڤادوم بوه السن: اوق ڽن ݢ-سيت مندوم لالو لينتس اينتيرنيت, كن ه ت ت ڤ ساݢل.

Yue Chinese : 它們比網頁代理佔優的數個原因包括:它們重新路由所有互聯網的流量,而不僅僅是http。Acehnese (Arabic script) : اوق ڽن بيئسا جيه ڤتبا بنويته لبيه ماڽڠ ڠن كواليتس ڤلاينن لبيه ݢج. اوق ڽن د ايكريڤسي مكاجيه لبيه ڤايه دسليديق.

Yue Chinese : 它們通常會提供更高的頻寬和更好的服務質素。它們是加密的,因此更難被監視。Acehnese (Arabic script) : كنتور بريتا سابي سوليت به مكسود ڽي, دڤݢه ڽن كه ك ¨منچݢه ڤمباجكن¨.

Yue Chinese : 媒體公司經常對其目的撒謊,聲稱這是為了「防止盜版」。Acehnese (Arabic script) : فكتاجيه, كودي ولايه هنا مڤڠاروه ك سالينن ايلليݢل; باچوت-باچوت جيسالين داري ديسك ڽڠ جينك ڤوتر دڠن ݢج بك ڤرڠكت دومڤت نا اصلي جيه دڤوتر.

Yue Chinese : 事實上,地區代碼對非法複製完全沒有作用;一個磁碟的位元對位元複製本可以在任何正本能成功播放的設備上順利播放。Acehnese (Arabic script) : مقصود سبتول جيه ناكه دجوك ك كنتور-كنتور كندالي لبيه رايق ك ڤكن اوق ڽن; ڽن مندوم تنتڠ ڤوتر ڤڠ.

Yue Chinese : 其實際目的是讓這些公司對市場有更多的控制;這一切都是為了賺錢。Acehnese (Arabic script) : سبب د هوى روتى رج اينترنيت, ݢتا هنا ڤرلو ڠوى سابوه كنتور تيليڤون تمڤت ديڤت ݢتا تيڠݢل اتوا ديڤت تاجق.

Yue Chinese : 由於通話是透過網路連線的,你毋需使用位於居住或旅行地點的電話公司。Acehnese (Arabic script) : ڤيه هنا شرط ك ݢتا مرومڤک نومبور لوكل داري تمڤت ݢتا تڠݢل; ݢتا جد مرومڤک سينمبوڠ سينتيرنيت ساتليت بك مانوق كلت, السكا ڠن ڤيليه نومبور ڽڠ ڤت جد ݢتا د مات اوري تاريق أريزونا.

Yue Chinese : 亦沒有你要從居住的社區獲得一個本地號碼;你可以在阿拉斯加奇金的野外獲得衛星網絡連接,並選擇一個號碼,聲稱你身在陽光明媚的亞利桑那州。Acehnese (Arabic script) : ݢتا سواه تابلي نومبور ݢلوبال مڤيسه ڽڠ تيليڤون ڤ س ت ن جد تاهوبوڠ ك ݢتا. د ڤت اصل نومبوى ڽن ناكه سابوه ڤربيداءن ك اورڠ ڽڠ هوبوڠ ݢتا.

Yue Chinese : 通常,你必須單獨購買一個全球號碼,這樣公共電話交換網的電話才能打給你。號碼的來源對打電話給你的人來説有很大影響。Acehnese (Arabic script) : اڤليكاسي ڤنرجمه كات واتو ڽي – اڤليكاسي ڽڠ جت اوتوماتيس مبوه معنا مندوم سيݢمين كاتا داري سابوه بهسا ك بهسا لاءين.

Yue Chinese : 實時文本翻譯應用程式是能夠自動將整段文字段落從一種語言翻譯成另一種語言的應用程式。Acehnese (Arabic script) : ڤادوم اڤليكاسي لم كنيرا ڽي جد ماوبه معنا كات لم بهسا اسيڠ اتوا ڤادوم بوه اوبجيك دونيا ڽاتواتو سي ڽڠ ڤاكى ݢڤاره تيليڤون چاروڠ ك اره اوبجيك.

Yue Chinese : 這個範疇的一些應用程式甚至可以在用戶將智能手機指向現實世界中的標誌或其他物件時,翻譯這些物件上的外語文字。Acehnese (Arabic script) : مسين ڤنرجمه ك جي إيك دڠن اوتوماتيس دراماتيس, ڠن جيني قايم دجوق لبيه كورڠ ترجماهن بتول (ڠن لبيه جارڠ هبا سوه), تاڤي ڤرهاتيان ڤرلو, سابب مسين٢ ڽن موڠكين منتڠ ساله.

Yue Chinese : 翻譯引擎經過顯著改進,現在大多數情況下會提供或多或少正確的翻譯(較少時候出現文理不通的翻譯),但還是需要小心,它們仍然可能把所有意思都弄錯。Acehnese (Arabic script) : ساله سابوه اڤليكاسي ڤاليڠ ده دالم كنيرا ڽي ناكه ݢووݢلى ترانسلاتى, ڽڠ مونݢكين ڤنرجماهن اونلينى تلس چوك كبه داتا بهسا ڽڠ ڤرلو.

Yue Chinese : 在這類應用程式中,其中一個最突出的就是谷歌翻譯,它允許在下載所需語言的數據後進行離線翻譯。Acehnese (Arabic script) : ڤاكي اڤليكاسي ڤتونجوك اره ݢ ڤ س بك تيليڤون چاروڠ ݢتا جد ك موده ڠن چارا ڤاليڠ ڽامن ك ڤتوڽوك اراه واتو ݢتا د لوار نڠݢري.

Yue Chinese : 當你離開自己的國家時,在你的智能手機上使用GPS導航應用程式可能是最簡單方便的導航方式。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد كبه ڤڠ داري بلي ڤتا بارو ك سابوه ݢ ڤ س, اتوا ڤرڠكت ݢ ڤ س اتا دري اتوا سيوا سبوه داري ساله سابوه كنتور رينتل موتو.

Yue Chinese : 比起購買新的GPS地圖,或者單獨的GPS設備,或者從汽車租賃公司租一個更省錢。Acehnese (Arabic script) : مثل ݢتا هنا مرومڤک كونيكسي ك تيليڤون ݢتا, اتوا واتو دلوار جڠكاون, كرجا جيه جد ترباتس اتوا هنا ترسديا.

Yue Chinese : 如果伙的手機沒有數據連線,或者超出範圍,功能可能會受到限制或不可用。Acehnese (Arabic script) : تيڤ ساي كدي مڤاسي دڠن مباريس٢ كارتو تيليڤون-سيݢوهلوم باير ڽڠ جد ديڤاكي داري تىلىڤون عموم اتوا ڤيه تيليڤون بيئسا.

Yue Chinese : 每個街角的商店都擺滿了一排排令人眼花繚亂的預繳電話卡,可以用於付費電話或普通電話。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا سباݢي لر كرتو ݢج ك تيلوڤون دمهو, ڤادوم بوه سڤيسياليس دالم د جوق يوم ڤڠݢيلن ك كلومڤوك نڠݢري متنتو.

Yue Chinese : 雖然大多數電話卡都可以接通任何地方,但有些電話卡專門為特定的國家群組提供優惠的通話收費。Acehnese (Arabic script) : اكسيس ك لاينن ڽي قايم د جوق رج نومبور تيليڤون بيبه ڤولسا ڽن جد جيهوبوڠ داري تيليڤون هنا باير.

Yue Chinese : 使用這些服務的時候,通常要打通一個從大多數電話撥打都不會收取任何費用的不收費電話號碼。Acehnese (Arabic script) : اتورن بهس فوتوݢرافي بيئسا جيه جد ك ركام ويديو, موڠكين جد لبه.

Yue Chinese : 對一般攝影的規則亦適用於拍攝影片,而且規則可能有更多。[Day38]

Acehnese (Arabic script) : مثل چوق سابوه ڤوتو هنا دبري ايدين, مكا جيه هنا سواه تاڤيكير ركم ويديو ڽن.

Yue Chinese : 如果某件東西是不准拍照,那你也別想能夠拍攝影片。Acehnese (Arabic script) : مثل نڤاكي درونى, نڤاريقسا ديلو ڤوى ڽڠ جد تاركم اتوا ايذين تاتمه ڽڠ د ڤرلو.

Yue Chinese : 如果想使用無人機拍攝,緊記事先檢查該地方是否可以拍攝,以及需要什麼許可或額外執照。Acehnese (Arabic script) : ديڤو سابوه درونى تي بندارا اتوا د اتس اورڠ رامي ناكه سابوه ايدي هنا ݢج, بهكن مثل ڽن هنا ايلليݢل لم دائيره ݢتا.

Yue Chinese : 即使在所在地區不違法,在機場附近或人群上方使用無人機絕對是一個壞主意。Acehnese (Arabic script) : ساعت ڽي تيكيت ڤرجالنن اودارا جارڠ د ڤسن لڠسوڠ رج مسكاڤل كن ڤهون ݢستج ڠن ݢبنديڠ يوم.

Yue Chinese : 現在只有很少有人不事先搜尋和比較價格就直接通過航空公司訂票。Acehnese (Arabic script) : كادڠ ڤنربڠن ڽڠ سام ݢجوک يوم مبيدا نيبك مندوم اݢريݢاتور ڠن ڽن د باير ك ميتا ڤربنديڠن ڠن ݢكالن بك ويبسيتى ڤنربڠن ڽن سيݢوهلوم د ڤسن.

Yue Chinese : 有時,同一航班在不同的資訊彙集網站上的價格可能有很大的差異,在預訂前比較搜尋結果和查看航空公司自己的網站是值得的。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه ݢتا هنا ڤرلو سابوه ۏيسا ك ساور سيئت ك نڠݢري متنتو سباݢي توريس اتوا بيسنيس, جك كديه سباݢي ڤلاجر اينترناسيونل عموم جيه ڤرلو واتو تيڠݢل لبيه تريب درڤد جك كديه سباݢي توريس ساݢل.

Yue Chinese : 作爲到某些國家短期到訪的旅客或商務人士,你可能不需要簽證,但作為國際學生去那裏通常需要比普通遊客停留更長的時間。Acehnese (Arabic script) : عموم جيه تيڠݢل د نڠݢري لاءين لم واتو ڽڠ تريب سواه تامرومڤک ويسا ڤهون٢ تهت.

Yue Chinese : 一般來說,在任何外國國家逗留一段長時間都需要你先提前獲得簽證。Acehnese (Arabic script) : ۏيسا ڤلاجر عموم جيه د جوك شرط مبيدا ڠن ڤروسيدور اڤليكاسي داري ۏيسا اورڠ اسيڠ نورمل اتوا ۏيسا اورڠ كرجا.

Yue Chinese : 學生簽證一般有跟普通旅遊或商務簽證不同的要求和申請程序。Acehnese (Arabic script) : ك سبهݢين لي ڽڠݢري, ݢتا تڤرلو سورت داري اينستيتوت تمڤت ݢتا مروني, ڠن بوكتي ڤڠ ك دوكوڠن دري ته سيكورڠ٢ جيه سيتهون ݢتا مروني.

Yue Chinese : 對於大多數國家,你將需要一份你心儀的留學院校發出的錄取通知書,以及至少在課程第一年用以應付生活的資金證明。Acehnese (Arabic script) : تاتماڽوڠ بك اينستيتوسي, سرت ديڤارتيمين ايميݢراسي ك نڠݢري تمڤت ݢتا كنك مروني ك شرط لڠكڤ.

Yue Chinese : 向你希望留學的國家的院校以及移民部門查詢詳細要求。Acehnese (Arabic script) : كچوالي ݢتا سيدري ديڤلومت, كرجا د لوار نڠݢري ڤد عموم جيه ممعنا ݢتا سواه باير ڤاجك واسيل د نڠݢري تمڤت ݢتا تيڠݢل.

Yue Chinese : 除非你是外交官,否則在海外工作通常代表著你必須在所在國家申報所得稅。Acehnese (Arabic script) : ڤاجك واسيل د سوسون مبيدا تيڤ٢ نڠݢري ڠن هرݢا ڤاجك سرت تندا كورڠ مماچم باݢي در سابوه نڠݢري ك ڽڠ لاءين.

Yue Chinese : 不同國家的所得稅架構各有不同,而各國的稅率和稅階亦相差甚遠。Acehnese (Arabic script) : د ڤادوم بوه نڠݢري فيدرل, لاݢو اميريكا شريكت ڠن كانادا , ڤاجك واسيل د لاكو مندوا بك ليفيل فيدرل ڠن ليفيل لوكل, سمڤي هرݢا ڠن تندا كورڠ جد مماچم باݢي داري سابوه ولايه ك ولايه لاءين.

Yue Chinese : 在某些聯邦制國家,如美國及加拿大,會同時徵收聯邦級和地方級的所得稅,因此,其稅率及稅階可能因地區而異。Acehnese (Arabic script) : سمنتارا ڤمريقسأن ايميݢراسي بيئسا جيه هنا اتوا ك شرط واتو ݢتا تروه او تانه-اير ݢتا, كونترول بيا چوكل جد ك كارو.

Yue Chinese : 你回到家鄉通常都沒有入境審查,或只是例行公事,但海關管制卻可能很麻煩。Acehnese (Arabic script) : تڤتنتو لي دري ته ڤوترا ڽڠ د ڠن ڽڠ هن جد تبا ڠن ڤوى ڽڠ تاڤڽتا د لوار.

Yue Chinese : 你需要確認可攜帶和禁止攜帶的物品,並對所有超過法定限制的東西作出申報。Acehnese (Arabic script) : چارا ڽڠ ڤاليڠ موده اونتوق تامولاءي اوسها بك بيدڠ تموليه تنتڠ ملنچوڠ ناكه دڠن نڤمعف درينه بك بيدڠ تموليه د ويبسيت بلوݢ ملنچوڠ.

Yue Chinese : 投入旅遊寫作產業最簡單的方式,就是在知名的旅遊部落格網站上磨練技巧。Acehnese (Arabic script) : عوه تلس درينه ماهير چارا نأتور ڠن نايديت بك ويب, عوه تلس ڽن, موڠكين درينه جد نملاءي ڤݢج ويبسيت درينه.

Yue Chinese : 在熟悉網路上的格式與編輯方式後,接下來你就可創造自己的網站。Acehnese (Arabic script) : ڤتبا دري واتو تاجك لم ملنچوڠ ناكه سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تاڤݢج سابوه هل ڽڠ مبيدا تاڤي ڽن كن چوما تتڠ بوت جوق.

Yue Chinese : 在旅途上做義工是一個行善的好方法,但那並不只有付出。Acehnese (Arabic script) : ماوديڤ ڠن ڤتبا دري اوتوق اوديڤ د لوار نڠݢري ناكه سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تا مروني تتڠ بودايا ڽڠ مبيدا, متوري دڠن اورڠ بارو, مروني هل تتڠ دري ته, تا تمو سابوه ڤنداڠن بارو اكن هل ڠن بهكن جد تاتمو سابوه كأهلين ڽڠ بارو.

Yue Chinese : 在異國生活和做義工是了解其他文化、結識新朋友、了解自己、增廣見聞甚至是獲得新技能的好方法。Acehnese (Arabic script) : ڽي ڤيه جد ك سابوه چارا ڽڠ ݢج اونتوق تا ڤرايق اسي ديمڤت اونتوق جد تا تيڠݢل لبيه تريب بك سابوه تڤت كرنا لى بوت اونتوق تادوق ڠن لدوم نا ڽڠ ڽڠ د بري باچوت ك ݢاجي.

Yue Chinese : 這也是個可以減低開支,增加逗留時間的方法,因為很多志願工作都會提供住宿和伙食,有些可能亦會賺到少量薪水。Acehnese (Arabic script) : اورڠ فيكيڠ ديڤاكي جالن لى اورڠ روسيا اونتوق جك او لاؤة Black ڠن لاؤة كسڤيا. باهݢين٢ داري جالن ڽي منتڠ جد تا ڤيكير جينوى. نچيك هل ڽڠ ڤرلو اونتوق ايزين٢ ڽڠ خصوص, ڽݢ موڠكين ڤايه بك ن تمو.

Yue Chinese : 維京人通過俄羅斯水路到達黑海和裏海。其中的某些路線仍然可以航行。請確認你是否需要一些可能難以取得的特別許可證去航經這些水域。Acehnese (Arabic script) : كانل بلطيق-لاؤة ڤوتيه مسمبوڠ لاؤة ارتيك دڠن لاؤة بلطيق, در داناو اونيݢا, داناو, لاݢوݢا ڠن Saint Petersburg,, لبيه لى در كروڠ٢ ڠن داناو٢.

Yue Chinese : 白海–波羅的海運河主要經奧內加湖、拉多加湖和聖彼得堡的河流和湖泊連接北冰洋和波羅的海。Acehnese (Arabic script) : داناو اونيݢا ڤيه مسمبوڠ دڠن فولݢا , جادي تاجك داري لاؤة كسڤيا رج روسسيا منتڠ موڠكين.

Yue Chinese : 奧內加湖亦與窩瓦河相連,因此可從裏海經俄羅斯到達。Acehnese (Arabic script) : بر نڤياقين درينه بهوا سيݢر درينه تكا او رمڤت ملابوه كاڤل مندوم هل كا دس ترڠ. درينه اكن ن مرومڤک ڤنومڤڠ٢ كاڤل ڽڠ لاءين ڠن اورڠ٢ ڽن اكن ݢبري اينفورماسي ك درينه.

Yue Chinese : 請放心,你只要去到碼頭,一切都會變得更清晰。你會遇到其他搭順風船的人與你分享他們的情報。Acehnese (Arabic script) : ڤد داسرجيه درينه اكن دعمومكن تندا كبنتوان ڽڠ تڠوه ݢسره كاڤل, ماوسها اونتوق نڤݢه خبر دڠن اوق كاڤل دالم بر, ڠن لاءين٢.

Yue Chinese : 基本上,你可張貼告示以表達你可提供協助、在碼頭踱步找機會、接近清潔遊艇的人、嘗試在酒吧與水手接觸等。[Day39]

Acehnese (Arabic script) : ناوسها اونتوق نڤݢه خبر دڠن اورڠ بو لا. عوه تلس ڽن مندوم اورڠ اكن ݢتوري درينه ڠن اكن ݢجوك ڤتوڽوك ك درينه ڽڠ ته كاڤل ڽڠ ڤرلو اورڠ.

Yue Chinese : 嘗試儘量跟更多人交談。一段時間後,每個人都會認識你,並會提示你哪艘船在找人。Acehnese (Arabic script) : درينه واجيب نڤيليه مسكاڤل ڤنربڠن لم سابوه شريكت دڠن بلهن.

Yue Chinese : 你應該從航空聯盟中謹慎選擇飛行常客航空公司。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه موڠكين درينه نڤيكير بهوا ڽي هل ڽڠ واجر اونتوق تا ڤيليه مسكاڤل ڤنربڠن ڽڠ قايم نجك ايك , درينه واجيب نتڤوى بهوا نا كلبيهن٢ ڽڠ د ڤتبا مبيدا ڠن قايم ڤوين ڤلڠݢن مسكڤل ڽڠ د ڤتبا بيه ݢج نيبك سابوه مسكڤل لم سابوه شريكت.

Yue Chinese : 雖然你直覺認為應該加入飛行次數最多的航空公司,但你應該注意到,它們提供的優惠往往不同,在同一聯盟的不同航空公司,飛行常客的積分可能會更慷慨。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل لاݢو Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines كا د ڤلواس ولايه ڤر كاڤل تروه او افريكا دڠن يوم ڽڠ لبيه موراه داري مسكڤل٢ ايروڤا.

Yue Chinese : 阿聯酋航空公司、阿提哈德航空公司、卡塔爾航空公司和土耳其航空公司等航空公司已經大大擴展了非洲的服務,並以比其他歐洲航空公司更有競爭力的價格提供到非洲許多主要城市的航線。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل توركي د ڤر او ٣٩ بوه ولايه توجوان د ٣٠ بوه نڠݢري ڽڠ نا د افريكا واتو تهون ٢٠١٤.

Yue Chinese : 截至2014年爲止,土耳其航空公司能飛往30個非洲國家的39個目的地。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نا لبيه واتو ڤري, جد نا ار جومله مندوم داري يوم افريكا د بنديڠ دڠن بياي جك كليليڠ دونيا.

Yue Chinese : 如果你有額外的旅行時間,可以將你到非洲的總票價與環球票價作比較。Acehnese (Arabic script) : بيك تور نتامه بياي ك تمبهن visa, ڤاجك واتو تاڤر, بيياي جك د دارت, ڠن سباݢيجيه ك مندوم تمڤت٢ ڽن ڽڠ دلوار افريكا.

Yue Chinese : 別忘了計算非洲以外所有地點的額外簽證、離境稅、地面交通等費用。Acehnese (Arabic script) : مڠڽو درينه نا هوا ن ڤر او كليليڠ دونيا ن مندوم بك ولايه تونوڠ بومي, ڤيليهن اونتوق جك رج نن ڠن اونتوق توجوان كنن ڽن ساڠت ترباتس كرن ديت تهت كاڤل ڤر اتو لاؤة اره ولايه كنن.

Yue Chinese : 如果你想飛遍南半球,航班和目的地的選擇便會因缺乏跨海洋路綫而受限。Acehnese (Arabic script) : هنا ماسبوه ڤيه شريكت مسكڤل ڽڠ مچاكوڤ بن تلو بوه لاؤة راي ڽڠ نا د ولايه تونوڠ بومي (سكي تيم هنا د چاكوڤ بن سابوه ولايه ڽن).

Yue Chinese : 沒有航空公司聯盟設有橫跨南半球裡部三個海洋的路綫(天合聯盟連一條越洋路綫也沒有)。Acehnese (Arabic script) : تاڤي, ستار الليانچي منچاكوڤ مندوم ولايه كچوالي ولايه تيمورڤاسيفيك سلاتن داري سنتياݢو دى چهيلى او تاهيتي, ڽنكه ڽن ڤنربڠن لاتام وان ورلد.

Yue Chinese : 但星空聯盟包含所有航班,但屬於 LATAM 寰宇一家的由智利聖地亞哥至大溪地的南太平洋東面之航班除外。Acehnese (Arabic script) : ڤنربڠن ڽي كن سابوه٢ جيه چارا مڠڽو درينه مهت نڤليوات اره ڤر ڤاسيفيك سلاتن ڠن ولايه ڤانتي بارت داري اميريكا سلاتن. (نكالن ديوب)

Yue Chinese : 如果你想跳過南太平洋和南美的西岸,這航班不是你的唯一選擇。(見下文)Acehnese (Arabic script) : نيبك تهون ١٩٩٤, ولايه ايتنيس ارمينيا ناݢورنو-كارابخ د اذربيجان ݢڤبرتوس ڤرڠ ݢلاون اذيري.

Yue Chinese : 1994年,阿塞拜疆的亞美尼亞種族地區納戈爾諾-卡拉巴赫,對阿塞拜疆人發動戰爭。Acehnese (Arabic script) : دڠن دوكوڠن اميريكا, ڤمرينته بارو كا جيڤݢج. تاڤي هنا نڠݢري - بهكن ماورڠ ارمينيا - ݢاكوءي سيچارا رسمي.

Yue Chinese : 在亞美尼亞的支持下,一個新共和國誕生。然而,沒有一個已建立的國家正式承認它,甚至連亞美尼亞亦沒有。Acehnese (Arabic script) : ارݢومين ديڤلوماتيك بك ولايه ڽن سابي جيڤبروك هوبوڠن انتارا ارمينيا ڠن اذربيجان.

Yue Chinese : 該地區的外交爭議持續破壞亞美尼亞和阿塞拜疆之間的關係。Acehnese (Arabic script) : سالورن ولايه كانل (بلندا: Grachtengordel) ڽن كه ولايه بك ابد ك-١٧ ڽڠ مشهور سليڠكر بيننينستاد امستيردام.

Yue Chinese : 運河區(荷蘭語: Grachtengordel)是 17 世紀阿姆斯特丹賓嫩斯塔附近著名的地區。Acehnese (Arabic script) : بن مندوم ولايه جي تتڤكن سباݢي سابوه سيتوس ڤواريس دونيا اونيسكو سابب نيلاي بودايا ڠن سجاره ڽڠ اونيق.

Yue Chinese : 由於其獨特的文化和歷史價值,整個地區被聯合國教科文組織列為世界遺產,其物業價值全國是最高的。Acehnese (Arabic script) : چينقوي تيرري, ڽڠ ممعنا ليموڠ بوه نڠݢري, نا ليموڠ بوه ݢمڤوڠ بينيه ڤاسي اوبيت ريوماݢݢيوري, مانارولا, چورنيݢليا, فيرناززا ڠن مونتيروسسو ڽڠ نا د ولايه ايتاليا ليڠوريا.

Yue Chinese : 五鄉地(Cinque Terre)的意思是「五片土地」,由位於意大利利古里亞地區的五個沿海小村莊里奧馬焦雷、馬納羅拉、科爾尼利亞、韋爾納扎和蒙泰羅索組成。Acehnese (Arabic script) : ولايه ڽن كا تدفتر بك دفتر ڤواريس دونيا اونيسكو.

Yue Chinese : 這五個村莊獲列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。Acehnese (Arabic script) : سمڤي ابد٢, اورڠ سيب برت ڤرلهن ݢڤݢج ترس بك تمڤت ڽڠ ݢاسر, ڤمنداڠن ڽڠ لهوق سمڤي او بينه ڽڠ مڠهادڤ كر او لاؤة.

Yue Chinese : 幾個世紀以來,人們在崎嶇陡峭的地形上精心建造梯田,其一直延伸到俯瞰大海的懸崖。Acehnese (Arabic script) : سابوه بهݢى ڽڠ مناون هاتي ڽن كه ڤڠمباڠن ڤراوسهاءن ڽڠ دس تا كالن. جالن سيتاڤق ݢاكي, ݢرتن اڤوى, ڠن جالو ڤسينمبوڠ ݢمڤوڠ٢, ڠن موتو ڽڠ هنا ايك تا جڠكاو اوق ڽڠ داري لوار.

Yue Chinese : 它的魅力之一在於沒有明顯的企業插手發展。道路、火車和船隻將村莊連接起來,而汽車無法從外面進入。Acehnese (Arabic script) : جنيس بهسا ڤرانچيس ڽڠ جي ڤاكي د بيلݢيا ڠن سويسس مبيدا باچوت دڠن بهسا ڤرانچيس ڽڠ نا د ڤرانچيس, بهڤيه بندوا جيه كا رب سما بك د ڤڤهوم.

Yue Chinese : 比利時和瑞士使用的法語與法國使用的法語稍有不同,但是它們非常相似,並且可以相互理解。Acehnese (Arabic script) : لبيه خصوص جيه, نيبك چارا ڤلمبوى بهسا ڤرانچيس ڽڠ جي ڤݢه د بلݢيا ڠن سويسس نا باچوت خص مبيدا دڠن بهسا ڤرانچيس ڽڠ جيڤاكي د ڤرانچيس, ڠن چارا ڤلافظ نا مڤادوم بوه كات باچوت مبيدا.

Yue Chinese : 具體來說,比利時和瑞士法語的數字系統有些微特點,與法國法語不同,某些單詞的發音也略有不同。Acehnese (Arabic script) : بهڤيه منن, مندوم اورڠ بيلݢيا ڠن اورڠ سويسس ڽڠ مبهسا ڤرانچيس كا جيمروني بهسا ڤرانچيس ڽڠ كا تتڤ بك سيكولا, سمڤي اوق ڽن مفهوم بهڤيه دري نه نڤاكي چارا ڤلومبوى لاݢو سيستيم ڤرانچيس.

Yue Chinese : 雖然如此,但所有使用法語的比利時人和瑞士人在學校都學過標準法語,因此他們亦能理解標準法語的數字系統。Acehnese (Arabic script) : رب مندوم بهݢين دونيا, ݢبؤت جاري ڽن صفت روميه, ڽن اشارت ¨هالو.¨

Yue Chinese : 在世界上許多地方,揮手是一種表示友好的手勢,代表「你好」。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه, د مليسيا, نا ڤادوم دري اورڠ ملايو ݢمڤوڠ, ڽن ممعنا ¨جك كني¨ لاݢو جاري ڤوڽوق توڽوق او توبوه, ݢرك ڽن جيڤاكي لي ڤادوم٢ تمڤت د نڠݢري بارت, ڠن واجيب جي ڤاكي ك ڽن ساݢل.

Yue Chinese : 然而,在馬來西亞,至少在農村地區的馬來人當中,它的意思是「過來」,類似某些西方國家使用彎曲的食指向身體的手勢,而且應該只用於這個目的。[Day40]

Acehnese (Arabic script) : منن سيت, سيدري٢ جامو ايڠݢريس موڠكين نا ساله مڠڽو جيكهن سلامت تيڠݢل دڠن چارا بؤة جاري مڠهادڤ ك اورڠ ڽن ممعنا سباݢي ݢرك نك وي.

Yue Chinese : 同樣地,在西班牙的英國遊客可能會誤以為在揮手告別時,手掌對著揮手的人(而不是對著揮手對象)的手勢表示「回來」。Acehnese (Arabic script) : بهسا اوكسيلياري ڽن كه بهسا٢ جيڤݢج اتوا جي ڤجد دڠن مقصود ك ڤڠهوبوڠ تامتوتور دڠن اورڠ٢ ڽڠ ڤوه متوتور.

Yue Chinese : 輔助語言是人工或構造語言,其創造目的是促進原本有溝通困難的人之間的交流。Acehnese (Arabic script) : مندوم ڽن مڤيسه نيبك ليڠوا فرانچا, ڽنكه بهسا عالمي اتوا اصلي ڽڠ جل دڤاكي سبب نا سابوه اتوا لاءين هل سباݢي تمڤت متوتور دڠن اوق لاءين.

Yue Chinese : 它與社交語言不同,它是一種自然或有機的語言,出於某種原因成為不同語言使用者之間的主要溝通方式。Acehnese (Arabic script) : بك چوت اوري ڽڠ سؤم, ڤجلاجه متمو راس فاتامورݢانا ڽڠ جيبري بياڠن اير(اتوا هل ڽڠ لاءين).

Yue Chinese : 在白天最熱的時候,旅客可以體驗到產生水(或其他東西)錯覺的海市蜃樓。Acehnese (Arabic script) : ڽي جد ك سابوه بهيا مڠڽو اوق ڤجلاجه جك ستج فاتامورݢانا, ابيس واتو, ابيه تناݢ ڠن اير جيب ڽڠ ترسيسا.

Yue Chinese : 旅客追求海市蜃樓是危險的,這將浪費寶貴的體力和剩餘的水。Acehnese (Arabic script) : به ݢورون ڽڠ سيب سؤم ڤيه جد سيب تهت لڤيى عوه واتو مالم اوري. هيڤوتيرميا ڽن ڤڽاكيت ڽات مثل هنا باجو تبل.

Yue Chinese : 即使是最炎熱的沙漠在晚上也會變得非常寒冷。保暖衣物不足而導致低溫症會非常危險。Acehnese (Arabic script) : بك موسيوم سؤم, خصوص جيه, دري نه واجيب بلهن٢ ك ڽاموق مثل نك ايك ݢونوڠ رج اوتن.

Yue Chinese : 特別是在夏天,如果你決定徒步穿越雨林,便需要對蚊子倍加留心。Acehnese (Arabic script) : به ڤيه مڠڽو درينه نمي موتو رج اوتن اوجن سوب تروڤيس, ڤادوم ات منتڠ ڤينتو تاهه واتو نك تاموڠ لم موتو ڽن واتو ڽڠ سيب ك جاموء د تاموڠ لم موتو درينه.

Yue Chinese : 即使你只是駛過亞熱帶雨林,在車門打開的幾秒鐘也足夠讓蚊子鑽進車內。Acehnese (Arabic script) : فلو بوروڠ, اتوا جيكهن لبيه رسمي افيان اينفلوينزا, ڽڠ جد كنوڠ چيچم اتوا ماماليا.

Yue Chinese : 禽流感(更正式的名稱是鳥禽類流行性感冒)可感染鳥類和哺乳類動物。Acehnese (Arabic script) : كورڠ نيبك سيريبو كاسوس نا د ادو ڽڠ كنوڠ ماءنسي, تاڤي ڤادوم٢ دري نيبك اوق ڽن نا ڽڠ منيڠݢل.

Yue Chinese : 據報導,人類感染禽流感的病例不到一千宗,但當中已有致命病例。Acehnese (Arabic script) : جل نيبك اوق ڽن اورڠ ڽڠ ڤلهرا بك بڠسا مانوق, نا سيت نيبك ڽن ݢالك كالن چيچم.

Yue Chinese : 大多數患者都是涉及從事與家禽相關工作的人,但對觀鳥者亦構成一些風險。Acehnese (Arabic script) : خصوص جيه ك نورويݢيا ڽن كه فجورد ڠن لمبه ڽڠ لهوق لم سيݢرا ماوبه جد ك بوكيت ماڽڠ ڽڠ لبيه كورڠ سنتت.

Yue Chinese : 挪威的典型特徵是,陡峭的峽灣和山谷中會突然出現幾乎平坦的高原。Acehnese (Arabic script) : ميوب٢ ماڽڠ ڽي قايم ݢڤݢه ¨فيددي¨ ڽڠ ممعنا كمر, تهه لواه هنا بك كايو, تا لڠ هنا چر.

Yue Chinese : 這些高原通常被稱為「vidde」,意思是一個寬闊開放、無樹木和無邊無際的空間。Acehnese (Arabic script) : د روݢالندڠن اݢدير اوق ڽن قايم ݢڤݢه ¨هي¨ ڽڠ ممعنا لمڤوه هنا بك كايو قايم متوب.

Yue Chinese : 在羅加蘭郡和阿格德爾郡,它們通常被稱為「hei」,即通常由石南覆蓋的無樹高沼地。Acehnese (Arabic script) : ݢليتسير هنا ستابيل تاڤي ديليى ترن داري ݢونوڠ. ڽي كه سبب جيه چراه, چله, ڽڠ موڠكين متوب ڠن توتوى سلجو.

Yue Chinese : 冰川並不穩定,但從山上流下來。這將導致裂縫,而裂縫可能會被雪橋所掩蓋。Acehnese (Arabic script) : بينته ڠن بوبوڠ ݢوها ايس جد رونتوه ڠن چراه جد متوب.

Yue Chinese : 冰洞的牆壁和屋頂會倒塌,裂縫可能會閉合。Acehnese (Arabic script) : د بينه ݢليتسيت, بالوك٢ رايق تڤتلس, سرج ڠن موڠكين جيݢروڤ اتوا مݢولي لبيه جيؤه او بينه.

Yue Chinese : 在冰川的邊緣,巨大的冰塊碎開掉落,也許還會從邊緣跳動或滾得更遠。Acehnese (Arabic script) : واتو اوق لوار او ستاسيون بوكيت عموم جيه تروك او ڤونچك واتو موسيم سؤم اينديا.

Yue Chinese : 通常印度的夏天就是這些登山站的旅遊旺季。Acehnese (Arabic script) : ادت ڤيه, اوق ڽن نا جنيس ڽڠ لاݢك ڠن مناون اتي ڽڠ مبيدا واتو موسيم لڤيى, دڠن جل ستاسيون بوكيت ݢتريموڠ جومله سلجو ڽڠ لا ڠن ݢڤتبا كݢياتن لاݢو سكي ڠن سنووبورديڠ.

Yue Chinese : 然而,它們在冬天有不同的美態和魅力,許多登山站積下大量的雪,適合進行滑雪和滑雪板等活動。Acehnese (Arabic script) : نا ڤادوم بوه ساݢل مسكڤل ڽڠ منتڠ ݢڤتبا يوم بركابوڠ, جد باچوت كورڠ بياي ڤرجالنن ڤماكمن بك كسنتلس.

Yue Chinese : 只有數家航空公司仍提供奔喪機票,這使因葬禮而臨時出發的行程費用稍為便宜一些。Acehnese (Arabic script) : مسكڤل ڽڠ ݢڤتبا ڽي ترماسوق اير چانادا, ديلتا اير لينىس, لوفطنسا ك ڤنرباڠن اصل داري اميريكا شاريكت اتوا كانادا, ڠن ويستجيت.

Yue Chinese : 提供這種機票的航空公司包括加拿大航空、達美航空、從美國或加拿大起飛的漢莎航空以及西捷航空。Acehnese (Arabic script) : لم مندوم ڤركارا , ݢتا ڤايه تڤسن رج تاليڤون لڠسوڠ او مسكڤل.

Yue Chinese : 在任何情況下,你都必須直接致電航空公司訂票。Languages
Acehnese (Arabic script)
Acehnese (Latin script)
Afrikaans (South Africa)
Akan
Albanian (Albania)
Amharic (Ethiopia)
Arabic (Egypt)
Arabic (Morocco)
Arabic (Tunisia)
Armenian (Armenia)
Assamese
Asturian
Awadhi
Ayacucho Quechua
Azerbaijani (Azerbaijan)
Balinese
Bambara
Banjar (Arabic script)
Banjar (Latin script)
Bashkir
Basque (Spain)
Belarusian
Bemba
Bengali (Bangladesh)
Bengali (India)
Bhojpuri
Bosnian (Bosnia and Herzegovina)
Buginese
Bulgarian (Bulgaria)
Burmese (Myanmar)
Catalan (Spain)
Cebuano
Central Atlas Tamazight
Central Aymara
Central Kanuri (Arabic script)
Central Kanuri (Latin script)
Central Kurdish
Chhattisgarhi
Chinese, Cantonese (Traditional Hong Kong)
Chinese, Mandarin (Simplified, China)
Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan)
Chokwe
Crimean Tatar
Croatian (Croatia)
Czech (Czech Republic)
Danish (Denmark)
Dari
Dutch (Netherlands)
Dyula
Dzongkha
Eastern Panjabi
Eastern Yiddish
English (United States)
Esperanto
Estonian (Estonia)
Ewe
Faroese
Fijian
Filipino (Philippines)
Finnish (Finland)
Fon
French (France)
Friulian
Galician (Spain)
Ganda
Georgian (Georgia)
German (Germany)
Greek (Greece)
Guarani
Gujarati (India)
Haitian Creole
Hausa
Hebrew (Israel)
Hindi (India)
Hungarian (Hungary)
Icelandic (Iceland)
Igbo
Ilocano
Indonesian (Indonesia)
Irish
Italian (Italy)
Japanese (Japan)
Javanese (Indonesia)
Jingpho
Kabiyè
Kabuverdianu
Kabyle
Kamba
Kannada (India)
Kashmiri (Arabic script)
Kashmiri (Devanagari script)
Kazakh (Kazakhstan)
Khmer (Cambodia)
Kikongo
Kikuyu
Kimbundu
Kinyarwanda
Korean (South Korea)
Kyrgyz
Lao (Laos)
Latgalian
Latvian (Latvia)
Ligurian
Limburgish
Lingala
Lithuanian (Lithuania)
Lombard
Luba-Kasai
Luo
Luxembourgish
Macedonian (North Macedonia)
Magahi
Maithili
Malay (Malaysia)
Malayalam (India)
Maltese
Maori
Marathi (India)
Mesopotamian Arabic
Minangkabau (Arabic script)
Minangkabau (Latin script)
Mizo
Modern Standard Arabic
Modern Standard Arabic (Romanized)
Mongolian (Mongolia)
Mossi
Najdi Arabic
Nepali (Nepal)
Nigerian Fulfulde
North Levantine Arabic
Northern Kurdish
Northern Sotho
Norwegian Bokmål (Norway)
Norwegian Nynorsk
Nuer
Nyanja
Occitan
Odia
Pangasinan
Papiamento
Persian (Iran)
Plateau Malagasy
Polish (Poland)
Portuguese (Portugal)
Romanian (Romania)
Rundi
Russian (Russia)
Samoan
Sango
Sanskrit
Santali
Sardinian
Scottish Gaelic
Serbian (Serbia)
Shan
Shona
Sicilian
Silesian
Sindhi
Sinhala (Sri Lanka)
Slovak (Slovakia)
Slovenian (Slovenia)
Somali
South Azerbaijani
South Levantine Arabic
Southern Pashto
Southern Sotho
Southwestern Dinka
Spanish (Spain)
Standard Tibetan
Sundanese (Indonesia)
Swahili (Tanzania)
Swati
Swedish (Sweden)
Ta'izzi-Adeni Arabic
Tajik
Tamasheq (Latin script)
Tamasheq (Tifinagh script)
Tamil (India)
Tatar
Telugu (India)
Thai (Thailand)
Tigrinya
Tok Pisin
Tsonga
Tswana
Tumbuka
Turkish (Turkey)
Turkmen
Twi
Ukrainian (Ukraine)
Umbundu
Urdu (Pakistan)
Uyghur
Uzbek (Uzbekistan)
Venetian
Vietnamese (Vietnam)
Waray
Welsh
West Central Oromo
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu (South Africa)

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.